CLOUD COMPUTING JURIDISCH BEKEKEN ERIK VALGAEREN STIBBE REAL DOLMEN 25 MAART 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLOUD COMPUTING JURIDISCH BEKEKEN ERIK VALGAEREN STIBBE REAL DOLMEN 25 MAART 2014"

Transcriptie

1 CLOUD COMPUTING JURIDISCH BEKEKEN ERIK VALGAEREN STIBBE REAL DOLMEN 25 MAART 2014

2 Agenda 1. Juridisch kader 1.1 Het algemeen juridisch kader 1.2 e -wetgevingen 1.3 Sectrspecifieke vereisten 1.4 Enkele cases 2. Risk mitigatin: cntracteren Annex: Risk assessment checklist 1

3 1. Het juridisch kader Clud cmputing is geen juridisch neutraal gegeven Verschillende wetgevingen kunnen van tepassing zijn: Het algemene juridisch kader: verbintenissenrecht; fiscaal recht; arbeidsrecht; Verschillende e wetgevingen: de e-cmmerce wet; de privacywet; Sectrspecifieke vereisten: richtlijnen van de vrmalige CBFA met betrekking tt utsurcing dr financiële instellingen 2

4 1. Het juridisch kader 1.1 Het algemeen juridisch kader Verbintenissenrecht: Levering van diensten Fiscaal recht: vlgens welk regime wrden deze diensten belast? Arbeidsrecht: ca nr. 39 betreffende de invering van de nieuwe technlgieën: vrlichting en verleg in geval van investering in nieuwe technlgie met belangrijke gevlgen vr de werkgelegenheid, de werkrganisatie f de arbeidsvrwaarden; minstens 3 maanden vr de invering van de technlgie; in ndernemingen die gemiddeld 50 werknemers te werk stellen. 3

5 1. Het juridisch kader 1.2 e -wetgevingen E-cmmerce wet: Legt infrmatieverplichtingen p aan leveranciers van diensten van de infrmatiemaatschappij; Dit zijn diensten die gewnlijk tegen vergeding langs elektrnische weg p afstand en p individueel verzek wrden aangebden; Vrnamelijk van tepassing p standaard clud plssingen die nline kunnen wrden besteld (bv.: Drpbx; MS Azure, iclud, ) 4

6 1. Het juridisch kader 1.2 e -wetgevingen Privacy wet: Clud cmputing betekent in de meeste gevallen k de verwerking van persnsgegevens; Verwerking van persnsgegevens kan enkel vlgens bepaalde regels (legitimiteit, transparantie en prprtinaliteit); Verplichtingen rusten p de verantwrdelijke vr de verwerking. Dit is in principe de afnemer van de clud diensten; Leverancier van de clud diensten treedt dan p als de verwerker; Bepaalde aspecten meten verplicht cntractueel vastgelegd wrden met de clud-prvider (art. 16): minimale beveiligingsmaatregelen de aansprakelijkheid van de verwerker het principe dat de persnsgegevens slechts in pdracht van de verantwrdelijke verwerkt mgen wrden 5

7 1. Het juridisch kader 1.2 e -wetgevingen Privacy wet: Drgifte van persnsgegevens buiten de Eurpees Ecnmische Ruimte (EER) mgen slechts in geval van een passend beschermingsniveau ( adequate level f prtectin ) Hebben een passend beschermingsniveau vlgens de Eurpese Cmmissie: Alle landen binnen de EER; Andrra, Argentinië, Australië; Canada; Zwitserland, Faeröer eilanden, Guernsey, Israël, Isle f Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Uruguay; Andere mgelijkheden m een passend beschermingsniveau te bieden: De EU-US Safe Harbr principes; De «Mdel Clauses» van de Eurpese Cmmissie ; Binding Crprate Rules (BCR's). Het vrstel vr een nieuwe Privacy verrdening vrziet bvendien in een Eurpean Data Prtectin Seal en zu de scpe van BCR s uitbreiden naar nderaannemers. 6

8 1. Het juridisch kader 1.3 Sectrspecifieke vereisten Kredietinstellingen, verzekerings- en herverzekeringsndernemingen, betalingsinstellingen, beursvenntschappen, vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de Belgische bijkantren van deze instellingen: Mededeling van de Natinale Bank van België van 9 ktber 2012 m.b.t. de prudentiële verwachtingen ten aanzien van clud cmputing: Een vrm van utsurcing; De richtlijnen i.v.m utsurcing zijn van tepassing; Geen vrafgaande testemming vereist, maar de NBB verwacht wel geïnfrmeerd te wrden ver de naleving van deze richtlijnen. Circulaire 2004/5, 2006/1 en 2007/5 van de CBFA met betrekking tt geznde beheerspraktijken bij uitbesteding zijn van tepassing. De circulaires bevatten nder andere richtlijnen met betrekking tt het pstellen van een utsurcingplicy; het behud van de verantwrdelijkheid; veiligheid, audits en de bevegdheid van de prudentiële tezichthuder. 7

9 1. Het juridisch kader 1.4 Enkele cases (a) Hf van Berep s Hertgenbsch (NL) 26 maart 2013 (LJN: BZ5770): Feiten: Gegevens van een nderneming in faillissement waren in de clud pgeslagen; Curatr kreeg geen tegang tt de administratie van de nderneming gezien de clud diensten geschrst waren als gevlg van niet betaling; De clud cmputing prvider verhandigde de data p een niet gerdende manier, zdat de curatr de sftware van de prvider ndig had m de gegevens te kunnen lezen; Curatr stapt naar de rechtbank m gratis tegang te krijgen tt de diensten van de clud cmputing prvider. Beslissing: De rechtbank rdeelt dat de curatr s bevegdheden een kstelze tegang tt de diensten niet verantwrden. De clud cmputing prvider heeft recht p een cmmerciële cmpensatie. 8

10 1. Het juridisch kader 1.4 Enkele cases Feiten: (b) Tribunal de Grande Instance de Nanterre (FR) in krtgeding 30 nvember 2012: Een plitieke partij had een SaaS cntract geslten vr een duur van 2 jaar; Na aflp van de vereenkmst slaagde de partij er niet in haar gegevens te recupereren en te migreren naar de nieuwe prvider; Vlgens de SaaS prvider was dit het gevlg van een bug, die snel hersteld zu wrden; De plitieke partij dreigde in tijdsnd te raken m haar gegevens tijdig te migreren. Beslissing: De rechtbank gaf de SaaS prvider de keuze: Ofwel zu het de partij alle mgelijke middelen ter beschikking stellen m haar gegevens te migreren; Ofwel zu het haar diensten kstels blijven leveren aan de partij, tt dat deze minstens twee maanden de tijd had gehad m haar gegevens te migreren. De rechtbank legde bvendien een dwangsm van 5000 EUR p per dag vertraging. 9

11 1. Het juridisch kader Feiten: 1.4 Enkele cases Beslissing: (c) Rechtbank Amsterdam (NL) 19 september 2013 (ECLI: RBAMS: 2013:6969): Vlgens de eiser kan het bewijs van een inbreuk van een werknemer p een niet-cncurrentiebeding gevnden wrden in de s van de werknemer. De vraag rijst f bewijsbeslag van gegevens pgeslagen in de clud mgelijk is in zaken waar geen intellectuele eigendmsrechten aan het verzek ten grndslag gaat. De rechtbank rdeelde dat: De handelingen van de werknemer het bewijsbeslag rechtvaardigden; De werknemer de plicht heeft m het bewijsbeslag mgelijk te maken dr gebruikersnamen, paswrden en andere tegangscdes vr elektrnische bestanden die elders zijn pgeslagen aan te geven; Het bewijsbeslag werd tegestaan vr de vlgende dcumenten: Alle dcumenten p de laptp van de werknemer f alle dcumenten die tegankelijk zijn vanp de laptp vr zver zij zich bij de prviders bevinden van wiens diensten de werknemer gebruik maakt (Gmail, KPN Backup, Planet, Htmail, Ogne.cm, PayPal.cm, de hsting prvider) medewerkingsplicht met de beslagleggende deurwaarder. Kpies mgen wrden genmen en indien dit nmgelijk zu zijn kan de deurwaarder de riginele (digitale) dcumenten in beslag nemen. 10

12 1. Het juridisch kader 1.4 Enkele cases (d) Rechtbank Amsterdam (NL) 9 april 2009 (ECLI: RBAMS:2009:BJ5539) Feiten: Beslissing: Twee partijen hebben een vereenkmst geslten, waarbij Oilily B.V. de pdracht heeft gegeven aan Saasplaza vr het pzetten en beheren van IT infrastructuur. Als gevlg van het faillissement van Oilily en de betalingsachterstand van ngeveer EUR, wil Saasplaza de uitvering van het cntract pschrten. Oilily argumenteert dat Saasplaza niet kan vergaan tt het nmiddellijk pschrten van het cntract, gezien het vitaal belang van de bedrijfsprcessen beheerd dr Saasplaza. Del van Oilily is een drstart na het faillissement. Gelet p het vitale belang van de IT infrastructuur beheerd dr SaaSplaza, rdeelt de Rechtbank dat Oilily een redelijke termijn van ngeveer 10 dagen met krijgen m zich vr te bereiden p de stpzetting van het cntract. SaaSplaza wrdt dus verplicht zijn diensten verder te leveren. SaaSplaza wrdt niet verplicht zijn diensten gratis verder te leveren: de bewindverder met EUR strten p de kwaliteitsrekening van de advcaat van SaaSplaza (vr de peride van 31 maart 2009 tt en met 20 april 2009). 11

13 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Onderhandelen f niet? In bepaalde gevallen (bv. piltprjecten) niet de meite Vaak take it r leave it Veel hangt af van de nderhandelingspsitie: Deals met een belangrijke strategische, financiële waarde f waarvan de reputatiewaarde grt is, geven meer kans m bepaalde zaken te nderhandelen. In bepaalde gevallen kan het vrdelig zijn m met integratren te werken: Integratren hebben langdurige relaties met clud prviders waardr ze vaak beter in staat zijn m te nderhandelen Integratren zijn in smmige gevallen k bereid m meer cntractuele garanties te geven dan clud prviders back t back risic 12

14 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Scpe: De mschrijving van de diensten meten vereenkmen met wat er effectief wrdt geleverd; Vaak een algemene beschrijving met verwijzing naar bijlage vr een specifieke mschrijving Specifieke mschrijving wrdt vervlgens vaak vergeten. 13

15 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Ondersteuning: Beschikbaarheid van de helpdesk; Incident priritering; Respnstijden; Tijd m een incident p te lssen; Service credits; Rapprtering en lgging van incidenten. 14

16 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Transitie: Transitieplan; Migratiediensten; Integratie in de bestaande IT mgeving 15

17 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Exit management Migratie; Duur van migratiendersteuning; Data prtabiliteit (tegankelijk, leesbaar en imprteerbaar in andere tepassingen); Data retentie en verwijdering bij beëindiging. 16

18 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Intellectuele eigendm Afhankelijk van het srt van clud diensten (IaaS, Paas f SaaS) 17

19 3. Risk Mitigatin: Cntracteren SLA s KPI s Minimum beschikbaarheid Service credits (enige sanctie?) Mnitring 18

20 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Beveiliging Technische maatregelen; Organisatrische maatregelen; Pen tests; Certificaten (ISO 27001, 27002, ) Audits; Security breach ntificatin 19

21 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Cnfidentialiteit Cnfidentialiteit van alle gegevens in de clud; Overleeft beëindiging vr een bepaalde duur; Access lgs van medewerkers van de clud prvider; Vrwaarden vr vrijgave van infrmatie aan de autriteiten. 20

22 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Opschrting van de diensten: Redenen vr pschrting; Operatinele impact! 21

23 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Gvernance SPOC s; Regelmatige besprekingen; Escalatie prcedure; Rapprtering. 22

24 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Audits Frequentie; Audit rapprt van de prvider; Audits dr de klant; Audits dr nafhankelijke auditkantren; kstenverdeling. 23

25 3. Risk Mitigatin: Cntracteren Privacy Lcatie van de gegevens; Adequate level f prtectin (Safe Harbr/BCR s/mdel Clauses) Verwerkersvereenkmst. 24

26 CONTACTGEGEVENS Erik Valgaeren Partner TMT T F E

27 Annex: Risk Assessment: een checklist Interne checklist Wat zijn de nden van mijn nderneming? He kan mijn IT infrastructuur deze nden het beste ndersteunen? Welk beveiligingsniveau heb ik ndig? Welke graad van beschikbaarheid (availability) heb ik ndig? Biedt de clud een gepaste plssing vr mijn nden? Zijn er arbeidsrechtelijke vereisten vr vrlichting en verleg? Is de surcing strategie cmpatibel met andere strategieën en plicies binnen de nderneming? Heb ik de transitieksten (migratie, ksten vr de decmpsitie van de bestaande infrastructuur en licenties) mee in rekening genmen bij het berekenen van de return n investment? 26

28 Annex: Risk Assessment: een checklist Externe checklist Wie zijn de aandeelhuders van de clud cmputing prvider? Wie zijn de leden van de raad van bestuur van de prvider? Welke ndernemingen zijn gelieerd met de prvider? He is de reputatie van de prvider? He is de financiële situatie van de prvider? Welke zekerheden heeft de prvider in het verleden reeds gegeven? Bankgarantie, brgstelling van de medervenntschap? Was de prvider in de vrbije vijf jaar betrkken in gerechtelijke prcedures met betrekking tt zijn clud diensten? Is de prvider mmenteel in een gerechtelijke prcedure betrkken (al dan niet gerelateerd tt de clud diensten)? Verwacht de prvider gerechtelijke prcedures met betrekking tt zijn clud diensten? Was de prvider in de vrbije 10 jaar betrkken in een strafrechtelijk nderzek? 27

29 Annex: Risk Assessment: een checklist Externe checklist He vaak werd de prvider in de vrbije 2 jaar gecntacteerd dr de autriteiten met een verzek m tegang te krijgen tt bepaalde gegevens in de clud? He is de prvider verzekerd? Heeft de prvider in de vrbije 5 jaar aangifte gedaan van bepaalde incidenten bij zijn verzekeraar? Wat zijn de hfdcmpnenten van de diensten van de clud prvider? Vr welke van deze cmpnenten heeft de prvider de intellectuele eigendmsrechten? Welke van deze cmpnenten zijn eigendm van een derde partij en wrden de prvider in licentie gegeven? Welke pen surce plssingen gebruikt de prvider? Welke technische standaarden leeft de prvider na (ISO, CMMI, BSI, )? Is de prvider eigenaar van zijn eigen infrastructuur f werkt hij met nderaannemers? 28

30 Annex: Risk Assessment: een checklist Externe checklist Welke technische en rganisatrische beveiligingsmaatregelen neemt de prvider? Is een pre-cntractuele beveiligingsaudit mgelijk? He gaat de prvider m met de vereisten van de privacywet? Welke business cntinuity/ disaster management plannen heeft de prvider? Zijn regelmatige back-ups dr de prvider deel van de standaard dienstverlening? Heveel datacenters heeft de prvider? Waar wrden de gegevens pgeslagen? Is de prvider nderhevig aan US recht (US Patrit Act)? Wat is de prvider s strategie vr de tekmst en is dit cmpatibel met mijn nden? 29

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie