Opleiding. Hoe heb ik je lief. Opleiding e Hoe heb ik je lief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding. Hoe heb ik je lief. Opleiding 2015-2016 014-2015. e2014- 2015 Hoe heb ik je lief"

Transcriptie

1 Opleiding Hoe heb ik je lief Opleiding e Hoe heb ik je lief

2 Inhoudsopgave 1. Doelgroepen van de opleiding 2. Inhoud van de opleiding 2.1 De ontwikkeling van vakmanschap in een leergroep 2.2 Een extra mogelijkheid 3. Werkvormen en werkwijze 4. De opleiding 5. De kennismaking 6. De opleiding uitgewerkt 6.1 De driedaagse trainingen 6.2 De ééndaagse trainingen 7. De investering in tijd 8. De opleiders 9. Aanmeldingsprocedure 10. Kosten van de opleiding 11. Data van de opleiding 12. Plaats van de opleiding 13. Werktijden 14. Literatuur voor de opleiding 15. Inschrijving 15.1 De inschrijfprocedure 15.2 De inschrijfvoorwaarden

3 Opleiding Hoe heb ik je lief Liefde (intimiteit en seksualiteit) en relaties : investering in de naaste toekomst Het tot stand brengen en onderhouden van een liefdesrelatie is een prachtige uitdaging, maar voor veel mensen een soms (te) zware opdracht. Vaak zijn ze er onvoldoende op voorbereid, of ontbreekt de benodigde levenservaring, soms ontbreken de goede (maatschappelijke) condities. Zo zien we dat: -- - het aantal scheidingen nog steeds toeneemt - veel liefdesrelaties verzanden in een sleur - de intimiteit niet ontwikkeld wordt - de seksualiteit te weinig wordt genoten. Wij zijn er stellig van overtuigd dat achter liefdesrelaties veel verlangen verborgen ligt. De vraag om hulp blijft dikwijls verborgen achter het beeld dat moet worden opgehouden. Hulpverlening op het gebied van intimiteit, seksualiteit en relaties wordt naar ons inzien de hulpvraag van de komende vijftig jaar. Begeleiders die bekwaam zijn om met deze vraag te werken zijn er onvoldoende. De opleiding Hoe heb ik je lief schoolt begeleiders om hun cliënten te helpen hun liefdesrelaties te onderhouden en te verdiepen. 1. Doelgroepen van de opleiding De opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 18 personen. Deelnemers aan de opleiding zijn begeleiders met tenminste HBO niveau en tenminste drie jaar ervaring met begeleidend werk. Van de deelnemers verwachten we dat ze: - bereid en in staat zijn hun eigen functioneren onderwerp van gesprek te maken Suspendisse - het werk elementum en de filosofie rhoncus van Weisfelt velit. en Partners kennen - de Nulla ethische turpis code metus, van faucibus Ethische nec, Kring TACT onderschrijven. dignissim at, cursus in, tortor. 2. Inhoud van de opleiding Het inhoudelijke materiaal ten aanzien van intimiteit en seksualiteit en relaties staat beschreven in het boek Hoe heb ik je lief en in De liefdesstrijd. De opleiding Hoe heb ik je lief vatten we samen als het werken met liefdesenergie met individuen en in (partner)relaties. Daarbij gaat het om betrokkenheid, passie en daadkracht. Het werken met liefdesenergie in relaties gaat over het leren ontwikkelen van intimiteit en seksualiteit om een huis van liefde te bouwen waar mensen in kunnen vertoeven. Dit huis is de relatie tussen de betrokkenen. Liefde moet je leren. Om de lessen van de liefde te kunnen overdragen is ten minste noodzakelijk: - een hoog niveau van vakmanschap - een goed ontwikkeld bewustzijn van de eigen thema s ten aanzien van liefde en relaties - de juiste mate van betrokkenheid; de juiste mate van afstand.

4 De opleiding Hoe heb ik je lief biedt een bijdrage op alle gebieden die hieronder nader worden beschreven. 2.1 De ontwikkeling van vakmanschap in een leergroep Op inhoudelijk niveau komen aan bod: - contact maken, hechten, intimiteit en seksualiteit - de ontwikkeling van ziekte en gezondheid in (liefdes)relaties - diagnostiek - interventiekunde - grenzen, betrokkenheid en passie - liefdesverwondingen, beschadiging van hart en geslacht, heling - werken met liefdesenergie - visiegericht werken. 2.2 Een extra mogelijkheid Tegen een meerprijs - los van de opleiding - is het mogelijk de opleiding door middel van (extra) (groeps)supervisie te koppelen aan de eigen werkpraktijk. Gedacht wordt aan een supervisieconstructie waarbij opleider, deelnemer en zijn cliënt samenwerken. De constructie daarvan is: - de deelnemer werkt met zijn cliënt - de opleider werkt met de cliënt - de opleider werkt met de deelnemer. 3. Werkvormen en werkwijze We werken vanuit de concrete ervaring. De theoretische inhouden worden direct gekoppeld aan ervaringen in de leergroep en aan de eigen werksituatie. In de opleiding worden wisselende leerervaringen aangeboden op lichamelijk, psychologisch en spiritueel terrein. De gehele opleiding is concreet en praktisch gericht. We werken met deelnemers die veel kennis en ervaring meebrengen. We gaan daar in de opleiding ook veel gebruik van maken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn bij de (inhoudelijke) vormgeving van deze opleiding. In persoonlijk en professioneel opzicht is deze opleiding een verdere reis naar je eigen kern, om van daaruit eenheid en eigenheid te ervaren. Juist in het werken met liefdesenergie is je kern de wezenlijke kracht van je werk. Je doen gaat pas klinken als het gedragen wordt door je zijn. Met deze opleiding kiezen de deelnemers en de opleiders voor weer een volgende stap op een levenslange leerweg die altijd weer nieuwe ontdekkingen met zich meebrengt. De opleiding is wel steeds gericht op de professionele uitwerking. De koppeling met de (werk)praktijk van de deelnemers en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring krijgt veel aandacht.

5 4. De opleiding De opleiding bestaat uit vier driedaagse trainingen van acht dagdelen en vier ééndaagse trainingen van drie dagdelen. Totaal 44 dagdelen. 5. De kennismaking Deelnemers die ons werk kennen en voldoen aan de criteria (zie doelgroep), kunnen intekenen voor de opleiding. Wanneer men een nadere toelichting wil hebben over de opleiding, kan men contact opnemen met een van de opleiders om daartoe een afspraak te maken. Deelnemers die ons werk niet kennen, kunnen een optie nemen op de opleiding. Een van de opleiders zal dan contact opnemen voor een kennismaking, waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. De kennismakingsdag is bedoeld voor potentieel gegadigden van de opleiding.. Er wordt een beeld gegeven van inhoud en werkwijze van de opleiding. Deze dag is gratis. Werkplek: Athanor. Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding. 26 januari Aanmelding bij: 6. De opleiding uitgewerkt 6.1 De driedaagse trainingen (4 x 3 dagen van 8 dagdelen) De driedaagse trainingen van de jaaropleiding zijn gericht op het opdoen van leerervaringen ten aanzien van intimiteit, seksualiteit en relaties. Naast de persoonlijke leerweg in deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het professionele aspect: het begeleiden van mensen die hun relatie willen herstellen en verdiepen. Driedaagse 1 - Liefde en relaties In deze driedaagse wordt de contactcirkel doorgewerkt: contact maken, hechten, intimiteit ontwikkelen en seksualiteit ervaren. De stappen van de liefde worden door middel van oefeningen en ervaringsgericht werk vormgegeven. Steeds ligt het accent hierbij op het werk met cliënten. Eerst is er de eigen ervaring. Vervolgens werken de deelnemers aan de professionele ontwikkeling die noodzakelijk is om cliënten bij het zetten van deze stappen te ondersteunen. Liefdesverwondingen komen aan bod: tegenover de stappen van de liefde staan de frustraties: isoleren, onthechten, Spelen en perverteren. Driedaagse 2 - Intimiteit en seksualiteit In deze driedaagse wordt een beeld geboden van de betekenis van intimiteit en seksualiteit. Intimiteit en seksualiteit worden onderscheiden en met elkaar verbonden. Er wordt geoefend met verschillende vormen van intimiteit en de verschillende aspecten van seksualiteit. We staan stil bij de complementaire krachten van mannelijke en vrouwelijke energie. We werken met de uitdagingen waar de liefdesrelatie voor komt te staan. Ook hier weer werken we eerst vanuit de eigen ervaring. Daarna wordt het professionele accent gelegd in het werken met cliënten. Driedaagse 3 - De gezondheid van de liefdesrelatie Op Lorem basis van een Ipsum heldere Dolor diagnose van de relatie kunnen de deelnemers gaan werken aan een planmatige aanpak om de gezondheid van de relatie [Street te Address] bevorderen. Bij de ontwikkeling van dit plan kan geoefend worden met mogelijke interventies. De valkuilen van het werken met relaties komen [City], daarbij [State][Postal uitgebreid Code][Web aan orde. Address] Kenmerkend voor een gezonde relatie is, dat er een gezamenlijk ervaren liefde bestaat, dat de betrokkenen gehecht kunnen functioneren en dat de liefde steeds nieuwe uitdagingen oproept. Intimiteit en seksualiteit zijn geen feiten, maar uitdagingen die de mogelijkheden bieden om de relatie steeds verder te verdiepen.

6 Driedaagse 4 - Liefdesverwondingen en heling In deze vierde driedaagse van de opleiding staan we stil bij de vraag hoe de liefdesverwondingen, die mensen in het verleden hebben opgelopen, een rol kunnen spelen in het hier en nu. Het kenmerk van verwondingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit is dat ze de huidige relaties kunnen ondermijnen. Lichaam en geest hebben schade opgelopen. De ziel heeft zich afgeschermd om te overleven. Begeleiders staan voor de uitdaging de poorten naar de geschiedenis te laten openen, zodat de heling kan plaatsvinden. 6.2 De ééndaagse trainingen (4 x 1 dag van 3 dagdelen) De opleiding is gericht op het ontwikkelen van de kwaliteiten om het professioneel werken met liefdesenergie met individuen en partners te bevorderen. Ook de ééndaagse trainingen zijn gericht op verdieping en toepassing in de praktijk. Daartoe vindt kennisoverdracht plaats en is er in de uitwisseling met elkaar veel aandacht voor het ontwikkelen van houding en vaardigheden. Dag 1 - Wie ben je in het werken met intimiteit en seksualiteit Nadere kennismaking. Persoonlijke geschiedenis rond intimiteit en seksualiteit. Vragen en uitdagingen omtrent het eigen functioneren. De positie van de begeleider wordt verhelderd. Basisprincipes van het werken met liefdesenergie komen aan bod. Dag 2 - De liefdesontwikkeling van de mens: intimiteit en seksualiteit Fasen van ontwikkeling, seksuele identiteit, fysieke, psychologische en spirituele dimensie. Begeleiding van cliënten in de ontwikkeling en de verdieping van de liefdeservaring. Dag 3 - De liefdesstrijd Boosheid en liefde, functionele en disfunctionele vechttechnieken. Liefdesverwondingen en heling. Passie en vrijheid. (Seksuele) overdracht en tegenoverdracht. Dag 4 - Het vak(man)(vrouw)schap Op de slotdag van de opleiding wordt stil gestaan bij de professionele en ethische consequenties van het werken met liefdesenergie. De deelnemers gebruiken ervaringen van de eigen werkpraktijk als cases voor professionele en ethische evaluatie. Daarnaast vieren we de afronding van de opleiding.

7 7. De investering in tijd De opleiding bestaat uit: - een viertal driedaagse trainingen (4 x 8 = 32 dagdelen) 12 dagen - een viertal ééndaagse trainingen (4 x 3 = 12 dagdelen) 4 dagen TOTAAL jaaropleiding 44 dagdelen 16 dagen een dagdeel is drie werkuren indien gewenst - en in overleg met de betrokken partijen - kan de opleiding worden uitgebreid met supervisiebijeenkomsten. Studiebelasting Daarnaast een studiebelasting van ongeveer 1 dagdeel per week 8. De opleiders Piet Weisfelt, Marry Weisfelt-Pit Zij zijn de oprichters van Weisfelt en Partners. Zij geven al vele jaren opleidingen over werken met intimiteit en seksualiteit. Piet Weisfelt is auteur van de boeken die de opleiding ondersteunen.

8 9. Aanmeldingsprocedure Je kan je aanmelden via onze site Na ontvangst van je inschrijving nemen wij contact met je op voor een afspraak met een van de opleiders, om vraag en aanbod naast elkaar te zetten. Dit gesprek is kosteloos. Bij wederzijdse overeenstemming word je geplaatst. 10. Kosten van de opleiding De opleidingskosten voor de jaaropleiding zijn 4995,- inclusief verblijfkosten en catering. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Eventuele extra supervisies kosten 150,- per uur. Deze kosten vallen buiten de opleidingskosten. Indien deelnemers supervisie wensen, worden aparte afspraken gemaakt op basis van dit uurtarief. 11. Data van de opleiding 07,08,09 september oktober , 20, 21 november december ,19, 20 februari maart ,15,1 14,15,16 april mei 2016 Farmhaase Athanor 12. Plaats van de opleiding Wij werken in een goed geoutilleerd conferentieoord met eenpersoonskamers met eigen douche en toilet. De driedaagse workshops van de opleiding vinden plaats in Farmhaase, Veeenweg 9, 9628 TW, Siddeburen, , De ééndaagse trainingen van de opleiding vinden plaats in Centrum Athanor, Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem, telefoon:

9 13. Werktijden Voor de driedaagse trainingen: van tot tot tot Voor ééndaagse trainingen: tot tot tot van 14. Literatuur voor de opleiding De volgende boeken worden in de opleiding gebruikt: Hoe heb ik je lief 'De liefdesstrijd' Lijven lezen De Dwaas en de Wijze van van van van Piet Weisfelt Piet Weisfelt Piet Weisfelt Piet Weisfelt ISBN ISBN ISBN ISBN Alle boeken zijn te bestellen via

10 15. Inschrijving Inschrijving voor de opleiding vindt plaats via onze site per post via het bijgevoegde inschrijfformulier, of per e- mail: Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. De inschrijfprocedure Je kan je inschrijven met het aanmeldingsformulier, of via onze site: Wanneer je nog niet eerder met ons werk hebt kennisgemaakt, nemen wij contact met je op voor een gratis kennismaking. Bij een inschrijving zijn de geldende inschrijfvoorwaarden van kracht. (zie het inschrijfformulier en de betalingsvoorwaarden) De inschrijfvoorwaarden. Weifelt en Partners biedt je een scholing aan overeenkomstig de beschrijving op onze site. Studiemateriaal is inclusief de prijs van de scholing; boeken zijn vrijblijvend en worden in rekening gebracht. Zie voor de prijzen onze site.. Je kan je aanmelden door middel van het inschrijfformulier, via de website of per . Bij over-aanmelding plaatsen we je op de wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, word je benaderd in volgorde van aanmelding.. Na ontvangst van je inschrijving gaat een termijn van 14 dagen in werking. Gedurende die tijd kan je je inschrijving kosteloos annuleren. Indien daarna je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt, berekenen we tot 90 dagen voor aanvang 100,- administratiekosten. Tot 60 dagen voor aanvang rekenen we een bedrag van 450,-. Vanaf 30 dagen voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.. Uiterlijk twee weken voordat de scholing begint, beslissen wij - op basis van het aantal aanmeldingen - of opleiding doorgaat. Mocht de opleiding niet doorgaan, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we binnen 10 dagen terug. Indien door ziekte van de trainer(s) of een onverwachte situatie van overmacht de scholing niet door kan gaan, word je zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen teruggestort. Betalingsvoorwaarden. Wacht met de betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Het cursusbedrag dient 10 dagen na factuurdatum op de rekening (rekeningnummer staat op de factuur) van Weisfelt en Partners bijgeschreven te zijn. Betaling van de scholing kan plaats vinden in een keer, in twee keer per belastingjaar en per workshop. Betalingen gaan uitsluitend per bank. 4i. Deelnemers ontvangen twee weken van tevoren een definitief programma, een rekening en een routebeschrijving.

11 Inschrijfformulier Hoe heb ik je lief Data :. Cursusbedrag :.. Naam : M/V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum :... Telefoon (vast) Telefoon (mobiel) :... adres :... Bedrijf Contact persoon bedrijf Factuur naar T.a.v. Betaling : in een keer : in twee keer per belasting jaar : per workshop De inschrijfvoorwaarden zijn mij bekend. Datum:.. Handtekening:. Dit aanmeldingsformulier sturen naar: Weisfelt & Partners, Beeklandseweg 19, 8181 NB, Heerde Je kan ook inschrijven via de website: of

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016. Vooraf

OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016. Vooraf OPLEIDING BEELDCOACHING / DIDACTISCH COACHEN 2015-2016 Vooraf Beeldcoaching gaat over kijken, ontvangen, verzenden, gebruiken, managen en interpreteren van beelden. Beelden van jezelf en beelden van anderen.

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016 Geïntegreerde opleiding tot School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen pagina 1 BEKNOPT OVERZICHT WIE WANNEER WAAR: KOSTEN Directeuren,

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF,

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, leiderschap aan de nieuwe wereld Informatiepakket training 2010-2011 Trainers: Jaap Vermuë en Peter Toonen Start 24 november 2010 Inleiding Momenteel staan veel bedrijven onder druk.

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie