Meldpunt Kinderporno op internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldpunt Kinderporno op internet"

Transcriptie

1 Meldpunt Kinderporno op internet Jaarverslag 2009

2 Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen COLOFON Meldpunt Kinderporno op Internet Telefoon Ter ondersteuning van haar werkzaamheden ontvangt het Meldpunt Kinderporno op Internet subsidie van het Ministerie van Justitie en subsidie van de Europese Commissie vanuit het Safer Internet plus programme, Meldpunt Kinderporno op Internet, maart 2010 Vormgeving: Mooifraai/Monique Francissen Print: Speed-o-Print, Amsterdam

3 meld punt kinder Naar een veilig internet porno van kinderen op inter net Zonder seksueel misbruik Inhoud 1 Voorwoord 7 2 Cijfers en ontwikkelingen 13 Toename meldingen met strafbaar materiaal op Nederlandse servers Aard en inhoud afbeeldingen 15 Meldingen naar categorie internetdienst 16 Groei meldingen Resultaat Organisatie 23 Ontstaan, werkwijze en doelstellingen Samenwerking met Nederlandse politie Subsidie 24 Behandelen van meldingen Delen van kennis 26 Personeel en bestuur 27 4 Resultaat politieke lobby 31 Kinderporno kijken en grooming strafbaar Samenwerking bij filteren van kinderporno op internet Meer nadruk op bescherming van minderjarigen 32 Meldpagina kindersekstoerisme Zwaardere straffen voor kinderpornografie Internationale samenwerking met financiële instellingen Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderporno 33 Uitbreiding capaciteit voor identificatie slachtoffers 5

4 1 Voorwoord Het Meldpunt Kinderporno op Internet is al bijna vijftien jaar actief om de steeds grotere hoeveelheid kinderporno op internet en andere vormen van online kindermisbruik een halt toe te roepen. Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van het internet. Het medium is niet meer weg te denken uit de wereld van nu. De voordelen van het internet kennen we allemaal: even snel wat via google opzoeken, mailen, netwerken, chatten, muziek downloaden. Helaas en dat is zacht uitgedrukt heeft het internet ook tot een enorme toename geleid in het uitwisselen van kinderporno. Ook maakt het medium het relatief makkelijker om met een kind contact te leggen, bijvoorbeeld via een chatbox, met als doel het te misbruiken. In 2009 zijn 9029 meldingen binnengekomen meldingen bevatten strafbaar materiaal dat op een Nederlandse server staat; tweeënhalf keer zoveel als in 2008! Bij de site helpwanted.nl waarop jongeren melding kunnen doen van online seksueel misbruik zijn 171 meldingen binnengekomen. Eén derde minder dan in 2008, toen er met de campagne Cyberlokkers laten niet los meer aandacht was voor deze meldingssite. De strijd tegen seksueel misbruik van kinderen - op en via het internet - kunnen we en hoeven we bij het Meldpunt gelukkig niet alleen te voeren. Hiervoor werken we (inter)nationaal samen met een diversiteit aan organisaties. Met het ministerie van Justitie. Minister Hirsch Ballin maakte op 29 oktober 2009 bekend dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) vanaf 2010 óók jaarlijks gaat rapporteren over de aard en de omvang van kinderporno en de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Het Meldpunt heeft hier samen met de internationale organisatie ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes) jarenlang voor gelobbyd. Met de Nederlandse politie. Het Meldpunt stuurt strafbare afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen naar de politie, zodat zij verder actie kan ondernemen meldingen zijn in 2009 aan de politie doorgegeven. Ook is 7

5 de politie gestart met het Verbeterprogramma kinderporno dat aansluit bij de opgestelde actiepunten van de minister van Justitie. Het accent komt meer te liggen bij de producenten van kinderpornografisch materiaal en minder bij de downloaders. Wij danken het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie voor de samenwerking en financiële bijdrage in Wij danken onze partners, sponsors en donateurs voor hun bijdrage en prettige samenwerking en hopen ook in 2010 weer op steun te kunnen rekenen. Met Leaseweb, één van de grootste hosting providers in Europa. Leaseweb is in nauw overleg met Justitie, het Meldpunt Kinderporno op Internet en het Zweedse bedrijf NetClean een pilot gestart om zogenoemde upload websites de belangrijkste veroorzakers van het toegenomen aantal meldingen in Nederland proactief te filteren door middel van hash-technologie. Dit kan het aantal meldingen drastisch terugbrengen. De hash-technologie maakt digitale vingerafdrukken (hashes) van afbeeldingen. De filter controleert of er een match is met vingerafdrukken van strafbare afbeeldingen. Zo ja, dan kunnen deze worden geblokkeerd. Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen! Het bestuur van de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet, Jules Mulder, voorzitter Tom Erents, penningmeester Jan Mark Wams, bestuurslid Met Internet Service Providers (ISP s) in samenwerking met Justitie en ECP-EPN Platform voor Informatiesamenleving. In 2009 is bijvoorbeeld op initiatief van ECP-EPN het Platform Internetveiligheid opgericht dat zich onder andere richt op de mogelijkheden van het filteren van kinderporno. Onze in de jaren opgedane kennis is bij dit filterproject zeer waardevol. Met leden van INHOPE, een internationaal samenwerkingsverband van meldpunten dat in 1999 door ons, het Nederlandse meldpunt, is opgericht. We zijn verheugd dat tien jaar later 36 lidorganisaties actief zijn in dit netwerk. In 2009 zijn nieuwe meldpunten opgezet in Cyprus, Letland, Litouwen, Rusland en Zuid-Afrika. Met andere organisaties die opkomen voor de rechten van het kind. De verhuizing naar het Kinderrechtenhuis in Leiden, ooit het Weeshuis aan de Hooglandse kerkgracht en in de nabije toekomst een (inter)nationaal centrum voor alles wat met kinderrechten te maken heeft, zien wij als een fantastische kans om in 2010 nog actiever kennis te delen en campagne te voeren. 8 9

6 Ik dacht een tekenfilm te downloaden. Toen ik bekeek hoe de kwaliteit was, bleek het een film te zijn over drie kleine jochies. Bijna de hele film moesten ze naakt van alles doen, waaronder Twister en elkaar masseren. Walgelijk!

7 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rondzwerven op het internet 2 Cijfers en ontwikkelingen Toename meldingen met strafbaar materiaal op Nederlandse servers In 2009 zijn bij het Meldpunt Kinderporno op Internet 9029 meldingen binnengekomen. Hiervan zijn volgens de Nederlandse wet 3787 meldingen strafbaar meldingen bevatten strafbaar materiaal dat op Nederlandse servers staat; tweeënhalf keer zoveel als in Als de verspreiding plaatsvindt vanuit Nederland, doet het Meldpunt melding bij de Nederlandse politie. Bij veel van de strafbare meldingen gaat het om afbeeldingen, die door individuele gebruikers verspreid worden via zogenaamde upload diensten. Deze diensten zijn deels gratis en erg populair voor het verzenden van bestanden. Helaas worden ze ook snel misbruikt voor het verspreiden van illegaal materiaal. Een veel kleiner aantal meldingen betrof strafbare (vaak commerciële) websites waarop kinderporno direct wordt aangeboden meldingen heeft het Meldpunt het afgelopen jaar ontvangen via collegameldpunten elders in de wereld. Het netwerk van internationale meldpunten INHOPE blijkt een effectief middel in de strijd tegen kinderpornografie. Oorsprong van meldingen met strafbaar materiaal, 2009 Anders 123 Rusland 386 Azië 690 VS 841 EU 374 Nederland

8 Meldingen per jaar (van particuliere internetgebruikers en collega-meldpunten) Aantal meldingen Meldingen met strafbaar materiaal Meldingen met strafbaar materiaal op server in Nederland Aard en inhoud afbeeldingen De aard en de inhoud van de gemeldde afbeeldingen variëren. Het kan gaan om afbeeldingen zonder duidelijke, erotische inhoud zoals kinderen in ondergoed tot afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. Bij het beoordelen van afbeeldingen maakt het Meldpunt daarom onderscheid tussen diverse categorieën afbeeldingen, naar gelang de poses en seksuele handelingen (zie diagram hieronder). Bij 43% van de meldingen is kinderpornografie waargenomen Bij 15% van de meldingen in 2009 is er geen kinderporno gevonden. Dit percentage verschilt niet zoveel van voorgaande jaren. Eigenaren van (commerciële) sites met kinderporno wisselen vaak met de locatie van de server waarop de afbeeldingen staan. Zo omzeilen ze de mogelijkheid om getraceerd te worden. 5% van de meldingen betrof kindererotica, zogenaamde modellensites waarop kinderen schaars gekleed staan afgebeeld en vaak ook met nadruk op de genitaliën. Aard en inhoud afbeeldingen, Overig 12% Niet gevonden 15% Volwassen pornografie 22% Kinderpornografie 43% Kindernudisme 3% Kindererotica 5% 14 15

9 Meldingen naar categorie internetdienst Op de meldpagina kunnen internetgebruikers de categorie van de internetdienst waarover ze melding doen, aanvinken. De meeste meldingen 8176 van de 9029 betreffen websites waarop internetgebruikers (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik hebben aangetroffen. Bij 391 van de meldingen werden internetgebruikers via spam in hun box blootgesteld aan (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kinder- misbruik. Bij 79 meldingen kwamen internetgebruikers (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik tegen via usenet, een apart deel van het internet dat bestaat uit discussie- en nieuwsgroepen. Bij 161 meldingen is de categorie chat/msn aangevinkt. Deze categorie bevat onder andere meldingen van jongeren die aangeven via het internet sek- sueel lastig gevallen te worden en meldingen van volwassenen die foute chatboxen aangeven. 148 meldingen zijn binnengekomen doordat internetgebruikers tijdens het downloaden van bestanden via zogeheten peer-to-peernetwerken (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik hebben gedownload. Bij 10 meldingen zijn internetgebruikers via hun mobiele telefoon blootgesteld aan (vermeend strafbare) afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Groei meldingen Vanaf het ontstaan van het Meldpunt in 1996 is er een enorme groei te zien in het aantal meldingen. Naast een toename in de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen op het internet zijn het toenemende aantal internetgebruikers en een grotere naamsbekendheid van het Meldpunt ook mogelijke verklaringen voor de groei in het aantal meldingen. Groei van het aantal meldingen Meldingen gecategoriseerd naar aard internetdienst, Website Spam Usenet Chat/MSN Peer to peer Mobiel Overig Totaal

10 Overig 23% Resultaat In juni 2007 lanceerde het Meldpunt de jongerensite Deze website is speciaal gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die hierop melding kunnen doen van online seksueel misbruik. Op de website is ook informatie te vinden over veilig internetgebruik en wat jongeren kunnen doen als ze via het internet worden lastiggevallen. Aard meldingen Het Meldpunt ontving via in 2009 totaal 171 meldingen. Eén derde minder dan in 2008, toen er met de campagne Cyberlokkers laten niet los meer aandacht was gegenereerd voor de meldingssite. Bijna de helft (43%) van deze meldingen had betrekking op seksueel misbruik via de chat. Er wordt bijvoorbeeld gedreigd met het op internet plaatsen van seksueel getinte afbeeldingen om zo seksueel contact af te dwingen. Overige meldingen hadden betrekking op: het schenden van portretrecht, cyberpesten, meldingen over afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op websites & peer-to-peer netwerken (bijvoorbeeld Limewire) of volwassen pornografie. Onvoldoende info 10% Seksueel misbruik via chat 43% Jongeren kunnen ervoor kiezen anoniem te blijven wanneer zij melden. Veel van hen maken van deze mogelijkheid gebruik. Doordat contactgegevens ontbreken, kunnen de medewerkers van het Meldpunt de jongere geen reactie sturen. Voor het Meldpunt een aanleiding om een chat-applicatie te gaan ontwikkelen. Het medium chat is enorm populair onder jongeren en het Meldpunt hoopt jongeren die online problemen hebben, beter te kunnen adviseren over de stappen die zij kunnen nemen. In 2009 zijn hiervoor oriënterende gesprekken gevoerd met de Kindertelefoon die al langer en met bewezen effect een chat-applicatie heeft. Portretrecht 3% Kinderpornografie 10% Cyberpesten 10% 18 19

11 Via een poos geleden heb ik iets stoms gedaan, ik stripte voor een meisje... voor de cam... ze is engels... nu dreigt ze mijn filmpje op internet te zetten als ik niet meer wil meewerken... ze dwingt me om continu te strippen... als ik dat niet doe, upload ze het... op youporn ofzo iets dergelijks. ik vertel dit niet aan me ouders, maar het moet stoppen... help alsjeblieft. (een meisje van 15)

12 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rondzwerven op het internet 3 Organisatie Ontstaan, werkwijze en doelstellingen Eind vorige eeuw kwamen er vanuit de internetbranche en de samenleving steeds meer geluiden om kinderporno op internet actiever een halt toe te roepen. Sinds juni 1996 na de bekrachtiging van het samenwerkingsverband door Sorgdrager, de toenmalige minister van Justitie houdt het Meldpunt Kinderporno op Internet zich officieel bezig met de bestrijding van kinderporno op het internet. Hoe? Door via meldingen te behandelen van internetgebruikers die afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen op internet zijn tegengekomen. Door voorlichting te geven aan kinderen, jongeren en ouders over het veilig gebruiken van internet middels de websites en Op de laatste site kunnen jongeren ook melding doen van online seksueel misbruik. Bijvoorbeeld als ze op het internet lastiggevallen worden of als ze kinderporno zijn tegengekomen. Naast meldingen van internetgebruikers in Nederland ontvangt het Meldpunt Kinderporno op Internet meldingen van collega-meldpunten die aangesloten zijn bij INHOPE (www.inhope.org), een internationaal netwerk van meldpunten. De kennis die het Meldpunt in de loop der jaren heeft opgebouwd wordt actief gedeeld met een diversiteit aan professionals die werken aan een internet zonder seksueel misbruik van kinderen. Doelstellingen: 1. Het actief bestrijden van de verspreiding van afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen 2. Preventie van seksueel misbruik van kinderen via het internet Samenwerking met Nederlandse politie Het Meldpunt ondersteunt de Nederlandse politie in de strijd tegen de verspreiding van afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen. De politie heeft als taak (digitale) kinderporno op te sporen, maar ook de kindermisbruikers, producenten, verspreiders, bezitters van kinderporno en de slachtoffers. Zij doet dat op eigen initiatief, maar eveneens als reactie op meldingen 23

13 van burgers en het Meldpunt. Identificatie van slachtoffers en daders heeft voor de politie de hoogste prioriteit. De samenwerking tussen de Nederlandse politie en het Meldpunt is solide, in die zin dat beide partijen elkaar op de hoogte houden van de wederzijdse activiteiten. De Nederlandse politie pakt de zaken op die het Meldpunt doorgeeft. Procedure van een melding 1 Een internetgebruiker doet online melding via het meldformulier op de website of In april 2006 is het Meldpunt Cybercrime (www.meldpuntcybercrime.nl) opgericht. Bij dit online politiemeldpunt kunnen burgers melding maken van kinderporno en terrorisme op of via het internet. Het Meldpunt onderscheidt zich van dit politiemeldpunt onder meer door de mogelijkheid anoniem te kunnen melden. Ook kan het Meldpunt dankzij haar onafhankelijke positie druk uitoefenen op de politiek. Subsidie Ter ondersteuning van haar werkzaamheden ontvangt het Meldpunt subsidie van het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie vanuit het Safer Internet Plus Program. Het EU-programma is bedoeld om veilig gebruik van internet en nieuwe online communicatietechnologieën te stimuleren. Ook beoogt het programma het aanbod van illegale inhoud op internet te verminderen. Sinds december 2008 is een gezamenlijke subsidieaanvraag in het kader van de Digibewust Campagne van ECP-EPN en het Meldpunt goedgekeurd door de Europese Commissie. De volgende organisaties hebben in ofwel financieel ofwel in natura - de activiteiten van het Meldpunt gesponsord: KPN, XS4ALL, SIDN, DELL, Habbo en AT5. Behandelen van meldingen De kernactiviteit van het Meldpunt is het behandelen van meldingen. Het grootste deel van de meldingen komt rechtstreeks van particuliere internetgebruikers die kinderporno zijn tegengekomen. Een kleiner deel komt van collega-meldpunten in het buitenland die aangesloten zijn bij INHOPE, een internationaal samenwerkingsverband van meldpunten. Bij deze meldpunten kunnen net zoals in Nederland particuliere internetgebruikers melding doen. Het Meldpunt doet zelf niet aan opsporing en raadt alle melders af om met welke goede bedoelingen dan ook, actief aan opsporing te doen. Opsporing blijft een zaak voorbehouden aan politie. 2 Een medewerker van het Meldpunt categoriseert en behandelt de melding. De medewerker toetst aan de hand van de Nederlandse strafwet. Bij twijfel over strafbaarheid van de afbeeldingen overlegt de medewerker met de Nederlandse politie. 3 Als het gemelde materiaal strafbaar is, traceert de medewerker vanuit welk land het materiaal wordt verspreid. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit Nederland, doet het Meldpunt melding bij de Nederlandse politie. De Nederlandse politie is verantwoordelijk voor de vervolgstappen. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit een ander land dan Nederland en in het land zit een meldpunt dat is aangesloten bij INHOPE, dan gaat de informatie rechtsreeks naar het desbetreffende collega-meldpunt. Deze neemt vervolgens contact op met de politie aldaar. - Als de verspreiding plaatsvindt vanuit een ander land dan Nederland en in het land zit geen meldpunt dat bij INHOPE is aangesloten, dan gaat de informatie naar de Nederlandse politie die vervolgens via Interpol of anderszins stappen onderneemt. 4 Het Meldpunt informeert op verzoek en indien mogelijk de melder over de afhandeling van zijn of haar melding. Indien er geen sprake is van een melding met een strafbare afbeelding, verwijst het Meldpunt de melder als het nodig is door naar de juiste instantie. In veel gevallen zijn dit andere meldpunten, zoals het Meldpunt Cybercrime, Stichting Meld Misdaad Anoniem, Meldpunt Discriminatie, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de politie in de woonplaats van de melder

14 Delen van kennis De strijd tegen seksueel misbruik van kinderen - op en via het internet - kunnen we en hoeven we bij het Meldpunt gelukkig niet alleen te voeren. In de loop der jaren heeft het Meldpunt een enorme deskundigheid opgebouwd. Belangrijke kennis die gedeeld moet worden. Andere belangrijke activiteiten van het Meldpunt zijn daarom: - Voorlichten van Nederlands internetgebruikers; - Informeren van media; - Samenwerking met Nederlandse organisaties die werken aan een veilig internet, en/of preventie van (online) seksueel misbruik van minderjarigen; - Samenwerking met Internetbedrijven; - Lobbyactiviteiten in Nederland en op internationale fora; - Internationale samenwerking met collega-meldpunten die aangesloten zijn bij INHOPE, met projecten & netwerken binnen en buiten de Europese Unie. Het Meldpunt voert regelmatig overleg met leden van de Tweede Kamer en medewerkers van het Ministerie van Justitie om de problematiek hoog op de politieke agenda te houden. Personeel en bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen. Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen expertise en kennis over een werkgebied. - Voorzitter Jules Mulder is als directeur verbonden aan Polikliniek De Waag, een centrum voor ambulante forensische psychiatrie dat onder andere pedofielen behandelt. - Penningmeester Tom Erents is gepensioneerd politieman, voorheen werkzaam bij de Dienst Nationale Recherche Informatie. - Bestuurslid Jan Mark Wams is deskundig op het gebied van ICT. Vier personeelsleden houden zich bezig met de uitvoering van de werkzaamheden van het Meldpunt. Zij zien per jaar duizenden afbeeldingen en videobestanden waarop kinderen staan afgebeeld die seksueel worden misbruikt. Vanwege het zware aspect van het werk krijgt het Meldpunt structurele ondersteuning van een psycholoog. Andere organisaties waarmee het Meldpunt vaak overleg voert zijn onder meer: - ECPAT (voert campagne tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen), - ECP-EPN, programmateam Digivaardig & Digibewust, - Meldpunt Cybercrime (Meldpunt politie), - NICC (Nationale Infrastructuur Cybercrime), - de Kindertelefoon (Bureau Jeugdzorg), - Mijn Kind Online (Kenniscentrum Jeugd en Media), - de Kinderconsument (stichting de Kinderconsument), - Expertise Centrum Mediawijsheid, - Kliniek De Waag (behandeling zedendelinquenten),

15 Grooming, het bewust benaderen en verleiden van jongeren op internet met als doel het plegen van seksuele handelingen, is vanaf 1 januari 2010 strafbaar.

16 4 Resultaat politieke lobby Het Meldpunt Kinderporno op Internet en ECPAT Nederland werken al jaren samen in hun politieke lobby. Met succes hebben in 2009 de volgende onderwerpen de aandacht van de politiek gekregen. Kinderporno kijken en grooming strafbaar Sinds kort is het strafbaar om via internet (bewust) naar kinderporno te kijken. Het hoeft dus niet meer om een gedownload bestand te gaan. Het bewijs tegen de dader kan bijvoorbeeld geleverd worden middels creditcard betalingen, omdat er voor de beelden via internet veelal betaald moet worden. Op die manier kan er geen sprake meer zijn van een misverstand van de dader ( het was per ongeluk ). Mensen die via internet naar kinderporno kijken zonder de beelden op hun computer op te slaan, hangt vanaf januari 2010 maximaal vier jaar celstraf boven het hoofd. Ook is grooming strafbaar gesteld. Een volwassene die op internet een afspraak maakt om een minderjarige te ontmoeten met als doel seksueel misbruik én voor die afspraak voorbereidingen treft, is dus strafbaar. Het probleem hierbij is dat de intentie waarmee iemand iets doet (op internet) vaak moeilijk te bewijzen is. Dat neemt niet weg dat Justitie in zo n geval toch tot vervolging overgaat. Het is namelijk niet vereist dat er ook werkelijk fysiek contact plaatsvindt. Dit misdrijf kent een maximum straf van twee jaar. Samenwerking bij filteren van kinderporno op internet Minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) hebben op 8 december 2009, samen met verschillende marktpartijen, het Platform Internetveiligheid officieel gelanceerd. Eén van de actuele onderwerpen dat het nieuwe platform oppakt is de aanpak van kinderporno op internet. Inmiddels zijn de leden van het platform samen met het Meldpunt Kinderporno op Internet overeengekomen het onderwerp filteren/blokkeren van kinder pornografisch materiaal op internet in 2010 te gaan behandelen. De taken van het meldpunt worden uitgebreid met het produceren van een blacklist die 31

17 door de Internet Service Providers (ISP s) zal worden gebruikt om afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te blokkeren. kinder porno tegengaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese variant van dit samenwerkingsverband in 2010 operationeel worden. Meer nadruk op bescherming van minderjarigen De Tweede Kamer heeft in 2008 de Minister van Justitie gevraagd om een wet, die exploitanten van pornosites verplicht aan te tonen, dat de modellen daadwerkelijk meerderjarig zijn (omgekeerde bewijslast). De minister heeft dit afgewezen vanwege het feit dat in het huidige wetsartikel het begrip kennelijk is opgenomen, wat het mogelijk maakt om ook dit grijze gebied aan te pakken. Op basis van de praktijk moet het Meldpunt helaas constateren dat deze afbeeldingen geen of nauwelijks prioriteit krijgen bij de opsporings instanties. In 2009 heeft de minister aangekondigd dat in de nieuwe aanwijzing Opsporing en vervolging kinderpornografie de brede beschermingsomvang van strafbaarstelling van kinderpornografie nadrukkelijk onder de aandacht van de rechtspraktijk wordt gebracht. Deze aanwijzing wordt in 2010 verwacht. Meldpagina kindersekstoerisme In 2009 is een interdepartementale werkgroep kindersekstoerisme opgericht waarin is gekeken naar mogelijkheden om de aanpak van kindersekstoerisme te kunnen intensiveren. Eén van de uitkomsten van deze werkgroep was het opzetten van een meldpagina voor kindersekstoerisme (www.meldkindersekstoerisme.nl). Het Meldpunt heeft aangegeven deze taak op te pakken. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderporno Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 oktober 2009 de taken van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel uitgebreid zijn met het onderwerp kinderporno. Met ingang van 2010 zal deze rapporteur ook jaarlijks rapporteren over de aard en de omvang van kinderporno en de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Uitbreiding capaciteit voor identificatie slachtoffers Sinds enkele jaren probeert het Meldpunt meer aandacht te krijgen voor de identificatie van de slachtoffers van kinderporno. Aangezien slachtofferidentificatie veel tijd en mankracht kost, is het succes afhankelijk van de capaciteit die beschik baar is. De Minister van Justitie liet in een brief aan de Tweede kamer van 21 december 2009 weten dat de Board Opsporing van de Raad van Korpschefs eerder dat jaar heeft ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van 7fte in het aantal digitale rechercheurs op bovenregionaal niveau. Gezien de voortdurende stijging van het aantal meldingen en het aantal kinderpornozaken pleit het Meldpunt voor een blijvende uitbreiding van de capaciteit bij Politie en Justitie. Zwaardere straffen voor kinderpornografie Met de verzwaring van de strafmaat van maximaal zes naar acht jaar krijgt de Officier van Justitie meer ruimte om kinderpornografie te bestrijden. Door de strafverhoging wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in een woning een instrument op een computer van de verdachte te plaatsen, waarmee zijn communicatie met anderen achterhaald kan worden. Internationale samenwerking met financiële instellingen Het Meldpunt pleit al enkele jaren voor de samenstelling van een European Financial Coalition (FCAP). De FCAP is een internationaal verbond van banken, creditcardmaatschappijen en internetbedrijven die gezamenlijk de handel in 32 33

18 Aan iedere kinderporno grafische afbeelding op het internet ligt seksueel misbruik van een kind ten grondslag. Ook nadat het fysieke misbruik is gestopt, houdt het misbruik niet op. De bewijzen blijven rond zwerven op het internet.

19

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008 Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet Jaarverslag 2008 Het Meldpunt Kinderporno op Internet wordt financieel gesteund door het Ministerie van Justitie en het Europese Commissie

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Toekomstvisie van het Meldpunt Kinderporno op Internet 15 jaar Meldpunt Kinderporno op het internet Het Meldpunt Kinderporno is een particuliere

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, maart 2004 Inhoudsopgave INLEIDING...3 KINDERPORNOGRAFIE...4 ORGANISATIE...7 BESTUUR...8 PERSONEEL...9

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno

Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno Achter de schermen Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno Anton van Wijk Annemiek Nieuwenhuis Angeline Smeltink Achter de schermen Achter de schermen Een verkennend onderzoek naar downloaders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS RR ROTTERDAM-RIJNMOND RR Uitgave : Loverboys zijn laffe boys Beschrijvend onderzoek pilot loverboys Politie Rotterdam Rijnmond Auteur :

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Colofon Nationaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen FOX files 1 f o x - i t. c o m maart 2012 forensisch onderzoek Doe-het-zelf gevaar in beeld Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart stop met bestrijden cybercrime Pleidooi voor

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst.nl

Waarschuwingsdienst.nl Jaaroverzicht_2009 GOVCERT.NL is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Zij ondersteunt overheidsorganisaties in het voorkomen en afhandelen van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten,

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459)

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459) Bijlage 1 (zie blz. 1459) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie

Nadere informatie

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013 Terugblik & Vooruitblik Terugblik2012&vooruitblik2013 ArondisementsparketRoterdam 23.01.2013 Meer met minder Terugblik 2012/Vooruitblik 2013 Een strafzaak begint voor ons vaak met een aangifte. Dat kan

Nadere informatie

infonummer 10 DE STAND VAN ZAKEN Piraterij in Nederland BREIN - de kunst werk te beschermen

infonummer 10 DE STAND VAN ZAKEN Piraterij in Nederland BREIN - de kunst werk te beschermen BREIN IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN NVPI, SENA, NVGD, MPA, NUV, VIDEMA, NVF EN BUMA/STEMRA infonummer 10 ISSN: 1567-9357 Piraterij in Nederland DE STAND VAN ZAKEN Illegaal gebruik van muziek, film

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709)

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709) Bijlage 1 (blz. 1709) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie (32 123-VI).

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie