Minister vol lof over verbindend leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister vol lof over verbindend leren"

Transcriptie

1 jaargang 8 8 dec 2006 nr. 17 In dit nummer Scholen moeten voldoende sparen Kritiek AOb heel kort door de bocht Pagina 2 KPN houdt internet gratis Ook gratis digitaal lesmateriaal Pagina 2 Verklaring Omtrent het Gedrag Betrouwbaarheid waarborgen Pagina 3 Foto: Harry Tielman Eerste Kamer akkoord met WMS / 3 Werkgeversbijdrage kinderopvang / 4 Bijeenkomsten contactgroepen P&O / 4 CFI zoveel mogelijk online / 4 Islamitische scholen scoren slecht / 5 Katernen bij deze nieuwsbrief / 5 Onderwijs Consumenten Organisatie / 5 Shell Young Technical Award / 6 Bijlage: twee VOS/ABB-katernen Minister vol lof over verbindend leren Het project Verbindend Leren voor Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. het vmbo is zo succesvol, dat het Zij toonde zich verheugd over de positieve aandacht van de minister. Nu ik weet volgend jaar zeker door mag gaan. Dat heeft minister Maria van der dat er volgend jaar weer subsidie is, kunnen we meer regionale conferenties orga- Hoeven gezegd op de Nationale VMBO-Manifestatie in de RAI in niseren en bovendien evalueren hoe het Amsterdam, waar meer dan 1300 loopt in Groningen, Brabant en Gelderland, aldus Smits-van Sonsbeek. Meer belangstellenden op afkwamen. over het project staat bij dit artikel op Van der Hoeven was vol lof over verbindend leren en noemde het een prachtig (dossier: Vmbo). voorbeeld van hoe het moet in het vmbo. Op de VMBO-Manifestatie is ook de eerste Prof. Johan van der Sanden-erepen- Vooral de praktische en resultaatgerichte aanpak kreeg haar waardering, omdat ning uitgereikt aan Harry Grimmius, voorzitter van de centrale directie van het daardoor heel snel contacten zijn gelegd tussen bedrijfsleven en vmbo-scholen. Hooghuis Lyceum in Oss. Grimmius bereidde samen met Betty Smits de conferentie over verbindend leren in Oss Meer regioconferenties Het project heeft in drie regio s bindende voorbereid. De penning wordt toegekend afspraken kunnen maken tussen onderwijs en bedrijfsleven over stageplaatsen lijk heeft gemaakt voor het vmbo. aan iemand die zich bijzonder verdienste- en leer-werkplekken. Dat gebeurde tijdens conferenties in Groningen, Oss en Elst. Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, Projectleider van Verbindend Leren is ,

2 2 Scholen hebben vaak reden om te sparen Er zijn heel wat vraagtekens te plaatsen bij het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond naar het spaargeld van scholen, zegt manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB. Volgens de AOb hebben de scholen in het voortgezet onderwijs absurd hoge bedragen op de bank staan, maar volgens Vlaanderen heeft de bond niet nagegaan waarom scholen sparen. Ook op andere punten noemt hij het rapport eenzijdig en ongenuanceerd. AOb komt met een rijtje kale cijfers over banksaldi. Daaruit is niet af te leiden hoe de bedragen zijn opgebouwd. Een incidentele subsidie die nog niet (helemaal) is uitgegeven, kan het beeld enorm beïnvloeden. Scholen in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de school. Er kan dus zomaar een fors bedrag zijn gereserveerd voor groot schilderwerk, dat het jaar daarna wordt uitgegeven, aldus Vlaanderen in een commentaar op Sommige gemeenten hebben het huisvestingsbeleid helemaal doorgedecentraliseerd, zodat het bestuur ook verantwoordelijk is voor nieuwbouw. Een goed bestuur spaart daarvoor. Bovendien moeten scholen, nu het Vervangingsfonds voor het vo is opgeheven, geld hebben voor onverhoopte en misschien langdurige vervangingskosten. Kortom, het is niet mogelijk om banksaldi te vergelijken en te beoordelen zonder ook te kijken naar de situatie van de scholen. Bovendien kijkt de AOb naar de reserves op bestuursniveau en niet op schoolniveau en is de balans opgemaakt aan het eind van het jaar, als de besturen nog geld in de knip hebben voor de rest van het schooljaar. Overigens heeft de minister met scholen afgesproken dat er gereserveerd moet worden. Dat de AOb op grond van dit lijstje concludeert dat scholen te veel potten en dat de lumpsumfinanciering niet werkt, is kortom heel kort door de bocht. Dat besturen bang zouden zijn in de volgende jaren gekort te worden op de financiering, is zelfs grote onzin. Zulke geluiden hebben wij nog nooit gehoord van scholen. Integendeel, het is allang bewezen dat de lumpsumfinanciering goed werkt. Jammer dat de AOb zulke ongenuanceerde berichten over het onderwijs de wereld in stuurt. Informatie: Joop Vlaanderen, , Voordelig adverteren! Voor VOS/ABB-leden in de nieuwsbrieven in Over Onderwijs in kranten op onze website zie (ledenservice) Opnieuw gratis internet voor scholen KPN biedt scholen opnieuw drie jaar gratis internet. Bovendien is er een onderwijspakket ontwikkeld: School Online, met digitaal lesmateriaal en online oplossingen voor het beheer van leerlingendossiers en lesroosters. School Online is er in varianten voor primair en voortgezet onderwijs. Het pakket werd in techniekmuseum NEMO in Amsterdam gepresenteerd door topman Ad Scheepbouwer van KPN. Leerlingen van het Northgo College uit Noordwijk en het Alfa College uit Groningen gingen in debat met Scheepbouwer en Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Onderwerp was het onderwijs van de toekomst. Leren via gaming Leerlingen van de basisscholen De Brandaris uit Hellevoetsluis en de Violenschool uit Hilversum lieten zien hoe zij tegenwoordig les krijgen. De aanwezigen stonden versteld van deze nieuwe manieren van leren met bijvoorbeeld KlasseTV en zelfs leren via gaming met MonsterMedia. Alle scholen in Nederland kunnen met School Online opnieuw gebruikmaken van drie jaar gratis internet van KPN. Het digitale lesmateriaal is alleen dit schooljaar gratis. Meer op Gratis software Scholen kunnen gratis software downloaden van de website van Open source en open standaarden (OSS). Het Startpakket OSS Portable Office is een office-pakket

3 3 voor gebruik vanaf een USB-stick, zodat er op iedere locatie met iedere computer mee kan worden gewerkt. OSS Portable Office is een office-pakket met 22 programma s voor de meest voorkomende taken: van tekstverwerken tot webdesign, DTP en fotobewerking. Ook een webbrowser, - en instant messaging -applicatie zijn aanwezig. Alle toepassingen zijn voorzien van handleidingen. De gebruiker kan het Portable Office-pakket zelf van downloaden en installeren op een USBstick. De stick zorgt ervoor dat op iedere locatie met iedere computer met de applicaties kan worden gewerkt, ook als het verboden is om op een computer software te installeren. De programma s worden namelijk niet op de computer geïnstalleerd, maar werken direct vanaf de stick. Alle programma s zijn vrij te kopiëren en te gebruiken. Het pakket is geschikt voor USB-sticks van 1GB en groter. OSS in het Onderwijs van Kennisnet Ict op School heeft als doel het vergroten van de kennis over open source en open standaarden. Ook wil OSS in het Onderwijs Tijdelijk personeel nodig? VOS/ABB-leden krijgen korting bij Randstad zie (ledenservice) het gebruik van open standaarden stimuleren. Informatie over de gratis software: Jeroen Meij, projectleider OSS in het Onderwijs, , Verklaring Omtrent het Gedrag moet waterdicht Mensen die in het onderwijs willen werken, mogen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen als zij ooit zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Dat staat in een brief die mede namens VOS/ABB aan minister Maria van der Hoeven van OCW is gestuurd. Aanleiding voor de brief aan de minister is de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk op dinsdag 31 oktober over veroordeelde ontuchtplegers die in het onderwijs werken. Op dinsdag 28 november werd de zaak rond de directeur van de protestants-christelijke basisschool De Klimroos in het Gelderse Westervoort belicht. Deze man kreeg ondanks een eerdere veroordeling voor een zedenmisdrijf met een minderjarige jongen een VOG. Hij werkt inmiddels niet meer als schooldirecteur. De gezamenlijke besturenorganisaties achten de gang van zaken onaanvaardbaar en in flagrante strijd met het vertrouwen dat schoolbesturen stellen in de betekenis van de wettelijk verplichte verklaring, die niet voor niets bekend staat als van goed gedrag. Ze vragen de minister via haar collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie ervoor te zorgen dat er in dergelijke gevallen nooit meer een VOG mag worden afgegeven. De brief aan de minister staat bij dit bericht op (dossier: Bestuur & management). In het bericht staan twee links naar de uitzendingen van Netwerk. Informatie: Joop Vlaanderen, , Eerste Kamer akkoord met WMS De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS met ingang van 1 januari in werking treden. Op dinsdag 28 november vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van de WMS. Na afronding van deze behandeling kreeg het wetsvoorstel brede steun. Alle fracties, op die van SGP en ChristenUnie na, stemden voor. Op grond van artikel 41 van de WMS moet ieder bevoegd gezag binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de wet (waarschijnlijk vóór 1 mei) een voorstel voorleggen van het reglement voor de MR en GMR. Binnen diezelfde termijn moet het bevoegd gezag een voorstel voor het medezeggenschapsstatuut aan de GMR aanbieden. MR s en GMR s hebben vervolgens vier maanden de tijd om op deze voorstellen te reageren. VOS/ABB Consulting bereidt op dit moment een aanbod voor over de WMS. Via de nieuwsbrieven en de websites van VOS/ABB en VOS/ABB Consulting zullen wij u daarover op de hoogte houden. Het aanbod wordt voorbereid door onze senior juridisch adviseur Vincent Kellenaar.

4 4 Voor informatie over de WMS, reglementen en informatiebijeenkomsten, zie Informatie: Jannine Eshuis, , of Klaas te Bos, , Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang De Eerste Kamer behandelt op 12 december het Belastingplan Een van de onderwerpen daarin is de verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Vanaf 1 januari betalen alle werkgevers mee aan de kosten voor kinderopvang. Dit zal per sector geregeld worden. De Belastingdienst gaat de werkgeversbijdrage uitbetalen. De verplichte werkgeversbijdrage wordt gefinancierd door de opslag op de door de werkgever te betalen premie UitvoeringsFonds Overheidswerknemers (UFO) te verhogen. De opslag bedraagt 0,28%. Gratis voor VOS/ABB-leden Nieuwsplein brief met onderwijsnieuws van internet Aanmelden via Met ingang van 1 januari 2007 wordt de totale premie UFO 1,08%. Het centrale budget voor werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang voor personeel in het primair en voortgezet onderwijs wordt toegevoegd aan de lumpsum van de instellingen. Het budget dat wordt toegevoegd aan de lumpsum zal de verhoging van de bijdrage grotendeels dekken. In 2006 moest de werkgeversbijdrage kinderopvang nog in de loonadministratie worden opgenomen. Vanaf 2007 is dit niet meer nodig. Ook de rol van Accounting Plaza gaat veranderen voor wat betreft de uitbetaling werkgeversbijdragen. Accounting Plaza betaalt vanaf 1 januari geen werkgeversbijdragen aan onderwijspersoneel meer uit. De eindafrekening over 2006 wordt nog wel door Accounting Plaza opgemaakt. In deze eindafrekening aan de individuele werknemers zal Accounting Plaza ook de werknemers informeren over de wijzigingen voor De invoering van de verplichte werkgeversbijdrage heeft ook gevolgen voor het onderwijspersoneel. Werknemers die in 2006 al een tegemoetkoming van het Rijk kregen, worden door de Belastingdienst geïnformeerd over de nieuwe situatie in Werknemers die nog geen werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang ontvangen, maar deze wel in 2007 willen krijgen, moeten deze bij de Belastingdienst/Toeslagen aanvragen. Eind deze maand of begin januari zal een geactualiseerde brochure Kinderopvang voor werknemers en werkgevers beschikbaar zijn. Werkgevers dienen hun werknemers van de veranderingen op de hoogte stellen. Meer op en Informatie: Helpdesk, van tot uur, Bijeenkomst contactgroepen P&O In het voorjaar worden voor het primair en voortgezet onderwijs weer bijeenkomsten georganiseerd voor de contactgroepen P&O. De bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs wordt gehouden op 12 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is nog niet bekend hoe het programma er uit zal zien. Mochten er onderwerpen zijn die u graag behandeld wilt zien, dan kunt u die mailen naar Kitty Dolman, Informatie: Silvia Schouten, , Afhandeling CFI zoveel mogelijk online CFI wil de administratieve afhandeling van onderwijsregelgeving zo veel mogelijk via internet laten plaatsvinden. Scholen en hun besturen kunnen online hun financiële beschikkingen raadplegen en hun eigen gegevens muteren. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van de uitgebreide gegevensbank van CFI via Sinds kort zijn die gegevens voor iedereen toegankelijk. CFI meldt verder dat het zich momenteel ontwikkelt van een bekostigingsorganisa-

5 5 tie naar een servicegerichte uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Dat houdt in dat scholen naast goede bekostiging ook zoveel mogelijk achterliggende informatie over die bekostiging krijgen. Die informatie verstrekt CFI via de website. Scholen en hun besturen kunnen in de toekomst vanuit de bekostigingsbeschikking doorklikken naar de bijbehorende regelgeving. Zo wordt het mogelijk om eenvoudig te controleren of CFI het juiste bedrag heeft uitbetaald. Kant en klaar Dankzij de betere ontsluiting van informatie voor instellingen, kunnen scholen en hun besturen in de toekomst ook op een efficiëntere wijze hun administratie inrichten. Zaken die de scholen nu nog zelf moeten uitzoeken, worden dan kant en klaar digitaal aangeleverd door CFI. Iedere belangstellende kan via de website van CFI naar leerlingtellingen, uitstroomgegevens, personeelsgegevens en financiële cijfers kijken. Niet alleen van de eigen school, maar ook van alle andere scholen. Zo kan iedere school vergeleken worden met andere. Dat is volgens CFI belangrijk om verbeteringen door te voeren. Het is de bedoeling dat de administratie voor scholen via internet gemakkelijker gaat verlopen en dus goedkoper wordt. Scholen kunnen daardoor meer geld in het onderwijs steken, meldt CFI. Ook derden kunnen naar de gegevens van een school kijken. Deze openbare informatie kunnen ouders en leerlingen gebruiken bij de keuze van een school. Nieuwe huisvesting De nieuwe manier van werken vergt grote veranderingen in de organisatie van CFI. Een van de veranderingen was de aanpassing van de werkomgeving. Het totaal gerenoveerde en opnieuw ingerichte gebouw in Zoetermeer is nu geschikt voor flexibel werken. De nieuwe huisvesting is officieel geopend door staatssecretaris Bruno Bruins van OCW. Islamitische scholen scoren slecht Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) is hekkensluiter in het onderzoek Schoolprestaties 2006 van Trouw. Ook de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam doet het volgens de krant slecht. Het was voor het eerst dat Trouw inzage kreeg in de gegevens van deze twee scholen. De islamitische scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en Rotterdam laten lage eindexamencijfers zien. Bovendien blijven veel leerlingen zitten en staan opmerkelijk veel docenten onbevoegd voor de klas. Directeur Hassan Bofarid van Ibn Ghaldoun in Rotterdam erkent in Trouw dat zijn school, die sinds 2000 bestaat, slecht presteert. Hij zegt echter ook dat de situatie beter wordt. De eerste lichting scholieren zorgde voor veel problemen. Veel van hen waren van andere scholen weggestuurd en wij namen ze wel aan. Nu hebben we een strenger aannamebeleid. De resultaten zijn al veel beter. De scholen die als beste uit het Trouwonderzoek naar voren kwamen, zijn Unit 2 en Unit 6 van het Assink Lyceum in Eibergen, de Christiaan Huygensschool in Barneveld, de vestiging Chistoffel van Scholengemeenschap Breda en het Dendron College in Horst. De laatste school is via het bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs verbonden aan VOS/ABB. Trouw lette bij de beoordeling van de voscholen onder meer op het aantal bovenbouwleerlingen uit culturele minderheden (cumi-leerlingen), het rendement in de onderbouw en het aantal leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalt. Ook hield Trouw rekening met het gemiddelde examencijfer en het inspectieoordeel uit Bij dit bericht op (dossier: Onderwijs) staat een link naar Trouw, waarmee u kunt zoeken op schooltype en vestigingsplaats. Katernen bij deze nieuwsbrief Bij deze nieuwsbrief zitten twee VOS/ABB-katernen. Deze katernen kunt u toevoegen aan de nummers 1 tot en met 3 in het transparante plastic doosje dat wij u eerder hebben toegestuurd. De nieuwe katernen gaan over auteursrechtelijke bijdragen en levensloop, inclusief de nieuwe regeling voor de ouderschapsverlofkorting. De katernen kunnen worden gedownload via (publicaties). Een katern dat nu nog in de maak is, krijgt u in de loop van het schooljaar. Informatie: Annelies Schrijver, ,

6 6 Colofon Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs Tweewekelijkse uitgave van VOS/ABB Postbus 162, 3440 AD Woerden Tel Redactie: Lucy Beker Martin van den Bogaerdt Advertenties: Informatie over advertentietarieven: (ledenservice) Onderwijs Consumenten Organisatie Ouders en leerlingen in Amsterdam kunnen met al hun vragen over onderwijs terecht bij de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO). De hoofdstad heeft hiermee een primeur. De Amsterdamse onderwijswethouder Ahmed Aboutaleb (PvdA) gaf woensdagmiddag in De Balie het startsein voor OCO. Gemeenteraadslid Karina Schaapman (PvdA), die in december 2004 de basis legde voor de consumentenorganisatie, sprak over de voorgeschiedenis. De website van OCO wil informatie over onderwijs in Amsterdam begrijpelijk en toegankelijk presenteren. Op de website komen antwoorden en oplossingen voor veelvoorkomende vragen. Onderwijsconsumenten kunnen op de website aangeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en hoe ze de kwaliteit van de scholen waarderen. Op basis van veelvoorkomende vragen zal OCO knelpunten onder de aandacht brengen van besturen, politiek en publiek. De organisatie richt zich op ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs vanaf de voorschool tot en met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. OCO meldt dat zij als onderwijsconsumentenorganisatie past in de landelijke ontwikkeling naar meer autonomie voor scholen, gekoppeld aan een meer vraaggericht aanbod. Zie Shell Young Technical Award Shell Nederland en NEMO in Amsterdam zijn op zoek naar jong technisch talent. Ze organiseren voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo de Shell Young Technical Award De deelnemers moeten een apparaat bouwen dat voor 95% uit oude apparaten bestaat en ten minste één beweging kan maken. Een deskundige jury nomineert de beste teams, die op woensdag 20 juni in NEMO hun bouwwerken kunnen presenteren. De jury bestaat uit president-directeur Rein Willems van Shell Nederland, directeur Rob van Hattum van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie en directeur Wim Pijbes van de Kunsthal in Rotterdam. Het team met het meest opvallende, functionele apparaat wint de Shell Young Technical Award 2007 en gaat naar het Cité des Sciences in Parijs. Het team dat de originaliteitprijs wint, gaat naar het Museum Jean Tinguely in Basel. Bovendien krijgen alle genomineerden een NEMO Paspoort voor een jaar gratis toegang tot het Amsterdamse technieken wetenschapsmuseum. Deelname aan de Shell Young Technical Award is gratis en staat open voor teams van vier tot zes leerlingen onder begeleiding van een docent. Inschrijven kan tot 15 februari via

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007 Schooljaar 2006-2007, nr. 6 datum: 01 maart 2007 Afscheid Op donderdag 1 maart neemt Antoinette Berns afscheid van haar school: basisschool Montessori Nijmegen. Meer dan veertig jaar heeft Antoinette op

Nadere informatie

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007 In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken / 1 Contactgroepen P&O komen bijeen / 2 Nieuw salarisbouwwerk voorgesteld / 2 OCW: niet te veel geld naar managers / 3 Geen btw-plicht bij vakbondsactiviteiten

Nadere informatie

Spelregels sponsoring op scholen

Spelregels sponsoring op scholen Spelregels sponsoring op scholen Stemt iedereen in met de sponsoring? 2 Spelregels sponsoring op scholen Sponsoring op school Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden

Nadere informatie

Anna Schipper en Sicco Baas van VOS/ABB. Verschillende onderwijsorganisaties hebben

Anna Schipper en Sicco Baas van VOS/ABB. Verschillende onderwijsorganisaties hebben jaargang 8 15 dec 2006 nr. 17 In dit nummer Verklaring Omtrent Gedrag Schoolbesturen eisen garanties Pagina 2 Alles over buitenschoolse opvang Nieuwe website bundelt informatie Pagina 2 Opeenvolgende dienstverbanden

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008 In dit nummer Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting /1 Onderzoek naar belemmeringen bij stapelen /2 Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket /2 Onderzoek naar efficiency in het onderwijs /2

Nadere informatie

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008 In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O / 1 Premies Vervangingsfonds voor 2008 / 2 Bekostiging vervanging na 30 maanden / 2 Minder pabo'ers vinden werk in onderwijs / 3 Vier miljoen voor pilots

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 In dit nummer Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas / 1 Conferentie over loopbaanbegeleiding vmbo'ers / 1 Ouders geven onderwijs ruim voldoende / 2 Bedrijven moeten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP door Martine Verbeek Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP Culturele instellingen kwamen op dinsdag 20 november op uitnodiging van CJP bij elkaar om te spreken over de stand van zaken omtrent

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Acties na verlies kort geding voor minder lesuren

Acties na verlies kort geding voor minder lesuren In dit nummer Acties na verlies kort geding voor minder lesuren /1 Bonus van 200 euro uitgekeerd ondanks cao-conflict /2 Mystery-guests laten zien wat goed gaat en beter kan /2 Registratie van atheneum-

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP. Islamitische basisschool Al Islaam

SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP. Islamitische basisschool Al Islaam SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP Islamitische basisschool Al Islaam Utrecht, Vaststelling rapport, 13 september 2010 1. Waarom ontvangt u dit samenvattende rapport? De Inspectie van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële instelling Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residentiële

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit?

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit? In dit nummer: Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging / 1 VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen / 1 Theo Hooghiemstra bij VOS/ABB aan de slag / 2 Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad / 3

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009

Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum), nr. WJZ/2005/5406 (3802), tot vaststelling van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO De

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie PO Platform Kwaliteit & Innovatie Postbus 162 3440 AD WOERDEN BESTEMD VOOR: Besturen in het Primair Onderwijs (BaO en SBO) Woerden, Kenmerk: 23 april 2008 PPKI-08-026/JvdP-GS/Wee/ree Onderwerp: Subsidieregeling

Nadere informatie

Bijeenkomsten onderwijs en kinderopvang

Bijeenkomsten onderwijs en kinderopvang jaargang 9 19 jan 2007 nr. 1 In dit nummer Verklaring Omtrent het Gedrag Minister komt met aanscherping Pagina 2 WMS in werking getreden Aanbod VOS/ABB Consulting Pagina 2 Zorgplicht niet al volgend jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO 2015-2018 DUIDELIJK DIGITAAL 8 SEPTEMBER 2015 Centrale examens VO Inleiding In deze brochure wordt informatie gegeven over de inzet van Facet in de komende

Nadere informatie

Definitieve rapportage

Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Dordrecht Afdelingen mavo, havo en vwo Definitieve rapportage Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 30CC-0 HB-nummer: 3521329 Onderzoek

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

'Schaalverkleining niet nodig'

'Schaalverkleining niet nodig' In dit nummer Schaalverkleining niet nodig /1 PvdA twijfelt over schoolboekenplan /1 VOS/ABB en VNG: training over huisvesting /2 CJP-kaart vervangt ckv-vouchers /3 Inspectie wil meer aandacht voor taal

Nadere informatie

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Den Haag, juni 2009 Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Gesproken woord geldt! Voorzitter Elke dag krijgen 89.000 kinderen in het basisonderwijs en 38.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Servicecentrum onderwijshuisvesting

Servicecentrum onderwijshuisvesting jaargang 8 17 nov 2006 nr. 15 In dit nummer Financieel management Extra VOS/ABB-bijeenkomsten Pagina 2 FPE-model flink verbeterd Sommeren op bestuursniveau Pagina 2 Nieuwsplein gratis voor leden VOS/ABB

Nadere informatie

De brief van Van Bijsterveldt staat op bij dit bericht in dossier politiek.

De brief van Van Bijsterveldt staat op  bij dit bericht in dossier politiek. Nieuwsbrief VO nr. 8 3 maart 2008 In dit nummer Drempels Leerplusarrangement aangepast /1 Film Lobby voor LOB voor vmbo /1 Donner wil ziekmelding vereenvoudigen /2 Meer homo-voorlichting op scholen nodig

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Invoering Om de kwaliteit. van het onderwijs

Invoering Om de kwaliteit. van het onderwijs Invoering Om de kwaliteit van het onderwijs Inhoud Voorwoord 2 1. Lumpsumbekostiging: om de kwaliteit van het onderwijs 4 Eigen beleid 5 Techniek 5 Grotere verantwoordelijkheid 6 Mogelijkheden en knelpunten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie

Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel

Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel In dit nummer Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel / 1 Artikel 23 verhindert ingrijpen bij slechte kwaliteit / 2 Duidelijke behoefte aan openbaar vo in Barneveld / 2 Brandbrief uit vrees voor

Nadere informatie

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012 Voorlichtingspublicatie 29 juli /420847 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh

Nadere informatie

Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld

Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld In dit nummer: Problemen na verzelfstandiging? VOS/ABB lost ze op! / 1 Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld / 1 BAPO-model nader gespecificeerd / 2 Beeld van leraarsvak moet scherper op het

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders.

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders. Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2009 Informatie voor ouders. Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving 3 3. Centrale Aanmelding

Nadere informatie

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen bij invoering vereenvoudiging Bestemd voor: scholen voor voortgezet, met uitzondering van scholen voor praktijk met declaratiebekostiging; scholengemeenschappen met één of meer van deze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Beter af met kosteloos onderwijs

Beter af met kosteloos onderwijs jaargang 7 30 sept 2005 nr. 14 In dit nummer Begroting OCW: los zand Intelligent design ontbreekt Pagina 2 Minister wil pabo ers in vmbo Lerarentekort blijft toenemen Pagina 2 Nieuwe regels onderwijstijd

Nadere informatie

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 223 Besluit van 29 april 2009, houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband

Nadere informatie

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Inleiding Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag 106912 UITSPRAAK in het geding tussen: het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag en de deelmedezeggenschapsraad van C te B, verweerder, hierna te noemen de DMR 1.

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Passend Onderwijs 1e Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Plan van Scholen

Plan van Scholen Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor de besturen van scholen voor voortgezet onderwijs; gemeentebesturen, die zodanige

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 29 november 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 22, 23 KR i.v.m. agendapunt 27 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie