ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ"

Transcriptie

1 ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014

2 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

3 Managementsamenvatting Van lappendeken in de jeugdzrg naar fcus p zelfredzaamheid en integrale aanpak Achtergrnd en aanpak Om per 1 januari 2015 als ketenpartners gezamenlijk het ketenprces Jeugdhulp tt uitvering te kunnen brengen, is dr de Servicerganisatie Jeugd (verder SO Jeugd) met ndersteuning van KPMG een ICT strategie ntwikkeld. Deze biedt pragmatische plssingen vr de rllen en bedrijfsprcessen die dan peratineel meten zijn. Daarnaast is deze IT strategie k tekmstvast en flexibel. De IT Strategie is met vertegenwrdigers van gemeenten, jeugdteams, en zrgaanbieders ntwikkeld p basis van gezamenlijke analyses, rdelen, besluiten en acties. Hierte zijn vrbereidende sessies gehuden en is een gezamenlijke werksessie van anderhalve dag uitgeverd. Z is draagvlak gecreëerd vr de IT strategie in relatie tt prcessen en infrmatiebeheften van de betrkken partijen. Van de hierte uitgeverde werksessie is een verslag gemaakt. De inhudelijke cnclusies en adviezen wrden in nderhavig dcument beschreven. Kernfuncties van de infrmatievrziening vr Jeugdhulp in ZHZ Om tt maximale zelfredzaamheid, kwalitatieve gede zrg, excellente bedrijfsvering en adequate verantwrding in de Jeugdzrg te kmen, vldet de vrgestelde ICT Strategie aan een viertal functies. 1. Een cliëntdssier en behandelplan functie Het del van jeugdzrg is m z snel en z ged mgelijk de juiste diagnse te kunnen stellen, cliënten te faciliteren in het zelf plssen van prblemen en het waar ndig bieden van praktische prfessinele hulp en zrg. Hierte hebben cliënten, Jeugdteams en tijdelijk betrkken specialisten de juiste infrmatie ndig alsmede de mgelijkheid m samen te werken en infrmatie te delen. Dit betreft een digitaal cliëntdssier en behandelplan waarin betrkkenen inclusief de cliënten zelf infrmatie ver de client en de behandeling (zwel vrgenmen activiteiten als effecten) kunnen vastleggen en delen. 2. Een prcesmanagement en mnitring functie Het verlenen van gede zrg binnen de krimpende zrgbudgetten, vereist adequate facilitering en sturing van de administratieve prcessen. Hierte is een mechanisme ndig m znder verzwaring van de administratieve lasten de fllw-up, input, thrughput, utput en drlptijden van prcessen te bewaken. Z is direct uit het peratinele zrgprces dus znder aanvullende administratieve handelingen infrmatie te verkrijgen ver aantallen indicaties, beschikkingen, zrgtype, verwijzing naar betreffende zrgaanbieder, klachten, en bezwaar- en berepszaken. Het streven is m deze functie naadls en vr de gebruiker p werkbare wijze te integreren met de cliëntdssier en behandelplan functie. 3. Een financiële administratie en cntractmanagement functie Jeugdzrg valt en staat k bij: het ged inkpen van zrg tegen de juiste cntractuele vrwaarden, tijdige bevrschtting van (DBC gerelateerde) zrg en eindafrekening, zrgvuldig declareren in relatie tt gedgekeurde indicaties en beschikkingen, het tijdig (en autmatisch) betalen van facturen en het mnitren van en bijsturen p het nakmen van de afspraken. 4. Een beleidsinfrmatie functie Alle partijen gemeenten, jeugdteams, zrgaanbieders en SO Jeugd hebben een behefte aan betruwbare, tijdige en vlledige infrmatie ver verwachte en bereikte beleidseffecten en prestaties van zwel het eigen als gezamenlijke functineren. Deze infrmatie kmt wederm bij vrkeur rechtstreeks uit het primaire zrgprces znder (veel) aanvullende handmatige administratieve vastlegging van extra gegevens. Geïntegreerde infrmatievrziening en ICT Het streven van SO Jeugd samen met de ketenpartners is m bvenstaande vier functies te faciliteren met ICT vrzieningen die het werk van de betrkken zrgprfessinals en administratieve staf en management vergemakkelijken znder dit in een knellend keurslijf te stppen. Hierbij is gekzen vr pragmatische plssingen die vóór 1 januari 2015 peratineel zijn. In de daarp vlgende twee jaar wrdt de werkwijze van de jeugdzrg in ZHZ geptimaliseerd en wrden verbeteringen in de ICT drgeverd. Daarna is er ruimte vr innvatie in Innvatie in vregsignalering, zelfredzaamheidvrzieningen vr cliënten (bijvrbeeld ehealth apps) en specialistische behandeling. Met deze aanpak wrdt de transitie vr alle betrkkenen haalbaar en behapbaar en kunnen gemeenten tijdig in cntrl kmen van de Jeugdzrg in ZHZ. 2

4 Managementsamenvatting Telichting bij implementatieplan en budgetprgnse De grve budgetindicaties zijn p twee manieren tt stand gekmen: Een bttm-up calculatie.b.v. kstenindicaties per prject / functinaliteit.b.v. een glbale expertschatting alsmede indicaties verkregen uit een krte marktverkenning van SO Jeugd. Tp-dwn calculatie.b.v. peratinele ksten als percentage van ttale zrgksten in de regi ZHZ. Dit betreft vlgens SO Jeugd maximaal 5% van de zrgksten in de regi ZHZ (a 100M) en hiervan wrdt geschat dat de ICT ksten hier 20% van uitmaken. In de scpe vr 2014 zijn de vlgende ICT initiatieven pgenmen: Prtaal incl. dienstverlening vr inrichting en ntwikkeling van de applicaties, licenties vr sftware en infrastructuur (in de clud), aannemende dat er geen histrie van wijzigingen (tijdreizen) in het prtaal wrdt bijgehuden (indien relevant, dan gebeurd dat in de brnsystemen), dat er gebruik gemaakt wrdt van een pen surce CMS i.v.m. bewezen security & access plssing, en er vralsng enkelvudige hardware wrdt gebruikt. BPO incl. dienstverlening vr administratieve afhandeling gebruikmakend van reeds bestaande applicaties en infrastructuur (in de clud) Eigen ICT vrzieningen van SO Jeugd (werkplekken & samenwerking) Website van SO Jeugd.a. vr cmmunicatie met zrgaanbieders rnd inkpprces. Drntwikkelen van managementdashbard Intrduceren van geautmatiseerde materiële cntrle Aanschaffen van datumprikker De vlgende aspecten zijn buiten de scpe van ICT strategie en budgetschatting gehuden: Eigen ICT vr bijv. HR zaken, urenschrijven en verlning van SO Jeugd medewerkers. Hierbij kan SO Jeugd mgelijk gebruikmaken van vrzieningen van een van de gemeenten (bijv. Drechtsteden). Ksten hiervan dienen ng vastgesteld te wrden. Vanwege nduidelijkheid ver heveel medewerkers in dienst kmen bij f gedetacheerd wrden naar de Stichting Jeugdteams, en nduidelijkheid f de ksten die hiermee gemeid zijn ten laste kmen van het peratinele SO Jeugd budget f daar buiten gehuden wrden, zijn de vlgende aspecten buiten de beschuwing gelaten van de ICT ksten: Eigen ICT vr bijv. HR zaken, urenschrijven en verlning van JT medewerkers Eigen werkplekken (laptps & tablets), telefns en telefncentrales Ksten hiervan dienen ng vastgesteld te wrden. In de scpe vr zijn de vlgende ICT initiatieven pgenmen: Website van Jeugdteams Capaciteitsplanningstl vr zrgaanbieders en Jeugdteams m zrgvraag en aanbd te kunnen matchen. Verwerven van e-health mdules / apps vr zelfredzaamheid en therapie Verwerven van self-service instrumenten vr cliënten Drntwikkelen van prtaal tt casusverleg systeem & verbindingsplatfrm Ontwikkelen & autmatiseren van analyse van declaratiedata vr input sturing & leren Intrduceren en autmatiseren van uitkmststuring (ROM, unifrme definities) 4

5 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

6 Rllen, Prcessen & Infrmatie Inleiding De IT Strategie is met vertegenwrdigers van gemeenten, jeugdteams, en zrgaanbieders ntwikkeld p basis van gezamenlijke analyses, rdelen, besluiten en acties. Hierte zijn vrbereidende sessies gehuden en is een gezamenlijke werksessie van anderhalve dag uitgeverd. Z is draagvlak gecreëerd vr de IT strategie in relatie tt prcessen en infrmatiebeheften van de betrkken partijen. De hieruit af te leiden inhudelijke cnclusies inzake de rllen van betrkkenen bij de Jeugdzrg in Zuid-Hlland Zuid alsmede de inrichting van prcessen & infrmatievrziening wrden in de navlgende pagina s nader beschreven aan de hand van de vlgende vierdeling: 1. De belangrijkste richtinggevende principes alsmede het ketenprces p hfdlijnen. 2. De belangrijkste inrichtingsafspraken per prcesstap in het ketenprces. 3. Het bij het ketenprces passende semantisch datamdel. 4. De weerslag van de richtinggevende principes en inrichtingsafspraken in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden deze vier aspecten nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en niet-functinele eisen. 6

7 Rllen, Prcessen & Infrmatie 1. Samenvatting van belangrijkste principes Principes inzake prces en werkwijze Prcesinrichting is gericht p generieke prcesstappen en ICT vrzieningen die dr de diverse betrkkenen tegepast kunnen wrden. Z wrdt vrkmen dat vr elke type casus en elke zrgaanbieder een uniek prces wrdt ingericht. Fcus p vregsignalering, zelfredzaamheid van kind en gezin, minimalisering van zrgvraag, meer samenwerken en snel terugtrekken waar mgelijk Bij eenvudige enkelvudige prblemen draagt JT zveel als ndig zrg vr de zrgverlening. Inzet van specialisten alleen indien ndig. SO Jeugd staat p afstand. Bij meervudige prblemen (die sms naast kind k het gezin betreffen) f enkelvudige prblemen waarvr inzet gespecialiseerde jeugdzrg ndig is, is het JT de regisseur en aanspreekpunt vr client, en wrdt specialistisch hulp van ZA s ingeschakeld. Regie p budget en kwaliteit.b.v. real-time stuurcijfers afgeleid uit peratinele infrmatie uit het zrgprces. Begin met samenwerken en ntdekken van beste manier van samenwerken en daarbij bendigde aard, vrm en frequentie van infrmatie(uitwisseling). Hieruit zijn vervlgens de ICT beheften (functinaliteit, applicaties, perfrmance, security,e.d.) af te leiden. Cntrle- & leermechanisme is de dialg in JT s en met DAN en ZA s. Administratieve handelingen en autmatisering uitbesteden aan ervaren marktpartij(en) Principes inzake Infrmatievrziening en ICT SO Jeugd faciliteert infrmatievrziening en ICT van JT s (via Stichting Jeugdteams) alsmede infrmatievrziening aan Gemeenten en ZA s binnen afgesprken kaders Client met altijd bij inf kunnen die ver hem / haar vastligt. Binnen JT s en met DAN en ZA s delen van basale infrmatie inzake kind en gezin. Met eenheid van taal & betekenis, standaardisatie vr gegevens uitwisseling, en leren van elkaar. Niet fcussen p HET dssier. Specialist met het cliëntdssier van het JT in en uit kunnen stappen Hergebruik van bestaande systemen van zrgaanbieders en minimale verstring. Sterke vereenvudigingslag in verantwrding ndig, glbaler maar wel ged tetsbaar p tegevegde waarde die geleverd wrdt. 11. Vrlichten 10. Inkpen 1. Tegang 8.Financiën 9. Besluitvrming 2. Indiceren 3.Beschikken 5. Administratief afhandelen 6. Mnitren 4. Zrg verlenen 7. Cntract management 7

8 Rllen, Prcessen & Infrmatie 2. Oplssingen i.r.t. aard, pririteiten inspanning en impact De hiervr beschreven principes vertalen zich dr in de in nderstaande verzicht pgenmen belangrijkste inrichtingsafspraken prcesstap. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden de prcesstappen en inrichtingsafspraken nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en nietfunctinele eisen. Prcesstap Inrichtingsafspraken Aard Pririteit Inspanning & ksten Impact 1. Tegang Eerder signaleren van prblemen en rzaken, fcus p kind / gezin en hun actief betrekken, in eigen verantwrdelijkheid zetten en vrzien van advies en hulpmiddelen m prbleem zelf p te lssen. Werkwijze Hg Laag Grt Vlledige verantwrding budgetten via jeugdteams Besturing Hg Hg Grt Binnen JT s en met DAN en ZA s delen van basale infrmatie inzake kind en gezin in een eenvudige prtal (zeker bij multi-prbleem casussen). ICT Hg Middel Grt Een datumprikker vr snel inplannen van gesprekken met alle betrkkenen. ICT Laag Laag Laag Naar client cmmuniceren wie regie heeft. ICT Hg Laag Laag 2. Indiceren specialistische zrg Indiceren van zrgbehefte(n) en pstellen van behandelplan m.b.v. PDC, (incl. fcus p maximale zelfredzaamheid) en dit delen met client, JT & HA. Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Zichtbaar maken en matchen van zrgvragen en zrgaanbd in capaciteitsplanningstl. ICT Middel Middel Middel 3. Beschikken Beschikkingsaanvragen autmatisch afhandelen. ICT Hg Middel Grt 4. Verlenen van zrg 5. Administratie afhandeling & betaling ZA det melding bij start van zrgverlening. JT blijft wel altijd meelpen in het prces. Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Administratieve afhandeling en bijkmende autmatisering uitbesteden Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Facturering van OHW (DBC-specifiek) regelen. Werkwijze & ICT Hg Hg Grt 6. Mnitren Administratieve afhandeling en bijkmende autmatisering uitbesteden. Prcessen meten beprefd en geaudit zijn en SO Jeugd in staat stellen m in cntrl te zijn. Eindverantwrdelijkheid bij SO Jeugd. Werkwijze & ICT Middel Middel Laag 7. Cntractmanagement Idem + Cntractnderhandeling dr SO Jeugd i.s.m. ZA en binnen kaders van gemeenten. Werkwijze & ICT Hg Middel Laag 8. Financiën Idem Werkwijze & ICT Hg Middel Laag 9. Beleid & Besluitvrming Aandacht vr cördinatie en ntschtting tussen besturing van JT s en SWT s m te vrkmen dat maatregelen i.r.t. het ene prbleemgebied van kind / gezin tt andere prblemen leiden. Van single lp learning drntwikkelen naar triple lp learning m te sturen p verbetering van persnlijke en maatschappelijke effecten en verlaging van zrgksten Besturing Hg Laag Hg Besturing Laag Hg Hg 10. Inkpen Onderhandelen van zrgcntracten en frmaliseren van de inkp Besturing Hg Laag Hg 11. Vrlichten Ontwikkelen van vrlichtingstrategie m burgers en cliënten adequaat vr te lichten dr alle betrkken partijen Werkwijze Hg Laag Laag 8

9 Rllen, Prcessen & Infrmatie 3. Semantisch datamdel geprjecteerd p het ketenprces De eerder beschreven principes vertalen zich k dr naar een semantisch datamdel passend bij het ketenprces. In nderstaand verzicht is dit mdel gevisualiseerd. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden de prcesstappen en plssingen nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en niet-functinele eisen. Kwaliteitsbewaking Secundair prces Bezwaar tegen indicatie f ntzegging tegang. Initiatie bij jeugdteam. Bezwaar Gaat gevrmd wrden Kwaliteitsstelsel Sturing en verantwrding Declaraties vr geleverde zrg. Declaraties Kaderstelling Afspraken ver verwachte prductievlume en kwaliteit. Prductieafspraken Frmalisering van de testemming. Grtendeels autmatisch. Beschikking Melding van aanvang en einde van zrgverlening. Via huisarts f jeugdteam Melding zrg Betalingen aan zrg aanbieders cnfrm arrangementen Betalingen Verantwrding ver de budgetbesteding. Verantwrding Budgetten tegewezen aan de jeugdteams t.b.v. jeugdhulp. Budgetten Cmbinaties van indicatie, te leveren zrg en ksten. Arrangementen Tegang en indicatie Afgeven beschikking Verlenen zrg Administratieve afhandeling zrg Verantwrding Kaderstelling Inkpen en cntracteren Primair prces Indicatie van relevante DBC / arrangementen Indicatie O.b.v. advies dr DAN Diagnse Klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. Kwaliteitsmeting Centraal plan vr client en gezin inclusief te leveren arrangementen Zrgplan Primaire strm Kwaliteitsbewaking Exceptinele gevallen Misstanden Inzicht in capaciteiten zrgaanbieders Capaciteit Status zrgverlening Vrtgang Dit semantisch mdel geeft de entiteiten weer die in een wrkshp met SO Jeugd, gemeenten en zrgaanbieders zijn vastgesteld als de kernentiteiten vr het primaire en secundaire prces. Bven de prcesvisualisatie (secundaire prces) staan entiteiten en systemen van SO Jeugd, nder de prcesstrm betreft de primaire strm, grtendeels p basis van de entiteiten en systemen van de zrgaanbieders, maar nder regie van SO Jeugd. Bvenstaand mdel geldt vr multi-prblematiek (20% van de gevallen). Indien sprake is van mn-prblematiek is een beperktere set van elementen relevant, deze zijn gemarkeerd met: 9

10 Rllen, Prcessen & Infrmatie 4. verzicht van betrkkenen en hun rllen in de Jeugdzrg in ZHZ De eerder beschreven principes hebben k hun weerslag in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. Deze staan hiernder nader tegelicht. Vanuit deze rllen zullen de cliënten en ketenpartners met elkaar gaan samenwerken en gebruik maken van de ICT vrzieningen in het ketenprces. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden per prcesstap de functinaliteiten en infrmatiebeheften gekppeld aan deze actren en rllen. Client: Signaleren van (escalerend) prbleem Vragen van zrg Zelf plssen van prblemen Jeugdteams / Sciaal Wijkteams (JT s / SWT s): Verlenen van zrg (ambulant) Regisseren van zrg (spilfunctie vr vr- en achterveld) Versterken van sciale netwerk van kind / gezin Uitveren van triage JGZ / CJG: Vrkmen van prblemen en zrgvragen (preventie) Beantwrden van vragen en verstrekken van advies (.a. i.r.t. pveding & gezndheid) Vregtijdig signaleren van (escalerende) prblemen Diagnsticeren Verwijzen (triage) Uitveren van schlmaatschappelijk werk Huisarts (HA): Luisteren en diagnsticeren Mreel ndersteunen i.r.t. zelfredzaamheid Verlenen van basishulp (.a. m.b.v. praktijkndersteuner) Indiceren en drverwijzen Mnitren van effect van behandeling Interveniëren in behandeling als effect (te lang) uitblijft AMHK: Vrlichten Ontvangen en nderzeken van meldingen (bijv.: kindermishandeling) Adviseren n.a.v. meldingen Justitiële keten: Onderzeken en adviseren (.a. Raad vr de Kinderbescherming) Maatregelen pleggen (dr de rechter) Uitveren van triage (Veiligheidshuis) Zrgaanbieders (ZA s): Specialistische diagnses uitveren en behandelen (c.f. behandelplan) Administreren van zrg Terugkppelen van (effect van) zrg naar JT / SWT, JGZ / CJG, Huisarts, Bieden van crisisvrzieningen SO Jeugd: Inkpen & managen van cntracten & managen van accunts Beschikkingen verstrekken en verleende zrg betalen (.b.v. facturen) Infrmatie verzamelen en rapprteren Budgetten beheersen en risic s managen Infrmatievrziening van de Jeugdteams regelen / faciliteren Gemeenten (G): Beleidsdelen en beleidskaders stellen (Unifrm) inrichten van de jeugdzrg (gemeente met ervr zrg dragen dat de basisvrzieningen ged verbnden wrden met de JT/SWT ) Sturen p beleidseffecten en budget Burgers vrlichten (ver werking van stelsel en keten) 10

11 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

12 Prgramma van Eisen Inleiding In vrgaande pagina s zijn de rllen van betrkkenen bij de Jeugdzrg in Zuid-Hlland Zuid alsmede de inrichting van prcessen & infrmatievrziening nader beschreven aan de hand van de vlgende vierdeling: 1. De belangrijkste richtinggevende principes alsmede het ketenprces p hfdlijnen. 2. De belangrijkste inrichtingsafspraken per prcesstap in het ketenprces. 3. Het bij het ketenprces passende semantisch datamdel. 4. De weerslag van de richtinggevende principes en inrichtingsafspraken in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. 1. Tegang 2. Indiceren In het navlgende Prgramma van Eisen wrden deze vier aspecten nader gecncretiseerd en gedetailleerd in: Prcesbeschrijvingen i.r.t. actren Infrmatiebeheften i.r.t. actren Functinele eisen Niet-functinele eisen. Het kleurenschema dat gehanteerd is p de navlgende pagina s kmt vereen met dat van het hiernaast afgebeelde ketenprces. 11. Vrlichten 10. Inkpen 8.Financiën 9. Besluitvrming 3.Beschikken 5. Administratief afhandelen 6. Mnitren 4. Zrg verlenen 7. Cntract management 12

13 Prgramma van Eisen Prcesstap: 1. TOEGANG bij Jeugdteams f Huisarts, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. Aanmelding kmt binnen bij JT s (via diverse kanalen zals JGZ, schlmaatschappelijk werk, e.d.) f bij Huisarts 2. JT vert triage uit (matched care = inschatting) eventueel met advisering dr DAN en met sturing p vr de cliënt relevante uitkmsten en resulterend in 4 pties: a. Zelf den dr client (en eventuele infrmele zrg) b. Zelf den dr JT (generieke en multidisciplinaire ambulante zrg) c. Beschikken en drverwijzen naar 1 e f 2 e lijn vr directe (en mgelijk multidisciplinaire) zrgverlening (ZIN en/f PGB) d. Laten indiceren dr specialistische ZA vr specialistische (en mgelijk multidisciplinaire) zrg (ZIN en/f PGB) 3. JT vert tevredenheidmetingen uit bij cliënten en ZA s JT met klantbeeld per casus kunnen vastleggen en aanvullen met histrische gegevens indien ndig (incl. kppeling met gemeentelijke basisadministraties) JT met tlbx (=methden & cmpetenties van JT) en PDC (diagnse + prducten + prijzen + ZA s) kunnen gebruiken vr diagnse en generieke ambulante zrg JT met behandelplan (del & acties & betrkkenen) kunnen vastleggen met een kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC JT met persnele inzet kunnen plannen (ver grenzen van individuele JT s heen) JT met met client en sciaal netwerk en eventueel andere ZA s makkelijk afspraken kunnen inplannen Specialisten uit DAN meten als flexibele experts rndm JT s ingeschakeld kunnen wrden in een specifieke casus en tegang kunnen krijgen tt het dssier. Cliënten hebben direct cntact met eigen regisseur (vr cördinatie) en zrgverleners (vr specialistische behandeling) Cliënten hebben zicht p kwaliteitsscres van zrgverleners Cliënten hebben tegang tt een marktplaats vr de frmele en infrmele zrg Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria BSN, NAW, Sciaal netwerk & eigen kracht van client Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Reden en partij van melding. Nb.. Over zrgteleiding wrdt nagedacht ver kppeling met Wm (AZR). IZO wrdt nieuwe standaard als vervlg p AZR. Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access GEEN histrie / integraal klantbeeld. Pas bij indicatie van verige / eerdere prblemen f bij cmplexe prblematiek het integraal klantbeeld pvragen. Idee is m JT inhudelijk blanc start te geven/ geen beïnvleding vanuit verleden, tenzij dit relevant is. Gespreksntities Behandelplan: del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC Tlbx van JT (gevuld vanuit praktijk en ambulant aanbd ZA s) zals.a.: sciale vaardigheidstrainingen, pvedndersteuning en cachingstrajecten vr kind en/f uders, basis GGZ Testemmingsverklaringen van client m histrie p te vragen) Betrkken hulpverlener(s): naam + functie Jeugdteams wrden budgetverantwrdelijk (vr eigen deel f k vervlgksten in specialistisch deel?). N.b. Hierte zal vlledige stuurinfrmatie ndig zijn. Deze zal ng nader gedefinieerd meten wrden. 13

14 Prgramma van Eisen Prcesstap: 2. INDICEREN bij zrgaanbieders, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. Indien aanvraag vr indicatie van Huisarts kmt (zie stap 1 p vrige sheet), dan geeft ZA een signaal aan betrkken JT (t.b.v. zrgcördinatie) en aan SO Jeugd (t.b.v. beschikking) 2. Indien JT aanvraag det vr indicatie van zrg (zie stap 2d p vrige sheet) dan vlgt het vlgende prces. 3. ZA stelt diagnse, indiceert zrgaanbd en stelt BHP p. In het BHP staat welke behandeling ndig is en welke ZA s deze kunnen uitveren. Dit biedt keuzevrijheid aan client binnen de grenzen van de dr gemeenten via SO Jeugd afgeslten zrgcntracten. Laten indiceren dr specialistische ZA, resulteert in 3 pties: (a) Niets den, (b) Zelf laten den dr JT (generieke ambulante zrg), en (c) Zrgverlening vanuit 2e lijn. 4. Behandelplan wrdt dr ZA vrgelegd aan JT. 5. JT dient behandelplan in bij SO Jeugd vr autmatische beschikking. 6. JT legt financiële cnsequentie van BHP vast en neemt dit mee in de budgetsturing. ZA met PDC kunnen raadplegen ZA met behandelplan kunnen pstellen en kunnen aanvinken welke prducten en diensten uit PDC zijn pgenmen in dit behandelplan ZA met integraal klantbeeld / cliëntdssier kunnen aanvullen. ZA met client, JT en HA inzage kunnen geven in BHP. Client met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. JT met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. HA met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. JT met financiële cnsequentie van diagnse en behandelplan kunnen vastleggen en budgetprgnse kunnen uitveren. SO Jeugd met steekpreven kunnen nemen in indicatie.b.v. kenmerken van indicaties. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Diagnse Behandelplan incl. del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC + budget / ksten Betrkken hulpverlener(s): naam + functie + ZA Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access 14

15 Prgramma van Eisen Prcesstap: 3. BESCHIKKEN inhudelijke afhandeling (indien ndig) dr SO Jeugd, administratie dr BPO partner Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd ntvangt aanvraag vr beschikking vanuit JT f p termijn rechtstreeks van de Huisarts. 2. SO Jeugd accrdeert autmatisch de beschikking. 3. SO Jeugd verstuurt de beschikking naar de client. Client heeft keuzevrijheid binnen de grenzen van de dr gemeenten via SO Jeugd afgeslten zrgcntracten. 4. SO Jeugd verstuurt een kpie van de beschikking naar de vrkeur ZA. Nb.. Deze ng tetsen p privacy. Misschien vlstaat (gestandaardiseerde) schriftelijke melding afgegeven indicatie. Tevens k ng aandacht ndig vr de vraagstukken wat de ZA s gaan den met de melding en wat het exacte del (en status) is van de melding. SO Jeugd met autmatisch kunnen beschikken. SO Jeugd met autmatisch een brief / bericht aan client en ZA kunnen genereren met daarin pgenmen de beschikking. SO Jeugd met de flexibiliteit hebben m (p termijn) de beschikkingsaanvragen bven een bepaalde drempelwaarde en/f risic-indicatr uit te kunnen filteren m deze handmatig te cntrleren en te verifiëren met de ZA en het JT. SO Jeugd met inzicht kunnen hebben in aangegane verplichtingen.b.v. de verstrekte beschikkingen. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Behandelplan incl. del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC. Hge betruwbaarheid Beschikking met: Bedrag Tijdslijnen Client Inkpvrwaarden (kppeling) 15

16 Prgramma van Eisen Prcesstap: 4. VERLENEN VAN ZORG bij zrgaanbieders, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. ZA ntvangt drverwijzing (incl. beschikking en behandelplan) 2. ZA verstuurt een melding van de start van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd. 3. ZA verleent de in het behandelplan vermelde zrg. 4. ZA en JT f HA bepalen het effect van de geleverde zrg. Op termijn met prestatiemelding dr verbinding van beschikking met administratieve handeling zrg. Mmenteel ng geen mnitring p brede maatschappelijke effecten en dus alleen single lp learning. 5. JT beslist ver afschalen van zrg bij vldende effect. Dit valt nder de regie functie en hudt verband met p- en afschalen bij betrkkenheid van meerdere zrgaanbieders, inclusief regie p 3D inzet rnd gezin. Gaat niet m inhudelijke vaststelling delbereiking dr specialistische zrgaanbieder. (Nb. Mgelijk dat in het vervlg de vraag ng beantwrd met wrden he verhuding tussen JT en ZA / specialist zich ntwikkeld.) 6. ZA verstuurt een melding van het einde van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd. ZA met drverwijzing kunnen ntvangen. ZA met een melding van de start van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd kunnen sturen ZA met status van zrgverlening kunnen drgeven aan JT en HA. ZA meten het effect van de geleverde zrg kunnen vastleggen. JT f HA verifieert waar ndig (.b.v. steekpref, aangeven cliënt, f.) ZA met een melding van het einde van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd kunnen versturen. SO Jeugd en JT s meten kunnen zien heveel cliënten in behandeling zijn ZA met wachtlijst(en) kunnen zien Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Drverwijzing: Effecten van zrg (ROM): Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Brn Referentie Prduct Prijs Kenmerk (P.O.) Nulmeting Regelmatige hermeting Reguliere utput meting Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access Vrtgang: Vinkjes bij uitgeverde activiteiten / verleende zrg Delen Cntactpersnen Gespreksntities Cntactmmenten 16

17 Prgramma van Eisen Prcesstap: 5. ADMINISTRATIEF AFHANDELEN VAN ZORG inhudelijke afhandeling SO Jeugd, administratie BPO Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd ntvangt facturen van te verlenen zrg (t.b.v. vrschtten.b.v. histrische gegevens en verspreid ver nader te definiëren betaalperides) en verleende zrg 2. SO Jeugd matcht factuur aan drverwijzing / beschikking 3. SO Jeugd stelt facturen betaalbaar - SO Jeugd stelt DBC facturen betaalbaar stellen 4. SO Jeugd verricht betaling 5. SO Jeugd verrekent vrschtten met eindnta van de zrgaanbieders en stelt debetf creditnta p vr eindafrekening p jaar basis. 6. SO Jeugd verricht PGD uitbetaling SO Jeugd kan facturen ntvangen van te verlenen zrg (t.b.v. vrschtten) en verleende zrg. Hierbij is flexibiliteit ndig m m te kunnen gaan met flexibiliteit in bekstiging: eerst P*Q verantwrding (per peride xyz). Echter, k vrbereid zijn p ppulatiebekstiging en p gemeenten die uit samenwerkingsverband stappen. Nb.. Extra nderzekspunt is in welke mate cmpetentiegericht werken uitkmst biedt: Een prfessinal heeft een pallet aan cmpetenties p basis waarvan hij/zij meerdere prducten kan aanbieden de zgenaamde generalist. SO Jeugd kan factuur aan drverwijzing / beschikking matchen SO Jeugd kan facturen betaalbaar stellen & betalingen verrichten Kppeling met VECOSO prtaal t.b.v. eenvudig inregelen facturatie aan SO Jeugd dr instellingen met check van SO Jeugd via Access / (AZR / Vecz / etc.) Kppeling met AZR en AW319 standaard. Deze mgelijk uitbreiden met andere verrichtingen vr zrg aan Jeugd. Nb.. Wat den we met alle zrg die nu niet nder deze standaarden valt? Kppeling met PGB s / SVB. PGB beschikkingen k melden bij SVB in verband met gedkeuren trekkingsrecht bij SVB. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Factuur: Met rnd de facturen kunnen afhandelen Bedrag Behandeling(en) i.r.t. PDC ZA gegevens Betaling Betalingsbewijs 17

18 Prgramma van Eisen Prcesstap: 6. MONITOREN inhudelijke berdeling dr SO Jeugd, administratie dr BPO partner Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd berdeelt verhuding hulp Jeugdteam versus ndersteuning dr zrgaanbieders. 2. SO Jeugd berdeelt verschuiving van 2 e lijn (specialistische zrg) naar 1 e lijn (ambulante zrg) naar preventie 3. SO Jeugd berdeelt prestaties van JT s 4. SO Jeugd verstrekt inf aan zrgverzekeraars ver kinderen die de leeftijdsgrens van 18 naderen en bij de zrgverzekeraars zullen gaan instrmen. SO Jeugd kan gewenste peratinele infrmatie en management infrmatie vaststellen en in verleg met Gemeenten & ZA s. SO Jeugd kan gewenste peratinele infrmatie en management infrmatie verzamelen, aggregeren en visualiseren vr Gemeenten & ZA s. Gemeente kan zrgbeleid analyseren en berdelen.b.v. management infrmatie inzake utput (sturingscijfers) JT s kunnen leren inzake hun werkwijze.b.v.: peratinele infrmatie (welke zelfredzaamheidinstrumenten, ambulante zrg en specialistische behandelingen hebben welke effecten) management infrmatie (utput, klanttevredenheid, e.d.). Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Resultaten: Delbereiking KTO Generieke kwaliteitscriteria Beleidsinfrmatie: Budgetten Facturen Aantallen cliënten Srten zrg Demgrafie Drlptijden Wrklad Wachtlijsten Klachten Bezwaarschriften: aantal en aantal gegrndverklaringen Berepschriften: aantal en aantal gegrndverklaringen Registratie Opvlging Mnitring grijpt in p metadata niveau en niet p individuele client / casus infrmatie. 18

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen HANDLEIDING BERICHTENVERKEER Regi Nijmegen HET TOELEIDINGS- EN DECLARATIEPROCES VOOR ZORGAANBIEDERS Het declaratieprces tussen de zrgaanbieder en de gemeente verlpt via het berichtenverkeer van Vecz en

Nadere informatie

Beëindiging DBC systematiek voor Jeugd-GGZ

Beëindiging DBC systematiek voor Jeugd-GGZ Beëindiging DBC systematiek vr Jeugd-GGZ Van DBC naar Uitveringsvariant Versie 14 juli 2017 Juni 2017 In deze (cncept) presentatie 1. Kernbdschap 2. Werkprces Jeugd-GGZ p hfdlijnen 3. en belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Uittreksel BiSL Business Information Services Library

Uittreksel BiSL Business Information Services Library Uittreksel BiSL Business Infrmatin Services Library Gericht p BISLF examen Opstellen IV rganisatie strategie Opstellen infrmatie strategie Richtinggevend Bepalen bedrijfsprcesntwikkelingen Relatie gebruikersrg.

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom Nta van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regi Lekstrm Vrstellen en reacties p stukken fysieke verlegtafel 23 september 2015 Vrstel aanbieders Reactie Lekstrm Orthpedaggische Psychlgische praktijk

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

WELKOM! DOEL BIJEENKOMST: Verkennen van mogelijkheden

WELKOM! DOEL BIJEENKOMST: Verkennen van mogelijkheden WELKOM! DOEL BIJEENKOMST: Verkennen van mgelijkheden Financiële afsluiting ZIN Wm en Jeugd in transitiejaar 2015 Regibijeenkmsten vr Gemeenten en Zrgaanbieders Prgramma Opening en welkm Intrductie prgramma

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit Ontwikkelplan sturen p kwaliteit Versie 0.9 20 ktber 2017 1. Inleiding In deze ntitie bepalen de acht gemeenten regi MIJ/OV p welke wijze sturing wrdt gegeven aan kwaliteitseisen die in de raamvereenkmst

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers s Gespreksverslag: Fcusgrep Mantelzrgers Datum: 09 mei 2016 Aanwezig: vier ervaringsdeskundige deelnemers, gespreksleider van Prgramma aandacht Vr Iedereen, twee inhudelijk betrkken adviseurs. KEUZEWEB

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie