BEDRIJFSKRITISCH UITBESTEDEN PARTNERSHIP VERPLICHT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSKRITISCH UITBESTEDEN PARTNERSHIP VERPLICHT!"

Transcriptie

1 CASE STUDY BEDRIJFSKRITISCH UITBESTEDEN Introductie Veel bedrijfsprocessen zijn nauw verbonden met IT-infrastructuur. Ook in de telecomsector is dit het geval. Zonder een goed functionerend technologieplatform komen de processen van een telecomoperator tot stilstand. Veel bedrijven kiezen voor samenwerking met externe service providers om bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Bij dergelijke samenwerkingsverbanden is succes niet gegarandeerd. Het volledig benutten van alle mogelijkheden die zo n samenwerkingsverband biedt, vraagt om doorlopende inzet van alle betrokken partijen. Jezelf opstellen als een echte partner, is niet iets dat voor de meeste organisaties vanzelfsprekend is. Voor zowel de uitbesteder als de service provider is het hard werken. Twee managers van Belgacom, Kurt Smet (manager mobile voice operations) en Luc Cavents (domain manager mobile voice core), waren bereid uit te leggen wat er komt kijken bij het opzetten van een relatie voor bedrijfskritische uitbesteding. Belgacom, marktleider in de telecomsector in België, heeft HCL gekozen voor het beheer van hun platform voor mobiele spraakdiensten. In de volgende paragrafen komen de verschillende aspecten aan bod die belangrijk waren om de huidige relatie tussen Belgacom en HCL vorm te geven. Sommige van deze aspecten zijn verbonden aan de specifieke situatie binnen Belgacom, maar veel hiervan kunnen ook door andere organisaties toegepast worden om eens kritisch naar hun eigen relatie met externe service providers te kijken. Business perspectief: het belang van Mobile Voice voor klanten van Belgacom Bij het uitbesteden van bedrijfskritische processen is het belangrijk om de focus te leggen op de gewenste operationele resultaten. Belgacom wordt geconfronteerd met steeds hogere eisen als het gaat om de kwaliteit van spraakverbindingen bij mobiel. De totale omzet op mobiele spraakdiensten neemt af, maar de totale gespreksduur daalt niet. De lagere omzetten zijn vooral het gevolg van strengere Europese regelgeving op het gebied van de zogenaamde termination fees 1. Omdat klanten steeds vaker overstappen van vaste naar mobiele telefoons, verwachten ze bij mobiel dezelfde kwaliteit als bij vast. En omdat ze steeds afhankelijker zijn van hun mobiele telefoon verwachten klanten dat ze altijd en overal verbonden zijn met het netwerk. Downtime heeft direct een negatieve impact op de merkbeleving. Netwerkstoringen hebben directe invloed op de klantperceptie jegens Belgacom, daarom heeft de directie besloten dat het aantal high priority incidents tot een absoluut minimum beperkt moet worden. Vanuit een financieel oogpunt en optimalisatie heeft Belgacom besloten om de operatie en de infrastructuur voor mobiele spraakdiensten uit te besteden. Een grondige due diligence moest de juiste service provider opleveren en vaststellen dat HCL de uiteindelijk gekozen service provider klaar was voor de uitdaging. HCL nam de verantwoordelijkheid voor het runnen van het mobiele spraakplatform over en de twee bedrijven werken nu vijf jaar samen. 1 Termination fees zijn de tarieven die de telecom providers elkaar in rekening brengen voor het doorverbinden van gesprekken van het netwerk van de ene provider naar het netwerk van de andere. 1/9

2 Om de doelstelling voor incidentreductie te realiseren werkten de medewerkers van Belgacom en HCL samen als één team. Ook al is het operationele gedeelte uitbesteed aan HCL, Belgacom is nauw betrokken bij het bereiken van de beoogde doelstellingen en handelt als een echte partner. De teamleden van Belgacom zien het als hun plicht er voor te zorgen dat de diensten van HCL zo effectief en efficiënt mogelijk aansluiten op de processen van Belgacom. Dit garandeert de beste operationele kwaliteit en continuïteit. Bestuur de relatie actief Wat is de eerste stap, als je opdracht luidt: reduceer het aantal incidenten? Sommige organisaties leggen de schuld bij de omgeving en nemen een passieve houding aan: incidenten worden opgelost, maar de eigenlijke oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt. Belgacom en HCL hebben een andere invalshoek gekozen. Ze kijken actief hoe de businesscontinuïteit continu verbeterd kan worden. Een interne analyse maakte bijvoorbeeld duidelijk dat de meeste verstoringen niet werden veroorzaakt door onbeïnvloedbare externe factoren, maar het gevolg waren van werkzaamheden aan het netwerkplatform. De meeste verstoringen konden voorkomen worden door een goede voorbereiding van het doorvoeren van de benodigde changes. Er werden daarom twee maatregelen genomen om de bestaande situatie te verbeteren. De eerste ingreep behelsde het verbeteren van het testproces alvorens nieuwe software vrij te geven op het door HCL beheerde platform. Omdat de Belgacom software door andere partners wordt ontwikkeld, vallen softwarefouten niet binnen de invloedssfeer van HCL. Belgacom heeft de testprocedure op een aantal punten aangepast. Op de eerste plaats is de softwareleverancier verantwoordelijk voor het functioneel testen van de software ten opzichte van de overeengekomen specificaties. Vervolgens voert Belgacom functionele tests uit in de testomgeving. Als laatste wordt getest in de acceptatieomgeving: nu is niet alleen de functionaliteit van de software van belang, ook het effect op de operationele processen wordt grondig getest. Tijdens dit proces kwam naar voren dat ook minuscule last-minute aanpassingen een enorme impact kunnen hebben op de kans van slagen van een change. Daarom wordt nu ook bij minimale wijzigingen opnieuw getest om latere verstoringen te voorkomen. De tweede stap was het implementeren van een first-time-right principe. Door zoveel mogelijk alles direct goed te doen verbetert de voorspelbaarheid en kwaliteit omdat herstelwerk, veroorzaakt door voorkombare fouten, zoveel mogelijk wordt geëlimineerd. Eliminatie van meerwerk wordt ondersteund door continu te verbeteren en te leren van eerder gemaakte fouten. Natuurlijk kunnen fouten zich altijd blijven voordoen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk dat de nadruk ligt op het oplossen van het probleem, waarbij gelet wordt op de kwaliteit. Belgacom verzekert zich er van dat na herstel van een incident, een analyse wordt uitgevoerd als onderdeel van een learning loop, om te voorkomen dat eenzelfde soort probleem niet opnieuw voorkomt. In kwaliteitsmanagement wordt deze benadering aangeduid met zero-repeat. Of zoals Belgacom stelt: We geloven niet meer in Murphy, we zorgen er voor dat we de wet van Murphy onder controle hebben. 2/9

3 Zorg voor een optimale informatiestroom Verbetering kan alleen doorgevoerd worden als de samenwerkende partners werken met dezelfde data. Vanuit operationeel perspectief gezien, werkt HCL op de systemen van Belgacom, dus de service delivery zou geen black box moeten zijn voor Belgacom. Dit draagt ook bij aan de benodigde transparantie in systemen: de informatiestroom is behoorlijke transparant in beide richtingen. Het verkrijgen en verschaffen van relevante gegevens door beide partners wordt de informatiestroom (information flow) genoemd. Het kostte Belgacom en HCL de nodige tijd om deze information flow te optimaliseren. Nu is de communicatie aan het begin van het relatie bijna nooit optimaal. Het doorvoeren van aanpassingen is dus noodzakelijk en normaal en moet niet als falen worden beschouwd. Als de information flow tussen Belgacom-HCL geblokkeerd raakte, werden veranderingen zowel op operationeel als op het vlak van governance doorgevoerd. In sommige situaties was het bijvoorbeeld een uitdaging om het belang van bepaalde zaken over te brengen aan het offshore team. Echter, in India werd niet altijd dezelfde urgentie gevoeld als in Brussel. HCL wees daarom een onsite coördinator aan om deze problemen te tackelen. Deze onsite coördinator zorgt er voor dat het offshore team begrijpt welke zaken een hoge prioriteit voor Belgacom hebben en dat het offshore team dezelfde druk voelt. De coördinator wordt door HCL in staat gesteld alles te doen wat nodig is om er voor te zorgen dat het offshore team goed de context van de situatie goed begrijpt. Hij heeft dagelijks contact met zijn specifieke evenknie binnen Belgacom. Bovendien vinden er wekelijkse evaluaties plaats over actuele ontwikkelingen. In anderhalf tot twee jaar tijd groeide de relatie naar meer volwassenheid. Aan het begin werd een no-error commitment afgegeven om de business te bewijzen dat het werk wel degelijk door een externe dienstverlener uitgevoerd kon worden. Belgacom verbeterde de information flow, gebaseerd op de waarneming dat de helft van alle successen het resultaat is van de aanwezigheid van de juiste kennis in het team; de andere helft komt van het realiseren van de juiste structuur waarbinnen informatie wordt gedeeld en het werk wordt gedaan. Bij de start van de uitbesteding nam Belgacom aan dat ieder aspect van de bestaande processen uitbesteed zou kunnen worden. Al snel zagen ze in dat sommige taken beslist niet vanuit India alleen konden worden gedaan. Terwijl de professionals van HCL in de offshore teams in principe beschikken over alle benodigde kennis, zette Belgacom toch een intern team op met specifieke kennis die cruciaal is voor de Belgacom business. Het interne Belgacom team wordt ingeschakeld wanneer het offshore team bepaalde vragen niet kan oplossen of hulp nodig heeft vanuit de Belgacom-organisatie. Hiermee kan voorkomen worden dat HCL bij interne afdelingen van Belgacom de verwachtingen moet managen. Engineers van Belgacom en HCL werken gezamenlijk aan het realiseren van de gevraagde output. 3/9

4 Bouw aan vertrouwen Relaties bestaan tussen mensen, dat vraagt om meer dan alleen denken vanuit transacties. Belgacom benadrukt dat de HCL-medewerkers die voor hen werken, dezelfde rechten en plichten hebben als alle Belgacom-medewerkers. De HCL-professionals worden gelijkwaardig behandeld en worden gezien als part of the family. Wanneer Belgacom teamleden worden uitgenodigd voor een all employee meeting, dan is het vanzelfsprekend dat de HCL-collega s deze meeting ook bijwonen. De invoering hiervan kende zowel positieve kanten als uitdagingen. Het positieve effect was dat de HCLmedewerkers zich betrokken voelden, dit zorgde voor de juiste drive binnen het team. Tegelijkertijd was het voor de meeste van hen een grote verandering vergeleken met de traditionele situatie. Ze zagen Belgacom als de opdrachtgever terwijl Belgacom juist wilde dat ze gingen denken als Belgacom-medewerkers en zich betrokken gingen voelen bij de klanten van Belgacom. Het duurde even, maar uiteindelijk was de nieuwe houding bepalend voor de manier waarop de relatie zich ontwikkelde. Deze houding betitelt Belgacom als het vermogen te vertrouwen ( the ability to trust ): een essentieel element om de relatie goed werkend te krijgen. Aan beide kanten werd geïnvesteerd in het tonen van het gewenste gedrag. Belgacom organiseerde workshops over culturele verschillen bij samenwerkingsverbanden, om zo de organisatie voor te bereiden op de samenwerking met een externe dienstverlener. In het uitbestedingscontract werd vastgelegd dat Belgacom minstens één maal per jaar een bezoek aan India aflegt en dat de verantwoordelijke delivery manager van HCL ieder kwartaal aanwezig is in Brussel. Daarbij is het uitgangspunt dat het lokale management het goede voorbeeld geeft: wanneer zij het Belgacom en de HCL-professionals als een geïntegreerd team benaderen, zullen alle individuele teamleden zich gesterkt voelen om hetzelfde te doen. Hoewel er aan het begin van de relatie altijd wat extra inspanningen moeten worden geleverd aan het communicatiefront, is het een kleine verwaarloosbare investering die zichzelf terugverdient. Een voorbeeld hiervan is het geven van rugdekking aan HCL binnen de Belgacom organisatie. IT-professionals hanteren hetzelfde jargon; communicatie in het Engels is daarom geen groot probleem. Voor de professionals in de business ligt dit anders. Zij zijn vaak niet gewend om met externe personen samen te werken laat staan professionals uit een ander land. Al snel wordt de conclusie getrokken dat iets niet kan werken als ze de andere partij niet direct begrijpen. Een logische reactie zou zijn om de HCL-werknemers ergens in de achtergrond te houden, zodra het een beetje lastig werd. Dit deden de Belgacom-teamleden juist niet. In plaats daarvan eisten ze dat HCL actief kon meewerken bij het aanbrengen van verbeteringen binnen de organisatie. Rollen en verwachtingen werden duidelijk gecommuniceerd en de nadruk op samenwerking droeg bij aan het creëren van een solide basis voor nieuwe projecten. Vanaf het begin werd alles benaderd als een groepsuitdaging in plaats van een groepsstrijd. 4/9

5 Stuur op competenties in plaats van volume Naast het creëren van vertrouwen werkten Belgacom en HCL ook nauw samen op het vlak van competenties. Er werd bijvoorbeeld een roulatieprogramma opgezet voor de HCL-medewerkers. HCL heeft een klein team onsite bij Belgacom en de meeste senior professionals wisselen qua werklocatie tussen India en Brussel. Bezoek aan en werken op de locatie van de opdrachtgever helpt om het HCL-team vertrouwd te maken met Belgacomkennis en Belgacomwerkwijzen. In een traditionele aanpak zal een serviceprovider, wanneer de processen vragen om nieuwe competenties, meer professionals toevoegen. Vaak betekent dit dat het werk over meerdere teams of locaties verdeeld wordt, hetgeen leidt tot meer inefficiëntie. De filosofie van HCL is dat het offshore team op één locatie blijft en dat daar een workforce wordt opgebouwd die precies voldoet: niet te groot maar groot genoeg om te kunnen omgaan met alle veranderingen gedurende de relatie. Als voor Belgacom nieuwe competenties nodig zijn, is het uitgangspunt dat de skills van de betrokken teamleden worden vergroot, en dus niet dat er nieuwe medewerkers worden toegevoegd aan het team. Op deze manier blijven de werkzaamheden belegd bij professionals die al goed ingewijd zijn in de context van de opdracht. Wanneer het team toch moet worden uitgebreid, wordt daarbij aangehouden dat iedereen hetzelfde kennispeil moet hebben. Met deze aanpak blijft het team betrokken en verloopt de communicatie gemakkelijker en beter. Het beheer van de juiste kennisniveaus is ook een belangrijk element voor het backup-plan. Voor ieder Belgacom-teamlid is er een HCL-medewerker als back-up. Wanneer een Belgacom teamlid niet in staat is een meeting bij te wonen, dan gaat de HCL backupmedewerker. Belgacom neemt weliswaar de beslissingen, maar de kennis is in ieder geval geborgd aan de zijde van HCL. Omgekeerd levert dit ook gemak op voor HCL: een HCL-teamlid kan bij vragen altijd iemand binnen Belgacom opzoeken die over de juiste kennis beschikt. Beide partijen zijn transparant op het vlak van behoeften en capaciteiten. Toen Belgacom aan de introductie van een nieuw platform werkte, wisten de betrokken teamleden van Belgacom niet precies hoe hun rol precies gedefinieerd zou worden. Uitgaande van de bepaling van verantwoordelijkheden en doelen werden de vereiste resources alleen aangeduid in termen van competenties en kennis. Tijdens het proces gaf HCL aan op welke gebieden ze kon ondersteunen en waar dit niet direct ondersteuning mogelijk was; en voor dat laatste gaf HCL ook aan hoe het bedrijf de leemte wel kon invullen. Daarna vroeg HCL aan Belgacom om betrokken te zijn bij de selectie van de teamleden voor het nieuwe project. Ook hier ging de behoeftediscussie niet over aantallen medewerkers, maar over de benodigde competenties. 5/9

6 Houd de relatie gezond Het geldt zowel voor de wereld van IT als de wereld van telecom: verandering is de enige constante, ook al kan niemand voorspellen wat die veranderingen precies inhouden. Ook bij het begin van een outsourcingrelatie is het vrijwel onmogelijk om exact te beschrijven wat er nodig is. Zowel de uitbesteder als de service provider moet bereid zijn verandering te verankeren in de relatie. Om de relatie gezond en relevant te houden is doorlopende afstemming nodig. De governance structuur zorgt er voor dat beide partijen doorlopen relevante informatie met elkaar uitwisselen. Belgacom en HCL hebben een structuur die uit verschillende lagen bestaat: dagelijkse gesprekken op operationeel niveau, tweewekelijks voor ontwikkelaars, en maandelijkse management meetings. In de eerste jaren van het partnership tussen Belgacom en HCL werd de relatie iedere drie maanden geëvalueerd. Nu de relatie meer volwassen is heeft men voldoende aan één evaluatie per jaar. Technische en operationele overleggen worden gescheiden van commerciële en strategische overleggen. Dit onderscheid maakt het mogelijk harde en soms verhitte discussies te hebben over het onderhanden werk, met de zekerheid dat de strategische relatie in de toekomst niet beschadigd raakt. Het niet met elkaar eens zijn op bepaalde punten en tegelijkertijd voldoende basis vinden voor vervolgstappen is een kenmerk van een volwassen uitbestedingsrelatie. Aan de commerciële kant heeft Belgacom vaste prijsafspraken met HCL. Bij overeenkomsten met vaste tarieven moet de balans gevonden worden tussen een veranderende wereld en een tarief dat vast staat. Belgacom had de ervaring dat een service provider in dat geval twee dingen kan doen: telkens meerkosten in rekening brengen wanneer er een change nodig is, of altijd nee zeggen. De relatie met HCL is anders. Allereerst ligt het accent op getting the work done. Ook in het geval van grote changes wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de operations en business van Belgacom, zonder dat er vermoeiende discussies over kosten worden gevoerd. Dit is een belangrijk voordeel dat Belgacom omschrijft als ongeschreven flexibiliteit. HCL is flexibel als het gaat om het afwikkelen van kleine changes, waar geen formele change request procedures voor nodig zijn. Dit verkort de doorlooptijd en beperkt de bureaucratie. Tegelijkertijd is Belgacom bereid te luisteren wanneer de situatie ingrijpend verandert en er change requests aan de orde zijn die mogelijk impact hebben op de prijs. De lopende werkzaamheden vormen de leidraad voor de gesprekken over aanpassingen die nodig zijn; het contract is voldoende flexibel om te kunnen omgaan met veranderingen. Volgens Belgacom voorkomt deze aanpak veel negatieve energie. Andere service providers begonnen gewoonlijk bij het hardware of software perspectief: bij een eventuele verandering werd er veel tijd besteed aan argumenten om het gebruik van bepaalde software of hardware te verdedigen. HCL ging de gesprekken aan vanuit het service perspectief: voor welke competenties, kennis en verantwoordelijkheden moeten we zorgen zodat we Belgacom zo goed mogelijk kunnen bedienen? De verantwoordelijkheden werden toegewezen aan een dedicated team en dat team werd in staat gesteld het werk efficiënt te organiseren. Bij andere providers had Belgacom het idee dat ze aan het betalen waren voor de inefficiënties van de service provider. 6/9

7 Wat is nodig voor een echt partnership? Het uitbesteden van een business critical platform vraagt om een partnership. Die benadering blijkt goed te werken voor zowel Belgacom als HCL. Bedrijven met weinig ervaring op het gebied van outsourcing denken vaak dat het succes van de relatie volledig in de handen ligt van de service provider. Meer volwassen organisaties ervaren vaak een gebrek aan grip: ze voelen dat het vrijwel onmogelijk is om de service provider te beïnvloeden. Wat kunnen ze leren van deze case? In een partnership moeten beide kanten actief participeren en beide partijen elkaar belangen actief respecteren. De basis voor succes ligt in verschillende zaken. 1. Vermogen tot vertrouwen Vertrouwen is geen gegeven, het is het resultaat van positieve ervaringen gebaseerd op consistent gedrag: aandacht voor details, de houding van mensen, probleemoplossend vermogen en andere sociale eigenschappen. Vertrouwen kan wel actief bevorderd worden, maar het vraagt om een tijdsinvestering van beide kanten. 2. Een gezonde kennis- en informatie-uitwisseling Het samen beheren van een bedrijfskritische infrastructuur is alleen mogelijk wanneer alle essentiële data en information gedeeld wordt. Uitbesteders zouden geen informatie moeten achterhouden als die informatie schadelijk voor het proces zou zijn. En service providers moeten transparant zijn in hun delivery proces. Alleen het ontvangen en beschikbaar stellen van data is niet voldoende. Beide partners moeten naar elkaar luisteren en kritische feedback geven. Het doel is niet om een discussie te winnen, maar om operationele verbeteringen door te voeren die bijdragen aan het succes van de onderneming. 3. Win/win benadering Bij outsourcing wordt vaak aangenomen dat de winst van de ene partij het verlies van de andere partij is. Deze denkwijze beschadigt veel outsourcerelaties. Wanneer zich een probleem voordoet, gaan echte partners op zoek naar creatieve benaderingen om het probleem op te lossen zonder dat een van beiden wordt aangemerkt als verliezer. HCL begrijpt dat flexibiliteit van groot belang is in een dynamische business omgeving. En Belgacom weet dat fixed price niet samengaat met ongelimiteerde veranderingen zonder financiële consequenties. Ga het gesprek aan over doelen, mogelijkheden en consequenties. De win/win benadering maakt het mogelijk dat overeenkomsten worden gesteund door beide kanten. 7/9

8 4. Manage als eenheid Een partnership draait om een gedeeld begrip van de business doelen. Zowel Belgacom als HCL realiseren zich dat ze elkaar nodig hebben om resultaten te boeken. Alle professionals worden aangestuurd als een geïntegreerd team, ongeacht de locatie. Belgacom medewerkers kunnen terugvallen op HCL teamleden en HCL betrekt Belgacom bij de selectie van nieuwe teamleden. 5. Verandering is geen bezwaar Relaties hebben tijd om tot wasdom te komen en niet alles kan vanaf de eerste dag perfect zijn. Er is moed nodig om bijvoorbeeld de governance structuur aan te passen als bepaalde onderdelen niet werken zoals was verwacht. Partners erkennen dat verandering onvermijdelijk is en staat open voor discussies en het verder verkennen van de consequenties. Wanneer je bovenstaande succesfactoren ziet, zou je bijna over het hoofd zien dat beide partijen ook een aantal zeer technische uitdagingen kennen. In het selectieproces moest Belgacom zich er van vergewissen dat HCL over de juiste competenties beschikte om het beheer van het Belgacomplatform over te nemen. Toen Belgacom eenmaal overtuigd was en HCL was geselecteerd, was nog maar de helft van het succes gerealiseerd. De andere werd bepaald door de structuur waarmee HCL de eigen competenties op de Belgacom operations kon loslaten om de beoogde doelstellingen te halen. Het uitkiezen van de juiste outsourcepartner is daarom meer dan alleen het zoeken naar de juiste technische skills of een passend service portfolio van een service provider. De business doelen moeten helder zijn, omdat deze doelen je in staat stellen de belangen van zowel uitbesteder als dienstverlener op elkaar af te stemmen. Daarnaast moeten deze doelen ook passen in de cultuur van de service provider. Het handelen van Belgacom en HCL wordt niet primair gedreven door de papieren beloften in het uitbestedingscontract. Resultaten worden geboekt in de dagelijkse processen. Beide partijen verliezen daarom nooit uit het oog, dat de uiteindelijke samenwerking draait om mensen die elkaar kraakhelder moeten kunnen verstaan wanneer ze bellen met een mobiele telefoon. 8/9

9 Analyst: Sven van de Riet Giarte 2013 No part of this publication is to be reproduced or altered in any form without prior written permission of Giarte. The publication is intended to inform readers about current developments in the field of IT outsourcing and expresses experiences and opinions of persons who do not work for Giarte. Different circumstances may lead to different results and as such, Giarte shall have no liability for errors, omissions or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. Giarte does not endorse any specific service providers and organizations should use several sources for informed decision making. Publication date: June 28th /9

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Zero-Based-Budgeting in de zorg Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Inhoud 1. Welkom en opening 2. Huidig budgetproces 3. Zero-Based-Budgeting (ZBB) 4. Business Case ZBB in de zorg 5. Take-aways 1. Welkom

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND?

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? Wat willen we samen bereiken in deze workshop? Samen nadenken over het antwoord

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg:

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Conclusie: Er is geen sprake van een keten-sla, enkel van koppelvlak SLA. Verzoek aan sub-werkgroep SLA gedaan tot: 1. Zorg dat op alle koppelvlakken een individuele

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie