Wijkplan Kersenboogerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015"

Transcriptie

1 Wijkplan Kersenboogerd

2 Inhoudsopgave Inleiding Wijkgericht werken in Kersenboogerd Terugblik vorig wijkplan De Kersenboogerd en ontwikkelingen Resultaten bewonersenquête... 6 Algemeen... 6 VRAAG 1: In welke straat woont u?... 6 VRAAG 2: Wat is uw leeftijd?... 6 VRAAG 3: Wat vindt u positief en wilt u behouden?... 7 VRAAG 4: Wat wilt u zeker veranderen en hoe?... 7 VRAAG 5: Onderlinge contacten... 7 VRAAG 6: Betrokkenheid... 8 VRAAG 7: Openbaar gebied... 8 VRAAG 7A: Handigste manier om zaken in de woonomgeving te melden aan gemeente? 9 VRAAG 8: Jeugd... 9 VRAAG 9: Overlast VRAAG 10: Veiligheid VRAAG 11: Aan welk veiligheidsprobleem moet in uw buurt meer gebeuren? VRAAG 12: Hebt u in uw woonomgeving last van zaken als: VRAAG 13: Neemt u wel eens contact op met instanties over de veiligheid in de buurt? 14 VRAAG 13A: Zo ja, met welk instantie? VRAAG 14: Hoe kunnen we u het beste bereiken? Uitvoeringsplan Budgetten Bijlagen Bijlage 1 IntermarisHoeksteen Bijlage 2 Politie Bijlage 3 Bureau Stadstoezicht Bijlage 4 Stichting Netwerk Bijlage 5 Gemeente Hoorn Bijlage 6 Leefbaarheidsmonitor Bijlage 7 Wijkteam Kersenboogerd Bijlage 8 Buurtenquête Kersenboogerd

3 Inleiding Door een wijkgerichte aanpak in de gemeente Hoorn wordt geprobeerd de betrokkenheid van de bewoners bij hun woon- en leefomgeving te vergroten. De behoefte in de wijk vormt hierbij het uitgangspunt. Deze aanpak sluit aan bij twee topprioriteiten van het college: het onderhoud van de stad in de vorm van schoon, heel en veilig en de sociale veiligheid in de vorm van toezicht en handhaving. Samenwerken staat centraal in die wijkgerichte aanpak. Hiervoor is een convenant met betrokken partijen afgesloten. Dit zijn: IntermarisHoeksteen, Politie Hoorn, Stichting Netwerk en de gemeente Hoorn. Zij werken samen in één wijkteam. Daarnaast wordt samen met de bewoners een wijkplan gemaakt en uitgevoerd om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Het wijkplan biedt ruimte voor initiatieven van bewoners. Het eerste wijkplan voor het westelijk deel van de Kersenboogerd verscheen in Een jaar later volgde het wijkplan voor het oostelijk deel. Wijkplannen worden gemaakt voor een periode van 4 jaar. Daarom is in 2011gestart met het wijkplan voor de periode van 2012 tot en met Dit zal dan een wijkplan voor de hele Kersenboogerd zijn. In dit wijkplan staat informatie over wijkgericht werken, de mening van bewoners over leefbaarheid en veiligheid in de Kersenboogerd en de acties ter verbetering hiervan. 3

4 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd Wijkplan Het wijkgericht werken gebeurt aan de hand van een wijkplan. De bewonerswensen ten aanzien van de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vormen de kern van een wijkplan. Daarnaast biedt het algemene informatie over de wijk, de ontwikkeling ervan en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de openbare ruimte. Ook geeft het inzicht in de bijdragen van gemeente, de politie, stichting Netwerk en Intermaris aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. (bijlage 1) Startpunt is het peilen van de ervaringen en meningen van bewoners over onderwerpen als sociale contacten, betrokkenheid, openbaar gebied, overlast, jeugd en veiligheid. Het wijkteam gebruikt deze informatie om te bepalen welke acties nodig zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Ook wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor. (bijlage 6). Dit is een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid dat elke twee jaar onder ruim inwoners van Hoorn wordt gehouden. Verder dienen als input de reacties, klachten en waarnemingen die de in de wijk actieve organisaties gedurende het gehele jaar binnenkrijgen en de gegevens van de Buitenlijn. Op basis van al deze informatie stelt het wijkteam een wijkplan op. Het wijkplan is voor vier jaar. Onderdeel ervan is het uitvoeringsplan met daarin de concrete acties ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Een uitvoeringsplan wordt voor de eerste twee jaar opgesteld. Na afloop van deze twee jaar volgt een evaluatie met de bewoners. Dan wordt besproken welke acties in de volgende twee jaar nodig zijn. Het wijkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college. De gemeenteraad krijgt het wijkplan ter kennisname. Na vaststelling van het wijkplan start de uitvoering van de acties in de wijk. Wijkteam Het wijkteam is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het wijkplan. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Stichting Netwerk, Intermaris en maximaal 2 bewoners maken deel uit van het team (zie bijlage7). De wijkcoördinator van de gemeente Hoorn is voorzitter. Het wijkteam komt geregeld bij elkaar om de voortgang van de uitvoering van het wijkplan te bewaken. Het team signaleert knelpunten in de wijk, stemt activiteiten op elkaar af en is verantwoordelijk voor de communicatie over het wijkplan en de acties die daaruit volgen. Deze communicatie vindt onder andere plaats via de wijkkrant die in de Kersenboogerd nog tot eind 2012 zal functioneren en via de bijeenkomsten van het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd. Naast de acties uit het wijkplan, voert het wijkteam ook aanvullende maatregelen uit. Dit kunnen verzoeken zijn vanuit het Overleg Leefbaarheid en (Buitenlijn) meldingen. Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) Zaken die te maken hebben met de leefbaarheid in de Kersenboogerd worden door bewoners besproken op bijeenkomsten in het wijkcentrum aan de Brederodegracht 1. Er zijn 10 avondbijeenkomsten per jaar. Ze worden voorbereidt door een agendacommissie van 7 personen in samenwerking met buurt- en werkgroepen. Daarbij worden gastsprekers uitgenodigd. Veelal zijn er professionals en raadsleden aanwezig. Het BOK heeft net als het eerdere OLK gekozen om te participeren in het wijkteam en is daardoor mede verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het wijkplan en de in het wijkteam genomen beslissingen. De wijkcoördinator is in principe aanwezig bij deze maandelijkse bijeenkomsten om het overleg op de hoogte te houden van de voortgang van het uitvoeringsplan. De stichting Netwerk ondersteunt tot eind 2011 nog de agendacommissie die ook de correspondentie regelt naar bewoners en organisaties. Het bewonersoverleg krijgt financiële steun van de gemeente Hoorn voor de organisatiekosten. Stichting Netwerk ontvangt en beheert deze subsidie. Per 1 september 2012 is het adres van het BOK: 4

5 2. Terugblik vorig wijkplan In de afgelopen 4 jaren zijn veel grote maar vooral ook kleine zaken aangepakt. Het is onmogelijk om ze allemaal te noemen. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste punten Wat is gerealiseerd? - er zijn diverse buurtprojecten georganiseerd ter verbetering van de leefbaarheid zoals: Kat uit de gracht, Turen bij de Buren, Puin uit de tuin en Troep op de stoep, - er zijn maaltijd dialogen gehouden. - er is een straatfeest voor jong en oud geweest. - in de Reaal is een buurtschouw gehouden. - er is Buurtbudget beschikbaar gesteld voor initiatieven die het (samen)leven in de buurt, straat of wijk prettiger maken. - er zijn een aantal verwaarloosde tuinen opgeknapt door en voor bewoners samen met IntermarisHoeksteen en Stichting Netwerk. - het Kersenboogerd station is geadopteerd. - de tunnel en twee banken zijn voorzien van mozaïek. - er is een groen frissoir bij het NS-station geplaatst. - er zijn een aantal ondergrondse containers geplaatst - de afvalproblematiek is aangepakt met opruimacties. - een ondergrondse container is verplaatst. - er is bekeurd voor verkeerd aangeboden afval. - het plein tussen de Waterpoort en de Nieuwendoorngracht is opgeknapt. - er zijn speelplekken gerenoveerd en nieuwe aangelegd. - er is een hekwerk gekomen langs de spoorlijn ter hoogte van Blokkers voetbalvelden. - in de Watersnip, Kieviet en Patio zijn bomen vervangen. - verschillende straten zijn herstraat en een aantal asfaltpaden is opnieuw geasfalteerd. - overlastgevende jeugd is aangepakt, sommige objecten zijn vanwege de overlast verwijderd. - de openbare verlichting is op diverse plaatsen verbeterd. - er zijn snelheid en scootercontroles gehouden, er is gecontroleerd op fout parkeren. - tegen een aantal illegaal in de wijk geplaatste voertuigen en aanhangwagens is opgetreden. - er is een proefproject geweest voor de bestrijding van hondenpoep. - het sneeuwruimteam kan aan de slag Waar wordt nog aan gewerkt? - realiseren van bewaakte fietsenstalling bij het NS-station - het herstel van trappen bij station (worden na de zomer van 2012 hersteld.) Wat is niet doorgegaan? - de wereldtuin heeft niet voldoende subsidie kunnen binnenhalen om te kunnen starten. 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen. Als grootste woonwijk van Hoorn is de Kersenboogerd een stad op zich. Winkelen kan men in het centrumgebied, er is een markt en een NS station. Voor recreatie kunnen de wijkbewoners terecht in een aantal parken in de wijk en ook de kustlijn van het IJsselmeer is dichtbij. Op een paar plekken zal nog beperkt gebouwd worden zoals de nieuwbouw bij de Tuibrug. Het is de bedoeling dat er een nieuwe begraafplaats komt aan de oostkant van de wijk aan de Zuiderdracht. Begin 1981 werd de eerste paal geslagen en inmiddels is de wijk met 8600 huishoudens en inwoners volgroeid. Die snelle groei is ook terug te vinden in de bevolkingsopbouw. Dat is te zien aan de grote aantallen bewoners in de leeftijden van 10 tot 20 jaar en van 40 tot 50 jaar. 5

6 4. Resultaten bewonersenquête Algemeen Eind 2011 zijn er bij de 8600 huishoudens van de Kersenboogerd buurtenquêtes verspreid om meningen te peilen over de leefbaarheid en veiligheid. (zie bijlage 4). Daarvan zijn er 1827 geheel of gedeeltelijk ingevuld teruggestuurd. Dit is een respons van 21%. Dit is iets lager dan in de andere wijken maar hoger dan de respons van de eerdere wijkplannen van de Kersenboogerd. Het wijkteam gaat er van uit dat bewoners die niets hebben teruggestuurd tevreden zijn over hun woonomgeving. De vragen in de buurtenquête gaan vooral over leefbaarheid en veiligheid. Hierbij zijn gesloten vragen gesteld. De keuze tussen ja en nee bleek wel eens lastig. Hierdoor hebben sommigen zich onthouden van een antwoord, anderen voegden een nieuwe antwoordmogelijkheid toe. Alleen de ja en nee -antwoorden zijn verwerkt, waardoor het totaal van de uitkomsten nergens 100% is. Vooral de afwijkende uitkomsten, in negatieve zin, zijn vertaald naar een actie in het uitvoeringsplan. Het enquêteformulier is te vinden in bijlage 8. In de enquête was het mogelijk om opmerkingen te plaatsen. Daarvan hebben veel bewoners gebruik gemaakt. Onderwerpen die vaker genoemd werden, zijn per onderwerp geturfd. Iets wat vaak is opgemerkt, is vertaald naar een actie in het uitvoeringsplan. De enquêtevragen zijn vet gedrukt en zijn, waar nodig, voorzien van een reactie. VRAAG 1: In welke straat woont u? Iedereen blijkt een ander idee hebben bij het begrip buurt. Daarom is deze enquête niet ingedeeld in buurten maar is gevraagd naar de straat waar men woont. Uit heel veel straten zijn ingevulde enquêtes ontvangen, waaruit betrokkenheid van bewoners blijkt. VRAAG 2: Wat is uw leeftijd? leeftijden t/m en hoger Totaal huishoudens Aantal % 0% 7% 18% 27% 21% 17% 7% 3% 100% Hoewel niet iedereen de leeftijd had ingevuld, blijkt de enquête het meest te zijn ingevuld door bewoners tussen de 40 en de 50 jaar. De enquête is per huis verspreid, waardoor het aannemelijk is dat, in geval van gezinnen, deze door een van de ouders is ingevuld. 6

7 VRAAG 3: Wat vindt u positief en wilt u behouden? De uitkomsten gaven de volgende top 6: 1. het groen en de parken 2. alle voorzieningen (winkels, station, verzorgingsinstellingen, bibliotheek, etc.) 3. de rust en de ruimte 4. de opzet van de wijk 5. de aanwezige speelvoorzieningen 6. de leuke sfeer en leuke buren De nrs.1,2 en 3 hebben een duidelijke relatie. Ze zijn het gevolg van nr.4, want door de (stedenbouwkundige) opzet van de wijk is indertijd bewust gekozen voor een centrumgebied met de voorzieningen en veel fietsverbindingen met groene parkgebieden. Bewoners herkennen dit blijkbaar en genieten ervan. Opvallend is nr.6: Leuke sfeer en leuke buren. Dit is voor velen een belangrijk gegeven en zegt iets over de leefbaarheid. Het zijn punten om rekening mee te houden bij het toepassen van veranderingen. In dit wijkplan zijn veel punten genoemd die beter zouden kunnen. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de Kersenboogerd geen prettige wijk is. Dat is echter niet de juiste conclusie. Het is logisch dat er in dit wijkplan veel minpunten worden genoemd want daar wordt ook naar gevraagd. Uit deze top 6 van positieve punten blijkt dat de bewoners van de Kersenboogerd over het algemeen tevreden zijn over hun wijk. Dat blijkt ook uit de antwoorden op vraag 5. Daar geven bijna alle bewoners van de Kersenboogerd (96%) aan dat ze zich thuis voelen in hun straat VRAAG 4: Wat wilt u zeker veranderen en hoe? Ook hier weer een top 6 van de uitkomsten: 1. hard rijdende auto s en scooters 2. de diverse parkeerproblemen in de wijk 3. alle vormen van rondhangende figuren 4. het hondenpoep probleem 5. asociaal gedrag van bewoners 6. zwerfafval en aanbiedgedrag van huis en grof afval De vraag hoe het veranderd moest worden werd weinig beantwoord, het bleef vaak bij een vaststelling. De uitwerking van de punten is verderop in dit hoofdstuk te vinden. Over het hardrijden zijn de meeste opmerkingen gemaakt. Niet alleen op de doorgaande wegen maar ook de woonstraten werden genoemd. Het zijn doorgaans de bewoners zelf maar dat kan geen excuus zijn. De gemeente Hoorn kan veel betekenen voor de leefbaarheid maar kan zeker niet alles oplossen. Veel van de opmerkingen hebben te maken met het gedrag van mensen. Dit kan alleen veranderen als de mensen zich daar zelf voor inzetten. VRAAG 5: Onderlinge contacten JA NEE Voelt u zich thuis in de straat? 96% 4% Heeft u contact met de bewoners van de straat 89% 11% Zou u meer contact willen hebben? 20% 78% Ergert u zich wel eens aan andere bewoners? 57% 43% Zo ja, spreekt u ze daarop aan? 28% 25% Bewoners bepalen, naast de woningen en de openbare ruimte, of het prettig samenleven is. Het is duidelijk dat het goed wonen is in de Kersenboogerd want bijna iedereen geeft aan zich prima thuis te voelen en een goed contact te hebben met de andere bewoners. De bestaande contacten vindt men genoeg. Minder dan in andere wijken blijken bewoners elkaar aan te spreken en men stoort zich ook vaker aan het gedrag van andere bewoners. 7

8 VRAAG 6: Betrokkenheid JA NEE Als iets kan worden verbeterd zet u zich dan in? 55% 39% Zijn er bewoners die zich opstellen als spreekbuis? 23% 66% Zijn er bewoners die activiteiten organiseren? 29% 66% Zo ja, doet u mee aan deze activiteiten? 20% 10% Zo ja, probeert u andere bewoners erbij te betrekken? 15% 8% Bent u bekend met het OLK? 34% 59% Het is goed om te constateren dat een meerderheid zich wil inzetten voor verbeteringen in de omgeving. Wat wel opvalt, is dat weinigen zich geroepen voelen om activiteiten te organiseren en een spreekbuis willen zijn. Dat geldt ook voor het meedoen aan die activiteiten en het erbij betrekken van anderen. Het gaat te ver om te stellen dat dit zonder meer negatief zou zijn voor de leefbaarheid maar het is wel medebepalend. Het komt ook naar voren in de Leefbaarheidsmonitor die 1x per 2 jaar gehouden wordt (Zie bijlage 6). Een meerderheid geeft aan het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd (OLK, nu BOK) niet te kennen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. In het beste geval kan het een teken zijn dat het goed gaat met de leefbaarheid. VRAAG 7: Openbaar gebied JA NEE Is de staat van het aanwezige groen goed? 79% 20% Is de staat van de straten, voet- en fietspaden goed? 73% 25% Is de staat van de speelplekken goed? 69% 18% Is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving? 67% 32% Is er voldoende verlichting in de omgeving? 86% 15% Meldt u weleens zaken in de woonomgeving aan de gemeente? 50% 50% Groen Het groenonderhoud wordt redelijk gewaardeerd. De gemaakte opmerkingen gingen over snoeiwerk van struiken en bomen die overlast geven door de bladluizen in de zomer, bloesem in het voorjaar en vallende bladeren in het najaar. Het mag duidelijk zijn dat bomen behalve lusten ook lasten geven. Vanwege het verbod op een aantal bestrijdingsmiddelen wordt het steeds moeilijker plantsoenen onkruidvrij te houden. Vandaar dat bepaalde heestervakken worden omgevormd naar gazon. Gezien de Top 6 van behouden is groen duidelijk belangrijk voor de Kersenboogerd. Dat betekent dus dat een aantal zaken voor lief genomen moeten worden. Het onderhoud aan het groen gebeurt volgens vastgesteld beleid, waarbij kwaliteit en kosten zijn afgewogen. (Zie bijlage 5) Bestrating Over het algemeen wordt het onderhoud van de bestrating als redelijk ervaren. Maar er zijn plekken waar het beter kan. Ongelijke stoepen en hobbelige fietspaden waren goed voor de meeste opmerkingen. Ook boomwortels zorgen voor ongelijk straatwerk en leveren soms gevaarlijke situaties op. Om bestrating en asfalt in redelijke staat te houden is er jaarlijks een inspectie van alle verharding in heel Hoorn. Daaruit komt naar voren welke stukken er moeten worden herstraat en geasfalteerd. Soms zijn het zelfs hele straten. Ze zijn vermeld in het uitvoeringsplan. In bijlage 5 staat aangegeven welk algemeen beleid er is voor het onderhoud van de verharding Speelplekken Veel bewoners zijn over het onderhoud van speelplekken goed te spreken. Toch zijn er bewoners die vinden dat het beter moet en dat er meer bij moeten komen. De afgelopen jaren zijn er in de Kersenboogerd in overleg met bewoners speelplekken bijgekomen en gerenoveerd. Dat zal ook de komende jaren gebeuren Het college heeft besloten dat er ieder jaar nog een speelplek bijkomt voor buurtkinderen. Speelplekken dienen veilig te blijven. Als er iets kapot is, kan dit worden gemeld aan het gemeentelijke Klantcontactcentrum (de vroegere Buitenlijn). 8

9 Parkeergelegenheid Uit de enquêteresultaten blijkt dat iets meer dan de helft vindt dat er voldoende parkeergelegenheid in de buurt is. Een derde vindt het niet voldoende. De meeste opmerkingen gaan over de vraag om meer controle en om meer parkeerplaatsen. De oorzaken zijn divers. Zo is er het verdringingseffect ten noorden van het station, wat als een soort P&R terrein gebruikt wordt door forensen, hierdoor kunnen de bewoners moeilijker hun auto parkeren. Op andere plekken zou men op eigen terrein moeten parkeren maar gebeurd dat niet. Ook worden parkeerplaatsen bezet door gestalde karren en aanhangers. Oudere kinderen in het gezin hebben vaak al een eigen auto en er worden bedrijfsbusjes in de wijk geparkeerd. Over de gehele wijk bezien is er wel genoeg parkeerruimte, maar soms is de parkeerdruk in een bepaalde straat hoog en zou men een stuk moeten lopen. De aanleg van meer parkeerplaatsen in de Kersenboogerd geeft een conflict, want het gaat altijd ten koste van de openbare ruimte of het groen, iets wat nu juist bewaard moet worden gezien de Top 6 van te behouden zaken. (zie hierboven). Verlichting In de gemeente Hoorn heeft het uitgangspunt dat men in ieder geval goed verlicht de voordeur van het huis, werk of vereniging kan bereiken. De meerderheid bevestigt dit ook. Op basis van dit beleid zijn speelplekken, parken en achterstegen tussen de huizen niet verlicht. Veel opmerkingen gaan over fietspaden door de parken die men eng vindt. Dit komt ook terug bij de vraag welke plekken men tracht te vermijden. Ze zijn opgenomen in het uitvoeringsplan om nader onderzocht te worden. Zaken melden aan gemeente De ene helft van de bewoners zegt wel eens zaken in de woonomgeving door te geven aan de gemeente de andere helft zegt het niet te doen. VRAAG 7A: Handigste manier om zaken in de woonomgeving te melden aan gemeente? Uit de antwoorden blijkt dat de computer inmiddels een vertrouwd communicatie middel is, want 42 % vindt het sturen van een het handigst. 38% gebruikt de telefoon en 13 % kiest voor een andere manier. VRAAG 8: Jeugd JA NEE Zijn er voldoende speelplekken voor de jeugd (tot 12 jaar)? 55% 29% Is er voldoende activiteitenaanbod voor de jeugd (tot 12 jaar)? 36% 30% Zijn er voldoende (speel)plekken voor kinderen van 12 jaar en ouder? 26% 48% Is er voldoende activiteitenaanbod voor kinderen ouder als 12 jaar? 22% 42% De vraag hoe deze voorzieningen voor de jeugd te verbeteren zijn leverde een TOP 3 1. meer activiteiten / uitdaging bieden..7% 2. jeugd tot 12 jaar meer spelen bieden 7% 3. oudere jeugd eigen honk of hangplekken 5% Speelvoorzieningen Hoorn kent een bepaald aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt in voorzieningen tot 12 jaar en erboven. Speelmogelijkheden in de Kersenboogerd zijn van belang vanwege de grotere hoeveelheid kinderen. Het college heeft daarom besloten dat er ieder jaar nog een speelplek bijkomt in de Kersenboogerd. Om te weten hoe het met de jeugd en het aanbod staat zijn een aantal vragen gesteld. Veel bewoners hebben hier niets ingevuld en gaven aan dat ze (vanwege hun hogere leeftijd) moeite hadden met het beantwoorden van deze vragen. Om die reden dienen de antwoorden op de vragen 30 t/m 33 niet als representatief beschouwd te worden maar als een indicatie. Een aantal malen werd opgemerkt dat het goed zou zijn om aan de oudere jeugd zelf te vragen waar behoefte aan is.(dit wordt als punt opgenomen in het uitvoeringsplan). Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat velen (terecht of niet) de jeugd niet los kunnen zien van overlast. (Hierover meer in de toelichting bij vraag 10). 9

10 VRAAG 9: Overlast JA NEE Ervaart u overlast van zwerfvuil, huisvuil of grofvuil? 38% 63% Ervaart u overlast van hondenpoep? 48% 52% Ervaart u overlast van activiteiten als horeca of evenementen? 5% 96% Ervaart u overlast verkeer in uw buurt? 31% 68% Overlast van zwerfvuil, huisvuil of grofvuil Ook hier geldt dat bewoners hun eigen leefomgeving bepalen. De meerderheid geeft aan weinig overlast te hebben. Een derde heeft er wel problemen mee. Men noemt huisvuilzakken rond ondergrondse containers en plekken waar men grof afval stort. Dit kan door honden, katten en vandalen door de wijk worden verspreid en geeft dan een toename van het zwerfafval. Behalve een verpauperd beeld geeft het ook onnodige kosten voor de reinigingsdienst vanwege het extra werk. Deze zaken dienen te worden bestreden. Daarom zijn er in mei 2012 al acties geweest van de reinigingsdienst in samenwerking met stadstoezicht. Deze acties zullen blijvend worden herhaald (opgenomen in de uitvoeringslijst). Voor onjuist aangeboden afval worden bekeuringen uitgedeeld en ook de opruimkosten worden verhaald. Zwerfafval wordt door medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst opgeruimd. In het winkelcentrum zijn medewerkers van Op/Maat hier dagelijks mee bezig. Overlast van hondenpoep Hondenpoep is in alle wijken een bron van ergernis. Het zorgt voor een hoop overlast en staat daarom in de top 6 van veranderen. In de loop van de tijd zijn al meer oplossingen aangedragen maar weinig lijkt werkelijk te helpen. Zo is er is in de Kersenboogerd een proef gehouden met afvalbakken en hondenpoepzakjes langs de Maasweg. Het bleek niet het gewenste effect te hebben. Het is en blijft een gedragsprobleem, vooral van de baas. Veel gehoord is het argument dat men hondenbelasting betaald en daarom de uitwerpselen niet hoeft op te ruimen, wat uiteraard onzin is. In de Kersenboogerd zijn een aantal aangewezen losloopgebieden. Alleen daar mogen eigenaren van honden de poep laten liggen. Voor alle andere gebieden geldt een opruimplicht. De eigenaren van de ruim 2000 geregistreerde honden in de Kersenboogerd (in heel Hoorn 4358) zijn in 2010 op die opruimplicht en de aanwezige losloopgebieden gewezen via een folder. Gezien de vele klachten over hondenpoepoverlast, houden hondeneigenaren zich niet aan die opruimplicht. Bureau Stadstoezicht zou hierop moeten handhaven, maar in de praktijk blijkt de pakkans klein. Die is groter voor loslopende honden in gebieden waar dat niet mag. Om tegemoet te komen aan de wens voor grotere of meer losloopgebieden wordt momenteel onderzocht waar en hoe dit kan. In veel gevallen komt dit in conflict met bestaande kinderspeelplekken waar de hond aangelijnd dient te zijn. Het uit te breiden gebied dient wel door het college te worden goedgekeurd en meestal dient de regelgeving te worden aangepast. (opgenomen in uitvoeringsplan) Het is de bedoeling dat de hondenfolder wordt vernieuwd en weer wordt meegestuurd met de hondenbelastingaanslag. Overlast van activiteiten van horeca of evenementen: In verhouding zijn er weinig cafés en evenementen in de Kersenboogerd, vandaar dat er zeer weinig mensen overlast van ondervinden. Gemeld werd de route van en naar de horeca in het centrum van de stad. Er wordt breed ingezet op deze vormen van overlast. Resultaten worden verwacht van het alcoholmatigingsbeleid, en het alcoholverbod in een groot deel van de Kersenboogerd in combinatie met een samenscholingsverbod. Er is er een Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) die helpt gemeenten, horecaondernemers en politie om samen de veiligheid in uitgaansgebieden te verbeteren. Overlast van verkeer Het merendeel van de bewoners heeft geen last van het verkeer, een derde deel wel. Uit de opmerkingen blijkt dat het vooral gaat om de snelheid van auto s en scooters in zowel de 50 als de 30 km per uur gebieden. Fysieke maatregelen om de snelheid te remmen op 50 km per uur wegen zijn zeer beperkt. Slingers in de weg en drempels geven bussen en nooddiensten zoals ambulances te veel hinder. Er blijft dus niets anders over dan snelheidscontroles. 10

11 In eerste instantie zal de gemeente snelheidsmetingen verrichten om zo te weten waar het hardst wordt gereden. Met de resultaten daarvan zal de politie gericht controleren. Ingewikkelder ligt het bij de 30 km per uur gebieden. Het Rijk gaf bij de aanleg geen subsidie. Daarom werd vaak bij de overgang naar de 30 km-zone alleen volstaan met het aanbrengen van een verkeersdrempel en de plaatsing van een 30 km p/uur bord. De gedachte was dat er in zo n zone nauwelijks buitenstaanders kwamen maar vooral bewoners zelf. Een echte 30 km inrichting zou dan later, als de straat een opknapbeurt nodig had, worden meegenomen. Zolang die gebieden nog niet de juiste inrichting hebben heeft de verkeersofficier van Justitie verboden hier te handhaven. Eerder herinrichten geeft te hoge kosten. Wel wordt onderzocht waar de problemen het grootst zijn en of daar met beperkte fysieke ingrepen iets aan is te doen. Een ander probleem zijn scooters en brommers. Ze zijn snel en wendbaar en kunnen (bijna) overal tussendoor. Hoewel er inmiddels een rijbewijs voor nodig is, is dit geen garantie dat er minder snel gereden wordt. De ergste excessen worden bestreden doordat de politie eens in de 2 weken een gerichte bromfiets en scooter controle houdt in Hoorn. VRAAG 10: Veiligheid JA NEE Vindt u dat de veiligheid afgelopen jaar vooruit is gegaan? 27% 58% Voelt u zich veilig in de buurt? 83% 18% Het is opvallend te zien dat iets meer als de helft van de geënquêteerden het gevoel heeft dat de veiligheid er niet beter op geworden is. Daarvoor kunnen meerdere verklaringen zijn. De berichtgeving in kranten en televisie kan daar in negatieve zin aan bijdragen. Vastgesteld kan worden dat de grote meerderheid zich wel degelijk veilig voelt in de eigen buurt. Op de open vraag wat dan de reden is van het onveilige gevoel komt als antwoord: 7%...door hangende en schreeuwende jeugd 5%...door Antillianen bij de Vomar en het stationsgebied 3%...door de toenemende criminaliteit.. 1%...door enge gebieden (vooral s nachts)... JA NEE Vermijdt u bepaalde plekken in uw buurt? 13% 5% Op de open vraag waar die plekken dan zijn kwamen ongeveer dezelfde antwoorden: - omgeving station (vooral s nachts) - de parken en fietspaden ( s nachts) - donkere plekken Hangende en schreeuwende jeugd Door de snelle groei van de Kersenboogerd is het een betrekkelijke jonge wijk. Dat is goed te zien in de bevolkingsopbouw. Er zijn rond de 3000 jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar. Dat is (zowel in absolute zin als in verhouding) veel meer dan in andere wijken zoals de Grote Waal en de Binnenstad. (Zie hieronder) 11

12 Het is van alle tijden dat jongeren elkaar op straat opzoeken en in de meeste gevallen geeft dat geen problemen. Slechts in beperkte mate is er zodanige overlast dat echt ingrijpen noodzakelijk is. De overlast kan variëren van achtergelaten rotzooi en een hoop lawaai tot vernielingen en vandalisme. Dit is ongewenst gedrag dat bestreden dient te worden. Daarvoor is er een structureel overlast overleg tussen wijkagent, stadstoezicht, jongerenwerkers en de wijkcoördinator. Hierin worden alle overlastmeldingen van bewoners besproken en de aanpak bepaald. Die aanpak gaat in fases. Bij een overlast melding uit de wijk bezoekt de jongerenwerker van de Stichting Netwerk in eerste instantie de jongeren op locatie en maakt afspraken om de overlast te beperken. Dit is meestal voldoende. Lukt dat niet dan wordt opgeschaald. Dat kan zijn; een intensievere controle van Stadstoezicht of Politie waarbij de namen van de aanwezige personen worden vastgelegd tot brieven naar de betreffende ouders, die vaak niet eens weten dat hun kinderen op straat hangen en overlast veroorzaken. Ook kan een groepsaansprakelijkheid van toepassing worden verklaard. Dat betekent dat ieder op het moment van controle apart voor de schade opdraait die door de hele groep is veroorzaakt. Dienen er meerdere of zwaardere middelen ingezet te worden dan kan de locatie aangemeld worden voor bespreking in het IOVO (Integraal Veiligheidsoverleg) waarvan de burgemeester voorzitter is. Dit gaat dan vergezeld met een veiligheidsprobleemanalyse en een plan van aanpak. Deze manier van werken past in de veiligheidsambitie van de gemeente Hoorn en heeft voor vermindering van de overlast klachten geleid. In 2008 was er een piek in overlast van jongeren, met in totaal 108 geregistreerde meldingen bij de politie, sinds die tijd is het aantal meldingen jaarlijks gedaald. Vanwege het grote aantal jongeren in de Kersenboogerd (pas vanaf 2016 worden de aantallen minder) is het jongerenwerk belangrijk. Inloopavonden en alles wat daarnaast nog wordt georganiseerd voor jongeren zoals de Vakantiespelen en de Mega Summergames van Sportopbouwwerk, zorgen er in belangrijke mate voor dat er zo weinig mogelijk op straat gehangen wordt. Toch is het zich verzamelen op straat niet verboden en het zal altijd blijven gebeuren. In het algemeen wordt geconstateerd dat er een groeiende intolerantie is tegen (samenscholende) jongeren. Uit meldingen blijkt dat men vaak op voorhand al overlast verwacht en daarom al melding doet. Antillianen bij de Vomar en het stationsgebied Deze overlast wordt door velen expliciet genoemd. Men stoort zich aan het gedrag en het doelloos rondhangen. Op voorbijgangers wordt vaak een beperkte woordenschat uitgeprobeerd. Ook dit is ongewenst gedrag dat dient te worden bestreden. Daarom worden een aantal zaken aangepakt: - Er is in juli 2012 een project gestart om de overlast verder te verminderen door een aanpak van het gebied ten noorden en ten zuiden van het station. (opgenomen in het uitvoeringsplan), Voor opzet en uitvoering heeft de gemeente een zgn. troubleshooter ingehuurd. Deze zal in samenwerking met de politie, stadstoezicht en andere partners gerichte acties houden. Het uiteindelijke doel is dat men zich schikt naar de heersende orde. - Het onstuimige groen in de binnentuinen van de Borstwering wordt overzichtelijk gemaakt. - De passage naast de Vomar, die regelmatig wordt vervuild, wordt dichtgemaakt. De huidige winkelingang verdwijnt en gaat in de onderdoorgang uitkomen. Er komen schuifdeuren aan de voor en de achterkant. Buiten winkelopeningstijden zijn de schuifdeuren gesloten en kunnen alleen bewoners naar binnen door de zijdeuren waarvan zij de sleutel hebben. Door de toenemende criminaliteit Het is de vraag of dit werkelijk zo is in de Kersenboogerd. Het blijkt niet uit de cijfers van de politie en de meting van het veiligheidsgevoel. De suggestie is al genoeg om het te vinden. Gevoelens van onveiligheid worden beïnvloed door allerlei zaken waar we geen invloed op hebben. Een bericht op internet over een overval in Groningen kan al een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de bewoners van de Kersenboogerd. 12

13 Enge en donkere gebieden Hoewel 86 % van de geënquêteerden de verlichting goed vindt, geeft men toch aan bepaalde gebieden eng te vinden. Die gebieden blijken opnieuw de omgeving van het station in de nachtelijke uren te zijn. Maar ook worden de fietspaden door de parken ( s nachts) genoemd en een aantal onverlichte achterpaden. De meeste fietspaden door de parken zijn wel verlicht maar kunnen in combinatie met dicht groen voor enge gevoelens zorgen. Ze moeten worden langsgereden om vast te stellen wat er aan de hand is. (opgenomen in het uitvoeringsplan). Achterpaden worden door de gemeente Hoorn niet verlicht. Dat is meestal ook niet mogelijk omdat ze vaak eigendom zijn van bewoners. De achterpaden kunnen door bewoners zelf worden verlicht door het aanbrengen van verlichting op de achterschuurtjes. VRAAG 11: Aan welk veiligheidsprobleem moet in uw buurt meer gebeuren? Op deze open vraag kwamen in grote lijnen dezelfde antwoorden als hierboven. 1. te hard rijden van auto en scooter 13% 2. alle rondhangende figuren.9% 3. meer (politie) toezicht.8% 4. verminderen van parkeeroverlast.4% 5. meer verlichting 3% 6. veiligheid stationsgebied..2% 7. drank en drugsgebruik 3% Op de vraag: Bent u bereidt zich in te zetten voor verbetering van de veiligheid in de buurt? zegt 56% ja en 37% nee. Op de vraag waarom men daartoe niet bereid was kwamen redenen als: dat is voor de overheid, ik ben er te oud voor of heb er geen tijd voor. Toch is burgerparticipatie een essentiële randvoorwaarde in de aanpak van veiligheidsproblemen. In elk project wordt dit benadrukt. Een manier om die aanpak gestalte te geven is de vorming van een bewoners preventie team. (BPT). In de Grote Waal draait dit al enige jaren naar tevredenheid. Bewoners gaan na een begintraining op vaste dagen in 1 of meer groepen op pad en hebben daarbij contact met de politie. Ze zijn behalve zichtbaar aanwezig ook daadwerkelijk bezig met verbetering van de veiligheid in hun buurt of wijk. VRAAG 12: Hebt u in uw woonomgeving last van zaken als: JA NEE Vandalisme? 34% 63% Drugshandel? 17% 78% Prostitutie? 1% 94% Overlastgevende jongeren? 36% 60% Drank of drugsgebruik op straat? 24% 73% Bedreigingen? 8% 88% Overlast van Horecabezoekers? 6% 91% Geweld of vechtpartijen op straat? 7% 90% Diefstal van brommer / fiets? 21% 76% Inbraak in woning? 19% 77% De percentages spreken voor zich. Uit de antwoorden op de eerdere open vragen blijkt men een aantal zaken vaak in verband brengt met oudere en overlastgevende jeugd. Dat beeld is niet zomaar weg te nemen. Van prostitutie heeft de Kersenboogerd in ieder geval weinig last. Het drank- en drugsgebruik wordt tegengegaan met het project Jeugd- en alcohol. Irritant blijft de diefstal van fietsen en brommers. In de meeste gevallen is veilig stallen of goed vastzetten aan een ander object het beste, maar het lijkt een onuitroeibaar fenomeen. Inbraak in de woning wordt door 353 geënquêteerden gemeld. Blijkbaar gaat het hier om inbraken uit meerdere jaren of niet alles wordt aangegeven want uit politiecijfers van 2011 blijkt er 131 keer aangifte van is gedaan. Er valt op dit gebied veel te verbeteren. Met name vergroting van de bewustwording en het zelf verbeteren c.q. beveiligen van de woonomgeving is van belang. 13

14 Projecten als het achterlaten van witte voetjes en de Roadshow Veiligheid tracht dit te verbeteren. Op 12 juli 2012 is deze Roadshow in de Kersenboogerd van start gegaan. Hier laat men zien welke eenvoudige, veelal kostenloze manieren en materialen er zijn om inbraken tegen te gaan. Behalve voorlichting van instanties is er een ex-inbreker die in de betreffende buurt heeft rondgelopen en laat zien hoe gemakkelijk het is om in te breken. VRAAG 13: de buurt? VRAAG 13A: Neemt u wel eens contact op met instanties over de veiligheid in Zo ja, met welk instantie? De meerderheid (72%) blijkt dat niet te doen. Iets meer als een kwart (27%) wel. Contacten waren er het meeste met de politie (23%), met de gemeente (12%), met Intermaris (5%) en Stichting Netwerk 1% VRAAG 14: Hoe kunnen we u het beste bereiken? De gemeente en het wijkteam willen bewoners zo goed mogelijk informeren over allerlei zaken. Het is daarvoor van belang om te weten welk communicatiemiddel bewoners het meest aanspreekt. Het was mogelijk meerdere opties aan te kruisen. Het blijken vooral de wijkkrant (58%) en de huis-aan-huis bladen (54%) te zijn. De rest is voor de digitale nieuwsbrief (37%), de website van de gemeente Hoorn (15%) en het wijkoverlegorgaan (9%). Bij de laatste bezuinigingen is de keuze gemaakt om de in verhouding dure wijkkrant niet meer uit te brengen. Het gemis wordt opgevangen door vanaf het najaar 2012 in het Westfries weekblad op de pagina Hoorn op 5 een stuk vrij te maken voor mededelingen en info voor en van de wijk. 14

15 5. Uitvoeringsplan In dit uitvoeringsplan staan de concrete acties ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de Kersenboogerd. Het uitvoeringsplan wordt na twee jaar geëvalueerd met de bewoners. Dan wordt tevens besproken welke acties in de volgende twee jaar nodig zijn. Het wijkteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan. De communicatie over de uitvoering vindt onder andere plaats via de kranten en het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) Knelpunten & Acties: Wie: Jaar: Acties ter bestrijding van onjuist Gemeente Hoorn Gehele periode aangeboden huisvuil en grof afval Controle loslopende honden buiten Gemeente Hoorn Gehele periode losloopgebieden Snelheid verkeer 50 km wegen: Gemeente Gemeente Hoorn / Politie Gehele periode meet, politie handhaaft op basis hiervan Aanpak Antilliaanse overlast Gemeente Hoorn / Politie / NS / 2012 / 2013 stationsgebied stichting Netwerk Het project Jeugd- en alcohol. Gemeente Hoorn / Politie Gehele periode Inzet op (horeca)slooproutes. Gemeente Hoorn / Politie Gehele periode Het stimuleren van bewonersinitiatieven Gemeente Hoorn/ Bewoners / Gehele periode Intermaris / Stichting Netwerk Aanpak jongerenoverlast (continu) Gemeente Hoorn / Politie / Gehele periode Stichting Netwerk Alcoholverbod Winkelcentrum Gemeente Hoorn / Politie 2012 / 2013 Kersenboogerd Handhaven op foutparkeren Gemeente Hoorn Gehele periode Ruimte voor info van over de wijk in Gemeente Hoorn / Stichting Vanaf najaar de krant op pagina Hoorn op 5 Netwerk / bewoners 2012 Roadshow Project Veiligheid Gemeente Hoorn / Politie 2012/ 2013 Aanpak binnentuinen Borstwering Intermaris/ Stichting Netwerk 2012/ 2013 Knelpunten te onderzoeken: Wie: Jaar: Onderzoek onder de jeugd naar behoefte Stichting Netwerk/ Jeugd KB 2013 meer bezigheden Onderzoek naar enge fietspaden Gemeente Hoorn / Bewoners 2013 Onderzoek naar grotere hondenlosloopgebieden Onderzoek naar parkeersituatie ten noorden van het station KB. Onderzoek naar de parkeersituatie in de rest van de Kersenboogerd Gemeente Hoorn 2013 Gemeente Hoorn / Verkeer 2012/ 2013 Gemeente Hoorn / Verkeer 2013/2014 Onderzoek naar kleine fysieke maatregelen in 30 km puur gebieden. Gemeente Hoorn / Verkeer 2013 Wat niet gebeurt: Het zonder meer aanpassen van alle 30 km p/ uur gebieden waar te hard gereden wordt. (Dit gebeurt, vanwege de hoge kosten, pas bij een herinrichting) Het verlichten van achterstegen van bewoners (Kunnen bewoners zelf) 15

16 6. Budgetten Om de maatregelen van het uitvoeringsplan te realiseren wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de reguliere budgetten binnen de begrotingen van de gemeente, Intermaris, Stichting Netwerk en politie. Ook worden mogelijkheden bekeken om gebruik te maken van andere budgetten zoals het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, een rijksoverheidbudget) of het Leefbaarheidsfonds. Dit fonds is opgericht door de gemeente Hoorn en Intermaris. Beide partijen storten hierin jaarlijks een bedrag om woonomgevingprojecten te realiseren in de directe omgeving van huurwoningen van Intermaris. Kunnen de maatregelen niet uit voorgenoemde budgetten worden betaald, dan is het mogelijk gebruik te maken van het wijkbudget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor projecten in alle wijken van Hoorn. Naast deze budgetten bestaat ook nog het buurtbudget. Dit is een jaarlijks geldbedrag bedoeld voor initiatieven van bewoners die het wonen in een straat, buurt of wijk prettiger maken. De gemeente Hoorn en Intermaris hebben dit geld beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld voor bewoners die zelf iets ondernemen. Voor een buurtfeest is het maximale bedrag 250-, voor overige aanvragen is het maximum ,. Inwoners van Hoorn kunnen een aanvraag doen voor het buurtbudget als de activiteit: - het wonen in de straat, buurt of wijk prettiger maakt; - de contacten tussen straat-, buurt- of wijkbewoners bevordert; - gesteund wordt in de straat, buurt of wijk; - door de aanvrager en andere buurtbewoners zelf wordt uitgevoerd; - niet botst met het gemeentelijke beleid; - niet valt onder het normaal onderhoud door de gemeente. Voor een bijdrage aan de kosten van een buurtfeest, geldt een aantal randvoorwaarden. Er wordt geen vergoeding gegeven voor inhuur van artiesten, voedsel en drank, prijzengeld en bedankjes, bier-tapinstallaties en dergelijke. Er wordt wel een vergoeding gegeven voor voorzieningen die een buurtfeest mogelijk maken. Bijvoorbeeld de huur van tafels, stoelen, partytent, sport- en spelmateriaal. Het indienen van een aanvraag kan het hele jaar door, zolang er geld beschikbaar is. Het wijkteam beoordeelt de aanvragen. Een aanvraag indienen kan via het digitale formulier op de website of via de flyer over het buurtbudget. Deze is te downloaden op de website. Ook is de flyer aan te vragen bij bureau Wijkzaken of op te halen in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn. 16

17 In de wijk werkzame organisaties: BIJLAGE 1 IntermarisHoeksteen Tuinen Het beleid is om huurders die de bij hun huurwoning behorende tuin ernstig vervuilen of onvoldoende onderhouden aan te spreken en aan te schrijven dat zij hun tuin verzorgen. In de Algemene Voorwaarden van IntermarisHoeksteen staan de voorwaarden voor tuinonderhoud. In uitzonderlijke gevallen, waarbij huurders hun tuin, na aanschrijven door IntermarisHoeksteen, blijven verwaarlozen, kan op ons verzoek de deurwaarder bij de rechter een dwangsom vragen om te verplichten hun tuin te onderhouden of op kosten van de huurder een hoveniersbedrijf de tuin te onderhouden. In een aantal wijken vinden tuinprojecten plaats. Bewoners helpen elkaar bij het tuinonderhoud. IntermarisHoeksteen kan zorgen voor tuinafvalcontainers en gereedschap, de gemeente voor het tuingereedschap en netwerk voor begeleiding. Bedoeling is wel dat de bewoners juist zelf actief zijn. Indien u, samen met omwonenden, een dergelijk tuinproject wil opstarten kunt u dat mailen naar Wij nemen dan contact met u op. Ervaart u overlast van uw buren? Voordat u actie onderneemt, is het goed om bij uzelf te rade te gaan: waar gaat het precies om? Komt de overlast vaak voor of een enkele keer? Een volgende stap kan zijn om eens te onderzoeken of u de enige bent die er last van heeft. Misschien zijn er omwonenden die dezelfde klachten hebben. Praat met uw buren Als u overlast ondervindt van uw buren, is het raadzaam om eerst eens met hen te gaan praten. Misschien hebben ze helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en leidt het gesprek al eenvoudig tot vermindering van de klachten. Als het niet lukt om uw klacht zelf met uw buren op te lossen, dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk, schriftelijk of digitaal, op bij ons te melden. Onze medewerkers hebben dan een gesprek met melder en veroorzaker. In sommige gevallen wordt ook nog een buurtonderzoek gedaan. In veel gevallen zal bemiddelend worden opgetreden. Wanneer een overlastveroorzaker zich ernstig blijft misdragen, kan een juridische procedure worden gestart. Deze procedure kan ontruiming van de overlastveroorzaker als gevolg hebben. Zie hiervoor ook onze website: Inbraken in schuurtjes In de Kersenboogerd hebben inbraken in bergingen plaatsgevonden. Zorg ervoor dat er geen zichtbare waardevolle spullen in uw berging liggen. Zorg ervoor dat (brom)fietsen of andere voertuigen op slot staan in uw schuur. Laat geen huissleutel aan uw fietssleutel bevestigd zitten. Het is wenselijk om verlichting met een bewegingsmelder aan te brengen. Wees alert op onbekende personen die zich op uw erf of bij de buren bevinden. Bel bij verdachte situaties tijdig de politie. Onverlichte achterpaden Beleid van de gemeente is dat de voordeur van uw woning verlicht bereikbaar moet zijn. IntermarisHoeksteen volgt dit beleid. Uiteraard is het wel mogelijk om zelf in uw achterpad verlichting aan te brengen, bijvoorbeeld aan uw berging. Indien uw buren en u van mening zijn dat het onverlichte achterpad van uw huurwoning een onveilige situatie veroorzaakt zouden wij dat graag van u vernemen. Meldt u dit op Portiekverlichting IntermarisHoeksteen heeft in een aantal complexen nieuwe duurzame ledverlichting aangebracht. Deze verlichting is uitgerust met schemer en bewegingssensoren. Aanbieden grof afval Is uw grof huishoudelijk afval herbruikbaar? Denk dan eens aan een kringloopwinkel. Zo krijgt uw afval een nieuwe bestemming. Kringloopwinkels zijn vooral blij met spullen die heel en schoon zijn. Niet herbruikbaar afval kunt u zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation of laten ophalen door HVC.Voor het ophalen van grof afval kunt u een afspraak maken op of telefonisch op werkdagen tussen en uur op

18 Helaas komt het nog regelmatig voor dat grof afval wordt gedumpt, bijvoorbeeld bij een verhuizing. U riskeert dan een hoge boete door de politie of stadstoezicht. Bovendien zullen alle gemaakte kosten voor de afvoer van dit afval op de veroorzaker worden verhaald. Renovaties / groot onderhoud Voor de Kersenboogerd staan in 2012 / 2013 geen groot onderhoud of renovaties op het programma. Dichtmaken portieken en trappenhuizen Het dichtmaken van portieken en trappenhuizen is aan wetgeving en regels gebonden op het gebied van brandvoorschriften, het bouwbesluit en duurzaamheid. Door deze regels is het in veel gevallen niet mogelijk om een portiek of trappenhuis dicht te maken. Indien huurders een gemotiveerde aanvraag willen doen, tot het afsluiten van portieken of trappenhuizen, kan dit via hun huurdersvereniging. De mogelijkheden, beoordeling en beslissing tot uitvoering van deze aanvraag wordt gedaan in overleg tussen IntermarisHoeksteen en Verenigde huurdersorganisaties de Boog. Een portiek of trappenhuis waar geen videofoonsysteem is aangebracht, zodat de centrale toegangsdeur vanuit een woning kan worden geopend, blijkt juist een aantrekkingskracht te hebben voor personen om daar rond te hangen. In een aantal gevallen heeft IntermarisHoeksteen juist de centrale toegangdeur verwijderd om het minder aantrekkelijk te maken om in een trappenhuis of portiek te verblijven. Wij hebben contact met de politie, stadstoezicht en netwerk (jongerenwerk) om overlast door hanggroepen zoveel mogelijk te beperken. Woning verkoop IntermarisHoeksteen verkoopt geselecteerde woningen. Dit is wettelijk verplicht gesteld voor woningcorporaties en nodig om de begroting sluitend te kunnen houden. Heeft u interesse in een koopwoning kunt u contact opnemen met onze makelaars: onze afdeling verkoop via (0229) of IntermarisHoeksteen is de grootste woningverhuurder Hoorn. In de Kersenboogerd heeft IntermarisHoeksteen veel huurwoningen, waaronder doelgroepwoningen als seniorenwoningen, jongerenwoningen en woongemeenschappen. IntermarisHoeksteen levert een bijdrage aan de veiligheidsambitie van de gemeente Hoorn. In de Kersenboogerd zijn drie leefbaarheidmedewerkers actief, zij zijn de ogen en oren van de wijk en het aanspreekpunt voor huurders. Ze houden toezicht op de technische staat van algemene ruimten in complexen. Indien er bijzonderheden zijn in een complex, zoals langdurig onderhoud aan de lift, zal deze medewerker afspraken maken met bewoners. Ook bij calamiteiten, zoals brand en legionella is de medewerker leefbaarheid een aanspreekpunt voor onze huurders. Als de huurder problemen of andere overlast in de wijk ervaart kan contact worden opgenomen met IntermarisHoeksteen. De medewerkers houden toezicht op de bepalingen uit het huurcontract, zoals zelf aangebrachte voorzieningen, het onderhoud van tuinen, schotelbeleid, gebruik algemene ruimten van complexen en veel andere zaken. Ook houden de medewerkers toezicht op het uitvoeren van contracten zoals tuincontracten en schoonmaakcontracten. Verder zijn ze actief bij sociale projecten, zoals de burendag, de landelijke opschoondag, buurtprojecten en andere initiatieven. Samen met de gemeente Hoorn is een Leefbaarheidfonds opgericht waarin jaarlijks door beide partijen een bedrag wordt gestort. Vanuit dit fonds worden woonomgevingprojecten gerealiseerd. Voorwaarde is dat de huizen verhuurd worden door IntermarisHoeksteen. Voor sociale activiteiten kan, binnen gestelde regels, een bijdrage worden aangevraagd uit dit fonds. IntermarisHoeksteen levert een bijdrage aan buurtactiviteiten, zoals de landelijke opschoondag en de door het oranjefonds georganiseerde burendag. Website IntermarisHoeksteen: 18

19 BIJLAGE 2 Politie De hoofdtaken van de politie zijn: het handhaven van de openbare orde, het bestrijden van criminaliteit, verkeersonveiligheid en de aanpak van criminele elementen en overlastgevende jeugd. De wijkagent is en blijft het gezicht en persoonlijke aanspreekpunt van de politie in de wijk. Om het politiekorps effectiever te laten functioneren heeft de minister van Veiligheid en Justitie prioriteit gegeven aan het vergroten van de heterdaadkracht. Dit heeft invloed op alle primaire processen. Vakmanschap en inzet op directe afhandeling zijn belangrijke onderdelen van de nieuwe strategie voor de aanpak van criminaliteit die wordt ingevuld door samenwerking tussen noodhulp, wijkagenten en recherche. Veel wordt ook geïnvesteerd in samenwerking met burgers en andere publiek/private partners. Het gaat daarbij vooral om het mobiliseren van meer ogen en oren. Vooral wijkbewoners hebben vaak informatie, die nodig is om de politie haar werk te laten doen. In die zin kunnen bewoners vaak meer bijdragen dan zij denken. Zij kunnen veiligheid mede zelf creëren door te melden wanneer zij onraad zien of vermoeden. Dan kan de politie aan de slag. Meldingen en aangiften van wijkbewoners helpen de politie om in een vroeg stadium in actie te komen. Veiligheid is een zorg van velen: gemeenten, scholen, ouders, jeugdzorg, politie en anderen. Het komt daarom voor dat de politie bewonersvragen of sommige problemen in de wijk doorverwijst naar andere instanties. Soms doet de politie ook een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. De politie Noord-Holland Noord heeft uiteraard haar normale taken. Lokaal wordt er in een jaarplan vastgelegd dat er aan bepaalde zaken meer aandacht zal worden besteed. In het jaarplan 2012 zijn dat voor de gemeente Hoorn: Geweld: Het H.I.T. (Horeca Interventie Team) blijft specifiek toezicht houden in het centrum tijdens de uitgaansavonden/-nachten op vrijdag en zaterdag. Geweldsplegers worden aangehouden en strafrechtelijk vervolgd, wanneer politiemensen getuige zijn van dat geweld, waardoor er geen aangifte van een slachtoffer meer nodig is. Ook worden stelselmatige geweldplegers geregistreerd. Horeca: De politie werkt samen met de partners in het K.V.U.(Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan). Het K.V.U. helpt gemeenten, horecaondernemers en politie samen de veiligheid in uitgaansgebieden te verbeteren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het horecaontzeggingbeleid. Jeugd: Naast het toezicht, onder regie van de gemeente Hoorn, op hanggroepen en hangplekken, is er ook aandacht voor het geweld waarmee kinderen worden geconfronteerd in huiselijk kring. Bij elke melding van huiselijk geweld waarbij kinderen zijn betrokken, wordt door de politie in het kader van het protocol huiselijk geweld een zorgmelding gemaakt. Bromfietscontroles: gezien de klachten over te snel rijdende brommers en scooters zal er worden gecontroleerd op snelheid en het dragen van helmen. Specifiek ten behoeve van de jeugd worden er zgn. jeugdagenten ingezet. Verkeer: Eens in de twee weken vindt er een bromfietscontrole plaats, terwijl er eens in de vier weken een alcohol (en drugs)-controle plaatsvindt. Los van deze specifieke controles wordt er tijdens de surveillances regelmatig op deze zaken gecontroleerd. Het toezicht op het parkeren is in Hoorn bij Bureau Stadstoezicht ondergebracht. Bij calamiteiten en op de momenten dat Bureau Stadstoezicht niet aanwezig is ( s avonds na uur en op zondag niet zijnde een koopzondag) treedt de politie op bij excessen. De politie blijft controleren op de 50 en 80 km/p uur wegen waar te snel wordt gereden. Op deze wegen worden door het Regionale Verkeer Handhaving Team en de reguliere politie regelmatig snelheidscontroles gehouden. Jaarlijks wordt geëvalueerd en het beleid voor het volgend jaar vastgesteld. Fietsendiefstal: De komende 4 jaar zullen actieweken worden gehouden. Er zal op straat, maar ook op en bij diverse scholen, worden gecontroleerd op gestolen fietsen waarbij helers van gestolen fietsen worden opgespoord. Het project heeft zich al bewezen. 19

20 Hennep: Het opruimen van hennepplantages blijft onverminderd doorgaan. De risico s van brand en wateroverlast zijn groot voor de omgeving. Voor de ontruimingen is een convenant afgesloten met de gemeente Hoorn, Intermaris en de stroomleverancier. Tips uit de omgeving blijven welkom. BIJLAGE 3 Bureau Stadstoezicht De openbare ruimte is pas leefbaar als iedereen zich houdt aan de spelregels die er gelden. Landelijk zijn deze spelregels vastgelegd in allerlei wetten, zoals het burgerlijk wetboek. Op gemeentelijk niveau zijn er in Hoorn regels vastgelegd in diverse verordeningen zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Havenverordening en de Parkeerverordening. Omdat ze zo vanzelfsprekend zijn leven we die regels vaak na zonder er diep over na te denken. Toch blijven er mensen die menen dat regels er alleen zijn voor anderen zijn en niet voor hen. Om te zorgen dat dit niet de overhand krijgt is en blijft handhaving nodig. Die handhaving lag in het verleden vooral bij de politie. Door terugtrekking van de politie richting de zwaardere criminaliteit en versnippering van taken en bevoegdheden en ontstond er een kloof in de handhaving. Daarom heeft de gemeenteraad in 2008 besloten het toezicht en handhaving in de openbare ruimte te intensiveren. Na een periode van reorganiseren was de nieuwe organisatie in 2009 van een feit. Primaire taak van het nieuwe Bureau Stadstoezicht is het voorkomen en bestrijden van overlast en ergernissen in de openbare ruimte van Hoorn. Daarmee was het tijdperk van de stadswachten definitief voorbij. De huidige toezichthouders hebben veel meer bevoegdheden om op te treden en bekeuringen uit te delen dan vroeger. Dat vindt niet iedereen even prettig maar het past in het tijdsbeeld dat gedogen voorbij is. Behalve hun vaste controles wordt gereageerd op meldingen van het Klantcontactcentrum (KCC, de vroegere Buitenlijn). De toezichthouders van de betreffende wijk werkt samen met het wijkteam om de ergernissen in de wijk te bestrijden en daarmee de leefbaarheid te vergroten Behalve kleine ergernissen op straatniveau, zoals illegale stortingen, fout parkeren, aanhangers en caravans die parkeerplaatsen innemen, wildplakken, graffiti, loslopende honden en het weghalen van auto- en (brom)fietswrakken houdt bureau Stadstoezicht zich ook bezig met terrassen en winkeluitstallingen en het verstrekken van parkeervergunningen. De toezichthouders zorgen ervoor dat markten, evenementen en kermissen in goede banen worden geleid. Belangrijke aandachtspunten zijn: de veiligheid rond scholen, de overlast van hangjongeren, overtredingen in het Julianapark en het terugdringen van het alcoholmisbruik onder jongeren. Zaken kunnen worden gemeld bij het KCC van de gemeente tel:

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 5 2. Terugblik vorig wijkplan... 6 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 6 4. Resultaten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Aanleiding In nuari kreeg de bewonerscommissie van verschillende bewoners vragen over veiligheid. Op dat moment lagen de autobranden rond de arwisseling nog vers in

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013.

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. De bewonersenquête van mei 2013 werd 280 personen/huishoudens ingevuld. Dit is nagenoeg evenveel als bij de enquête van 2009. Ook deze keer werden er weer

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

burenoverlast los het samen op

burenoverlast los het samen op burenoverlast los het samen op BURENOVERLAST los het samen op! Harde muziek, schreeuwende buren, de tuin niet onderhouden, het trappenhuis dat wordt gebruikt als opslagplaats. Herkent u deze situatie?

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt Buurtverbeterplan Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen Buurtteam Kruidenbuurt De Kruidenbuurt kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de Kruidenbuurt een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar

Nadere informatie

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Historie 14 juni 2004 verspreidde de deelgemeente een brief onder bewoners rondom de hoek Mathenesserdijk Zoutziederstraat over

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 Van de 107 formulieren zijn er 87 terugontvangen A. WOONOMGEVING 1. Heeft u zicht op het winkelcentrum? 2. Woont u boven het winkelcentrum? 3. Wat is uw

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt Buurten in de buurt woonwijk De methen beter bekeken IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken Zevenaar, juni 2009 Buurten IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken INLeidinG SP Zevenaar is door

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score:

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score: Analyse van de wijk Grote Waal Noord De Leefbaarometer is in opdracht van het Rijk ontwikkeld en is tot stand gebracht door bureau RIGO en Stichting Atlas voor Gemeenten ontwikkelt. (Voor gegevens zie

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 10: beleving openbare ruimte Februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie