E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A Datum: 8 juli 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Beantwoording artikel 40-vragen van Inwonersbelangen over de verkoop van Rietveld 25 Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen. Begrotingsconsequenties Nee B. en W. d.d.: 18/08/2015 Besluit : Akkoord Portefeuillehouder: wethouder Schreurs

2 Extra overwegingen / kanttekeningen voor College n.v.t. Extra overwegingen / alternatieven / argumenten n.v.t. Standpunt consulenten Antwoorden zijn opgesteld met/door Ben Beving, Edward vd Elshout, Bert-Jan Brussaard. Wethouders De Weger, Stolk en Schreurs hebben vooraf ingestemd met deze beantwoording. Samenhang met eerdere besluitvorming n.v.t. Bijlagen 1) De ingekomen brief met de art.40-vragen (Corsanr ) 2) De raadsinformatiebrief met de antwoorden op de art. 40-vragen (Corsanr. 15R.00443) 3) Bijlage bij de RIB - Kaart: eigendommen gemeente Woerden (Corsanr. 15i.02433) 4) Bijlage bij RIB - Ruwe schets eventuele oeververbinding (Corsanr. 15i.02434)

3 RAADSIN FORMATIE BRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R Van: Datum 14 juli 2015 Portefeuillehouder(s) college van burgemeester en wethouders Portefeuille(s) : Vastgoed Contactpersoon : wethouder Schreurs D. Loman Tel.nr. : adres Gemeente Woerden gemeente WOERDEN 15R Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door de heer Van Assem van de Fractie van Inwonersbelangen Beantwoording van de vragen: over de verkoop van Rietveld 25-25a Vraag 1. Als de gronden en opstallen van Rietveld 25Z25a verkocht worden, of de opstallen niet gesloopt worden hoe is dan volgens het college een eventuele brug op deze locatie mogelijk? mogen Antwoord: Als wordt uitgegaan van de veiligste oplossing via het bestaande tracé direct ten oosten van de rioolwaterzuivering (HDSR), worden de weg Barwoutswaarder en de Oude Rijn haaks gekruist en zijn de gronden en opstallen van Rietveld 25 en 25A voor deze verbinding niet nodig. Vraag 2. Hoe kan er een oeververbinding gemaakt worden, waarbij de westelijke randweg ten oosten van de rioolzuivering aangelegd wordt richting Rietveld? (Zie bijlage voor een situatie-overzicht.) Antwoord: De meest verkeersveilige oplossing is een oeververbinding in het verlengde van de bestaande weg (naast de rioolwaterzuivering) die de weg Barwoutswaarder haaks kruist. Ten noorden van de Oude Rijn zou deze weg dan een bocht in oostelijke richting maken en samen met de weg Rietveld de doorgaande route richting Blokhuisbrug vormen. Vraag 3. Welke gronden en opstallen zijn in het bezit van de gemeente op de locatie waar het college de mogelijkheid ziet van een brug van Barwoutswaarder naar Rietveld? Antwoord: Een groot deel van de gronden voor deze oplossing is in het bezit van de gemeente. De gemeentelijke eigendommen in dit gebied zijn in lichtgroen aangegeven op bijlage 15i Vraag 4. Om alle verwarring hierover uit te sluiten zouden wij het op prijs stellen wanneer u aan uw antwoord een planschets toevoegt. Antwoord: Een ruwe schets is als bijlage toegevoegd (15i.02434). Bijlagen: 1. De ingekomen brief (incl. bijlage) met Corsa-nummer Kaart: eigendommen gemeente Woerden (15i.02433) 3. Ruwe schets eventuele oeververbinding (15İ.02434) De secretaris De loco-burgemeester

4 Van: Geldorp, Erwin Verzonden: dinsdag 7 juli :28 Aan: en wethouders CC: Onderwerp: Bijlagen: Stadhuis; IConcernzaken schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van Inwonersbelangen inzake Rietveld 25-25A inwonersbelangen inzake rietveld 25_25a.pdf Aan het College Aan de Raad Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex art. 40 RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake pand en gronden Rietveld 25-25A. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten voor 6 augustus Met vriendelijke groet, Erwin Geldorp raadsgriffier ļ Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden T ļm E W Qemeenteraad.woerden.nl aanwezig: ma, di, wo, do Ben. Ambt.: Streefdat: Afschr.: B.V.O.: 0 7 JULI 2015 ^OLoloĮ Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 08/07/2015 1

5 Inwonersbelangen laat uw stewi horen! ARTIKEL 40 VRAGEN Rietveld 25/253 6 juli 2015 Inleiding In de raadsvergadering van 2 juli 2015 heeft het college aangegeven dat de verkoop van het pand en gronden Rietveld 25/253 de aanleg van een brug over Rijn, van Barwoutswaarder naar Rietveld, aansluitend op mogelijke westelijke randweg (via de oostzijde rioolzuivering), niet onmogelijk maakt. De gemeente kan nog steeds zonder extra aankopen, etc. de westelijke randweg laten aanleggen. Na afloop hebben wij diverse inwoners, ondernemers en instellingen hierover gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat het vooralsnog onduidelijk is hoe het college zich voorstelt t.b.v. genoemd traject een brug aan te leggen als zij niet meer beschikt over bovengenoemde percelen. Vragen: 1. Als de gronden en opstallen van Rietveld 25/253 verkocht worden, of de opstallen niet gesloopt mogen worden hoe is dsn volgens het college een eventuele brug op deze locatie mogelijk? 2. Hoe kan er een oeververbinding gemaskt worden, wasrbij de westelijke rsndweg ten oosten vsn de rioolzuivering sangelegd wordt richting Rietveld? (Zie bijlage voor een situatie-overzicht.) 3. Welke gronden en opstallen zijn in het bezit vsn de gemeente op de locatie waar het college de mogelijkheid ziet van een brug vsn Bsrwoutswssrder nssr Rietveld? 4. Om alle verwarring hierover uit te sluiten zouden wij het op prijs stellen wanneer u 33n uw sntwoord een plsnschets toevoegt. Nsmens de fractie vsn Inwonersbelsngen Hendrie vsn Assem - Bijlsge situstieschets.

6 Laat uw stew horen! ARTIKEL 40 VRAGEN Rietveld 25/253 6 juli 2015 Bijlage 1 Situatieschets Rietveld aard«o* ľ 2 O- Pořřň, L vw salerl Groep B V n Doom Auto's B V Auto Ras Woerden Auioboŵijf en «aanhanowaceocemrum.

7 Gemeente Woerden 15İ illli 11 RVQŪOBBM I WDNC1DÌW6 e r ' Ũ li 1 sî OM,.»»» Legenda I Kadastrale percelen NR BAG Panden (actueel) L\\N Perceel met beperkte eigendommen BB Perceel met deelpercelen

8

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 18 februari 2009 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Afschaffen papieren Woningkrant

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 18 februari 2009 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Afschaffen papieren Woningkrant Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 057/2009 24 maart 2009 STZ/wwgz 09/55228 Beantwoording vragen van de heer J. Fritz en de heer M. Brander inzake afschaffen papieren Woningkrant

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Jur Visser. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Jur Visser. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 204/2007 16 oktober 2007 FD/mc 07/185933 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en de heer J.J. Visser inzake aanpak wanbetalers Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE Vooraf Lees eerst de verordening. Parafering Elke bladzijde dient te worden ondertekend door alle ondertekenaars. Indien u voor nadere motivering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten pagina 1 Datum: Plaats : Tijd: Maandag 23 januari. Stadhuis 20.00 uur Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd Agendapunt -1 19.30 Dorpsvereniging Nijeveen Praten over 3 e ontsluiting (Casper 30 Veen)

Nadere informatie

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie OOV }. van Stolberglaan 148 2595 CL Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie