Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2009

2 Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon MDI: Meldingen: Website: Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VROM 2010 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet, Amsterdam 2

3 Bestuur en medewerkers Het bestuur van Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet bestaat uit: Dhr. Drs. Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat, voorzitter Dhr. O. (Onno) Rodbard, penningmeester Mw. S.H.C. (Suzette) Bronkhorst, secretaris De medewerkers van het Meldpunt Discriminatie Internet zijn: Mw. A. Evenhuis, projecten / onderzoek Mw. S. Jansen, coördinator Dhr. D. Veenboer, meldingen Dhr. J. van der Krogt, onderzoek 3

4 Inhoudsopgave 1. MDI Jaarverslag 2009 : een overzicht Discriminatiegronden en de cijfers 6 Tabel 1. Categorieën waarover het MDI in 2009 de meeste strafbare uitingen registreerde Ontwikkelingen in online discriminatie 8 2. Activiteiten MDI: Meldingsafhandeling en aangiften Werkwijze MDI Verwijdering van uitingen Aangiftebeleid Aangiften gedaan in Afhandeling aangiften in Rechtszaken Andere ontwikkelingen in MDI-zaken Overige activiteiten MDI Samenwerking en overleg Projecten en Onderzoek Discriminatiegronden Inleiding 16 Tabel 2. Uitingen per discriminatiegrond 17 Tabel 3. Strafbare uitingen in 2009 per discriminatiegrond Antisemitisme Haat tegen moslims Andere godsdiensten of levensovertuiging Discriminatie van autochtone Nederlanders Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid Discriminatie van Marokkanen Discriminatie van Turken Discriminatie van mensen met een donkere huidskleur Discriminatie op grond van overige afkomst Discriminatie op andere gronden 24 4

5 4.12 Uitingen per medium/locatie 26 Tabel 4: Uitingen per medium/locatie Overige resultaten in cijfers 27 Tabel 5. Meldingen en uitingen 27 Tabel 6. Beoordeling van de uitingen 27 Tabel 7. Afhandeling door MDI 28 Tabel 8. Resultaat verzoek tot verwijdering 29 Tabel 9. Meldingen per categorie melder 29 Tabel 10. Meldingen per bestemming 29 5

6 1. MDI Jaarverslag 2009 : een overzicht 2009 in het kort: het MDI ontving meer meldingen dan in 2008; Echter het aantal uitingen en met name het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld daalde; Een groter aantal van de gemelde uitingen was reeds verwijderd (9%); De categorie antisemitisme is in 2009 de categorie waarin de meeste strafbare uitingen vallen. Het MDI heeft in meldingen ontvangen over 1377 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee weer iets gestegen (1046 in 2007, 1226 in 2008). Het aantal uitingen is licht gedaald (1501 in 2008). Dat betekent dat meer mensen meldden over dezelfde uitingen. Het aantal uitingen dat het MDI als strafbaar heeft beoordeeld is afgenomen van 899 naar Meldingen, Uitingen, Strafbare uitingen Meldingen Uitingen Strafbare uitingen Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gedaald aantal als strafbaar beoordeelde uitingen in In 2008 was er een aantal sites met een zeer groot aantal strafbare uitingen, landstorm records, server666 en moppensites. In 2009 zijn er niet zulke grote klusters van strafbare uitingen aangetroffen. Daarnaast lijkt de moderatie van websites in 2009 iets verbeterd, van de gemelde uitingen was 9% al verwijderd door de site zelf op het moment dat het MDI de melding behandelde. 6

7 1.1 Discriminatiegronden en de cijfers Tabel 1. Categorieën waarover het MDI in 2009 de meeste strafbare uitingen registreerde Uiting en Straf - baar Uiting en Uiting en Uiting en Uiting en Strafbaar Strafbaar Strafbaar Strafbaar Haat tegen Moslims Antisemitisme Discriminatie van Marokkanen 'Antizwart racisme' of Afrofobie Discriminatie van Turken Discriminatie op grond van overige afkomst Haat tegen homo's In 2009 hadden de meeste strafbare uitingen betrekking op haat tegen joden. Er werden 399 uitingen gemeld, waarvan er 253 uitingen als strafbaar werd beoordeeld. Daarmee is een lichte steiging te zien ten opzichte van vorig jaar. Het is met name opmerkelijk dat waar andere categorieen krompen, de categorie antisemitisme steeg. 7

8 Antisemitisme is, hoewel het aantal uitingen lager is dan vorig jaar, nog steeds een probleem op het internet. Waar vroeger extreemrechts verantwoordelijk was voor de grote meerderheid van de antisemitische uitingen, lijkt antisemitisme zich te verbreden. Veel vaker dan voorheen worden antisemitische uitingen aangetroffen op mainstream interactieve websites. Het uitbreken van de Gaza-oorlog heeft eind 2008, begin 2009, voor een opleving van antisemitische uitingen gezorgd. Er werden in 2009 ook fors meer uitingen van haat tegen homo's gemeld. In 2009 is het aantal meldingen en uitingen in deze categorie hoger dan ooit. Het aantal als strafbaar beoordeelde uitingen daalde echter ten opzichte van vorig jaar. 1.3 Ontwikkelingen in online discriminatie In 2009 zijn profielenwebsites, zoals Hyves, de videosite YouTube, en fora als Marokko.nl een belangrijke bron van discriminerende uitingen. De meeste van deze websites zijn bereid om met het MDI samen te werken, in de meerderheid van de gevallen lukt het dan ook om discriminerende uitingen op deze sites snel verwijderd te krijgen. Een uitzondering op deze regel is de site YouTube.com, waarmee het MDI in 2009 veel problemen ondervond. Interactieve websites (waaronder interactieve weblogs en webfora) maken net als in voorgaande jaren het overgrote deel uit van de meldingen bij het MDI. In de grote meerderheid van de gevallen zijn het de bezoekers van websites die strafbare discriminerende uitingen doen. Het MDI verzoekt dan de beheerder, moderator of eigenaar van de website deze uitingen te verwijderen en benadrukt dat het van groot belang is om zelf actief te modereren en niet een verzoek van het MDI af te wachten. In 2009 werden 486 verzoeken tot verwijdering gestuurd, waar in 407 gevallen gehoor aan werd gegeven. Het verwijderingspercentage ligt daarmee in 2009 op iets meer dan 86%. Dit betekent dat 86% van de uitingen waarover een verzoek tot verwijdering is gestuurd ook daadwerkelijk is verwijderd. 1 Dat cijfer ligt iets lager dan vorig jaar (91%) en het jaar daarvoor (90%). 1 Niet over alle strafbare uitingen wordt een verzoek tot verwijdering gestuurd. Zie hoofstuk 2 voor meer informatie. 8

9 2. Activiteiten MDI: Meldingsafhandeling en aangiften De belangrijkste activiteit van het MDI is het afhandelen van meldingen. Hieronder wordt uitgelegd welke werkwijze het MDI hanteert bij het afhandelen van meldingen en het verzoeken tot verwijderen van uitingen. De cijfers per discriminatiegrond zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 Discriminatiegronden en de overige cijfers in hoofdstuk 5 Resultaten in cijfers. Daarna wordt stilgestaan bij het aangiftebeleid van het MDI en worden alle aangiften kort besproken. Tot slot wordt uitgelegd wat in 2009 met de aangiften van het MDI is gebeurd. 2.1 Werkwijze MDI Het MDI ontvangt alleen meldingen per . Om een melding in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk om te weten welke uiting een melder discriminerend vindt en waar deze uiting zich op het internet bevindt. Als de uiting kan worden teruggevonden en in Nederland wordt gehost of op Nederland is gericht, dan toetst het MDI op basis van de wet en de jurisprudentie of de uiting ook strafbaar is. Als dat het geval is, dan wordt doorgaans een verzoek tot verwijdering gestuurd. Het MDI is in eerste instantie gericht op het laten verwijderen van discriminerende uitingen op het internet. Deze werkwijze levert op de korte termijn een duidelijk resultaat op: de gemelde uiting is niet meer online. Voor melders is het belangrijk om te zien dat het doen van een melding nut heeft. Daarnaast probeert het MDI beheerders van websites ertoe te bewegen de door hen beheerde sites te modereren en discriminerende uitingen zelf te verwijderen. Het sturen van verzoeken tot verwijdering is daartoe een belangrijk middel. Op deze manier hoopt het MDI discriminerende uitingen te voorkomen. 2.2 Verwijdering van uitingen Het MDI doet niet over alle gemelde strafbare uitingen een verzoek tot verwijdering. Als de uitingen op een website worden aangetroffen waar al een aangifte tegen loopt, dan worden de uitingen aan het aangiftedossier toegevoegd. Ook wordt altijd eerst gecontroleerd of een strafbare uiting nog online staat, indien dit niet zo is wordt vanzelfsprekend geen verzoek tot verwijdering verstuurd. In 2009 werd over 486 van de 574 gemelde strafbare uitingen is wel een verzoek tot verwijdering ingediend, dat is 84%. Vorig jaar lag dit percentage op 86. In 2007 was dit nog 80% en de jaren ervoor meestal tussen de 50 en 60%. In 2009 zijn dus weer relatief veel verzoeken tot verwijdering gestuurd, ook naar websites waar 9

10 de verwijderbereidheid als zeer laag is ingeschat. Van deze verzoeken is 86% opgevolgd. Dat betekent dat het MDI in totaal bijna 71% van de gemelde strafbare uitingen van het internet heeft laten verwijderen. Dat percentage is lager dan vorig jaar (78%), maar hoger dan eerdere jaren, waar het meestal rond de 60% lag. Van de overige 22% van de gemelde strafbare uitingen, is in sommige gevallen aangifte gedaan of zijn de uitingen toegevoegd aan een reeds bestaand aangiftedossier. Een verzoek tot verwijdering wordt bijna altijd verstuurd naar de eigenaar of beheerder van de website (zie hoofstuk 5 tabel 3). De provider zelf wordt vrijwel nooit benaderd omdat die veel minder bemoeienis heeft met de inhoud van een website. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat als een website bij een provider offline wordt gehaald, die zeer snel bij een nieuwe provider weer online is. 2.3 Aangiftebeleid Er wordt overwogen om aangifte te doen indien degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen en/of het openbaren van een discriminerende uiting, niet wil meewerken aan verwijdering. Het MDI streeft er naar altijd een verzoek tot verwijdering te doen. Echter, bij sommige extreme uitingen, recidivisme of in andere gevallen, doet het MDI soms aangifte zonder een verzoek tot verwijdering te sturen. Een spoedige afhandeling van aangiften en vervolging is van groot belang voor het werk van het MDI. Weliswaar is het MDI in eerste instantie gericht op het doen van verzoeken tot verwijdering, maar als deze procedure niet effectief blijkt is een adequate strafrechtelijke aanpak de enige manier om tegen strafbare uitingen op te treden. Een succesvolle afhandeling van aangiften is dus noodzakelijk als stok achter de deur voor het werk van het MDI. Daarnaast helpt jurisprudentie het MDI om uitingen beter te beoordelen. De belangrijkste reden voor een goede strafrechtelijke aanpak van discriminerende uitingen is om te laten zien dat niet alles mag op het internet: ook op het internet kent de vrijheid van meningsuiting grenzen. Het nadeel van een aangifte is dat er vaak jaren verstrijken tussen het moment van aangifte en een eventuele veroordeling. Juist voor discriminerende uitingen op het internet is het van belang dat een aangifte zo snel mogelijk wordt opgepakt. Discriminerende uitingen op het internet blijven immers staan, in tegenstelling tot de meeste uitingen die buiten het internet worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat mensen keer op keer kunnen worden beledigd door dezelfde uiting. Zeker nu met behulp van zoekmachines met gemak (en vaak onbedoeld) oude uitingen 10

11 kunnen worden opgeroepen is het zaak dat aangiftes snel worden opgepakt. 2.4 Aangiften gedaan in 2009 In 2009 deed het MDI zes keer aangifte van overtreding van art. 137c t/m 137g van het Wetboek van Strafrecht. Per aangifte worden vaak vele uitingen die door het MDI als strafbaar zijn beoordeeld tegelijk meegenomen. Hieronder worden de zes zaken kort besproken. 1. Extreemrechtse gadgets Op de site van een extreemrechtse partij worden in de webshop verschillende gadgets aangeboden. Begin 2009 kreeg het MDI een melding waarin werd gesteld dat sommige van deze gadgets discriminerende uitingen bevatten. In de webshop kan men onder andere sleutelhangers kopen met een keltisch kruis in de Nazi kleuren rood zwart en wit. Het MDI verzocht de partij de discriminerende gadgets uit het assortiment te halen. Toen dit werd geweigerd deed het MDI aangifte. 2. Antisemitische site In het begin van de zomer ontving het MDI melding van antisemitische teksten op een website. In bepaalde artikelen op deze site werden inderdaad discriminerende en haatzaaiende teksten aangetroffen. Zo vraagt de schrijver zich onder meer af waarom niet alle joden zijn vergast in 40-45, toen het nog kon. Nadat verzoeken tot verwijdering niet werden gehonoreerd deed het MDI aangifte tegen de beheerder van de site, tevens schrijver van de artikelen. 3. Anti-moslim mails Al in 2008 ontving het MDI melding van iemand die een had ontvangen met daarin uitingen discriminerend voor moslims. In de zomer van 2009 bleek de er opnieuw actief, hij stuurde nogmaals een antimoslim mail naar verschillende politici en plaatste de tekst van de mail ook online door ze te posten op verschillende fora. Het MDI deed aangifte tegen deze er/poster. 4. Conservatieve website In augustus ontving het MDI een melding van belediging van homo s in een artikel op een conservatieve website. In het artikel wordt onder meer gesteld dat het een feit is dat homo s die adopteren in de verleiding zullen komen om pedofiel gedrag te vertonen. Deze en andere uitingen werden door het MDI als strafbaar beoordeeld en een verzoek tot 11

12 verwijdering voor deze uitingen werd verstuurd. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven is aangifte gedaan. 5. Chatsite met scheldhoek Op een populaire chatsite worden regelmatig groffe discriminerende uitingen geplaatst. Bij het MDI kwamen verschillende meldingen waarin hiervan gewag werd gemaakt. Na herhaaldelijke verzoeken tot verwijdering van de discriminerende scheldpartijen besloot de site om de uitingen in een aparte rubriek te plaatsen. Deze rubriek is echter nog steeds voor iedereen zichtbaar en openbaar. De site weigerde om de uitingen geheel te verwijderen en het MDI deed aangifte. 6. Poster op rechtsextremistisch forum Jaarlijks krijgt het MDI verschillende meldingen binnen van discriminatie van joden op een rechtsextremistisch forum dat vanuit de VS wordt gehost. Daar het forum er op is gericht op extreemrechts in Nederland te faciliteren leidden verzoeken tot verwijdering niet tot resultaat. In 2009 wist het MDI de identiteit van een van de posters te achterhalen, die berichten plaatste die beledigend waren voor homo s, afrikanen, joden, marokkanen en turken. Het MDI deed aangifte. 2.5 Afhandeling aangiften in 2009 Begin 2009 waren er 18 aangiften in behandeling bij het Openbaar Ministerie uit eerdere jaren. De oudste aangifte komt uit In de loop van 2009 zijn zes aangiften geseponeerd. Van de zes geseponeerde aangiften zijn er vijf geseponeerd wegens ouderdom Rechtszaken In de loop van 2009 is een aantal aangiften van het MDI voor de rechter gebracht. Op 2 juni 2008 is een lid van het forum Polinco.net (inmiddels al geruime tijd offline) die daar racistische en discriminerende berichten plaatste onder de naam Joshadam, vrijgesproken door de Rechtbank Amsterdam. Opvallend is dat de rechtbank het internet niet openbaar achtte en slechts daarom vrijsprak. Die argumentatie is in diverse media (en door het MDI 2 ) met onbegrip ontvangen. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In november 2009 diende dit hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam die de man veroordeelde tot 900 euro boete. Het gerechtshof, verwijzend naar een eerdere uitspraak, stelt dat door gebruik te maken van het internet welbewust wordt gekozen voor een 2 Lees hier meer: 12

13 medium met een groot potentieel publieksbereik (Hof Amsterdam 20 juni 2008, LJN BD7024) In januari 2009 werden diverse bestuursleden van de inmiddels opgeheven extreemrechtse partij Nationale Alliantie veroordeeld voor discriminerende uitingen op het forum van de partij. Zij deden de uitingen hoofdzakelijk niet zelf, maar waren als beheerder en moderator verantwoordelijk voor wat er op hun forum gebeurde. De rechtbank vond de uitingen dermate ernstig, dat een fors hogere straf werd opgelegd dan het Openbaar Ministerie eiste. De voormalige leider van de Nationale Alliantie, Jan Teijn, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een werkstraf van 120 uur 3. De penningmeester van de Nationale Alliantie werd in september 2009 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In april 2009 werd de weblogger van misdefinitie.nl vrijgesproken van strafbare discriminatie op zijn weblog. Deze uitspraak is verrassend en lijkt in strijd met eerdere jurisprudentie. De rechtbank overwoog onder andere dat allochtonen geen groep zijn zoals bedoeld in art.137c en dat de term berberaap hoewel weinig flatteus niet beledigend is voor moslims. Het OM is in beroep tegen de uitspraak, het is nog niet bekend wanneer dit hoger beroep zal dienen Andere ontwikkelingen in MDI-zaken Naast bovengenoemde zaken die voor de rechter zijn gebracht, heeft het Openbaar Ministerie in meer zaken actie ondernomen. In augustus 2009 heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de website landstorm records.org gestaakt. Op de site konden bezoekers neonazi-propaganda bestellen, zoals cd's, T-shirts en computerspellen. Het is niet gelukt de eigenaar van deze site te achterhalen, zodat geen vervolging kon worden ingesteld. Het achterhalen van de identiteit van de eigenaar werd bemoeilijkt door het feit dat de site in de Verenigde Staten werd gehost. Een verzoek aan de Verenigde Staten om de persoonsgegevens van deze persoon aan te leveren werd niet gehonoreerd. De site is inmiddels wel uit de lucht. De aangifte van een uitspraak van Wilders was in 2008 geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie de uiting, in combinatie met aangiften over andere uitspraken, niet strafbaar vond. Het Gerechtshof van Amsterdam heeft echter besloten dat Wilders alnog vervolgd moet 3 Zie: 13

14 worden. De uiting waarvan het MDI aangifte heeft gedaan, wordt ook in die procedure meegenomen Overige activiteiten MDI 3.1 Samenwerking en overleg Art.1 In 2006 was het MDI lid van de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten (LVADB). De LVADB is opgegaan in een nieuwe vereniging, Art.1, waarbij het voormalige Landelijk Bureau Racismebestrijding het stafbureau voert. Het MDI is geen lid van Art.1, maar werkt wel nauw samen met zowel de afzonderlijke antidiscriminatiebureau s (ADB s) als met het stafbureau. Het MDI heeft regelmatig overleg met de ADB s en het stafbureau van Art.1. Het MDI stuurt melders die melding maken van discriminatie in de fysieke wereld (niet op internet) door naar de ADB s. De ADB s sturen meldingen van discriminatie op het internet door naar het MDI. Overleg OM, Politie en MDI Het MDI heeft ongeveer vier keer per jaar overleg met het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie (LECD), het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de politie en de politie Amsterdam-Amstelland. Dit overleg heeft ten doel: De lopende aangiften van het MDI te bespreken De afhandeling van aangiften bespoedigen Afspraken maken over de manier waarop de strafrechtelijke aanpak van discriminatie kan worden verbeterd De politie en het OM een beeld te geven van wat er speelt op het internet. Meldpunt Cybercrime en NCTb In 2007 is het Meldpunt Cybercrime van start gegaan. Bij het Meldpunt Cybercrime (MCC), dat onderdeel is van de Politie, kunnen mensen melding maken van online terrorisme en kinderporno. Met het MCC wordt af en toe overlegd. Het MDI geregeld overlegd met de Nationale Coördinator Terrorisme bestrijding over zaken waarin online terrorisme en discriminatie elkaar raken en/of overlappen. Zo gaf het MDI in 2009 een presentatie op een expertmeeting van de NCTb in Den Haag en in Berlijn. 4 Voor meer informatie: 14

15 International Network Against Cyber Hate (INACH) Het MDI / Magenta is lid en mede-oprichter van INACH (www.inach.net),een internationaal verbond met leden in diverse Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. INACH legt zich toe op het bestrijden van discriminatie op het internet door middel van educatie, het verwijderen van uitingen en legal action. In de praktijk is dit netwerk ook bijzonder nuttig om informatie mee uit te wisselen en van elkaars ervaring en deskundigheid te profiteren. In 2009 was het MDI aanwezig op de members-meeting in Uppsala en betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse conferentie die dit jaar in Amsterdam plaats vond. Deskundigheidsbevordering Politie en OM In 2009 heeft het MDI op verschillende manieren bijgedragen aan deskundigsheids-bevordering bij het Openbaar Ministerie en de politie. Het MDI gaf in 2009 een training aan de taakaccenthouders discriminatie van de politie van de regio s Groningen en Friesland. Ook heeft het MDI zitting in de redactiecommissie van het Politie Kennis Net (PKN). 3.1 Projecten en Onderzoek Moderatortraining In 2007 heeft het MDI onderzoek gedaan naar de moderatie van de website telegraaf.nl, mede vanwege het grote aantal meldingen dat het MDI ontving over deze site. Alle aanbevelingen die uit het onderzoek volgden, zijn door telegraaf.nl opgevolgd, waaronder het trainen van de moderatorgroep (overigens uitbesteed aan noviafacts.nl) in het herkennen en bestrijden van online discriminatie. De eerste training is gegeven in 2007 en ook in 2009 heeft het MDI deze training weer verzorgd voor een uitgebreide en anders samengestelde moderatorgroep. Communicatie Strategie In 2009 heeft het MDI een communicatie strategie ontwikkeld. Deze strategie zal in 2010 worden geïmplementeerd en de website zal er op worden aangepast. Organisatie ontwikkeling In 2009 schreef het MDI protocollen voor het invoeren van een Klachtencommissie en een Raad van Advies. Beiden zullen het MDI vanaf zomer 2010 versterken. Onderzoek In 2009 heeft het MDI het onderzoek wat betreft het in kaart brengen van 15

16 extreem-rechtse websites gericht op de Nederlandse samenleving uitgebracht. Dit onderzoek is onder andere verspreid op de conferentie gezamenlijke aanpak discriminatie. Het MDI heeft in 2009 stappen gezet in het onderzoek naar de moderatie op een aantal grote op Nederland gerichte interactieve websites met onder meer de bedoeling best practices te signaleren. Dit onderzoek liep door een servercrash bij het MDI vertraging op maar zal begin 2010 worden afgerond. Jongerenproject RU4Real?! In 2009 heeft het MDI samen met de Nationale Jeugdraad het RU4REAL project, gericht op jongeren, uitgevoerd. Het MDI signaleerde eerder dat het relatief weinig meldingen ontvangt van jongeren. Dit terwijl een groot deel van de gevonden strafbare uitingen vaak door jongeren lijkt te worden gedaan en worden aangetroffen op websites die op jongeren zijn gericht. Met dit project brachten het MDI en de NJR online tolerantie op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht. De jongeren die deel hebben genomen aan de kick-off, het offline event en / of de website hebben bezocht (www.toleranceonline.nl/ru4real) zullen een beter besef hebben gekregen van de betekenis van discriminatie op het internet. Hopelijk heeft dit een spin-off op hun gedrag en zullen zij bewuster omgaan met de berichten die zij ontvangen, lezen en plaatsen. 4. Discriminatiegronden 4.1 Inleiding Het MDI registreert uitingen van discriminatie op internet, onder meer op discriminatiegrond, om inzicht te krijgen in de maatschappelijke ontwikkelingen in deze. Het MDI gaat daarbij uit van de in het Wetboek van Strafrecht 5 genoemde discriminatiegronden, te weten: ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, geslacht en lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. In onderstaande tabellen wordt het totale aantal bij het MDI gemelde uitingen per discriminatiegrond weergegeven en het aantal uitingen daarvan dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld. Ook het aantal uitingen dat als tendentieus is beoordeeld, is in de laatste tabel meegenomen. Een tendentieuze uiting is een uiting die op zichzelf niet strafbaar is, maar die wel mee kan helpen de context van de uitingen op een locatie te bepalen. Het MDI beoordeelt uitingen altijd in hun context om de strafbaarheid ervan te beoordelen. 5 Art. 137c t/m g van het Wetboek van Strafrecht 16

17 Tabel 2. Uitingen per discriminatiegrond Antisemitisme Haat tegen moslims discriminatie op grond van overige afkomst Haat tegen homo's 'anti-zwart racisme' of Afrofobie discriminatie van Marokkanen Haat tegen homo's Discriminatie van Turken Discriminatie op grond van ras asielzoekers/vluchtingen/illegalen Roma en Sinti Aziaten autochtone Nederlanders anti-zwart racisme of Afrofobie discriminatie van Marokkanen discriminatie van Turken overige afkomst Het begrip 'ras' dient, overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie en vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, ruim te worden uitgelegd. Dit begrip omvat tevens huidskleur, afkomst of nationale herkomst dan wel etnische afstamming. 7 Discriminatie van Surinamers, Antillianen, Afrikanen 8 Gebruik van de begrippen allochtonen, migranten, buitenlanders, Duitsers, Polen, etc. 17

18 Antisemitisme antisemitisme waarvan holocaust-ontkenning Discriminatie op grond van religie/levensovertuiging Islam andere religie of levensovertuiging Discriminatie op andere gronden geslacht handicap seksuele gerichtheid leeftijd Tabel 3. Strafbare uitingen in 2009 per discriminatiegrond Discriminatie op grond van ras totaal strafbaar Roma en Sinti 2 0 Aziaten 18 3 autochtone Nederlanders 24 8 anti-zwart racisme of Afrofobie discriminatie van Marokkanen discriminatie van Turken overige afkomst Gebruik van de begrippen allochtonen, migranten, buitenlanders, Duitsers, Polen, etc. 18

19 Antisemitisme totaal strafbaar antisemitisme waarvan holocaust-ontkenning Discriminatie op grond van religie/levensovertuiging totaal strafbaar Islam andere religie of levensovertuiging Discriminatie op andere gronden totaal strafbaar geslacht 8 - handicap 7 4 seksuele gerichtheid leeftijd Antisemitisme ANNE FRANK anne frank ZAT IN DE KAST zat in de kast ZE WERD GEVONDEN EN VERGAST, ZE WERD GEVONDEN EN VERGAST, ZE WERD GEVONDEN EN VERGAAAST HAMMAS HAMMAS JODEN AAN HET GASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (Uiting is na verzoek verwijderd.) Ook in 2009 is het aantal uitingen van antisemitisme dat bij het MDI is gemeld erg hoog. 399 uitingen van antisemitisme werden gemeld, waarvan er 258 door het MDI als strafbaar zijn beoordeeld. Hiervan hadden 41 uitingen mede betrekking op het ontkennen van de holocaust. Van deze 258 uitingen zijn 183 uitingen op verzoek van het MDI verwijderd. Van twee uitingen is aangifte gedaan. Een aantal meldingen betrof uitingen op de site Tegen deze site is eerder aangifte gedaan, maar politie onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie er achter deze site schuilgaan. 19

20 Sinds de oprichting van het MDI is antisemitisme op het internet onverminderd hevig aanwezig. Met name uit extreemrechtse hoek, van oudsher goed vertegenwoordigd op het internet, zijn nog steeds sterk antisemitische geluiden te horen. Maar evenals afgelopen jaren is de meerderheid van de strafbaar antisemitische uitingen niet te vinden extreemrechtse sites maar op grote interactieve websites als YouTube, Hyves en Marokko.nl. De toename van antisemitisme op het internet in 2009 is lijn met de ontwikkelingen in Europa op het terrein van antisemitsime en Holocaust ontkenning. 10 De meldingen die binnenkwamen in Januari 2009 over antisemitische uitingen als gevolg van de Israelische inval in Gaza verklaren een gedeelte van de nieuwe stijging. Kritiek op Israelisch beleid vindt vaak een uitweg in antisemitisme. 4.3 Haat tegen moslims "De moslims zijn een blok aan het been van Nederland. Helaas zijn ze de beste met een grote bek. Nou dat waren de Joden ook. Daar liep het ook niet goed mee af. Dus moslims als jullie leugens en een grote bek willen hebben kunnen jullie beter naar jullie kutlandjes gaan. Hier houdt het zometeen op voor jullie.." (uiting is op verzoek van het MDI verwijderd.) In 2009 zijn bij het MDI 182 uitingen van haat tegen moslims gemeld waarvan er 75 als strafbaar zijn beoordeeld. Dit zijn er minder dan de afgelopen jaren. Van deze 75 uitingen zijn er 62 op verzoek van het MDI verwijderd. Vijf van de niet verwijderde uitingen betreffen comments op video s van Dit reflecteerd de problemen die het MDI ondervindt met het verwijderd krijgen van strafbare content van YouTube. Moslims krijgen als groep de afgelopen jaren veel aandacht in het publieke debat. Sinds de aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh en de opkomst van rechtspopulistische geluiden in de politiek en een verscherpt maatschappelijk debat. Deze tendens heeft al jaren zijn weerslag op het internet. Waar het publieke debat over moslims op straat, op televisie en in kranten al heftig wordt gevoerd, vallen op het internet niet zelden alle remmingen weg en worden moslims vaak op zeer grove manier beledigd. Het is opvallend dat dit jaar een daling in de meldingen en uitingen te zien is. De oorzaak van deze daling is 10 Zie bijvoorbeeld 'Antisemitism worldwide: 2008/9 General Analysis' van de European Jewish Congress en het Worldwide Jewish Congress: 20

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt. Jaarcijfers 1 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 2-77 666 6, fax 2-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl April 2 1 in cijfers 1 e lijnsactiviteiten Meldingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet

Meldpunt Discriminatie Internet Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2011 2011: Mainstreaming van discriminatie Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet

Meldpunt Discriminatie Internet Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2010 2010: Verharding Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl Meldingen: meldpunt@meldpunt.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2. Discriminatiegronden 8 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet

Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2013 1 2 Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet. Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta

Meldpunt Discriminatie Internet. Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta 1 Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta 2 Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl Meldingen: meldpunt@meldpunt.nl Website: www.meldpunt.nl Stichting Magenta, Meldpunt

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet. Voor een leefbaar en tolerant Internet

Meldpunt Discriminatie Internet. Voor een leefbaar en tolerant Internet Meldpunt Discriminatie Internet Voor een leefbaar en tolerant Internet Jaarverslag 2008 Meldpunt Discriminatie Internet Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta 2 Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet

Meldpunt Discriminatie Internet Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2012 Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl Meldingen: meldpunt@meldpunt.nl

Nadere informatie

Stichting Magenta. Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet

Stichting Magenta. Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2015 Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) Het MDI is een onderdeel van de Stichting Magenta Colofon Email MDI: buro@meldpunt.nl Meldingen:

Nadere informatie

MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET WWW.MELDPUNT.NL

MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET WWW.MELDPUNT.NL MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET WWW.MELDPUNT.NL JAARVERSLAG 2005 Geachte meneer/mevrouw, Ik ben speler in een spel, dat kan je op internet downloaden en dan online spelen. Maar er zijn een heleboel racisten

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet. Meldpunt. www.meldpunt.nl

Meldpunt Discriminatie Internet. Meldpunt. www.meldpunt.nl Meldpunt Discriminatie Internet Meldpunt Discriminatie Internet www.meldpunt.nl Jaarverslag 2004 0 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl

Nadere informatie

Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2014

Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet. Jaarverslag 2014 Stichting Magenta Afdeling Meldpunt Discriminatie Internet Jaarverslag 2014 Voordat je spreekt, laat je woorden door deze drie filters gaan. Bij de eerste filter, vraag jezelf af, is het waar? Bij de tweede,

Nadere informatie

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt. Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl Februari 2003 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Internet. www.meldpunt.nl

Meldpunt Discriminatie Internet. www.meldpunt.nl Meldpunt Discriminatie Internet www.meldpunt.nl Jaarverslag 2003 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Plak jij een etiket op mensen?

Plak jij een etiket op mensen? Plak jij een etiket op mensen? Een vooroordeel is erger dan je denkt 1 Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Iedereen is anders Iedereen is anders. Bekijk de kinderen

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Meldingen van discriminatie Discriminatie betekent letterlijk onderscheid maken. Maar niet ieder onderscheid staat gelijk aan discriminatie.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 Rapport Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond heeft geweigerd zijn schriftelijke aangifte van 17 oktober 2000

Nadere informatie

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. Stam Tel nr: Nummer: 15A.00335 Datum: 30 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: n.v.t.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen werkzaam in de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Aantal meldingen per jaar

Aantal meldingen per jaar WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2014 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland DIS Crim INATIE Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland TNN Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de emancipatie- en belangenorganisatie voor transgender personen in Nederland.

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland?

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland? 30 mei 2016 Onderzoek: Racisme in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Haat tegen Marokkanen en Antisemitisme op Twitter

Haat tegen Marokkanen en Antisemitisme op Twitter Haat tegen Marokkanen en Antisemitisme op Twitter Scanneronderzoek door het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) www.meldpunt.nl Meldpunt Discriminatie Internet,19 mei 2014 Samenstelling: Ronald Eissens

Nadere informatie

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?!

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?! Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) Handicap/ Chronische ziekte Politieke gezindheid Ras te oud voor je baas?! te homo voor je buren?! te zwanger voor contractverlenging?! te allochtoon voor de discotheek?!

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) In maart 2012 heeft DMG haar jaarcijfers gepubliceerd aan de subsidiërende gemeenten. Hier volgen enkele cijfers en bevindingen uit het jaarverslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving sector staats- en bestuursrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Inleiding Van 22 juni tot en met 2 augustus is door de rijksoverheid een landelijke campagne gevoerd om discriminatie en de mogelijkheid om discriminatie

Nadere informatie

Vragenlijst voor blokkeren van informatie.

Vragenlijst voor blokkeren van informatie. Algemeen: Wij verzoeken u onderstaande vragen volledig te beantwoorden. Hiermee kunnen wij de rechtmatigheid van uw verzoek tot blokkeren van informatie onderzoeken en mogelijk snel afhandelen. Zonder

Nadere informatie

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS Inhoudsopgave: 1. Huisregels van Sportshowroom.nl pag. 2 2. Registratie van een account pag. 2 3. Plichten van bezoekers pag. 2 4. Spelregels en kwaliteitseisen pag. 3

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0245/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0245/ EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 24.3.2014 A7-0245/2014 VERSLAG over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio (2013/2279(IMM)) Commissie juridische

Nadere informatie

: G. Wilders Parketnummer : 13/425046-09 Officieren van justitie : mr. P. Velleman en mr. B. van Roessel Datum : 15 oktober 2010 (Samenvatting deel 2)

: G. Wilders Parketnummer : 13/425046-09 Officieren van justitie : mr. P. Velleman en mr. B. van Roessel Datum : 15 oktober 2010 (Samenvatting deel 2) Parket Amsterdam Zaak : G. Wilders Parketnummer : 13/425046-09 Officieren van justitie : mr. P. Velleman en mr. B. van Roessel Datum : 15 oktober 2010 (Samenvatting deel 2) Requisitoir G. Wilders (deel

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi B U R E A U G E L J K E BEHANDELNG FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, Lelystad De Veste 1 0-0 2 8 2 3 1 JA Lelystad t.a.v. mevrouw Addie van den Hoek, Postbus 1, DSCRMNATE 1 7 A r n zoi ( 0 3 2 0 ) 2 3 33 2

Nadere informatie

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 RADAR RADAR is een organisatie waar mensen die discriminatie hebben ervaren of getuige zijn van discriminatie hiervan melding kunnen doen.

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014 Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 214 In het kort: de uitkomsten De Omnibusenquête 214 die jaarlijks door de gemeente Rotterdam wordt uitgevoerd, bevat een aantal vragen over

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat P7_TA-PROV(2013)0090 Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Jodenvervolging in Duitsland De reden dat de joden vervolgd en vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dat de joden rijk en succesvol

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Totstandkoming Strafbare Discriminatie in Beeld 2015

Totstandkoming Strafbare Discriminatie in Beeld 2015 ( STRAFBARE DISCRIMINATIE IN BEELD 2015 OVERZICHT DISCRIMINATIECIJFERS OPENBAAR MINISTERIE 2011-2015 0 INHOUD Totstandkoming Strafbare Discriminatie in Beeld 2015... 2 Samenvatting Strafbare Discriminatie

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN raad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Ieder1Gelijk rapportage 2013 DATUM 22 april 2014 KOPIE AAN Stadswinkel: Yvonne Palthe BIJLAGE Rapportage Ieder1Gelijk 2013

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Leve de rechtsstaat! VMBO

Leve de rechtsstaat! VMBO Leve de rechtsstaat! VMBO Korte omschrijving van de werkvorm Er worden 10 stellingen met betrekking tot de machtenscheiding/rechtsstaat voorgelegd. Leerlingen selecteren welke 5 stellingen passen in een

Nadere informatie

Privacyverklaring Helpwanted

Privacyverklaring Helpwanted Privacyverklaring Helpwanted 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links naar andere websites 9

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN

LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN LEIDRAAD KLEDING OP SCHOLEN Inleiding De laatste tijd is er veel publiciteit geweest rond scholen die hun leerlingen verboden gezichtsbedekkende kleding of een hoofddoek te dragen. Uit de discussies die

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

De Sociaal maatschappelijke dimensie

De Sociaal maatschappelijke dimensie De Sociaal maatschappelijke dimensie 1.1 Wie ben ik? Niemand is precies gelijk aan jou. Je bent uniek. Alles wat er over jou te vertellen is, bepaalt je identiteit. Dat is wie jij bent. Hoe je eruitziet,

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee'

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee' Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Instructie rollenspel Belediging op internet

Instructie rollenspel Belediging op internet Instructie rollenspel Belediging op internet Korte omschrijving programmaonderdeel De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp belediging op internet. De

Nadere informatie

GRONDWET EN GELIJKHEID

GRONDWET EN GELIJKHEID Factsheet Grondwet voor Europa GRONDWET EN GELIJKHEID April 2005 Platform Artikel 13 Factsheet Grondwet en Gelijkheid Deze factsheet bevat informatie over de gevolgen van de invoering van de Grondwet voor

Nadere informatie

Kerncijfers 2004. Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten

Kerncijfers 2004. Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten Kerncijfers 2004 Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten Tekst: Uitgave: Marcel Coenders (Radboud Universiteit Nijmegen) Jessica Silversmith (LVADB) Igor Boog (LBR)

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme Racisme Ik heb een onderwerp gekozen dat jullie misschien een beetje vreemd zullen vinden, namelijk het thema 'racisme'. Als je dat woord opzoekt dan staat er: Racisme: racisme is het discrimineren van

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Om de rechtmatigheid van uw verzoek tot blokkering van informatie te onderzoeken en zorg te kunnen dragen voor een snelle afhandeling, verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Reageren op racisme in Nederland

Reageren op racisme in Nederland Reageren op racisme in Nederland european network against racism europees netwerk tegen racisme Inleiding In 2004 heeft Nederland de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) aangepast, naar aanleiding van

Nadere informatie

EMCEMO EMCEMO ISLAMOFOBIE IN NEDERLAND VISIE EMCEMO, HET CTID EN ISLAMOFOBIE

EMCEMO EMCEMO ISLAMOFOBIE IN NEDERLAND VISIE EMCEMO, HET CTID EN ISLAMOFOBIE EMCEMO EMCEMO Het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) zet zich sinds 1998 in voor mensenrechten. In Nederland besteedt de organisatie veel aandacht aan de rechten van migranten

Nadere informatie