Maak werk van je studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak werk van je studie"

Transcriptie

1 Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar September 2015 Stageminor Handleiding voor student en docent Maak werk van je studie Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen

2 Inhoudsogave De plaats van de minoren in de bacheloropleidingen... 2 Waarom een stageminor?... 2 Waar lopen studenten stage?... 3 Wat voor werk doen stagiairs?... 4 Een stage vinden... 4 Wat is een geschikte stageplaats?... 5 Inschrijving voor de stageminor... 5 Goedkeuring van een stage... 5 Begeleiding van een stage... 6 Stageverslag en beoordeling van een stage... 6 Registratie van je cijfer... 7 Bijlage 1:... 8 Stageverslag: omvang, inhoud en indeling... 8 Bijlage 2:... 9 Beoordeling stagiair... 9 Stageminor Handleiding voor student en docent,

3 De plaats van de minoren in de bacheloropleidingen Voor alle studenten die per 2011 of daarna zijn begonnen aan een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Letteren of de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) is de bacheloropleiding als volgt ingericht: iedere bacheloropleiding omvat 180 ECTS credits (ec); waarvan er 120 ec worden besteed aan de major vakken, 45 ec aan drie minoren (van elk 15 ec) en 15 ec aan een core curriculum Geesteswetenschappen (GW). Een minor is een samenhangend pakket van 15 ec, waarbij 1ec staat voor 28 uur studie. Stageminor De stageminor is bedoeld voor letterenstudenten die zich in het kader van hun opleiding nadrukkelijk willen oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze minor biedt een grondige oriëntatie op je toekomst. Je leert kennismaken met het werkveld en je kunt alvast testen of wat je voor ogen hebt ook werkelijk iets voor je is. Waarom een stageminor? Er zijn verschillende redenen om voor de stageminor te kiezen. 1. Je opleiding in de praktijk De stage biedt een prachtige kans om kennis te maken met het praktische veld waarop de wetenschappelijke theorie en het onderzoek van jouw opleiding betrekking heeft. Het doel van een stage is jou gelegenheid te geven om inzichten en/of vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. Je kunt in een stage kennis maken met en deelnemen aan de beroepspraktijk. Een stage geeft je een unieke mogelijkheid om binnen te komen in organisaties waar je anders niet zo snel terecht zou komen. Je kunt belangrijke ervaringen op doen die voor de rest van je studie en je latere beroep van grote waarde kunnen zijn. De beroepspraktijk van de diverse letterenopleidingen is gevariëerd en een stage kan dan ook uiteenlopende invullingen krijgen. Je kunt stage lopen bij bedrijven, overheidsinstellingen, een nonprofitorganisatie, een politieke partij, een wetenschappelijk instituut. 2. Studeren < > Werken Uit onderzoek onder alumni blijkt telkens weer dat er tussen veel letterenopleidingen en het beroepsleven een kloof bestaat, die pas duidelijk wordt als afgestudeerden gaan deelnemen aan het arbeidsproces. De stageminor wil bijdragen aan een soepelere overgang van opleiding naar je eerste baan. Je krijgt namelijk een uitgebreide blik op het werken in een organisatie, binnen een bepaald vakgebied. Het werken in (interdisciplinaire) teams, onder tijdsdruk en met het oog op budgetten en targets werken is vaak een eye-opener voor onze studenten. Stageminor Handleiding voor student en docent,

4 3. Springplank naar de toekomst Een stage blijkt vaak het opstapje naar de eerste baan. Voor je CV een mooie aanvulling om te kunnen laten zien dat je je competenties niet alleen binnen de muren van de universiteit hebt ontwikkeld, maar ook weet te benutten in een professionele, beroepsmatige setting. Een stage werkt in die zin als één van de manieren om te bouwen aan je toekomst: je krijgt de gelegenheid te laten zien hoe jouw kennis en vaardigheden tot uitdrukking komen op de werkvloer, en na afloop van je stage heb je al aantoonbare ervaring in een studiegerelateerde baan. Werkgevers zien een stage tijdens de opleiding steeds meer als een must voor de eerste functie na afstuderen. 4. Wat kan ik eigenlijk? Letterenstudenten hebben over het algemeen onvoldoende zicht op hun professionele identiteit en kwaliteiten. Studenten die een stage hebben gedaan, en zich gedurende een aantal maanden hebben bewogen binnen een organisatie, hebben een beter beeld gekregen van wat zij (met hun opleiding) kunnen. Ze solliciteren daardoor gerichter en weten zich met meer zelfvertrouwen te presenteren. Bovendien, en dat is een belangrijke factor, is er al sprake van een professioneel netwerk, gerelateerd aan de inhoud van de opleiding, waarvan je gebruik kunt maken op zoek naar je eerste baan. Waar lopen studenten stage? Letterenstudenten lopen stage in uiteenlopende branches en sectoren zoals industrie, onderwijs, bankwezen, overheid op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, zakelijke dienstverlening, ideële organisaties, zorgsector, detailhandel... Een paar voorbeelden: bureau voor training en advies, verzekeringsmaatschappij, vertaalbureau, academisch ziekenhuis, school voor voortgezet onderwijs, kamer van koophandel, filmarchief, luchthaven, distributeur van computers en randapparatuur, sportvereniging, voedingsmiddelenproducent, museum, provincie, electronicaconcern, instelling voor ambulante gezondheidszorg, mensenrechtenorganisatie, bouwbedrijf, tv-programma, Stageminor Handleiding voor student en docent,

5 filmfestival. Wat voor werk doen stagiairs? Werkzaamheden van studenten Nederlands, Communicatie- en Informatiewetenschappen, moderne vreemde talen en regiostudies liggen vaak op het terrein van taal en communicatie. Te denken valt aan tekst- en beeldproductie voor verschillende doelen, doelgroepen en media; redactioneel werk, vertalen, voorlichten en onderhouden van contacten met klantgroepen; onderzoek naar de kwaliteit van de interne en externe communicatie van organisaties, ontwikkeling en uitvoering van communicatie-, voorlichtings- en promotieplannen, ontwikkeling en soms geven van communicatie- en taaltrainingen, het schrijven van exportplannen. Studenten Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, ACW en GLTC kunnen onderzoek verrichten voor musea, archieven, wetenschappelijke instituten en bedrijven, maar vinden ook vaak hun weg naar meer journalistieke stages bij radio, tv en gedrukte media of krijgen te maken met beleid, programmering, organisatie en promotie van kunst- en cultuur. Studenten Taalwetenschap kunnen observeren en assisteren bij de behandeling van mensen met spraakstoornissen of auditief gehandicapten of assisteren bij onderzoek op het gebied van spraakherkenning. Een stage vinden In principe zijn er twee mogelijkheden om aan een stage te komen: kijken naar wat er wordt aangeboden en/of zelf actief op zoek gaan. Afgaan op het aanbod Het stagebureau van de faculteit beheert een database met vacante stageplaatsen voor alle opleidingen. Ook docenten worden regelmatig getipt als er een stage te vergeven valt. Vacante stages worden op verschillende manieren bekendgemaakt. Via de stagevacaturebank op de website Op deze site staan ook links naar andere stagebanken. Via Via CS_letteren Op de (digitale)prikborden van de opleidingen. Vaak kan de student direct reageren op deze vacatures, soms moet hij eerst contact zoeken met een docent. Via Integrand en AIESEC, studentenorganisaties die bemiddelen bij stages. Zelf op zoek gaan Als je niet afhankelijk wilt zijn van wat wordt aangeboden en een duidelijk beeld hebt van het soort organisaties waar je stage wilt lopen, ga je zelf op zoek. Open solliciteren blijkt dan een succesvolle aanpak te zijn. Neem met de stagecoördinatoren contact op als je aan je zoektocht begint; we beschikken over een breed netwerk en vele contacten. We kunnen je helpen met je zoekstrategie en je adviseren bij het schrijven van sollicitatiebrieven, CV s en het aanmaken van digitale profielen. Stageminor Handleiding voor student en docent,

6 Wat is een geschikte stageplaats? Uiteindelijk beslist de examencommissie van de opleiding of een stage voldoet aan de eisen (zie volgende paragraaf. Je voorkomt teleursteling door je al tijdens het zoeken af te vragen of je voldoende gelegenheid krijgt kennis en vaardigheden, in de opleiding of daarbuiten verkregen, toe te passen en uit te breiden. De stage moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de eindtermen van de bacheloropleiding van de student. Deze worden in de regel in de studiegids beschreven. Bovendien moeten de werkzaamheden redelijkerwijs binnen 420 uren zijn uit te voeren. Daar zit ook het schrijven van je stageverslag in, en eventuele extra opdrachten die jouw opleiding je geeft bij een stage. Daarnaast dragen een eigen werkplek en een goede begeleiding ter plekke bij aan het leereffect van een stage. Let op! Sommige opleidingen stellen specifiekere eisen aan doelen en werkzaamheden tijdens de stage. De student wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Inschrijving voor de stageminor Studenten kunnen zich via Osiris (via portal.ru.nl) voor de stageminor inschrijven, code LET-LEM01-15 stage Buiten inschrijvingsperiode: via STIP het Studenten Informatiepunt, kamer E7.02, Goedkeuring van een stage Als je een geschikte stageplaats hebt gevonden en je bent in principe aangenomen op die plaats, vraag je goedkeuring aan bij je opleiding. Dat doe je op de volgende manier: 1. Studenten vullen het goedkeuringsformulier in en versturen dit. 2. Na controle door de stagecoördinator wordt de aanvraag digitaal doorgeleid naar de examencommissie van de opleiding die binnen twee weken een beslissing neemt en een begeleidend docent aanwijst. Opleidingen kunnen besluiten om de bevoegdheid van de examencommissie te delegeren naar één of meer stagecontactpersonen. Door afwezigheid van docenten, vakanties en collegevrije perioden is het niet altijd mogelijk de aanvraag binnen deze termijn af te handelen. 3. Studenten krijgen per post bericht van de goedkeuring en de begeleiding van hun stage. Studenten ontvangen per post een stagecontract van de faculteit in drievoud. Deze exemplaren moeten door de studenten ter ondertekening worden voorgelegd voordat zij met hun stage beginnen. De ondertekende exemplaren moeten worden geretourneerd naar het Studenten Informatiepunt, kamer E Studenten mogen pas met hun stage beginnen nadat deze is goedgekeurd door de opleiding en een contract is getekend. Om juridische redenen geldt de regel: geen stage zonder deugdelijk contract. Studenten wordt nadrukkelijk afgeraden een contract met een bedrijf of instelling te ondertekenen voordat hun stage is goedgekeurd. Stageminor Handleiding voor student en docent,

7 Begeleiding van een stage De stagiair, de stagebiedende organisatie en de opleiding zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de stage. De opleiding ziet erop toe dat de geformuleerde leerdoelen worden gerealiseerd. Van de stagebiedende instantie wordt verwacht dat deze de voorwaarden schept voor een goede uitvoering van de stagewerkzaamheden. Het succes van de stage is uiteraard voor het grootste deel van jouw inzet afhankelijk! De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de dubbele begeleiding van de stagiair, die vooral gewenst is omdat het grootste deel van jouw werk zich aan de directe waarneming van de opleiding onttrekt. Voor de begeleiding van een stage heeft een docent 10 uur beschikbaar. Daarin zijn minstens drie contactmomenten voorzien: in het begin, om de beoogde leerdoelen en werkzaamheden te bespreken; halverwege, om de voortgang en eventuele problemen te bespreken; aan het slot, om de stage te evalueren en te komen tot een beoordeling. Gebleken is dat stagebiedende organisaties contact met de opleiding erg op prijs stellen. Omdat de beschikbare begeleidingstijd beperkt is, kan het contact bij het begin van een stage vaak beperkt blijven tot een telefoontje of een . Aan het eind, wanneer de stage beoordeeld wordt en ook van de organisatie inbreng verwacht wordt, is een gezamenlijk gesprek - als afstand en reistijd dat toelaten - een goede afsluiting van de stage en biedt de mogelijkheid afspraken te maken over een eventuele volgende stageplaats. Stageverslag en beoordeling van een stage Iedere stagiair rondt de stage af met een stageverslag. In bijlage 1 staat informatie over de inhoud, opzet en omvang van het verslag. Het verslag dient binnen 14 dagen na afloop van de stage te worden ingeleverd bij de begeleidend docent. Het verslag geeft een zakelijk beeld van het verloop van de stage en de uitvoering van de werkzaamheden. Het dient wat betreft inhoud, tekstopbouw, stijl, spelling en vormgeving van een niveau te zijn dat past bij een aankomend academicus. Bij de beoordeling speelt het stageverslag een belangrijke rol. Van de student wordt immers verwacht dat hij een goed beeld schetst van de stagebiedende organisatie, van de wijze waarop hij de afgesproken taken heeft uitgevoerd en van de mate waarin hij zijn leerdoelen heeft bereikt. Voor de docent dient het verslag - in combinatie met de schriftelijke beoordeling van de begeleider op de stageplek5 - als middel om te kunnen beoordelen of de doelstelling van de stage is gerealiseerd en voldoende heeft bijgedragen aan het bereiken van één of meer eindtermen van de bacheloropleiding. De docent baseert zijn oordeel op de beoordeling van het stageverslag en bespreekt dit met de stagiair. Is de kwaliteit van dit verslag volgens de docent onvoldoende, dan zal de stagiair (delen van) zijn verslag moeten herschrijven. Stageminor Handleiding voor student en docent,

8 Registratie van je cijfer Conform de Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit beoordeelt de begeleidend docent de stage met een cijfer, waarbij het cijfer 6.0 geldt als de laagste voldoende. De docent geeft het cijfer door aan het secretariaat van CSL, via Career Service Letteren, Na registratie van je cijfer in Osiris ontvang je bevestiging van het resultaat per . Studenten moeten vier exemplaren van hun stageverslag drukken: één voor de organisatie, één voor de docent, één voor zichzelf. Het vierde exemplaar moet worden ingeleverd het secretariaat CSL, kamer E7.01, dat alle stageverslagen archiveert en ter inzage legt voor geïnteresseerde studenten. Stageverslagen worden alleen ter inzage gelegd als de organisatie èn de stagiair daarmee hebben ingestemd. Career Service Letteren / kamer E7.25 / Stagecoördinator: Evelyne Vos-Fruit Aanwezig: dinsdag en woensdag Spreekuur: dinsdag en woensdag uur - voor het spreekuur online intekenen Voor loopbaanadvies of CV check: Cécile Reulen Aanwezig: maandag en donderdag Spreekuur: donderdag uur - voor het spreekuur online intekenen Secretariaat Career Service Letteren: Contact: Kamer E maandag t/m vrijdag 9:00-12:00 uur Informatie en documentatie (zoals o.a. stageverslagen) kun je vinden in de kast tegenover kamer E 7.01 Postadres: Secretariaat Career Service Letteren kamer E 7.01 Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen Bezoekadres: Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen kamer E7.01 Stageminor Handleiding voor student en docent,

9 Bijlage 1: Stageverslag: omvang, inhoud en indeling Het stageverslag telt minimaal 10 en maximaal 20 pagina s (exclusief bijlagen). In de regel kent het de volgende onderdelen: Omslag Titelpagina Titel van het verslag Naam van de stagiair Naam van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling Stageperiode Namen van begeleidend docent en begeleider op de stageplek Voorwoord Inhoudsopgave met paginanummering Inleiding Waar heeft de student stage gelopen? In welke periode heeft de student stage gelopen? Omschrijving opdracht Leerdoelen Begeleiders Opzet verslag Beschrijving van de stagebiedende organisatie en evt. afdeling Doel Kernactiviteiten Sector Omvang Uitvoering van de stagewerkzaamheden Beschrijving van de werkzaamheden Beschrijving en verantwoording aanpak Hebben zich problemen voorgedaan en hoe zijn die aangepakt? Welke resultaten hebben de werkzaamheden opgeleverd? Evaluatie Zijn de vooraf geformuleerde leerdoelen gerealiseerd? Welke kennis en vaardigheden uit de studie konden worden benut? Welke nieuwe kennis en vaardigheden heeft de stage opgeleverd? Wat is de belangrijkste persoonlijke winst van de stage geweest? Hoe was de begeleiding vanuit de stagebiedende organisatie? En van de docent? Gebruikte literatuur Bijlagen (bijvoorbeeld vervaardige producten in de vorm van rapportages, artikelen, plannen e.d.) Bij een stage waarin een onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat het stageverslag uit een onderzoeksrapport plus een evaluatieve terugblik. Alleen een onderzoeksverslag is dus niet voldoende. Stageminor Handleiding voor student en docent,

10 Bijlage 2: Beoordeling stagiair Na overleg met stagiair aan het eind van de stage in te vullen door de begeleider van de stagebiedende organisatie. Naam stagiair(e) : Naam begeleider : Organisatie : Afdeling/Onderdeel : Stageperiode : Opdracht : Beoordeelde aspecten Goed Voldoende Matig Onvoldoende 1. Kennis a. Theoretisch inzicht b. Praktisch inzicht c. Toepassing van kennis 2. Houding a. Tegenover begeleider b. Tegenover collega s c. Tonen van initiatief d. Inzet e. Zelfstandigheid f. Vermogen tot samenwerken 3. Praktisch werk a. Kwaliteit b. Tempo c. Accuratesse d. Creativiteit 4. Communicatieve vaardigheid a. Mondeling b. Schriftelijk 5. Kwaliteit rapportage/verslag 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Eindoordeel Cijfer dat u toe zou kennen aan deze stagiair: Stageminor Handleiding voor student en docent,

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie