B&S. Adviesrapport narrowcasting. Onderzoek naar de mogelijkheden en invoering van narrowcasting in Shop&Fly Eindhoven. Auteur: Richard Lagewaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&S. Adviesrapport narrowcasting. Onderzoek naar de mogelijkheden en invoering van narrowcasting in Shop&Fly Eindhoven. Auteur: Richard Lagewaard"

Transcriptie

1 B&S Adviesrapport narrowcasting Onderzoek naar de mogelijkheden en invoering van narrowcasting in Shop&Fly Eindhoven Auteur: Richard Lagewaard Functie: Stagiair Hogeschool Rotterdam Opdrachtgever: T. Vennema Plaats: Dordrecht Versie: 3.0 Datum:

2 GEHEIMHOUDINGSCLAUSULE Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze uitgave mag niet worden gebruikt voor documentatie in de database van de mediatheek, website van de Hogeschool Rotterdam of een soortgelijke database. Deze uitgave is gepubliceerd door Richard Lagewaard en is exclusief voorbehouden aan de eerste en tweede examinator van de Hogeschool Rotterdam. Dordrecht, Handtekening Hogeschool Rotterdam: Handtekening Student:

3 VOORWOORD Op de Hogeschool Rotterdam vindt in het derde leerjaar van de opleiding Business, IT & Management een stageperiode plaats welke 576 werkuren lang is. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar narrowcasting en een adviesrapport geschreven voor het invoeren hiervan in de nieuwe B&S Shop&Fly winkel op de luchthaven van Eindhoven. De aanleiding van dit onderzoek is dat B&S de klanten in de winkel beter wil bereiken en beter van dienst wil zijn. Door de invoering van narrowcasting kan dit waar worden gemaakt en tevens levert dit geld op door hogere verkoopcijfers en verhuur van reclameruimte. De opdrachtgever is de heer T. Vennema en de bedrijfsbegeleider de heer R. van Loo. De begeleider vanuit Hogeschool Rotterdam is de heer R. Saveur. Ik wil deze personen hartelijk bedanken voor de ondersteuning en begeleiding die zij geboden hebben. Verder wil ik alle andere medewerkers van B&S bedanken die hulp hebben geboden voor het tot stand brengen van dit rapport. Dordrecht, 10 januari 2013, Richard Lagewaard

4 MANAGEMENTSAMENVATTING Het doel van dit rapport is het leveren van een advies over de invoering van narrowcasting in de vernieuwde Shop&Fly vestiging op de luchthaven van Eindhoven. De vraagstelling is als volgt: Wat is de beste manier om narrowcasting in te zetten in Shop&Fly Eindhoven?. VORMEN VAN NARROWCASTING Er zijn verschillende technieken onderzocht, van eenvoudige beeldschermen waarop advertenties en andere (video) beelden op getoond kunnen worden tot het invoeren van chips waarmee mensen met smartphones informatie kunnen opvragen over bepaalde zaken. Het advies is in drie delen opgesplitst namelijk Directe invoering, Mogelijke invoering in nabije toekomst en Mogelijke invoering in verre toekomst. Bepaalde technieken bieden wel veel potentie maar vandaag de dag zal implementatie hiervan nog weinig voordelen bieden. VERDIENMODELLEN Tevens zijn er verschillende verdienmodellen geanalyseerd. Deze modellen laten zien op welke manier er geld binnenkomt. Van de zeven onderzochte modellen zijn er twee modellen gekozen die gebruikt kunnen worden in de nieuwe shop. Dit zijn het reclamemodel en het transactiemodel. Deze modellen gaan gemoeid met het verkopen van artikelen in winkels zonder verplichte bijkomende producten zoals printers met cartridges of auto s met verzekeringen. INVESTERINGSANALYSE In de investeringsanalyse laat zien dat het invoering van narrowcasting veel potentie heeft, mits er goede afspraken worden gemaakt met externe adverteerders en de eigen advertenties van hoge kwaliteit zijn. Indien het maximale uit de narrowcasting systemen wordt gehaald is het mogelijk dat de investeringskosten van afgerond ,- binnen één jaar worden terugverdiend. Vanaf het moment dat dit gebeurd is wordt er winst gemaakt. Het wordt nog beter zichtbaar als de opbrengsten tegenover de Nul-variant worden gehouden. Op deze manier kan goed in kaart worden gebracht wat de echte kosten zijn en de opbrengsten. ADVIEZEN Tijdens het verbouwen van de winkel is het advies direct beeldschermen en mediaplayers te installeren en kassa s met klantendisplay. Op deze apparaten kunnen advertenties worden getoond. Zowel eigen advertenties om verkoopcijfers te verhogen of externe advertenties welke geld opleveren door verhuur van de reclameruimte. Het is mogelijk om op deze manier de omzet met 25% te verhogen. Als in de toekomst de beslissing wordt genomen meerdere technieken in te voeren wordt er aangeraden om voor dat moment een vervolgproject te starten naar de effectiviteit van de technieken op dat moment.

5 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Probleemstelling Doelstelling Leeswijzer Narrowcasting Wat is narrowcasting? Elementen Mogelijkheden Toegepaste narrowcasting concepten Verdienmodellen Achterliggende informatie Modellen Wat is toepasbaar in Shop&Fly Eindhoven? Aanbevolen vormen van narrowcasting Aanbevolen verdienmodellen Investeringsanalyse Oplossingsvarianten Investeringskosten Opbrengsten Nul-variant Projectresultaat Afbakening Aanpak / werkwijze Fasering bouwen winkel Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Literatuurlijst Verklarende woordenlijst... 29

6 1. INLEIDING B&S is een succesvolle internationale groothandel van A-merken in levensmiddelen, parfums, dranken en sigaretten. Vanuit het eigen distributiecenter gaan dagelijks grote hoeveelheden goederen naar o.a. shipchandlers, importeurs, distributeurs, military & offshore projectcateraars, airlines & cruiselines. De handelscontacten zitten in meer dan 90 verschillende landen en wij handelen in ongeveer verschillende producten. B&S heeft een uitstekende reputatie bij haar afnemers. Het staan bekend om kwaliteit, service, snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. Naast groothandel houdt B&S zich ook bezig met detailhandel, in de vorm van verschillende winkels in binnenen buitenland. De binnenlandse winkels bevinden zich op vliegvelden (www.bs-shopfly.nl) en op militaire basissen (www.bs-centralstore.nl). Zowel op de winkellocaties als op het hoofdkantoor wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het assortiment, de klantbeleving, de ondersteunende processen en technologieën zodat de positie behouden wordt en deze zelfs uitbreidbaar is. 1.1 PROBLEEMSTELLING B&S wil in hun Shop&Fly winkel de klanten beter bereiken en van dienst zijn en wil dit bewerkstelligen door middel van narrowcasting. Concurrerende vliegvelden maken hier momenteel al gebruik van en hierdoor loopt Shop&Fly Eindhoven een achterstand op. Binnen dit rapport wordt de volgende vraagstelling geformuleerd: Wat is de beste manier om narrowcasting in te zetten in Shop&Fly Eindhoven? 1.2 DOELSTELLING Dit alles leidt tot een proof of concept (experimenteel ontwerp), een adviesrapport waarin duidelijk wordt hoe narrowcasting het best ingezet kan worden en een advies over het vervolgtraject om de invoering te realiseren. Dit rapport is bestemd voor het personeel van de ICT afdeling van B&S Dordrecht dat betrokken is bij de verbouwing van Shop&Fly Eindhoven. 1.3 LEESWIJZER Dit rapport is op de volgende manier opgebouwd: - Narrowcasting; Hier wordt uitgelegd wat narrowcasting betekent, welke elementen (hardware, infrastructuur, etc.) hier mee gemoeid zijn en welke mogelijkheden er bestaan. - Verdienmodellen; Dit hoofdstuk toont verschillende bestaande verdienmodellen en licht deze toe. - Advies; Hier zal toegelicht worden welke vormen van narrowcasting en verdienmodellen aanbevolen worden voor gebruik in de shop. - Investeringsanalyse; In dit hoofdstuk worden de kosten en baten tegenover elkaar gezet zodat een goed beeld verkregen wordt van de efficiëntie van de investering. - Implementatieplan; in dit plan wordt onder andere de afbakening en de aanpak/werkwijze behandeld. - Conclusie en aanbevelingen; Hier zullen de adviezen verder worden uitgewerkt inclusief de verwachte kosten en baten. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor het implementeren van andere vormen van narrowcasting in de toekomst. 2

7 2. NARROWCASTING 2.1 WAT IS NARROWCASTING? Narrowcasting, ook wel digitale signage of digital out-of-home advertising genoemd (1: Net Display Systems, 2013) werd als eerst beschreven door J. Licklider in 1968 Het leveren van informatie die is gericht op een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip via digitale schermen, veelal op afstand aangestuurd met relevante visuele content." (2: New Sense Media, 2011). Bij broadcasting gaat het er om zoveel mogelijk mensen tegelijk te bereiken met een algemene boodschap. Deze boodschap is voor iedereen te begrijpen maar is niet voor het hele publiek even belangrijk of aantrekkelijk (3: UNCP.edu, 2011). Bij narrowcasting wordt een bericht toegespitst op een bepaalde doelgroep om deze te informeren, te stimuleren of te motiveren. Door middel van narrowcasting kan het publiek worden geëntertaind en tegelijkertijd wordt er reclame gemaakt voor een bepaalde dienst of product. Dit kan zijn door middel van LCD schermen of beamers (passief) of door het gebruik van touchscreen (interactief) waarmee de klanten zelf kunnen kiezen welke informatie zij te zien krijgen. Narrowcasting biedt een uitgebreid scala aan mogelijkheden, afhankelijk van de eisen en wensen van de klant. In dit hoofdstuk zullen verschillen mogelijkheden van narrowcasting worden toegelicht. Broadcasting, wijd, niet toegespitst Reactie Bron Boodschap Narrowcasting, smal, toegespitst Reactie Bron Boodschap Reactie Fig. 1: de informatiestroom bij broadcasting en narrowcasting. 3

8 2.2 ELEMENTEN Narrowcasting zorgt er voor dat de boodschap direct aankomt bij een klant, zonder dat een tussenpersoon zoals personeel van een winkel hier tussen zit. Er zijn vier belangrijke elementen waar rekening mee gehouden dient te worden. 1. Technologie 2. Locatie 3. Advertenties 4. Content TECHNOLOGIE Onder de technologie valt hoofdzakelijk de manier waarop de content wordt gedistribueerd en de manier waarop dit wordt beheerd door middel van een Content Management Systeem. DISTRIBUTIE De distributie en het managen van de content valt onder de technologie, evenals de hardware. Het is van belang dat een oplossing wordt gevonden welke goed te onderhouden is. De distributie van content gaat het best via het internet aangezien dit tegenwoordig nagenoeg overal aanwezig is. Afhankelijk van de gekozen hardware kan de content op een mediaplayer worden gekopieerd, de player kan het zelf automatisch van een server of computer downloaden en vervolgens doorsturen naar het beeldscherm welke het afspeelt. Beeldscherm Beamer Beeldscherm krijgt content binnen van de mediaplayer via HDMI kabel. Mediaplayer Mediaplayer Mediaplayer haalt gegevens via internet op van de server of computer. Internet Computer content manager Fig. 2: de infrastructuur van een eenvoudig narrowcasting systeem. Server Met de computer wordt de content gemaakt en deze wordt op de server geplaatst. 4

9 CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Een Content Management Systeem (CMS) is een softwaretoepassing welke het mogelijk maakt content te ontwerpen en te beheren. Van dergelijk soort software is in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Bij het kiezen van een CMS moet worden nagegaan welke functies nodig zijn. Zo kan er worden afgevraagd of het systeem webbased (applicatie op internet) moet zijn, in dit geval is het vanaf iedere computer toegankelijk zolang er een verbinding is met internet. Er zijn systemen op de markt waarbij mogelijk is om gebruik te maken van bestaande templates, dit zijn vooraf gemaakte onderdelen welke aanpasbaar zijn en te gebruiken zijn voor het maken van de content. Bij andere systemen kan interactiviteit aan de advertentie worden toegevoegd. Er zijn tevens systemen welke al deze functionaliteiten bevatten LOCATIE Als er gekozen is voor het gebruik van monitoren, dan moeten deze goed zichtbaar zijn voor het publiek anders kan de informatie onopgemerkt blijven. Of het nu op publieke locaties is zoals vliegvelden of in een supermarkt, of in de lobby van een hotel, de locatie is heel belangrijk. Om goed gebruik te maken van de locatie en de content hier goed op af te stemmen moet er van tevoren een duidelijke strategie, een duidelijk business model en een goed financieel plan gemaakt worden ADVERTEREN Van tevoren moeten afspraken gemaakt worden met potentiële adverteerders om de beschikbare reclameruimte te verhuren. Verschillende narrowcasting locaties hebben verschillende modellen nodig. Als zich in de toekomst meerdere adverteerders melden kan het netwerk worden uitgebreid, hier moet het model op zijn voorbereid CONTENT De content is het belangrijkste onder de elementen van narrowcasting. Content moet opvallen en aantrekkelijk zijn, het moet de klant overhalen om het product waarvoor geadverteerd wordt te kopen, de betreffende bestemming te bezoeken of op een andere manier te reageren op de content. Volgens een onderzoek van e- Poc Narrowcasting naar de invloeden van retailschermen wordt 80% van de aankoopbeslissingen gemaakt op de winkelvloer (4: e-poc, 2011). Door narrowcasting in te zetten kan gebruik gemaakt worden van het feit dat de klant in de stemming is om te kopen. De content kan onder andere betrekking hebben op de locatie van het systeem, het weer of het moment van de dag. Op deze manier kan de omzet nog meer verhoogd worden. Het is van groot belang dat de content van hoge kwaliteit is om zo effectief mogelijk te zijn. Het moet de aandacht van de klant trekken en de klant niet afschrikken. Alleen dan kan het maximale uit de narrowcasting systemen worden gehaald. Het toevoegen van interactiviteit aan de narrowcasting systemen is een goede manier om de aandacht van mensen te trekken. De klanten kunnen dan zelf invloed uitoefenen op wat zij te zien krijgen. 5

10 2.3 MOGELIJKHEDEN PASSIEF & INTERACTIEF Er zijn grofweg twee manieren om narrowcasting toe te passen. Op een passieve manier en op een interactieve manier. Bij passieve narrowcasting dient het scherm als zender van content en de consument als ontvanger, het is eenrichtingsverkeer. De klant kan de content bekijken en teksten lezen maar kan verder geen invloed uitoefenen op wat zij zien. Passieve content omvat onder andere filmpjes, digitale afbeeldingen en digitale flyers. De communicatie bij passieve narrowcasting kan op deze manier worden weergegeven. Zender (scherm) Boodschap Ontvanger Fig. 3: De communicatie bij passieve narrowcasting. Daarentegen is het bij interactieve content zo dat de klant feedback kan geven. Door middel van bijvoorbeeld een touchscreen kan de klant zelf bepalen wat hij of zij wil zien of lezen. Op deze manier is er dus geen sprake meer van eenrichtingsverkeer omdat de klant zelf kan reageren op de aangeboden content. De communicatie bij interactieve narrowcasting kan op deze manier worden weergegeven. Zender (scherm) Boodschap Feedback Ontvanger Fig. 4: De communicatie bij interactieve narrowcasting. BEELDSCHERM & BEAMER Narrowcasting met behulp van een beeldscherm is de meest standaard manier om informatie over te brengen op de klanten. Beeldschermen kunnen vrijwel overal worden opgehangen. Hierop kan onder andere worden geadverteerd voor artikelen door middel van afbeeldingen/foto s of films worden getoond over bestemmingen en de omgeving. Al deze mogelijkheden maakt het een van de meest gemakkelijke en veelzijdige methoden. Als de beschikbare ruimte het toelaat kan een beamer dezelfde mogelijkheden bieden als een beeldscherm en hier kan ook in combinatie met speciaal folie een groot touchscreen worden gemaakt. 6

11 Draadloos internet Draadloos internet kan worden ingezet als narrowcasting binnen bijvoorbeeld een hotel of restaurant. Door een draadloze verbinding aan te bieden waarbij de klant zich gratis kan aanmelden op een website kan er daarop direct worden geadverteerd. Het gebruik van smartphones en tablets neemt alleen maar toe en daarom is het erg verstandig om als bedrijf gratis draadloos internet (WiFi) aan te bieden. Mensen die voor hun werk moeten reizen met het vliegtuig kunnen op deze manier op de luchthaven ook werk uitvoeren als dit nodig is. Mensen die niet voor hun werk weg gaan maar op vakantie kunnen het weer bij hun bestemming bekijken of kunnen een laatste bericht op Facebook achterlaten. Zodra er wordt ingelogd op het netwerk kan automatisch worden doorgeschakeld naar de website van de duty-free shop met daarop aanbiedingen of andere informatie. Een nadeel is dat het irritatie kan opwekken bij de klanten aangezien zij niet op internet willen voor de advertenties. RFID RFID staat voor Radio Frequency Identification, dit is een technologie welke mogelijkheden geeft tot het opslaan en aflezen van informatie van de RFID-tags (of chips). Van de RFID tags bestaan verschillende soorten namelijk actief, semi-actief (of semi-passief) en passief (5: Dalosy, 2008). Een actieve RFID tag heeft een eigen batterij en kan daardoor een sterk signaal uitzenden. De actieve tag kan gelezen worden en er kan informatie op geschreven worden door middel van een remote receiver (ook wel reader of lezer genoemd). Semi-actieve tags beschikken ook over een eigen energiebron maar deze antwoord alleen als er een signaal binnenkomt. Passieve tags hebben geen batterij. Deze tags gebruiken het elektromagnetisch veld van een lezer, zetten dit om in stroom en gebruiken dit om een bericht uit te zenden. NFC Near Field Communication, een contactloze methode van communicatie die tegenwoordig steeds vaker in telefoons en tablets wordt geïmplementeerd. Er zijn vier verschillende typen NFC tags op de markt. De tags verschillen slechtst in de manier waarop deze zijn gemaakt (het elektrisch circuit, chip), de opslagcapaciteit (6: NFCtags.com) en de snelheidsoverdracht (7: radio-electronics.com). Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de tags. De tags zijn te programmeren met writers (schrijvers) of met een apparaat welke draait op het Android besturingssysteem en vanzelfsprekend de beschikking heeft over een NFC chip (8: CNet, 2012). Fig. 5: Zelfklevende NFC tags op een rol Hier boven staat een afbeelding van zelfklevende NFC tags op een rol. Deze tags kunnen op een willekeurige plaats worden geplakt waarna ze geprogrammeerd kunnen worden. Zo kan dit naast een schap met wijn geplakt worden en geprogrammeerd met een link naar de internetpagina waar meer informatie over deze wijnen te lezen is. Ook kan een NFC tag als visitekaartje worden gebruikt, zie afbeelding links. Zo is er maar één nodig en ieder persoon welke het visitekaartje wil kan deze scannen met de smartphone of tablet. Fig. 6: NFC tag in visitekaartje en smartphone welke deze kan scannen 7

12 Deze tags kunnen in drie verschillende standen werken, namelijk: - Tag emulatie: NFC bootst een RFID tag na. Een telefoon kan zo worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot onder andere dierentuinen door middel van speciale toegangspoortjes na het online betalen van de toegangsbewijzen. - Active mode: NFC werkt als lezer/reader. Informatie van chips kan worden ingelezen, bijvoorbeeld productinformatie. De telefoon wordt bij het product gehouden welke over een NFC tag beschikt en de informatie wordt naar het toestel verstuurd. - Peer-to-peer mode: Gegevensoverdracht. Voor het versturen van contactinformatie of internetadressen of het verrichten van betalingen. NFC tag type 1 NFC tag type 2 NFC tag type 3 NFC tag type 4 Standaard capaciteit: 96 byte 48 byte 1 kilobyte 4 kilobyte Maximaal mogelijke capaciteit: 96 byte 144 byte 4 / 9 kilobyte 32 kilobyte Overdrachtsnelheid 13,25 kilobyte per seconde 13,25 kilobyte per seconde 26,5 kilobyte per seconde 13,25 tot 53 kilobyte per seconde Duur van oversturen gegevens (max. capaciteit)* 0,007 seconden 0,01 seconden 0,34 seconden 0,6 seconden * Dit is de overdrachtsnelheid, afhankelijk van de hardware in de lezer kan het langer duren voordat het apparaat reageert. Fig. 7: Overzicht NFC tag typen De standaard capaciteit van type 1 tags is voldoende voor het toevoegen van een internetadres van ongeveer 80 characters. De standaard capaciteit van tags van type 4 kan ongeveer 4000 characters bevatten. De inhoud kan zijn tekst, een internet adres met of zonder tekst, een telefoonnummer, een sms, etc. Near Field Communication kan worden gebruikt in combinatie met andere vormen van narrowcasting. Zo kan bij een LCD scherm een NFC chip geplaatst worden zodat mensen extra informatie kunnen opzoeken op een smartphone of tablet of ze kunnen de gegevens opslaan zodat er later iets mee gedaan kan worden. In de nabije toekomst is het tevens mogelijk om te betalen door middel van NFC. Momenteel staat dit nog in de kinderschoenen, de ontwikkelingen zullen nog jaren duren voordat er op veel plaatsen in Nederland op deze manier veilig betaald kan worden (9: Nu, 2012). Dit betekent dat de pinpas niet meer in de pinterminal gestoken hoeft te worden maar er alleen naast gehouden hoeft te worden. BLUETOOTH Bluetooth is een radioverbinding die op een maximale afstand van 10 meter (zwak signaal) data kan versturen (10: howstuffworks.com, 2011). Bluetooth werkt point-to-multipoint, dit betekent dat één signaalbron naar meerdere ontvangers data kan verzenden. Naast RFID en NFC kan ook bluetooth gebruikt worden om informatie naar telefoons, tablet of laptops te zenden. Met sterke bluetooth signalen kunnen apparaten tot 300 meter worden bereikt. Zo kan er in een advertentie voor een bepaald artikel tekst in beeld komen dat de consument meer informatie kan krijgen als zij bluetooth inschakelen op hun telefoon. De consument moet eerst het bericht accepteren voordat het op de telefoon geplaatst wordt, dit om de veiligheid en privacy van de klant te verbeteren. 8

13 KASSA S Op kassa terminals kan een extra scherm gemonteerd worden welke naar de klant gericht staat. Hierop kan informatie worden getoond zoals een virtuele kassabon en/of extra aanbiedingen in combinatie met een weerbericht, nieuws of andere informatie. Door deze schermen op de kassa terminals te monteren is het mogelijk om de klant tijdens betaling van producten te voorzien van informatie. Hierop kan een virtuele kassabon worden getoond en een afbeelding van de producten die de klant aanschaft. Op het vliegveld van Eindhoven worden altijd boardingcards van de klanten gescand wanneer er iets afgerekend wordt. Het is mogelijk om speciale, sterk op de klant toegespitste aanbiedingen te geven op de schermen in combinatie met de bestemming van de klant of producten die op dat moment worden afgerekend. Fig. 8: Klantendisplay Zo is het mogelijk om reizigers naar een warm land korting te geven op zonnebrandcrème of een zonnebril en iemand die naar een regenachtig land vliegt kan korting krijgen op een paraplu. QR-CODES Een QR-code is een tweedimensionale (bar)code. QR staat voor Quick Response. Deze codes bestaan uit zwarte en witte blokjes en kunnen met onder andere smartphones en tablets gescand worden. De codes kunnen gemaakt worden met behulp een generator, hierin kan een internetadres worden ingevoerd, een stuk tekst, locatie op Google Maps, etc. (11: qr-codegenerator.nl). Op deze manier kan onder andere productinformatie gegeven worden in winkels. INTERACTIVITEIT Fig. 9: QR-code Door interactiviteit toe te voegen aan passieve systemen als beeldschermen kan de doelgroep zelf bepalen wat er getoond wordt. Vloeren, muren, trappen of andere voorwerpen kunnen interactief worden gebruikt. Vloertegels kunnen oplichten als een persoon er op staat, traptreden kunnen geluid maken en een muur kan worden gebruikt als groot touchscreen. Het sturen van een digitale vakantiekaart vanuit de shop is tevens een mogelijkheid. Er kan een foto uitgezocht worden, tekst worden toegevoegd een adres worden ingevoerd en een tijdstip worden aangegeven waarop het verstuurd moet worden. Fig. 10: Interactieve videowall met touchscreen 9

14 2.4 TOEGEPASTE NARROWCASTING CONCEPTEN AKO AKO is een Nederlandse winkelketen bestaande uit meer dan honderd winkels die onder andere boeken en tijdschriften aanbieden. De winkels zijn vaak te vinden op/bij plaatsen als treinstations en luchthavens. Vooral Vanaf 2004 heeft AKO in hun winkel in de Schiphol Plaza narrowcasting ingezet in de vorm van LCD schermen waarop commercials en advertenties worden getoond van leveranciers en uitgevers. Schiphol verwerkt per jaar grof weg 40 miljoen passagiers, dat zijn meer dan passagiers per dag die langs de LCD schermen lopen. Op grote knooppunten zoals op Schiphol zijn naast Nederlanders veel mensen uit het buitenland aanwezig waardoor deze het woord kunnen verspreiden in hun eigen land, op deze manier probeert AKO te internationaliseren (12: Emerce.nl, 2004). GOLDEN TULIP HOTEL RUYGHE VENNE Het hotel was op zoek naar een narrowcasting oplossing om haar klanten te vermaken tijdens het eten of het wachten, om te informeren over aanbiedingen en acties of het bedrijf beter te laten leren kennen op een meer persoonlijk gerichte manier. Hier zijn twee grote beeldschermen opgehangen waarop informatie wordt getoond als productfoto s, mededelingen, video s en openingstijden. Ook wordt hier op het weerbericht getoond en nieuws van het NOS (13: Cenze.nl). Fig. 11: LCD scherm in Golden Tulip hotel DIERGAARDE BLIJDORP Klanten van RABO Mobiel hoeven in deze dierentuin niet meer te wachten voor het kopen van een entreekaartje. Tickets worden online besteld en betaald met ideal of creditcard. Eenmaal bij de ingang van Blijdorp wordt de smartphone, welke beschikking moet hebben over een NFC chip, bij het contactpunt van de NFC-poort gehouden en zo wordt toegang verkregen. KRAFT FOODS Het bedrijf testte in verschillende supermarkten in San Fransisco met NFC naast QR-codes. De consument kan hier via een smartphone verschillende recepten, informatie en apps downloaden over Kraft kaas en Kabisco koekjes. While NFC may be a more engaging marketing tool than QR codes, the audience for NFC tags is still very limited. For this reason, QR codes are expected to remain the most favored mobile marketing tool in the business, at least until more consumers get their hands on NFC-enabled mobile devices. (14: Kraft Foods, 2012). 10

15 3. VERDIENMODELLEN 3.1 ACHTERLIGGENDE INFORMATIE Een verdienmodel beschrijft de manier waarop een organisatie geld kan verdienen. Dit kan zijn door onder meer het aanbieden van online diensten, de verkoop van goederen of verhuur van reclameruimte. Verdienmodellen zijn er in vele soorten en maten. Narrowcasting is een redelijk nieuw concept en dit vraagt ook om vernieuwde verdienmodellen. Hieronder de meest gebruikte en meest gangbare algemene verdienmodellen (15: De-Innovator, z.d.). Bij ieder model is een diagram gegeven welke aantoont op welke manier geld binnenkomt. Modellen die geen toegevoegde waarde hebben voor dit adviesrapport zijn weggelaten, dit zijn modellen die te maken hebben met het lenen en leasen van goederen en dat is hier niet van toepassing. In hoofdstuk 4 worden verdienmodellen die geschikt zijn voor narrowcasting verder uitgewerkt. 3.2 MODELLEN RECLAMEMODEL Het aanbieden van ruimte om te adverteren tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dit kan onder andere ruimte zijn in een tijdschrift, krant, op borden langs de weg of in voetbalstadions of plaatsen op websites. Door gebruik te maken van jaargetijden, vakanties of evenementen kan volgens dit model effectief reclame worden gemaakt. Wel bestaat het risico dat mensen het missen of dat de boodschap niet aankomt door content van matige kwaliteit. Verbruik INSTAPMODEL Bij het instapmodel (of freemium, samenvoeging van de woorden free en premium) is het zo dat een dienst of product gratis wordt aangeboden, maar voor de complete versie of een upgrade van de gratis versie moet worden betaald. De gratis versie kan een trial zijn welke een beperkt aantal dagen gratis gebruikt kan worden of een versie van de software waarvan een aantal functionaliteiten zijn geblokkeerd. Hiervan zijn talloze voorbeelden te noemen, zoals Nero cd-burn software, videoconverters en andere software. Van Free naar Premium LOKAASMODEL Dit model lijkt enigszins op het instapmodel, een basis product is voor een lage prijs aan te schaffen, maar de onderdelen die nodig zijn zijn relatief duur. Een goed voorbeeld hiervoor zijn printers. De printer zelf is redelijk goedkoop (een goede printer voor thuis is al te krijgen voor onder de 100,-) maar de prijzen van de cartridges om de printer in werking te houden kunnen variëren van 20,- tot wel meer 60,-. Printer Cartridges Onderhoud KOPPELVERKOOP Door middel van dit verdienmodel wordt eerst een succesvol product verkocht tegen een lage prijs waaraan vervolgens andere producten gekoppeld zijn die voor een hogere prijs worden verkocht. Deze producten zijn vaak optioneel maar verbeteren wel de gebruikerservaring. Voorbeelden hier van zijn autoverzekeringen en boekenpakketten. Optionele producten 11

16 SERVICEMODEL Dit model lijkt veel op het bovenstaande Koppelverkoop model. Allereerst wordt een product verkocht, bijvoorbeeld een auto. Aan een bijkomend product, het onderhoud van de auto, zit een hogere marge en daaraan wordt het meeste geld verdiend. TRANSACTIEMODEL Ook is het mogelijk voor de adverteerder om per transactie te betalen. Er wordt geadverteerd voor artikel X en dit artikel wordt op een dag honderd maal verkocht. De adverteerder betaalt dan honderd maal bedrag Y aan de eigenaar van de narrowcasting systemen. Dit heeft veel weg van het eerder genoemde verbruiksmodel maar Bijkomend product Verkopen 12

17 4. WAT IS TOEPASBAAR IN SHOP&FLY EINDHOVEN? 4.1 AANBEVOLEN VORMEN VAN NARROWCASTING Hieronder de mogelijkheden voor narrowcasting aanbevolen voor Shop&Fly op Eindhoven Airport. Onderverdeeld in directe invoering, in de nabije toekomst (1 tot 2 jaar) en verre toekomst (2 tot 5 jaar). In 2012 heeft Eindhoven Airport een record aantal van 2,98 miljoen passagiers verwerkt (16: Economie.nieuws.nl, 2013). Al deze passagiers zijn potentiële klanten van de Shop&Fly winkel DIRECTE INVOERING BEELDSCHERM Deze vorm van narrowcasting is goed mogelijk op het vliegveld aangezien dit een betaalbare en effectieve manier van adverteren is mits de getoonde content van goede kwaliteit is en betrekking heeft op de juiste doelgroep. Passagiers zien de advertenties en kunnen hierop reageren door het kopen van het artikel waarvoor geadverteerd wordt, de bestemming te bezoeken die in de video te zien is of een op een andere manier actief reageren. Voor de invoering van beeldschermen is per scherm een mediaplayer vereist. Deze mediaplayer downloadt de content via internet en stuurt deze door naar de beeldschermen. De reclameruimte op deze schermen kan verhuurd worden. KLANTENDISPLAY OP KASSA Deze narrowcasting techniek is tevens goed te implementeren in de shop. Op deze manier kunnen de klanten attent gemaakt op bepaalde advertenties. Als een combinatie van artikel A en B momenteel in de aanbieding is en de klant heeft alleen artikel A dan kan deze advertentie worden getoond om de klant hiervan op de hoogte te brengen. De kassa s moeten worden uitgebreid met klantendisplays. De ruimte hierop kan gebruikt worden voor het tonen van advertenties voor de klant MOGELIJKE INVOERING IN NABIJE TOEKOMST QR-CODES Het is goed mogelijk om de schappen van verschillende producten van QR-codes te voorzien. Op deze manier kunnen klanten zelf meer informatie over bepaalde zaken opvragen waarmee direct extra advertenties kunnen worden getoond. Een derde van de Nederlanders beschikt over een smartphone waarmee QR-codes gescand kunnen worden en dit aantal blijft groeien (17: Tweakers, 2011) en daarom biedt dit veel potentie. Als klanten meer informatie willen opvragen van een bepaald product of een advertentie van een plaats of hotel dan kan de code gescand worden. De QR-codes kunnen worden gegenereerd op internet en worden uitgeprint met een normale printer. BLUETOOTH In tegenstelling tot de beschikbaarheid van NFC hebben al veel mensen wel een telefoon welke bluetooth ondersteunt. Zo kunnen veel mensen dieper in gaan op advertenties door informatie naar hun toestellen te laten zenden. Hiervoor is een zender nodig welke een bluetooth signaal uitzendt. Deze zender kan geprogrammeerd worden aan de hand van de te versturen informatie. 13

18 DRAADLOOS INTERNET Er is momenteel al draadloos internet beschikbaar maar dit is in het beheer van Eindhoven Airport zelf en niet van Shop&Fly. Het is mogelijk om dit te combineren met advertenties van de winkel. Zodra er wordt ingelogd op het netwerk kan er automatisch worden doorgeschakeld naar de website van de shop met daarop aanbiedingen of andere informatie. Hiervoor zijn routers nodig welke Wi-Fi ondersteunen en een goed bereik hebben (ca. 50 meter) en is genoeg bandbreedte noodzakelijk om de snelheid van het internet hoog te houden. INTERACTIVITEIT In de schappen kunnen touchscreen schermen worden geïnstalleerd waarop tegen betaling door middel van speciale software digitale vakantiekaarten verstuurd kunnen worden, foto s van de bestemming van de reiziger bekeken kunnen worden of meer informatie kan worden opgevraagd over bepaalde artikelen in de winkel door middel van internet. BEAMER Het voordeel ten opzicht van beeldschermen is dat met het gebruik van een beamer een mooie eye-catcher gemaakt kan worden. Er kan op glas worden geprojecteerd, met behulp van speciaal folie op het glas (18: Ortek), en met de juiste content kunnen hier mooie advertenties mee getoond worden welke goed de aandacht van de klanten kan trekken MOGELIJKE INVOERING IN VERRE TOEKOMST Als er in de toekomst wordt overgegaan op invoering van de volgende technieken, wordt er aangeraden niet beiden in te voeren. Deze technieken overlappen elkaar en dit heft het nut gedeeltelijk op. Zie hoofdstuk 7.1 Aanbevelingen voor meer informatie. NFC In de toekomst is het mogelijk dit te implementeren, op dit moment zal het nog weinig voordelen bieden. Het aantal mensen dat in het bezit is van een smartphone met NFC chip is nog erg laag maar dit aantal zal de komende jaren sterk groeien. NFC tags zijn op een rol verkrijgbaar (zie hoofdstuk 2.3 Mogelijkheden). Deze tags zijn zelfklevend en kunnen geprogrammeerd worden met een Android apparaat. RFID Het is mogelijk dit in de toekomst te implementeren. De functionaliteiten van RFID komen overeen met die van NFC, ook op de RFID tags kunnen internetadressen worden opgeslagen welke met telefoons kunnen worden gedownload en bekeken, kunnen producten geïdentificeerd worden en kan productinformatie worden gegeven. De kosten voor productie zijn momenteel nog te hoog maar deze zullen sterk afnemen zodra de tags geprint kunnen worden op de artikelen zelf. 14

19 4.2 AANBEVOLEN VERDIENMODELLEN Niet alle soorten verdienmodellen kunnen worden toegepast in Shop&Fly op Eindhoven Airport. Degenen waarvan het wel mogelijk is om toe te passen zullen hieronder verder worden toegelicht. Modellen als het lokaasmodel of het servicemodel zijn niet van toepassing aangezien er in de shop geen service zoals onderhoud wordt gepleegd of artikelen worden verkocht die onderdeel zijn van iets groters. RECLAMEMODEL Het reclamemodel is goed toepasbaar in de winkel op het vliegveld. Ruimte op LCD schermen kan worden verhuurd als reclameruimte en zo kunnen inkomsten worden verkregen. Het is mogelijk om de adverteerder voordeel te bieden als een abonnement voor langere tijd wordt afgesloten. Voorbeeld (let op, fictieve bedragen!): Bij een abonnement voor één maand wordt 0,15 per minuut betaald voor iedere keer dat de content wordt getoond. Bij twee maanden wordt 0,13 betaald, bij vier maanden 0,10 en bij een half jarig abonnement 0,08. De adverteerder kan zelf bepalen hoe lang de advertentie duurt, hoeveel maal per uur de advertentie getoond wordt, het aantal dagen per maand en het aantal maanden. Hierbij wordt rekening gehouden met de openingstijden van de winkel, de schermen zullen gemiddeld van 5:00 tot 20:00 aan staan. Het te betalen bedrag kan worden berekend door middel van de volgende formule: (totaal) = (m) x M(a) x U x D x M(m) Waarin: (totaal) (m) M(a) U D M(m) = Het te betalen bedrag door de adverteerder in de tijd dat het abonnement loopt = Bedrag per minuut = Aantal minuten per advertentie = Aantal maal per uur = Aantal dagen per maand = Aantal maanden Bedrag per maand Tijdsduur van abonnement Fig. 12: Te betalen bedrag door adverteerder tegenover tijdsduur van abonnement in reclamemodel In dit diagram is te zien dat er bij een langer abonnement een klein bedrag wordt betaald per maand, maar er bestaat dan wel de zekerheid van inkomen voor een langere periode. Dit verdienmodel wordt verder uitgewerkt met cijfers in hoofdstuk 5.3 Opbrengsten. 15

20 TRANSACTIEMODEL Dit model is tevens goed toepasbaar in de winkel van Shop&Fly. Het is mogelijk dit model naast het reclamemodel te hanteren. Er wordt geadverteerd voor artikel X, tijdens de advertentieperiode wordt dit artikel een bepaald aantal keer verkocht. De adverteerder betaalt een vast percentage van de verkoopprijs per verkocht artikel aan de beheerder van de narrowcasting systemen. Hier is de gemiddelde verkoopprijs van de artikelen in Shop&Fly Eindhoven in 2012 aangehouden, namelijk 10,68. (totaal) = V x (a) x P Waarin: (totaal) = Het te betalen bedrag door de adverteerder in de tijd dat het abonnement loopt V = Aantal verkochte artikelen (a) = Actieprijs van het artikel P = Te betalen percentage van de verkoopprijs door adverteerder (5% = 0,05, 6,5% = 0,065) Te betalen bedrag door adverteerder Verkochte producten Fig. 13: Te betalen bedrag door adverteerder tegenover aantal verkochte artikelen in transactie model In het geval van gebruik van het transactiemodel wordt er niet alleen geld betaald door de adverteerder per verkocht product maar er komt ook geld binnen door de marge op ieder product. Dit zal tevens in hoofdstuk 5.3 Opbrengsten verder worden toegelicht met cijfers. Omzet door verkopen Verkochte producten Fig. 14: Omzet tegenover het aantal verkochte artikelen in transactie model 16

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Verdienmodellen. De opzet tot de keuze van het juiste verdienmodel. Marijn Mulders September 2014 V1.0 www.tolobranca.nl

Verdienmodellen. De opzet tot de keuze van het juiste verdienmodel. Marijn Mulders September 2014 V1.0 www.tolobranca.nl Verdienmodellen De opzet tot de keuze van het juiste verdienmodel Marijn Mulders September 2014 V1.0 www.tolobranca.nl Inhoudsopgave 1. 1.1. 1.2. 1.3. Verdienmodellen.... 3 Inleiding... 3 Producten/Diensten

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Virtual Fitness. by First Impression

Virtual Fitness. by First Impression Virtual Fitness by First Impression De Virtual Fitness Mediaplayer van First Impression is het meest geavanceerde systeem op de markt voor het inplannen en afspelen van virtuele groepslessen. De combinatie

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Virtual Fitness by First Impression

Virtual Fitness by First Impression Virtual Fitness by First Impression De Virtual Fitness Mediaplayer van First Impression is het meest geavanceerde systeem op de markt voor het inplannen en afspelen van virtuele groepslessen. De combinatie

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Narrowcasting. NORISK Signage. Webapplicatie. Ook wel: digital signage of digital out of home (DOOH)

Narrowcasting. NORISK Signage. Webapplicatie. Ook wel: digital signage of digital out of home (DOOH) Narrowcasting Ook wel: digital signage of digital out of home (DOOH) Narrowcasting is een vorm van communicatie waarbij publiek op een bepaalde locatie wordt bereikt door middel van een beperkt netwerk

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Standaard kleuren U kunt ervoor kiezen de Druppel aan te passen aan uw huisstijl door kleur en geplaatst logo.

Standaard kleuren U kunt ervoor kiezen de Druppel aan te passen aan uw huisstijl door kleur en geplaatst logo. Pagina: 1 van 5 Druppels De Druppel is het betaal- en identificatiemiddel van WithOut, de Druppel is een pasje in de vorm van een sleutelhanger. De gebruiker heeft slechts één Druppel nodig, maar kan er

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding 1 Mediaplayer X9 XBMC / Kodi Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: A B Klik op de knop SettingsMbox

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Interactief: Communicatie via SocialMedia en schermen

Interactief: Communicatie via SocialMedia en schermen 1 Voor de shoppingcenter propositie zijn (in ieder geval) vier benaderingswijzen mogelijk: 1. Vastgoedbeheerder 2. Winkeliersvereniging 3. Ondernemers/Winkeliers 4. Adverteerder De vierde benaderingswijze

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 1 Inhoudsopgave Steeds vaker maak ik gebruik van de NFC chip in mijn bankpas. Steeds vaker zie ik commercials voorbij komen van ticket systemen die rechtstreeks

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet,

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet, DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste consumenten hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt,

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Welkom Introductie Netwerk Member programma

Welkom Introductie Netwerk Member programma Welkom Introductie Netwerk Member programma 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Wie is MOBICROSS? DEEL 2 MOBICROSS doet het anders DEEL 3 Het Netwerk Member programma DEEL 4 Het Netwerk Member Commissie

Nadere informatie

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1 NEDAP ONS APP Nedap Ons App 18-4-2016 Pagina 1 Configuratie van de Nedap Ons app (Android) Dit artikel geeft uitleg wat nodig is om de Nedap Ons app te kunnen gebruiken op een mobiel apparaat van Google

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER

INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER INSTALLATIE HANDLEIDING ZTE MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software

bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software is een geregistreerd product van Webova Nederland. VERSIE 1.8 AUGUSTUS 2015 INHOUDSOPGAVE Wat is Narrowcasting Wat is Controlscreen? Voor wie is Controlscreen?

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Uw smartphone als sleutel

Uw smartphone als sleutel Uw smartphone als sleutel AirKey Het sluitsysteem voor flexibele toepassingen Net zo dynamisch als de behoeften van de klant AirKey is een eigen innovatie van EVVA. Het elektronische sluitsysteem dat ontwikkeld

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelformule App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Handleiding jouw digitale visitekaartje

Handleiding jouw digitale visitekaartje Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Stevig gebouwd: De rubberen afwerking van het lcd-scherm en de basis dempt de schokken en biedt zo de beste bescherming tegen vallen.

Stevig gebouwd: De rubberen afwerking van het lcd-scherm en de basis dempt de schokken en biedt zo de beste bescherming tegen vallen. Dell Chromebook 11 Superieure duurzaamheid en ontwerp Schoolbestendig: De Dell Chromebook 11 is MIL-STD (Amerikaanse militaire standaard) getest op duurzaamheid, druk, temperatuur, vochtigheid, schokken

Nadere informatie

NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel

NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel NFC, WTF?! Hét nieuwe communicatiemiddel 2 Inhoudsopgave Introductie pag. 3 Near Field Communication pag. 4 NFC gebruiken met je telefoon pag. 5 Smartphones pag. 5 Social Networking pag. 5 Betalen met

Nadere informatie

Horeca NFC. Eenvoudig contactloos betalen

Horeca NFC. Eenvoudig contactloos betalen Horeca NFC Eenvoudig contactloos betalen HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling , J. Elfrink (j.elfrink@nl.ccv.eu) CCV Services B.V. v2.3, 13-04-2015 Definitief Ref.: - CCV Services B.V. Postbus 9226 6800 KH Arnhem 026 3849911 www.ccv.eu CCV Services B.V.2015. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

IN DETAIL: Hotel Premium Essentials in detail (wijzigingen voorbehouden, 03/2012 OCILION IPTV Technologies GmbH 1/7

IN DETAIL: Hotel Premium Essentials in detail (wijzigingen voorbehouden, 03/2012 OCILION IPTV Technologies GmbH 1/7 IN DETAIL: Doelgroep: Hotels of gasthuizen, voorzien van een gestructureerde bekabeling en de wens voor een TV systeem dat het wezenlijke tot in de perfectie kan bieden. Eenvoudig: Eenvoudige installatie

Nadere informatie

Handleiding. Mobiel Internet Veiligheidspakket Versie Maart 2015

Handleiding. Mobiel Internet Veiligheidspakket Versie Maart 2015 Handleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket Versie Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 2.1 Eerste gebruik 4 2.2 Tweede en volgende

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV interactief concept mobiel tv online social NIEUW resporter Resporter Opgericht augustus 2012 RESPORTER: ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL

Nadere informatie

DIGITAL SIGNAGE. En hoe verkoop ik dit

DIGITAL SIGNAGE. En hoe verkoop ik dit DIGITAL SIGNAGE En hoe verkoop ik dit ER IS GEEN STANDAARD OPLOSSING Omdat klanten uniek zijn en de behoeften ook, is er helaas geen kant en klare oplossing Er zijn misschien wel te veel mogelijkheden

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

DRAADLOZE TV STREAMINGBOX

DRAADLOZE TV STREAMINGBOX DRAADLOZE TV STREAMINGBOX Korte Installatiehandleiding DN-70310 1. Productintroductie Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze DIGITUS Draadloze TV streamingbox. Volg a.u.b. de instructies van de

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

LINKS. 2. EasyTRX² verbeteringen 2012. NIEUW in 2012

LINKS. 2. EasyTRX² verbeteringen 2012. NIEUW in 2012 Holland Marine Hardware Nieuwsbrief maart 2012 1.Introductie nieuwe producten Tijdens de Hiswa Amsterdam introduceren wij een aantal nieuwe producten. Het betreft AIS ontvangers en transponders met WIFI.

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Continu bekwaam op de werkplek

Continu bekwaam op de werkplek Continu bekwaam op de werkplek Versie 10.16 Meer weten? health@noordhoff.nl 030 638 3378 www.noordhoff-health.nl Meer weten? health@noordhoff.nl www.noordhoff-health.nl Continu bekwaam op de werkplek PulseWeb

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s.

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Klik hier voor de specificaties 4 inch screen The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Uitstekende kijkhoeken De hoge kwaliteit van

Nadere informatie

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare INTRODUCTIE HelloMediCare is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde software

Nadere informatie

CloudWindow digital signage

CloudWindow digital signage CloudWindow digital signage Uw kostenefficiënte alles-in-één oplossing voor digitale reclame Een unieke oplossing voor uw reclamecampagnes Maak uw reclame efficiënter door te adverteren op de plaats waar

Nadere informatie

12.1 Stapsgewijs uw Bluetooth monitoring systeem installeren.

12.1 Stapsgewijs uw Bluetooth monitoring systeem installeren. Handleiding Monitoring bluetooth De monitoring voor de KLNE Solartec omvormers kan op diverse manieren worden gerealiseerd. De navolgende systemen zijn ter beschikking: 1. Bluetooth draadloos systeem.

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

Hoe wordt de Philips dicteerhub gebruikt

Hoe wordt de Philips dicteerhub gebruikt Hoe wordt de Philips dicteerhub gebruikt Een gids voor klanten Wat is de Philips SpeechExec dicteerhub? Met de diensten van de SpeechExec dicteerhub profiteert u van alle voordelen van een professionele

Nadere informatie

"JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP?"

JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP? TexoWebshop Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen: TexoContent

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Bent u makelaar en wilt u uw actuele woningaanbod tonen op één of meerdere LCD TV beeldschermen in uw etalage?

Bent u makelaar en wilt u uw actuele woningaanbod tonen op één of meerdere LCD TV beeldschermen in uw etalage? Bent u makelaar en wilt u uw actuele woningaanbod tonen op één of meerdere LCD TV beeldschermen in uw etalage? Door een koppeling met RealWorks, Goes en Roos of een andere gegevensbron wordt uw woningaanbod

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING

TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING Deze resultaten, uit een van de meest uitgebreide onderzoeken naar het gebruik

Nadere informatie

Waarom heeft nog niet iedereen een intelligente koelkast?

Waarom heeft nog niet iedereen een intelligente koelkast? Waarom heeft nog niet iedereen een intelligente koelkast? Essay Minor Embedded Systems Bas Conijn Tom Conijn Contents Inleiding... 3 Geschiedenis van de intelligente koelkast... 4 Hoe herken je een intelligente

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie