Onderzoeksrapport. Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht. 28 juni Patrizia Schiozzi Studentnr Opleiding CMD variant: deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht. 28 juni 2009. Patrizia Schiozzi Studentnr. 20064047 Opleiding CMD variant: deeltijd"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht 28 juni 2009 Patrizia Schiozzi Studentnr Opleiding CMD variant: deeltijd

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding De directe aanleiding Een wiki... wat is dat? Probleemstelling Onderzoeksvragen Doelstelling Onderzoeksmethode Onderzoeksgroep Interviews De casussen in vogelvlucht De wiki van overheidsorganisatie De wiki overheidsorganisatie De wiki s van overheidsorganisatie De wiki van bedrijf X Resultaten Deelvraag 1: wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen of verschillen van Dordrecht? Deelvraag 2: wat was de aanleiding, doelstelling en scope? Deelvraag 3: welke stappen zijn doorlopen Deelvraag 4: welke ontwerpcriteria en strategieën? Deelvraag 5: wat zijn de ervaringen met de wiki? Deelvraag 6: wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Conclusies en aanbevelingen De succesvolle wiki s

3 5.2. De minst succesvolle wiki s De middenmoter Overheidsorganisatie vs. organisatie uit het bedrijfsleven Aanbevelingen

4 Managementsamenvatting Dit onderzoek heeft als doel lering te trekken uit een aantal wikiimplementaties bij diverse (overheids)organisaties. In het onderzoek worden met name de succesfactoren, valkuilen en 'lessons learned' in kaart gebracht, om de kans van slagen van een dergelijke implementatie in Dordrecht te verhogen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en mei 2009 in opdracht van Dhr. Ton Mol, beleidsadviseur informatiemanagement van het Service Centrum Drechtsteden. De directe aanleiding voor het onderzoek was de winnende idee uit de prijsvraag van het Dordtse ideeënmanagement 2008: de introductie van een corporate-wiki bij de Gemeente Dordrecht. De aanleiding in ruimere zin was ontevredenheid over de vindbaarheid van informatie op het huidige Dordtse Intranet en behoefte aan een betere vorm van kennisdeling. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een vijftal casestudies bij drie overheidsorganisaties en één organisatie uit het bedrijfsleven. De casestudies zijn uitgevoerd in de vorm van een halfgestructureerd interview. Helaas is geen lokale overheid bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. In het onderzoek zijn voornamelijk organisatorische vraagstukken aan bod gekomen. De kernvraag van het onderzoek luidde als volgt: Onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden kan de implementatie van een corporate-wiki een succes worden? Succesvolle en minder succesvolle wiki s Van de 5 bestudeerde wiki s zijn twee zeer succesvol en twee behoorlijk mislukt. Een wiki wordt alleen gebruikt door één team (dat ertoe verplicht is) binnen de afdeling waarin hij is geïntroduceerd, en wordt daarom als slechts beperkt succesvol beschouwd. Doelstellingen De succesvolle wiki s zijn ontstaan uit een zeer concrete behoefte om een kennisbank op te zetten rond een specifiek onderwerp. Bij de minst succesvolle wiki s waren de voornaamste doelstellingen het communiceren rond een verandertraject en het genereren van ideeën en feedback. Hoewel niet 4

5 expliciet genoemd, was hier het creëren van draagvlak waarschijnlijk een impliciete doelstelling. Scope Bij de succesvolle implementaties was de scope in eerste instantie klein en afgebakend en is later uitgebreid. Informeel De succesvolle wiki s zijn beide langs informele wegen ontstaan. Er is geen sprake geweest van formele besluitvorming of gestandaardiseerde projectuitvoering. Bottom-up benadering De succesvolle wiki s zijn geheel vanuit de werkvloer ontstaan, dit in tegenstelling tot de minst succesvolle die op directieniveau geïnitieerd zijn (en in één geval zelfs door de directie min of meer is doorgedrukt ). Communicatie De succesvolle wiki s verkochten zichzelf. Enthousiaste gebruikers namen de rol van ambassadeurs op zich en de wiki werd via mond-tot-mond reclame binnen de organisatie aangeprezen. Gebruiksvriendelijkheid Bij de succesvolle wiki s was de gebruiksvriendelijkheid afgestemd op de doelgroep. Openheid, interactie en dynamiek De succesvolle wiki s zijn ontstaan uit de behoefte aan openheid, snelle interactie en dynamiek en zijn ingericht conform deze behoefte. Gebruikers De initiële gebruikers zijn in beide succesvolle wiki s mensen met een meer dan gemiddelde affiniteit met ICT. Bij een geval is de wiki op termijn zonder problemen door de hele organisatie in gebruik genomen. Aanbevelingen 1. Denk goed na over de doelstelling van een wiki en hou hierbij de toepassingsgebieden scherp voor ogen. Bedenk dat een wiki niet dé oplossing is voor elk probleem. Uit het onderzoek komt het opzetten van een gestructureerde kennisbank als meest succesvol toepassings- 5

6 gebied naar voren. 2. Omschrijf duidelijk de scope van de wiki. Begin desnoods klein en breid later uit. 3. Introduceer de wiki als concrete oplossing voor een concreet probleem en zorg ervoor dat de mensen die ermee gaan werken dit ook zo ervaren. 4. Zorg dat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem goed is afgestemd op de doelgroep: een Engelstalige wiki waar je zo nu en dan html-codes moet gebruiken is geen probleem voor mensen uit de ICTbranche, maar wel voor beleidsambtenaren van rond de Zorg ervoor dat de wiki open wordt gesteld aan de hele doelgroep en beperk de moderatie indien mogelijk tot een minimum of zelfs liever tot peer-review. 6. Introduceer de wiki bij de mensen die het systeem het meest nodig hebben: als de wiki voor hun een goede oplossing is, zullen zij zelf de rol van ambassadeurs op zich nemen en de blijde boodschap binnen de organisatie verkondigen. 7. Indien mogelijk, introduceer de wiki bij mensen die affiniteit hebben met ICT en al gewend zijn om te werken met web 2.0 platforms. 8. Laat de communicatie rond de wiki zoveel mogelijk over aan enthousiaste gebruikers. 9. Bedenk dat een bottom-up aanpak veel beter werkt dan een topdown aanpak. 6

7 1. Inleiding Kreten als We hyven of dat staat op wikipedia kom je steeds vaker tegen. De zogenaamde 'user generated content platforms' schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze platforms werken volgens het principe dat niet de websitebeheerder maar de gebruikers de inhoud van een website bepalen en beheren. Dergelijke platforms zijn tegenwoordig niet meer uit de dagelijkse routine van de gemiddelde internetgebruiker weg te denken. Omdat het gaat om een vernieuwde denkwijze met betrekking tot webcontent, heeft dit principe ook de bijpassende naam Web 2.0 gekregen. Ook in overheidsland zijn deze ontwikkelingen niet onopgemerkt gebleven, getuige sites als en waar ambtenaren informatie kunnen uitwisselen over web 2.0 experimenten binnen de overheid. De innovatieve ambtenaar anno 2009 beseft dat de veranderende samenleving een andere werkhouding van de dienstverlener vraagt, een houding waar openheid, transparantie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Openheid, transparantie en innovatie richting de burger, maar ook in de samenwerking binnen en tussen overheidsorganisaties. Kennismanagement, interne communicatie en interactiviteit spelen hierin een cruciale rol. Het onderwerp van dit rapport is een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de implementatie van een web 2.0-instrument, in het bijzonder een corporate-wiki, binnen een overheidsorganisatie. Het document is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 heeft een inleidend karakter en beschrijft de aanleiding, probleemstelling en doelstelling van het onderzoek; in hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksmethode beschreven; in hoofdstuk 3 worden de cases kort uiteengezet; in hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven en tenslotte in hoofdstuk 5 volgen conclusies en aanbevelingen. Vooraan in het document is een managementsamenvatting opgenomen met de highlights uit het rapport De directe aanleiding De gemeente Dordrecht organiseert elke jaar een prijsvraag om haar medewerkers te stimuleren om innovatieve ideeën aan te dragen. De winnende idee van 2008 was het opzetten van een wiki voor de ambtenaren van Dor- 7

8 drecht. De Service Eenheid Implementatie Verandertrajecten van het Service Centrum Drechtsteden heeft opdracht gekregen vorm te geven aan deze interactieve informatie- en communicatievoorziening. Het idee van een wiki ontstond bij Emma Forsten, beleidsmedewerkster werkzaam bij de sector Stadsontwikkeling, toen zij op een dag op zoek was naar een overzicht van de 13 grote bouwprojecten die momenteel in Dordrecht worden uitgevoerd. Na een half uurtje zoeken op het Dordtse Intranet gaf ze het op: het overzicht was niet te krijgen, wél een wirwar aan plannen van aanpak, voortgangsrapportages, financiële overzichten, inspraakprocedures en noem het maar op. Een wiki als eerste ingang waarbij de eerste, algemene informatielaag wordt ontsloten, met verwijzingen naar diepliggende documenten leek Emma dé oplossing Een wiki... wat is dat? Met het begrip wiki of wiki wiki wordt een verzameling van een bepaald type hypertextdocumenten aangeduid alsook de software die gebruikt wordt om deze te realiseren. Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend voorbeeld van een wiki is Wikipedia. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en 'snel, vlug, beweeglijk' betekent. In principe kan een wiki dienen voor alles waarvoor de gebruikers willen dat het dient. Het systeem leent zich uitstekend voor samenwerking met anderen. In toenemende mate wordt dit concept op het intranet van een organisatie ingezet om de kennisdeling te vergroten. (bron: Wikipedia, hoe kon het ook anders?). Wat betreft de toepasbaarheid van wiki s kan gedacht worden aan de volgende gebieden: kennis delen, door het opzetten van dynamische en gestructureerde kennisbanken; vernieuwen, door het creëren van ideeënplatforms; crowdsourcen, door mensen buiten je organisatie te betrekken bij denk- innovatie- en beleidsvormingsprocessen; samenwerken 8

9 1.3. Probleemstelling In 2005 is het Intranet van de gemeente Dordrecht vernieuwd. Het huidige Intranet bestaat uit een aantal verschillende componenten die in meer of mindere mate met elkaar gekoppeld zijn: een nieuwsvoorziening, een interne telefoongids met een zogenaamde smoelenboek, een projecteninformatiesysteem, een documenteninformatiesysteem, enz. Al deze componenten komen samen in een intranet portaal. Afbeelding 1: Intranet-portaal Dordrecht Hoewel het huidige intranet een grote verbetering is ten opzichte van het vorige, is er een aantal functionaliteiten die te wensen over laat. Met name het zoeken in de veelheid aan informatie verspreid over de verschillende systemen wordt door de gebruikers ervaren als omslachtig en niet gebruiksvriendelijk. Elk systeem heeft een eigen zoekmachine en het valt een gebruiker niet uit te leggen welke informatie in welk systeem te vinden is. Ook is de informatie niet gelaagd: slaagt een gebruiker in het juiste systeem te zoeken, dan wordt hij overlaadt door een enorme hoeveelheid aan documenten en ziet hij door de bomen het bos niet meer. De behoefte aan een instrument dat ordening een gelaagdheid brengt wordt groter naarmate het 9

10 intranet groeit. Naast de slechte vindbaarheid van informatie kent het Dordtse Intranet nog een aantal knelpunten: de actualiteit van de geboden informatie, de betrokkenheid van de medewerkers en de bereidheid om relevante informatie te plaatsen en onderhouden zijn verre van optimaal. Het opzetten van een interactieve wiki waar gemeenteambtenaren gezamenlijk aan kunnen bijdragen lijkt een uitgelezen kans om de toegankelijkheid van de aanwezige kennis te vergroten, de interactie tussen de ambtenaren te bevorderen en een stimulerend en innovatief online klimaat te scheppen. Echter, het bieden van een dergelijke platform betekent niet per definitie dat alle genoemde problemen in een klap opgelost zullen zijn. Wij zullen ons moeten afvragen onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden deze implementatie een succes kan worden. Met andere woorden, welke factoren spelen een rol bij de introductie van een dergelijk instrument? Welke problemen lossen we werkelijk op, dus wat levert het concreet op? 1.4. Onderzoeksvragen De kernvraag van dit onderzoek is: Kernvraag: Onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden kan de implementatie van een corporate-wiki een succes worden? Om een antwoord te geven op de kernvraag, is een vijftal wikiimplementaties bij 4 organisaties onder de loep genomen. De kernvraag werd uitgesplitst in de volgende deelvragen: 1. wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen met of verschillen van Dordrecht? 2. wat was de aanleiding, doelstelling en scope van de wiki? 3. welke stappen zijn doorlopen? 4. welke ontwerpcriteria en strategieën zijn gebruikt? 10

11 5. wat zijn de ervaringen met de wiki? 6. wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? 1.5. Doelstelling Het doel van dit onderzoek is lering trekken uit een aantal wikiimplementaties bij (overheids)organisaties. Daarbij willen wij met name de succesfactoren, valkuilen en 'lesson learned' in kaart brengen, om de kans van slagen van een dergelijke implementatie in Dordrecht te verhogen. 11

12 2. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een korte literatuuronderzoek en een aantal casestudies. De case studies hebben plaatsgevonden in de vorm van een halfgestructureerd interview met mensen die direct betrokken zijn geweest bij de implementatie van een of meer wiki's bij diverse organisaties Onderzoeksgroep Om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek zo representatief mogelijk zijn voor de Dordtse situatie, zijn vooral overheidsorganisaties benaderd. De gekozen ingang is de online community Ambtenaar 2.0 (zie Dit platform is een ontmoetingsplaats voor ambtenaren en andere professionals uit het hele land die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van web 2.0 voor het werk en de manier van werken van de overheid. Het platform is in maart 2008 door Davied Berlo opgericht en heeft inmiddels meer dan 1000 leden. Davied Berlo is tevens auteur van het boek 'Ambtenaar 2.0' (zie literatuurlijst). Op 9 februari 2009 is een oproep geplaatst. Deze oproep heeft een aantal contacten opgeleverd en uiteindelijk zijn 3 personen uit 3 landelijke overheidsorganisaties bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Dit rapport is geanonimiseerd. Daarom spreken wij voortaan van: Overheidsorganisatie 1 Overheidsorganisatie 2 Overheidsorganisatie 3 Het is helaas niet gelukt om een case te vinden bij een lokale overheid. Naast de oproep op het ambtenaar 2.0-platform, is ook een oproep geplaatst op een Nederlandse platform waar mensen praktijkervaringen over wiki-toepassingen, technologieën en implementaties met elkaar uitwisselen. Deze oproep heeft een contact uit het bedrijfsleven opgeleverd die bereid was om mee te werken aan het onderzoek: Bedrijf X Het bedrijf X is een Internet Service Provider. Er is bewust gekozen om een 12

13 organisatie uit het bedrijfsleven in het onderzoek te betrekken om na te gaan of de aanpak wezenlijk verschilt ten opzichte van die van de overheid. Vanwege de beschikbare tijd en een relatieve terughoudendheid van de contactpersonen om aan het onderzoek mee te werken, hebben wij ons moeten beperken tot 4 organisaties Interviews De interviews hebben plaatsgevonden tussen 17 maart en 6 april Als leidraad voor de halfgestructureerd interviews zijn de volgende vragen gebruikt: Vragen over de geïnterviewde Naam, functie, rol in het project. Vragen over de organisatie (deelvraag 1) Naam, aantal medewerkers, type organisatie, organigram (indien mogelijk). Bij welke organisatieonderdeel is/wordt de wiki geïmplementeerd? Of is het organisatiebreed? Vragen over de aanleiding, doelstelling en scope van de wiki (deelvraag 2) Wat was de aanleiding/probleemstelling? Wat is/was de doelstelling van de wiki? Wat is de scope van de wiki? Is het een wiki rond een specifiek onderwerp of thema of algemeen? Vragen over het project (deelvraag 3) Wie heeft het project geïnitieerd? Is de doelgroep van tevoren in kaart gebracht? Hoe is de communicatie rondom het project verlopen? Vragen over de Ontwerpcriteria / strategie (deelvraag 4) Kan iedereen aan de wiki bijdragen? Wel of niet anoniem? Is er een vorm van controle/eindredactie/moderator? Wat is de relatie met de rest van het Intranet? Is de wiki gedwongen / niet gedwongen? Is er voor de introductie van de wiki gebruik gemaakt van 'early adapters' of ambassadeurs? Welke wiki-software wordt gebruikt? 13

14 Zijn instructies of opleidingen verzorgd? Vragen over de ervaring met de wiki (deelvraag 5) Wordt de wiki (of delen ervan) actief gebruikt? Waarom wel/niet? Is het systeem gebruiksvriendelijk? Wie zijn de meest actieve gebruikers? Is er een gemeenschappelijke noemer te herkennen? Vragen over de succesfactoren en valkuilen (deelvraag 6) Noem de belangrijkste succesfactoren. En de belangrijkste valkuilen. Wat zou je anders doen / heb je verder opmerkingen? Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en later uitgeschreven. Het materiaal is vervolgens vergeleken en geanalyseerd. In bepaalde gevallen zijn de interviews later aangevuld met informatie uit mailwisselingen of telefoongesprekken die na het interview hebben plaatsgevonden. 14

15 3. De casussen in vogelvlucht 3.1. De wiki van overheidsorganisatie 1 De stafdirectie van overheidsorganisatie 1 heeft in 2006 de webadviseur Intranet verzocht om te gaan uitzoeken of het mogelijk was een wiki op het Intranet te gaan implementeren. In eerste instantie was de wiki bedoeld om de interne diensten en producten te ontsluiten, maar het moest ook mogelijk zijn de wiki voor andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld als ondersteunende instrument voor beleidsambtenaren. De doelstellingen waren nogal vaag, evenals de scope van het project. Uiteindelijk heeft de webadviseur de scope weten te verkleinen en er is een pilot opgezet rondom een toen actueel onderwerp, namelijk een reorganisatie. Door een fors verschil van mening tussen de stafdirectie en de projectmedewerkers is het project vrij moeizaam verlopen. Op verzoek van de stafdirectie is er bijvoorbeeld nauwelijks gecommuniceerd over het project: de stafdirectie ging ervan uit dat de wiki een zodanig succes zou worden dat het zichzelf in de organisatie verder zou verkopen, wat niet het geval bleek te zijn. Daarnaast werd de kennis die de projectgroep had van de intranetgebruikers systematisch van tafel geveegd, onder andere hun overtuiging dat de ambtenaren nog lang niet toe waren aan zo'n vernieuwend instrument. De wiki werd uiteindelijk hoofdzakelijk gebruikt door de stafdirectie. Er werden ellenlange teksten in ambtelijke taal gepost, die bepaald niet uitnodigend waren om erover te discussiëren. Daarnaast was het systeem (Flexwiki) niet genoeg gebruiksvriendelijk: het was Engelstalig en men moest html-codes kennen om artikelen te plaatsen en bewerken. De wiki en het Intranet waren bovendien twee volledig gescheiden omgevingen, hierdoor ontstonden onduidelijkheden en doublures. Geen enkele deel van de wiki is een succes geworden en de wiki is nooit echt door de organisatie gedragen. Momenteel wordt de wiki nauwelijks meer gebruikt De wiki overheidsorganisatie 2 Overheidsorganisatie 2 is momenteel met een omvangrijke verandertraject 15

16 bezig met als doel een verbetering van de dienstverlening, het versnellen van procedures en een hogere mate van transparantie. Om de communicatie rond dit traject te bevorderen en om ervoor te zorgen dat het verandertraject goed uitgewerkt wordt, is vanuit de directie besloten om een wiki te implementeren. De wiki wordt organisatiebreed gebruikt, maar de meest actieve bijdragers zijn de medewerkers die direct betrokken zijn met het verandertraject. De wiki wordt met name gebruikt om conceptstukken te laten lezen en feedback en ideeën vanuit de werkvloer te krijgen. De communicatie over de wiki is meegenomen in de communicatie rondom het verandertraject. Tijdens de roadshows met presentaties over de reorganisatie is de wiki uitgebreid besproken. Daarnaast is de wiki via de afdelingshoofden onder de aandacht gebracht. Mijn contactpersoon, medewerker technische infrastructuurdiensten, die betrokken is geweest bij de technische implementatie, kan geen uitspraak doen over de mate waarin de wiki als succes beschouwd kan worden. Hij ziet dat de wiki dagelijks gebruikt wordt en weet te melden dat er inmiddels een tweede wiki is ingericht met als thema de hrm-aspecten rondom het verandertraject. Deze tweede wiki is besloten en wordt alleen door de afdeling personeelszaken gebruikt. Navraag bij een collega die meer vanuit de organisatorische kant bij de implementatie betrokken is geweest, leerde dat de wiki nog niet echt van de grond is gekomen. De mensen moeten erg wennen aan het nieuwe medium en het gebruik is ver beneden verwachting. Bij deze organisatie wordt gebruik gemaakt van mediawiki. Om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verhogen, zijn enkele plug-in's geïnstalleerd De wiki s van overheidsorganisatie 3 Mijn contactpersoon is softwarearchitect bij de ICT afdeling van overheidsorganisatie 3. Het team waar hij werkt houdt zich bezig met ICT-projecten en - technologieën. Door de groei van de uitgevoerde ICT-projecten zowel in aantal als in omvang en door de talloze vernieuwingen binnen de gebruikte technologieën, is de behoefte ontstaan aan een instrument dat orde en 16

17 overzicht kon scheppen. Om te voorzien in deze behoefte heeft mijn contactpersoon een wiki binnen zijn team geïntroduceerd. Inmiddels zijn 15 omgevingen aangemaakt, één voor elke onderwerp (webtechnologieën, security, integratie, enz.). Deze wiki's zijn 'vanuit de werkvloer' ontstaan en worden heel intensief gebruikt vooral door projectleiders, projectmedewerkers en iedereen die te maken heeft met ICT-projecten. Ze voorzien duidelijk in een behoefte en worden ervaren als dé oplossing voor het gebrek aan overzicht. Alle medewerkers van de afdeling van mijn contactpersoon kunnen vrij bijdragen aan de wiki en er is geen sprake van eindredactie of fiattering. Mijn contactpersoon bewaakt de wiki, maar heeft zelden hoeven in te grijpen. De introductie van deze wiki's is nogal informeel verlopen, dat wil zeggen, er heeft geen standaard besluitvormingsprocedure plaatsgevonden, wat hoogst ongebruikelijk is bij deze organisatie. Voor deze wiki wordt gebruik gemaakt van JSP-wiki software. In dezelfde periode is binnen de afdeling een tweede wiki geïntroduceerd. De aanleiding voor deze tweede wiki was de centralisatie van alle ICTafdelingen van de organisatie. Als gevolg van deze reorganisatie ontstond de behoefte om de aanwezige kennis binnen deze voorheen autonome diensten te bundelen in een centraal kennissysteem. De wiki wordt intensief gebruikt door het team Werkplekondersteuning, in het bijzonder door het servicedesk. In opdracht van het management moeten alle medewerkers van het servicedesk deze wiki gebruiken om een knowledge-base op te zetten en calls te kunnen doorzetten. De wiki wordt verder mondjesmaat door de rest van de afdeling gebruikt. Deze wiki is op een formele wijze tot stand gekomen: er is een project gestart en er heeft een standaard besluitvormingsprocedure plaatsgevonden. Anders dan de JSP-wiki, is er hier sprake van een strakke eindredactie en niet alle medewerkers kunnen artikelen publiceren. Voor deze wiki wordt gebruikt gemaakt van de software Confluence. Binnen de afdeling is er een flinke discussie ontstaan over deze twee wiki's. Hoewel de JSP-wiki een groot succes is, wordt deze door de leiding slechts 'gedoogd'. Er is zelfs sprake van dat de JSP-wiki in de toekomst gemigreerd zal moeten worden naar de Confluence-wiki. Een dergelijke migratietraject 17

18 zou een zeer omvangrijk project betekenen waar de gebruikers helemaal niet op zitten te wachten. Momenteel is er een onderzoek gaande om de redenen te achterhalen waarom de Confluence-wiki zo weinig wordt gebruikt door de andere teams dan de servicedesk De wiki van bedrijf X Voor 2004 had bedrijf X een vrij statisch Intranet. Alle berichten en pagina's werden op verzoek van de verschillende afdelingen door de afdeling communicatie geplaatst. In 2004 werd besloten om het Intranet te vernieuwen. Er werd een project gestart, in overleg met de afdelingen werd een programma van eisen opgesteld en uiteindelijk werd het open source systeem Zope geïntroduceerd. In dit nieuwe Intranet had elke afdeling zijn eigen omgeving en konden de medewerkers zelf berichten en pagina's aanmaken. De geplaatste berichten en pagina's werden pas gepubliceerd nadat de afdelingshoofd gefiatteerd had. Dit leverde een ongewenste situatie op: afdelingshoofden moesten veel tijd besteden aan het doornemen en goedkeuren van berichten, daarnaast zorgde dit fiatteringsysteem voor vertraging bij het publiceren. Het systeem Zope werd in de loop van de tijd door de techneuten van bedrijf X flink aangepast om tegemoet te komen aan de speciale wensen van het bedrijf. Na een aantal maanden was het systeem zo ver aangepast dat het niet meer mogelijk was om nieuwe versies te installeren: Zope en het aangepaste systeem liepen te ver uit elkaar. Hierdoor kon bedrijf X niet profiteren van de doorontwikkeling van de software en van de veelheid aan nieuwe plug-in's die de gebruiksvriendelijkheid van het systeem verhogen. Anderhalf jaar later en euro armer was de frustratie rondom het nieuwe Intranet groot. Mijn contactpersoon, business developer bij X, besloot toen samen met een collega om te gaan kijken naar alternatieven. Na wat te hebben geëxperimenteerd met verschillende wiki-software, werd Confluence op een server geïnstalleerd. Om de wiki te introduceren ging mijn contactpersoon op zoek naar afdelingen die grote problemen hadden met het toenmalige Intranet. De helpdesk was zo'n afdeling: zij hadden een grote behoefte aan een knowledge-base waar ze werkprocedures, oplossingen van voorkomende problemen, work- 18

19 arounds enz. konden plaatsen en het toenmalige Intranet werd ervaren als niet geschikt daarvoor. De helpdesk was meteen enthousiast over de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de wiki: iedereen kon overal bij, als iemand een oplossing voor een probleem had gevonden, kon hij het meteen in de wiki opnemen en beschikbaar stellen aan alle andere helpdeskers. Vanaf dat moment ging het vanzelf: van de helpdesk naar afdeling beheer, van beheer naar Product management, van product management naar financiën, de wiki verspreidde zich als een olievlek binnen de organisatie. De helpdesk ging korte cursussen organiseren voor de eigen medewerkers, maar gaandeweg werden deze cursussen bezocht door enthousiaste wikigebruikers uit de hele organisatie. Zes maanden na de eerste introductie van de wiki werd Zope nauwelijks nog gebruikt en iedereen was met de wiki bezig. Om politieke redenen heeft Zope nog een half jaar naast de wiki gedraaid, echter werd het steeds minder en minder gebruikt. Een klein jaar na de introductie van de wiki werd Zope offline gezet. De wiki was het intranet geworden! 19

20 4. Resultaten In dit hoofdstuk worden de uitkomsten uit de afgenomen interviews uiteengezet. Voor de volledigheid en het gemak van de lezer worden delen uit de casusbeschrijvingen in hoofdstuk 3 in dit hoofdstuk herhaald Deelvraag 1: wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen of verschillen van Dordrecht? Helaas hebben wij geen gemeentelijke organisatie gevonden die bereid was om aan het onderzoek te werken. Drie van de vier organisaties die mee hebben gewerkt, zijn grote landelijke overheidsorganisaties. Deze organisaties behoren volgens de indeling van Mintzberg tot de categorie 'machinebureaucratie', dat zich kenmerkt door de volgende eigenschappen: is relatief oud en stabiel; werkt met gestandaardiseerde werkprocessen; is formeel; heeft een hiërarchische structuur. Ook de gemeente Dordrecht is grofweg te typeren als een machinebureaucratie, met een aantal kanttekeningen: niet bij elke organisatieonderdeel is er sprake van strak gestandaardiseerde werkprocessen; ten opzichte van een standaard machinebureaucratie kenmerkt Dordrecht zich door een sterk innovatieve karakter waar de organisatie ook landelijk bekend om staat. Bedrijf X, behoort tot de categorie 'innovatieve organisaties': is relatief jong; heeft een lage formalisatiegraad; is flexibel; is innovatief De onderzochte organisaties verschillen nogal in grootte. Gemeente Dor- 20

21 drecht is qua omvang het beste te vergelijken met overheidsorganisatie 1. Met betrekking tot de gemiddelde leeftijd liggen Dordrecht en de drie onderzochte overheidsorganisatie betrekkelijk dicht bij elkaar. De gemiddelde leeftijd bij bedrijf X is ongeveer 10 jaar lager. In het volgende tabel worden de resultaten schematisch weergegeven: Organisatie Type organisatie Aantal medewerkers Gem. Leeftijd Dordrecht Machinebureaucratie jaar Overheidsorg. 1 Machinebureaucratie (kern departement) Tussen 40 en 50 jaar Overheidsorg. 2 Machinebureaucratie 3500 Rond de 40 jaar Overheidsorg. 3 Machinebureaucratie 7000 Tussen 40 en 50 jaar Bedrijf X Innovatieve organisatie 250 Rond de 35 jaar Deelvraag 2: wat was de aanleiding, doelstelling en scope? Overheidsorganisatie 1 Bij deze organisatie was de aanleiding nogal vaag. De wiki moest de interne producten ontsluiten, maar het moest ook mogelijk zijn om het in-strument te gebruiken voor beleidsondersteuning. Uiteindelijk werd de scope van het project verkleind en een pilot gestart rond een reorganisatie. De doelstelling was het verbeteren van de interne communicatie en het creëren van een ideeënplatform. Overheidsorganisatie 2 Deze organisatie had een duidelijke aanleiding. De organisatie was bezig met een omvangrijk verandertraject en er was behoefte om te communiceren met de medewerkers en om feedback te krijgen over de vernieuwings- 21

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Referentiecase. Five 4 U Cloud Social Intranet

Referentiecase. Five 4 U Cloud Social Intranet Referentiecase Five 4 U Cloud Social Intranet Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, hebben we specifiek gekeken naar een standaard oplossing in Office 365. Er zijn maar weinig partijen die een standaard

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN?

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP KENNISDELING EN SAMENWERKING. DIT WHITEPAPER IS IN LICHT AANGEPASTE VORM VERSCHENEN

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

In een modern archief past ook sociale media

In een modern archief past ook sociale media In een modern archief past ook sociale media John Jansen Het kenmerk van sociale media is de actualiteit, gekoppeld aan het feit dat de drempel om te communiceren sterk is verlaagd. Veel organisaties kiezen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2015

Inschrijving RBB-AWARD 2015 Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Mariska Schiphorst Femke Rethans Akkoord lid Raad van Participanten RBB Groep: Maarten Smorenburg,

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

NIEUWE MEDIA TOOLS & SKILLS les 2. FACEBOOK EN JE ORGANISATIE landschap, good practices en uitbouw

NIEUWE MEDIA TOOLS & SKILLS les 2. FACEBOOK EN JE ORGANISATIE landschap, good practices en uitbouw NIEUWE MEDIA TOOLS & SKILLS les 2 FACEBOOK EN JE ORGANISATIE landschap, good practices en uitbouw LICHTVOETIG SEO band met publiek of markt onderhouden mass distribution gratis veredelde mailinglijst,

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Intranet: introductie

Intranet: introductie Intranet: introductie afgesloten gedeelte van het internet maakt gebruik van de gewone internet-infrastructuur erg geschikt voor communicatie op afstand functionaliteit een medium voor informatievoorziening

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

CAK maakt online leerportal compleet met Springest

CAK maakt online leerportal compleet met Springest CAK maakt online leerportal compleet met Springest Het CAK richtte in 2013 een online portal op voor leren in haar organisatie. Meer zelfregie op het gebied van opleiding & ontwikkeling was het uitgangspunt.

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Wiki: Samen schrijven. VUB 05/06/07 Cindy De Smet

Wiki: Samen schrijven. VUB 05/06/07 Cindy De Smet Wiki: Samen schrijven VUB 05/06/07 Cindy De Smet Creative Commons Deze presentatie is onderworpen aan de Creative Commons overeenkomst: Naamsvermelding- NietCommercieel- GelijkDelen 2.5 Inhoud 1. Wiki:

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie