Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer Profielen in dit kwalificatiedossier: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Onderdeel Algemeen Let op: - Er is door twee groepen een curriculumvoorbeeld gelegd in de werkgroepbijeenkomst. - De uitkomsten van groep 1 en groep 2 komen merendeels overeen. Bij het voorbeeldcurriculum is uitgegaan van de keuzes van groep 1. Aandachtspunten bij dit Bij ICT-opleidingen wordt niet zozeer in kerntaken en werkprocessen gedacht maar curriculum eerder in processen. In feite zouden alle kerntaken op dag 1 kunnen beginnen en door de jaren heen steeds complexer aangeboden kunnen worden. Gekozen opleidingsmodel: Concentrisch opleidingsmodel. Gedurende de gehele opleiding worden (onderdelen van) kerntaken herhaald en uitgebreid, aan het eind van de opleiding worden alle kerntaken geëxamineerd. Concentrisch opleidingsmodel. De kerntaken kunnen allemaal vanaf het begin aangeboden worden en gedurende de opleiding complexer worden aangeboden. Als er een volgorde in kerntaken aangebracht moet worden dan zou de voorkeur uitgaan naar: - ICT-beheerder: B1 K3, B1 K1, P1 K1, B1 K2, P1 K2. - Netwerk- en mediabeheerder: B1 K3, B1 K1, B1 K2. Dossierbrede start (basiskerntaken) Volgens de deelnemende onderwijsinstellingen is het in het belang van de leerling dat er projecten per periode aangeboden worden. Per project kan dan een kerntaak behandeld worden. Elke periode (van 8 tot 10 weken) kent (bijvoorbeeld) een thema, laat kerntaken concentrisch terugkomen en verzwaar gedurende de opleiding de inhoud telkens. Dit geldt ook voor de profielkerntaken, ook deze zijn concentrisch aan te bieden. Uiteraard pas nadat de leerling voor een profiel gekozen heeft. ECHTER: laat alle leerlingen wel kennismaken met de profielkerntaken voor ICT-beheerder. Anders zijn zij wellicht niet voldoende geïnformeerd om een weloverwogen keuze te maken. Gestart wordt met basiskerntaak 3, omdat deze werkprocessen in de 1e bpv goed uitvoerbaar zijn. Bovendien is bij deze kerntaak voor beide profielen de inhoud vrijwel gelijk (afgezien van wat accentverschillen). Een aantal profielwerkprocessen voor de ICT-beheerder wordt aan beide profielen aangeboden (betreft P1 K1 W2 incidentmeldingen en P1 K2 W3 gebruikersprocedures). De aanwezigen waren met elkaar van mening dat ook de netwerkbeheerder de beginselen van deze werkprocessen moet meekrijgen, de verdieping is alleen voor de ICT-beheerder. Hetzelfde geldt voor P1 K1 W2 (betreft acceptatietest). Hetzelfde geldt voor kennis en vaardigheden: Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk (voor ICT-beheerder) en Documenteren (voor Netwerk- en mediabeheerder) worden beide al in kwartaal 2 aangeboden Werkgroepbijeenkomst 24 april

2 Verschil in programma voor de profielen tijdens het gezamenlijke traject. Men is van mening dat beide profielen hiervan moeten weten. De verdieping van dat onderdeel voor het betreffende profiel is dan aan de orde na de knip. Basiskerntaak 3 (Beheer) is voor beide profielen de kern van het dossier, voordat ze daarom op de eerste stage gaan moeten ze met dit onderwerp kennis hebben gemaakt. Tenslotte is dit de essentie van het beroep: voor de beeldvorming over het beroep is het van belang dat dit al vroeg in de opleiding behandeld wordt. B1 K1 (Ontwikkelen) is van een hoger abstractieniveau en daarmee ongeschikt om mee te beginnen, maar wel geschikt om aansluitend te worden aangeboden. De profielkerntaken voor ICT-beheerder moeten pas worden aangeboden na het keuzemoment voor één van beide profielen. MAAR: ook de netwerkbeheerder moet de kans krijgen om daarvoor al te snuffelen aan de inhoud van deze profielkerntaken. Deels omdat de leerling anders wellicht onvoldoende beeld heeft van het betreffende beroep om gefundeerd een profiel te kiezen, deels omdat hij binnen zijn werkzaamheden ook te maken krijgt met ICT-beheerders en dus feeling met het beroep moet hebben. Alle aanvullende eisen die in de basiskerntaken geformuleerd zijn voor de verschillende profielen komen na de keuze voor het profiel (halverwege jaar 2) aan de orde. Het eerste jaar wordt dus geheel gezamenlijk doorlopen. De aanvullende eisen die in de basiskerntaken geformuleerd zijn voor de verschillende profielen komen vooral aan bod vanaf de splitsing halverwege jaar 2. Om de leerlingen echter een goed beeld van beide beroepen te laten vormen moet er voor de splitsing al wel aandacht zijn voor de verschillen. Beslismoment(en) profiel Na de 1 e stage, halverwege jaar 2. Zo kan er het eerste jaar breed worden opgeleid. Na de eerste stage maakt de leerling de keuze voor een van beide profielen. Na de 1 e stage, halverwege jaar 2. Na de stage dient de leerling een beeld te hebben welk profiel hij gaat kiezen en mogelijk ook al welk keuzedeel/welke keuedelen hij wil gaan volgen. Indicatoren voor profielkeuze Laatste blok van de opleiding Opmerking team 2: om pragmatische/organisatorische redenen is de kans groot dat een onderwijsinstelling het beslismoment pas in leerjaar 3 positioneert. Voor de student is het echter beter halverwege jaar 2 een keuze te maken. Afhankelijk van de voorkeur van de leerling wordt gekozen voor ICT-beheerder of Netwerk- en mediabeheerder. De school geeft daar geen dwingend advies in. De keuze is aan de leerling. De onderwijsinstelling heeft de taak de leerling de kans te bieden zich een goed beroepsbeeld te vormen. Voorbereiding op en examinering van basiskerntaken m.b.v. examenprojecten, eventuele herkansingen voor Nederlands, Engels en rekenen. Werkgroepbijeenkomst 24 april

3 Bpv Voorbereiding bpv / beroepsoriëntatie Het laatste blok staat in het teken van examinering van de kerntaken TIJDENS de bpv. Leerjaar 1, kwartaal 3: voorbereiding d.m.v. opstellen cv, zoeken van een stageplaats, schrijven sollicitatiebrief, voeren sollicitatiegesprek. Bpv BPV 1 In leerjaar 3 start de voorbereiding in kwartaal 1. De stage begint in kwartaal 3. Leerjaar 1, blok 3: voorbereiding 1 e bpv (wat is bpv, doelstellingen/leerdoelen formuleren, cv maken, oriënteren op bedrijven, sollicitatiebrief schrijven, gesprekken voeren). Leerjaar 3, eind blok 2/begin blok 3: voorbereiding 2 e bpv, met nadruk op de voorbereiding op het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid. BPV 2 1 e jaar: 10 weken van 36 uur start in mei 2 e jaar: 10 weken van 36 uur start in augustus BPV 1 e en 2 e jaar mag bij hetzelfde bedrijf. Voordeel voor de leerling: zij kunnen daar vaak ook vakantiewerk doen. Vakantiewerk telt NIET als bpv. 3 e jaar: 20 weken van 36 uur start in november en loopt tot april. BPV 1 1 e jaar: lintstage van ½ jaar (eventueel ¾ jaar), 3 dagen per week. De lintstage loopt door in het 1 e blok van het tweede jaar (na de zomervakantie). Er is gekozen voor lintstage. De leerling komt zo regelmatig terug op school, weet school en praktijk te verbinden, leert ook op school, onderhoudt onderwerpen als Nederlands, Engels, rekenen. Voor school is het voordeel dat de urennorm (FoV) zo goed te beheersen is. Lintstage is mede ingegeven door de eisen in FoV. Een lintstage maakt het makkelijker aan deze eisen (met name de urennorm) te voldoen. De ervaringen van de aanwezige onderwijsinstellingen is dat bedrijven lintstages helemaal geen probleem vinden. Bovendien kunnen twee leerlingen zo samen een hele week vullen (met 1 overlapdag voor onderlinge overdracht). Wanneer een onderwijsinstelling er toch voor kiest blokstages aan te bieden dan zou de bpv pas in het tweede jaar moeten starten. Leerlingen moeten dan alle bagage al bij zich hebben, ze komen niet tussendoor op de onderwijsinstelling terug. BPV 2 Blokstage vanaf april/mei De tweede stage is voor een deel echt bpv (leren op de werkplek) maar voor een groot deel ook bedoeld voor examinering. Tijdens deze bpv wordt de PvB uitgevoerd met betrekking tot alle kerntaken. Mogelijkerwijs heeft de leerling dus te maken met verschillende bpv-bedrijven: niet alles kan altijd bij hetzelfde bedrijf. Werkgroepbijeenkomst 24 april

4 Werkzaamheden tijdens de stage en wat de stagiair kennen en kunnen voorafgaand aan de stage BPV 1: voor beide profielen gelijk, voornamelijk werkzaamheden bij helpdesk, servicedesk. Kennen en kunnen: Klantcontact, telefoon beantwoorden, 2 e lijns storingen verhelpen BPV 2: gericht op werkzaamheden om het eindniveau te bereiken voor het gekozen profiel. BPV 1: voor beide profielen geldt basiskerntaak 3. Mogelijk dat een gedeelte van basiskerntaak 1 aan bod komt. De leerlingen van beide profielen hebben in ieder geval ondersteunende lessen gehad omtrent Microsoft/Cisco/Linux. Afstemming bpvperiodes Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap BPV 2: gericht op PvB. De bpv-periodes zijn gespiegeld. BPV 1: kwartaal 4 jaar 1 + kwartaal 1 jaar 2 BPV 2: kwartaal 2 en 3 jaar 3 Op deze heeft manier heeft een bedrijf het hele jaar een stagiair en wordt de stageplaats optimaal benut. De bpv moet verspreid worden over de leerjaren. Bewaak dat niet alle leerlingen tegelijkertijd weg of juist binnen zijn. Bij de lintstage heeft het de voorkeur om twee leerlingen te koppelen: zo vullen zij samen een hele week vullen (met 1 overlapdag voor onderlinge overdracht). Mogelijke urenverdeling Jaar uur school uur bpv = 1024 totaal Jaar uur school uur bpv = 999 totaal Jaar uur school uur bpv = 1068 totaal Blokstage en/of lintstages: verbinden van leren op school en in het bedrijf Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen en profielkerntaken Niet in detail besproken. BPV 1 en 2: Blokstage van 36 uur per week, met een paar terugkommiddagen De school houdt contact met de leerling d.m.v. regelmatig bellen. BPV 1: Lintstage van een half jaar, drie dagen in de week. BPV 2: blokstage hele laatste blok. Inplanning werkproces Start kwartaal ICTbeheerder Start kwartaal Netwerken mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 B1 K1 W B1 K1 W B1 K1 W B1 K1 W B1 K2 W B1 K2 W B1 K2 W Werkgroepbijeenkomst 24 april

5 B1 K3 W B1 K3 W B1 K3 W B1 K3 W P1 K1 W P1 K1 W P1 K2 W1 7 7 P1 K2 W2 7 7 P1 K2 W Keuzedeel De volgorde waarin men werkt aan/start met de basiswerkprocessen en profielwerkprocessen wijkt af van de volgorde in het kd. Dit hangt samen met de moeilijkheidsgraad van de werkprocessen. Gestart wordt met basiskerntaak 3, omdat deze werkprocessen in de 1 e bpv goed uitvoerbaar zijn. Bovendien is bij deze kerntaak voor beide profielen de inhoud vrijwel gelijk (afgezien van wat accentverschillen). Een aantal profielwerkprocessen voor de ICT-beheerder wordt aan beide profielen aangeboden (betreft P1 K1 W2 incidentmeldingen en P1 K2 W3 gebruikersprocedures). De aanwezigen waren met elkaar van mening dat ook de netwerkbeheerder de beginselen van deze werkprocessen moet meekrijgen, de verdieping is alleen voor de ICT-beheerder. Hetzelfde geldt voor P1 K1 W2 (betreft acceptatietest). Starten met kerntaak 3 omdat dit de kern van het beroep is. Omdat uitgegaan wordt van een concentrisch opleidingsmodel start je in feite vanaf dag 1 met alle kerntaken. Dit wordt mede ingegeven doordat binnen ICT eigenlijk niet gedacht wordt in kerntaak, maar in processen. Een strikte scheiding tussen kerntaken is dan niet logisch. Ook hier is opgemerkt dat de netwerk- en mediabeheerder nog voor de profielkeuze op z n minst gesnuffeld moet hebben aan de profielkerntaken van de ICT-beheerder. Keuzedelen (en examinering van keuzedelen) Taal- en rekenen zouden in een regulier doorlopend programma aangeboden kunnen worden. Probeer hier en daar zeker een verbinding te maken met het beroep. Laat hiertoe de eigen docenten Nederlands de vakdocenten ICT ook scholen en reik hen handvatten aan waar in de vaklessen ook Nederlands te verwerken. Keuzedelen moeten worden geëxamineerd. Keuzedelen die genoemd zijn voor de profielen: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 CE Ondernemerschap x x Security x x X Digitaal forensisch x x onderzoek Doorstroom hbo x x Werkgroepbijeenkomst 24 april

6 Start in kwartaal 7 met aanbieden van het keuzedeel, examinering in kwartaal 8 Vanaf vlak voor de 1 e bpv kan gestart worden met keuzedelen. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling vanaf dat moment weet welke richting hij op wil. Uiteraard is de start van een keuzedeel ook afhankelijk van het soort keuzedeel en de inhoud: een vreemde taal moet wellicht al eerder starten, terwijl een verdiepend keuzedeel pas in jaar drie relevant wordt. In een mogelijk keuzedeel met betrekking tot doorstroom zouden leren, bedrijfskundige modellen en ICT-inhoudelijke onderwerpen aan bod moeten komen. Examinering Examinering algemeen In het begin van leerjaar 3 worden de verplichte centrale examens Nederlands, Engels en rekenen afgenomen en de verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels. Er is daarna nog gelegenheid voor herkansing. Profielkerntaken worden voor de eindstage geëxamineerd, basiskerntaken worden na de eindstage geëxamineerd. Examinering van de kerntaken vindt op school plaats m.b.v. examenprojecten, vanwege de transparantie. Het voorkomt problemen in de beoordeling door een verschil in leerbedrijf en bijbehorende beoordelaars. In het begin van leerjaar 3 worden de verplichte centrale examens Nederlands, Engels en rekenen afgenomen en de verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels. Er is daarna nog gelegenheid voor herkansing. Alle kerntaken (basis en profiel) worden in de vorm van een PvB (summatief) afgenomen tijdens de 2 e bpv. Uiteraard kan er ook gekozen worden om tussentijdse examens (formatief) in de opleiding in te plannen. Waak ervoor dat de formulering hieromtrent correct in de OER opgenomen is. Examinering in de BPV Alleen examinering op school m.b.v. examenprojecten, vanwege de transparantie. Het voorkomt problemen in de beoordeling door een verschil in leerbedrijf en bijbehorende beoordelaars. Examinering van kerntaken van basis en profiel (praktijk) Alles wordt geëxamineerd in de praktijk. Dit is de meest realistische plek om te beoordelen of de leerling functioneert als beginnend beroepsbeoefenaar. Voorgestelde examineringsmomenten: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 Basiskerntaak Basiskerntaak Basiskerntaak Profielkerntaak Profielkerntaak Keuzedeel Werkgroepbijeenkomst 24 april

7 Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Profielkerntaken worden voor de stage geëxamineerd. Basiskerntaken worden geëxamineerd na de stage, zodat de leerling in de stage op het gewenste eindniveau kan komen. Alles wordt gedurende de 2 e bpv geëxamineerd. Tijdens de werkgroepsessie is gewerkt met de volgende specifieke kennis-/ vaardigheids-onderdelen: ICT-beheerder: - Communiceren met alle betrokkenen (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk - Helicopterview ICT-werkzaamheden Netwerk- en mediabeheerder: - Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ mediainfrastructuur - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden Diepgaande, specialistische technische kennis van netwerken, media of netwerk-/mediainfrastructuur Documenteren Er is geen uitspraak gedaan over het apart examineren van deze onderdelen. Verplichte centrale examens Nederlands en Rekenen en Engels Verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels Er is geen uitspraak gedaan over het apart examineren van deze onderdelen. Voor de verplichte centrale examinering voor Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van de 2 e examenmogelijkheid (najaar derde leerjaar). Er is dan nog een herkansingsmogelijkheid in voorjaar/zomer 3 e jaar (eventueel kan de leerling hiervoor van stage teruggeroepen worden). Voor de verplichte centrale examinering voor Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van de 2 e examenmogelijkheid (najaar derde leerjaar). Er is dan nog een herkansingsmogelijkheid in voorjaar/zomer 3 e jaar (eventueel kan de leerling hiervoor van stage teruggeroepen worden). De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels worden afgenomen in kwartaal 9, voor de bpv-periode. De leerling moet in zijn stageperiode veel schrijven. De ervaring leert dat dat gemakkelijker gaat als alle stof behandeld is en het examen achter de rug is. De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels worden afgenomen in voor de 2 e bpv-periode. Werkgroepbijeenkomst 24 april

8 Ondersteunende kennis en -vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden: Tijdens de werkgroepsessie is gewerkt met de volgende (specifieke) kennis-/ vaardigheidsonderdelen: - beroeps specifieke kennis en vaardigheden - Nederlands, Engels, Rekenen generiek en voor beroep - Loopbaan en burgerschap ICT-beheerder: - Nederlands voor het beroep - Rekenen voor het beroep - Engels voor het beroep - Loopbaan en burgerschap - Communiceren met alle betrokkenen (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk - Helicopterview ICT-werkzaamheden Netwerk- en mediabeheerder: - Nederlands voor het beroep - Rekenen voor het beroep - Engels voor het beroep - Loopbaan en burgerschap - Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ mediainfrastructuur - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Diepgaande, specialistische technische kennis van netwerken, media of netwerk-/mediainfrastructuur - Documenteren De planning van de kwartalen, waarin wordt gestart met de kennis-/vaardigheidsonderdelen: Onderdeel ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 Nederlands voor het beroep Rekenen voor het beroep Engels voor het beroep Loopbaan en burgerschap Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden Communiceren met alle betrokkenen 6 4 (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) Brede kennis van verschillende 2 7 methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk Helicopterview ICT-werkzaamheden 6 9 Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ 8 7 Werkgroepbijeenkomst 24 april

9 mediainfra-structuur Diepgaande, specialistische technische 8 5 kennis van netwerken, media of netwerk-/ mediainfrastructuur Documenteren 2 1 Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk (voor ICT-beheerder) en Documenteren (voor Netwerk- en mediabeheerder) worden beide al in kwartaal 2 aangeboden tijdens het gezamenlijke traject. Men is van mening dat beide profielen hiervan moeten weten. De verdieping van dat onderdeel voor het betreffende profiel is dan aan de orde na de knip. Er is als team niet heel specifiek gekeken naar de aangeleverde vakkennis en vaardigheden. Wel is opgemerkt dat er aandacht moet zijn voor certificeringslijnen zoals Linux, Cisco, Microsoft. Ook zou bedrijfskunde aan bod moeten komen. Deze kennis/vaardigheidsaspecten zijn niet zozeer gekoppeld aan specifieke werkprocessen, maar komen overal voor. Per project zou gekeken moeten worden of het relevant is. Een netwerk- en mediabeheerder zou zich na het kiezen voor deze richting ook moeten verdiepen in CCNA, Cisco, e.d. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 24 april

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen Profielen Medewerker secretariaat en receptie (MSR) (niveau 2) Medewerker (financiële) administratie (MFA) (niveau 2) Onderdeel Algemeen Let

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum voorbeeldcurriculum Commercie Profielen Commercieel medewerker (CM) (niveau 3) (Junior) accountmanager (JAM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum - Bij het profiel Commercieel

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening

Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening Profielen Adviseur Bancaire Diensten (niveau 4) Adviseur Schadeverzekeringen (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum Gekozen opleidingsmodel:

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen Profielen: Secretaresse (niveau 3) Managementassistent/directiesecretaresse (niveau 4) Onderdeel Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch Dossierbrede start

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen Profielen: Financieel administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Junior assistent-accountant (niveau 4) Onderdeel Algemeen

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen Profielen Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) (niveau 4) Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging Profiel 1 Beveiliger Profiel 2 Coördinator beveiliging Onderdeel Algemeen Let op: het voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging is beperkt representatief

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid Profiel Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3) Keuzedeel Vesporo Onderdeel Algemeen Let op: de werkgroep heeft een voorbeeldcurriculum gemaakt voor de combinatie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo Opleidingsplan Opleiding : ICT- en mediabeheer Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : ICT Beheerder Crebo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2017 Niveau : 4 Leerweg : BOL Locatie De Sumpel, Almelo

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Binnenvaart NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Binnenvaart DOSSIERCREBO : 23211 KWALIFICATIE : Schipper Binnenvaart KWALIFICATIECREBO : 25510 NIVEAU : 3 COHORT : vanaf 2016

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Goederenvervoer NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Goederenvervoer DOSSIERCREBO : 23218 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25549 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2017 KERNTAAK

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder 95323 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.7 Domein: Techniek &

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

Media en beheer ICT (niveau 4)

Media en beheer ICT (niveau 4) Media en beheer ICT (niveau 4) Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Periode 1 Orienteren & kennismaken Kennismaken Introductie week Uitleg studiegids Uitleg coaching Uitleg onderwijssysteem Uitleg rooster

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BOL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Examenwerk Oosterbeek donderdag 24 april Alet van Leeuwen Onderwerpen OCW beleid Engels examinering invoering CE Engels niveau 4 pre-pilot

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Transportplanning NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Transportplanning DOSSIERCREBO : 23153 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25389 NIVEAU : 3 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo Opleidingsplan Opleiding : ICT Crebo opleiding : 95070; 95321; 95323; 95311 Uitstroomdifferentiaties : Medewerker Beheer ICT; ICT Beheerder; Netwerkbeheerder; Applicatieontwikkelaar Crebo uitstroom n.v.t.

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1 CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 18-06-2013 Versie: 1.4 Domein: Techniek

Nadere informatie

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo Opleidingsplan Opleiding : ICT Crebo opleiding : 95070; 95321; 95323; 95311 Uitstroomdifferentiaties : Medewerker Beheer ICT; ICT Beheerder; Netwerkbeheerder; Applicatieontwikkelaar Crebo uitstroom n.v.t.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname

kerntaak Werkprocessen / exameninhoud Periode afname 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Applicatieontwikkelaar Niveau 4 3 jaar Crebocode: 95311 Dossiercode: 22087 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2015-2018 Sector: T&V

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BOL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig Crebocode: 91800 Dossiercode: 22112 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2018 Sector: T &

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

van, voor én door het onderwijs

van, voor én door het onderwijs van, voor én door het onderwijs Stichting Praktijkleren Examinering in balans? Ad Kwant Productieleider examenproducten Suzan van Boots- van Wanrooij Praktijklerenconsulent Conferentie examinering in de

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening in de luchtvaart. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening in de luchtvaart. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening in de luchtvaart DOSSIERCREBO : 23139 KWALIFICATIE : Luchtvaartdienstverlener KWALIFICATIECREBO : 25363 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK :

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie