Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine"

Transcriptie

1 Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse voor leerlingparticipatie» Arbo-VO gaat de school in» Meer maatwerk rond het examen» Ron Bormans (HBO-raad) over de route vwo-hbo

2 In dit nummer Maatwerk rond het examen Betere resultaten, behoud van motivatie, optimale benutting van talent: er is alle reden om leerlingen ook rond het examen meer maatwerk te bieden. Goede voorbeelden zijn er al. Waarom zou een leerling niet op een hoger niveau examen doen, als hij ergens heel goed in is? R 34 Collegiale visitatie Op initiatief van bestuurders Hein van Asseldonk en Wim Littooij kijken de scholen van Lucas onderwijs en CVO Rotterdam over elkaars schouder mee R 8 5 jaar! En nu verder De VO-raad vraagt zijn leden mee te denken over de nieuwe missie en strategie. We zijn er voor scholen. R 18 De school in Naast klassieke arbodiensten biedt Arbo-VO nu ook procesbegeleiding R 14 Niet zeuren, maar meepraten Op!mpulse Kollum spreekt het vanzelf dat leerlingen invloed hebben R 24 2 VO-magazine 3 december 2010

3 VOORWOORD SJOERD SLAGTER / VOORZITTER Nederland behoort niet meer tot de top 10 van beste onderwijslanden. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek 2009, dat kennis en prestaties van 15-jarigen meet op het gebied van lezen, science en wiskunde. Het is echter de ambitie van dit kabinet om tot de vijf sterkste kenniseconomieën van de wereld te behoren. En verder 4 Kort 22 VO in beeld 29 Helpdesk 30 De werkgever: risicoregio s 31 Column Hendrik-Jan van Arenthals 42 Wie werkt waar / Agenda / Colofon Nóg hoger beroepsonderwijs Differentiatie en niveauverhoging maken het hbo weer aantrekkelijk voor vwo ers, denkt Ron Bormans (HAN, HBO-raad) R 40 De minister heeft daarom het actieplan Beter Presteren gelanceerd, dat beoogt meer nadruk op de kernvakken te leggen. Maar zonder serieuze investeringen zullen we de top 5 van kennis economieën niet bereiken. De ervaring leert dat politici vaak grote woorden gebruiken om te pleiten voor beter onderwijs, maar dat daar in de praktijk vervolgens weinig van te merken is. Ook dit kabinet bezuinigt wel op middelen, maar niet op taken. In onze eigen VO-investeringsagenda Ruimte voor ieders talent laten we zien hoe we de talenten van leerlingen nóg beter kunnen benutten en hoe we weer in de mondiale top 5 van kenniseconomieën terecht kunnen komen. Dit kan door belemmeringen in wet- en regelgeving te doorbreken, door het onderwijs slimmer en doelmatiger te organiseren en door te investeren in goed onderwijs. Op basis van deze voorstellen gaan wij graag met de minister in gesprek over de haalbaarheid van haar actieplan. Dit doen we echter niet zonder eerst onze leden geraadpleegd te hebben over de gevolgen van het regeerakkoord. Daarnaast willen we graag met u in gesprek over onze ambitie om nog meer invloed in Den Haag uit te oefenen dan we nu al doen. Dat vraagt om een doordachte strategie én een moderne verenigingsdemocratie. Vanaf januari gaan we hier samen met de leden werk van maken. Een mooi vooruitzicht voor het nieuwe jaar. VO-magazine 3 december

4 Kort Nederland uit top 10 beste onderwijslanden Nederland behoort niet meer tot de top 10 van beste onder wijslanden. Dat blijkt uit het toonaangevende PISA-onderzoek dat kennis en prestaties van 15-jarigen meet op het gebied van lezen, science en wiskunde. In absolute zin zijn de prestaties van Nederland op het gebied van lezen iets gestegen, maar andere landen doen het nog beter. Daardoor is Nederland voor lezen op de 10e plaats blijven staan. Op het terrein van science zijn de absolute prestaties iets gedaald en is Nederland twee plaatsen gezakt op de ranglijst, naar de 11e plaats. De prestaties op het gebied van wiskunde zijn behoorlijk gedaald: van plaats 5 in 2006 naar plaats 11 in Kosten en baten digitaal leermateriaal Wat levert digitaal leermateriaal een school op en wat kost het? Daarover gaat de publicatie De prijs van digitaal leermateriaal van het Innovatieplatform-VO van de VO-raad en Kennisnet. De publicatie is uitgebracht binnen de Kennisnet Onderzoeksreeks. De bevindingen laten zien dat scholen nog maar weinig gewend zijn om het gebruikt van ICT in een financieel of bedrijfseconomisch perspectief te beschouwen. U kunt de publicatie gratis downloaden via Wijziging sectorvakken vmbo moet zo snel mogelijk Het wetsvoorstel om het aantal verplichte sectorvakken in het vmbo terug te brengen van twee naar één ligt al sinds oktober 2006 in de Tweede Kamer. Op 25 november 2010 was de VO-raad aanwezig bij een rondetafelbijeenkomst van de Tweede Kamer om over het wetsvoorstel te praten. Het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, moet wat de VO-raad betreft zo snel mogelijk ingevoerd worden. Onder meer COLO, de MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de AOC Raad delen deze mening van de VO-raad. Binnenkort worden de standpunten van de VO-raad ook per brief aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De Tweede Kamer behandelt de wetswijziging waarschijnlijk in het voorjaar van Naar verwachting zal de wetswijziging niet voor 1 augustus 2012 ingevoerd worden. D Werkkostenregeling 2011 Informatie over en aandachtspunten voor de nieuwe werkkostenregeling, die op 1 januari 2011 in werking treedt: R D In de media Een overzicht van de VO-raad in de krant, op de radio en op televisie: R 4 VO-magazine 3 december 2010

5 DE SWITCH Afschaffing Cultuurkaart verschraalt De voorgenomen afschaffing van de Cultuurkaart zorgt voor een verdere verschraling van het onderwijs. Dat was reden voor Sjoerd Slagter om namens de VO-raad de petitie Stop Culturele Kaalslag te ondertekenen. De petitie is een van de landelijke acties tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. Afschaffing van de Cultuurkaart is naast een bezuiniging op cultuur ook een bezuiniging op onderwijs. Door de Cultuurkaart af te schaffen komen de kosten op conto van scholen of ouders. CKV blijft namelijk als verplicht vak bestaan en daarin moeten cultuuractiviteiten blijven plaatsvinden. Henk-Jan Muller is van huis uit biochemicus, maar raakte lange tijd verzeild in de IT. Sinds drie weken houdt hij zich weer bezig met zijn oude vak, maar dan voor de klas als leraar biologie en natuurkunde op het Gemini College in Ridderkerk. Vanwaar deze ommezwaai? Ik heb altijd al geweten dat een docerende functie mij op het lijf is geschreven. Ik heb na een loopbaan als onderzoeker aan de In-Vivo NMR faciliteit in Utrecht ruim vier jaar als IT-trainer gewerkt. Dat deed ik met veel plezier, voor de klas staan lag me ook toen al. Omdat ik ver van de dagelijkse praktijk afstond die de mensen van mijn trainingen wel kenden, maakte ik toch de overstap naar de echte IT, en werd ik projectleider. Meer dan tien jaar was ik daar heel gelukkig mee, maar een jaar geleden begon het toch weer te knagen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben naar een detacheringsbureau voor het onderwijs gestapt. Een aantal weken geleden heb ik een gesprek gevoerd op school. En toen is het snel gegaan. Sinds drie weken sta ik nu voor de bovenbouw van havo en vwo. En, hoe is dat nu? De overstap was helemaal niet zo zwaar als ik dacht, maar ik ben wel echt in het diepe gestapt. Ik merk dat ik de vakkennis prima beheers, maar ik maak veel nieuwe situaties mee met leerlingen. Elke dag gebeuren er wel weer onverwachte dingen met de jongeren die in mijn klas zitten. Heel uitdagend. En natuurlijk hebben ze me al flink uitgeprobeerd, maar dat is normaal. D Project zeer zwakke Scholen Hulp aan scholen die het etiket Zeer Zwak van de inspectie hebben gekregen of die dit dreigen te krijgen: R Hoe bevalt uw nieuwe werkgever? Ik krijg veel ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en ze zijn heel enthousiast over mijn frisse blik. We zijn in de bovenbouw met een grote verbeterslag bezig en ik heb echt het gevoel dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen. Ik ga fluitend naar mijn werk en kom doodmoe thuis. Maar het is zó leuk! VO-magazine 3 december

6 Kort Premie ABP stijgt in 2011 De ABP-premie gaat per 1 januari 2011 met 0,1% omhoog. Dit is een voorlopige stijging. Op 1 april wordt de premie nog een keer aangepast aan de nieuwe CBS-cijfers over de toename van de levensverwachting. Hoe groot die stijging zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat het gaat om een verhoging van 0,8%. De tijdelijke herstelopslag van 1% blijft gehandhaafd. Alleen als eind van dit jaar blijkt dat de dekkingsgraad onder de 96,5% is gedaald, zal de premie per 1 april als nog worden verhoogd om aan het herstelplan te kunnen voldoen. De premie voor ouderdoms- en nabestaanden - pensioen bedraagt op 1 januari ,4%. De nieuwsbrief van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) gaat dieper in op het onderwerp. U kunt deze downloaden op LEA-congres op 20 januari Op 20 januari 2011 vindt het vierde landelijke LEA-congres plaats in Nieuwegein. LEA staat voor Lokale Educatieve Agenda, het bestuurlijk overleg tussen gemeenten, schoolbesturen en andere partners die zich bezighouden met onderwijs en/of jeugdbeleid. De VO-raad is een van de organisatoren van dit congres. Naar verwachting wordt hier ook het actieplan Passend Onderwijs toegelicht, dat in samenwerking met onder meer de PO-Raad momenteel wordt opgesteld. Verder zal Ferd Stouten, Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, namens de VO-raad plenair een bijdrage leveren over de nut van bestuurlijke samenwerking. In de deelsessies wordt aandacht besteed aan het project Vensters voor Verantwoording. Tijdens deze sessie krijgen deelnemers meer informatie over het project en de mogelijkheden die Vensters biedt voor schoolbesturen en gemeenten. Kijk voor meer informatie op Hardere aanpak drugsgebruik Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat de namen van leerlingen die drugs gebruiken bekend worden gemaakt bij ouders, leraren en medescholieren. De VO-raad is het met de minister eens dat drugsgebruik op scholen hard aangepakt moet worden. Maar het voor stel om de leerlingen met naam en toenaam bekend te maken, is een brug te ver. Het is niet aan de school om een leerling publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Dat past niet bij de opvoed kundige taak die de school heeft. Een betere (straf)maatregel zou kunnen zijn om een leerling die drugs gebruikt niet meer toe te laten tot de les. Naar ouders en andere betrokkenen toe is het belangrijk dat scholen open en transparant zijn over wat zij doen om de drugs problematiek aan te pakken. Vanaf volgend school jaar zijn scholen verplicht om (drugs-)incidenten te registreren. 6 VO-magazine 3 december 2010

7 1 MINUUTJE Komend jaar wordt een wet van kracht die aan organisaties en zelfstandige beroeps beoefe naren de plicht oplegt om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kinder mishandeling. Deze meldcode gaat uiteraard ook gelden voor het voortgezet onderwijs. Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut licht de meldcode toe. Opbrengsten Innovatieproject Het Innovatieproject eindigt en maakt scholen graag deelgenoot van de opbrengsten. Zo verschijnt deze week de Innovatiekrant die als bijlage meegezonden wordt met deze VO-magazine. In de krant vindt u voorproefjes van de resultaten van vijf jaar innoveren op scholen. Met artikelen over de onderzoeken en ervaringen van de scholen die meededen aan Expeditie durven, delen, doen I en II. Alle resultaten zijn opgetekend in twaalf brochures die zijn gebundeld in de Innovatiebox. De box wordt op 13 januari 2011 tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan minister Van Bijsterveldt. De Innovatiebox en de afzonderlijke publicaties zijn nu al gratis te bestellen. De bestellingen worden na 13 januari bezorgd op uw school. Voor de afsluitende bijeenkomst waar de opbrengsten van het project worden gepresenteerd, kunt u zich opgeven via Als u naar deze bijeenkomst komt, krijgt u de Innovatiebox met de twaalf publicaties uitgereikt. De box bestellen kan via Wat houdt de code precies in? De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code is dus ook bedoeld voor het voortgezet onderwijs. De meldcode bevat een stappenplan. Dit leidt stap voor stap door het proces vanaf het moment dat iemand geweld of mishandeling signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing moet nemen over het doen van een melding. De stappen maken duidelijk wat er van de beroepskracht wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Scholen zijn niet verplicht om te melden, wel om gebruik van de meldcode actief te bevorderen. Hoe kunnen scholen het hanteren van de code het beste aanpakken? Vooruitlopend op de nieuwe wet hebben de betrokken bewindspersonen besloten alvast een basismodel meldcode bekend te maken zodat de praktijk zich op de wetgeving kan voorbereiden. Met dit basismodel meldcode kunnen betrokken partijen aan de hand van een aantal stappen hun eigen meldcode opstellen. Ik vind het van groot belang dat deze meldcode wordt geïntegreerd in de bestaande zorgstructuur op scholen. Het is met nadruk de bedoeling dat dit niet leidt tot een aparte aanpak, die naast de bestaande structuren gaat bestaan. Met de uitwerking die we voor het voortgezet onderwijs gemaakt hebben wordt duidelijk welke weg scholen kunnen bewandelen in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een heel praktisch instrument. Ook wordt aangegeven wat er kan gebeuren na een melding, want een melding is geen eindpunt. Waar vinden scholen het basismodel meldcode en het stappenplan? Op staat alle algemene informatie over de meldcode, de uitwerking voor het voortgezet onderwijs is te vinden op en op de website van de VO-raad: VO-magazine 3 december

8 Interview Spiegelen 8 VO-magazine 3 december 2010

9 Al vijf jaar organiseren CVO Rotterdam en de Stichting Lucas Onderwijs Den Haag onderling collegiale visitaties. We begonnen voorzichtig, maar inmiddels verzoeken scholen al om een extra bezoek. Tekst: Dafna Holtzer / Fotografie: Josje Deekens Collegiaal visiteren bij een ander bestuur zonder angst Hee jongen, lang niet gezien! grapt Wim Littooij als hij Hein van Asseldonk begroet. Ondanks beider drukke agenda s zien de bestuurders elkaar met regelmaat. Deze avond hebben ze afgesproken samen te dineren. Het klikt tussen ons, zegt bestuurder Littooij van CVO Rotterdam. We houden allebei van een goede dosis humor en hebben dezelfde nuchterheid. Van Asseldonk, bestuurder van de Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag, reageert instemmend. We zitten zo n beetje in hetzelfde schuitje, want onze organisaties hebben ook veel gemeen, voegt hij toe. We kennen dezelfde grootstedelijke problematiek en delen de ambitie om als organisatie niet alleen goed onderwijs te bieden, maar ook een maatschappelijke rol te vervullen. Littooij lacht: We zitten relatief dicht bij elkaar zonder elkaars concurrent te zijn. Van Asseldonk: Als we elkaar zo n tien jaar geleden ontmoet hadden, in de tijd van de schaalvergroting, dan zou ik me kunnen voorstellen dat onze besturen waren gefuseerd. Nieuwe inzichten Van een fusie is het nooit gekomen, maar de schoolbestuurders werken wel op verschillende fronten samen. Dan hoeven we niet ieder het wiel uit te vinden. Die samenwerking gebeurt niet alleen op bestuurs-, maar ook op schoolniveau. Onze cultuur lijkt op elkaar, we hebben een soortgelijke instelling. Dat voelen scholen aan en maakt de samenwerking prettig en makkelijk. Toen in 2004 het idee ontstond voor een collegiale visitatie, was de beslissing om een gezamenlijk project te beginnen, snel genomen. Niet dat beide bestuurders vinden dat zij de initiator zijn van het project. Het idee is eigenlijk bedacht door de Onderwijsinspectie, zeggen ze. En het project was nooit van de grond gekomen zonder goede mensen om ons heen die het handen en voeten hebben gegeven. De aanleiding voor de collegiale visitatie kwam na een uitnodiging van de Inspectie voor het Onderwijs. Die nodigde toevallig Van Asseldonk en mij tegelijkertijd uit om over collegiale visitatie te praten, vertelt Littooij. De gedachte was toen nog dat een dergelijke visitatie een alternatief voor de inspectiebezoeken zou kunnen worden. Littooij: De Inspectie overwoog proportioneel toezicht te gaan houden. Bij scholen die het zelf goed op orde hebben, zouden ze minder vaak langs komen. Zo ver is het niet gekomen. Door politieke druk lopen de inspectiebezoeken op volle toeren. Dat weerhield de bestuurders er niet van, te experimenteren met het idee van collegiale visitatie. Het interview gaat verder op pagina 13 R VO-magazine 3 december

10 Interview CV Hein van Asseldonk Geboren 26 augustus 1954 in Breda Privé Hein van Asseldonk woont in Schiedam. Opleiding Gymnasium Ypelaar in Breda Studie wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht Studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Diverse cursussen, leergangen, e.d. Werkervaring Leraar wiskunde aan het Emmauscollege in Rotterdam Conrector van het Emmauscollege te Rotterdam Rector van het Emmauscollege te Rotterdam 2003-heden Vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs Den Haag, primair als voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om 26 schoollocaties, ruim leerlingen en ongeveer 1800 medewerkers. Greep uit nevenactiviteiten: Bestuurslid van de Snickers-De Bruijnstichting in Rotterdam Lid dagelijks bestuur VO-platform Haaglanden Voorzitter Lodewijk Rogierstichting in Rotterdam Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Haaglanden Lid stuurgroep onderwijs-arbeidsmarkt Haaglanden Voorzitter van de Adviesraad VO van het CITO Lid Raad van Advies PPMO (Project en Programma Management Onderwijs) Auditor bij accreditatietrajecten in het hbo. Collegiale visitatie bij Lucas Onderwijs en CVO Bij een collegiale visitatie gaat een commissie een dag op bezoek bij een collega-school. Bij het visitatietraject van Stichting Lucas Onderwijs en CVO Rotterdam bestaat dit team uit een voorzitter, een secretaris en vier directieleden van scholen van deze besturen. Er is bij een collegiale visitatie geen sprake van een beoordeling, zoals bij een audit of een Inspectiebezoek. Uitgangspunt is dat de school die wordt gevisiteerd, opdrachtgever is van de visitatie. De school bepaalt de thema s, geeft aan in welke periode de visitatie het best kan plaatsvinden en kan zelf een deskundige aanwijzen als extern lid van de visitatiecommissie. Het visitatierapport blijft eigendom van de school. Dat betekent dat de commissie de aanbevelingen doet aan de school, die daarmee zelf verder aan de slag kan. Het blijkt overigens dat de commissieleden door de visitatie zelf ook nieuwe inzichten in schoolontwikkeling opdoen. Traject Het traject begint met een informerend startgesprek met de schoolleiding van de te bezoeken school. Hierin wordt het hele visitatietraject besproken. Drie weken later vindt het themagesprek plaats tussen de voorzitter en de secretaris van de commissie en de schoolleiding. Tijdens dat gesprek geeft de schoolleiding aan wat de thema s zijn en welke vragen zij graag beantwoord wil zien. Over de gekozen thema s schrijft de school een zelfevaluatie. Daarin legt de school ook uit welk beleid is gevoerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. De zelfevaluatie wordt bestudeerd door de visitatiecommissie. 10 VO-magazine 3 december 2010

11 CV Wim Littooij Geboren 30 december 1947 in Middelburg Privé Wim Littooij woont in Middelburg Opleiding 1965 Hbs-B 1967 Akte wiskunde LO 1968 Volledig bevoegd Onderwijzer 1974 Akte wiskunde MO-A 1978 Akte wiskunde MO-B Diverse managementcursussen Werkervaring Leraar wiskunde en Nederlands, Koningin Juliana Mavo in Bergen op Zoom Leraar wiskunde aan Oranje-Nassaumavo in Middelburg Directeur Oranje-Nassaumavo in Middelburg Lid en plaatsvervangend voorzitter van de centrale directie van Chr. Scholengemeenschap Walcheren Algemeen rector PENTA college CSG in Rotterdam, Voorne, Putten en Rozenburg 2002-heden Voorzitter en enig lid van de Raad van bestuur van CVO, een schoolvereniging met 40 schoollocaties, leerlingen en 2200 personeelsleden in en om Rotterdam. Greep uit nevenactiviteiten: Lid van het Landelijk Platform VMBO Diverse kerkelijke functies in de Gereformeerde Kerk Middelburg en de PKN lid van het oprichtingsbestuur van het Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs, tegenwoordig VO-raad Initiator van project samenscholing.nu (Hogeschool Rotterdam, INHolland en de Rotterdamse scholen voor VO). Voorzitter stuurgroep duaal opleiden van studenten Initiator van Rotterdams LeerlingVolgSysteem, inmiddels landelijk verspreid Diverse adviestrajecten met en voor de OCW-ministers Van der Hoeven en Van Bijsterveldt. Op de visitatiedag spreekt de commissie met betrokkenen in de school, zoals docenten, leerlingen, ouders en ondersteunend personeel. De commissie legt de bevindingen vast in een verslag dat wordt aangeboden aan de schoolleiding. Die gebruikt de bevindingen voor het verbeteren van de school. Horizontale verantwoording Het traject wordt georganiseerd en geleid door twee projectleiders vanuit de beide besturen, bijgestaan door een interbestuurlijke Projectgroep Collegiale Visitatie (met schoolleiders). Deze projectgroep heeft contact met de Inspectie van het Onderwijs en externe deskundigen om ervoor te zorgen dat de aspecten van de kwaliteitszorg goed bewaakt worden en onderbouwd. De Inspectie beschouwt de collegiale visitaties als een onderdeel van de horizontale verantwoording. Wanneer een school het rapport van de visitatie ter beschikking stelt aan de inspectie, wordt het rapport input voor de risicoanalyse van de inspectie. De werkwijze, ervaringen en materialen van het project zijn opgenomen in twee publicaties: een informatiebrochure voor scholen en een handboek voor visitatiecommissies. Andere schoolbesturen kunnen vrijblijvend van deze publicaties gebruik maken. Voor meer informatie: > beleid > kwaliteitsbeleid. VO-magazine 3 december

12 ADVERTENTIE Advies Opleiding en training Co- en interim-management Onderzoek en ontwikkeling KPC Groep heeft een breed aanbod resultaatgerichte opleidingen en trainingen op het gebied van management & organisatie, leerling begeleiding, didactische vaardigheden, doorlopende leerlijnen en onderzoek. Voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Van bestuurders tot ondersteunend personeel. En bovenal voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Menskracht Opleiding & training maakt mensen sterk. Sterke mensen maken sterk onderwijs. Op onze website vindt u een compleet overzicht van ons trainingsaanbod en veel praktische informatie over bijvoorbeeld de functiemix, de lerarenbeurs en de wet BIO. Contact: Ine Spee, Meer informatie/inschrijven: 12 VO-magazine 3 december 2010

13 We bedachten dat regelmatige bezoeken van collega s een mooie vorm zouden zijn voor een systematische bewaking van de kwaliteit op onze scholen. Elke school wordt via een andere invalshoek bekeken. Dat levert nieuwe inzichten op, aldus Littooij. Happig Na een voorbereidingstijd begonnen de visitaties in Per jaar worden ongeveer twaalf scholen bezocht, zodat elke school eens in de vier à vijf jaar aan de beurt is. Inmiddels heeft op alle vestigingen een collegiale visitatie plaatsgevonden. Beide schoolbesturen hebben besloten dat de visitaties nu een vast onderdeel zijn van de kwaliteitszorg. In het begin waren niet alle scholen er even happig op om mee te doen. Littooij: Scholen hadden zoiets van: we doen al genoeg om onze kwaliteit op peil te houden. Bovendien is het een investering erbij: het bezoek moet worden voorbereid, mensen en tijd moeten worden vrijgemaakt. Een school dient zich kwetsbaar op te stellen ten opzichte van de visitatie. Van Asseldonk: We zijn voorzichtig begonnen, met scholen die ervoor open stonden. In het jaar erop waren er al veel meer gegadigden en daarna wilden alle scholen meedoen. De collegiale visitaties zijn inmiddels zo populair dat scholen extra verzoeken indienen om een bezoek. Littooij: Het grote voordeel is dat een ander jouw school geheel vrijblijvend voorziet van advies. De school krijgt een spiegel voorgehouden zonder dat het bedreigend is, want de visitatie wordt uitgevoerd door gelijkwaardige partners die jouw taal verstaan. Opdrachtgever Een belangrijk uitgangspunt is dat de school die wordt gevisiteerd, opdrachtgever is van de visitatie. De school bepaalt zelf welke onderwerpen aan de visitatie commissie worden voorgelegd en mag aangeven in welke periode de visitatie het beste kan plaatsvinden. Daarbij kan een school een deskundige aanwijzen als extern lid van de visitatiecommissie. Het visitatierapport blijft eigendom van de school. Dat betekent dat de commissie de aanbevelingen doet aan de school. De school hoeft deze niet per se aan het bestuur over te dragen. Wordt een visitatie onder deze voorwaarden niet te vrijblijvend? Littooij: Dat is wel een punt van discussie. Wat, inderdaad, als de visitatie aanbevelingen oplevert waar de directie niet achter staat? Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het zou een onwenselijke situatie zijn als een school zoiets niet zou melden aan het bestuur. Van Asseldonk: Het is een moreel vraagstuk. De bezoeken zijn gebaseerd op vertrouwen. Ze gaan uit van de mix dat elke school zich kwetsbaar opstelt en tegelijkertijd ontvankelijk is voor kritiek. Littooij: We hebben een situatie gehad dat een school niet overtuigd was van het advies van de visitatie commissie. De school had ingezet op teamoverleg en had de sectievergaderingen afgeschaft. De visitatiecommissie adviseerde het vaksectieoverleg weer in te voeren om de doorlopende lijn in verticale zin te laten bestaan en een goede overgang van de onder- naar bovenbouw te herstellen. Toen is er wel stevig gepraat. Van Asseldonk: Het project van collegiale visitatie is begonnen op basis van vrijwilligheid. Nu zitten we in een volgende fase. Scholen weten wat ze kunnen verwachten, ze zien de meerwaarde van het instrument. De visitatiecommissie rapporteert nog steeds aan de school, maar er wordt inmiddels stevig geadviseerd dat de scholen zelf melding doen van het visitatieadvies bij het bestuur. De rapporten zijn een onderdeel geworden van onze voortgangsgesprekken met de scholen. Littooij: Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. Iedereen is op een gegeven moment enigszins blind voor de gang van zaken in zijn organisatie. Dit is een hulpmiddel om de eigen kwaliteit te verbeteren. Controleert de Inspectie nu minder? Beide heren lachen: Dat was ooit wel de intentie, maar ze komen nog steeds vrolijk op bezoek, zegt Littooij. En dan serieus: Formeel zegt de Inspectie de controle niet te verminderen, maar in de praktijk merken we wel dat de inspecteurs er rekening mee houden. Van Asseldonk: Normaal komt de Inspectie een hele dag, maar als er op een school recent een collegiale visitatie heeft plaatsgevonden, dan blijft de Inspectie soms niet langer dan een halve dag. Littooij: De collegiale visitatie geeft aan dat de school op een structurele manier haar eigen kwaliteit op orde heeft. Dat is veel waard. Wie weet besluit de Inspectie minder vaak langs te komen als alle scholen een dergelijke kwaliteitsronde organiseren. Maar die situatie zal ik denk ik niet meer meemaken. VO-magazine 3 december

14 Bijpraten Kennis- en adviescentrum werkt ook vraaggericht Procesbegeleiders Arbo-VO de school in Klassieke arbotaken vormen de kern van het werk van Arbo-VO, en dat blijft zo. Werkgevers kunnen er dus terecht bij de invulling van hun verantwoorde lijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en levensfase gericht personeelsbeleid. Maar daarnaast zet Arbo-VO nu in op procesbegeleiding. Tekst: Jacq Zinken / Foto: Dirk Kreijkamp Arbo-VO is een project van de VO-raad in samenwerking met de onderwijsbonden. Het is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat kennis verzamelt via onder meer onderzoeken en pilots en die kennis beschikbaar stelt via netwerken, P&O-cursussen, nieuwsbrieven en vooral via de website. Daarmee hoopt Arbo-VO bij te dragen aan het beheersen en laag houden van het verzuim in het voortgezet onderwijs. Scholen weten de website goed te vinden, zegt projectleider Henriëtte Kassies: De site is gevarieerd en altijd up-to-date. We hebben jaarlijks ruim bezoekers en hits. De speciale site van de Arbocatalogus-VO heeft meer dan hits per maand. Per saldo denken we dat we een groot bereik hebben, en zeker een enorme bekendheid onder met name P&O ers, preventiemedewerkers en arbocoördinatoren. Toch wringt de schoen daar een beetje: het veld ziet Arbo-VO voornamelijk als een organisatie die kennis en instrumenten aanbiedt. Maar zeker de laatste drie jaar is Arbo-VO steeds meer vraaggericht gaan werken. Er is vooral meer aandacht voor de wijze waarop in de school arboafspraken zijn gemaakt en verantwoordelijkheden zijn neergelegd. Arbo-VO wil scholen meer begeleiden in dit soort processen. Kassies: Met procesbegeleiding kun je a) dieper de organisatie in gaan, en b) voor blijvende resultaten zorgen. Procesbegeleiding Louis Thijssen is een van de drie consultants voor het voortgezet onderwijs. Hij is mede aangetrokken om van binnenuit de slag van kenniscentrum naar procesbegeleider te maken. Hij legt uit wat scholen aan procesbegeleiding kunnen hebben. Idealiter zou een school mij niet nodig hebben, want ze kan alles vinden op de site. Maar vaak leeft arbo toch niet echt in een school. De directie wil dat arbo geregeld is, net zoals de schoonmaak: daar moet je geen omkijken meer naar hebben. Dus benoemt ze een preventiemedewerker, die naast zijn reguliere functie ook arbotaken voor zijn rekening moet nemen. De directie wil dat arbo geregeld is, net zoals de schoonmaak: daar moet je geen omkijken meer naar hebben Meestal is dat een docent die hiervoor een, twee of drie taak - uren per week krijgt. Dat redt hij dus niet. Een voorbeeld: De preventiemedewerker heeft met de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie, red.) een prachtig instrument in handen. Je kunt daarmee inventariseren hoe het zit met veilig heid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van die analyse kun je komen tot een plan van aanpak binnen jouw eenheid. Als je dat doet, ben je met organisatiewerk bezig; werk dat de organisatie diep kan raken. In scholen waar de afstand tussen de preventie medewerker en het lijnmanagement groot is, lukt dat niet. Wij kunnen dan helpen met het ontwikkelen van een adequate structuur. De mensen van Arbo-VO hopen dat het arbogevoel dieper in de organisatie kan doordringen. Thijssen: We hebben tot nu toe heel veel aandacht gehad voor de preventiemedewerkers, maar nu willen we de andere lagen in school net zo alert maken op arbo. Het mag niet zo zijn dat alles op het bordje van de preventiemedewerkers geschoven wordt. Dan gaat het mis. Louis Thijssen haast zich overigens te zeggen dat er heel wat scholen zijn waar het goed geregeld is, waar het lijn- 14 VO-magazine 3 december 2010

15 management zich verantwoordelijk voelt voor arbo en de preventiemedewerker ziet als iemand die helpt bij het uitvoeren van taken. Maar er zijn ook scholen waar het beter kan. Deze scholen willen wij graag ondersteunen en adviseren bij het neer zetten van een werkende arbostructuur. In zo n geval zoekt Thijssen het hogerop. Om processen en eventuele weerstanden in de school bespreekbaar te krijgen, ga ik zoeken naar een ingang. Als het kan, ga ik met de directie om tafel zitten of met de staf HRM. Werkplezier Mede in het kader van de procesbegeleiding richt Arbo-VO zich nu op enkele specifieke zaken. Zo was welzijn als arboonderwerp tot nu toe eigenlijk onderbelicht gebleven. Hierbij gaat het vooral om de werkdruk, of, zoals ze het bij Arbo-VO liever noemen, het werkplezier. Louis Thijssen: Eigenlijk hebben we het over professionele autonomie. Dat is heel erg actueel in het VO. Maar tevredenheid in je werk, je gestimu leerd voelen, creatief mogen zijn, dat zijn heel weerbarstige thema s. Wij ondersteunen scholen ook op dit zachtere arbostuk. Arbo-VO heeft nu twee grote projecten op de rol staan. In Voortgezet werkplezier onderzoeken deelnemers de manier waarop werkplezier en professionele autonomie binnen hun eigen school bespreekbaar te maken zijn. Thijssen: We kijken naar de kenmerken van wat goed gaat en vragen ons af welke van die kenmerken ontbreken bij dingen die niet zo goed gaan. De opdracht is het ontwikkelen van dialoog, horizontaal en verticaal. Dat doen we op een speelse manier, zonder al te veel te problematiseren. Scholen die zo n dialoog tot ontwikkeling willen brengen, krijgen van ons ondersteuning. Is dit project dan toch weer aanbodgestuurd? Thijssen pareert: Projecten zoals dit werken alleen als er vraag is, met alleen aanbod kom je er niet. We hebben een aantal sessies georganiseerd, waarvoor veel belangstelling van docenten en middenmanagers was. Voor de pilot die we willen opzetten, hebben twaalf scholen nu serieuze belangstelling. Het mag niet zo zijn dat alles op het bordje van de preventiemedewerkers geschoven wordt Een tweede project is voorzien voor het voorjaar van Dat wordt een soort masterclass, een leergang, waarin we P&O ers en lijnmanagers aan tafel hopen te krijgen, en waarin we een programma gaan ontwikkelen dat erg veranderkundig van aard is. Het veranderen van de organisatie is daar het belangrijkste werkdoel, maar dat koppelen we aan actuele onderwijsthema s, zoals professionele autonomie en personeels planning in relatie tot onderwijsvernieuwing. In die leergang moeten de deelnemers hun eigen dossier meebrengen en hun eigen huiswerkopdrachten formuleren. We werken dan heel concreet aan de hand van wat ze willen bereiken in hun organisatie. p Meer informatie? VO-magazine 3 december

16 ADVERTENTIE VO-CONTENT... DIGITALE KRACHT VO-content voor docenten toegankelijke ICT-toepassingen taakdifferentiatie voor docenten diversiteit in leermateriaal Hoe motiveert u uw docenten? Innovaties in het onderwijs maken het mogelijk. De VO-raad ondersteunt u daarbij. Onder meer door de ontwikkeling van een digitale databank waarin kerndoel- en eind-termendekkend leermateriaal voor het voortgezet onderwijs is terug te vinden. We noemen het VO-content en u vindt het via de portal Wikiwijs. Met een aantal samenwerkingspartners (waaronder SLO, Kennisnet, Open Universiteit en een keur aan collectieaanbieders) bieden we boeiend en innovatief lesmateriaal. Ook dat is de kracht van VO-content! VO-content is een initiatief van het Innovatieplatform-VO. Voor meer informatie: adv_vomagazine_179,5x266, indd :40

17 ADVERTENTIE CAO VO zorgt niet voor meer tijd voor beleid Terwijl u wel graag meer tijd wilt hebben om het personeelsbeleid verder te optimaliseren. Het onderwijs als werkgever is immers de laatste jaren enorm veranderd. Zo worden uw medewerkers door de wet BIO geconfronteerd met nieuwe beoordelingsmethodes en functieprofielen, wat ook zorgt voor een toegenomen druk op de HRM-verantwoordelijken. Wel zo handig als u in uw dagelijkse werkzaamheden dan wordt bijgestaan door een HRM-kennissysteem dat u meer tijd geeft voor HRM-beleid en het échte mensenwerk. In samenwerking met 35 scholen heeft Driessen daarom RAP VO ontwikkeld. Hét HRM-kennissysteem voor het voortgezet onderwijs op basis van de geldende CAO, aangevuld met veel praktische zaken als modelregelingen en -documenten, een kennisbank én uw eigen regelingen. Meer weten? Kijk op voor de gratis demo-versie en lees de ervaringen van uw collega s.

18 Ruimte voor ieders talent Van pionier naar professional Verder na vijf jaar VO-raad In 2011 bestaat de VO-raad vijf jaar. Een natuurlijk moment om de balans op te maken: waar staan we, en belangrijker, waar gaan we naar toe? In dit artikel een eerste aanzet, die de komende maanden samen met leden verder zal worden uitgewerkt. Tekst: Cindy Curré / Fotografie: Dirk Kreijkamp Vijf jaar na het ontstaan van de VO-raad uit een fusie van Schoolmanagers_VO en WVO is het moment aangebroken om te kijken waar we als organisatie staan en waar we naar toe willen. Wat wordt onze strategische agenda ? Hoe zorgen we ervoor dat de VO-raad zich als organisatie verder ontwikkelt? Het bestuur van de VO-raad vroeg organisatieadviseur Dedan Schmidt enkele maanden geleden een analyse te maken (zie kader). Die analyse was aanleiding om niet alleen naar het bureau van de VO-raad te kijken, maar ook naar besturing, missie, strategie en de wisselwerking tussen bestuur, bureau en vereniging. Gezamenlijke agenda Schmidt signaleerde dat de VO-raad in de eerste vier jaar van zijn bestaan een goede naam en stevige positie heeft verworven bij leden en stakeholders. De VO-raad heeft zich in deze pioniersfase gepositioneerd als een brede sectororganisatie met een groot netwerk en een sterke achterban. De huidige organisatie vertoont zowel kenmerken van een werkgeversorganisatie, als van een vakbond, een beroepsorganisatie en een ministerie. Die breedte van de huidige organisatie is gemakkelijk te begrijpen gezien de ambitie waarmee de VO-raad van start is gegaan. Na vier jaar noopt een derge lijke brede missie echter tot meer focus en professionalisering. Op de LAR en de ALV in november bleek al dat leden na vier jaar ook een nieuwe aanpak van de VO-raad verwachten. Om te komen tot een gedragen missie en strategische agenda zal de VO-raad de komende maanden leden actief betrekken bij het proces. Begin 2011 organiseren we diverse bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan met leden over onze missie, onze positionering en onze strategische agenda voor VO-magazine 3 december 2010

19 Organisatieadviseur Dedan Schmidt (Berenschot) werd enkele maanden geleden door het bestuur gevraagd een analyse te maken van de huidige rol van de VO-raad. De VO-raad is gestart in een verzuild en versnipperd veld met veel vertegenwoordigende organisaties. Na de fusie van Schoolmanagers_VO en de WVO ontstond een vereniging die per definitie heel breed was, die stond en moest staan voor de belangen van het voortgezet onderwijs. Alles paste daarin, alles was welkom. Dat hielp bij het verwerven van een positie, en het is heel knap dat de VO-raad zich goed heeft kunnen profileren in relatief korte tijd. Je kunt er echter niet voor iedereen zijn. De sector, dat zijn wij, roept bijvoorbeeld de vakbond. Het is niet duidelijk wie de VO-raad vertegenwoordigt. Besturen, ja, maar verder? Er moet dus meer focus komen, want dat zal de VO-raad effectiever maken. Dan gaat het al snel over missie: voor wie is de VO-raad en waartoe bestaan we? Het antwoord was tot op heden: voor iedereen in het voortgezet onderwijs en voor goed voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt dat echter niet werkbaar en dus moet de missie scherper worden geformuleerd. Het bestuur heeft nu duidelijk gezegd: we zijn er voor scholen in het voortgezet onderwijs. Daarmee worden we meer brancheorganisatie en minder beroepsorganisatie van bestuurders. En een stevige brancheorganisatie kan het voortgezet onderwijs goed gebruiken, zeker nu ook schoolbesturen steeds verder professionaliseren. Scholen en besturen hebben drie rollen. Zij zijn onderwijsinstelling, werkgever en maatschappelijke onderneming. De VO-raad helpt scholen bij die drie taken met belangenbehartiging, ontwikkeling en ondersteuning. We gaan er daarbij van uit dat de scholen allemaal goed onderwijs wíllen geven. We hoeven ze niets voor te schrijven, maar moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden in orde zijn zodat scholen die drie functies goed kunnen vervullen. De VO-raad is geen nieuw ministerie, maar een vereniging van, voor en door leden De VO-raad is geen nieuw ministerie, maar een vereniging van, voor en door leden, waar leden het voor het zeggen hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat leden zich realiseren dat het vak van verenigingsmanager en belangenbehartiger een echt vak is, anders dan dat van schoolleider of bestuurder. Het bureau van de VO-raad moet de ruimte krijgen om dat vak uit te oefenen. Schoolleiders en bestuurders zullen moeten accep teren dat een dergelijk bureau beter is in lobbyen dan zij zelf waarschijnlijk zouden zijn, en dat het bijvoorbeeld ook gemakke lijker is om voor de hele sector een CAO af te sluiten. Voor een dergelijke samenwerking is het nodig dat het bureau goed luistert naar leden, hen overal bij betrekt en zo hun vertrouwen verdient. Het bestuur moet zich concentreren op de strategische hoofdlijnen. Dat zal nog niet altijd meevallen in een sector waarin bestuurders zich soms nog met de krijtjes willen bezighouden... Onderzoek: zijn leden tevreden? In juli 2010 heeft de VO-raad een onderzoek laten uitvoeren naar de ledentevredenheid. We spreken veel leden, maar lang niet iedereen. Met dit representatieve onderzoek is achterhaald wat de leden van de VO-raad vinden en verwachten. In totaal hebben 589 respondenten de VO-raad beoordeeld op vijf functies: de dienstverlening (informatievoorziening en helpdesk), de lobby (belangenbehartiging richting Den Haag), het maken van intern bindende afspraken (standaarden, codes), het maken van extern bindende afspraken (cao) en de zingeving (bijeenkomsten). De leden zijn het meest tevreden over de dienstverlening (6,7), het minst over de zingeving (6,2). De lobby, het maken van intern en extern bindende afspraken worden gewaardeerd met een 6,4. Een overgrote meerderheid (94%) vindt dat de VO-raad geheel of gedeeltelijk aan hun verwachtingen voldoet. Op de vraag waarom de VO-raad wel of niet aan de ver wachtingen voldoet, worden de volgende aspecten genoemd: Voldoet wel aan de verwachtingen: belangenbehartiger van het onderwijs; goede informatie; goede adviezen. Voldoet niet aan de verwachtingen: cao-onderhandelingen weinig succesvol/cao is voor delen onuitvoerbaar; te weinig aandacht voor specifieke doelgroepen; de VO-raad mag de druk opvoeren richting ministerie; te weinig een brancheorganisatie. De meest genoemde associaties die de leden hebben met de VO-raad zijn belangenorganisatie, informerend, actief en bindend. Lees verder op pagina 21 R VO-magazine 3 december

20 ADVERTENTIE Zij wil meer halen uit het digibord. Voor hem gaat het digibord nog te snel. Hoe kan ict hieraan bijdragen? Haal kennis op Leraar24 *. Ook dat is Kennisnet. Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren en is bedoeld om u te ondersteunen in de uitoefening van uw beroep. U vindt er informatie over de meest uiteenlopende onderwijsthema s zoals leerlingen, ouders, vak en didactiek, het beroep leraar, de school, leermiddelen en media. Elk thema is uitgewerkt in inspirerende video s en aangevuld met verdiepende informatie. Op leraar24.nl kunt u op elk moment van de dag de kennis halen die u op dat moment nodig heeft. *Leraar24 is een initiatief van Kennisnet, Ruud de Moorcentrum (Open Universiteit), SBL en NTR. kennisnet.nl

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Rekenen op het vo. Tussenrapportage Intensiveringstraject rekenen vo

Rekenen op het vo. Tussenrapportage Intensiveringstraject rekenen vo Rekenen op het vo Tussenrapportage Intensiveringstraject rekenen vo TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO Compacte impressie van de betekenis van het traject, opgetekend na het bezoeken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium?

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 2 De SHZG wil een stevige landelijke basis leggen onder de zelfstandige

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Visitatie op het VMBO

Visitatie op het VMBO Visitatie op het VMBO Een impuls voor de kwaliteitszorg! Visitatie in het VMBO Bezoek van externe auditoren Beschrijven van kwaliteit van de organisatie Opstellen van aanbevelingen ter verbetering van

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen:

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen: OP DE HOOGHTE extra editie Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt BEN STOELINGA AAN HET WOORD 1 ONDERWIJSKUNDIGE VERANDERINGEN M.I.V. SCHOOLJAAR 2012-2013 2 OUDER WERKT MEE

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95 Inhoud 10 aanraders 1. Visie voor beweging 04 2. De vertellende IB er 12 3. De afstemming 22 4. Het succes voorop 30 5. Charisma dat aanzet 40 6. Crea-inspiratie 48 7. De witte zwerm 58 8. Spreukcontact

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Den Haag, juni 2009 Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Gesproken woord geldt! Voorzitter Elke dag krijgen 89.000 kinderen in het basisonderwijs en 38.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert Voor u ligt de rode draad, een instrument om na te gaan in hoeverre uw school het

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie