Maak werk van je studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak werk van je studie"

Transcriptie

1 Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar September 2015 Stageminor Handleiding voor student en docent Maak werk van je studie Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen

2 Inhoudsogave De plaats van de minoren in de bacheloropleidingen... 2 Waarom een stageminor?... 2 Waar lopen studenten stage?... 3 Wat voor werk doen stagiairs?... 4 Een stage vinden... 4 Wat is een geschikte stageplaats?... 5 Inschrijving voor de stageminor... 5 Goedkeuring van een stage... 5 Begeleiding van een stage... 6 Stageverslag en beoordeling van een stage... 6 Registratie van je cijfer... 7 Bijlage 1:... 8 Stageverslag: omvang, inhoud en indeling... 8 Bijlage 2:... 9 Beoordeling stagiair... 9 Stageminor Handleiding voor student en docent,

3 De plaats van de minoren in de bacheloropleidingen Voor alle studenten die per 2011 of daarna zijn begonnen aan een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Letteren of de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) is de bacheloropleiding als volgt ingericht: iedere bacheloropleiding omvat 180 ECTS credits (ec); waarvan er 120 ec worden besteed aan de major vakken, 45 ec aan drie minoren (van elk 15 ec) en 15 ec aan een core curriculum Geesteswetenschappen (GW). Een minor is een samenhangend pakket van 15 ec, waarbij 1ec staat voor 28 uur studie. Stageminor De stageminor is bedoeld voor letterenstudenten die zich in het kader van hun opleiding nadrukkelijk willen oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze minor biedt een grondige oriëntatie op je toekomst. Je leert kennismaken met het werkveld en je kunt alvast testen of wat je voor ogen hebt ook werkelijk iets voor je is. Waarom een stageminor? Er zijn verschillende redenen om voor de stageminor te kiezen. 1. Je opleiding in de praktijk De stage biedt een prachtige kans om kennis te maken met het praktische veld waarop de wetenschappelijke theorie en het onderzoek van jouw opleiding betrekking heeft. Het doel van een stage is jou gelegenheid te geven om inzichten en/of vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. Je kunt in een stage kennis maken met en deelnemen aan de beroepspraktijk. Een stage geeft je een unieke mogelijkheid om binnen te komen in organisaties waar je anders niet zo snel terecht zou komen. Je kunt belangrijke ervaringen op doen die voor de rest van je studie en je latere beroep van grote waarde kunnen zijn. De beroepspraktijk van de diverse letterenopleidingen is gevariëerd en een stage kan dan ook uiteenlopende invullingen krijgen. Je kunt stage lopen bij bedrijven, overheidsinstellingen, een nonprofitorganisatie, een politieke partij, een wetenschappelijk instituut. 2. Studeren < > Werken Uit onderzoek onder alumni blijkt telkens weer dat er tussen veel letterenopleidingen en het beroepsleven een kloof bestaat, die pas duidelijk wordt als afgestudeerden gaan deelnemen aan het arbeidsproces. De stageminor wil bijdragen aan een soepelere overgang van opleiding naar je eerste baan. Je krijgt namelijk een uitgebreide blik op het werken in een organisatie, binnen een bepaald vakgebied. Het werken in (interdisciplinaire) teams, onder tijdsdruk en met het oog op budgetten en targets werken is vaak een eye-opener voor onze studenten. Stageminor Handleiding voor student en docent,

4 3. Springplank naar de toekomst Een stage blijkt vaak het opstapje naar de eerste baan. Voor je CV een mooie aanvulling om te kunnen laten zien dat je je competenties niet alleen binnen de muren van de universiteit hebt ontwikkeld, maar ook weet te benutten in een professionele, beroepsmatige setting. Een stage werkt in die zin als één van de manieren om te bouwen aan je toekomst: je krijgt de gelegenheid te laten zien hoe jouw kennis en vaardigheden tot uitdrukking komen op de werkvloer, en na afloop van je stage heb je al aantoonbare ervaring in een studiegerelateerde baan. Werkgevers zien een stage tijdens de opleiding steeds meer als een must voor de eerste functie na afstuderen. 4. Wat kan ik eigenlijk? Letterenstudenten hebben over het algemeen onvoldoende zicht op hun professionele identiteit en kwaliteiten. Studenten die een stage hebben gedaan, en zich gedurende een aantal maanden hebben bewogen binnen een organisatie, hebben een beter beeld gekregen van wat zij (met hun opleiding) kunnen. Ze solliciteren daardoor gerichter en weten zich met meer zelfvertrouwen te presenteren. Bovendien, en dat is een belangrijke factor, is er al sprake van een professioneel netwerk, gerelateerd aan de inhoud van de opleiding, waarvan je gebruik kunt maken op zoek naar je eerste baan. Waar lopen studenten stage? Letterenstudenten lopen stage in uiteenlopende branches en sectoren zoals industrie, onderwijs, bankwezen, overheid op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, zakelijke dienstverlening, ideële organisaties, zorgsector, detailhandel... Een paar voorbeelden: bureau voor training en advies, verzekeringsmaatschappij, vertaalbureau, academisch ziekenhuis, school voor voortgezet onderwijs, kamer van koophandel, filmarchief, luchthaven, distributeur van computers en randapparatuur, sportvereniging, voedingsmiddelenproducent, museum, provincie, electronicaconcern, instelling voor ambulante gezondheidszorg, mensenrechtenorganisatie, bouwbedrijf, tv-programma, Stageminor Handleiding voor student en docent,

5 filmfestival. Wat voor werk doen stagiairs? Werkzaamheden van studenten Nederlands, Communicatie- en Informatiewetenschappen, moderne vreemde talen en regiostudies liggen vaak op het terrein van taal en communicatie. Te denken valt aan tekst- en beeldproductie voor verschillende doelen, doelgroepen en media; redactioneel werk, vertalen, voorlichten en onderhouden van contacten met klantgroepen; onderzoek naar de kwaliteit van de interne en externe communicatie van organisaties, ontwikkeling en uitvoering van communicatie-, voorlichtings- en promotieplannen, ontwikkeling en soms geven van communicatie- en taaltrainingen, het schrijven van exportplannen. Studenten Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, ACW en GLTC kunnen onderzoek verrichten voor musea, archieven, wetenschappelijke instituten en bedrijven, maar vinden ook vaak hun weg naar meer journalistieke stages bij radio, tv en gedrukte media of krijgen te maken met beleid, programmering, organisatie en promotie van kunst- en cultuur. Studenten Taalwetenschap kunnen observeren en assisteren bij de behandeling van mensen met spraakstoornissen of auditief gehandicapten of assisteren bij onderzoek op het gebied van spraakherkenning. Een stage vinden In principe zijn er twee mogelijkheden om aan een stage te komen: kijken naar wat er wordt aangeboden en/of zelf actief op zoek gaan. Afgaan op het aanbod Het stagebureau van de faculteit beheert een database met vacante stageplaatsen voor alle opleidingen. Ook docenten worden regelmatig getipt als er een stage te vergeven valt. Vacante stages worden op verschillende manieren bekendgemaakt. Via de stagevacaturebank op de website Op deze site staan ook links naar andere stagebanken. Via Via CS_letteren Op de (digitale)prikborden van de opleidingen. Vaak kan de student direct reageren op deze vacatures, soms moet hij eerst contact zoeken met een docent. Via Integrand en AIESEC, studentenorganisaties die bemiddelen bij stages. Zelf op zoek gaan Als je niet afhankelijk wilt zijn van wat wordt aangeboden en een duidelijk beeld hebt van het soort organisaties waar je stage wilt lopen, ga je zelf op zoek. Open solliciteren blijkt dan een succesvolle aanpak te zijn. Neem met de stagecoördinatoren contact op als je aan je zoektocht begint; we beschikken over een breed netwerk en vele contacten. We kunnen je helpen met je zoekstrategie en je adviseren bij het schrijven van sollicitatiebrieven, CV s en het aanmaken van digitale profielen. Stageminor Handleiding voor student en docent,

6 Wat is een geschikte stageplaats? Uiteindelijk beslist de examencommissie van de opleiding of een stage voldoet aan de eisen (zie volgende paragraaf. Je voorkomt teleursteling door je al tijdens het zoeken af te vragen of je voldoende gelegenheid krijgt kennis en vaardigheden, in de opleiding of daarbuiten verkregen, toe te passen en uit te breiden. De stage moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de eindtermen van de bacheloropleiding van de student. Deze worden in de regel in de studiegids beschreven. Bovendien moeten de werkzaamheden redelijkerwijs binnen 420 uren zijn uit te voeren. Daar zit ook het schrijven van je stageverslag in, en eventuele extra opdrachten die jouw opleiding je geeft bij een stage. Daarnaast dragen een eigen werkplek en een goede begeleiding ter plekke bij aan het leereffect van een stage. Let op! Sommige opleidingen stellen specifiekere eisen aan doelen en werkzaamheden tijdens de stage. De student wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Inschrijving voor de stageminor Studenten kunnen zich via Osiris (via portal.ru.nl) voor de stageminor inschrijven, code LET-LEM01-15 stage Buiten inschrijvingsperiode: via STIP het Studenten Informatiepunt, kamer E7.02, Goedkeuring van een stage Als je een geschikte stageplaats hebt gevonden en je bent in principe aangenomen op die plaats, vraag je goedkeuring aan bij je opleiding. Dat doe je op de volgende manier: 1. Studenten vullen het goedkeuringsformulier in en versturen dit. 2. Na controle door de stagecoördinator wordt de aanvraag digitaal doorgeleid naar de examencommissie van de opleiding die binnen twee weken een beslissing neemt en een begeleidend docent aanwijst. Opleidingen kunnen besluiten om de bevoegdheid van de examencommissie te delegeren naar één of meer stagecontactpersonen. Door afwezigheid van docenten, vakanties en collegevrije perioden is het niet altijd mogelijk de aanvraag binnen deze termijn af te handelen. 3. Studenten krijgen per post bericht van de goedkeuring en de begeleiding van hun stage. Studenten ontvangen per post een stagecontract van de faculteit in drievoud. Deze exemplaren moeten door de studenten ter ondertekening worden voorgelegd voordat zij met hun stage beginnen. De ondertekende exemplaren moeten worden geretourneerd naar het Studenten Informatiepunt, kamer E Studenten mogen pas met hun stage beginnen nadat deze is goedgekeurd door de opleiding en een contract is getekend. Om juridische redenen geldt de regel: geen stage zonder deugdelijk contract. Studenten wordt nadrukkelijk afgeraden een contract met een bedrijf of instelling te ondertekenen voordat hun stage is goedgekeurd. Stageminor Handleiding voor student en docent,

7 Begeleiding van een stage De stagiair, de stagebiedende organisatie en de opleiding zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de stage. De opleiding ziet erop toe dat de geformuleerde leerdoelen worden gerealiseerd. Van de stagebiedende instantie wordt verwacht dat deze de voorwaarden schept voor een goede uitvoering van de stagewerkzaamheden. Het succes van de stage is uiteraard voor het grootste deel van jouw inzet afhankelijk! De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de dubbele begeleiding van de stagiair, die vooral gewenst is omdat het grootste deel van jouw werk zich aan de directe waarneming van de opleiding onttrekt. Voor de begeleiding van een stage heeft een docent 10 uur beschikbaar. Daarin zijn minstens drie contactmomenten voorzien: in het begin, om de beoogde leerdoelen en werkzaamheden te bespreken; halverwege, om de voortgang en eventuele problemen te bespreken; aan het slot, om de stage te evalueren en te komen tot een beoordeling. Gebleken is dat stagebiedende organisaties contact met de opleiding erg op prijs stellen. Omdat de beschikbare begeleidingstijd beperkt is, kan het contact bij het begin van een stage vaak beperkt blijven tot een telefoontje of een . Aan het eind, wanneer de stage beoordeeld wordt en ook van de organisatie inbreng verwacht wordt, is een gezamenlijk gesprek - als afstand en reistijd dat toelaten - een goede afsluiting van de stage en biedt de mogelijkheid afspraken te maken over een eventuele volgende stageplaats. Stageverslag en beoordeling van een stage Iedere stagiair rondt de stage af met een stageverslag. In bijlage 1 staat informatie over de inhoud, opzet en omvang van het verslag. Het verslag dient binnen 14 dagen na afloop van de stage te worden ingeleverd bij de begeleidend docent. Het verslag geeft een zakelijk beeld van het verloop van de stage en de uitvoering van de werkzaamheden. Het dient wat betreft inhoud, tekstopbouw, stijl, spelling en vormgeving van een niveau te zijn dat past bij een aankomend academicus. Bij de beoordeling speelt het stageverslag een belangrijke rol. Van de student wordt immers verwacht dat hij een goed beeld schetst van de stagebiedende organisatie, van de wijze waarop hij de afgesproken taken heeft uitgevoerd en van de mate waarin hij zijn leerdoelen heeft bereikt. Voor de docent dient het verslag - in combinatie met de schriftelijke beoordeling van de begeleider op de stageplek5 - als middel om te kunnen beoordelen of de doelstelling van de stage is gerealiseerd en voldoende heeft bijgedragen aan het bereiken van één of meer eindtermen van de bacheloropleiding. De docent baseert zijn oordeel op de beoordeling van het stageverslag en bespreekt dit met de stagiair. Is de kwaliteit van dit verslag volgens de docent onvoldoende, dan zal de stagiair (delen van) zijn verslag moeten herschrijven. Stageminor Handleiding voor student en docent,

8 Registratie van je cijfer Conform de Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit beoordeelt de begeleidend docent de stage met een cijfer, waarbij het cijfer 6.0 geldt als de laagste voldoende. De docent geeft het cijfer door aan het secretariaat van CSL, via Career Service Letteren, Na registratie van je cijfer in Osiris ontvang je bevestiging van het resultaat per . Studenten moeten vier exemplaren van hun stageverslag drukken: één voor de organisatie, één voor de docent, één voor zichzelf. Het vierde exemplaar moet worden ingeleverd het secretariaat CSL, kamer E7.01, dat alle stageverslagen archiveert en ter inzage legt voor geïnteresseerde studenten. Stageverslagen worden alleen ter inzage gelegd als de organisatie èn de stagiair daarmee hebben ingestemd. Career Service Letteren / kamer E7.25 / Stagecoördinator: Evelyne Vos-Fruit Aanwezig: dinsdag en woensdag Spreekuur: dinsdag en woensdag uur - voor het spreekuur online intekenen Voor loopbaanadvies of CV check: Cécile Reulen Aanwezig: maandag en donderdag Spreekuur: donderdag uur - voor het spreekuur online intekenen Secretariaat Career Service Letteren: Contact: Kamer E maandag t/m vrijdag 9:00-12:00 uur Informatie en documentatie (zoals o.a. stageverslagen) kun je vinden in de kast tegenover kamer E 7.01 Postadres: Secretariaat Career Service Letteren kamer E 7.01 Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen Bezoekadres: Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen kamer E7.01 Stageminor Handleiding voor student en docent,

9 Bijlage 1: Stageverslag: omvang, inhoud en indeling Het stageverslag telt minimaal 10 en maximaal 20 pagina s (exclusief bijlagen). In de regel kent het de volgende onderdelen: Omslag Titelpagina Titel van het verslag Naam van de stagiair Naam van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling Stageperiode Namen van begeleidend docent en begeleider op de stageplek Voorwoord Inhoudsopgave met paginanummering Inleiding Waar heeft de student stage gelopen? In welke periode heeft de student stage gelopen? Omschrijving opdracht Leerdoelen Begeleiders Opzet verslag Beschrijving van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling Doel Kernactiviteiten Sector Omvang Uitvoering van de stagewerkzaamheden Beschrijving van de werkzaamheden Beschrijving en verantwoording aanpak Hebben zich problemen voorgedaan en hoe zijn die aangepakt? Welke resultaten hebben de werkzaamheden opgeleverd? Evaluatie Zijn de vooraf geformuleerde leerdoelen gerealiseerd? Welke kennis en vaardigheden uit de studie konden worden benut? Welke nieuwe kennis en vaardigheden heeft de stage opgeleverd? Wat is de belangrijkste persoonlijke winst van de stage geweest? Hoe was de begeleiding vanuit de stagebiedende organisatie? En van de docent? Gebruikte literatuur Bijlagen (bijvoorbeeld vervaardige producten in de vorm van rapportages, artikelen, plannen e.d.) Bij een stage waarin een onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat het stageverslag uit een onderzoeksrapport plus een evaluatieve terugblik. Alleen een onderzoeksverslag is dus niet voldoende. Stageminor Handleiding voor student en docent,

10 Bijlage 2: Beoordeling stagiair Na overleg met stagiair aan het eind van de stage in te vullen door de begeleider van de stagebiedende organisatie. Naam stagiair(e) : Naam begeleider : Organisatie : Afdeling/Onderdeel : Stageperiode : Opdracht : Beoordeelde aspecten Goed Voldoende Matig Onvoldoende 1. Kennis a. Theoretisch inzicht b. Praktisch inzicht c. Toepassing van kennis 2. Houding a. Tegenover begeleider b. Tegenover collega s c. Tonen van initiatief d. Inzet e. Zelfstandigheid f. Vermogen tot samenwerken 3. Praktisch werk a. Kwaliteit b. Tempo c. Accuratesse d. Creativiteit 4. Communicatieve vaardigheid a. Mondeling b. Schriftelijk 5. Kwaliteit rapportage/verslag 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Eindoordeel Cijfer dat u toe zou kennen aan deze stagiair: Stageminor Handleiding voor student en docent,

Handleiding voor student en docent

Handleiding voor student en docent Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar 2016-2017 Stageminor Letteren Handleiding voor student en docent Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen www.ru.nl/careerserviceletteren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017 Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies Dinsdag 4 april 2017 Waar gaat het over? TCS in schema Verplichtingen binnen BA TCS Vrije ruimte Hoofdrichtingen Registreren Hoofdrichting Kernpakketten

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK Stagegids STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK 2016-2017 Dit document biedt een beknopt overzicht van alle aspecten verbonden aan de stage. De stage is een verplicht opleidingsonderdeel (9 studiepunten) in

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen STAGE Handig om te weten als je gaat stage lopen Je hebt het assessment gedaan. De school, jijzelf en je ouder(s)/verzorger(s) vinden dat je stagegeschikt bent. Je mag dus gaan stage lopen. Daar komt heel

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING Handleiding voor studenten januari 2015 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Omschrijving van de stage 2. De doelstelling van de stage 3. De duur van de stage 4. Niveau 5.

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten:

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten: Reflectie en portfolio bij TCS Opstarten: http://ictintroductie.wp.hum.uu.nl/home/portfolio-las-tcs 1. Het portfolio Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

BK5STA handleiding 2016/2017

BK5STA handleiding 2016/2017 BK5STA handleiding 2016/2017 Opgesteld door B. Aukema, aangepast door E.L. Degenaar, student assistent, op 10 oktober 2015 Inhoud Praktische informatie 2 Studie gids 3 Stappenplan stageperiode 4 Stage

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk!

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Intro-boekje voor de Maatschappelijke stagiaire Beste stagiaire, Een maatschappelijke stage (MAS) is gewoon keihard verplicht. Dat heeft de regering zo besloten

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie