Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2009

2 Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon MDI: Meldingen: Website: Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VROM 2010 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet, Amsterdam 2

3 Bestuur en medewerkers Het bestuur van Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet bestaat uit: Dhr. Drs. Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat, voorzitter Dhr. O. (Onno) Rodbard, penningmeester Mw. S.H.C. (Suzette) Bronkhorst, secretaris De medewerkers van het Meldpunt Discriminatie Internet zijn: Mw. A. Evenhuis, projecten / onderzoek Mw. S. Jansen, coördinator Dhr. D. Veenboer, meldingen Dhr. J. van der Krogt, onderzoek 3

4 Inhoudsopgave 1. MDI Jaarverslag 2009 : een overzicht Discriminatiegronden en de cijfers 6 Tabel 1. Categorieën waarover het MDI in 2009 de meeste strafbare uitingen registreerde Ontwikkelingen in online discriminatie 8 2. Activiteiten MDI: Meldingsafhandeling en aangiften Werkwijze MDI Verwijdering van uitingen Aangiftebeleid Aangiften gedaan in Afhandeling aangiften in Rechtszaken Andere ontwikkelingen in MDI-zaken Overige activiteiten MDI Samenwerking en overleg Projecten en Onderzoek Discriminatiegronden Inleiding 16 Tabel 2. Uitingen per discriminatiegrond 17 Tabel 3. Strafbare uitingen in 2009 per discriminatiegrond Antisemitisme Haat tegen moslims Andere godsdiensten of levensovertuiging Discriminatie van autochtone Nederlanders Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid Discriminatie van Marokkanen Discriminatie van Turken Discriminatie van mensen met een donkere huidskleur Discriminatie op grond van overige afkomst Discriminatie op andere gronden 24 4

5 4.12 Uitingen per medium/locatie 26 Tabel 4: Uitingen per medium/locatie Overige resultaten in cijfers 27 Tabel 5. Meldingen en uitingen 27 Tabel 6. Beoordeling van de uitingen 27 Tabel 7. Afhandeling door MDI 28 Tabel 8. Resultaat verzoek tot verwijdering 29 Tabel 9. Meldingen per categorie melder 29 Tabel 10. Meldingen per bestemming 29 5

6 1. MDI Jaarverslag 2009 : een overzicht 2009 in het kort: het MDI ontving meer meldingen dan in 2008; Echter het aantal uitingen en met name het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld daalde; Een groter aantal van de gemelde uitingen was reeds verwijderd (9%); De categorie antisemitisme is in 2009 de categorie waarin de meeste strafbare uitingen vallen. Het MDI heeft in meldingen ontvangen over 1377 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee weer iets gestegen (1046 in 2007, 1226 in 2008). Het aantal uitingen is licht gedaald (1501 in 2008). Dat betekent dat meer mensen meldden over dezelfde uitingen. Het aantal uitingen dat het MDI als strafbaar heeft beoordeeld is afgenomen van 899 naar Meldingen, Uitingen, Strafbare uitingen Meldingen Uitingen Strafbare uitingen Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gedaald aantal als strafbaar beoordeelde uitingen in In 2008 was er een aantal sites met een zeer groot aantal strafbare uitingen, landstorm records, server666 en moppensites. In 2009 zijn er niet zulke grote klusters van strafbare uitingen aangetroffen. Daarnaast lijkt de moderatie van websites in 2009 iets verbeterd, van de gemelde uitingen was 9% al verwijderd door de site zelf op het moment dat het MDI de melding behandelde. 6

7 1.1 Discriminatiegronden en de cijfers Tabel 1. Categorieën waarover het MDI in 2009 de meeste strafbare uitingen registreerde Uiting en Straf - baar Uiting en Uiting en Uiting en Uiting en Strafbaar Strafbaar Strafbaar Strafbaar Haat tegen Moslims Antisemitisme Discriminatie van Marokkanen 'Antizwart racisme' of Afrofobie Discriminatie van Turken Discriminatie op grond van overige afkomst Haat tegen homo's In 2009 hadden de meeste strafbare uitingen betrekking op haat tegen joden. Er werden 399 uitingen gemeld, waarvan er 253 uitingen als strafbaar werd beoordeeld. Daarmee is een lichte steiging te zien ten opzichte van vorig jaar. Het is met name opmerkelijk dat waar andere categorieen krompen, de categorie antisemitisme steeg. 7

8 Antisemitisme is, hoewel het aantal uitingen lager is dan vorig jaar, nog steeds een probleem op het internet. Waar vroeger extreemrechts verantwoordelijk was voor de grote meerderheid van de antisemitische uitingen, lijkt antisemitisme zich te verbreden. Veel vaker dan voorheen worden antisemitische uitingen aangetroffen op mainstream interactieve websites. Het uitbreken van de Gaza-oorlog heeft eind 2008, begin 2009, voor een opleving van antisemitische uitingen gezorgd. Er werden in 2009 ook fors meer uitingen van haat tegen homo's gemeld. In 2009 is het aantal meldingen en uitingen in deze categorie hoger dan ooit. Het aantal als strafbaar beoordeelde uitingen daalde echter ten opzichte van vorig jaar. 1.3 Ontwikkelingen in online discriminatie In 2009 zijn profielenwebsites, zoals Hyves, de videosite YouTube, en fora als Marokko.nl een belangrijke bron van discriminerende uitingen. De meeste van deze websites zijn bereid om met het MDI samen te werken, in de meerderheid van de gevallen lukt het dan ook om discriminerende uitingen op deze sites snel verwijderd te krijgen. Een uitzondering op deze regel is de site YouTube.com, waarmee het MDI in 2009 veel problemen ondervond. Interactieve websites (waaronder interactieve weblogs en webfora) maken net als in voorgaande jaren het overgrote deel uit van de meldingen bij het MDI. In de grote meerderheid van de gevallen zijn het de bezoekers van websites die strafbare discriminerende uitingen doen. Het MDI verzoekt dan de beheerder, moderator of eigenaar van de website deze uitingen te verwijderen en benadrukt dat het van groot belang is om zelf actief te modereren en niet een verzoek van het MDI af te wachten. In 2009 werden 486 verzoeken tot verwijdering gestuurd, waar in 407 gevallen gehoor aan werd gegeven. Het verwijderingspercentage ligt daarmee in 2009 op iets meer dan 86%. Dit betekent dat 86% van de uitingen waarover een verzoek tot verwijdering is gestuurd ook daadwerkelijk is verwijderd. 1 Dat cijfer ligt iets lager dan vorig jaar (91%) en het jaar daarvoor (90%). 1 Niet over alle strafbare uitingen wordt een verzoek tot verwijdering gestuurd. Zie hoofstuk 2 voor meer informatie. 8

9 2. Activiteiten MDI: Meldingsafhandeling en aangiften De belangrijkste activiteit van het MDI is het afhandelen van meldingen. Hieronder wordt uitgelegd welke werkwijze het MDI hanteert bij het afhandelen van meldingen en het verzoeken tot verwijderen van uitingen. De cijfers per discriminatiegrond zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 Discriminatiegronden en de overige cijfers in hoofdstuk 5 Resultaten in cijfers. Daarna wordt stilgestaan bij het aangiftebeleid van het MDI en worden alle aangiften kort besproken. Tot slot wordt uitgelegd wat in 2009 met de aangiften van het MDI is gebeurd. 2.1 Werkwijze MDI Het MDI ontvangt alleen meldingen per . Om een melding in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk om te weten welke uiting een melder discriminerend vindt en waar deze uiting zich op het internet bevindt. Als de uiting kan worden teruggevonden en in Nederland wordt gehost of op Nederland is gericht, dan toetst het MDI op basis van de wet en de jurisprudentie of de uiting ook strafbaar is. Als dat het geval is, dan wordt doorgaans een verzoek tot verwijdering gestuurd. Het MDI is in eerste instantie gericht op het laten verwijderen van discriminerende uitingen op het internet. Deze werkwijze levert op de korte termijn een duidelijk resultaat op: de gemelde uiting is niet meer online. Voor melders is het belangrijk om te zien dat het doen van een melding nut heeft. Daarnaast probeert het MDI beheerders van websites ertoe te bewegen de door hen beheerde sites te modereren en discriminerende uitingen zelf te verwijderen. Het sturen van verzoeken tot verwijdering is daartoe een belangrijk middel. Op deze manier hoopt het MDI discriminerende uitingen te voorkomen. 2.2 Verwijdering van uitingen Het MDI doet niet over alle gemelde strafbare uitingen een verzoek tot verwijdering. Als de uitingen op een website worden aangetroffen waar al een aangifte tegen loopt, dan worden de uitingen aan het aangiftedossier toegevoegd. Ook wordt altijd eerst gecontroleerd of een strafbare uiting nog online staat, indien dit niet zo is wordt vanzelfsprekend geen verzoek tot verwijdering verstuurd. In 2009 werd over 486 van de 574 gemelde strafbare uitingen is wel een verzoek tot verwijdering ingediend, dat is 84%. Vorig jaar lag dit percentage op 86. In 2007 was dit nog 80% en de jaren ervoor meestal tussen de 50 en 60%. In 2009 zijn dus weer relatief veel verzoeken tot verwijdering gestuurd, ook naar websites waar 9

10 de verwijderbereidheid als zeer laag is ingeschat. Van deze verzoeken is 86% opgevolgd. Dat betekent dat het MDI in totaal bijna 71% van de gemelde strafbare uitingen van het internet heeft laten verwijderen. Dat percentage is lager dan vorig jaar (78%), maar hoger dan eerdere jaren, waar het meestal rond de 60% lag. Van de overige 22% van de gemelde strafbare uitingen, is in sommige gevallen aangifte gedaan of zijn de uitingen toegevoegd aan een reeds bestaand aangiftedossier. Een verzoek tot verwijdering wordt bijna altijd verstuurd naar de eigenaar of beheerder van de website (zie hoofstuk 5 tabel 3). De provider zelf wordt vrijwel nooit benaderd omdat die veel minder bemoeienis heeft met de inhoud van een website. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat als een website bij een provider offline wordt gehaald, die zeer snel bij een nieuwe provider weer online is. 2.3 Aangiftebeleid Er wordt overwogen om aangifte te doen indien degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of het openbaren van een discriminerende uiting, niet wil meewerken aan verwijdering. Het MDI streeft er naar altijd een verzoek tot verwijdering te doen. Echter, bij sommige extreme uitingen, recidivisme of in andere gevallen, doet het MDI soms aangifte zonder een verzoek tot verwijdering te sturen. Een spoedige afhandeling van aangiften en vervolging is van groot belang voor het werk van het MDI. Weliswaar is het MDI in eerste instantie gericht op het doen van verzoeken tot verwijdering, maar als deze procedure niet effectief blijkt is een adequate strafrechtelijke aanpak de enige manier om tegen strafbare uitingen op te treden. Een succesvolle afhandeling van aangiften is dus noodzakelijk als stok achter de deur voor het werk van het MDI. Daarnaast helpt jurisprudentie het MDI om uitingen beter te beoordelen. De belangrijkste reden voor een goede strafrechtelijke aanpak van discriminerende uitingen is om te laten zien dat niet alles mag op het internet: ook op het internet kent de vrijheid van meningsuiting grenzen. Het nadeel van een aangifte is dat er vaak jaren verstrijken tussen het moment van aangifte en een eventuele veroordeling. Juist voor discriminerende uitingen op het internet is het van belang dat een aangifte zo snel mogelijk wordt opgepakt. Discriminerende uitingen op het internet blijven immers staan, in tegenstelling tot de meeste uitingen die buiten het internet worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat mensen keer op keer kunnen worden beledigd door dezelfde uiting. Zeker nu met behulp van zoekmachines met gemak (en vaak onbedoeld) oude uitingen 10

11 kunnen worden opgeroepen is het zaak dat aangiftes snel worden opgepakt. 2.4 Aangiften gedaan in 2009 In 2009 deed het MDI zes keer aangifte van overtreding van art. 137c t/m 137g van het Wetboek van Strafrecht. Per aangifte worden vaak vele uitingen die door het MDI als strafbaar zijn beoordeeld tegelijk meegenomen. Hieronder worden de zes zaken kort besproken. 1. Extreemrechtse gadgets Op de site van een extreemrechtse partij worden in de webshop verschillende gadgets aangeboden. Begin 2009 kreeg het MDI een melding waarin werd gesteld dat sommige van deze gadgets discriminerende uitingen bevatten. In de webshop kan men onder andere sleutelhangers kopen met een keltisch kruis in de Nazi kleuren rood zwart en wit. Het MDI verzocht de partij de discriminerende gadgets uit het assortiment te halen. Toen dit werd geweigerd deed het MDI aangifte. 2. Antisemitische site In het begin van de zomer ontving het MDI melding van antisemitische teksten op een website. In bepaalde artikelen op deze site werden inderdaad discriminerende en haatzaaiende teksten aangetroffen. Zo vraagt de schrijver zich onder meer af waarom niet alle joden zijn vergast in 40-45, toen het nog kon. Nadat verzoeken tot verwijdering niet werden gehonoreerd deed het MDI aangifte tegen de beheerder van de site, tevens schrijver van de artikelen. 3. Anti-moslim mails Al in 2008 ontving het MDI melding van iemand die een had ontvangen met daarin uitingen discriminerend voor moslims. In de zomer van 2009 bleek de er opnieuw actief, hij stuurde nogmaals een antimoslim mail naar verschillende politici en plaatste de tekst van de mail ook online door ze te posten op verschillende fora. Het MDI deed aangifte tegen deze er/poster. 4. Conservatieve website In augustus ontving het MDI een melding van belediging van homo s in een artikel op een conservatieve website. In het artikel wordt onder meer gesteld dat het een feit is dat homo s die adopteren in de verleiding zullen komen om pedofiel gedrag te vertonen. Deze en andere uitingen werden door het MDI als strafbaar beoordeeld en een verzoek tot 11

12 verwijdering voor deze uitingen werd verstuurd. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven is aangifte gedaan. 5. Chatsite met scheldhoek Op een populaire chatsite worden regelmatig groffe discriminerende uitingen geplaatst. Bij het MDI kwamen verschillende meldingen waarin hiervan gewag werd gemaakt. Na herhaaldelijke verzoeken tot verwijdering van de discriminerende scheldpartijen besloot de site om de uitingen in een aparte rubriek te plaatsen. Deze rubriek is echter nog steeds voor iedereen zichtbaar en openbaar. De site weigerde om de uitingen geheel te verwijderen en het MDI deed aangifte. 6. Poster op rechtsextremistisch forum Jaarlijks krijgt het MDI verschillende meldingen binnen van discriminatie van joden op een rechtsextremistisch forum dat vanuit de VS wordt gehost. Daar het forum er op is gericht op extreemrechts in Nederland te faciliteren leidden verzoeken tot verwijdering niet tot resultaat. In 2009 wist het MDI de identiteit van een van de posters te achterhalen, die berichten plaatste die beledigend waren voor homo s, afrikanen, joden, marokkanen en turken. Het MDI deed aangifte. 2.5 Afhandeling aangiften in 2009 Begin 2009 waren er 18 aangiften in behandeling bij het Openbaar Ministerie uit eerdere jaren. De oudste aangifte komt uit In de loop van 2009 zijn zes aangiften geseponeerd. Van de zes geseponeerde aangiften zijn er vijf geseponeerd wegens ouderdom Rechtszaken In de loop van 2009 is een aantal aangiften van het MDI voor de rechter gebracht. Op 2 juni 2008 is een lid van het forum Polinco.net (inmiddels al geruime tijd offline) die daar racistische en discriminerende berichten plaatste onder de naam Joshadam, vrijgesproken door de Rechtbank Amsterdam. Opvallend is dat de rechtbank het internet niet openbaar achtte en slechts daarom vrijsprak. Die argumentatie is in diverse media (en door het MDI 2 ) met onbegrip ontvangen. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In november 2009 diende dit hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam die de man veroordeelde tot 900 euro boete. Het gerechtshof, verwijzend naar een eerdere uitspraak, stelt dat door gebruik te maken van het internet welbewust wordt gekozen voor een 2 Lees hier meer: 12

13 medium met een groot potentieel publieksbereik (Hof Amsterdam 20 juni 2008, LJN BD7024) In januari 2009 werden diverse bestuursleden van de inmiddels opgeheven extreemrechtse partij Nationale Alliantie veroordeeld voor discriminerende uitingen op het forum van de partij. Zij deden de uitingen hoofdzakelijk niet zelf, maar waren als beheerder en moderator verantwoordelijk voor wat er op hun forum gebeurde. De rechtbank vond de uitingen dermate ernstig, dat een fors hogere straf werd opgelegd dan het Openbaar Ministerie eiste. De voormalige leider van de Nationale Alliantie, Jan Teijn, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een werkstraf van 120 uur 3. De penningmeester van de Nationale Alliantie werd in september 2009 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In april 2009 werd de weblogger van misdefinitie.nl vrijgesproken van strafbare discriminatie op zijn weblog. Deze uitspraak is verrassend en lijkt in strijd met eerdere jurisprudentie. De rechtbank overwoog onder andere dat allochtonen geen groep zijn zoals bedoeld in art.137c en dat de term berberaap hoewel weinig flatteus niet beledigend is voor moslims. Het OM is in beroep tegen de uitspraak, het is nog niet bekend wanneer dit hoger beroep zal dienen Andere ontwikkelingen in MDI-zaken Naast bovengenoemde zaken die voor de rechter zijn gebracht, heeft het Openbaar Ministerie in meer zaken actie ondernomen. In augustus 2009 heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de website landstorm records.org gestaakt. Op de site konden bezoekers neonazi-propaganda bestellen, zoals cd's, T-shirts en computerspellen. Het is niet gelukt de eigenaar van deze site te achterhalen, zodat geen vervolging kon worden ingesteld. Het achterhalen van de identiteit van de eigenaar werd bemoeilijkt door het feit dat de site in de Verenigde Staten werd gehost. Een verzoek aan de Verenigde Staten om de persoonsgegevens van deze persoon aan te leveren werd niet gehonoreerd. De site is inmiddels wel uit de lucht. De aangifte van een uitspraak van Wilders was in 2008 geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie de uiting, in combinatie met aangiften over andere uitspraken, niet strafbaar vond. Het Gerechtshof van Amsterdam heeft echter besloten dat Wilders alnog vervolgd moet 3 Zie: 13

14 worden. De uiting waarvan het MDI aangifte heeft gedaan, wordt ook in die procedure meegenomen Overige activiteiten MDI 3.1 Samenwerking en overleg Art.1 In 2006 was het MDI lid van de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten (LVADB). De LVADB is opgegaan in een nieuwe vereniging, Art.1, waarbij het voormalige Landelijk Bureau Racismebestrijding het stafbureau voert. Het MDI is geen lid van Art.1, maar werkt wel nauw samen met zowel de afzonderlijke antidiscriminatiebureau s (ADB s) als met het stafbureau. Het MDI heeft regelmatig overleg met de ADB s en het stafbureau van Art.1. Het MDI stuurt melders die melding maken van discriminatie in de fysieke wereld (niet op internet) door naar de ADB s. De ADB s sturen meldingen van discriminatie op het internet door naar het MDI. Overleg OM, Politie en MDI Het MDI heeft ongeveer vier keer per jaar overleg met het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD), het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de politie en de politie Amsterdam-Amstelland. Dit overleg heeft ten doel: De lopende aangiften van het MDI te bespreken De afhandeling van aangiften bespoedigen Afspraken maken over de manier waarop de strafrechtelijke aanpak van discriminatie kan worden verbeterd De politie en het OM een beeld te geven van wat er speelt op het internet. Meldpunt Cybercrime en NCTb In 2007 is het Meldpunt Cybercrime van start gegaan. Bij het Meldpunt Cybercrime (MCC), dat onderdeel is van de Politie, kunnen mensen melding maken van online terrorisme en kinderporno. Met het MCC wordt af en toe overlegd. Het MDI geregeld overlegd met de Nationale Coördinator Terrorisme bestrijding over zaken waarin online terrorisme en discriminatie elkaar raken en/of overlappen. Zo gaf het MDI in 2009 een presentatie op een expertmeeting van de NCTb in Den Haag en in Berlijn. 4 Voor meer informatie: 14

15 International Network Against Cyber Hate (INACH) Het MDI / Magenta is lid en mede-oprichter van INACH (www.inach.net),een internationaal verbond met leden in diverse Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. INACH legt zich toe op het bestrijden van discriminatie op het internet door middel van educatie, het verwijderen van uitingen en legal action. In de praktijk is dit netwerk ook bijzonder nuttig om informatie mee uit te wisselen en van elkaars ervaring en deskundigheid te profiteren. In 2009 was het MDI aanwezig op de members-meeting in Uppsala en betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse conferentie die dit jaar in Amsterdam plaats vond. Deskundigheidsbevordering Politie en OM In 2009 heeft het MDI op verschillende manieren bijgedragen aan deskundigsheids-bevordering bij het Openbaar Ministerie en de politie. Het MDI gaf in 2009 een training aan de taakaccenthouders discriminatie van de politie van de regio s Groningen en Friesland. Ook heeft het MDI zitting in de redactiecommissie van het Politie Kennis Net (PKN). 3.1 Projecten en Onderzoek Moderatortraining In 2007 heeft het MDI onderzoek gedaan naar de moderatie van de website telegraaf.nl, mede vanwege het grote aantal meldingen dat het MDI ontving over deze site. Alle aanbevelingen die uit het onderzoek volgden, zijn door telegraaf.nl opgevolgd, waaronder het trainen van de moderatorgroep (overigens uitbesteed aan noviafacts.nl) in het herkennen en bestrijden van online discriminatie. De eerste training is gegeven in 2007 en ook in 2009 heeft het MDI deze training weer verzorgd voor een uitgebreide en anders samengestelde moderatorgroep. Communicatie Strategie In 2009 heeft het MDI een communicatie strategie ontwikkeld. Deze strategie zal in 2010 worden geïmplementeerd en de website zal er op worden aangepast. Organisatie ontwikkeling In 2009 schreef het MDI protocollen voor het invoeren van een Klachtencommissie en een Raad van Advies. Beiden zullen het MDI vanaf zomer 2010 versterken. Onderzoek In 2009 heeft het MDI het onderzoek wat betreft het in kaart brengen van 15

16 extreem-rechtse websites gericht op de Nederlandse samenleving uitgebracht. Dit onderzoek is onder andere verspreid op de conferentie gezamenlijke aanpak discriminatie. Het MDI heeft in 2009 stappen gezet in het onderzoek naar de moderatie op een aantal grote op Nederland gerichte interactieve websites met onder meer de bedoeling best practices te signaleren. Dit onderzoek liep door een servercrash bij het MDI vertraging op maar zal begin 2010 worden afgerond. Jongerenproject RU4Real?! In 2009 heeft het MDI samen met de Nationale Jeugdraad het RU4REAL project, gericht op jongeren, uitgevoerd. Het MDI signaleerde eerder dat het relatief weinig meldingen ontvangt van jongeren. Dit terwijl een groot deel van de gevonden strafbare uitingen vaak door jongeren lijkt te worden gedaan en worden aangetroffen op websites die op jongeren zijn gericht. Met dit project brachten het MDI en de NJR online tolerantie op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht. De jongeren die deel hebben genomen aan de kick-off, het offline event en / of de website hebben bezocht (www.toleranceonline.nl/ru4real) zullen een beter besef hebben gekregen van de betekenis van discriminatie op het internet. Hopelijk heeft dit een spin-off op hun gedrag en zullen zij bewuster omgaan met de berichten die zij ontvangen, lezen en plaatsen. 4. Discriminatiegronden 4.1 Inleiding Het MDI registreert uitingen van discriminatie op internet, onder meer op discriminatiegrond, om inzicht te krijgen in de maatschappelijke ontwikkelingen in deze. Het MDI gaat daarbij uit van de in het Wetboek van Strafrecht 5 genoemde discriminatiegronden, te weten: ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, geslacht en lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. In onderstaande tabellen wordt het totale aantal bij het MDI gemelde uitingen per discriminatiegrond weergegeven en het aantal uitingen daarvan dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld. Ook het aantal uitingen dat als tendentieus is beoordeeld, is in de laatste tabel meegenomen. Een tendentieuze uiting is een uiting die op zichzelf niet strafbaar is, maar die wel mee kan helpen de context van de uitingen op een locatie te bepalen. Het MDI beoordeelt uitingen altijd in hun context om de strafbaarheid ervan te beoordelen. 5 Art. 137c t/m g van het Wetboek van Strafrecht 16

17 Tabel 2. Uitingen per discriminatiegrond Antisemitisme Haat tegen moslims discriminatie op grond van overige afkomst Haat tegen homo's 'anti-zwart racisme' of Afrofobie discriminatie van Marokkanen Haat tegen homo's Discriminatie van Turken Discriminatie op grond van ras asielzoekers/vluchtingen/illegalen Roma en Sinti Aziaten autochtone Nederlanders anti-zwart racisme of Afrofobie discriminatie van Marokkanen discriminatie van Turken overige afkomst Het begrip 'ras' dient, overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie en vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, ruim te worden uitgelegd. Dit begrip omvat tevens huidskleur, afkomst of nationale herkomst dan wel etnische afstamming. 7 Discriminatie van Surinamers, Antillianen, Afrikanen 8 Gebruik van de begrippen allochtonen, migranten, buitenlanders, Duitsers, Polen, etc. 17

18 Antisemitisme antisemitisme waarvan holocaust-ontkenning Discriminatie op grond van religie/levensovertuiging Islam andere religie of levensovertuiging Discriminatie op andere gronden geslacht handicap seksuele gerichtheid leeftijd Tabel 3. Strafbare uitingen in 2009 per discriminatiegrond Discriminatie op grond van ras totaal strafbaar Roma en Sinti 2 0 Aziaten 18 3 autochtone Nederlanders 24 8 anti-zwart racisme of Afrofobie discriminatie van Marokkanen discriminatie van Turken overige afkomst Gebruik van de begrippen allochtonen, migranten, buitenlanders, Duitsers, Polen, etc. 18

19 Antisemitisme totaal strafbaar antisemitisme waarvan holocaust-ontkenning Discriminatie op grond van religie/levensovertuiging totaal strafbaar Islam andere religie of levensovertuiging Discriminatie op andere gronden totaal strafbaar geslacht 8 - handicap 7 4 seksuele gerichtheid leeftijd Antisemitisme ANNE FRANK anne frank ZAT IN DE KAST zat in de kast ZE WERD GEVONDEN EN VERGAST, ZE WERD GEVONDEN EN VERGAST, ZE WERD GEVONDEN EN VERGAAAST HAMMAS HAMMAS JODEN AAN HET GASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (Uiting is na verzoek verwijderd.) Ook in 2009 is het aantal uitingen van antisemitisme dat bij het MDI is gemeld erg hoog. 399 uitingen van antisemitisme werden gemeld, waarvan er 258 door het MDI als strafbaar zijn beoordeeld. Hiervan hadden 41 uitingen mede betrekking op het ontkennen van de holocaust. Van deze 258 uitingen zijn 183 uitingen op verzoek van het MDI verwijderd. Van twee uitingen is aangifte gedaan. Een aantal meldingen betrof uitingen op de site Tegen deze site is eerder aangifte gedaan, maar politie onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie er achter deze site schuilgaan. 19

20 Sinds de oprichting van het MDI is antisemitisme op het internet onverminderd hevig aanwezig. Met name uit extreemrechtse hoek, van oudsher goed vertegenwoordigd op het internet, zijn nog steeds sterk antisemitische geluiden te horen. Maar evenals afgelopen jaren is de meerderheid van de strafbaar antisemitische uitingen niet te vinden extreemrechtse sites maar op grote interactieve websites als YouTube, Hyves en Marokko.nl. De toename van antisemitisme op het internet in 2009 is lijn met de ontwikkelingen in Europa op het terrein van antisemitsime en Holocaust ontkenning. 10 De meldingen die binnenkwamen in Januari 2009 over antisemitische uitingen als gevolg van de Israelische inval in Gaza verklaren een gedeelte van de nieuwe stijging. Kritiek op Israelisch beleid vindt vaak een uitweg in antisemitisme. 4.3 Haat tegen moslims "De moslims zijn een blok aan het been van Nederland. Helaas zijn ze de beste met een grote bek. Nou dat waren de Joden ook. Daar liep het ook niet goed mee af. Dus moslims als jullie leugens en een grote bek willen hebben kunnen jullie beter naar jullie kutlandjes gaan. Hier houdt het zometeen op voor jullie.." (uiting is op verzoek van het MDI verwijderd.) In 2009 zijn bij het MDI 182 uitingen van haat tegen moslims gemeld waarvan er 75 als strafbaar zijn beoordeeld. Dit zijn er minder dan de afgelopen jaren. Van deze 75 uitingen zijn er 62 op verzoek van het MDI verwijderd. Vijf van de niet verwijderde uitingen betreffen comments op video s van Dit reflecteerd de problemen die het MDI ondervindt met het verwijderd krijgen van strafbare content van YouTube. Moslims krijgen als groep de afgelopen jaren veel aandacht in het publieke debat. Sinds de aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh en de opkomst van rechtspopulistische geluiden in de politiek en een verscherpt maatschappelijk debat. Deze tendens heeft al jaren zijn weerslag op het internet. Waar het publieke debat over moslims op straat, op televisie en in kranten al heftig wordt gevoerd, vallen op het internet niet zelden alle remmingen weg en worden moslims vaak op zeer grove manier beledigd. Het is opvallend dat dit jaar een daling in de meldingen en uitingen te zien is. De oorzaak van deze daling is 10 Zie bijvoorbeeld 'Antisemitism worldwide: 2008/9 General Analysis' van de European Jewish Congress en het Worldwide Jewish Congress: 20

Monitor Rassendiscriminatie 2009

Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Redactie Igor Boog (landelijk expertisecentrum van Art.1) Wies Dinsbach (landelijk expertisecentrum van Art.1) Jaap van Donselaar (Universiteit

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008 Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet Jaarverslag 2008 Het Meldpunt Kinderporno op Internet wordt financieel gesteund door het Ministerie van Justitie en het Europese Commissie

Nadere informatie

ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND

ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND CRI(2013)39 Version néerlandaise Dutch version ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND (vierde monitoringcyclus) Goedgekeurd op 20 juni 2013 Gepubliceerd op 15 oktober 2013 ECRI Secretariat Directorate General II

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca & Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Landelijke Vereniging van Anti

Nadere informatie

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Kerncijfers 2012-2014 Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Tekst en samenstelling Wies Dinsbach (zelfstandig onderzoeker)

Nadere informatie

Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Antisemitisme onder jongeren in Nederland Antisemitisme onder jongeren in Nederland Oorzaken en triggerfactoren Ron van Wonderen Willem Wagenaar anne frank stichting Antisemitisme onder jongeren in Nederland Oorzaken en triggerfactoren Ron van

Nadere informatie

Discriminatie op internet: wat doen we eraan?

Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Discriminatie op internet: wat doen we eraan? 235 Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Dr. mr. M. van der Linden-Smith 1 INLEIDING Internet is ook niet meer wat het was. Met enige nostalgie kijk

Nadere informatie

Monitor Racisme & Extremisme

Monitor Racisme & Extremisme Monitor Racisme & Extremisme negende rapportage Onder redactie van Peter R. Rodrigues en Jaap van Donselaar Anne Frank Stichting Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden instituut Bestuurskunde Monitor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Voortgangsbrief discriminatie 2012 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Monitor Racisme & Extremisme

Monitor Racisme & Extremisme Monitor Racisme & Extremisme achtste rapportage Onder redactie van Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues Anne Frank Stichting Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden Departement Bestuurskunde

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatiemeldingen Midden- en West-Brabant

Feitenkaart Discriminatiemeldingen Midden- en West-Brabant Feitenkaart Discriminatiemeldingen Midden- en West-Brabant Inhoud Inleiding... 2 Meldingen van discriminatie... 3 Aard van de discriminatie... 4 Discriminatiegrond... 6 Maatschappelijk terrein... 9 Herkomst

Nadere informatie

Discrimineert de politie?

Discrimineert de politie? Discrimineert de politie? Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat! Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek

Nadere informatie

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013 Straatsburg, 20 juni 2013 Beperkte verspreiding ACFC/OP/II(2013)003 ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni

Nadere informatie

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Colofon ACB Kenniscentrum, november 2010 Auteurs: Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Schadevergoeding na discriminatie

Schadevergoeding na discriminatie 2014 Schadevergoeding na discriminatie Ieder1Gelijk Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen Opdrachtgever: Ieder1Gelijk Praktijkbegeleider: dhr. drs. R. Sluijs Docentbegeleider: mw. mr. L. Russo Tweede

Nadere informatie

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2012

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2012 2012 Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2012 CIDI komt op voor het recht van Joden op een veilig leven - HIER en in Israel Elise Friedmann - Guy Muller - Den Haag, mei 2013 CIDI - Centrum Informatie

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Arnoud Engelfriet De wet op internet

Arnoud Engelfriet De wet op internet De wet op internet De belangrijkste wetgeving voor internetters, uitgelegd in heldere taal. Van online auteursrecht, privacy en aansprakelijkheid van bloggers en forumsites tot computercriminaliteit en

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES

Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES MONITOR MOSLIM DISCRIMI- NATIE Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES MONITOR MOSLIM DISCRIMINATIE Ineke van der Valk IMES REPORT SERIES Dit onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de

Nadere informatie

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Colofon Nationaal

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet Arnoud Engelfriet Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet editie 2010 Arnoud Engelfriet Uitgeverij: Ius Mentis B.V. - recht

Nadere informatie