Minister vol lof over verbindend leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister vol lof over verbindend leren"

Transcriptie

1 jaargang 8 8 dec 2006 nr. 17 In dit nummer Scholen moeten voldoende sparen Kritiek AOb heel kort door de bocht Pagina 2 KPN houdt internet gratis Ook gratis digitaal lesmateriaal Pagina 2 Verklaring Omtrent het Gedrag Betrouwbaarheid waarborgen Pagina 3 Foto: Harry Tielman Eerste Kamer akkoord met WMS / 3 Werkgeversbijdrage kinderopvang / 4 Bijeenkomsten contactgroepen P&O / 4 CFI zoveel mogelijk online / 4 Islamitische scholen scoren slecht / 5 Katernen bij deze nieuwsbrief / 5 Onderwijs Consumenten Organisatie / 5 Shell Young Technical Award / 6 Bijlage: twee VOS/ABB-katernen Minister vol lof over verbindend leren Het project Verbindend Leren voor Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB. het vmbo is zo succesvol, dat het Zij toonde zich verheugd over de positieve aandacht van de minister. Nu ik weet volgend jaar zeker door mag gaan. Dat heeft minister Maria van der dat er volgend jaar weer subsidie is, kunnen we meer regionale conferenties orga- Hoeven gezegd op de Nationale VMBO-Manifestatie in de RAI in niseren en bovendien evalueren hoe het Amsterdam, waar meer dan 1300 loopt in Groningen, Brabant en Gelderland, aldus Smits-van Sonsbeek. Meer belangstellenden op afkwamen. over het project staat bij dit artikel op Van der Hoeven was vol lof over verbindend leren en noemde het een prachtig (dossier: Vmbo). voorbeeld van hoe het moet in het vmbo. Op de VMBO-Manifestatie is ook de eerste Prof. Johan van der Sanden-erepen- Vooral de praktische en resultaatgerichte aanpak kreeg haar waardering, omdat ning uitgereikt aan Harry Grimmius, voorzitter van de centrale directie van het daardoor heel snel contacten zijn gelegd tussen bedrijfsleven en vmbo-scholen. Hooghuis Lyceum in Oss. Grimmius bereidde samen met Betty Smits de conferentie over verbindend leren in Oss Meer regioconferenties Het project heeft in drie regio s bindende voorbereid. De penning wordt toegekend afspraken kunnen maken tussen onderwijs en bedrijfsleven over stageplaatsen lijk heeft gemaakt voor het vmbo. aan iemand die zich bijzonder verdienste- en leer-werkplekken. Dat gebeurde tijdens conferenties in Groningen, Oss en Elst. Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, Projectleider van Verbindend Leren is ,

2 2 Scholen hebben vaak reden om te sparen Er zijn heel wat vraagtekens te plaatsen bij het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond naar het spaargeld van scholen, zegt manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB. Volgens de AOb hebben de scholen in het voortgezet onderwijs absurd hoge bedragen op de bank staan, maar volgens Vlaanderen heeft de bond niet nagegaan waarom scholen sparen. Ook op andere punten noemt hij het rapport eenzijdig en ongenuanceerd. AOb komt met een rijtje kale cijfers over banksaldi. Daaruit is niet af te leiden hoe de bedragen zijn opgebouwd. Een incidentele subsidie die nog niet (helemaal) is uitgegeven, kan het beeld enorm beïnvloeden. Scholen in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de school. Er kan dus zomaar een fors bedrag zijn gereserveerd voor groot schilderwerk, dat het jaar daarna wordt uitgegeven, aldus Vlaanderen in een commentaar op Sommige gemeenten hebben het huisvestingsbeleid helemaal doorgedecentraliseerd, zodat het bestuur ook verantwoordelijk is voor nieuwbouw. Een goed bestuur spaart daarvoor. Bovendien moeten scholen, nu het Vervangingsfonds voor het vo is opgeheven, geld hebben voor onverhoopte en misschien langdurige vervangingskosten. Kortom, het is niet mogelijk om banksaldi te vergelijken en te beoordelen zonder ook te kijken naar de situatie van de scholen. Bovendien kijkt de AOb naar de reserves op bestuursniveau en niet op schoolniveau en is de balans opgemaakt aan het eind van het jaar, als de besturen nog geld in de knip hebben voor de rest van het schooljaar. Overigens heeft de minister met scholen afgesproken dat er gereserveerd moet worden. Dat de AOb op grond van dit lijstje concludeert dat scholen te veel potten en dat de lumpsumfinanciering niet werkt, is kortom heel kort door de bocht. Dat besturen bang zouden zijn in de volgende jaren gekort te worden op de financiering, is zelfs grote onzin. Zulke geluiden hebben wij nog nooit gehoord van scholen. Integendeel, het is allang bewezen dat de lumpsumfinanciering goed werkt. Jammer dat de AOb zulke ongenuanceerde berichten over het onderwijs de wereld in stuurt. Informatie: Joop Vlaanderen, , Voordelig adverteren! Voor VOS/ABB-leden in de nieuwsbrieven in Over Onderwijs in kranten op onze website zie (ledenservice) Opnieuw gratis internet voor scholen KPN biedt scholen opnieuw drie jaar gratis internet. Bovendien is er een onderwijspakket ontwikkeld: School Online, met digitaal lesmateriaal en online oplossingen voor het beheer van leerlingendossiers en lesroosters. School Online is er in varianten voor primair en voortgezet onderwijs. Het pakket werd in techniekmuseum NEMO in Amsterdam gepresenteerd door topman Ad Scheepbouwer van KPN. Leerlingen van het Northgo College uit Noordwijk en het Alfa College uit Groningen gingen in debat met Scheepbouwer en Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Onderwerp was het onderwijs van de toekomst. Leren via gaming Leerlingen van de basisscholen De Brandaris uit Hellevoetsluis en de Violenschool uit Hilversum lieten zien hoe zij tegenwoordig les krijgen. De aanwezigen stonden versteld van deze nieuwe manieren van leren met bijvoorbeeld KlasseTV en zelfs leren via gaming met MonsterMedia. Alle scholen in Nederland kunnen met School Online opnieuw gebruikmaken van drie jaar gratis internet van KPN. Het digitale lesmateriaal is alleen dit schooljaar gratis. Meer op Gratis software Scholen kunnen gratis software downloaden van de website van Open source en open standaarden (OSS). Het Startpakket OSS Portable Office is een office-pakket

3 3 voor gebruik vanaf een USB-stick, zodat er op iedere locatie met iedere computer mee kan worden gewerkt. OSS Portable Office is een office-pakket met 22 programma s voor de meest voorkomende taken: van tekstverwerken tot webdesign, DTP en fotobewerking. Ook een webbrowser, - en instant messaging -applicatie zijn aanwezig. Alle toepassingen zijn voorzien van handleidingen. De gebruiker kan het Portable Office-pakket zelf van downloaden en installeren op een USBstick. De stick zorgt ervoor dat op iedere locatie met iedere computer met de applicaties kan worden gewerkt, ook als het verboden is om op een computer software te installeren. De programma s worden namelijk niet op de computer geïnstalleerd, maar werken direct vanaf de stick. Alle programma s zijn vrij te kopiëren en te gebruiken. Het pakket is geschikt voor USB-sticks van 1GB en groter. OSS in het Onderwijs van Kennisnet Ict op School heeft als doel het vergroten van de kennis over open source en open standaarden. Ook wil OSS in het Onderwijs Tijdelijk personeel nodig? VOS/ABB-leden krijgen korting bij Randstad zie (ledenservice) het gebruik van open standaarden stimuleren. Informatie over de gratis software: Jeroen Meij, projectleider OSS in het Onderwijs, , Verklaring Omtrent het Gedrag moet waterdicht Mensen die in het onderwijs willen werken, mogen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen als zij ooit zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Dat staat in een brief die mede namens VOS/ABB aan minister Maria van der Hoeven van OCW is gestuurd. Aanleiding voor de brief aan de minister is de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk op dinsdag 31 oktober over veroordeelde ontuchtplegers die in het onderwijs werken. Op dinsdag 28 november werd de zaak rond de directeur van de protestants-christelijke basisschool De Klimroos in het Gelderse Westervoort belicht. Deze man kreeg ondanks een eerdere veroordeling voor een zedenmisdrijf met een minderjarige jongen een VOG. Hij werkt inmiddels niet meer als schooldirecteur. De gezamenlijke besturenorganisaties achten de gang van zaken onaanvaardbaar en in flagrante strijd met het vertrouwen dat schoolbesturen stellen in de betekenis van de wettelijk verplichte verklaring, die niet voor niets bekend staat als van goed gedrag. Ze vragen de minister via haar collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie ervoor te zorgen dat er in dergelijke gevallen nooit meer een VOG mag worden afgegeven. De brief aan de minister staat bij dit bericht op (dossier: Bestuur & management). In het bericht staan twee links naar de uitzendingen van Netwerk. Informatie: Joop Vlaanderen, , Eerste Kamer akkoord met WMS De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS met ingang van 1 januari in werking treden. Op dinsdag 28 november vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van de WMS. Na afronding van deze behandeling kreeg het wetsvoorstel brede steun. Alle fracties, op die van SGP en ChristenUnie na, stemden voor. Op grond van artikel 41 van de WMS moet ieder bevoegd gezag binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de wet (waarschijnlijk vóór 1 mei) een voorstel voorleggen van het reglement voor de MR en GMR. Binnen diezelfde termijn moet het bevoegd gezag een voorstel voor het medezeggenschapsstatuut aan de GMR aanbieden. MR s en GMR s hebben vervolgens vier maanden de tijd om op deze voorstellen te reageren. VOS/ABB Consulting bereidt op dit moment een aanbod voor over de WMS. Via de nieuwsbrieven en de websites van VOS/ABB en VOS/ABB Consulting zullen wij u daarover op de hoogte houden. Het aanbod wordt voorbereid door onze senior juridisch adviseur Vincent Kellenaar.

4 4 Voor informatie over de WMS, reglementen en informatiebijeenkomsten, zie Informatie: Jannine Eshuis, , of Klaas te Bos, , Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang De Eerste Kamer behandelt op 12 december het Belastingplan Een van de onderwerpen daarin is de verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Vanaf 1 januari betalen alle werkgevers mee aan de kosten voor kinderopvang. Dit zal per sector geregeld worden. De Belastingdienst gaat de werkgeversbijdrage uitbetalen. De verplichte werkgeversbijdrage wordt gefinancierd door de opslag op de door de werkgever te betalen premie UitvoeringsFonds Overheidswerknemers (UFO) te verhogen. De opslag bedraagt 0,28%. Gratis voor VOS/ABB-leden Nieuwsplein brief met onderwijsnieuws van internet Aanmelden via Met ingang van 1 januari 2007 wordt de totale premie UFO 1,08%. Het centrale budget voor werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang voor personeel in het primair en voortgezet onderwijs wordt toegevoegd aan de lumpsum van de instellingen. Het budget dat wordt toegevoegd aan de lumpsum zal de verhoging van de bijdrage grotendeels dekken. In 2006 moest de werkgeversbijdrage kinderopvang nog in de loonadministratie worden opgenomen. Vanaf 2007 is dit niet meer nodig. Ook de rol van Accounting Plaza gaat veranderen voor wat betreft de uitbetaling werkgeversbijdragen. Accounting Plaza betaalt vanaf 1 januari geen werkgeversbijdragen aan onderwijspersoneel meer uit. De eindafrekening over 2006 wordt nog wel door Accounting Plaza opgemaakt. In deze eindafrekening aan de individuele werknemers zal Accounting Plaza ook de werknemers informeren over de wijzigingen voor De invoering van de verplichte werkgeversbijdrage heeft ook gevolgen voor het onderwijspersoneel. Werknemers die in 2006 al een tegemoetkoming van het Rijk kregen, worden door de Belastingdienst geïnformeerd over de nieuwe situatie in Werknemers die nog geen werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang ontvangen, maar deze wel in 2007 willen krijgen, moeten deze bij de Belastingdienst/Toeslagen aanvragen. Eind deze maand of begin januari zal een geactualiseerde brochure Kinderopvang voor werknemers en werkgevers beschikbaar zijn. Werkgevers dienen hun werknemers van de veranderingen op de hoogte stellen. Meer op en Informatie: Helpdesk, van tot uur, Bijeenkomst contactgroepen P&O In het voorjaar worden voor het primair en voortgezet onderwijs weer bijeenkomsten georganiseerd voor de contactgroepen P&O. De bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs wordt gehouden op 12 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is nog niet bekend hoe het programma er uit zal zien. Mochten er onderwerpen zijn die u graag behandeld wilt zien, dan kunt u die mailen naar Kitty Dolman, Informatie: Silvia Schouten, , Afhandeling CFI zoveel mogelijk online CFI wil de administratieve afhandeling van onderwijsregelgeving zo veel mogelijk via internet laten plaatsvinden. Scholen en hun besturen kunnen online hun financiële beschikkingen raadplegen en hun eigen gegevens muteren. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van de uitgebreide gegevensbank van CFI via Sinds kort zijn die gegevens voor iedereen toegankelijk. CFI meldt verder dat het zich momenteel ontwikkelt van een bekostigingsorganisa-

5 5 tie naar een servicegerichte uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Dat houdt in dat scholen naast goede bekostiging ook zoveel mogelijk achterliggende informatie over die bekostiging krijgen. Die informatie verstrekt CFI via de website. Scholen en hun besturen kunnen in de toekomst vanuit de bekostigingsbeschikking doorklikken naar de bijbehorende regelgeving. Zo wordt het mogelijk om eenvoudig te controleren of CFI het juiste bedrag heeft uitbetaald. Kant en klaar Dankzij de betere ontsluiting van informatie voor instellingen, kunnen scholen en hun besturen in de toekomst ook op een efficiëntere wijze hun administratie inrichten. Zaken die de scholen nu nog zelf moeten uitzoeken, worden dan kant en klaar digitaal aangeleverd door CFI. Iedere belangstellende kan via de website van CFI naar leerlingtellingen, uitstroomgegevens, personeelsgegevens en financiële cijfers kijken. Niet alleen van de eigen school, maar ook van alle andere scholen. Zo kan iedere school vergeleken worden met andere. Dat is volgens CFI belangrijk om verbeteringen door te voeren. Het is de bedoeling dat de administratie voor scholen via internet gemakkelijker gaat verlopen en dus goedkoper wordt. Scholen kunnen daardoor meer geld in het onderwijs steken, meldt CFI. Ook derden kunnen naar de gegevens van een school kijken. Deze openbare informatie kunnen ouders en leerlingen gebruiken bij de keuze van een school. Nieuwe huisvesting De nieuwe manier van werken vergt grote veranderingen in de organisatie van CFI. Een van de veranderingen was de aanpassing van de werkomgeving. Het totaal gerenoveerde en opnieuw ingerichte gebouw in Zoetermeer is nu geschikt voor flexibel werken. De nieuwe huisvesting is officieel geopend door staatssecretaris Bruno Bruins van OCW. Islamitische scholen scoren slecht Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) is hekkensluiter in het onderzoek Schoolprestaties 2006 van Trouw. Ook de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam doet het volgens de krant slecht. Het was voor het eerst dat Trouw inzage kreeg in de gegevens van deze twee scholen. De islamitische scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en Rotterdam laten lage eindexamencijfers zien. Bovendien blijven veel leerlingen zitten en staan opmerkelijk veel docenten onbevoegd voor de klas. Directeur Hassan Bofarid van Ibn Ghaldoun in Rotterdam erkent in Trouw dat zijn school, die sinds 2000 bestaat, slecht presteert. Hij zegt echter ook dat de situatie beter wordt. De eerste lichting scholieren zorgde voor veel problemen. Veel van hen waren van andere scholen weggestuurd en wij namen ze wel aan. Nu hebben we een strenger aannamebeleid. De resultaten zijn al veel beter. De scholen die als beste uit het Trouwonderzoek naar voren kwamen, zijn Unit 2 en Unit 6 van het Assink Lyceum in Eibergen, de Christiaan Huygensschool in Barneveld, de vestiging Chistoffel van Scholengemeenschap Breda en het Dendron College in Horst. De laatste school is via het bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs verbonden aan VOS/ABB. Trouw lette bij de beoordeling van de voscholen onder meer op het aantal bovenbouwleerlingen uit culturele minderheden (cumi-leerlingen), het rendement in de onderbouw en het aantal leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalt. Ook hield Trouw rekening met het gemiddelde examencijfer en het inspectieoordeel uit Bij dit bericht op (dossier: Onderwijs) staat een link naar Trouw, waarmee u kunt zoeken op schooltype en vestigingsplaats. Katernen bij deze nieuwsbrief Bij deze nieuwsbrief zitten twee VOS/ABB-katernen. Deze katernen kunt u toevoegen aan de nummers 1 tot en met 3 in het transparante plastic doosje dat wij u eerder hebben toegestuurd. De nieuwe katernen gaan over auteursrechtelijke bijdragen en levensloop, inclusief de nieuwe regeling voor de ouderschapsverlofkorting. De katernen kunnen worden gedownload via (publicaties). Een katern dat nu nog in de maak is, krijgt u in de loop van het schooljaar. Informatie: Annelies Schrijver, ,

6 6 Colofon Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs Tweewekelijkse uitgave van VOS/ABB Postbus 162, 3440 AD Woerden Tel Redactie: Lucy Beker Martin van den Bogaerdt Advertenties: Informatie over advertentietarieven: (ledenservice) Onderwijs Consumenten Organisatie Ouders en leerlingen in Amsterdam kunnen met al hun vragen over onderwijs terecht bij de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO). De hoofdstad heeft hiermee een primeur. De Amsterdamse onderwijswethouder Ahmed Aboutaleb (PvdA) gaf woensdagmiddag in De Balie het startsein voor OCO. Gemeenteraadslid Karina Schaapman (PvdA), die in december 2004 de basis legde voor de consumentenorganisatie, sprak over de voorgeschiedenis. De website van OCO wil informatie over onderwijs in Amsterdam begrijpelijk en toegankelijk presenteren. Op de website komen antwoorden en oplossingen voor veelvoorkomende vragen. Onderwijsconsumenten kunnen op de website aangeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en hoe ze de kwaliteit van de scholen waarderen. Op basis van veelvoorkomende vragen zal OCO knelpunten onder de aandacht brengen van besturen, politiek en publiek. De organisatie richt zich op ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs vanaf de voorschool tot en met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. OCO meldt dat zij als onderwijsconsumentenorganisatie past in de landelijke ontwikkeling naar meer autonomie voor scholen, gekoppeld aan een meer vraaggericht aanbod. Zie Shell Young Technical Award Shell Nederland en NEMO in Amsterdam zijn op zoek naar jong technisch talent. Ze organiseren voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo de Shell Young Technical Award De deelnemers moeten een apparaat bouwen dat voor 95% uit oude apparaten bestaat en ten minste één beweging kan maken. Een deskundige jury nomineert de beste teams, die op woensdag 20 juni in NEMO hun bouwwerken kunnen presenteren. De jury bestaat uit president-directeur Rein Willems van Shell Nederland, directeur Rob van Hattum van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie en directeur Wim Pijbes van de Kunsthal in Rotterdam. Het team met het meest opvallende, functionele apparaat wint de Shell Young Technical Award 2007 en gaat naar het Cité des Sciences in Parijs. Het team dat de originaliteitprijs wint, gaat naar het Museum Jean Tinguely in Basel. Bovendien krijgen alle genomineerden een NEMO Paspoort voor een jaar gratis toegang tot het Amsterdamse technieken wetenschapsmuseum. Deelname aan de Shell Young Technical Award is gratis en staat open voor teams van vier tot zes leerlingen onder begeleiding van een docent. Inschrijven kan tot 15 februari via

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

i c h T o e z Laptops in plaats van schoolboeken: een succes De duurste noodlokalen van Nederland Veel enthousiasme voor technisch Vakcollege

i c h T o e z Laptops in plaats van schoolboeken: een succes De duurste noodlokalen van Nederland Veel enthousiasme voor technisch Vakcollege JAARGANG 10 NUMMER 7 DECEMBER 2008 De duurste noodlokalen van Nederland Veel enthousiasme voor technisch Vakcollege Special i c h T o e z t Laptops in plaats van schoolboeken: een succes REKEN DEFINITIEF

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen MAgAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 1, februari 2015 EXTRA! SPECIAL SCHOOL!WEEK 10 pagina s inspiratie De eindtoets vernieuwd. Beter of toch niet? De digitale plusklas, een slimme oplossing Bioritme

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld 2 Kader Primair > thema zeden > Waar ligt de grens? > Onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie > Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita s > Hoe vertrouwelijk

Nadere informatie

Kader Primair. thema Personeelsbeleid

Kader Primair. thema Personeelsbeleid jaargang 16 nummer 10 mei 2011 10 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema Personeelsbeleid Faseer de loopbaan van een leerkracht Goede gesprekscyclus voorkomt ziekteverzuim:

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De school als onderneming

Kader Primair. thema _ De school als onderneming jaargang 16 _ nummer 3 _ november 2010 3 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ De school als onderneming Ondernemerschap en school kunnen niet zonder elkaar _ Een

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu' In dit nummer Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu /1 Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd /2 Advies: Schaf eerstedagsmelding af /3 Extra geld voor taallessen basisonderwijs /3 Analyse:

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar 6 Kader Primair > thema leiding geven met het oog op morgen > Leiden en managen: een wereld van verschil > Horizontale verantwoording > Leiding geven binnen een beurs genoteerde multinational > Interim-management

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

Calvijn Business School geopend

Calvijn Business School geopend CVOpen Jaargang 7 April 2007 3 Calvijn Business School geopend Afscheidsinterview met Chris van Houwelingen Nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen Regionale arrangementen: vrijheid - blijheid? Colofon In

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning 9 Kader Primair thema huisvesting > Je moet niet op de stoel van de architect gaan zitten > Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting > Politiek onderzoekt kwaliteit binnenmilieu op scholen > Beter

Nadere informatie

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte oktober 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 05 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18

SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders mei 2006 nummer 9 6 Aandacht voor elke leerling 8 Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16 Invloed versterken in Europa

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ Crisismanagement

Kader Primair. thema _ Crisismanagement jaargang 20 _ nummer 4 _ december 2014 4 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs thema _ Crisismanagement Een calamiteitenprocedure is nog geen uitgewerkt crisisplan _ Rechtdoen

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie