Special. Succesvolle. Revalidatie EPD Kijkdag. November Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special. Succesvolle. Revalidatie EPD Kijkdag. November 2008. Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk"

Transcriptie

1 November 2008 Special Foto: Isja Nederbragt Succesvolle Revalidatie EPD Kijkdag Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk vormgeven in een computerprogramma? Wordt het wel duidelijk wat waar staat? Dat is echt goed gelukt. Ik vind het algemene overzicht erg mooi, en heel helder. Onno Manck, physician assistant in opleiding bij Revalidatiecentrum Amsterdam Op 18 september 2008 vond de Revalidatie EPD Kijkdag plaats. Ruim 250 aanwezigen kregen inzicht in de stappen die gezet zijn om tot het Revalidatie EPD te komen en welke eisen er aan te grondslag liggen. Jos Buijs, voorzitter van de stuurgroep Revalidatie EPD, ging vooral in op de multidisciplinaire opzet en de moderne techniek die is gebruikt. Projectmanager Robert van Schijndel legde uit dat het Revalidatie EPD het primaire proces ondersteunt. Hij voorspelt dat het Revalidatie EPD kan uitgroeien tot een systeem dat beslissingsonder steunend kan werken voor professionals. Vervolgens beschreef Monique van Kerkwijk, ergotherapeut bij Heliomare, het intensieve proces om te komen tot het programma van eisen. De vraag: Als jullie papieren dossier vervangen zou moeten worden door de computer, wat zou je dan in de computer willen zien? leverde 335 functio nele eisen op. Uitgangspunten: intuïtieve schermen, fl exibiliteit, tijdsbesparing en veiligheid. Birgit Wilms (VIR), Jaco Haverhals (Vital Health) en Hans Slootman (revalidatiearts bij Heliomare) presenteerden de basisversie van het Revalidatie EPD. Het Revalidatie EPD werd met applaus ontvangen. Gert-Jan van Boven, directeur van Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), reageerde bijzonder enthousiast op de presentatie: Er is in ons land veel discussie over het elektronisch patiëntendossier. De revalidatie dóet het nu gewoon. Daar neem ik mijn pet voor af! Vervolgens konden de deelnemers op laptops zelf met het programma aan de slag. Dit leverde een heleboel positieve reacties op, en ook een aantal bruikbare tips voor de verdere ontwikkeling van de defi nitieve versie van het Revalidatie EPD.

2 We zullen ons best doen het systeem te laten crashen Irene Kos, nurse practitioner bij Heliomare Tijdens de kijkdag heb ik veel goede opmerkingen over het EPD gehoord. Vaak ook over onderwerpen waar wij in de projectgroep lang over gediscussieerd hebben. Kun je tegelijkertijd in één dossier werken, bijvoorbeeld. Of: stel dat de stroom uitvalt en het systeem ligt eruit, hoe kom ik dan aan mijn gegevens? Ik denk dat we de collega s hebben kunnen geruststellen dat er over dat soort dingen goed is nagedacht. De reacties op het computerprogramma waren heel positief. Niemand zei: dit ziet er niet uit en t gaat vast niets worden! Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Nu komt de fase van doortesten en finetunen. Met de bouwers gaan we de details vanuit het programma van eisen verder uitwerken. We zullen ons best doen het systeem tijdens de testfase te laten crashen, om de kans daarop in het echt te verkleinen. Voor verpleegkundigen gaat er veel veranderen. Nu rijden ze steeds rond met een statuskar met tientallen dossiers erin. Er zijn denk ik nog wel wat mensen die angst hebben voor het werken met de computer. Die zeggen: straks druk ik op een verkeerde knop en ben ik het dossier kwijt! Of: ik kan maar met twee vingers typen! Ook daarvoor moet bij de implementatie veel aandacht zijn. De invoering vraagt investeringen Mijn collega-artsen hebben veel vertrouwen in hoe we het hebben aangepakt. Dat is belang rijk, want revalidatieartsen worden straks grootverbruikers binnen het EPD. Voor veel dokters is het vooral erg relevant dat systemen met elkaar kunnen communiceren. Als je zowel in een centrum als in een ziekenhuis werkt, moet je het Revalidatie EPD wel goed kunnen koppelen aan dat van het ziekenhuis. Hans Slootman, revalidatiearts bij Heliomare Ik hoor van veel mensen een korte reactie: leuk! Ze zien dat het EPD inderdaad toegankelijk en flexibel is. Je kunt het zo inrichten als je zelf wilt. Met de software zit het dus wel goed, maar ik voorzie nog wel wat problemen bij de hardware. De invoering van zo n systeem vraagt investeringen, en die moet je tijdig op je instellingsbegroting zetten. En dan gaat het niet alleen om een goede server, voldoende mobiele computers en een glasvezelnet, maar ook om personeel. Wie gaat het intern allemaal zo opzetten dat het ook draait? Is er voldoende menskracht voor onderhoud en instructie? Een EPD kan de zorgprocessen uiteindelijk heel goed ondersteunen. Maar dat werkt alleen als je er de goede informatie in stopt. Dus geen flodderige behandeldoelen als: looppatroon verbeteren. Je moet precies zeggen wat je wilt bereiken: hoe snel, hoe ver, wanneer? We zullen allemaal moeten leren werken met functionele doelen.

3 De kracht is de flexibiliteit Tijdens de kijkdag heb ik veel rondgelopen in de zaal met de laptops. Daarop konden mensen zelf aan de slag met het programma. De kracht van dit EPD is duidelijk de flexibiliteit. Elke instelling kan er bijvoorbeeld haar eigen behandelplan en andere formulieren in hangen. Daar zijn mensen erg positief over. Ook werkt het programma intuïtief, zoals de bedoeling was. Het ziet er mooi en rustig uit, overzichtelijk, hoorde ik van deelnemers. Ik had echt het idee dat iedereen enthousiast was. Maaike Zweers, logopediste bij Heliomare Sommige mensen waren misschien vooraf nog wat sceptisch. Maar na de duidelijke presentatie van het systeem en vooral door het zelf te kunnen uitproberen, is het vertrouwen denk ik zeker gegroeid. Natuurlijk hebben we ook kritische punten genoteerd. Soms moet je bijvoorbeeld nog te veel doorklikken om ergens te komen. Maar verder waren er vooral opmerkingen over spelfouten. Dat zijn kleinigheden die er de komende tijd nog worden uitgehaald. Nu gaat het erom de zaak goed te implementeren. In de pilot-instellingen zullen we een heel scherpe inventarisatie moeten maken van wat daarvoor nodig is op een locatie. Er zullen overal computers moeten staan, en voldoende inlogpunten om een laptop te kunnen aansluiten. En misschien is er een mobiel karretje voor de verpleging nodig, en draagbare apparaten voor zorgverleners die veel rondlopen. Foto s: Isja Nederbragt

4 Jos Buijs, voorzitter Stuurgroep Revalidatie EPD Goed op weg De kijkdag was voor mij een erg spannende dag. Je kunt als stuurgroep zelf wel vinden dat je iets moois maakt, maar uiteindelijk gaat het erom wat de eindgebruikers ervan vinden. En ik heb over het algemeen erg positieve reacties gehoord. Mede door die reacties ben ik zelf positief over de invoering van het EPD in de praktijk. Het dossier zal volop gebruikt worden, al was het maar omdat het multi disciplinair van opzet is. En het is flexibel, dus instellingen kunnen er tot op zekere hoogte hun eigen invulling aan geven. Ik denk niet dat veel mensen zullen zeggen: dit past niet bij mij! Wel zullen we moeten investeren in computervaardig heden, want lang niet iedereen is daar even bedreven in. De implementatie gaan we dus ook goed begeleiden met allerlei cursusmogelijkheden. Ook zal het applicatiebeheer van de instellingen er anders gaan uitzien. De mensen die nu veel werk hebben aan het beheer van Ecaris, zullen deels een andere rol moeten krijgen. In de autorisatie, maar bijvoorbeeld ook in de helpdesk ondersteuning van EPD-gebruikers. Ik heb natuurlijk ook een paar dingen op gepikt waar we nog iets mee moeten. Bijvoorbeeld: is de klinimetrie ook per behandeling te combineren? Nu is het geordend per discipline. Een revalidatiearts had ernaar gevraagd, en het kon nog niet helemaal zoals zij het wilde. Hier zie je dat de dooront wikkeling van zo n systeem een heel eigen dynamiek krijgt zodra de gebruikers er concreet mee aan de slag gaan. De sector moet overigens nog wel erg hard werken aan goede hardware. Wie tijdens een spreekuur met z n vingers moet zitten trommelen omdat het filmpje niet binnenkomt, heeft een hardwareprobleem. We zullen dus als instellingen verstandig moeten investeren, in elk geval in voldoende breedband en voldoende snelheid in onze systemen. En er zijn nu eenmaal centra die nog wat minder geëquipeerd zijn dan sommige andere. Een belangrijk aandachtspunt in de implementatie! Het EPD ziet er zonder meer goed uit. Het oogt toegankelijk, zeker omdat die mappenstructuur zo lijkt op Windows verkenner. Functioneel kan het heel veel, en het is op het eerste gezicht ook heel flexibel. Als je het vergelijkt met Ecaris, is dit gewoon een andere wereld. Joost de Bruin, hoofd economische en administratieve dienst bij De Trappenberg De patiënt staat straks echt centraal Als medisch secretaresse ben ik voortdurend met het EPD te gaan werken. Ik heb altijd erg met dossiers in de weer. En ik kan je vertellen gehamerd op de mogelijkheid om acties aan dat wij er érg voor zijn dat het Revalidatie EPD een dossier te hangen. Het mooie is dat die er komt. Want met papieren dossiers heb je functionaliteit direct vanuit het dossier van een nogal eens wat stress om een zoekgeraakt dossier te vinden. Het ligt soms in een postvak, op meer over wie nu wat doet. De patiënt staat specifieke patiënt werkt. Dus geen vaag gedoe team stapels, of het is verkeerd weggehangen daardoor straks echt centraal. in de kast. Met het EPD zijn dossiers altijd voor iedereen bereikbaar. Maar ook binnen het dossier zelf zal alle informatie veel beter op z n Anja Hogenboom, medisch secretaresse plek vallen. bij Revalidatiecentrum Amsterdam Ik vind werken met computers geweldig, maar ik snap wel dat sommige mensen nog een goede instructie nodig zullen hebben. Collega s zeggen dat ze het EPD op het eerste gezicht erg gebruiksvriendelijk vinden. Dat vind ik zelf ook. Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd en moeite het de behandelaars gaat kosten om

5 Gert-Jan van Boven, directeur Nationaal ICT Instituut in de Zorg Grote belangstelling Goede ICT maakt zorg multidisciplinair Het is uniek dat een bepaalde sector zo eensgezind werkt aan één EPD. En de revalidatie dóet dat gewoon. Ik heb er bewondering voor dat de mensen in deze sector hun eigen belang opzij durven zetten voor een gezamenlijk doel. Er is veel te winnen, want de zorg kan méér met ICT. Niet alleen meer veiligheid en meer effi ciency, maar vooral ook meer nieuwe vormen van zorg. Het is al lang niet meer één dokter en één patiënt in één kamertje. In de revalidatie bij uitstek multidisciplinaire zorg kunnen zorgverleners elkaar via dit EPD nog beter informeren. Belangrijk is de toegang van de revalidant op het systeem. Ik begreep dat deze straks binnen het EPD oefeningen kan doen en zelf de resultaten kan bijhouden. Prima, want uiteindelijk hoort ook de patiënt aan de knoppen te zitten. De verschillende ICT-systemen moeten straks goed op elkaar aansluiten. Die communicatie gaat via het zogeheten landelijk schakelpunt, onderdeel van de landelijke ICT-infrastructuur AORTA. Bij het Revalidatie EPD voorzie ik hier geen problemen, want de gebruikte technologie is absoluut passend én up-to-date. Hier zie ik meteen de volgende uitdaging voor de revalidatie: koppel het Revalidatie EPD aan de systemen van de huisartsenzorg en het elektronisch medicatiedossier. Dan maken we de zorg pas écht multidisciplinair. Als ik terugkijk op de eerste presentatie van het Revalidatie EPD, is inspiratie voor mij het kernbegrip. De makers, de projectgroepleden én de deelnemers aan de kijkdag waren geïnspireerd. En het EPD inspireert heel duidelijk de hele sector. Ik vond dat heel mooi zichtbaar in de oefenruimte met de laptops. De mensen kropen zó gretig achter de computer en bleven vervolgens lang zitten. Dat bewijst voor mij dat we iets moois in handen hebben. Want als er maar even iets letterlijk niet klikt in zo n programma, dan haak je af en loop je weg. Die ervaring hebben we allemaal, als je bijvoorbeeld op een Jannie Riteco, bepaalde website niet heel snel vindt wat je directeur Revalidatie Nederland zoekt. Ik merk ook van buiten de sector een grote Ik denk dat we nu zo ver zijn om ook echt belangstelling voor het Revalidatie EPD. Als aan anderen te laten zien wat we hebben wij het in een bestuurlijk overleg een keer gemaakt. Eerdaags gaan we met een niet op de agenda zetten, dan zorgen onze demo naar de zorgverzekeraars. En we zijn gesprekspartners er wel voor dat we ze tóch hard bezig om ons Revalidatie EPD bij het nog even bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Onze stakeholders van VWS onder de aandacht te brengen. Het concept Zorginnovatie platform en bij de minister tot Zorgverzekeraars Nederland hebben veel van een elektronisch patiëntendossier staat bewondering voor de manier waarop we dit nogal onder druk in het publieke debat. Het met de hele sector samen van de grond weten is misschien goed om ook eens een positieve te krijgen. ervaring te kunnen laten zien. Het is overzichtelijk, en dingen staan op de plaats waar je ze verwacht. Maar soms reageert het systeem nog niet zoals ik zou verwachten. Als je bijvoorbeeld op de save-knop drukt, dan zie je niet duidelijk of het systeem de informatie nu heeft opgeslagen of niet. Dat zijn waarschijnlijk van die kleine dingetjes die er de komende maanden nog uitgepoetst worden. Roel van Suijdam, projectleider EPD bij de St. Maartenskliniek

6 Robert van Schijndel, projectmanager Revalidatie EPD Het draait om de eindgebruiker Het begint allemaal met ambitie, met de wil om als sector zélf zo n systeem te gaan maken. Het was een moedig besluit van Revalidatie Nederland daarvoor te kiezen, al is het maar omdat het ontwikkelen van een EPD veel tijd en geld kost. Die gezamenlijke ambitie is een belangrijke eerste voorwaarde voor succes. We zijn vervolgens écht gestart bij de eindgebruiker, naar mijn idee een tweede essentiële voorwaarde. Daar moet je de tijd voor nemen, want het kost al zeker een jaar om een groep eindgebruikers in ICT-termen over zo n systeem te laten nadenken. Dat verdien je uiteindelijk volop terug, want zo wordt het een product van de mensen zelf. Je zag het tijdens de kijkdag ook heel mooi op het podium. Het maakt veel verschil of een collega het product laat zien en bepaalde keuzes toelicht. Zoiets geeft vertrouwen dat er goed over is na gedacht. Ik denk dat andere sectoren van onze ervaringen kunnen leren: neem de tijd en begin aan de basis! Leg op de werkvloer een open vraag neer: wat willen jullie? Nu start een fase van testen en fi netunen. En ook daarin draait het allemaal om de eind gebruiker. Die vragen we de komende maanden: is dit nu wat jullie bedoeld hebben? Zo creëren we draagvlak, essentieel voor de implementatie. Het is natuurlijk prachtig dat er in februari 2009 een eerste versie van het Revalidatie EPD is, maar het is pas echt een succes als het Revalidatie EPD ook door iedereen gebruikt gaat worden. Daar ligt de volgende gezamenlijke uitdaging voor de sector: samen aan de slag om dit EPD succesvol te implemen teren. Leer daarbij van de ervaringen van de pilot-instellingen. En kijk naar mogelijk heden om dingen samen te doen. Volgens mij gaat het ook met de implementatie zeker lukken. De revalidatie is een enthousiaste sector, en de mensen zijn klaar om met het EPD te gaan werken. In de ziekenhuiswereld ben ik gewend dat elke maatschap z n eigen EPD bouwt. En hier zien we een landelijk EPD voor de hele revalidatie, sectorbreed. Dat is natuurlijk fantastisch! En over wat ik op het scherm heb gezien ben ik ook erg enthousiast. Het ziet er zeer gebruiks vriendelijk uit. Ronald Everaars, sectormanager bij Revalidatiecentrum Leijpark Kijk, dat vind ik nou leuk! Ik zie hier een test die ik vaak gebruik, wel een paar keer per maand. De opmaak is heel herkenbaar. Zo ziet een papieren scoreformulier er ook ongeveer uit. Heel mooi! Nina Dammers, logopediste bij Rijndam Mijn eerste reactie was: laten we meteen het papieren dossier opheffen, en alles vanuit Ecaris in dit EPD stoppen! Ik ben vooral onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid. Brieven onder de scanner leggen is voor ons echt geen punt. Als we maar de goede apparatuur in huis hebben. Liesbeth Tienkamp, planner bij Blixembosch Colofon Deze Revalidatie EPD Special is een eenmalige uitgave van het project Revalidatie EPD. Revalidatie EPD is een project van Revalidatie Nederland. Revalidatie EPD wordt mede mogelijk gemaakt door het Actie programma Maatschappelijke Sectoren & ICT Eindredactie: Karin van Londen. Teksten: Marc van Bijsterveldt. Ontwerp en vormgeving: AC+M, Maarssen. Druk: Tailormade Buren. Revalidatie EPD. Overname van artikelen uit deze uitgave is toegestaan met bronvermelding en na toestemming van de eindredacteur Deze uitgave is ook te vinden als pdf-bestand op de website bij nieuws. Redactieadres: Revalidatie Nederland, postbus 9696, 3506 GR Utrecht, telefoon Meer weten over het project Revalidatie EPD? Bezoek onze website en neem een abonnement op onze gratis nieuwsbrief. Wilt u extra exem plaren van deze uitgave ontvangen? Stuurt u dan een mail naar

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland.

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht

DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht DE IDEALE HU FMR-editie 24/09/2013, Utrecht VERSLAG VAN DE DAG: 24/ BETROKKEN, BEVLOGEN EN VERNIEUWEND VOORWOORD INLEIDING DICK DE WOLFF 09/ 2013 Live Magazine: De Ideale HU - FMR-editie Deze dag is georganiseerd

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Inhoud Voorwoord 3 Zeven ideeën voor leerlingparticipatie 4 Praktijkvoorbeelden 7 RSG Stad & Esch 7

Nadere informatie

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum Een onderzoek naar waarom de Scrummethode belangrijk is voor de Communicatie & Media Design student aan de Hogeschool Utrecht. Door F.A. Nijhof - 1620443

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen 18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen Het is lekker werken met een groep die gemotiveerd is. Met deelnemers die aan je lippen hangen bij je uitleg, zelf vragen stellen en enthousiast aan de gang

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van DE VIRTUELE KLAS Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van Het verhaal van een succesvolle audit in het kader van accreditatie in het Hoger Onderwijs 1 INHOUD Te hard voor de troepen uithollen werkt niet.

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 8 jaargang 4 najaar 2008 agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 Voorwoord Ons advies: blijf alert

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie