Burgers uit de bocht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgers uit de bocht"

Transcriptie

1 Burgers uit de bocht Mobiliteit ter discussie Auteurs: Veerle Beyst, Dr. Lieve Goorden Met medewerking van: Dr. Joke Vandenabeele, Sam Van Gelder en Matthieu Craye VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT, STEM Kleine Kauwenberg 12, B-2000 Antwerpen tel. +32-(0) fax +32-(0) internet: september 2001

2

3 INHOUD LEESWIJZER BIJ DIT RAPPORT 5 1 INLEIDING HET ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN FOCUSGROEPEN: METHODIEK Wat is een focusgroep? Wie? Hoe? 7 2 RESULTATEN VAN DE FOCUSGROEPEN FLEXIBILITEIT VERSUS RIGIDITEIT Knelpunten Oplossingen TOENEMENDE DRUK VERSUS VERPLAATSINGSCOMFORT EN LEEFBAARHEID Knelpunten Oplossingen GELIJKHEID OP DE WEG Knelpunten Oplossingen RESPONSABILISERING VERSUS STURING VAN GEDRAG Knelpunten Oplossingen 22 3 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER 24 4 VERGELIJKING MET MENINGEN VAN EXPERTEN EN STAKEHOLDERS DOELSTELLINGEN PROBLEMEN OPLOSSINGEN BESLUIT 27 5 SUGGESTIES VOOR PARTICIPATIE IN HET VERDERE PLANINGSPROCES INLEIDING STAND VAN ZAKEN EEN PARTICIPATIESTRATEGIE VOOR DE BELEIDSFORMULERINGSFASE Een terugkoppeling van het resultaat van de verkenningsfase naar een ruim publiek Ronde van de creatieve oplossingen Toetsing van de resultaten van de burgerpanels bij een breed publiek 32 6 BIJLAGEN SAMENVATTING PER FOCUSGROEP Personen met een handicap Eenoudergezinnen en alleenstaanden Kansarmen stedelijk landelijk Filependelaars Huisvrouwen stedelijk Huisvrouwen landelijk Jongeren 40 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 3

4 Treinpendelaars stedelijk Treinpendelaars landelijk LIJST MET LOKALE KNELPUNTEN LITERATUURLIJST PARTICIPANTEN Experten Stakeholders Focusgroepen 46 4 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

5 LEESWIJZER BIJ DIT RAPPORT Hoofdstuk 1 (Inleiding) geeft uitleg over het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen. Hier vindt u de informatie die we meedeelden aan de participanten van de focusgroepen. We leggen in dit hoofdstuk ook de methode van de focusgroepen uit. We schetsen wie er heeft deelgenomen en hoe de focusgroep is verlopen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de twaalf focusgroepen weergegeven. We hebben alle informatie samengebracht in één verhaal. In dit verhaal worden knelpunten uit de dagelijkse ervaringen van burgers aangegeven maar wordt ook een eerste poging gedaan tot het formuleren van oplossingen. In dit hoofdstuk wordt schuine tekst gebruikt voor citaten van participanten. Hoofdstuk 3 vat kort de verwachtingen van de burger omtrent het mobiliteitssysteem samen. In hoofdstuk 4 vergelijken we de mening van de burger met die van experten en stakeholders. Het consulteren van experten en stakeholders behoorde niet tot deze opdracht maar we evalueerden wel de resultaten ervan. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe de participatie vorm kan gegeven worden in het verdere planningsproces. De bijlage bevat een samenvatting van de afzonderlijke focusgroepen, een lijst met knelpunten genoemd tijden de focusgroepgesprekken, een literatuurlijst en de namen van alle participanten (zowel die van de focusgroepen als experten en stakeholders) ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 5

6 1 INLEIDING 1.1 Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen is een plan dat beschrijft hoe de mobiliteit in Vlaanderen er op lange termijn moet uitzien. Daarbij wordt er uitgegaan van vijf even belangrijke doelstellingen: 1. Bereikbaarheid: belangrijke economische knooppunten zoals steden, havens, luchthavens en industriezones, maar ook diensten zoals de supermarkt, de dokter, het ziekenhuis en familie en vrienden moeten bereikbaar zijn en blijven. Die bereikbaarheid komt vaak in het gedrang door files, de slechte kwaliteit van bepaalde wegen en het soms weinig betrouwbare openbaar vervoer. 2. Sociale rechtvaardigheid (toegankelijkheid): vervoer en verkeer moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Elkeen moet efficiënt op zijn werk kunnen geraken, naar de film, een concert of de voetbal kunnen gaan, en op een aangename manier zijn vakantiebestemming kunnen bereiken. 3. Veiligheid: er moet naar meer verkeersveiligheid gestreefd worden met zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers. We moeten daarbij bedenken dat hoe meer en hoe sneller mensen zich verplaatsen, hoe groter het risico is op ongevallen. 4. Leefbaarheid: de leefbaarheid van de gemeente en de buurt komt in het gedrang door drukke verkeerswegen en geluidshinder. 5. Milieu: het verkeer mag zo weinig mogelijk schade toebrengen aan natuur en milieu. Afgedankte wagens zorgen voor een groeiende afvalberg, strooizout bij ijzel en sneeuw veroorzaakt bodemverontreiniging en uitlaatgassen zijn hier de grootste boosdoeners. Om deze vijf doelstellingen te bereiken, beschrijft het mobiliteitsplan maatregelen voor een toekomstig systeem van mobiliteit met de grootst mogelijke aandacht voor het milieu, de gezondheid en het welzijn. Tot nu toe lieten vooral experts (mobiliteitsdeskundigen, betrokken ambtenaren, onderzoekers) en belangengroepen (fietsersbond, voetgangersbeweging,...) hun stem horen over de problemen omtrent mobiliteit. Via focusgroepen willen we burgers aan het woord laten over de mobiliteit in Vlaanderen. Het is belangrijk dat ook de stem van de burger in het parlement wordt gehoord. 1.2 Focusgroepen: methodiek Wat is een focusgroep? Een focusgroep is een onderzoekstechniek waarmee, door groepsinteractie, gegevens verzameld worden over een thema dat bepaald wordt door de onderzoeker (Morgan, 1997). Focusgroepen hebben de volgende voordelen (Stewart, Shamdasani, 1990): Ze leveren snel en goedkoop gegevens. 6 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

7 De moderator kan direct interageren met de respondenten. Er wordt gereageerd en verder gebouwd op antwoorden van andere respondenten (sneeuwbaleffect) en dit kan ideeën opleveren die in individuele interviews niet aan bod zouden komen. Het is een flexibele methode: verschillende topics, verschillende individuen en een variëteit aan opstellingen is mogelijk. Het kan gegevens opleveren van personen die minder geletterd zijn. De resultaten zijn gemakkelijk te begrijpen, dit in tegenstelling tot statistische verwerkingen van enquêtes. De focusgroepen kunnen door meerdere observators kritisch gevolgd worden Wie? In een focusgroep komen een tiental burgers samen om over mobiliteit in Vlaanderen van gedachten te wisselen. Er is gekozen voor twaalf verschillende groepen die een specifieke geleding vormen in onze samenleving en ook specifieke problemen en ervaringen hebben met mobiliteit: Huisvrouwen uit stedelijk gebied: 10 vrouwen uit Lokeren; Huisvrouwen uit landelijk gebied: 4 vrouwen uit gemeenten bij Ieper; 65-plussers uit stedelijk gebied: 7 mannen en 4 vrouwen uit Gent; 65-plussers uit landelijk gebied: 12 mannen en 2 vrouwen uit landelijk gebied rond Hasselt; Kansarmen uit stedelijk gebied: 6 mannen en 8 vrouwen uit Gent; Jongeren: 12 mannen uit Gent en deelgemeenten van Gent; 1-oudergezinnen en alleenstaanden: 7 mannen en 8 vrouwen uit Sint-Niklaas, Bornem, St. Pauwels, St. Gillis-Waas, Haasdonk, Sinaai, Waasmunster, Zele, Temse en Hamme; Treinpendelaars uit stedelijk gebied: mensen die vanuit de stad vertrekken ongeacht voortransport: 4 mannen en 4 vrouwen uit Gent; Treinpendelaars uit landelijk gebied: mensen die vanuit landelijk gebied vertrekken ongeacht voortransport:: 5 mannen en 3 vrouwen uit Putte, Nijlen, Gierle, Kapellen, Meerhout, Kalmthout, Geel en St. Eloois-Winkel; Filependelaars: 6 mannen en 6 vrouwen uit Lochristi, Brakel, Herzele, Londerzeel, Erpe-Mere, Ninove, Gavere, Idegem, Asper en Gijzegem-Aalst; Mindervaliden: 4 mannen en 8 vrouwen uit Gent, Meerdonk, Sint-Martens-Latem, Drongen, Asper, Lovendegem, Gentbrugge, Torhout en Koningshooikt Hoe? CIBE vzw, centrum voor overheidscommunicatie, selecteerde mensen voor de twaalf focusgroepen. Alle participanten kregen een inputdocument toegestuurd met informatie ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 7

8 over het mobiliteitsplan, het doel van de focusgroep en wat er met de resultaten gebeurt. CIBE verzorgde eveneens de moderatie tijdens de focusgroepen. De moderator brengt het gesprek op gang en stelt een aantal gerichte vragen. Hij/zij zorgt ervoor dat het gesprek vlot verloopt en dat iedereen aan het woord komt. Op elke focusgroep waren ook twee onderzoekers aanwezig die zich niet in het gesprek mengden maar enkel de inhoud van het gesprek en het groepsproces evalueerden. Op de focusgroepbijeenkomst zelf werd eerst een inleiding gegeven over het mobiliteitsprobleem, het mobiliteitsplan en het doel van de focusgroepen. Daarna volgde een denkoefening waarbij iedereen op papier drie tot vijf knelpunten vanuit zijn/haar dagelijkse situatie noteerde. De knelpunten werden ondergebracht onder de vijf doelstellingen. Dit leverde een opsomming van persoonlijke probleemsituaties. Er werd gepolst naar oplossingen voor die knelpunten. De belangrijkste knelpunten werden verder bevraagd en waar relevant werden de dragende maatregelen toegelicht en bevraagd. Dit rapport brengt verslag uit over de twaalf focusgroepen. 8 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

9 2 RESULTATEN VAN DE FOCUSGROEPEN 2.1 Flexibiliteit versus rigiditeit We vullen ons leven alsmaar meer flexibel in. Werken, leren, zich ontspannen, winkelen,... zijn activiteiten die steeds minder verlopen volgens een vaste tijdsindeling. Ook in de economie wordt just-in-time produceren en leveren de regel. Verplaatsingen gebeuren daardoor steeds impulsiever en volgen dikwijls een patroon dat bestaat uit opeenvolgende trajecten waartussen allerhande activiteiten kunnen plaatsvinden. Het vervoersysteem volgt die trend naar meer flexibiliteit niet. De auto, in de reclame nog steeds aangeprezen als toppunt van vrijheid en flexibiliteit, loopt vast in het verkeer. Door haar rigiede organisatie is het openbaar vervoer niet afgestemd op wisselende ketenverplaatsingen Knelpunten De auto rijdt zichzelf vast Nog altijd biedt de auto het voordeel dat hij altijd voor gebruik klaar staat voor de deur, je precies brengt op de plek waar je heen moet, gebruikt kan worden als boodschappentas, als school- en vakantiebusje, als comfortabel vervoermiddel naar het werk: Zo zit iemand liever met de auto en de radio aan in de file dan een half uur op de trein te moeten wachten. Winkelen voor een heel gezin is onbegonnen werk met het openbaar vervoer.je kan in de kleinere dorpswinkels winkelen, maar die zijn veel duurder dan de supermarkt. Voor recreatieve verplaatsingen wordt vaak de auto gebruikt. Veel natuurgebieden en vakantiebestemmingen zijn immers niet bereikbaar met het openbaar vervoer; Voor een afstand van meer dan 10 km is de auto het gemakkelijkste vervoermiddel. Men wil de auto daarom niet kwijt. Toch groeit het bewustzijn van een realiteit die niet strookt met de reclame. Je vertrekt wel met de auto, maar wanneer kom je aan? En als je tenslotte arriveert, hoe raak je van je wagen af? Files en wegenwerken doen de gemoederen hoog oplaaien, parkeerproblemen zijn de oorzaak van veel frustratie. Over files: Tijdens de spitsuren begint de file meestal reeds op de afrit van de autostrade. Sommigen laten daarom moegetergd de auto staan en kiezen een ander vervoermiddel zoals trein of fiets. Anderen trachten de files te omzeilen door hun werkuren aan te passen of via sluipwegen te rijden. Over wegenwerken: De wegenwerken duren te lang en moeten beter op mekaar afgestemd worden: niet tegelijkertijd aan alternatieve wegen werken want dan worden sommige plaatsen onbereikbaar; ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 9

10 Men zou wegenwerken 's nachts moeten uitvoeren zodat er weinig hinder is voor het woon-werkverkeer s morgens; Waarom voert men blokrijden niet in bij wegenwerken aan de autostrade, zoals in de zomer voor het verkeer naar zee? De omleidingen zijn vaak te ver. De omleidingswegen kunnen het zwaar verkeer niet aan en gaan daardoor ook stuk; Fietsers laat men vaak nog passeren bij wegenwerken hoewel dat dikwijls niet echt mogelijk is. Over parkeerproblemen: Het parkeren van de auto kan nog maar zelden dichtbij de plaats waar men moet zijn. Dit zorgt in vergelijking tot het gebruik van andere vervoermiddelen voor extra tijdverlies en frustratie. Er is een gebrek aan parkeerplaatsen in de centra van de steden. Het zoeken naar een parkeerplaats verhindert het vlotte verkeer in de stad. Door het beperken en duurder maken van het aantal parkeerplaatsen in het stadscentrum verschuift het probleem naar de rand van de stad waar wildparkeren (dubbel parkeren, parkeren op voet-, fiets- en zebrapaden) de regel wordt. Parkeren aan de school zorgt voor een enorme drukte en onveiligheid. De bescherming van het parkeerrecht met bewonerskaarten is een goed idee, als deze gratis zijn. Maar het is jammer dat mensen hun voortuintjes plaveien om er hun auto te kunnen zetten. Personen met een handicap hebben zeker te lijden onder de volgeparkeerde stadscentra In principe hebben zij voorbehouden plaatsen maar die worden meestal ingenomen door anderen. De huidige norm van 4% voorbehouden parkeerplaatsen is onvoldoende en beantwoordt niet aan de Europees vereiste norm van 25 %. Deze voorbehouden parkeerplaatsen zijn vaak niet goed aangelegd, ze mogen immers niet allemaal naast elkaar liggen omdat er dan niet genoeg ruimte is om een rolstoel naast de auto te zetten. Een star openbaar vervoersysteem In de focusgroepen wijt men de starre organisatie aan twee zaken: Ten eerste is de dienstregeling niet aangepast aan impulsieve verplaatsingen en aan ketenverplaatsingen met verschillende types van vervoer. Ten tweede is het gevolgde parcours niet afgestemd op de bereikbaarheid van een diversiteit aan activiteiten die zowel geconcentreerd aanwezig zijn in de stad als wegens hun functie gelocaliseerd zijn op specifieke plaatsen buiten de stad. Het openbaar vervoer zit tijdens de spits tevens mee vast in de files omdat het geen voorrang krijgt. Over rigiditeit van de dienstregeling: Er is kritiek op de onregelmatige frequentie van het aanbod aan openbaar vervoer (spitsversus daluren; dag versus avond; werkdagen versus weekends/vakantieperiodes): 10 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

11 Het beschikbare materieel moet beter afgestemd zijn op de spits en buiten de spits. Tijdens de spits is de aangeboden capaciteit te klein, er moet meer materiaal worden ingezet zoals meer dubbeldektreinen. Buiten de spits is de frequentie dikwijls te laag, bijvoorbeeld voor huisvrouwen die boodschappen willen doen of 65-plussers die buiten de spits willen reizen. Buiten de spits zie je soms grote harmonicabussen rondrijden met bijna geen passagiers op. Voor het lokaal verkeer zou men dan ook beter kleine busjes inleggen. Verder is er te weinig openbaar vervoer 's avonds en 's nachts, zij het voor avondwerk of ontspanning (uit eten, naar de film, een voetbalwedstrijd of een concert): met het openbaar vervoer geraak je zelden terug thuis. En wie heel vroeg in de ochtend naar z n werk moet, kan dat niet met het openbaar vervoer. Ook in het weekend zijn er te weinig verbindingen, want in deze flexibele tijden werken velen dan gewoon door of zijn dan net qua verplaatsingen het actiefst. Er stelt zich een afstemmingsprobleem van de verschillende types openbaar vervoer op elkaar en van het openbaar vervoer op de uren van diverse activiteiten: De afstemming tussen bus en trein moet beter kunnen. Lange wachttijden zijn nu onvermijdelijk. Stakingen en vertragingen hebben een cumulatief effect. Het begint ergens met een minuut vertraging maar de rest van je tijdschema loopt dan ook mank. De gebrekkige stiptheid doet dus de erg nipte overstappen maar al te vaak in t honderd lopen. Voorts zijn scholen moeilijk bereikbaar omdat de uren van de lijnbussen niet afgestemd zijn op de uren van de school.ook voor industrieparken geldt dat het aanbod beter moet aansluiten op de vraag. Over rigiditeit van het parcours: Het openbaar vervoer speelt te weinig in op de ontsluiting van de landelijke gebieden: De klassieke verbindingen tussen de grote economische knooppunten zijn goed georganiseerd De ontsluiting van landelijke gebieden daarentegen vormt een groot probleem. Het openbaar vervoer wordt in deze gebieden verwaarloosd. Er zijn geen vlotte verbindingen tussen de stad en de periferie en verbindingen tussen dorpen onderling zijn praktisch onbestaande. Er is dikwijls maar een bus om de twee uur of er zijn maar een aantal bussen per dag. Een aantal activiteiten zijn niet of moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer zoals: Ziekenhuis, gemeentehuis en OCMW. Vakantie- en vrijetijdsbestedingen. Scholen omdat de lijnbussen niet aan de school stoppen, of omdat de schoolbus, ingelegd door de school zelf, niet in alle omliggende gemeenten komt om concurrentie tussen scholen onderling te vermijden. Ook de grote administratieve diensten trekken de stad uit waardoor hun bereikbaarheid verkleint. Kansarmen en personen met een handicap moeten geregeld een job weigeren omdat ze niet op de werkplaats geraken met het openbaar vervoer. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 11

12 2.1.2 Oplossingen Selectief gebruik van de auto De auto in meer gevallen thuis laten, of maar voor korte trajecten gebruiken, of de auto met anderen delen, ziet men zitten als aan volgende voorwaarden voldaan is: Met de auto tot aan het station, waar voldoende, veilige en betaalbare parkings zijn om met de trein verder naar het werk te gaan. Voldoende parkings aan de rand van de stad en vervolgens goede verbindingen naar het centrum met het openbaar vervoer. Het thuiswerken stimuleren gedurende één of twee dagen per week. Inleggen van regelmatige streekbussen voor verbindingen tussen de dorpen. Inleggen van snelbussen tussen de periferie en het stadscentrum. Openbaar vervoer de klok rond tegen democratische prijzen. De werkgeversbijdrage voor woon-werkverplaatsingen met het openba ar vervoer of de fiets, is een goede reden om de auto te laten staan. Daarnaast zou het aantal door de werkgever vergoede autokilometers kunnen beperkt worden. Waarom carpoolen moeilijk aanslaat: Mensen zijn gehecht aan de eigen auto, ze willen niet samenrijden; De vrijheid die men verwerft met glijdende werktijden wordt beperkt door rekening te moeten houden met de werkorganisatie van iemand anders. Een onveiligheidsgevoel zoals bij lifters: je weet soms niet met wie je samenrijdt. Carsharing (met meerdere gezinnen eigenaar zijn van één auto) kan werken als het zeer lokaal (in de eigen straat, het eigen dorp) georganiseerd wordt. Er zijn al mensen die hun auto ten dienste stellen van de buren in de eigen straat. Ketenverplaatsingen flexibel organiseren De idee van een goede organisatie van ketenverplaatsingen met verschillende vervoermiddelen (fiets, trein, bus, auto) in plaats van rechtlijnig van A naar B, komt meermaals in de focusgroepen bovendrijven. Niet dat men graag drie keer overstapt, met lange wachttijden tussendoor maar een alternatief is: Met de auto, de fiets of de bus naar het station. Vervolgens rijdt de trein enkel tussen de grote centra en hoeft niet meer overal te stoppen. Dit veronderstelt goede busverbindingen die de mensen van en naar een centraal station brengen. Op de bussen moeten er dan meer stops zijn. Haltes op verzoek kunnen een oplossing zijn. Om zulk n flexibel systeem ook in afgelegen gebieden te introduceren, kan men belbussen inleggen, die enkel rijden als passagiers op voorhand bellen. Busbanen, die bussen voorrang geven, kunnen ervoor zorgen dat de bus beter kan concurreren met de auto wat betreft reistijd. De afstemming tussen de dienstregelingen van trein, tram en bus moet verbeterd worden. Nu zijn lange wachttijden onvermijdelijk. 12 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

13 Om zulke ketenverplaatsingen meer comfortabel te maken, moet men aan de stations meer en betere fietsenstallingen en autoparkings voorzien. Het station lijkt nu wel een fietsenkerkhof door gebrek aan stallingen. Er zijn bewaakte fietsenstallingen nodig aan democratische prijzen. Dit alles vereist goede en voor iedereen toegankelijke informatie per regio en in de stad over nummers, routes, uurregelingen, tarieven van alle openbaar vervoermiddelen. (Misschien een detail, maar toch belangrijk om mee te nemen: iemand vond geen eenduidige informatie over kostprijs en voorwaarden van het gebruik van de vouwfiets op de trein). 2.2 Toenemende druk versus verplaatsingscomfort en leefbaarheid Er is een discussie aan de gang over de prioriteiten in ons leven. Zal de productiviteit en de materiële rijkdom verder worden opgedreven of zal er meer aandacht zijn voor onthaasting en levenskwaliteit? Dat debat speelt ook door in de eisen die worden gesteld aan het mobiliteitssysteem. Met toenemende productiviteit gaan meer en langere verplaatsingen en een grotere tijdsdruk op die verplaatsingen gepaard: met twee gaan werken, de kinderen op tijd naar de school of crèche brengen en afhalen, met zijn allen in dezelfde periode op vakantie, just-in-time leveren,... Het huidige mobiliteitssysteem drijft deze stress nog op en loopt vast in de files, de ongevallen en de verkeersaggressie, wat tenslotte contraproductief werkt. In de focusgroepen is de vraag gesteld naar een andere organisatie van mobiliteit waarbij efficiëntie kan samengaan met comfort, leefbaarheid en veiligheid Knelpunten Stress tijdens de woon-werkverplaatsing Het niet in een redelijke tijd op het werk geraken, wordt als een probleem ervaren. Er gaat teveel energie zitten in de verplaatsing naar het werk, tijd die beter voor het werk zelf zou renderen. Gaan wonen waar je werkt, is niet voor iedereen weggelegd. Trouwens ook op het werk wordt er verwacht dat je flexibel bent en zonder werkzekerheid is het niet interessant om te verhuizen. Ook de hoge registratierechten bij de aankoop van een huis zijn een rem op verhuizen. Comfort op het openbaar vervoer Over trams en bussen: Op de tram of bus zit je tijdens de spits te dicht op mekaar gepakt. Hierdoor kom je gestresseerd aan op je bestemming. Er is ook te weinig plaats voor schooltassen. Kon je die vroeger niet omhoog zetten? Met kinderen, een kinderwagen en zakken kan je moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer. In sommige bussen bestaan opbergplekken voor bagage vooraan aan de opstap. Spijtig genoeg hebben bendes zich al gespecialiseerd in het leegroven van die bagageplaatsen. De glazen wand rond de trambestuurder zorgt ervoor dat er geen communicatie mogelijk is. Een visueel gehandicapte weet dan niet op welke tram hij/zij zit. Daarbij komt dat chauffeurs van De Lijn een verbod hebben om met de passagiers te spreken uit veiligheidsoverwegingen. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 13

14 Over de trein: Op goede trajecten waar comfortabele treinen worden ingezet, wordt de trein als een zeer efficiënt vervoermiddel gezien. Je kan er lezen, werken, slapen, iets drinken of een babbeltje doen. Op de andere trajecten wordt het rechtstaan in de trein als een groot nadeel beschouwd. Het drummen bij het opstappen wordt daardoor alsmaar agressiever. De inrichting van de trein is ondoordacht. Met kinderwagens of rolstoelen geraak je moeilijk op de trein. Over de zetels in de trein bestaat er discussie. Sommigen vinden dat de luxezetels met de twee leuningen te veel plaats innemen. Je kan beter een bank maken waarop meer mensen kunnen zitten. Maar er zijn ook mensen die het juist wel belangrijk vinden om comfortabel te zitten (bijvoorbeeld omwille van gezondheidsproblemen of om te kunnen werken). Sommige treinen zijn oud en vies. De vuilbakken zitten overvol. Door promotie worden extra reizigers aangetrokken maar men moet zich afvragen of het openbaar vervoer dat aankan. Bij reservaties of in de vakantie worden de plaatsen van de pendelaars ingenomen door scholieren of grootouders met hun kleinkinderen. Verkeer hindert de leefbaarheid van steden en buurten Het verkeer tast de leefbaarheid in de steden aan. Treinen en doorgaand verkeer rijden soms dwars door de stad. De bebouwde kom wordt als hoofdweg gebruikt en veel straten zijn doortochten geworden. In de verkeersvrije straten mogen nog altijd fietsers en brommers passeren. Het is niet interessant om met kinderen in de stad te wonen. Er komt teveel verkeer door woon- en speelstraten en er is te weinig speelruimte voor hen in de onmiddellijke omgeving van de woning. Ook de schoolomgeving kan gevaarlijk zijn door de drukte veroorzaakt door parkerende auto's. Snelheidsduivels en verkeerscowboys Over mensen die mekaar roekeloos rijgedrag verwijten: Automobilisten rijden te snel, vertragen niet aan drempels, stoppen niet aan zebrapaden, rijden door het rood licht, komen uit garages over het voet-of fietspad gevlogen,... Buschauffeurs rijden te bruusk. Dit is zowel voor de passagiers als voor de voetgangers en fietsers op de weg gevaarlijk. Je hebt na het opstappen amper tijd om te gaan zitten. Oude mensen kunnen gemakkelijk vallen in de bus. Bussen gebruiken hun richtingaanwijzers te kort en rijden je van de baan. Fietsers, en niet enkel de jeugdige fietsers, lappen het verkeersreglement aan hun laars. Fietsers misbruiken het statuut van zwakke weggebruiker en denken dat ze nu alles mogen. ("De regel dat de fietser de zwakke weggebruiker is, gaat niet op. Ik voel me in mijn auto soms zwakker.") Tussen de zwakke weggebruikers zitten er veel verkeerscowboys. Scholieren die in groep fietsen, rijden gevaarlijk. Fietsers zijn soms zelf de oorzaak van ongevallen. Ze rijden met te veel naast elkaar en hinderen het autoverkeer. Ze rijden op het voetpad en steken blind de weg over. Ze weten waar ze voorrang hebben en kijken op die plaatsen niet meer uit. 14 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

15 En milieu dan? Wanneer we het hebben over het verbeteren van de levenskwaliteit zouden we denken dat het milieu de burger zorgen baart. Toch wordt er in de focusgroepen weinig over gesproken. Men vindt dit thema niet onbelangrijk maar het weegt niet op tegen de andere problemen. Als milieuproblemen vermeldt men voornamelijk: Luchtvervuiling in steden en op verkeersknooppunten. Er komen alsmaar meer astmapatiënten bij. Schade veroorzaakt door strooizout. Lawaaihinder Oplossingen Openbaar vervoer moet comfort en veiligheid uitspelen als troef Vooral de trein, zo vindt men, kan de concurrentie aan met de auto, mits er voldoende geïnvesteerd wordt in comfort en veiligheid, zoals: Voldoende capaciteit zodat men niet hoeft recht te staan. Een meer doordachte inrichting, zodat je met kinderwagen, bagage en rolstoel makkelijk op de trein raakt: een wagon met een laag platform en met lussen om zich aan vast te houden en enkel banken aan de zijkanten, zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Opeisbare plaatsen voor personen met een handicap in elke wagon, ook herkenbaar voor visueel gehandicapten. Goed zitcomfort, een tafeltje om te lezen of te werken, bedeling van koffie en andere drank. Op trams en bussen zou er, naast een chauffeur die zijn aandacht op de weg richt, nog een persoon aanwezig moeten zijn die zich met de passagiers bezig houdt. Meer energie voor werk dan voor verplaatsing Sommigen vinden de bereikbaarheid van hun werk zo belangrijk dat ze overwegen om ander werk te zoeken. Anderen zullen, wanneer ze van werk (moeten) veranderen, de woon-werkafstand als voorwaarde bij hun keuze in rekening brengen. Ook de mogelijkheid om af en toe thuis te kunnen werken, speelt mee bij de keuze voor ander werk. Voor mensen die willen verhuizen en dichter bij hun werk gaan wonen, zouden de registratierechten kunnen verlaagd worden. Vrijwaren van de woonfunctie in de stad Meer verkeersvrije straten in het centrum. Hier moet men wel rekening houden met het feit dat gehandicapten tot in de stadskern moeten kunnen geraken. In de verkeersvrije zone ook geen fietsers en bromfietsen toelaten. In de vakantie de straat één dag per week afsluiten voor verkeer. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 15

16 Bij het binnenkomen van de stad moet de snelheid beperkt worden tot 30 km/u. Veilige inrichting van wegen Over ronde punten: Ronde punten zijn gevaarlijk voor visueel gehandicapten. Er zijn visueel gehandicapten die op de bus stappen voor het rond punt om direct achter het rond punt weer af te stappen. Vrachtwagens en bussen kunnen niet draaien op de ronde punten waardoor ze met hun carrosserie over het fietspad komen. Over kruispunten: Kruispunten waar auto's mogen afslaan zijn gevaarlijk. Er moet een apart licht zijn voor auto's die afslaan en auto's die rechtdoor rijden. Het is veiliger als er geen auto's afslaan terwijl voetgangers en fietsers oversteken. Een andere oplossing, voor fietsers althans, is het voorzien van een strook voor fietsers vóór het verkeerslicht. Kruispunten zonder lichten zijn levensgevaarlijk. Bij het oversteken van een 2- vaksbaan stopt de eerste file auto's maar de auto's op het tweede rijvak blijven doorrijden. Soms zijn er voor de auto s wel en voor de voetgangers geen lichten. Je moet dan kijken wanneer het voor de auto's rood is om te kunnen oversteken. Kruispunten zoveel mogelijk vervangen door rotondes want dikwijls worden de lichten genegeerd. Over zebrapaden: Zowel de voetganger als de chauffeur moet meer alert zijn aan zebrapaden. De tijdsspanne om op een zebrapad over te steken is soms te kort. Er moeten meer zebrapaden komen. Het kost de gemeente niets en het brengt duidelijkheid voor kinderen. Over fietspaden: Meer fietspaden, ook fietssnelwegen aanleggen. Fietspaden van de rijweg afschermen met een berm of struiken. Oversteekplaatsen (als het fietspad van de ene kant van de weg naar de andere kant wordt verlegd), veiliger maken. Fietspaden beter onderhouden (blikjes en flesjes erop, glas van ongevallen, onkruid, er wordt niet gestrooid in de winter). Streven naar een continue verkeersstroom De meesten zijn het erover eens dat de snelheid verlaagd moet worden. Dit zou zoveel mogelijk moeten kunnen gebeuren op een manier dat er meer gereden wordt dan dat er stilgestaan wordt (een continue verkeersstroom aan een lagere snelheid): 16 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

17 Men pleit voor een flexibele snelheidsbeperking waarbij de opgelegde snelheid op een bepaalde plaats of in een bepaalde straat kan variëren naargelang het moment van de dag (bv. in de schoolomgeving). Lichten moeten beter afgestemd zijn op elkaar en op de rij auto s die ervoor staat te wachten. Volgens sommigen hinderen fietsers de doorgang van het verkeer in het stadscentrum. Sommigen stellen daarom een fietspoolparking aan de rand van het centrum voor. De scholieren kunnen dan met de fiets naar die parking rijden (of er afgezet worden met de auto) en dan met een busje naar de school gebracht worden. Anderen vinden daarentegen dat het juist goed is dat fietsers voluit op de weg fietsen, want hierdoor moet de mentaliteit van de automobilisten wel veranderen. De huizen zouden in woonwijken moeten gegroepeerd staan, waar lage snelheden gelden (30 km/u.). Enkel hier horen bloembakken en drempels als snelheidsafremmers thuis. Vanuit de woonkern is er één verkeersas naar de grote weg en van daaruit vertrek je naar je werk. Je moet dan maar één keer wachten om op de grote weg te geraken en de bus moet ook maar één keer aan elke woonwijk stoppen. Vanaf daar, moet je kunnen doorrijden. Het milieu vrijwaren Stimuleren van alternatieve energiebronnen. Terugnameplicht van oude wagens door de autofabrikant. Waterwegen gebruiken voor personenvervoer. Strooizout vervangen door een soort zand. Afval van autobanden gebruiken voor de bekleding van stenen randen. Verlichting enkel op op- en afritten. 2.3 Gelijkheid op de weg Keuzen in een mobiliteitsbeleid zullen een impact hebben op de sociale (on)gelijkheid. In een maatschappij waarin men ijvert om elkeen toegang te verlenen tot de virtuele informatiesnelweg kan het niet dat mensen uitgesloten worden van de voorhanden zijnde transportmiddelen om zich te verplaatsen naar voor hen belangrijke contacten en bestemmingen. Daarbij zal een beleid dat inspeelt op specifieke mobiliteitsbehoeften van bepaalde doelgroepen ook een meerwaarde opleveren voor het globale mobiliteitssysteem als sociaal gebeuren Knelpunten Vervoersarmoede Hoe bereikbaar zijn de haltes van trams en bussen en de stations? Voor 65-plussers en personen met een handicap is de afstand tot de bushalte of het treinstation vaak te groot. In landelijke gebieden wordt dit soms opgelost door het inleggen van een belbus maar die moet vooraf gereserveerd worden en rijdt maar tot de late namiddag. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 17

18 De stations zelf zijn dikwijls moeilijk of niet toegankelijk voor deze groepen (bv. geen roltrappen, geen toegang voor rolstoelgebruikers). Hoe toegankelijk is het openbaar vervoer? Personen in een elektrische rolstoel raken niet op bussen en trams. Als je als persoon met een handicap de trein wil nemen, moet je op voorhand reserveren. Je mag in bepaalde gevallen ook niet alleen reizen. Wachthokjes zijn dikwijls niet aangepast aan personen met een handicap (te klein, niet bereikbaar, de tabellen hangen te hoog). Dikwijls is de opstap voor trein, tram of bus te hoog voor 65-plussers, personen met een handicap en moeders met kinderwagens. Het ongelijke comfort tussen klasse 1- en klasse 2-rijtuigen is niet meer van deze tijd. Op de spitsuren is klasse 1 vrijwel leeg, terwijl klasse 2 overvol zit. Bij de nieuwe treinen is het comfort tussen de klassen sowieso vergelijkbaar. Hoe toegankelijk is de informatie over de dienstregelingen? De loketfunctie is enorm belangrijk voor visueel gehandicapten. De glazen wand rond de trambestuurder zorgt er echter voor dat er geen communicatie met de passagier mogelijk is. Een onbemand station zorgt eveneens voor problemen. Soms is de informatiestand met de dienstregelingen niet te bereiken met het openbaar vervoer (bv. op een industrieterrein) of enkel bereikbaar met een interzonaal telefoonnummer. Waarom wordt de HST in 3 talen aangekondigd en krijgt men amper informatie over L-treinen, zelfs als er vertraging is? Over de prijs: In het algemeen vindt men het openbaar vervoer te duur: Dit geldt vooral voor sporadische gebruikers. Zelfs met speciale dagtriptickets blijft het duur. Een uitstap met de kinderen blijft voordeliger met de wagen. Vooral mensen met een laag inkomen zijn benadeeld door de hoge prijzen. Zij kunnen zich geen recreatieve uitstappen veroorloven. Mindermobielen vinden de belbus en de mindermobielencentrale te duur. Blijkt dat het terugbetalen van het woon-werkverkeer door de werkgever een belangrijke stimulans vormt voor het gebruik van het openbaar vervoer. Tegenover het huidige reductiesysteem hadden burgers de volgende kritiek: Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer maar zij gaan dikwijls naar een school in de buurt en maken weinig zelfstandig gebruik van het openbaar vervoer. Kinderen ouder dan 12 kunnen die reductie beter gebruiken. De jongeren tussen 12 en 25 jaar is de groep die nu het meest opbrengt voor het openbaar vervoer. 18 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

19 Uitkeringsgerechtigden van het OCMW zijn niet blij met het nieuwe systeem waardoor zij nu ook 40 BEF betalen voor een busrit maar een half uur langer mogen reizen. Voor personen met een handicap wordt het type van reductie toegekend in functie van de handicap, wat heel wat rompslomp inhoudt. 65-plussers kunnen voor 100 BEF met de trein rijden. Zij vinden dat die reductie moet uitgebreid worden naar 60+ of zelfs naar alle gepensioneerden ongeacht hun leeftijd. Het komt voor dat de partner nog geen 65 is en dan worden lange verplaatsingen met het openbaar vervoer onvoordelig. Moeders die ervoor kiezen om thuis te blijven voor de opvoeding van hun kinderen, vinden dat ze gratis van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken. Er leeft veel onduidelijkheid over prijzen en formules: Zo bestaat er voor De Lijn een dagticket aan 115 BEF, maar wie weet daarvan? Ook het bonussysteem voor mensen met een abonnement is onvoldoende bekend gemaakt. Kost van de auto Vooral de extra verplichtingen maken de auto duur voor bepaalde groepen: Voor men met de auto mag rijden moet men het rijexamen afleggen, wat een grote kost is. Rijtaks, autoverzekering en brandstofprijzen bemoeilijken de aankoop van een auto voor kansarmen. Zij die over een firmawagen beschikken moeten die kosten niet dragen en rijden volgens sommigen daarbij dikwijls nog onverantwoord (te veel rijden en onveilig rijden, de wagen is toch gratis). Het boetesysteem is sociaal onverantwoord. Rijkeren kunnen die boetes makkelijker betalen. Ondergrondse parking en parkings in het stadscentrum duur maken heeft voor gevolg dat minderbegoeden moeten uitwijken naar de rand om te parkeren. Niet luisteren naar specifieke ervaringskennis van doelgroepen Blijkt dat zij die de maatregelen formuleren dikwijls weinig beroep doen op de specifieke ervaringskennis van bepaalde groepen. Dit valt misschien vooral op daar waar mobiele mensen dikwijls fouten maken wanneer ze in de plaats van personen met een handicap beslissingen nemen. Men kan geen gebruik maken van de mindermobielencentrale als er iemand in het gezin over een wagen beschikt, ook al wordt deze niet gebruikt door de persoon met een handicap; indien het gezin over een aangepaste wagen beschikt, mag deze enkel in functie van de persoon met een handicap gebruikt worden. Voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht ingericht. De briefwisseling van het Vlaams Fonds en de overheid zou in een vorm opgestuurd moeten worden die leesbaar is voor visueel gehandicapten (braille, groot lettertype, e- mail, cassette,...), dit ter bescherming van hun privacy. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 19

20 Personen met een handicap hebben dikwijls begeleiding nodig wanneer zij het openbaar vervoer gebruiken. De treinwachters zijn hiervoor niet voldoende opgeleid Oplossingen Een beter openbaar vervoer voor iedereen Wanneer specifieke groepen aandringen op een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer en op een uitbreiding van de verlaging van de tarieven op een doorzichtige manier, dan komt dit de kwaliteit van het openbaar vervoer ten goede voor iedereen: Reducties moeten uitgebreid worden naar meer groepen. Het openbaar vervoer moet goedkoper worden voor iedereen. Maak de reducties van de tarieven doorzichtig en eenvoudig. Maak van taxi's een openbaar vervoermiddel dat betaalbaar is. Schaf de klasse-indeling op de treinen af. Wat betreft de toegankelijkheid van de voertuigen: een gelijkgrondse voertuigbodem kan voor sommigen een oplossing betekenen maar een visueel gehandicapte verliest hierdoor oriëntatie. Een bodem op 2 cm lijkt een goed compromis voor alle gebruikers. Voorzie in elke halte leesbare informatie over de dienstregeling die op een eenvoudige en consistente manier is opgesteld (is niet enkel voor visueel gehandicapten belangrijk). Een alternatief voor de tabellen is een signalisatie met rode lichtjes zoals bij de tram. Extra autokosten sociaal eerlijker verdelen Hoe autobezit voor elkeen mogelijk maken? Vertrekkend van de optie om een meer selectief autogebruik te bevorderen wil men vooral de extra kosten (rijbewijs, tax, verzekering, boetesysteem) sociaal eerlijker verdelen. Maar over hoe dat moet gebeuren, bestaat discussie. Over het boetesysteem: Sommigen willen het rijbewijs laten intrekken bij ernstige en herhaalde overtreding, anderen willen de boete laten berekenen naar het financiëel vermogen van de overtreder. Nadeel is dan weer dat men van iedereen het inkomen moet kennen. Jongeren vinden dan weer de boetes voor overtredingen met de brommer te streng. Over rekening rijden: Rekening rijden is volgens sommigen geen oplossing. De brandstofprijs stijgt nu ook en er wordt niet minder gereden. Er zijn mensen die niet anders kunnen dan de wagen gebruiken en die worden dan gestraft. Door het gebruik van de auto duurder te maken, creëer je een klassesysteem. Anderen daarentegen vinden dat rekening rijden ingevoerd moet worden. Het rijden zelf moet duurder worden, zodat de mensen weten dat je voor een rit meer betaalt dan enkel de brandstof. 20 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Info deelnemers Aantal deelnemers: 20 6% Vrouw 28% 1% 6% Leerling Ouder Man Leerkracht 94% 67% Ander Meldingen Meldingen

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag

Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag 10-3-2016 Ronde 1 Openbaar vervoer GROEP 1 Thema 1: aanbod Vraag naar groter aanbod, meer diversiteit en teveel lijnen op hetzelfde traject. Betere aansluiting

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Informatieavond circulatieplan stad Gent

Informatieavond circulatieplan stad Gent Informatieavond circulatieplan stad Gent Intro Strategische keuze om van een vraag volgend mobiliteitsbeleid te evolueren naar een sturend mobiliteitsbeleid. Visie: creëren van een vlot bereikbare stad,

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Gemeente Naam vereniging Contactpersoon Formulier terugbezorgen (adres) Terugbezorgen tegen (datum) 1 Algemene informatie 1. In welke straat

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Lesonderwerp. Doelstelling

Lesonderwerp. Doelstelling Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. Met behulp van post-its geven ze hun mening, op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. De leerlingen

Nadere informatie

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 De focus van de Aardig-op-weg-week 2010 is kinderen en duurzame

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Kinderen op de fiets

Kinderen op de fiets Kinderen op de fiets Kinderen vervoeren met de fiets 1. HET FIETSZITJE Vanaf ongeveer 1 jaar Van 9 tot 15 of tot 25 kg Uitgerust met : - gordeltjes - voetsteuntjes (verstelbaar in hoogte) - hoge rugsteun

Nadere informatie

Kan het wat vlotter?

Kan het wat vlotter? Kan het wat vlotter? 5.2 Milieu en mobiliteit 55 60 5 50 20 10 45 15 40 35 30 25 CONTEXT Het steeds toenemende verkeer maakt het niet eenvoudiger leerlingen te vormen tot bewuste verkeersdeelnemers. Het

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten.

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Doelstelling De leerlingen denken na over bepaalde

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Per dag zakken gemiddeld 100.000 mensen af naar Gent voor de Fieste. De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van de Feestenzone

Nadere informatie

Lesfiche STOP-principe

Lesfiche STOP-principe DUURZAME MOBILITEIT Stappen, trappen, openbaar vervoer, privévervoer Lesfiche STOP-principe Doelgroep 2de graad lager onderwijs Eindtermen (ET) 6.15 De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het

Nadere informatie

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60 Naam en adres aanvrager Naam personeelslid Chicagostraat 2 2030 Antwerpen Adres werklocatie Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Woon-werkafstand rechtstreeks 7,3 km SAMENVATTING Tijd Kosten per jaar Fiets

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Academiejaar 2015-2016 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten DOCENT: Vandenhende

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Meldingen + advies Meldingen Aantal ontvangen meldingen: 25 Aantal dubbele meldingen: 7 Aantal unieke meldingen: 18 Type meldingen Type Aantal

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker Stap 6 Alsmaar drukker en drukker 12 Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Wat is er toch aan de hand? Je weet het wel: het loopt bij momenten helemaal niet vlot in het verkeer. Op nogal

Nadere informatie

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop!

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! Te voet naar school Eén, twee één, twee De ene voet na de andere en je bent al op school. Gemakkelijk als je op

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

De Gentse Feesten : hoe komt u er bij?

De Gentse Feesten : hoe komt u er bij? De Gentse Feesten : hoe komt u er bij? Per dag zakken gemiddeld 100.000 mensen af naar Gent voor de Fieste. De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van de Feestenzone vlot

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête SG Molenland

Mobiliteitsenquête SG Molenland Mobiliteitsenquête SG Molenland 1 Doel en reden van de enquête Uit bezorgdheid over de mobiliteit wil de Scholengemeenschap Molenland (Secundaire scholen Tielt en Ruiselede) een bijdrage leveren om de

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

ADVIES OPENBAAR VERVOER

ADVIES OPENBAAR VERVOER ADVIES OPENBAAR VERVOER Openbaar vervoer is voor jongeren het middel bij uitstek om zich zelfstandig te verplaatsen. Het maakt deel uit van hun basismobiliteit. Daarom wil de Vlaamse Jeugdraad een optimale

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR!

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! 10 puntenplan voor meer verkeersveiligheid én een veilig schoolbegin JONGCD&V BOOM ZET VERKEERSVEILIGHEID IN DE KIJKER! Elk dag sterven 2 mensen in het verkeer.

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 1 VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 12.01.2015 2 BESTAANDE SITUATIE Doorgaand verkeer Lokaal verkeer Private weg 3 BESTAANDE SITUATIE EGENHOVENSTRAAT (KAPELLETJE

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

Verslag snelheidsremmers Scheldelei Datum en uur vergadering: consulent openbaar domein. Mike Rincheval 60 bewoners

Verslag snelheidsremmers Scheldelei Datum en uur vergadering: consulent openbaar domein. Mike Rincheval 60 bewoners Verslag Titel verslag: Verslag snelheidsremmers Scheldelei Datum en uur vergadering: Donderdag 2 mei 2013 Plaats vergadering: Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32 1. Aanwezigen Naam Aanwezig Tom De Boeck

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

MOBIEL 21 ORGANISATIE VOOR DUURZAME MOBILITEIT

MOBIEL 21 ORGANISATIE VOOR DUURZAME MOBILITEIT MOBIEL 21 ORGANISATIE VOOR DUURZAME MOBILITEIT PATRICK AUWERX MOBIEL 21 ZET MENSEN IN BEWEGING Mobiel 21 Motiveert Campagnes Participatie trajecten Educatie en vorming Informeert Inzichten en dossiers

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij?

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van het centrum van de stad op een optimale manier te organiseren. We zetten alle

Nadere informatie

TroeF. Ook op internet : VerkeeR

TroeF. Ook op internet :   VerkeeR TroeF VerkeeR Wij vragen om van 16 tot 22 september met de fiets naar de school te komen. In de lagere school is er in deze week extra aandacht voor verkeer. Er volgt een fietsencontrole en er zijn fietsbehendigheidsoefeningen.

Nadere informatie

MELDPUNT RANDSTADFAIL

MELDPUNT RANDSTADFAIL Overzichtsrapport van klachten over de RandstadRail MELDPUNT RANDSTADFAIL Samenwerkingsverband tussen de GroenLinks-afdelingen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetemeer 10-4-2015 Voorwoord 10 april

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Octopusplan stap 3 en 4

Octopusplan stap 3 en 4 Octopusplan stap 3 en 4 1. Inleiding...2 2. Vervoerswijze...2 2.1 Statistieken...2 2.2 Woonplaats straal 5 km...3 2.3 Woonplaats straal 2 km...3 3. Schoolroutes...4 3.1 Routes te voet...4 3.2 Routes per

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Welk onderzoek? Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair

Nadere informatie

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer Veilig in het verkeer Hoe begeeft iemand met een visusbeperking zich in het verkeer en hoe ga je daar als fietser mee om? Met dank aan Blindenzorg Licht en Liefde voor de inbreng en beide personen met

Nadere informatie