E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A Datum: 8 juli 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Beantwoording artikel 40-vragen van Inwonersbelangen over de verkoop van Rietveld 25 Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen. Begrotingsconsequenties Nee B. en W. d.d.: 18/08/2015 Besluit : Akkoord Portefeuillehouder: wethouder Schreurs

2 Extra overwegingen / kanttekeningen voor College n.v.t. Extra overwegingen / alternatieven / argumenten n.v.t. Standpunt consulenten Antwoorden zijn opgesteld met/door Ben Beving, Edward vd Elshout, Bert-Jan Brussaard. Wethouders De Weger, Stolk en Schreurs hebben vooraf ingestemd met deze beantwoording. Samenhang met eerdere besluitvorming n.v.t. Bijlagen 1) De ingekomen brief met de art.40-vragen (Corsanr ) 2) De raadsinformatiebrief met de antwoorden op de art. 40-vragen (Corsanr. 15R.00443) 3) Bijlage bij de RIB - Kaart: eigendommen gemeente Woerden (Corsanr. 15i.02433) 4) Bijlage bij RIB - Ruwe schets eventuele oeververbinding (Corsanr. 15i.02434)

3 RAADSIN FORMATIE BRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R Van: Datum 14 juli 2015 Portefeuillehouder(s) college van burgemeester en wethouders Portefeuille(s) : Vastgoed Contactpersoon : wethouder Schreurs D. Loman Tel.nr. : adres loman.d@woerden.nl Gemeente Woerden gemeente WOERDEN 15R Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door de heer Van Assem van de Fractie van Inwonersbelangen Beantwoording van de vragen: over de verkoop van Rietveld 25-25a Vraag 1. Als de gronden en opstallen van Rietveld 25Z25a verkocht worden, of de opstallen niet gesloopt worden hoe is dan volgens het college een eventuele brug op deze locatie mogelijk? mogen Antwoord: Als wordt uitgegaan van de veiligste oplossing via het bestaande tracé direct ten oosten van de rioolwaterzuivering (HDSR), worden de weg Barwoutswaarder en de Oude Rijn haaks gekruist en zijn de gronden en opstallen van Rietveld 25 en 25A voor deze verbinding niet nodig. Vraag 2. Hoe kan er een oeververbinding gemaakt worden, waarbij de westelijke randweg ten oosten van de rioolzuivering aangelegd wordt richting Rietveld? (Zie bijlage voor een situatie-overzicht.) Antwoord: De meest verkeersveilige oplossing is een oeververbinding in het verlengde van de bestaande weg (naast de rioolwaterzuivering) die de weg Barwoutswaarder haaks kruist. Ten noorden van de Oude Rijn zou deze weg dan een bocht in oostelijke richting maken en samen met de weg Rietveld de doorgaande route richting Blokhuisbrug vormen. Vraag 3. Welke gronden en opstallen zijn in het bezit van de gemeente op de locatie waar het college de mogelijkheid ziet van een brug van Barwoutswaarder naar Rietveld? Antwoord: Een groot deel van de gronden voor deze oplossing is in het bezit van de gemeente. De gemeentelijke eigendommen in dit gebied zijn in lichtgroen aangegeven op bijlage 15i Vraag 4. Om alle verwarring hierover uit te sluiten zouden wij het op prijs stellen wanneer u aan uw antwoord een planschets toevoegt. Antwoord: Een ruwe schets is als bijlage toegevoegd (15i.02434). Bijlagen: 1. De ingekomen brief (incl. bijlage) met Corsa-nummer Kaart: eigendommen gemeente Woerden (15i.02433) 3. Ruwe schets eventuele oeververbinding (15İ.02434) De secretaris De loco-burgemeester

4 Van: Geldorp, Erwin Verzonden: dinsdag 7 juli :28 Aan: raadsleden@woerden.nl;!burgemeester en wethouders CC: Onderwerp: Bijlagen: Stadhuis; IConcernzaken schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van Inwonersbelangen inzake Rietveld 25-25A inwonersbelangen inzake rietveld 25_25a.pdf Aan het College Aan de Raad Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex art. 40 RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake pand en gronden Rietveld 25-25A. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten voor 6 augustus Met vriendelijke groet, Erwin Geldorp raadsgriffier ļ Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden T ļm E Qeldorp.e@woerden.nl raadsqriffie@iwoerden.nl W Qemeenteraad.woerden.nl aanwezig: ma, di, wo, do Ben. Ambt.: Streefdat: Afschr.: B.V.O.: 0 7 JULI 2015 ^OLoloĮ Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 08/07/2015 1

5 Inwonersbelangen laat uw stewi horen! ARTIKEL 40 VRAGEN Rietveld 25/253 6 juli 2015 Inleiding In de raadsvergadering van 2 juli 2015 heeft het college aangegeven dat de verkoop van het pand en gronden Rietveld 25/253 de aanleg van een brug over Rijn, van Barwoutswaarder naar Rietveld, aansluitend op mogelijke westelijke randweg (via de oostzijde rioolzuivering), niet onmogelijk maakt. De gemeente kan nog steeds zonder extra aankopen, etc. de westelijke randweg laten aanleggen. Na afloop hebben wij diverse inwoners, ondernemers en instellingen hierover gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat het vooralsnog onduidelijk is hoe het college zich voorstelt t.b.v. genoemd traject een brug aan te leggen als zij niet meer beschikt over bovengenoemde percelen. Vragen: 1. Als de gronden en opstallen van Rietveld 25/253 verkocht worden, of de opstallen niet gesloopt mogen worden hoe is dsn volgens het college een eventuele brug op deze locatie mogelijk? 2. Hoe kan er een oeververbinding gemaskt worden, wasrbij de westelijke rsndweg ten oosten vsn de rioolzuivering sangelegd wordt richting Rietveld? (Zie bijlage voor een situatie-overzicht.) 3. Welke gronden en opstallen zijn in het bezit vsn de gemeente op de locatie waar het college de mogelijkheid ziet van een brug vsn Bsrwoutswssrder nssr Rietveld? 4. Om alle verwarring hierover uit te sluiten zouden wij het op prijs stellen wanneer u 33n uw sntwoord een plsnschets toevoegt. Nsmens de fractie vsn Inwonersbelsngen Hendrie vsn Assem - Bijlsge situstieschets.

6 Laat uw stew horen! ARTIKEL 40 VRAGEN Rietveld 25/253 6 juli 2015 Bijlage 1 Situatieschets Rietveld aard«o* ľ 2 O- Pořřň, L vw salerl Groep B V n Doom Auto's B V Auto Ras Woerden Auioboŵijf en «aanhanowaceocemrum.

7 Gemeente Woerden 15İ illli 11 RVQŪOBBM I WDNC1DÌW6 e r ' Ũ li 1 sî OM,.»»» Legenda I Kadastrale percelen NR BAG Panden (actueel) L\\N Perceel met beperkte eigendommen BB Perceel met deelpercelen

8

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Mike Bouwman

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel,nr,: 8327 Nummer: 14A.00619 Datum: 6 augustus 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00158 Datum: 16 februari 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

R&B/Reintjes. Advies: in te stemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad zenden. wethouder De Weger

R&B/Reintjes. Advies: in te stemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad zenden. wethouder De Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.00027 Datum: 12 januari 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Mike Bouwman (R&B), Sandra de Wolff (IB)

Mike Bouwman (R&B), Sandra de Wolff (IB) VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00540 Datum: 3 juni 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden.

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00559 Datum: 27 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266 Van: : college van burgemeester en wethouders Datum : 29 juli 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Van Tuijl Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Advies: akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen

Advies: akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: E. van den Elshout Tel nr: 8743 Nummer: 18A.00351 Datum: 28 maart 2018 Team: vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: nvt

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01134 Datum: 22 oktober 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00445 Datum: 10 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00873 Datum: 7 september 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

M. van Baaren, S. van der Lee. Advies: In te stemmen met beantwoording in bijgaande Raadsinformatiebrief en deze naar de raad te sturen

M. van Baaren, S. van der Lee. Advies: In te stemmen met beantwoording in bijgaande Raadsinformatiebrief en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: B. van Hell Tel nr: 8914 Nummer: 17A.01246 Datum: 13 november 2017 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M.

Nadere informatie

Monique à Campo. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Stolk

Monique à Campo. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Stolk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00961 Datum: 29 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

I. ten Hagen, M. Goossens, J. Rateland, S. ten Hove, M. Bouwman. Advies: Akkoord te gaan met de inhoudelijke beantwoording van de artikel 40 vragen

I. ten Hagen, M. Goossens, J. Rateland, S. ten Hove, M. Bouwman. Advies: Akkoord te gaan met de inhoudelijke beantwoording van de artikel 40 vragen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 18A.00201 Datum: 6 fmaart 2018 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: - Afschrift

Nadere informatie

Michiel van Kruijsbergen, Rick de Jongh. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Michiel van Kruijsbergen, Rick de Jongh. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00962 Datum: 30 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad.

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. van Luyt Tel,nr,: 8836 Geraadpleegd consulent Datum: 14-11-2013 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 20 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Portefeuille(s)

Nadere informatie

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355 ^ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 4R.00355 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 25 augustus 204 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00325 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 12 mei 2015 Portefeuillehouders) Portefeuille(s) Contactpersoon wethouder

Nadere informatie

Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. burgemeester

Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. burgemeester VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00888 Datum: 21 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

V. Reintjes. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder De Weger

V. Reintjes. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder De Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.01241 Datum: 12 december 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden.

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden. Lís RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R. 00585 Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tėl.nr. 8856 E-mailadres : college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording en zend de rib aan de raad

Advies: stem in met de beantwoording en zend de rib aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00493 Datum: 3 mei 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: -- N.a.v.

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00167 Datum: 17 februari 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

R. vd Hoven. Advies: Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40-vragen in begevoegde RIB en deze versturen aan de Raad.

R. vd Hoven. Advies: Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40-vragen in begevoegde RIB en deze versturen aan de Raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. van Luling Tel nr: 8671 Nummer: 18A.00021 Datum: 8 januari 2018 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Alide de Leeuw. Advies: Instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden. wethouder Koster

Alide de Leeuw. Advies: Instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01200 Datum: 5 november 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Melvin Helderman, Mark Goossens. Advies: Stem in met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en zend deze aan de raad

Melvin Helderman, Mark Goossens. Advies: Stem in met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en zend deze aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00919 Datum: 19 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Schreurs, De Weger, vd Elshout, Van Vliet. Advies: Bijgevoegde RIB door te zenden aan de gemeenteraad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF

Schreurs, De Weger, vd Elshout, Van Vliet. Advies: Bijgevoegde RIB door te zenden aan de gemeenteraad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: E. van Vliet Tel nr: 8601 Nummer: 15A.00894 Datum: 14 september 2015 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Alide de Leeuw (SD Beleid) Advies: stem in met de beantwoording van de vragen en zend de RIB aan de gemeenteraad. Besluit : Akkoord

Alide de Leeuw (SD Beleid) Advies: stem in met de beantwoording van de vragen en zend de RIB aan de gemeenteraad. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.01131 Datum: 18 oktober 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Mark Hanekamp. Advies: 1. Akkoord gaan met de antwoorden van deze art. 40 vragen zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Mark Hanekamp. Advies: 1. Akkoord gaan met de antwoorden van deze art. 40 vragen zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00672 Datum: 12 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

- in te stemmen de checklist voorbereiding AVG stavaza 1sep17 als bijlage mee te sturen bij RIB met de beantwoording van de art.40-vragen.

- in te stemmen de checklist voorbereiding AVG stavaza 1sep17 als bijlage mee te sturen bij RIB met de beantwoording van de art.40-vragen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. van Luling Tel nr: 8671 Nummer: 17A.00974 Datum: 4 september 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad.

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.01030 Datum: 17 oktober 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd. Tamara Dauvillier, Rob Smits

C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd. Tamara Dauvillier, Rob Smits VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Va n: C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd consulent Datum: 21-10-2013 Team: Werk en Inkomen Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Team: Openbare Orde en Veiligheid

Team: Openbare Orde en Veiligheid VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. van Dijken Tel nr: 8486 Nummer: 18A.00312 Datum: 20 maart 2018 Team: Openbare Orde en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Marius van Asselt. Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Marius van Asselt. Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00665 Datum: 9 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Marius van Asselt, Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen

Marius van Asselt, Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00886 Datum: 14 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in de openbare ruimte'

Vraag 1. Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in de openbare ruimte' RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording a 15R.00218 Van: Datum : 28 april 2015 Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon college van burgemeester en wethouders : wethouder de Weger : Beheer openbare

Nadere informatie

Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66

Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: E. van den Elshout Tel,nr,: 8743 Geraadpleegd consulent Datum: 13-09-2013 Afd.: Ruimte Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Monique à Campo, Linda Rödel. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen

Monique à Campo, Linda Rödel. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00963 Datum: 29 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september 2014 8751 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Raad, E. Vervoorn N.a.v. (evt. briefnrs.): 14.012360 Team: Ruimtelijk

Nadere informatie

H. Steijn, P. van de Burgt. Advies: De RIB met nummer 18R ter kennisgeving naar de raad te sturen. Besluit B&W 27/03: Akkoord

H. Steijn, P. van de Burgt. Advies: De RIB met nummer 18R ter kennisgeving naar de raad te sturen. Besluit B&W 27/03: Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J.H. de Boer Tel nr: 0622385438 Nummer: 18A.00324 Datum: 27 maart 2018 Team: Sociaal Domein Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording in bijgaande RIB en stuur deze aan de raad

Advies: stem in met de beantwoording in bijgaande RIB en stuur deze aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00930 Datum: 22 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00133 Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder De Weger Gemeente Woerden Portefeuille(s)

Nadere informatie

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen?

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00417 Van: College van burgemeester en wethouders Datum : 19 november 2013 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R

17R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R. 00733 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 5 september 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval en

Nadere informatie

D. Sagius, M. à Campo (A&R) Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

D. Sagius, M. à Campo (A&R) Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.01242 Datum: 12 december 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB.

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. van Leer Tel.nr.: 8344 Nummer: 14A.00663 Datum: 4 september 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Fransen, Sneep,

Nadere informatie

Vraag 1. Heeft het College kennis genomen van het onderzoek van de Ombudsman inzake knelpunten in de vrouwenopvang?

Vraag 1. Heeft het College kennis genomen van het onderzoek van de Ombudsman inzake knelpunten in de vrouwenopvang? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R.00624 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 15 augustus 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

over terugkeer ex-gevangenen in Woerdense samenleving

over terugkeer ex-gevangenen in Woerdense samenleving RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R.00007 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 24 januari 2017 Portefeuillehouder(s) : burgemeester 17R.00007 Portefeuille(s)

Nadere informatie

S. ten Hove. wethouder de Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 23 augustus 2016

S. ten Hove. wethouder de Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 23 augustus 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00784 Datum: 23 augustus 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Anniek vd Ploeg (team SD-beleid) Advies: Stem in met de beantwoording van de vragen en stuur deze in bijgaande RIB naar de raad.

Anniek vd Ploeg (team SD-beleid) Advies: Stem in met de beantwoording van de vragen en stuur deze in bijgaande RIB naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00672 Datum: 28 juni 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nanda de Ridder. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN

Nanda de Ridder. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 8940 Nummer: 18A.00350 Datum: 10 april 2018 Team: Team Sociaal Beleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: - Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de vragen aangaande opruimen zwerfafval van Progressief Woerden beantwoorden.

Advies: - Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de vragen aangaande opruimen zwerfafval van Progressief Woerden beantwoorden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. Klijberg Tel nr: 8550 Nummer: 18A.00111 Datum: 6 februari 2018 Team: Afval en Reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Marianne Hopman (team SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de Rib aan de raad aan. Besluit : Akkoord.

Marianne Hopman (team SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de Rib aan de raad aan. Besluit : Akkoord. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 18A.00238 Datum: 13 maart 2018 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Mark Goossens, Frank Frijlink. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen

Mark Goossens, Frank Frijlink. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00965 Datum: 29 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00550 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger ļ 15R.00550 Portefeuille(s)

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00787 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel. nr. E-mailadres

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van deze art. 40 vragen, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de gemeenteraad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van deze art. 40 vragen, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de gemeenteraad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00802 Datum: 7 juli 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Reintjes. V. Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB. Besluit : Akkoord

Reintjes. V. Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. Hoes Tel nr: 8338 Nummer: 18A.00316 Datum: 20 maart 2018 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: de raad voor te stellen mevrouw drs. J.J. Kraeima te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse.

Advies: de raad voor te stellen mevrouw drs. J.J. Kraeima te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: E. van Andel Tel nr: 8267 Nummer: 17A.00534 Datum: 9 mei 2017 Team: Sociaal Beleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: P. vd

Nadere informatie

N. Bink, A. van Velden

N. Bink, A. van Velden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.01189 Datum: 29 november 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

G. Kraaijkamp (SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de RIB aan de raad aan. Besluit : Akkoord.

G. Kraaijkamp (SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de RIB aan de raad aan. Besluit : Akkoord. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 18A.00178 Datum: 13 februari 2018 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Fiona Vorrink, Martine Arents

Fiona Vorrink, Martine Arents VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00715 Datum: 16 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Vraag 1: Klopt de berichtgeving op woerden tv betreffende de vertragingen bij de aanleg van bedrijventerreinen in de provincie Utrecht?

Vraag 1: Klopt de berichtgeving op woerden tv betreffende de vertragingen bij de aanleg van bedrijventerreinen in de provincie Utrecht? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00145 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 12 februari 2019 Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger Portefeuille(s) : Ruimtelijk

Nadere informatie

C. de Jongh. Advies: Instemmen met bijgaande antwoorden op de vragen over de ouderbijdrage JeugdGGZ en de RIB aan de raad toezenden.

C. de Jongh. Advies: Instemmen met bijgaande antwoorden op de vragen over de ouderbijdrage JeugdGGZ en de RIB aan de raad toezenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00271 Datum: 17 maart 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 Datum: 16 juni 2015 Team: OWZ, CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: Wethouder

Nadere informatie

Wethouder Schreurs. Advies: Bijgaande RIB doorsturen naar de raad. Nee. Besluit 09-02-2016: Akkoord. & RAADSINFORMATIEBRIEF

Wethouder Schreurs. Advies: Bijgaande RIB doorsturen naar de raad. Nee. Besluit 09-02-2016: Akkoord. & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. Atema Tel nr: 8480 Nummer: 16A.00135 Datum: 9 februari 2016 Team: VG Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00850 Datum: 1 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Van: L. Lindeman Tel nr: 8642 Nummer: 17A.00368

Van: L. Lindeman Tel nr: 8642 Nummer: 17A.00368 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: L. Lindeman Tel nr: 642 Nummer: 17A.0036 Datum: 4 april 2017 Team: Ruimtelijke plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: H.

Nadere informatie

Advies: instemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad aanbieden

Advies: instemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.00307 Datum: 16 maart 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00507 Datum: 24 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00689 Datum: 13 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Remco Jutstra. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen

Remco Jutstra. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00887 Datum: 14 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van de artikel 40 vragen zoals geformuleerd in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van de artikel 40 vragen zoals geformuleerd in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00648 Datum: 6 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan:

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders 6 december 2016 wethouder Ten Hagen Ruimtelijke ordening R.C. Ouwerkerk 8856

college van burgemeester en wethouders 6 december 2016 wethouder Ten Hagen Ruimtelijke ordening R.C. Ouwerkerk 8856 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 16R.00771 Van: Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. Emailadres college van burgemeester en wethouders 6 december 2016

Nadere informatie

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00124 Datum: 7 februari 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

15R RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders

15R RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00317 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 19 mei 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger Portefeuille(s)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00447

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00447 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00447 Van: : college van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2019 Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger Portefeuille(s) : Energietransitie

Nadere informatie

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. Stam Tel nr: Nummer: 15A.00335 Datum: 30 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: n.v.t.

Nadere informatie

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Sneep Tel.nr. : 06-22737640 Geraadpleegd consulent Datum: 4 november 2013 Team: OWZ Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R.deJongh, C.Verhoeff,

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording en leg de RIB voor aan de raad.

Advies: stem in met de beantwoording en leg de RIB voor aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00013 Datum: 4 januari 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

geen bij het project duurzame renovatie stadhuis Woerden. Advies: Akkoord te gaan met 17R Besluit : Akkoord Nee

geen bij het project duurzame renovatie stadhuis Woerden. Advies: Akkoord te gaan met 17R Besluit : Akkoord Nee VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. Atema Tel nr: 8480 Nummer: 17A.01159 Datum: 26 oktober 2017 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: Geen Afschrift aan: geen N.a.v.

Nadere informatie

M. Goossens, J. Rateland, M. Helderman

M. Goossens, J. Rateland, M. Helderman VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. Jansen Tel nr: 06 46169963 Nummer: 18A.00252 Datum: 20 maart 2018 Team: Realisatie en beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

Advies: Bijgaande raadsinformatiebrief met bijlage vaststellen en verzenden aan de raad

Advies: Bijgaande raadsinformatiebrief met bijlage vaststellen en verzenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 17A.01037 Datum: 20 september 2017 Team: Beleid Sociaal Domein Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de bijgevoegde Rib en deze aan de raad toe te sturen.

Advies: Instemmen met de bijgevoegde Rib en deze aan de raad toe te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Baaren Tel nr: 8413 Nummer: 17A.00187 Datum: 21 februari 2017 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Van: R. van Doggenaar Tel nr: 8434 Nummer: 18A.00217

Van: R. van Doggenaar Tel nr: 8434 Nummer: 18A.00217 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Doggenaar Tel nr: 8434 Nummer: 18A.00217 Datum: 27 februari 2018 Team: Ruimtelijke Plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Nee. Besluit ; Akkoord. Extra overwegingen / kanttekeningen voor College VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF

Nee. Besluit ; Akkoord. Extra overwegingen / kanttekeningen voor College VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. Klijberg Tel nr: 8550 Nummer: 17A.01398 Datum: 18 december 2017 Team: Afval en Reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Lucy Kroes (SD-Bel), Rick de Jongh (SD-Bel)

Lucy Kroes (SD-Bel), Rick de Jongh (SD-Bel) VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00594 Datum: 28 juni 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

nvt Advies: Akkoord gaan met raadsinformatiebrief en verzenden aan raad Besluit : Akkoord

nvt Advies: Akkoord gaan met raadsinformatiebrief en verzenden aan raad Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Ewalts Tel nr: 0615465905 Nummer: 18A.00367 Datum: 4 april 2018 Team: Ruimtelijke Plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2

Nadere informatie

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 15A.00234 Datum: 2 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie