Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan technisch trucje 6 Regio s versterken vereniging 7 Succesvolle regiosessies krijgen vervolg 8 Veel mogelijkheden op cursusgebied Roxit nieuwsbrief No. 7 - Zomer 2011 Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro De zomer staat voor de deur; tijd om de gebeurtenissen uit de eerste helft van 2011 te belichten en vooruit te blikken op de plannen voor het najaar. Met trots informeren we u in deze nieuwsbrief over onze fusie met Dezta! Zoals blijkt uit het interview met Antoin Buiting (pagina 2 van deze nieuwsbrief) heeft Dezta zich sinds 2003 ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het raakvlak tussen ruimtelijke ordening en ICT. Door de fusie slaan we een brug tussen de Wabo en de Wro en verwachten we onze klanten nog beter én breder te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. In deze nieuwsbrief doen we verslag van een aantal geslaagde evenementen zoals de regiosessies en de beurs Overheid & ICT. Ook lichten we vast een tipje van de sluier op over de resultaten van het recent uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Zowel de regiosessies als dit onderzoek geven ons belangrijke handvaten voor het nog verder verbeteren van onze dienstverlening. Via zowel onze accountmanagers en consultants, als via onze gebruikersvereniging, willen we hiertoe het persoonlijk contact met u als klant graag intensiveren. Tenslotte gaan we in op een aantal koppelingen met Squit XO en komt ons nieuwe cursusaanbod aan de orde. Ondertussen kijken wij alweer uit naar de Roxit Gebruikersdag op 11 oktober in Utrecht. U bent toch ook weer van de partij? Op deze dag vertellen wij u meer over onze gemeenschappelijke koers met Dezta voor de komende jaren, de doorontwikkeling van Squit XO en zullen we natuurlijk ingaan op ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de RUD-vorming. Noteer de datum dus vast in uw agenda! Wij wensen u alvast een hele fijne zomer toe!. René Eilander Rob van Tiel Rob Steneker Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan Roxit en Gemnet hebben tijdens de beurs Overheid & ICT hun partnerschap formeel bevestigd door het ondertekenen van een samenwerkingovereenkomst. Roxit en Gemnet combineren hun kennis en expertise op het gebied van de koppeling met het Omgevingsloket Online (OLO). De Digikoppeling van Gemnet fungeert hierbij als het beveiligde postkantoor dat de berichten vanuit het OLO opvangt en doorgeeft aan Squit XO en omgekeerd. Dit berichtenverkeer verloopt via het zogeheten Gemnet Berichten Platform (GBP). Gemnet helpt overheden en maatschappelijke organisaties om informatie op betrouwbare en efficiënte wijze uit te wisselen. Daarmee draagt ze bij aan het verbeteren van communicatie en samenwerking tussen organisaties in de publieke sector. Een betrouwbare partij die al sinds lange tijd bekend is in overheidsland. Foto: Rob van Tiel, directeur Roxit (tweede van links) en Heimen Visser, directeur Gemnet, ondertekenen de overeenkomst, onder toeziend oog van Kim van Kuijk (Roxit) en Paul Bloemers (Gemnet).. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Roxit nieuwsbrief zomer

2 Fusiepartners slaan brug tussen Wabo en Wro Roxit en Dezta samen verder Vergunningverlening en ruimtelijke ordening: ze hebben duidelijk met elkaar te maken, maar een eenheid is het niet. Nog niet, want de twee smelten steeds meer samen. Roxit neemt hier nu een voorschot op door te fuseren met het Arnhemse bedrijf Dezta, experts in ruimtelijke ordening. Een gouden combinatie. Dat is waar de bedrijven naar streven. Roxit, met kennis en software op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en Dezta, die zowel digitaal als analoog alles in huis heeft op planologisch vlak. We hopen dat straks gezegd wordt: de combinatie Roxit en Dezta is goed. Daar kan je op vertrouwen, zegt Antoin Buiting, directeur en medeoprichter van Dezta. Zijn bedrijf bedient momenteel zo n 150 klanten, voor een groot deel gemeenten, met advies en software als Dezta Plan, Plan Monitor, PlanpROces en de RO-Viewer. Dezta is volledig thuis in het creatieve proces van het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan. Juist op de inhoud zijn de oplossingen van Dezta sterk. Zo is het acht jaar geleden ook begonnen, vertelt Buiting: Ik heb als planoloog gewerkt bij de gemeente Arnhem, en bij adviesbureau BRO. Het viel mij op dat er wel aandacht was voor digitale kaarten, maar niet voor tekst, de voorschriften en toelichting die er achter zitten. Gebakken lucht Buiting besloot zelf software te ontwikkelen die planologen en juristen helpt bij het opstellen van het verhaal achter de vlakken en lijnen. Zijn eigen bedrijf Adiro ging daartoe samenwerken met Zeta, en de naam van de combinatie werd Dezta. Het is geen bestaand woord, nee. Soms zeg ik voor de grap dat het Litouws is voor gebakken lucht. Dat het allerminst gebakken lucht is, bewijst de groei die het bedrijf in de loop der jaren Antoin Buiting (links, Dezta) en René Eilander (Roxit) schudden elkaar de hand op een goede samenwerking. doormaakt. Groeispurten zijn er, met name als bekend wordt dat digitale bestemmingsplannen per 2010 verplicht worden. Momenteel werken bij Dezta ongeveer 15 medewerkers. Sinds vorig jaar zijn we ons nog meer gaan richten op de bestaande klanten, in plaats van het werven en bedienen van nieuwe. Dan ga je ook nadenken over de toekomst. In de loop van vorig jaar hebben we besloten dat we ons sterker willen ontwikkelen als een softwareleverancier voor de ruimtelijke ordening in de brede zin van het woord. Met de komst van de Wabo vindt steeds meer van de planologische afwegingen plaats in procedures die niet vanuit de traditionele RO-afdeling worden begeleid. De afdeling vergunningen en handhaving heeft een belangrijkere rol gekregen in het ruimtelijke proces. Naar de toekomst toe zie je steeds meer verwevenheid tussen Wabo en Wro. Dat zie je ook aan de ambities van minister Schultz in het kader van omgevingsrecht, licht Buiting toe. Meerwaarde De contacten met Roxit waren er al langer. Ik heb René Eilander acht jaar geleden voor het eerst een hand gegeven, toen hij nog directeur was van ECS. Ook Rob van Tiel ken ik van ver voor de tijd dat hij directeur bij Roxit werd. Met Rob en René heb ik van gedachten gewisseld. Die gedachten bleken goed op elkaar aan te sluiten. Voor beide kanten was de meerwaarde snel duidelijk. Een kwestie van één plus één is drie: Het procesmatige zit heel sterk in Squit XO. Maar met ruimtelijke ordening kan je dat niet volledig doorzetten. Daar is het niet zo zwart-wit, het is heel vaak grijs. Dezta kan juist op dat punt de goede oplossing bieden. Hoe de toekomstige producten van de combinatie er precies uit gaan zien, is nog niet 8 Roxit nieuwsbrief zomer

3 8 exact bekend. In eerste instantie wordt de software van Roxit en Dezta gekoppeld, zodat informatie over een weer kan worden gebruikt. Daarna bekijken we of en hoe de software verder te integreren is. De markt, de klant zal uiteindelijk bepalen wat de beste fusie qua product en dienstverlening is. Bloedgroepen Vergeet niet dat er intern bij gemeenten ook wat te gebeuren staat. Het gaat om het vermengen van twee bloedgroepen. Dat het echt twee verschillende groepen zijn, merk je aan de contacten die wij met klanten en andere bedrijven hebben. Tussen ons netwerk en dat van Roxit zit nauwelijks overeenkomst. Dat verbaast me, want de link tussen Wabo en Wro is Software voor overheidsprocessen Roxit en Dezta zijn op 1 juni officieel de samenwerking aangegaan met het ondertekenen van de fusieovereenkomst. De aanleiding tot het samengaan is onze overtuiging dat Wabo- en Wro-processen binnen overheden steeds meer een logisch geheel vormen en elkaar daarin versterken. Met de fusie ontstaat een bedrijf dat zich nog sterker richt op de ondersteuning van overheidsprocessen, daar waar het gaat om het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen. Roxit en Dezta hebben de gezamenlijke ambitie om op een vooruitstrevende wijze software te (blijven) ontwikkelen die u als klant ondersteunt in uw werkprocessen. Gezamenlijk hebben we u meer te bieden dan wanneer we als afzonderlijke bedrijven zouden doorgaan. overduidelijk. De komende maanden zullen Roxit en Dezta hun gemeenschappelijke visie nader uitwerken. De hoofdlijnen hiervan zullen worden gepresenteerd op de Gebruikersdag van 11 oktober. Daarmee nemen we een voorsprong op datgene wat er in de markt gebeurt. Misschien klinkt dat idealistisch, maar acht jaar geleden waren we met Dezta Plan ook de eerste. Nu zijn er meer bedrijven die hetzelfde doen. Soms moet je als ondernemer je nek uitsteken en vooruit willen lopen.. Meer informatie: Rob Steneker t: , e: Goede doel profiteert van klantonderzoek Onderzoeksbureau Effectory heeft in opdracht van Roxit een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van onze klanten over onze producten en dienstverlening. De resultaten worden nu omgezet in actieplannen. Voor elk ingevuld formulier is daarnaast een donatie gedaan aan de hulporganisatie IICD. Belangrijkste doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op onderdelen binnen onze bedrijfsvoering die wij verder kunnen verbeteren. Zo is gevraagd naar een beoordeling van bijvoorbeeld de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van Squit XO, onze communicatie, de helpdesk en de deskundigheid van onze medewerkers. Wij zijn tevreden met de respons van het onderzoek. Het absolute aantal respondenten bleef met circa 18% enigszins achter bij onze verwachting. Gelukkig werd dit goedgemaakt door het aantal klanten dat heeft gereageerd: meer dan 75% van onze klanten heeft van zich laten horen. Wij willen u allen hier hartelijk voor danken! Roxit doneerde voor elke geretourneerde vragenlijst een bedrag aan het International Institute for Communication and Development (IICD), een Nederlands hulporganisatie gespecialiseerd in het toepassen van ict voor het oplossen van knelpunten op het gebied van onderwijs, economische ontwikkeling en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het IICD werkt samen met Organic Producers and Processors Association of Zambia (OPPAZ) aan de ontwikkeling van een informatiesysteem voor het certificeren van biologische producten. Mobiele controles in Zambia dankzij donaties. De inspecteurs van de OPPAZ, die moeten toezien op de kwaliteit van hun 19 duizend gecertificeerde leden, worden met een open source database en middelen voor mobiele handhaving geholpen. Zo beschikken de inspecteurs over een draagbare computer waarmee zij de benodigde data kunnen opvragen, inzien en bewerken. De data word ook online gepubliceerd. Squit XO, maar dan een tikkie anders. Momenteel zijn wij druk bezig met het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar actieplannen. Belangrijk hierbij is de omschakeling van productgeoriënteerd naar meer focus op klantgerichtheid. De rol van ons accountmanagement, de gebruikersvereniging en onze support staan hierbij hoog op de lijst. Samengevat: de resultaten van het onderzoek leveren ons informatie op waarmee we de kwaliteit van onze producten en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Op onze Gebruikersdag op 11 oktober zullen we u verder informeren over de resultaten en de toekomstplannen.. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Roxit nieuwsbrief zomer

4 Veel wensen van gebruikers doorgevoerd in Squit XO 2.8 Gebruiksgemak centraal in update Gebruiksvriendelijkheid van Squit XO en de informatie over onze software voor de gebruikers heeft een hoge prioriteit binnen Roxit. In het afgelopen kwartaal hebben we daarom ons Gebruikersnet onderhanden genomen. Ook hebben we in de release van 2.8 een aantal wensen van gebruikers doorgevoerd. Op het Gebruikersnet is een menu-item Vraag & Antwoord toegevoegd. Hieronder vindt u onder andere themadocumenten. Een van deze stukken gaat over de CBSexport; hoe gaat een export in zijn werk en welke eisen dit stelt aan de gebruiker? Tevens is er een plaats voor instructiefilmpjes. Hoe de koppeling en het berichtenverkeer (functioneel) tussen het OLO en Squit XO verloopt, kunt u al bekijken. Ook staat onder Themadocumenten een aantal voorbeeldbrieven voor vergunningverlening en handhaving met geavanceerde constructies voor het hergebruik van gegevens uit Squit XO (RTT-code). Deze brieven zijn opgesteld in overleg met en recentelijk toegelicht bij de gebruikersvereniging Noord-Oost Brabant (Bernheze). Ook versie 2.8 bevat weer een aantal verbeteringen die de eindgebruiker het leven makkelijker maken. De belangrijkste wijzigingen op een rij: Optionele taken We introduceren in versie 2.8 zogenaamde optionele taken, dat wil zeggen: taken die parallelle procestakken in gang zetten en die je eigenlijk niet automatisch wilt afhandelen, maar die je toch slechts in uitzonderingssituaties wilt gebruiken. De gebruiker kan deze optionele taak activeren indien van toepassing (zie afbeelding 1), maar als hij het niet doet, wordt de processtap door het proces zelf afgehandeld. Dus een vorm van automatisch afhandelen met een werkwijze waarbij de gebruiker nog een tijdje de mogelijkheid heeft om die taak alsnog te activeren zonder dat hij hoeft terug te stappen in het proces. Default-medewerker toewijzen Het aanwijzen van een default-medewerker per deelzaaktype: deelzaken automatisch laten toewijzen aan steeds dezelfde persoon (of team/afdeling). Volledigheidsdeelzaak De volledigheidsdeelzaak wordt gewijzigd: de terminologie is aangepast (geen weigeringsgrond, maar een aanvulling gevraagd ) en de gebruiker hoeft geen tweede deelzaak aan te maken; de deelzaak wordt gepauzeerd en kan met een binnengekomen aanvulling worden hervat. Afbeelding 2: massaal taken overzetten is ook nieuw in versie 2.8. Massaal taken overzetten Tot voor kort was het alleen mogelijk om taken stuk voor stuk over te zetten op een andere medewerker. Dat is vrij bewerkelijk als iemand een tijdlang niet werkzaam is door verlof of ziekte. In versie 2.8 kunnen via een nieuw menu takenbeheer (zie afbeelding 2) door geautoriseerde medewerkers taken massaal worden overgezet van de ene naar de andere medewerker. Externe betrokkenen op deelzaak Vanaf versie 2.8 is het mogelijk om externe betrokkenen toe te voegen aan een deelzaak (zie afbeelding 3). Dit is een veelgehoorde wens die het aantal handelingen om een externe adviseur toe te voegen aan een deelzaak sterk vereenvoudigt: Overige wijzigingen Tevens zijn er nog verbeteringen aangebracht op een aantal andere punten: de Afbeelding 1: een voorbeeld van optionele taken in het proces. interactie met de OLO is nog verder verbe- 8 Roxit nieuwsbrief zomer

5 8 terd, het aanmaken (kopiëren) van nieuwe zaken vanuit bestaande zaken of locatiedossiers is gewijzigd en ook zijn diverse koppelingen onder de loop genomen. Met name de hoeveelheid informatie die naar een DMS wordt overgebracht is verbeterd. Wij denken met de wijzigingen in de nieuwe versie 2.8 invulling te geven aan enkele wensen van onze gebruikers. Heeft u nog andere wensen, verzoeken, aanpassingen, bugs? We horen graag van onze gebruikers! Meldingen kunnen nog steeds geplaatst worden via SquitReport. Ook is onze Gebruikersvereniging de plek Afbeelding 3: toevoegen van extern betrokkenen aan een deelzaak. om te spreken over de ontwikkeling van Squit XO.. Meer informatie: Rob van Tiel t: , e: Koppeling is meer dan technisch trucje Het leggen van koppelingen met andere applicaties is vaak een belangrijk onderdeel van de implementatie van Squit XO. Immers, het praten met andere software kan veel tijdswinst opleveren. Maar hoe ontwikkelt Roxit een koppeling? Wie bepaalt waar wel en niet mee gekoppeld wordt? En hoe wordt er getest? Johannes Battjes, projectleider bij Roxit, legt zich met zijn team van vier ontwikkelaars, een analist en enkele testers, dagelijks toe op het ontwikkelen van nieuwe koppelingen en het verder verbeteren van bestaande. Dat er de afgelopen jaren flink aan de weg is getimmerd, blijkt wel uit het aantal leverbare koppelingen: niet minder dan veertig. De aanleiding voor het ontwikkelen van een koppeling heeft verschillende achtergronden. In de eerste plaats kan het van belang zijn voor de goede werking van Squit XO, of voor de uitvoering van wettelijke taken. Denk aan aansluiten op het OLO. Een andere belangrijke aanleiding is omdat er vraag naar is van de klant, vertelt Battjes. Beide aanleidingen komen even vaak voor. Als de knoop is doorgehakt om te beginnen met ontwikkelen, is het vooral de vraag hoe er samengewerkt wordt. Als een klant zowel ons, als de leverancier van het andere softwarepakket aan het werk zet, kan het snel gaan. Je hebt dan aan beide kanten ontwikkelaars die actief proberen om de brug te slaan. Een ander verhaal is het meestal met grote leveranciers. Die hebben een koppelvlak waar wij tegenaan moeten praten. Dan moeten we dus zelf zien te zorgen dat het gaat werken. Zoals met het OLO-koppelvlak. Plan van aanpak Het startpunt van een nieuwe koppeling is het plan van aanpak. Daarin worden alle betrokken partijen en uitgangspunten benoemd en omschreven. Daarna wordt een functioneel ontwerp (FO) gemaakt. Dat document omschrijft hoe de koppeling in Squit XO wordt opgenomen, en schetst het werkproces, ofwel hoe een gebruiker er straks gebruik van maakt. Het FO vormt de basis voor het technisch ontwerp (TO). In dit TO worden de technische details uitgewerkt. Belangrijk daarbij is ook het berichtenboek. Het berichtenboek somt op welke velden we gebruiken, welke informatie wordt uitgewisseld. Als deze documentatie compleet is, kan het ontwikkelen beginnen. Het totale ontwikkeltraject duurt doorgaans een jaar, weet Battjes. Het kan sneller, maar er gaat veel tijd zitten in het over en weer communiceren met andere leveranciers en klanten. Het gebeurt vaak dat wij een stuk geprogrammeerd hebben en dan moeten wachten tot de andere kant een stukje ontwikkelt zodat we weer verder kunnen. De oplevering van een koppeling valt in principe samen met een nieuwe release van Squit XO. Dat kan niet anders, want een koppeling is niet een op zich staand stukje software. Het is geïntegreerd in Squit XO. De rest van het pakket moet er dus op afgestemd zijn, iets dat specifiek getest wordt in de testrondes voor een nieuwe release. Voor die tijd hebben we overigens al tests gedaan bij pilot-klanten, om te kijken of de koppeling is wat er van verwacht wordt. Bij de oplevering moet ook de documentatie klaar zijn, bestaande uit een functionele omschrijving, vereistendocument en installatiehandleiding. Daarnaast is het van belang dat intern en extern alle betrokken op de hoogte zijn. Een koppeling is dus niet een technisch trucje, benadrukt Battjes. Veel koppelingen staan op de planning, of op het wensenlijstje. Belangrijk op dit moment zijn de BAG-koppeling, voor de BAG-applicaties, en de GBA-V-koppeling, voor het benaderen van GBA-data in heel Nederland. Volgens de huidige planning leveren we deze allebei met Squit XO versie 2.10 op.. Meer informatie: Johannes Battjes t: , e: Roxit nieuwsbrief zomer

6 Regio s versterken vereniging De Roxit Gebruikersvereniging is enorm gegroeid. Het is een wens van ons en veel gebruikers om het platform verder te versterken. Naast het centrale orgaan gaan we daarom inzetten op regionale gebruikersgroepen. Twee zijn er al: Noordoost-Brabant en Noord-Holland. In Limburg en Zeeland ontstaan ook groepen. Voor Midden- en Noordoost-Nederland zoekt Roxit echter nog trekkers. Noordoost-Brabant Niveauverschil, maar voor iedereen leerzaam De regiogroep in het Noord-Brabantse Bernheze bestaat nu ruim een jaar. Piet van Hoeven, werkzaam bij de gemeente Bernheze, nam na een bijeenkomst bij Roxit in Zwolle het initiatief. Directeur Rob van Tiel had op deze bijeenkomst, een van de landelijke overleggen, de wens voor regionale groepen uitgesproken. Van Hoeven pakte de handschoen op. Ik heb een gebied rond onze gemeente afgebakend, en heb alle Squit XO-gemeenten binnen die grenzen aangeschreven. Dat waren er zo n 25. Een relatief eenvoudige actie, die een overweldigende respons opleverde. Bijna allemaal waren ze geïnteresseerd. Dat had ik niet verwacht. Inmiddels telt de groep zelfs dertig agendaleden. Daarvan komen er meestal zo n 23, weet Van Hoeven. Afspraak is dat vier keer per jaar regulier bijeengekomen wordt. Er is een vaste Piet van Hoeven (links) en collega John van der Walle Squittend. agenda. We hebben het over de vorige bijeenkomst, doen een terugkoppeling van het landelijke overleg, bespreken de werking van zaken, locatiedossiers, documenten, en andere Squit XO-punten. Naast de reguliere sessies, zijn er ook themabijeenkomsten. Daarvan zijn er nu twee geweest. De eerste ging over RTT, de tweede over toezicht en handhaving. Allebei de keren waren experts van Roxit aanwezig om Anders zit je misschien over iets te praten waar wellicht al een oplossing voor komt, of een oplossing voor is die wij niet kennen. In de praktijk werkt dat heel goed en maakt het de sessies nog leerzamer. Alle onderwerpen passeren de revue in de Noord-Hollandse groep, er is in principe geen vastomlijnd thema. Er wordt voor ieder overleg een agenda rondgestuurd en het verslag van de vorige bijeenkomst. De agenda wordt afgestemd op de releases van Squit XO. De applicahun kennis met de regiogroep te delen. We hebben een heel brede groep qua kennis. De ene gemeente draait al volop en kent alle ins en outs, de ander is koud aan het implementeren. Toch is dat geen belemmering voor de themabijeenkomsten. Ik hoor van iedereen dat het leerzaam is. Ook bij de reguliere overleggen is Roxit vertegenwoordigd. Een zeer belangrijk gegeven, wat Van Hoeven betreft. Ik denk zelfs dat het initiatief was doodgebloed zonder de aanwezigheid van Roxit. Je hebt nu namelijk de kans om direct van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van Squit XO. Je kan concreet vervolgstappen met elkaar afspreken. En dat is ook gebeurd. Zijn groep is inmiddels vol, er kunnen geen gemeenten meer aanhaken. Maar als iemand een nieuwe groep wil oprichten, dan wil ik daar best bij adviseren. Noord-Holland De groep in Noord-Holland bestaat bijna twee jaar en heeft als deelnemers vrijwel alle Squit XO-klanten boven het Noordzeekanaal. Chris Nijhuis, oprichter van de groep, had in een vroeg stadium al het idee dat er meerwaarde te halen viel uit regionale bijeenkomsten: Je zit met elkaar voor een groot deel in hetzelfde schuitje. Dan kom je ook dezelfde dingen tegen en kun je ervaringen uitwisselen en problemen inventariseren, om die vervolgens met Roxit te bespreken. Niet alleen een groep om te klagen Nijhuis heeft onder andere bij de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk implementaties begeleid, en weet dat het een behoorlijke opgaaf is om Squit XO voor de gebruikers goed ingericht te krijgen. Naast een nieuwe werkwijze, worden organisaties ook geconfronteerd met bugs, of onderdelen die nog niet ontwikkeld zijn. Mijn streven was om het geen groep te laten zijn waarin alleen geklaagd wordt over Roxit, zegt hij, doelend op dat laatste. Daarom heb ik ook als voorwaarde gesteld dat Roxit steeds vertegenwoordigd zou zijn. 8 Roxit nieuwsbrief zomer

7 8 tiebeheerders hebben voorafgaand aan het regio-overleg een bijeenkomst met Roxit over de volgende release. In het regio-overleg wordt hiervan verslag gedaan. Verder bespreken we alles wat ter tafel komt. Een vast thema kiezen is lastig. Dat werkt alleen als iedereen zich goed heeft kunnen voorbereiden. De animo is nog steeds groot, dus Nijhuis verwacht dat de groep voorlopig op dezelfde wijze verder gaat. Naast de reguliere bijeenkomsten vinden er ook bijeenkomsten plaats met specifieke gebruikers. In het najaar worden de handhavers bouwen uitgenodigd voor een themabijeenkomst digitale handhaving. In een eerder stadium zijn de handhavers milieu voor een overleg samengekomen. Dat krijgt binnenkort een vervolg. Dat hiervoor veel belangstelling is, blijkt uit de positieve reacties. Ik heb gehoord dat elders in het land ook gedacht wordt aan het oprichten van gebruikersgroepen. Dat is een goed teken.. Succesvolle regiosessies krijgen vervolg Roxit organiseerde in april een zestal regiosessies om een half jaar na inwerkingtreding van de Wabo interactief ervaringen te delen en actuele en toekomstige ontwikkelingen te delen. We nodigden eindgebruikers, applicatiebeheerders en inhoudelijk betrokkenen uit voor een dialoog over de implementatie van Squit XO. We bespraken onderwerpen als hoe ver bent u? en wat gaat goed en wat kan beter? Ook het simuleren van contacten tussen klanten onderling was een belangrijk doel. Een aantal gemeenten hebben hun ervaringen gepresenteerd. Zo vertelde gemeente Terneuzen over de keuze voor inrichting van het handhavingsdeel. Hetzelfde gold voor onder andere Groesbeek, Mill & St. Hubert en Zaanstad. Hulde voor hun bijdragen! Veel animo tijdens een van de bijeenkomsten in Breukelen. De regionale accountmanagers waren gespreksleider en hadden daarmee ook direct in één keer hun introductie (en vuurdoop). De sessies bleken een schot in de roos; er is een enorme behoefte bij onze gebruikers om hun ervaringen te delen met medegebruikers en terugkoppeling te geven aan Roxit. In eerste instantie hadden wij vier bijeenkomsten gepland verspreid over het land. In de regio s Zuid en West bleek het enthousiasme zo groot dat we twee extra sessies moesten plannen. Uit de reacties van onze gebruikers blijkt dat velen moeite hebben met de nieuwe Wabo-werkwijze en dan ook nog met een nieuw pakket als Squit XO. Kon een ieder voor de Wabo op zijn eigen manier werken, nu ligt dit vast in procedures, taken en (deels) vaste werkwijzen. Ook het nieuwe werken (papierloos kantoor, digitaal werken, basisregistraties) blijkt nog bij velen volop in ontwikkeling. Maar zo langzamerhand blijkt dat in april er wel degelijk enige gewenning is en ook meer bekendheid met de Wabo en hoe je effectief in Squit XO kunt werken. Bij veel klanten worden de mogelijkheden die Squit XO biedt absoluut als positief ervaren. Roxit heeft eigenlijk een aantal aandachtspunten meegekregen: 1. Veel gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het beheren/opstellen Chris Nijhuis van de regiogroep Noord-Holland geeft een toelichting. van documentsjablonen. Roxit heeft toegezegd op korte termijn een aantal voorbeeldbrieven op te stellen en deze verschijnen rond het uitkomen van deze nieuwsbrief op Gebruikersnet (in samenwerking met de gebruikersvereniging Brabant Noord-Oost). 2. Rapportages behoeft wat verbetering, met name de adhoc-rapportages. Ook hiervoor heeft Roxit toegezegd met een aanpak voor verbetering te komen. 3. Koppelingen zijn hard nodig om effectiviteit van werken te verbeteren. Er zijn al veel koppelingen beschikbaar, maar Roxit is hierin niet de enige partij en het vergt dus enige tijd. Gelukkig hebben de eerste gemeenten het digitaal werken al op orde en kleine gemeenten blijken hier vaak toch heel groot in te kunnen zijn, juist vanwege hun slagvaardigheid en creativiteit. Een aantal punten die zijn genoemd hebben we al mee kunnen nemen in onze actieplannen. De opzet van de sessies zullen we blijven herhalen. De evaluatie laat zien dat persoonlijk contact met u positief is.. Meer informatie: Rob van Tiel t: , e: Roxit nieuwsbrief zomer

8 Veel mogelijkheden op cursusgebied In de tweede helft van 2011 zijn er nog meer mogelijkheden op het gebied van cursussen Squit XO. Zo kunt u kiezen voor verschillende soorten incompany-cursussen, maatwerkcursussen voor uw organisatie in Zwolle of u kunt deelnemen aan een van onze standaard cursussen door u in te schrijven via onze opleidingskalender. Incompany cursussen Om uw wensen en behoeften op het gebied van opleidingen vast te stellen, vindt er voorafgaand aan de incompany-training een intake plaats. Uit de intake volgt een opleidingsvoorstel. Een intake gesprek kan via de telefoon of bij u op kantoor. Het vervolgtraject na de intake is uiteraard afhankelijk van uw wensen. U kunt denken aan: On the job -instructie, workshops over specifieke thema s, basis- of verdiepingscursus, cursus op basis van de werkwijze in uw organisatie (bij voorkeur geven we de cursus in samenwerking met iemand uit de organisatie zelf) of het maken van werkinstructies. Cursus op inschrijving In de tweede helft van 2011 blijft Roxit ook cursussen in Zwolle aanbieden. U kunt zich hiervoor inschrijven via onze opleidingskalender. We gaan ons cursusaanbod uitbreiden met twee nieuwe cursussen: opfriscursus vergunningverlening en applicatiebeheer: toezicht en handhaving. De opfriscursus is bedoeld voor medewerkers van uw organisatie die al enige tijd geleden een cursus vergunningverlening hebben gevolgd en al en tijdje met Squit XO werken. In deze cursus laten we de belangrijkste functionaliteiten van Squit XO nog een keer zien en richten we ons op nieuwe opties die in de laatste releases van Squit XO zijn toegevoegd. Daarnaast is er veel tijd voor het beantwoorden van (vooraf in- gestuurde) vragen van de cursisten. Naast herhaling, biedt deze cursus dus ook verdieping. De andere nieuwe cursus applicatiebeheer toezicht en handhaving richt zich op de inrichtingsmogelijkheden voor toezicht en handhaving in Squit XO: wat is er mogelijk, waar moet u rekening mee houden, welke onderdelen zijn van belang? Ook laten we zien hoe u uw cyclische controles in kunt plannen met behulp van onze planningstool. De duur van de cursus is één dag. Maatwerkcursus in Zwolle Liever toch een cursus in onze opleidingsruimte in Zwolle, maar dan alleen voor medewerkers van uw organisatie? Dat kan! In samenspraak plannen we een cursus of workshop in, afgestemd op uw vraag.. Meer info: Elke Onneweer of Yvon Schuurmans t: , e: Positieve reacties beurs Roxit was van 19 tot en met 21 april aanwezig op de beurs Overheid & ICT in de Jaarbeurs in Utrecht. We kijken terug op een beurs vol goede contactmomenten, dynamische gesprekken en nieuwe partners. De stand van Roxit is alle dagen goed bezocht. Ook de samenwerking met onze partner SIMGroep is weer goed bevallen. Zowel formeel als informeel hebben we met bestaande en mogelijk nieuwe klanten De beursstand van Roxit werd wederom goed bezocht. gesproken; aan de hand van een demonstratie van Squit XO of met een glaasje op de borrel van de MidOffice Community. De workshop Proces Omgevingsloket online, waarbij Roxit, Gemnet en de gemeente Castricum een toelichting gaven op het Omgevingsloket Online (OLO) en de toepassing met Squit XO door middel van een Digikoppeling, werd positief ontvangen en is zeker voor herhaling vatbaar. Alle vervolgacties zijn ondertussen uitgezet en veel collega s bij Roxit zijn betrokken bij het verwerken van alle output in onze producten en dienstverlening. Bedankt voor uw komst, het delen van uw ervaringen en graag tot een volgende bijeenkomst!. Meer informatie: Kim van Kuijk t: , e: Over deze nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roxit en verschijnt viermaal per jaar met een oplage van 250. De nieuwsbrief is bedoeld voor relaties en andere geïnteresseerden. Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming vooraf worden overgenomen. U kunt de laatste editie van ons klantmagazine altijd lezen op Eindredactie Roxit - Marketing & Communicatie Hanzelaan JJ Zwolle t e. Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief, een adreswijziging doorgeven of stelt u geen prijs meer op het ontvangen van de nieuwsbrief? Stuur ons dan een op het adres: Roxit nieuwsbrief zomer

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Nieuws op alle fronten

Nieuws op alle fronten nieuwsbrief #15 zomer 2013 In dit nummer 1 Nieuws op alle fronten Nieuws op alle fronten Nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe klanten: in de eerste helft van dit jaar

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Nieuw kantoor, betere faciliteiten

Nieuw kantoor, betere faciliteiten CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv C ASEWARE Nieuws Nieuw kantoor, betere faciliteiten Een transparant interieur met veel licht en glas Johan Evers (links) en Sicco Ritsema André

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Patiëntparticipatie ehealth onmisbaar In deze Mediair Patiëntparticipatie krijgt zetje in de rug PGD: alles draait om vertrouwen Grenzeloze mogelijkheden met apps

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie