Special. Succesvolle. Revalidatie EPD Kijkdag. November Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special. Succesvolle. Revalidatie EPD Kijkdag. November 2008. Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk"

Transcriptie

1 November 2008 Special Foto: Isja Nederbragt Succesvolle Revalidatie EPD Kijkdag Vooraf dacht ik wel eens: kunnen we al die papieren gegevens overzichtelijk vormgeven in een computerprogramma? Wordt het wel duidelijk wat waar staat? Dat is echt goed gelukt. Ik vind het algemene overzicht erg mooi, en heel helder. Onno Manck, physician assistant in opleiding bij Revalidatiecentrum Amsterdam Op 18 september 2008 vond de Revalidatie EPD Kijkdag plaats. Ruim 250 aanwezigen kregen inzicht in de stappen die gezet zijn om tot het Revalidatie EPD te komen en welke eisen er aan te grondslag liggen. Jos Buijs, voorzitter van de stuurgroep Revalidatie EPD, ging vooral in op de multidisciplinaire opzet en de moderne techniek die is gebruikt. Projectmanager Robert van Schijndel legde uit dat het Revalidatie EPD het primaire proces ondersteunt. Hij voorspelt dat het Revalidatie EPD kan uitgroeien tot een systeem dat beslissingsonder steunend kan werken voor professionals. Vervolgens beschreef Monique van Kerkwijk, ergotherapeut bij Heliomare, het intensieve proces om te komen tot het programma van eisen. De vraag: Als jullie papieren dossier vervangen zou moeten worden door de computer, wat zou je dan in de computer willen zien? leverde 335 functio nele eisen op. Uitgangspunten: intuïtieve schermen, fl exibiliteit, tijdsbesparing en veiligheid. Birgit Wilms (VIR), Jaco Haverhals (Vital Health) en Hans Slootman (revalidatiearts bij Heliomare) presenteerden de basisversie van het Revalidatie EPD. Het Revalidatie EPD werd met applaus ontvangen. Gert-Jan van Boven, directeur van Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), reageerde bijzonder enthousiast op de presentatie: Er is in ons land veel discussie over het elektronisch patiëntendossier. De revalidatie dóet het nu gewoon. Daar neem ik mijn pet voor af! Vervolgens konden de deelnemers op laptops zelf met het programma aan de slag. Dit leverde een heleboel positieve reacties op, en ook een aantal bruikbare tips voor de verdere ontwikkeling van de defi nitieve versie van het Revalidatie EPD.

2 We zullen ons best doen het systeem te laten crashen Irene Kos, nurse practitioner bij Heliomare Tijdens de kijkdag heb ik veel goede opmerkingen over het EPD gehoord. Vaak ook over onderwerpen waar wij in de projectgroep lang over gediscussieerd hebben. Kun je tegelijkertijd in één dossier werken, bijvoorbeeld. Of: stel dat de stroom uitvalt en het systeem ligt eruit, hoe kom ik dan aan mijn gegevens? Ik denk dat we de collega s hebben kunnen geruststellen dat er over dat soort dingen goed is nagedacht. De reacties op het computerprogramma waren heel positief. Niemand zei: dit ziet er niet uit en t gaat vast niets worden! Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Nu komt de fase van doortesten en finetunen. Met de bouwers gaan we de details vanuit het programma van eisen verder uitwerken. We zullen ons best doen het systeem tijdens de testfase te laten crashen, om de kans daarop in het echt te verkleinen. Voor verpleegkundigen gaat er veel veranderen. Nu rijden ze steeds rond met een statuskar met tientallen dossiers erin. Er zijn denk ik nog wel wat mensen die angst hebben voor het werken met de computer. Die zeggen: straks druk ik op een verkeerde knop en ben ik het dossier kwijt! Of: ik kan maar met twee vingers typen! Ook daarvoor moet bij de implementatie veel aandacht zijn. De invoering vraagt investeringen Mijn collega-artsen hebben veel vertrouwen in hoe we het hebben aangepakt. Dat is belang rijk, want revalidatieartsen worden straks grootverbruikers binnen het EPD. Voor veel dokters is het vooral erg relevant dat systemen met elkaar kunnen communiceren. Als je zowel in een centrum als in een ziekenhuis werkt, moet je het Revalidatie EPD wel goed kunnen koppelen aan dat van het ziekenhuis. Hans Slootman, revalidatiearts bij Heliomare Ik hoor van veel mensen een korte reactie: leuk! Ze zien dat het EPD inderdaad toegankelijk en flexibel is. Je kunt het zo inrichten als je zelf wilt. Met de software zit het dus wel goed, maar ik voorzie nog wel wat problemen bij de hardware. De invoering van zo n systeem vraagt investeringen, en die moet je tijdig op je instellingsbegroting zetten. En dan gaat het niet alleen om een goede server, voldoende mobiele computers en een glasvezelnet, maar ook om personeel. Wie gaat het intern allemaal zo opzetten dat het ook draait? Is er voldoende menskracht voor onderhoud en instructie? Een EPD kan de zorgprocessen uiteindelijk heel goed ondersteunen. Maar dat werkt alleen als je er de goede informatie in stopt. Dus geen flodderige behandeldoelen als: looppatroon verbeteren. Je moet precies zeggen wat je wilt bereiken: hoe snel, hoe ver, wanneer? We zullen allemaal moeten leren werken met functionele doelen.

3 De kracht is de flexibiliteit Tijdens de kijkdag heb ik veel rondgelopen in de zaal met de laptops. Daarop konden mensen zelf aan de slag met het programma. De kracht van dit EPD is duidelijk de flexibiliteit. Elke instelling kan er bijvoorbeeld haar eigen behandelplan en andere formulieren in hangen. Daar zijn mensen erg positief over. Ook werkt het programma intuïtief, zoals de bedoeling was. Het ziet er mooi en rustig uit, overzichtelijk, hoorde ik van deelnemers. Ik had echt het idee dat iedereen enthousiast was. Maaike Zweers, logopediste bij Heliomare Sommige mensen waren misschien vooraf nog wat sceptisch. Maar na de duidelijke presentatie van het systeem en vooral door het zelf te kunnen uitproberen, is het vertrouwen denk ik zeker gegroeid. Natuurlijk hebben we ook kritische punten genoteerd. Soms moet je bijvoorbeeld nog te veel doorklikken om ergens te komen. Maar verder waren er vooral opmerkingen over spelfouten. Dat zijn kleinigheden die er de komende tijd nog worden uitgehaald. Nu gaat het erom de zaak goed te implementeren. In de pilot-instellingen zullen we een heel scherpe inventarisatie moeten maken van wat daarvoor nodig is op een locatie. Er zullen overal computers moeten staan, en voldoende inlogpunten om een laptop te kunnen aansluiten. En misschien is er een mobiel karretje voor de verpleging nodig, en draagbare apparaten voor zorgverleners die veel rondlopen. Foto s: Isja Nederbragt

4 Jos Buijs, voorzitter Stuurgroep Revalidatie EPD Goed op weg De kijkdag was voor mij een erg spannende dag. Je kunt als stuurgroep zelf wel vinden dat je iets moois maakt, maar uiteindelijk gaat het erom wat de eindgebruikers ervan vinden. En ik heb over het algemeen erg positieve reacties gehoord. Mede door die reacties ben ik zelf positief over de invoering van het EPD in de praktijk. Het dossier zal volop gebruikt worden, al was het maar omdat het multi disciplinair van opzet is. En het is flexibel, dus instellingen kunnen er tot op zekere hoogte hun eigen invulling aan geven. Ik denk niet dat veel mensen zullen zeggen: dit past niet bij mij! Wel zullen we moeten investeren in computervaardig heden, want lang niet iedereen is daar even bedreven in. De implementatie gaan we dus ook goed begeleiden met allerlei cursusmogelijkheden. Ook zal het applicatiebeheer van de instellingen er anders gaan uitzien. De mensen die nu veel werk hebben aan het beheer van Ecaris, zullen deels een andere rol moeten krijgen. In de autorisatie, maar bijvoorbeeld ook in de helpdesk ondersteuning van EPD-gebruikers. Ik heb natuurlijk ook een paar dingen op gepikt waar we nog iets mee moeten. Bijvoorbeeld: is de klinimetrie ook per behandeling te combineren? Nu is het geordend per discipline. Een revalidatiearts had ernaar gevraagd, en het kon nog niet helemaal zoals zij het wilde. Hier zie je dat de dooront wikkeling van zo n systeem een heel eigen dynamiek krijgt zodra de gebruikers er concreet mee aan de slag gaan. De sector moet overigens nog wel erg hard werken aan goede hardware. Wie tijdens een spreekuur met z n vingers moet zitten trommelen omdat het filmpje niet binnenkomt, heeft een hardwareprobleem. We zullen dus als instellingen verstandig moeten investeren, in elk geval in voldoende breedband en voldoende snelheid in onze systemen. En er zijn nu eenmaal centra die nog wat minder geëquipeerd zijn dan sommige andere. Een belangrijk aandachtspunt in de implementatie! Het EPD ziet er zonder meer goed uit. Het oogt toegankelijk, zeker omdat die mappenstructuur zo lijkt op Windows verkenner. Functioneel kan het heel veel, en het is op het eerste gezicht ook heel flexibel. Als je het vergelijkt met Ecaris, is dit gewoon een andere wereld. Joost de Bruin, hoofd economische en administratieve dienst bij De Trappenberg De patiënt staat straks echt centraal Als medisch secretaresse ben ik voortdurend met het EPD te gaan werken. Ik heb altijd erg met dossiers in de weer. En ik kan je vertellen gehamerd op de mogelijkheid om acties aan dat wij er érg voor zijn dat het Revalidatie EPD een dossier te hangen. Het mooie is dat die er komt. Want met papieren dossiers heb je functionaliteit direct vanuit het dossier van een nogal eens wat stress om een zoekgeraakt dossier te vinden. Het ligt soms in een postvak, op meer over wie nu wat doet. De patiënt staat specifieke patiënt werkt. Dus geen vaag gedoe team stapels, of het is verkeerd weggehangen daardoor straks echt centraal. in de kast. Met het EPD zijn dossiers altijd voor iedereen bereikbaar. Maar ook binnen het dossier zelf zal alle informatie veel beter op z n Anja Hogenboom, medisch secretaresse plek vallen. bij Revalidatiecentrum Amsterdam Ik vind werken met computers geweldig, maar ik snap wel dat sommige mensen nog een goede instructie nodig zullen hebben. Collega s zeggen dat ze het EPD op het eerste gezicht erg gebruiksvriendelijk vinden. Dat vind ik zelf ook. Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd en moeite het de behandelaars gaat kosten om

5 Gert-Jan van Boven, directeur Nationaal ICT Instituut in de Zorg Grote belangstelling Goede ICT maakt zorg multidisciplinair Het is uniek dat een bepaalde sector zo eensgezind werkt aan één EPD. En de revalidatie dóet dat gewoon. Ik heb er bewondering voor dat de mensen in deze sector hun eigen belang opzij durven zetten voor een gezamenlijk doel. Er is veel te winnen, want de zorg kan méér met ICT. Niet alleen meer veiligheid en meer effi ciency, maar vooral ook meer nieuwe vormen van zorg. Het is al lang niet meer één dokter en één patiënt in één kamertje. In de revalidatie bij uitstek multidisciplinaire zorg kunnen zorgverleners elkaar via dit EPD nog beter informeren. Belangrijk is de toegang van de revalidant op het systeem. Ik begreep dat deze straks binnen het EPD oefeningen kan doen en zelf de resultaten kan bijhouden. Prima, want uiteindelijk hoort ook de patiënt aan de knoppen te zitten. De verschillende ICT-systemen moeten straks goed op elkaar aansluiten. Die communicatie gaat via het zogeheten landelijk schakelpunt, onderdeel van de landelijke ICT-infrastructuur AORTA. Bij het Revalidatie EPD voorzie ik hier geen problemen, want de gebruikte technologie is absoluut passend én up-to-date. Hier zie ik meteen de volgende uitdaging voor de revalidatie: koppel het Revalidatie EPD aan de systemen van de huisartsenzorg en het elektronisch medicatiedossier. Dan maken we de zorg pas écht multidisciplinair. Als ik terugkijk op de eerste presentatie van het Revalidatie EPD, is inspiratie voor mij het kernbegrip. De makers, de projectgroepleden én de deelnemers aan de kijkdag waren geïnspireerd. En het EPD inspireert heel duidelijk de hele sector. Ik vond dat heel mooi zichtbaar in de oefenruimte met de laptops. De mensen kropen zó gretig achter de computer en bleven vervolgens lang zitten. Dat bewijst voor mij dat we iets moois in handen hebben. Want als er maar even iets letterlijk niet klikt in zo n programma, dan haak je af en loop je weg. Die ervaring hebben we allemaal, als je bijvoorbeeld op een Jannie Riteco, bepaalde website niet heel snel vindt wat je directeur Revalidatie Nederland zoekt. Ik merk ook van buiten de sector een grote Ik denk dat we nu zo ver zijn om ook echt belangstelling voor het Revalidatie EPD. Als aan anderen te laten zien wat we hebben wij het in een bestuurlijk overleg een keer gemaakt. Eerdaags gaan we met een niet op de agenda zetten, dan zorgen onze demo naar de zorgverzekeraars. En we zijn gesprekspartners er wel voor dat we ze tóch hard bezig om ons Revalidatie EPD bij het nog even bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Onze stakeholders van VWS onder de aandacht te brengen. Het concept Zorginnovatie platform en bij de minister tot Zorgverzekeraars Nederland hebben veel van een elektronisch patiëntendossier staat bewondering voor de manier waarop we dit nogal onder druk in het publieke debat. Het met de hele sector samen van de grond weten is misschien goed om ook eens een positieve te krijgen. ervaring te kunnen laten zien. Het is overzichtelijk, en dingen staan op de plaats waar je ze verwacht. Maar soms reageert het systeem nog niet zoals ik zou verwachten. Als je bijvoorbeeld op de save-knop drukt, dan zie je niet duidelijk of het systeem de informatie nu heeft opgeslagen of niet. Dat zijn waarschijnlijk van die kleine dingetjes die er de komende maanden nog uitgepoetst worden. Roel van Suijdam, projectleider EPD bij de St. Maartenskliniek

6 Robert van Schijndel, projectmanager Revalidatie EPD Het draait om de eindgebruiker Het begint allemaal met ambitie, met de wil om als sector zélf zo n systeem te gaan maken. Het was een moedig besluit van Revalidatie Nederland daarvoor te kiezen, al is het maar omdat het ontwikkelen van een EPD veel tijd en geld kost. Die gezamenlijke ambitie is een belangrijke eerste voorwaarde voor succes. We zijn vervolgens écht gestart bij de eindgebruiker, naar mijn idee een tweede essentiële voorwaarde. Daar moet je de tijd voor nemen, want het kost al zeker een jaar om een groep eindgebruikers in ICT-termen over zo n systeem te laten nadenken. Dat verdien je uiteindelijk volop terug, want zo wordt het een product van de mensen zelf. Je zag het tijdens de kijkdag ook heel mooi op het podium. Het maakt veel verschil of een collega het product laat zien en bepaalde keuzes toelicht. Zoiets geeft vertrouwen dat er goed over is na gedacht. Ik denk dat andere sectoren van onze ervaringen kunnen leren: neem de tijd en begin aan de basis! Leg op de werkvloer een open vraag neer: wat willen jullie? Nu start een fase van testen en fi netunen. En ook daarin draait het allemaal om de eind gebruiker. Die vragen we de komende maanden: is dit nu wat jullie bedoeld hebben? Zo creëren we draagvlak, essentieel voor de implementatie. Het is natuurlijk prachtig dat er in februari 2009 een eerste versie van het Revalidatie EPD is, maar het is pas echt een succes als het Revalidatie EPD ook door iedereen gebruikt gaat worden. Daar ligt de volgende gezamenlijke uitdaging voor de sector: samen aan de slag om dit EPD succesvol te implemen teren. Leer daarbij van de ervaringen van de pilot-instellingen. En kijk naar mogelijk heden om dingen samen te doen. Volgens mij gaat het ook met de implementatie zeker lukken. De revalidatie is een enthousiaste sector, en de mensen zijn klaar om met het EPD te gaan werken. In de ziekenhuiswereld ben ik gewend dat elke maatschap z n eigen EPD bouwt. En hier zien we een landelijk EPD voor de hele revalidatie, sectorbreed. Dat is natuurlijk fantastisch! En over wat ik op het scherm heb gezien ben ik ook erg enthousiast. Het ziet er zeer gebruiks vriendelijk uit. Ronald Everaars, sectormanager bij Revalidatiecentrum Leijpark Kijk, dat vind ik nou leuk! Ik zie hier een test die ik vaak gebruik, wel een paar keer per maand. De opmaak is heel herkenbaar. Zo ziet een papieren scoreformulier er ook ongeveer uit. Heel mooi! Nina Dammers, logopediste bij Rijndam Mijn eerste reactie was: laten we meteen het papieren dossier opheffen, en alles vanuit Ecaris in dit EPD stoppen! Ik ben vooral onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid. Brieven onder de scanner leggen is voor ons echt geen punt. Als we maar de goede apparatuur in huis hebben. Liesbeth Tienkamp, planner bij Blixembosch Colofon Deze Revalidatie EPD Special is een eenmalige uitgave van het project Revalidatie EPD. Revalidatie EPD is een project van Revalidatie Nederland. Revalidatie EPD wordt mede mogelijk gemaakt door het Actie programma Maatschappelijke Sectoren & ICT Eindredactie: Karin van Londen. Teksten: Marc van Bijsterveldt. Ontwerp en vormgeving: AC+M, Maarssen. Druk: Tailormade Buren. Revalidatie EPD. Overname van artikelen uit deze uitgave is toegestaan met bronvermelding en na toestemming van de eindredacteur Deze uitgave is ook te vinden als pdf-bestand op de website bij nieuws. Redactieadres: Revalidatie Nederland, postbus 9696, 3506 GR Utrecht, telefoon Meer weten over het project Revalidatie EPD? Bezoek onze website en neem een abonnement op onze gratis nieuwsbrief. Wilt u extra exem plaren van deze uitgave ontvangen? Stuurt u dan een mail naar

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Partnerbijeenkomst. 17 november 2016

Partnerbijeenkomst. 17 november 2016 Partnerbijeenkomst 17 november 2016 Programma voor vandaag 13.20 13.30 Welkom en introductie 13.30 13.40 Stand van zaken e-healthweek 2017 Margreet de Vries, projectleider e-healthweek 13.40 13.50 Communicatie

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep

Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep Succesvolle implementatie ECD bij Mosae Zorggroep Pilot speelt een prominente rol bij implementatie van nieuw ECD Overgaan van papieren cliëntendossier naar de digitale vorm moet absoluut projectmatig

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren Developmental Coordination Disorder (DCD) Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Huidhuis-dermatologie behandelplan

Huidhuis-dermatologie behandelplan Huidhuis-dermatologie behandelplan Informatiepakket Huidhuis-dermatologie behandelplannen Samen werken aan een optimale behandeling De Huidhuis-dermatologie behandelplannen zijn ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Internet Onderweg Aansluiten

Internet Onderweg Aansluiten Internet Onderweg Aansluiten Internet Onderweg aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Internet Onderweg voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet

Nadere informatie

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Zorgprogrammering in de GGZ Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Agenda 1. Zorgpaden in de GGZ: theoretische achtergrond. 2. Methodiek voor het ontwikkelen

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

De do s en don ts. van implementatie

De do s en don ts. van implementatie GEMIVA-SVG GROEP De do s en don ts van implementatie 27-11-2012 Door Judith Zadoks, projectleider vanuit Zadoks advies Kerngegevens Gemiva-SVG Groep Werkgebied Zuid-Holland VG, LG, NAH 4.500 cliënten 1.235

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant. Project Pallas Athene

Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant. Project Pallas Athene Ervaringen met de ontwikkeling van het nieuwe Psygis Quarant Project Pallas Athene Doelstelling afdeling ZIS De afdeling ZIS is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van bestaande én nieuwe

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Agenda. ehealth Seminar

Agenda. ehealth Seminar Agenda ehealth Seminar Locatie: CineMec, Ede Datum: Donderdag 24 september 2015 09.30-10.00 uur Ontvangst 10.00-10.05 uur Welkom 10.05-10.35 uur Toekomst van ehealth Remko Nienhuis, Sr. Software Architect

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Versie 6 januari 2015 Houtskoolschets 2015 Project elektronisch dossier (versie 6 januari 2015) 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Digivaardig personeel19. Optimaal gebruik maken van internet

Digivaardig personeel19. Optimaal gebruik maken van internet Digivaardig personeel19 Optimaal gebruik maken van internet LEESWIJZER Ben je zelfstandig ondernemer en overweeg je zakelijk actiever te worden op internet? Dan is deze informatie voor jou. Verdeeld over

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN BURGEMEESTER JOS HEIJMANS Trots op ons nieuwe stadhuis Onze mooie stad Weert heeft een prachtig nieuw stadhuis. Daar zijn we trots op. De gemeente raad koos na

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

Verbeter het investeringsrendement. Communications door het gebruik ervan te vergroten. White Paper WORK. PLAY. LIFE.

Verbeter het investeringsrendement. Communications door het gebruik ervan te vergroten. White Paper WORK. PLAY. LIFE. Verbeter het investeringsrendement van uw Unified Communications door het gebruik ervan te vergroten White Paper WORK. PLAY. LIFE. Inleiding Bedrijven zijn zich absoluut bewust van de voordelen van het

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Dossiervorming, Taken en Planning onder Abonnementen gerealiseerd

Dossiervorming, Taken en Planning onder Abonnementen gerealiseerd Pagina 1 van 7 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 11 juli 2013 16:51 Onderwerp: Online Pro 2013.0.0.95: Dossiervorming

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 PROJECT PLAN Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 1 INHOUD Project Plan... 1 Inhoud... 2 Project Plan... 4 Project Definitie...

Nadere informatie

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Welkom Agenda Waarom 1 HIS De Zorggroep als contractpartij Implementatie, clusterbeheer, servicemanagement, innovatie De andere zaal Medicom Uurtje uitleg

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Ontwerpen van een telemedicine systeem Deelsessie: W304

Ontwerpen van een telemedicine systeem Deelsessie: W304 Ontwerpen van een telemedicine systeem Deelsessie: W304 KIVI NIRIA jaarcongres 11 oktober 2012 Prof.dr.ir. Hermie Hermens Dr. Rianne Huis in t Veld Ir. Monique Tabak Doel van vandaag Wat is telemedicine?

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: Meting april 2016 Vernieuwde website Eindrapport 2015 Aan het woord: Anouk Roberts en Martijn Tijburg van Flycatcher Meting april 2016 Op dinsdag 12 april

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND Teach-IT 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL 1 2. Inleiding 3 2.1. Wat is een Cloud? 3 2.2. Voordelen? 3 2.3. Nadelen? 4 2.4. Wie gebruikt voornamelijk clouds?

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Effectieve informatievoorziening op de afdelingen AOZ in het VU Medisch Centrum

Effectieve informatievoorziening op de afdelingen AOZ in het VU Medisch Centrum Effectieve informatievoorziening op de afdelingen AOZ in het VU Medisch Centrum Probleemstelling : Vertraagde en ontoegankelijke nieuwsberichten De afdeling AOZ van het VUmc heeft ongeveer 800 medewerkers,

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning ERP Wat is ERP? Voordelen van ERP Nadelen van ERP Selectie ERP Hoofdzonden Vragen? Integratie rond middelen Wat is ERP? Wat is ERP? Integratie rond projecten & diensten

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo

De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo Inhoudsopgave Inleiding... 5 Richtlijnen voor computergebruik... 7 Inloggen op de pc... 8 E-mail en webmail... 9 Magister... 11 De website van

Nadere informatie

EPD met Heimwee naar het klaslokaal? Marcel Linssen Unithoofd Bedrijfsbureau Onderwijs Jeroen Bosch Academie Jeroen Bosch Ziekenhuis

EPD met Heimwee naar het klaslokaal? Marcel Linssen Unithoofd Bedrijfsbureau Onderwijs Jeroen Bosch Academie Jeroen Bosch Ziekenhuis EPD met70-20-10 Heimwee naar het klaslokaal? Marcel Linssen Unithoofd Bedrijfsbureau Onderwijs Jeroen Bosch Academie Jeroen Bosch Ziekenhuis Uitdagingen: - Eind 2016: accreditatie Joint Commission International

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

WELKOM BIJ BOMBERBOT! LES 1: WAT IS PROGRAMMEREN LES 1: WAT IS PROGRAMMEREN WAAR GAAT DEZE LES OVER? INTRODUCTIE

WELKOM BIJ BOMBERBOT! LES 1: WAT IS PROGRAMMEREN LES 1: WAT IS PROGRAMMEREN WAAR GAAT DEZE LES OVER? INTRODUCTIE WELKOM BIJ BOMBERBOT! Bij onze lessen horen ook nog een online game, waarin de leerlingen de concepten die ze geleerd krijgen direct moeten toepassen, en een online platform, waarin u de voortgang van

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Teleseminar. Copyright 2011, EPDopKoers, vandermeijden ZORGINFORMATISERING 28-1-2011

Teleseminar. Copyright 2011, EPDopKoers, vandermeijden ZORGINFORMATISERING 28-1-2011 Teleseminar 1 P R O C E S E N I N F O R M A T I E A N A L Y S E I N E P D P R O J E C T E N 2 8-1 - 2 0 1 1 M I R J A N V D M E I J D E N Proces en informatie analyse (PIA) Welkom Wat is PIA Waarom PIA

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

via één app beschikbaar

via één app beschikbaar alle lesboeken via één app beschikbaar informatie over de nieuwe ipad app van Noordhoff Uitgevers lees verder alles over de nieuwe ipad app van Noordhoff Uitgevers inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Innovatief De visie

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

1. Starten met Windows 8

1. Starten met Windows 8 13 1. Starten met Windows 8 U zit klaar om te beginnen. Dit boek ligt naast uw computer. U gaat alle oefeningen die in het boek staan, direct zelf uitvoeren op de computer. Zo leert u het snelste werken

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Evaluatie twee pilots egpo Den Haag

Evaluatie twee pilots egpo Den Haag Evaluatie twee pilots egpo Den Haag 19 juni 2013 Rolien de Jong MSc 1. Evaluatie vragen 1. Werkt egpo om professionals onderling op de hoogte te houden van informatie met betrekking tot gezamenlijke patiënten?

Nadere informatie

Revalidatie in Beweging. 8 waardevolle lessen voor meer efficiency in de revalidatiesector

Revalidatie in Beweging. 8 waardevolle lessen voor meer efficiency in de revalidatiesector Revalidatie in Beweging 8 waardevolle lessen voor meer efficiency in de revalidatiesector Revalidatie in Beweging Revalidatie in Beweging CC Zorgadviseurs ZonMw Revalidatie Nederland December 2010 Prachtige

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie