jaarverslag.2011 Oud en nieuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag.2011 Oud en nieuw"

Transcriptie

1 jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West

2 Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/ Veranderende markt 5 Welzijn Nieuwe Stijl 7 SEZO Nieuwe Stijl 7 Kerngegevens van SEZO per Organogram 11 Personeelsformatie 11 Maatschappelijke Dienstverlening 12 Nieuw-West in het kort 12 Algemeen Maatschappelijk Werk 13 MSS 13 Mobiele Helpdesk 13 Pedagogisch advies 14 Ouderenwerk 14 Scholing, training en wetenschap 14 Geheugenspreekuur Osdorp 15 Thuisadministratie 15 Activerende Thuisbegeleiding 15 Preventieve Huisbezoeken 15 Sociaal Raadslieden 16 Schuldhulpverlening 16 Schuldhulpverlening is hot 16 Heatmaps 17 Aanmeldingen bij SEZO 17 Vroeg Eropaf 17 Competentie ontwikkeling 18 Vrouw en Vaart 18 Denktank Vrouw en Vaart 18 Vrouw en Vaart in Outreachende activiteiten 19 Buurt 5 20 Be Interactive 20 Samenwerkingspartner 22 PR en publiciteit 22 DWI 22 Werk Test Plekken 22 Diverse bijeenkomsten 23 Vrouw en Vaart op internet 23 Gebiedsgerichte ontwikkeling 24 Samenwerking met Stipo in De Buurtpraktijk 24 Signaleringsoverleg Kennen en gekend worden 24 Burengesprekken keling in Signaleringsoverleg Kennen en gekend worden 30 Burengesprekken 31 JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West

3 Voorwoord Onze markt, bestaande uit opdrachtgevers, partners en cliënten, verandert. Wensen, eisen, kennis, gedrag, budgetten, zekerheden en onzekerheden zijn dynamisch en wij moeten mee. Tegelijkertijd moeten we houvast bieden voor cliënten die mede dankzij onze hulp niet verzuipen omdat we tijdig hebben kunnen handelen. We moeten hun leren zwemmen, of liever gezegd leren googlen, zodat ze minder afhankelijk zijn. En we moeten ervoor zorgen dat er altijd iemand in de buurt is die vrijwillig ingrijpt als het nodig is, helpt wanneer het wenselijk is en versterkt waar kan. Noem het sociale controle, nabuurschap of gewoon een telefoonkring. Het is aan SEZO om samen met opdrachtgevers te werken aan oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoefte en vraag uit de markt. Op gebied van isolement maar ook van bijvoorbeeld schulden. Willen we een beter rendement halen, dan moeten we blijven vernieuwen met nieuwe technologieën, nieuwe methoden, nieuwe werkwijzen, nieuw werken, nieuwe concepten en nieuwe samenwerkingen. Dat rendement moet zich vertalen in de verbeterde positie van inwoners van Nieuw-West. Want Wat goed is voor Nieuw-West, is goed voor ons. Op deze koers hebben we de afgelopen jaren gevaren. We hebben andere organisaties gevraagd om mee te koersen. Sommige haakten af, anderen stapten in. In 2011 kregen we hiermee de gunning voor subsidie van de Maatschappelijke Dienstverlening voor 2012 in het grootste stadsdeel van Amsterdam en kregen een rol in opvoedondersteuning. En ook voor Vrouw en Vaart ontvingen we subsidie. We vierden het ingetogen omdat we ons ervan bewust waren dat de gevolgen van de grote veranderingen in Nieuw-West andere organisaties hard zouden raken. In dit jaarverslag kijken we terug op een turbulent jaar waarin de winkel gewoon open was terwijl we tegelijkertijd plannen moesten maken voor vernieuwing. We kijken vooral ook waar we staan en waar we heen willen. Oud en nieuw in Nieuw-West. SEZO is de uitdaging aangegaan en is stevig op weg om veranderingen te realiseren met SEZO Nieuwe Stijl. Dank aan allen die hebben bijgedragen om tot dit punt in de 25-jarige geschiedenis te komen. Maar ook een uitnodiging aan iedereen om bij te dragen aan het nieuwe SEZO. Eric Burgmans Directeur JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West 3

4 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West SEZO is vanaf 1 januari 2012 dé aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in het stadsdeel Nieuw-West. Dat betekent dat cliënten, woonachtig in Nieuw-West, voor Maatschappelijk werk, Sociaal Juridisch Advies en Schuldhulpverlening vanaf deze datum allemaal bij SEZO terecht kunnen. 4Oud en nieuw in Nieuw-West. Terugblik 2011/2012 Tot 1 januari 2012 was SEZO samen met Impuls werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening van Nieuw-West, verdeeld in de wijken Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld/Slotermeer. In maart 2011 werd echter bekendgemaakt dat alle meerjarige subsidies per 2012 zouden worden beëindigd. Op 31 mei heeft het Dagelijks Bestuur het document Beleidsregels subsidies Nieuw-West 2012, met daarin opgenomen beleidsregels en bijbehorend indicatief subsidieplafond, vastgesteld. Begin juni werd deze verstuurd naar de organisaties die een structurele subsidierelatie met het stadsdeel hadden. Toen werd duidelijk voor welke uitdaging de maatschappelijke dienstverlening en tal van andere organisaties stonden. Ook werd toen duidelijk dat naast bestaande relaties, andere organisaties een subsidieaanvraag mochten indienen voor de maatschappelijke dienstverlening. Uiterlijk 15 juli moest de subsidie aangevraagd worden. Het was echter niet duidelijk wanneer besluiten zouden vallen, wel dat besluitvorming pas definitief zou zijn na goedkeuring van de begroting 2012 door de raad en uiterlijk 31 december De subsidie zou dan voor één jaar worden gegeven. JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West SEZO besloot om samen met Eigenwijks en DOCK een plan in te dienen dat zoveel mogelijk zou aansluiten op de beleidsregels, op de marktvraag en op ontwikkelingen die verder reikten dan Nieuw-West, zoals de vorming van de Civil Society. Dit integrale plan omvatte een rol van bewoners, partners, samenwerkingsverbanden en opdrachtgevers. Het omvatte een verbinding tussen jongerenschuldhulpverlening en schuldhulpverlening, een verbinding tussen collectieve zorg en individuele zorg en een verbinding tussen vrijwilligers en professionals. Het lag in lijn met laagdrempelige dienstverlening dichtbij burgers door middel van Social Helpdesks, onder meer in de nieuwe Huizen van de Wijk en met meer complexe hulpverlening vanuit BackOffice. Bovendien zou internet een grotere rol spelen en zouden we houvast aan burgers kunnen bieden met continuering van bestaande dienstverlening en de opgebouwde sociale infrastructuur. Het plan omvatte een veranderopgave, ook voor SEZO. Tevens diende voor Vrouw en Vaart, het vrouwenontwikkelingscentrum, opnieuw subsidie aangevraagd te worden volgens nieuwe beleidsregels. Ook participeerde SEZO als onderaannemer in de subsidieaanvraag van SO&T op gebied van opvoedondersteuning. En ondertussen was de winkel gewoon open. Eind september ontving SEZO de mondelinge toezegging dat de aanvraag van SEZO als beste was beoordeeld. Formeel nog steeds onder voorbehoud, maar wel dusdanig dat slagvaardigheid gewenst was. Niet het hele plan werd 1:1 omarmd. De subsidieverlening voor de Huizen van de Wijk liep anders evenals de toekenning van de dienstverlening van DOCK. Dit zou consequenties hebben voor de organisatie en de huisvesting van medewerkers. Bovendien was er sprake van overgang van onderneming; personeel van collega-organisatie Impuls zou overgenomen moeten

5 worden en er zou overleg moeten komen met de vakbond. Er moest letterlijk in het laatste kwartier van 2011 kwartier moeten worden gemaakt voor Op basis van dagkoersen moest er gepland worden voor korte termijn en lange termijn, zeker met betrekking tot huisvesting. Het draaiboek werd in werking gesteld en de eerste prioriteit was het zeker stellen van een warme overdracht van personeel en cliënten van Impuls naar SEZO. Hiertoe werd onder andere op 14 november 2011 al de eerste Social Helpdesk in Slotervaart geopend voor cliënten uit Slotervaart en Geuzenveld/Slotermeer. In samenwerking met Eigenwijks werden op hun locatie een Social Helpdesk ingericht en spreekkamers ter beschikking gesteld. Er ontstond direct een grote toeloop en het concept werkte. Bewoners met hulpvragen wisselden informatie uit met, en kregen advies van vrijwilligers aan de koffietafel. Dit onder supervisie van professionele hulpverleners van SEZO die ook diepere hulpvragen beantwoordden. van NIEUW-West. Medewerkers werden uitgenodigd voor een luisterlunch in Vrouw en Vaart waarbij zij elkaar beter leerden kennen door middel van vraag en antwoord. Vervolgens stapten zij als duo s op tandems om de omgeving beter te leren kennen. De route voerde langs hotspots, beoogde Huizen van de Wijk, de Mobiele Helpdesk en heel voorzichtig langs een ander nieuw pand waar we ons oog op hadden laten vallen. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje in Vrouw en Vaart. Op de dag dat het eerste beoogde nieuwe pand afviel, vonden we een ander pand dat per direct beschikbaar zou zijn. Ook hier bleek dat in vastgoedbegrippen per direct weken betekent. Opnieuw duwen, trekken, sleuren om een voortgang te boeken in het tekenen van een contract. In december 2011 voerden we kennismakingsgesprekken met werknemers en stagiaires van Impuls. En op 2 januari verwelkomden we de overgenomen medewerkers van Impuls. Introductieweken In de eerste twee weken van 2012 volgden medewerkers een introductieprogramma. Kennismakingsdagen en trainingen in de nieuwe werkwijze van SEZO werden gegeven. Ook werden nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in het registratiesysteem, het intranet, personeelsadministratie, etc. In de tweede week verwelkomden we ook de stagiaires van Impuls met eenzelfde introductieprogramma. Ondertussen haalden we de dossiers op van cliënten bij Impuls, werden teamindelingen gemaakt op basis van competenties en wensen van medewerkers. En er werd vooral ook doorgewerkt, met een flink beroep op flexibiliteit van medewerkers. We openden een Social Helpdesk in onze eigen hoofdvestiging en gingen door in de vestiging van Eigenwijks. Want de opening van de Huizen van de Wijk was opgeschort en de beoogde huisvesting in een nieuw pand kwam maar niet rond. Op woensdag 11 januari 2012 sloten we de introductieweken af met een middag die in het teken stond In februari 2012 openden de Huizen van de Wijk hun deuren en werd het voor SEZO mogelijk om ook meer Social Helpdesks te openen. Per half maart hebben we eindelijk een getekend contract voor een nieuw pand aan de Ottho Heldringstraat 5 in Slotervaart. Eind april 2012 opent SEZO hier haar tweede hoofdvestiging met een Social Helpdesk voor bewoners van Slotervaart. Veranderende markt In 2011 kregen niet meer dan mensen een vast contract aangeboden, blijkt uit cijfers van UWV. In 2010 waren dat er nog De NVVK meldt dat de schuldhulpverlening een toename meldt van het aantal schuldsaneringen van in 2008 naar in Het zijn slechts een paar relevante voorbeelden van ontwikkelingen die kenmerken hoe snel ook onze markt van cliënten verandert. JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West 5

6 De vraag neemt toe terwijl het aanbod onder druk staat. Want ook onze opdrachtgevers eisen veranderingen. Er zijn subsidieplafonds waaruit blijkt dat we meer met minder moeten. En ook hier geldt een tijdelijkheid. Structurele subsidierelaties zijn vervangen door subsidies voor een jaar. In de markt zijn meer veranderingen gaande. Wetenschap en technologie maken het mogelijk om langer te leven, maar ouder worden brengt meer kosten met zich mee. De gezondheidszorg vraagt om een herstructurering. In het strategiedocument 2010/2015 van NVZ verenigingen van ziekenhuizen zien we een veranderend zorglandschap met drie hoofdbewegingen: Specialisatie, schaalvergroting en financiering. Dit om topzorg mogelijk te maken. Op gebied van technologie zijn grote veranderingen gaande onder meer in communicatie. Nog nooit eerder was toegang tot internet zo hoog in Nederland als in En inmiddels beschikt de helft van alle Nederlanders over een smartphone. Het verandert ons leven en onze vraag. De fusie van de Zuid-Hollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot de nieuwe gemeente leidt tot een nieuw concept waarin de gemeente naar de burger toe komt. Digitale dienstverlening wordt hierin het meest belangrijk. Als dat niet volstaat, gaan we bellen. Als mensen echt een ambtenaar willen of moeten spreken, gaan we de wijken in. We noemen het: de burger en gemeente zitten op 5 centimeter van elkaar, de afstand tot toetsenbord, telefoon of deurbel. Ambtenaren gaan voor geboorteaangiften en vergunningen naar de inwoners toe. Uitgifte van paspoorten organiseren we bijvoorbeeld op een vast tijdstip in een van de verzorgingshuizen. Mensen hoeven niet meer naar het loket. Bron: Uit cijfers van het CBS (25 oktober 2011, ict gebruik van personen naar persoonskenmerken) blijkt dat vrijwel iedereen toegang tot internet heeft of kan hebben en dat 93% internet ook gebruikt. Hoewel ouderen minder toegang tot internet hebben en het ook minder gebruiken, zijn kinderen en jong volwassenen helemaal thuis op internet. 97% van de Nederlanders heeft onlangs gecommuniceerd via 6Oud en nieuw in Nieuw-West. JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West

7 internet. 89% daarvan gebruikt internet om informatie op te zoeken en 60% van de mensen die de afgelopen drie maanden van internet gebruik maakte, maakte gebruik van overheidsdiensten. Volgens het Netwerk Online Hulp loopt Nederland wereldwijd voorop met het online hulpaanbod. Voorbeelden zijn de Blijf Groep, het FIOM, Humanitas, het Juridisch Loket, Korrelatie en Slachtofferhulp. Ruim 1,8 miljoen mensen bezochten in 2010 een online hulpsite voor informatie, advies en ondersteuning. Daarvan kregen mensen hulp via chat of . Zij beoordeelden het contact gemiddeld met een 8. 73% van de hulpvragers is vrouw. Ook deze gegevens geven aan dat de vraag verandert en het aanbod om ons heen ook. Zonder de illusie te wekken dat dit beeld alle trends, ontwikkelingen en veranderingen omvat, sterken deze voorbeelden SEZO ook in haar visie op nieuwe (vormen van) dienstverlening die tegemoet komen aan veranderingen in de vraag van cliënten en opdrachtgevers. Zij liggen ook in lijn met Welzijn Nieuwe Stijl. Wil SEZO in de maatschappelijke dienstverlening het verschil maken, dan vereist dat een nieuwe manier van werken en organiseren. Welzijn Nieuwe Stijl De nieuwe opzet van Welzijn Nieuwe Stijl wordt door SEZO gezien als een kans om SEZO verder te hervormen naar SEZO Nieuwe Stijl. SEZO heeft de maatschappelijke ambitie van verdere verbetering van dienstverlening voor bewoners van wijken en buurten binnen de context van groeiende vraag, transparante dienstverlening en kostenbeheersing. Het Welzijn Nieuwe Stijl maakt gebruik van acht bakens die richting geven aan de kwaliteitsverbetering: Gericht op de vraag achter de vraag. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger. Direct er op af. Formeel en informeel in optimale verhouding. Doordachte balans van collectief en individueel. Integraal werken. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. Gebaseerd op ruimte voor de professional. SEZO Nieuwe Stijl De afgelopen jaren heeft SEZO stappen gezet die nu in 2012 echt zichtbaar worden door de samenwerking met het Stadsdeel Nieuw-West. We zijn ons ervan bewust dat veranderingen tijd kosten en verdere hervormingen vragen. Maar in deze transitieperiode hebben we in korte tijd voortgang geboekt. Methodisch; een nieuwe werkwijze SEZO werkt in Amsterdam Nieuw-West met een integrale dienstverlening op gebied van Maatschappelijk Werk, Ouderenwerk, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden. Daarnaast beheert SEZO het Vrouwencentrum Vrouw en Vaart, gericht op competentieversterking en ondersteunt bewoners en opdrachtgevers met gebiedsgerichte ontwikkeling. Integraal en direct er op af Cliënten worden snel en doelmatig geholpen en indien noodzakelijk kan binnen SEZO doorverwezen worden naar andere werksoorten. Maatschappelijk Werk, Ouderenwerk, Sociaal Raadslieden en de JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West 7

8 Schuldhulpverlening zijn binnen handbereik van cliënten. SEZO heeft bovendien een zeer goede naam opgebouwd in het maatschappelijk werkveld zoals de gezondheidszorg, advocatuur, Ouder- en Kindcentra, stadsdeel, Loket ZES, Thuiszorg, GGZ, Jellinek, MEE, etc. Integraal werken doen we BackOffice en in FrontOffice. Bovendien gaan we er op af met een Flexteam/crisisteam waarbij we spoedeisende hulp verlenen. Bewoners zien ons in buurten en aan de deur met projecten als Vroeg Eropaf en Burengesprekken. Vraag achter de vraag, eigen kracht en de professionals Beroepsmatig houden we onze expertise op peil door scholing, intervisie, casuïstiekbesprekingen en VakInhoudelijk overleg (VIO) vanuit het SOM geïnitieerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van methodisch werken, privacyregels, psychosociale dienstverlening en veranderende wet- en regelgeving houden we nauwlettend in de gaten via vakliteratuur, lidmaatschap MOGroep, deelname aan stads- en stadsdeelbrede overleggen en samenwerking met andere maatschappelijke dienstverleningsorganisaties bijvoorbeeld t.b.v. de MadiMonitor. SEZO werkt met hoog opgeleide professionals en heeft zich hiermee geconformeerd aan de opleidingseisen die worden gesteld door de MOGroep. Door de brede context waarin medewerkers van SEZO werken en het contact met andere disciplines is de blik van de medewerker breder dan het eigen werkveld. Uit registratiegegevens, enquête en klanttevredenheidsonderzoek laat SEZO al jaren zien te voldoen aan de richtlijnen en eisen die het productenboek stelt aan de dienstverlening. Bovenal weet SEZO de vraag achter de vraag te herkennen en legt zodoende complexe of gerelateerde problematiek bloot. Door expertise en aanvullende scholing en training kunnen cliënten aangesproken worden op eigen kracht. gesprekken komen op gang, onderwerpen worden bespreekbaar, kennis en ervaring wordt gedeeld. Formeel en informeel optima forma. En er zijn vrijwilligers die dit ook graag willen en samen met SEZO de uitdaging willen aangaan! SEZO heeft binnen zeer korte tijd 25 competente vrijwilligers geworven en een overeenkomst kunnen bieden. Het is de kracht van het netwerk van SEZO dat dit mogelijk heeft gemaakt. De Mobiele Helpdesk maakt de hulpverlening nog toegankelijker en flexibel inzetbaar. Collectief, individueel en resultaatgericht De dienstverlening van SEZO is er op gericht om cliënten in zo kort mogelijk tijd naar resultaat te leiden. Dat doen we in de kern in individuele hulpverlening. Maar we zien al jaren steeds weer dezelfde soort problematiek bij meer mensen. Waar het kan, bieden we collectieve programma s zoals budgetcursussen of groepen en bijeenkomsten met pedagogisch advies. En ook door de methodische aanpak in Burengesprekken kunnen we meer mensen gelijktijdig bereiken en waar nodig individueel doorverwijzen. SEZO zal in de toekomst extra willen inzetten op het collectief om door middel van scholing en training competenties van cliënten te kunnen versterken. De opgebouwde expertise van Vrouw en Vaart in activiteiten en EVC trainingen kan hierin een uitstekende rol spelen. Nieuwe media Bij SEZO Nieuwe Stijl neemt nieuwe media een grote plaats in. We maken er gebruik van door bijvoorbeeld de inzet van Heatmaps, het versturen van nieuwsbrieven en intern met een geavanceerd intranet. Maar we zetten het nog onvoldoende in in de vorm van interactie met cliënten. Toch loopt SEZO nu al voorop in de maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. In de eerste twee maanden van Oud en nieuw in Nieuw-West. Social Helpdesks: formeel en informeel SEZO introduceerde in november 2011 de Social Helpdesks. Het zijn laagdrempelige punten verspreid over het stadsdeel waar bewoners met al hun vragen bij vrijwilligers en professionele hulpverleners terecht kunnen. Zij activeren de eigen kracht van bewoners en activeren bestaande en nieuwe netwerken. Bewoners treffen elkaar aan de koffietafel, JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West

9 registreerden we 5000 bezoeken op de website. Bezoekers weten SEZO rechtstreeks en via zoekmachines te vinden. De website, gebouwd op basis van open source, beschikt inmiddels over een beveilingscertificaat voor veilige gegevensoverdracht en over een forum. SEZO wil inzetten op verdere online hulpverlening door verbeterde informatievoorziening, activering van het forum en online chat. Dat vergt ook aanpassingen in de organisatie. Nieuwe concepten SEZO is een unieke samenwerking aangegaan met de HuisartsenKring Amsterdam en toegetreden tot de ZorgRing Amsterdam. Hierbij is de formele koppeling gelegd tussen de eerstelijnszorg en het medische en paramedisch circuit. Het deel uitmaken van de ZorgRing Amsterdam betekent dat huisartsen direct kunnen doorverwijzen via een secure platform waar SEZO ook deel van uitmaakt. Bovendien kan SEZO via de ZorgRing ook een terugmelding maken van de status en behandelplan van cliënten welke direct ingevoerd kunnen worden in het Huisartsen Informatie Systeem van de huisartsen. Naast huisartsen zijn ook fysiotherapeuten en diëtisten aangesloten. SEZO trekt al jaren samen op met andere dienstverleners, hetgeen heeft geleid tot unieke integrale aanpak van problemen waarbij oplossingen sneller en beter voor bewoners voor handen zijn. Vanuit deze visie werkt SEZO ook juist vanuit de Wolbrantskerkweg. Hier is ook het Gezondheidscentrum Osdorp (GCO), een van de centra van SAG, gevestigd. Vanuit de samenwerking met het GCO en de SAG stimuleert SEZO haar concepten maatschappelijk werk op recept en drie maal daags schuldhulpverlening. Deze concepten hebben nu geleid tot een unieke en formele samenwerking met HuisartsenKring Amsterdam en toetreding tot de ZorgRing Amsterdam. Nog nooit eerder is de formalisatie van de relatie tussen de Amsterdamse gezondheidszorg en eerstelijnszorg op dit professionele niveau ingezet. Ook de onlangs gerealiseerde samenwerking met STIPO mag uniek genoemd worden, evenals het succes concept van het vrouwenontwikkelingscentrum Vrouw en Vaart, dat landelijke aandacht geniet. Tot slot ontwikkelt SEZO het concept: Maatschappelijk JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West 9

10 Googlen, waarbij cliënten leren wegwijs te worden in het maatschappelijk aanbod op internet. Organisatorisch; Nieuw Werken en Nieuw Organiseren Er is heel veel nieuw in Nieuw-West en het noodzaakt ons om na te denken om zaken nieuw te organiseren en nieuw te werken. Met kernwaarden als innovatie, flexibiliteit en kwaliteit en een historie van 25 jaar weten we wat goed is te behouden en wat nieuw kan en moet stapsgewijs te realiseren. We bieden houvast voor onze cliënten, medewerkers en opdrachtgevers maar ontwikkelen onszelf ook. We waren, zijn en blijven een organisatie in transitie. We waren al gewend om op verschillende plekken werkzaam te zijn, vanaf 2012 zal dat verder doorgevoerd worden. Met twee hoofdlocaties die zowel een BackOffice als FrontOffice huisvesten en locaties in de vorm van Social Helpdesks en andere vormen van FrontOffices kunnen medewerkers werken waar zij willen; ook thuis middels VPN verbindingen, bij de cliënt thuis met laptops of tablets of op kantoor waar ook flexibele werkplekken te vinden zijn. Met Regas online zijn dossiers digitaal bereikbaar en P&O informatie is ook digitaal bereikbaar voor medewerkers. SEZO zal vergaand digitaliseren en heeft in de organisatie een informatiemanager aangesteld die procesmanagement versterkt, zorgt voor kwaliteitsmanagement, data- en trendrapportages en innovaties inzet en begeleidt. SEZO investeert in de toekomst met hardware en software, met mensen, middelen en methoden. Met visie, strategie en doelen, met samenwerking, onderbouwing, ideeën en concepten. Om dit te onderstrepen introduceert SEZO in 2012 een nieuw logo en huisstijl. Kerngegevens van SEZO per De organisatie van SEZO bestaat uit een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met een directeur/ bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit: De heer drs. A.T. de Jong, voorzitter De heer G.S. Lail (RA), penningmeester De heer drs. E.W.H. Holterman Mevrouw mr. Ph. Burgers (tot 1 september 2011) Mevrouw drs. R. Bartels Raad van Bestuur: De heer E.P. Burgmans, directeur/bestuurder 10Oud en nieuw in Nieuw-West. JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West

11 ORGANOGRAM Raad van Toezicht OR Manager Maatschappelijke Dienstverlening, adjunct-directeur Raad van Bestuur Directeur/bestuurder Bedrijfsbureau Bestuurssecretariaat Informatiemanager ICT Controller; HRM; Communicatie Teamleider SJD Teamleider AMW Manager Vrouw en Vaart Manager Wonen PERSONEELSFORMATIE % Aantal medewerkers % Aantal vrouwen % Aantal mannen % Totaal aantal fte 43,2 68,8 Gemiddelde aanstelling in uren 31,1 30,2 83,9% Gemiddelde anciënniteit in jaren 6,8 8,8 Gemiddelde leeftijd 45,9 45,4 Allochtone herkomst % Aantal fte leidinggevend 4 4 Projectmanagement in fte 1 1 Staf in fte 0 1,7 Receptie/admin in fte 3,7 6,1 Totaal fte primair proces 34,5 56,0 81% Werkervaringsplaatsen-gesubsidieerd 0,8 2 Stagiaires 6 16 Vrijwilligers 8 25 JAARVERSLAG 2011 oud en nieuw in Nieuw-West 11

12 De vraag naar maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West verandert. Enerzijds door de veranderende opdrachten die SEZO krijgt van opdrachtgevers en veranderende modellen zoals de verandering van schuldhulp- naar schulddienstverlening, anderzijds door de ontwikkeling in vraag van cliënten. 12Maatschappelijke Dienstverlening. De vraag van cliënten verandert door trends als vergrijzing, individualisme en digitalisering maar ook door veranderende wet- en regelgeving en economische ontwikkelingen. Werk, bezuinigingen en (her)huisvesting zijn voorbeelden. Wonen, zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en organisaties trekken samen op in samenwerkingsverbanden. SEZO signaleert, legt verbanden, biedt een oplossing of verwijst door. Nieuw-West in het kort In Amsterdam Nieuw-West, het grootste stadsdeel van Amsterdam, wonen op 1 januari inwoners. Volgens Stadsdelen in cijfers 2011 van Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, omvat de bevolking ruim autochtonen, ruim eerste generatie allochtonen en ruim tweede generatie allochtonen. Iets meer dan bewoners zijn 65 jaar of ouder. Er wonen iets meer vrouwen dan mannen in het stadsdeel. Het gemiddeld besteedbaar inkomen lag in 2008 op Euro per huishouden. Het werkloosheidspercentage lag op 6,5%. Volgens de meest recente gegevens zijn er in 2010 meer mensen komen wonen vanuit elders dan dat er zijn vertrokken. Er werken 69 huisartsen, 190 fysiotherapeuten en er zijn 16 apotheken en 38 basisscholen. JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening Binnen deze context biedt SEZO in de Maatschappelijke Dienstverlening: Algemeen Maatschappelijk Werk Ouderenwerk Sociaal Juridisch advies Schuldhulpverlening In 2011 betrof het werkgebied de wijk Osdorp in Nieuw-West, de laatste maanden van 2011 werden in de transitieperiode ook diensten van de collegaaanbieder overgenomen. Het werkgebied werd toen vergroot met Slotervaart en Geuzenveld/Slotermeer. Vanaf 2012 zou SEZO immers de enige aanbieder worden. De werkwijze van SEZO is erop gericht de dienstverlening zo kort en licht mogelijk aan te bieden. Waar nodig, wordt naar specialistische hulp doorverwezen. Groepen en individuen die het risico lopen tot uitval, krijgen in het bijzonder aandacht van SEZO. Hierbij werken wij vanuit de hulpvraag en proberen wij in samenspraak met cliënten oplossingen te bereiken. Uitgangspunt vormen de competenties, sociale vaardigheden en sociale verantwoordelijkheden van cliënten. Deskundigheid op verschillende terreinen wordt in samenhang ingezet. Door veranderingen in opdrachten en de evolutie van modellen en rapportages is het lastig om ontwik-

13 kelingen op jaarbasis te vergelijken. Op basis van kwantitatieve gegevens zoals beschreven in het prestatieverslag 2011 dat SEZO voor het stadsdeel Nieuw-West samenstelde en op basis van verslaggeving van medewerkers, tekent zich een beeld af van de sociaal economische positie van bewoners. Burgers hebben het lastig door de economische crisis en wijzigende wet- en regelgeving en moeten steeds meer op eigen kracht en versterking van eigen competenties oplossingen vinden om hun situatie te verbeteren. Medewerkers van SEZO ontwikkelen zich ook navenant wensen en eisen die gelden voor het domein. Zo zijn professionals gaan werken met de meldcode huiselijk geweld. Binnen SEZO zijn drie aandachtsfunctionarissen benoemd die getraind zijn. Ook zijn alle medewerkers geschoold en getraind om conform de meldcode te handelen. Alle maatschappelijk werkers hebben een scholingsmiddag over de Eigen Kracht Conferentie bijgewoond. Daarnaast is er een training voor medewerkers gegeven om cliënten beter toe te leiden naar een Eigen Kracht Conferentie. Algemeen Maatschappelijk Werk Het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft als doel cliënten met algemene klachten van psychische of psychosociale aard te helpen door middel van kortdurende behandeling. Daarbij leren de maatschappelijk werkers de cliënten om zelfredzaam te zijn. De aanmelding van cliënten gebeurt via doorverwijzing of op initiatief van de cliënt zelf. Deze kan zich telefonisch of tijdens inloopspreekuren van SEZO aanmelden. Korte vragen voor advies, informatie of bemiddelingen worden meestal direct afgehandeld. Het aantal informatie- en adviesvragen bedroeg in Hulpvragen worden met andere interventies opgepakt. Er wordt meer doorverwezen naar voorliggende voorzieningen en cliënten worden meer aangesproken op eigen kracht. Dezelfde tendens zien we in het aantal intakes. De langdurige begeleiding van cliënten nam in 2011 ook af en past bij de werkwijze van SEZO om cliënten meer door te geleiden naar andere vormen van begeleiding zoals Eigen Kracht Conferenties, familie, mantelzorg en vrijwilligers. SEZO heeft wel meer cliënten aangemeld dan geprognosticeerd. Een verklaring is dat meer mensen met schulden zich hebben gemeld met aan schulden gekoppelde maatschappelijk werk problematiek. Er hebben zich in 2011 minder crisissituaties voorgedaan dan in In de eerste helft van 2011 leken crisissituaties zelfs meer dan te halveren, maar in de tweede helft van het jaar nam het aantal situaties toe. Er zijn 43 crisistrajecten geregistreerd. MSS Het doel van een maatschappelijk steunsysteem is om de regie over eigen leven te versterken en de kwaliteit van leven te verbeteren bij mensen die niet op eigen kracht een oplossing kunnen vinden voor of ondersteuning vragen bij problemen die zij op meerdere levensterreinen hebben. Beoogd effect is dat mensen minder snel in crisis komen en hierdoor minder vaak een beroep moeten doen op zware voorzieningen zoals maatschappelijke opvang en hierdoor minder schade oplopen en veroorzaken (WMO nota 2007). Het voormalig stadsdeel Osdorp is in 2009 gestart met de uitvoering van het beleidsplan Maatschappelijke Steunsystemen (MSS). In het convenant participeren meerdere hulp- en dienstverleningsorganisaties zoals politie, GGZ, DWI, Jellinek en SEZO. Aangezien deze dienstverlening nu formeel deels 2011 en 2012 betreft, wordt na mei 2012 een rapportage beschikbaar gesteld. Mobiele Helpdesk Wat eerst het Mobiel Zorgloket voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten was onder de vlag van stadsdeel Osdorp, reed vanaf 1 januari 2011 als De Bus van SEZO door de buurten van Osdorp. De belettering van het stadsdeel maakte plaats voor het logo van SEZO, de functie bleef hetzelfde. De Bus van SEZO rijdt op basis van beschikbaarheid conform het rooster uit de beschikking dat SEZO met het stadsdeel heeft afgesproken. Daarnaast is extra tijd gestoken in het ombouwen en verhuizen van standplaats. Vier vrijwilligers zorgen ervoor dat de Bus altijd rijdt. Slechts twee keer was het onmogelijk om bij ziekte vervanging te verzorgen. Op De Bus is altijd een Sociaal Raadslid of ouderenwerker aanwezig om vooral oudere bewoners te woord te staan met antwoorden op vragen met betrekking tot belastingaangifte, thuisadministratie, sociale contacten, aanvragen van voorzieningen en indicaties, ondersteuning bij eenzaamheid en gevoelens van onveiligheid. JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening 13

14 14Maatschappelijke Dienstverlening. In 2011 zijn er meerdere spreekuren gehouden in De Bus van SEZO. Op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen is er om de week een spreekuur gerealiseerd. In totaal is De Bus van SEZO voor 543,75 spreekuren ingezet, opgebouwd uit 25 maal de normtijden van 5,5 uur op maandag, donderdag en vrijdag en 5,25 uur op dinsdag. De normtijd op dinsdag verschilt met de overige dagen. Dit heeft te maken met het feit dat er één locatie meer werd bezocht. In totaal zijn er 321 trajecten informatie en advies afgesloten in In iets minder dan 40% van de gevallen (128) betrof het een complexe vraag waar doorverwijzing naar de BackOffice ook noodzakelijk was. In de overige gevallen (60%) konden de vragen direct worden afgehandeld door middel van een informatie- en advies contact. Daarnaast hebben 29 bewoners het De Bus van SEZO bezocht zonder een specifieke vraag te hebben gesteld. Deze bewoners kwamen langs voor een sociaal contactmoment. Het betreft hier 8,23% van het totaal aantal contacten. Omdat er vanuit Burengesprekken blijkt dat er veel vragen over schulden zijn, is de gedachte ontstaan de Bus in 2012 breder in te zetten. Op deze wijze kun je hulp hyperlokaal en flexibel naar bewoners toe brengen. SEZO overweegt daarom in gesprek te gaan met het stadsdeel om de bus zowel geografisch breder, in heel Nieuw-West, en qua functie breder in te zetten als Mobiele Social Helpdesk. Kort gezegd kan de Mobiele Helpdesk dan fungeren als flexibele Social Helpdesk. Pedagogisch advies In 2011 gaf SEZO pedagogisch advies door middel van cursussen en voorlichting aan groepen. Het betrof onder andere de JES training, competentietraining, cursus positief opvoeden voor 12- en 12+ jarigen en Gezond Opgroeien. Daarnaast hield SEZO opvoedspreekuren, onder andere in het OKC, bij Vrouw en Vaart en op pilotscholen. Tot slot organiseerde SEZO meer dan 100 themabijeenkomsten op scholen in Osdorp. Voor het Schoolmaatschappelijk Werk, waarvan alle medewerkers sinds maart 2009 Triple P geaccrediteerd waren, was 2011 een bijzonder jaar. Er werd Schoolmaatschappelijk Werk verzorgd op vier basisscholen in Amsterdam. Vanaf 2012 voert SEZO echter geen JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening Schoolmaatschappelijk Werk meer uit. Van een van de medewerkers is afscheid genomen maar deze heeft gelukkig een baan naar haar hart teruggekregen. Op de basisscholen De Punt en De Globe is Altra in 2011 gestart met het overnemen van het Schoolmaatschappelijk Werk. Volgens het stedelijk format is er nu ook een rapportage Afgesloten Triple P interventies. Van de leeftijden tot en met 18 jaar, werd voor kinderen van vier jaar (15,6%) het meest geïntervenieerd en vervolgens aflopend naar 0 jaar (8,7%). Van de culturele achtergrond waar ouders zich het meest mee verbonden voelen, waren de Turkse en vervolgens Marokkaanse het meest voorkomend. De complete rapportage Pedagogisch advies is separaat beschikbaar. Ouderenwerk In 2011 wordt het Ouderenwerk nog als aparte werksoort gezien als activiteit en in rapportage naast het Algemeen Maatschappelijk Werk. In 2012 valt Ouderenwerk onder het Algemeen Maatschappelijk Werk. Bij SEZO wordt wel in het bijzonder naar deze doelgroep gekeken, gehandeld en geïnvesteerd, simpelweg omdat ouderen een doelgroep vormen die groeit en een eigen problematiek kent. Het Ouderenwerk ondersteunt en versterkt het vermogen van ouderen om de regie te blijven voeren over hun leven. Omdat de voorzieningen en regelingen van mensen met een handicap veelal gelijk zijn aan die voor ouderen, behoren ook zij tot de doelgroep. Scholing, training en wetenschap In 2011 leverde SEZO casemanagers ten behoeve van de ketenzorg dementie. De behoefte aan casemanagement stijgt. Casemanagement dementie wordt door AGIS op projectbasis gefinancierd. SEZO investeerde in drie aandachtsfunctionarissen en er was scholing en training in de meldcode huiselijk geweld. Ouderenwerkers hebben ook een scholingsmiddag over de Eigen Kracht Conferentie bijgewoond en zijn getraind om cliënten beter toe te leiden. SEZO wil evidence based werken en werkt daarom mee aan een onderzoek van de VU ten behoeve van casemanagement dementie. Ook is SEZO in gesprek over onderzoek met betrekking tot de Eigen Kracht Conferentie.

15 Na het vertrek van het Loket Zorg en Samenleven uit het pand bij SEZO kwamen er in 2010 nog veel ouderen bij SEZO met vragen die eigenlijk bij het loket gesteld dienden te worden. In 2011 lijken ouderen steeds beter hun weg te vinden in het aanbod van hulp en komen bij SEZO met gerichte vragen. SEZO gaf informatie en advies conform de prognoses. Het aantal aanmeldingen lag echter wel beduidend hoger. Bovendien meldden zich ook steeds meer allochtone ouderen. Het aantal intakes was conform verwachting, maar de kortdurende dienstverlening was naar verwachting hoger. Dit past bij de werkwijze van SEZO om hulpvragen meer op te lossen met inzet van eigen kracht, mantelzorg, familie en netwerken. Bij het Maatschappelijk Werk zien we dit beeld ook direct in de aanmelding, maar ouderen hebben iets meer begeleiding nodig met kortdurende dienstverlening. Geheugenspreekuur Osdorp Met vragen, zorgen en twijfels over het geheugen konden bewoners uit Osdorp terecht bij een deskundig medewerker van het geheugenspreekuur, gehouden op iedere tweede dinsdag van de maand. Het geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van SEZO en GGZ InGeest en is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en 1ste Lijn Amsterdam (ROS). Naast een folder werd er aan de lokale media gevraagd aandacht te geven voor het periodieke spreekuur. De verandering in 2011 was dat het geheugenspreekuur vanaf juli niet meer in De Bus van SEZO plaatsvond maar op de hoofdlocatie van SEZO aan de Wolbrantskerkweg. In 2012 zal SEZO geen praktische diensten meer leveren aan ouderen. SEZO heeft in het verleden voor praktische diensten zoals kleine woningaanpassingen zelf geadviseerd, maar cliënten worden nu doorverwezen naar het loket Zorg en Samenleven. Alarmeringsvragen worden door ATA zelf afgehandeld. Thuisadministratie SEZO heeft zich verder ingespannen om in 2011 veel thuisadministratietrajecten af te sluiten vooruitlopend op de beperking hiervan in Bewoners zijn geadviseerd en ondersteund bij het vinden van alternatieven zoals mantelzorg, vrijwilligers, administratiekantoor en familie. Voor bewoners zonder eigen netwerk of ondersteuningsmogelijkheden is hulp van SEZO nog steeds mogelijk, zij het beperkt. Omdat de ondersteuning door organisaties als Humanitas en de Regenbooggroep ook aan grenzen gebonden is, is het mogelijk dat in de toekomst een gat ontstaat. Activerende Thuisbegeleiding Voor mensen die ten gevolge van wijzigingen in de indicatiestelling geen indicatie meer voor begeleiding vanuit de AWBZ kunnen krijgen, leverde SEZO activerende thuisbegeleiding. Tot de doelgroep behoren psychiatrische cliënten 18+, ouderen en dementerenden, verstandelijk beperkten 18+, en chronisch zieken en gehandicapten 18+. Deze dienstverlening wordt in 2012 door SEZO afgerond. Preventieve Huisbezoeken In 2011 zijn 400 bewoners, die in dat jaar 75 jaar werden, benaderd in het kader van preventieve huisbezoeken. Tijdens de bezoeken informeert en adviseert de professionele dienstverlener van SEZO met betrekking tot specifieke voorzieningen, regelingen en mogelijkheden om aan het sociale leven in Osdorp en/of Amsterdam deel te kunnen blijven nemen. Bovendien hebben de professionals een signaleringsfunctie en organiseren hulp en/of dienstverlening indien gewenst en/of geïndiceerd. SEZO stelde de Wegwijzer Osdorp beschikbaar, een omvangrijke informatiegids met een zo compleet mogelijk aanbod van relevante voorzieningen voor bewoners in Osdorp. Bij extra aanleiding werden ouderen doorgeleid naar het reguliere Ouderenwerk. JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening 15

16 Sociaal Raadslieden De taak van Sociaal Raadslieden is het geven van informatie en advies, het verlenen van concrete diensten en begeleiding van cliënten in contacten met overheidsorganen. De Sociaal Raadslieden leveren een geheel van samenhangende activiteiten dat gericht is op het verbeteren van het sociaal functioneren van de cliënt. Naast het directe uitvoerende werk wordt er dagelijks consult geboden aan de andere disciplines. 16Maatschappelijke Dienstverlening. De Sociaal Raadslieden van SEZO registreerden ruim 1600 informatie en advies vragen en verleenden bijna 950 keer een vorm van kortdurende dienstverlening. Ook ondersteunen de Sociaal Raadslieden de Formulierenbrigade met de inzet van een spreekkamer, ondersteuning door receptiewerkzaamheden en met diensten. De Formulierenbrigade helpt cliënten met het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand, huurtoeslag, studiefinanciering en aangifte bij de Belastingdienst. Omdat wet- en regelgeving continu verandert en ook de positie van cliënten in de maatschappij aan verandering onderhevig is, is er altijd behoefte aan ondersteuning van Sociaal Raadslieden. Zo is er in 2012 een verandering in wetgeving ten aanzien van het inkomen van kinderen dat nu bij het gezinsinkomen wordt geteld waardoor het recht op toeslagen kan komen te vervallen. De Sociaal Raadslieden merken op dat dit leidt tot onwenselijke situaties van zwart wonen tot puberruil. Ook verandering in eigen bijdrage van GGZ waardoor cliënten nergens terecht kunnen baart zorgen, niet alleen bij de Sociaal Raadslieden maar ook bij politie. De spilfunctie van Sociaal Raadslieden binnen de maatschappelijke dienstverlening is een van de redenen dat voor de bezetting van de Social Helpdesks in 2012 direct aan Sociaal Raadslieden werd gedacht. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is gericht op burgers met een problematische financiële schuldenlast. Doel van de hulpverlening is het treffen van regelingen om acute en/of complexe financiële problemen op te lossen, het voorkomen dat schulden verder oplopen en het vergroten van de zelfstandigheid in het omgaan met financiële problemen. SEZO werkt preventief, curatief JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening en vergroot de zelfredzaamheid van bewoners door competentieversterking, bijvoorbeeld in de vorm van budgetcursussen. Schuldhulpverlening is hot Uit cijfers van het UWV blijkt dat in 2011 in Nederland niet meer dan 2000 mensen een vast contract aangeboden heeft gekregen. In 2010 waren dat er nog De NVVK geeft aan dat de schuldhulpverlening een toename meldt van schuldsaneringen van in 2008 naar in De Madimonitor laat een stijging zien van ruim 7 % tussen 2002 en 2010, voor wat betreft vragen om hulp bij schulden. Een quickscan onder leden laat zien dat deze trend over 2011 versterkt doorzet. Ruim viervijfde van de organisaties krijgt cliënten met problemen met betrekking tot inkomensderving als gevolg van werkloosheid; bijna tweederde van de organisatie meldt vragen over te hoge levensuitgaven en onbekendheid met financiële regelingen (zoals toeslagen). Maatschappelijk Werk begeleidt de cliënten ook met psychosociale problemen die ontstaan door de grote impact die schulden hebben op het hele functioneren, relaties en werk. (Bron MOgroep, maart 2012). Verschillende publicaties geven de zorg en urgentie van het probleem weer. Ook de media weten SEZO te vinden. In oktober kwam SBS6 bij SEZO voor een reportage naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het BKR. Via de website van SEZO (https://sezo.nl) is de reportage te zien. Daar waar de vraag groot is, komt meer aanbod. Helaas zien we ook particuliere instanties opdoemen die het minder goed voor hebben met de mensen waar de nood hoog is. Zij vragen zelfs een vergoeding

17 Aanmeldingen 2010 Aanmeldingen 2011 voor hun diensten waarna zij niet meer te traceren zijn. SEZO is in dat opzicht gelukkig dat cliënten SEZO rechtstreeks of via het intermediair weten te vinden waarna ze vervolgens via een strak protocol geholpen worden. Maar SEZO weet ook haar cliënten te vinden middels Burengesprekken. Ook hier worden schulden bespreekbaar gemaakt. En er is nog een wijze waarop SEZO schuldenproblematiek inzichtelijk maakt. met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan bewoners met (problematische) huurschulden. De doelstellingen zijn primair het voorkomen van woningontruimingen en het treffen van maatregelen om regelmatige huurbetaling te realiseren. Secundair doel is het verkrijgen van inzicht in de oorzaken en het toeleiden naar de juiste persoon of organisatie voor adequate hulpverlening. Heatmaps Sinds 2008 brengt SEZO cliënten met schulden in kaart via Google Maps. Op basis van postcodeanalyse wordt inzichtelijk gemaakt waar schulden op wijkniveau veel voorkomen. Door een trendrapportage is het mogelijk voorspellingen te doen en preventief op te treden. Dit gebeurde ook in de SuHa buurt waarvan in het hoofdstuk Gebiedsgerichte Ontwikkeling van dit Jaarverslag een weergave wordt gegeven. In 2010 gaf SEZO de naam Heatmaps aan deze methode. Niet alleen schulden maar ook andere brandhaarden van zorg kunnen hiermee inzichtelijk gemaakt worden. Aanmeldingen bij SEZO SEZO registreerde bijna 600 aanmeldingen Schuldhulpverlening in Dat aantal is boven prognose. Deels is dit gekomen door de afhandeling van nieuwe aanmeldingen uit Slotervaart en Geuzenveld/ Slotermeer in de laatste twee maanden van het jaar. En deels komt dit door de toename van het aantal bewoners dat in de financiële problemen komt, ondanks de vele preventieve maatregelen voortkomend uit Burengesprekken en het project Vroeg Eropaf. Woningcorporaties melden huurders met cumulatief twee maanden huurachterstand aan bij het Centraal Meldpunt van SOM of rechtstreeks via het Registratie Informatie Systeem (RIS). Meldingen worden direct doorgegeven op basis van postcode en huisadres aan de Maatschappelijke Dienstverlener. Het SEZO Vroeg Eropaf team bestaat uit professionals met expertise op het gebied van de Amsterdamse schuldhulpverlening. Zij leggen contact met de huurder, gaan op huisbezoek en sturen naar een geslaagde interventie. Sinds 2009 verricht SEZO dezelfde soort activiteiten bij achterstanden in energiebetalingen (Wet Wijn) en in het kader van het voorkomen van bronheffing. Dit betreft de achterstand van betalingen aan zorgverzekeraars. Het systeem RIS wordt nu ook ingezet ten behoeve van de Eropaf meldingen. Totaal ontving SEZO in 2011 meer dan 500 meldingen waarvan de meeste meldingen in de categorie achterstand van Euro 900,- en meer vielen. Opvallend is dat maar een klein deel van de meldingen huurachterstanden betreffen, de meeste betreffen zorgverzekeringen. Eveneens opvallend is dat circa tweederde nog niet in beeld was bij de maatschappelijke dienstverlening. Vroeg Eropaf Op 1 januari 2009 is het project Vroeg Eropaf gestart. Gemeente, stadsdelen, woningcorporaties en instellingen van maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam hebben zich middels een gezamenlijk convenant Vroeg Eropaf 2008 verplicht tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid Uit de rapportage van 2011 komt een aantal aanbevelingen voort. Korte lijnen (persoonlijke kennismaking) met de aanmeldende instantie leidt tot betere resultaten van de interventie. Hetzelfde geldt voor een verdere afstemming van protocollen. Ook het bevorderen van een goed zorgnetwerk in de buurt zal bijdragen aan betere resultaten. JAARVERSLAG 2011 maatschappelijke dienstverlening 17

18 Mensen versterken is een van de disciplines van SEZO. We noemen het competentie ontwikkeling: het creëren van een leeromgeving naar integratie en participatie. Eenvoudig gezegd: We leren mensen zwemmen, die dat niet of niet voldoende kunnen. Dat doen we in Maatschappelijke Dienstverlening, in onze ondersteuning van bewoners en bij uitstek in het vrouwenontwikkelingscentrum Vrouw en Vaart. Sinds 2006 voert SEZO het beheer over dit bijzondere centrum dat ieder jaar weer vecht voor haar bestaansrecht en financiering en ook altijd in ontwikkeling is was wederom een bijzonder jaar! 18Competentie ontwikkeling. Vrouw en Vaart Vrouw en Vaart wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de empowerment van vrouwen, vooral in Amsterdam Nieuw-West. Met in 2011 meer dan bezoekers die deelnemen aan activiteiten en cursussen mag weer van een succes gesproken worden. De afhankelijkheid van financiering vormt echter een knelpunt voor continuïteit. Het ene jaar wordt er meer subsidie verleend dan het andere. Het ene jaar is er dan budget voor een gastvrouw waardoor meer bezoekers terecht kunnen onder meer door openingstijden in de avond- en weekenduren. Het andere jaar is dat budget er niet en dat heeft dan onmiddellijk consequenties. JAARVERSLAG 2011 competentie ontwikkeling In 2011 overdenkt Vrouw en Vaart haar toekomst, ingegeven door een aantal veranderingen en een nieuwe zienswijze: Herstructurering en bezuinigen van de gemeente Amsterdam Emancipatie van vrouwen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en daaraan is behoefte in Nieuw-West Vrouw en Vaart heeft expertise, kennis en mogelijkheden om met Vrouwen uit Nieuw-West te werken Er is meer maatschappelijke waardering voor het gegeven dat vrouwenemancipatie goed is voor kinderen. Vrouw en Vaart ziet nieuwe partners om mee samen te werken, organisaties gericht op de verbetering van gezondheid en verandering van leefstijl, e.a. Vrouw en Vaart heeft mooie dingen tot stand gebracht en ziet nog veel meer mogelijkheden voor de toekomst. Denktank Vrouw en Vaart Het proces van toekomstplanning heeft vorm gekregen door de oprichting van de denktank Vrouw en Vaart,

19 bestaande uit vooraanstaande vrouwen met diverse achtergronden. Bewoners, ondernemers, insiders en outsiders afkomstig uit profit- en not-for-profit organisaties met allemaal een gemeenschappelijke deler: het beste voor Vrouw en Vaart. Naast een strategisch lange termijn plan dient Vrouw en Vaart ook rekening te houden met veranderingen in de bestaande subsidierelatie. In 2011 heeft Vrouw en Vaart van het Stadsdeel Nieuw-West subsidie voor 2012 gekregen. Vrouw en Vaart wordt echter in 2012 aangemerkt als een plusvoorziening aanvullend op de reguliere faciliteiten en activiteiten. Vanaf 2013 moet sprake zijn van inpassing in het Huis van de Wijk, de Brede school van de wijk, het aanbod maatschappelijke ondersteuning en/of speciale geografische aandachtsgebieden moet een transitiejaar zijn om de nieuwe werkwijze eigen te maken. De vraag is of en hoe Vrouw en Vaart zich wil en kan verhouden tot een hyperlokaal Huis van de Wijk, terwijl bijvoorbeeld emancipatie zoals beschreven in de emancipatienota van oktober 2011 stedelijke speerpunten kent en meer dan ooit gaat over keuzevrijheid in het verlengde van het strijden om rechten voor vrouwen. Dat gaat over grenzen heen. Ook het speerpunt Emancipatie van vaders is van belang voor de keuzes die Vrouw en Vaart maakt. Wordt het een centrum voor en door vrouwen of een centrum door vrouwen of gewoon een Huis van de Wijk in Osdorp omdat het nu eenmaal een goede geografische ligging heeft. De denktank is in 2011 periodiek bij elkaar gekomen en heeft een aantal werkgroepen geformeerd die deelplannen uitwerken. In 2012 continueert Vrouw en Vaart de Denktank en zal haar plan presenteren aan het Stadsdeel Nieuw-West. Inmiddels is er flinke beweging in de samenwerking met alle Huizen van de Wijk, met de Hippe Heks en is er samen met Daadkracht een projectplan ingediend bij het Servicepunt Emancipatie (SPE) voor keukentafelgesprekken. Vrouw en Vaart in 2011 In 2011 telde Vrouw en Vaart bezoekers. Het aantal deelnemende allochtone vrouwen aan activiteiten bedroeg 70% tot 80%. Dit percentage is afgeleid van de soort activiteiten zoals conversatielessen en inburgeringcursussen. Het is een afspiegeling van de demografische opbouw van inwoners van Osdorp. In vergelijking met eerdere jaren namen er meer autochtone inwoners deel aan activiteiten. Het aantal vrijwilligers bedroeg gemiddeld 110 vrouwen. De vraag of en hoeveel vrouwen actief in de wijk zijn, laat zich moeilijk in absolute aantallen duiden. Vrouw en Vaart was in ,5 uur open, het aantal dagdelen bedroeg 538. Dit is minder dan in In 2011 werd er geen financiering voor een gastvrouw gegeven waardoor de capaciteit minder werd. Er was geen weekendopenstelling meer en ook in de avonden was Vrouw en Vaart iets beperkter open. Toch werden er 3494 groepen geformeerd en 3181 activiteiten ondernomen. De Groene Vaart -groep heeft haar kennis inmiddels gedeeld op verschillende plekken, zoals De Punt en de tuin aan de Osdorperweg van Play Real. Ook zijn vrouwen geïnspireerd en gemotiveerd geraakt door de Groene Vaart om in hun eigen buurt kleinschalig tuintjes aan te leggen. In de eerste helft van 2011 is de verscheidenheid in activiteiten toegenomen met bijvoorbeeld het groepsaanbod voor vrouwen van Fysio Osdorp en het groepsaanbod van de diëtiste van de Zoete Appel voor diabetici. Nieuw was ook het aanbod computerles voor ouderen. Dit initiatief is voortgekomen uit de Burengesprekken van SEZO in de Wildemanbuurt. Ouderen geven elkaar computerles. Outreachende activiteiten De Buurtkeuken in de Garage Notweg werd nog altijd door Vrouw en Vaart gefaciliteerd, ook al was daar in JAARVERSLAG 2011 competentie ontwikkeling 19

20 2011 geen financiering meer voor. Lunches voor de kinderen van de Kraemerschool werden vier keer per week bereid en ook werd catering voor bijeenkomsten in de Garage Notweg en voor buurtactiviteiten verzorgd. Elke vrijdagochtend werd in de Kraemerschool door vrijwilligers van Vrouw en Vaart conversatieles gegeven aan moeders. 20Competentie ontwikkeling. Buurt 5 Sinds januari 2011 voert Vrouw en Vaart het project De Buurt in Beweging uit in opdracht van Ymere in Slotermeer/Geuzenveld Buurt 5 met als doel vrouwen te activeren door middel van sport en bewegen. In 2011 deden 72 vrouwen mee aan het project. Er werd gewandeld, hard gelopen, gefietst en gesport in de gymzaal van de oude ALO aan de Willinklaan. Na de zomer werden activiteiten als conversatieles, fitness en bounzen toegevoegd. Er is een samenwerking met alle basisscholen rondom Buurt 5 opgestart. Een netwerk van oudercontactfunctionarissen, coördinator Hippe Heks en coördinator Be Interactive kwam regelmatig bij elkaar waarbij informatie werd uitgewisseld over het aanbod en knelpunten werden benoemd. Inmiddels blijkt dat door de beperktere toekenning van het aantal uren voor ouderfunctionarissen er minder voortgang wordt geboekt dan gewenst. Dat is voor alle partijen een lastige situatie. Be Interactive Vanaf januari 2011 heeft Stichting Be Interactive onderdak gekregen bij Vrouw en Vaart. Be Interactive organiseert in Nieuw-West hardloop- en wandelgroepen en evenementen met behulp van getrainde vrijwilligers uit de doelgroep. Stichting Be Interactive ondersteunt de organisatie van trainingen voor wandelen en hardlopen voor vrouwen en meisjes door heel Nederland in opdracht van onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en eerste lijnzorgverleners. Het doel van Be Interactive is het verbeteren en versterken van de fysieke en mentale conditie en de sociale positie van vrouwen en meisjes. De doelgroep bestaat uit zowel allochtone als autochtone vrouwen die direct in hun buurt willen sporten en andere vrouwen uit de buurt willen leren kennen. JAARVERSLAG 2011 competentie ontwikkeling Appeltje van Oranje Be stichting in 2010 het Appeltje van Oranje gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt gegeven aan een project dat bijdraagt aan sociale cohesie in de samenleving. Het filmpje dat hoorde bij de prijs is te zien via de link op de website (film Appeltje van Oranje). De samenwerking tussen Vrouw en Vaart en Be Interactive bestaat al sinds de eerste hardloopgroepen van start gingen in het stadsdeel Nieuw-West. Samen met Vrouw en Vaart worden er al jaren deelneemsters voor de hardloopgroepen geworven en was het centrum het startpunt voor een aantal groepen. Beide organisaties zijn blij met de intensivering van de samenwerking. Voor Be Interactive is Vrouw en Vaart een gedegen en solide partner en basis voor de activiteiten in Nieuw West. Voor Vrouw en Vaart biedt Be Interactive de gelegenheid haar aanbod verder te verbreden naar buitensport. Het onderbrengen van Be Interactive bij SEZO/ Vrouw en Vaart heeft een positief effect gehad op de inhoudelijke en facilitaire ondersteuning bij de activiteiten. De coördinator, de trainsters en deelneemsters van Be Interactive hebben een vaste plek gevonden in Vrouw en Vaart, waar zij bij elkaar kunnen komen voor overleg, training, voorlichting en gewoon voor ontmoeting. Hier kunnen zij vrij gebruik maken van computers, telefoon, keuken en ondersteuning van de medewerkers van Vrouw en Vaart bij hun activiteiten. Er heeft een wisselwerking plaatsgevonden tussen de Be Interactive deelneemsters, trainsters en de bezoeksters en vrijwilligers van Vrouw en Vaart. De aanwezigheid van Be Interactive in Vrouw en Vaart heeft een wervende uitstraling op de bezoeksters van Vrouw en Vaart, veel nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen via Vrouw en Vaart. Andersom heeft

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie