Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT"

Transcriptie

1 Milieuverantwoorde overheidsaankopen Infosessie 13/14:energie-efficiënte apparaten en green IT

2 Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen 14 verschillende onderwerp wegwijzer Ondersteuning steunpunt Volgende 24 april : LCC in bestekken

3 Sprekers 9u30 Welkom + presentatie Steunpunt duurzame lokale overheden 9u45 Hoe hou ik rekening met milieu in mijn bestek? Melinde De Groote, BBL 10u30 Pauze 10u45 Tools voor aankoop energie-efficiënte apparaten: Energy Star, gids voor duurzame aankopen, topten (pro). Melinde De Groote, BBL 11u15 Praktijkvoorbeeld provincie Limburg: aankoop waterautomaten, copiërs en printers. Catherine Schepers, Prov. Limburg 11u45 Pauze 12u00 Praktijkvoorbeeld Clean tech van de gemeente Houthalen- Helchteren. Wim Vanderstraeten, Creando 12u45 Broodjeslunch 13u30 Green IT. Corné de Graaf, Adjugo

4 Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten.

5 Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten Wat? duurzaam aankopen stimuleren en ondersteunen duurzaam = drie pijlers = ecologisch verantwoord, sociaal bekommerd, kostenefficiënt BBL is partner. Infosessies BBL mee input voor Steunpunt Voor wie? Lokale besturen: gemeenten, OCMW s, politiezones, AGB s, Brede groep van mandatarissen en medewerkers 5 - VVSG -

6 Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten Hoe? Helpdesk E-zine Aanbesteed Website, Artikels in Lokaal Studiedagen Deelname aan project BBL: integratie van kennis en ervaringen Netwerking Beleidsgerichte aanbevelingen Individuele begeleiding 6 - VVSG -

7 Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten Contactpersonen Leen Van der Meeren Alex Verhoeven VVSG -

8 Hoe hou ik rekening met milieu in mijn bestek? Melinde De Groote

9 Het aankoopproces Gestructureerd aanpakken In de gemeente Sint-Katelijne-Waver maken we bij het vastleggen van het budget voor het volgende jaar ook een planning op voor wanneer welke aankoop in het volgende jaar zal gebeuren. Deze planning wordt aan alle betrokken diensten gecommuniceerd zodat iedereen weet wat er wanneer aankomt.

10 Het aankoopproces Gestructureerd aanpakken Beleidsvisie (lange termijn) Overzicht: timing en ev. omzet Dienstoverschrijdend: adviesprocedure Stap-voor-stap Interne expertise opbouwen Centraal of decentraal?

11 Het aankoopproces Verschillende fasen: 1. Behoefte en marktonderzoek 2. Aankoopprocedure 3. Opstellen bestek 4. Gunning 5. Uitvoering opdracht en contractbeheer

12 Wat: Wat heb je echtnodig? Opvolging stock/verbruik Verbeterpunten Behoefteanalyse Wie: collega s rechtstreeks contact met de firma/producten milieu-/duurzaamheids-/noord-zuid-ambtenaar Juridische dienst

13 Behoefteanalyse Is het kopieer- en/of faxtoestel noodzakelijk? Wie gebruikt het toestel waarvoor / wat moet het toestel kunnen? Overzicht: waar er op dit moment toestellen staan en waar en hoeveel die gebruikt worden Hoeveel printers zijn er nodig? Centraal - Individueel Toekomstige noden van de organisatie i.f.v. ICT-ontwikkelingen, thuiswerken, flexibele werkplaatsen, De mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding van de hardware en /of software Welke toepassingen zijn er nodig op de betreffende pc? Gem. benutting van fysieke servers? Zijn drankautomaten echt nodig-welke dranken wil je aanbieden? Kan er koffie gezet worden en verdeeld in thermossen?

14 Behoefteanalyse Voordelen: Actuele informatie Voorkomt overbodige aankopen Mogelijkheden om behoefte aan te passen Draagvlak & Sensibilisering

15 Marktonderzoek Wat is er op de markt: Groen/energiezuinig aanbod, gemiddeld verbruik,.. Open source Gebruik van labels (bv energy star) Kan men aan de behoefte voldoen/ realistische eisen Mogelijke alternatieven Mogelijke win-win situaties : bv. Laptops ipv vaste pc s Ramingprijzen Potentiële aanbieders mogen geen informatie ontvangen die hen voordeel biedt (gekijkheidsbeginsel)

16 Informatiebronnen: Leveranciers Collega s (andere gemeente) Beurzen Gids voor duurzame aankopen: gevalideerde fiche Ecolabels (energystar label, Europees ecolabel, Blaue engel label, Nordic Swan, TCO development ) Top ten (pro) Milieukoopwijzer Marktonderzoek

17 Voordelen: Marktonderzoek Weten wat de markt te bieden heeft. Mogelijkheden vinden tot aanscherping/verfijning van de vraag. (Pre)selectie van mogelijke aanbieders. Opstellen van een beter bestek. beter onderhandelingspositie

18 Behoefte-& en marktanalyse Goed zicht op behoefte en markt: Goede onderhandelingspositie Correcte criteria Beste prijs/kwaliteit Voordelen inschatten van: Schaalvergroting: raamcontract met andere gemeenten/instanties? Bestek opdelen in percelen?

19 Welke aankoopprocedure? Openbare aanbesteding Offertevraag Onderhandelingsprocedure Bestelbonnen

20 Opstellen van bestek Onderwerp van bestek Kwalitatieve selectiecriteria Technische specificaties Gunningscriteria Uitvoeringsvoorwaarden

21 Onderwerp van het bestek Nadruk op duurzaamheid Aandacht van juiste leveranciers Geen labels of merknamen vernoemen Beschrijf behoefte Eventueel standaardparagraaf met engagementsverklaring om vanaf 20% -100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen

22 Kwalitatieve selectiecriteria Geschiktheid van het bedrijf om een opdracht uit te voeren Hoe groter de opdracht hoe belangrijker Uitsluitingscriteria: Uitsluiting op basis van veroordeling voor milieudelict of ernstige beroepsfout Geschiktheidscriteria: Een milieuzorgsysteem of gelijkwaardig bewijsmateriaal. bv. EMAS, ISO Milieubeleid, procedures en technische bekwaamheid voor milieuvriendelijke uitvoering van de dienst. moeilijkheid: mededinging, controle. referenties

23 Technische specificaties Wat: gedetailleerde omschrijving van de opdracht en minimumeisen Milieugerelateerdetechnische specificaties = meeste effectieve manier voor een groen bestek: Voldoende streng op de meest relevante criteria (strenger dan de wetgeving) anders geen meerwaarde Niet te streng voldoende intekenaars Zeer effectief Marktkennis nodig Zeker belangrijk als prijs het enige gunningscriteria is

24 Technische specificaties Wel: Duidelijk geformuleerd en controleerbaar Betrekking op voorwerp van de opdracht Ecolabel enkel als bewijsmiddel Marktkennis noodzakelijk : relevante controleerbare eisen Niet: Criteria die je zelf niet begrijpt Technische specificaties die al wettelijk bepaald zijn Zaken overnemen uit catalogus van potentiële kandidaat Merken of milieulabels gebruiken

25 Gunningscriteria Openbare aanbesteding laagste prijs is enige gunningscriterium Offertevraag en onderhandelingsprocedure meerdere gunningscriteria

26 Gunningscriteria Criteria om de offertes te vergelijken Handig instrument indien zelf weinig marktkennis Rangschikking tussen intekenaars Waardering en punten zeer belangrijk (marktkennis) Moeten: direct in verband staan met het voorwerp van de opdracht controleerbaar zijn concreet geformuleerd worden Tip: werk met een tabel of vragenlijst

27 Techn./gunningscriteria Combineer technische - en gunningscriteria bv in technische criteria eisen voor energieverbruik en in gunningscriterium extra punten voor wie nog beter presteert Voordeel: enkel milieuverantwoorde aanbiedingen door technische criteria bedrijven met de beste milieuvoorwaarden onderscheiden zich door de gunningscriteria veiligheidsmarge bij mindere marktkennis

28 Uitvoeringsvoorwaarden Aan te voldoen bij de uitvoering van de opdracht. Geen mogelijkheid voor afwijzing Wel ok om straffen/evaluatiemomenten op te nemen Voorbeelden: Verpakking: levering moet gebeuren in verpakking die terug meegenomen wordt levering moet gebeuren om X uur. Scholing personeel

29 Gunning Betrek de mensen die met de producten/firma zullen werken Vraag stalen om te laten testen Gunningsverslag

30 Even testen Onderwerp van het bestek Energiezuinige kopieerapparaten Kopieerapparaten met het Blaue engel label Levering van PC s, laptops, schermen uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie het voorzien van opleiding rond milieuvriendelijk gebruik van de toestellen

31 Even testen Technische specificaties De kopieerapparaten hebben het blaue engel label of gelijkwaardig De printer heeft de mogelijkheid om dubbelzijdig printen als standaard in te stellen Alle producten moeten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties; zie hiervoor: De criteria kunnen teruggevonden worden in bijlage [X] van dit bestek. Controle: Alle producten met het Energy Star-etiket worden geacht te voldoen. Andere gepaste vormen van bewijs, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie waaruit blijkt dat de producten beantwoorden aan de criteria, worden ook aanvaard. De printer is energiezuinig

32 Even testen Gunningscriteria Het energieverbruik in de slaaptoestand De offerte met het laagste energieverbruik in de slaaptoestand krijgt het maximum van 10 punten, de offerte met het hoogste energieverbruik in de slaaptoestand krijgt 0 punten. Alle andere offertes krijgen een puntenaantal hiertussen, proportioneel met hun energieverbruik.

33 Even testen Gunningscriteria Indien mogelijk (bijvoorbeeld wanneer het beeldschermfabrikant een zakelijke relatie met specifieke computerfabrikanten heeft of wanneer de beeldschermfabrikant zijn eigen computers of meegeleverde computers verkoopt) moet de beeldschermfabrikant ervoor zorgen dat de slaapmodus geactiveerd is bij de levering aan de klant. De computer moet de uitgeschakelde modus/stand-by stroom van het computerbeeldscherm binnen de 30 minuten inactiviteit van de gebruiker activeren.

34 Even testen Kwalitatieve selectiecriteria De niet-naleving van de milieu-en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. De leverancier beschikt over een milieuzorgsysteem zoals bvb een EMAS of ISO certificaat of een gelijkwaardig certificaat.

35 Even testen Uitvoeringsvoorwaarden Het verpakkingsmateriaal waarin de levering gebeurt, wordt door de leverancier terug meegenomen. De handleidingen zijn beschikbaar in elektronisch formaat of, indien een papieren versie wordt afgeleverd, dan wordt de handleiding gedrukt op minstenschloorvijpapieren op gerecycleerd papier of op papier op basis van houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen De uitvoerder van de opdracht verzorgt een opleiding voor de aanbestedende overheid en gebruikers m.b.t. een maximale energiezuinige configuratie en gebruik van de toestellen. Voor laptopsmoet de verkrijgbaarheid van een compatibele accu, voeding, toetsenbord en de onderdelen daarvan tot ten minste drie jaar na stopzetting van de productie zijn gewaarborgd. De achtergrondverlichting van LCD-schermenmag gemiddeld niet meer dan 3,5 mg kwik per lamp bevatten.

36 Vragen? Melinde De Groote 02/

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering L_ALG_Energielevering_Elektriciteit Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware

Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware Versie: 1.0 Datum: 11 december 2011 Auteur: Tonny van Wijk, in opdracht van SURFdiensten Samenvatting SUFRdiensten heeft in het kader van het project Naar een duurzaam

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services Aankondiging Toelichting scope 02 april 2014 Inhoudstafel 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 4 3 GEWENSTE

Nadere informatie

Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010

Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010 Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010 mr. Ann-Marie Kühler (Kenniscentrum Europa decentraal) mr. Jacobien Muntz-Beekhuis (PIANOo) drs. Lisa Vermeer

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten 1 iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag 2 INHOUDSTAFEL 1 OVER IMINDS & VIAA...

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie