CENTER OF EXPERTISE (CoE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTER OF EXPERTISE (CoE)"

Transcriptie

1 CENTER OF EXPERTISE (CoE) SMART SUSTAINABLE CITIES November 2013 In opdracht van Hogeschool Utrecht

2 INHOUDSOPGAVE 5 6 Achtergrond Thema 1 Stedelijke gebieden energieneutraal Energieneutraliteit op gebiedsniveau, waarbij de stedelijke inrichting, gebouwen en hun functies integraal beschouwd worden 8 Thema 2 Circulaire economie Businesscase en energieneutraal voor particuliere & sociale woningmarkt en voor publieke & private utiliteitsbouw 12 Thema 3 Optimale ketens Energiegebruik versus (her)gebruik grondstoffen, materialen en bouwproducten 16 Thema 4 Gezonde gebouwen Bewoner en werknemer in een gezonde stad 18 Thema 5 Mobiele toekomst Duurzame mobiliteit in de stad in relatie tot wonen en werken Thema 6 Human Technology Wisselwerking tussen gebruiker en technologie Deelnemende bedrijven

3 O. ACHTERGROND De HU ontwikkelt een businessplan voor het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities. Dit CoE s wordt een vehicel voor de Hogeschool Utrecht om zich op een specifiek thema te profileren en samenwerking met het bedrijfsleven verder vorm te geven. Daarom wordt de agenda van een CoE in samenwerking met bedrijven ontwikkeld. Op vrijdag 1 november organiseerde de Hogeschool Utrecht (FNT) een bedrijvenmiddag waar 75 vertegenwoordigers van 23 (regionale) bedrijven en organisaties aan hebben deelgenomen. Zes thema s voor het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werden uitgediept. De bedrijvenmiddag had als doel: - gedeelde toekomstvisie op subthema s ontwikkelen; - onderzoeksvragen afstemmen; - verwachtingen ontdekken van wat het CoE specifiek gaat doen vanuit een visie op de rol van HBO onderzoek en onderwijs, gericht op het verbinden en vertalen van wetenschap met de praktijk. Dit verslag is een weergave van de thema bijeenkomsten. De opbrengst van deze dag wordt verwerkt in een concept businessplan. Met de tafelheren/dames maakt het secretariaat een afspraak om de eerste versie van het businessplan te bespreken. We houden u op de hoogte van de voortgang. 4 5

4 THEMA 1 STEDELIJKE GEBIEDEN ENERGIENEUTRAAL THEMA 1 STEDELIJKE GEBIEDEN ENERGIENEUTRAAL ENERGIENEUTRALITEIT OP GEBIEDSNIVEAU, WAARBIJ DE STEDELIJKE INRICHTING, GEBOUWEN EN HUN FUNCTIES INTEGRAAL BESCHOUWD WORDEN Dromen van een energieneutrale stad Wat is jouw droom als het gaat om een energieneutrale stad? Die vraag kreeg een divers gezelschap voorgeschoteld van vertegenwoordigers van de Hogeschool Utrecht, onderzoeksinstituut TNO, het Utrecht Sustainability Institute, Coöperatie EnergieU, Utrecht Science Park, TKI-EnerGo, Ecofys Consultancy en advies- en ingenieursbureau Grontmij. De workshop had als doel te komen tot een afbakening van onderzoeks- en onderwijsvragen waar het Centre of Expertise mee aan de slag kan. Leefbaarheid Ik droom van een mooie, stille, leefbare stad waarin energie op een duurzame manier wordt opgewekt en waarin energieneutraliteit als normaal wordt gezien. Deze droom van softe waarden vond aan tafel weerklank van de deelnemers die een meer harde invulling van de droom hadden. Zij droomden van de ontwikkeling van techniek die nodig is om energieneutraliteit in een gebied te bereiken. Techniek moet adaptief zijn. Ontwerpen moeten functioneel en flexibel zijn. Opschaalbaarheid van het proces, de techniek en daardoor ook betaalbaarheid, daar droom ik van, viel op te tekenen. Ik droom van een stad waarbij alle techniek die nodig is om energieneutraal te zijn, onder de grond wordt aangebracht, of aan de rand van de binnenstedelijke gebieden. Dat in de stad zelf geleefd kan worden, liefst zonder gemotoriseerd verkeer. Rust, stilte, leefbaarheid. Weer de term leefbaarheid die benadrukt wordt. De deelnemers aan tafel dromen kenbaar over een combinatie van infrastructuur, techniek en leefbaarheid waarbij inwoners dit als normaal moeten zien. Een ambitieuze droom, een mooie droom. Maar hoe die te verwezenlijken? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? heeft het brainstormen geleid? Een voorbeeld kan zijn door studenten een praktijkcase aan te bieden. Zo kunnen de studenten aan de slag met het ontwerpen van een energieneutrale wijk. Een specifieke vraagstelling kan zijn: Hoe maak ik de Utrechtse wijk Lombok energieneutraal in 2020? Hoe vermarkt je energieneutrale systemen? Of, zoek de extremen op, zoals: hoe renoveer je in 1 dag naar energieneutraal niveau? Voorkeur Om de meest waardevolle vragen en ideeën naar boven te krijgen geeft iedere aanwezige vervolgens zijn of haar voorkeuren aan. Met behulp van stickers kunnen deelnemers aangeven welke onderzoeks- en onderwijsvragen hun voorkeur hebben (groene stickertjes) en waar ze warm van worden, waar ze zelf aan mee willen werken (rode stickertjes). Hoe bied je eindgebruikers sturingsinformatie zo aan dat deze van een data brij tot begrijpelijke, gedrag beïnvloedende en enthousiasmerende informatie wordt, bleek de vraagstelling met de meeste voorkeur. Andere vragen met veel voorkeur zijn hoe bepaal je de total value of ownership voor een wijk? en hoe leid je (post)hbo-studenten zo op dat de installatiesector van zwakke schakel binnen de bouwkolom een vooruitstrevend, betrouwbaar en enthousiasmerend onderdeel wordt? De meeste deelnemers aan de sessie worden warm van de vraag: hoe maken we complexe vraagstukken behapbaar voor beslissers? Ook bijval krijgen de vragen hoe sluiten we aan bij de levenscyclus van gebouwen? en hoe ziet de minimale uitvoering van een energieneutrale stad er uit en hoe de maximale? Draagvlak Gedrag van gebruikers wordt genoemd als een belangrijke voorwaarde; hoe krijg je het voor elkaar dat gebruikers enthousiast worden van energieneutraal leven? Het antwoord is te vinden in de 3 G s: Geld, Geluk en Gemak. En communicatie, wordt geopperd. Om mensen mee te krijgen is communicatie naar de eindgebruiker van essentieel belang, zowel per individu als per groep/gebied. Dit wordt als essentieel aangemerkt om de nodige stappen te kunnen maken om tot een energieneutrale gemeenschap te komen. Over de technische voorwaarden heerst bij de deelnemers aan tafel een redelijke mate van consensus: de techniek is er al of zal er binnen niet al te lange tijd wel komen. Het is zaak die te vermarkten, en meer draagvlak te creëren. Vragen waar kan het Centre of Expertise mee aan de slag? Tot welke onderzoeks- en onderwijsvragen 6 7

5 THEMA 2 CIRCULAIRE ECONOMIE THEMA 2 CIRCULAIRE ECONOMIE BUSINESSCASE EN ENERGIENEUTRAAL VOOR PARTICULIERE & SOCIALE WONINGMARKT EN VOOR PUBLIEKE & PRIVATE UTILITEITSBOUW Waarom een circulaire economie? In de workshopgroep over circulaire economie bespraken de deelenemers allereerst waarom circulaire economie van belang is; omdat het een oplossing kan bieden voor de eindigheid van grondstoffen. Dit brengt sociaal, maatschappelijk belang met zich mee: wanneer we niet ingrijpen in de huidige vorm van omgaan met grondstoffen, zullen deze opraken. Mensen kunnen dan niet op de huidige manier in huizen en steden blijven wonen. Dromen Een visie op circulaire economie, wat is het droombeeld van de workshopleden? Een gezamelijke droom is het hebben van een radicale experimenteerruimte in Utrecht voor circulaire economie in de bouw, waarbij de bouw hiervan een vliegwiel is voor andere sectoren. Wat is nodig om deze droom te realiseren? De groep brainstormde over wat nodig is om bovenstaande droom te kunnen realiseren. Belangrijke onderdelen zijn; Ruimte: fysieke plaats zonder regelgeving, waar goede ideeën en concepten worden bedacht door middel van experimenteren. Grondstoffen: duurzaam en bvk gerecycled materiaal, welke geregistreerd moeten worden om te weten waar grondstoffen zijn en vrijkomen. Op lokaal niveau samen aan businesscase werken: om zo geïsoleerde businesscase te voorkomen. Mensen: om de droom te realiseren moeten de juiste personen worden ingezet. Deze personen moeten kennis hebben op gebied van functionaliteit van vrijgekomen materiaal, maar moeten ook kunnen denken vanuit andere branches waar grondstoffen vandaag kunnen komen. Ze hebben kennis van verduurzamen en het toekomstbestendig maken van woningen en gebouwen, en kunnen behoeftegestuurd denken en werken (service design). Een voorbeeld hiervan is het hebben van kennis over componenten in gebouwen, stel dat een badkamer een langere levensduur heeft dan de rest van het huis, hoe speel je hier op een duurzame manier op in? Onderwijs: het onderwijs zou meer kunnen inspelen op het bouw-/sloopproces van de toekomst. Onderzoek: om goed uit te kunnen voeren is onderzoek rondom erfpachtconstructies nodig. Vanuit dit onderzoek kan worden gezocht naar nieuwe producten en businessmodellen. Ruimte in de wetgeving: daar hoort massa nog bij. Hier kan het CoE iets betekenen Nieuwe denkpatronen: binnen dit onderwerp wordt veel gedacht in verouderde denkpatronen. Bij het signaleren en doorbreken van deze denkpatronen kan het CoE van betekenis zijn. Gebruiker De (eind)gebruiker is ontzettend hard nodig om de droom te realiseren. Het is wenselijk om deze te betrekken en rekening te houden met wensen en drijfveren. Systeemverandering van onderwijs Het huidige onderwijs op onder andere Hogescholen sluit nog niet volledig aan op wat we nu en in de toekomst nodig hebben. Hierbij kan worden gedacht aan een accreditatieprogramma, met als doel onderwijs en accreditatie op een rij te krijgen. Verschillende onderwijsniveaus moeten meer integraal opereren. Zo kan wetenschappelijk onderwijs ingaan op vraagstukken die nog nieuw zijn, welke we nog niet kennen. HBO onderwijs kan met kennis van het WO onderzoeken op welke (praktische) manier deze in te vullen is. Vervolgens kan het MBO hiermee aan de slag en concreet uitvoeren. Randvoorwaarden voor (gezamenlijke) ontwikkeling en investering De workshopgroep heeft de volgende randvoorwaarden opgesteld: - Lange termijn, commitment, investeringsbereidheid en flexibiliteit om onderwijsprogramma s aan te passen. - Accreditatiemethode moet onderdeel van experimenteerruimte zijn. Dit is de driver achter de hogeschool. - Utrecht economic board: zitten in principe met genoemde partijen om tafel. Zijn a.h.w. smeerolie/regievoerder/kunnen dingen in de spotlight zetten. Maar doen niks als de omgeving niets doet. Hebben een opdrachtgever nodig. Sociale betrokkenheid en circulariteit Door op lokaal niveau in te gaan op sociale betrokkenheid en circulariteit ontstaat commitment. Wanneer het Center rekening houdt met lokale netwerkorganisaties bereikt men elkaar makkelijker op lokaal niveau. Daarnaast worden kosten bespaart door in sociale cirkels te investeren waar mensen elkaar waarde brengen voordat deze in daadwerkelijk geldelijk worden gemaakt. In de bewustwording moet je met verschillende argumenten komen, mensen zijn misschien niet geïnteresseerd om gezamenlijk als woonblok een project aan te gaan. Het is aan de CoE om dit te onderzoeken, om drijfveren van mensen naar boven te halen waardoor je ze wél bij elkaar kan krijgen en samenwerking aan kan gaan. Ten slotte: buurtniveau leeft We hebben het tot nu toe gehad over professionele bouw, maar op buurtniveau gaat het om het doe-het-zelven. Als we als economie overeind willen blijven, zullen we nu moeten innoveren 8 9

6 THEMA 2 CIRCULAIRE ECONOMIE THEMA 2 CIRCULAIRE ECONOMIE en investeren in het onderwijs over circulaire economie. Zo wordt er in Indonesië al een les greenification gegeven. Thema s / vraagstukken Deze inventarisatie vertaalt zich naar een aantal thema s/vraagstukken voor een Center of Expertise. Technologische innovatie: ontwikkelen, experimenteerruimte creëren (fysiek, juridsch, technologisch etc.) als intrinsiek onderdeel van innovatie. Andere testmethodes voor de producten van de toekomst. Onderzoek en onderwijs: Als HBO centrum, zit je tussen wetenschap en uitvoering. Hoe zien de werknemers van de toekomst eruit? Het gaat onder andere om werknemers die goed zijn met demontage en interdisciplinair denken + mensen die weten over componenten en in de functie van gebouwen kunnen nadenken. Hoe sluiten opleidingen in wetenschap, HBO en MBO op elkaar aan zodat werknemers in de keten elkaar begrijpen. economische innovatie, technische innovatie moeten allemaal gelijk opgaan. Netwerkfunctie: partijen aan elkaar verbinden Ondersteunen realisatie kringlopen, evt. samen met /of door private partijen. Start met bouwsector als vliegwiel voor andere sectoren. Grondstoffen: hoe zorg je ervoor dat een grondstoffencyclus oneindig wordt? Lokale economie: hoe kan deze beter floreren? Betrekken doe-het-zelf en daarbij buurteconomie versterken Businessmodellen en opdrachtgevers organiseren. Showcases kunnen hierbij helpen. Nieuw denken: Onderzoeken/stimuleren omslag van oud naar nieuw denken omtrent opdrachtgeverschap, onderwijs, financiering, etc. Service design denken. Denken vanuit de gebruiker. Wetgeving en jurisprudentie: ruimte creëren in de wetgeving; eigendomsrecht, erfpacht, vastgoedrecht, huurrecht, etc. Bewustwording/draagvlak creëren. Diverse lagen in de samenleving, politiek. E.g. van alles wat wij weggooien, komen alleen gebouwen in de krant. Hoe kom je van innovatie naar vanzelfsprekendheid? Informatievoorziening: wat voor informatie hebben verschillende partijen nodig. Van individueel naar keten-denken; ketensamenwerking ondersteunen Samenwerking met andere sectoren/ cirkels ondersteunen. E.g. sociale circulariteit, 10 11

7 THEMA 3 OPTIMALE KETENS THEMA 3 OPTIMALE KETENS ENERGIEGEBRUIK VERSUS (HER)GEBRUIK GRONDSTOFFEN, MATERIALEN EN BOUWPRODUCTEN Droombeelden Het samengestelde droombeeld gaat over een integrale kijk op alle niveaus naar (keten) vraagstukken in de stad. En hoe de mens wordt verleid tot goede zelfstandige keuzes, minder gedwongen door regels maar geholpen met heldere en eenvoudige tools om de goede keuzes te maken. Het gaat over een brede opvatting van duurzaamheid: er wordt gebouwd met zo min mogelijk milieubelasting. De gebruikers zijn in staat om integrale afwegingen te maken op het gebied van energie, besparen, de milieubelasting verminderen etc. Gedrag en bewustzijn in ketensamenwerking is een uitgemaakte zaak. Er wordt maatwerk geleverd waardoor optimale oplossingen komen en dat vereist basiskennis en hulpmiddelen. Er wordt in de ketens gezamenlijk geïnnoveerd. We weten hoe dit in een continue open proces wordt gedaan. Er wordt een collectief bewustzijn gecreërd. Nu werken groepen vaak afgezonderd van elkaar, netwerken kunnen zich sterker verbinden. De partners in een keten nemen samen verantwoordelijkheid in deze keten; om samen kansen te pakken die er zijn. Water is een onderschat thema en moet geoptimaliseerd worden. Hoe zit het gebouw als systeem in elkaar, en hoe ervaren mensen een gebouw?; Men moet bijv. de vrijheid hebben om raam open te zetten. Psychologische thema s worden meegenomen. Vragen nav droombeeld De discussie gaat over mensen en bewustzijn. Hoe komen we naar materialen en energie in 2050? In 2050 zijn we in staat om samen bewuste goede keuzes te maken. Materialen zijn herbruikbaar. Beslissers hebben eenvoudige middelen om bewust te beslissen, waarbij milieu-impact een van de meegewogen beslisfactoren is. We sturen minder op het calculerend gedrag, maar zoeken verleiding. In het ideaalbeeld is veel aandacht voor de mens die zelf milieubewuste keuzes maakt. Voorheen was alle technologische kennis aanwezig, maar deze was verdeeld in eilandjes. Tegenwoordig leggen we al meer connecties. In 2050 zou het een totaal integraal beeld van disciplines moeten zijn. Hoe komen we naar een nieuwe standaard op basis waarvan mensen afwegingen maken en beslissingen nemen. Wat is hiervoor nodig? - integraal denken faciliteren, bewust met verschillende brillen naar een vraagstuk kunnen kijken. Studenten van verschillende disciplines moeten samenwerken - een regio/instelling overstijgend programma gericht op materiaal en techniek en op kennis en bewustzijn. Wat kan rol van het CoE zijn om dit te overbruggen? - het verleiden adhv comfort (behaaglijkheid) en gezondheid (vocht en lucht) en faciliteren van mensen om integrale afwegingen te kunnen maken. Hulpmiddelen in de taal van de doelgroep, het begint een vraagmarkt te worden. Suggestie vorm: try-out projecten opzetten, waarin studenten kunnen experimenten tijdens het samenwerken met bedrijven, in de vorm van een studenten uitzendbureau. Activiteiten Verleiden Faciliteren Verbinden Kosten, Gezondheid, Comfort, Kennis, Tools, praktisch maken, Ontmoeting Energiebesparing, Milieu Beslismiddelen organiseren, manieren van samenwerken Prioritering Korte termijn kennis ontsluiten en bundelen en kennis ontwikkelen over verleiden zelf. Consument bewustwording genereren zodat er vraag ontstaat naar duurzaamheid Studenten opleiden om kennis in de praktijk te brengen. Evt. op een soort uitzendbasis o.i.d. Onderzoekers vertalen en verbinden kleine losse onderzoekjes, en hebben rol in door ontwikkelen en in het kiezen van levensvatbare projecten. Lange termijn Studenten brengen transformatie binnen bedrijven en zijn holistisch aan het werk. Learning community oprichten om assimilatie aan oude regime te voorkomen. Praktijkvoorbeelden - het vergroten van de groep geïnteresseerden voor energie-u Project: 20 mbo studenten gaan cv installatie inregelen. - een avond organiseren waar energie adviseurs en bewoners met elkaar verbonden worden. - we moeten middelen ontwikkelen zodat mensen keuzes kunnen maken, dit kan door: 1. Studenten aan te leren welke keuzes en hulpmiddelen ze hebben zodat ze deze kennis meenemen naar het bedrijf waar ze gaan werken. 2. Kennis overdragen en vertalen naar de doelgroep, m.b.v. tools. Studenten kunnen bijdragen om deze instrumenten te ontwikkelen bijv: het vraagstuk: Hoe kan je mensen verleiden? Feedback vanuit de praktijk toepassen op de te ontwikkelen tools

8 THEMA 3 OPTIMALE KETENS Vragen/obstakels uit de praktijk - Hoe bereik je meer mensen? Hoe overtuig je ze om nieuwe dingen te proberen ondanks de tegenwerking? Concretiserend: ontmoetingscentrum met allerlei showcases zou fijn zijn - Wat zijn de drempels voor mensen waardoor ze tegen bepaalde ontwikkelingen zij? Dit ligt op de belevingswereld van de consument

9 THEMA 4 GEZONDE GEBOUWEN THEMA 4 GEZONDE GEBOUWEN BEWONER EN WERKNEMER IN EEN GEZONDE STAD Gezonde gebouwen Gebouwen zijn altijd gebouwd om de mens te beschermen. Ze brengen veiligheid en bescherming tegen (extreme) invloeden van buitenaf. Nog steeds wordt er gebouwd om ons te beschermen. Helaas wordt er te weinig gekeken naar de gezondheid, de kwaliteit van gebouwen zelf. Deze zijn van een laag niveau. Gebouwen kunnen niet gezond zijn door het slechte milieu, licht, lucht, geluid, gebruikte materialen zowel van binnen als van buiten. In discussies rondom gezonde gebouwen wordt tegenwoordig het perspectief van een ecosysteem gekozen: waar zijn gebouwen van gemaakt en wat zijn de gevolgen hiervan? De prangende vraag is: hoe maken we de vertaalslag om bestaande gebouwen te transformeren naar gezonde gebouwen. Rondom het thema gezonde gebouwen zijn de volgende subthema s aan de orde: - Veranderde praktijk, nieuwe kennis over gebouwen voor beroepsbeoefenaars. - De waarde van vakmanschap - Complexe partnerships - De gebruiker centraal manier van denken en de gevolgen ervan voor het ontwerp en bouw proces. - Verdienmodellen - Technologie en gezonde gebouwen Droombeeld Wanneer het gaat over gezonde gebouwen wordt gedroomd over gebouwen die in staat zijn alles te kunnen. Zo moet een gebouw; - volledig flexibel zijn, zowel van binnen als van buiten inclusief een aan te passen uitzicht. - rekening houden met alle zintuigen van de gebruikers. - voldoen aan wensen/ stemmingen van bewoners. Tegelijkertijd lokt het gebouw goed of gezond gedrag uit: mensen lopen als vanzelfsprekend trappen. - de mens centraal stellen: deze moet zich er gelukkig voelen, er graag komen. Het gebouw moet rust en harmonie geven. Nodig Om tot een droomgebouw als deze te komen, zal er meer ontworpen en gebouwd moeten worden vanuit de gebruiker. We zullen beter inzicht in sociaal-psychologische factoren moeten krijgen bij het inrichten van gebouwen. En beter begrip van wat een gebouw nu gezond of ziek maakt. Momenteel ligt het accent bij vernieuwing van huizen/ gebouwen op het proces: we willen het huis veranderen naar de behoeften van gebruiker, maar kijken niet naar hoe we het gebouw als geheel gezonder krijgen. Aannemers en renovatiespecialisten geven structuur aan de wensen van gebruikers en tegelijkertijd zouden zij in de gaten kunnen houden dat een gebouw ook gezond is. Voor studenten betekent dit dat zij een andere denkwijze aangeleerd moeten krijgen: van wat wil een klant naar wat is goed voor een klant. Dit betekent dat er een nieuwe manier van bouwen en ontwerpen moet worden opgezet: evaluerend bouwen en verbouwen. Het kan helpen een blauwdruk van deze manier van (her)bouw te maken waaraan kan worden getoetst

10 THEMA 5 THEMA 5 MOBIELE TOEKOMST MOBIELE TOEKOMST DUURZAME MOBILITEIT IN DE STAD IN RELATIE TOT WONEN EN WERKEN Mobiliteit is van toenemend belang voor onze maatschappij, het onderwijs en voor het bedrijfsleven. Het thema kan vanuit diverse invalhoeken worden benadert; technologische innovatie, virtuele dimensies of bewegingsmogelijkheden voor de reiziger. De themagroep Mobiele Toekomst concentreert zich op duurzame mobiliteit in de stad in relatie tot wonen en werken. Het centrale thema in de toekomstdroom bleek te zijn: De kwaliteit van leven waarbij de mens centraal staat. Hier konden de volgende 4 subthema s aan worden gekoppeld: Digitale Mobiliteit In deze constructie hoeft er geen verschil te bestaan tussen digitale en fysieke aanwezigheid. ICT gebaseerde mobiliteitdiensten dragen bij aan het mogelijk maken van virtuele werkplekken waardoor daadwerkelijke ontmoeting niet nodig is. Verduurzaming en optimalisatie van vervoersstromen De infrastructuur van Nederland zou zodanig kunnen worden ingericht zoals het OV: flexibiliteit in vervoer en eigendom, men betaalt niet voor het bezit van een auto maar voor het gebruik ervan. De functie van gebouwen wijzigt doordat men de gebouwen deelt. Steden worden anders ingericht zodat de binnenstad een ontmoetingsplek wordt waar beleving centraal staat. De rand van de stad wordt praktische ingericht met supermarkten en winkels. Mensgerichtheid De beleving van de stad voor de mens staat centraal. Het leven van de mens kan worden vergemakkelijkt door mobiele en technologische diensten, ook bekend als persuasive technology, waarbij een cyclische stroom van aangesloten vervoersmiddelen in een handomdraai is gerealiseerd. Een horloge, dat men eraan herinnert dat ze wegens gezondheid overwegingen beter de fiets kunnen nemen dan de auto. Beleving van de reizen. Tijdens het reizen gaan werken en ontmoeten samen. De beleving van het reizen verandert naar een positieve beleving waarbij de reistijd efficiënt wordt benut in de vorm van werktijd of ontmoetingsplaats, Geen zinloos reizen meer! 18 Hoe dromen te behalen? De droombeelden zijn omgezet naar te verwezenlijken doelstellingen. Het centrale thema was: Kwaliteit van het leven. De mens staat hierin centraal, maar hoe verbinden we de mens aan het CoE? Dienen we de mens te verleiden tot hernieuwd gedrag of te faciliteren tot hernieuwd gedrag? Deze vraag vergt nader onderzoek. De groepsleden dichten het CoE de rol toe om de toekomst letterlijk vorm te geven. Dit kan het center door de optimalisatie van de samenhang tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en onderzoek. Conclusie Een succesvol CoE organiseert: Multidisciplinariteit: Het samenbrengen en samenwerken met meerdere faculteiten, gewenste combinatie is psychologie en sociale wetenschappen, technische studies en marketing. Integrale aanpak: is vereist voor samenwerking tussen bedrijfsleven die bevordert ook de doorstroming van afgestudeerden naar een professionele loopbaan. Betrekken van politiek: de politiek heeft grote invloed op het CoE en de HU, deze dient op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en werkzaamheden van het CoE. Kennis: In Nederland is veel kennis aanwezig, tot op heden wordt dat niet goed benut. Samenwerking in de vorm van kennisuitwisseling trajecten onder CoE s en Universiteiten is gewenst. Service Design Thinking: Het denken vanuit de gebruiker. Nieuwe samenwerkingsverbanden in onderwijs: Sommige bedrijven hebben een stabiele samenwerkingsovereenkomst met universiteiten, het samenwerken met HBO is nieuw en dient verantwoord te worden en draagvlak te hebben. Als de universitaire technische kant gekoppeld kan worden aan praktische, maatschappelijke vraagstukken en gedragsvraagstukken dan is een samenwerking met het HBO van toegevoegde waarde. Nieuwe samenwerkingen buiten onderwijs: Van individueel naar keten-denken; ketensamenwerking ondersteunen Duurzaamheid: Dit zou in alle opleidingen en faculteiten ingebed moeten worden. En het CoE heeft een rol in het creëren van draagvlak in de samenelving. Diverse vraagstukken: Het CoE houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe business modellen, nieuwe denken ontwikkelen omtrent opdrachtgeverschap, onderwijs en investeringen, het faciliteren van gedragsveranderingen, het monitoren van de impact van haar activiteiten op de maatschappij en de stad en het verankeren van duurzaamheid in alle faculteiten, zodat de toekomstige professional al een duurzame mind set heeft. 19

11 THEMA 6 HUMAN TECHNOLOGY THEMA 6 HUMAN TECHNOLOGY WISSELWERKING TUSSEN GEBRUIKER EN TECHNOLOGIE Gebruiker & Technologie Wanneer we het hebben over de wisselwerking tussen gebruiker en technologie, zien we de gebruiker als onderdeel van-, en maker van de stad of samenleving. Techniek is daarbinnen een factor van steeds groter belang. Human technology gaat in wezen over het gedrag van mensen ten opzichte van de technologie en systemen. Men classificeert technology in twee verschillende aanpakken: de sturende aanpak, waarbij wordt vastgesteld hoe processen worden ingericht en waarin wordt verwacht dat gebruikers zich aan deze gemaakte aanpak houdt. En een waarbij ruimte wordt gegeven aan ontstaansprocessen, en waar gebruikers vrij zijn om zelf vorm en structuur aan te brengen. nemen? Hoe kun je verschillende naast elkaar gebruikte - technieken samenvoegen zodat ze organisch worden? Wat zijn relaties en interactie tussen de bedachte systeemlagen? Tot slot; de term Human Technology werd niet goed bevonden. De nadruk ligt bij deze benaming teveel op techniek: technology zou de lading niet dekken. De term HUMANOLOGY werd beter gevonden. Een zwerm spreeuwen De deelnemers aan de werkgroep vinden een samenhang tussen deze twee aanpakken wenselijk. Een zwerm spreeuwen is een metafoor voor deze samenhangende aanpak: in het eerste opzicht ziet deze zwerm er uit als een samenhangend geheel, maar als je dichter bij kijkt, is het duidelijk dat er toch weinig centrale sturing in zit. Hiermee benadrukken de deelnemers dat niet alle kaders, structuren en hiërarchie vooraf uit te denken zijn. Vooraf kunnen duidelijke kaders en randvoorwaarden worden gesteld, maar er zal ruimte moeten zijn voor het autonoom denkpatroon vanuit de mens/gebruiker. Zo is, net als bij de zwerm spreeuwen, de eindbestemming vooraf bepaald, maar de route die deze vogels kiezen, is flexibel en staat niet vast. Uitgaande van deze theorie wordt er gevraagd welke aanpak beter werkt, moeten we mensen lokken, sturen of zelf laten doen? En op welke schaal wordt hiernaar gekeken, zijn huidige systemen niet teveel macro gericht waar juist micro trends om vernieuwing vragen? Methode Tijdens de workshop ontwikkelden de deelnemers een methode waarin relevante vraagstukken worden geplaatst.je wordt gedwongen stil te staan bij de positie waar een vraagstuk in wordt geplaatst: gaat het vraagstuk en bijhorende aanpak over de mens, een gezin of moet een vraagstuk op stadsniveau/wereldniveau (machineniveau) worden aangepakt? Vervolgens wordt gekeken naar het ontstaansniveau van de vraagstelling. Wie bepaalt in hoeverre er iets wordt gemaakt, is er ruimte voor autonomie? Concrete vragen voor het CoE die tijdens de workshop naar boven kwamen; Hoe beïnvloedt gedrag techniek en techniek gedrag? Wat zijn user interfaces om consumenten te ondersteunen in beslissingen die ze straks moeten 20 21

12 DEELNEMENDE BEDRIJVEN We kijken terug op een succesvolle middag waarin veel kennis is opgehaald. Deze kennis zal worden gebruikt als input voor het te schrijven businessplan. Dank voor uw deelname. Ballast-Nedam BuroMW Sia Royal HaskoningDHV DIG EBU Ecofys Energie U Gemeente Utrecht Grontmij HU Movares Natuur en Milieufederatie Utrecht Planburo leefomgeving Provincie Utrecht QC Services/BJW Wonen Renovatie winkel Riddervis Slim Bouwen/Briqs foundation TNO TKI-EnerGO Uneto VNI USI Utrecht Science Park W/E Consultants Sustainable Building 22 23

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt 4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt De wereld verandert. Steden groeien, gebouwen worden steeds hoger en de behoefte aan duurzaamheid neemt verder toe. Ook neemt de digitalisering

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

Bruggen bouwen naar een value case

Bruggen bouwen naar een value case Bruggen bouwen naar een value case Eva van der Molen (Molen & Molen) m.m.v. Erwin van Overbeek (MVO Nederland) Open innova3e en co- crea3e kunnen MVO- processen versnellen. In het project Bruggen Bouwen

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen

Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Circulaire economie voor bedrijven en bedrijventerreinen Naar bevordering van samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen Een holistisch, integrale kijk naar organisaties, de balans tussen organisatie

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Changes, Challenges, Chances

Changes, Challenges, Chances Changes, Challenges, Chances Waarom een Innovation Challenge? Zicht geven op toekomstige opgaven, uitdagingen en kansen binnen zes thema s gerelateerd aan mobiliteit Bevorderen van een maatschappelijk

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers 2 Voorstelrondje Naam Functie Wat is

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Aanpak duurzaam GWW in de praktijk Meerwaarde door een integrale aanpak. Imagine the result

Aanpak duurzaam GWW in de praktijk Meerwaarde door een integrale aanpak. Imagine the result Aanpak duurzaam GWW in de praktijk Meerwaarde door een integrale aanpak Even voorstellen: Esther Heijink Sr. adviseur veiligheid en duurzaamheid bij ARCADIS Programmamanager Duurzaamheid divisie Mobiliteit

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

SPOORVISIE 2030 oktober 2013

SPOORVISIE 2030 oktober 2013 SPOORVISIE 2030 oktober 2013 Name Position Date Written by: Spoorvisie 2030 24/10/2013 History of Changes Version Date Content of Modification 0 24/10/2013 First draft Document reference: Document name:

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN NPCC: Toekomstgericht bedrijf in de zorgeconomie Kader Nieuw Industrieel beleid zorgeconomie 2013 + binnen focusdomeinen West-Vlaamse zorgeconomie

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Innovatie agenda in de versnelling!

Innovatie agenda in de versnelling! Innovatie agenda in de versnelling! Arthur Lippus Arthur Lippus Pioneering, 24 april 2012 Gewaagd doel ondernemingsplan Mensen wonen in 2020 het liefst bij Portaal! 2 1 e verkenning zomer 2011 Portaal

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

Samen kom je verder. Van optimalisatie naar transformatie

Samen kom je verder. Van optimalisatie naar transformatie Samen kom je verder Van optimalisatie naar transformatie Vrijwel alle gemeenten Alle omgevingsdiensten Alle waterschappen Alle energiecoöperaties Alle grote koepels werkgevers Veel huurdersverenigingen,

Nadere informatie

Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de toekomst zal onze samenleving er anders

Nadere informatie

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. HET PROJECT

Nadere informatie

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision

Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Belfius award Slimme stad Maneblussers gaan met visie voor Lunavision Maneblussers gaan met visie voor Lunavision 1. Inleiding en algemeen kader 2. Investeren in innovatieve infrastructuur 3. Investeren

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Bkkc connects. Kansen voor opdrachtgeverschap TABO GOUDSWAARD

Bkkc connects. Kansen voor opdrachtgeverschap TABO GOUDSWAARD Bkkc connects Kansen voor opdrachtgeverschap TABO GOUDSWAARD Wat leer je op de kunstacademie wel en op andere opleidingen niet? Omgaan met het ongewone, het onverwachte, het onbekende Zintuigen gebruiken

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

MOBILITEIT 3.0 Nieuwe organisatievormen voor mobiliteit

MOBILITEIT 3.0 Nieuwe organisatievormen voor mobiliteit MOBILITEIT 3.0 Nieuwe organisatievormen voor mobiliteit Ron Bos Goudappel Coffeng Innovaties zorgen voor nieuwe vormen van mobiliteit maar oude vormen kunnen soms niet meer Tijd om andere vragen te gaan

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers Denktank vernieuwing energiemarkt Frans Rooijers Agenda Kennismaking Stand van zaken Problemen Oplossingen Werkwijze Afspraken 2 Deelnemers? Stichting Natuur & Milieu - ECF Ministerie EZ E.On APX TenneT

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 DEMONTABEL BOUWEN Menno vd Veen, manager Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema's bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

We staan met beide voeten in een (jonge) digitale wereld!!!

We staan met beide voeten in een (jonge) digitale wereld!!! STEL JE EENS VOOR.. Je beschikt over voor jou relevante informatie van bouwwerken incl. informatie over de bewegende stad/omgeving: Wat: Je kent de samenstelling, afmetingen en de staat van onderhoud;

Nadere informatie

Verslag inspiratiemeeting 19 mei 2015

Verslag inspiratiemeeting 19 mei 2015 Verslag inspiratiemeeting 19 mei 2015 Verandering. De transitie waarin de bouw terecht is gekomen is een zeer actueel onderwerp. De laatste 15 tot 20 jaar heeft er een grote verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie