HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS OPGELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS OPGELET"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS Wij danken U dat U een TOI opzetzwembad gekozen hebt. Onze zwembaden zijn met de meest vooruitlopende technieken gefabriceerd en volgens de strengste veiligheidsnormen. OPGELET LEES DEZE HANDLEIDING ZEER AANDACHTIG DOOR VOORALEER U BEGINT MET HET OPZETTEN VAN UW ZWEMBAD. U MOET DE GEBRUIKERS VAN DIT ZWEMBAD ER STEEDS AAN HERINNEREN DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP TE VOLGEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGINGEN! 1

2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Vergeet niet dat veiligheid het belangrijkste is bij het opzetten van uw zwembad. Veiligheid heeft voorrang boven het decoratief voorkomen. Niet leunen, springen, zitten of rechtstaan op de wand, noch stappen op de bovenprofielen. Dit zwembad werd hiervoor niet ontworpen. - Nooit in het zwembad duiken of springen van een ladder of van de bovenprofielen. Het zwembad is niet diep genoeg om zonder risico s te springen. Kleef de sticker met veiligheidsvoorschriften op uw zwembad. Ingeval dat deze ontbreekt of niet meer leesbaar is, gelieve dan contact met ons op te nemen om vervanging. - Geen gebruik maken van het zwembad onder invloed van alcoholische dranken, medicijnen of drugs. - Geen tafels, stoelen of andere voorwerpen plaatsen in de buurt van het zwembad om te vermijden dat kinderen toegang hebben tot het zwembad. - Geen glijbaan plaatsen over de zwembadwand. - Niet werken aan electrische toestellen met een nat lichaam om electrokutie te vermijden. Verzeker uzelf ervan dat deze voorzien zijn van een schakelaar met aardleiding. - Gedurende het baden, geen gebruik maken van puntig schoeisel. - Indien uw zwembad overdekt is met een afdekzeil, verbied kinderen te spelen en te lopen op dit zeil. - Bestem een plaats voor de in- en uitgang van het zwembad en verwijder alle onzuiverheden en hindernissen om kwetsuren aan blootvoetse mensen te vermijden. - Geen gaten in de staalwand en liner maken voor het installeren van licht of andere elementen. Het niet opvolgen van dit voorschrift, zou een overstroming tot gevolg kunnen hebben zowel als ernstige verwondingen en materiële schade. - Wij raden U aan een omheining of muur van 122cm hoog, die stevig genoeg is, rond het zwembad te plaatsen. Alle poorten en toegangen tot het zwembad moeten voorzien zijn van een slot (met sleutel en grendel) geplaatst op een hoogte van 122 cm zodat zij uit het bereik van kleine kinderen blijven. Voorzie alle vensters en deurtjes die deel uitmaken van deze omheining met slot en grendel. - Geen gebruik maken van het zwembad bij nacht of bij gebrek aan licht. Belangrijk : het water van uw zwembad moet steeds helder zijn zodat de baders de diepte kunnen inschatten. De bader moet kunnen opmerken dat het zwembad niet diep genoeg is om te duiken. Als U dit voorschrift niet opvolgt, kunt U verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen. - Raadpleeg een elektricien of uw stroomleverancier over de normen die van toepassing zijn ter plaatse en volg deze op. - Als uw zwembad voorzien is van een ladder, volg dan de handleiding en veiligheidsvoorschriften die hierin vermeld staan. - Het gebruik van een ladder is verplicht om in en uit het zwembad te stappen. Verwijder de ladder als het zwembad niet in gebruik is en berg ze op in een plaats die ontoegankelijk is voor kinderen. - De ladder moet steeds op een stevige grond geplaatst worden en stabiel staan. De ladder mag maar door één persoon tegelijkertijd in gebruik zijn. - Richt de ladder naargelang de in- en uitgang van het zwembad. - Gebruik de ladder nooit voor andere doeleinden. - Als uw zwembad voorzien is van een filter, verzeker uzelf er dan van dat het zwembad met water gevuld is en de filter juist geïnstalleerd is (volgens de handleiding) voordat U de filter doet werken. - Gedurende het badseizoen moet de filter dagelijks in werking gezet worden en tenminste éénmaal het water vernieuwen per dag. - Controleer regelmatig de onderdelen van uw zwembad om mogelijke beschadiging op te sporen. Verzeker uzelf ervan dat alle onderdelen goed bevestigd zijn. Vervang de beschadigde onderdelen steeds door originele TOI onderdelen - Dit zwembad is ontworpen alleen voor privégebruik. 2

3 De veiligheid van uw kinderen hangt van uzelf af! Het risico is groter voor kinderen onder 5 jaar. Een ongeluk komt niet alleen anderen over! Voorkom mogelijke ongelukken en wees voorbereid! Opletten en handelen : - houd kinderen constant in de gaten ; - benoem één verantwoordelijke voor de veiligheid ; - vesterk het toezicht als er zich meerdere badgasten in het zwembad bevinden ; - beschik over een uitrusting van zwembanden en zwemvesten voor diegenen die niet kunnen zwemmen ; - leer uw kinderen zo jong mogelijk zwemmen ; - maak nek, armen en benen nat vooraleer het water in te gaan ; - wees op de hoogte van EHBO-technieken ; - verbied duiken en springen in aanwezigheid van kinderen ; - verbied rennen en wilde spelletjes rondom het zwembad ; - verbied de toegang tot het zwembad aan kinderen zonder zwemvest of armbandjes die niet kunnen zwemmen en zonder begeleiding zijn; - laat geen speelgoed achter in nabijheid en in het zwembad zonder begeleiding ; - houd het water voortdurend helder en gedisinfecteerd ; - bewaar de producten voor het onderhoud van het water buiten het bereik van kinderen ; Voorzien : - een toegankelijk telefoon dichtbij het zwembad zodat kinderen niet zonder begeleiding gelaten worden terwijl U telefoneert ; - een boei en polsstok dichtbij het zwembad ; Sommige uitrustingen kunnen tot de veiligheid bijdragen : - een veiligheidsomheining waarvan de toegang constant toeblijft ; - een goed geïnstalleerd zeil dat met de hand of automatisch bediend kan worden ; - een constant electronisch werkend alarm, die van vallen in het zwembad verwittigd ; in geen enkel geval vervangen deze constante waakzaamheid ; In geval van ongeluk : - het kind zo snel mogelijk uit het water halen ; - onmiddelijk om hulp roepen en de raadgevingen die gegeven worden opvolgen ; - de natte kleding vervangen door warme kleding ; Telefoonnumers van EHBO, brandweer, ambulance, enz. op een zichtbare plaats in de buurt van het zwembad houden en van buiten leren Het niet respecteren van deze veiligheids- en onderhoudsvoorschriften kan ernstige risico s, in het bijzonder voor de gezondheid van uw kineren veroorzaken. 3

4 NOMENCLATUUR VAN DE ONDERDELEN Ø 350x120 Ø 460x120 Ø 550x120 L CH TO AR TU PU PU PL PCS PCA HOR VER EMB TO SK

5 ENKELE WENKEN VOOR HET OPZETTEN VAN UW ZWEMBAD 1) Neem uw tijd en lees aandachtig de volgende instructies door voordat U met de installatie van het zwembad begint. Volg alle instructies op. 2) Dit zwembad is ontworpen om gemakkelijk geïnstalleerd te worden. Het eindresultaat en de lange levensduur van uw zwembad hangen af van de aandacht en de zorg die U toewijdt aan de montage en van de correcte opvolging van deze handleiding. 3) Verifieer de normen die plaatselijk in kracht zijn en vraag een bouwvergunning aan indien nodig. 4) Denk eraan dat uw zwembad een groot reservoir is. Als het te vol is, zou de waterdruk de wand kunnen doen buigen en bijgevolg een overstroming, ernstige verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben. 5) Dit zwembad bevat een grote hoeveelheid water. U kan het gewicht van uw zwembad berekenen door de inhoud in liters om te zetten in kilogram (1 liter is gelijkwaardig aan 1 kilogram. 6) Rangschik de onderdelen van het zwembad en zie eerst na welk gereedschap U nodig heeft voordat U met de montage begint. 7) Wij raden U aan het zwembad op te zetten met tenminste twee volwassen personen. 8) U heeft ongeveer 3 uur nodig voor de montage (aanaarden en opvullen met water niet inbegrepen). HOE BEPAALT U DE BESTE PLAATS VOOR HET ZWEMBAD Kies eerst en vooral de geschikste plaats voor uw zwembad uit op uw grondvlak. Grond: Zoek een plek uit waarop zo min mogelijk moet worden gegraven voor de nivellering van het terrein Het zwembad moet op begane grond geïnstalleerd worden. Het zwembad moet op een stevige grond geplaatst worden. Plaats het zwembad dichtbij een afwateringspunt om overstromingen te voorkomen ingeval zich een breuk voordoet. Neen Neen Neen Neen Neen Ja Het zwembad moet perfect horizontaal staan. Is dit niet zo, dan kunnen de liner en de stalen wand beschadigd en zelfs mensen gekwetst worden. Installeer dit zwembad nooit op een balkon, dak, garage, terras of op een oppervlakte die niet plat en stevig genoeg is. Houd rekening met het gewicht van het zwembad en de geschiktheid van de uitgekozen plaats. 5

6 Verwijder wortels en onkruid op de uitgekozen plaats. Verwijder alle stenen die op of onder de oppervlakte liggen. Hierdoor kan er namelijk schade veroorzaakt worden aan de liner. Het gras onder de liner zou kunnen rotten en een onaangename reuk verspreiden. Plaats uw zwembad niet op grond die behandeld geweest is met onkruidverdelgende middels of andere chemische produkten. Vermijdt ook grond waar veel gras groeit. Het gras kan de liner doorboren. Plaats uw zwembad niet op moerasgrond, teer, grint of hout. Een horizontale, stevige en dichte grond is de beste basis voor uw zwembad. Plaats uw zwembad nooit op een brose grond, die niet bestand is tegen het gewicht van het water. Plaats uw zwembad niet te dicht tegen uw huis, maar om veiligheidsredenen op een plaats die zichtbaar is vanaf uw huis. Stroomlijnen : Plaats uw zwembad op tenminste 6 meter afstand van stopcontacten. Nooit het zwembad onder stroomlijnen plaatsen. Leidingen onder de grond : Voordat U in de grond begint te graven om deze waterpas te maken, zie eerst na of er electrische kabels, telefoonlijnen of leidingen onder begraven zijn. Bomen : Bomen en hun bewoners (vogels, insecten, ) zijn niet de beste vrienden van zwembaden. Vallende bladeren, takken en hars kunnen een duurzaam probleem betekenen voor wat de helderheid van het water betreft. Als uw zwembad over een filter beschikt, dan bent U verplicht van deze regelmatig te gebruiken. Hoe verder de bomen van het zwembad staan, des te beter. Aardleiding : Als uw zwembad voorzien is van een filter, plaats deze dan in de nabijheid van een stopcontact met aardleiding. Gereedschap : 1. Een meter 2. Een ijzerzaag 3. Een hark 4. Een staak 5. Een hamer 6. Een stift 8. Een schop 9. Een nijptang 10. Wasspelden 11. Een schroevendraaier 12. Een waterpas 13. Een Engelse sleutel 14. Kleefband 15. Koord 16. Handschoenen 17. Houten plank BENODIGD GEREEDSCHAP 6

7 MONTAGE Het zwembad niet opzetten bij winderig weer. De staalwand kan moeilijk gehandhaavd worden bij wind en zou kunnen vallen en beschadigd worden. Gebruik een grondzeil onder de liner om deze te beschermen tegen slijtage als gevolg van de wrijving tegen de grond veroorzaakt door de waterdruk. Voor de nivellering van de grond, kunt u als vervolg handelen: Mogelijkheid 1.-Maak een platvorm klaar van beton. Het platvorm moet even groot zijn als de oppervlakte van uw zwembad plus een marge van 30 cm. Mogelijkheid 2. Nivelleer de grond zelf zoals volgt: a) Steek een staak in de grond ongeveer in de helft van de uitgekozen plek. Bind er een koord aan van ongeveer dezelfde lengte dan de straal van uw zwembad en teken een cirkel (Fig. 1). Het laagste punt uitkiezen in de cirkel. b) Met behulp van een rechte lat, de hele oppervlakte vlak maken ter hoogte van het laagste punt. In geval van nivellering, nooit aarde bijvoegen, altijd weggraven waar er teveel is. (Fig. 2, 3 et 4). Plaatst een fijne laag gezeefd zand over genivelleerde oppervlakte. Maakt opnieuw gelijk. Grond wegdoen en nivelleren Deze zone niet opvullen c) Men kan onder elk basisplaatje een tegel leggen. Dit is niet verplicht, maar hiermee bekomt men een stevigere fundering voor de stalen wand. Het is aangeraden tegels van 30cms te gebruiken 7

8 d) Plaats voorlopig de bodemrails PCA en de basisplaatjes PU2 rondom de cirkel (Fig. 7). Elk basisplaatje duidt de plaats aan van een tegel. Maak een kenteken op de grond naast elk basisplaatje. e) Verwijder de bodemrails en basisplaatjes en leg de tegels rondom de cirkel daar waar de basisplaatjes zich bevonden (Fig. 8). f) Druk de tegels in de grond zodat ze op gelijke hoogte komen te liggen met de grond rondom (Fig. 9). Gebruik een waterpas en verzeker uzelf hiervan. g) Plaats de basisplaatjes op de tegels en op gelijke afstand van elkaar (Fig. 10). h) Schuif de bodemrails (Fig. 9) in de basisplaatjes. Laat een ruimte van 13 mm (Foto 1 fig. 11, 12) tussen de uiteinden van de bodemrails. i) Plaats een element van +/- 10mm tussen de bodemrails PCA om de juiste afstand tussen de bodemrails te behouden (FIG. 12). Laat voldoende ruimte om de stalen wand later te kunnen installeren. Deze elementen worden bij de installatie van de vertikale profielen definitief weggenomen. MONTAGE VAN DE WAND Voor uw eigen veiligheid is het gebruik van handschoenen tijdens het opzetten zeer belangrijk. Het is mogelijk dat sommige kanten van de wand scherp zijn. In dit geval, kan U deze een beetje vijlen met schuurpapier of een vijl. De stalen wand niet vouwen gedurende de installatie. Voorzichtig uitrollen. Leg een stuk karton onder de stalen wand zodat deze gemakkelijker uitgerold kan worden. Hierdoor wordt ook vermeden dat de wand beschadigd wordt door de grond en bijgevolg begint te roesten. De profielen niet vouwen gedurende de installatie. 8

9 a) Installeer het zwembad bij goed weer. Tracht de wand niet te installeren als er wind is. b) Verwijder de verpakking van de opgerolde staalwand en zet deze neer in het midden van de cirkel op en stuk karton (Fig. 13). De opening voor de skimmer moet aan de bovenkant van de wand blijven. c) Het begin van de wand waar zich de gaten voor de schroeven bevinden moet in het centrum van een basisplaat PU2 geplaatst worden (Fig. 14). Kies de basisplaat, dat zich het dichtste bij de plaats van de filter zal bevinden. d) Ontrol de wand en breng de onderste kant in de bodemrails in (Fig. 14 et Fig. 15). e) Installeer heel de wand rondom de cirkelomtrek in de richting van de wijzers van de klok. f) Verbind de twee uiteinden van de wand van het zwembad met de schroeven en dopmoer, plaats de koppen van de schroeven aan de binnenkant en de uiteinden met dopmoer aan de buitenkant (Fig. 15). Op de wand zijn twee rijen met gaten voorzien voor de schroeven: Het is belangrijk dat elk gat toegeschroevd is (behalve het laatste). g) Schroef de schroeven van beneden naar boven, met uitzondering van het laatste gat bovenaan. Alle schroeven zeer goed aanzetten door middel van een Engelse sleutel. h) Bedek alle koppen van de schroeven met de PVC-band om de liner tegen wrijving te beschermen (Fig. 16). Kleef deze band goed aan verzeker uzelf ervan dat alle scherpen boorden goed bedekt zijn. i) De staalwand van het zwembad moet een perfecte cirkel vormen (Fig. 17). Terwijl U de staalwand inbrengt, kan het zijn dat de bodemrails uit de basisplaatjes schuiven. Verplaats de basisplaatjes en centreer ze opnieuw tussen twee bodemrails. j) Maak een ophoging van zuiver zand (zonder stenen of andere voowerpen) aan de binnenkant van het zwembad en bedek hiermee de bodemrails en een deel van de grond. Deze ophoging moet ongeveer 7 cm hoog zijn (Fig. 18). Hiermee vermijdt U dat de waterdruk de liner beschadigt of deze doet verschuiven onder de staalwand. Laatste gat vrijlaten Aanpassing van bodemrails In het midden van de naad installeren Staalwand Bodemrail Zand 9

10 INSTALLATIE VAN DE LINER: LET OP : Voordat U met de installatie van de liner begint, moet U de opening voor de skimmer uit de staalwand snijden. Vijl alle oneffenheden weg. De PVC van onze liners is ontworpen om gedurende een lange periode bestand te zijn tegen zon en ultravioletstralen. Onder bepaalde weersomstandigheden en naargelang de zorg, kunnen de eigenschappen van dit materiaal licht variëren. Wandel nooit geschoeid op de liner. De liner is het delicaatste onderdeel van het zwembad. Gebruik nooit en mes of andere scherpe voorwerpen om de verpakking van de liner te openen. Scheid de liner voorzichtig van de andere onderdelen en bewaar deze op een veilige plaats om beschadiging te vermijden. Installeer de liner bij zonnig en warm weer (20 C) zodat deze uitgespreden en goed aangepast kan worden. Deze liner is op basis van vinyl gefabriceerd en is bijgevolg dus zeer soepel. a) Leg de liner L in het midden van het zwembad en ontvouw deze naar de wand toe., Plaats de ruwe kant naar binnen toe. De naad (soldeersel) moet naar de bodem en wand toe geplaatst worden. Druk de naad zachtjes aan tegen de bodemprofielen en wand rondom de cirkelomtrek. Wasspelden b) Localiseer en plaats de zijnaad zodat deze loodrecht op de bodem hangt. Dit zal U helpen de liner zonder vouwen te plaatsen. c) Hef de de uiteinden van de liner op en bevestig ze met wasspelden op de bovenboord van de wand. Verwijder alle vouwen door voorzichtig aan de liner naar buiten toe te trekken. Vermijd rukken. Het is belangrijk dat de liner goed gecentreerd is. Vul het zwembad met water tot ongeveer 2cm hoog. Verzeker uzelf ervan dat het water zich gelijkmatig verdeelt. Als er plassen verschijnen, leeg het zwembad en breek het terug af. Nivelleer de grond en begin opnieuw. d) Voeg 25 cm water toe en effen alle vouwen en overmaten van de liner. Door zachtjes te trekken, past U de liner beter aan de wand aan. e) Plaatst het plastieke profiel (PL) rond de hele omtrek bovenop de liner (Fig. 18). Neem tegelijkertijd tijd de wassepelden. f) Wanneer alle plastieke profielen (PL) geplaatst zijn, markeer met een viltstift het overschot van het laatste profiel (PL). Neem het laatste profiel weg en snij het overschrijdende deel eraf. Plaats het opnieuw Snij overschot af photo 3 fig

11 MONTAGE VAN DE BOVENPROFIELEN, VERTIKALE PROFIELEN EN BESCHERMERS. Het zwembad blijven vullen met water tot ongeveer 5 cm onder de opening van de terugvoerklep en installeer intussen de vertikale profieln. Montage van de vertikale profielen : a. Plaats de onderkant van een vertikaal profiel (afb. 23) op één van de basisplaatjes. De lipjes van het basisplaatje blijven aan de binnenkant van het vertikaal profiel. b. Breng de gaten voor de schroeven in overeenstemming (afb. 23) en schroef vast. c. Plaats het verbindingsplaatje op de top van het vertikale profiel met de lipjes naar binnen toe en haak het verbindingsplaatje (afb. 24) op de bovenkant van de wand. Verzeker uzelf ervan dat het profiel volledig vertikaal geplaatst is. d. Breng de gaten voor de schroeven in overeenstemming en schroef het profiel vast aan elke kant (Fig. 24). e. Herhaal de vier vorige stappen om de andere vertikale profielen te installeren (Fig ). f. De dubbele schroevenrij van de stalen wand blijft verborgen achter één van de vertikale profielen. Doe de rubberen doppen op het uiteinde van de schroeven van de vertikale profielen. Montage van de bovenprofielen : a. Plaats een uiteinde van een bovenprofiel (afb ) op een verbindingsplaatje. De overhangende kant van het bovenprofiel, wordt aan de buitenkant van het zwembad geplaatst. b. Breng de ovalen gaten in overeenstemming. Bevestig de bovenprofielen met schroeven op het verbindingsplaatje (afb. 26). Schoef nog niet volledig vast. Laat de schroeven een beetje los tot alle bovenprofielen geplaatst zijn. c. Herhaal de laatste stap om het andere uiteinde van het bovenprofiel te installeren. d. Herhaal deze drie stappen om de rest van de bovenprofielen te installeren rondom de wand van het zwembad. e. Duw krachtig naar binnen toe bovenaan de vertikale profielen. Zo vormt U een perfecte cirkel. f. Laat een gelijke afstand tussen de bovenprofielen en schroef nu stevig vast. 11

12 Montage van de beschermers. a. Plaats een beschermer op de uiteinden van twee bovenprofielen. b. Haak een beschermer onder de binnenrand van de bovenprofielen (afb. 28). c. Trek aan de lipjes aan de voorkant en haak deze onder de buitenkant van de bovenprofielen. d. Herhaal deze drie stappen voor de bevestiging van de andere beschermers. 12

13 MONTAGE VAN DE TERUGVOERKLEP EN SKIMMER WAND (CH) VERSTELBAR E KLEP (A) KARTONNEN DICHTING KLEM (H) RUBBEREN KOPPELING (B) SCHROEFDRAAD(D) SLANG (E) BINNEKANT VAN HET ZWEMBAD LINER (L) BUITENKANT VAN HET ZWEMBAD a) Teken de opening voor de terugvoorklep op de liner aan met een viltstift. Doe met behulp van een mes, van de binnenkant van het zwembad naar buiten toe, een kruisvormige insnijding in de liner zonder de geponste opening te overschrijden. b) Breng teflon aan op de hele schroefdraad van de terugvoerklep. c) Plaats een rubberen koppeling (B) op de verstelbare klep (A). Breng deze in de geponste opening in. Van binnen naar buiten toe, snijdt het stuk liner dat overgebleven is. d) Plaats de kartonnen dichting (C) aan de buitekant van het zwembad en druk deze stevig vast op de koppeling. Koppel de slang (E), die van de filter naar de terugvoerklep gaat, aan en bevestig met de klem (H). e) Let op dat er geen vouwen zijn in de liner. Voor een efficiëntere filtratie, raden wij aan de waterstraal te oriënteren. Maak de klem los. Verplaats de verstelbare bal naar één van de kanten van het zwembad en enigszins naar boven. Pas de klem opnieuw aan en doe vast. De onzuiverheden zullen hierdoor naar de skimmer geleid worden BELANGRIJK : Om lekkages te vermijden, schroef de schroeven nog eens vast na 48 uur. 13

14 BEVESTIGING VAN DE SKIMMER VOORFILTER- MAND (S) DEKSEL (V) KOPPELING (M) RUBBEREN DICHTING (Z) ADAPTER (XM) SLUISDEUR (P) Vervolg het vullen van het zwembad tot ongeveer 5 cm onder de onderste rand van de matrijs van de skimmer. Teken de opening van de skimmer op de liner aan met een viltstift en snijd de aangeduidde oppervlakte uit met een mes. Plaats de dubbele rubberen dichting (Z). De liner en staalwand blijven vastgeklemd in de groef van de dichting (K). Bevestig het skimmerlichaam voorlopig met twee schroeven. Steek de sluisdeur (P) in de skimmeromlijsting. Bevestig de omlijsting en het skimmerlichaam met de schroeven. Schroef steeds in deze volgorde. Let erop dat de gaten van de verschillende onderdelen op gelijke hoogte gemonteerd zijn. Met gebruik van teflon-tape, schroef de koppeling (M) stevig vast aan het skimmerlichaam, sluit een uiteinde van de aanzuigslang aan de koppeling aan en het andere uiteinde aan de filter. Bevestig beide uiteinden met een klem. Let op: Alle schroefdraden moeten met teflontape gedicht worden! Ten slotte, installeer zowel het deksel van de skimmer (V) als de voorfiltermand (S) binnenin de skimmer. Montage van de bodemzuiger Voor filters vanaf 6m3/h, plaats de adapter (XM) in de voorfiltermand (S) binnenin de skimmer (Q). Koppel een slang aan deze adapter en aan de andere kant van de slang de bodemzuiger. Koppel een steel aan de bodemzuiger. Beëindig het vullen van het zwembad tot halverwege de skimmersluisdeur. Onderhoud van het water ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN UW ZWEMBAD Alle zwembaden hebben een chemisch onderhoud nodig zodat het water ontsmet en helder blijft. Neem contact op met een plaateselijke specialist in chemische produkten. De behandeling hangt af van de streek en van de kwaliteit van het water in elke streek. Een goed chemisch onderhoud geeft als gevolg zuiver water. Maak gebruik van bactericides, algicides, ph-correcteurs, flocculants, om algen en bacteriën te voorkomen. Voeg een eerste onderhoudsdosis van chloor toe binnen de 24 uur na het vullen van uw zwembad. Voeg nooit chemische produkten rechtstreeks aan het water toe. Alle produkten moeten eerst opgelost worden in water vooraleer Ü ze toevoegt. Zo niet, dan kan de liner zwaar beschadigd worden. Het is eenvoudiger om het water te onderhouden dan vuil water helder te maken. Maak veelvuldig gebruik van uw filter. Stel uw filter tewerk als er geen baders in het zwembad zijn. 14

15 Minstens één keer per week het ph- en chloorgehalte nakijken. Regelmatig : a) Analyseer de ph van het water en indien nodig, pas het aan tussen 7,2 en 7,6. b) Analyseer het chloorniveau en pas het aan tussen 0,5 en 2 gr per m3. c) Verwijder bladeren en insecten uit het water. Elke week : a) Voor het onderhoud, een dosis algicide toevoegen b) Een antikalkprodukt toevoegen ingeval van hard water c) Een floculant) gebruiken om de filtrering te verbeteren (nooit met patroonfilters). Waarschuwing voor het opbergen van chemische produkten : Houd rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften als U met chemische produkten tewerk gaat. Lees aandachtig het etiket en volg de instructies. 1) Gebruik handschoenen om handen en een masker of bril om de ogen te beschermen. 2) Niet roken in de nabijheid van chemische produkten 3) Was uw handen en gezicht na elk gebruik van chemische produkten. 4) Bewaar chemische produkten op een droge plaats en uit de zon. 5) Verpakkingen niet openlaten. Onmiddelijk sluiten na gebruik. 6) Houd chemische produkten uit het bereik van kinderen. 7) Werp lege verpakkingen weg. 8) Verander verpakking van chemische produkten niet. 9) Verwijder etiketten van de verpakkingen niet. 10) Meng chemische producten niet 11) In geval van regen, verhoog het chloor- en algicideniveau. 12) Indien U het zwembad bijvult, controleer opnieuw het chloor- en algicideniveau. 13) Ventileer de opbergplaats van chemische producten goed. Onderhoud van uw zwembad : Volg volgende raadgevingen op na het zomerseizoen. 1. Liner a. Controleer regelmatig of er lekkages zijn b. Kleine schaden kunnen zelf hersteld worden met een herstelkit. 2. Wand a. Houd de wand steeds schoon met neutrale zeep. Geen schurende of chemische middelen gebruiken. b. Verwijder gemorste chemische produkten onmiddelijk. c. Bedek de schroeven met een laag buitenvernis. d. Controleer regelmatig alle stalen elementen, tenminste één keer per seizoen, om roest op te sporen. e. Werk met antiroestmiddel alle schrammen en roest bij. f. Verlaag na elk seizoen het waterniveau 30 cm. Verwijder de bovenkant van de liner en controleer of er verroestingen zijn op de wand. g. Wat de filter betreft, let in t bijzonder op lekkages vooral bij de wateruitlaatopening. Lekkages moeten onmiddelijk hersteld worden. 15

16 Overwintering Indien U het zwembad niet afbreekt gedurende de winter, gelieve deze richtlijnen op te volgen op het einde van het seizoen. Voor de overwintering, het water in het zwembad laten. Laat nooit een opzetzwembad zonder water buiten opgezet staan. Verlaag het waterniveau tot juist onder de skimmeropening. Het zwembad beschermen tegen vries met een afdekzeil. Een boei of oplaasbaar artikel onder het afdekzeil steken. Hiermee wordt vermeden dat het afdekzeil in het water valt. Laat meerdere lege plasticflessen (of Porsepan ballen) op het water drijven om te vermijden dat het water toevriest. Opblaasbaar artikel Water 1.Controleer alle koppelingen en schroeven. a) Verzeker uzelf ervan dat alle koppelingen goed aanpassen. Verzeker uzelf ervan dat de staalwand zich nog steeds in de bodemrails bevinden. b) Verzeker uzelf ervan dat de schroeven goed vastgeschroevd zijn. 2. Controleer roestplekken a) Werk alle schrammen en roestplekken bij met antiroestverf. 3. Controleer de liner a) Verzeker uzelf ervan dat de bovenkant van de liner stevig vastzit met de U-profielen. De liner niet verwijderen van het zwembad. Als U dit toch doet, dan vervalt de garantie. 4. Zoek mogelijke lekkages a) Verzeker uzelf ervan dat de liner niet beschadigd is. Lekkages kunnen belangrijke schade veroorzaken aan uw zwembad gedurende de winter. 5. Accessoires a) Verwijder all accessoires van het zwembad (ladder inbegrepen) b) Reinig de ladder met water en neutrale zeep. Verwijder alle onzuiverheden. c) Reinig alle andere accessoires met water en neutrale zeep. 6. Filter a) De filter losmaken van het zwembad. b) Deze uitwendig reinigen met water en neutrale zeep. c) Lees de handleiding van uw filter voor verdere richtlijnen. Gedurende de winter, moet het water tot op ongeveer 75 mm onder de skimmeropening blijven. Het water mag de skimmeropening niet binnenlopen. Verwijder all slangen van de skimmer en terugvoerklep. De uitlaatklep van de skimmer moet vrij blijven zodat overvloed van water onmiddelijk geëvacueerd wordt. Legen, demontage en stockage van het zwembad : Zie eerst na of uw filter de mogelijkheid heeft om water af te voeren. Het principe van de communicerende vaten toepassen. Neem een tuinslang, bind een gewicht aan één van de uiteinden en dompel dit uiteinde onder water Vul de slang met water. Sluit vervolgens het vrije uiteinde hermetisch af en haal het uit het zwembad. Het andere uiteinde met gewicht blijft in het water. Het water begint uit de slang te stromen. 16

17 Afvoer Houd rekening met de hoeveelheid water die ontlast moet worden. Het water zo dicht mogelijk bij een afvoer laten wegvloeien. Het lege zwembad zorgvuldig afbreken in de tegenovergestelde volgorde. De onderdelen niet beschadigen, breken of vervormen. Voordat U de onderdelen opbergt, let erop dat deze helemaal droog zijn. Voordat U de liner opbergt, maak hem schoon met water en neutrale zeep (gebruik geen chemische middelen om beschadiging te voorkomen). Verwijder alle plekken en sporen van vuilheid aan beide kanten en droog de liner met keukenrolpapier). Vouw de liner en bewaar hem gescheiden zodat scheuren of andere beschadigingen vermeden worden. Berg de onderdelen van het zwembad op in dozen. Bewaar het zwembad op een droge plaats en beschermt tegen de zon. Ingeval er onderdelen van uw zwembad beschadigd zijn, vervang ze zo senil mogelijk door originele TOI accessoires. Deze kunt U verkrijgen op het adress dat vermeld staat op het einde van deze handleiding. Nieuwe tewerkstelling. Aan het begin van het nieuwe seizoen, deze handleiding terug doorlezen voor de tewerkstelling van het zwembad en om problemen te vermijden bij het baden. a) Controleer dat alle accessoires van uw zwembad (filter, ladder, etc.) zich in goede staat bevinden en juist werken. b) Indien nodig, het zwembad leegmaken en de liner schoonmaken met water en neutrale zeep (bij voorkeur bij weinig zon). De liner niet bij hoge zonnestand reinigen. Houd de wand en bodem nat. Laat het product een tijdje inwerken en spoel dan af. c) Vul het zwembad als de liner schoon is. d) Voeg een chloordosis toe aan het water. Als U langer dan een dag nodig heeft om het zwembad te vullen, pas de dosis dan aan gedurende het vullen. e) Het ph-en chloorgehalte van het water analyseren en deze aanpassen tussen 7,2 en 7,6. Voor het heropzetten van uw zwembad, lees opnieuw deze handleidng door. Mochten er nog twijfels zijn, neem dan contact op met : TORRENTE INDUSTRIAL, S.L. C/ Buitrera, s/n Benaguacil (Valencia) SPANJE Tel Fax

HANDLEIDING OVAAL STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE OVALADA

HANDLEIDING OVAAL STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE OVALADA HANDLEIDING OVAAL STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE OVALADA Wij danken U dat U een TOI opzetzwembad gekozen heeft. Onze zwembaden zijn met de meest vooruitlopende technieken gefabriceerd en volgens de strengste

Nadere informatie

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad Gefeliciteerd met uw nieuwe inbouwzwembad van Fonteyn. Fonteyn staat garant voor een kwaliteitsproduct, daarom worden de nieuwste technieken toegepast

Nadere informatie

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Rond zwembad

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Rond zwembad INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Rond zwembad Gefeliciteerd met uw nieuwe inbouwzwembad van Fonteyn. Fonteyn staat garant voor een kwaliteitsproduct, daarom worden de nieuwste technieken toegepast bij

Nadere informatie

Installatie instructies Lago

Installatie instructies Lago Installatie instructies Lago bodemplaat Onder het zwembad dient een plaat gegoten te worden uit beton of uit stabilisé. Dikte 10-15cm. Let erop dat deze mooi horizontaal ligt. Het is aangeraden deze plaat

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER SPEELHUIS TIJGER Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER Omschrijving Nummer Onderdeel Hoeveelheid hoeveelheid 1 1 Vloerplaat-terras 1 4 2 2 Vloerplaat-speelhuis 1 5 3 3 dakpaneel 1 4 4 4 dakpaneel 2 1 5 5 Verbindingsstrook

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS PINGUIN

Onderdelen lijst SPEELHUIS PINGUIN SPEELHUIS PINGUIN Onderdelen lijst SPEELHUIS PINGUIN Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid Vloerplaat 1 Voorgemonteerd paneel 1100x620 1 Zijwand 2 Voorgemonteerd paneel 1170x1140 1 Achterwand

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN SPEELHUIS EEKHOORN Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid PLATFORM Voorgemonteerd paneel Staanders 1 68x68x1450 10 Ligger 2 26x52x2325 2 Middenligger

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS LIBELLE

Onderdelen lijst SPEELHUIS LIBELLE SPEELHUIS LIBELLE Onderdelen lijst SPEELHUIS LIBELLE Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid Vloerdeel binnen 1 Voorgemonteerd paneel 795x1230 4 voorwand 2 Voorgemonteerd paneel 795x1380

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA SPEELHUIS PANDA Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid Voorwand 1 Voorgemonteerd paneel 119X1-1.114 1 Zijwand 2 Voorgemonteerd paneel 173xh.114 1 Achterwand

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF

Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF SPEELHUIS GIRAF Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid PLATFORM Voorgemonteerd paneel Staanders 1 7x7 L.78 4 Staanders 2 7x7 L.145 2 Zij dragers 3 2,7x5,5

Nadere informatie

Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten.

Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten. Montage instructie Tunni Vloer en basis Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten. Plaats de bodem op een stabiele plaats, nadat u de onderkant van de bodem met lijnolie behandeld

Nadere informatie

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap Aluminium Broeikas Model: Grape Benodigd gereedschap extremshops.eu Grape.0 7-06-0 Instructies Voor het juiste gebruik, raden we u aan de opbouw van de structuur op basis van deze gids te maken en deze

Nadere informatie

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden - Laat de beschermfolie, tijdens de montage, zo veel mogelijk rond de profielen en platen. De folie enkel verwijderen op de plaatsen waar u werkt. Dit voorkomt beschadigingen van de profielen, tijdens

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Voorbereidings werkzaamheden:

Voorbereidings werkzaamheden: Achtvorm zwembaden Installeren Voorbereidings werkzaamheden: Let op: Achtvorm zwembaden, bij opbouw dient het zwembad minimaal 50cm ingegraven te worden, en aanvuld worden met gestabiliseerd zand. Bij

Nadere informatie

Opbouwbeschrijving Brighton

Opbouwbeschrijving Brighton Opbouwbeschrijving Brighton 1: Vóór u begint 1. Ondergrond Deze moet vlak zijn, bijvoorbeeld bestraat of een houten raamwerk met daarop een beplating (bijv. OSB). Zorg er voor dat de ondergrond de vloer

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

bouwinstructies Rond Zwembad COPYRIGHT AQUASILVER VOF NEDERLAND

bouwinstructies Rond Zwembad COPYRIGHT AQUASILVER VOF NEDERLAND bouwinstructies Rond Zwembad Voorbereidings werkzaamheden: let op: de Ronde zwembaden zijn voor in- en opbouw. Bepaal de plaats waar het zwembad moet komen, let op dat het zwembad voldoende zonlicht krijgt

Nadere informatie

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX)

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE 1. Afmetingen & gewicht van het Porta

Nadere informatie

SOLAR VERWARMINGSMAT HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN RESULTEREN TOT SCHADE OF LETSEL.

SOLAR VERWARMINGSMAT HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN RESULTEREN TOT SCHADE OF LETSEL. (9) SOLAR HEATER MAT DUTCH 4.87 X 7. 09/1/014 INTEX HANDLEIDING SOLAR VERWARMINGSMAT LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. VOLG ZE NAUWKEURIG OP BIJ DE INSTALLATIE EN IN GEBRUIKNAME VAN UW PRODUCT WAARSCHUWING

Nadere informatie

De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen

De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen Vóór het begin van het installeren zorg ervoor dat je muur droog en schoon is. Vul alle schaden aan om de muur glad te maken. Daarna bedek

Nadere informatie

Het bouwen van een Century zwembad

Het bouwen van een Century zwembad Het bouwen van een Century zwembad Stap 1 Het begint allemaal met het graven van het gat met daarin een mooie waterpas uitgelijnde vloer. Graaf het gat altijd wat groter dan de maat van het zwembad. Liefst

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE OMHEINING

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE OMHEINING 1 PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE OMHEINING Aangezien de Duofuse houtcomposiet omheining duurzamer is dan houten of betonnen omheiningen, is een correcte plaatsing noodzakelijk om jarenlang te kunnen genieten

Nadere informatie

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions Awning Instructions Drop Arm Awning Instructions Nederlands Uitvalscherm Instructies Inhoud Waarschuwing 1.0m 3.0m Uitvalschermen 8 x Spreidbouten (2 per beugel) 2 x Wandbeugels 2 x Beugelplaatjes 1 x

Nadere informatie

Installatie zelfbouw plaatsing Mon de Pra Zwembaden

Installatie zelfbouw plaatsing Mon de Pra Zwembaden Installatie zelfbouw plaatsing Mon de Pra Zwembaden Grondwerk: Het grond waarop het zwembad geplaatst gaat worden moet stabiel zijn. Indien u twijfels heeft kan u overwegen het zwembad door ons te laten

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622. Installatie rechthoekig zwembaden

Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622. Installatie rechthoekig zwembaden Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622 Installatie rechthoekig zwembaden Voorbereidings werkzaamheden: Let op: De rechthoekige zwembaden zijn alleen geschikt voor inbouw! Bepaal

Nadere informatie

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN U DIENT HET VOLGENDE TE HEBBEN STAP 1 STAP 2 STUKLIJST HOUTEN JALOEZIEËN Beugels & Veiligheidssysteem Houtschroeven voor beugels - (2 per beugel) 2 schroeven per

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN Welke verpakkingsmethode u kiest, hangt af van de aard en het formaat van het werk, van het budget, enz. De materialen die u gebruikt, moeten chemisch inert zijn.

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten.

Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten. Montage instructie Tunni Vloer en basis Voeg de vloerdelen samen en zorg dat de inkepingen goed aansluiten. Plaats de bodem op een stabiele plaats, nadat u de onderkant van de bodem met lijnolie behandeld

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-5-v1

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-5-v1 Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-5-v1 Designer Francis Flat Medina Flat #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Waarschuwing Volg deze handleiding nauwkeurig, om de radiator op de juiste

Nadere informatie

De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen

De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen De assemblage-instructie van Vinyl en Vinyl Premium fotobehangen Voor het begin van het installeren, zorg ervoor dat jou wand droog en schoon is. Vull alle schaden aan en maak de wand glad, dan spijl hem

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE 6/2013 NL PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE Aangezien het Duofuse houtcomposiet poortje duurzamer is dan een houten poortje, is een correcte plaatsing noodzakelijk om jarenlang te kunnen genieten.

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

installeren als gevulde wand

installeren als gevulde wand Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling

Nadere informatie

MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Voor de Dagkanten

MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Voor de Dagkanten MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Voor de Dagkanten AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Artikelnummer: Modelnummer: OD210017 328.149CGY Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Lees deze handleiding voor gebruik goed door. Gooi deze handleiding niet weg na de montage. Bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET PLAATSEN VAN EEN ZELFBOUWPAKKET BADKAMER

HANDLEIDING BIJ HET PLAATSEN VAN EEN ZELFBOUWPAKKET BADKAMER 1 HANDLEIDING BIJ HET PLAATSEN VAN EEN ZELFBOUWPAKKET BADKAMER INHOUDSTABEL Voorwoord p. 03 HOOFDSTUK 1: plaatsen en aansluiten van een uitgietbak p. 05 HOOFDSTUK 2: plaatsen en aansluiten van een badkamermeubel

Nadere informatie

Hoe een zwembad onderhouden.

Hoe een zwembad onderhouden. Hoe een zwembad onderhouden. Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw zwembad bij onze firma. Om optimaal gebruik van uw zwembad te garanderen volgen hier enkele belangrijke tips en trucjes.

Nadere informatie

STAP 1 VOORBEREIDING. Bestudeer de tekeningen en deze bevestigings instructies alvorens u begint met de montage! Organiseer uw werkplek.

STAP 1 VOORBEREIDING. Bestudeer de tekeningen en deze bevestigings instructies alvorens u begint met de montage! Organiseer uw werkplek. 1 STAP 1 VOORBEREIDING Bestudeer de tekeningen en deze bevestigings instructies alvorens u begint met de montage! Organiseer uw werkplek. Organiseer de materialen. Breng ze naar de juiste plaats, en maak

Nadere informatie

SolarSpeed. Montage handleiding

SolarSpeed. Montage handleiding SolarSpeed Stap 1: Basis units monteren Montage handleiding Plaats de basis units op een vlak en stabiel dakoppervlak. Connecteer de basis units door het uiteinde van de eerste basis unit in het koppelstuk

Nadere informatie

WATERZAK HARDSIDE MONO & DUO

WATERZAK HARDSIDE MONO & DUO MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING WATERZAK HARDSIDE MONO & DUO Inleiding Wij raden aan om deze handleiding vóóraf goed door te nemen. Werk zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op. Wij adviseren

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-4-v1

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-4-v1 Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-4-v1 Nancy Basic Natasha Basic Polar Basic #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Waarschuwing Volg deze handleiding nauwkeurig, om de radiator op de juiste

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Installatie van. Installatie:

Installatie van. Installatie: -2- Installatie van SIGMA-schottensystemen Het doel van deze instructies is de installateur een idee geven van de correcte techniek die moet worden gebruikt voor de installatie en assemblage van een typisch

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar:

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar: Installatie voorschriften Rigid Core XL Ga voor meer informatie naar: www.rigidcorexl.nl Voor u begint / Voorbereidingen: Lees alle instructies voor u start met de installatie. Bij een onjuiste installatie

Nadere informatie

Handleiding Installatie

Handleiding Installatie Handleiding Installatie Voor de montage van het zonnezeil kan men het best een windstile dag kiezen om te voorkomen dat er tijdens de montage een windvlaag in het zeil slaat, waardoor het zeil met de grond

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van het geheugen www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Doucheset monteren. Materialen Gereedschap. Accuboormachine. Doucheset. Teflontape. Waterpas. Siliconen Kit. Potlood. Rubber hamer

Doucheset monteren. Materialen Gereedschap. Accuboormachine. Doucheset. Teflontape. Waterpas. Siliconen Kit. Potlood. Rubber hamer Doucheset monteren Doucheset monteren Materialen Gereedschap Doucheset Teflontape Siliconen Kit Accuboormachine Waterpas Potlood Rubber hamer Platte schroevendraaier Steeksleutel Rolmaat Inbussleutel http://bit.ly/297zy6d

Nadere informatie

Strooier - Duwmodel 50LB

Strooier - Duwmodel 50LB Strooier - Duwmodel 50LB 1. NUTTIGE TIPS: MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE RICHTLIJNEN VOORDAT U DE STROOIER MONTEERT BIJ ONDUIDELIJKHEID, LEES DAN DE RICHTLIJNEN NOG EENS DOOR Als uw strooier

Nadere informatie

HooiToy Handleiding. Deze verpakking bevat:

HooiToy Handleiding. Deze verpakking bevat: HooiToy Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van onze HooiToy. Mocht u tijdens de ingebruikname of gedurende het gebruik zelf vragen hebben over ons product, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Nadere informatie

3. Omgeving Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn. Zorg voor een overzichtelijke omgeving. Geen wanorde op en rond het kussen.

3. Omgeving Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn. Zorg voor een overzichtelijke omgeving. Geen wanorde op en rond het kussen. Gebruikershandleiding / Veiligheidsnormen 3241 Springkussen Disco Olifant ( Disco Fun Circus ) Het luchtkussen is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het dient dus niet voor andere doeleinden

Nadere informatie

OPBOUWBESCHRIJVING SPEELTOESTEL VARIANT ART.NR

OPBOUWBESCHRIJVING SPEELTOESTEL VARIANT ART.NR OPBOUWBESCHRIJVING SPEELTOESTEL VARIANT ART.NR. 01953 BEVESTIGINGSMATERIALEN: 60 x Houtdraadbouten 8 x 80 mm + carroseriering 4 x Slotbout M6 x 90 mm + carroseriering + dopmoer M6 54 x Houtschroeven 3,5

Nadere informatie

Jaloezie. Montage handleiding 160-071214

Jaloezie. Montage handleiding 160-071214 Jaloezie Montage handleiding 160-07114 Montage Montage Algemene informatie Het is belangrijk dat u de volgende montage- en bedieningsinstructies nauwkeurig volgt. Verano aanvaard geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Tussen de Dagkanten

MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Tussen de Dagkanten MODULAIRE ALUMINIUM WATERKERING MURO Installatie Tussen de Dagkanten AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Langere rails dienen te worden ondersteund om doorbuigen te voorkomen. Monteer de rail met 2 personen.

Langere rails dienen te worden ondersteund om doorbuigen te voorkomen. Monteer de rail met 2 personen. Lamelgordijnen Montage- en Bedieningsinstructie Dank voor uw aankoop bij MaatStudio.nl. Met een goede montage en gebruik zult u jarenlang plezier van uw aankoop beleven. Het is van belang onderstaande

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-2-v1

Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-2-v1 Handleiding Handleiding-Radiator-Rad-2-v1 Roma Round #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Waarschuwing Volg deze handleiding nauwkeurig, om de radiator op de juiste manier aan de muur te bevestigen.

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Dit vindt u in de montageset C D siliconenlijm t.b.v. koppeling (A) opvulrubber (B) schuursponsje (C) fles vloeibaar schuurmiddel (D) montagevoorschrift

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de CD / DVD speler www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Handleiding. Zelf installatie

Handleiding. Zelf installatie Handleiding Zelf installatie Stroomvereisten spas met een Balboa GS of GL systeem > 2008 (met 3 fase aansluiting): 1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde) (verwarming schakelt

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens V585 V595

Montage-instructie. Screens V585 V595 Montage-instructie Screens V585 V595 Montage-instructie Screen V585 - Screen V595 Inhoudsopgave pagina Inhoud verpakking 2 Benodigd gereedschap 2 Specificaties screens 3 Specificaties geleiders 4 1. Montage

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

Stormbaan mega Balls enkelv Lucht kussen 1 grote blazer 1 hamer 1 spanbanden 6 haringen 6 transportzak 1

Stormbaan mega Balls enkelv Lucht kussen 1 grote blazer 1 hamer 1 spanbanden 6 haringen 6 transportzak 1 Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn. Stormbaan mega Balls enkelv Lucht kussen 1 grote blazer 1 hamer 1 spanbanden 6 haringen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL Ritzscreen V599 V599R V599 XL V540 Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset 4. bediening

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

Montage Handleiding van SignWorld

Montage Handleiding van SignWorld Montage Handleiding van SignWorld 1. De ondergrond reinigen Ook al lijkt de ondergrond schoon, u moet de ondergrond altijd reinigen op de hierna beschreven wijze: Maak de ondergrond schoon met zeepwater

Nadere informatie

Monteren. Kvik-keuken

Monteren. Kvik-keuken Monteren. Kvik-keuken Gefeliciteerd met uw nieuwe Kvik-keuken! Voordat u de eerste maaltijd kunt bereiden, moet u nu eerst de montage uitvoeren. Met deze handleiding willen wij u op de montage voorbereiden

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Montageplan, vrijstaande carport.

Montageplan, vrijstaande carport. Montageplan, vrijstaande carport. - Laat de beschermfolie, tijdens de montage, zo veel mogelijk rond de profielen en platen. De folie enkel verwijderen op de plaatsen waar u werkt. Dit voorkomt beschadigingen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie