Meldpunt Kinderporno op internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldpunt Kinderporno op internet"

Transcriptie

1 Meldpunt Kinderporno op internet Jaarverslag 2009

2 Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen COLOFON Meldpunt Kinderporno op Internet Telefoon Ter ondersteuning van haar werkzaamheden ontvangt het Meldpunt Kinderporno op Internet subsidie van het Ministerie van Justitie en subsidie van de Europese Commissie vanuit het Safer Internet plus programme, Meldpunt Kinderporno op Internet, maart 2010 Vormgeving: Mooifraai/Monique Francissen Print: Speed-o-Print, Amsterdam

3 meld punt kinder Naar een veilig internet porno van kinderen op inter net Zonder seksueel misbruik Inhoud 1 Voorwoord 7 2 Cijfers en ontwikkelingen 13 Toename meldingen met strafbaar materiaal op Nederlandse servers Aard en inhoud afbeeldingen 15 Meldingen naar categorie internetdienst 16 Groei meldingen Resultaat Organisatie 23 Ontstaan, werkwijze en doelstellingen Samenwerking met Nederlandse politie Subsidie 24 Behandelen van meldingen Delen van kennis 26 Personeel en bestuur 27 4 Resultaat politieke lobby 31 Kinderporno kijken en grooming strafbaar Samenwerking bij filteren van kinderporno op internet Meer nadruk op bescherming van minderjarigen 32 Meldpagina kindersekstoerisme Zwaardere straffen voor kinderpornografie Internationale samenwerking met financiële instellingen Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderporno 33 Uitbreiding capaciteit voor identificatie slachtoffers 5

4 1 Voorwoord Het Meldpunt Kinderporno op Internet is al bijna vijftien jaar actief om de steeds grotere hoeveelheid kinderporno op internet en andere vormen van online kindermisbruik een halt toe te roepen. Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van het internet. Het medium is niet meer weg te denken uit de wereld van nu. De voordelen van het internet kennen we allemaal: even snel wat via google opzoeken, mailen, netwerken, chatten, muziek downloaden. Helaas en dat is zacht uitgedrukt heeft het internet ook tot een enorme toename geleid in het uitwisselen van kinderporno. Ook maakt het medium het relatief makkelijker om met een kind contact te leggen, bijvoorbeeld via een chatbox, met als doel het te misbruiken. In 2009 zijn 9029 meldingen binnengekomen meldingen bevatten strafbaar materiaal dat op een Nederlandse server staat; tweeënhalf keer zoveel als in 2008! Bij de site helpwanted.nl waarop jongeren melding kunnen doen van online seksueel misbruik zijn 171 meldingen binnengekomen. Eén derde minder dan in 2008, toen er met de campagne Cyberlokkers laten niet los meer aandacht was voor deze meldingssite. De strijd tegen seksueel misbruik van kinderen - op en via het internet - kunnen we en hoeven we bij het Meldpunt gelukkig niet alleen te voeren. Hiervoor werken we (inter)nationaal samen met een diversiteit aan organisaties. Met het ministerie van Justitie. Minister Hirsch Ballin maakte op 29 oktober 2009 bekend dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) vanaf 2010 óók jaarlijks gaat rapporteren over de aard en de omvang van kinderporno en de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Het Meldpunt heeft hier samen met de internationale organisatie ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes) jarenlang voor gelobbyd. Met de Nederlandse politie. Het Meldpunt stuurt strafbare afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen naar de politie, zodat zij verder actie kan ondernemen meldingen zijn in 2009 aan de politie doorgegeven. Ook is 7

5 de politie gestart met het Verbeterprogramma kinderporno dat aansluit bij de opgestelde actiepunten van de minister van Justitie. Het accent komt meer te liggen bij de producenten van kinderpornografisch materiaal en minder bij de downloaders. Wij danken het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie voor de samenwerking en financiële bijdrage in Wij danken onze partners, sponsors en donateurs voor hun bijdrage en prettige samenwerking en hopen ook in 2010 weer op steun te kunnen rekenen. Met Leaseweb, één van de grootste hosting providers in Europa. Leaseweb is in nauw overleg met Justitie, het Meldpunt Kinderporno op Internet en het Zweedse bedrijf NetClean een pilot gestart om zogenoemde upload websites de belangrijkste veroorzakers van het toegenomen aantal meldingen in Nederland proactief te filteren door middel van hash-technologie. Dit kan het aantal meldingen drastisch terugbrengen. De hash-technologie maakt digitale vingerafdrukken (hashes) van afbeeldingen. De filter controleert of er een match is met vingerafdrukken van strafbare afbeeldingen. Zo ja, dan kunnen deze worden geblokkeerd. Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen! Het bestuur van de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet, Jules Mulder, voorzitter Tom Erents, penningmeester Jan Mark Wams, bestuurslid Met Internet Service Providers (ISP s) in samenwerking met Justitie en ECP-EPN Platform voor Informatiesamenleving. In 2009 is bijvoorbeeld op initiatief van ECP-EPN het Platform Internetveiligheid opgericht dat zich onder andere richt op de mogelijkheden van het filteren van kinderporno. Onze in de jaren opgedane kennis is bij dit filterproject zeer waardevol. Met leden van INHOPE, een internationaal samenwerkingsverband van meldpunten dat in 1999 door ons, het Nederlandse meldpunt, is opgericht. We zijn verheugd dat tien jaar later 36 lidorganisaties actief zijn in dit netwerk. In 2009 zijn nieuwe meldpunten opgezet in Cyprus, Letland, Litouwen, Rusland en Zuid-Afrika. Met andere organisaties die opkomen voor de rechten van het kind. De verhuizing naar het Kinderrechtenhuis in Leiden, ooit het Weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht en in de nabije toekomst een (inter)nationaal centrum voor alles wat met kinderrechten te maken heeft, zien wij als een fantastische kans om in 2010 nog actiever kennis te delen en campagne te voeren. 8 9

6 Ik dacht een tekenfilm te downloaden. Toen ik bekeek hoe de kwaliteit was, bleek het een film te zijn over drie kleine jochies. Bijna de hele film moesten ze naakt van alles doen, waaronder Twister en elkaar masseren. Walgelijk!

7 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rondzwerven op het internet 2 Cijfers en ontwikkelingen Toename meldingen met strafbaar materiaal op Nederlandse servers In 2009 zijn bij het Meldpunt Kinderporno op Internet 9029 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn volgens de Nederlandse wet 3787 meldingen strafbaar meldingen bevatten strafbaar materiaal dat op Nederlandse servers staat; tweeënhalf keer zoveel als in Als de verspreiding plaatsvindt vanuit Nederland, doet het Meldpunt melding bij de Nederlandse politie. Bij veel van de strafbare meldingen gaat het om afbeeldingen, die door individuele gebruikers verspreid worden via zogenaamde upload diensten. Deze diensten zijn deels gratis en erg populair voor het verzenden van bestanden. Helaas worden ze ook snel misbruikt voor het verspreiden van illegaal materiaal. Een veel kleiner aantal meldingen betrof strafbare (vaak commerciële) websites waarop kinderporno direct wordt aangeboden meldingen heeft het Meldpunt het afgelopen jaar ontvangen via collegameldpunten elders in de wereld. Het netwerk van internationale meldpunten INHOPE blijkt een effectief middel in de strijd tegen kinderpornografie. Oorsprong van meldingen met strafbaar materiaal, 2009 Anders 123 Rusland 386 Azië 690 VS 841 EU 374 Nederland

8 Meldingen per jaar (van particuliere internetgebruikers en collega-meldpunten) Aantal meldingen Meldingen met strafbaar materiaal Meldingen met strafbaar materiaal op server in Nederland Aard en inhoud afbeeldingen De aard en de inhoud van de gemeldde afbeeldingen variëren. Het kan gaan om afbeeldingen zonder duidelijke, erotische inhoud zoals kinderen in ondergoed tot afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. Bij het beoordelen van afbeeldingen maakt het Meldpunt daarom onderscheid tussen diverse categorieën afbeeldingen, naar gelang de poses en seksuele handelingen (zie diagram hieronder). Bij 43% van de meldingen is kinderpornografie waargenomen Bij 15% van de meldingen in 2009 is er geen kinderporno gevonden. Dit percentage verschilt niet zoveel van voorgaande jaren. Eigenaren van (commerciële) sites met kinderporno wisselen vaak met de locatie van de server waarop de afbeeldingen staan. Zo omzeilen ze de mogelijkheid om getraceerd te worden. 5% van de meldingen betrof kindererotica, zogenaamde modellensites waarop kinderen schaars gekleed staan afgebeeld en vaak ook met nadruk op de genitaliën. Aard en inhoud afbeeldingen, Overig 12% Niet gevonden 15% Volwassen pornografie 22% Kinderpornografie 43% Kindernudisme 3% Kindererotica 5% 14 15

9 Meldingen naar categorie internetdienst Op de meldpagina kunnen internetgebruikers de categorie van de internetdienst waarover ze melding doen, aanvinken. De meeste meldingen 8176 van de 9029 betreffen websites waarop internetgebruikers (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik hebben aangetroffen. Bij 391 van de meldingen werden internetgebruikers via spam in hun box blootgesteld aan (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kinder- misbruik. Bij 79 meldingen kwamen internetgebruikers (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik tegen via usenet, een apart deel van het internet dat bestaat uit discussie- en nieuwsgroepen. Bij 161 meldingen is de categorie chat/msn aangevinkt. Deze categorie bevat onder andere meldingen van jongeren die aangeven via het internet sek- sueel lastig gevallen te worden en meldingen van volwassenen die foute chatboxen aangeven. 148 meldingen zijn binnengekomen doordat internetgebruikers tijdens het downloaden van bestanden via zogeheten peer-to-peernetwerken (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik hebben gedownload. Bij 10 meldingen zijn internetgebruikers via hun mobiele telefoon blootgesteld aan (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Groei meldingen Vanaf het ontstaan van het Meldpunt in 1996 is er een enorme groei te zien in het aantal meldingen. Naast een toename in de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen op het internet zijn het toenemende aantal internetgebruikers en een grotere naamsbekendheid van het Meldpunt ook mogelijke verklaringen voor de groei in het aantal meldingen. Groei van het aantal meldingen Meldingen gecategoriseerd naar aard internetdienst, Website Spam Usenet Chat/MSN Peer to peer Mobiel Overig Totaal

10 Overig 23% Resultaat In juni 2007 lanceerde het Meldpunt de jongerensite Deze website is speciaal gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die hierop melding kunnen doen van online seksueel misbruik. Op de website is ook informatie te vinden over veilig internetgebruik en wat jongeren kunnen doen als ze via het internet worden lastiggevallen. Aard meldingen Het Meldpunt ontving via in 2009 totaal 171 meldingen. Eén derde minder dan in 2008, toen er met de campagne Cyberlokkers laten niet los meer aandacht was gegenereerd voor de meldingssite. Bijna de helft (43%) van deze meldingen had betrekking op seksueel misbruik via de chat. Er wordt bijvoorbeeld gedreigd met het op internet plaatsen van seksueel getinte afbeeldingen om zo seksueel contact af te dwingen. Overige meldingen hadden betrekking op: het schenden van portretrecht, cyberpesten, meldingen over afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op websites & peer-to-peer netwerken (bijvoorbeeld Limewire) of volwassen pornografie. Onvoldoende info 10% Seksueel misbruik via chat 43% Jongeren kunnen ervoor kiezen anoniem te blijven wanneer zij melden. Veel van hen maken van deze mogelijkheid gebruik. Doordat contactgegevens ontbreken, kunnen de medewerkers van het Meldpunt de jongere geen reactie sturen. Voor het Meldpunt een aanleiding om een chat-applicatie te gaan ontwikkelen. Het medium chat is enorm populair onder jongeren en het Meldpunt hoopt jongeren die online problemen hebben, beter te kunnen adviseren over de stappen die zij kunnen nemen. In 2009 zijn hiervoor oriënterende gesprekken gevoerd met de Kindertelefoon die al langer en met bewezen effect een chat-applicatie heeft. Portretrecht 3% Kinderpornografie 10% Cyberpesten 10% 18 19

11 Via een poos geleden heb ik iets stoms gedaan, ik stripte voor een meisje... voor de cam... ze is engels... nu dreigt ze mijn filmpje op internet te zetten als ik niet meer wil meewerken... ze dwingt me om continu te strippen... als ik dat niet doe, upload ze het... op youporn ofzo iets dergelijks. ik vertel dit niet aan me ouders, maar het moet stoppen... help alsjeblieft. (een meisje van 15)

12 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rondzwerven op het internet 3 Organisatie Ontstaan, werkwijze en doelstellingen Eind vorige eeuw kwamen er vanuit de internetbranche en de samenleving steeds meer geluiden om kinderporno op internet actiever een halt toe te roepen. Sinds juni 1996 na de bekrachtiging van het samenwerkingsverband door Sorgdrager, de toenmalige minister van Justitie houdt het Meldpunt Kinderporno op Internet zich officieel bezig met de bestrijding van kinderporno op het internet. Hoe? Door via meldingen te behandelen van internetgebruikers die afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen op internet zijn tegengekomen. Door voorlichting te geven aan kinderen, jongeren en ouders over het veilig gebruiken van internet middels de websites en Op de laatste site kunnen jongeren ook melding doen van online seksueel misbruik. Bijvoorbeeld als ze op het internet lastiggevallen worden of als ze kinderporno zijn tegengekomen. Naast meldingen van internetgebruikers in Nederland ontvangt het Meldpunt Kinderporno op Internet meldingen van collega-meldpunten die aangesloten zijn bij INHOPE (www.inhope.org), een internationaal netwerk van meldpunten. De kennis die het Meldpunt in de loop der jaren heeft opgebouwd wordt actief gedeeld met een diversiteit aan professionals die werken aan een internet zonder seksueel misbruik van kinderen. Doelstellingen: 1. Het actief bestrijden van de verspreiding van afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen 2. Preventie van seksueel misbruik van kinderen via het internet Samenwerking met Nederlandse politie Het Meldpunt ondersteunt de Nederlandse politie in de strijd tegen de verspreiding van afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen. De politie heeft als taak (digitale) kinderporno op te sporen, maar ook de kindermisbruikers, producenten, verspreiders, bezitters van kinderporno en de slachtoffers. Zij doet dat op eigen initiatief, maar eveneens als reactie op meldingen 23

13 van burgers en het Meldpunt. Identificatie van slachtoffers en daders heeft voor de politie de hoogste prioriteit. De samenwerking tussen de Nederlandse politie en het Meldpunt is solide, in die zin dat beide partijen elkaar op de hoogte houden van de wederzijdse activiteiten. De Nederlandse politie pakt de zaken op die het Meldpunt doorgeeft. Procedure van een melding 1 Een internetgebruiker doet online melding via het meldformulier op de website of In april 2006 is het Meldpunt Cybercrime (www.meldpuntcybercrime.nl) opgericht. Bij dit online politiemeldpunt kunnen burgers melding maken van kinderporno en terrorisme op of via het internet. Het Meldpunt onderscheidt zich van dit politiemeldpunt onder meer door de mogelijkheid anoniem te kunnen melden. Ook kan het Meldpunt dankzij haar onafhankelijke positie druk uitoefenen op de politiek. Subsidie Ter ondersteuning van haar werkzaamheden ontvangt het Meldpunt subsidie van het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie vanuit het Safer Internet Plus Program. Het EU-programma is bedoeld om veilig gebruik van internet en nieuwe online communicatietechnologieën te stimuleren. Ook beoogt het programma het aanbod van illegale inhoud op internet te verminderen. Sinds december 2008 is een gezamenlijke subsidieaanvraag in het kader van de Digibewust Campagne van ECP-EPN en het Meldpunt goedgekeurd door de Europese Commissie. De volgende organisaties hebben in ofwel financieel ofwel in natura - de activiteiten van het Meldpunt gesponsord: KPN, XS4ALL, SIDN, DELL, Habbo en AT5. Behandelen van meldingen De kernactiviteit van het Meldpunt is het behandelen van meldingen. Het grootste deel van de meldingen komt rechtstreeks van particuliere internetgebruikers die kinderporno zijn tegengekomen. Een kleiner deel komt van collega-meldpunten in het buitenland die aangesloten zijn bij INHOPE, een internationaal samenwerkingsverband van meldpunten. Bij deze meldpunten kunnen net zoals in Nederland particuliere internetgebruikers melding doen. Het Meldpunt doet zelf niet aan opsporing en raadt alle melders af om met welke goede bedoelingen dan ook, actief aan opsporing te doen. Opsporing blijft een zaak voorbehouden aan politie. 2 Een medewerker van het Meldpunt categoriseert en behandelt de melding. De medewerker toetst aan de hand van de Nederlandse strafwet. Bij twijfel over strafbaarheid van de afbeeldingen overlegt de medewerker met de Nederlandse politie. 3 Als het gemelde materiaal strafbaar is, traceert de medewerker vanuit welk land het materiaal wordt verspreid. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit Nederland, doet het Meldpunt melding bij de Nederlandse politie. De Nederlandse politie is verantwoordelijk voor de vervolgstappen. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit een ander land dan Nederland en in het land zit een meldpunt dat is aangesloten bij INHOPE, dan gaat de informatie rechtsreeks naar het desbetreffende collega-meldpunt. Deze neemt vervolgens contact op met de politie aldaar. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit een ander land dan Nederland en in het land zit geen meldpunt dat bij INHOPE is aangesloten, dan gaat de informatie naar de Nederlandse politie die vervolgens via Interpol of anderszins stappen onderneemt. 4 Het Meldpunt informeert op verzoek en indien mogelijk de melder over de afhandeling van zijn of haar melding. Indien er geen sprake is van een melding met een strafbare afbeelding, verwijst het Meldpunt de melder als het nodig is door naar de juiste instantie. In veel gevallen zijn dit andere meldpunten, zoals het Meldpunt Cybercrime, Stichting Meld Misdaad Anoniem, Meldpunt Discriminatie, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de politie in de woonplaats van de melder

14 Delen van kennis De strijd tegen seksueel misbruik van kinderen - op en via het internet - kunnen we en hoeven we bij het Meldpunt gelukkig niet alleen te voeren. In de loop der jaren heeft het Meldpunt een enorme deskundigheid opgebouwd. Belangrijke kennis die gedeeld moet worden. Andere belangrijke activiteiten van het Meldpunt zijn daarom: - Voorlichten van Nederlands internetgebruikers; - Informeren van media; - Samenwerking met Nederlandse organisaties die werken aan een veilig internet, en/of preventie van (online) seksueel misbruik van minderjarigen; - Samenwerking met Internetbedrijven; - Lobbyactiviteiten in Nederland en op internationale fora; - Internationale samenwerking met collega-meldpunten die aangesloten zijn bij INHOPE, met projecten & netwerken binnen en buiten de Europese Unie. Het Meldpunt voert regelmatig overleg met leden van de Tweede Kamer en medewerkers van het Ministerie van Justitie om de problematiek hoog op de politieke agenda te houden. Personeel en bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen. Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen expertise en kennis over een werkgebied. - Voorzitter Jules Mulder is als directeur verbonden aan Polikliniek De Waag, een centrum voor ambulante forensische psychiatrie dat onder andere pedofielen behandelt. - Penningmeester Tom Erents is gepensioneerd politieman, voorheen werkzaam bij de Dienst Nationale Recherche Informatie. - Bestuurslid Jan Mark Wams is deskundig op het gebied van ICT. Vier personeelsleden houden zich bezig met de uitvoering van de werkzaamheden van het Meldpunt. Zij zien per jaar duizenden afbeeldingen en videobestanden waarop kinderen staan afgebeeld die seksueel worden misbruikt. Vanwege het zware aspect van het werk krijgt het Meldpunt structurele ondersteuning van een psycholoog. Andere organisaties waarmee het Meldpunt vaak overleg voert zijn onder meer: - ECPAT (voert campagne tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen), - ECP-EPN, programmateam Digivaardig & Digibewust, - Meldpunt Cybercrime (Meldpunt politie), - NICC (Nationale Infrastructuur Cybercrime), - de Kindertelefoon (Bureau Jeugdzorg), - Mijn Kind Online (Kenniscentrum Jeugd en Media), - de Kinderconsument (stichting de Kinderconsument), - Expertise Centrum Mediawijsheid, - Kliniek De Waag (behandeling zedendelinquenten),

15 Grooming, het bewust benaderen en verleiden van jongeren op internet met als doel het plegen van seksuele handelingen, is vanaf 1 januari 2010 strafbaar.

16 4 Resultaat politieke lobby Het Meldpunt Kinderporno op Internet en ECPAT Nederland werken al jaren samen in hun politieke lobby. Met succes hebben in 2009 de volgende onderwerpen de aandacht van de politiek gekregen. Kinderporno kijken en grooming strafbaar Sinds kort is het strafbaar om via internet (bewust) naar kinderporno te kijken. Het hoeft dus niet meer om een gedownload bestand te gaan. Het bewijs tegen de dader kan bijvoorbeeld geleverd worden middels creditcard betalingen, omdat er voor de beelden via internet veelal betaald moet worden. Op die manier kan er geen sprake meer zijn van een misverstand van de dader ( het was per ongeluk ). Mensen die via internet naar kinderporno kijken zonder de beelden op hun computer op te slaan, hangt vanaf januari 2010 maximaal vier jaar celstraf boven het hoofd. Ook is grooming strafbaar gesteld. Een volwassene die op internet een afspraak maakt om een minderjarige te ontmoeten met als doel seksueel misbruik én voor die afspraak voorbereidingen treft, is dus strafbaar. Het probleem hierbij is dat de intentie waarmee iemand iets doet (op internet) vaak moeilijk te bewijzen is. Dat neemt niet weg dat Justitie in zo n geval toch tot vervolging overgaat. Het is namelijk niet vereist dat er ook werkelijk fysiek contact plaatsvindt. Dit misdrijf kent een maximum straf van twee jaar. Samenwerking bij filteren van kinderporno op internet Minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) hebben op 8 december 2009, samen met verschillende marktpartijen, het Platform Internetveiligheid officieel gelanceerd. Eén van de actuele onderwerpen dat het nieuwe platform oppakt is de aanpak van kinderporno op internet. Inmiddels zijn de leden van het platform samen met het Meldpunt Kinderporno op Internet overeengekomen het onderwerp filteren/blokkeren van kinder pornografisch materiaal op internet in 2010 te gaan behandelen. De taken van het meldpunt worden uitgebreid met het produceren van een blacklist die 31

17 door de Internet Service Providers (ISP s) zal worden gebruikt om afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. kinder porno tegengaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese variant van dit samenwerkingsverband in 2010 operationeel worden. Meer nadruk op bescherming van minderjarigen De Tweede Kamer heeft in 2008 de Minister van Justitie gevraagd om een wet, die exploitanten van pornosites verplicht aan te tonen, dat de modellen daadwerkelijk meerderjarig zijn (omgekeerde bewijslast). De minister heeft dit afgewezen vanwege het feit dat in het huidige wetsartikel het begrip kennelijk is opgenomen, wat het mogelijk maakt om ook dit grijze gebied aan te pakken. Op basis van de praktijk moet het Meldpunt helaas constateren dat deze afbeeldingen geen of nauwelijks prioriteit krijgen bij de opsporings instanties. In 2009 heeft de minister aangekondigd dat in de nieuwe aanwijzing Opsporing en vervolging kinderpornografie de brede beschermingsomvang van strafbaarstelling van kinderpornografie nadrukkelijk onder de aandacht van de rechtspraktijk wordt gebracht. Deze aanwijzing wordt in 2010 verwacht. Meldpagina kindersekstoerisme In 2009 is een interdepartementale werkgroep kindersekstoerisme opgericht waarin is gekeken naar mogelijkheden om de aanpak van kindersekstoerisme te kunnen intensiveren. Eén van de uitkomsten van deze werkgroep was het opzetten van een meldpagina voor kindersekstoerisme (www.meldkindersekstoerisme.nl). Het Meldpunt heeft aangegeven deze taak op te pakken. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderporno Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 oktober 2009 de taken van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel uitgebreid zijn met het onderwerp kinderporno. Met ingang van 2010 zal deze rapporteur ook jaarlijks rapporteren over de aard en de omvang van kinderporno en de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Uitbreiding capaciteit voor identificatie slachtoffers Sinds enkele jaren probeert het Meldpunt meer aandacht te krijgen voor de identificatie van de slachtoffers van kinderporno. Aangezien slachtofferidentificatie veel tijd en mankracht kost, is het succes afhankelijk van de capaciteit die beschik baar is. De Minister van Justitie liet in een brief aan de Tweede kamer van 21 december 2009 weten dat de Board Opsporing van de Raad van Korpschefs eerder dat jaar heeft ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van 7fte in het aantal digitale rechercheurs op bovenregionaal niveau. Gezien de voortdurende stijging van het aantal meldingen en het aantal kinderpornozaken pleit het Meldpunt voor een blijvende uitbreiding van de capaciteit bij Politie en Justitie. Zwaardere straffen voor kinderpornografie Met de verzwaring van de strafmaat van maximaal zes naar acht jaar krijgt de Officier van Justitie meer ruimte om kinderpornografie te bestrijden. Door de strafverhoging wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in een woning een instrument op een computer van de verdachte te plaatsen, waarmee zijn communicatie met anderen achterhaald kan worden. Internationale samenwerking met financiële instellingen Het Meldpunt pleit al enkele jaren voor de samenstelling van een European Financial Coalition (FCAP). De FCAP is een internationaal verbond van banken, creditcardmaatschappijen en internetbedrijven die gezamenlijk de handel in 32 33

18 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rond zwerven op het internet.

19

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2011 1 Inhoud 1 Voorwoord 7 2 Samenwerking 9 3 Cijfers en ontwikkelingen Toename van het aantal meldingen Groei meldingen 1997-2011 Verandering van aard en

Nadere informatie

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Toekomstvisie van het Meldpunt Kinderporno op Internet 15 jaar Meldpunt Kinderporno op het internet Het Meldpunt Kinderporno is een particuliere

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008 Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet Jaarverslag 2008 Het Meldpunt Kinderporno op Internet wordt financieel gesteund door het Ministerie van Justitie en het Europese Commissie

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Het Meldpunt wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie en via het Safer Internet Action

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Leden van de Commissie Veiligheid en Justitie M +31(0)6 5438 6680 E ot.vandaalen@bof.nl W www.bof.nl Bankrekening 55 47 06 512 Bits of Freedom,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2014 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht

Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht De hoeveelheid meldingen van kinderporno op internet neemt in hoog tempo toe. Nieuwe technologieën maken het bovendien steeds moeilijker om de bewijslast rond

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen SEKSUELE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN Sinds 2014 richt Child Focus zich voornamelijk op volgende vormen van seksuele uitbuiting

Nadere informatie

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

DE STRIJD TEGEN (ONLINE) SEKSUEEL KINDERMISBRUIK VOEREN WE NIET ALLEEN. NATIONAAL EN INTERNATIONAAL WERKEN WE SAMEN MET VERSCHILLENDE ORGANISATIES:

DE STRIJD TEGEN (ONLINE) SEKSUEEL KINDERMISBRUIK VOEREN WE NIET ALLEEN. NATIONAAL EN INTERNATIONAAL WERKEN WE SAMEN MET VERSCHILLENDE ORGANISATIES: Jaarverslag 2015 DE STRIJD TEGEN (ONLINE) SEKSUEEL KINDERMISBRUIK VOEREN WE NIET ALLEEN. NATIONAAL EN INTERNATIONAAL WERKEN WE SAMEN MET VERSCHILLENDE ORGANISATIES: NATIONALE SAMENWERKING vindt onder andere

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht :

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht : Lesvoorbereiding Inleiding voor de leerkracht : Child Focus, de Stichting voor Verdwenen en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft als missie om de fenomenen van verdwijning en seksueel misbruik te bestrijden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Excellenties, Dames en Heren,

Excellenties, Dames en Heren, Excellenties, Dames en Heren, Twee jaar geleden werd door de toenmalige minister van Justitie mijn mandaat uitgebreid met het rapporteren over kinderpornografie. Ik ben verheugd dat ik mijn eerste rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Het Meldpunt Kinderporno wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie Amsterdam, april 2007 1 Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr.

Nadere informatie

Datum 16 juli 2010 Onderwerp Eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie

Datum 16 juli 2010 Onderwerp Eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Stop it Now! Jules Mulder, voorzitter Stop it Now! NL Rachel Levi, medewerker Meldpunt KP Overzicht presentatie Waarom dit project Stop it Now! Onderzoeksproject Who are these guys Stop it Now! Nederland

Nadere informatie

Datum 1 maart 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over jongeren die in een psychiatrische kliniek belanden na sexting

Datum 1 maart 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over jongeren die in een psychiatrische kliniek belanden na sexting 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Antwoorden Kamervragen over jongeren die in een psychiatrische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord. Onze sponsors. Meldpunt Kinderporno. Helpwanted.nl. Stop it Now! Meldkindersekstoerisme.nl. Meldpunt BG.

INHOUD. Voorwoord. Onze sponsors. Meldpunt Kinderporno. Helpwanted.nl. Stop it Now! Meldkindersekstoerisme.nl. Meldpunt BG. Jaarverslag 2016 INHOUD Voorwoord Onze sponsors Meldpunt Kinderporno Helpwanted.nl Stop it Now! Meldkindersekstoerisme.nl Meldpunt BG Overige zaken Onze partners 5 6 7 13 17 21 24 25 26 april 2017, Stichting

Nadere informatie

seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of die met kinderporno in de weer zijn.

seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of die met kinderporno in de weer zijn. É Mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of tot kinderporno en zich zorgen maken over hun gedrag. É Mensen die ooit kinderen seksueel misbruikt hebben en bang zijn weer in de fout te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan

SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan Mogelijkheden, maar ook risico s Internetgebruik bij jongeren (huiswerk, ontspanning, sociale contacten, informatie) online/offline leefwereld

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet. Verslag conferentie grooming. 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam

Meldpunt Kinderporno op Internet. Verslag conferentie grooming. 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam Meldpunt Kinderporno op Internet Verslag conferentie grooming 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam Op 22 mei jl. organiseerde het Meldpunt Kinderporno een conferentie over online grooming. Het Meldpunt

Nadere informatie

Internet protocol November 2014

Internet protocol November 2014 Internet protocol November 2014-1- Internet op school Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Start het gesprek Stop it Now! in Nederland

Start het gesprek Stop it Now! in Nederland Start het gesprek Stop it Now! in Nederland Jules Mulder Voorzitter Stop it Now! NL Psychotherapeut de Waag De Waag Onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten 9 vestigingen in Westen en Midden van Nederland

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Datum 19 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misleidende datingsites met valse profielen

Datum 19 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misleidende datingsites met valse profielen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen

Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen Landelijk Expertisecentrum Kinderporno en Kindersekstoerisme Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen De laatste jaren krijgen politie en Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Datum 11 april 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over onvoldoende middelen en capaciteit bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik

Datum 11 april 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over onvoldoende middelen en capaciteit bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 vra2007just-08 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Social media en de school NIP, Amsterdam 13 maart 2015

Social media en de school NIP, Amsterdam 13 maart 2015 Social media en de school NIP, Amsterdam 13 maart 2015 Meisje uit Pijnacker pleegt zelfmoord 'om bangalijst' De Oude Klapwijkseweg in Pijnacker. FOTO STREETVIEW. UPDATE In Pijnacker heeft gisteravond een

Nadere informatie

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Kinderen en Veilig Internet Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Over mij Johan Lammers Geboren en getogen in Deurne Organisatiepsychologie in Nijmegen Nu weknowmore & socialemediatraining.nl in Amsterdam

Nadere informatie

#Sex 3.0_update.2017

#Sex 3.0_update.2017 4/23/17 #Sex 3.0_update.2017 Autisme en Dr. Cyril Boonmann seksualiteit Dr. Jeroen Dewinter Seksueel gedrag Seks onder je 25ste II (De Graaf et al. 2012) http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/seks-onder-je-25e

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

U kunt dit pakkket aanvragen via

U kunt dit pakkket aanvragen via 1 Kinderen op internet In deze tijd weten opgroeiende kinderen niet beter dan dat er internet is. E-mails versturen, een eigen pagina op Hyves, online games spelen: het is een alledaagse zaak. Het is mooi

Nadere informatie

Webpakket Sensoa Documentatiecentrum GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG September 2010

Webpakket Sensoa Documentatiecentrum GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG September 2010 Webpakket Sensoa Documentatiecentrum GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG September 2010 documentatiecentrum www.sensoa.be/documentatiecentrum Meersstraat 138d / 9000 Gent / 09 241 54 67 Op het internet vind je

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen

Nadere informatie

Privacyverklaring Helpwanted

Privacyverklaring Helpwanted Privacyverklaring Helpwanted 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links naar andere websites 9

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet. Meldpunt Kinderporno op Internet. Jaarverslag 2002

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet. Meldpunt Kinderporno op Internet. Jaarverslag 2002 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, mei 2003 Inhoudsopgave INLEIDING...2 ORGANISATIE...3 BESTUUR...4 PERSONEEL...5 WERKZAAMHEDEN...6

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

OSG HENGELO. pestprotocol

OSG HENGELO. pestprotocol OSG HENGELO pestprotocol pestprotocol Intentieverklaring Het antipestprotocol is een officieel document opgesteld door het bevoegd gezag. Met deze intentieverklaring neemt de school duidelijk stelling

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren Praten over pedofiele gevoelens van jongeren tussen noodzaak en taboe Jules Mulder Stop it Now! 9 februari 2016 Pedofilie en pedofiele stoornis Pedofilie intense recidiverende seksuele opwinding (fantasieën,

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2004

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2004 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Het Meldpunt krijgt financile ondersteuning van de Europese Unie en het Ministerie van Justitie. Amsterdam,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID Joyce Kerstens 5 maart 2015 JONGEREN - INTERNET - MEDIA Meisje uit Pijnacker pleegt zelfmoord 'om bangalijst' De Oude Klapwijkseweg in Pijnacker. FOTO STREETVIEW. UPDATE

Nadere informatie

BELGA, «Justitie bekijkt uitbreiding 'bewijs van goed zedelijk gedrag», 13 Juli 2016

BELGA, «Justitie bekijkt uitbreiding 'bewijs van goed zedelijk gedrag», 13 Juli 2016 BELGA, «Justitie bekijkt uitbreiding 'bewijs van goed zedelijk gedrag», 13 Juli 2016 Justitie gaat bekijken of het 'bewijs van goed zedelijk gedrag' kan uitgebreid worden naar Nederlands model, dat veel

Nadere informatie

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt. Jaarcijfers 1 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 2-77 666 6, fax 2-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl April 2 1 in cijfers 1 e lijnsactiviteiten Meldingen

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 808 (R1872) Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0064(COD) 24.1.2011 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830 ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 12-02-2010 Datum publicatie 19-02-2010 Zaaknummer 16/604126-08 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie