Voorjaar 2015 DE ERVARINGEN VAN EEN JOVD ER IN HET LAND VAN DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN ONE SIZE FITS NONE WIE REGELT WIE? WELCOME TO AMERICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaar 2015 DE ERVARINGEN VAN EEN JOVD ER IN HET LAND VAN DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN ONE SIZE FITS NONE WIE REGELT WIE? WELCOME TO AMERICA"

Transcriptie

1 WELCOME TO AMERICA DE ERVARINGEN VAN EEN JOVD ER IN HET LAND VAN DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN BEZOEK VAN: FRITS BOLKESTEIN ONE SIZE FITS NONE Voorjaar 2015 VERSE WIST-JE-DATJES WIE REGELT WIE?

2 Woord van de hoofdredacteur REDACTIE Met heel veel, doch gepaste, trots heeft u hierbij de allereerste PDF-uitgave van het redactiejaar op uw scherm staan. Het is de eerste in een reeks van drie, want in juni en oktober zal er wederom een vaste digitale editie gemaakt worden. In de maand oktober van het jaar 2014 ben ik samen met Eline Adema en Ivo Seinen verantwoordelijk geworden voor ons prachtige digitale verenigingsperiodiek. Een minimum van drie artikelen per week is door ons gewaarborgd en de website is flink op de schop genomen. De eerste vier maanden van dit redactiejaar stonden bol van regionale, nationale en internationale problematiek. Het is onze taak geweest om dit zoveel mogelijk te omvatten en van analyses en commentaar te voorzien. Charlie Hebdo, financiële problemen met de Euro, IS en de Grexit hielden de gemoederen én De Jonge Liberaal flink bezig. In deze editie hebben wij getracht de meest gelezen en meest diverse artikelen te plaatsen. Om deze diversiteit te waarborgen wil ik daarom u, als lezer van De Jonge Liberaal, oproepen om de stoute schoenen aan te trekken, zelf in de pen te klimmen en uw artikel te mailen naar Via deze weg wil ik mijn speciale dank uiten richting mijn commissie, de commissie AP, het bestuur van de JOVD Groningen en alle andere externe auteurs. Met liberale groet, Uw hoofdredacteur, LUUK DOKTER ELINE ADEMA IVO SEINEN Luuk Dokter 1

3 Woord van de voorzitter Geachte lezer, Gefeliciteerd! U bent getuige van het eerste digitale magazine van de Jonge Liberaal. Een mijlpaal in de liberale journalistiek als u het mij vraagt. De Jonge Liberaal is al lange tijd een baken van verlichting in het mooie Groningen. Interessante uiteenzettingen, prikkelende opinies en artikelen die lekker weg lezen. Dit jaar heeft De Jonge Liberaal een heuse verandering doorgemaakt. Onder de bezielende leiding van de heer Dokter, heeft de DJL een stijlaanpassing ondergaan. De inhoud is nog even goed als altijd, alleen moderniseert de DJL ook mee in deze dynamische tijd. De redactiecommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om verslag te doen van de vereniging, van het politieke bestel in provincie en land, maar heeft het daarnaast ook auteurs van uit alle hoeken aangetrokken om hun licht te laten schijnen op verschillende kwesties. Niks dan lof voor Eline, Ivo, Luuk en Tim, die de DJL ook dit jaar weer tot een groot succes maken. Zoals ik al zei, dit is ook weer een mooie mijlpaal in onze journalistieke tak van het liberalisme. Ons eigen digitale tijdschrift met een verzameling van de mooiste artikelen van de afgelopen tijd. Ik kan u zeggen: dit magazine biedt u genoeg leesvoer! Een echte viering van de vrijheid van meningsuiting! Ik zal u niet langer ophouden, want per slot van rekening heeft u dit tijdschrift digitaal geopend om prachtige artikelen te lezen. Ik wens u veel leesplezier en tot het volgende magazine! Met liberale groet, M. R. Schwering Voorzitter JOVD Groningen 2

4 INHOUD [4].. Schuldverlichting noodzakelijk voor Griekenland >> Ivo Seinen [5].. De uitholling van het Nederlandse poldermodel >> Evan Clark [7].. Handen af van de dagvaarding >> Christoph Koning [8].. Welcome to America >> Pirmin Olde Weghuis [10].. Bolkestein: one size fits none >> Eline Adema [12].. Ik ben niet alleen buschauffeur, ik ben ook een beetje maatschappelijk werker >> Luuk Dokter [14].. Moeilijke tijden vragen om logische oplossingen >> Max Schwering [16].. Champions League zonder Tom en Youri >> Luuk Dokter [17].. De Euro verliest een vriend >> Ivo Seinen [18].. Guts and Glory >> Annemarie van Oorschot [20].. Kortzichtig en makkelijk scoren door de EO >> Eline Adema [22].. BTW naar 19% bij nieuwe partij Brinkman >> Luuk Dokter [24].. Wist-je-datjes!! 3

5 SCHULDVERLICHTING NOODZAKELIJK VOOR GRIEKENLAND Door Ivo Seinen, redactie De Jonge Liberaal 28 januari 2015 Zondag 25 januari heeft het Griekse volk zich bij de parlementsverkiezingen uitgesproken tegen de zware Europese hervormingseisen; de linkse Syriza partij wint 149 van de 300 parlementszetels. De partij wil een einde aan de bezuinigingen die het land uitvoert in ruil voor Europese financiering, die de markt niet meer bereid is te verlenen. Maar het land heeft het zwaar en de schuld stijgt niettemin; eind 2014 werd de schuld van de Grieken geschat op grofweg 175% van het BBP. Een aanzienlijke hoeveelheid. Syriza pleit voor kwijtschelding van een derde van de schuld. Een vorm van kwijtschelding lijkt een herhaling van eind 2011, toen banken verplicht werden om een deel van hun schuld aan Griekenland kwijt te schelden. Deze fout zorgde ervoor dat kredietverlening aan andere zwakke Europese broeders een stuk duurder werd. Beter is het als de Europese landen tezamen de rechtstreekse schulden aan Griekenland kwijtschelden. Geholpen door het obligatie-opkoopprogramma, wat de ECB vorige week donderdag heeft gepresenteerd, is Europa goed in staat deze overname te dragen. Zonder schuldverlichting is Griekenland niet in staat haar schuld te verkleinen en de economische malaise te keren. Met grote bezuinigingen en hervormingen is in 2014 een primair overschot op de begroting bereikt, maar door rentebetalingen draait de Griekse overheid nog steeds uit op een financieringstekort. Daarom is het tijd dat Europa laat zien dat het voor de zwakke broeders op komt. In dit kader hekel ik de houding van vooral Duitse en Nederlandse beleidsmakers. Zowel Klaas Knot van de Nederlandse bank als zijn Duitse collega hebben tegen het opkoopprogramma van de ECB gestemd. Het programma wat volledig gerechtvaardigd is gezien de deflatie in enkele perifere landen, de zwakke economische groei en de matig zware rente op obligaties van zwakke Europese naties. Maar ook onder politici leeft de starre houding. Bondskanselier Merkel is fel gekant tegen wijzigingen in bestaande afspraken met Griekenland. In Nederland staan VVD en PvdA tegenover elkaar. PvdA wil wel praten over schuldverlichting, VVD niet. Europa en Syriza hebben een maand om de retorica van zich af te schudden en tot een overeenkomst te komen. Eind februari loopt het bail-out pakket van Griekenland af; en moet er ofwel schuldverlichting hebben plaatsgevonden, of het bestaande bail-out pakket moet worden verlengd. 4

6 DE UITHOLLING VAN HET NEDERLANDSE POLDERMODEL Door Evan Clark, voorzitter commissie Actuele Politiek 1 december 2014 Als we kijken naar het Nederlands politiek bestel in zijn algemeenheid, dan is het een apparaat dat gestuurd wordt door uitvoerig consensusbeleid onder het motto van incrementalisme en het poldermodel. Als er iets is dat Willem van Oranje en zijn tijdgenoten nastreefden, was het wel dat zoveel mogelijk Nederlanders, ongeacht zijn of haar uniciteit, vertegenwoordigd werden in het landelijk bestuur. Met de komst van de sociale kwestie in de 19 e eeuw, en de daaropvolgende periode van verzuiling, ontstond er een gestage toestroom van meer politieke ideeën, en was het vanzelfsprekend dat ook deze visies een plaats kregen in het landelijk bestuur. Langzamerhand werd ook de potentie van het poldermodel ingezien en kwamen er protestpartijen tot stand die streefden naar de verwezenlijking van een enkele, of slechts een paar standpunten. Het is dan ook niet gek dat de hedendaagse Nederlandse politiek een systeem is dat gevoelig is voor uitzonderlijke veranderingen en onverwachte verschijnselen. Want hoe meer politieke partijen het landelijk bestuur op zijn bord krijgt, hoe meer compromissen er moeten worden gesloten en hoe meer er naar consensus moet worden gezocht. De verbreding van het spectrum van politieke ideeën leidt onvermijdelijk tot meer voorwaarden en uitzonderingen. Wat we echter uit het oog verliezen, is dat er ook maatschappelijke veranderingen ingeslopen zijn die, door de traagheid van zijn ontwikkeling, onopgemerkt bleven. Hoe ontzettend mooi het ook is dat we het fundament van ons politiek concept onaangetast hebben gelaten, het is in deze eeuw van een global economy, extensieve migratiepatronen en digitalisering dat een versnelling van het politieke proces een vereiste is. Gedurende de jaren 50 en 60 was er ruim de tijd om te kunnen polderen over een politiek geschilpunt en dit vervolgens ook nog te kunnen conformeren in de visie van de partij. Met de komst van steeds meer protestpartijen is de poel van de Nederlandse belangen aangevuld met verdere nuances en perspectieven. Dit zette vroeger nog niet de effectiviteit van het poldermodel op het spel. Pas op het moment dat deze partijen het achter zich lieten om hun partijgeschilpunten synchroon te updaten met datgene wat zich afspeelt in de huidige politiek werd het een probleem. Immers, het wél hebben van zeggenschap in de kamer, maar nog geen duidelijke visie hebben omtrent een actueel onderwerp laat niet alleen een tekortkoming aan verdieping zien in de structuur van de partij, maar ook van de algehele Tweede Kamer. 5

7 Het ontstaan van de global economy als proces heeft er toe geleid dat er een internationalisering van het politiek debat plaatsvond. Het werd alsmaar noodzakelijker om economische beleidsplannen over te hevelen naar Europa om zo haar legitimiteit en effectiviteit te behouden. Immers, de Euro en het Nederlands bankenstelsel krijgt nu eenmaal te maken met ontwikkelingen die in de wereld gebeuren. Het gat tussen het internationale en het landelijke is enigszins gedicht met de wederzijdse integratie van het Europees beleid. Wat we ons af kunnen vragen, is of het proces van economische internationalisering een zero-sum game was. De Eurocrisis zorgde voor veel vraagtekens bij de Nederlandse politici en de bevolking. Vooral of men zich wou afsplitsen van de Euro. De Eurocrisis gaf pijnlijk weer hoe moeilijk het was om volgens het poldermodel, die al door de Eurokwestie verder gepolariseerd werd, tot een pragmatisch besluit te komen. Uiteraard waren het voornamelijk de VVD, PvdA, SP, D66, CDA en de PVV die een aanzienlijke draai konden geven aan de koers van het land en dan ook alles in hun macht deden om een resolutie van compromissen samen te stellen, met name betreffende het overheidstekort. De Partij van de Dieren bleef muisstil, Groenlinks zag door de bomen het bos niet meer en de Christelijke partijen hadden weinig tot geen creatieve inbreng omtrent de kwestie. De Eurocrisis gaf pijnlijk weer hoe moeilijk het was om volgens het poldermodel, die al door de Eurokwestie verder gepolariseerd werd, tot een pragmatisch besluit te komen. Het is precies daar waar de nadelen van het Nederlandse poldermodel en de consensuspolitiek pijnlijk naar voren komen. Desondanks dat we in een land leven met een kleurrijke en ideologisch-pluriforme regering die een groot deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigd, is effectieve besluitvorming steeds moeilijker te realiseren. De breedte van de politieke visies is ook zeer goed zichtbaar in zoiets kleins als het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Zodra het gaat over pensioen of de AOW, weet de 50-plus partij altijd precies wat ze ervan vinden, maar wanneer het gaat over bescherming tegen cybercrime (iets dat kenmerkend is in de 21 e eeuw), weten zij er niets op in te brengen. Het is een tweestrijd tussen de diversificatie van partijen in de Eerste en Tweede Kamer, opdat de vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking in stand blijft, en het vermoeilijken van de regering om tot een standvastig besluit te komen. Het is in essentie dus een strijd tussen effectiviteit en traditie, zo blijkt. De vraag is dan hoe het Nederlandse proces gemoderniseerd kan worden, zonder dat haar fundamentele betekenis verdwijnt. Volledig omslaan naar het Amerikaanse of Britse model zou het staartje van consensuspolitiek verwijderen, maar zou dan juist het fundament van het poldermodel vernietigen. De oplossing is wellicht wel om juist via het huidige systeem te werken aan een moderner systeem der politieke besluitvorming. Immers, het poldermodel staat erom bekend altijd de gulden middenweg te vinden. 6

8 HANDEN AF VAN DE DAGVAARDING Door Christoph Koning, AB Politiek & Scholing JOVD Groningen 5 december 2014 In 2007 heeft de Commissie Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht (hierna te noemen de commissie) haar rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat procederen bij de civiele rechter eenvoudiger gaat worden. Dat is in ieder geval de bedoeling. De huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedures worden samengesmolten tot één procedure wat er voor moet zorgen dat procederen dus eenvoudiger en overzichtelijker wordt. Het wetsvoorstel is inmiddels geschreven en ligt op de plank om ingediend te worden. Het rapport en het voorstel bevatten verschillende ideeën over hoe de vereenvoudiging tot stand moet komen maar zijn al deze ideeën wel realistisch? Wordt procederen er écht eenvoudiger op? Zoals hierboven aangegeven, kennen wij nu zowel de dagvaardingsprocedure als de verzoekschriftprocedure. Het plan is om die twee procedures samen te voegen waarbij de deurwaarder een minder prominente rol zal aannemen. De griffie van de rechtbank zal de gedaagde nu per brief duidelijk maken waar en wanneer hij of zij verwacht wordt. Deze brief wordt per post opgestuurd en wordt dus niet officieel betekend. De gedachte hier achter is dat het goedkoper zou zijn. Dat lijkt het op het eerste oog ook zo. Het kost nu 72,25 per dagvaarding om deze te laten betekenen. Men wil door de deurwaarder buitenspel te zetten een situatie creëren waarbij er alleen griffierecht betaald moet worden. Het feit dat de deurwaarder niet meer aan de openingsprocedure deel zal nemen, neemt in mijn ogen een groot stuk zekerheid weg. Een gerechtsdeurwaarder kan in de gemeentelijke basisadministratie ook geheime adressen achterhalen en de betreffende persoon dus oproepen zonder dat het adres bij de rechter bekend wordt. Als de brief de wederpartij niet bereikt en deze wel wenst te procederen, zal hij van een koude kermis thuiskomen als daar in een keer de deurwaarder op de stoep staat (ja nu wel) met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. De wederpartij kan dan alleen een executiegeschil op poten zetten. De molen begint dus weer te draaien en de kosten schieten omhoog. Ook zal het in persoon verschijnen van de deurwaarder meer indruk maken op mensen dan wanneer zij een briefje van de griffie in de brievenbus krijgen. Vaak openen mensen met financiële problemen hun post toch niet. Wat de Commissie lijkt te vergeten is dat met de brief die gestuurd gaat worden door de griffie de discussie over of deze de wederpartij wel bereikt heeft en of überhaupt de juiste partij is aangeschreven zal toenemen. Het is in mijn ogen essentieel dat de wederpartij op juiste en duidelijke wijze opgeroepen wordt, een simpele brief werkt dan ook niet. Een goede oproeping is wenselijk voor een soepel procedureverloop. 7

9 WELCOME TO AMERICA Door Pirmin Olde Weghuis, legislative assistant in het Huis van Afgevaardigden 19 januari 2015 Een nieuw avontuur in de Verenigde Staten begint altijd op een vergelijkbare manier. Je komt aan op het vliegveld, ondergaat een korte doch strenge ondervraging, alvorens je heerlijk aan je eerste sub, burger of pizza begint. De glimlach op het gezicht van de dame achter de kassa maakt het compleet: Welcome to America. Nu is het niet zo dat ik er naar uitzie om vier maanden gescheiden te zijn van Nederlands brood, kaas en (ja het is echt waar) Nederlandse Coca Cola. Het verschil zit in de zoetstof die gebruikt wordt. In Nederland worden de beroemde zes klontjes suiker toegevoegd aan s werelds populairste frisdrank. In de VS doen ze het net even anders. Een overvloed aan goedkope maisproductie heeft er toe geleid dat er in de Amerikaanse versie high fructose corn syrup zit. Hierdoor kun je het drankje zoeter maken tegen een lagere kostprijs. Mijn voorkeur gaat echter uit naar de ietwat zure smaak van Nederlandse cola. Wellicht vraagt u zich af of ik als een ware cola connaisseur door de VS aan het reizen ben. Ondanks dat ik wel degelijk het verschil tussen de regular en light versie kan proeven is dat niet waarom ik hier vier maanden verblijf. Ik ga namelijk de komende maanden werken op Capitol Hill. 8

10 Een korte geschiedenis: Tijdens de debatten over het al dan niet aannemen van een federale constitutie was er felle onenigheid over representatie. Er moest een balans gevonden worden tussen de belangen van de individuele staten en de bevolking als geheel. In 1787 werd het Grote Compromis gesloten en waren de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een feit. Elke staat levert twee senatoren en het Huis van Afgevaardigden is een afspiegeling van de bevolking. Er zijn dus 100 senatoren en het Huis telt 435 afgevaardigden. Neem hierbij in acht dat er voor elk lid minstens 10 mensen werken in het DC kantoor en je krijgt een idee van de omvang van het Congres. Gedurende mijn verblijf zal ik werken voor het Huis van Afgevaardigden ofwel the People s Chamber. Op het moment van schrijven geniet ik een vrije Martin Luther King dag. Het doet je beseffen dat ook in onze huidige wereld vrijheid en gelijkheid geen vanzelfsprekende waarden zijn. Recente gebeurtenissen overal in de wereld bewijzen dit keer op keer. Ieder individu zal zich daarom constant moeten blijven inzetten om vrijheid en gelijkheid te beschermen. Het lijkt me toepasselijk om met een quote van Dr. King te eindigen: We must come to see that the end we seek is a society at peace with itself, a society that can live with its conscience. 9

11 BOLKESTEIN: ONE SIZE FITS NONE Door Eline Adema, redactie De Jonge Liberaal 21 november 2014 One size fits all gaat zeker niet op voor de monetaire unie in Europa, zo stelde de heer Bolkestein tijdens zijn bezoek aan Groningen gisteren. We kunnen beter splitsen dan op deze manier doorkwakkelen. In een College Tour-setting deelde hij zijn visie op Europa en de monetaire unie, multiculturalisme, onze nationale politiek en uiteraard passeerde de Zwarte Pieten-discussie ook de revue. De muntunie is een flop, het had nooit tot stand moeten komen was één van zijn eerste uitspraken. Op de vraag of de afschaffing van de euro niet tot polarisatie zou leiden antwoordde hij dat de euro nu al voor polarisatie zorgt. Als Angela Merkel Griekenland bezoekt, wordt ze afgebeeld met een Hitler-snorretje. Het gaat niet goed met de euro, maar binnen officiële kringen in Nederland zal nooit genoeg steun zijn om ermee te stoppen. In bijvoorbeeld Italië zou dit wel het geval kunnen zijn in de toekomst. De sociale ellende in de zuidelijke lidstaten is zo groot dat het de heer Bolkestein zou verbazen als de euro over vijf jaar nog in de huidige vorm bestaat. Zelf pleit hij voor een splitsing. De zuidelijke en noordelijke lidstaten zouden moeten splitsen, zodat er devaluatie van beiden muntsoorten mogelijk zou zijn. Ja, ik heb destijds wel voor het verdrag van Maastricht gestemd, maar ik heb de Tweede Kamer wel gewaarschuwd. Meer is beter gaat zeker niet op in het geval van de muntunie en een splitsing zou dan ook een goed alternatief zijn. Ook over multiculturalisme was de heer Bolkestein kritisch. Hij definieerde de multiculturele samenleving als een samenleving waar de vertegenwoordiging van andere culturen in staat is om de fundamentele waarden van, in dit geval Nederland, in hun richting te beïnvloeden. Het heeft niets te maken met bijvoorbeeld uitingen op culinair gebied of religie. Mensen die zich in Nederland willen vestigen zullen onze fundamentele waarden dan ook in acht moeten nemen. In 1991 schreef hij hier een artikel over. Toen deed het veel stof opwaaien, maar tegenwoordig klinkt het heel logisch. Tijd beïnvloedt dus onze manier van denken. Bolkestein is van mening dat het met de multiculturele samenleving niet goed gaat, maar met de integratie van allochtone vrouwen wel. Ze doen het in het hoger onderwijs beter dan allochtone mannen, autochtone mannen en autochtone vrouwen, een voortreffelijke ontwikkeling. De muntunie is een flop, het had nooit tot stand moeten komen Een ontwikkeling die de heer Bolkestein iets minder voortreffelijk vindt, is de toename van de jonge mensen in de Staten Generaal die de boventoon voeren. Er zijn wel degelijk jonge parlementariërs die briljant zijn en oudere die hun taak een stuk minder goed vervullen, maar voor een goede vervulling van een positie in de Staten Generaal is ervaring essentieel. Deze jonge leden hebben vaak simpelweg de tijd niet gehad om deze ervaring op te bouwen. 10

12 11 Ervaring is iets waar het de heer Bolkestein zeker niet aan ontbreekt. Met zijn geschiedenis als lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris, minister en Eurocommissaris is hij een doorgewinterde politicus met een duidelijke mening over Europa en de multiculturele samenleving. Onnodige regeltjes en het zeuren over irrelevante zaken zijn niet voor hem weggelegd. Toen er naar zijn mening over de Zwarte Pieten-discussie werd gevraagd antwoordde hij dan ook dat hij zoveel ophef over een mythisch figuur niet snapt en sloot hij af met de woorden als je het een uiting van racisme vindt, moet je er maar aan wennen!

13 IK BEN NIET ALLEEN BUSCHAUFFEUR, IK BEN OOK EEN BEETJE MAATSCHAPPELIJK WERKER Door Luuk Dokter, hoofdredacteur De Jonge Liberaal 14 november 2014 Het is een frisse, maar zachte novembermiddag in Zeist als ik de bus richting Amersfoort Centraal pak. Althans, dit denk ik te doen. Na ruim een half uur onderweg te zijn, raadpleeg ik de app voor het openbaar vervoer op mijn telefoon en bekijk mijn routeplanner. De tijden komen niet overeen met de tijden in de bus en ik weet direct wat er aan de hand is. Juiste halte, juiste lijn, verkeerde richting. In plaats van naar Amersfoort Centraal brengt mijn misstap mij naar Wijk bij Duurstede. Aldaar vraagt de buschauffeur waar ik nou eigenlijk heen moet. Vanaf dat moment begint een lange, maar waardevolle reis. Er zijn veel domme mensen op deze wereld, maar dit zegt de goedlachse buschauffeur tegen me terwijl hij zijn sigaretje opsteekt en ik even de benen strek op het centrale busstation van Wijk bij Duurstede. Lichtelijk gegeneerd geef ik toe dat een avondje stappen de oorzaak is voor mijn onoplettendheid. De buschauffeur lacht en het gebruikelijke gepraat over koetjes en kalfjes begint. Voor mij is het de kans om wat meer te ontdekken over dit alledaagse, maar mysterieuze beroep. Want wat weten we eigenlijk over buschauffeurs? Behalve dat we chagrijnige, maniakale chauffeurs en Shandrick uit Enschede allemaal kennen, helemaal niks. Ik ben benieuwd hoe lang hij al achter het stuur van zijn bus zit en vraag het hem. Vanaf het moment dat hij over zijn beroep mag vertellen, begint het glunderen en zal het niet meer eindigen. Vandaag ben ik begonnen om half zeven, maar als je echt wilt weten hoe lang: 38 jaar en volgend jaar stap ik definitief af. Als we de bus weer instappen, vraagt hij of ik niet voorin wil gaan zitten, lijkt hem gezellig. Omdat ik weet dat de reis voor mij nog heel lang gaat duren en een buschauffeur met 38 jaar ervaring waarschijnlijk erg mooie verhalen heeft, pak ik haastig mijn tas en neem voor in de bus plaats. 12 Ja, het is een geweldig beroep, moet je kijken *wijst gelukzalig naar zijn instrumentarium*, ik kan me nog precies mijn eerste dag herinneren. De ene halte wordt de bus wat voller, de andere halte raakt de bus wat leger. Elke klant wordt met een even joviale goedemiddag begroet. Hij vervolgt zijn verhaal over zijn

14 Ik verschijn met een glimlach op mijn werk en wil elke dag weer met een glimlach vertrekken. carrière als buschauffeur. Ooit ben ik begonnen als schilder. Eigen bedrijf gestart, maar toen iemand het na 4 jaar over wilde nemen, was ik blij dat ik eraf was. Daarvoor heb ik 7 jaar in dienst gezeten, daar heb ik alle rijbewijzen gehaald. Voor 23,50 gulden heb ik ze om kunnen zetten naar algemeen geldende rijbewijzen. Geen geld toch?! Toen ik na mijn schildersbedrijf de vacature voor buschauffeur zag, aarzelde ik geen moment. Het gebeurt niet vaak dat je iemand tegen komt die zelfs na 38 jaar nog zo geniet van zijn werk en ook elke dag met plezier naar het werk gaat. Ik heb natuurlijk ook wel eens een mindere dag, maar daar hoeven mijn klanten geen last van te hebben. Je groet op een dag wel meer dan 200 mensen en ook al groeten er maar 20 terug, het hoort erbij. Ik word er niks chagrijniger om. Ik verschijn met een glimlach op mijn werk en wil elke dag weer met een glimlach vertrekken. Mijn doel is om ook de mensen een fijn én veilig gevoel te geven. Ik heb gelukkig nog nooit last gehad van geweld. Als buschauffeur hoef je niet te klagen over je sociale contacten. Van relatieverzoeken tot gesprekken over huwelijksproblemen, alles heeft hij meegemaakt. Mensen komen vaak bij je en vragen waar en hoe ze moeten overstappen, dan is het ijs al gebroken. Hij krult even zijn grote grijze snor en poetst zijn kleine zonnebril als we lang voor rood staan. Als ze vaker bij je in de bus zitten, ontstaat er voor hen een band. Ik heb wel eens een mevrouw gehad die vroeg of ik al verkering had. Gekscherend zei ik toen nee, waarop zij vroeg of we geen setje konden worden. Ja, dat zijn leuke dingen. Als buschauffeur kun je met heel wat vrouwen de koffer in duiken!. Maar mensen komen niet alleen bij hem voor romantische aanzoeken. Serieuzere gesprekken maakt hij ook wel eens mee. Even geleden stond er een meneer bij me, helemaal in zak en as. Het liep niet lekker met zijn vrouw. Dan probeer je die man toch even een hart onder de riem te steken. Eigenlijk ben ik niet alleen buschauffeur, ik ben ook een beetje maatschappelijk werker. Dat maakt mijn werk nog weer een extra stukje leuker. Over zijn privéleven is hij erg kort, maar de levensvreugde druipt ervan af. Ik kom straks om half vier thuis. Dan kook ik vast lekker en als mijn vrouw thuis komt, zet ik het weer aan. Kunnen we gezellig samen eten. We werken allebei fulltime. Gelukkig kan mijn vrouw veel vrij krijgen en heb ik wel eens een lang weekend vrij. Dan nemen we de sleurhut mee, zetten we de fietsen achterop en gaan we lekker genieten van de natuur in Friesland of de Achterhoek. We zijn inmiddels weer in Zeist en ik ben terug waar ik anderhalf uur eerder ook was. Voor de buschauffeur is het de laatste halte, voor mij nog lang niet. Hij bedankt mij voor de gezelligheid, wenst me veel succes met mijn studie en een goede reis. Er verschijnt een nieuwe buschauffeur die qua werkplezier nog niet in de schaduw mag staan van de man die mij anderhalf uur door de regio Utrecht heeft gechauffeerd, maar ik zal het toch een half uurtje met hem uit moeten houden. Op het moment dat ik deze laatste regels typ, rolt mijn trein station Groningen binnen. Het is mistig, koud en waarschijnlijk wacht er een haastig rijdende Groningse buschauffeur op me. Kon ik nog maar even in lijn 56 zitten op weg naar Amersfoort CS. 13

15 MOEILIJKE TIJDEN VRAGEN OM LOGISCHE OPLOSSINGEN Door Max Schwering, voorzitter JOVD Groningen 19 november 2014 Het zijn roerige tijden. Op geopolitiek niveau was 2014 een topjaar voor geïnteresseerden op het gebied van de internationale betrekkingen. Discussies over defensie, de toenemende spanningen in het oosten van Europa, spanningen tussen China en Japan en natuurlijk: de opmerkelijk opmars en toenemende dreiging van IS. Hoewel het voor studenten van internationale betrekkingen een grote snoepwinkel lijkt, is de situatie meer dan zorgwekkend. Dreiging komt van vele fronten en men weet niet welke kant het op kan gaan. Automatisch rijst hier de vraag wat de reactie zou moeten zijn van Nederland. Na de uit de hand gelopen bezuinigingen op defensie merken wij hier nu pas echt het gevolg. Naast dat wij een eventuele dreiging niet zouden kunnen afweren, laat ook het immateriële gevolg voor zich spreken. Zo werd Nederland bij een NAVO meeting keihard geweigerd. Onder het mom van een te kleine zaal werd dit beschamende moment afgedaan als een enkel incident. Terwijl men hier echt kan zien dat het op deze manier compleet de verkeerde kant op gaat met ons defensiebeleid en daarmee onze nationale veiligheid. Een zorgelijke kwestie die om adequaat optreden vraagt. 14 Waar bij menig onderzoeker de vraag rijst hoe Nederland zou moeten optreden, denk ik dat we moeten kijken naar mogelijke partners met wie we zouden moeten samenwerken. In mijn ogen ligt hier een prachtrol weggelegd voor de Europese Unie in deze tragedie van Grieks formaat. Denkend dat lidstaten nog voor zichzelf kunnen onderhandelen in de besprekingen met de VS en andere wereldmachten, is hetzelfde als denken dat je zonder zwemles in het diepe kan springen. Mocht de Europese Unie besluiten dat het verstandig is om samen te werken op het gebied van defensie, dan is het niet alleen een grote sprong richting Europese integratie, maar creëren we ook nog eens een capabele wereldmacht die kan meepraten met Amerika, Rusland en China. Individueel hebben we als staat een punt bereikt dat we niet meer een goede onderhandelingspositie kunnen afdwingen, maar als we als Europese Unie met een

16 gemeenschappelijk defensiebeleid kunnen verschijnen, denk ik dat we meer statuur en meer overwicht kunnen meebrengen in de internationale politiek. Betekent dit dat er een Europees leger moet komen? Ja en nee. Ja, de staten stemmen hun beleid voor bepaalde kwesties op elkaar af en passen hierop hun defensie beleid aan. Nee, we brengen niet ons defensiebeleid naar supranationaal niveau. Het gaat erom dat de lidstaten onderling met elkaar afstemmen wat hun reactie op internationale kwesties zal zijn, zodat ze als Europese Unie goed voorbereid, eensgezind en daadkrachtig kunnen optreden tijdens internationale onderhandelingen. Eurosceptici zullen waarschijnlijk schrikken van de maatregel die hier voorgesteld wordt, maar stelt u zich eens voor wat we zouden kunnen bereiken. We worden weer een gesprekspartner van formaat, we vormen een sterke brug tussen Amerika en Rusland en we hoeven niet meer naar de pijpen van de Verenigde Staten te dansen. We kunnen dan eindelijk laten zien dat de Europese Unie veel meer is dan een verzameling landen die alleen bezig zijn om nutteloze regels op te stellen. Deze toenemende dreiging uit alle uithoeken vraagt om het opzij zetten van een voortdurend opportunisme dat al jaren lijkt te heersen bij menig lidstaat. Ook ik erken natuurlijk dat dit niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden, maar laten we beginnen met het krijgen van bewustzijn van de wezenlijke internationale dreiging en van het feit dat we de Europese Unie harder nodig hebben dan ooit tevoren. Het is tijd om weer een plek te verkrijgen op het politieke wereldtoneel. Het is tijd om ons weer te laten gelden. Het is tijd dat we gaan erkennen wat Europa voor ons kan betekenen. 15

17 CHAMPIONS LEAGUE ZONDER TOM EN YOURI Door Luuk Dokter, hoofdredacteur De Jonge Liberaal 24 november 2014 De NOS heeft geen bod gedaan op de uitzendrechten van de UEFA Champions League. De donkere wolken die al enige tijd boven het uitzenden van het miljoenenbal bij de NOS hingen, zijn vandaag op ontnuchterende wijze tot uitbarsting gekomen. De Champions League zal, in ieder geval de komende drie seizoenen, nooit meer hetzelfde zijn, maar met het oog op de bezuinigingen op de publieke omroep lijkt dit de enige juiste keuze. Jarenlang was het een vaste rite op de dinsdag- en de woensdagavond in een week met Europees voetbal. Champions League op de NOS en de Europa League (voorheen UEFA Cup) op donderdagavond bij de commerciële omroepen. Dit jaar zullen beide te zien zijn bij de commerciële zenders aangezien de NOS af zag van een bod op de uitzendrechten van Europa s sterkste internationale competitie. Zowel SBS als RTL hebben een bod neergelegd van vier à vijf miljoen euro. Dat de NOS geen bod zou doen op de CL-rechten was na het binnenhalen van de Eredivisie samenvattingen eigenlijk al duidelijk. De bezuinigingen waren bekend en de NOS gaf duidelijk de voorkeur aan het vaderlandse voetbal. De NOS heeft over het jaar 2014 een begrotingsaanvraag van 102,3 miljoen euro ingediend. Over de jaren 2012 tot en met 2015 moet de NOS 8 miljoen euro van haar budget inleveren. Omdat de kosten voor de aankoop van de uitzendrechten van de Champions League al meer dan de helft van deze korting bedraagt, is dit een logische en efficiënte stap om te voldoen aan de bezuinigingen. De publieke omroep en met name de NOS hebben in beginsel de functie om een gevarieerd programmaaanbod te verzorgen voor alle groepen in de samenleving. Daarnaast is ook betrouwbare nieuwsvoorziening van essentieel belang. De keuze om Champions League voetbal te laten vallen en niet de aandacht van andere sporten weg te trekken is conform deze taak. Daarnaast rijst na deze bezuinigingen bij de bevolking wederom terecht de vraag of exorbitante bedragen voor sportevenementen en ander casual vermaak wel bij de publieke omroep horen. Immers, de commerciële omroepen zijn met de uitzendingen van het Nederlands elftal en de Europa League wedstrijden voldoende capabel gebleken om de burger van voetbal op TV te voorzien. Tom en Youri zullen we de komende jaren niet meer bij de NOS zien. Wellicht maakt laatstgenoemde de overstap naar de commerciële omroep als analist, maar de oude, vertrouwde setting van de publieke omroep kunnen we even uit ons hoofd zetten. We gaan reclameblokken van zeven minuten tegemoet en zullen het in de rust met Derksen, Van der Gijp of Kraaij moeten doen. De NOS kan zich voortaan gaan richten op sporten die veelal in de enorme schaduw van het voetbal staan. En natuurlijk blijft Studio Sport Eredivisie op zondagavond met het bord op schoot wél onderdeel uitmaken van het publieke aanbod. 16

18 DE EURO VERLIEST EEN VRIEND Door Ivo Seinen, redactie De Jonge Liberaal 15 januari 2015 Donderdag 15 januari 2015, de Zwitserse centrale bank (SNB) maakt bekend niet langer te interveniëren in haar valutakoers met de euro. In een statement van de SNB zegt ze dat het plafond in 2011 is ingesteld om de economie te beschermen, maar dat het niet langer is gerechtvaardigd. De SNB geeft met dit afscheid de euro extra negatief momentum mee: de euro is donderdag rond 11:30 1,04 CHF en 1,170 USD waard, waar het gisteren nog 1,20 CHF en 1,177 USD waard is. Zwitserland zag in 2010 en 2011 veel Europees kapitaal vloeien richting haar grenzen doordat ze veiliger werd geschat om kapitaal te stallen, te midden van de crisis. De munt steeg in waarde waardoor de Zwitsers gingen winkelen in het buitenland en toeristen naar andere oorden uitweken. Daarom stelde ze in september 2011 een plafond in, waardoor de frank niet sterker werd dan 0,8 EUR. Met een aantrekkende economie, lage werkloosheid en een slecht vooruitzicht van de euro besluit de SNB de interventie te stoppen. Deze vriendschap was van waarde voor de euro, niet alleen omdat het stabiliteit betekent voor de EUR/CHF, maar ook omdat het Euroblok sterker staat versus andere valuta. Hoe meer vrienden een valuta heeft, hoe stabieler het zich zal gedragen: valutahandelaren zien het effect van hun handel kleiner worden door meebewegende valuta. De dollar heeft verreweg de meeste vrienden: neem bijvoorbeeld China, Hongkong, Singapore, Malaysia, de meeste olie-exporterende landen zoals Venezuela en Saoedi-Arabië, en een aantal Afrikaanse landen. De euro verliest met de Zwitserse frank haar sterkste vriend, en staat nu alleen met enkele Afrikaanse landen, en enkele EU-landen, waaronder Denemarken. 17

19 GUTS AND GLORY Annemarie van Oorschot, communicatieadviseur VNO-NCW 12 februari 2015 Nederland kan het welvarendste land van de wereld worden. Daarvan is mijn voorzitter Hans de Boer overtuigd. Maar dan hebben we wel wat meer economische groei nodig, aangedreven door de groeimotor bij uitstek: ondernemerschap. Vandaag 9 februari hebben VNO-NCW en MKB Nederland de groeiagenda voor het midden- en kleinbedrijf gepresenteerd, Kansrijk genaamd. Mocht je deze nog niet gelezen hebben, de agenda is de moeite waard voor iedere aanstormend liberale politicus, kijk even op Er staat in wat nodig is om groeikansen beter te benutten en belemmeringen voor ondernemerschap weg te nemen. Er blijkt werk aan de winkel, want waar het aantal nieuwe ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel de laatste jaren gelukkig flink toeneemt, wil het met doorgroeien maar niet lukken. De omvang van het gemiddelde MKB-bedrijf is relatief klein, zeker in vergelijking met ons buurland Duitsland. Regeldruk en financiering worden als belangrijkste verklaringen gegeven. Dat Nederlandse ondernemers gek worden van alle regeltjes en administratieve lastendruk is al langer bekend, maar sinds de kredietcrisis in 2008 klagen ze ook over het feit dat zij nog nauwelijks een lening kunnen krijgen. Kansrijk biedt hoop: met name met financieringsregelingen en een goede voorlichting kunnen overheid en bedrijfsleven dit probleem aanpakken. Ik ben benieuwd of deze maatregelen ook bij vrouwen zullen werken. Het doorgroei probleem is bij vrouwen namelijk vele malen groter dan bij mannen, terwijl juist zij een grotere bijdrage aan de Nederlandse economie moeten leveren, willen we ooit het welvarendste land van de wereld worden. In vergelijking met veel andere Westerse landen is hun aandeel in het Bruto Nationaal Product (BNP) immers klein. Het aantal vrouwen dat een eigen bedrijfje begint neemt weliswaar toe, maar de meesten moeten er niet aan denken personeel aan te nemen, laat staan dat zij echt groot willen worden. En de paar dames die dat wel willen, lopen vaker dan mannen tegen terughoudende kredietverleners op. 18

20 Kijk je naar de vrouwen in loondienst dan blijft de bijdrage aan ons BNP ook achter. Nederland staat wereldwijd bekend om het hoge percentage parttimers, nog steeds voornamelijk vrouwen. Doorgroeien naar topfuncties verloopt stroef. Minder dan 10 procent van de directiefuncties in het bedrijfsleven wordt door vrouwen bezet. Ook het aantal vrouwelijke leden van Raden van Commissarissen is relatief laag. Minister Bussemaker (OCW) en Hans de Boer (VNO- NCW) willen een lijst van topvrouwen laten aanleggen. Een goed initiatief, want zo creëer je niet alleen een poule van kandidaten voor hoge functies, maar ook van vrouwen die als rolmodel kunnen optreden. Vrouwen die een voorbeeld kunnen zijn voor andere vrouwen; die jonge ondernemers en managers kunnen inspireren om te groeien. Af en toe interview ik deze rolmodellen. Mij valt op dat zij in tegenstelling tot anderen in het diepe Toen de eerste grote klant, een farmaceutisch bedrijf, naar de omvang van haar bedrijf vroeg, antwoordde ze met een wedervraag: Hoeveel mensen heb je nodig? durven te springen. Tatjana Romanyk bijvoorbeeld is directeur-grootaandeelhouder van het internationaal opererende bedrijf Aptitude Health (110 medewerkers). Zij begon in haar eentje op een zolderkamertje. Toen de eerste grote klant, een farmaceutisch bedrijf, naar de omvang van haar bedrijf vroeg, antwoordde ze met een wedervraag: Hoeveel mensen heb je nodig?. De opdracht haalde ze binnen, maar op weg naar huis stond het zweet in haar handen. Waar moest ze de mensen vandaan halen? Ze ging er keihard tegenaan, vond goede medewerkers en voerde de opdracht perfect uit. Een vergelijkbaar verhaal heeft Suzanne Straathof-Kocken. Zij is directeur bij KONE, een Finse multinational in liften en roltrappen en vertelt: Toen ik gevraagd werd directeur te worden, heb ik de dag daarop ja gezegd. Ik had toen twee jonge kinderen en er was nog niets geregeld. Vrouwen moeten in de eerste plaats zélf voor een grotere bijdrage aan de economische ontwikkeling van ons land zorgen. Ik ben het helemaal eens met Straathof, die zegt: Vrouwen moeten hun ambities tonen. Dat doen ze niet zo snel en duidelijk als mannen. Je moet in het vizier komen van je leidinggevende en zorgen dat die goede acties associeert met jou. Binnenkort organiseert het Vrouwennetwerk van VNO- NCW een landelijke bijeenkomst tijdens de MKB-week van het ondernemen onder de titel Guts & Glory. Een prachtige benaming die precies weergeeft waar het om draait. Toon lef en glorieer! Ja, dames van de JOVD, jullie ook. 19

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier.

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van

Nadere informatie

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Reputatiemanagement en CDA Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Opzet presentatie 2 1. Trends en ontwikkelingen 2. Verkiezingen 2010: verval CDA en JPB 3. Wat doen bij reputatieschade

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet.

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Makkelijk Kansrijk Betaalbaar Mobiliteitsmanagement voor het MKB is een uitgave van Zero-e b.v.

Makkelijk Kansrijk Betaalbaar Mobiliteitsmanagement voor het MKB is een uitgave van Zero-e b.v. Zero-e b.v. Ariane 20-2 3824 MB Amersfoort Rabobank IBAN NL96 RABO 011 338 4149 BIC RABONL2U K.v.K. 273 417 94 BTW NL 820 680 102 B01 Elske van de Fliert vandefliert@zero-e.nl http://www.zero-e.nl http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014

Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer, opening PJO-parlement, 16 mei 2014 Dit is de plek waar het gebeurt het centrum van de democratie. In deze zaal wordt gedebatteerd over actuele kwesties,

Nadere informatie

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties 26 januari 2016 Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het poldermodel. Er verschijnen lovende artikelen

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

Zomaar een clubavond

Zomaar een clubavond Zomaar een clubavond door Ig Nieuwenhuis Gewoon een vrijdagavond bij BCO, spelvorm paren, en eens zien wat er gebeurt. Mijn verzuchting dat paren niet mijn spelletje is, zal wel bekend zijn. Geïnspireerd

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag.

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. In beeld: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU 30 januari 2015 Onderzoek: Griekenland en de EU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie