Ondernemende Topregio in Beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemende Topregio in Beeld"

Transcriptie

1 Ondernemende Topregio in Beeld Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag

2 Grote gevolgen extra bezuinigingen voor nieuwe Kamer Begin 2012 leek het erop dat de nieuwe Kamer van Koophandel de huidige taken grotendeels zou kunnen voortzetten. Maar eind 2012 moest dat beeld worden bijgesteld als gevolg van extra bezuinigingen. Meer kantoren moeten sluiten en 30% van de medewerkers wordt boventallig. Voorzitter Marius Varekamp en algemeen directeur Eduard van de Lustgraaf schetsen de ontwikkelingen. Algemeen directeur Eduard van de Lustgraaf (l) en voorzitter Marius Varekamp Twee keer besloot de politiek in 2012 extra te bezuinigen op de Kamer. Het Lenteakkoord en het regeerakkoord bevatten samen in totaal 25 miljoen nieuwe kortingen. Daarmee komt het totaal op 80,- miljoen (30% van het huidige budget). De mogelijkheden voor de nieuwe Kamer zijn ingeperkt en verschoven, stelt Eduard van de Lustgraaf. Een eerder vastgesteld globaal organisatiemodel is eind 2012 ingrijpend bijgesteld. Zo blijven er landelijk nog maar vijf regio s over. Zuid-Holland en Zeeland worden samengevoegd. Er komt één regiokantoor in Rotterdam met een front- en backoffice. De budgetafhankelijkheid van de overheid is in 2012 heel manifest geworden, vult Marius Varekamp aan. Dit was het eerste jaar zonder verplichte heffing. Het financiële kader dat de politiek stelt, bepaalt nu volledig onze speelruimte. De kracht van de Kamer lag altijd in de fijnmazigheid. We waren een natuurlijke bondgenoot voor de lokale ondernemersorganisaties. Dat zal minder manifest worden. Wel blijft na risicoanalyse gesprek blijken ook veel bestaande ondernemers begeleiding nodig te hebben. Denk aan Arbo,HR, etc. 2

3 het regionale mkb een taak van de Kamer van Koophandel. In de uitvoering moeten scherpe prioriteiten worden gesteld, omdat het nieuwe werkgebied veel groter is: van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen tot Lisse in de Bollenstreek. Meer vraag naar KvK-diensten In 2012 heeft KvK Den Haag vooruitlopend op de landelijke reorganisatie al een efficiencyslag gemaakt. Eduard van de Lustgraaf: We hebben kantoren in de regio gesloten en afscheid genomen van een aantal medewerkers. Samen met het natuurlijk verloop is het personeelsbestand inmiddels al met 15% gereduceerd. Zo zijn stappen gezet naar het beoogde lean & mean model. Het gevolg is wel dat minder medewerkers nu meer output moeten leveren. Mede door de crisis neemt het aantal klantcontacten toe. Ambtenaren en andere werknemers die hun baan dreigen te verliezen, oriënteren zich op een eigen bedrijf en melden zich voor informatie bij de Kamer. Maar we zien ook mkb ers aan de balie die kampen met teruglopende omzetten en advies willen over hoe ze het tij kunnen keren. Het is een vreemde paradox: de vraag naar de diensten van de Kamer lijkt groter dan ooit, terwijl we ons tegelijkertijd voorbereiden op inkrimping van activiteiten. Ik hoop dat private partijen de adviesfunctie overnemen, voor zover wij die moeten laten vallen. Daar ligt onmiskenbaar een markt. Einde aan collectiviteiten Marius Varekamp: Het lobbyen voor ondernemersbelangen bij gemeente, provincie en rijk behoort straks tot het verleden. De Kamer van Koophandel heeft zich samen met ondernemersorganisaties sterk gemaakt voor bijvoorbeeld de aanleg van de Rijnlandroute en het doortrekken van Een erg prettig gesprek van iemand van KvK_DenHaag die met me meedenkt en zelfs extra advies geeft A4. De ondernemersorganisaties moeten dit soort campagnes voortaan zelf starten en in de lucht houden. De herpositionering van de Kamer van Koophandel past in een trend. Je ziet het ook aan het verdwijnen van de product- en bedrijfsschappen. De politiek heeft een einde gemaakt aan de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties. Zo houdt per 1 januari 2014 ook het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) op te bestaan. De samenleving wenst kennelijk geen opgelegde collectiviteiten meer. Dat zal te maken hebben met de individualisering. Het alternatief Inhoudsopgave is jezelf organiseren op vrijwillige basis in brancheverenigingen en ondernemersorganisatie. Maar de organisatiegraad van ondernemers is zorgwekkend laag. Als de Kamer zich terugtrekt, hoop ik dat private partijen genoeg slagkracht hebben om onze lokale inzet over te nemen. Ik ben daar niet gerust op. Marius Varekamp, Voorzitter Eduard van de Lustgraaf, Algemeen Mag ik jullie stemmen voor The Next Entrepreneur? #TNE12 bit.ly/nom6as Please RT! Voorwoord 2 Algemene taken - Wetsuitvoering 5 Taken KvK Den Haag - Projecten Voorlichting 6 Topregio in beeld - Veel kansen in een klein gebied 8 Taken KvK Den Haag - Projecten Regiostimulering 10 Medewerkers 12 Bestuur 12 Financieel verslag 14 Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag 3

4 De KvK ontving landelijk meer dan 16 miljoen aanvragen voor informatie uit het Handelsregister, waarvan 90% online. KvK Den Haag verwerkte in totaal nieuwe inschrijvingen daarvan zijn startende ondernemingen. In totaal staan in onze regio nu ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven bedrijven werden uitgeschreven, 562 keer vanwege een faillissement. Meer dan ondernemers klopten aan bij KvK Den Haag. Verder werden er ruim telefoongesprekken met ondernemers gevoerd, 4% meer dan Er is steeds meer contact via mail (+25%) en via internet: (25 miljoen) bezoeken aan Er werden ongeveer adviesgesprekken gevoerd. Tijdens de Startersdag werd de 1.000ste Haagse deelnemer aan het Starterstraject begroet. In totaal volgden zo n ondernemers een Starterstraject. De Startersdag werd bezocht door ongeveer potentiële ondernemers. De KvK organiseerde zo n 200 seminars, met deelnemers. Er stonden 4 handelsmissies op het programma naar Zuid Afrika, Canada, Australië/Nieuw Zeeland en Georgië. De KvK organiseerde 25 seminars internationalisering, ongeveer 800 ondernemers maakten hier gebruik van. 25 ondernemers kregen steun via het subsidieprogramma Starters International Business. Het onderdeel Internationalisering van de Week van de Ondernemer trok ondernemers. Meer dan oorsprongsdocumenten werden aangevraagd, waarvan maar liefst zo n digitaal. Daarnaast werden legalisaties verstrekt, waarvan digitaal. Een 74-tal persberichten over de diverse activiteiten van en in samenwerking met de KvK vonden een weg de wereld in. Ongeveer 100 bedrijven zijn aangesloten bij The Hague Security Delta. 15 Nederlandse bedrijven stonden met de KvK op de grootste medische beurs ter wereld. Van de ruim 100 Bedrijven Investeringszones zijn er meer dan 30 in de regio KvK Den Haag. Er kwamen ongeveer 85 meldingen over regeldruk en dienstverlening van verschillende overheden. KvK Den Haag deed een mystery client onderzoek onder de 26 regiogemeenten naar de kwaliteit van dienstverlening. 4

5 Algemene taken Wetsuitvoering De Kamer van Koophandel is een onafhankelijke dienstverlener die zich inzet voor (aspirant) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De KvK heeft drie taken: het geven van voorlichting en advies aan ondernemers, het ondernemerschap in de regio stimuleren en zorgen voor een toegankelijk en betrouwbaar Handelsregister. Ondernemingen in het Handelsregister Adviesdiensten Algemene diensten Bouw Detailhandel Facilitaire diensten Financiën Groothandel Horeca Industrie Landbouw en visserij Persoonlijke hoe kan ik adreswijziging het beste aan jullie doorgeven? Kan dat via site? wil vandaag me in komen schrijven, is dat mogelijk zonder afspraak? Of moet ik vooraf tel afspraak maken? Het Handelsregister is de basisregistratie van alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland, inclusief verenigingen, stichtingen, maatschappen en vrije beroepsbeoefenaren. In 2012 ontving de Kamer van Koophandel landelijk meer dan 16 miljoen aanvragen voor informatie uit het Handelsregister waarvan ruim 90% online. Een goed Handelsregister geeft zekerheid bij het zakendoen en voorkomt fraude. Ondernemers zien met wie ze van doen hebben, wie er mag tekenen en of er mogelijk sprake is van een faillissement. Daarnaast gebruiken ze het Handelsregister om potentiële klanten in kaart te brengen. Sinds 2012 hoeft de ondernemer slechts één keer zijn gegevens door te geven aan de KvK; uiterlijk in 2014 zijn alle overheidsinstellingen aangesloten op het Handelsregister. Daarmee maken alle overheidsorganisaties gebruik van de naam en de adresgegevens zoals zij vermeld staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Inschrijvingen In 2012 verwerkte KvK Den Haag in totaal nieuwe inschrijvingen daarvan zijn startende ondernemingen. In totaal staan in onze regio nu ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven. Uitschrijvingen Het totaal aantal uitschrijvingen in 2012 bedroeg Zo n 562 keer vanwege een faillissement. Ook werden in het kader van kwaliteitszorg 491 rechtspersonen en 860 niet actieve eenmanszaken door KvK Den Haag uitgeschreven. Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag 5

6 Taken van de Kamer van Koophandel Projecten Voorlichting In 2012 klopten bijna zestigduizend ondernemers aan bij Kamer van Koophandel Den Haag. Ze kwamen voor onder meer mutaties in het Handelsregister en voor advies en voorlichting, over bijvoorbeeld veranderende wetgeving, regeldruk, buitenlandse handel, bedrijfsoverdracht en financiering. Ongeacht in welke fase het bedrijf zich bevindt, de bedrijvenadviseurs en exportconsulenten staan de ondernemer met raad en daad terzijde. In 2012 werden ongeveer adviesgesprekken gevoerd. Starten: succes dankzij goede voorbereiding Wie zich bij de start van het bedrijf goed voorbereidt, heeft meer succes. Daarom heeft de KvK veel voorlichtingsmateriaal, kan zij hulp bieden bij het maken van een ondernemingsplan en heeft zij een aantal specifieke programma s zoals het KvK- Starterstraject en KvK-Coachpool. Bij het Starterstraject krijgen de deelnemers van de gemeente een budget voor adviesgesprekken en seminars. Dit traject loopt in 13 gemeenten. De gemeenten investeren hierin omdat succesvolle starters de lokale economie Weer thuis moeie voeten en een hoofd vol informatie. Was leuk en nuttig Tijdens de Startersdag in november werd de 1.000ste Haagse deelnemer in het zonnetje gezet. In totaal volgden zo n ondernemers een starterstraject. De Startersdag werd bezocht door ongeveer potentiële ondernemers. Nieuw was een coachplein waar starters en gespecialiseerde coaches elkaar ontmoetten. kwam daar een nieuwe vorm bij: seminars op locatie. Veel bedrijven hebben te maken met reorganisaties. Voor hen organiseerde KvK Den Haag in seminars en workshops op maat en in de bedrijven zelf. De medewerkers werden geïnformeerd over de mogelijkheid van zelfstandig ondernemen en de hulp die de KvK daarbij kan bieden. Zekerheid over wet- en regelgeving De KvK informeerde de ondernemers ook in 2012 over nieuwe en veranderende weten regelgeving, bijvoorbeeld via website, nieuwsbrieven, mailings en seminars. Ook adviseert ze individuele ondernemers die specifieke vragen hebben over wetten en regels. De KvK maakt zich hier sterk voor omdat wetswijzigingen of nieuwe wetten soms grote gevolgen voor bedrijven kunnen hebben. Groeien door internationale handel Zaken doen over de grens biedt bedrijven mogelijkheden om te groeien. De KvK organiseert daarom regelmatig handelsmissies, onder meer voor tuinbouw en toeleveranciers. In 2012 stonden er missies op het programma naar Zuid Afrika, Canada, Australië/Nieuw Zeeland en Georgië. Ook brengt de KvK ondernemers in contact met mogelijke zakenpartners. In 2012 organiseerde de KvK 25 seminars over onder andere internationalisering, modelcontracten, de douane, Bij voor adviesgesprek. Leuk om al drie jaar zelfde Bedrijfsadviseur te hebben. Deelnemers aan KvK-Coachpool kiezen een coach die hen helpt met de verbetering van de bedrijfsvoering of het maken van strategische keuzes. In 2012 maakten 164 startende ondernemers hier gebruik van. Seminars op locatie De KvK organiseerde in 2012 zo n 200 seminars binnen de eigen muren. een klant van mij wil zaken gaan doen met Belgische klanten waar moeten we aan denken en rekening mee houden? 6

7 @martijnrichters Inspirerend gesprek over mijn webvideo's gehad op #Startersdag met Floor van by LouLou, smart little martijnrichters.nl/startersdag en starten met exporteren. Ongeveer 800 ondernemers maakten hier gebruik van. Ook in 2012 organiseerde de KvK activiteiten in het kader van East Invest. Doel van dit programma is om KvK-collega s in Oost- Europa te trainen, waardoor de handel tussen de gebieden wordt bevorderd. In 2012 werden 6 trainingsmissies Vandaag weer een bezoek Aan de slag met m'n ondernemingsplan met de bedrijfsadviseur. Ben heel blij met het starterstraject! De KvK begeleidt bij het opstellen van een exportstrategie, nodig om deel te nemen aan het nieuwe subsidieprogramma Starters International Business. In 2012 heeft KvK Den Haag 25 ondernemers kunnen helpen met het subsidieprogramma. In 2012 nam KvK Den Haag deel aan het onderdeel Internationalisering van de Week van de Ondernemer. Ongeveer ondernemers bezochten dit onderdeel. Daarnaast was er de jaarlijkse councellorsday voor handelsattachés van ambassades. Zij bezochten het bedrijf DAEL in Maasdijk en dat leverde concrete afspraken op. Documenten zijn nodig als je de grens overgaat. In 2012 werden meer dan oorsprongsdocumenten aangevraagd, waarvan maar liefst zo n digitaal. Daarnaast werden legalisaties verstrekt, waarvan digitaal. Regionale cijfers: bron van informatie De KvK heeft een schat aan actuele regionale cijfers die zij graag met de ondernemers deelt. Als bron dienen onder andere het Handelsregister en de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). In 2012 kwamen de kwartaalcijfers van de KvK regelmatig in het nieuws. Bedrijfsoverdracht: niet het einde Overdracht of overname van een bedrijf vereisen een gedegen voorbereiding. De bedrijvenadviseurs van de KvK geven hierover graag advies. In 2012 werden diverse seminars gehouden over dit onderwerp. Ook in 2012 werd een succesvolle Overnamedag Vanochtend inspirerend seminar Marketing voor Starters gevolgd KvK_DenHaag Wist je dat een aantal gemeenten subsidies verstrekt voor het inhuren van een coach via de #KvK-coachpool? Meer info:... Nationale Agenda - Onze ambitie, het stimuleren van de regionale economie door ondernemers met raad en daad bij te staan, staat beschreven in de Nationale Taak. Die is vastgelegd in de Wet op de Kamer van Koophandel. De jaarlijkse afspraken hierover staan in de Nationale Agenda die tot stand komt in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken. Het is dus geen vrijblijvende ambitie. Het is een landelijke, uniforme aanpak die tot doel heeft alle ondernemers in Nederland zo goed mogelijk te informeren. Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag 7

8 Topregio in beeld Veel kansen in een klein gebied Het gebied van KvK Den Haag biedt volop mogelijkheden voor ondernemers. Op een relatief klein oppervlak is er de steeds belangrijker wordende cluster Life & Health waarvan KvK Den Haag de landelijke coördinator is, zijn er maar liefst drie Greenports (agribusiness clusters), een hightech/ innovatie zone (Noordwijk, Leiden, Delft, Rotterdam) en is Den Haag de stad van internationale vrede en veiligheid. Om de regionale economie te versterken is de KvK op meerdere terreinen actief. Ze brengt het bedrijfsleven bij elkaar zodat kennis kan worden uitgewisseld en problemen gezamenlijk aangepakt; zo kwam er bijvoorbeeld een meldpunt Regeldruk. Ook werkt de KvK hard aan het dichten van de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Daarnaast blijft de KvK hameren bij de overheden op een bereikbare regio; onmisbaar voor de economische ontwikkeling. Om de buitenlandse handel te bevorderen worden regelmatig handelsmissies georganiseerd, vaak in samenwerking met andere partners. Ondernemerschap Greenport Life & Health High Tech Samenwerking Bedrijfsleven Kassen Bedrijventerreinen Ontwikkelingen bedrijventerreinen Ontwikkelingen infrastructuur Den Haag N211 N211 N466 Naaldwijk N220 N223 A4 N222 A44 Delft N206 N444 A44 N441 A44 N448 N447 N206 A4 A13 Lisse N443 Lei Zoeterme A12 N473 N470 N209 Rotterdam A20 A 8

9 A5 Amsterdam A4 Greenport Onderwijs & Bedrijfsleven Ondernemerschap N206 Een sterk tuinbouwcluster door innovatie, internationale handel en samenwerking. Greenport Meets Betere aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven voor goed opgeleid personeel. Greenport Horti Campus Goed ondernemerschap voor start, groei en bedrijfsbeëindiging. Starterstrajecten en Coachpools Startersdag Greenport Kenniscafé s Beroepenveldcommissies Gastcolleges Ondernemerschap N208 N207 Ruimte & Bereikbaarheid Voldoende geschikte en goed te bereiken locaties voor bedrijven. Mobiliteitsmanagement Open bedrijventerreinendag N445 A4 N207 N231 Life & Health den N446 N207 N231 N463 Een sterk gezondheidscluster door verbinding van grote en kleine ondernemers. Netwerk Ondernemend in N209 N11 Alphen ad Rijn Utrecht de Zorg Medica Holland Paviljoen optie optie optie er N209 Regeldruk N207 A12 Innovatie Goede dienstverlening door overheden zonder onnodige regels. Mystery client onderzoek Meldpunt regeldruk A12 Meer MKB-ondernemers aan de slag met innovatie. Retail 2020 Samenwerking Bedrijfsleven 16 A20 High Tech Een uniek Europees veiligheidscluster met aansluiting van het mkb. The Hague Security Delta Cybercrime Greenport Innovatie Centre Internationale Handel Goed voorbereid de grens over. Starters International Business East Invest Handelsmissies Aantrekkelijke winkel- en bedrijvenlocaties voor en door ondernemers. Ondernemersplatform Hollandse Plassen Ondersteuning Ondernemersfondsen 9

10 Taken van de Kamer van Koophandel Projecten Regiostimulering Een kansrijk ondernemingsklimaat zorgt ervoor dat een bedrijf zich kan ontwikkelen. KvK Den Haag bracht, net als voorgaande jaren, ook in 2012 ondernemers in contact met overheid, onderzoeksinstellingen en onderwijs om gezamenlijk problemen aan te pakken en nieuwe activiteiten te ontplooien. KvK Den Haag heeft heldere ideeën als het gaat om het ondersteunen van ondernemers. Haar prioriteiten tot 2020 zijn vastgelegd in de economische agenda Tempo in Tip: In het najaar bijeenkomst Een overval! Het zal je maar overkomen #kvk #veiligheid Den Haag: internationale vrede en veiligheid Den Haag ontwikkelt zich meer en meer tot een gerenommeerde internationale stad van vrede en veiligheid. Er ontstaat een groeiend netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van cyberveiligheid en nationale en internationale veiligheid, officieel The Hague Security Delta (HSD) genaamd. Op dit moment zijn ongeveer 100 bedrijven aangesloten. De KvK is een van de initiatiefnemers en in 2012 werd hard gewerkt aan de ambitie om in 2025 drie keer zoveel omzet, werknemers, studenten en bedrijven te realiseren. In november 2012 werd het HSDkantoor officieel geopend. Voor het midden- en kleinbedrijf werd op verzoek van de KvK de MKB Connect helpdesk opgericht. Life & Health cluster De Medical Deltaregio begint vorm te krijgen. Bedrijven en kennisinstellingen in Leiden, Delft en Rotterdam op het gebied van gezondheid en biowetenschap weten elkaar steeds beter te vinden. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt een agenda samengesteld om hen te ondersteunen bij hun groei en daarmee de groei van het cluster. Samen met dezelfde KvK s en met FME (koepel van de metaalsector) zorgde KvK Den Haag voor een succesvolle gezamenlijke deelname van 15 Nederlandse bedrijven op de grootste medische beurs ter wereld: de Medica in Düsseldorf. In 2013 wordt naar een deelname van 35 bedrijven gewerkt. Het netwerk Ondernemend in Zorg werd in 2012 verder uitgebouwd; er werden onder meer twee masterclasses georganiseerd. Vitale steden Vitale steden, waar het goed wonen en werken is, zijn van groot belang voor de regionale economie. Constructies als het Ondernemersfonds leveren daar een bijdrage aan. Via het Ondernemersfonds dragen alle ondernemers in een gebied financieel bij aan allerlei activiteiten en zijn er geen freeriders meer. De regio van KvK Den Haag is landelijk koploper als het gaat om Ondernemersfondsen en een vergelijkbaar alternatief Bedrijven Investeringszone (BIZ). Van de ruim 100 BIZ s in Nederland zijn er meer dan 30 in de regio KvK Den Haag te vinden. KvK Den Haag ondersteunt initiatieven om te komen tot een Ondernemersfonds met expertise, menskracht en middelen. KvK Den Haag maakt zich al meer dan Cruciaal voor klanten: Schoon Heel Veilig. KvK_DenHaag Keurmerk Veilig Ondernemen voor Megastores ht.ly/g2v10 jaar sterk voor een aantrekkelijk Haags centrum via Bureau Binnenstad. Ook in 2012 had deze aanpak succes: het aantal bezoekers blijft zich positief ontwikkelen. Greenports in de groei KvK Den Haag telt maar liefst drie agribusiness-clusters (Greenports), te weten Westland/Oostland (tuinbouw), Boskoop (bomen), Duin- en Bollenstreek (bollen). De bedrijven groeien en vragen om hbo ers die goed thuis zijn in marketing, ICT, financiën, logistiek en P&O. KvK Den Haag zette in 2012 stappen, samen met overheden en onderwijs, om te komen tot een Greenport Horti Campus, zodat meer jongeren gericht voor groen onderwijs kunnen kiezen. Ook moet de GHC leiden tot beter geschoold personeel om de vraag vanuit de tuinbouwsector te kunnen beantwoorden. In alle 10

11 ben nieuwe ondernemer en lees door uw informatie - ik leer nederlands nog maar vind het geweldig. Bedankt! Tot 2013 :) drie de Greenports heeft de KvK bijgedragen aan ontmoetingen om zo kennis te verspreiden, innovatie te stimuleren en samenwerking te bevorderen. Het gaat om kenniscafés, masterclasses en workshops met andere clusters zoals de ruimtevaartsector. Het Nieuwe Winkelen De komst van webwinkels en internet heeft de conventionele winkels doen schudden op hun grondvesten. De KvK organiseerde daarom met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), MKB Nederland en branche-organisatie CBW-Mitex, in 2012 druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten om retailers bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingen en de kansen. In Leiden werden verdiepingsavonden over sociale media georganiseerd voor circa 100 ondernemers. In Delft startte een pilot, waarbij vijf winkeliers een coach kregen. Al deze activiteiten maken deel uit van het succesvolle programma Retail 2020; dit programma wordt in 2013 voortgezet. Veiligheid in en om het bedrijf Het aantal overvallen in de regio Haaglanden neemt af, toch blijft waakzaamheid geboden. De KvK organiseerde daarom in 2012, samen met de politie, een aantal bijeenkomsten waarin ongeveer 160 ondernemers werden getraind en voorgelicht. In 2012 werden ook, samen met politie en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers. Zij leerden hoe om te gaan met agressie en winkeldiefstal. Mobiliteit Files belemmeren economische groei en zijn slecht voor het milieu. Daarom stimuleert de KvK alternatieven voor de auto. Als meer werknemers en werkgevers de fiets pakken, thuis werken of met het openbaar vervoer reizen, neemt het aantal files af. In november 2012 organiseerde KvK Den Haag, samen met anderen, een grote voorlichtingsbijeenkomst in de regio Alphen aan den Rijn om de ondernemers voor te lichten over de voordelen van Gratis bijeenkomst over verminderen overvalrisico detailhandel en horeca bit. ly/svdnn5 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt De Kamer zet zich al jaren in voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via SOB s (Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven) die inmiddels zelfstandig verder gaan als SOB Zuid-Holland West. Ook organiseert de KvK een jaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokkenen, zoals opleidingen, overheid en bedrijven. In 2012 trok deze netwerkbijeenkomst zo n 120 mensen. Er werden volop afspraken gemaakt, contacten gelegd en informatie en kennis uitgewisseld. Meldpunt Regeldruk Dagelijks hebben ondernemers last van onnodige, onduidelijke of tegenstrijdige regels. Ondernemers die hier last van hebben, kunnen dit melden bij het Regionaal Meldpunt Regeldruk van de KvK. De KvK werkt samen met Antwoord voor Bedrijven en Actal, het landelijke college dat kabinet en de Tweede Kamer adviseert over de aanpak van regeldruk. Alle meldingen die de KvK ontvangt worden (anoniem) via Actal bij de landelijke overheid onder de aandacht gebracht, waardoor juist die knelpunten kunnen worden aangepakt waar ondernemers in de praktijk het meeste last van hebben. Waar mogelijk bemiddelt de KvK ook, door gebruik te maken van haar contacten bij bijvoorbeeld lokale overheden. In 2012 ontving KvK Den Haag ongeveer 85 meldingen over regeldruk en dienstverlening van verschillende overheden. In ongeveer 33 procent van de gevallen heeft de melder geen verdere actie van de KvK gevraagd, maar was de melding alleen bedoeld om het knelpunt landelijk te agenderen. Van alle meldingen had ongeveer twee derde betrekking op lokale overheden. Onderzoek dienstverlening gemeenten In 2012 hield KvK Den Haag een mystery client onderzoek onder de 26 regiogemeenten naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van onder meer bereikbaarheid, vriendelijkheid en deskundigheid van ambtenaren. De resultaten van dit onderzoek werden begin 2013 bekend gemaakt: iedere gemeente ontving een gedetailleerd rapport. Veel gemeenten gingen aan de slag met de aanbevelingen. Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoeksprogramma; de resultaten worden in juni 2013 gepresenteerd. In 2015 volgt een nieuwe Conjunctuurenquête: ondernemersvertrouwen herstelt licht ow.ly/ffmwq Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag 11

12 Medewerkers KvK Den Haag verzet steeds meer werk, met steeds minder mensen. Daarnaast verloopt het contact met ondernemers steeds meer digitaal. Om de efficiency verder te verbeteren worden de 14 regionale Kamers van Koophandel samen met Syntens samengevoegd tot één ZBO in Terwijl het aantal ingeschreven ondernemers met het jaar toeneemt, daalt het aantal medewerkers bij de Kamers van Koophandel van (full time equivalent) in 2013 naar in Annelies den Breejen, beleidsadviseur, 18 jaar werkzaam bij de KvK, de laatste 6 jaar bij KvK Rijnland en KvK Den Haag. Hoewel het lijkt alsof er veel is veranderd, is veel hetzelfde gebleven. De verbindende rol van de KvK bijvoorbeeld. Zorgen dat ondernemers bij elkaar aan tafel zitten om problemen samen te agenderen bij de overheid. We zijn de afgelopen jaren wel kritischer geworden als het gaat om regionale projecten. We maken nu heldere keuzes met duidelijke taken en doelen. Omdat we landelijk trekker zijn van het economisch cluster Life & Health werken we meer samen met andere KvK s. Die verandering zet zich ook in de toekomst door. John Krijgsman, informatieanalist en applicatiebeheerder, 30 jaar werkzaam bij KvK Den Haag Dat klinkt best lang, dertig jaar, maar eigenlijk veranderde ik intern elke vier of vijf jaar van baan. De laatste jaren ben ik informatieanalist. Ik probeer voor de klant oplossingen te vinden, en meestal is dat een ICT oplossing. Ik hou me bezig met het relatiebeheersysteem en het financiële pakket. We willen uniformiteit, zodat alle Kamers dezelfde kwaliteit bieden. De KvK is in verandering. Ik begrijp dat verandering nodig is en volg daarom zelf bijvoorbeeld allerlei trainingen. Patty Visser, secretaresse front officebureau, 8 jaar werkzaam bij KvK Den Haag De KvK is flink aan het moderniseren op diverse gebieden, zoals VoiP, flexwerkplekken en online registreren. De veranderingen brachten met zich mee dat we gestructureerder werken. We registreren en rapporteren meer. Ik heb gemerkt dat dit goed werkt: je weet veel beter waar iedereen mee bezig is. Het laatste jaar was best onstuimig; er veranderde veel. Al die veranderingen zorgen er ook voor dat je moet nadenken wat je wilt. Ik vind het belangrijk me verder te ontwikkelen en mijn horizon te verbreden. Willem Verheij, afdeling marketing en communicatie, 24 jaar werkzaam bij KvK Den Haag Na een periode van fusies, zijn we nu één organisatie. Wat mij betreft brengt verandering vooral nieuwe kansen. Ik spreek graag over een KvK 3.0. Een KvK die met zijn tijd meegaat en misschien zijn tijd wel verder vooruit is dan we denken. De praktijk zal uitwijzen of alle ideeën daadwerkelijk gaan werken. Er zullen dingen verdwijnen na 2013, maar er komt beslist ook veel moois voor terug. Bestuur Het bestuur van Kamer van Koophandel Den Haag is een afspiegeling van het regionale bedrijfsleven. De leden ervan worden benoemd door regionale ondernemers-, werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze zijn op hun beurt weer aangewezen door de Sociaal Economische Raad (SER). Via het bestuur bepalen ondernemers, werkgevers en werknemers uit de regio in belangrijke mate de invulling van de hoofdtaken van KvK Den Haag. l l 12

13 Algemeen bestuur Het jaartal geeft aan wanneer het bestuurslid maatschap is ingegaan. M.J. Varekamp (2002), voorzitter mw. J.M. Aalbers-Nieuwenhuis (2008) A.C. Balkenende (2008) S.C. Bodegraven (2002) M.J. van Brecht (2009) mw. mr. V.K.S. Budhu Lall (2008) mw. G. Groen (2010) R.M. Groeneveld (2006) J.J. Haan (2003) B. Hofland (2008) C. de Jong (2002) J. L.A. van der Knaap (2008) mr. E.L.O. Laarhoven (2006) mw. Y.Ch. Lentz (2002) C. Pool (2002) E.A. Runge (2006) mr. N.P.O. Ruysch (2006) T.A. Tibboel (2002) J.W.S. Verhoeff (2003) E. Visser (2008) V. van de Voort (2011) J. Zuijdwijk (2006) Dagelijks bestuur M.J. Varekamp, voorzitter R.M. Groeneveld mr. N.P.O. Ruysch T.A. Tibboel Directie drs. E.E. van de Lustgraaf, algemeen directeur (a.i.) Regiobestuur en Commissies Regiobestuur Alphen aan den Rijn J.J. Haan, voorzitter mw. J.M. Aalbers-Nieuwenhuis S.C. Bodegraven C.E. ten Brink* J.G. van den Brink* J. de Groot* E.P. Jung* L. de Kooter* mw. drs. L.C. van Klink, secretaris** Regiobestuur Delft mr. N.P.O. Ruysch, voorzitter A.P. van den Bos* J. van Dalen* R. Kempen* mw. ing. A.M.S. Notten* J.W.S. Verhoeff E. Visser drs. K.J. Wiltenburg, secretaris** Regiobestuur Den Haag mw. mr. V.K.S. Budhu Lall, voorzitter drs. R.R. Bakker* H.T.G. van Beek* M.J. van Brecht P.A. Ganzeboom* mw. Y.Ch. Lentz W.J. de Vilder* E. Visser J.M.C. Zuidwijk drs. B.J.G. Schuttenbeld, secretaris** Regiobestuur Westland C. Pool, voorzitter A. van Daalen* G.S. Hofman* J.L.A. van der Knaap G. Kok* B. Hofland N.B.M. Poort* C. Valstar* P. van der Windt* mw. E. Simons, secretaris** Regiobestuur Leiden mr. E.L.O. Laarhoven, voorzitter R. Asberg* mw. K. Asche* D. Dogan* mw. G. Groen mw. J. Helsloot* P. Jongejan* mw. Y.Ch. Lentz R. Reichert* mw. E. Smit* H. Tipker* drs. B. de Roo, secretaris** Regiobestuur Lisse T.A. Tibboel, voorzitter M. Bakker* A.C. Balkenende A.A.J. Beuk* C. de Jong A.H. Meerburg* V.S.J.M. Salman* mw. mr. S.S. van Stuivenberg, secretaris** Regiobestuur Zoetermeer R.M. Groeneveld, voorzitter P.J. van Adrichem* W.J. Blansjaar* A.C. Roggeveen* E.A. Runge A. Venselaar* V. van de Voort mw. drs. S. Wong-A-Tjong, secretaris** Financiële commissie J. Zuijdwijk, voorzitter A.C. Balkenende J.L.A. van der Knaap E. Visser drs. E.E. van de Lustgraaf, secretaris** Stichting CBO (Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs) mw. drs. M.E.H. Koop, voorzitter* H.C. de Bruijn* mw. M.J.J. Croonen* mw. U. Daurer* C. de Groot* A.G.M. de Haas* P. de Jong* P. Kavelaar* A.A. Riedijk* V. van de Voort D. Willemsen* mr. F.A. de Jongh, secretaris** Bedrijfshuuradviescommissie J.M.C. Zuijdwijk, voorzitter A. Barnhoorn* mw. mr. I.R. Borgdorff* mr. G. Fabius* J.D. Heesen* J.P. Nelisse* E.H. Oskam* mw. C. Proper* G. Prins* R.F.A. Swart* P.A.W. Wientjens* mw. mr. S.S. van Stuivenberg, secretaris** Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing J.M.C. Zuijdwijk, voorzitter H.T.G. van Beek* P.J.W. Bik* mw. M. Bode* M.F. Habib* mw. B.A.M. Harting* A. Jaspers* mw. S. Kleewein* mw. Y.Ch. Lentz mw. mr. H.W.S. Minderman* G. Prins* J.H.A. Slootmaekers* G.J. Uijleman Anthonijs* J.C. Vlijm* J.C.W. van der Zalm* drs. K.J. Wiltenburg, secretaris** * geen bestuurslid van de KvK ** medewerker KvK Den Haag Jaarverslag 2012 Kamer van Koophandel Den Haag 13

aangegaan met de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

aangegaan met de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten Kamernieuws 45 winter 2013 Nieuwe Kamer focust op MKB Vanaf 1 januari 2014 gaan de twaalf regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en Syntens samen in één nieuwe landelijke organisatie

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Voorwoord Leendert-Jan Visser Willem Prinsen 3 4 Directeur MKB-Nederland Managing

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Ontslagen. Passie voor paling

Ontslagen. Passie voor paling UITGAVE 2 maart 2013 Kamer van Koophandel Limburg KAMERKRANT Een uitgave van de Weijmans Media Groep Editie Noord- en Midden-Limburg Regiokantoor Roermond verhuist naar Eindhoven Straks amper nog een Kamer

Nadere informatie

Dienstverlening ondernemers. Decentralisatie. Tijdelijke invulling winkels THEMA: TRANSITIE. Kamer van Koophandel en banken vinden zich opnieuw uit

Dienstverlening ondernemers. Decentralisatie. Tijdelijke invulling winkels THEMA: TRANSITIE. Kamer van Koophandel en banken vinden zich opnieuw uit THEMA: TRANSITIE 06 MAGAZINE Dienstverlening ondernemers Kamer van Koophandel en banken vinden zich opnieuw uit Decentralisatie Gemeenten zien kansen in nieuwe taken sociaal domein Tijdelijke invulling

Nadere informatie

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1 good COMPANY 1 Henk Kamp over modernisering van de sociale zekerheid en ondernemerschap Maxime Verhagen over brood op de plank en het Ondernemersplein Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

MVO Nederland stimuleert bedrijven

MVO Nederland stimuleert bedrijven MVO Nederland stimuleert bedrijven om te verduurzamen In dit verslag leest u hoe we dat in 2013 hebben gedaan 02 MVO Nederland Jaarverslag 2013 03 INHOUD 06 Raad van toezicht In september 2013 werden de

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald Middelpunt LEDENMAGAZINE VNO-NCW MIDDEN december 2014 #3 Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald In gesprek met Chris Buijink en Michaël van Straalen Samen vooruit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen NR. 5 2010 ONDERNEMERS RIVIERENLAND Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken Positief kritische blik op cijfers Unieke en succesvolle combinatie Een bedrijfsoverdracht doe je samen De accountant

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie