Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer Profielen in dit kwalificatiedossier: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Onderdeel Algemeen Let op: - Er is door twee groepen een curriculumvoorbeeld gelegd in de werkgroepbijeenkomst. - De uitkomsten van groep 1 en groep 2 komen merendeels overeen. Bij het voorbeeldcurriculum is uitgegaan van de keuzes van groep 1. Aandachtspunten bij dit Bij ICT-opleidingen wordt niet zozeer in kerntaken en werkprocessen gedacht maar curriculum eerder in processen. In feite zouden alle kerntaken op dag 1 kunnen beginnen en door de jaren heen steeds complexer aangeboden kunnen worden. Gekozen opleidingsmodel: Concentrisch opleidingsmodel. Gedurende de gehele opleiding worden (onderdelen van) kerntaken herhaald en uitgebreid, aan het eind van de opleiding worden alle kerntaken geëxamineerd. Concentrisch opleidingsmodel. De kerntaken kunnen allemaal vanaf het begin aangeboden worden en gedurende de opleiding complexer worden aangeboden. Als er een volgorde in kerntaken aangebracht moet worden dan zou de voorkeur uitgaan naar: - ICT-beheerder: B1 K3, B1 K1, P1 K1, B1 K2, P1 K2. - Netwerk- en mediabeheerder: B1 K3, B1 K1, B1 K2. Dossierbrede start (basiskerntaken) Volgens de deelnemende onderwijsinstellingen is het in het belang van de leerling dat er projecten per periode aangeboden worden. Per project kan dan een kerntaak behandeld worden. Elke periode (van 8 tot 10 weken) kent (bijvoorbeeld) een thema, laat kerntaken concentrisch terugkomen en verzwaar gedurende de opleiding de inhoud telkens. Dit geldt ook voor de profielkerntaken, ook deze zijn concentrisch aan te bieden. Uiteraard pas nadat de leerling voor een profiel gekozen heeft. ECHTER: laat alle leerlingen wel kennismaken met de profielkerntaken voor ICT-beheerder. Anders zijn zij wellicht niet voldoende geïnformeerd om een weloverwogen keuze te maken. Gestart wordt met basiskerntaak 3, omdat deze werkprocessen in de 1e bpv goed uitvoerbaar zijn. Bovendien is bij deze kerntaak voor beide profielen de inhoud vrijwel gelijk (afgezien van wat accentverschillen). Een aantal profielwerkprocessen voor de ICT-beheerder wordt aan beide profielen aangeboden (betreft P1 K1 W2 incidentmeldingen en P1 K2 W3 gebruikersprocedures). De aanwezigen waren met elkaar van mening dat ook de netwerkbeheerder de beginselen van deze werkprocessen moet meekrijgen, de verdieping is alleen voor de ICT-beheerder. Hetzelfde geldt voor P1 K1 W2 (betreft acceptatietest). Hetzelfde geldt voor kennis en vaardigheden: Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk (voor ICT-beheerder) en Documenteren (voor Netwerk- en mediabeheerder) worden beide al in kwartaal 2 aangeboden Werkgroepbijeenkomst 24 april

2 Verschil in programma voor de profielen tijdens het gezamenlijke traject. Men is van mening dat beide profielen hiervan moeten weten. De verdieping van dat onderdeel voor het betreffende profiel is dan aan de orde na de knip. Basiskerntaak 3 (Beheer) is voor beide profielen de kern van het dossier, voordat ze daarom op de eerste stage gaan moeten ze met dit onderwerp kennis hebben gemaakt. Tenslotte is dit de essentie van het beroep: voor de beeldvorming over het beroep is het van belang dat dit al vroeg in de opleiding behandeld wordt. B1 K1 (Ontwikkelen) is van een hoger abstractieniveau en daarmee ongeschikt om mee te beginnen, maar wel geschikt om aansluitend te worden aangeboden. De profielkerntaken voor ICT-beheerder moeten pas worden aangeboden na het keuzemoment voor één van beide profielen. MAAR: ook de netwerkbeheerder moet de kans krijgen om daarvoor al te snuffelen aan de inhoud van deze profielkerntaken. Deels omdat de leerling anders wellicht onvoldoende beeld heeft van het betreffende beroep om gefundeerd een profiel te kiezen, deels omdat hij binnen zijn werkzaamheden ook te maken krijgt met ICT-beheerders en dus feeling met het beroep moet hebben. Alle aanvullende eisen die in de basiskerntaken geformuleerd zijn voor de verschillende profielen komen na de keuze voor het profiel (halverwege jaar 2) aan de orde. Het eerste jaar wordt dus geheel gezamenlijk doorlopen. De aanvullende eisen die in de basiskerntaken geformuleerd zijn voor de verschillende profielen komen vooral aan bod vanaf de splitsing halverwege jaar 2. Om de leerlingen echter een goed beeld van beide beroepen te laten vormen moet er voor de splitsing al wel aandacht zijn voor de verschillen. Beslismoment(en) profiel Na de 1 e stage, halverwege jaar 2. Zo kan er het eerste jaar breed worden opgeleid. Na de eerste stage maakt de leerling de keuze voor een van beide profielen. Na de 1 e stage, halverwege jaar 2. Na de stage dient de leerling een beeld te hebben welk profiel hij gaat kiezen en mogelijk ook al welk keuzedeel/welke keuedelen hij wil gaan volgen. Indicatoren voor profielkeuze Laatste blok van de opleiding Opmerking team 2: om pragmatische/organisatorische redenen is de kans groot dat een onderwijsinstelling het beslismoment pas in leerjaar 3 positioneert. Voor de student is het echter beter halverwege jaar 2 een keuze te maken. Afhankelijk van de voorkeur van de leerling wordt gekozen voor ICT-beheerder of Netwerk- en mediabeheerder. De school geeft daar geen dwingend advies in. De keuze is aan de leerling. De onderwijsinstelling heeft de taak de leerling de kans te bieden zich een goed beroepsbeeld te vormen. Voorbereiding op en examinering van basiskerntaken m.b.v. examenprojecten, eventuele herkansingen voor Nederlands, Engels en rekenen. Werkgroepbijeenkomst 24 april

3 Bpv Voorbereiding bpv / beroepsoriëntatie Het laatste blok staat in het teken van examinering van de kerntaken TIJDENS de bpv. Leerjaar 1, kwartaal 3: voorbereiding d.m.v. opstellen cv, zoeken van een stageplaats, schrijven sollicitatiebrief, voeren sollicitatiegesprek. Bpv BPV 1 In leerjaar 3 start de voorbereiding in kwartaal 1. De stage begint in kwartaal 3. Leerjaar 1, blok 3: voorbereiding 1 e bpv (wat is bpv, doelstellingen/leerdoelen formuleren, cv maken, oriënteren op bedrijven, sollicitatiebrief schrijven, gesprekken voeren). Leerjaar 3, eind blok 2/begin blok 3: voorbereiding 2 e bpv, met nadruk op de voorbereiding op het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid. BPV 2 1 e jaar: 10 weken van 36 uur start in mei 2 e jaar: 10 weken van 36 uur start in augustus BPV 1 e en 2 e jaar mag bij hetzelfde bedrijf. Voordeel voor de leerling: zij kunnen daar vaak ook vakantiewerk doen. Vakantiewerk telt NIET als bpv. 3 e jaar: 20 weken van 36 uur start in november en loopt tot april. BPV 1 1 e jaar: lintstage van ½ jaar (eventueel ¾ jaar), 3 dagen per week. De lintstage loopt door in het 1 e blok van het tweede jaar (na de zomervakantie). Er is gekozen voor lintstage. De leerling komt zo regelmatig terug op school, weet school en praktijk te verbinden, leert ook op school, onderhoudt onderwerpen als Nederlands, Engels, rekenen. Voor school is het voordeel dat de urennorm (FoV) zo goed te beheersen is. Lintstage is mede ingegeven door de eisen in FoV. Een lintstage maakt het makkelijker aan deze eisen (met name de urennorm) te voldoen. De ervaringen van de aanwezige onderwijsinstellingen is dat bedrijven lintstages helemaal geen probleem vinden. Bovendien kunnen twee leerlingen zo samen een hele week vullen (met 1 overlapdag voor onderlinge overdracht). Wanneer een onderwijsinstelling er toch voor kiest blokstages aan te bieden dan zou de bpv pas in het tweede jaar moeten starten. Leerlingen moeten dan alle bagage al bij zich hebben, ze komen niet tussendoor op de onderwijsinstelling terug. BPV 2 Blokstage vanaf april/mei De tweede stage is voor een deel echt bpv (leren op de werkplek) maar voor een groot deel ook bedoeld voor examinering. Tijdens deze bpv wordt de PvB uitgevoerd met betrekking tot alle kerntaken. Mogelijkerwijs heeft de leerling dus te maken met verschillende bpv-bedrijven: niet alles kan altijd bij hetzelfde bedrijf. Werkgroepbijeenkomst 24 april

4 Werkzaamheden tijdens de stage en wat de stagiair kennen en kunnen voorafgaand aan de stage BPV 1: voor beide profielen gelijk, voornamelijk werkzaamheden bij helpdesk, servicedesk. Kennen en kunnen: Klantcontact, telefoon beantwoorden, 2 e lijns storingen verhelpen BPV 2: gericht op werkzaamheden om het eindniveau te bereiken voor het gekozen profiel. BPV 1: voor beide profielen geldt basiskerntaak 3. Mogelijk dat een gedeelte van basiskerntaak 1 aan bod komt. De leerlingen van beide profielen hebben in ieder geval ondersteunende lessen gehad omtrent Microsoft/Cisco/Linux. Afstemming bpvperiodes Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap BPV 2: gericht op PvB. De bpv-periodes zijn gespiegeld. BPV 1: kwartaal 4 jaar 1 + kwartaal 1 jaar 2 BPV 2: kwartaal 2 en 3 jaar 3 Op deze heeft manier heeft een bedrijf het hele jaar een stagiair en wordt de stageplaats optimaal benut. De bpv moet verspreid worden over de leerjaren. Bewaak dat niet alle leerlingen tegelijkertijd weg of juist binnen zijn. Bij de lintstage heeft het de voorkeur om twee leerlingen te koppelen: zo vullen zij samen een hele week vullen (met 1 overlapdag voor onderlinge overdracht). Mogelijke urenverdeling Jaar uur school uur bpv = 1024 totaal Jaar uur school uur bpv = 999 totaal Jaar uur school uur bpv = 1068 totaal Blokstage en/of lintstages: verbinden van leren op school en in het bedrijf Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen en profielkerntaken Niet in detail besproken. BPV 1 en 2: Blokstage van 36 uur per week, met een paar terugkommiddagen De school houdt contact met de leerling d.m.v. regelmatig bellen. BPV 1: Lintstage van een half jaar, drie dagen in de week. BPV 2: blokstage hele laatste blok. Inplanning werkproces Start kwartaal ICTbeheerder Start kwartaal Netwerken mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 B1 K1 W B1 K1 W B1 K1 W B1 K1 W B1 K2 W B1 K2 W B1 K2 W Werkgroepbijeenkomst 24 april

5 B1 K3 W B1 K3 W B1 K3 W B1 K3 W P1 K1 W P1 K1 W P1 K2 W1 7 7 P1 K2 W2 7 7 P1 K2 W Keuzedeel De volgorde waarin men werkt aan/start met de basiswerkprocessen en profielwerkprocessen wijkt af van de volgorde in het kd. Dit hangt samen met de moeilijkheidsgraad van de werkprocessen. Gestart wordt met basiskerntaak 3, omdat deze werkprocessen in de 1 e bpv goed uitvoerbaar zijn. Bovendien is bij deze kerntaak voor beide profielen de inhoud vrijwel gelijk (afgezien van wat accentverschillen). Een aantal profielwerkprocessen voor de ICT-beheerder wordt aan beide profielen aangeboden (betreft P1 K1 W2 incidentmeldingen en P1 K2 W3 gebruikersprocedures). De aanwezigen waren met elkaar van mening dat ook de netwerkbeheerder de beginselen van deze werkprocessen moet meekrijgen, de verdieping is alleen voor de ICT-beheerder. Hetzelfde geldt voor P1 K1 W2 (betreft acceptatietest). Starten met kerntaak 3 omdat dit de kern van het beroep is. Omdat uitgegaan wordt van een concentrisch opleidingsmodel start je in feite vanaf dag 1 met alle kerntaken. Dit wordt mede ingegeven doordat binnen ICT eigenlijk niet gedacht wordt in kerntaak, maar in processen. Een strikte scheiding tussen kerntaken is dan niet logisch. Ook hier is opgemerkt dat de netwerk- en mediabeheerder nog voor de profielkeuze op z n minst gesnuffeld moet hebben aan de profielkerntaken van de ICT-beheerder. Keuzedelen (en examinering van keuzedelen) Taal- en rekenen zouden in een regulier doorlopend programma aangeboden kunnen worden. Probeer hier en daar zeker een verbinding te maken met het beroep. Laat hiertoe de eigen docenten Nederlands de vakdocenten ICT ook scholen en reik hen handvatten aan waar in de vaklessen ook Nederlands te verwerken. Keuzedelen moeten worden geëxamineerd. Keuzedelen die genoemd zijn voor de profielen: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 CE Ondernemerschap x x Security x x X Digitaal forensisch x x onderzoek Doorstroom hbo x x Werkgroepbijeenkomst 24 april

6 Start in kwartaal 7 met aanbieden van het keuzedeel, examinering in kwartaal 8 Vanaf vlak voor de 1 e bpv kan gestart worden met keuzedelen. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling vanaf dat moment weet welke richting hij op wil. Uiteraard is de start van een keuzedeel ook afhankelijk van het soort keuzedeel en de inhoud: een vreemde taal moet wellicht al eerder starten, terwijl een verdiepend keuzedeel pas in jaar drie relevant wordt. In een mogelijk keuzedeel met betrekking tot doorstroom zouden leren, bedrijfskundige modellen en ICT-inhoudelijke onderwerpen aan bod moeten komen. Examinering Examinering algemeen In het begin van leerjaar 3 worden de verplichte centrale examens Nederlands, Engels en rekenen afgenomen en de verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels. Er is daarna nog gelegenheid voor herkansing. Profielkerntaken worden voor de eindstage geëxamineerd, basiskerntaken worden na de eindstage geëxamineerd. Examinering van de kerntaken vindt op school plaats m.b.v. examenprojecten, vanwege de transparantie. Het voorkomt problemen in de beoordeling door een verschil in leerbedrijf en bijbehorende beoordelaars. In het begin van leerjaar 3 worden de verplichte centrale examens Nederlands, Engels en rekenen afgenomen en de verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels. Er is daarna nog gelegenheid voor herkansing. Alle kerntaken (basis en profiel) worden in de vorm van een PvB (summatief) afgenomen tijdens de 2 e bpv. Uiteraard kan er ook gekozen worden om tussentijdse examens (formatief) in de opleiding in te plannen. Waak ervoor dat de formulering hieromtrent correct in de OER opgenomen is. Examinering in de BPV Alleen examinering op school m.b.v. examenprojecten, vanwege de transparantie. Het voorkomt problemen in de beoordeling door een verschil in leerbedrijf en bijbehorende beoordelaars. Examinering van kerntaken van basis en profiel (praktijk) Alles wordt geëxamineerd in de praktijk. Dit is de meest realistische plek om te beoordelen of de leerling functioneert als beginnend beroepsbeoefenaar. Voorgestelde examineringsmomenten: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 Basiskerntaak Basiskerntaak Basiskerntaak Profielkerntaak Profielkerntaak Keuzedeel Werkgroepbijeenkomst 24 april

7 Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Profielkerntaken worden voor de stage geëxamineerd. Basiskerntaken worden geëxamineerd na de stage, zodat de leerling in de stage op het gewenste eindniveau kan komen. Alles wordt gedurende de 2 e bpv geëxamineerd. Tijdens de werkgroepsessie is gewerkt met de volgende specifieke kennis-/ vaardigheids-onderdelen: ICT-beheerder: - Communiceren met alle betrokkenen (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk - Helicopterview ICT-werkzaamheden Netwerk- en mediabeheerder: - Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ mediainfrastructuur - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden Diepgaande, specialistische technische kennis van netwerken, media of netwerk-/mediainfrastructuur Documenteren Er is geen uitspraak gedaan over het apart examineren van deze onderdelen. Verplichte centrale examens Nederlands en Rekenen en Engels Verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels Er is geen uitspraak gedaan over het apart examineren van deze onderdelen. Voor de verplichte centrale examinering voor Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van de 2 e examenmogelijkheid (najaar derde leerjaar). Er is dan nog een herkansingsmogelijkheid in voorjaar/zomer 3 e jaar (eventueel kan de leerling hiervoor van stage teruggeroepen worden). Voor de verplichte centrale examinering voor Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van de 2 e examenmogelijkheid (najaar derde leerjaar). Er is dan nog een herkansingsmogelijkheid in voorjaar/zomer 3 e jaar (eventueel kan de leerling hiervoor van stage teruggeroepen worden). De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels worden afgenomen in kwartaal 9, voor de bpv-periode. De leerling moet in zijn stageperiode veel schrijven. De ervaring leert dat dat gemakkelijker gaat als alle stof behandeld is en het examen achter de rug is. De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels worden afgenomen in voor de 2 e bpv-periode. Werkgroepbijeenkomst 24 april

8 Ondersteunende kennis en -vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden: Tijdens de werkgroepsessie is gewerkt met de volgende (specifieke) kennis-/ vaardigheidsonderdelen: - beroeps specifieke kennis en vaardigheden - Nederlands, Engels, Rekenen generiek en voor beroep - Loopbaan en burgerschap ICT-beheerder: - Nederlands voor het beroep - Rekenen voor het beroep - Engels voor het beroep - Loopbaan en burgerschap - Communiceren met alle betrokkenen (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk - Helicopterview ICT-werkzaamheden Netwerk- en mediabeheerder: - Nederlands voor het beroep - Rekenen voor het beroep - Engels voor het beroep - Loopbaan en burgerschap - Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ mediainfrastructuur - Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden - Diepgaande, specialistische technische kennis van netwerken, media of netwerk-/mediainfrastructuur - Documenteren De planning van de kwartalen, waarin wordt gestart met de kennis-/vaardigheidsonderdelen: Onderdeel ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Team 1 Team 2 Team 1 Team 2 Nederlands voor het beroep Rekenen voor het beroep Engels voor het beroep Loopbaan en burgerschap Toepassen brede kennis van open source en closed source software en open standaarden Communiceren met alle betrokkenen 6 4 (zoals opdrachtgevers, ICT-collega s, eindgebruikers, leveranciers) (ook in het Engels) Brede kennis van verschillende 2 7 methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk Helicopterview ICT-werkzaamheden 6 9 Specialistische kennis van en inzicht in het beveiligen van netwerk-/ 8 7 Werkgroepbijeenkomst 24 april

9 mediainfra-structuur Diepgaande, specialistische technische 8 5 kennis van netwerken, media of netwerk-/ mediainfrastructuur Documenteren 2 1 Brede kennis van verschillende methodieken en/of tools voor het inrichten van de beheersprocessen van een servicedesk (voor ICT-beheerder) en Documenteren (voor Netwerk- en mediabeheerder) worden beide al in kwartaal 2 aangeboden tijdens het gezamenlijke traject. Men is van mening dat beide profielen hiervan moeten weten. De verdieping van dat onderdeel voor het betreffende profiel is dan aan de orde na de knip. Er is als team niet heel specifiek gekeken naar de aangeleverde vakkennis en vaardigheden. Wel is opgemerkt dat er aandacht moet zijn voor certificeringslijnen zoals Linux, Cisco, Microsoft. Ook zou bedrijfskunde aan bod moeten komen. Deze kennis/vaardigheidsaspecten zijn niet zozeer gekoppeld aan specifieke werkprocessen, maar komen overal voor. Per project zou gekeken moeten worden of het relevant is. Een netwerk- en mediabeheerder zou zich na het kiezen voor deze richting ook moeten verdiepen in CCNA, Cisco, e.d. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 24 april

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie