HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS OPGELET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS OPGELET"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ROND STAALWANDOPZETZWEMBAD SERIE CANARIAS Wij danken U dat U een TOI opzetzwembad gekozen hebt. Onze zwembaden zijn met de meest vooruitlopende technieken gefabriceerd en volgens de strengste veiligheidsnormen. OPGELET LEES DEZE HANDLEIDING ZEER AANDACHTIG DOOR VOORALEER U BEGINT MET HET OPZETTEN VAN UW ZWEMBAD. U MOET DE GEBRUIKERS VAN DIT ZWEMBAD ER STEEDS AAN HERINNEREN DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP TE VOLGEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGINGEN! 1

2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Vergeet niet dat veiligheid het belangrijkste is bij het opzetten van uw zwembad. Veiligheid heeft voorrang boven het decoratief voorkomen. Niet leunen, springen, zitten of rechtstaan op de wand, noch stappen op de bovenprofielen. Dit zwembad werd hiervoor niet ontworpen. - Nooit in het zwembad duiken of springen van een ladder of van de bovenprofielen. Het zwembad is niet diep genoeg om zonder risico s te springen. Kleef de sticker met veiligheidsvoorschriften op uw zwembad. Ingeval dat deze ontbreekt of niet meer leesbaar is, gelieve dan contact met ons op te nemen om vervanging. - Geen gebruik maken van het zwembad onder invloed van alcoholische dranken, medicijnen of drugs. - Geen tafels, stoelen of andere voorwerpen plaatsen in de buurt van het zwembad om te vermijden dat kinderen toegang hebben tot het zwembad. - Geen glijbaan plaatsen over de zwembadwand. - Niet werken aan electrische toestellen met een nat lichaam om electrokutie te vermijden. Verzeker uzelf ervan dat deze voorzien zijn van een schakelaar met aardleiding. - Gedurende het baden, geen gebruik maken van puntig schoeisel. - Indien uw zwembad overdekt is met een afdekzeil, verbied kinderen te spelen en te lopen op dit zeil. - Bestem een plaats voor de in- en uitgang van het zwembad en verwijder alle onzuiverheden en hindernissen om kwetsuren aan blootvoetse mensen te vermijden. - Geen gaten in de staalwand en liner maken voor het installeren van licht of andere elementen. Het niet opvolgen van dit voorschrift, zou een overstroming tot gevolg kunnen hebben zowel als ernstige verwondingen en materiële schade. - Wij raden U aan een omheining of muur van 122cm hoog, die stevig genoeg is, rond het zwembad te plaatsen. Alle poorten en toegangen tot het zwembad moeten voorzien zijn van een slot (met sleutel en grendel) geplaatst op een hoogte van 122 cm zodat zij uit het bereik van kleine kinderen blijven. Voorzie alle vensters en deurtjes die deel uitmaken van deze omheining met slot en grendel. - Geen gebruik maken van het zwembad bij nacht of bij gebrek aan licht. Belangrijk : het water van uw zwembad moet steeds helder zijn zodat de baders de diepte kunnen inschatten. De bader moet kunnen opmerken dat het zwembad niet diep genoeg is om te duiken. Als U dit voorschrift niet opvolgt, kunt U verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen. - Raadpleeg een elektricien of uw stroomleverancier over de normen die van toepassing zijn ter plaatse en volg deze op. - Als uw zwembad voorzien is van een ladder, volg dan de handleiding en veiligheidsvoorschriften die hierin vermeld staan. - Het gebruik van een ladder is verplicht om in en uit het zwembad te stappen. Verwijder de ladder als het zwembad niet in gebruik is en berg ze op in een plaats die ontoegankelijk is voor kinderen. - De ladder moet steeds op een stevige grond geplaatst worden en stabiel staan. De ladder mag maar door één persoon tegelijkertijd in gebruik zijn. - Richt de ladder naargelang de in- en uitgang van het zwembad. - Gebruik de ladder nooit voor andere doeleinden. - Als uw zwembad voorzien is van een filter, verzeker uzelf er dan van dat het zwembad met water gevuld is en de filter juist geïnstalleerd is (volgens de handleiding) voordat U de filter doet werken. - Gedurende het badseizoen moet de filter dagelijks in werking gezet worden en tenminste éénmaal het water vernieuwen per dag. - Controleer regelmatig de onderdelen van uw zwembad om mogelijke beschadiging op te sporen. Verzeker uzelf ervan dat alle onderdelen goed bevestigd zijn. Vervang de beschadigde onderdelen steeds door originele TOI onderdelen - Dit zwembad is ontworpen alleen voor privégebruik. 2

3 De veiligheid van uw kinderen hangt van uzelf af! Het risico is groter voor kinderen onder 5 jaar. Een ongeluk komt niet alleen anderen over! Voorkom mogelijke ongelukken en wees voorbereid! Opletten en handelen : - houd kinderen constant in de gaten ; - benoem één verantwoordelijke voor de veiligheid ; - vesterk het toezicht als er zich meerdere badgasten in het zwembad bevinden ; - beschik over een uitrusting van zwembanden en zwemvesten voor diegenen die niet kunnen zwemmen ; - leer uw kinderen zo jong mogelijk zwemmen ; - maak nek, armen en benen nat vooraleer het water in te gaan ; - wees op de hoogte van EHBO-technieken ; - verbied duiken en springen in aanwezigheid van kinderen ; - verbied rennen en wilde spelletjes rondom het zwembad ; - verbied de toegang tot het zwembad aan kinderen zonder zwemvest of armbandjes die niet kunnen zwemmen en zonder begeleiding zijn; - laat geen speelgoed achter in nabijheid en in het zwembad zonder begeleiding ; - houd het water voortdurend helder en gedisinfecteerd ; - bewaar de producten voor het onderhoud van het water buiten het bereik van kinderen ; Voorzien : - een toegankelijk telefoon dichtbij het zwembad zodat kinderen niet zonder begeleiding gelaten worden terwijl U telefoneert ; - een boei en polsstok dichtbij het zwembad ; Sommige uitrustingen kunnen tot de veiligheid bijdragen : - een veiligheidsomheining waarvan de toegang constant toeblijft ; - een goed geïnstalleerd zeil dat met de hand of automatisch bediend kan worden ; - een constant electronisch werkend alarm, die van vallen in het zwembad verwittigd ; in geen enkel geval vervangen deze constante waakzaamheid ; In geval van ongeluk : - het kind zo snel mogelijk uit het water halen ; - onmiddelijk om hulp roepen en de raadgevingen die gegeven worden opvolgen ; - de natte kleding vervangen door warme kleding ; Telefoonnumers van EHBO, brandweer, ambulance, enz. op een zichtbare plaats in de buurt van het zwembad houden en van buiten leren Het niet respecteren van deze veiligheids- en onderhoudsvoorschriften kan ernstige risico s, in het bijzonder voor de gezondheid van uw kineren veroorzaken. 3

4 NOMENCLATUUR VAN DE ONDERDELEN Ø 350x120 Ø 460x120 Ø 550x120 L CH TO AR TU PU PU PL PCS PCA HOR VER EMB TO SK

5 ENKELE WENKEN VOOR HET OPZETTEN VAN UW ZWEMBAD 1) Neem uw tijd en lees aandachtig de volgende instructies door voordat U met de installatie van het zwembad begint. Volg alle instructies op. 2) Dit zwembad is ontworpen om gemakkelijk geïnstalleerd te worden. Het eindresultaat en de lange levensduur van uw zwembad hangen af van de aandacht en de zorg die U toewijdt aan de montage en van de correcte opvolging van deze handleiding. 3) Verifieer de normen die plaatselijk in kracht zijn en vraag een bouwvergunning aan indien nodig. 4) Denk eraan dat uw zwembad een groot reservoir is. Als het te vol is, zou de waterdruk de wand kunnen doen buigen en bijgevolg een overstroming, ernstige verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben. 5) Dit zwembad bevat een grote hoeveelheid water. U kan het gewicht van uw zwembad berekenen door de inhoud in liters om te zetten in kilogram (1 liter is gelijkwaardig aan 1 kilogram. 6) Rangschik de onderdelen van het zwembad en zie eerst na welk gereedschap U nodig heeft voordat U met de montage begint. 7) Wij raden U aan het zwembad op te zetten met tenminste twee volwassen personen. 8) U heeft ongeveer 3 uur nodig voor de montage (aanaarden en opvullen met water niet inbegrepen). HOE BEPAALT U DE BESTE PLAATS VOOR HET ZWEMBAD Kies eerst en vooral de geschikste plaats voor uw zwembad uit op uw grondvlak. Grond: Zoek een plek uit waarop zo min mogelijk moet worden gegraven voor de nivellering van het terrein Het zwembad moet op begane grond geïnstalleerd worden. Het zwembad moet op een stevige grond geplaatst worden. Plaats het zwembad dichtbij een afwateringspunt om overstromingen te voorkomen ingeval zich een breuk voordoet. Neen Neen Neen Neen Neen Ja Het zwembad moet perfect horizontaal staan. Is dit niet zo, dan kunnen de liner en de stalen wand beschadigd en zelfs mensen gekwetst worden. Installeer dit zwembad nooit op een balkon, dak, garage, terras of op een oppervlakte die niet plat en stevig genoeg is. Houd rekening met het gewicht van het zwembad en de geschiktheid van de uitgekozen plaats. 5

6 Verwijder wortels en onkruid op de uitgekozen plaats. Verwijder alle stenen die op of onder de oppervlakte liggen. Hierdoor kan er namelijk schade veroorzaakt worden aan de liner. Het gras onder de liner zou kunnen rotten en een onaangename reuk verspreiden. Plaats uw zwembad niet op grond die behandeld geweest is met onkruidverdelgende middels of andere chemische produkten. Vermijdt ook grond waar veel gras groeit. Het gras kan de liner doorboren. Plaats uw zwembad niet op moerasgrond, teer, grint of hout. Een horizontale, stevige en dichte grond is de beste basis voor uw zwembad. Plaats uw zwembad nooit op een brose grond, die niet bestand is tegen het gewicht van het water. Plaats uw zwembad niet te dicht tegen uw huis, maar om veiligheidsredenen op een plaats die zichtbaar is vanaf uw huis. Stroomlijnen : Plaats uw zwembad op tenminste 6 meter afstand van stopcontacten. Nooit het zwembad onder stroomlijnen plaatsen. Leidingen onder de grond : Voordat U in de grond begint te graven om deze waterpas te maken, zie eerst na of er electrische kabels, telefoonlijnen of leidingen onder begraven zijn. Bomen : Bomen en hun bewoners (vogels, insecten, ) zijn niet de beste vrienden van zwembaden. Vallende bladeren, takken en hars kunnen een duurzaam probleem betekenen voor wat de helderheid van het water betreft. Als uw zwembad over een filter beschikt, dan bent U verplicht van deze regelmatig te gebruiken. Hoe verder de bomen van het zwembad staan, des te beter. Aardleiding : Als uw zwembad voorzien is van een filter, plaats deze dan in de nabijheid van een stopcontact met aardleiding. Gereedschap : 1. Een meter 2. Een ijzerzaag 3. Een hark 4. Een staak 5. Een hamer 6. Een stift 8. Een schop 9. Een nijptang 10. Wasspelden 11. Een schroevendraaier 12. Een waterpas 13. Een Engelse sleutel 14. Kleefband 15. Koord 16. Handschoenen 17. Houten plank BENODIGD GEREEDSCHAP 6

7 MONTAGE Het zwembad niet opzetten bij winderig weer. De staalwand kan moeilijk gehandhaavd worden bij wind en zou kunnen vallen en beschadigd worden. Gebruik een grondzeil onder de liner om deze te beschermen tegen slijtage als gevolg van de wrijving tegen de grond veroorzaakt door de waterdruk. Voor de nivellering van de grond, kunt u als vervolg handelen: Mogelijkheid 1.-Maak een platvorm klaar van beton. Het platvorm moet even groot zijn als de oppervlakte van uw zwembad plus een marge van 30 cm. Mogelijkheid 2. Nivelleer de grond zelf zoals volgt: a) Steek een staak in de grond ongeveer in de helft van de uitgekozen plek. Bind er een koord aan van ongeveer dezelfde lengte dan de straal van uw zwembad en teken een cirkel (Fig. 1). Het laagste punt uitkiezen in de cirkel. b) Met behulp van een rechte lat, de hele oppervlakte vlak maken ter hoogte van het laagste punt. In geval van nivellering, nooit aarde bijvoegen, altijd weggraven waar er teveel is. (Fig. 2, 3 et 4). Plaatst een fijne laag gezeefd zand over genivelleerde oppervlakte. Maakt opnieuw gelijk. Grond wegdoen en nivelleren Deze zone niet opvullen c) Men kan onder elk basisplaatje een tegel leggen. Dit is niet verplicht, maar hiermee bekomt men een stevigere fundering voor de stalen wand. Het is aangeraden tegels van 30cms te gebruiken 7

8 d) Plaats voorlopig de bodemrails PCA en de basisplaatjes PU2 rondom de cirkel (Fig. 7). Elk basisplaatje duidt de plaats aan van een tegel. Maak een kenteken op de grond naast elk basisplaatje. e) Verwijder de bodemrails en basisplaatjes en leg de tegels rondom de cirkel daar waar de basisplaatjes zich bevonden (Fig. 8). f) Druk de tegels in de grond zodat ze op gelijke hoogte komen te liggen met de grond rondom (Fig. 9). Gebruik een waterpas en verzeker uzelf hiervan. g) Plaats de basisplaatjes op de tegels en op gelijke afstand van elkaar (Fig. 10). h) Schuif de bodemrails (Fig. 9) in de basisplaatjes. Laat een ruimte van 13 mm (Foto 1 fig. 11, 12) tussen de uiteinden van de bodemrails. i) Plaats een element van +/- 10mm tussen de bodemrails PCA om de juiste afstand tussen de bodemrails te behouden (FIG. 12). Laat voldoende ruimte om de stalen wand later te kunnen installeren. Deze elementen worden bij de installatie van de vertikale profielen definitief weggenomen. MONTAGE VAN DE WAND Voor uw eigen veiligheid is het gebruik van handschoenen tijdens het opzetten zeer belangrijk. Het is mogelijk dat sommige kanten van de wand scherp zijn. In dit geval, kan U deze een beetje vijlen met schuurpapier of een vijl. De stalen wand niet vouwen gedurende de installatie. Voorzichtig uitrollen. Leg een stuk karton onder de stalen wand zodat deze gemakkelijker uitgerold kan worden. Hierdoor wordt ook vermeden dat de wand beschadigd wordt door de grond en bijgevolg begint te roesten. De profielen niet vouwen gedurende de installatie. 8

9 a) Installeer het zwembad bij goed weer. Tracht de wand niet te installeren als er wind is. b) Verwijder de verpakking van de opgerolde staalwand en zet deze neer in het midden van de cirkel op en stuk karton (Fig. 13). De opening voor de skimmer moet aan de bovenkant van de wand blijven. c) Het begin van de wand waar zich de gaten voor de schroeven bevinden moet in het centrum van een basisplaat PU2 geplaatst worden (Fig. 14). Kies de basisplaat, dat zich het dichtste bij de plaats van de filter zal bevinden. d) Ontrol de wand en breng de onderste kant in de bodemrails in (Fig. 14 et Fig. 15). e) Installeer heel de wand rondom de cirkelomtrek in de richting van de wijzers van de klok. f) Verbind de twee uiteinden van de wand van het zwembad met de schroeven en dopmoer, plaats de koppen van de schroeven aan de binnenkant en de uiteinden met dopmoer aan de buitenkant (Fig. 15). Op de wand zijn twee rijen met gaten voorzien voor de schroeven: Het is belangrijk dat elk gat toegeschroevd is (behalve het laatste). g) Schroef de schroeven van beneden naar boven, met uitzondering van het laatste gat bovenaan. Alle schroeven zeer goed aanzetten door middel van een Engelse sleutel. h) Bedek alle koppen van de schroeven met de PVC-band om de liner tegen wrijving te beschermen (Fig. 16). Kleef deze band goed aan verzeker uzelf ervan dat alle scherpen boorden goed bedekt zijn. i) De staalwand van het zwembad moet een perfecte cirkel vormen (Fig. 17). Terwijl U de staalwand inbrengt, kan het zijn dat de bodemrails uit de basisplaatjes schuiven. Verplaats de basisplaatjes en centreer ze opnieuw tussen twee bodemrails. j) Maak een ophoging van zuiver zand (zonder stenen of andere voowerpen) aan de binnenkant van het zwembad en bedek hiermee de bodemrails en een deel van de grond. Deze ophoging moet ongeveer 7 cm hoog zijn (Fig. 18). Hiermee vermijdt U dat de waterdruk de liner beschadigt of deze doet verschuiven onder de staalwand. Laatste gat vrijlaten Aanpassing van bodemrails In het midden van de naad installeren Staalwand Bodemrail Zand 9

10 INSTALLATIE VAN DE LINER: LET OP : Voordat U met de installatie van de liner begint, moet U de opening voor de skimmer uit de staalwand snijden. Vijl alle oneffenheden weg. De PVC van onze liners is ontworpen om gedurende een lange periode bestand te zijn tegen zon en ultravioletstralen. Onder bepaalde weersomstandigheden en naargelang de zorg, kunnen de eigenschappen van dit materiaal licht variëren. Wandel nooit geschoeid op de liner. De liner is het delicaatste onderdeel van het zwembad. Gebruik nooit en mes of andere scherpe voorwerpen om de verpakking van de liner te openen. Scheid de liner voorzichtig van de andere onderdelen en bewaar deze op een veilige plaats om beschadiging te vermijden. Installeer de liner bij zonnig en warm weer (20 C) zodat deze uitgespreden en goed aangepast kan worden. Deze liner is op basis van vinyl gefabriceerd en is bijgevolg dus zeer soepel. a) Leg de liner L in het midden van het zwembad en ontvouw deze naar de wand toe., Plaats de ruwe kant naar binnen toe. De naad (soldeersel) moet naar de bodem en wand toe geplaatst worden. Druk de naad zachtjes aan tegen de bodemprofielen en wand rondom de cirkelomtrek. Wasspelden b) Localiseer en plaats de zijnaad zodat deze loodrecht op de bodem hangt. Dit zal U helpen de liner zonder vouwen te plaatsen. c) Hef de de uiteinden van de liner op en bevestig ze met wasspelden op de bovenboord van de wand. Verwijder alle vouwen door voorzichtig aan de liner naar buiten toe te trekken. Vermijd rukken. Het is belangrijk dat de liner goed gecentreerd is. Vul het zwembad met water tot ongeveer 2cm hoog. Verzeker uzelf ervan dat het water zich gelijkmatig verdeelt. Als er plassen verschijnen, leeg het zwembad en breek het terug af. Nivelleer de grond en begin opnieuw. d) Voeg 25 cm water toe en effen alle vouwen en overmaten van de liner. Door zachtjes te trekken, past U de liner beter aan de wand aan. e) Plaatst het plastieke profiel (PL) rond de hele omtrek bovenop de liner (Fig. 18). Neem tegelijkertijd tijd de wassepelden. f) Wanneer alle plastieke profielen (PL) geplaatst zijn, markeer met een viltstift het overschot van het laatste profiel (PL). Neem het laatste profiel weg en snij het overschrijdende deel eraf. Plaats het opnieuw Snij overschot af photo 3 fig

11 MONTAGE VAN DE BOVENPROFIELEN, VERTIKALE PROFIELEN EN BESCHERMERS. Het zwembad blijven vullen met water tot ongeveer 5 cm onder de opening van de terugvoerklep en installeer intussen de vertikale profieln. Montage van de vertikale profielen : a. Plaats de onderkant van een vertikaal profiel (afb. 23) op één van de basisplaatjes. De lipjes van het basisplaatje blijven aan de binnenkant van het vertikaal profiel. b. Breng de gaten voor de schroeven in overeenstemming (afb. 23) en schroef vast. c. Plaats het verbindingsplaatje op de top van het vertikale profiel met de lipjes naar binnen toe en haak het verbindingsplaatje (afb. 24) op de bovenkant van de wand. Verzeker uzelf ervan dat het profiel volledig vertikaal geplaatst is. d. Breng de gaten voor de schroeven in overeenstemming en schroef het profiel vast aan elke kant (Fig. 24). e. Herhaal de vier vorige stappen om de andere vertikale profielen te installeren (Fig ). f. De dubbele schroevenrij van de stalen wand blijft verborgen achter één van de vertikale profielen. Doe de rubberen doppen op het uiteinde van de schroeven van de vertikale profielen. Montage van de bovenprofielen : a. Plaats een uiteinde van een bovenprofiel (afb ) op een verbindingsplaatje. De overhangende kant van het bovenprofiel, wordt aan de buitenkant van het zwembad geplaatst. b. Breng de ovalen gaten in overeenstemming. Bevestig de bovenprofielen met schroeven op het verbindingsplaatje (afb. 26). Schoef nog niet volledig vast. Laat de schroeven een beetje los tot alle bovenprofielen geplaatst zijn. c. Herhaal de laatste stap om het andere uiteinde van het bovenprofiel te installeren. d. Herhaal deze drie stappen om de rest van de bovenprofielen te installeren rondom de wand van het zwembad. e. Duw krachtig naar binnen toe bovenaan de vertikale profielen. Zo vormt U een perfecte cirkel. f. Laat een gelijke afstand tussen de bovenprofielen en schroef nu stevig vast. 11

12 Montage van de beschermers. a. Plaats een beschermer op de uiteinden van twee bovenprofielen. b. Haak een beschermer onder de binnenrand van de bovenprofielen (afb. 28). c. Trek aan de lipjes aan de voorkant en haak deze onder de buitenkant van de bovenprofielen. d. Herhaal deze drie stappen voor de bevestiging van de andere beschermers. 12

13 MONTAGE VAN DE TERUGVOERKLEP EN SKIMMER WAND (CH) VERSTELBAR E KLEP (A) KARTONNEN DICHTING KLEM (H) RUBBEREN KOPPELING (B) SCHROEFDRAAD(D) SLANG (E) BINNEKANT VAN HET ZWEMBAD LINER (L) BUITENKANT VAN HET ZWEMBAD a) Teken de opening voor de terugvoorklep op de liner aan met een viltstift. Doe met behulp van een mes, van de binnenkant van het zwembad naar buiten toe, een kruisvormige insnijding in de liner zonder de geponste opening te overschrijden. b) Breng teflon aan op de hele schroefdraad van de terugvoerklep. c) Plaats een rubberen koppeling (B) op de verstelbare klep (A). Breng deze in de geponste opening in. Van binnen naar buiten toe, snijdt het stuk liner dat overgebleven is. d) Plaats de kartonnen dichting (C) aan de buitekant van het zwembad en druk deze stevig vast op de koppeling. Koppel de slang (E), die van de filter naar de terugvoerklep gaat, aan en bevestig met de klem (H). e) Let op dat er geen vouwen zijn in de liner. Voor een efficiëntere filtratie, raden wij aan de waterstraal te oriënteren. Maak de klem los. Verplaats de verstelbare bal naar één van de kanten van het zwembad en enigszins naar boven. Pas de klem opnieuw aan en doe vast. De onzuiverheden zullen hierdoor naar de skimmer geleid worden BELANGRIJK : Om lekkages te vermijden, schroef de schroeven nog eens vast na 48 uur. 13

14 BEVESTIGING VAN DE SKIMMER VOORFILTER- MAND (S) DEKSEL (V) KOPPELING (M) RUBBEREN DICHTING (Z) ADAPTER (XM) SLUISDEUR (P) Vervolg het vullen van het zwembad tot ongeveer 5 cm onder de onderste rand van de matrijs van de skimmer. Teken de opening van de skimmer op de liner aan met een viltstift en snijd de aangeduidde oppervlakte uit met een mes. Plaats de dubbele rubberen dichting (Z). De liner en staalwand blijven vastgeklemd in de groef van de dichting (K). Bevestig het skimmerlichaam voorlopig met twee schroeven. Steek de sluisdeur (P) in de skimmeromlijsting. Bevestig de omlijsting en het skimmerlichaam met de schroeven. Schroef steeds in deze volgorde. Let erop dat de gaten van de verschillende onderdelen op gelijke hoogte gemonteerd zijn. Met gebruik van teflon-tape, schroef de koppeling (M) stevig vast aan het skimmerlichaam, sluit een uiteinde van de aanzuigslang aan de koppeling aan en het andere uiteinde aan de filter. Bevestig beide uiteinden met een klem. Let op: Alle schroefdraden moeten met teflontape gedicht worden! Ten slotte, installeer zowel het deksel van de skimmer (V) als de voorfiltermand (S) binnenin de skimmer. Montage van de bodemzuiger Voor filters vanaf 6m3/h, plaats de adapter (XM) in de voorfiltermand (S) binnenin de skimmer (Q). Koppel een slang aan deze adapter en aan de andere kant van de slang de bodemzuiger. Koppel een steel aan de bodemzuiger. Beëindig het vullen van het zwembad tot halverwege de skimmersluisdeur. Onderhoud van het water ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN UW ZWEMBAD Alle zwembaden hebben een chemisch onderhoud nodig zodat het water ontsmet en helder blijft. Neem contact op met een plaateselijke specialist in chemische produkten. De behandeling hangt af van de streek en van de kwaliteit van het water in elke streek. Een goed chemisch onderhoud geeft als gevolg zuiver water. Maak gebruik van bactericides, algicides, ph-correcteurs, flocculants, om algen en bacteriën te voorkomen. Voeg een eerste onderhoudsdosis van chloor toe binnen de 24 uur na het vullen van uw zwembad. Voeg nooit chemische produkten rechtstreeks aan het water toe. Alle produkten moeten eerst opgelost worden in water vooraleer Ü ze toevoegt. Zo niet, dan kan de liner zwaar beschadigd worden. Het is eenvoudiger om het water te onderhouden dan vuil water helder te maken. Maak veelvuldig gebruik van uw filter. Stel uw filter tewerk als er geen baders in het zwembad zijn. 14

15 Minstens één keer per week het ph- en chloorgehalte nakijken. Regelmatig : a) Analyseer de ph van het water en indien nodig, pas het aan tussen 7,2 en 7,6. b) Analyseer het chloorniveau en pas het aan tussen 0,5 en 2 gr per m3. c) Verwijder bladeren en insecten uit het water. Elke week : a) Voor het onderhoud, een dosis algicide toevoegen b) Een antikalkprodukt toevoegen ingeval van hard water c) Een floculant) gebruiken om de filtrering te verbeteren (nooit met patroonfilters). Waarschuwing voor het opbergen van chemische produkten : Houd rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften als U met chemische produkten tewerk gaat. Lees aandachtig het etiket en volg de instructies. 1) Gebruik handschoenen om handen en een masker of bril om de ogen te beschermen. 2) Niet roken in de nabijheid van chemische produkten 3) Was uw handen en gezicht na elk gebruik van chemische produkten. 4) Bewaar chemische produkten op een droge plaats en uit de zon. 5) Verpakkingen niet openlaten. Onmiddelijk sluiten na gebruik. 6) Houd chemische produkten uit het bereik van kinderen. 7) Werp lege verpakkingen weg. 8) Verander verpakking van chemische produkten niet. 9) Verwijder etiketten van de verpakkingen niet. 10) Meng chemische producten niet 11) In geval van regen, verhoog het chloor- en algicideniveau. 12) Indien U het zwembad bijvult, controleer opnieuw het chloor- en algicideniveau. 13) Ventileer de opbergplaats van chemische producten goed. Onderhoud van uw zwembad : Volg volgende raadgevingen op na het zomerseizoen. 1. Liner a. Controleer regelmatig of er lekkages zijn b. Kleine schaden kunnen zelf hersteld worden met een herstelkit. 2. Wand a. Houd de wand steeds schoon met neutrale zeep. Geen schurende of chemische middelen gebruiken. b. Verwijder gemorste chemische produkten onmiddelijk. c. Bedek de schroeven met een laag buitenvernis. d. Controleer regelmatig alle stalen elementen, tenminste één keer per seizoen, om roest op te sporen. e. Werk met antiroestmiddel alle schrammen en roest bij. f. Verlaag na elk seizoen het waterniveau 30 cm. Verwijder de bovenkant van de liner en controleer of er verroestingen zijn op de wand. g. Wat de filter betreft, let in t bijzonder op lekkages vooral bij de wateruitlaatopening. Lekkages moeten onmiddelijk hersteld worden. 15

16 Overwintering Indien U het zwembad niet afbreekt gedurende de winter, gelieve deze richtlijnen op te volgen op het einde van het seizoen. Voor de overwintering, het water in het zwembad laten. Laat nooit een opzetzwembad zonder water buiten opgezet staan. Verlaag het waterniveau tot juist onder de skimmeropening. Het zwembad beschermen tegen vries met een afdekzeil. Een boei of oplaasbaar artikel onder het afdekzeil steken. Hiermee wordt vermeden dat het afdekzeil in het water valt. Laat meerdere lege plasticflessen (of Porsepan ballen) op het water drijven om te vermijden dat het water toevriest. Opblaasbaar artikel Water 1.Controleer alle koppelingen en schroeven. a) Verzeker uzelf ervan dat alle koppelingen goed aanpassen. Verzeker uzelf ervan dat de staalwand zich nog steeds in de bodemrails bevinden. b) Verzeker uzelf ervan dat de schroeven goed vastgeschroevd zijn. 2. Controleer roestplekken a) Werk alle schrammen en roestplekken bij met antiroestverf. 3. Controleer de liner a) Verzeker uzelf ervan dat de bovenkant van de liner stevig vastzit met de U-profielen. De liner niet verwijderen van het zwembad. Als U dit toch doet, dan vervalt de garantie. 4. Zoek mogelijke lekkages a) Verzeker uzelf ervan dat de liner niet beschadigd is. Lekkages kunnen belangrijke schade veroorzaken aan uw zwembad gedurende de winter. 5. Accessoires a) Verwijder all accessoires van het zwembad (ladder inbegrepen) b) Reinig de ladder met water en neutrale zeep. Verwijder alle onzuiverheden. c) Reinig alle andere accessoires met water en neutrale zeep. 6. Filter a) De filter losmaken van het zwembad. b) Deze uitwendig reinigen met water en neutrale zeep. c) Lees de handleiding van uw filter voor verdere richtlijnen. Gedurende de winter, moet het water tot op ongeveer 75 mm onder de skimmeropening blijven. Het water mag de skimmeropening niet binnenlopen. Verwijder all slangen van de skimmer en terugvoerklep. De uitlaatklep van de skimmer moet vrij blijven zodat overvloed van water onmiddelijk geëvacueerd wordt. Legen, demontage en stockage van het zwembad : Zie eerst na of uw filter de mogelijkheid heeft om water af te voeren. Het principe van de communicerende vaten toepassen. Neem een tuinslang, bind een gewicht aan één van de uiteinden en dompel dit uiteinde onder water Vul de slang met water. Sluit vervolgens het vrije uiteinde hermetisch af en haal het uit het zwembad. Het andere uiteinde met gewicht blijft in het water. Het water begint uit de slang te stromen. 16

17 Afvoer Houd rekening met de hoeveelheid water die ontlast moet worden. Het water zo dicht mogelijk bij een afvoer laten wegvloeien. Het lege zwembad zorgvuldig afbreken in de tegenovergestelde volgorde. De onderdelen niet beschadigen, breken of vervormen. Voordat U de onderdelen opbergt, let erop dat deze helemaal droog zijn. Voordat U de liner opbergt, maak hem schoon met water en neutrale zeep (gebruik geen chemische middelen om beschadiging te voorkomen). Verwijder alle plekken en sporen van vuilheid aan beide kanten en droog de liner met keukenrolpapier). Vouw de liner en bewaar hem gescheiden zodat scheuren of andere beschadigingen vermeden worden. Berg de onderdelen van het zwembad op in dozen. Bewaar het zwembad op een droge plaats en beschermt tegen de zon. Ingeval er onderdelen van uw zwembad beschadigd zijn, vervang ze zo senil mogelijk door originele TOI accessoires. Deze kunt U verkrijgen op het adress dat vermeld staat op het einde van deze handleiding. Nieuwe tewerkstelling. Aan het begin van het nieuwe seizoen, deze handleiding terug doorlezen voor de tewerkstelling van het zwembad en om problemen te vermijden bij het baden. a) Controleer dat alle accessoires van uw zwembad (filter, ladder, etc.) zich in goede staat bevinden en juist werken. b) Indien nodig, het zwembad leegmaken en de liner schoonmaken met water en neutrale zeep (bij voorkeur bij weinig zon). De liner niet bij hoge zonnestand reinigen. Houd de wand en bodem nat. Laat het product een tijdje inwerken en spoel dan af. c) Vul het zwembad als de liner schoon is. d) Voeg een chloordosis toe aan het water. Als U langer dan een dag nodig heeft om het zwembad te vullen, pas de dosis dan aan gedurende het vullen. e) Het ph-en chloorgehalte van het water analyseren en deze aanpassen tussen 7,2 en 7,6. Voor het heropzetten van uw zwembad, lees opnieuw deze handleidng door. Mochten er nog twijfels zijn, neem dan contact op met : TORRENTE INDUSTRIAL, S.L. C/ Buitrera, s/n Benaguacil (Valencia) SPANJE Tel Fax

Hang de bovenkasten op

Hang de bovenkasten op 1 Hang de bovenkasten op Het is in de meeste keukens het makkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenkasten. Dan staan er geen onderkasten in de weg en heb je meer vloerruimte om bijvoorbeeld

Nadere informatie

Summit. www.aquaglide.net

Summit. www.aquaglide.net Summit EXPRESS Handleiding betreft de volgende producten Summit Express Inhoud: Stop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt! Maximum Maximale aanbevolen aantal gewichtsbelasting

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie KEUKEN INSTALLATIE De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie Deze brochure is de handleiding bij de voorbereiding en installatie van je nieuwe keuken. Binnenin vind je tips en ideeën,

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie