Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR"

Transcriptie

1 Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN DENYS Tussen vast en tijdelijk blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid jobs op jobat.be Jobs in IT & Technologie vanaf blz. 16

2 EDITO SLIM Neen, we gingen het deze week niet meer over staken hebben. Stakers, werkwilligen, vakbonden én werkgevers hebben in de aanloop naar maandag 30 januari voldoende aandacht gekregen. Mocht de stakingsbereidheid wat zijn tegengevallen, dan kan tenmiste dat een succes genoemd worden. Vandaag zouden we het over een andere boeg gooien, een besluit dat dinsdag al stevig overeind stond als dertig stakers rond een piket. Dat was echter buiten de treinbegeleiders van Brussel-Zuid gerekend. Twee dagen na de grote nationale staking die zowat het hele openbare vervoersnet lam legde, vonden zij het moment gekomen om met een spontane actie de ochtendspits in de war te brengen. Wat de redenen voor deze wilde actie betreft: we hebben het hen niet persoonlijk gevraagd maar we gaan er met een gerust hart van uit dat die op niet al te veel sympathie Neen, we gingen konden rekenen bij de vele reizigers die woensdagochtend bij -6 C op de perrons het deze week stonden te verkleumen. niet meer over De permanentie, dat zijn staken hebben, die collega s die de uurroosters opstellen, verhuizen naar een ander ge- maar dat was buiten de bouw. De treinbegeleiders, die met te weinig zijn voor treinbegeleiders het werk dat ze moeten van Brussel-Zuid verrichten, vrezen dat verlof aanvragen, nu het contact met de opstellers van gerekend hun werkschema s dreigt te verwateren, nog moeilijker wordt. De vakbondsafgevaardigde van ACV Transcom deed op de radio zijn uiterste best, zowel om de buikpijn te verbijten die hij kreeg van de ongelukkige timing als om de publieke opinie te masseren. Staken voor een handvol collega s dat van gebouw verhuist, is misschien wat vreemd, maar je moet dat in het grotere geheel van het tekort aan treinbegeleiders zien. Enzovoort. Veel maakte het niet uit. Het imago van zowel de vakbond als de spoorwegen had er spoorslags een flinke knauw bijgekregen. En dat op de dag dat de treintickets 3 procent duurder werden. Alles aan de actie van de treinbegeleiders ademde ongeloof uit. De timing, de motivatie, de manier waarop. Moesten alle werknemers om de haverklap staken uit vrees voor gevolgen die zich mogelijk zouden kunnen voordoen... Overleg vóór je begint te staken, in plaats van tijdens de staking. En wat de uurroosters van de treinbegeleiders betreft: er bestaan intussen systemen van slim roosteren die rekening houden met de verzuchtingen van het personeel, die werknemers toelaten om onderling van shift te wisselen enzovoort. Dat vereist natuurlijk wel enige flexibiliteit, verdraagzaamheid en vooruitziendheid, zowel van de vakbonden als van de werkgever. Het is de vraag of beiden daar in dit geval klaar voor zijn. Je kiest zelf wanneer je begint te werken, zolang de resultaten er maar zijn. Het gaat er ook heel cool aan toe. Werknemers komen naar kantoor in korte broek of Hawaï-T-shirts De masterproef van de 22-jarige Wim Leers maakte zo n indruk op de Facebook-bazen dat ze hem een job aanboden. Hoe cool die ook mag zijn, Wim bedankte omdat hij in België wou blijven, bij zijn vriendin. In Het Laatste Nieuws. ARBEIDSVRAAG Een werknemer die iets nieuws uitvindt? Heeft die daar eigendomsrechten op? Merkwaardig genoeg bestaat er geen wet die bepaalt aan wie de eigendomsrechten toekomen voor uitvindingen die een werknemer heeft gedaan in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Nochtans worden de meeste uitvindingen in dienstverband gerealiseerd en wil de overheid innovatie in het bedrijfsleven stimuleren. De moeilijkheid is dat twee rechtsdomeinen lijnrecht tegenover elkaar staan. Het octrooirecht kent het vermogensrecht toe aan de uitvinder ongeacht de context waarin de uitvinding werd gedaan. In het arbeidsrecht meent men daarentegen dat de werkgever recht heeft op de in dienstverband gerealiseerde uitvindingen. De werkgever heeft immers voor de geleverde arbeid loon betaald. Om te bepalen wie recht heeft op de patrimoniale rechten wordt in de rechtspraak en rechtsleer klassiek een onderscheid gemaakt tussen dienstuitvindingen, afhankelijke uitvindingen en vrije uitvindingen. Dienstuitvindingen Dienstuitvindingen zijn uitvindingen die de werknemer doet in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. De uitvinding kadert in een onderzoeksopdracht van de werknemer. De werkgever heeft recht op de vermogensrechten op dienstuitvindingen. werknemer werd aangenomen. De werkgever moet een belangrijke materiële inbreng hebben gedaan. De werknemer heeft bijvoorbeeld gebruik gemaakt van materiaal of knowhow van de werkgever, of de werkgever heeft aanwijzingen of toelating gegeven om de uitvinding te ontwikkelen in de onderneming. Aan wie de vermogensrechten toekomen, is veel minder duidelijk. Een meerderheid in de rechtsleer oordeelt dat de uitvinding onvoldoende kadert in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opdat de werkgever recht zou hebben op de vruchten van de geleverde arbeid. Andere menen dan weer dat de vermogensrechten wel toekomen aan de werkgever. Nog anderen vinden de notie afhankelijke uitvinding kunstmatig en staan een meer zwart-wit onderscheid voor: ofwel kadert de uitvinding in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ofwel niet. Vrije uitvindingen Vrije uitvindingen zijn alle uitvindingen die door een werknemer met eigen middelen en tijdens zijn vrije tijd worden gedaan zonder dat deze enig verband vertonen met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De vermogensrechten op vrije uitvindingen komen toe aan de werknemer. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Afhankelijke uitvindingen Afhankelijke uitvindingen zijn uitvindingen die verband houden met de activiteiten van de werkgever maar niet kaderen in de opdracht waarvoor de STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Volgens de Nederlandse minister van Werk zijn tijdelijke contracten met termijnen tot 10 jaar mogelijk Lange tijdelijke contracten Op de moderne arbeidsmarkt bestaan er grosso modo twee soorten arbeidscontracten: het contract van onbepaalde duur (ook verkeerdelijk vast contract genoemd) en het tijdelijk contract. Het contract van onbepaalde duur en meer bepaald de voltijdse variant is in de Westerse wereld nog steeds de standaard op de arbeidsmarkt, hoewel er landen bestaan waar dit soort contract zelfs geen meerderheid meer uitmaakt onder de beroepsbevolking (zoals Nederland). Dat er naast het standaard arbeidscontract ook andere contracten zijn ontstaan, heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat het onmogelijk is geworden om alle verschillende arbeidsrelaties onder te brengen in één type contract. Sinds het bestaan van deze contracten woedt er een maatschappelijke discussie over de gevolgen ervan. De basiskritiek luidt dat werknemers met een tijdelijk contract kwetsbaarder zijn, minder scholing krijgen, meer onzeker en minder tevreden zijn. Kortom, ze zijn minder goed af dan hun collega s met een vast contract. Ook zouden twee soorten contracten leiden tot een dualisering van de arbeidsmarkt. Een radicaal voorstel om aan het hierboven geschetst probleem iets te doen, is de tweedeling simpel afschaffen en één soort arbeidscontract te creëren. De verschillende arbeidscontracten zijn echter net ontstaan omdat de arbeidsmarkt en arbeidsrelaties diverser werden. Deze diversiteit is er de voorbije decennia zeker niet minder op geworden. Het is moeilijk voor te stellen dat nu plots wel een arbeidscontract kan worden ontworpen dat inspeelt op deze enorme verscheidenheid. Het zal in elk geval veel flexibeler moeten zijn dan de huidige contracten van onbepaalde duur. Die prijs willen vakbonden in geen geval betalen. Voorlopig zijn de pogingen dan ook niet succesvol. Wijsheid In Nederland is er recent een nieuwe piste geopend. Daar stelt de huidige minister van Werk, Kamps, voor om langdurige tijdelijke contracten te introduceren. De minister denkt dat zelfs termijnen van 7 tot 10 jaar mogelijk moeten zijn. Dit soort contracten zou zich moeten positioneren tussen de traditionele tijdelijke contracten en deze van onbepaalde duur. In die zin ligt dit nieuwe contract in de lijn van de verdergaande diversificatie op de arbeidsmarkt. Het voorstel werd onmiddellijk weggehoond door de vakbonden maar vreemd genoeg ook door wetenschappers. Die wisten bijvoorbeeld meteen dat langere tijdelijke contracten niet zouden leiden tot meer scholing voor deze werknemers. Waar ze deze wijsheid vandaan halen, is onbekend aangezien langdurige tijdelijke contracten op dit ogenblik nagenoeg niet voorkomen. Het minste wat we zouden mogen verwachten van wetenschappers is dat er over het voorstel van de minister ernstig wordt gedebatteerd met inhoudelijke argumenten. Dan kan België er ook nog iets van leren. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk CARTOON

4 ONDERZOEK Medewerkersmonitor moet ouderenzorg meer slagkracht geven Jobliefde is groot, eisenpakket ook De ouderenzorg mag dan geen sexy imago hebben, de nieuwe Medewerkersmonitor laat zien dat werknemers in de ouderenzorgsector doorgaans bijzonder tevreden zijn. Liefst 96 procent doet zijn werk graag tot zeer graag. Maar er zijn ook pijnpunten. Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters Aan de tweede editie van de Medewerkersmonitor, die voor het eerst werd georganiseerd in 2007, namen het voorbije najaar 67 instellingen voor ouderenzorg deel. Precies medewerkers maakten van de mogelijkheid gebruik om hun mening op papier te zetten. En die blijkt over het algemeen behoorlijk positief te zijn, zeker wanneer je de resultaten vergelijkt met gelijkaardige statistieken uit de bedrijfswereld. 96 procent vindt zijn werk zinvol, 71 procent is tevreden over de communicatie (tegenover 65% in de bedrijven) en 88 procent is tevreden over de werkomstandigheden (70% in de bedrijven). Opmerkelijk: negen op de tien werknemers geven een hoge score aan de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling (tegenover 57% in de bedrijven). Ze zijn ook erg te spreken over de begeleiding door hun directe leidinggevenden. Tarsi Windey, sectorcoördinator ouderenzorg bij Zorgnet Vlaanderen, ziet nog een verklaring: In deze jobs worden mensen veel persoonlijker betrokken. Medewerkers worden voortdurend geconfronteerd met levensvragen. Dat draagt ook bij tot de persoonlijke ontwikkeling. Overheid in gebreke Minder goed scoren werkbelasting en werkdruk. Eén op de drie medewerkers verlangt een betere opvang bij hoge belasting. Het is een verzuchting die Windey herkent. De ouderenzorg krijgt een belangrijke opdracht van de samenleving. Onze medewerkers gaan elke dag om met hoogbejaarde, zeer kwetsbare mensen. De Vlaamse Gemeenschap zou evenveel aandacht moeten hebben voor de ouderenzorg als voor vergelijkbare sectoren waar ze bevoegd voor is, zoals de gehandicaptenzorg. Windey betreurt vooral het gebrek aan diversificatie We pleiten voor meer omkaderend personeel voor onze teams. Momenteel is dat vrijwel onbestaande in het overheidsbeleid Tarsi Windey, Zorgnet Vlaanderen van het personeel. Als je onze ouderenzorg vergelijkt met het buitenland, valt het op dat je bij ons de laagste kwalificatiemix hebt. Teams bestaan uit zorgkundigen en verpleegkundigen. Opvoeders, psychologen of pedagogen zijn zelden aanwezig. In de gehandicaptenzorg en in andere welzijnssectoren heb je die wel. Met de resultaten van de monitor op zak hoopt Windey meer druk te kunnen uitoefenen op de overheid. We pleiten voor meer omkaderend personeel voor onze teams. Momenteel is die omkadering vrijwel onbestaande in het overheidsbeleid. Nochtans worden onze medewerkers voortdurend geconfronteerd met moeilijke vragen en emotionele situaties. Die kunnen gaan over maaltijden en dagelijkse verzorging, maar ook over het incontinentiebeleid of het overlijden van bewoners. Alleen voorzieningen die zelf middelen vrijmaken voor die ondersteuning, kunnen dat probleem aanpakken. Daar blijft de overheid toch wel in gebreke. Ook de instellingen zelf kunnen met de monitor aan de slag, want elk woonzorgcentrum zal zijn eigen resultaten kunnen vergelijken met die van anderen. Windey: Enerzijds kunnen we onze mensen een pluim geven en hen duidelijk maken dat ze goed bezig zijn, anderzijds kunnen we dankzij deze monitor ook verbeterpunten selecteren per instelling en daaraan werken. We willen bovendien een overzicht maken van best practices die we onder elkaar zullen uitwisselen. Voor Tarsi Windey komen de resultaten van de monitor alleszins als geroepen. In de pers wordt vaak een Motivatie van medewerkers in de ouderenzorg 44% 5% 2% 19% 30% negatief beeld opgehangen van de ouderenzorg. Ze komen enkel naar buiten met - nochtans zeldzame - negatieve incidenten, waardoor ze de negatieve beeldvorming bij het bredere publiek versterken. De Medewerkersmonitor laat zien dat hier veel mooie dingen gebeuren. We zijn heel blij dat we dat nu ook eens kunnen tonen. Dramatiek heel hoog hoog normaal laag niet aangegeven Bron: Medewerkersmonitor 2011 Natuurlijk is er veel dramatiek inherent aanwezig in de ouderenzorgvoorzieningen, vervolgt Windey. Mensen worden ouder, verliezen de mensen om hen heen, sterven zelf. Maar het is toch nog veel dramatischer wanneer vereenzaamde mensen thuis sterven en men soms niet eens merkt dat ze er niet meer zijn? Waarom kan men niet wat meer oog hebben voor de mooie kant van de ouderenzorg, voor het goede nieuws? Deze monitor steekt een hart onder de riem van veel voorzieningen in Vlaanderen. Of de algemene tevredenheid van het personeel in de ouderenzorgsector ook nieuwe medewerkers zal aantrekken, moet de toekomst uitwijzen. Jongeren van 19 of 21 jaar kijken meestal niet automatisch naar de ouderenzorg als toekomstige werkgever, geeft Windey toe. Maar er zijn wellicht heel wat andere groepen van potentiële medewerkers die we actiever zullen moeten aanspreken. Kijk bijvoorbeeld naar mensen die lang thuis gebleven zijn en daar de zorg voor hun gezin op zich hebben genomen, van kinderen of van ouders. Zij beschikken vaak over ervaring die in de ouderenzorg bijzonder nuttig kan zijn.

5 04 05 oed dat men zo n medewerkersbevra- organiseert, maar ik weet natuurlijk Gging niet of er ook iets met de resultaten zal gebeuren, lacht Katleen Verbruggen. Zelf werkt de 30-jarige verpleegkundige al meer dan acht jaar in woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden, en ze houdt van haar job. Mocht ik mijn werk niet graag doen, dan zou ik het niet volhouden. Voor oudere mensen zorg dragen, ik wist al heel vroeg dat ik dat wilde doen. Het heeft weinig zin om jongeren in de richting van ouderenzorg te sturen als ze dat niet echt willen. Het moet uit jezelf komen, anders kan je dit niet. Het moet uit jezelf komen, anders kan je dit niet Dat medewerkers in de ouderenzorg doorgaans zeer gedreven blijken te zijn, verrast haar dan ook niet. Het dagelijkse contact met de bewoners geeft veel voldoening. Ik vind het fijn om mensen te helpen met wat ze zelf niet meer kunnen. Ook de samenwerking met collega s in de ouderenzorg verdient volgens Verbruggen een hoge score. Een - hardnekkig - pijnpunt blijft het gebrek aan personeel. We zijn gewoon met te weinig. Zeker op de afdeling comapatiënten, waar ik werk, hebben we echt meer personeel nodig. Respect verdien je door het zelf te hebben Aangenaam verrast, maar niet verbaasd. Dat is Dirk Van Herpe, directeur ouderenzorg in het woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden, naar eigen zeggen over de resultaten van de medewerkersmonitor. Zelf heb ik lang in de ziekenhuissector gewerkt voordat ik drie jaar geleden in de ouderenzorg terecht kwam. Het valt me op dat het engagement en de motivatie van medewerkers in deze residentiële setting uitgesproken groot zijn. Vaak is er sprake van een langdurige relatie tussen de medewerkers en de bewoners. Van Herpe ziet in die hechte band een verklaring voor de grote gedrevenheid van het personeel. Toch heeft het brede publiek vaak nog een te negatief beeld van de ouderenzorg, denkt Van Herpe. Hoewel hij in zijn eigen woonzorgcentrum weinig problemen ondervindt, zou een derde van de zorginstellingen het moeilijk hebben om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Een opvallende evolutie: steeds vaker vinden mensen op latere leeftijd de weg naar de ouderenzorg. Werkzoekenden die zich bijvoorbeeld herscholen bij de VDAB, komen via stages in contact met onze residentiële voorzieningen. Op die manier slagen we erin om kritische, positieve mensen aan te werven die doorgaans over veel levenservaring beschikken. Net die samenwerking van kritische en gedreven mensen kan wel eens tot conflicten leiden, erkent Van Herpe. Bij het werk in de ouderenzorg komen heel wat individuele waardeoordelen kijken. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer er een vraag komt om euthanasie? Daar bestaan zoveel meningen over. Volgens de Medewerkersmonitor blijft het uitpraten van conflicten een zwakte in de ouderenzorgsector. Het is vooral belangrijk dat men over problemen kan praten. Niet voor alle meningsverschillen bestaat er een oplossing, maar binnen een cultuur van vriendelijkheid en respect is er plaats voor ieders oordeel. Respect verdien je maar door zelf respect op te brengen voor anderen. Het is dit jaar de eerste keer dat Den Olm deelneemt aan de Medewerkersmonitor, maar Van Herpe wil er graag een gewoonte van maken. De monitor geeft ons de gelegenheid om onze eigen instelling te vergelijken met andere centra. Met een lijst van actiepunten willen we onszelf altijd blijven verbeteren. Stilstaan is achteruitgaan, zo klinkt het strijdvaardig.

6 MENSEN Een mix van ambitie en conditie Wie als vers gediplomeerde het bruisende studentenbestaan inruilt voor een kantoorjob, ziet naast het bedrag op zijn bankrekening helaas vaak ook zijn lichaamsgewicht in stijgende lijn gaan. Zo zal het de starters bij Ormit niet vergaan. Zij krijgen vanaf dag één een individueel trainingsprogramma voorgeschoteld. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Koen Bauters In de kantoren van Ormit hebben bureaus plaatsgemaakt voor de testfietsen en beeldschermen van Het Gezonde Net, een organisatie die bedrijven helpt om lichaamsbeweging te integreren in hun beleid. Een van de initiatiefnemers van de Belgische tak van Het Gezonde Net is de energieke Luk Bosmans. Hij test vandaag de conditie van de jonge werknemers van Ormit. Terwijl Marie het onderste uit de kan haalt op haar fiets, meet Luk de lengte, het gewicht en het vetpercentage van Lise. Dat laatste doet hij met behulp van een speciaal instrument dat rond de arm wordt aangebracht en dat via een infraroodtechniek nagaat hoeveel vet je in je lichaam hebt. Het gaat er niet om dat je gewicht verliest, wel dat je vet verliest, vertelt Luk. Het vetpercentage geeft een goed beeld van je gezondheidsniveau. Op basis van de metingen en het algemene bewegingspatroon van de deelnemers, bepaalt Luk hoe zwaar hun eerste test wordt. Op de testfietsen moeten de trainees een regelmatig tempo aanhouden, maar de weerstand wordt systematisch verhoogd. De hartslag gaat in stijgende lijn, tot de deelnemer niet meer kan en er de brui aan geeft. Piepend horloge Plots heb je werk, zit je de hele dag voor een computer en rij je met de wagen rond. Je stopt met sporten en je vergeet op je voeding te letten Fabrice Williquet, business relations manager Op een beeldscherm kan Marie haar hartslag in de gaten houden. Ondertussen heeft ook Lise plaatsgenomen op een fiets. Deze test is voor iedereen verschillend, legt Luk uit. Het wattage - dat de weerstand bepaalt - hangt af van je gewicht, lengte, vetpercentage, geslacht en ingeschatte conditie. Na de test krijgen alle deelnemers een persoonlijk rapport mee naar huis. Dat bevat niet alleen de resultaten van de metingen en van de eerste conditietest, maar ook een op maat opgesteld trainingsprogramma dat de jonge trainees kunnen volgen, willen ze hun conditie naar een hoger niveau tillen. Maar er wacht de deelnemers nog een verrassing. Naast de papieren bundel krijgen ze ook elk een speciaal horloge mee naar huis, waarin het individuele traject is opgeslagen. Het horloge geeft aan wanneer er getraind moet worden, hoe lang dat mag duren en hoe zwaar de inspanning moet zijn. Meer nog: wie zijn training dreigt over te slaan, wordt door het horloge met een piepsignaal vriendelijk aangespoord om toch maar aan het sporten te gaan. Wees gerust, dat piepsignaal kan je afzetten, hoor, lacht Fabrice Williquet, business relations manager bij Ormit en verantwoordelijk voor de integratie van het bewegingsprogramma in het beleid van de organisatie. Voor alle duidelijkheid: het is niet onze bedoeling om onze werknemers onder druk te zetten. Wél om hen te stimuleren om hun gedrag aan te passen en bewuster om te gaan met hun lichaam. Ormit is een onderneming die jonge universitairen op korte tijd wil klaarstomen voor het échte werk: als manager of leidinggevende aan de slag gaan in het bedrijfsleven. De trainees - die vaak geen of weinig werkervaring hebben - krijgen gedurende 26 maanden de kans om in uiteenlopende bedrijven aan verschillende projecten mee te werken. Daarnaast volgen de participanten een intensief ontwikkelingsprogramma. Ze worden individueel gecoacht en nemen deel aan workshops die hun leiderscapaciteiten moeten verbeteren. In ons programma gaat er veel aandacht naar het ontwikkelen van management- en leiderschapskwaliteiten, vooral op cognitief, mentaal en emotioneel vlak. Hoewel we wel een zaalvoetbalteam hebben en jaarlijks deelnemen aan de 20 kilometer van Brussel, vonden we toch dat het lichamelijke aspect tot nu toe een beetje onderbelicht bleef in onze training, vertelt Fabrice. Een gezonde geest kan je pas hebben in een gezond lichaam, zo oordeelde Ormit, en daarom koos het bedrijf ervoor om lichamelijke beweging als een volwaardige component te integreren in het opleidingsprogramma. Een appel of een Mars? De staf van Ormit mocht als proefkonijn opdraven en startte enkele maanden geleden al met het bewegingsprogramma. Met succes. Op enkele weken tijd ging onze algemene conditie erop vooruit met één punt, wat best veel is, glundert Fabrice. In totaal verloren we ook 4,5 kilogram vetmassa. Vandaag is het de eerste keer dat ook de trainees met het bewegingstraject kunnen starten. Het is voor ons allemaal nog een beetje nieuw, dus we zijn heel benieuwd naar de eerste resultaten. Die eerste resultaten zullen er al zijn over drie maanden, wanneer alle trainees opnieuw worden getest. Daarna volgen er nog twee testen, na negen maanden en na 21 maanden. Maar ook tussen die verschillende testmomenten zal er aandacht zijn voor de fysieke fitheid van de deelnemers, vertelt Nele Keppens, talent development manager bij Ormit en verantwoordelijk voor het aspect voeding binnen het bewegingsprogramma. Onze trainees krijgen regelmatig individuele coachings waarbij we aandacht besteden aan hun carrièredoelstellingen, hun competenties, hun wensen Vanaf nu zullen we daarbij ook expliciet nagaan of de trainees werken aan hun fysieke fitheid, hoe ze eraan werken en waar de knel-

7 Nieuwe energie voor ex-roker punten zitten. Bovendien krijgen de deelnemers voedingsadvies. Nele: Als je honger hebt, kan je ervoor kiezen een appel te eten of een Mars. Er is een groot verschil tussen die twee, en het is goed om je daarvan bewust te zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit nog een Mars mag eten. Het gaat er gewoon om dat je stilstaat bij je voedingsgewoontes. Fabrice - zelf een atletische dertiger - haakt er gretig op in. Gewoontes moet je kweken wanneer je jong bent, anders is het vaak te laat. Studenten zitten vaak nog in een sportclub of ze kruipen geregeld op de fiets. Plots heb je werk, zit je de hele dag voor een computer en rij je s morgens en s avonds met de wagen rond. Je stopt met sporten, je vergeet op je voeding te letten en je raakt je conditie kwijt. Heb je eenmaal kinderen en ben je veertig jaar, dan is het vaak moeilijk om die evolutie nog om te keren. Energieke managers Ik werk hier nu meer dan een jaar en ik zou me gewoon schamen om nog de lift te nemen naar de tweede verdieping John Lefere, management trainee Wie de kantoren van Ormit wil bereiken, gelegen op de tweede verdieping van een gebouw in Sint-Pieters-Woluwe, wordt middels een affiche vriendelijk aangespoord om de lift links te laten liggen en gebruik te maken van de trappen. Ik werk hier nu meer dan een jaar en ik zou me gewoon schamen om nog de lift te nemen naar de tweede verdieping, lacht John Lefere, een van de management trainees die mee het zogenaamde corporate health responsibility-programma van Ormit uit de grond stampte. Als trainee is hij blij dat zijn werkgever nieuwe medewerkers de kans geeft om op een efficiënte manier aan hun conditie te werken. Toen ik begon bij Ormit, bestond het programma nog niet. Jammer, want ik was na het afstuderen ook wel een paar kilogram bijgekomen, glimlacht John. Ook hij wil zich vandaag laten testen om een op maat gemaakt trainingsschema te bemachtigen. Sport mag dan gezond zijn, er zijn genoeg voorbeelden te vinden van succesvolle managers die er liever voor bedanken. Wat met trainees die helemaal niet sportief zijn, maar verder wel alle capaciteiten hebben om het ver te schoppen in de bedrijfswereld? Onze leiders van morgen hoeven niet zozeer sportief of getraind te zijn, maar we willen wel graag dat het energieke mensen worden, verklaart Nele. En energie krijg je door er gezonde gewoontes op na te houden. Door veel te bewegen, evenwichtig te eten, goed te slapen. Wie fit is, is beter in staat om zijn werk te doen. En natuurlijk hopen we ook dat onze trainees die boodschap in hun latere carrière verder zullen uitdragen. Zouden andere bedrijven het goede voorbeeld van Ormit moeten volgen? Nele meent van wel. Als je weet dat medewerkers iedere dag acht tot tien uur doorbrengen op kantoor, dan heb je als bedrijf toch een zekere verantwoordelijkheid. Veel organisaties proberen iets te doen aan de lichamelijke conditie van hun werknemers, elk op hun eigen manier, erkent Fabrice. Ze organiseren sportdagen, geven hun medewerkers de kans om deel te nemen aan allerlei activiteiten of richten een heuse fitnessruimte in. Dat zijn natuurlijk verdienstelijke initiatieven, maar het probleem is dat je er vooral mensen mee bereikt die sowieso al erg sportief zijn. Wij willen juist iedereen stimuleren om bewuster te gaan sporten, ook degenen die uit zichzelf veel minder bewegen. Harold (24) werkt sinds november voor Ormit. Hij studeerde rechten en deed daar nog een jaar general management bij. Twee weken geleden stopte hij met roken, vandaag neemt hij deel aan zijn eerste fitheidstest. Het trainingsprogramma van Ormit komt als geroepen. Sinds ik gestopt ben met roken, ben ik intensief beginnen sporten. Wanneer je rookt, adem je minder en heb je minder energie. Nu heb ik iets anders nodig om mijn energie te kanaliseren. Als hij twee dagen niet sport, loopt hij tegen de muren op, zo zegt hij zelf. Het individuele trainingsprogramma dat vandaag voor Harold werd opgesteld, zou hem moeten helpen om zo efficiënt mogelijk aan zijn conditie te werken. Zal het moeilijk zijn om die nieuwe gewoonte vol te houden? Ik ben in de afgelopen maanden afgestudeerd, beginnen werken, verhuisd naar een andere stad en gestopt met roken. Een goed moment dus om er nog een nieuwe gewoonte bij te nemen, lacht Harold.

8 WERKBEELD Dingens Barometers & Clocks Foto s: Bart Dewaele Dingens Barometers & Clocks uit Beverlo bij Beringen produceerde al sinds 1965 kwikbarometers - die bijna overal ter wereld werden verkocht - toen de Europese Commissie in 2007 onverwacht een wet stemde die het gebruik van kwik in meetinstrumenten verbood. Niet alleen moest Dingens de productie van barometers stopzetten, de onderneming bleef ook zitten met een grote voorraad onbruikbare barometers. Dankzij een samenwerking met de Universiteit Hasselt en Sirris slaagde Dingens erin een alternatief te ontwikkelen voor de kwikbarometer, de Innovacelli. In 2010 werd het innovatieve instrument met succes voorgesteld op de wereldtentoonstelling in Shangai. In het najaar van 2011vertrokken zuidpoolreizigers Dixie Dansercoer en Sam Deltour naar Antarctica voor een tocht van kilometer. Om de meteorologische omstandigheden ter plaatse te onderzoeken, doen de reizigers een beroep op de meetinstrumenten van Dingens. Die zijn bestand tegen temperaturen tot -50 graden. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

9 08 09 PRAKTISCH Eigen wagen soms voordeliger dan bedrijfswagen De nieuwe regels van Di Rupo I voor de bedrijfswagens hebben een vreemd neveneffect. Hoe meer beroepskilometers iemand doet, hoe minder interessant een bedrijfswagen wordt. Tekst: Maarten Rottiers / Illustratie: Joke Van Camp genoeg kunnen uitgerekend werknemers die hun bedrijfswagen echt als bedrijfswagen gebruiken, er belang bij hebben om hun Vreemd voertuig in te leveren en over te schakelen op een eigen wagen met kilometervergoeding, zegt Kristiaan Andries van het Kenniscentrum van SD Worx. Andries haalt als voorbeeld de Renault Mégane aan, één van de populairste bedrijfswagens. De jaarlijkse totale kost - aankoop, belastingen, verzekeringen, onderhoud en brandstof - bedraagt ongeveer euro (zie kader). Dat bedraag spaar je uit als je een Renault Mégane als bedrijfswagen krijgt. Het kan echter nog voordeliger. Namelijk door zelf zo n Mégane te kopen en een kilometervergoeding te vragen aan je werkgever. Die kilometervergoeding bedraagt maximaal 0,3352 euro per kilometer. Het gaat om zuivere beroepskilometers. Het woon-werkverkeer wordt fiscaal beschouwd als een privéverplaatsing, aldus Kristiaan Andries. Rij je professionele kilometers per jaar met je Mégane, dan ontvang je van je werkgever euro kilometervergoeding. Door zelf een wagen te kopen, strijk je euro winst op. Die kilometervergoeding wordt niet belast. Dit voorbeeld gaat er van uit dat de auto na 7 jaar wordt verkocht. Heel wat mensen gebruiken hun wagen echter langer, waardoor het voordeel nog toeneemt. Omslagpunt professionele kilometers is het maximale aantal dat fiscaal jaarlijks mag ingebracht worden aan 0,3352 euro per kilometer. Wie meer beroepsverplaatsingen doet, kan nog altijd een lagere kilometervergoeding krijgen. Maar niet iedereen doet jaarlijks professionele kilometers. Woon-werkverkeer wordt dan wel beschouwd als privékilometers, heel wat werkgevers geven ook daar een vergoeding voor. In dat geval wordt een eigen wagen kopen ook interessanter voor wie minder beroepsverplaatsingen doet. Bovendien ligt het omslagpunt waarop het niet meer interessant is om met een bedrijfswagen te rijden veel lager dan professionele kilometers. Vanaf beroepskilometers is er geen verschil meer tussen de jaarlijkse kostprijs van een eigen Renault Mégane en de ontvangen kilometervergoeding. De vaststelling dat werknemers die veel professionele kilometers doen vaak beter af zijn met een kilometervergoeding in plaats van een bedrijfswagen is niet helemaal nieuw, zegt Kristiaan Andries. Dat was ook al zo met de vroegere wetgeving van de bedrijfswagens. De nieuwe regels die de regering Di Rupo gaat invoeren, versterken deze tendens doordat de belastingen die de werknemers op hun bedrijfswagen zullen moeten betalen (het zogenaamde voordeel van alle aard ) gemiddeld genomen zullen stijgen. Eén opmerking: de kostprijs van de wagen speelt ook een rol. Hoe duurder de auto, hoe interessanter het wordt hem ook al bij minder beroepskilometers als bedrijfswagen te nemen. En de werkgever? Als het geven van een bedrijfswagen goedkoper uitkomt dan een kilometervergoeding, zullen zij niet happig zijn om een werknemer die veel professionele kilometers een kilometervergoeding te geven. Een kilometervergoeding uitbetalen of een bedrijfswagen geven aan iemand die veel kilometers doet, komt voor een bedrijf ongeveer op hetzelfde neer. De leasekost voor een Renault Mégane bijvoorbeeld bedraagt al snel euro per jaar. Reken daar nog de brandstofkosten voor de privé- en de professionele kilometers bij en je komt in de buurt van de euro, het maximale bedrag dat een werkgever aan kilometervergoeding moet uitbetalen aan iemand met een eigen wagen. Dirk heeft net een Renault Mégane gekocht en rijdt hiermee privékilometers en professionele kilometers per jaar. Hij is van plan om 7 jaar met de auto te rijden. Kostprijs per jaar Catalogusprijs per jaar BIV per jaar verkeersbelasting verzekering onderhoud brandstof (kms privé + professioneel) TOTAAL Renault Mégane 1.5 dci 110 Privilège. CO2-uitstoot: 104 gr/km. 4,1 l/100 km à 1,4405 euro (gemiddelde kostprijs diesel 2011) 3.300,00 29,77 123,00 400,00 600, , ,57 Bron: SD Worx

10 BEROEPSGEHEIM Johan Bonny, bisschop ik drie jaar geleden van Rome naar Antwerpen verhuisde, kwam ik in een volledig nieuwe situatie terecht. Ik probeerde, meer Toen vanuit intuïtie dan dossierkennis, de zaken zo goed mogelijk te besturen. Dat, zoals eerder in andere landen, het misbruikdossier hier zou losbarsten, was enigszins te verwachten. Maar dat ik er als Vlaamse woordvoerder zo in zou meegesleurd worden, had ik nooit kunnen denken. Op zoiets kun je je niet voorbereiden. De media De eerste keer dat ik de media over een pedofiliezaak moest te woord staan, heb ik naar kinderpsychiater Peter Adriaenssens gebeld. Ik vroeg hem wat sleutels aan te reiken. Hij zei me dat de slachtoffers de eerste zorg en aandacht verdienden. Ook raadde hij me aan geen grote woorden te gebruiken. Ik moest heel basic en eerlijk zeggen wat er gezegd moest worden. Met die vuistregels ging ik naar de VRT. Met lood in de schoenen en schrik in het hart doorstond ik dat eerste interview. Ik had nooit in mijn leven mediatraining gekregen; ik kon alleen maar mezelf zijn. Het was moeilijk en eenzaam, middenin die storm. Maar dat hoorde bij de job. Een bisschop is een herder. Die moet bij zijn kudde zijn, ook bij noodweer. Van nature ben ik niet zo extravert, maar door lang in het seminarie les te hebben gegeven, heb ik geleerd mezelf uit te drukken en klare taal te spreken. Toen ik in Rome verantwoordelijk was voor de oecumenische relaties in het Midden-Oosten, werd bruggen bouwen en mensen verzoenen, mijn grote drive. In het Midden-Oosten had ik ook contact met moslims en joden. Wat ons verbindt, is dieper dan wat ons van elkaar scheidt. Uiteraard zijn er grondige verschillen tussen de godsdiensten, maar we delen een religieuze betrokkenheid. In Antwerpen vind ik die diversiteit terug. Het is voor de toekomst van deze regio heel belangrijk dat de religieuze en culturele gemeenschappen elkaar vinden, en daarin moet de kerk een actieve rol spelen. Op het veld Met lood in de schoenen en schrik in het hart doorstond ik dat eerste interview Omdat we nu in een jubileumjaar zitten, ben ik er even mee moeten stoppen, maar normaal gezien trek ik elke maand één dag uit om een groep van parochies te bezoeken en één voormiddag om op een school te gaan praten. Als bisschop kom ik zelden met jongeren in contact. Die ontmoetingen in de klas zijn een unieke kans om met hen over levenservaringen en godsdiensten te spreken. Eerst vreesde ik dat die leerlingen zouden dichtklappen als de bisschop de klas binnenwandelt. De eerste tien minuten is het aftasten, maar daarna zeggen die jongeren echt wat ze denken. Heel interessant is dat. Je moet als bisschop keuzes maken. Je kunt perfect je dagen met bureauwerk en vergaderingen vullen. Ik vind evenwel dat je, als vertegenwoordiger van de kerk, ook op het veld moet zijn. Zeker in moeilijke tijden moeten mensen voelen dat je tot bij hen wil komen en naar hen wil luisteren. (pvd)

11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik coördineer de ontwikkelde acties van het communicatiebureau waar ik werk. Dat betekent dat ik ervoor zorg dat alles volgens plan verloopt. Ik fungeer als schakel tussen het veldpersoneel, de logistieke en de commerciële medewerkers. Zo controleer ik bijvoorbeeld of alle veldmedewerkers tijdig vertrekken, of de actie op tijd start, of er problemen zijn en hoe we die het best kunnen oplossen of naar de klant communiceren. Doe je je job graag? Ja, ik hou ervan om veel informatie tegelijk te verwerken en creatief te zijn met oplossingen. Het element crisismanagement spreekt me wel aan LANDER JORENS (30), EDEGEM Beroep: actiecoördinator bij het communicatiebureau Square Melon Privé: ongehuwd, geen kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: maaltijdcheques, bedrijfswagen, 300 euro vergoeding voor zondagswerk Wat vind je van je inkomen? Het is een fair loon voor mijn takenpakket. Misschien zou ik elders meer kunnen verdienen, maar Square Melon is een groot bureau en ik zie veel doorgroeimogelijkheden. Spaar je? Tussen de 250 en 300 euro per maand. Ik doe ook aan pensioensparen en beleg af en toe geld op de beurs. Ik kan ook sparen omdat ik actief ben als zelfstandige in bijberoep. Van opleiding ben ik smid en af en toe smeed ik in mijn vrije tijd nog even het ijzer. Let je meer op je centen door de crisis? Neen. Ik vind dat je in tijden van crisis net geld moet investeren in de maatschappij. Je moet het laten rollen om uit de crisis te raken. Daarom vind ik het ook interessant om bijvoorbeeld nu bankaandelen in te kopen. Als de crisis achter ons ligt, zullen die zonder twijfel weer meer waard worden. Waar geef je met plezier geld aan uit? Ontspanning is belangrijk. Ik besteed graag geld aan uitgaan of een skireis. Wat zou je doen als je de lotto wint? Ik zou vooral mijn mond houden en verder werken. Het lijkt me een goed idee om het gewonnen geld te investeren in vastgoed, maar ik ga zeker niet op de Bahamas wonen. (mr) VAN DE ECONOMIE Het nieuws bulkt van cijfers en procenten. Maar wat betekenen die? Deze rubriek brengt u, week na week, economie in mensentaal. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs. De beursintroductie zou 5 miljard dollar moeten opbrengen, wat een historisch bedrag is. De totale waarde van Facebook wordt geschat tussen de 75 en 100 miljard dollar. Hoe gaat zo n beursintroductie eigenlijk in zijn werk? En hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald? Professor Cynthia Van Hulle, hoogleraar aan de K.U.Leuven en gespecialiseerd in de wisselwerking tussen bedrijven en financiële markten, legt uit. Bij een bedrijf dat niet op de beurs zit, zijn de aandelen in het bezit van één, twee of een beperkt aantal eigenaars. Wil je een deel van de aandelen aan het brede publiek te koop aanbieden, dan breng je je bedrijf naar de beurs. Je dient dan een aanvraag in tot notering op de beurs en je verkoopt je aandelen aan een bepaalde prijs: de introductieprijs. Zijn die aandelen eenmaal verkocht, dan kan men die onderling beginnen te verhandelen. Wie naar de beurs trekt, kan gemakkelijker aan geld geraken en wint aan naamsbekendheid. Naamsbekendheid kan de verkoop stimuleren, je relaties met leveranciers en banken verbeteren, waardoor je betere voorwaarden kan verkrijgen. Anderzijds is een beursintroductie behoorlijk kostelijk. Je moet een investment banker betalen, je verliest veel tijd, je moet er een heel team aan laten werken en je moet je aan allerlei reglementen houden waar je je anders niet aan moet houden. Waar is MySpace? De waarde van een aandeel zou in principe gelijk moeten zijn aan de huidige waarde van de toekomstige dividenden. De waarde van de toekomstige dividenden hangt dan weer samen met de winsten, en dus bepaalt de inschatting van de toekomstige winst de waardering. Maar die toekomstige winsten zijn niet gemakkelijk te voorspellen, en de waardering van een bedrijf kan dan ook sterk uiteenlopen. Je hebt optimisten die geloven dat een bedrijf heel erg zal groeien, en je hebt pessimisten die niet geloven in dat groeipotentieel. Vele klassieke waarderingsmodellen maken een schatting van de winsten tot in het oneindige. Ze berekenen als het ware hoe hoog de winsten van een bedrijf zullen zijn over honderd, tweehonderd of duizend jaar. In het geval van heel stabiele bedrijven kunnen die modellen misschien wel betrouwbaar zijn, maar het is heel goed mogelijk dat een bedrijf als Facebook over tien of twintig jaar gewoon niet meer bestaat. Zes jaar geleden was MySpace dé sociale netwerksite. Vandaag spreekt niemand nog over MySpace. Zo werkt het: wanneer er iemand opduikt met een nieuw product dat de mensen meer aanstaat, dan is het afgelopen. (mo)

12 OVERHEID Weinig steden en gemeenten hebben eigen personeelsbeleid Hoewel de regels erg strikt zijn, kunnen Vlaamse steden en gemeenten een eigen beleid uitwerken op vlak van personeelsaangelegenheden. Toch doen de meesten nog beroep op het voorbeeldstatuut van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, blijkt uit onderzoek van Nele Peeters. Tekst: Barbara Vandenbussche In haar doctoraatsscriptie aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, met professoren Ria Janvier en Wouter Van Dooren als promotor, onderzocht Nele Peeters de spanning tussen Vlaamse sturing en lokale autonomie in personeelsaangelegenheden bij Vlaamse gemeenten. Ondanks de grote hoeveelheid regels die door Vlaanderen wordt opgelegd, hebben de lokale besturen heel wat vrijheid om hun personeelsbeleid zelf in te vullen, legt Peeters uit. Volgens haar onderzoek wordt die vrijheid amper gebruikt. De overgrote meerderheid gebruikt het voorbeeldstatuut dat het ABB (Agentschap voor Binnelands Bestuur) ontwikkelde. Maatwerk komt vooral voor bij grotere gemeenten. Ook de anciënniteit van de personeelsverantwoordelijke en het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vergroten de kans daarop. ABB speelt dubbele rol Toch schakelen heel wat gemeenten externe consultants in. Bedoeling is dat consultant en gemeente samen tot een beleid op maat komen, zegt de kersverse doctor. Uiteindelijk volgen veel gemeenten echter het model dat door de consultant zelf werd ontwikkeld. En vaak vertrekken die consultants van het ABB-model zodat hun voorstel sterke gelijkenissen vertoont met het voorbeeldstatuut van het ABB. Veel gemeentebesturen geven aan dat ze de mogelijkheden en beperkingen van de regelgeving, die zowel op Vlaams als op gemeentelijk niveau vrij nieuw is, nog onvoldoende onder de knie hebben. Peeters: Heel wat lokale besturen zeggen dat ze in de nabije toekomst wijzigingen willen doorvoeren. Dat is absoluut een goede zaak: het zogenaamde rechtspositiebesluit wil de gemeenten immers de kans bieden een modern en aangepast personeelsbeleid te voeren, zodat ze zich als een aantrekkelijke werkgever kunnen profileren. Bijkomend pijnpunt is de frictie tussen vrijheid geven om te managen en de controle op het beleid. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur speelt een dubbele rol. Het adviseert de lokale besturen (als coach), maar oefent ook toezicht uit op de lokale regelgeving (als scheidsrechter). Peeters: Die dubbele rol leidt tot onzekerheid, zowel bij de toezichthouder als bij de lokale besturen. Zo vraagt een bepaalde gemeente geen voorafgaand advies aan het ABB omdat ze meent dat ze daarmee haar eigen autonomie inperkt. Gemeenten zijn tevreden over de begeleiding en adviezen, maar hekelen de gedetailleerde toezichtuitoefening. Een belangrijke beleidsaanbeveling is dan ook om beide rollen meer uit elkaar te halen. Spiere-Helkijn zocht advies Faciliteitengemeente Spiere-Helkijn telt iets meer dan inwoners. Gezien onze kleinschaligheid is er bij het personeel geen hiërarchische opbouw rond specifieke diensten, maar worden alle verantwoordelijkheden in de administratie ondergebracht in een vlakke structuur met zes personeelsleden, vertelt Wout Lefebvre, gemeenteen OCMW-secretaris. Lefebvre staat als gemeentesecretaris aan het hoofd van het personeel, maar gezien het kleine werknemersaantal en zijn vele taken, blijft er weinig ruimte over om een uitvoerig personeelsbeleid te gaan uitstippelen. De invoering van een nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel was voor mij een opportuniteit om het bestaande statuut fijn te stellen. Aanvankelijk wou ik gebruik maken van het voorbeeldstatuut van het ABB, maar er was te weinig tijd om dat binnen een haalbare periode te doen. Bovendien vereist de arbeidswetgeving specifieke juridische kennis. Omdat we die onvoldoende in huis hadden, zochten we twee jaar geleden extern advies. Overigens is het niet omdat de tekst van het ABB gebruikt wordt, dat je geen eigen personeelsbeleid voert. Binnen het model worden ontelbaar veel keuzes opengelaten die elk bestuur op zich moet invullen. Samen met een externe consultant werkte het bestuur tijdens een viertal bijeenkomsten intensief aan de teksten, om die helemaal op eigen maat af te stemmen. Lefebvre: We willen flexibeler kunnen omgaan met verloning en extra toelagen voor inspanningen die onze medewerkers leveren Goele Haest, stad Antwerpen

13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN In haar doctoraatsscriptie stelt Nele Peeters (UA) dat de vrijheid die gemeenten hebben om hun personeelsbeleid vorm te geven amper gebruikt wordt. Ik vond het belangrijk dat de regelingen heel concrete gevolgen zouden hebben voor ons personeel en dat we niet zouden landen met een dik boek waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. De gevoeligste keuzes legde ik eerst voor aan het politieke bestuur, zoals het aantal verlofdagen of sommige toelagen en vergoedingen. Kleinere aanpassingen van de rechtspositieregeling gebeuren nu intern. We hebben geen advies gevraagd aan het ABB, omdat we vertrouwen hadden in onze consultant, maar het is wel goed dat de mogelijkheid bestaat. Dat het ABB ook een controlerol heeft, moet niet als een bedreiging worden gezien. Uiteindelijk komt het aan de secretaris toe om toe te zien op de wettelijkheid van alle gemeentelijke beslissingen. Een laatste controle daarvan door de toezichthouder kan dit alleen maar versterken. Antwerpen stelt aanbevelingen op De rechtspositieregeling houdt geen rekening met de grootte van de gemeenten, wat voor ons als grootstad het werken soms moeilijk maakt, zeggen bedrijfsdirecteur personeelsmanagement Goele Haest en adviseur rechten Karen Tessens van de stad Antwerpen. Zij proberen hun rechtspositieregeling en personeelsbeleid te vereenvoudigen en versoepelen. Niet alleen binnen het voorbeeldstatuut, maar ook bij het schrijven van nieuwe teksten moeten die passen binnen het Besluit Rechtspositieregeling. In nauw overleg met de vakbonden, ons managementteam en de stad hebben we met de hulp onze interne juristen een personeelsbeleid op maat uitgewerkt dat voortdurend geactualiseerd wordt. De vrijheid en autonomie die we als lokaal bestuur nodig hebben, worden daarbij relatief beperkt door de regels van het rechtspositiebesluit. We hebben daarom aanbevelingen opgesteld voor de Vlaamse regering. We willen bijvoorbeeld meer flexibel kunnen omgaan met verloning en extra toelagen voor inspanningen die onze medewerkers leveren. Daarnaast willen we een soepeler intern doorstroommechanisme voor medewerkers die al in dienst zijn, die op de werkvloer heel wat van hun competenties bewijzen maar voor bevordering nogmaals door een streng geregelde procedure moeten. Met medewerkers als je de dochtermaatschappijen erbij telt - is het Antwerpse bestuur een grote organisatie. We zoeken expertise en hebben soms nood aan sterke flexibiliteit, maar zitten in een keurslijf op vlak van renumeratie. Waar er ruimte is voor interpretatie proberen we dit meer in te vullen, maar dan nog blijft het kader dikwijls zeer rigide, ook los van het feit of je al dan niet het voorbeeldstatuut volgt. We moeten bijvoorbeeld elke wijziging in onze modaliteiten voorleggen aan de gemeenteraad, ook wanneer de vakantiedagen worden vastgelegd, zegt Goele Haest. Geregeld gaat de stad in discussie met de toezichthouder, en dat heeft veel te maken met de beoordelingsruimte. Karen Tessens: Al te dikwijls gaat de discussie over formele aspecten terwijl men voorbijgaat aan het inhoudelijke, en er zou een meer coachende rol moeten zijn in plaats van een puur regulerende. Die coaching wordt niet altijd voldoende benut, maar dat is bij beide partijen zo. We proberen altijd met respect voor elkaars rol gesprekken te voeren, maar merken dat onze standpunten niet alijd bij elkaar aansluiten. Thatcher Het leukste aan de staking van maandag vond ik dinsdagochtend. De wekkerradio sprong op, in De Ochtend werd muziek gedraaid en ik besefte dat alles eindelijk voorbij was. Twee weken lang had ik mijzelf gedwongen om mijn mond te houden, en het getwist tussen liberalen en vakbonden uit te zitten als de griep die mij op hetzelfde moment te bedde hield. Ik zou er geen letter over schrijven. Tot er iets gebeurde wat mij oprecht kwaad maakte. Ergens in de aanloop naar 30 januari sloeg de discussie over naar de sociale media, waar de high potentials op Twitter in al hun antisyndicaal enthousiasme opeens citaten van Margaret Thatcher begonnen rond te sturen. The problem with socialism is that eventually you run out of other people s money. Zo, die zat! En dan onder elkaar zelfgenoegzaam gniffelen. Dat studenten en jonge entrepreneurs vandaag grimmig en rechts zijn, in plaats van onzeker en links zoals oorspronkelijk de bedoeling was, daar kan ik mij met wat moeite nog bij neerleggen. Maar zelfs van daaruit is het nog een grote sprong naar dwepen met een politiek leider die in het Albion van de jaren tachtig alles heeft kapotgemaakt behalve de punkmuziek. Het getuigt van weinig historisch besef om een vrouw die op één dag 323 Argentijnse matrozen de dood heeft ingejaagd, enkel om zichzelf een stoer imago aan te meten, nu te gaan prijzen voor haar half gevatte oneliners. Het is weinig geloofwaardig om luid te roepen dat we in tijden van crisis allemáál moeten inleveren, maar tegelijk boegbeelden achterna te lopen die symbool staan voor een compleet tegenovergesteld beleid. Heel even zwijgen en zich proberen in te leven in de andere: het is waarschijnlijk te optimistisch om te verwachten dat dát ooit weer hip wordt Ik weet niet eens waarom ik een meer constructieve discussie had verwacht. Al sinds december was het duidelijk dat dit sociale debat niet méér zou opleveren dan enkele holle slogans, afgevuurd tussen twee partijen die geen enkele voeling hebben met elkaar. De studenten die door de media werden opgevoerd, ontpopten zich stuk voor stuk tot kleine klonen van Geert Noels, die zonder ooit een arbeider van dichtbij te hebben gezien, letterlijk napraatten wat werkgevers een dag eerder in dezelfde studio hadden gepredikt. Tegenover hen zaten dan weer slappe karikaturen van vakbondsleden, zelfs in deze crisis niet bij machte om een heel eenvoudige en grotendeels legitieme boodschap over te brengen zonder daarbij de meerderheid van de bevolking te irriteren. En plots, vanuit het niets, weerklonk daar dan toch één zinnige stem. Die van actrice Charlotte Vandermeersch, in een interview aan Humo. Ik durf mij daar niet over uit te spreken, zei zij over de stakingen, simpelweg omdat ik niet in de huid van die mensen kan kruipen: ik werk niet al dertig jaar voor de NMBS, en aan mijn pensioen wordt voorlopig niet geraakt. Heel even zwijgen en zich proberen in te leven in de andere: het is waarschijnlijk te optimistisch om te verwachten dat dát ooit weer hip wordt. Nochtans is het de enige manier om te vermijden dat er nog langer met ongepaste heimwee wordt teruggekeken naar het tijdperk van Thatcher. San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Gericht op zoek naar een job met LinkedIn Het netwerk van jouw contacten helpt je aan je droomjob Op zoek naar een nieuwe job? Probeer het eens via je LinkedInnetwerk. Jan Vermeiren en Bert Verdonck schreven een boek over hoe je LinkedIn nu echt kan gebruiken. Samen met de VDAB ontwikkelde Jan Vermeiren ook de webcursus LinkedIn om een job te vinden. Wij vroegen hem hoe je een weg naar een job kan linken. De eerste versie van het boek Hoe LinkedIn nu echt gebruiken kwam uit in Door het grote succes kwam er een tweede editie. Veel mensen weten niet wat ze met LinkedIn kunnen doen, vertelt Jan Vermeiren. Zij kennen maar 5 tot 10 % van de mogelijkheden van het netwerk. Meer dan één miljoen gebruikers in België LinkedIn is ontstaan in Het sociaal netwerk werd opgericht door de Amerikaan Reid Hoffman. Vandaag telt het 135 miljoen leden wereldwijd. In België hebben meer dan 1 miljoen mensen een LinkedIn-profiel. Wereldwijd is het de meeste gebruikte website op professioneel vlak, weet Jan Vermeiren. Het is dé website om mensen in een professionele context te vinden. De meeste mensen die aanwerven zijn aanwezig op LinkedIn. Bovendien toont LinkedIn wie wie kent en bijgevolg ook wie jou in contact kan brengen met de persoon die jou kan aanwerven. Op dit ogenblik maken vooral hooggeschoolden en bedienden gebruik van het netwerk. Arbeiders minder. Dat is lastig voor mensen die op zoek zijn naar arbeiders, want ze vinden er nauwelijks op de site. Het voordeel voor arbeiders is dat als ze met LinkedIn aan de slag gaan, dit hen boven de anderen doet uitsteken. Een concreet jobdoelwit De belangrijkste stappen om met LinkedIn te werken, staan omschreven in de vijfstappenstrategie in het boek van Jan Vermeiren. Je moet vertrekken vanuit je droomjob, zegt Jan Vermeiren. Maak je jobdoel zo concreet mogelijk, dan wordt werken met LinkedIn gemakkelijker. Heb je geen concreet jobdoel voor ogen, dan wordt het heel moeilijk om het platform te gebruiken. Je kan uren actief zijn op het netwerk, in groepen zitten, discussiëren, linken, maar er gaat waarschijnlijk niet veel gebeuren. Vervolgens ga je zoeken met de Advanced Search of Geavanceerd zoeken. Je doet een zoekopdracht met je jobdoel voor ogen. Zo vind je mensen die nuttig kunnen zijn voor je loopbaan. Een andere mogelijkheid is in het netwerk van jouw contacten gaan kijken, legt Jan Vermeiren uit. Je bent bijvoorbeeld op zoek naar een job als marketingassistent en zoekt marketingmanagers op LinkedIn, vervolgt hij. Als je een marketingmanager hebt gevonden, en een gemeenschappelijk contact van jezelf en die marketingmanager, stop je met LinkedIn te gebruiken. LinkedIn gebruik je als researchdatabase, niet als contacttool. Je belt je gemeenschappelijke contactpersoon op en informeert hoe goed hij of zij de marketingmanager kent. Als ze elkaar niet goed genoeg kennen, gaat er niks gebeuren. Kennen ze elkaar goed, dan vraag je om je voor te stellen aan de marketingmanager in een mail. Magic mail In het boek heet die mail de magic mail, omdat de resultaten magisch kunnen zijn. De marketingmanager krijgt een mail van iemand die hij kent. Zijn goede kennis neemt de tijd om via mail iemand aan hem voor te stellen. De kans dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek is dan veel groter. Je hebt de job nog niet, maar de opening is er wel. De rest hangt af van jezelf, besluit Jan Vermeiren. Slechts een fractie van de openstaande jobs worden geadverteerd op websites of in kranten. Proactieve mensen die initiatief nemen staan bovenaan de lijst. Dat zijn de mensen waarmee bedrijven willen werken. Extra tips: Maak een profiel aan met een professionele uitstraling. Zorg dat je LinkedIn-profiel en je cv waarmee je solliciteert gelijklopend zijn, zeker de tijdslijn. op Twitter. Elke vacature op LinkedIn wordt automatisch getweet door deze account. Link met andere werkzoekenden. Als je in een begeleidings- of opleidingsprogramma zit met andere mensen die naar een nieuwe baan zoeken, is het een goed idee om met elkaar op LinkedIn te connecteren. Zo breid je je netwerk uit en vind je nieuwe kansen. Het gratis e-boek van Jan Vermeiren en Bert Verdonck Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken, kan je downloaden op Webleercursus LinkedIn om een job te vinden Je sociaal netwerk gebruik je dagdagelijks: om te informeren naar een goede dakwerker of om te weten waar je de beste laptop kan kopen Maar je kan je sociaal en professioneel netwerk ook inzetten om een job te vinden. De VDAB ontwikkelde samen met Jan Vermeiren een webleercursus om je te leren hoe je je onlinenetwerk op LinkedIn kan inzetten in je zoektocht naar een nieuwe job. De cursus helpt je om je jobdoel duidelijk te formuleren, een goed LinkedIn-profiel op te stellen en je leert hoe je te werk gaat om een job te zoeken (elke werkdag van 8 tot 20 uur) Neem een kijkje op

15 14 15 HAVENBEDRIJF GENT agh Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO ter beschikking heeft, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en materiaal, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Voor de verdere uitbouw van het FWO zijn we dringend op zoek naar een (m/v): coördinator logistiek Jouw functie: je volgt het technisch en algemeen beheer op van de gebouwen van het FWO. Je stuurt de medewerkers van de logistieke diensten aan en superviseert hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het FWO en het eigen team te garanderen. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur intern beheer. Jouw profiel: je hebt een professioneel bachelordiploma of minstens 5 jaar ervaring in het werkdomein. Tevens bezit je een technische achtergrond/ kennis en heb je ervaring met werkplanning, coördinatie en coaching. Aanbod: een contract van onbepaalde duur een salaris volgens schaal B111 (voor meer informatie: Alle nuttige ervaring wordt financieel gehonoreerd gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques. Interesse? Je kunt je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 17 februari Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): havenluitenant JOUW FUNCTIE: als havenluitenant begeleid je samen met je collega s van de havenkapiteinsdienst de zee- en binnenvaartbewegingen in het havengebied. Je signaleert onregelmatigheden binnen de haven, ondersteunt de havenkapitein bij het uitvoeren van zijn politionele taken en verleent assistentie bij calamiteiten. Je rapporteert aan de eerste havenluitenant. JOUW PROFIEL: je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en je hebt een sterke interesse voor de havenwereld. Je bent contactvaardig, hebt verantwoordelijkheidszin en kunt probleemoplossend werken. Zowel zelfstandig als in teamverband weet je de doelstellingen te realiseren. Je stelt je leerbereid en flexibel op en bent bereid in een volcontinu wisselend ploegensysteem te werken. Je bent pcvaardig, je hebt mondelinge kennis van het Frans en het Engels en beschikt over een rijbewijs B. ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Een statutaire functie in een boeiende en stabiele werkomgeving met doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk loonpakket. Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer. INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op onze website Indien je slaagt in de procedure, dan word je opgenomen in de werfreserve. Je vindt ons terug op volgend adres: J. Kennedylaan Gent - België - Tel Je bent ook master De Politie rekruteert of Verantwoordelijkheden op niveau De huidige wereld is dynamisch, gevarieerd en uiterst complex. Het schetst meteen de grote uitdaging van de Politie. Onze mensen zoeken dagelijks oplossingen voor een samenleving in volle verandering. Precies daarom kunnen zij niet zonder collega s op niveau: (m/v) Officieren met een masterdiploma op zak en aandacht voor de ontwikkelingen rondom. De functies waarin ze hun talent kunnen ontplooien zijn even divers en uitgebreid als de projecten en verantwoordelijkheden. Na een betaalde opleiding zullen ze teams aansturen, contacten onderhouden met de overheden, projecten coördineren en/of gespecialiseerde steun verlenen. Beschik jij over de nodige competenties en ambitie? Dan is dit de geknipte job voor jou. Meer info over ons uitgebreide carrièreaanbod vind je op onze website

16 VOIP Integration Specialist Java Developer Mobile Application Developer Creative Web Designer Functional Business Analyst on work lation alist F nager Jobs in IT & Technologie Ben jij gebeten door de nieuwste technologische ontwikkelingen? Kan jij ICT-oplossingen vakkundig ontwikkelen, implementeren en onderhouden? Wil je aan de slag als vaste medewerker of als freelancer? Ontdek op volgende pagina s de bedrijven die op zoek zijn naar IT & Technologie-professionals of surf naar Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 HEAD PROCESS & IMPROVEMENT DRIVING PROCESS OPTIMALISATION Onze klant ICL-IP, gelegen in Terneuzen net voorbij de Belgische grens, is een innovatieve producent van een breed gamma chemische producten. Zij maken deel uit van de Israëlische multinational ICL (Israel Chemicals Limited) - IP (Industrial Products), de grootste broomproducent ter wereld. Elementair broom, een veel gebruikte grondstof die gewonnen wordt uit de Dode Zee, wordt toegepast in onder andere brandvertragende middelen en life scienceproducten, in de automobiel-, verf- en fotoindustrie, bij oliewinning en in de behandeling van diverse waterstromen. Als Head of Process & Improvement ligt uw focus bij de optimalisatie van bestaande productieprocessen en bij de ontwikkeling van nieuwe processen. Zowel in het lab als in de pilot plant, staat u aan de leiding van development en troubleshouting activiteiten. U initieert onderzoeken ter ondersteuning van de productieprocessen en u gaat ook het gebruik van de producten na bij de klanten. Hiervoor onderhoudt u goede interne contacten met de R&D-afdeling in Israël, met de leveranciers van chemische technologieën en met de eindgebruikers. U rapporteert aan de Technical Manager. U beschikt over een opleiding Chemische Technologie (of gelijkwaardig) en meerdere jaren relevante ervaring in de ontwikkeling van chemische processen en process engineering. Daarnaast beschikt u over een relevante kennis van chemie en analysemethodes, of bent u bereid deze te verwerven. U bent flexibel en resultaatgericht en beschikt over sterke analytische en communicatieve vaardigheden. U weet zich perfect uit te drukken in het Nederlands en het Engels. Heeft u interesse in deze boeiende functie? Stuur uw cv en motivatiebrief naar of bel naar +31 (0) hays.be hays.nl

18 J.M. Huber Belgium (www.huber.com), dochteronderneming van J.M. Huber Corporation (VS), is gevestigd in Oostende. J.M. Huber Corporation is marktleider in de productie van silica voor de tandpasta-industrie en is tevens leverancier voor de rubber-, de verf- en coating-, de persoonlijke verzorgings-, de veevoedingsindustrie enz. In Oostende wordt hoofdzakelijk silica geproduceerd voor de tandpasta-, rubber- en veevoedingsindustrie. Het bedrijf realiseert een omzet van ongeveer 20 miljoen met een 50-tal medewerkers. Om de productie en het onderhoud op de plant te ondersteun, en de groei te bestendigen zoeken we een gedreven m/v: PLANT ENGINEER (ref. 2011/1185) Young potential, geboeid door brede functie in productie Je functie: Na de opleiding, waarbij je meeloopt in de productie om het product en de processen te leren kennen, word je een belangrijke schakel in het optimaliseren van de productie. Als sleutelfiguur werk je vooral projectmatig aan verbeteringsprojecten in productie- en onderhoud. Je coördineert productietrials waarvoor je nauw samenwerkt met de productontwikkeling in de VS. Met je collega s van andere productie plants wissel je informatie en ervaringen uit. Door je aanstekelijke enthousiasme, je efficiënte aanpak en je teamwerk, krijg je de operatoren mee op één lijn. Je motiveert door je inzet maar vooral ook door te luisteren en je voorbeeldfunctie. Daarom spendeer je ongeveer 60% van je tijd in de productie. Je bent flexibel en multidisciplinair inzetbaar, zoals dat in een KMO past. Je neemt actief deel aan de dagelijkse productievergaderingen en je rapporteert aan en werkt nauw samen met de productie manager. Je profiel: Je bent industrieel ingenieur scheikunde. Zowel een starter met de juiste mentaliteit als iemand met een eerste ervaring van 1 à 2 jaar in een productieomgeving, komen in aanmerking. Je hebt interesse in productie- en onderhoudsprocessen. Interesse in kwaliteitsystemen, SPC en 6 sigma is een pluspunt. Een goede kennis van het Engels is essentieel. Ten slotte ben je mensgericht, enthousiast en communicatief en ben je bereid om af en toe te reizen. Ons aanbod: Een generalistische functie met verantwoordelijkheid in een stabiel bedrijf, waarbij initiatief nemen fundamenteel is. De unieke combinatie van autonoom maar ook in teamverband werken. Een jong en dynamisch bedrijf met een KMO mentaliteit, deel van een multinational. Een salarispakket in overeenstemming met je kennis en ervaring. Voor een snelle behandeling van je kandidatuur, reageer je via Anago Brusselsesteenweg Melle Succesverhalen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij worden gemaakt. Robert Bosch Produktie Tienen, dochter van de Bosch Groep ( medewerkers), staat sterk in de toelevering aan de automobielsector. Bosch Tienen (1.200 medewerkers) is met een eigen productontwikkeling het wereldwijde competentiecentrum voor ruitenwissertechnologie. De productie gebeurt grotendeels in Tienen: tot ruitenwissers per dag. Met onze processen ondersteunen we ook productievestigingen in China, Korea, Roemenië, de VS en Mexico. We leveren aan autofabrikanten en aan de vervangmarkt. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v): Aankopers indirecte materialen Functie Lead Buyer: Je bent verantwoordelijk voor het indirecte inkoopbeleid van een aantal commodities in de Benelux. Je analyseert de business (benchmarking en leveranciersportfolio) en bundelt indirecte inkoopvolumes voor alle Bosch Benelux locaties. Je onderhandelt en sluit raamovereenkomsten. Je werkt mee aan (inter)nationale inkoopprojecten. Je zet commodity strategieen op en implementeert deze samen met de lokale aankopers. Je monitort en rapporteert de supply base performance. Profiel: Je genoot een hogere technische opleiding (industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring) en hebt circa 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie. Je bezit de volgende kwaliteiten: organisatie-, analyse- en doorzettingsvermogen, initiatief, integriteit, zelfstandigheid, teamwork, stressbestendigheid, zin voor prioriteit, onderhandelings- en communicatieskills. Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Duits en Engels en hebt een basiskennis Frans. Je bent bereid tot het maken van dienstreizen. Functie Aankoper: Je bent verantwoordelijk voor de aankoop van o.a. machines, technische onderdelen en dienstverlening. Je onderzoekt de behoeften naar kwaliteitsvereisten en volumes en werkt samen met interne klanten van productie, onderhoud, enz. Je onderhoudt relaties met bestaande leveranciers en contacteert nieuwe leveranciers. Je onderhandelt offertes en behandelt de administratie van de bestellingen. Je werkt nauw samen met de Lead Buyers van de Benelux. Een uitgebreide beschrijving van deze vacatures vind je op (Jobs & careers, Actuele vacatures, Robert Bosch Produktie nv Tienen) Aanbod: Bosch biedt jou naast een innovatieve en internationale werkomgeving heel wat opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden. In het filevrije Tienen, biedt Bosch bovendien een attractief salarispakket inclusief interessante extralegale voordelen. Interesse? Stuur je cv naar Bart Depraetere van het bureau Motmans-Van Havermaet: Gouverneur Roppesingel 81 2 A, 3500 Hasselt, tel Het interne aanspreekpunt binnen Bosch is Rik Meeuwissen, HR Manager, tel of gsm Erkenningsnummer: VG. 1560/BO JOBAT 11 FEBRUARI R&D CHEMIE WETENSCHAPPEN Jobs in R&D Zoek jij graag naar oplossingen voor mens en milieu? Kan jij, eigenhandig of in teamverband, complexe installaties besturen van geïntegreerde apparaten die fysische of scheikundige reacties opwekken? Ben jij die onderzoeker die ervoor zorgt dat een product sneller, veiliger of gemakkelijker kan worden gefabriceerd? Of ben je helemaal niet wetenschappelijk aangelegd maar zoek je wel een boeiende job binnen een bedrijf waar ze aan de toekomst werken? Mis volgende week het job-dossier R&D, wetenschappen en chemie niet! Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer of stuur een mail naar Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

19 18 19 Altijd kwaliteit is onze bedrijfsfilosofie. Ter versterking van onze Logistiek-afdeling zoeken wij voor ons distributieplatform te Londerzeel een (m/v) Adjunct-Logistiekverantwoordelijke Functiebeschrijving: Direct verantwoordelijk voor een team van magazijniers en chauffeurs Coördineert de dagelijkse logistieke activiteiten en administratie Volgt Haccp, veiligheid en orde op Ondersteunt de logistiekverantwoordelijke Profiel: Ervaring in de distributie- of transportsector Tweetalig Ervaring met Excel, Word en WMS systemen Communicator, stressbestendig maar vooral ook een TEAMPLAYER Organisatorisch talent Wij bieden : Gevarieerde job in een collegiale werksfeer Vlot te bereiken werkplek langs de A12 in Londerzeel Aantrekkelijk verloningspakket Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv met foto naar : Transmeat nv T.a.v. de heer Dirk Bracke Oudemanstraat Londerzeel Of via Sensotec NV (www.sensotec.be) is een dynamische kmo (35 werknemers) in de Brugse regio gericht op alles wat de autonome informatieverwerking door personen met leesmoeilijkheden kan bevorderen en ondersteunen. De activiteiten van Sensotec NV spreiden zich over onderzoek, ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van specifieke (rand)apparatuur en software voor de brede groep van personen met leesmoeilijkheden (blinden, slechtzienden, personen met dyslexie). In België zijn we marktleider en de export gaat in steeds stijgende lijn. Momenteel wensen wij het sales team te versterken met een (m/v) Consulent Low Vision Sales West- en Oost-Vlaanderen FUNCTIE: Vanuit uw kennis van de problematiek van mensen met een visuele handicap, adviseert u ons cliënteel in hun zoektocht naar de voor hen best passende hulpmiddelen uit ons productengamma. U verzorgt de contacten met diverse low vision -centra of organisaties waar er apparatuur van Sensotec ter demonstratie staat. Als vertegenwoordiger van Sensotec bent u het eerste aanspreekpunt binnen West- en Oost-Vlaanderen. PROFIEL: U volgde een hogere paramedische opleiding. Kennis van en ervaring met orthoptie/optometrie strekt tot aanbeveling. U bent vlot in de omgang, denkt en handelt klantgericht. U bent een zelfstandige persoonlijkheid en administratief punctueel. U werkt ook graag teamgericht. U hebt een gedegen ICT- en internetkennis. U bent communicatief en hebt een vlotte kennis van het Frans. Sensotec NV biedt u een voltijdse betrekking (4/5 is bespreekbaar) met een competentiegerichte verloning, bedrijfswagen en een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Interne opleiding en coaching. Een aangename werksfeer in een jong en dynamisch team. Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO lid Federgon. Geïnteresseerd? Stuur dan snel uw motivatiebrief en cv naar ADMB HR Services, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, Meer info: WIJ ZOEKEN EEN MEDEWERK(ST)ER OM NIEUWE KLANTEN TE OVERTUIGEN. 1 verkoper (M/V) voor Brussel en Vlaams Brabant Uw persoonlijke Planning Manager zorgt voor uw agenda, a, zo krijgt u de kans te doen wat je best doet: orders afsluiten. Dit wacht op u: Een dynamisch provisiesysteem Een persoonlijke Planning Manager, die uw afspraken maakt ak Complete uitrusting van fi rmawagen tot notebook Wat wij van u verwachten: Verkoopservaring Bijtend spirit om uw doelen te behalen Dit wacht op u: Een internationaal in het segment Textielmanagement actieve ondernemingsgroep 41 locaties collega s in heel Europa Voelt u zich betrokken? Laat ons dan samen succes ontmoeten. Stuur aub uw motivatiebrief, CV en vroegste datum waarop u actie kan treden aan: MEWA SERVICE t.a.v. de heer Baudouin NYSSEN Motstraat, 54 B 2800 Mechelen ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu voor de regio Aalst. Voor spoedige indiensttreding is ILvA op zoek naar een m/v: JURIDISCH ADVISEUR Taakomschrijving: Voor het opvolgen van juridische problemen Het opstellen van contracten Het doorlopen van de procedures voor overheidsopdrachten De algemene juridische adviesverlening in uiteenlopende materies Studieopdrachten en verslaggeving van vergaderingen. Profiel: Diploma van licenciaat in de rechten Grondige kennis van publiek- en administratief recht (inclusief overheidsopdrachten), milieurecht, verbintenissenrecht, sociaal- en arbeidsrecht Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (in het Nederlands, Engels en Frans). De bruto-maandwedde aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van 3.388,31 tot 5.166,21 Een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen. Interesse? Indien u deel wil uitmaken van een dynamisch team, dan stelt u zich vóór 24 februari 2012 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de voorzitter van ILvA, de heer Leonce Nachtergaele, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem hetzij via Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 3 maart Meer informatie kan bekomen worden bij Henk Geeroms, algemeen directeur, op het nummer

20 Technische binnendienstmedewerker igus bvba (www.igus.be) is gespecialiseerd in de verkoop van kabelrupssystemen, kabels en glijlagers. De productie en hoofdzetel zijn gevestigd in Duitsland (Keulen). igus bvba is een sterk groeiend bedrijf met wereldwijd zo n 2000 werknemers en eigen vestigingen in 30 landen. Functie:. Binnen een team werk je mee aan de verdere uitbouw van de commerciële afdeling. U bent de technische steun en toeverlaat van de buitendienst medewerkers. Maken en versturen van prijsoffertes Technische ondersteuning per telefoon. Efficiënte en stijlvolle communicatie met klanten, voornamelijk industrieel georiënteerd. Rechtstreekse rapportering bij de managing director van igus bvba Wij verwachten van u: Een uitgesproken klant- en servicegerichtheid. Enthousiasme, motivatie en commercieel ingesteld Een sterke affiniteit met technische probleemoplossingen. Vriendelijkheid, doelgerichtheid en stressbestendigheid.. Goede kennis van het Nederlands en van het Frans. Kennis van het Engels en/of Duits Ervaring niet vereist maar pluspunt Wij bieden u:.. Volledige opleiding in de verschillende producten. Onmiddellijke verantwoordelijkheid. Een aantrekkelijk salarispakket Doorgroeimogelijkheid tot productmanager Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief per of per post naar:. plastics for longer life Zoek je igus bvba Alexander Ackermans Kolonel Begaultlaan 75/ Wilsele Tel.: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen locatie Brugge zoekt voor het multidisciplinair kinderen en jongerenteam een KINDER- PSYCHOLOOG (19u) onbepaalde duur MEER INFO EN FUNCTIEOMSCHRIJVING VRAGEN OVER Binnen welke termijn moet je dit opnemen? Hoe lang het kan het? Kan je de periode opsplitsen? Het antwoord op al deze vragen vind je op jobat.be/afwezig. OUDER- SCHAPS- VERLOF? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen JOB DAGEN niet te ver vrijdag 10 & zaterdag 11 februari 12 vrijdag: 12 > 20 uur zaterdag: 10 > 17 uur Gratis toegang One small step a giant impact for your HR HRatwork 2012: RUIMTE voor HR 19 januari 2012 Wie het schoentje past!? Els Van Keymeulen, onze kersverse Vlaamse HR-Ambassadeur, brengt ons haar inspirerend Torfs-verhaal. En nieuwjaarsreceptie, samen met onze Vlaamse HR-Ambassadeur 2011!!! 16 februari 2012 Twee voor de prijs van één!!! Het eenheidsstatuut: tewaterlating bij onze collega Pascale Van Hoecke, Personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf, Antwerpen. Overwin je probleem in 100 oogbewegingen: OMR - dé nieuwe neurologische powertool. Liesbeth Michiels, Evolving Clarity maakt u alles duidelijk. 15 maart 2012 Innovatieve arbeidsorganisaties Wishfull thinking? Back to the basics? Ronnie Leeters van InProfiel maakt ons wegwijs! 21 juni 2012 Ten huize van... Surprise! 20 september 2012 Remotie!? Een stap terug... is een stap vooruit! Bob Vermeir heeft met zijn boek (samen met Tanja Verheyen) dit taboe op de agenda gezet. De weg die hij hierbij afl egde kan inspirerend zijn oktober 2012 Sociale media en... HR. Waar zit het goed? En waar... goed fout? Mic Adam, Vanguard Leadership, is onze gast. 15 november 2012 Streetwise!? Small and beautiful... inspiring US! 7 december 2012 Eindejaarsvergadering met diner. Waregem expo Zuiderlaan 20 B-8790 Waregem WIL JIJ GRAAG TIJDSKREDIET NEMEN? EN HOE PAK JE DIT AAN? Surf naar jobat.be/afwezig en lees er alles over de verschillende soorten tijdskrediet. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen 10 mei 2012 Let s talk. Onze inspirerende en gedreven gastspreker is Prof. Dr. Luc Dekeyser, KUL en directeur Kenniscentrum SDWorx. Hij brengt ons, vanuit diepgaand onderzoek, een boeiende uiteenzetting over de échte uitdagingen die HRM-ers wachten. 20 years of employer branding Altijd gezocht: HR-Professionals met (zin voor) inhoud! U wilt er vast meer over weten... en misschien wel lid worden!? Mail ons via of stuur ons een fax op 09/ U kan ook onze website bezoeken op en gebruik maken van het contactformulier.

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN TEKST: Annick Geets DE KWETSBAARHEID VAN NOOIT GENOEG Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of verliezen, maar een kwestie van inzien en accepteren dat beide bij het leven horen. Een kwestie van

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Enquête afgenomen eind april/begin mei 2009 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Nieuwsblad.be Standaard.be Respondenten: 650 lezers die over

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

No business as usual

No business as usual No business as usual Startpagina (voorlezen van de parabel) (voorlezen van de parabel) Aandacht voor de opbouw van de tekst (zie indeling) Goed om weten: een dag begint s morgens rond 6 uur en telt 12

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 3) Slot en doel 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed

Nadere informatie