Burgers uit de bocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgers uit de bocht"

Transcriptie

1 Burgers uit de bocht Mobiliteit ter discussie Auteurs: Veerle Beyst, Dr. Lieve Goorden Met medewerking van: Dr. Joke Vandenabeele, Sam Van Gelder en Matthieu Craye VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT, STEM Kleine Kauwenberg 12, B-2000 Antwerpen tel. +32-(0) fax +32-(0) internet: september 2001

2

3 INHOUD LEESWIJZER BIJ DIT RAPPORT 5 1 INLEIDING HET ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN FOCUSGROEPEN: METHODIEK Wat is een focusgroep? Wie? Hoe? 7 2 RESULTATEN VAN DE FOCUSGROEPEN FLEXIBILITEIT VERSUS RIGIDITEIT Knelpunten Oplossingen TOENEMENDE DRUK VERSUS VERPLAATSINGSCOMFORT EN LEEFBAARHEID Knelpunten Oplossingen GELIJKHEID OP DE WEG Knelpunten Oplossingen RESPONSABILISERING VERSUS STURING VAN GEDRAG Knelpunten Oplossingen 22 3 VERWACHTINGEN VAN DE BURGER 24 4 VERGELIJKING MET MENINGEN VAN EXPERTEN EN STAKEHOLDERS DOELSTELLINGEN PROBLEMEN OPLOSSINGEN BESLUIT 27 5 SUGGESTIES VOOR PARTICIPATIE IN HET VERDERE PLANINGSPROCES INLEIDING STAND VAN ZAKEN EEN PARTICIPATIESTRATEGIE VOOR DE BELEIDSFORMULERINGSFASE Een terugkoppeling van het resultaat van de verkenningsfase naar een ruim publiek Ronde van de creatieve oplossingen Toetsing van de resultaten van de burgerpanels bij een breed publiek 32 6 BIJLAGEN SAMENVATTING PER FOCUSGROEP Personen met een handicap Eenoudergezinnen en alleenstaanden Kansarmen stedelijk landelijk Filependelaars Huisvrouwen stedelijk Huisvrouwen landelijk Jongeren 40 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 3

4 Treinpendelaars stedelijk Treinpendelaars landelijk LIJST MET LOKALE KNELPUNTEN LITERATUURLIJST PARTICIPANTEN Experten Stakeholders Focusgroepen 46 4 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

5 LEESWIJZER BIJ DIT RAPPORT Hoofdstuk 1 (Inleiding) geeft uitleg over het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen. Hier vindt u de informatie die we meedeelden aan de participanten van de focusgroepen. We leggen in dit hoofdstuk ook de methode van de focusgroepen uit. We schetsen wie er heeft deelgenomen en hoe de focusgroep is verlopen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de twaalf focusgroepen weergegeven. We hebben alle informatie samengebracht in één verhaal. In dit verhaal worden knelpunten uit de dagelijkse ervaringen van burgers aangegeven maar wordt ook een eerste poging gedaan tot het formuleren van oplossingen. In dit hoofdstuk wordt schuine tekst gebruikt voor citaten van participanten. Hoofdstuk 3 vat kort de verwachtingen van de burger omtrent het mobiliteitssysteem samen. In hoofdstuk 4 vergelijken we de mening van de burger met die van experten en stakeholders. Het consulteren van experten en stakeholders behoorde niet tot deze opdracht maar we evalueerden wel de resultaten ervan. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe de participatie vorm kan gegeven worden in het verdere planningsproces. De bijlage bevat een samenvatting van de afzonderlijke focusgroepen, een lijst met knelpunten genoemd tijden de focusgroepgesprekken, een literatuurlijst en de namen van alle participanten (zowel die van de focusgroepen als experten en stakeholders) ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 5

6 1 INLEIDING 1.1 Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen is een plan dat beschrijft hoe de mobiliteit in Vlaanderen er op lange termijn moet uitzien. Daarbij wordt er uitgegaan van vijf even belangrijke doelstellingen: 1. Bereikbaarheid: belangrijke economische knooppunten zoals steden, havens, luchthavens en industriezones, maar ook diensten zoals de supermarkt, de dokter, het ziekenhuis en familie en vrienden moeten bereikbaar zijn en blijven. Die bereikbaarheid komt vaak in het gedrang door files, de slechte kwaliteit van bepaalde wegen en het soms weinig betrouwbare openbaar vervoer. 2. Sociale rechtvaardigheid (toegankelijkheid): vervoer en verkeer moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Elkeen moet efficiënt op zijn werk kunnen geraken, naar de film, een concert of de voetbal kunnen gaan, en op een aangename manier zijn vakantiebestemming kunnen bereiken. 3. Veiligheid: er moet naar meer verkeersveiligheid gestreefd worden met zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers. We moeten daarbij bedenken dat hoe meer en hoe sneller mensen zich verplaatsen, hoe groter het risico is op ongevallen. 4. Leefbaarheid: de leefbaarheid van de gemeente en de buurt komt in het gedrang door drukke verkeerswegen en geluidshinder. 5. Milieu: het verkeer mag zo weinig mogelijk schade toebrengen aan natuur en milieu. Afgedankte wagens zorgen voor een groeiende afvalberg, strooizout bij ijzel en sneeuw veroorzaakt bodemverontreiniging en uitlaatgassen zijn hier de grootste boosdoeners. Om deze vijf doelstellingen te bereiken, beschrijft het mobiliteitsplan maatregelen voor een toekomstig systeem van mobiliteit met de grootst mogelijke aandacht voor het milieu, de gezondheid en het welzijn. Tot nu toe lieten vooral experts (mobiliteitsdeskundigen, betrokken ambtenaren, onderzoekers) en belangengroepen (fietsersbond, voetgangersbeweging,...) hun stem horen over de problemen omtrent mobiliteit. Via focusgroepen willen we burgers aan het woord laten over de mobiliteit in Vlaanderen. Het is belangrijk dat ook de stem van de burger in het parlement wordt gehoord. 1.2 Focusgroepen: methodiek Wat is een focusgroep? Een focusgroep is een onderzoekstechniek waarmee, door groepsinteractie, gegevens verzameld worden over een thema dat bepaald wordt door de onderzoeker (Morgan, 1997). Focusgroepen hebben de volgende voordelen (Stewart, Shamdasani, 1990): Ze leveren snel en goedkoop gegevens. 6 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

7 De moderator kan direct interageren met de respondenten. Er wordt gereageerd en verder gebouwd op antwoorden van andere respondenten (sneeuwbaleffect) en dit kan ideeën opleveren die in individuele interviews niet aan bod zouden komen. Het is een flexibele methode: verschillende topics, verschillende individuen en een variëteit aan opstellingen is mogelijk. Het kan gegevens opleveren van personen die minder geletterd zijn. De resultaten zijn gemakkelijk te begrijpen, dit in tegenstelling tot statistische verwerkingen van enquêtes. De focusgroepen kunnen door meerdere observators kritisch gevolgd worden Wie? In een focusgroep komen een tiental burgers samen om over mobiliteit in Vlaanderen van gedachten te wisselen. Er is gekozen voor twaalf verschillende groepen die een specifieke geleding vormen in onze samenleving en ook specifieke problemen en ervaringen hebben met mobiliteit: Huisvrouwen uit stedelijk gebied: 10 vrouwen uit Lokeren; Huisvrouwen uit landelijk gebied: 4 vrouwen uit gemeenten bij Ieper; 65-plussers uit stedelijk gebied: 7 mannen en 4 vrouwen uit Gent; 65-plussers uit landelijk gebied: 12 mannen en 2 vrouwen uit landelijk gebied rond Hasselt; Kansarmen uit stedelijk gebied: 6 mannen en 8 vrouwen uit Gent; Jongeren: 12 mannen uit Gent en deelgemeenten van Gent; 1-oudergezinnen en alleenstaanden: 7 mannen en 8 vrouwen uit Sint-Niklaas, Bornem, St. Pauwels, St. Gillis-Waas, Haasdonk, Sinaai, Waasmunster, Zele, Temse en Hamme; Treinpendelaars uit stedelijk gebied: mensen die vanuit de stad vertrekken ongeacht voortransport: 4 mannen en 4 vrouwen uit Gent; Treinpendelaars uit landelijk gebied: mensen die vanuit landelijk gebied vertrekken ongeacht voortransport:: 5 mannen en 3 vrouwen uit Putte, Nijlen, Gierle, Kapellen, Meerhout, Kalmthout, Geel en St. Eloois-Winkel; Filependelaars: 6 mannen en 6 vrouwen uit Lochristi, Brakel, Herzele, Londerzeel, Erpe-Mere, Ninove, Gavere, Idegem, Asper en Gijzegem-Aalst; Mindervaliden: 4 mannen en 8 vrouwen uit Gent, Meerdonk, Sint-Martens-Latem, Drongen, Asper, Lovendegem, Gentbrugge, Torhout en Koningshooikt Hoe? CIBE vzw, centrum voor overheidscommunicatie, selecteerde mensen voor de twaalf focusgroepen. Alle participanten kregen een inputdocument toegestuurd met informatie ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 7

8 over het mobiliteitsplan, het doel van de focusgroep en wat er met de resultaten gebeurt. CIBE verzorgde eveneens de moderatie tijdens de focusgroepen. De moderator brengt het gesprek op gang en stelt een aantal gerichte vragen. Hij/zij zorgt ervoor dat het gesprek vlot verloopt en dat iedereen aan het woord komt. Op elke focusgroep waren ook twee onderzoekers aanwezig die zich niet in het gesprek mengden maar enkel de inhoud van het gesprek en het groepsproces evalueerden. Op de focusgroepbijeenkomst zelf werd eerst een inleiding gegeven over het mobiliteitsprobleem, het mobiliteitsplan en het doel van de focusgroepen. Daarna volgde een denkoefening waarbij iedereen op papier drie tot vijf knelpunten vanuit zijn/haar dagelijkse situatie noteerde. De knelpunten werden ondergebracht onder de vijf doelstellingen. Dit leverde een opsomming van persoonlijke probleemsituaties. Er werd gepolst naar oplossingen voor die knelpunten. De belangrijkste knelpunten werden verder bevraagd en waar relevant werden de dragende maatregelen toegelicht en bevraagd. Dit rapport brengt verslag uit over de twaalf focusgroepen. 8 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

9 2 RESULTATEN VAN DE FOCUSGROEPEN 2.1 Flexibiliteit versus rigiditeit We vullen ons leven alsmaar meer flexibel in. Werken, leren, zich ontspannen, winkelen,... zijn activiteiten die steeds minder verlopen volgens een vaste tijdsindeling. Ook in de economie wordt just-in-time produceren en leveren de regel. Verplaatsingen gebeuren daardoor steeds impulsiever en volgen dikwijls een patroon dat bestaat uit opeenvolgende trajecten waartussen allerhande activiteiten kunnen plaatsvinden. Het vervoersysteem volgt die trend naar meer flexibiliteit niet. De auto, in de reclame nog steeds aangeprezen als toppunt van vrijheid en flexibiliteit, loopt vast in het verkeer. Door haar rigiede organisatie is het openbaar vervoer niet afgestemd op wisselende ketenverplaatsingen Knelpunten De auto rijdt zichzelf vast Nog altijd biedt de auto het voordeel dat hij altijd voor gebruik klaar staat voor de deur, je precies brengt op de plek waar je heen moet, gebruikt kan worden als boodschappentas, als school- en vakantiebusje, als comfortabel vervoermiddel naar het werk: Zo zit iemand liever met de auto en de radio aan in de file dan een half uur op de trein te moeten wachten. Winkelen voor een heel gezin is onbegonnen werk met het openbaar vervoer.je kan in de kleinere dorpswinkels winkelen, maar die zijn veel duurder dan de supermarkt. Voor recreatieve verplaatsingen wordt vaak de auto gebruikt. Veel natuurgebieden en vakantiebestemmingen zijn immers niet bereikbaar met het openbaar vervoer; Voor een afstand van meer dan 10 km is de auto het gemakkelijkste vervoermiddel. Men wil de auto daarom niet kwijt. Toch groeit het bewustzijn van een realiteit die niet strookt met de reclame. Je vertrekt wel met de auto, maar wanneer kom je aan? En als je tenslotte arriveert, hoe raak je van je wagen af? Files en wegenwerken doen de gemoederen hoog oplaaien, parkeerproblemen zijn de oorzaak van veel frustratie. Over files: Tijdens de spitsuren begint de file meestal reeds op de afrit van de autostrade. Sommigen laten daarom moegetergd de auto staan en kiezen een ander vervoermiddel zoals trein of fiets. Anderen trachten de files te omzeilen door hun werkuren aan te passen of via sluipwegen te rijden. Over wegenwerken: De wegenwerken duren te lang en moeten beter op mekaar afgestemd worden: niet tegelijkertijd aan alternatieve wegen werken want dan worden sommige plaatsen onbereikbaar; ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 9

10 Men zou wegenwerken 's nachts moeten uitvoeren zodat er weinig hinder is voor het woon-werkverkeer s morgens; Waarom voert men blokrijden niet in bij wegenwerken aan de autostrade, zoals in de zomer voor het verkeer naar zee? De omleidingen zijn vaak te ver. De omleidingswegen kunnen het zwaar verkeer niet aan en gaan daardoor ook stuk; Fietsers laat men vaak nog passeren bij wegenwerken hoewel dat dikwijls niet echt mogelijk is. Over parkeerproblemen: Het parkeren van de auto kan nog maar zelden dichtbij de plaats waar men moet zijn. Dit zorgt in vergelijking tot het gebruik van andere vervoermiddelen voor extra tijdverlies en frustratie. Er is een gebrek aan parkeerplaatsen in de centra van de steden. Het zoeken naar een parkeerplaats verhindert het vlotte verkeer in de stad. Door het beperken en duurder maken van het aantal parkeerplaatsen in het stadscentrum verschuift het probleem naar de rand van de stad waar wildparkeren (dubbel parkeren, parkeren op voet-, fiets- en zebrapaden) de regel wordt. Parkeren aan de school zorgt voor een enorme drukte en onveiligheid. De bescherming van het parkeerrecht met bewonerskaarten is een goed idee, als deze gratis zijn. Maar het is jammer dat mensen hun voortuintjes plaveien om er hun auto te kunnen zetten. Personen met een handicap hebben zeker te lijden onder de volgeparkeerde stadscentra In principe hebben zij voorbehouden plaatsen maar die worden meestal ingenomen door anderen. De huidige norm van 4% voorbehouden parkeerplaatsen is onvoldoende en beantwoordt niet aan de Europees vereiste norm van 25 %. Deze voorbehouden parkeerplaatsen zijn vaak niet goed aangelegd, ze mogen immers niet allemaal naast elkaar liggen omdat er dan niet genoeg ruimte is om een rolstoel naast de auto te zetten. Een star openbaar vervoersysteem In de focusgroepen wijt men de starre organisatie aan twee zaken: Ten eerste is de dienstregeling niet aangepast aan impulsieve verplaatsingen en aan ketenverplaatsingen met verschillende types van vervoer. Ten tweede is het gevolgde parcours niet afgestemd op de bereikbaarheid van een diversiteit aan activiteiten die zowel geconcentreerd aanwezig zijn in de stad als wegens hun functie gelocaliseerd zijn op specifieke plaatsen buiten de stad. Het openbaar vervoer zit tijdens de spits tevens mee vast in de files omdat het geen voorrang krijgt. Over rigiditeit van de dienstregeling: Er is kritiek op de onregelmatige frequentie van het aanbod aan openbaar vervoer (spitsversus daluren; dag versus avond; werkdagen versus weekends/vakantieperiodes): 10 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

11 Het beschikbare materieel moet beter afgestemd zijn op de spits en buiten de spits. Tijdens de spits is de aangeboden capaciteit te klein, er moet meer materiaal worden ingezet zoals meer dubbeldektreinen. Buiten de spits is de frequentie dikwijls te laag, bijvoorbeeld voor huisvrouwen die boodschappen willen doen of 65-plussers die buiten de spits willen reizen. Buiten de spits zie je soms grote harmonicabussen rondrijden met bijna geen passagiers op. Voor het lokaal verkeer zou men dan ook beter kleine busjes inleggen. Verder is er te weinig openbaar vervoer 's avonds en 's nachts, zij het voor avondwerk of ontspanning (uit eten, naar de film, een voetbalwedstrijd of een concert): met het openbaar vervoer geraak je zelden terug thuis. En wie heel vroeg in de ochtend naar z n werk moet, kan dat niet met het openbaar vervoer. Ook in het weekend zijn er te weinig verbindingen, want in deze flexibele tijden werken velen dan gewoon door of zijn dan net qua verplaatsingen het actiefst. Er stelt zich een afstemmingsprobleem van de verschillende types openbaar vervoer op elkaar en van het openbaar vervoer op de uren van diverse activiteiten: De afstemming tussen bus en trein moet beter kunnen. Lange wachttijden zijn nu onvermijdelijk. Stakingen en vertragingen hebben een cumulatief effect. Het begint ergens met een minuut vertraging maar de rest van je tijdschema loopt dan ook mank. De gebrekkige stiptheid doet dus de erg nipte overstappen maar al te vaak in t honderd lopen. Voorts zijn scholen moeilijk bereikbaar omdat de uren van de lijnbussen niet afgestemd zijn op de uren van de school.ook voor industrieparken geldt dat het aanbod beter moet aansluiten op de vraag. Over rigiditeit van het parcours: Het openbaar vervoer speelt te weinig in op de ontsluiting van de landelijke gebieden: De klassieke verbindingen tussen de grote economische knooppunten zijn goed georganiseerd De ontsluiting van landelijke gebieden daarentegen vormt een groot probleem. Het openbaar vervoer wordt in deze gebieden verwaarloosd. Er zijn geen vlotte verbindingen tussen de stad en de periferie en verbindingen tussen dorpen onderling zijn praktisch onbestaande. Er is dikwijls maar een bus om de twee uur of er zijn maar een aantal bussen per dag. Een aantal activiteiten zijn niet of moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer zoals: Ziekenhuis, gemeentehuis en OCMW. Vakantie- en vrijetijdsbestedingen. Scholen omdat de lijnbussen niet aan de school stoppen, of omdat de schoolbus, ingelegd door de school zelf, niet in alle omliggende gemeenten komt om concurrentie tussen scholen onderling te vermijden. Ook de grote administratieve diensten trekken de stad uit waardoor hun bereikbaarheid verkleint. Kansarmen en personen met een handicap moeten geregeld een job weigeren omdat ze niet op de werkplaats geraken met het openbaar vervoer. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 11

12 2.1.2 Oplossingen Selectief gebruik van de auto De auto in meer gevallen thuis laten, of maar voor korte trajecten gebruiken, of de auto met anderen delen, ziet men zitten als aan volgende voorwaarden voldaan is: Met de auto tot aan het station, waar voldoende, veilige en betaalbare parkings zijn om met de trein verder naar het werk te gaan. Voldoende parkings aan de rand van de stad en vervolgens goede verbindingen naar het centrum met het openbaar vervoer. Het thuiswerken stimuleren gedurende één of twee dagen per week. Inleggen van regelmatige streekbussen voor verbindingen tussen de dorpen. Inleggen van snelbussen tussen de periferie en het stadscentrum. Openbaar vervoer de klok rond tegen democratische prijzen. De werkgeversbijdrage voor woon-werkverplaatsingen met het openba ar vervoer of de fiets, is een goede reden om de auto te laten staan. Daarnaast zou het aantal door de werkgever vergoede autokilometers kunnen beperkt worden. Waarom carpoolen moeilijk aanslaat: Mensen zijn gehecht aan de eigen auto, ze willen niet samenrijden; De vrijheid die men verwerft met glijdende werktijden wordt beperkt door rekening te moeten houden met de werkorganisatie van iemand anders. Een onveiligheidsgevoel zoals bij lifters: je weet soms niet met wie je samenrijdt. Carsharing (met meerdere gezinnen eigenaar zijn van één auto) kan werken als het zeer lokaal (in de eigen straat, het eigen dorp) georganiseerd wordt. Er zijn al mensen die hun auto ten dienste stellen van de buren in de eigen straat. Ketenverplaatsingen flexibel organiseren De idee van een goede organisatie van ketenverplaatsingen met verschillende vervoermiddelen (fiets, trein, bus, auto) in plaats van rechtlijnig van A naar B, komt meermaals in de focusgroepen bovendrijven. Niet dat men graag drie keer overstapt, met lange wachttijden tussendoor maar een alternatief is: Met de auto, de fiets of de bus naar het station. Vervolgens rijdt de trein enkel tussen de grote centra en hoeft niet meer overal te stoppen. Dit veronderstelt goede busverbindingen die de mensen van en naar een centraal station brengen. Op de bussen moeten er dan meer stops zijn. Haltes op verzoek kunnen een oplossing zijn. Om zulk n flexibel systeem ook in afgelegen gebieden te introduceren, kan men belbussen inleggen, die enkel rijden als passagiers op voorhand bellen. Busbanen, die bussen voorrang geven, kunnen ervoor zorgen dat de bus beter kan concurreren met de auto wat betreft reistijd. De afstemming tussen de dienstregelingen van trein, tram en bus moet verbeterd worden. Nu zijn lange wachttijden onvermijdelijk. 12 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

13 Om zulke ketenverplaatsingen meer comfortabel te maken, moet men aan de stations meer en betere fietsenstallingen en autoparkings voorzien. Het station lijkt nu wel een fietsenkerkhof door gebrek aan stallingen. Er zijn bewaakte fietsenstallingen nodig aan democratische prijzen. Dit alles vereist goede en voor iedereen toegankelijke informatie per regio en in de stad over nummers, routes, uurregelingen, tarieven van alle openbaar vervoermiddelen. (Misschien een detail, maar toch belangrijk om mee te nemen: iemand vond geen eenduidige informatie over kostprijs en voorwaarden van het gebruik van de vouwfiets op de trein). 2.2 Toenemende druk versus verplaatsingscomfort en leefbaarheid Er is een discussie aan de gang over de prioriteiten in ons leven. Zal de productiviteit en de materiële rijkdom verder worden opgedreven of zal er meer aandacht zijn voor onthaasting en levenskwaliteit? Dat debat speelt ook door in de eisen die worden gesteld aan het mobiliteitssysteem. Met toenemende productiviteit gaan meer en langere verplaatsingen en een grotere tijdsdruk op die verplaatsingen gepaard: met twee gaan werken, de kinderen op tijd naar de school of crèche brengen en afhalen, met zijn allen in dezelfde periode op vakantie, just-in-time leveren,... Het huidige mobiliteitssysteem drijft deze stress nog op en loopt vast in de files, de ongevallen en de verkeersaggressie, wat tenslotte contraproductief werkt. In de focusgroepen is de vraag gesteld naar een andere organisatie van mobiliteit waarbij efficiëntie kan samengaan met comfort, leefbaarheid en veiligheid Knelpunten Stress tijdens de woon-werkverplaatsing Het niet in een redelijke tijd op het werk geraken, wordt als een probleem ervaren. Er gaat teveel energie zitten in de verplaatsing naar het werk, tijd die beter voor het werk zelf zou renderen. Gaan wonen waar je werkt, is niet voor iedereen weggelegd. Trouwens ook op het werk wordt er verwacht dat je flexibel bent en zonder werkzekerheid is het niet interessant om te verhuizen. Ook de hoge registratierechten bij de aankoop van een huis zijn een rem op verhuizen. Comfort op het openbaar vervoer Over trams en bussen: Op de tram of bus zit je tijdens de spits te dicht op mekaar gepakt. Hierdoor kom je gestresseerd aan op je bestemming. Er is ook te weinig plaats voor schooltassen. Kon je die vroeger niet omhoog zetten? Met kinderen, een kinderwagen en zakken kan je moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer. In sommige bussen bestaan opbergplekken voor bagage vooraan aan de opstap. Spijtig genoeg hebben bendes zich al gespecialiseerd in het leegroven van die bagageplaatsen. De glazen wand rond de trambestuurder zorgt ervoor dat er geen communicatie mogelijk is. Een visueel gehandicapte weet dan niet op welke tram hij/zij zit. Daarbij komt dat chauffeurs van De Lijn een verbod hebben om met de passagiers te spreken uit veiligheidsoverwegingen. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 13

14 Over de trein: Op goede trajecten waar comfortabele treinen worden ingezet, wordt de trein als een zeer efficiënt vervoermiddel gezien. Je kan er lezen, werken, slapen, iets drinken of een babbeltje doen. Op de andere trajecten wordt het rechtstaan in de trein als een groot nadeel beschouwd. Het drummen bij het opstappen wordt daardoor alsmaar agressiever. De inrichting van de trein is ondoordacht. Met kinderwagens of rolstoelen geraak je moeilijk op de trein. Over de zetels in de trein bestaat er discussie. Sommigen vinden dat de luxezetels met de twee leuningen te veel plaats innemen. Je kan beter een bank maken waarop meer mensen kunnen zitten. Maar er zijn ook mensen die het juist wel belangrijk vinden om comfortabel te zitten (bijvoorbeeld omwille van gezondheidsproblemen of om te kunnen werken). Sommige treinen zijn oud en vies. De vuilbakken zitten overvol. Door promotie worden extra reizigers aangetrokken maar men moet zich afvragen of het openbaar vervoer dat aankan. Bij reservaties of in de vakantie worden de plaatsen van de pendelaars ingenomen door scholieren of grootouders met hun kleinkinderen. Verkeer hindert de leefbaarheid van steden en buurten Het verkeer tast de leefbaarheid in de steden aan. Treinen en doorgaand verkeer rijden soms dwars door de stad. De bebouwde kom wordt als hoofdweg gebruikt en veel straten zijn doortochten geworden. In de verkeersvrije straten mogen nog altijd fietsers en brommers passeren. Het is niet interessant om met kinderen in de stad te wonen. Er komt teveel verkeer door woon- en speelstraten en er is te weinig speelruimte voor hen in de onmiddellijke omgeving van de woning. Ook de schoolomgeving kan gevaarlijk zijn door de drukte veroorzaakt door parkerende auto's. Snelheidsduivels en verkeerscowboys Over mensen die mekaar roekeloos rijgedrag verwijten: Automobilisten rijden te snel, vertragen niet aan drempels, stoppen niet aan zebrapaden, rijden door het rood licht, komen uit garages over het voet-of fietspad gevlogen,... Buschauffeurs rijden te bruusk. Dit is zowel voor de passagiers als voor de voetgangers en fietsers op de weg gevaarlijk. Je hebt na het opstappen amper tijd om te gaan zitten. Oude mensen kunnen gemakkelijk vallen in de bus. Bussen gebruiken hun richtingaanwijzers te kort en rijden je van de baan. Fietsers, en niet enkel de jeugdige fietsers, lappen het verkeersreglement aan hun laars. Fietsers misbruiken het statuut van zwakke weggebruiker en denken dat ze nu alles mogen. ("De regel dat de fietser de zwakke weggebruiker is, gaat niet op. Ik voel me in mijn auto soms zwakker.") Tussen de zwakke weggebruikers zitten er veel verkeerscowboys. Scholieren die in groep fietsen, rijden gevaarlijk. Fietsers zijn soms zelf de oorzaak van ongevallen. Ze rijden met te veel naast elkaar en hinderen het autoverkeer. Ze rijden op het voetpad en steken blind de weg over. Ze weten waar ze voorrang hebben en kijken op die plaatsen niet meer uit. 14 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

15 En milieu dan? Wanneer we het hebben over het verbeteren van de levenskwaliteit zouden we denken dat het milieu de burger zorgen baart. Toch wordt er in de focusgroepen weinig over gesproken. Men vindt dit thema niet onbelangrijk maar het weegt niet op tegen de andere problemen. Als milieuproblemen vermeldt men voornamelijk: Luchtvervuiling in steden en op verkeersknooppunten. Er komen alsmaar meer astmapatiënten bij. Schade veroorzaakt door strooizout. Lawaaihinder Oplossingen Openbaar vervoer moet comfort en veiligheid uitspelen als troef Vooral de trein, zo vindt men, kan de concurrentie aan met de auto, mits er voldoende geïnvesteerd wordt in comfort en veiligheid, zoals: Voldoende capaciteit zodat men niet hoeft recht te staan. Een meer doordachte inrichting, zodat je met kinderwagen, bagage en rolstoel makkelijk op de trein raakt: een wagon met een laag platform en met lussen om zich aan vast te houden en enkel banken aan de zijkanten, zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Opeisbare plaatsen voor personen met een handicap in elke wagon, ook herkenbaar voor visueel gehandicapten. Goed zitcomfort, een tafeltje om te lezen of te werken, bedeling van koffie en andere drank. Op trams en bussen zou er, naast een chauffeur die zijn aandacht op de weg richt, nog een persoon aanwezig moeten zijn die zich met de passagiers bezig houdt. Meer energie voor werk dan voor verplaatsing Sommigen vinden de bereikbaarheid van hun werk zo belangrijk dat ze overwegen om ander werk te zoeken. Anderen zullen, wanneer ze van werk (moeten) veranderen, de woon-werkafstand als voorwaarde bij hun keuze in rekening brengen. Ook de mogelijkheid om af en toe thuis te kunnen werken, speelt mee bij de keuze voor ander werk. Voor mensen die willen verhuizen en dichter bij hun werk gaan wonen, zouden de registratierechten kunnen verlaagd worden. Vrijwaren van de woonfunctie in de stad Meer verkeersvrije straten in het centrum. Hier moet men wel rekening houden met het feit dat gehandicapten tot in de stadskern moeten kunnen geraken. In de verkeersvrije zone ook geen fietsers en bromfietsen toelaten. In de vakantie de straat één dag per week afsluiten voor verkeer. ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 15

16 Bij het binnenkomen van de stad moet de snelheid beperkt worden tot 30 km/u. Veilige inrichting van wegen Over ronde punten: Ronde punten zijn gevaarlijk voor visueel gehandicapten. Er zijn visueel gehandicapten die op de bus stappen voor het rond punt om direct achter het rond punt weer af te stappen. Vrachtwagens en bussen kunnen niet draaien op de ronde punten waardoor ze met hun carrosserie over het fietspad komen. Over kruispunten: Kruispunten waar auto's mogen afslaan zijn gevaarlijk. Er moet een apart licht zijn voor auto's die afslaan en auto's die rechtdoor rijden. Het is veiliger als er geen auto's afslaan terwijl voetgangers en fietsers oversteken. Een andere oplossing, voor fietsers althans, is het voorzien van een strook voor fietsers vóór het verkeerslicht. Kruispunten zonder lichten zijn levensgevaarlijk. Bij het oversteken van een 2- vaksbaan stopt de eerste file auto's maar de auto's op het tweede rijvak blijven doorrijden. Soms zijn er voor de auto s wel en voor de voetgangers geen lichten. Je moet dan kijken wanneer het voor de auto's rood is om te kunnen oversteken. Kruispunten zoveel mogelijk vervangen door rotondes want dikwijls worden de lichten genegeerd. Over zebrapaden: Zowel de voetganger als de chauffeur moet meer alert zijn aan zebrapaden. De tijdsspanne om op een zebrapad over te steken is soms te kort. Er moeten meer zebrapaden komen. Het kost de gemeente niets en het brengt duidelijkheid voor kinderen. Over fietspaden: Meer fietspaden, ook fietssnelwegen aanleggen. Fietspaden van de rijweg afschermen met een berm of struiken. Oversteekplaatsen (als het fietspad van de ene kant van de weg naar de andere kant wordt verlegd), veiliger maken. Fietspaden beter onderhouden (blikjes en flesjes erop, glas van ongevallen, onkruid, er wordt niet gestrooid in de winter). Streven naar een continue verkeersstroom De meesten zijn het erover eens dat de snelheid verlaagd moet worden. Dit zou zoveel mogelijk moeten kunnen gebeuren op een manier dat er meer gereden wordt dan dat er stilgestaan wordt (een continue verkeersstroom aan een lagere snelheid): 16 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u?

Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u? Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u? Maar liefst 1494 deelnemers hebben voorstellen geformuleerd om de Antwerpse mobiliteit te verbeteren:

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders Verkeersquiz 2010 www.verkeersquiz.be Virginie Claes Edith Donders Bachelor- en masteropleiding verkeerskunde Agoralaan gebouw D 3590 Diepenbeek Tel: 011 26 91 13 E-mail: verkeerskunde@uhasselt.be URL:

Nadere informatie

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK FEBIAC INFO DECEMBER 2014 INFO Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK 4 6 10 16 SAMENVATTING INLEIDING HOUDING TEGENOVER MOBILITEIT HOUDING TEGENOVER AUTOBEZIT 22 30 36 AANKOOPPROCES

Nadere informatie

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1 Algemeen... 1 1.1 HET VERMIJDEN DAT JE ZELF FOUTEN BEGAAT....1 1.1.1 De fase voor het rijden (voor de eigenlijke verkeersdeelname)....

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing

Nadere informatie

via secura Zwarte punten en zwarte zones Onrealistisch optimisme Veilig verkeer op rotondes

via secura Zwarte punten en zwarte zones Onrealistisch optimisme Veilig verkeer op rotondes via secura Nr P.P. 42 - Maart / April 1998 BRUSSEL 10/825 Belgique België Adres afzender: BIVV, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel - 01 april 1998 - afgitebureau Brussel x Driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE iminds Digital Society Een onderzoeksrapport voor Digipolis Gent EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE IMINDS- SMIT VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

(Particulier) autodelen

(Particulier) autodelen Uitgevoerd door Auteur In opdracht van Autopia vzw Jeffrey Matthijs Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid (Particulier) autodelen Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van

Nadere informatie

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Henk Meert Marie Bourgeois Krista Van Hoof Tim Asperges Immobiel

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk Slimme investeringen, straffe resultaten

Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk Slimme investeringen, straffe resultaten Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk Slimme investeringen, straffe resultaten Redactie: Hanne Van Herck, Steven Clays, Ilse Mertens en Ilse Fannes Copywriting: Mark Van Bogaert, Lokeren Eindredactie:Steven

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten Wetenschappelijk Bureau SP Foto omslag: Sake Elzinga/ Hollandse Hoogte

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie