verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verslag van een uitdagend en dynamisch jaar"

Transcriptie

1 verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

2 Inhoud Beste lezer, ANVR-lid, Voorwoord 2 Als je met collega-ondernemers praat over de ANVR Stem reisbranche 3 komt nadrukkelijk een rode draad naar voren. Dat is de noodzaak om beter, méér en uitvoeriger te vertellen Meer naar buiten 5 wat de ANVR doet. Zichtbaarder te zijn richting onze Congres Malta 6 achterban en onze andere partners in de reiswereld. Platform te willen zijn voor gezamenlijke acti viteiten Einde vliegbelasting 7 en daarover te communiceren. Duurzaamheid 8 Aan te geven wat ons als branchegenoten bindt en verbindt. In 2009 heeft de ANVR dat nadrukkelijk Efficiënt met automatisering 9 en met succes gedaan. Andere betalingswijze 11 Met gepaste trots presenteren wij u ons jaar verslag De dynamiek die onze branche zo kenmerkt, Polderen KLM en CRS 13 komt ook weer naar voren in dit jaarverslag. In 2009 tegen, de consument hield door de economische crisis IATA betalingscondities 14 heeft de ANVR zich met aantoonbaar succes in twee richtingen geprofileerd. Primair als belangenbehartiger de hand op de knip en daar hadden onze leden last van. Een sterke professionele brancheorganisatie maak je Excellente Commerciële Dienstverlening 15 voor de reissector Was natuurlijk het jaar van samen! Dat hebben we in 2009 volgens mij wel B2B-voorwaarden 17 het afschaffen van de vliegbelasting. Dat was wat mij betreft ook één van de hoogtepunten van overtuigend aangetoond. Het succes van een brancheorganisatie is in hoge mate afhankelijk van de inbreng Geschillencommissie Reizen 18 Maar daarnaast heeft de ANVR veel toegevoegde van de leden. Nieuwe Europese pakketrichtlijn 19 waarde opgeleverd voor onze achterban als platform voor gezamenlijke activiteiten. Graag wil ik namens het ANVR-bestuur iedereen bedanken die in 2009 een bijdrage heeft geleverd Varia 21 Op het gebied van brancheautomatisering, duurzaam- aan het succes van de ANVR! 02 Facts & Figures 22 heid, arbeidsmarkt en opleidingen, onze samenwerking met GfK bij Travelscan is ont zettend veel gebeurd. En dat in een economisch lastige periode. De markt zat Steven van der Heijden Voorzitter

3 ANVR laat stem reisbranche horen Via de ANVR klinkt de stem van de reisbranche door in andere organisaties. Ook op Europees niveau is de ANVR actief. Belangrijke onderwerpen worden onder de aandacht gebracht van Nederlandse Europarlementariërs, waardoor de belangen van de Nederlandse reisbranche ook op Europees niveau aan bod komen. De participatie van de ANVR in het Platform Toerisme en Recreatie (PTR) is het afgelopen jaar flink veranderd. Jarenlang werd deelgenomen aan het platform, samen met VNO-NCW, MKB Nederland, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, NBTC, ANWB en VVV Nederland. Medio 2009 is besloten om de koers van het PTR te verleggen naar binnenlands en inkomend toerisme onder de naam Gastvrij Nederland. Dat is natuurlijk niet hetgeen waarvoor de ANVR zich wil inzetten. De brancheorganisatie wil een eigen geluid laten horen. Daarom is besloten om de deelname om te zetten in een thematisch lidmaatschap. voorkomen van onnodige belastingen. Dat zijn zaken die iedereen aangaan en waarbij verschillende partijen de krachten kunnen bundelen en samen ten strijde kunnen trekken. Het zijn in 2010 ook de belangrijkste thema s waar de ANVR zich, in samenwerking met het PTR, op gaat richten. Ook de Europese Richtlijn Pakketreizen heeft uiteraard de volle aandacht. Waar de ANVR zich tevens voor gaat inzetten in 2010 is het verder verbeteren van de kernwaarden. De ANVR moet een vereniging zijn waarin de leden zichzelf herkennen, waar men trots op is. Relevant overleg Dat houdt in dat de ANVR haar PTR-partners niet verlaat, maar alleen bij bepaalde onderwerpen en gemeenschappelijke belangen aan de overlegtafel aanschuift. Zo heeft de ANVR zich het afgelopen jaar met succes ingezet tegen de omstreden vliegbelasting en zijn er nog andere onderwerpen die bij meerdere branches spelen. Denk daarbij aan vakantiespreiding, duurzaamheid en het Ook op Europees niveau is de ANVR actief 03

4 Dat kan worden bereikt door dichtbij de branche te blijven. Door geluiden op te vangen, bewegingen te signaleren en daar adequaat op te reageren. Netwerkfunctie De ANVR wil haar netwerkfunctie vervullen door op effectieve wijze grote maar ook kleine bijeenkomsten te beleggen. Effectief wil zeggen: niet vergaderen om het vergaderen, maar relevant overleg tussen partijen die te maken hebben met een bepaald onderwerp. In het afgelopen jaar is gebleken dat zoiets werkt, getuige het betalingsoverleg of initia tieven als het luchtvaartoverleg. Onderwerp - gericht overleg, op grote en kleine schaal, is vaak voor partijen interessanter en effectiever dan bijvoorbeeld een algemene ledenvergadering. Het streven van de ANVR is om nog meer gerichte bijeenkomsten op poten te zetten. Geluid in Europa Ook op Europees niveau blijft de ANVR zich het komende jaar hard inzetten voor de belangen van de reisbranche. Binnen de ECTAA (European Travel Agents and Touroperators Association), waarin de ANVR en haar Europese zuster verenigingen zijn vertegenwoordigd, laat de brancheorganisatie op Europees niveau haar stem horen. De ANVR vervult binnen de ECTAA een belangrijke rol. De Nederlandse organisatie is de kleinste van de grote en de grootste van de kleine leden en functioneert daardoor als een soort smeerolie tussen de grote en kleine landen. Met de verschillende zusterorganisaties pakt de ANVR reisgerelateerde zaken op Europees niveau aan. Er wordt samen overleg gevoerd over zaken als de Europese Richtlijn Pakket reizen en Denied Boarding Compensation. Daarnaast ziet de ANVR het als haar taak om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen bij de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen. Op die manier laat de ANVR de stem van de Nederlandse reisbranche luid en duidelijk klinken in Brussel. 04

5 ANVR lanceert eigen magazine en gaat op tv De koepelorganisatie heeft ook in 2009 verder gewerkt aan een zichtbaarder en herken baarder ANVR. Zo lanceert de brancheorganisatie haar eigen magazine View en verzorgt zij ANVR-TV. En niet te vergeten: een eigen Nieuwjaarsreceptie beleeft in 2009 zijn première. Met deze opgevoerde communicatie wil de brancheorganisatie zowel haar leden tour operators en (zaken)reisagenten als de buitenwacht meer laten zien waar de branche mee bezig is en wat er speelt binnen de organisatie. View, de wereld achter het reizen zaken die spelen binnen de branche. Het palet die over hun specifieke beleidsterrein vertellen of Sinds 2009 is de ANVR nog sterker onderwerpen is breed: van de gevolgen van de worden personen van buiten de branche voor de multimediaal actief. Naast de regelgeving in Brussel voor de reisbranche tot de camera gehaald en geïnterviewd. De uitzendingen gebruikelijke persberichten die hun gezamenlijke campagne van het Ministerie van Justitie scoren goede kijkcijfers. Zo scoorde het item waarin weg naar de publieks- en vakmedia en ANVR tegen kindersekstoerisme. de achtergronden van elektronische facturering werden weten te vinden en de website Naast touroperators en (zaken)reisagenten ontvangen uitgelegd meer dan 1000 unieke kijkers. ANVR-TV inclusief ook diverse branchegerelateerde ondernemingen de View, blijkt een goed medium om dieper op onder werpen nieuwsbrieven, lanceert de ANVR zoals luchtvaart- en verzekeringsmaatschappijen, de in te gaan en wordt daarom ook in 2010 voortgezet. het tijdschrift View. Het maga- media, politieke partijen, ministeries en het onderwijs. Aan onderwerpen geen gebrek. zine, dat vier keer per jaar in een oplage van exemplaren Beeld en geluid Nieuwjaarsreceptie verschijnt, is vooral bedoeld om Zoals gezegd is de ANVR multimediaal actief, ook in Een heel andere manier waarmee de ANVR meer op uit te leggen en toe te lichten beeld en geluid. In februari 2009 ging ANVR-TV van de voorgrond treedt, is het organiseren van een eigen waar de ANVR zich mee bezighoudt. start via met maandelijks een nieuwe Nieuwjaarsreceptie. De eerste receptie trok ruim Vluchtige digitale nieuwsbrieven zijn niet altijd het aflevering. Per aflevering komen drie tot vier actuele 125 leden en relaties naar Kasteel De Hooge Vuursche juiste medium om onderwerpen uitvoeriger te behandelen. Daarom wordt onder het motto papier is geduldig de tijd genomen dieper in te gaan op onderwerpen aan bod. Vaak licht directeur Frank Oostdam een actualiteit toe, maar ook wordt een beroep gedaan op beleidsmedewerkers van de ANVR in Baarn, de stad waarnaar de ANVR begin 2009 was verhuisd. Als het aan de ANVR ligt, wordt de Nieuwjaars receptie een jaarlijks terugkerende traditie. 05

6 Congres op Malta: laten zien waar je goed in bent 06 De reisbranche kijkt terug op een geslaagd ANVR-Congres. Ruim 250 branchegenoten kwamen van 2 tot en met 5 oktober 2009 bijeen op Malta om zich te verdiepen in het thema Toegevoegde Waarde. Het ANVR-Congres beleefde in 2009 een primeur, omdat het de eerste keer was dat de ANVR een Mice-organisatie in de arm heeft genomen: Group & Incentive Travel, onderdeel van De Reisspecialisten Groep. Directeur Marijke Vink en haar team kregen veel lof toegezwaaid voor de uitstekende organisatie van het congres. Opmerkelijk en positief is dat het congres ondanks de economische crisis een fors aantal deelnemers telde. Touroperators, (zaken)reis agenten, vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, verzekeringsmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, verkeersbureaus, etc.: een grote en brede afvaardiging van de branche was op Malta aanwezig. Over de schutting De grote belangstelling was mede te danken aan de interessante en brede line-up van sprekers, die ieder een kort maar strak betoog hielden. Daarbij werd nadrukkelijk over de schutting gekeken om te zien hoe andere branches focussen op toegevoegde waarde. Onder de sprekers bevonden zich onder andere Harald Swinkels, algemeen directeur van de Nederlandse Energie Maatschappij, die als nieuwkomer in korte tijd een fors marktaandeel heeft weten te veroveren, en Michel Schaeffer, marketing directeur bij bol.com, dat ook in een stagnerende markt groei weet te realiseren. Belangrijk element van het congres is de inbreng van de branchevreemde sprekers te vertalen naar de eigen reisbranche. Inspiratie Meer nog dan anders was het congres bedoeld om ideeën en inspiratie op te doen. Juist in crisistijd moet de branche meer toegevoegde waarde creëren en investeren in nieuwe producten. De all-over conclusie was dat de branche moet werken aan nieuwe businessmodellen. Het doel hiervan is om in een snel veranderende (internet-)omgeving als reisbranche toch winst gevend te zijn. Dat betekent nog meer inspelen op de wensen van de consument, die vooral behoefte heeft aan reizen op maat. Reisonder nemingen moeten nadrukkelijker laten zien waar hun toegevoegde waarde zit bij het verkopen van reizen en belevingen.

7 Vliegbelasting afgeschaft, maar terugbetaling blijkt een crime Na brede protesten en unieke samenwerking van alle betrokken partijen, waaronder Luchthaven Schiphol, BARIN (de koepel organisatie van luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn) en ANVR, wordt de vliegbelasting per 1 juli 2009 afgeschaft. De belasting, die per 1 juli 2008 werd ingevoerd, is Dat staat in schril contrast met de door de overheid omstreden omdat het een verkapte belastingmaatregel geschatte inkomsten van 350 miljoen euro. zou zijn. Per ticket wordt een toeslag geheven van Toeval of niet, een week na publicatie besluit de 11,25 euro binnen Europa en 45 euro voor vluchten overheid tot afschaffing van de tickettaks buiten Europa. Door de snel om zich heen grijpende crisis moet de Gejuich regering in maart 2009 een maatregelen pakket De afschaffing, amper een jaar na de invoering, samenstellen. Een op initiatief van de ANVR en NBTC wordt met gejuich ontvangen. Tegelijk doemt uitgevoerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek een ander probleem op: de terugbetaling van al wordt onder grote druk versneld afgerond. Daags voor betaalde vliegbelasting. Het gaat hierbij om passagiers de presentatie van de overheidsmaatregelen toont SEO die een los vliegticket hebben geboekt en betaald aan dat de invoering van de tickettaks ernstige voordat de belasting werd afgeschaft, maar pas na gevolgen heeft voor de Nederlandse reisbranche. 1 juli 2009 daadwerkelijk gaan vliegen. Bij pakketreizen De invoering zou de Nederlandse reismarkt op jaarbasis speelt dit probleem niet, omdat de touroperator dit 2,7 procent aan passagiers kosten, een teruggang van heeft verrekend. 36 naar 35,4 miljoen. Schiphol alleen al zou het aantal Reisagenten zijn daarbij sterk afhankelijk van de passagiers met 11 procent zien dalen, aangezien veel airlines. Op de dag dat de afschaffing bekend wordt, vliegreizigers uitwijken naar luchthavens over de grens. gaat de ANVR hierover om de tafel met de BARIN. De De belasting kost de Nederlandse economie, en vooral airlines wordt voorgesteld de terug betaling via BSP te het inkomend en uitgaand toerisme, circa 1,3 miljard euro. laten verlopen. Het Billing & Settment Plan (BSP) regelt de betalingen tussen luchtvaartmaatschappijen en IATA-agenten via een rekening courant, maar ook andere zaken worden via BSP verrekend. De terugbetaling gaat echter traag. Het probleem is dat de systemen van de airlines niet zijn berekend op data die aangeven of een klant zijn betaalde vliegbelasting al retour heeft gekregen. Uiteindelijk blijkt het terugbetalingtraject de branche veel (onnodig) werk te kosten. De les voor de toekomst is dat de overheid dergelijke maatregelen niet meer moet ondernemen zonder zich in de gevolgen, in dit geval voor de reis branche, te verdiepen. De branche heeft belang bij een betrouwbare en voorspelbare overheid. 07

8 Het jaar van de duurzaamheid 08 Bij velen staat 2009 te boek als het jaar van de economische crisis, maar 2009 was ook het jaar van de duurzaamheid. Met een symposium op de Vakantiebeurs gaf de ANVR, samen met de Vakantiebeurs en Travel Foundation Nederland de aftrap voor een duurzamer beleid in de reisbranche. Centraal in het duurzame beleid staat het Travelife DTO-programma (Duurzaam Toeristisch Ondernemen). Duurzaamheid in de branche begint bij individuele bedrijven. De 175 bij de ANVR aangesloten touroperators namen in 2009 de plicht op zich om het internationale, en door de Europese Unie gesubsidieerde training-, examen- en rapportageprogramma Travelife te doorlopen. Travelife is een managementsysteem dat is ontwikkeld ter ondersteuning van een efficiënte- en kosteneffectieve invoering van duurzaamheid binnen de reissector. Travelife wordt ondersteund door brancheorganisaties, touroperators en reisagenten uit verschillende landen. Het al in 2003 door de ANVR ontwikkelde en door de leden vastgelegde duurzaamheidsbeleid is hiervoor geactualiseerd en volledig gedigitaliseerd. Volledig digitaal Via de website van Travelife kan door ANVRreisondernemingen op digitale wijze examen worden gedaan. Wie het examen met goed gevolg aflegt, mag zich binnen zijn bedrijf DTO-coördinator noemen en krijgt een getuigschrift dat drie jaar geldig is. De deelnemende touroperators dienen voor het einde van het jaar te beschikken over een gecertificeerde coördinator op het gebied van duurzaamheid binnen hun bedrijf. Ook kunnen bedrijfs rapportages zo digitaal worden ingevuld en worden beoordeeld, waarna de reisonderneming na goedkeuring een bedrijfscertificaat ontvangt. Zo duurzaam mogelijk Maar er is meer. Later in het jaar gaat de ANVR een samenwerking aan binnen het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Daarmee wil de ANVR een flinke bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de toeristische sector en duurzaam toerisme bij consumenten bevorderen. In beginsel sluiten acht ANVR-touroperators zich bij het initiatief aan. De ANVR streeft ernaar de hele toeristische keten (vervoer, verblijf en vermaak) zo duurzaam mogelijk te maken. Het sterke punt van het gehele duurzame project is dat het initiatief komt uit de leden zelf. De branche raakt er meer en meer van overtuigd dat duurzaamheid ook in het eigen belang is, aangezien mooie bestemmingen hiermee voor de toekomst behouden blijven.

9 Goede automatisering is het halve werk Ook voor de reisbranche is goede automatisering het halve werk. De XML-standaard, ofwel het vergelijkbaar maken van gegevens, is hierbij het uitgangspunt. In 2009 wordt een nieuwe versie gepresenteerd: XML 2.0. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is de mogelijkheid tot elektronisch factureren volgens de nieuwe XML-standaard. De nieuwe versie moet uiterlijk 1 april 2010 worden geïmplementeerd. Met het besluit de nieuwe XML-standaard te gaan gebruiken, de computertaal die het elektronisch berichtenverkeer tussen reisagenten en touroperators regelt, wordt een klassiek kip-ei probleem doorbroken. De reisagent wil het systeem gebruiken, maar dat kan niet als touroperators dit niet ondersteunen. Anderzijds, als touroperators de XML-standaard gebruiken, moeten ook reis agenten het systeem gaan gebruiken. In 2009 wordt de implementatie van de nieuwe XML-standaard in gang gezet. Om de stap te bekrachtigen, ondertekenen op 18 juni veel touroperators, reisagenten en (IT)toeleveranciers de zogeheten Verklaring van Ermelo, waarin zij toezeggen XML 2.0 voor de reisbranche uiterlijk 1 april 2010 te implementeren. Met de toe zegging om over de stappen naar deze actuele versie komt een einde aan het gebruik van nog in omloop zijnde oudere versies. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe versie zal de ANVR eerdere versies officieel buiten werking stellen. Op die manier kunnen reisagenten en touroperators optimaal profiteren van de vele extra s die de afgelopen jaren Iwan Gillis d Hamers, zijn toegevoegd aan de XML. commercieel directeur Thomas Cook Stap voorwaarts De XML-standaard heeft een goede versnelling Belangrijk punt van de nieuwe XML-standaard is dat gekregen in 2009, mede door een (ver)sterk(t)e ook de factuurkenmerken worden opgenomen, samenwerking tussen retailpartijen, tour operators waardoor touroperators hun facturen elektronisch en de sturende kracht van de ANVR. Met de kunnen versturen. Dankzij een uniforme manier van uitwerking van de recapstring en e-invoice is de factureren, zal er bij reisagenten een grotere bereidheid administratie in het reisbureau een stuk efficiënter zijn het nieuwe systeem te gebruiken. Hiermee wordt geworden. Van een handmatige controle en verwerking een grote stap voorwaarts gemaakt. van reis gegevens als factuur stappen we over naar De ANVR heeft onder enkele factureringsbedrijven een een automatische verwerking en dienen enkel tender uitgeschreven voor een branche-raamcontract de uitzonderingen en/of de fouten opgevolgd voor elektronische facturering tussen reisagent en te worden. Met vertrouwen zie ik het komend jaar 09 touroperator. Door de facturering via één partij te tegemoet om onder eenzelfde samenwerking de laten lopen, op basis van de in de branche afge sproken e-vouchers te implementeren. Dan is de cirkel rond.

10 10 XML 2.0, kunnen touroperators al hun facturen voor reisagenten naar één adres in hetzelfde format sturen, dat 7 dagen per week 24 uur beschikbaar is. Reisagenten krijgen alle facturen van diverse touroperators in één batch aangeleverd in exact dezelfde structuur, zodat de verwerking in de backoffice zeer efficiënt kan plaatsvinden. Reisagenten kunnen zelf de facturen ophalen en online inzien. Hierdoor kunnen zowel reisagenten als touroperators veel kosten besparen. Schaalvoordelen Zoals gezegd, is binnen de reisbranche afgesproken dat de touroperators vanaf 1 april 2010 elektronische facturen aan reisagenten kunnen zenden conform de nieuwe XML 2.0 standaard. In deze XML 2.0 zijn specifieke eisen voor de factuur vastgesteld. In principe zou de afspraak voldoende kunnen zijn, maar in de praktijk zijn er mogelijk toch kleine verschillen in aanlevering, kan de factuur niet altijd worden verzonden of ontvangen, worden veel facturen van diverse touroperators naar honderden reisagenten ver zonden met kans op fouten, en noem maar op. Om dit proces goed uit te voeren, is het goed een bedrijf in de arm te nemen dat is gespecialiseerd in elektronische facturatie. Aangezien binnen de branche heel veel facturen worden verzonden, heeft het grote voordelen dit via één partij te doen. Kortom, juist via elektronische facturering kunnen bij grote aantallen grote schaalvoordelen worden gerealiseerd. Maar er zijn nog meer voordelen, zoals: de centrale opslag van facturen op één plaats. de reisagent kan de factuur in XML-formaat krijgen, maar eventueel ook als PDF of anderszins. touroperators die nog geen factuur kunnen aan leveren in XML 2.0 formaat kunnen bij de centrale partij andere formaten aanleveren. de mogelijkheid tot verdere uitbreiding, bij voorbeeld facturen voor correctie terug zenden, verzending van andere XML-berichten, etc. het aansluiten van andere leveranciers, zoals autoverhuurders, verzekeraars, etc. de zekerheid dat wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht en (BTW)-eisen. Gebruik stimuleren Het gebruik van elektronische facturering binnen de branche wordt verder gestimuleerd en het platform wordt verbreed. Het is van belang zoveel mogelijk partijen op één lijn te krijgen, zodat iedereen optimaal van de schaalvoordelen kan profiteren. Zoals gezegd worden eerdere varianten niet langer ondersteund, waardoor er minder kansen op fouten zijn. Zo nodig worden nadere normen voor elektronische facturering vastgesteld. Met XML versie 2.0 is elektronisch factureren in een stroomversnelling geraakt. Van belang is dat touroperators en reisagenten er gezamenlijk de schouders onder zetten en het project in de praktijk dragen.

11 Akkoord voor andere betalingswijze, vertrouwen overeind Een akkoord waarmee alle partijen kunnen leven Het ANVR-bestuur gaat in 2009 akkoord met een nieuwe betalingsregeling tussen reis agenten en touroperators. De nieuwe regeling is ingegeven door de economische crisis. Er komt uiteindelijk een akkoord waarmee alle partijen kunnen leven. Wanneer mede als gevolg van de financiële crisis in 2009 Kernratio s geven voldoende inzicht Mirjam Jacobs, onverwacht enkele (grotere) reisbureaus failliet gaan, klinkt vanuit touroperators de roep om de betalingsproblematiek tussen reisagenten en touroperators tegen het licht te houden. Bij een faillissement van een reisbureau lijden touroperators namelijk vaak forse schade, omdat de touroperator zijn leveringsplicht richting de klant moet nakomen. Die plicht blijft van kracht, ook indien het reisbureau de reissom van een geboekte reis nog niet aan de touroperator heeft voldaan.touroperators stellen dat zij niet voor verrassingen willen komen te staan en verlangen inzicht in de financiële situatie van reisbureaus waarmee zij zaken doen. Reisagenten op hun beurt willen niet zomaar dat touroperators inzicht krijgen in hun financiële administratie. Zeker niet als het touroperators Een ANVR-commissie buigt zich in augustus over de problematiek en komt uiteindelijk met het voorstel waarbij reisagenten financiële kerncijfers aan touroperators leveren. Het ANVR-bestuur gaat akkoord met dit voorstel. Belangrijkste punt van het nieuwe betalingssysteem is dat reisagenten zogeheten kernratio s aanleveren, ofwel verhoudingsgetallen. Via deze verhoudingsgetallen hebben touroperators geen volledig financieel inzicht, maar hebben ze wel inzicht in het vermogen van een reisbureau om aan de betalingsverplichtingen richting de touroperator te voldoen. Zo maken de ratio s inzichtelijk hoe het is gesteld met de liquiditeit en het eigen vermogen van een reisagent in verhouding tot de verplichtingen van werkzaam bij CROP registeraccountants, lid ANVR-commissie betalingsproblematiek en medeontwerper van de kernratio s. De ANVR heeft zich eind van de zomer succesvol ingespannen om de belangrijkste pijler voor de samenwerking tussen tour operators en reisagenten overeind te houden: vertrouwen! De touroperator vraagt om inzicht. De reisagent wil zo min mogelijk kijkers in de keuken. De gekozen oplossing jaagt de reisagent niet op hoge kosten. Touroperators kunnen met geringe inspanning de verkregen standaardinformatie toetsen aan eigen criteria. Maar het zal blijven aankomen op discipline. Agenten en touroperators betreft die over eigen reisbureaus beschikken. In dat geval zou de concurrent in de kaart worden gespeeld, is de redenatie van sommige agenten. die reisagent. Globale financiële informatie dus, maar wel afdoende. moeten kort op het nakomen van hun afspraken blijven zitten. Want als het straks weer beter gaat Economie heeft al vaker bewezen een trend te zijn. 11

12 Onderlinge afspraken Touroperators zien het akkoord mede als instrument door gebruikmaking van uniforme, door de Ondanks het advies staat het touroperators en reis- dat aangeeft of een reisagent in de gevarenzone zit of ANVR-commissie geadviseerde ratio s, agenten vrij om zelf onderlinge afspraken te maken. dreigt te komen. Ook is nu duidelijk omschreven hoe te maar één keer een berekening te maken. Ook als een reisagent weigert financieel inzicht te handelen als een reisagent niet aan zijn betalingen kan Touroperators kunnen reisagenten bieden, is het nog aan de touroperator om te bepalen voldoen. Als een reisagent in financiële problemen verzoeken om jaarratio s of, indien hoe hij hier mee omgaat. dreigt te komen, kan een touroperator nu, dankzij de de situatie daartoe aanleiding geeft, Een voorbeeld van een bilaterale overeenkomst tussen nieuwe afspraken, sneller besluiten de reissom direct bij kwartaalcijfers aan te leveren. touroperator en reisagent is de directe incasso. Ook de klant te innen. Jaarratio s dienen te worden daarvoor is een model opgesteld (zonder standaard opgesteld door de accountant onderdeel te zijn van de agentuurvoorwaarden) dat is Eindelijk duidelijkheid van het reisbureau. De kwartaalratio s goedgekeurd door de ANVR-ledenvergadering. De ANVR benadrukt dat faillissementen met het nieuwe kunnen reisbureaus zelf opstellen. systeem niet te voorkomen zijn. Wel kan de schade Betrokkenen spreken van een winwin- Wijziging in voorwaarden voor touroperators worden beperkt. Het nieuwe situatie. Via het nieuwe systeem geeft Een ander belangrijk voorstel van de commissie is om de betalingssysteem werkt twee kanten uit. Veel reisagen- de reisagent aan iedere touroperator agentuurvoorwaarden, de afspraken tussen touroperator ten klaagden in het verleden over paniekvoetbal van dezelfde basis gegevens, de touroperator en reisagent, te wijzigen. Dat betekent onder andere dat touroperators, die op stel en sprong financiële informa- heeft meer inzicht in de financiële situatie van als een reisbureau niet aan zijn verplichtingen kan tie wilden. Dankzij de nieuwe afspraken is er nu ook de reisagent en voor de consument verandert 12 voldoen, de touroperator sneller moet kunnen beschikken over de klantgegevens, waardoor de touroperator zijn eigen schade kan beperken. voor de agent duidelijkheid. Die weet nu welke informatie hij moet aanleveren en de goeden lijden niet langer onder de kwaden. Reisbureaus hoeven, er helemaal niets.

13 Succesvol polderen over aanpak fouten bij ticketuitgifte De ANVR heeft met KLM en de CRS en (computerreserveringssystemen) een akkoord bereikt dat fouten bij uitgifte van tickets moet voorkomen. Een staaltje polderen van de bovenste plank. Een speciale werkgroep buigt zich in 2009 over de aanpak van fouten bij de uitgifte van vlieg tickets. Hierbij werden in eerste instantie KLM en de computerreserveringssystemen Travelport, Amadeus en Sabre betrokken. Centrale vraag is niet alleen hoe fouten bij ticketuitgifte voorkomen kunnen worden, ook wil de ANVR afspreken dat in dit potje Zwarte Pieten tussen KLM, CRS en en reisagent deze laatste niet met het probleem wordt opgezadeld waar hij part noch deel aan heeft. Deze aanpak komt voort uit afspraken tussen de ANVR en KLM in het zogeheten Laage Vuursche-akkoord. Hierin erkennen KLM en ANVR de driehoeksrelatie tussen CRS, KLM en reisagent. Ook wordt afgesproken om te streven naar efficiency en kwaliteit in het distributie proces. In dat kader wordt een tripartiete overleg tussen deze partijen opgestart. In opdracht van de drie partijen buigt een werkgroep zich over het probleem. Het doel is om de grootste irritators tussen agent, airline en CRS aan te pakken. De aanleiding is dat de IATA-agent in Nederland steeds vaker geautomatiseerd vliegtickets uitgeeft namens geconstateerde fouten in de GDS proactief aan een luchtvaartmaatschappijen. Hierbij vertrouwt de agent luchtvaartmaatschappij te melden. De drie partijen zijn erop dat de informatie in de GDS, het Globaal Distributie Systeem voor reserveringen en ticketverkoop groep. De resultaten worden tevens gepresenteerd aan akkoord gegaan met het eindrapport van de werk- van tientallen luchtvaartmaatschappijen, juist is, en dat de BARIN, de koepelorganisatie van luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn, om ook deze op de juiste manier wordt toegepast bij het andere controleren van een tarief en/of de uitgifte van een vliegticket. Dit is echter lang niet altijd het geval. De ANVR heeft dit probleem aan de orde gesteld. Het komt namelijk regelmatig voor dat de reisagent ADM s (Agent Debit Memo, een soort door de airline opgelegde boete omdat hij het verkeerde tarief hanteerde) ontvangt voor zaken waaraan hij niets kan doen, bijvoorbeeld omdat het probleem tussen de CRS en de luchtvaartmaatschappij ligt. Minder fouten De betrokken partijen hebben een aantal belangrijke oorzaken van fouten door onjuiste toepassing van tarieven, voorwaarden en luchthavenbelastingen onderzocht. Er is overeenstemming over een plan van aanpak dat het aantal fouten moet terugdringen. Hierdoor zal ook het aantal ADM s afnemen, is de verwachting. Een belangrijke en bijna logische uitkomst is de inspanningsverplichting van een IATA-agent om airlines te overtuigen van deze aanpak. Marco van Ieperen, general manager Benelux van Travelport: Het was goed om te zien dat alle partijen een constructieve houding ten toon spreidden om dit gezamenlijke probleem aan te pakken. Uiteraard streeft de branche naar geen ADM s, maar door de complexiteit is dat vooralsnog een streven. Het overleg heeft waardevolle inzichten opgeleverd, zoals waar ADM s door veroorzaakt worden; globaal de helft wordt door de airlines veroorzaakt, een kwart door de GDS en een kwart door de agent. Daarom wordt nu verder gesproken tussen de airlines en de GDS om tot aanvullende afspraken te komen. Dat is positief. 13

14 Airlines en reisagenten akkoord over betalingstermijn 14 Airlines en reisagenten in Nederland bereiken overeenstemming over nieuwe betalings termijnen. Hiermee neemt Nederland een unieke positie in, want de luchtvaart maatschappijen wilden aanvankelijk een uniforme en korte betalingstermijn. De afgelopen drie jaar hebben luchtvaartmaatschappijen en reisagenten in Nederland intensief overleg gevoerd over de betalingscondities. De aanleiding hiervoor was de wens van de luchtvaartmaatschappijen om de bestaande maandbetaling door reisagenten te wijzigen in weekbetalingen met een kortere betalingstermijn. Voor agenten betekent dit echter een fors hoger kapitaalsbeslag en meer rentekosten. De agenten verzetten zich dan ook tegen wat zij beschouwen als eenzijdige en uniforme verslechtering van de betalingscondities. Gewoon verder onderhandeld In oktober 2008 namen luchtvaartmaatschappijen eenzijdig het besluit om vanaf 2010 agenten wekelijks te laten betalen met een betalingstermijn van 7 dagen, in plaats van maandelijks met een betalingstermijn van twee weken na afloop van de maand waarin de boeking plaatsvindt. Dit besluit werd vervolgens in de mondiale Paconf-vergadering in 2009 bekrachtigd. Opvallend is dat ondanks dit IATA-besluit gewoon verder werd onderhandeld. De reden: agenten dreigden naar de rechter of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te stappen. Toch overeenstemming Uiteindelijk werd toch overeenstemming bereikt. Iedere luchtvaartmaatschappij kan per agent over drie mogelijkheden tot overeenstemming komen: maandelijkse (de huidige situatie), tweewekelijkse of wekelijkse betaling met betaling steeds 14 dagen na afloop van de maand. Dit nieuw bereikte akkoord moest nog wel aan de IATA jaarvergadering van de airlines ter goedkeuring worden voorgelegd. Hierbij werd tevens gevraagd het vorige besluit (weekbetaling met 7 dagen betalings termijn) te vernietigen. Inmiddels is bekend dat per 1 april 2010 op basis van de nieuwe, bilaterale afspraken wordt betaald. Hiermee komt een einde aan de situatie waarin voor alle agenten en alle airlines dezelfde betalingscondities gelden. Agenten en airlines in Nederland zijn de eersten ter wereld die de mogelijkheid hebben om bilateraal betalingscondities overeen te komen zonder dat airlines dit eenzijdig collectief kunnen afdwingen. Met dit akkoord neemt Nederland een unieke positie in

15 Excellente Commerciële Dienstverlening Een belangrijk agendapunt in 2009 is de CAO voor de reisbranche, die op 1 april dat jaar afloopt. De ANVR onderhandelt namens de branche met de bonden over een nieuw akkoord, dat uiteindelijk per 1 april 2010 wordt afgesloten en met terugwerkende kracht naar 1 april 2009 effectief is. Het belangrijkste resultaat is een collectieve loonsverhoging van 1 procent. Tijdens de onderhandelingen begint de eco nomische crisis steeds meer effect te hebben op de reisbranche. Wat op het oog misschien een matige loonsverhoging lijkt, wordt door de ANVR dan ook gezien als een mooi resultaat van constructieve gesprekken, waarbij alle partijen begrip tonen voor de moeilijke economische situatie. Daardoor heeft de branche tot 1 april 2011 een voor zowel werkgevers als werknemers verantwoorde en duurzame CAO. ANVR en vakbonden scoren positieve reacties met de opvallende publieks campagne Oh, zeker zelf geregeld? Ook het thema Excellente Commerciële Dienstverlening wordt op de kaart gezet. En de onderhandelingen voor een nieuwe CAO worden in gang gezet. Ziektekosten Werknemers in de reisbranche kunnen gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering. De ANVR heeft met zorgverzekeraar CZ een aantrekkelijke regeling afgesproken, die vooral voor kleine bedrijven interessant is. Echter, ook grote bedrijven hebben baat bij deze regeling, die qua voorwaarden in sommige gevallen zelfs nog beter is dan de regelingen die bedrijven zelf hebben kunnen uitonderhandelen. De ANVR vindt een prima ziektekostenverzekering een belangrijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor zowel huidige als nieuwe medewerkers in de reisbranche. Kinderopvang en pensioenen De kinderopvangregeling is, vanwege nieuwe wetgeving, niet langer in de CAO opgenomen. Werkgevers krijgen het eventueel tot 2007 te veel betaalde geld terug. Ook op het gebied van pensioenen zijn er belangrijke ontwikkelingen. De ANVR kan, zeker in deze tijd, niet genoeg benadrukken dat Reiswerk Pensioenen een gezond fonds is. Het is wel een klein pensioenfonds. Daarom wordt in 2010 bekeken of eventueel kan worden samengewerkt met andere pensioenfondsen in de detailhandel. Op die manier zoekt de ANVR naar synergievoordelen om uiteindelijk kostenefficiënter te werken. Werkkostenregeling Eén maatregel van de overheid die in 2009 ook in de reisbranche veel stof doet opwaaien, is de zogeheten 15

16 werkgevers en opleidingsinstellingen gedeeld en zo Daarmee helpt Reiswerk werkgevers en werk nemers goed mogelijk op elkaar afgestemd. Doelstelling is om op weg de beloofde Excellente Commerciële Dienst- de inhoud van de opleidingen naadloos en blijvend te verlening waar te maken. laten aansluiten op de zich steeds verder ontwikkelende werk zaamheden binnen de reisbedrijven en de Travel College samenwerking tussen bedrijven en scholen te stimuleren. De ANVR besluit in 2009 met de vakbonden tot de oprichting van het Travel College. Dit zal hét podium Excellente Commerciële Dienstverlening worden voor Excellente Commerciële Dienstverlening. Een belangrijk thema voor de branche is Excellente Alles wat met dit onderwerp te maken heeft, Commerciële Dienstverlening. Reisbranchemedewerkers wordt in de portal Travel College samengebracht. worden op verschillende manieren gestimuleerd de De virtuele omgeving wordt ook de plek waar service richting klant te verbeteren. De consument vraag en antwoord elkaar vinden. moet, in een tijd waarin de concurrentie van internet Werkkostenregeling. Deze nieuwe fiscale regeling toeneemt en de klant kritisch is, worden gewezen Oh, zeker zelf geregeld? vervangt vanaf 2011 een aantal bestaande regelingen op de voordelen van het boeken bij een ANVR- De publiekscampagne Oh, zeker zelf geregeld? en biedt de werkgever een belastingvrij forfait, waarin reisonderneming, waar hij vakkundig wordt geholpen van ANVR en vakbonden wordt in 2009 goed kan worden gekozen welke eventuele extra s aan het en tevens kan terugvallen op onder andere SGR- ontvangen in de branche en is een creatief succes. personeel worden toegekend. De ANVR gaat zich in garantie en Calamiteitenfonds. Omdat het reclamebudget onvol inspannen om de fiscale aspecten voor de doende is om duurzaam en breed werkgever zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Ook in 2010 wordt vol ingezet op het thema Excellente de media in te gaan, wordt voor Commerciële Dienstverlening. De focus hierbij ligt op deze arbeidsmarktcampagne in Reiswerk de werkgevers en werknemers. In diverse workshops 2010 meer gebruik gemaakt 16 Ook in 2009 is onderwijs een belangrijke, gezamenlijke activiteit van de reisbranche. In de overleggen met de verschillende branchepartners worden de wensen van wordt praktisch handen en voeten gegeven aan het Witboek, een beleidsplan dat in 2009 is opgesteld door werkgevers, werknemers en opleiders voor de branche. van bestaande en nieuw te ontwikkelen digitale media, zoals netwerksites.

17 Nieuwe B2B-voorwaarden: maak duidelijk wie je bent De nieuwe ANVR Business-to-Business voorwaarden worden goedgekeurd. Een belangrijke stap voor ANVR-reisondernemingen die voor zakelijke opdrachtgevers werken. Voor de zakelijke markt hanteerden veel bedrijven nog vaak de ANVR-voorwaarden voor Luchtvaartagenten. Deze (oude) voorwaarden zijn feitelijk alleen bedoeld voor situaties waarin reisondernemingen bemiddelen als reisagent voor zakelijke opdrachtgevers. Voor touroperators in de zakelijke dienstverlening, de Group & Incentive-bedrijven, waren enkele conceptvoorwaarden gemaakt die nog niet door de ANVR waren bekrachtigd. De ANVR heeft deze voorwaarden nu samengevoegd en omgezet in geheel nieuwe B2B-voorwaarden. Deze ANVR Business-to-Business voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke dienstverlening tussen ANVR-reisondernemingen en zakelijke opdrachtgevers. Als een reisonderneming diensten verleent aan natuurlijke personen, dus niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, dan zijn uitsluitend de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden van toepassing. vanwege eventuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zij kunnen zich presenteren als reisorganisator, De nieuwe B2B-voorwaarden regelen de verschillende hoedanigheden die een reisonderneming kan aannemen: van traditioneel reisagent (tussenpersoon) waarbij zij slechts een tussenschakel zijn en geen met alle lusten en lasten, of als (zaken)reisbureau, voor de zakelijke markt tot reisorganisator van verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het Group & Incentive Reizen. eindproduct. Juridisch regime Als het er op aan komt, is uiteindelijk het laatste woord Afhankelijk van de hoedanigheid die een reisonderneming aanneemt, kan een verschillend juridisch omstandigheden te oordelen of een reisonderneming aan de rechter om op grond van alle feiten en regime van toepassing zijn. Biedt een reisonderneming als tussenpersoon (reisagent) heeft opgetreden of dat bijvoorbeeld onder eigen naam diensten aan tegen een het bedrijf als reis organisator wordt gezien. Kortom, inclusiefprijs, dan is sprake van een reisovereenkomst in het is van groot belang goed aan te geven in welke de zin der wet en wordt de reisonderneming aangemerkt als reisorganisator. Beperkt de reisonderneming hoedanigheid je als reisonderneming optreedt. zich tot het adviseren en bemiddelen van diensten die hij niet zelf inkoopt of uitvoert, en waarbij hij geen invloed heeft op het uitvoeringsniveau, dan dient de reisonderneming ervoor te zorgen dat hij Nick de Leeuw, niet aangesproken kan worden op het product zelf. huisadvocaat ANVR: Weerbarstige praktijk De B2B-voorwaarden geven de ondernemer een tool De praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Reisondernemingen om verantwoord op de zakelijke markt te acteren, moeten zelf kiezen hoe zij zich richting hun zonder dat hij onverantwoorde risico s hoeft te opdrachtgever willen presenteren. Dat is van belang nemen. 17

18 Geschillencommissie Reizen: minder klachten 18 De Geschillencommissie Reizen is hard bezig met het digitaliseren van alle procedures en informatie. Dit traject, dat al een paar jaar aan de gang is, moet in 2010 helemaal zijn uitgerold. Ondertussen daalt het aantal klachten gestaag. Bij de Geschillencommissie Reizen werden vorig jaar klachten ingediend. In 2008 waren dat er nog ruim Het gaat dus de goede kant uit. In 2009 werd in 224 gevallen de klacht gegrond en in 44 gevallen ten dele gegrond verklaard. De overige klachten werden ongegrond verklaard of er werd vóór of tijdens de behandeling een schikking getroffen tussen reiziger en reis onderneming. In een enkel geval was de commissie niet bevoegd te oordelen over een situatie. Bij vrijwel alle van de 268 (ten dele) gegrond verklaarde klachten kreeg de consument een schadevergoeding toegekend. Deze bedroeg gemiddeld 736 euro per uitspraak. Volgens in gewijden is de scherpe daling van het aantal ingediende klachten vooral te danken aan verbeterde klachtenafhandeling door de touroperators. Vooraf checken Ook het nieuwe uitsprakenregister, een van de eerste onderdelen die al zijn gedigitaliseerd, op de website van de Geschillencommissie, speelt een rol. In dit procedure, waarbij reisondernemingen vermeende digitale uitsprakenregister wordt de jurisprudentie van overtredingen van collega s aan de kaak kunnen stellen. de Geschillencommissie Reizen, die de lijn in de De ANVR heeft zich er met succes sterk voor gemaakt uitspraken weergeeft, anoniem gebundeld. Dat dat reisbureaus, ondanks de verplichting direct de all-in betekent dat een reiziger bij klachten en conflicten kan prijs te vermelden in prijsaanbiedingen, pas in tweede kijken of er uitspraken zijn gedaan in soortgelijke instantie de boekingskosten hoeven te vermelden. zaken. Op basis hiervan kan de consument besluiten of Anders zou een reisbureau optisch altijd duurder zijn hij wel of geen klacht indient. Het voordeel is tevens dan een directseller of luchtvaartmaatschappij. Peter Moerkens, directeur De Geschillencommissie De prijs vergeet men, de kwaliteit niet. Denk maar aan uw reis van vorig jaar. Een reis is dan ook een dat de reisaanbieder en de klager eerder zelf tot een akkoord kunnen komen. Dat scheelt tijd en geld. Het register is niet alleen een vraagbaak, maar kan ook ter lering dienen van de reisbranche zelf. Reclamecode Reisaanbiedingen Sinds 1 april 2009 is de herziene Reclamecode Reisaanbiedingen van kracht. Deze code, die wordt gedragen beleving. Daarom is het belangrijk dat de reisorganisator ervoor zorgt dat de reis goed verloopt en als er door betrokken brancheorganisaties ANVR, BARIN, KNV Busvervoer en HISWA, en NS Hispeed, zorgt voor een klacht is dat deze adequaat wordt opgepakt. uni formiteit en duidelijkheid over welke regels gelden voor Naast de feiten gaat het bij een klacht wellicht nog het vermelden van prijzen in hun reclame- uitingen en meer om de emotie. Neem de klacht serieus, zorg brochures. Consumenten kunnen met eventuele klachten voor een snelle afhandeling en laat de klager vooral daarover terecht bij de Reclame Code Commissie. niet in het ongewisse. Het ging al goed in de reisbranche (het aantal geschillen ten opzichte van het De gewenste zelfregulering werkt. Vaak blijken (vermeende) overtreders van de code te goeder trouw aantal geboekte reizen is al jarenlang laag) en te hebben gehandeld. Bij de ANVR is ook een interne klaarblijkelijk gaat dat nu steeds beter.

19 Europese Richtlijn Pakketreizen op de schop De Europese Commissie werkt momenteel aan de grootste herziening van regelgeving in de reiswereld van de laatste 20 jaar. De huidige Richtlijn Pakketreizen (RPR) gaat, als onderdeel van de algehele vernieuwing van de EU-consumentenwetgeving, volledig op de schop, maar blijft wel apart bestaan. Belangrijkste reden voor de herziening van de Richtlijn Pakketreizen is het toenemende gebruik van internet door de individuele consument, en daarmee het verschuiven van pakketreizen naar losse diensten, waaronder dynamic packaging (DP), en de opkomst van andere marktpartijen, zoals lowcost carriers. Hierdoor ontstaan oneerlijke concurrentie verhoudingen en is geen sprake van het gewenste level playing field. Als voorbereiding op de herziening heeft de Europese Commissie een online enquête gehouden om de wensen en meningen van de lidstaten, brancheorganisaties, consu mentenorganisaties en consumenten te inventari seren. Dit leverde een lijst op met 170 antwoorden. Europees onderzoek wijst uit dat van alle in de EU geboekte vakanties gemiddeld nog maar 40 procent een pakketreis is en dat 56 procent van de vakantiegangers zelf zijn vakantie samenstelt en boekt. Een derde van de EU-consumenten boekt losse elementen (DP). Hierbij gaat tweederde van hen er ten onrechte van uit beschermd te zijn door de Richtlijn Pakketreizen. Samen met de Europese brancheorganisatie ECTAA heeft de ANVR een uitgebreide lijst met te bereiken punten opgesteld. De ANVR wil, zowel voor de aanbieder van reisdiensten als voor de consument, duidelijkheid scheppen door dynamic packaging onder de reikwijdte van de Richtlijn Pakketreizen te laten vallen. Dit zou betekenen dat het boeken van minimaal twee losse elementen die samen één reis vormen al dan niet geboekt via doorklik combinaties op de website van een dienstverlener die onder eigen naam handelt wordt gekwalificeerd als pakketreis met alle daarbij behorende eisen en garanties. Hiermee gaat de consument beter beschermd op reis en hoeft hij bij problemen niet te rade te gaan bij een (buitenlandse) dienstverlener, maar kan hij net als bij een pakketreis terecht bij één verantwoordelijke partij. Ook komt er een einde aan de scheefgegroeide verhoudingen tussen traditionele reisbedrijven en andere aanbieders van reis elementen, waardoor weer sprake is van een level playing field. De ANVR benadrukt dat als de reisagent uitdrukkelijk aan de consument meldt slechts als tussenpersoon op te treden en de losse diensten niet onder eigen naam te verkopen, de geboekte reisdiensten dan niet moeten vallen onder de definitie van pakketreis of DP. In dit geval zijn uitdrukkelijk de voorwaarden van de individuele dienstverleners van toepassing. 19 Anders gezegd: de ANVR wil dat reisagenten die voor een consument losse reiselementen boeken,

20 SGR biedt goedkope en volledige dekking 20 als tussenpersoon kunnen blijven opereren, en dat dan uitdrukkelijk niet doen onder eigen naam. Een ander belangrijk punt is dat reis- en vervoersdiensten uitgezonderd blijven van het herroepingsrecht bij koop op afstand (onder andere via internet) en bij koop buiten de bedrijfsruimte. Dit laatste, in negatieve zin ook wel aangeduid als colportage, is echter van groot belang voor mobiele reisadviseurs, die vaak juist op diens verzoek bij de klant aan huis langsgaan. De ANVR heeft desgevraagd aangegeven geen voorstander te zijn van een Europees Garantiefonds, omdat de SGR in Nederland een goedkope en volledige dekking biedt en een prima efficiënt en effectief instrument is. Europees vs nationaal De toekomstige Richtlijn Pakketreizen streeft naar een volledige harmonisatie. Dat betekent dat de nationale wetgeving van individuele landen maar beperkt mag afwijken van de Europese wetgeving. Bij de huidige Richtlijn is nog sprake van een minimum harmonisatie, waardoor individuele landen in hun wetgeving wél een stap verder mogen gaan in de bescherming van de consument. Daardoor zijn er nu ook grote verschillen tussen de nationale reisrechtstelsels. Het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Het risico kan zijn dat het hoogste beschermingsniveau binnen de EU tot norm wordt verheven. Het eerste ontwerp van de nieuwe Richtlijn Pakketreizen wordt verwacht in de herfst van Voordat de definitieve versie gereed is en de wet gevingsprocedure is doorlopen, zal het eind 2011 zijn. Vervolgens duurt nationale invoering dan nog circa twee jaar. Met aandacht volgde de ANVR de ont wik kelingen rond de opzet van een speciaal garantiefonds voor Turkijespecialisten. Eind 2009 lanceerde de SGR het plan voor een nieuw Garantiefonds voor Turkije-specialisten, de Stichting Garantiefonds Specialisten Turkijereizen (SGST). Na juridische stappen van enkele Turkije-specialisten werd het plan nood ge dwongen ingetrokken. De ANVR is van mening dat er zeker iets moet gebeuren, maar erkent tegelijk dat niet alle Turkije- specialisten over één kam geschoren kunnen worden.

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag.

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag. BRANCHEMAGAZINE, DE WERELD ACHTER HET REIZEN NUMMER 1 JANUARI 2010 ANVR stelt zich in op marktverandering Pag. 9 DTO in de praktijk Pag. 12 SGR richt garantiestichting op voor Turkijespecialisten Pag.

Nadere informatie

Visie op de reisbranche in 2025. Overheidsaanbestedingen buitenlandse dienstreizen. Motion Festival met LEF!

Visie op de reisbranche in 2025. Overheidsaanbestedingen buitenlandse dienstreizen. Motion Festival met LEF! view Branchemagazine, de wereld achter het reizen nr 1 - januari 2012 Visie op de reisbranche in 2025 Overheidsaanbestedingen buitenlandse dienstreizen Motion Festival met LEF! Consumentenautoriteit: reisindustrie

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Shopping2020 - perspectief op toekomstig consumentengedrag

Shopping2020 - perspectief op toekomstig consumentengedrag view Branchemagazine, de wereld achter het reizen nr 3 - augustus 2013 Shopping2020 - perspectief op toekomstig consumentengedrag Nieuwe Richtlijn ANVR-Congres UNESCO s erfgoed Dierenwelzijn op Pakketreizen

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de reisbranche

Actuele ontwikkelingen in de reisbranche view Branchemagazine, de wereld achter het reizen nr 2 - mei 2012 Actuele ontwikkelingen in de reisbranche Samenwerking ANVR en Thuiswinkel.org Op reis door social media Nieuwe campagne Stichting BUS Dieren

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 2 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 3 JAARVERSLAG 2012 4 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 2012 is een spannend jaar voor de Nederlandse consument.

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Veranderingen ANVR-Reisvoorwaarden. Geen opt-out meer bij vliegtickets. Motion Festival 2012 zet zijn deuren open

Veranderingen ANVR-Reisvoorwaarden. Geen opt-out meer bij vliegtickets. Motion Festival 2012 zet zijn deuren open view Branchemagazine, de wereld achter het reizen nr 4 - november 2011 Veranderingen ANVR-Reisvoorwaarden Geen opt-out meer bij vliegtickets ANVR - Changes in Tourism tijdens Vakantiebeurs 2012 Motion

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op koers bij. tegenwind

JAARVERSLAG 2011. Op koers bij. tegenwind JAARVERSLAG 2011 Op koers bij economische tegenwind INHOUD jaarverslag 2011 flanderijn ICT In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe automatisering en de verhuizing van servers naar een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie