Sterke Stad, Sterke Wijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterke Stad, Sterke Wijken"

Transcriptie

1 Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en levendige binnenstad Betere Bereikbaarheid Betrokken bestuur en solide financiën 16 Sterke Wijken door 6. Goede voorzieningen voor jong en oud Sociale Samenhang Ruimte om te wonen Leiden schoon, heel en veilig Een groen Leiden 37 Lijstrekker Jan Jaap de Haan lanceert 7 principes voor Leiden 39 1

2 Leiden: Sterke Stad, Sterke Wijken Leiden: Sterke stad. De kracht van Leiden ligt in onze mooie oude binnenstad met alle monumenten, musea en theaters die we hebben. De restaurants, de kroegen en de winkels. Alles mooi compact bij elkaar rondom de Burcht, de Pieterskerk en de Hooglandse kerk. De kracht van Leiden ligt in de universiteit die we hebben, de hogeschool, de ROC s en alle andere onderwijsinstellingen. Ze bieden de kennis aan grote ondernemers, zoals in het Bio Science Park, en aan kleine ondernemers om nieuwe producten te ontwikkelen. Ze bieden onderwijs aan onze Leidse jongeren en aan jongeren van buiten onze stad. Goed onderwijs is essentieel voor hun vorming en voor de ontwikkeling van veel bedrijven en maatschappelijke instellingen in onze stad. De kracht van Leiden ligt in het plezier van 3 oktober en de andere feesten die we hebben! In het wandelen over de markt op zaterdag en de verrassende evenementen iedere maand weer. Het geeft de stad het elan dat hij nodig heeft! Al deze krachten leiden tot een geheel met een sterke economie en veel werkgelegenheid voor de Leidenaren en mensen vanuit de regio. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid! De kwaliteit en bereikbaarheid van de binnenstad kan en moet beter. Meer ruimte is nodig voor onze MKB ers om te ondernemen. We kunnen meer gebruik maken van de denkkracht en creatieve kracht die bij onze ondernemers en inwoners aanwezig is. Ook in de komende jaren wil het CDA Leiden dus aan de slag om Leiden te laten zijn wat hij is en moet zijn: een Sterke Stad. Leiden:. Sterke wijken De kracht van Leiden zit in de Leidenaren zelf. Ze zijn goed in staat hun eigen leven te organiseren en voor elkaar te zorgen. Veel Leidenaren helpen direct bij het leefbaar maken van hun wijk, hun flatgebouw, hun buurt. Veel initiatieven en een hoop energie! De stad Leiden kan deze kracht en creativiteit nog veel beter benutten. Te vaak praat de overheid over maar zonder de Leidenaren. Dienstverlening is dan afstandelijk en bureaucratisch. Het CDA staat voor de menselijke maat. Leidenaren en Leidse organisaties bepalen in onze visie samen de leefbaarheid in de wijken. Vrijwilligers, sportverenigingen en initiatieven als Stadslab en Singelpark. De gemeente, gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties ondersteunen de uitvoering. Het verder benutten van deze kracht is noodzakelijk om de uitdagingen van onze Leidse wijken goed aan te pakken. Er is veel groen en water en dat moet zo blijven. De wijken moeten veilig zijn en blijven, waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen en ouderen goed kunnen blijven wonen. Scholen, zorgvoorzieningen, sportmogelijkheden en buurtwinkels zijn daarvoor nodig en moeten behouden blijven. De komende jaren wil het CDA aan de slag om Leiden te laten zijn wat hij is en moet zijn: een Sterke Stad met Sterke Wijken! 2

3 1. Sterke Stad: Ondernemerschap en Economie Leiden heeft een fantastische, levendige binnenstad met vele culturele instellingen waar veel mensen van binnen en buiten Leiden gebruik van maken. De combinatie van een mooie oude stad met bijpassende winkels en de musea maken Leiden tot een aantrekkelijke stad, ook voor toeristen. Het CDA kiest voor de kracht van de binnenstad door het steunen van de middenstand en te investeren in een aantrekkelijke stad. Een aantrekkelijke stad biedt kansen en werk voor haar burgers, onafhankelijk van hun opleiding. Het CDA versterkt daarom de economie van Leiden in al haar breedte door te blijven investeren in het Bio Science Park. Daarnaast biedt het CDA ambachtelijke of arbeidsintensieve ondernemingen kansen om in Leiden te ondernemen. Bestaande bedrijventerreinen worden heringericht en blijven voor deze activiteiten beschikbaar. Jonge en nieuwe ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen. Een sterke Leidse economie en een bereikbare stad houden de sociale voorzieningen en de leefbaarheid van de stad in stand. Het ondernemerschap. De economie wordt gemaakt door ondernemers. Ondernemers zijn creatief en leggen de basis voor (nieuwe) bedrijvigheid in Leiden. Bedrijven geven werkgelegenheid en brengen welvaart. Zij verdienen daarom ondersteuning vanuit de Leidse politiek. Het CDA ondersteunt maatschappelijk betrokken en innovatieve ondernemers die bijdragen aan het concurrentievermogen van de stad. Het CDA zoekt hierbij de samenwerking met organisaties als BV Leiden. De bewoners van Leiden behoren tot de best opgeleide burgers van Nederland. Dit biedt veel kansen voor het bedrijfsleven, van MKB tot de topsectoren. Met name daar waar het MKB scherp inzet op kwalitatief goede en hoogwaardige producten en dienstverlening ziet het CDA mogelijkheden. Een groot aantal bewoners richt zich als ZZP er op de markt in Leiden en omgeving ook deze ondernemers verdienen het gesteund te worden. Het CDA doet dit door: De lokale lasten voor ondernemers zo laag mogelijk houden. Aanbestedingen mogelijk maken voor kleine bedrijven. Een actieve houding van de gemeente om bestemmingsplannen en regelgeving flexibel te maken, zodat combinaties van wonen en werken worden uitgebreid. Speciale ondersteunende programma s voor startende ondernemers, zoals voldoende geschikte vestigingsruimte, incubators en faciliteiten voor bedrijf aan huis. ZZP ers met een klein inkomen tijdelijk in aanmerking laten komen voor een uitkering. Om ondernemers en kleine winkeliers te steunen blijft kort parkeren in de binnenstad mogelijk. Daarom handhaaft het CDA de zogenaamde rode kap meters. 3

4 Kantoren en bedrijventerreinen Leiden kan door haar ligging niet uitbreiden op eigen grondgebied en moet zuinig zijn met de groene ruimte die het heeft. Het CDA hecht er aan dat er maak- bedrijven in Leiden zijn en vindt het daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen die Leiden nu heeft bestemd blijven voor bedrijven die een belangrijke (dienstverlenende) functie hebben voor de stad. Het CDA vindt dat we deze bedrijven in Leiden moeten huisvesten en werkt aan: Het verbeteren van kwaliteit van de bestaande terreinen door samen met de ondernemers de terreinen veiliger, schoner, beter bereikbaar en mooier te maken. De bestaande terreinen blijven in gebruik als bedrijventerrein en de bestemming wordt niet omgezet naar kantoren (zakelijke dienstverlening) of woningbouw. Vasthouden aan vastgelegde bestemmingen op bedrijventerreinen betekent niet- passende activiteiten weren, bijvoorbeeld omdat dit de kracht van de Leidse binnenstad uitholt. Daarom: geen bakker op een meubelboulevard! Brede regionale samenwerking met het doel werkgelegenheid naar de regio te trekken. Kantorenleegstand moet worden beperkt, bijvoorbeeld door transformatie (bv. Kanaalpark). De bouw van nieuwe kantoren zal regionaal moeten worden afgestemd. Actief benaderen van passende bedrijven door organisaties als Leiden Marketing en Kantorenloods om zich te vestigen in Leiden. Gezien de ligging ten opzichte van Den Haag kan Leiden ook als vestigingsplaats voor kantoren worden geprofileerd. Ondernemers de ruimte geven voor het maken van eigen plannen voor Leiden. Wijkwinkelcentra Steeds meer kleine winkels verdwijnen uit de wijken en daarmee verdwijnt de mogelijkheid voor oudere of minder valide mensen om hun boodschappen in hun eigen buurt te kunnen doen. Buurtwinkels dragen bij aan sociale veiligheid en zijn een plek van ontmoeting. Het CDA zet zich in voor: Het behoud van de wijkwinkelcentra en buurtwinkels. De gemeente moet investeren in goede parkeervoorzieningen. Goede toegang tot pinautomaten en postagentschappen voor iedereen. In samenwerking met de winkeliers en vastgoedbeheerders bestaande winkelcentra opknappen en deze aangenamer en toegankelijker maken (zoals de Kopermolen, Stevenshof, Meerburg, Zuid- West). De gemeente faciliteert o.a. door herinrichting van de openbare ruimte en voldoende parkeerplaatsen. 4

5 Toeristen, Evenementen en de Koopzondag Leiden heeft vele aantrekkelijke musea en andere culturele instellingen die veel bezoekers naar Leiden trekken. Deze bezoekers zijn van groot belang voor de middenstand van Leiden: vooral de winkels en horeca in de binnenstad maken hierdoor meer omzet. Het CDA heeft met succes gewerkt aan de realisatie van poppodium de Nobel en het cultuurkwartier. Het CDA pleit verder voor: Een opvolger voor de Groenoordhal in Leiden als evenementenlocatie Meer congressen en gevarieerde evenementen in Leiden mogelijk maken Bezoekers komen ook in het weekeinde naar Leiden en willen ook dan graag een levendige gezellige binnenstad beleven. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd de middenstand te ondersteunen, wil het CDA maximaal 14 koopzondagen per jaar. Deze koopzondagen zullen duidelijk vooraf worden aangekondigd en een combinatie van activiteiten bieden (verrassend winkelen). Daarmee worden het aantrekkelijke dagen om Leiden te bezoeken. Het CDA vindt dat deze koopzondagen pas vanaf uur mogen beginnen. Zo ontstaat er rust in de binnenstad, is er ruimte voor kerkgang en wordt de kleine ondernemer beschermd. Ruimte en Regels Het CDA vindt dat regels geen doel op zich zijn. Regels moeten zorgen voor een leefbare en bewoonbare stad, maar moeten bewoners en ondernemers niet onnodig belemmeren. Het CDA is voorstander van duidelijke regels die eenvoudig kunnen worden nageleefd en gecontroleerd. Het CDA zet in op samenwerking met de ondernemers met als doel: Consequent toepassen van de bestaande regels. Als regels niet worden gehandhaafd, schaft de gemeente ze af. Eenvoudige vergunningstelsels met zo laag mogelijke kosten. Direct aanspreekbare ambtenaren: één vaste contactpersoon voor ondernemers Prioriteit te geven aan regels die kwaliteit en aantrekkelijkheid van stad en ondernemen bevorderen. De inzet van de handhavingscapaciteit wordt hierop afgestemd, bijvoorbeeld door het fietsen in voetgangersgebieden tegen te gaan. 5

6 2. Sterke Stad: Kennis & Onderwijs De economische kracht van Leiden staat of valt met goed onderzoek, goede toepassing van vergaarde kennis en goed onderwijs voor iedereen en op alle niveaus. Leiden heeft als Kennisstad belangrijke spelers als de Universiteit Leiden, het LUMC, de Webster University, de Hogeschool Leiden, het ROC Leiden en vele scholen voor basis- en voortgezet onderwijs binnen haar gemeentegrenzen. Op het Bio Science Park werken bedrijven nauw samen met onderwijsinstellingen. De vele onderwijsinstellingen onderwijs in de stad leveren veel op: innovatiekracht voor de bedrijven door toepassing van nieuwe kennis, veel goed opgeleide jongeren, goed geschoold personeel voor bedrijven en andere werkgevers, veel werkgelegenheid zowel direct als indirect, en door de vele jongeren, een levendige stad. Deze unieke positie wil het CDA als kennis- en onderwijspartij de komende jaren verder versterken. Universiteit en HBO De Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en de stad Leiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het CDA wil dat de stad Leiden waar nodig en mogelijk de universiteit en hogeschool ondersteunt bij het uitvoeren van hun strategische plannen. Zo steunt het CDA de realisatie van een gespecialiseerd centrum voor opleiding op het gebied van talen, geesteswetenschappen en geschiedenis: de Humanities Campus. Uitbreiding van de universiteit via specifieke masteropleidingen in Den Haag mag niet ten koste gaan van bachelor- opleidingen in Leiden! Om een sterke stad met sterke wijken goed vorm te geven is expertise en denkkracht nodig, ook van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Het CDA wil dat de gemeente met hen afspraken maakt om onderzoeksprogramma s en afstudeerscriptie van studenten meer te richten op vraagstukken vanuit de stad Leiden en haar wijken. De universiteit en de hogeschool binden talentvolle onderzoekers, hoogleraren, lectoren en docenten aan Leiden. Zij willen goede en betaalbare huisvesting, goede scholen voor hun kinderen en goede voorzieningen. De gemeente helpt deze voorzieningen te verwezenlijken en is partner van de universiteit en hogeschool bij het aantrekken en behouden van nieuwe instituten. Het CDA is voor het behoud van de basisbeurs. Buitenlandse studenten en onderzoekers die tijdelijk in Leiden studeren en werken zijn voor de stad de ambassadeurs van de toekomst. De toenemende internationalisering van de studenten zal de internationale bekendheid van Leiden als stad verder vergroten en een impuls geven aan het toerisme. Het CDA wil een deel van het zgn. NUON geld beschikbaar stellen voor een cofinancieringsfonds voor de verdere ontwikkeling van Leiden als kennisstad. 6

7 Het CDA wil in het volgend college van B&W een wethouder kenniseconomie. Het CDA wil dat universiteit en stad samenwerken op het gebied van sport, zodat beter gebruik kan worden gemaakt van elkaars sportfaciliteiten. Wat doet het CDA voor studentenhuisvesting? Lees verder in hoofdstuk 8. Bio Science Park Het Bio Science Park is een schakel tussen universiteit, hogeschool Leiden, ROC Leiden, de stad Leiden en werkgelegenheid. Van cruciaal belang is een strenge selectie: de bedrijven moeten elkaar versterken. Op het Bio Science Park moet alleen ruimte zijn voor Life Science en Health bedrijven. De bereikbaarheid wordt, mede dankzij het CDA, sterk verbeterd dankzij regionale en landelijke investeringen, denk aan de Rijnlandroute en de aanpassing van de kruising Plesmanlaan. Een punt van zorg voor meerdere bedrijven in het Bio Science Park is voldoende goed opgeleid personeel op alle niveaus. Nodig is een betere afstemming in de regio van de behoeften aan goed opgeleid personeel enerzijds en het opleidingsaanbod anderzijds. Dat geldt ook voor de andere economische sectoren in de stad. Het CDA wil voor Leiden en de Leidse regio op dit punt een structurele meerjaren aanpak: een Leidse Human Capital Agenda. De gemeente faciliteert dit overleg tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Leiden herbergt een groot aantal ondernemingen die binnen de zorg actief zijn, denk aan het LUMC, het Diaconessenziekenhuis, de hoofdkantoren van Achmea en Zorg en Zekerheid. De gemeente bouwt dit verder uit en bevordert met deze instellingen een goede aansluiting tussen zorgopleidingen en werk door meer stage- en werkervaringsplaatsen. MBO Het middelbaar beroepsonderwijs is een belangrijke partner voor de gemeente. De ROC s leiden professionals op voor bedrijven en instellingen. Er moeten structurele afspraken komen tussen bedrijven en ROC s over inrichting van de opleidingen en stages. De gemeente faciliteert dit overleg. Ook vervullen de ROC s een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jongeren met minder perspectieven op een goede plaats op de arbeidsmarkt. Het CDA wil structurele afspraken tussen de gemeente Leiden en de ROC s en ondernemers over de aanpak van deze doelgroep, de jeugdwerkloosheid en de inzet van stagiaires, gericht op het creëren van kansen voor deze jongeren. Het CDA wil sluitende afspraken tussen gemeenten en onderwijs over schooluitval waardoor jongeren of leren of werken. Thuiszitten is geen optie. Schoolverzuim wordt actief tegengegaan. 7

8 Voor een goede ontwikkeling van jongeren zijn stages in het MBO van essentieel belang. Het CDA wil dat de gemeente Leiden de afspraken nakomt in het kader van gesloten Stage- Convenant. Dit betekent een verplicht gebruik van MBO- stagiaires door de gemeente Leiden, gemeentelijke afdelingen en instanties die van de gemeente een subsidie ontvangen. Het belang van het Bio Science Park is groot voor Leiden. Goed ontwikkeld MBO- vakmanschap zoals bij de Leidse Instrumentenmakers School, is daarbij essentieel. Het CDA streeft er naar om samen met het ROC Leiden en andere partners te komen tot een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Life Science. Ook is het CDA voorstander van een Leids Techniekpact waarin vmbo s, mbo s en bedrijven afspraken maken over hoe de aansluiting tussen scholen onderling en onderwijs en bedrijven kan worden verbeterd. Studenten Studenten en studentenverenigingen van universiteit en HBO maken Leiden tot universiteitsstad. Het CDA wil concreet de volgende punten voor studenten realiseren: De stad biedt ruimte voor een forse groei in het aantal studentenkamers. Het CDA steunt de plannen om bij het Lammenschanspark een studentencampus te bouwen. Ook het zgn. Wernink- terrein (tussen Rijn en spoor) komt hiervoor in aanmerking. Het creëren van studentenkamers boven winkels wordt gestimuleerd. Het CDA wil harde aanpak van uitbuiting van studenten op de Leidse woningmarkt door huisjesmelkers die woekerhuren vragen. De gemeente zorgt voor een veilig en aantrekkelijk uitgaansgebied voor studenten in het centrum. Het nieuwe poppodium 'De Nobel' is een versterking van Leiden als uitgaansstad. Het CDA wil draadloos internet in de hele stad. Het CDA is trots op de Leidse studentenverenigingen. Zij dragen op een bijzondere manier bij aan Leiden studentenstad. Verenigingen die deelnemen aan evenementen (bijv. Jazzweek, Museumnacht en Koninginnedag) of vrijwilligerswerk (bijv. Happietaria) krijgen daarvoor de ruimte. De gemeente steunt de EL CID week en treedt regelmatig in overleg met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV). Het basis- en voortgezet onderwijs Leidenaren van morgen moeten vandaag al de kansen krijgen die ze straks nodig hebben. Goed onderwijs is essentieel. De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor voldoende ruimte voor onderwijsvoorzieningen. Scholen en hun leraren, ouders en leerlingen maken vervolgens zélf het onderwijs in de stad. Scholen spelen een belangrijke rol bij de vorming van jongeren. Zij kunnen deze rol pas echt goed vervullen als de ouders betrokken zijn bij het beleid van de school. Het CDA wil diversiteit in het schoolaanbod. Het CDA is positief over de brede scholen. Naschoolse activiteiten zijn belangrijk voor kinderen in een brede school. Deze naschoolse 8

9 activiteiten worden opgezet in samenwerking tussen scholen, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Sportclubs, speeltuinen en scouting kunnen daarbij voorzieningen beschikbaar stellen. Als een school te groot wordt, hebben we een voorkeur om een tweede locatie op te zetten in plaats van met alle kinderen in een groter gebouw te gaan zitten. Ouders hebben een vrije schoolkeuze. Het CDA wil niet dat de gemeente ouders verbiedt om hun kinderen naar een school in een andere wijk te brengen. Goed onderwijs en evenwichtige investeringen in álle wijken is de beste garantie om achterstandsscholen te voorkomen. Alleen bij wachtlijsten mogen kinderen uit de eigen wijk voorrang krijgen. School is meer dan rekenen en taal. Gezond bewegen hoort daar bij. Per wijk moeten er voldoende gymzalen zijn voor het onderwijs, liefst op loopafstand van de (basis)school. Speelplaatsen moeten ruim, schoon en zonnig zijn. Aansluiting van schoolsport bij activiteiten van sportverenigingen is gewenst. Om de verkeersveiligheid rond scholen te garanderen bevordert de gemeente een situatie waarin ouders hun kinderen lopend of op de fiets naar school kunnen brengen. Meer parkeergelegenheden bij de scholen die voorzien in de kort parkeerbehoefte dragen ook bij aan meer veiligheid bij de scholen; Schoolverzuim pakken we stevig aan; leerplichtambtenaren handhaven de regels consequent. Zorgadviesteams zorgen voor een sluitend plan van aanpak voor individuele leerlingen. OCL De Poort vervult een belangrijke rol bij tijdelijke opvang en terugkeer naar school. Het CDA is voorstander van maatschappelijke stages om scholieren kennis te laten maken met de praktijk, onbekende beroepen en zorg voor elkaar. De gemeente brengt, als dat nodig is, scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties bij elkaar om die stages te organiseren. Verder steunen we scholen die hun onderwijs willen vernieuwen en verrijken, bijvoorbeeld voor heel goede leerlingen of leerlingen met een bijzondere belangstelling voor sport (Leonardo College) of techniek (Technasium). 9

10 3. Sterke Stad: Kansen voor de binnenstad Leiden heeft een prachtige historische binnenstad, vol cultuur met schitterende grachten en singels, zo n 3000 monumenten en een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Het is een binnenstad om trots op te zijn en om met verve uit te dragen. Het CDA kiest ervoor om, naast de wijken, ook te blijven investeren in de binnenstad. De binnenstad moet kwaliteit uitstralen. Culturele Binnenstad Het CDA pleit ervoor dat Leiden zich nog meer presenteert als cultuurstad. Leiden is de derde monumentenstad en de derde museumstad van Nederland. Dat biedt grote kansen voor de bezoekerseconomie. De gemeente bevordert de samenwerking tussen de musea en ondersteunt waar mogelijk restauraties en herstel van het historisch stadsbeeld. Toerisme, vooral ook meerdaagse toerisme en de organisatie van congressen en evenementen met een bijzondere kwaliteit en bereik, moeten actief worden gestimuleerd. Investeringen in het Cultuurkwartier (tussen Molen de Valk en het Vrouwenkerkhof) zijn essentieel voor Leiden als cultuurstad. Met de realisatie van Muziekcentrum de Nobel en de uitbreiding van de Lakenhal worden de grootschalige cultuurinvesteringen in dit gebied voltooid. Hierna ontstaat ruimte voor verdere optimalisering van het gebied (o.a. Beestenmarkt/Lammermarkt), met als doel het versterken van de aantrekkingskracht voor de stad en de regio, in het bijzonder voor jongeren. Het CDA koestert de musea in de binnenstad van Leiden. Met een op handen zijnde fusie van museum Volkenkunde en het Tropenmuseum maakt het CDA zich sterk indien nodig- voor het behoud van dit museum in Leiden. Het CDA is voorstander van goede bioscoopvoorzieningen in de binnenstad. Investeringen zijn nodig en welkom, mits de bijzondere positie van het Kijkhuis en arthouse films- aanbod verzekerd is. Het CDA vindt een duidelijke visie op het horecabeleid van de gemeente Leiden essentieel. Verschillende horeca sfeergebieden, met verschillende doelgroepen en verschillende soorten horeca gelegenheden vragen om een passende aanpak van bijvoorbeeld de openingstijden, kwaliteitsnormen en handhaving. Waar mogelijk wordt horeca geclusterd. Het CDA stimuleert evenementen zoals de ijsbaan op de Nieuwe Rijn, Werfpop, de Lakenfeesten, de 3 Octoberfeesten,de open monumentendagen, jazzweken, de hofjesconcerten en cultuurweken. Deze evenementen, en eenmalige evenementen zoals in het verleden Serious Request, zijn van belang voor de stad en het CDA wil dat de gemeente organisaties ruimte geeft om bijzondere evenementen naar Leiden te halen en te organiseren. Om de leefbaarheid te garanderen, worden evenementen gespreid over de stad en wordt actief gehandhaafd op geluidsovertredingen. 10

11 Het CDA moedigt culturele instellingen aan om specifieke programma s voor kinderen aan te bieden. Ontwikkeling van de binnenstad De Leidse binnenstad is een levendige binnenstad waar goede horeca, mooie winkels en prachtige cultuur elkaar vinden en de bezoeker een geweldige ervaring geven. Met name in deze tijd van internetwinkels waar het zoeken naar de beste prijs eenvoudig is geworden, is het van groot belang dat de binnenstad van Leiden kwaliteit biedt en attractief is; een binnenstad die de bezoeker sfeervol ontvangt, goed bereikbaar is, waar het goed vertoeven is en waar iets te beleven is. Het CDA maakt zich hard voor: De herontwikkeling van de entree van de stad vanaf Leiden Centraal moet doorgezet worden. Het Stationsplein moet de reiziger verleiden om de binnenstad van Leiden te gaan ontdekken, door middel van kleinschalige horeca en winkels die de nieuwsgierigheid naar de binnenstad van Leiden prikkelen. Het CDA is tegen megalomane ontwikkelingen die het effect hebben dat de binnenstad wordt ondermijnd. De wandelroute vanaf het station naar het centrum moet worden verduidelijkt. Het Cultuurkwartier wordt een aantrekkelijk en veilig uitgaansgebied voor jongeren uit de stad en de regio. Met de komst van De Volharding is aangetoond dat de Haven een unieke plek met potentie is. Het CDA pleit voor de herinrichting van dit gebied, waarbij er onder andere meer ruimte komt voor terrassen van hoogwaardige horeca (met name op het stuk tussen DOK 2 en De Volharding) en extra ligplaatsen voor passanten. Voor passanten komen er betere voorzieningen, het gebied wordt autoluw ingericht en de coffeeshop moet verdwijnen. Het Ankerpark en het Blekerspark worden in het kader van het Groene Singelpark met elkaar verbonden door een extra brug. Het Singelpark is een mooi initiatief vanuit de samenleving. De Meelfabriek kan door het park betrokken worden bij de binnenstad. Een schone, hele en veilige binnenstad vraagt om een oplossing voor de vervuiling: Het CDA wil af van straatvuil, fietswrakken, graffiti en onkruid. Gebruik van gele zakken en meer ondergrondse containers kan een belangrijke bijdrage aan leveren aan de vermindering van straatvuil. Het aantal fietsenstallingen moet worden uitgebreid in de binnenstad. De Morsstraat en de Haven zijn er het bewijs van dat een prachtige omgeving verrommelt door te weinig fietsparkeerplekken. Het CDA is tegen uitbreiding van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte in Leiden en omgeving. De economische crisis en de internetaankopen hebben ervoor gezorgd dat het aantal vierkante meters te groot is. Dat is duidelijk te zien aan de leegstand in de verschillende winkelgebieden. Het CDA zet in op verkleining van het kernwinkelgebied, zodat een aantrekkelijk en compact winkelgebied overblijft. Delen van de Breestraat en de 11

12 Haarlemmerstraat kunnen worden getransformeerd naar gebieden met een ruimere bestemming. De belangrijkste winkelstraat van Leiden heeft al decennia lang geen opknapbeurt meer gekregen. Het resultaat: een sfeerloze winkelstraat, die de historische binnenstad geen eer aan doet. Het CDA zet zich daarom in voor de herontwikkeling van de Haarlemmerstraat als aantrekkelijk, historisch winkelgebied. Het CDA ondersteunt de toekomstvisie van Breestraat 2022, zodat de Breestraat kan worden omgebouwd tot een aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied. Door het afnemen van het aantal winkels, dat in de toekomst nog door zal zetten, zien we een toename van de leegstand in de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. Het CDA zou graag de mogelijkheden onderzoeken voor ruimere bestemmingen van de panden in de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied, zodat een transformatie mogelijk wordt. Het CDA steunt de ambities van het Programma Binnenstad. Wat doet het CDA aan de bereikbaarheid van de binnenstad? Lees verder in hoofdstuk 4! Monumentale stad De herontwikkeling van de Meelfabriek is geen gemeentelijk project, maar dat neemt niet weg dat de Meelfabriek snel ontwikkeld moet worden. De herontwikkeling moet goed aansluiten bij de andere plannen in de omgeving, zoals het Singelpark, de Haven en industrieterrein de Waard. De gemeente kan dit doen door bijvoorbeeld een financiële garantstelling of andere randvoorwaarden voor het project te faciliteren. Het CDA wil onderzoek naar de mogelijkheden om Leidse monumenten op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen. Het CDA denkt dan bijvoorbeeld aan de Hortus Botanicus, vanwege de band met Linnaeus, Limes (met park Matilo) en natuurlijk 3 October. Het CDA zet zich in voor het behoud en herontwikkeling van de ruim 3000 Rijks- en gemeentelijke monumenten in de stad, zoals de mooie kerkgebouwen. Het succesvolle project voor de reconstructie van historische winkelpuien wordt voortgezet. De gemeente faciliteert de komst van een bezoekerscentrum over Rembrandt van Rijn. 12

13 4. Sterke Stad: Betere Bereikbaarheid Een sterke stad is een bereikbare stad. Een stad waar u als inwoner of ondernemer snel en veilig uw bestemming bereikt, ook in de spits. Een stad waar in het centrum, maar ook in de wijken voldoende parkeergelegenheid is. Dankzij de inzet van het CDA Leiden is een stap in de goede richting gezet voor een bereikbaarder Leiden. Maar we zijn er nog lang niet! Om te voorkomen dat de matige bereikbaarheid het vestigingsklimaat van Leiden verslechtert, is nog meer actie nodig. Het CDA gaat voor een bereikbaar Leiden! Het CDA Leiden heeft zich met succes ingezet voor: De aanleg van de Rijnlandroute tussen Katwijk en de A4, inclusief een afslag naar de Stevenshof en verdiepte ligging. Zo wordt de Churchilllaan flink ontlast. Aanleg van fors meer parkeerplaatsen in de binnenstad o.a. door twee garages. Speciale parkeervergunning voor mantelzorgers. Een veilige, ongelijkvloerse kruising Kanaalweg Julius Caesarbrug. Doorstroming: sneller van A naar B Wie naar de plattegrond van Leiden kijkt, snapt dat Leiden een aantal cruciale doorgaande wegen mist. Hierdoor hebben veel wijken en de binnenstad last van doorgaand verkeer, bijvoorbeeld door opstoppingen. Het CDA Leiden kiest voor een betere doorstroming door de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar ziet gezien beperktere financiële middelen ook veel kansen voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. De bereikbaarheid van de binnenstad blijft een aandachtspunt. Het meer verkeersluw maken van de binnenstad kan pas worden bereikt als er voor het doorgaande verkeer een goed alternatief is en er voldoende parkeerplekken zijn gerealiseerd aan de rand van het centrum. Het CDA maakt zich sterk voor snelle realisatie van een goed ingepaste Rijnlandroute. Met name bij de Stevenshof en de Oostvlietpolder dienen de afgesproken verbeteringen zo goed mogelijk te worden gerealiseerd. Aan de oostkant van de stad blijft het CDA voorstander van een oostelijke ringweg. Het CDA zet daarbij in op afspraken met Leiderdorp en niet op een weg door de Kooi. Het Lammenschansplein is één van de grootste bottlenecks van Leiden. Het CDA is daarom voorstander van snelle verbreding van de Lammebrug en herinrichting van het plein. Het CDA wil afspraken met de provincie maken dat de Lammebrug en de Wilhelminabrug in de spits dicht blijven. 13

14 Het CDA is fel gekant tegen een verlenging van de N11 door park Cronesteyn. Het CDA is tegen het opknippen van doorgaande routes (bv. de Hooigracht). Om de leefbaarheid te bevorderen is eenrichtingsverkeer bespreekbaar. Het CDA pleit voor betere signalering langs de Leidse wegen, zodat gebruikers real- time advies krijgen over te verwachten reistijden en alternatieve routes bij verkeershinder. Hierdoor wordt de bestaande infrastructuur beter gebruikt en de doorstroming verbeterd. Ook beschikbare parkeervoorzieningen kunnen met deze signalering worden gemeld. Het CDA wil een aantal groene golven op doorgaande wegen in Leiden, zoals de Churchilllaan en de Plesmanlaan. Openbaar Vervoer: veilig en betrouwbaar Veel Leidenaren maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer, binnen de wijk, naar de binnenstad of naar plaatsen buiten Leiden. Snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn cruciaal voor een frequent gebruik van het openbaar vervoer. Het CDA hecht waarde aan een veilig en betrouwbaar openbaar vervoer om zo alle Leidse wijken te kunnen ontsluiten. Het CDA heeft bijzonder oog voor de aansluiting van verzorgingshuizen op het openbaar vervoer. De binnenstad dient vanuit elke wijk rechtstreeks met het openbaar vervoer ontsloten te blijven. Het CDA is voorstander van minder bussen in de Breestraat, op voorwaarde dat de oostelijke ringweg is gerealiseerd. De Hooigracht kan het huidige busvervoer van de Breestraat onmogelijk opvangen. Verkeersveiligheid van de Breestraat blijft een aandachtspunt. In aanbestedingen voor het openbaar vervoer dient de toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten als voorwaarde te worden opgenomen. Het CDA is voorstander van verbetering van de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht door een volledige verdubbeling vanaf station Lammenschans. Parkeren: meer parkeerplaatsen voor auto s en fietsen Een aantrekkelijke stad biedt aan bewoners, bezoekers en bedrijven de mogelijkheid om de auto op een eenvoudige manier te parkeren, zo dicht mogelijk bij de bestemming. Leiden kampt al jaren met een groot tekort aan parkeerplaatsen rondom de binnenstad. Ook in wijken is het op sommige momenten voor bewoners lang zoeken naar een vrij plekje. Mede dankzij het CDA is de (tijdelijke) Morspoortgarage inmiddels aangelegd, maar meer is nodig. Het CDA zorgt voor snelle realisatie van de nieuwe, ondergrondse parkeergarages onder de Garenmarkt en Lammermarkt. Met deze garages en de Morspoortgarage zal voor de komende jaren veel nieuwe parkeercapaciteit beschikbaar komen. Sluiting van bestaande terreinen (Haagweg) is niet aan de orde, ook als deze nieuwe garages gereed zijn. Wel kan na 14

15 realisatie van deze parkeergarages worden bezien of bij mooie locaties enkele parkeerplaatsen verwijderd zouden kunnen worden. De auto is geen melkkoe. Daarom wil het CDA dat elke euro die de gemeente met parkeren verdient, weer wordt uitgegeven aan nieuwe parkeervoorzieningen. Verhoging van parkeertarieven is niet aan de orde. Het CDA wil dat parkeerders per minuut moeten kunnen betalen. Het CDA is tegen invoering van betaald parkeren in de wijken rondom het centrum. Invoering of uitbreiding van blauwe zones is alleen effectief en bespreekbaar: a) Als hiermee overlast van lang- en vreemdparkeerders kan worden voorkomen. (een tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners wordt alleen opgelost door meer plekken). b) Na uitbreiding van de parkeercapaciteit in of dichtbij de betreffende wijk. c) Als de blauwe zone maximaal enkele uren per dag duurt. Dat is voldoende om langparkeerders te weren en helpt handhavingskosten te beperken. d) Als gebruik wordt gemaakt van logische grenzen zodat overlast in aanliggende wijken zonder blauwe zone wordt voorkomen. e) Ontheffingen voor mantelzorgers in stand blijven en worden uitgebreid. f) De ontheffing en kraskaarten goedkoop blijven. De gemeente faciliteert de komst van meer elektrische oplaadplaatsen in Leiden. Mede dankzij het CDA zijn gelukkig meer fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Het CDA pleit voor verdere uitbreiding van deze voorzieningen bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Stationsplein- op voorwaarde dat strak wordt gehandhaafd op een maximale stallingsduur van 2-4 weken. Nieuwe systemen bieden hiervoor mogelijkheden, zonder de fietser op kosten te jagen. 15

16 5. Sterke Stad: Betrokken bestuur en solide financiën Betrokken bestuur De overheid is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er dan iets fout gaat, is de eerste reactie vaak Daar moet de overheid wat aan doen! Het CDA Leiden vindt dat de gemeente deze trend moet keren en de Leidenaren hun eigen verantwoordelijkheid moet laten nemen. Dat vraagt om bestuurlijke moed. Inwoners en de ondernemers en hun organisaties zullen zo goed mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het CDA Leiden staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in Leiden. Daarvoor zijn korte lijnen met Leidenaren, verenigingen en bedrijven in Leiden nodig. Regulier overleg, interactieve beleidsvorming en goede inspraak zijn belangrijk. Wij geloven niet in publieksparticipatie op papier, maar via betrokken buurtverenigingen, wijkmanagers en andere organisaties. Besluiten worden uiteindelijk genomen door de Gemeenteraad. Die is bij uitstek in staat de belangen van alle partijen af te wegen. Als aan deze voorwaarden is voldaan zijn referenda onnodig. Zolang Leiden nog referenda kent, blijft bij de afweging van eventuele verzoeken voor het CDA dit verkiezingsprogramma leidend. Het CDA Leiden is trots op de initiatieven door Leidenaren zoals Stadslab en het Singelpark. Het CDA Leiden is van mening dat de kracht van Leiden bij de Leidenaren zit. De Leidenaren zijn mondige, betrokken en actieve burgers, die het beste weten wat in hun wijk, buurt of straat leeft. Daarom stimuleert het CDA initiatieven van bewoners. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol. Hierdoor wordt het draagvlak en uitvoeringskracht van initiatieven beleid vergroot en wordt Leiden een stad voor en door bewoners. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport Er bovenop pleit het CDA voor een strakkere financiële huishouding van de gemeente. Het CDA is voor een klein, kwalitatief goed gemeentelijk apparaat. Daarbij wordt goed gekeken naar het aantal ambtenaren dat hiervoor nodig is. Korte lijnen en heldere structuren vormen het devies voor een effectieve gemeentelijke organisatie, met een gerichte inzet van digitale informatievoorziening en digitale dienstverlening. Het CDA is tegen de komst van een nieuw ambtenarenpaleis. Het stadhuis blijft het stadhuis en is centrum van het bestuur. Het CDA is van mening dat het beleid gericht moet zijn op het stellen van haalbare doelen en het bestuur gericht moet zijn op daadkrachtig handelen waardoor de geformuleerde doelen ook worden gerealiseerd. Het CDA zal in de komende periode alleen voorstellen steunen waarvoor een deugdelijke financiële dekking aanwezig is. De gemeente is verantwoordelijk voor heldere aanspreekpunten voor de partijen in en rond de stad. Het verbeteren van de dienstverlening en service aan burgers, bedrijven en verenigingen heeft prioriteit. De digitale dienstverlening van de gemeente moet verder worden uitgebreid. Dit betekent niet alleen een goede interactieve website, maar ook goed 16

17 daarop aangesloten back office- processen. Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk en vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. Daarom voldoet de gemeentelijke website aan het waarmerk drempelvrij. Uiteraard zal voor degene die geen toegang tot de digitale weg heeft, de beschikbaarheid van een loket behouden blijven. Aansluitend op de dienstverlening van de gemeente is een transparant bestuur van belang. Het streven is om een ombudsman als aanspreekpunt voor klachten van inwoners in te stellen. Deze ombudsman bemiddelt ook waar nodig. Het CDA hecht zeer aan integriteit. In de politiek houdt het CDA daarom scherp oog op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. Het CDA Leiden staat positief tegenover nauwere samenwerking met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De steeds hechtere samenwerking kan een bijdrage leveren aan de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Leiden en het realiseren van ambities op de terreinen van kennis, economie en bereikbaarheid. Zeker in een tijd waarin steeds meer taken van de nationale overheid naar de gemeente komen. Het CDA is tegen gedwongen herindeling. Als bijv. Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude zelf met een voorstel tot herindeling komen, staat het CDA Leiden hier positief tegenover. Solide financiën Het CDA staat voor een deugdelijk financieel beleid. Het gaat immers om belastinggeld van ons allemaal. Het CDA zorgt er voor dat de gemeentefinanciën op orde blijven. Voor de komende jaren is er een aantal uitdagingen: een daling van de gemeentefinanciën, een gebrek aan noodzakelijke investeringen en een (vergeleken met andere steden) soms wel erg genereus subsidiebeleid. De grootste bedreiging voor het op orde houden van de gemeentefinanciën is een daling van de uitkering uit het Gemeentefonds. Dat is onder meer het gevolg van een dalend inwoneraantal in Leiden en groeiende gemeenten in de regio. Het CDA zet in op het vasthouden van jonge gezinnen in de stad en ondersteunt corporaties en ontwikkelaars daarbij. Er moet voortdurend geïnvesteerd worden in de stad. Daarvoor is geld nodig dat er maar in beperkte mate is. Keuzes zijn daarom onvermijdelijk. Het CDA kiest waar mogelijk voor investeringen, zodat Leiden ook op de lange termijn hiervan kan profiteren. Dit geldt zeker ook voor de opbrengst van de verkoop van de NUON- aandelen. Die worden uitsluitend in duurzaam economisch renderende zaken geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de versterking van Leiden als kennis- en bezoekersstad. De gemeente verstrekt op dit moment subsidies aan tal van organisaties en instellingen in de stad. Het CDA hecht aan wederkerigheid en maatschappelijke relevantie van het gesubsidieerde initiatief. Subsidies moeten aanvullend zijn. Om nieuwe initiatieven niet te afhankelijk te maken van overheidsgeld worden subsidies voor een eindige periode verstrekt. Als een initiatief daarna niet zelfstandig levensvatbaar blijkt, eindigt in beginsel ook de bijdrage van de gemeente. 17

18 Het CDA hecht aan liever eerst proefdraaien met een nieuwe aanpak in samenspraak met de mensen om wie het gaat, dan een dikke nota schrijven. Laat alle betrokkenen leren van de praktijk voordat de personen die van de dienstverlening gebruik maken met nieuwe regels te maken krijgen. In de realisatie van plannen worden marktpartijen nadrukkelijk betrokken, bijvoorbeeld via Publiek Private Samenwerking. Door rekening te houden met de wensen en mogelijkheden in de markt kunnen risico's gespreid worden en plannen beter gerealiseerd worden. Bij het afgeven van garantiestellingen houdt de gemeente scherp overzicht van de afgegeven garanties en hun consequenties. De nadruk moet minder komen te liggen op beleidsvorming en meer op beleidsuitvoering. In de Leidse situatie wordt relatief veel geld uitgegeven aan het ontwikkelen van plannen, ook plannen die niet tot uitvoering worden gebracht. De control- functie binnen de gemeente moeten worden verbeterd en dient dicht op de gemeentelijke organisatie worden georganiseerd. Hierdoor kunnen financiële risico's voor de gemeente worden verkleind. Belangrijke begrotingsprincipes en financieringsbronnen Het is altijd lastig om een sluitende begroting te realiseren, zeker in economisch en financieel onzekere tijden. Daarom formuleert het CDA hier een aantal begrotingsprincipes die leidend zijn voor een goed begrotingsbeleid. Dit draagt bij aan een degelijk financieel gemeentelijk beleid. Die begrotingsprincipes zijn: een integrale afweging van verschillende beleidsvoorstellen; tekorten worden hoofdzakelijk opgevangen binnen hetzelfde programmaonderdeel van de begroting meevallers komen ten gunste van de hele begroting; geen geld zonder plan en geen plan zonder geld. Aanvullende financieringsbronnen zijn: het beter benutten van Europese en landelijke subsidies voor de stad; gebruik of verkoop van onroerend goed dat de gemeente in eigendom heeft; een kostendekkende dienstverlening door de gemeente; minder inhuur van externen en interim- krachten; subsidies worden in principe op tijdelijke basis toegekend. 18

19 Lokale lasten Een aantrekkelijke stad heeft een gunstig fiscaal klimaat. De al hoge OZB wordt niet verhoogd. Alleen de verbruiksbelastingen mogen stijgen, totdat ze kostendekkend zijn. Als het niet meer mogelijk is om rioolrechten te heffen, kiest het CDA bij een nieuwe financieringsvorm voor het uitgangspunt de vervuiler betaalt. Dit geldt ook voor mogelijke verdere differentiatie van de afvalstoffenheffing. 19

20 6. Sterke Wijken: Voorzieningen Sterke wijken worden gekenmerkt door een combinatie van betrokken bewoners, goede (winkel)voorzieningen, scholen, verenigingen en welzijn- en zorgorganisaties. Allemaal zijn ze nodig: bewoners kunnen het niet zonder officiële dienstverleners en officiële dienstverleners kunnen niet zonder bewoners. Het CDA vindt dat in de komende jaren de stem en het initiatief van bewoners veel meer op de voorgrond moet komen te staan. Bij het CDA staat voorop dat mensen voor elkaar zorgen, initiatieven nemen en samen dingen ondernemen. De gemeente en de organisaties die in de buurt actief zijn, zoals woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgverleners, ondersteunen dat. Voorzieningen Goede voorzieningen maken een wijk aantrekkelijk en veiliger. Goede voorzieningen dichtbij zijn noodzakelijk voor mensen die nauwelijks hun wijk uit kunnen. Daarom moeten zaken als winkels en zorg in elke wijk aanwezig zijn, aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk. Het CDA kiest daarom voor kleinschalige voorzieningen in de wijk in plaats van gecentraliseerde grootschalige voorzieningen op één plek in de stad. Denk bijvoorbeeld aan meer kleinere dierenweides in plaats van één duurzaamheidscentrum. Juist door de kleinschaligheid kunnen bewoners uit de wijk meer betrokken worden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Deze gedachte trekt het CDA door bij al onze standpunten en beslissingen over voorzieningen in de wijken. Zorg en welzijn Voor de gezondheidszorg, de thuiszorg, en de jeugdzorg geldt dat de gemeente er in de komende jaren veel verantwoordelijkheden en taken bij krijgt door het beleid van de regering, met een forse Rijksbezuiniging. Daarom moeten er in de komende jaren ingrijpende keuzes worden gemaakt hoe de zorg zo wordt georganiseerd dat de mensen die het echt nodig hebben erop aan kunnen. Het CDA maakt daarbij een scherp onderscheid tussen aan de ene kant lijfgebonden zorg en aan de andere kant hulp in en rond het huis (zoals boodschappen doen en schoonmaken). Lijfgebonden zorg is een recht waarop mensen altijd een beroep moeten kunnen doen. Als het gaat om hulp in en rond het huis moet de professionele zorg goed aansluiten op de ondersteuning die mensen zelf kunnen regelen. Voorop staat dat families, vrienden en buren of vrijwilligers elkaar helpen en ondersteunen. Als er een groter beroep wordt gedaan op de mensen rond iemand die zorg nodig heeft, moet mantelzorgers het zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Het CDA vindt daarom dat de gemeente mantelzorgers goed moet ondersteunen, bijvoorbeeld door een parkeervergunning te regelen. 20

Een economisch vitale stad

Een economisch vitale stad Sterke Stad, Sterke Wijken Selectie uit verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Een economisch vitale stad 1 1. Ondernemerschap en Economie Leiden heeft een fantastische, levendige binnenstad met vele

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord.

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord. Toelichting Kansenkaart Meer info Toelichting Meer info Voorwoord Toelichting Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord Kansenkaart Meer info Toelichting Voorwoord Kansenkaart 2020 Mogelijkheden

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Van: ONL voor Ondernemers [mailto:info@onl.nl] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 12:05 Aan: ONL voor Ondernemers Onderwerp: Verzoek voor doorsturen Ondernemersmanifest Geachte griffier, In de bijlage van

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TEGENWOORDIG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

PROGRAMMA VAN TEGENWOORDIG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 PROGRAMMA VAN TEGENWOORDIG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 COLOFON PARTIJ VAN TEGENWOORDIG Programma van Tegenwoordig januari 2014, Leiden PROGRAMMACOMMISSIE Bas van Berkum Jerry Gijbels Maarten Jansen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Welkom in de binnenstad

Welkom in de binnenstad makkelijk kan komen en kunt parkeren Daarom krijgt twee aan de rand van het centrum Een de Dit zorgt voor 000 extra parkeerplaatsen Via goede je zo de stad in allemaal samen in het centrum van de stad

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument Ringstraten Agenda 1. Welkom 2. Inleiding wethouder Ben van Hees 3. Aanleiding 4. Raadsbesluit 8 maart 2017 5. Ringstraten worden fietsstraat 6. Hoe

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Ondernemersmanifest 2018

Ondernemersmanifest 2018 Ondernemersmanifest 2018 20 praktische handvatten Ter inspiratie voor het lokale verkiezingsprogramma ONL voor ondernemers komt op voor de belangen van de ondernemers en heeft als doel het ondernemersklimaat

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Leiden Kenniscampus Leiden, stad van ontdekkingen Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Ontwikkelingsvisie 2030 Leiden, Stad van Ontdekkingen 3 Leiden, internationale kennisstad

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie