Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2014 2018"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

2 Inhoudsopgave Voorwoord Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma van WEK Dordrecht: 4 Maak het verschil! 1. Bestuur en organisatie 5 Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht ja, Drechtstad Nee! Referendum 2. Groen, milieu en dierenwelzijn 6 De Nieuwe Dordtse Biesbosch Wantijoevers en Wantijpark Milieu Staart Groenonderhoud in de Gemeente Dordrecht Zonne-energie en Windenergie Diervriendelijkheid Afschaffen hondenbelasting Kinderboerderijen Duurzaamheid Sanering Stort van Troost 3. Verkeer en vervoer 10 Fietsers en voetgangers Automobilisten en doseerpollers Parkeren per minuut Het vrachtverkeer Parkeerterrein en pendelbusjes Verkeersknelpunt Behoud intercitystation Dordrecht Behoud veer Kop v/h Land 4. Onderwijs, welzijn en sport 12 Onderwijs en welzijn Opvoedcursussen Alle scholen zingen Instrumentenprikkel Lespakket Omgaan met geld Jeugdhonken / Buurthuizen Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Taalachterstand Ouderenbeleid Toegankelijkheid rolstoelen Sport 5. Sociale zaken en zorg 15 Geen grootschalige projecten in de zorg Iedere burger heeft gelijke rechten 6. Kunst, cultuur en uitgaan 16 Kunst- en cultuur en educatie Evenementen Publiekstrekkers WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 2

3 7. Stad en toerisme 17 Accommodatie Toeristenbelasting Leegstand De weekmarkt De Grote Markt Vestigingsklimaat Aanbesteding / Bestrating centrum Achterkant station Ondernemersfonds binnenstad koopzondag 8. Economie en financiën 20 Ondernemersloket Hoge huren en leegstand Bezuinigen Onroerend Zaak Belasting Semipublieke instellingen Stedenbanden Bibliotheken Onroerend Zaak Belasting 9. Wijken, leefbaarheid en veiligheid 22 Coffeeshops Huisvesting en overlast Privacybescherming Veiligheid en politietaken 10. Wonen en ruimtelijke ordening 23 Wonen Werk- leef- en leeromgeving Stadswerven Slotwoord In dit verkiezingsprogramma hebben wij een groot aantal punten besproken 23 waarvoor wij ons in de komende vier jaar gaan inzetten Kandidatenlijst Onze kandidaten voor de kieslijst WEK Dordrecht. 24 WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 3

4 Voorwoord Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma van WEK Dordrecht: Maak het verschil! Op woensdag 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Dordrecht. Verkiezingen waarbij WEK Dordrecht zo sterk mogelijk uit de bus moet komen, om samen met u het verschil te kunnen maken. Het verschil voor onze stad en haar inwoners! In de komende jaren komen enkele belangrijke veranderingen op ons af. Veranderingen waar de burgers in gekend moeten worden. De overheid wil minder gemeenten en grotere kiesregio s, waardoor gemeenten als Dordrecht en de omliggende kleinere gemeenten in een groter verband opgaan. U raadt het al: zo meteen woont u in Drechtstad in plaats van in Dordrecht! U krijgt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan ook zorg geleverd via Drechtstad. Dat lijkt logisch, maar het is gevaarlijk. Het betekent minder Dordrecht en ook minder zorg, want hoe mooi het ook klinkt, het moet vooral goedkoper. Wij zijn een voorstander van Dordrecht zoals het nu is! En dat op twee heel verschillende manieren, op bestuurlijk gebied en op natuurlijk gebied. Op bestuurlijk gebied willen wij geen gemeenteraad op afstand, maar een gemeenteraad dichtbij, in de stad. Op natuurlijk gebied willen wij geen nieuwe natuur zoals de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een peperduur project, waarvoor de natuur op de schop moet en de boeren onteigend moeten worden, om plaats te maken voor een moerasachtig gebied. Wij vinden de bestaande natuur prachtig en willen de boeren en de bewoners in de Dordtse Biesbosch met rust laten. Dit zijn de twee belangrijkste campagnepunten van WEK Dordrecht. Gewoon bestuur en gewoon de natuur! WEK Dordrecht is een lokale partij, die op dit moment met twee zetels vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Diana Kensenhuis en Nancy Witsen Elias zijn op dit moment het gezicht van de partij. Zij brengen in de raad gewoon helder hun standpunten naar voren. WEK Dordrecht heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij een duidelijk eigen gezicht heeft en staat voor de Nieuwe Democratie. Dit betekent in de praktijk dat WEK Dordrecht niet links of rechts is, maar kijkt en luistert naar wat er gebeurt in de stad en daar dan op de juiste manier, met gezond verstand, op reageert. Het is de partij van de duurzaamheid, de bezinning en de preventie. Duurzaamheid op het gebied van natuur en bestuur, bezinning omdat wij doordachte besluiten willen nemen, preventie omdat wij vinden dat veel problemen kunnen worden voorkomen met verstandig preventief beleid. Duurzaamheid, bezinning en preventie besparen de stad een heleboel geld! WEK Dordrecht staat voor de menselijke maat, met korte lijnen naar de burger. We zijn voorstander van lokale oplossingen waar dat kan, want lokale oplossingen zijn vaak goed en kosten de burger minder geld. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan wat wij de komende vier jaar voor Dordrecht willen bereiken. Als WEK Dordrecht op uw stem kan rekenen, kunt u op WEK Dordrecht rekenen. Samen kunnen we het verschil maken! WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 4

5 1. Bestuur en organisatie Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht Ja, Drechtstad Nee! Referendum Drechtraad leidt tot Drechtstad: Dordrecht Ja, Drechtstad Nee! WEK Dordrecht wil de huidige Drechtraad afschaffen, nu deze niet in lijn is met onze geldende wet- en regelgeving en de daaraan ten grondslag liggende beginselen. De Drechtraad heeft geen wettelijke status in het staatsrecht. De afgelopen jaren heeft er binnen de Drechtraad (burgers, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld werden er niet bij betrokken) een voornamelijk sterk naar binnen gekeerde discussie plaatsgevonden over de toekomstige samenwerkingsvorm binnen de zes Drechtsteden. Er is een bepaalde groep politici en bestuurders die toe wil werken naar één Drechtstad en die in de achterkamertjes van de lokale en regionale politiek via kleine stapjes langzaamaan dit doel wil bereiken. Colleges zitten soms te slapen, zij overzien niet altijd de reikwijdte van sommige voorstellen. Zo kon het in maart 2012 gebeuren dat een plan werd ontwikkeld om een woningbouwproject (Noordoevers in Hendrik-Ido-Ambacht) te starten, waarvoor de gemeente Dordrecht voor 4,6 miljoen euro garant stond. Dat is per inwoner van Dordrecht 38,35, toch al gauw een flinke tas met boodschappen. Uiteindelijk moest men het project om financiële redenen afblazen. Om het populair te zeggen: Dordts belastinggeld is gebruikt voor een mislukt woningbouwproject in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit had nooit mogen gebeuren. Dat neemt niet weg dat we een voorstander zijn van samenwerking binnen de Drechtsteden op bepaalde terreinen, bijvoorbeeld het sociale domein, als daar efficiencywinst geboekt kan worden. Om de Wet Gemeenschappelijke Regelingen correct uit te voeren, is het zaak dat de zogenaamde regiofracties (bijvoorbeeld alle lokale partijen van de verschillende gemeenten in één fractie) worden afgeschaft en dat er alleen nog wordt overlegd langs de lijnen van afvaardigingen van de verschillende gemeenten, zodat de belangen van de aparte gemeenten niet ondergesneeuwd raken. De Drechtraad kan volgens WEK Dordrecht beter in een andere, kleinere en meer overzichtelijke vorm bestaan, met veel minder politici, bijvoorbeeld maximaal 18 in plaats van 50. Dat is goed voor een betere, meer transparante en politiek deugdelijke besluitvorming. Dat werkt efficiencyverhogend en is veel goedkoper. Conclusie: WEK Dordrecht is voor een Drechtraad die transparant is en de belangen van de verschillende gemeenten in het oog houdt. Dus geen Drechtraad die stilletjes aan voorbereidt op een Drechtstad. Laten we de menselijke maat in ere houden! Dordrecht moet Dordrecht blijven. Wij willen geen Drechtstad! Een fusie van gemeenten, met als resultaat Drechtstad, zorgt ervoor dat de overheid verder van de burger komt af te staan! De korte lijnen gaan verloren en de mensen zullen verder moeten rijden naar gemeentelijke diensten. Daar komt nog bij dat onderzoek heeft uitgewezen dat fusies zeker geen financieel voordeel opleveren. Referendum WEK Dordrecht vindt dat de raad naar eer en geweten haar vertegenwoordigende taak moet uitvoeren. Als dat niet goed gebeurt, is een referendum een goed middel om foute besluiten te corrigeren. Ook het burgerinitiatief kan een oplossing zijn. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat de raad indien mogelijk naar het voorstel handelt. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 5

6 2. Groen, milieu en dierenwelzijn De Nieuwe Dordtse Biesbosch Wantijoevers en Wantijpark Giftreinen Milieu Staart Groenonderhoud in de gemeente Dordrecht Zonne-energie en Windenergie Diervriendelijkheid Afschaffen hondenbelasting Duurzaamheid Sanering Stort van Troost Nieuwe Dordtse Biesbosch Een van de belangrijkste redenen voor u om op WEK Dordrecht te stemmen is onze opvatting over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Wij zijn de enige partij die de Dordtse Biesbosch beschermt. Tot onze grote teleurstelling heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met het starten van het miljoenenproject Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit project heeft de gemeenschap inmiddels al 30 miljoen euro gekost en zal naar alle waarschijnlijkheid minstens het dubbele gaan kosten, nog afgezien van de jaarlijkse tonnen aan onderhoud. Bestaande natuur wordt vervangen door nieuwe natuur en waardevolle landbouwgrond wordt opgeofferd. De bedoeling van de gemeente is om grond op te kopen, dan wel tot onteigening over te gaan, ten gunste van recreatie en de waterhuishouding. Aanvankelijk was het de bedoeling om hier ook een zwemplas te creëren, maar dit plan is gelukkig afgeblazen. WEK Dordrecht zou na de verkiezingen het liefst het hele plan stoppen. Het is volgens WEK Dordrecht een beter idee om de zwemmogelijkheden bij de zwemplas de Merwelanden te vergroten. Duurzaam betekent in onze ogen dat je oog hebt voor de mogelijkheden die er al zijn! De potentiële betekenis van het Dordtse polderlandschap. Van gemeentezijde wordt de laatste jaren steeds de indruk gewekt dat het Dordtse cultuurlandschap alleen een waardevol natuur- en recreatiegebied zal kunnen zijn als het voor een belangrijk deel wordt getransformeerd in een complex van plassen en drassen. Vanwege het dan nodige grondverzet en aankopen of onteigenen van Poldergebied Dordtse Biesbosch gronden zou dat echter nogal duur zijn. Bovendien kan het in bedwang houden van de levende natuur die zich daarna ontwikkelt de samenleving veel geld gaan kosten. Zeker als daarbij ook allerlei ziekteverwekkende plagen, bijvoorbeeld blauwalg en botulisme, moeten worden voorkomen of bestreden. Verder is het niet mogelijk om het huidige landschap op de aangegeven wijze te verbouwen zonder de landschapshistorische waarden ervan ernstig aan te tasten. Met betrekkelijk weinig kosten zou kunnen worden bereikt dat velen het zullen ervaren als een historisch interessante, aantrekkelijke, gezonde en ook ecologisch belangwekkende leefomgeving. Daarvoor is het eigenlijk alleen nodig om een aantal fietsen wandelpaden aan te leggen, de oppervlaktebeplantingen (wat) uit te breiden en akkerrandennatuur een kans te geven. Hoe dat zou kunnen is namens de stichting Telluris van Dr. Henk Visscher al gedetailleerd aangegeven in de brochures over de toekomst van het Dordtse landschap. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 6

7 Wantijoevers en Wantijpark In aansluiting op de Dordtse Biesbosch vinden wij ook dat de Wantijoevers met rust gelaten moeten worden en dat daar niet voortdurend gesnoeid moet worden. Versterking van de natuur in het stroomgebied van het Wantij is van groot belang. Aan een stuk van de oever ligt een mooi park, het Wantijpark, dat een bijzondere status heeft. Het is het enige park in Europa dat omringd wordt door natuurlijk oevers van een zoetwatergetijdenriviertje. WEK Dordrecht ondersteunt de bescherming van deze bijzondere natuur, en is er daarom een voorstander van dat dit hele gebied de Natura status krijgt. Deze status beschermt het Wantijpark tegen extra verkeersbruggen die het karakter van het Wantijpark aantasten. Het zou ook een goed idee zijn om de Vlijbrug s nachts op te halen. In plaats van met nieuwe natuur te komen, wil WEK Dordrecht de bestaande natuur beschermen, bijvoorbeeld de Dordtse parken, die naar ons oordeel een beschermde status moeten krijgen. Ook willen wij dat bijvoorbeeld Park Merwestein, dat ooit aan de burgers van Dordrecht is geschonken, weer beheerd wordt door de tuinman die in het tuinmanshuisje woont, in plaats van door een veel duurder bewakingsbedrijf. Wij zijn voor lokale oplossingen waar dat mogelijk is! Om de bevolking te laten participeren in het groenonderhoud, is het een goed idee om adoptie van groen in de wijken toe te staan. Milieu WEK Dordrecht heeft geconstateerd dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Milieudienst) niet goed functioneert. Bij Nedstaal in Alblasserdam is onlangs uitstoot van rook en gevaarlijke stoffen geconstateerd. De raad is niet tijdig en niet volledig ingelicht. De waarheid kwam pas aan het licht toen Actiecomité Asbest Nedstaal Nee zich liet horen. Er zijn ook problemen bij het bedrijf Rivierendriesprong in Papendrecht, zoals gemeld door Platform Overlast Rivierendriesprong. Het is niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, omdat de Omgevingsdienst niet meer aan één gemeente is gebonden, maar voor 17 gemeenten in Zuid-Holland werkt. Het gevolg hiervan is dat de Omgevingsdienst door niemand meer echt aangesproken kan worden. De verantwoordelijkheid voor deze milieudienst moet terug naar de afzonderlijke gemeenten. Ook hier geldt: lokaal bestuur werkt beter! Staart Wij maken ons grote zorgen over het milieu op de Staart. Het gaat hier om de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast van de N3, maar ook van verschillende bedrijven. De Staart ligt als enige wijk geheel onbeschermd van de N3. WEK Dordrecht pleit voor geluidswallen of schermen op dit traject. Giftreinen Dordrecht is een stad waarlangs giftreinen rijden, dwars door de bebouwde kom. WEK Dordrecht pleit voor een lobby bij de landelijke politiek om die stoffen ver van de woonwijken te laten rijden. Geen giftreinen door onze woonwijken! WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 7

8 Groenonderhoud in de gemeente Dordrecht WEK Dordrecht is van mening dat de gemeente meer de verantwoordelijkheid moet nemen voor het groenonderhoud. In de stad houdt men het netjes, maar daarbuiten wordt de zaak verwaarloosd. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van water. Sloten, vijvers, kreken enzovoort moeten beter schoon en op diepte worden gehouden. Zonne-energie WEK Dordrecht is vóór het stimuleren van het gebruik van zonne-energie. Voor de consument is duurzame energie goedkoper geworden dan de reguliere energie die de energiemaatschappijen aanbieden. KEMA heeft dit voor Nederland bevestigd. Dalende kosten van zonne-energie kennen wij al, hoewel weinig mensen weten dat de prijsdaling al in 1975 is begonnen en dat zonne-energie sindsdien elke vier jaar de helft goedkoper is geworden. In Nederland kost zelf opgewekte elektriciteit twintig cent per kilowattuur. Bij voortzetting van deze trend daalt de prijs tot tien cent in 2016 en tot vijf cent in Met andere woorden: over acht jaar is de stroom die eindgebruikers zelf opwekken goedkoper dan de kostprijs van elektriciteit uit de energiecentrales. De burger moet wel te allen tijde worden ingelicht over deals met bedrijven, zodat hij daadwerkelijk voordeel ondervindt van het gebruik van zonne-energie. Zonne-energie Ja, Windenergie Nee. Windenergie WEK Dordrecht is tegen windenergie. Waarom? Windenergie levert een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen. Het is zelfs niet uitgesloten dat windenergie de CO2 uitstoot verhoogt. Windenergie doet afbreuk aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, en heeft ernstige effecten op de woonomgeving. Windturbines veroorzaken waardedaling van onroerend goed tot op kilometers afstand van een windpark Windenergie slokt zeer veel gemeenschapsgeld op: 32 megawatt voor bijvoorbeeld Pijnacker-Nootdorp (ruim inwoners) kost 16 miljoen, plus voor de inwoners naar schatting 150 miljoen euro aan waardedaling van hun woningen, waarvan energiebedrijven en grondeigenaren profiteren. Kortom: Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Energie met een andere herkomst dan fossiele brandstoffen vindt WEK Dordrecht uitstekend, maar ook hier geldt dat we ons verstand moeten gebruiken en kiezen voor de beste optie op lange termijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 8

9 Sanering van de Stort van Troost De Stort van Troost ligt in de polder Stededijk. Daar is in de jaren 60 chemisch afval uit Pernis gestort. Nu is het een tikkende tijdbom voor het milieu. De grond is zwaar vervuild. De eigenaar is failliet en de gemeente draait op voor de saneringskosten. WEK Dordrecht heeft in het voorjaar van 2013 gepleit voor een verplichte verzekering voor dit soort bedrijven, om in de toekomst eventuele opruimkosten bij een faillissement te kunnen dekken. De gemeente Dordrecht hoeft dan niet op te draaien voor saneringskosten die tot in de miljoenen kunnen lopen. Diervriendelijkheid WEK Dordrecht wil dat onze stad een diervriendelijke gemeente is, een gemeente die het de burgers mogelijk maakt om (huis)dieren te houden op een ook voor de dieren prettige manier. Mishandeling en verwaarlozing van dieren dient aangepakt te worden. Afschaffen hondenbelasting WEK Dordrecht wil af van de gemeentelijke hondenbelasting. Het is een belasting die stamt uit de middeleeuwen en was oorspronkelijk bedoeld om hondsdolheid te bestrijden. De inning daarvan is relatief kostbaar. Dat neemt niet weg dat hondenpoep op straat niet hoort. Hondeneigenaren dienen dit zelf op te ruimen. Kinderboerderijen Kinderboerderijen hebben een educatieve functie, en ook zij dienen de dieren onder hun hoede op een zo natuurlijk mogelijke manier te houden. Dieren dienen op een zo natuurlijk mogelijke manier te worden gehouden Duurzaamheid WEK Dordrecht is de partij van de duurzaamheid. Wij moeten de burgers stimuleren om afval te scheiden, zorgvuldig om te gaan met het gebruik van energie, zoals verwarming en water. De gemeente moet adviezen geven over het bouwen van energiezuinige woningen. Het gebruik van de fiets bevorderen, dus ook voldoende veilige fietspaden aanleggen. Het plan Dordrecht plastic tasvrije gemeente juicht WEK Dordrecht toe. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en een gifvrije bodem. Daarom moet de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Milieudienst) weer vallen onder Dordts bestuur. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 9

10 3. Verkeer en vervoer Fietsers en voetgangers Automobilisten en doseerpollers Parkeren per minuut Het vrachtverkeer Parkeerterrein en pendelbusjes Verkeersknelpunt Behoud intercitystation Dordrecht Veer Kop v/h Land WEK Dordrecht wil de mobiliteit in de stad handhaven op een duurzame, verstandige manier. We hebben een plan voor iedereen: de voetganger, de fietser, de automobilist. De toegankelijkheid van de stad voor scootmobielen en mensen met een rollator moet sterk verbeterd worden. Fietsers en voetgangers Wij willen het fietsen aanmoedigen. Laten we fietsers ook in de voetgangerszone in het winkelgebied toelaten. Dit experiment is in Den Haag, Delft en Den Bosch geslaagd. Fietsers moeten zich aanpassen aan de voetgangers. WEK Dordrecht is voorstander van extra veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke kruispunten voor voetgangers en fietsers. Het is verstandig om constant te werken aan een goede infrastructuur en aantrekkelijke fietsvoorzieningen, zoals het vergroten van de bekendheid van de gratis (bewaakte) fietsenstallingen en ruime openingstijden hiervan. De fietspaden die er zijn, moeten goed worden onderhouden en veilig zijn, evenals de oversteekpaden voor de voetgangers. In de buurt van scholen is dit extra belangrijk, want WEK Dordrecht ziet graag dat ouders hun kinderen te voet en met de fiets naar school brengen. In het verlengde daarvan dienen basisscholen verkeerslessen te geven. Toestaan fietsen in winkelgebied binnenstad Huidige poller Grote Markt moet doseerpoller worden. Automobilisten en doseerpollers Over het verkeersstructuurplan heeft WEK Dordrecht duidelijke opvattingen. Op dit moment heeft de binnenstad van Dordrecht een groot aantal pollers, die op sommige plekken in de stad te veel hinder veroorzaken. WEK Dordrecht juicht daarom het plan toe om als experiment de bestaande vaste poller bij de Grote Markt te vervangen door een doseerpoller, waarbij auto s één voor één worden toegelaten. Nu rijden mensen, vooral van buiten de stad, kilometers om. Dit zorgt voor omzetverlies bij ondernemers en voor milieuvervuiling. We willen de stad ontlasten van te veel auto s, maar niet afgrendelen! Wel is WEK Dordrecht voorstander van het instellen van meer 30kmzones. Handhaven is hierbij een must. Parkeren per minuut WEK Dordrecht wil voor langparkeerders het liefst een groot parkeerterrein aan de rand van de stad. Voor kortparkeerders in de stad zou betalen per minuut een goed systeem zijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 10

11 Het vrachtverkeer Hoe zit het met het vrachtverkeer? Vanwege het historische karakter van de stad wil WEK Dordrecht zo veel mogelijk grote vrachtauto s weren uit de binnenstad. Ze zijn te groot voor de smalle straatjes, die vaak aangelegd zijn op oude dijken, en zorgen met hun gewicht voor trillingen die schade aanrichten aan de historische panden. Er is een distributiecentrum (Binnenstadservice Dordrecht) aan de rand van de stad, waar grote vrachtauto s hun lading kunnen laten overhevelen in kleinere busjes. Wij dienen het gebruik ervan te stimuleren. Het volgende plaatje illustreert de bedoeling: De voordelen van het weren van grote vrachtauto s in de binnenstad zijn groot: de verkeersdruk in de stad neemt af, de verkeersveiligheid voor de fietsers neemt toe, en de CO2-uitstoot neemt af. Parkeerterrein en pendelbusjes WEK Dordrecht is geen voorstander van het bouwen van nieuwe parkeergarages in de binnenstad: hoge kosten, milieuvervuiling en door de crisis wordt er veel minder gebruik van gemaakt. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld was er volgens het college van B&W aan de oostzijde van de binnenstad dringend behoefte aan zo n 600 parkeerplaatsen, verdeeld over twee parkeergarages. In 2013 bleek de geschatte parkeerbehoefte met 58% te zijn afgenomen tot 250 parkeerplaatsen. Een betere oplossing voor de mensen die met de auto naar Dordrecht moeten, is het optimaal benutten van een parkeerterrein aan de rand van de stad. Vervoer per pendelbusjes kan dan gratis. Zie het voorbeeld van Leiden, een stad van vergelijkbare omvang als Dordrecht, waar dit systeem met succes is ingevoerd. Behoud intercitystation Dordrecht WEK Dordrecht vindt het behoud van de intercitystatus van Dordrecht absoluut noodzakelijk. Het is vreemd om een tamelijk grote stad die een belangrijke regionale status heeft en altijd een intercitystation gehad heeft, deze status te ontnemen. Dordrecht heeft door het ontbreken van bijvoorbeeld een universiteit al een eenzijdige bevolkingsstructuur. Het voornemen van de NS om te stoppen met de intercitystatus van Dordrecht moet voorkomen worden, omdat het desastreuze gevolgen voor het vestigingsklimaat van bedrijven, onderwijsinstellingen enzovoorts heeft. Verkeersknelpunt Er zijn op dit moment knelpunten in de stad, die om een oplossing vragen. Zo ziet WEK Dordrecht graag een rotonde op de kruising Johan de Wittstraat / Singel. Het verkeer kan dan gewoon weer linksaf slaan naar de Nicolaas Maessingel en de doorstroming wordt verbeterd. Veer Kop v/h Land WEK Dordrecht is voor behoud van de veerbootverbinding Kop v/h Land. Voor het behoud van Intercitystatus Dordrecht WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 11

12 4. Onderwijs, welzijn en sport Onderwijs en welzijn Opvoedcursussen Alle scholen zingen Instrumentenprikkel Lespakket Omgaan met geld Jeugdhonken / Buurthuizen Onderwijs en welzijn WEK Dordrecht is een groot voorstander van goed en veelzijdig onderwijs. Wij zijn een partij die zich wil profileren met het onderwerp preventie. Jong geleerd is oud gedaan, en het goed omgaan met kinderen betekent dat we een hoop narigheid voorkomen. Preventie is dan ook beter dan repressie. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) Taalachterstand Ouderenbeleid Toegankelijkheid rolstoelen Sport Opvoedcurssusen In het kader van preventie is WEK Dordrecht een voorstander van laagdrempelige opvoedcursussen voor iedereen. Wij hebben hiervoor al regelmatig gepleit in de gemeenteraad en zullen dit blijven doen. Alle scholen zingen, tijdens de kerstmarkt in Dordrecht Alle scholen zingen WEK Dordrecht is een initiator geweest van muziek op school. Muziek, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, bevordert de cognitieve vaardigheden en de creativiteit, muziek maakt slim. Wij willen dat er op alle scholen wordt gezongen, net als vroeger, en dat ieder kind een instrument leert bespelen op de basisschool. Op dit gebied zijn er al enkele uitstekende projecten in Dordrecht gaande. Zo zongen vlak voor Kerst voor het tweede jaar achtereen schoolklassen uit Dordrecht op de trappen van het stadhuis, een door WEK Dordrecht geïnitieerd project. Het project Alle scholen zingen, dat tot eind 2015 loopt, is een groot succes. WEK Dordrecht wil dat dit project een vervolg krijgt. Instrumentenprikkel WEK Dordrecht werkt met enkele instanties samen in het project Instrumentenprikkel, met als doel om meer kinderen in aanraking te brengen met muziekinstrumenten. Veel mensen kennen kunst en cultuur alleen door passieve beleving. Maar juist de actieve deelname aan kunst en cultuur vormt, net als bij sport, de basis voor de geestelijke verrijking van het leven. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

13 Lespakket Omgaan met geld Met het oog op preventie pleiten wij er ook voor om omgaan met geld als thema op scholen te introduceren. WEK Dordrecht heeft tijdens de kadernota 2012 een motie ingediend om het lespakket Omgaan met geld op basisscholen en middelbare scholen in te voeren, een motie die door geen enkele andere politieke partij werd ondersteund. En dat terwijl er op dit moment een sterke toename is van huishoudens die aankloppen bij de schuldhulpverlening. Ook in het leven van kinderen speelt geld een belangrijke rol. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat ook later goed kunnen. Dit lespakket Omgaan met geld is een duurzaam project, dat meerdere jaren achtereen in verschillende klassen op basisscholen en middelbare scholen kan worden ingezet. Veel problemen van jongeren beginnen met het maken van schulden. Schuldenproblematiek kan het beste bij de bron worden aangepakt. Lespakket omgaan met geld Taalachterstand Dordtse scholen moeten blijven strijden tegen taalachterstand. Wij juichen plannen om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren erg toe, evenals inspanningen om meer HBO-onderwijs in Dordrecht te krijgen. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) OPOD heeft om 7,6 miljoen euro gevraagd aan de gemeente Dordrecht, maar krijgt 2,8 miljoen euro. WEK Dordrecht heeft als enige partij in de gemeenteraad deze aanvraag van het basisonderwijs ondersteund. Goed onderwijs kan niet op een koopje! Het gaat om de toekomst van de stad! Wij willen niet dat de scholen moeten kiezen tussen goede gebouwen en goede leerkrachten: beide zijn nodig. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

14 Jeugdhonken / Buurthuizen WEK Dordrecht is voorstander van jeugdhonken en buurthuizen. Deze kunnen kostendekkend draaien met behulp van een professionele beheerder en vrijwilligers. De gemeente kan hiervoor makkelijk leegstaande gebouwen ter beschikking stellen inclusief gebruik van gas, water en licht. Ouderenbeleid WEK Dordrecht is van mening dat oudere inwoners het beste zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en hun eigen woning kunnen blijven wonen: vereenzaming is echter een groot risico. De gemeente Dordrecht zal zich daarom, in samenwerking met maatschappelijke partners, actief moeten inzetten om sociaal isolement van (onder meer) ouderen te voorkomen en te verhelpen. Toegankelijkheid rolstoelen Om de zelfstandigheid te bevorderen vindt WEK Dordrecht dat iedereen met een rolstoel of rollator zich goed moet kunnen verplaatsen in onze gemeente. Gemeentelijke gebouwen, bushaltes, trottoirs, winkels en overige voorzieningen/evenementen dienen fysiek toegankelijk te zijn. Sport WEK Dordrecht is voor stimulering van de amateursport. De jeugd moet volop de gelegenheid krijgen om meer te bewegen en het past in deze doelstelling om zwemlessen te geven op school. Nu is het zo dat scholen wel gratis zwemlessen kunnen organiseren, maar geen geld hebben voor het vervoer van leerlingen naar het zwembad. In een waterrijk land als Nederland moet iedereen kunnen zwemmen! WEK Dordrecht is voor behoud van de openluchtbaden De Dubbel en het Wantijbad. Professionele sporten moeten ook hun plaats krijgen, maar dienen voornamelijk zichzelf financieel te bedruipen. Een eventueel nieuw te bouwen stadion van FC-Dordrecht moet ook grotendeels door particulieren bekostigd worden. Publiek geld graag naar publieke zaken! Eerder geld voor vervoer schoolzwemmen dan voor een nieuw stadion voor FC-Dordrecht WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

15 5. Sociale zaken en zorg Geen grootschalige projecten in de zorg Iedere burger heeft gelijke rechten Geen grootschalige projecten in de zorg Het rijk gaat taken naar de gemeenten overhevelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (decentralisatie). De gemeenten zullen het echter met minder geld moeten doen dan voorheen, maar liefst 1,5 miljard euro minder voor alle gemeenten samen. Het is erg belangrijk dat we blijven zorgen voor een zo goed en zo eerlijk mogelijk vangnet. Een bedrijf, de schoonmaakgigant Facilicom, heeft al aangekondigd dat het wil uitbreiden in de zorg. Dit is een voorproefje van wat ons te wachten kan komen te staan. Het is mogelijk dat gemeenten in de toekomst zwichten voor goedkope aanbiedingen van zeer grote bedrijven, die dan niet alleen een regionale of nationale monopolie-positie krijgen, maar ook helemaal niet lokaal opereren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die bedoeld is om de gemeenten in staat te stellen om lokale problemen lokaal (en goedkoper) op te lossen, verandert dan in het tegendeel van waarvoor hij bedoeld is. Het risico bestaat dan dat de zorg inderdaad goedkoper wordt, maar enorm verschraalt. WEK Dordrecht is voorstander van zorgverlening door kleine lokale teams van verpleegkundigen. Deze zijn goedkoper, omdat ze werken zonder overhead, maar zij verlenen wel goede en door de cliënten zeer gewaardeerde zorg. Goede sociale voorzieningen, zoals ook jeugdzorg, moeten beschikbaar blijven. Maar dit kan alleen als we meer gaan focussen op preventie (o.a. opvoedcursussen voor iedereen). Zorgverlening door kleine lokale teams van verpleegkundigen Iedere burger heeft gelijke rechten Elke burger van Dordrecht is voor WEK Dordrecht gelijkwaardig. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij op basis van leeftijd, sekse, religie, afkomst of sociale status. Mensen moeten kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, bij voorkeur via een vaste baan. Als mensen vastlopen door een opleidingsachterstand, herkomst, leeftijd of fysieke beperking, dan dient de gemeente hulp op maat te bieden. Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Armoede is niet aanvaardbaar. De gang naar de voedselbanken zou niet meer nodig moeten zijn. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 15

16 6. Kunst, cultuur en uitgaan Kunst- en cultuureducatie Evenementen Publiekstrekkers Kunst, cultuur en goede uitgaansmogelijkheden brengen geld naar de stad en verdienen daarom onze aandacht. Kunst- en cultuur en educatie Kunst- en cultuuronderwijs dragen in de volle breedte bij aan het welzijn van het individu. Het Energiehuis en onder andere ToBe Cultuurcentrum leveren hieraan een belangrijke bijdrage. WEK Dordrecht is ook voorstander van structurele invoering van kunstonderwijs op alle scholen. Dit is een investering in de creativiteit van onze toekomstige burgers. Kunst en cultuur gaan veel verder dan een bezoek aan de bioscoop, de concertzaal, de schouwburg of het museum. Kunst en cultuur vormen ons en helpen ons om onze verbeeldingskracht te ontwikkelen, wat nodig is in een samenleving waarin er veranderkracht en innovatievermogen van de burger wordt verwacht. Evenementen Het is belangrijk om sommige evenementen en culturele voorhoedes naar Dordrecht te halen, bijvoorbeeld het Nederlands Kamerkoor en het Glazen Huis (Serious Request). Publiekstrekkers De gemeente Dordrecht heeft in de afgelopen jaren veel goede initiatieven gestart en gefaciliteerd, zoals de nieuwe bioscoop The Movies, nieuwe cafés en restaurants, die ook buiten Dordrecht bekend zijn. Het blijft belangrijk om voldoende uitgaansgelegenheden te hebben in Dordrecht. Tentoonstelling Portret in portret in het Dordrechts Museum WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

17 7. Stad en toerisme Accommodatie Toeristenbelasting Leegstand De weekmarkt De Grote Markt Vestigingsklimaat Aanbesteding / Bestrating centrum Achterkant station Dordrecht Ondernemersfonds binnenstad Koopzondag WEK Dordrecht wil een levendige binnenstad met gezellige winkels, cafés en restaurants. Laat Dordrecht bruisen en haar aantrekkelijkheid laten zien aan toeristen. Accommodatie WEK Dordrecht is ervan overtuigd dat als Dordrecht grote groepen toeristen wil aantrekken, de binnenstad een hotel van minstens 120 bedden moet hebben. We hebben al eerder aandacht geschonken aan de uitbreiding van de hotelaccommodatie, zodat grote groepen toeristen kunnen worden opgevangen. WEK Dordrecht hecht veel belang aan het versterken van de toeristische infrastructuur voor Dordrecht. WEK Dordrecht wil de toeristische infrastructuur versterken en meer mogelijkheden creëren voor cruiseschepen. Het cultuuraanbod is in principe goed, maar als landelijke subsidies wegvallen, moeten wij als gemeente de cultuurinstellingen blijven steunen, bijvoorbeeld met het zoeken naar sponsors ofwel crowdfunding. Toeristenbelasting WEK Dordrecht is een voorstander van het heffen van toeristenbelasting. Dit geld kan gebruikt worden om de stad aantrekkelijker te maken voor toeristen. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 17

18 Leegstand Door de crisis is er veel meer leegstand van winkels in de stad dan voorheen. WEK Dordrecht heeft een werkbezoek gebracht aan Den Bosch. Wij hebben daar veel creatieve oplossingen gezien en Dordrecht kan er veel van leren. De bedoeling is om de leegstaande panden zo snel mogelijk op te vullen door er tijdelijke bedrijven (zoals kunstenaars en modezaken of cadeauwinkels) in te plaatsen. Het is van belang om de bedrijvigheid vast te houden. Gezamenlijk moeten wij er uitkomen. Er is werk aan de winkel De weekmarkt De stad Dordrecht heeft prima evenementen te bieden aan de bewoners en aan bezoekers van onze stad. De Dordtse weekmarkt (beste markt 2002 en 2004) is één van de beste markten van Nederland en moet daarom gekoesterd worden. Deze markt beslaat weliswaar wekelijks het gehele Statenplein en de Sarisgang, maar is misschien wel het grootste evenement dat Dordrecht wékelijks te bieden heeft. Het Statenplein is een prima plek voor de weekmarkt en dat moet zo blijven. Over het tijdelijk verplaatsen van de markt op het Statenplein / Sarisgang is al vaker gediscussieerd. WEK Dordrecht vindt het verplaatsing een slecht idee, omdat er voor evenementen genoeg alternatieve plekken zijn. De Grote Markt Dordrecht heeft op het ogenblik een redelijk verwaarloosd plein, dat in het verre verleden hoogtijdagen beleefde als marktterrein, maar nu louter als parkeerterrein schijnt te mogen dienen. We hebben het hier over De Grote Markt! Wellicht is het een goed idee om naar de mogelijkheden te kijken om van dit plein een evenemententerrein te maken. De Grote Markt verdient een betere bestemming dan alleen parkeerplaats. Een opknapbeurt van dit verslonsde terrein zou een boost kunnen geven aan het hele gebied, wat de gevestigde winkeliers best kunnen gebruiken. Een evenement zou de huidige locatie zeker ten goede komen. Op evenementendagen is het dan gewoon even geen parkeerterrein. Vestigingsklimaat Dordrecht moet echt zorgen voor een beter en gastvrijer vestigingsklimaat. Er zijn nu te veel regels en de bedrijven krijgen niet genoeg hulp. WEK Dordrecht streeft naar een gevarieerd aanbod van winkels, desnoods actief via wervingsacties. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 18

19 Ondernemersfonds binnenstad WEK Dordrecht is voorstander van een ondernemersfonds, dat zorgt voor een aantrekkelijke binnenstad. Om dit te bereiken zouden de verschillende partijen weer met elkaar om tafel moeten gaan zitten. Koopzondag WEK Dordrecht heeft geen bezwaar tegen koopzondagen van tot uur. Achterkant station Dordrecht Het station van Dordrecht is als toegangspoort van de stad voor veel mensen het visitekaartje van de stad. De voorkant is opgeknapt, maar dat geldt niet voor de achterkant. WEK Dordrecht vindt dat er iets gedaan moet worden tegen de verloedering van dit gebied en is voor verbetering van de aansluiting van het NS-terrein op het Weizigtpark. Aanbesteding / Bestrating centrum Enkele beeldbepalende straten, zoals de Wijnstraat, hebben in de afgelopen periode nieuwe bestrating gekregen. Dat heeft geleid tot wegwerkzaamheden waar bewoners en vooral bedrijven ernstig hinder van hebben ondervonden, omdat er naderhand diverse herstelwerkzaamheden moesten plaatsvinden. De aangelegde bestrating maakt de binnenstad mooi en het past goed bij het historische karakter van de stad. Helaas is er niet gekozen is voor een kwalitatief goede aanbieder, maar voor de allergoedkoopste oplossing. Hierdoor zien wij nu bij de bestrating vanuit de Visstraat naar de Langeen Korte Breestraat dat het wederom mis gaat. De gebruikte klinkers worden daar inmiddels kapot gereden. Ook hier zullen weer dat dure reparaties moeten worden uitgevoerd. Kwaliteit en prijsverhouding moeten altijd in het oog worden gehouden. Goedkoop kan duurkoop zijn. Gezelligheid tijdens de werk- en herstelwerkzaamheden in de Visstraat. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

20 8. Economie en Financiën Ondernemersloket Hoge huren en leegstand Bezuinigen OZB Semipublieke instellingen Bibliotheken Stedenbanden Ondernemersloket WEK Dordrecht vindt dat er stevig moet worden ingezet op een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het ondernemersloket (aanspreekpunt voor bedrijven) moet zijn werk veel beter doen. Hoge huren en leegstand Een levendige binnenstad is niet haalbaar als er veel panden leegstaan als gevolg van te hoge huren. De gemeente moet zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat. Bezuinigen Een belangrijke stelling van WEK Dordrecht is: Bezuinigen op grote projecten, zodat je niet hoeft te bezuinigen op kleinere. Wie zegt: Wij kunnen nu eenmaal niet anders dan bezuinigen, schaft onze politieke vrijheid af en ontkent dat er keuzemogelijkheden zijn. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist waarop bezuinigd moet worden. WEK Dordrecht vindt dat de website bezuinigingskeuzes.nl onnodig was. Het is onjuist om de bevolking te vragen om mee te denken over (kleine) bezuinigingen, terwijl de raad zelf veel effectievere, grote bezuinigingen niet op de agenda zet. De website zelf kostte euro, en kostte daarmee meer dan hij opleverde. WEK Dordrecht vindt dat enkele peperdure grote projecten, zoals de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, het vergadersysteem van de Drechtraad en het gemeenschappelijke ICT-project voor de Drechtsteden niet door hadden moeten gaan. WEK Dordrecht heeft telkenmale aangedrongen op het laten vervallen van deze grote projecten, die weinig toevoegen en wel veel geld kosten. WEK Dordrecht zal zich in de komende raadsperiode sterk maken om deze dure projecten te stoppen. OZB WEK Dordrecht wil de Onroerende Zaak Belasting voorlopig houden zoals het is. Eerst de grote projecten tegen het licht houden. Daar kan veel geld mee bespaard worden. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 20

21 Semipublieke instellingen WEK Dordrecht is van mening dat de salarissen bij semipublieke instellingen die een relatie hebben met Dordrecht, niet boven de Balkenendenorm mogen uitstijgen. Dit geldt des te meer voor een bedrijf als HVC, dat een schuld van bijna 1 miljard heeft en bovendien personeel ontslaat. Bibliotheken Er is nu genoeg wegbezuinigd. Bestaande bibliotheken houden. Lezen is belangrijk! Stedenbanden Stedenbanden zijn zinvol en moeten blijven, omdat gemeenteraadsleden door deze contacten ideeën kunnen opdoen voor hun eigen stad, en kunnen profiteren van de expertise van buiten. Wat doen gemeenten in ander landen beter dan wij? Wel moeten we erg kritisch zijn op de bestedingen van de gemeente in het kader van ontwikkelingsprojecten. Iedere cent moet verantwoord worden. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma

22 9. Wijken, leefbaarheid en veiligheid Coffeeshops Huisvesting en overlast Privacybescherming Veiligheid en politietaken Coffeeshops Wij willen de coffeeshops in Dordrecht beperken en wij zijn voorstander van een benadering zoals die van Zwijndrecht. Daar is slechts één coffeeshop, die wordt gerund door de gemeente. Uiteraard moeten hier voldoende toezichthouders zijn. Voor de nu bestaande coffeeshops willen wij een samenscholingsverbod wanneer zij overlast geven. Huisvesting en overlast Dordrecht kent een groot aantal arbeidsmigranten. Dat aantal zal bij een verdere eenwording van Europa zeker niet afnemen. De gemeente moet voortdurend controleren of mensen uitgebuit worden door uitzendbureaus, die een onevenredig deel van hun salaris innemen. Illegale bewoning en overlast moeten worden tegengegaan. Privacybescherming WEK Dordrecht wil de privacy van bewoners zo veel mogelijk beschermen. Het grootschalige spionageschandaal van de NSA dat afgelopen jaar aan het licht kwam, laat ook zien dat Big Brother geen fantasie is, maar werkelijkheid. We scharen ons dan ook achter Vrijbit, een organisatie die de overheden en de burgers oproept om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de burger. Het stelen van de identiteit van de burger is tegenwoordig te gemakkelijk, en burgers die dit op verschillende manieren overkomt, worden in staat van beschuldiging gesteld. Geen bezorging van paspoorten en ID-kaarten op het werk en thuis: fraudegevoelig. Veiligheid en politietaken De overheid, dus ook de gemeente, moet niet alleen dienstverlenend aan de burger willen zijn, maar ook kaderstellend, corrigerend en handhavend. Die laatste drie diensten aan de burger schieten er nog te vaak bij in. Een fatsoenlijke samenleving heeft recht op een fatsoenlijke overheid, en het is zaak dat wij heldere kaders stellen. Een voorbeeld waar het niet goed gaat is de willekeurige werkwijze van de politie daar waar er keuzes gemaakt moeten worden wie wel of niet moet worden gefouilleerd. De thema s Veiligheid, Leefbaarheid en Onderwijs leiden allemaal naar dezelfde conclusie: bekommer je om de jeugd en dat in een zo vroeg mogelijk stadium! Handhaven is een must, maar preventie is beter. WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma Pagina 22

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Bijlage: waarop bezuinigen?

Bijlage: waarop bezuinigen? Bijlage: waarop bezuinigen? Door de gemeenteraad en het College van B&W zijn een 20-tal maatregelen aangemeld. De maatregelen voldoen aan drie criteria: ze zijn voor inwoners begrijpelijk, afweegbaar en

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1 PIJNACKER - NOOTDORP Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Lijst. Een goed bestuur begint bij u!

Lijst. Een goed bestuur begint bij u! Lijst 2 Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een goed bestuur begint bij u! Behouden en verbeteren van wat we hebben is uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van VV2000/Leefbaar

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Minder bussen in de Bloemerstraat Meest gewaardeerd Veelzijdigheid zoals

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie