Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2014 2018"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

2 Inhoudsopgave Voorwoord Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma van WEK Dordrecht: 4 Maak het verschil! 1. Bestuur en organisatie 5 Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht ja, Drechtstad Nee! Referendum 2. Groen, milieu en dierenwelzijn 6 De Nieuwe Dordtse Biesbosch Wantijoevers en Wantijpark Milieu Staart Groenonderhoud in de Gemeente Dordrecht Zonne-energie en Windenergie Diervriendelijkheid Afschaffen hondenbelasting Kinderboerderijen Duurzaamheid Sanering Stort van Troost 3. Verkeer en vervoer 10 Fietsers en voetgangers Automobilisten en doseerpollers Parkeren per minuut Het vrachtverkeer Parkeerterrein en pendelbusjes Verkeersknelpunt Behoud intercitystation Dordrecht Behoud veer Kop v/h Land 4. Onderwijs, welzijn en sport 12 Onderwijs en welzijn Opvoedcursussen Alle scholen zingen Instrumentenprikkel Lespakket Omgaan met geld Jeugdhonken / Buurthuizen Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Taalachterstand Ouderenbeleid Toegankelijkheid rolstoelen Sport 5. Sociale zaken en zorg 15 Geen grootschalige projecten in de zorg Iedere burger heeft gelijke rechten 6. Kunst, cultuur en uitgaan 16 Kunst- en cultuur en educatie Evenementen Publiekstrekkers WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 2

3 7. Stad en toerisme 17 Accommodatie Toeristenbelasting Leegstand De weekmarkt De Grote Markt Vestigingsklimaat Aanbesteding / Bestrating centrum Achterkant station Ondernemersfonds binnenstad koopzondag 8. Economie en financiën 20 Ondernemersloket Hoge huren en leegstand Bezuinigen Onroerend Zaak Belasting Semipublieke instellingen Stedenbanden Bibliotheken Onroerend Zaak Belasting 9. Wijken, leefbaarheid en veiligheid 22 Coffeeshops Huisvesting en overlast Privacybescherming Veiligheid en politietaken 10. Wonen en ruimtelijke ordening 23 Wonen Werk- leef- en leeromgeving Stadswerven Slotwoord In dit verkiezingsprogramma hebben wij een groot aantal punten besproken 23 waarvoor wij ons in de komende vier jaar gaan inzetten Kandidatenlijst Onze kandidaten voor de kieslijst WEK Dordrecht. 24 WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 3

4 Voorwoord Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma van WEK Dordrecht: Maak het verschil! Op woensdag 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Dordrecht. Verkiezingen waarbij WEK Dordrecht zo sterk mogelijk uit de bus moet komen, om samen met u het verschil te kunnen maken. Het verschil voor onze stad en haar inwoners! In de komende jaren komen enkele belangrijke veranderingen op ons af. Veranderingen waar de burgers in gekend moeten worden. De overheid wil minder gemeenten en grotere kiesregio s, waardoor gemeenten als Dordrecht en de omliggende kleinere gemeenten in een groter verband opgaan. U raadt het al: zo meteen woont u in Drechtstad in plaats van in Dordrecht! U krijgt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan ook zorg geleverd via Drechtstad. Dat lijkt logisch, maar het is gevaarlijk. Het betekent minder Dordrecht en ook minder zorg, want hoe mooi het ook klinkt, het moet vooral goedkoper. Wij zijn een voorstander van Dordrecht zoals het nu is! En dat op twee heel verschillende manieren, op bestuurlijk gebied en op natuurlijk gebied. Op bestuurlijk gebied willen wij geen gemeenteraad op afstand, maar een gemeenteraad dichtbij, in de stad. Op natuurlijk gebied willen wij geen nieuwe natuur zoals de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een peperduur project, waarvoor de natuur op de schop moet en de boeren onteigend moeten worden, om plaats te maken voor een moerasachtig gebied. Wij vinden de bestaande natuur prachtig en willen de boeren en de bewoners in de Dordtse Biesbosch met rust laten. Dit zijn de twee belangrijkste campagnepunten van WEK Dordrecht. Gewoon bestuur en gewoon de natuur! WEK Dordrecht is een lokale partij, die op dit moment met twee zetels vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Diana Kensenhuis en Nancy Witsen Elias zijn op dit moment het gezicht van de partij. Zij brengen in de raad gewoon helder hun standpunten naar voren. WEK Dordrecht heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij een duidelijk eigen gezicht heeft en staat voor de Nieuwe Democratie. Dit betekent in de praktijk dat WEK Dordrecht niet links of rechts is, maar kijkt en luistert naar wat er gebeurt in de stad en daar dan op de juiste manier, met gezond verstand, op reageert. Het is de partij van de duurzaamheid, de bezinning en de preventie. Duurzaamheid op het gebied van natuur en bestuur, bezinning omdat wij doordachte besluiten willen nemen, preventie omdat wij vinden dat veel problemen kunnen worden voorkomen met verstandig preventief beleid. Duurzaamheid, bezinning en preventie besparen de stad een heleboel geld! WEK Dordrecht staat voor de menselijke maat, met korte lijnen naar de burger. We zijn voorstander van lokale oplossingen waar dat kan, want lokale oplossingen zijn vaak goed en kosten de burger minder geld. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan wat wij de komende vier jaar voor Dordrecht willen bereiken. Als WEK Dordrecht op uw stem kan rekenen, kunt u op WEK Dordrecht rekenen. Samen kunnen we het verschil maken! WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 4

5 1. Bestuur en organisatie Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht Ja, Drechtstad Nee! Referendum Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht Ja, Drechtstad Nee! WEK Dordrecht wil de huidige Drechtraad afschaffen, nu deze niet in lijn is met onze geldende wet- en regelgeving en de daaraan ten grondslag liggende beginselen. De Drechtraad heeft geen wettelijke status in het staatsrecht. De afgelopen jaren heeft er binnen de Drechtraad (burgers, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld werden er niet bij betrokken) een voornamelijk sterk naar binnen gekeerde discussie plaatsgevonden over de toekomstige samenwerkingsvorm binnen de zes Drechtsteden. Er is een bepaalde groep politici en bestuurders die toe wil werken naar één Drechtstad en die in de achterkamertjes van de lokale en regionale politiek via kleine stapjes langzaamaan dit doel wil bereiken. Colleges zitten soms te slapen, zij overzien niet altijd de reikwijdte van sommige voorstellen. Zo kon het in maart 2012 gebeuren dat een plan werd ontwikkeld om een woningbouwproject (Noordoevers in Hendrik-Ido-Ambacht) te starten, waarvoor de gemeente Dordrecht voor 4,6 miljoen euro garant stond. Dat is per inwoner van Dordrecht 38,35, toch al gauw een flinke tas met boodschappen. Uiteindelijk moest men het project om financiële redenen afblazen. Om het populair te zeggen: Dordts belastinggeld is gebruikt voor een mislukt woningbouwproject in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit had nooit mogen gebeuren. Dat neemt niet weg dat we een voorstander zijn van samenwerking binnen de Drechtsteden op bepaalde terreinen, bijvoorbeeld het sociale domein, als daar efficiencywinst geboekt kan worden. Om de Wet Gemeenschappelijke Regelingen correct uit te voeren, is het zaak dat de zogenaamde regiofracties (bijvoorbeeld alle lokale partijen van de verschillende gemeenten in één fractie) worden afgeschaft en dat er alleen nog wordt overlegd langs de lijnen van afvaardigingen van de verschillende gemeenten, zodat de belangen van de aparte gemeenten niet ondergesneeuwd raken. De Drechtraad kan volgens WEK Dordrecht beter in een andere, kleinere en meer overzichtelijke vorm bestaan, met veel minder politici, bijvoorbeeld maximaal 18 in plaats van 50. Dat is goed voor een betere, meer transparante en politiek deugdelijke besluitvorming. Dat werkt efficiencyverhogend en is veel goedkoper. Conclusie: WEK Dordrecht is voor een Drechtraad die transparant is en de belangen van de verschillende gemeenten in het oog houdt. Dus geen Drechtraad die stilletjes aan voorbereidt op een Drechtstad. Laten we de menselijke maat in ere houden! Dordrecht moet Dordrecht blijven. Wij willen geen Drechtstad! Een fusie van gemeenten, met als resultaat Drechtstad, zorgt ervoor dat de overheid verder van de burger komt af te staan! De korte lijnen gaan verloren en de mensen zullen verder moeten rijden naar gemeentelijke diensten. Daar komt nog bij dat onderzoek heeft uitgewezen dat fusies zeker geen financieel voordeel opleveren. Referendum WEK Dordrecht vindt dat de raad naar eer en geweten haar vertegenwoordigende taak moet uitvoeren. Als dat niet goed gebeurt, is een referendum een goed middel om foute besluiten te corrigeren. Ook het burgerinitiatief kan een oplossing zijn. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat de raad indien mogelijk naar het voorstel handelt. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 5

6 2. Groen, milieu en dierenwelzijn De Nieuwe Dordtse Biesbosch Wantijoevers en Wantijpark Giftreinen Milieu Staart Groenonderhoud in de gemeente Dordrecht Zonne-energie en Windenergie Diervriendelijkheid Afschaffen hondenbelasting Duurzaamheid Sanering Stort van Troost Nieuwe Dordtse Biesbosch Een van de belangrijkste redenen voor u om op WEK Dordrecht te stemmen is onze opvatting over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Wij zijn de enige partij die de Dordtse Biesbosch beschermt. Tot onze grote teleurstelling heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met het starten van het miljoenenproject Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit project heeft de gemeenschap inmiddels al 30 miljoen euro gekost en zal naar alle waarschijnlijkheid minstens het dubbele gaan kosten, nog afgezien van de jaarlijkse tonnen aan onderhoud. Bestaande natuur wordt vervangen door nieuwe natuur en waardevolle landbouwgrond wordt opgeofferd. De bedoeling van de gemeente is om grond op te kopen, dan wel tot onteigening over te gaan, ten gunste van recreatie en de waterhuishouding. Aanvankelijk was het de bedoeling om hier ook een zwemplas te creëren, maar dit plan is gelukkig afgeblazen. WEK Dordrecht zou na de verkiezingen het liefst het hele plan stoppen. Het is volgens WEK Dordrecht een beter idee om de zwemmogelijkheden bij de zwemplas de Merwelanden te vergroten. Duurzaam betekent in onze ogen dat je oog hebt voor de mogelijkheden die er al zijn! De potentiële betekenis van het Dordtse polderlandschap. Van gemeentezijde wordt de laatste jaren steeds de indruk gewekt dat het Dordtse cultuurlandschap alleen een waardevol natuur- en recreatiegebied zal kunnen zijn als het voor een belangrijk deel wordt getransformeerd in een complex van plassen en drassen. Vanwege het dan nodige grondverzet en aankopen of onteigenen van Poldergebied Dordtse Biesbosch gronden zou dat echter nogal duur zijn. Bovendien kan het in bedwang houden van de levende natuur die zich daarna ontwikkelt de samenleving veel geld gaan kosten. Zeker als daarbij ook allerlei ziekteverwekkende plagen, bijvoorbeeld blauwalg en botulisme, moeten worden voorkomen of bestreden. Verder is het niet mogelijk om het huidige landschap op de aangegeven wijze te verbouwen zonder de landschapshistorische waarden ervan ernstig aan te tasten. Met betrekkelijk weinig kosten zou kunnen worden bereikt dat velen het zullen ervaren als een historisch interessante, aantrekkelijke, gezonde en ook ecologisch belangwekkende leefomgeving. Daarvoor is het eigenlijk alleen nodig om een aantal fietsen wandelpaden aan te leggen, de oppervlaktebeplantingen (wat) uit te breiden en akkerrandennatuur een kans te geven. Hoe dat zou kunnen is namens de stichting Telluris van Dr. Henk Visscher al gedetailleerd aangegeven in de brochures over de toekomst van het Dordtse landschap. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 6

7 Wantijoevers en Wantijpark In aansluiting op de Dordtse Biesbosch vinden wij ook dat de Wantijoevers met rust gelaten moeten worden en dat daar niet voortdurend gesnoeid moet worden. Versterking van de natuur in het stroomgebied van het Wantij is van groot belang. Aan een stuk van de oever ligt een mooi park, het Wantijpark, dat een bijzondere status heeft. Het is het enige park in Europa dat omringd wordt door natuurlijk oevers van een zoetwatergetijdenriviertje. WEK Dordrecht ondersteunt de bescherming van deze bijzondere natuur, en is er daarom een voorstander van dat dit hele gebied de Natura status krijgt. Deze status beschermt het Wantijpark tegen extra verkeersbruggen die het karakter van het Wantijpark aantasten. Het zou ook een goed idee zijn om de Vlijbrug s nachts op te halen. In plaats van met nieuwe natuur te komen, wil WEK Dordrecht de bestaande natuur beschermen, bijvoorbeeld de Dordtse parken, die naar ons oordeel een beschermde status moeten krijgen. Ook willen wij dat bijvoorbeeld Park Merwestein, dat ooit aan de burgers van Dordrecht is geschonken, weer beheerd wordt door de tuinman die in het tuinmanshuisje woont, in plaats van door een veel duurder bewakingsbedrijf. Wij zijn voor lokale oplossingen waar dat mogelijk is! Om de bevolking te laten participeren in het groenonderhoud, is het een goed idee om adoptie van groen in de wijken toe te staan. Milieu WEK Dordrecht heeft geconstateerd dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Milieudienst) niet goed functioneert. Bij Nedstaal in Alblasserdam is onlangs uitstoot van rook en gevaarlijke stoffen geconstateerd. De raad is niet tijdig en niet volledig ingelicht. De waarheid kwam pas aan het licht toen Actiecomité Asbest Nedstaal Nee zich liet horen. Er zijn ook problemen bij het bedrijf Rivierendriesprong in Papendrecht, zoals gemeld door Platform Overlast Rivierendriesprong. Het is niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, omdat de Omgevingsdienst niet meer aan één gemeente is gebonden, maar voor 17 gemeenten in Zuid-Holland werkt. Het gevolg hiervan is dat de Omgevingsdienst door niemand meer echt aangesproken kan worden. De verantwoordelijkheid voor deze milieudienst moet terug naar de afzonderlijke gemeenten. Ook hier geldt: lokaal bestuur werkt beter! Staart Wij maken ons grote zorgen over het milieu op de Staart. Het gaat hier om de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast van de N3, maar ook van verschillende bedrijven. De Staart ligt als enige wijk geheel onbeschermd van de N3. WEK Dordrecht pleit voor geluidswallen of schermen op dit traject. Giftreinen Dordrecht is een stad waarlangs giftreinen rijden, dwars door de bebouwde kom. WEK Dordrecht pleit voor een lobby bij de landelijke politiek om die stoffen ver van de woonwijken te laten rijden. Geen giftreinen door onze woonwijken! WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 7

8 Groenonderhoud in de gemeente Dordrecht WEK Dordrecht is van mening dat de gemeente meer de verantwoordelijkheid moet nemen voor het groenonderhoud. In de stad houdt men het netjes, maar daarbuiten wordt de zaak verwaarloosd. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van water. Sloten, vijvers, kreken enzovoort moeten beter schoon en op diepte worden gehouden. Zonne-energie WEK Dordrecht is vóór het stimuleren van het gebruik van zonne-energie. Voor de consument is duurzame energie goedkoper geworden dan de reguliere energie die de energiemaatschappijen aanbieden. KEMA heeft dit voor Nederland bevestigd. Dalende kosten van zonne-energie kennen wij al, hoewel weinig mensen weten dat de prijsdaling al in 1975 is begonnen en dat zonne-energie sindsdien elke vier jaar de helft goedkoper is geworden. In Nederland kost zelf opgewekte elektriciteit twintig cent per kilowattuur. Bij voortzetting van deze trend daalt de prijs tot tien cent in 2016 en tot vijf cent in Met andere woorden: over acht jaar is de stroom die eindgebruikers zelf opwekken goedkoper dan de kostprijs van elektriciteit uit de energiecentrales. De burger moet wel te allen tijde worden ingelicht over deals met bedrijven, zodat hij daadwerkelijk voordeel ondervindt van het gebruik van zonne-energie. Zonne-energie Ja, Windenergie Nee. Windenergie WEK Dordrecht is tegen windenergie. Waarom? Windenergie levert een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen. Het is zelfs niet uitgesloten dat windenergie de CO2 uitstoot verhoogt. Windenergie doet afbreuk aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, en heeft ernstige effecten op de woonomgeving. Windturbines veroorzaken waardedaling van onroerend goed tot op kilometers afstand van een windpark Windenergie slokt zeer veel gemeenschapsgeld op: 32 megawatt voor bijvoorbeeld Pijnacker-Nootdorp (ruim inwoners) kost 16 miljoen, plus voor de inwoners naar schatting 150 miljoen euro aan waardedaling van hun woningen, waarvan energiebedrijven en grondeigenaren profiteren. Kortom: Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Energie met een andere herkomst dan fossiele brandstoffen vindt WEK Dordrecht uitstekend, maar ook hier geldt dat we ons verstand moeten gebruiken en kiezen voor de beste optie op lange termijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 8

9 Sanering van de Stort van Troost De Stort van Troost ligt in de polder Stededijk. Daar is in de jaren 60 chemisch afval uit Pernis gestort. Nu is het een tikkende tijdbom voor het milieu. De grond is zwaar vervuild. De eigenaar is failliet en de gemeente draait op voor de saneringskosten. WEK Dordrecht heeft in het voorjaar van 2013 gepleit voor een verplichte verzekering voor dit soort bedrijven, om in de toekomst eventuele opruimkosten bij een faillissement te kunnen dekken. De gemeente Dordrecht hoeft dan niet op te draaien voor saneringskosten die tot in de miljoenen kunnen lopen. Diervriendelijkheid WEK Dordrecht wil dat onze stad een diervriendelijke gemeente is, een gemeente die het de burgers mogelijk maakt om (huis)dieren te houden op een ook voor de dieren prettige manier. Mishandeling en verwaarlozing van dieren dient aangepakt te worden. Afschaffen hondenbelasting WEK Dordrecht wil af van de gemeentelijke hondenbelasting. Het is een belasting die stamt uit de middeleeuwen en was oorspronkelijk bedoeld om hondsdolheid te bestrijden. De inning daarvan is relatief kostbaar. Dat neemt niet weg dat hondenpoep op straat niet hoort. Hondeneigenaren dienen dit zelf op te ruimen. Kinderboerderijen Kinderboerderijen hebben een educatieve functie, en ook zij dienen de dieren onder hun hoede op een zo natuurlijk mogelijke manier te houden. Dieren dienen op een zo natuurlijk mogelijke manier te worden gehouden Duurzaamheid WEK Dordrecht is de partij van de duurzaamheid. Wij moeten de burgers stimuleren om afval te scheiden, zorgvuldig om te gaan met het gebruik van energie, zoals verwarming en water. De gemeente moet adviezen geven over het bouwen van energiezuinige woningen. Het gebruik van de fiets bevorderen, dus ook voldoende veilige fietspaden aanleggen. Het plan Dordrecht plastic tasvrije gemeente juicht WEK Dordrecht toe. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en een gifvrije bodem. Daarom moet de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Milieudienst) weer vallen onder Dordts bestuur. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 9

10 3. Verkeer en vervoer Fietsers en voetgangers Automobilisten en doseerpollers Parkeren per minuut Het vrachtverkeer Parkeerterrein en pendelbusjes Verkeersknelpunt Behoud intercitystation Dordrecht Veer Kop v/h Land WEK Dordrecht wil de mobiliteit in de stad handhaven op een duurzame, verstandige manier. We hebben een plan voor iedereen: de voetganger, de fietser, de automobilist. De toegankelijkheid van de stad voor scootmobielen en mensen met een rollator moet sterk verbeterd worden. Fietsers en voetgangers Wij willen het fietsen aanmoedigen. Laten we fietsers ook in de voetgangerszone in het winkelgebied toelaten. Dit experiment is in Den Haag, Delft en Den Bosch geslaagd. Fietsers moeten zich aanpassen aan de voetgangers. WEK Dordrecht is voorstander van extra veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke kruispunten voor voetgangers en fietsers. Het is verstandig om constant te werken aan een goede infrastructuur en aantrekkelijke fietsvoorzieningen, zoals het vergroten van de bekendheid van de gratis (bewaakte) fietsenstallingen en ruime openingstijden hiervan. De fietspaden die er zijn, moeten goed worden onderhouden en veilig zijn, evenals de oversteekpaden voor de voetgangers. In de buurt van scholen is dit extra belangrijk, want WEK Dordrecht ziet graag dat ouders hun kinderen te voet en met de fiets naar school brengen. In het verlengde daarvan dienen basisscholen verkeerslessen te geven. Toestaan fietsen in winkelgebied binnenstad Huidige poller Grote Markt moet doseerpoller worden. Automobilisten en doseerpollers Over het verkeersstructuurplan heeft WEK Dordrecht duidelijke opvattingen. Op dit moment heeft de binnenstad van Dordrecht een groot aantal pollers, die op sommige plekken in de stad te veel hinder veroorzaken. WEK Dordrecht juicht daarom het plan toe om als experiment de bestaande vaste poller bij de Grote Markt te vervangen door een doseerpoller, waarbij auto s één voor één worden toegelaten. Nu rijden mensen, vooral van buiten de stad, kilometers om. Dit zorgt voor omzetverlies bij ondernemers en voor milieuvervuiling. We willen de stad ontlasten van te veel auto s, maar niet afgrendelen! Wel is WEK Dordrecht voorstander van het instellen van meer 30kmzones. Handhaven is hierbij een must. Parkeren per minuut WEK Dordrecht wil voor langparkeerders het liefst een groot parkeerterrein aan de rand van de stad. Voor kortparkeerders in de stad zou betalen per minuut een goed systeem zijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 10

11 Het vrachtverkeer Hoe zit het met het vrachtverkeer? Vanwege het historische karakter van de stad wil WEK Dordrecht zo veel mogelijk grote vrachtauto s weren uit de binnenstad. Ze zijn te groot voor de smalle straatjes, die vaak aangelegd zijn op oude dijken, en zorgen met hun gewicht voor trillingen die schade aanrichten aan de historische panden. Er is een distributiecentrum (Binnenstadservice Dordrecht) aan de rand van de stad, waar grote vrachtauto s hun lading kunnen laten overhevelen in kleinere busjes. Wij dienen het gebruik ervan te stimuleren. Het volgende plaatje illustreert de bedoeling: De voordelen van het weren van grote vrachtauto s in de binnenstad zijn groot: de verkeersdruk in de stad neemt af, de verkeersveiligheid voor de fietsers neemt toe, en de CO2-uitstoot neemt af. Parkeerterrein en pendelbusjes WEK Dordrecht is geen voorstander van het bouwen van nieuwe parkeergarages in de binnenstad: hoge kosten, milieuvervuiling en door de crisis wordt er veel minder gebruik van gemaakt. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld was er volgens het college van B&W aan de oostzijde van de binnenstad dringend behoefte aan zo n 600 parkeerplaatsen, verdeeld over twee parkeergarages. In 2013 bleek de geschatte parkeerbehoefte met 58% te zijn afgenomen tot 250 parkeerplaatsen. Een betere oplossing voor de mensen die met de auto naar Dordrecht moeten, is het optimaal benutten van een parkeerterrein aan de rand van de stad. Vervoer per pendelbusjes kan dan gratis. Zie het voorbeeld van Leiden, een stad van vergelijkbare omvang als Dordrecht, waar dit systeem met succes is ingevoerd. Behoud intercitystation Dordrecht WEK Dordrecht vindt het behoud van de intercitystatus van Dordrecht absoluut noodzakelijk. Het is vreemd om een tamelijk grote stad die een belangrijke regionale status heeft en altijd een intercitystation gehad heeft, deze status te ontnemen. Dordrecht heeft door het ontbreken van bijvoorbeeld een universiteit al een eenzijdige bevolkingsstructuur. Het voornemen van de NS om te stoppen met de intercitystatus van Dordrecht moet voorkomen worden, omdat het desastreuze gevolgen voor het vestigingsklimaat van bedrijven, onderwijsinstellingen enzovoorts heeft. Verkeersknelpunt Er zijn op dit moment knelpunten in de stad, die om een oplossing vragen. Zo ziet WEK Dordrecht graag een rotonde op de kruising Johan de Wittstraat / Singel. Het verkeer kan dan gewoon weer linksaf slaan naar de Nicolaas Maessingel en de doorstroming wordt verbeterd. Veer Kop v/h Land WEK Dordrecht is voor behoud van de veerbootverbinding Kop v/h Land. Voor het behoud van Intercitystatus Dordrecht WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 11

12 4. Onderwijs, welzijn en sport Onderwijs en welzijn Opvoedcursussen Alle scholen zingen Instrumentenprikkel Lespakket Omgaan met geld Jeugdhonken / Buurthuizen Onderwijs en welzijn WEK Dordrecht is een groot voorstander van goed en veelzijdig onderwijs. Wij zijn een partij die zich wil profileren met het onderwerp preventie. Jong geleerd is oud gedaan, en het goed omgaan met kinderen betekent dat we een hoop narigheid voorkomen. Preventie is dan ook beter dan repressie. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Taalachterstand Ouderenbeleid Toegankelijkheid rolstoelen Sport Opvoedcurssusen In het kader van preventie is WEK Dordrecht een voorstander van laagdrempelige opvoedcursussen voor iedereen. Wij hebben hiervoor al regelmatig gepleit in de gemeenteraad en zullen dit blijven doen. Alle scholen zingen, tijdens de kerstmarkt in Dordrecht Alle scholen zingen WEK Dordrecht is een initiator geweest van muziek op school. Muziek, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, bevordert de cognitieve vaardigheden en de creativiteit, muziek maakt slim. Wij willen dat er op alle scholen wordt gezongen, net als vroeger, en dat ieder kind een instrument leert bespelen op de basisschool. Op dit gebied zijn er al enkele uitstekende projecten in Dordrecht gaande. Zo zongen vlak voor Kerst voor het tweede jaar achtereen schoolklassen uit Dordrecht op de trappen van het stadhuis, een door WEK Dordrecht geïnitieerd project. Het project Alle scholen zingen, dat tot eind 2015 loopt, is een groot succes. WEK Dordrecht wil dat dit project een vervolg krijgt. Instrumentenprikkel WEK Dordrecht werkt met enkele instanties samen in het project Instrumentenprikkel, met als doel om meer kinderen in aanraking te brengen met muziekinstrumenten. Veel mensen kennen kunst en cultuur alleen door passieve beleving. Maar juist de actieve deelname aan kunst en cultuur vormt, net als bij sport, de basis voor de geestelijke verrijking van het leven. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

13 Lespakket Omgaan met geld Met het oog op preventie pleiten wij er ook voor om omgaan met geld als thema op scholen te introduceren. WEK Dordrecht heeft tijdens de kadernota 2012 een motie ingediend om het lespakket Omgaan met geld op basisscholen en middelbare scholen in te voeren, een motie die door geen enkele andere politieke partij werd ondersteund. En dat terwijl er op dit moment een sterke toename is van huishoudens die aankloppen bij de schuldhulpverlening. Ook in het leven van kinderen speelt geld een belangrijke rol. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat ook later goed kunnen. Dit lespakket Omgaan met geld is een duurzaam project, dat meerdere jaren achtereen in verschillende klassen op basisscholen en middelbare scholen kan worden ingezet. Veel problemen van jongeren beginnen met het maken van schulden. Schuldenproblematiek kan het beste bij de bron worden aangepakt. Lespakket omgaan met geld Taalachterstand Dordtse scholen moeten blijven strijden tegen taalachterstand. Wij juichen plannen om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren erg toe, evenals inspanningen om meer HBO-onderwijs in Dordrecht te krijgen. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) OPOD heeft om 7,6 miljoen euro gevraagd aan de gemeente Dordrecht, maar krijgt 2,8 miljoen euro. WEK Dordrecht heeft als enige partij in de gemeenteraad deze aanvraag van het basisonderwijs ondersteund. Goed onderwijs kan niet op een koopje! Het gaat om de toekomst van de stad! Wij willen niet dat de scholen moeten kiezen tussen goede gebouwen en goede leerkrachten: beide zijn nodig. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

14 Jeugdhonken / Buurthuizen WEK Dordrecht is voorstander van jeugdhonken en buurthuizen. Deze kunnen kostendekkend draaien met behulp van een professionele beheerder en vrijwilligers. De gemeente kan hiervoor makkelijk leegstaande gebouwen ter beschikking stellen inclusief gebruik van gas, water en licht. Ouderenbeleid WEK Dordrecht is van mening dat oudere inwoners het beste zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en hun eigen woning kunnen blijven wonen: vereenzaming is echter een groot risico. De gemeente Dordrecht zal zich daarom, in samenwerking met maatschappelijke partners, actief moeten inzetten om sociaal isolement van (onder meer) ouderen te voorkomen en te verhelpen. Toegankelijkheid rolstoelen Om de zelfstandigheid te bevorderen vindt WEK Dordrecht dat iedereen met een rolstoel of rollator zich goed moet kunnen verplaatsen in onze gemeente. Gemeentelijke gebouwen, bushaltes, trottoirs, winkels en overige voorzieningen/evenementen dienen fysiek toegankelijk te zijn. Sport WEK Dordrecht is voor stimulering van de amateursport. De jeugd moet volop de gelegenheid krijgen om meer te bewegen en het past in deze doelstelling om zwemlessen te geven op school. Nu is het zo dat scholen wel gratis zwemlessen kunnen organiseren, maar geen geld hebben voor het vervoer van leerlingen naar het zwembad. In een waterrijk land als Nederland moet iedereen kunnen zwemmen! WEK Dordrecht is voor behoud van de openluchtbaden De Dubbel en het Wantijbad. Professionele sporten moeten ook hun plaats krijgen, maar dienen voornamelijk zichzelf financieel te bedruipen. Een eventueel nieuw te bouwen stadion van FC-Dordrecht moet ook grotendeels door particulieren bekostigd worden. Publiek geld graag naar publieke zaken! Eerder geld voor vervoer schoolzwemmen dan voor een nieuw stadion voor FC-Dordrecht WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

15 5. Sociale zaken en zorg Geen grootschalige projecten in de zorg Iedere burger heeft gelijke rechten Geen grootschalige projecten in de zorg Het rijk gaat taken naar de gemeenten overhevelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (decentralisatie). De gemeenten zullen het echter met minder geld moeten doen dan voorheen, maar liefst 1,5 miljard euro minder voor alle gemeenten samen. Het is erg belangrijk dat we blijven zorgen voor een zo goed en zo eerlijk mogelijk vangnet. Een bedrijf, de schoonmaakgigant Facilicom, heeft al aangekondigd dat het wil uitbreiden in de zorg. Dit is een voorproefje van wat ons te wachten kan komen te staan. Het is mogelijk dat gemeenten in de toekomst zwichten voor goedkope aanbiedingen van zeer grote bedrijven, die dan niet alleen een regionale of nationale monopolie-positie krijgen, maar ook helemaal niet lokaal opereren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die bedoeld is om de gemeenten in staat te stellen om lokale problemen lokaal (en goedkoper) op te lossen, verandert dan in het tegendeel van waarvoor hij bedoeld is. Het risico bestaat dan dat de zorg inderdaad goedkoper wordt, maar enorm verschraalt. WEK Dordrecht is voorstander van zorgverlening door kleine lokale teams van verpleegkundigen. Deze zijn goedkoper, omdat ze werken zonder overhead, maar zij verlenen wel goede en door de cliënten zeer gewaardeerde zorg. Goede sociale voorzieningen, zoals ook jeugdzorg, moeten beschikbaar blijven. Maar dit kan alleen als we meer gaan focussen op preventie (o.a. opvoedcursussen voor iedereen). Zorgverlening door kleine lokale teams van verpleegkundigen Iedere burger heeft gelijke rechten Elke burger van Dordrecht is voor WEK Dordrecht gelijkwaardig. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij op basis van leeftijd, sekse, religie, afkomst of sociale status. Mensen moeten kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, bij voorkeur via een vaste baan. Als mensen vastlopen door een opleidingsachterstand, herkomst, leeftijd of fysieke beperking, dan dient de gemeente hulp op maat te bieden. Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Armoede is niet aanvaardbaar. De gang naar de voedselbanken zou niet meer nodig moeten zijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 15

16 6. Kunst, cultuur en uitgaan Kunst- en cultuureducatie Evenementen Publiekstrekkers Kunst, cultuur en goede uitgaansmogelijkheden brengen geld naar de stad en verdienen daarom onze aandacht. Kunst- en cultuur en educatie Kunst- en cultuuronderwijs dragen in de volle breedte bij aan het welzijn van het individu. Het Energiehuis en onder andere ToBe Cultuurcentrum leveren hieraan een belangrijke bijdrage. WEK Dordrecht is ook voorstander van structurele invoering van kunstonderwijs op alle scholen. Dit is een investering in de creativiteit van onze toekomstige burgers. Kunst en cultuur gaan veel verder dan een bezoek aan de bioscoop, de concertzaal, de schouwburg of het museum. Kunst en cultuur vormen ons en helpen ons om onze verbeeldingskracht te ontwikkelen, wat nodig is in een samenleving waarin er veranderkracht en innovatievermogen van de burger wordt verwacht. Evenementen Het is belangrijk om sommige evenementen en culturele voorhoedes naar Dordrecht te halen, bijvoorbeeld het Nederlands Kamerkoor en het Glazen Huis (Serious Request). Publiekstrekkers De gemeente Dordrecht heeft in de afgelopen jaren veel goede initiatieven gestart en gefaciliteerd, zoals de nieuwe bioscoop The Movies, nieuwe cafés en restaurants, die ook buiten Dordrecht bekend zijn. Het blijft belangrijk om voldoende uitgaansgelegenheden te hebben in Dordrecht. Tentoonstelling Portret in portret in het Dordrechts Museum WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

17 7. Stad en toerisme Accommodatie Toeristenbelasting Leegstand De weekmarkt De Grote Markt Vestigingsklimaat Aanbesteding / Bestrating centrum Achterkant station Dordrecht Ondernemersfonds binnenstad Koopzondag WEK Dordrecht wil een levendige binnenstad met gezellige winkels, cafés en restaurants. Laat Dordrecht bruisen en haar aantrekkelijkheid laten zien aan toeristen. Accommodatie WEK Dordrecht is ervan overtuigd dat als Dordrecht grote groepen toeristen wil aantrekken, de binnenstad een hotel van minstens 120 bedden moet hebben. We hebben al eerder aandacht geschonken aan de uitbreiding van de hotelaccommodatie, zodat grote groepen toeristen kunnen worden opgevangen. WEK Dordrecht hecht veel belang aan het versterken van de toeristische infrastructuur voor Dordrecht. WEK Dordrecht wil de toeristische infrastructuur versterken en meer mogelijkheden creëren voor cruiseschepen. Het cultuuraanbod is in principe goed, maar als landelijke subsidies wegvallen, moeten wij als gemeente de cultuurinstellingen blijven steunen, bijvoorbeeld met het zoeken naar sponsors ofwel crowdfunding. Toeristenbelasting WEK Dordrecht is een voorstander van het heffen van toeristenbelasting. Dit geld kan gebruikt worden om de stad aantrekkelijker te maken voor toeristen. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 17

18 Leegstand Door de crisis is er veel meer leegstand van winkels in de stad dan voorheen. WEK Dordrecht heeft een werkbezoek gebracht aan Den Bosch. Wij hebben daar veel creatieve oplossingen gezien en Dordrecht kan er veel van leren. De bedoeling is om de leegstaande panden zo snel mogelijk op te vullen door er tijdelijke bedrijven (zoals kunstenaars en modezaken of cadeauwinkels) in te plaatsen. Het is van belang om de bedrijvigheid vast te houden. Gezamenlijk moeten wij er uitkomen. Er is werk aan de winkel De weekmarkt De stad Dordrecht heeft prima evenementen te bieden aan de bewoners en aan bezoekers van onze stad. De Dordtse weekmarkt (beste markt 2002 en 2004) is één van de beste markten van Nederland en moet daarom gekoesterd worden. Deze markt beslaat weliswaar wekelijks het gehele Statenplein en de Sarisgang, maar is misschien wel het grootste evenement dat Dordrecht wékelijks te bieden heeft. Het Statenplein is een prima plek voor de weekmarkt en dat moet zo blijven. Over het tijdelijk verplaatsen van de markt op het Statenplein / Sarisgang is al vaker gediscussieerd. WEK Dordrecht vindt het verplaatsing een slecht idee, omdat er voor evenementen genoeg alternatieve plekken zijn. De Grote Markt Dordrecht heeft op het ogenblik een redelijk verwaarloosd plein, dat in het verre verleden hoogtijdagen beleefde als marktterrein, maar nu louter als parkeerterrein schijnt te mogen dienen. We hebben het hier over De Grote Markt! Wellicht is het een goed idee om naar de mogelijkheden te kijken om van dit plein een evenemententerrein te maken. De Grote Markt verdient een betere bestemming dan alleen parkeerplaats. Een opknapbeurt van dit verslonsde terrein zou een boost kunnen geven aan het hele gebied, wat de gevestigde winkeliers best kunnen gebruiken. Een evenement zou de huidige locatie zeker ten goede komen. Op evenementendagen is het dan gewoon even geen parkeerterrein. Vestigingsklimaat Dordrecht moet echt zorgen voor een beter en gastvrijer vestigingsklimaat. Er zijn nu te veel regels en de bedrijven krijgen niet genoeg hulp. WEK Dordrecht streeft naar een gevarieerd aanbod van winkels, desnoods actief via wervingsacties. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 18

19 Ondernemersfonds binnenstad WEK Dordrecht is voorstander van een ondernemersfonds, dat zorgt voor een aantrekkelijke binnenstad. Om dit te bereiken zouden de verschillende partijen weer met elkaar om tafel moeten gaan zitten. Koopzondag WEK Dordrecht heeft geen bezwaar tegen koopzondagen van tot uur. Achterkant station Dordrecht Het station van Dordrecht is als toegangspoort van de stad voor veel mensen het visitekaartje van de stad. De voorkant is opgeknapt, maar dat geldt niet voor de achterkant. WEK Dordrecht vindt dat er iets gedaan moet worden tegen de verloedering van dit gebied en is voor verbetering van de aansluiting van het NS-terrein op het Weizigtpark. Aanbesteding / Bestrating centrum Enkele beeldbepalende straten, zoals de Wijnstraat, hebben in de afgelopen periode nieuwe bestrating gekregen. Dat heeft geleid tot wegwerkzaamheden waar bewoners en vooral bedrijven ernstig hinder van hebben ondervonden, omdat er naderhand diverse herstelwerkzaamheden moesten plaatsvinden. De aangelegde bestrating maakt de binnenstad mooi en het past goed bij het historische karakter van de stad. Helaas is er niet gekozen is voor een kwalitatief goede aanbieder, maar voor de allergoedkoopste oplossing. Hierdoor zien wij nu bij de bestrating vanuit de Visstraat naar de Langeen Korte Breestraat dat het wederom mis gaat. De gebruikte klinkers worden daar inmiddels kapot gereden. Ook hier zullen weer dat dure reparaties moeten worden uitgevoerd. Kwaliteit en prijsverhouding moeten altijd in het oog worden gehouden. Goedkoop kan duurkoop zijn. Gezelligheid tijdens de werk- en herstelwerkzaamheden in de Visstraat. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

20 8. Economie en Financiën Ondernemersloket Hoge huren en leegstand Bezuinigen OZB Semipublieke instellingen Bibliotheken Stedenbanden Ondernemersloket WEK Dordrecht vindt dat er stevig moet worden ingezet op een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het ondernemersloket (aanspreekpunt voor bedrijven) moet zijn werk veel beter doen. Hoge huren en leegstand Een levendige binnenstad is niet haalbaar als er veel panden leegstaan als gevolg van te hoge huren. De gemeente moet zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat. Bezuinigen Een belangrijke stelling van WEK Dordrecht is: Bezuinigen op grote projecten, zodat je niet hoeft te bezuinigen op kleinere. Wie zegt: Wij kunnen nu eenmaal niet anders dan bezuinigen, schaft onze politieke vrijheid af en ontkent dat er keuzemogelijkheden zijn. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist waarop bezuinigd moet worden. WEK Dordrecht vindt dat de website bezuinigingskeuzes.nl onnodig was. Het is onjuist om de bevolking te vragen om mee te denken over (kleine) bezuinigingen, terwijl de raad zelf veel effectievere, grote bezuinigingen niet op de agenda zet. De website zelf kostte euro, en kostte daarmee meer dan hij opleverde. WEK Dordrecht vindt dat enkele peperdure grote projecten, zoals de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, het vergadersysteem van de Drechtraad en het gemeenschappelijke ICT-project voor de Drechtsteden niet door hadden moeten gaan. WEK Dordrecht heeft telkenmale aangedrongen op het laten vervallen van deze grote projecten, die weinig toevoegen en wel veel geld kosten. WEK Dordrecht zal zich in de komende raadsperiode sterk maken om deze dure projecten te stoppen. OZB WEK Dordrecht wil de Onroerende Zaak Belasting voorlopig houden zoals het is. Eerst de grote projecten tegen het licht houden. Daar kan veel geld mee bespaard worden. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 20

21 Semipublieke instellingen WEK Dordrecht is van mening dat de salarissen bij semipublieke instellingen die een relatie hebben met Dordrecht, niet boven de Balkenendenorm mogen uitstijgen. Dit geldt des te meer voor een bedrijf als HVC, dat een schuld van bijna 1 miljard heeft en bovendien personeel ontslaat. Bibliotheken Er is nu genoeg wegbezuinigd. Bestaande bibliotheken houden. Lezen is belangrijk! Stedenbanden Stedenbanden zijn zinvol en moeten blijven, omdat gemeenteraadsleden door deze contacten ideeën kunnen opdoen voor hun eigen stad, en kunnen profiteren van de expertise van buiten. Wat doen gemeenten in ander landen beter dan wij? Wel moeten we erg kritisch zijn op de bestedingen van de gemeente in het kader van ontwikkelingsprojecten. Iedere cent moet verantwoord worden. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

22 9. Wijken, leefbaarheid en veiligheid Coffeeshops Huisvesting en overlast Privacybescherming Veiligheid en politietaken Coffeeshops Wij willen de coffeeshops in Dordrecht beperken en wij zijn voorstander van een benadering zoals die van Zwijndrecht. Daar is slechts één coffeeshop, die wordt gerund door de gemeente. Uiteraard moeten hier voldoende toezichthouders zijn. Voor de nu bestaande coffeeshops willen wij een samenscholingsverbod wanneer zij overlast geven. Huisvesting en overlast Dordrecht kent een groot aantal arbeidsmigranten. Dat aantal zal bij een verdere eenwording van Europa zeker niet afnemen. De gemeente moet voortdurend controleren of mensen uitgebuit worden door uitzendbureaus, die een onevenredig deel van hun salaris innemen. Illegale bewoning en overlast moeten worden tegengegaan. Privacybescherming WEK Dordrecht wil de privacy van bewoners zo veel mogelijk beschermen. Het grootschalige spionageschandaal van de NSA dat afgelopen jaar aan het licht kwam, laat ook zien dat Big Brother geen fantasie is, maar werkelijkheid. We scharen ons dan ook achter Vrijbit, een organisatie die de overheden en de burgers oproept om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de burger. Het stelen van de identiteit van de burger is tegenwoordig te gemakkelijk, en burgers die dit op verschillende manieren overkomt, worden in staat van beschuldiging gesteld. Geen bezorging van paspoorten en ID-kaarten op het werk en thuis: fraudegevoelig. Veiligheid en politietaken De overheid, dus ook de gemeente, moet niet alleen dienstverlenend aan de burger willen zijn, maar ook kaderstellend, corrigerend en handhavend. Die laatste drie diensten aan de burger schieten er nog te vaak bij in. Een fatsoenlijke samenleving heeft recht op een fatsoenlijke overheid, en het is zaak dat wij heldere kaders stellen. Een voorbeeld waar het niet goed gaat is de willekeurige werkwijze van de politie daar waar er keuzes gemaakt moeten worden wie wel of niet moet worden gefouilleerd. De thema s Veiligheid, Leefbaarheid en Onderwijs leiden allemaal naar dezelfde conclusie: bekommer je om de jeugd en dat in een zo vroeg mogelijk stadium! Handhaven is een must, maar preventie is beter. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 22

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2. 1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Economisch Business Plan... 4 2.3 Brain Drain bestrijden... 5 2.4 Grootschalige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie