Welkom. Inhoud van deze tekst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Inhoud van deze tekst:"

Transcriptie

1 Welkom. Deze Cd-rom vormt een onderdeel van de NGV publicatie nr. 3 Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant uitgegeven in mei 2006 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging. U treft in de database aan de namen van de personen, die afstammen van Hendrik II van Leuven ( ) en -zoveel mogelijk- de namen van hun echtgenoten/partners alsmede die van hun schoonouders. Ook de namen van de personen, die genoemd worden in de afstammingsreeksen 1 t/m 187 van het jubileumboek zijn in deze database opgenomen. De database is te gebruiken als een parenteel, die vanuit genoemde Hendrik II van Leuven leidt naar de in het boek vermelde inzenders. In deze Cd-rom komen de namen voor van ca personen. De redactie wenst u toe, dat óók deze Cd-rom een welkome bijdrage moge zijn bij uw genealogische speurwerk! Inhoud van deze tekst: Over de database GensDataPro Met gedcom naar Aldfaer Met gedcom naar FTM Bronnen: codering en verwijzing Adobe Reader Bestelling Boek met CD Installeren van en werken met GensDataPro 1

2 1. Over de Database Zoals al eerder vermeld is, bestaat de database, die een parenteel is van Hendrik II van Leuven, voor een deel uit personen die reeds als afstammelingen van Hendrik in het boek zijn opgenomen en voor een ander, veel groter, deel uit nog niet in het boek opgenomen personen. Bovendien bevat de database alle lijnen die in de Karel de Grote-nummers naar de hertogen leiden. Het geheel is voor zover dat binnen de mogelijkheden van de redactie lag, nog verder uitgebreid. Het bestand heeft daardoor veel meer verbindingen, zeg maar verschillende wegen, naar de hertogen opgeleverd dan ooit voor mogelijk is gehouden. De redactie heeft bij deze publicatie de nadruk willen leggen op het feit, dat als men onderzoek doet en publiceert, of het nu is in een boek, in een tijdschrift of en vooral op internet, men altijd elke relatie met een of meerdere betrouwbare bronnen bevestigt. De database is op diverse manieren opgenomen op de CD: U bent geen gebruiker van GensDataPro. U gaat dan naar de GensDataPro website en op de startpagina kiest u voor De demoversie van GensDataPro 2.9. Na installatie van de demoversie kunt u de database openen vanaf CD, in de map D:\GD2\ (waarin D: de letter van uw Cd-rom is). Kies hiertoe onder [Bestand] voor [Open GensDataPro (GD2) bestandenset], en blader naar de Cd-rom, en daarin naar de map D:\GD2, waarin D: de letter van uw Cd-rom is. De demoversie staat raadplegen (bekijken) van stambomen en exporteren van (delen van) Gedcom-bestanden toe. Als u GensDataPro heeft kunt u gebruik maken van uw huidige versie van het programma en kan in GensDataPro de database worden geopend openen vanaf CD, in de map D:\GD2\ (waarin D: de letter van uw Cd-rom is). Kies hiertoe onder [Bestand] voor [Open GensDataPro (GD2) bestandenset], en blader naar de Cd-rom, en daarin naar de map D:\GD2, waarin D: de letter van uw Cd-rom is. GensDataPro gebruikers die graag de database op hun harde schijf hebben (het bekijken van de database gaat dan iets sneller) kan in GensDataPro de GDP-backup D:\AHB.GDZ openen met [Bestand]-[Backups]-[Backup vanuit map of andere schijf terugplaatsen]. Lukt dit niet, laat dit vooral de helpdesk weten: We helpen u er graag bij. Wie de database wil bekijken in een ander stamboomprogramma kan -indien dat programma het toelaat- het Gedcom-bestand D:\AHB_DOS.GED of D:\AHB_ANSI.GED vanaf CD openen. Deze bestanden zijn identiek maar in verschillende karaktersets. DOS programma s kunnen soms geen ANSI karakters aan, terwijl minder professionele Windows-programma s soms geen DOS karakters aankunnen. Kies er eenvoudigweg één, en wanneer u sporadisch vreemde letters ziet, neem dan het andere bestand. Gesteld moet worden dat de bronvermelding het best tot zijn recht komt wanneer u de database in GensDataPro bekijkt. Hierin ziet u in welke bronnen de personen allemaal genoemd worden, in welk deel en op welke pagina. Ook bronverwijzingen naar het AHB boek zelf zijn opgenomen met relatiecode en bladzijdennummers. 2

3 2. GensDataPro Voor diegenen die geen ervaring hebben met dit programma geven we een kort overzicht van de voornaamste handelingen en mogelijkheden. Installatie van de demoversie is eenvoudig en staat verderop in deze tekst beschreven. Het geopende programma geeft een scherm te zien van boven naar beneden: Menu en knoppen Linker en rechter venster Lijsten van personen, bronnen, plaatsen etc. naar gelang de tab die is aangeklikt. Wanneer u in de tabel klikt komt de aangeklikte persoon linksboven uitgebreid in beeld. Alles wat met blauwe letters op het scherm komt is aanklikbaar (net als op internet). De scheidingslijn tussen de beide vensters links en rechts, kan men in beide richtingen verplaatsen, waardoor het ene venster breder en het andere smaller wordt. Vaak is het noodzakelijk om het linker scherm zo breed mogelijk te maken teneinde de bronnen bij de persoon goed te kunnen lezen. Zet daartoe de cursor op de scheiding. De cursor verandert in twee parallelle lijnen en horizontale pijltjes. Sleep naar links of rechts bij gelijktijdig ingedrukt houden van de linker muisknop. Voor het zoeken van een persoon klikt men op de knop verrekijker. Vul in het verschijnend zoekscherm voornaam en achternaam in en klik op OK of op functietoets F7. Behalve dat de bij een persoon behorende bronnen in het persoonsveld staan, kunnen er ook, doch uitsluitend in code, bronnen in het opmerkingenveld van de persoon staan. Zoals gezegd, kan door op de tab personen te klikken de personenlijst getoond worden. U sorteert de tabel door op de kolomtitel (veldnaam) van uw keuze te klikken. Wanneer men eerst op de kolomtitel voornaam en daarna op achternaam klikt komen alle achternamen alfabetisch in de lijst te staan en de voornamen ook maar dan binnen elke achternaam. Wanneer u iets blauws (een persoon of bron) met de rechtermuisknop klikt komt het in het rechter bovenscherm. Indien de tekst in een kolom breder is dan de kolom zelf, kan men via de scheidingslijn bovenin tussen de kolomtitels de betreffende kolom verbreden. Door op de tab bronnen te klikken verandert de persoonslijst in een bronnenlijst. Klikt men een bronrecord aan dan worden alle gegevens die in dat bronrecord staan bij elkaar zichtbaar in het venster links, dat zojuist nog persoonsvenster was. Alle aangehaalde pagina s uit dat boekwerk staan daar vermeld. Voor verdere uitleg verwijzen we naar het gebruik van de zeer uitgebreide helpfunctie rechts bovenin het programma onder Help. 3. Met gedcom naar Aldfaer Voor Aldfaer kiest u het AHB_ANSI.GED bestand. Na openen in Aldfaer vinden we brongegevens in de persoonsnotitie, maar in een dergelijke vorm dat we er niets aan hebben. Alleen de titels van de boekwerken worden genoemd en wel zodanig dat deze titels zonder punt of spatie aan elkaar worden weergegeven. Nadere aanduidingen als deelnummer en pagina worden door Aldfaer helaas niet opgenomen. 3

4 4. Met gedcom naar Family Tree Makers Door na de conversie van gedcom in FTM het icoontje edit aan te klikken verschijnt het venster Edit Individual. Door het aanklikken van het Source-icoontje (tussen Name en Sex) komt men in Source-Citation. In de Source-Citation zijn de titels zichtbaar onder Citation Page. Onderin in hetzelfde venster onder Footnote staat de bron met deel en pagina. Het steeds aanklikken van Next laat alle bronnen zien bij de betreffende persoon. De schrijvers, broncode en plaats en datum van uitgifte kunnen echter niet worden opgeroepen. 5. Bronnen: codering en verwijzing Zoals in de verantwoording is aangegeven is het noodzakelijk om bij bronvermelding op het niveau van koppels (echtparen) te werken met broncodes. Broncodes moeten uniek zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij de gangbare praktijk, maar die blijkt niet altijd eenduidig te zijn en is in de loop der tijd onderhevig aan gewijzigde inzichten. Bij het zoeken naar een - uit oogpunt van genealogiebeoefening - efficiënt systeem is een tweedeling naar voren gekomen tussen enerzijds periodieken, werken in delen en bijzondere boekwerken, waar de auteursnaam niet relevant is en vaak al een gestandaardiseerde code beschikbaar is, en anderzijds de gewone boeken waar naast de titel vaak ook de auteursnaam een hulpmiddel tot herkenning is. Deze tweedeling is hierna verder uitgewerkt en toegepast in dit boek en in de database op de Cd-rom. Omdat de database in de loop van 12 jaar is opgebouwd, dus voordat het werken met een codering was uitgekristalliseerd, is er door de omvang van het bestand een kleine kans dat op een verdwaalde plaats nog een ongebruikelijke vermelding voorkomt. U wordt vriendelijk verzocht hiervan mededeling te doen aan de redactie. A. Broncode periodieken, werken in delen, bijzondere boekwerken Tot deze rubriek worden gerekend alle tijdschriften die meer of minder regelmatig verschijnen, jaarboeken, verzamelwerken en werken die in delen worden uitgegeven. Voorts zijn in deze rubriek de archiefbeschrijvingen (inventarissen) opgenomen, alsmede boekwerken met afwijkende of ontbrekende auteursopgave die zich om die reden onttrekken aan het coderingssysteem voor de gewone boeken. Periodieken De code bestaat uit 2 tot 4 posities, letters, kapitaal (met één ingeburgerde uitzondering: GTMWB). De code is afgeleid uit de titel. Achter de code volgt de naam van het periodiek cursief, de frequentie, zo mogelijk het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitgave, de plaats van uitgave en de periode waarover de uitgave is verschenen. Nog lopende uitgaven zijn met ff aangegeven. Aanhalingstitel: code jaar[:]bladzijde of kolom, bijv. GN 1986:14, NL 1926:322; indien geen doorlopende paginering per jaargang: code jaar[-]deel[:]bladzijde, indien geen jaartal maar een nummer per deel: code deel[:]bladzijde, bijv. PROM 18:119. 4

5 Verzamelwerken, werken in delen De code bestaat uit 2 tot 5 posities, letters, kapitaal. De code is afgeleid uit de titel, bij uitzondering uit de auteursnaam als deze een begrip is (Anselme, Butkens, Ferwerda). Achter de code volgt de auteur of redactie, de volledige naam van het verzamelwerk cursief, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitgave, de plaats van uitgave en de periode waarover de uitgave is verschenen. Nog lopende uitgaven zijn met ff aangegeven. Aanhalingstitel: code deel[:]bladzijde, bijv. WP 14:658. Op de code zijn drie uitzonderingen: De publicaties van Fahne hebben gecompliceerde titels en verdelingen in Banden en Abteilungen. Zijn werken zijn gecodeerd als F/ gevolgd door 2 of 3 letters, afgeleid uit de familienaam of gebiedsaanduiding uit de titel. In een enkel geval is een werk door meerdere auteurs beschreven. In dat geval wordt de code voor de hoofdtitel gevolgd door een / en een letter voor de onderscheiden auteurs. Het totaal is opgevat als een uitgave in delen. Verdonk heeft een serie genummerde historische brochures uitgegeven. De serie heeft de code VDK gevolgd door het nummer van de brochure. Archiefbeschrijvingen (inventarissen) In deze rubriek zijn de boeken ondergebracht waarbij niet de auteursnaam wordt gebruikt als herkenningsmiddel, maar de categorie van het primaire bronnenmateriaal. Code: 4 of 5 posities, letters, kapitaal, waarbij de eerste letter staat voor: A = algemeen archief, charter- en regestenboeken, tijdrekenkundige registers, waarbij voor het oud archief van gemeenten wordt uitgegaan van twee letters: OA, en voor de tijdrekenkundige registers van: AT F = familie-archief / Familienarchiv H = huis- of heerlijkheidsarchief / Hausarchiv K = klooster-, kerk-, abdij-, commanderij- en proosdijarchief en andere geestelijke goederen L = leenregisters / Lehenregister O = oorkonden(boek) (NL) U = Urkunden(buch) (D) De hierop volgende letters zijn afgeleid van de plaatsnaam of topografische aanduiding, de familienaam of de naam van het huis, de heerlijkheid of geestelijke goed. Aanhalingstitel: code deel[:]bladzijde of code inventarisnummer (I) en/of regestnummer (R)/folio Boekwerken met afwijkende of ontbrekende auteursopgave Boeken waarin geen auteur of redactie is vermeld dan wel een redactiecollectief, zoals bijvoorbeeld een werkgroep, of een corporate orgaan zijn behandeld als werken in delen. B. Broncode boeken De code van de gewone boeken bestaat uit de eerste drie letters van de eerste auteursnaam, gevolgd door een slash en 2 of 3 letters afgeleid uit de titel van het boek. Op de letters van de auteursnaam zijn twee uitzonderingen: - als de auteursnaam maar uit twee letters bestaat, zoals bijvoorbeeld van der Aa, bestaat dat deel van de code uiteraard ook maar uit twee letters; - bij een enkele combinatie van drie letters is er gebrek aan herkenningsmogelijkheden en/of mogelijkheden voor titelcode. Dat doet zich voor bij namen die beginnen met Sch- en Ver-. In die gevallen is gekozen voor een herkenbare combinatie van drie letters. Zo is bijv. SCT = Schut en SCG = Schilfgaarde, VRM = Vermeulen en VRK = Verkerk. Aanhalingstitel: code[:]bladzijde. 5

6 C. Bronnen algemeen Als in aangehaalde boeken c.q. periodieken zelf verwezen wordt naar weer andere bronnen of literatuur, dan worden in de regel deze niet meer als bron apart bij het koppel of de personen vermeld. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de bronnen met codering AKH en ES-NF. Deze CD bij het boek is later gereed gekomen dan het boek zelf. Het is derhalve heel wel mogelijk dat in sommige gevallen van koppels die ook in het boek voorkomen, in de database meer bronnen zijn te vinden, maar wellicht ook wel andersom. 6. Adobe Reader Deze inleiding en uitleg is te lezen met Adobe Reader. Op de Cd-rom staat een verouderde versie: Acrobat Reader 5.1. Voor de meest recente versie van Adobe Reader gaat u naar Let op: op de downloadpagina van Adobe Reader staat de installatie van McAfee Security Scan Plus reeds aangevinkt. U dient dit vinkje te verwijderen als u alleen de Adobe Reader wilt installeren Voor het werken met/bekijken van de database is Adobe Reader niet nodig. 7. Bestelling boek met CD Het boek Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant is niet meer leverbaar. 6

7 8. Installeren Demoversie GensDataPro De installatie van de GensDataPro demo-versie is eenvoudig uit te voeren. U gaat dan naar de GensDataPro website en op de startpagina kiest u voor De demoversie van GensDataPro 2.9. Bij de dan geopende pagina kiest u voor GensDataPro Demo inclusief helpfunctie en basishandelingen. Volgt u hierna de aanwijzingen van uw browser en het installatieprogramma. Een korte handleiding is als PDF-bestand te downloaden via Handleiding Demo-versie. 7

8 Hoofdscherm van GensDataPro Wanneer GensDataPro opstart, ziet u het volgende scherm: Wellicht ziet u de bronnen niet: schuif dan de horizontale balk naar beneden. Ziet u hoe het boek Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant gemeld wordt, met koppelcode (1-01) en bladzijdennummer (blz. 25)? 8

9 Zoeken in GensDataPro Zoek gaat goed met [CTRL-F] maar een andere (eigenlijk prettigere) methode is middels het selectiescherm. Dit scherm is op te roepen met [CTRL-Q]: Stel dat ik op zoek ben naar Deursen en Deurzen. Dan voer ik als zoekterm bij familienaam in deur*zen. (Hoofdletters maken niet uit). Na ene klik op nieuwe selectie krijg ik alle personen die voldoen in de tabel te zien: zowel Deursen als Deurzen. 9

10 Wanneer u op de kolomtitel voornaam klikt (zie hieronder) wordt de tabel op voornaam gesorteerd: Zo kunt u alles in de tabel sorteren door op de betreffende kolomtitel te klikken. Wanneer u zo een persoon vindt die voor u interessant lijkt, kan het handig zijn om de nabije familie van die persoon grafisch te bekijken. U krijgt dan snel een goede indruk van de ouders, relaties en kinderen van die persoon. Klik hiertoe op het knopje geheel linksboven: 10

11 Direct verschijnt beneden in beeld de nabije familie van Mechel van Deurzen (omdat zij linksboven in beeld was) Mechel blijkt een zoon Petrus te hebben. Het kleine plusje rechtsboven het vakje van Petrus beduidt dat Petrus partners en/of kinderen heeft. Wanneer u op zo n plusje klikt klapt die overige familie van Petrus uit: (Ziet u dat Petrus zelf ook linksboven in beeld komt?) Zodoende kunt u personen uitklappen zoveel als u wilt. U verwijderd vakjes met de del toets op het toetsenbord. 11

12 Heeft u op een gegeven moment een aantal personen die u zou willen opnemen in uw eigen stamboom, dan kunt u de opgestelde figuur heel eenvoudig exporteren als gedcom-bestand: U maakt dan een klein gedcom-bestandje met in dit geval slechts 7 personen. U kunt dit gedcom-bestand openen in uw eigen stamboomprogramma of toevoegen aan uw eigen stamboom. Niet alleen snel en makkelijk, maar vooral foutloos: u typt immers niets over. In dit gedcom-bestandje zijn de bronnen bij de personen ook opgenomen. U behoudt zo een optimale registratie van waar u de gegevens vandaan hebt. Er wordt nog om wat instellingen gevraagd. Klik gerust direct op Ok. 12

13 Na OK vraagt GensDataPro u om uw gegevens omdat deze in het GedCom-bestand worden opgenomen. Deze vraag komt slechts eenmaal: u kunt als u wilt "anoniem" of iets dergelijks invullen. Tenslotte geeft u een passende bestandsnaam in voor het GedCom-bestand: Tenslotte volgt een bevestiging: Dit GedCom-bestand bevat nu dus slechts de 7 personen die u in bovenstaande afbeeldingen hebt uitgeklapt. Het kunnen er veel meer zijn. Of slechts 1 persoon. De bestandsnaam staat nu op het klembord: dat is handiger dan het wellicht lijkt: u kunt nu met "plakken" (of CTRL-V) de bestandsnaam direct in een "open gedcom" of "maak bijlage" schermpje plakken om zodoende de (vier) personen toe te voegen aan uw eigen bestandenset of het gemaakte GedCom-bestand naar iemand te en. 13

14 Zelf aan de slag met GensDataPro Deze demoversie van GensDataPro is volledig gratis en functioneel tot 250 personen. Grotere stambomen kunt u wel inlezen en bekijken. U kunt alleen geen wijzigingen aanbrengen wanneer de stamboom meer dan 250 personen bevat. Onder help (rechtsboven) vindt u een zeer uitgebreide basishandelingen-help. Die beschrijft alle eerste basisstappen die u neemt: beginnen van een stamboom, importeren van een stamboom, personen toevoegen, uitvoer maken, noem maar op. Import wordt meestal gedaan via een Gedcom-bestand, maar Pro-Gen-gebruikers kunnen, indien ze een standaard type.def bestand gebruiken, direct hun Pro-Gen-bestand openen (zie onder bestand). Het Pro-Gen-bestand wordt uitsluitend gelezen en absoluut niet aangetast. Uiteraard opent GensDataPro ook direct GD/D90 (de DOS-versie) bestanden. Elk scherm is voorzien van een "help"-knop. Wanneer u daarop klikt verschijnt een help die het openstaande scherm tot op ieder knopje uitlegt. Zoals gezegd kunt u grotere stambomen (meer dan 250 personen) gewoon openen in GDP, alleen niet wijzigen. De GensDataPro helpdesk staat iedereen met veel plezier ter beschikking: zowel gebruikers als proberende mensen. Schroomt u vooral niet ons te benaderen via Mocht u interesse hebben in GensDataPro: onder bestand vindt u opties om het programma te bestellen. Of u stuurt een tje naar de helpdesk. Wij wensen u veel plezier met deze CD. 14

Installatie en registratie GensDataPro 2.8

Installatie en registratie GensDataPro 2.8 Installatie en registratie GensDataPro 2.8 1 Programma installeren vanaf cd-rom versie 2.8 augustus 2009 Na het plaatsen van de cd-rom in de cd- of dvd-speler start de installatieprocedure automatisch

Nadere informatie

GensDataPro hoe en wat - 10.

GensDataPro hoe en wat - 10. GensDataPro hoe en wat - 10. In een serie artikelen besteden we aandacht aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Overbrengen van gegevens

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Zoekblokje. Om snel een beetje leesbaar beeld te krijgen is het vergrootblokje met de ezelsoren een handig hulpmiddel.

Zoekblokje. Om snel een beetje leesbaar beeld te krijgen is het vergrootblokje met de ezelsoren een handig hulpmiddel. Pagina 1 van 7 VOORAF BIJ READER 5 Reader 5 en 7 kunnen zonder bezwaar naast elkaar worden gebruikt. Voor het bekijken en doorzoeken van de cd/dvd hebt u in Reader 5 eigenlijk alleen het zoekblokje nodig.

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand Het probleem bij het samenvoegen van stamboom bestanden is dat er geen «automatische» methode bestaat of, naar mijn mening, geprogrammeerd kan worden, die via het importeren van een gedcom bestand of welke

Nadere informatie

Facebook pagina maken

Facebook pagina maken 1 Facebook pagina maken 1. Lid worden Open de browser (bijv Internet Explorer of Chrome) en typ www.facebook.com Als je al lid bent kun je hier in de bovenste vakjes je e-mail adres en wachtwoord invullen.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Nieuw in GensDataPro 2.5.5

Nieuw in GensDataPro 2.5.5 Nieuw in GensDataPro 2.5.5 In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.5.5 na de laatste service-upgrade van GensDatapro 2.4 (versie 2.4.9l). 1. Algemene aanpassingen...

Nadere informatie

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen voor een juiste installatie en gebruik. We raden

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s Installatie in Microsoft Word en het gebruik van de Microsoft Word macro voor schalen van foto s en toevoegen van een index in de RTF uitvoer van GensDataPro Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen

Nadere informatie

Nieuw in GensDataPro 2.7

Nieuw in GensDataPro 2.7 Nieuw in GensDataPro 2.7 In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.7 na de laatste serviceupgrade GensDataPro 2.6.3. Meer details over alle aanpassingen in Versie 2.7

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Stap 1: Open de browser Open uw browser op het toestel. toestel (zie rode cirkel). 1 van GoOV

Stap 1: Open de browser Open uw browser op het toestel. toestel (zie rode cirkel). 1 van GoOV Handleiding app installeren en updaten Laatst bijgewerkt op: 18-05-16 Deze handleiding laat u zien hoe de app kunt installeren en updaten. Let op: de schermen kunnen er mogelijk iets anders uitzien afhankelijk

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Samenvoegen bestanden via gedcom

Samenvoegen bestanden via gedcom Begin met vast te stellen met welke versie die bestanden gemaakt zijn. Zie http://www.deruiter.ch/aldfaer/helpdesk/aldfaer%20versie.pdf Je hebt nu alle bestanden op een gelijk versie niveau en nu kunnen

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur 2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek

Nadere informatie

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011 1. Introductie Momenteel gebruikt de Open Universiteit binnen Studienet versie 7.2 van Blackboard. Het project Upgrade Blackboard is onlangs gestart,

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten.

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Inhoud Hoofdstuk 1: Berichten versturen.... 2 1.1 Toelichting... 2 1.1 Hoe werkt berichten versturen?...

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Installatie en registratie GensDataPro 2.8

Installatie en registratie GensDataPro 2.8 Installatie en registratie GensDataPro 2.8 1 Programma installeren vanaf cd-rom versie 2.8 augustus 2009 Na het plaatsen van de cd-rom in de cd- of dvd-speler start de installatieprocedure automatisch

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De schermafbeeldingen... 15 Website... 16 Toets

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.3 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 02-2014 Om AccountView 9.3 van Visma Software te installeren

Nadere informatie

* NGV - 65 jaar 2 in: Gens Nostra december 2011. * Enkele tips voor het gebruik 6. * Afkortingen 7. * Broncodes 7.

* NGV - 65 jaar 2 in: Gens Nostra december 2011. * Enkele tips voor het gebruik 6. * Afkortingen 7. * Broncodes 7. INHOUDSOPGAVE * NGV - 65 jaar 2 in: Gens Nostra december 2011 * Middeleeuws Vlechtwerk. Achtergronden bij de database 3 in: Gens Nostra december 2011 * Enkele tips voor het gebruik 6 * Afkortingen 7 *

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Hoe gebruikt ú GensDataPro?

Hoe gebruikt ú GensDataPro? Hoe gebruikt ú GensDataPro? In GensNostra, het maandblad van de NGV, zijn twee artikelen verschenen met als titel Hoe gebruikt ú GensDataPro?. In deze artikelen vertelt de auteur hoe hij met bronnen en

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2017 1 Inhouds opgave 1. Hoe log ik in? Inloggen in het CMS systeem is heel simpel! Hoe log ik in? Een pagina toevoegen. Een pagina vullen/aanpassen.

Nadere informatie

Let op: Wij kunnen u niet op afstand helpen bij deze installatie. Indien nodig, haal er iemand bij die verstand van computers heeft.

Let op: Wij kunnen u niet op afstand helpen bij deze installatie. Indien nodig, haal er iemand bij die verstand van computers heeft. Inleiding Wij hebben voor u een aantal PDF Creators getest waarmee u rapporten in PDF Formaat kunt printen. Het aantal gratis pakketten is legio, maar velen vertonen grote gebreken. Dus ga niet zelf aan

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Saft Websites Gebruikershandleiding Wordpress pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inloggen in administratorgedeelte Informatie

Nadere informatie

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders.

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. Stappenplan Website de Palster Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. 1 Inhoudsopgave: Titel bladzijde Aanmelden op de website 3 Foto s in het fotoboek

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa. Versie 2

Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa. Versie 2 Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa Versie 2 Inleiding Deze Atlas heeft als doel om informatie te verstrekken over de historie van de dorpslandschappen in het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word

Bibliografische referenties invoegen via Word Bibliografische referenties invoegen via Word Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 22/08/2016 12:52 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij te houden.

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

- Om te beginnen dient u de data uit uw Excelbestand te configureren om deze in Beeple te importeren.

- Om te beginnen dient u de data uit uw Excelbestand te configureren om deze in Beeple te importeren. 1 In Beeple kan u de medewerkers één voor één toevoegen door hun gegevens in te geven en toe te voegen. Indien u deze gegevens reeds in een Excelbestand bezit, kan u deze aan het systeem toevoegen met

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken. Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten

Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken. Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten Handleiding Nieuwe versie Wikiwijs Maken Overzicht van veranderingen en nieuwe functionaliteiten Datum: 3 juni 2013 Wat is er nieuw? Op 3 juni 2013 is er een nieuwe versie van Wikiwijs Maken beschikbaar.

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

195 Fotoalbum maken met Blokker

195 Fotoalbum maken met Blokker www.sencomp.nl 195 Fotoalbum maken met Blokker laatst gewijzigd 13 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Blokker. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Blokker software

Nadere informatie

Handleiding. SaldoMaster

Handleiding. SaldoMaster Handleiding SaldoMaster Inhoudsopgave 1. Saldomaster... 4 1.1 Gegevens uitwisselen... 5 1.1.1 Als u Agis Total Farm System heeft... 5 1.2 Synchroniseren... 7 1.3 Invoeren... 8 1.3.1 Periodegegevens...

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets Legal Intelligence versie. Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Encyclopedie. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Encyclopedie. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Handicom Symbol for Windows Encyclopedie (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is Encyclopedie?... 2 1.2 Systeemeisen... 2 1.3 Installatie... 2 1.4 Adressen van leveranciers...

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 09-2010 Om AccountView 9 te installeren moet u beschikken over een Windows-pc

Nadere informatie