1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heren Mike Nachtegael en Gaspard Van Peteghem, schepenen; met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college beraadslaagt over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van woensdag 29 augustus 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Handel en middenstand: nacht- en belwinkels: verlenging uitbatingsvergunning nachtwinkel Hamza (Sardar Brothers bvba) Het college verleent aan nachtwinkel Hamza (Sardar Brothers bvba), Plezantstraat 10, 9100 Sint-Niklaas, een verlenging van de uitbatingsvergunning van 1 september 2012 tot en met 3 december 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: bewonersvergadering Baenslandwijk: stand van zaken openbare werken Het college neemt kennis van de vergadering met de bewoners van de Baenslandwijk over de planning van de openbare werken in hun wijk op donderdag 30 augustus 2012 om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Jan de Doper. CBS 20 augustus

2 4. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan firma Ricard voor plaatsen promostand: bekrachtiging beslissing burgemeester Het college beslist de beslissing van de burgemeester, waarbij toelating werd verleend aan de firma Ricard om op woensdag 15 augustus 2012 een promostand te plaatsen op het Sint-Nicolaasplein ter gelegenheid van Sinnekloas danst, te bekrachtigen Deze promostand valt onder toepassing van de belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein. Het toepasselijk belastingtarief van 41 EUR zal worden aangerekend. 5. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 906 tot en met 914; - facturen: van nr tot en met 1076; - vastgestelde rechten: Opvoedingsondersteuning: Huis van het Kind: leveren Tolo speelgoed: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van Tolo-speelgoed voor het Huis van het Kind toe te wijzen aan de firma Fun, Koning Albert I-laan, 8200 Brugge, voor een totaal bedrag van 372,24 EUR + 89,34 EUR (21 % btw) = 461,58 EUR. De levering gebeurt via het filiaal in Sint-Niklaas zodat er geen verzendingskosten worden aangerekend. CBS 20 augustus

3 8. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: verwerken van rioolslib en veegafval: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college volgende facturen betaalbaar aan Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht: - VFMS van 30 juni 2012, voor een totaal bedrag van 837,72 EUR + 175,92 EUR (21% btw) = 1.013,64 EUR, voor het verwerken van 212,48 ton veegvuil afkomstig van diverse locaties in Sint- Niklaas dat werd aangeleverd in juni 2012; - VFMS van 30 juni 2012, voor een totaal bedrag van 910,26 EUR + 191,15 EUR (21% btw) = 1.101,41 EUR, voor het verwerken van 23,34 ton rioolkolkenslib afkomstig van de stad Sint-Niklaas dat werd aangeleverd in juni Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren van een rollende platformtrap voor het uitvoeren van werken: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van een SODIV rollende platformtrap voor de stadsgarage, met volgende specificaties: - trap op 45, - tredediepte 180 mm; - platformhoogte mm; - platformafmeting: 600 mm x mm; - achteraan 2 wielen met rem; - leuning aan 3 zijden met 2 zijden zelfsluitend poortje; - trapbreedte 600 mm, toe te wijzen aan de firma Heyerick, Xavier De Cocklaan 76, 9831 Deurle, voor een totaal bedrag van EUR + 624,54 EUR (21 % btw) = 3.598,54 EUR. Het college beslist de nodige budgetten (5.000 EUR) te voorzien in het budget 2013 voor de aankoop en plaatsing van een leeflijn en een harnas met valbeveiligingslijn voor veilig werken op hoogte (onder andere bovenop vrachtwagens, kolkenzuigers, huisvuilwagens, enzovoort) in de stadsgarage. 10. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren vrachtwagenbanden: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van vrachtwagenbanden voor de stadsgarage toe te wijzen als volgt: - aan de firma TSC Bandencentrale, Aven Ackers 20, 9130 Verrebroek: het leveren van 8 achterbanden voor vrachtwagens type Rechapage UDE2 met 1ste keus karkas 315/80R 22,5 voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR; - aan DBM Autobanden nv, Hoogkamerstraat 351, 9140 Temse: het leveren van 6 voorbanden voor vrachtwagens type Falken 385/65R 22,5 - inclusief balanceren en recyclage, voor een totaal bedrag van 2.152,80 EUR + 452,09 EUR (21 % btw) = 2.604,89 EUR. CBS 20 augustus

4 11. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: stad en OCMW: vernieuwen telefonie: bekabelingswerken deelgemeenten en vrije ateliers: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, het uitvoeren van bekabelingswerken in het kader van het telefoniedossier in de gebouwen van de deelgemeentehuizen en de vrije ateliers toe te wijzen aan De Maerteleire nv, Industriepark 4 b, 9820 Merelbeke, voor een totaal bedrag van EUR + 729,12 EUR (21 % btw) = 4.201,12 EUR. Het college neemt kennis van het feit dat in samenspraak met de dienst verzekeringen en de technische dienst volgende bepalingen werden opgelegd: voor de start van de werken: - opmaken tegensprekelijke plaatsbeschrijving; - de aannemer maakt een gedetailleerde uitvoeringstekening/schets van de werkzaamheden. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de technische dienst. 12. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren van belijningsverf voor de diverse voetbalterreinen: toewijzing In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van 1 pallet belijningsverf Euroline 3 (40 x 15 kg) voor de voetbalvelden van de verschillende sportcentra toe te wijzen aan Lippens Paints nv, Durmakker 16, 9940 Evergem, voor een totaal bedrag van 2.017,80 EUR + 423,74 EUR (21% btw) = 2.441,54 EUR. 13. Overige culturele instellingen: dorpsraad Sinaai: aankoop papier voor drukken tijdschrift: betaalbaarstelling restfactuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr , voor een totaal bedrag van 506,40 EUR+ 30,38 EUR (6 % btw) = 536,78 EUR, betaalbaar aan Drukkerij- Uitgeverij De Wolf bvba, Hoogstraat 164, 9250 Waasmunster, voor het leveren van papier voor het drukken van het tijdschrift Info Sinaai voor de dorpsraad Sinaai. 14. Begraafplaatsen: herstellen zitmaaier Etesia: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het herstellen van de zitmaaier Etesia H124D bouwjaar 2001 van de parkbegraafplaats Heimolen toe te wijzen aan Tuinmachines Heynssens bvba, Eeckelaerthof 13, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. CBS 20 augustus

5 15. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: facturatie onderhoudscontract Mercedes Vito 2011: kennisneming werkwijze en betaalbaarstelling factuur In zitting van 12 december 2011 besliste het college het leveren van een dienstvoertuig Mercedes Vito, type combi, voor de dienst interventie van de politiezone toe te wijzen aan Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van ,65 EUR (inclusief btw). Het college besliste voor deze wagen een onderhoudscontract af te sluiten voor een bedrag van 168,91 EUR per maand (inclusief btw). Het college neemt er kennis van dat de facturatie voor het onderhoudscontract van de combi via Mercedes-Benz Belgium nv, Tollaan 68, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (de hoofdzetel), verloopt en niet via de leverancier Autobedrijf Jacobs nv. Artikel 3 Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 1 juli 2012, voor een totaal bedrag van 418,77 EUR + 87,94 EUR (21 % btw) = 506,71 EUR, betaalbaar aan Mercedes-Benz Belgium nv, Tollaan 68, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, voor het onderhoudscontract van het dienstvoertuig Mercedes Vito, type combi, voor de dienst interventie van de politiezone tijdens de periode 1 mei juli Artikel 4 Het college gaat akkoord met het opmaken van een bestelbon voor het onderhoudscontract tijdens de maanden augustus tot en met december 2012 voor een totaal bedrag van 697,95 EUR + 146,57 EUR (21 % btw) = 844,52 EUR. 17. Overig kunst- en cultuurbeleid: leveren van informatiestandaards: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het leveren van bijkomende informatiestandaards voor de dienst cultuur toe te wijzen aan Aeolus Productions nv, KMO-park Cleydael, Heiststraat 51 bus 7, 2630 Aartselaar, als volgt: - 8 folderrekken type 'smal' aan 300 EUR per stuk (exclusief btw); - 80 folderhouders A5 en 50 folderhouders A4 aan 3 EUR per stuk (exclusief btw), voor een totaal bedrag van EUR + 585,90 EUR (21 % btw) = 3.375,90 EUR. 18. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: onderhoudscontract stemapparatuur: opmaken bestelbon In zitting van 23 maart 2012 aanvaardde de gemeenteraad de bruikleen van de stemapparatuur voor de verkiezingen en verbond zich ertoe hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college een bestelbon op te maken voor het onderhoudscontract dienstjaar 2012 voor de stemapparatuur bij Smartmatic International Holding bv, p.a. Smartmatic Belgium bvba, Belliardstraat 4-6, 1040 Etterbeek, voor een totaal bedrag van 6.562,08 EUR ,04 EUR (21 % btw) = 7.940,12 EUR (= 105,84 EUR per stembureau per CBS 20 augustus

6 verkiezingsdag, exclusief btw). 19. Cultuurcentrum: programmatie beeldende kunsten: tijdelijke tentoonstelling 'Over het genot van de zintuigen in de schilderkunst (16de-20ste eeuw)': gespecialiseerd transport kunstwerken: toewijzing Het cultuurcentrum organiseert van 30 september 2012 tot en met 31 januari 2013 de tentoonstelling 'Over het genot van de zintuigen in de schilderkunst (16de-20ste eeuw)' in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek. Hiervoor krijgen ze van diverse musea en verzamelaars kunstwerken in bruikleen. gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het gespecialiseerd heen- en terugtransport van de kunstwerken voor deze tentoonstelling toe te wijzen aan de firma Mobull, Brussels Airport Ring Center, Maelbeekweg 15 - unit 13, 1930 Zaventem, voor een totaal bedrag van ,15 EUR ,77 EUR (21 % btw) = ,92 EUR. 20. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: leveren materialen voor vernieuwen vloer en afvoeren puin: toewijzing gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het vernieuwen van de vloeren in kinderdagverblijf Hermelijn door de dienst gebouwen: - bij de firma Van Der Gucht Bouwpunt, Eurolaan 3, 9140 Temse, voor een bedrag van 2.975,21 EUR + 624,79 EUR (21 % btw) = EUR, voor het leveren van circa 60 m² vloer, 40 lm plint, 25 m² faience, rijnzand, cement, lijm en voegmortel; - bij Vaegatrans bvba, Pontweg 15, 9140 Elversele, voor een bedrag van 247,93 EUR + 52,07 EUR (21 % btw) = 300 EUR, voor het storten van puin; - bij De Rijcke Gebroeders nv, Vesten 57-59, 9120 Beveren, voor een bedrag van 413,22 EUR + 86,78 EUR (21 % btw) = 500 EUR, voor het leveren van chape. 23. Overige verrichtingen betreffende ouderen: organisatie seniorenbeurs Het college verklaart zich principieel akkoord met het programma van de seniorenbeurs, als volgt: - interactieve workshops en lezingen: - workshop veiligheid: in samenwerking met de lokale politie; - workshop tai chi: in samenwerking met een lokale ouderenvereniging; - lezing 'grootouders: de kunst om er te zijn': in samenwerking met het Huis van het Kind; - lezing 'fit in je hoofd': in samenwerking met LOGO Waasland; - lezing 'erfrecht': in samenwerking met een lokale advocaat; - lezing 'media vroeger en nu': in samenwerking met de heer Kurt Van Eeghem; - standenmarkt, ingedeeld volgens volgende diensten: - stadsdiensten: diensten van de stad die betrekking hebben op de dienstverlening naar senioren; - OCMW: diensten van het OCMW die betrekking hebben op dienstverlening naar senioren; - lokale seniorenverenigingen: aangesloten bij de stedelijke seniorenadviesraad; CBS 20 augustus

7 - lokale diensten gezondheidszorg en thuiszorg; - lokale woonzorgcentra; - diensten voor vorming en onderwijs voor volwassenen. De cafetaria van t Bau-huis zal worden uitgebaat door Serviceclub 93, die ook zorgt voor belegde broodjes. Het college beslist een brief te sturen naar alle inwoners van Sint-Niklaas die in jaar worden of geworden zijn. Artikel 3 Het college gaat akkoord met de gratis stadswandeling voor de verenigingen die de beurs wensen te combineren met een Mercatorwandeling. Artikel 4 Het college stelt de kosten betaalbaar die met deze organisatie gepaard gaan. 25. Musea: bruikleen films Mercator Digitaal voor handelsmissie Turkije Het college gaat akkoord met de bruikleen van 2 films van Mercator Digitaal aan de Turks-Belgische vereniging te Ankara, Turkije, voor de tentoonstelling 'Masters of Maps: Piri Reis and Mercator' in Ankara. De tentoonstelling maakt deel uit van de bezoekopdrachten van de Belgische prinselijke handelsmissie naar Turkije in oktober De bruikleennemer staat in voor alle kosten van ondertiteling. De stedelijke musea ontvangen kopies van de film met ondertiteling voor later gebruik in het Mercatormuseum. 26. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling 2de schijf verbouwingssubsidies aan VKSJ Trapsoet Het college stelt conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven de 2de schijf van de verbouwingssubsidies, voor een bedrag van 2.067,95 EUR, betaalbaar aan VKSJ Trapsoet, p.a. Hertenstraat 61, 9100 Sint-Niklaas. 27. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling 3de schijf verbouwingssubsidies aan SGV Tereken Het college stelt conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven de 3de schijf van de verbouwingssubsidies, voor een bedrag van 7.610,68 EUR, betaalbaar aan SGV Tereken, p.a. Tereken 26, 9100 Sint-Niklaas. 28. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling facturen Kind en Samenleving vzw in het kader van het actieplan speelweefsel Het college stelt de facturen voor een 2de schijf van EUR en een laatste schijf van EUR in het kader van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de opmaak van een actieplan speelweefsel voor de kernstad Sint-Niklaas betaalbaar aan Kind en Samenleving vzw, Bolwerksquare 1 a, 1050 Elsene. CBS 20 augustus

8 29. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling subsidie voor ter beschikking stellen van infrastructuur door Puytvoet vzw Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de subsidie voor het ter beschikking stellen van infrastructuur door Puytvoet vzw betaalbaar te stellen aan Puytvoet vzw, Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR. 30. Jeugd: jeugdwerk: kosteloze terbeschikkingstelling vormings- en verblijfscentrum Heywijck aan lokale politie, dienst bijzondere wetten Het college beslist de villa van het vormings- en verblijfscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen aan de lokale politie, dienst bijzondere wetten, op vrijdag 14 september 2012 voor een werkvergadering/teambuilding. 31. Jeugd: jeugdwerk: goedkeuring organisatie jongerencultuurnamiddag tijdens Villa Pace Op basis van het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college de jongerencultuurnamiddag van JC Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, tijdens Villa Pace op zaterdag 1 september 2012 goed te keuren voor een totaal bedrag van EUR. De betaling kan gebeuren na ontvangst van een inhoudelijk en financieel verslag. 32. Flankerend onderwijsbeleid: betaalbaarstelling convenant Samenlevingsopbouw vzw Oost-Vlaanderen schooljaar Het college stelt een bedrag van EUR betaalbaar aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in het kader van een convenant voor het schooljaar Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: Villa Pace 2012: betaalbaarstelling gages artiesten Het college gaat akkoord met de betaalwijze van de gages van de artiesten tijdens Villa Pace hoofdpodium, en stelt deze bedragen betaalbaar. 34. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: Vredefeesten 2012: verzorgen diner op maandag 3 september 2012 In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het verzorgen van maaltijden op maandag 3 september 2012 ter gelegenheid van de Vredefeesten 2012 (diner organisatoren ballonmeeting en leden van het college) toe te wijzen aan Bistro De Eetkamer, De Meulenaerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, aan 50 EUR per persoon all in (inclusief btw). Dit CBS 20 augustus

9 resulteert in een totaal bedrag van maximaal EUR (inclusief btw). Het college kiest voor volgend menu: - aperitief: glaasje cava met 3 hapjes - voorgerecht: krokante witloofsalade met scampi s - hoofdgerecht: Cote à l'os met romige champignons en frietjes - dessert: tarte tatin met vanilleijs Tijdens de maaltijd zijn huiswijnen, tafelwater en koffie inbegrepen. 35. Sport: Sinbad: verlenging abonnementen ten gevolge van extra sluitingsdagen Het college beslist de duurtijd van de lopende abonnementen van het Sinbad met 11 dagen te verlengen als compensatie voor de extra sluitingsdagen van 23 juli 2012 tot en met 1 augustus 2012 enerzijds en van 3 september 2012 anderzijds. 36. Sport: sportbeleid: sportbeleidsplan : jaarverslag 2011: kennisneming en goedkeuring Het college neemt kennis van het jaarverslag 2011 in het kader van het sportbeleidsplan en keurt dit goed. 37. Overige evenementen: eenmalige evenementen: tijdelijke bewegwijzering: toelating aan Bike Fun Bazel voor afpijlen recreatieve veldtoertocht Het college beslist aan Bike Fun Bazel, p.a. Eupenlaan 24, 9140 Temse, toelating te verlenen voor het afpijlen van de recreatieve veldtoertocht op donderdag 1 november De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de pijlen mogen worden geplaatst vanaf woensdag 31 oktober 2012; - het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op vrijdag 2 november 2012 gebeuren, zoniet zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van 35,30 EUR per per uur; - de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd. Er mag niets op een nagelvaste manier aan bomen of palen worden bevestigd; - de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of misleidend zijn voor de weggebruikers; - tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; - er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein en Houtbriel. Voor de provinciale en gewestwegen moet toelating worden gevraagd bij de betreffende wegbeheerders. 39. Overige milieubescherming: Milieuzorg op School (MOS): betaalbaarstelling subsidies voor schooljaar Het college gaat akkoord om de subsidie voor 'Milieuzorg Op School' (schooljaar ) toe te kennen aan de Sint-Niklase MOS-scholen en deze subsidie uit te betalen volgens de lijst, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Het totale bedrag van deze subsidie bedraagt EUR. CBS 20 augustus

10 40. Elektriciteitsvoorziening/gasvoorziening: deelneming aan campagne 'Gas-Elektriciteit: durf vergelijken' in de deelgemeenten Het college gaat akkoord met de deelneming van de deelgemeenten aan de campagne 'Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!'. In elk bibliotheekfiliaal van de deelgemeenten (Belsele, Nieuwkerken, Sinaai) zal iemand van de milieudienst en/of mevrouw Geneviève Herin 1 namiddag burgers helpen om op zoek te gaan naar de goedkoopste energieleverancier. Voor de aanstelling van mevrouw Geneviève Herin zal de personeelsdienst het nodige doen. 41. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de Vredefeesten 2012 met diverse randanimatie en met wereldmarkt en braderij in de Nieuwstraat op 31 augustus, 1 en 2 september 2012 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de Vredefeesten 2012 op de Grote Markt met diverse randanimatie op het Sint-Nicolaasplein, de wereldmarkt (in de De Castrodreef en op het Hendrik Heymanplein) en de braderij in de Nieuwstraat op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 42. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: verlenen vergunning aan Domo Vastgoed Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Domo Vastgoed, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde, voor het gedeeltelijk slopen van een loods, Industriepark-West 43 te Sint-Niklaas, sectie D nr h (2012/338). 43. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkavelingsplan: verlenen vergunning aan Alfa cv Technics Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - Alfa cv Technics, Kapelanielaan 18 bus 2, 9140 Temse, voor het bedrijfsgebouw met woning, Anthonis De Jonghestraat te Nieuwkerken, sectie A nr. 908 b. 45. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bijzondere procedure: verlenen advies voor Agentschap Wegen en Verkeer Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een gunstig advies, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2 b bus 12, 9052 Zwijnaarde, voor het uitvoeren van hakhoutbeheer, Nieuwe Baan te Belsele, sectie C openbaar domein (2012/437). CBS 20 augustus

11 46. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: weigeren aanvraag van Garage Van Kasteren Het college weigert op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar de stedenbouwkundige aanvraag van Garage Van Kasteren, Bellestraat 46, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitbreiden van een autowerkplaats met toonzaal, voornoemd adres, sectie B nr. 916 s (2012/305). Een exemplaar van het weigeringsbesluit wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 47. Bijdrage aan de besturen van de erediensten: kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: dakherstelling: betaalbaarstelling saldo stadsaandeel In zitting van 24 oktober 2008 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp goed voor de dakherstelling van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos en stelde het stadsaandeel voorlopig vast op ,49 EUR (inclusief algemene kosten, btw en erelonen). Door de kerkfabriek worden nog 4 ereloonnota s ingediend. Het college beslist de ereloonnota's, voor een bedrag van 7.998,05 EUR, 1.831,43 EUR, 7.601,63 EUR en 1.973,68 EUR (inclusief btw), goed te keuren en het stadsaandeel (saldo), namelijk ,44 EUR, betaalbaar te stellen aan de kerkfabriek. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 48. Bijdrage aan de besturen van de erediensten: restauratiewerken HH. Andreas en Ghislenuskerk te Belsele: indienen subsidiedossier Het college beslist dat het subsidiedossier inzake de restauratiewerken aan de HH. Andreas en Ghislenuskerk te Belsele via de geëigende weg mag worden ingediend bij de Vlaamse overheid onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op een later tijdstip. 49. Openbare bibliotheken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: vervangen brandcentrale: toewijzing Het college gaat akkoord met het vervangen van de brandcentrale in de stedelijke openbare bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein en beslist deze werken toe te wijzen aan Ardovlam nv, Kruisboommolenstraat 13, 8800 Roeselare, voor een bedrag van 3.987,32 EUR (btw te voldoen door medecontractant). 50. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Hugo Verrieststraat: riolerings- en wegeniswerken: uitvoeren proeven: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 26 augustus 2011 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de inspectie van de riolering met camera, de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken in het kader van de riolerings- en wegeniswerken in de Hugo Verrieststraat. Het college beslist deze werken toe te wijzen aan Labo De Vlieger, Herenweg 10, 8300 Knokke-Heist, voor een bedrag van 9.495,70 EUR ,10 EUR (21 % btw) = ,80 EUR. CBS 20 augustus

12 51. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Grote Heimelinkstraat: aansluiten van 3 woningen op de riolering: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 mei 2012 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor het aansluiten van 3 woningen op de riolering in de Grote Heimelinkstraat, met een gunning via onderhandelingsprocedure na raadpleging. Het college beslist, op basis van de uitslag van de prijsvraag, deze werken toe te wijzen aan Beernaert s Werken bvba, Grote Baan 68, 9100 Nieuwkerken, voor een bedrag van EUR (btw te voldoen door medecontractant). De btw, voor een bedrag van 3.868,20 EUR, wordt betaald aan de Belgische staat. 52. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Nieuwkerken-Oost fase 2: meerwerken Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, worden de rioleringswerken in het kader van collector Nieuwkerken-Oost fase 2 uitgevoerd. Het college gaat akkoord met volgende meerwerken: - het plaatsen van extra breuksteen in de waterloop, voor een bedrag van 7.045,20 EUR (btw te voldoen door medecontractant); - het herstellen van een gedeelte van de rijweg in de Heihoekstraat, voor een bedrag van 7.119,10 EUR (btw te voldoen door medecontractant); - het herstellen van de asfaltverharding in de Zoetwaterstraat (reeds voorzien deel in opdracht van Aquafin + bijkomend deel voorbij de Mulderstraat), voor een bedrag van ,66 EUR; - het herstellen van een lokale verzakking in het eerste deel van de Zoetwaterstraat, voor een bedrag van 2.896,20 EUR; - het herstellen van het fietspad en voetpad in de Nieuwkerkenstraat, voor een geraamd bedrag van EUR, en beslist deze werken toe te wijzen aan de aannemer. 53. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Populierenwijk: aanleg wegeninfrastructuur: betaalbaarstelling vorderingsstaten nrs. 1 (nihil) en 2 Door Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek, wordt de aanleg van wegeninfrastructuur voor de uitbreiding van de Populierenwijk uitgevoerd. Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 1 (nihil) en 2, samen met de bijbehorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Irtas, goed te keuren en een bedrag van ,49 EUR ,64 EUR (21 % btw) = ,13 EUR betaalbaar te stellen aan de aannemer. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening. 54. Vermindering van de milieuverontreiniging: bodemsaneringsproject Gasmeterstraat: beoordeling inschrijvingen: toewijzing Het college beslist het beoordelen van de inschrijvingen voor de bodemsaneringswerken aan de Gasmeterstraat toe te wijzen aan Ecorem nv, Kontichsesteenweg 38, 2630 Aartselaar, voor een geraamd bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. CBS 20 augustus

13 55. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: De Kouter: aanpassen sanitair Budokwai Het college beslist het voorstel voor aanpassingswerken in De Kouter voor de judoclub Budokwai, namelijk uitbreiding met een nieuw (klein) volume, te verwerpen met 4 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Het college handhaaft zijn beslissing genomen tijdens de werkvergadering van het college van 13 september 2011 (aanpassing binnen bestaand volume). Waarna de zitting wordt gesloten om uur. Sint-Niklaas, 20 augustus 2012 Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Marie-Louise Chalmet stadssecretaris Christel Geerts burgemeester-voorzitter CBS 20 augustus

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007

Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007 Stad Sint-Niklaas Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 1 Een nieuwe start In december 2007 publiceerde de stadsarchivaris een artikel in het laatste nummer van het tijdschrift Archivaria,

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie