Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje op het huis. Juli en augustus Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje op het huis. Juli en augustus 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar"

Transcriptie

1 Nieuws Onder de Zon Contents 1 Chapter paragraph paragraph sub paragraph sub paragraph paragraph... Geniet van het zonnetje op het huis Juli en augustus 2015 Onderwerpen 1. Energie besparen in eigen huis begint op het bord 2. Zonnepanelen uit de winkel 3. Solar noise barriers 4. Urgenda wint de rechtszaak tegen de Nederlandse staat 5. Harderwijk energy challenge 6. Over vogels en molens AGENDA Handicom Solar Oranjelaan AA Harderwijk Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u een informatie avond bezoeken, stuur ons dan een .

2 1. Energie besparen in eigen huis begint op het bord Een maaltijd zonder vlees? De vleeseter is een energieslurper. De productie van vlees belast het milieu (te) veel. Twee en halve kilo rundvlees zorgt voor evenveel uitstoot van broeikasgas als een autorit van Maastricht naar Parijs. Om vlees te maken is een veelvoud aan energie en eiwit nodig uit plantaardige producten (soja). Plofkippen groeien het snelst, zij hebben per kilo vlees twee kilo voer nodig. Varkens eten per kilo groei gemiddeld 5 kilo planten en melkkoeien tot wel 19 kilo plantaardig veevoer. Kaas is ongeveer even milieubelastend als vlees. Sojabonen worden geteeld in Zuid-Amerika. Door de explosief gestegen vraag naar soja is al een gebied ter grootte van Duitsland aan bos en savanne in de Amazone en de Cerrado verwoest. De kleine boeren worden van hun land verdreven, terwijl de grootschalige sojabedrijven nauwelijks werkgelegenheid bieden. Verwacht wordt dat tot 2050 de sojateelt nog eens verdubbelt door de sterke wereldwijde stijging van vlees- en zuivelconsumptie. De Nederlandse veevoer- en vleesindustrie heeft beloofd om nog dit jaar over te stappen op soja waarbij de teelt gegarandeerd geen waardevolle natuur of mensenrechten aantast. Sandra Mulder van het Wereld Natuur Fonds (WNF):,,De Nederlandse zuivelindustrie bewijst dat het bedrijfsleven wel degelijk verantwoordelijkheid kan nemen. Die sector gebruikt sinds 1 januari alleen nog veevoer met verantwoorde soja. De varkens-, pluimvee- en veevoersector komen hun belofte echter niet na. Zij scharen zich achter een halfslachtig initiatief van de Europese koepelorganisatie voor veevoerproducenten.,,deze koepel is bezig op eigen houtje alternatieve criteria voor de sojaimport op te stellen. Die zouden zogenaamd leiden tot verduurzaming, maar bieden veel minder waarborgen dan bij de vorige afspraak en staan feitelijk nog steeds ontbossing toe'' zegt Gert van der Bijl van Solidaridad. Geen kiloknaller op je bord, maar wat eet je dan wel? Biologisch vlees, insekten, vis of maar gewoon vegetarisch?. Tussen biologische en gangbare producten bestaat nauwelijks verschil in uitstoot van broeikasgassen. Per hectare scoren biologische producten vaak beter, maar voor biologische producten is meer ruimte nodig, dat het broeikasgasvoordeel teniet doet. Op andere aspecten (biodiversiteit, dierenwelzijn en bestrijdingsmiddelen) scoren de biologische producten natuurlijk wel beter. Bij een supermarkt liggen meelwormenburgers in de schappen, sommige restaurants serveren gefrituurde sprinkhanen. Insekten zetten hun eten efficiënter om dan warmbloedige dieren. De kweek vergt bovendien minder ruimte. Insekten op ons bord zorgen voor minder milieubelasting dan een lapje vlees van rund of varken. De klimaatbelasting van insekten ligt in de buurt van die van eieren, kippenvlees of sommige plantaardige vleesalternatieven. Vis uit de kwekerij is milieubelastend, omdat voor het visvoer wilde vis wordt gevangen. De vissersboten en visverwerkers gebruiken energie en stoten broeikasgassen uit. De grootste milieubelasting door de visserij wordt veroorzaakt door de manier van vissen. Veel vissoorten zijn

3 overbevist en dreigen uit te sterven. Door bijvangst sterven er verder veel meer zeedieren dan we opeten. De Noordzee, de oceanen en rivieren raken aangetast door visserij. De stenen-oorlog van Greenpeace op de Klaverbank stelt dit momenteel aan de kaak. Van alle eiwitrijke producten zorgen de plantaardige varianten voor de minste milieubelasting. Een maaltijd zonder vlees of vleesvervangers kan trouwens best; we krijgen gemiddeld anderhalf keer de hoeveelheid eiwit binnen die we dagelijks nodig hebben. Raak dus niet in paniek over jouw gezondheid als je een vegetarische schotel verorbert. Exit bitterbal, welkom zeewierburger. Bronnen: 2. Zonnepanelen uit de winkel Tegenwoordig is het mogelijk om, tegelijk met de doos met onderdelen voor een zelfbouwkast, een set zonnepanelen aan te schaffen. Grote winkelketens plaatsen een shop-in-shop in hun winkelpand, zodat de klanten zonnepanelen in hun karretje leggen, naast de energiezuinige ledverlichting, isolatiemateriaal of duurzame CV- of HR-ketels. De klanten kunnen de producten bekijken en energie-advies vragen. Consumenten willen dolgraag ontzorgd worden, vooral wanneer het wooncomfort verbetert en de energierekening verlaagt. Zulke shop-in-shops bieden de klanten een laagdrempelige toegang tot een duurzame levensstijl en een lagere energierekening. Zijn de grote winkelketens zelf ook duurzaam bezig? IKEA timmert aan de weg. Het concern heeft zonnepanelen geïnstalleerd op IKEA gebouwen over de hele wereld en is van plan om 224 windturbines te plaatsen. Bewegingsmelders regelen het licht in de magazijnen. Deze multinational stelt zich maatschappelijk verantwoordelijk op. 3. Solar noise barriers Iedereen kent wel de 2200 zonnepanelen langs de A9 bij Amstelveen. Als ambassadeurs voor zonne-energie lachen ze de weggebruikers toe. Toch vindt dit demonstratieproject nauwelijks commercieel vervolg. Deze panelen leveren geen sluitende business case op en zijn gevoelig voor diefstal en vandalisme. Inmiddels is bouwbedrijf Heijmans, samen met andere organisaties, gestart met een proef: Solar noise barriers; Sonobs zijn geluidsschermen die ook elektriciteit opwekken. Het living lab ligt aan de Ring West in Den Bosch. De veldtest zal minimaal 1 jaar duren. De test moet nog aantonen hoe de Sonobs-schermen zich gedragen bij sneeuw, storm en zon en of zij vandalisme gevoelig zijn. Welk onderhoud is nodig en hoeveel kost het?

4 De schermen bevatten Luminiscent Solar Concentrators, (LSC' s), die het zonlicht opvangen en dat naar de zijkant van het scherm leiden, waar gewone zonnecellen het zonlicht omzetten in stroom. De schermen zijn robuuster dan PV-panelen. Ze zijn gekleurd, doorzichtig, stevig en goedkoop en de LSC s doen het ook wanneer het bewolkt is. Het rendement is lager dan dat van gewone zonnepanelen. Als Rijkswaterstaat de Harderwijkse geluidsschermen ooit vervangt, genieten deze trendy Sonobs wel mijn voorkeur. Bron 4 Urgenda wint de rechtszaak tegen de Nederlandse staat De rechter heeft besloten dat Nederland de emissie van broeikasgassen moet terugbrengen tot ten minste 25% in In de rechtszaak spoort de rechter de Nederlandse staat aan om meer te doen om de dreigende klimaatverandering tegen te gaan. Elke actie voor vermindering van de emissie helpt mee om de klimaatsverandering tegen te gaan. De wetenschappers vinden een reductie van 25 tot 40 procent noodzakelijk, de staat koerste aan op 17%. Volgens de rechter zijn de kosten voor extra maatregelen niet onmetelijk hoog. Elk land moet zijn steentje bijdragen, dus ook Nederland. En ontwikkeld land als Nederland zou een voortrekkersrol moeten spelen, aldus de rechter. Het te hoge emissieniveau in Nederland is onrechtmatig. Artikel 21 van de Grondwet (Gw) luidt: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Broeikasgassen, zoals CO2, leiden tot een opwarming van de aarde. Ook de Nederlandse broeikasgasemissies dragen additioneel bij aan de (dreigende) gevaarlijke klimaatverandering, een gevaarlijke klimaatverandering met ernstige catastrofale gevolgen. Het aandeel van de Nederlandse emissies in het wereldwijde emissieniveau is, zowel in absolute getallen als per hoofd van de bevolking, bovenmatig. Dit maakt dat de Nederlandse broeikasgasemissies onrechtmatig zijn. De Staat kan als soevereine macht die emissies

5 beheersen, controleren en reguleren. Daarom is de Staat systeemverantwoordelijk voor het totale Nederlandse emissieniveau van broeikasgassen en het daarvoor gevoerde beleid. De Staat draagt bij aan het medeveroorzaken van een gevaarlijke klimaatverandering en kan daarom (artikel 21 Gw) worden aangesproken op deze medeveroorzaking. De Staat heeft op internationaal niveau (waaronder het volkenrechtelijke no harm -beginsel of het VN Klimaatverdrag) de verplichting en verantwoordelijkheid om (ter voorkoming van een gevaarlijke klimaatverandering) zorg te dragen voor een reductie van het Nederlandse emissieniveau. Deze zorgplicht houdt primair in dat Nederland in 2020 reeds 25 tot 40% broeikasgasemissie (ten opzichte van het emissieniveau van 1990) gereduceerd heeft. Deze reductie is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tot (minder dan) 2 C tegen te gaan en bovendien nu nog relatief goedkoop. Hoe langer de Staat wacht, des te duurder wordt het om maatregelen te nemen en de gevolgen te bestrijden. Nederland moet in % gereduceerd hebben. De Staat schiet volgens de rechter met het huidige klimaatbeleid ernstig tekort in deze zorgplicht en handelt daarom onrechtmatig. Op onze website (www.handicomsolar.nl) staat de link naar de uitspraak van de rechter. De Staat overweegt om in hoger beroep te gaan. Onzin! Alsof door het hoger beroep de broeikasgasemissies vanzelf zou verlagen. Dit betekent nog meer tijd rekken voordat de verantwoordelijke taken worden uitgevoerd. Misschien wil een lagere overheid (als onderdeel van de Staat) wel alvast anticiperen op de uitspraak. Welke stad, regio of provincie neemt het voortouw? 5 Harderwijk energy challenge Hoe krijg je als lokale bestuurder de bedrijven zover dat ze ook werk maken van energiebesparing en een lagere CO2 uitstoot? Je kunt afwachten of je kunt ervoor zorgen dat ze maatregelen nemen. Dat laatste kan met de spreekwoordelijke wortel, zweep en preek. De zweep is dwingend en onaangenaam, bedoeld om de ezel met geweld daar te krijgen waar jij hem wilt hebben. Vertaald naar de bedrijven zijn dit straffen, boetes of andere sancties die de overheid oplegt als een bedrijf niet werkt volgens de regels in de vergunning. De preek motiveert de ezel om uit eigen beweging te lopen en overtuigt de Raad van commissarissen om, bijvoorbeeld, te starten met een milieuzorgsysteem. De wortel lokt de ezel naar de gewenste plek. De wortel is leuk en de weg is leerzaam. De gemeente Arnhem begrijpt de kracht van de wortel. Zij nodigt alle bedrijven uit voor DE challenge-wedstrijd. De uitdaging: bedrijven gaan in zowel het bedrijf als bij de medewerkers thuis het energieverbruik met 10-20% verlagen. In deze wedstrijd moeten zowel de bedrijven als de deelnemende medewerkers tien tot twintig procent energie besparen. Energiebesparing komt positief onder de aandacht en specialisten begeleiden bedrijf en werknemers om de juiste besparingen te kiezen. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en razend cool! Arnhem heeft de Arnhem energy Challenge bedacht en gelanceerd. Andere gemeenten hoeven het concept alleen nog

6 maar aan te passen aan de eigen situatie. Mocht Hardewijk de wedstrijd starten dan gaat Handicom Solar de uitdaging voor de Harderwijk Energy Challenge graag aan! 6 Over vogels en molens Algemeen wordt aangenomen dat duurzame windmolens en vogels elkaars vijanden zijn. De vogels zouden gehakseld worden door de wieken. Echter, in vergelijking met, bijvoorbeeld, het verkeer leveren windturbines maar weinig vogelslachtoffers. Sommige vogelsoorten, zoals roofvogels en wulpen, ondervinden hinder van de molens, maar voor de meeste soorten maken de draaiende wieken weinig uit. Uit Engels onderzoek blijkt dat er wel degelijk verstoring plaatsvindt tijdens het bouwen van de molens. Echter, als de wieken eenmaal draaien is het meeste leed voor de vogels geleden. Het installeren van de turbines (op het land) levert het meeste vogelleed op. In de vergunning voor een windpark op land zouden voorschriften moeten komen die de verstoring van de vogels tegengaat. De wieken van de molens maken soms een hinderlijk lawaai. Onderzoekers hebben uitgezocht hoe het komt dat uilen geruisloos vliegen. De vleugels van de uil zijn bedekt met zachte veertjes en ze hebben flexibele borstels. De speciale structuur van de vleugels van een uil zorgt ervoor dat het geluid wordt gedempt. Met deze kennis in het achterhoofd ontwikkelden de wetenschappers nieuw materiaal met een 3D-printer. Praktijktesten op een windturbine in uilenontwerp leverden 10 decibel zachter geluid op. Met dank aan de vogels. Nalezen van de nieuwsbrieven? De website van Handicom heeft een overzicht van de Nieuws onder de zonnen.

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje Op het huis. Juni 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar

Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje Op het huis. Juni 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar Nieuws Onder de Zon Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Geniet van het zonnetje Op het huis Juni 2015 Onderwerpen Energie

Nadere informatie

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Maart 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Maart 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar Nieuws onder de zon Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Geniet van het zonnetje voor het huis Maart 2015 Onderwerpen AGENDA

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Februari 2015 AGENDA. Onderwerpen. Handicom Solar

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Februari 2015 AGENDA. Onderwerpen. Handicom Solar Nieuws onder de zon Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Geniet van het zonnetje voor het huis Februari 2015 Onderwerpen

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014)

De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) JOUW KEUZES MAKEN EEN WERELD VAN VERSCHIL! De Consumptiegids (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) Milieu 2 Inhoudsopgave (Voor het laatst bijgewerkt in 2014) De campagne 3 Hulpbronnenefficiëntie 4 Wat

Nadere informatie

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Hivos kiest voor duurzame energie Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Greenpeace/John Novis Inhoud Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling...................................... 2 Energiescenario:

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE GP/Til GP/Beentjes Deze toolkit is voor alle Greenpeace-vrijwilligers. Hij staat vol tips en ideeën om met de onderwerpen klimaat & energie aan de slag

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Ondernemen in een goed klimaat. Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland

Ondernemen in een goed klimaat. Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland Ondernemen in een goed klimaat Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland Inhoudsopgave Voorwoord Provincie Flevoland - Anne Bliek - de Jong en Andries Greiner 3 BCC - Pieter Otten 4 Gemeente

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Smart Solar Charging Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Nu is de tijd om positie te nemen en kansen te pakken! Quick read!!! De transitie van fossiele energie

Nadere informatie

Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid

Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2010 Concept 13 april 2010 Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

over de natuur groen groener groenst Over het verduurzamen van markten

over de natuur groen groener groenst Over het verduurzamen van markten over de natuur 2012 NL groen groener groenst Over het verduurzamen van markten 1 over de natuur Geen tijd te verliezen Al 50 jaar werkt het Wereld Natuur Fonds aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie

Nadere informatie

Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering. Maurits Groen Milieu & Communicatie

Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering. Maurits Groen Milieu & Communicatie Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering Maurits Groen Milieu & Communicatie COLOFON Deze brochure is een initiatief van Maurits Groen Milieu & Communicatie, 023-5424656, mg@mgmc.nl, www.mgmc.nl.

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

CO2-uitstoot en de opwarming

CO2-uitstoot en de opwarming TIP 1 Bespaar een paar honderd Euro Weet u dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ongeveer 2.200,- uitgeeft aan gas, elektriciteit en water. En dat op dit bedrag met weinig moeite enkele honderden

Nadere informatie

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen Melkveehouders, zuivelondernemingen, NZO en LTO zijn al vele jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan!

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Energie W van Zee e @ S e a E n e r g i e k r a n t Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het eerste Nederlandse

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie