Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen

2 Structuur van de presentatie 1. Opzet & methode 2. Demografisch profiel 3. Analyse van de resultaten

3 1. Opzet & methode

4 Opzet & methode Een peiling naar Kennis over successieplanning Houding ten opzichte van het testament Relevantie Een doordachte successieplanning kan senioren veel zorgen besparen Tijdens haar lezingen over successieplanning constateert Rode Kruis-Vlaanderen dat senioren meestal weinig weten over dit onderwerp Doel Senioren sensibiliseren Senioren beter informeren over successieplanning, bvb. het duolegaat Totale steekproef: 1494 (wisselende steekproeven in rapportering) Methode: vrijblijvende elektronische bevraging op Tijdstip meting: zomer 2010

5 2. Demografisch profiel

6 Leeftijd en geslacht 2/3 van de respondenten is ouder dan 55 jaar Mannen zijn oververtegenwoordigd > 65 jaar 37% vrouw 40% jaar 30% man 53% < 54 jaar 6% Non-respons: 27,4% N = 1494 Non-respons: 6,2% N = 1494

7 Opleidingsniveau Bijna 40% heeft geen diploma hoger secundair onderwijs Slechts 27,5% is hoger opgeleid. Daarvan heeft 5% een universitair diploma Universitair 5% Hoger niet-universitair 22% Hoger technisch/ hoger middelbaar 31% Lager onderwijs/ lager technisch/ lager middelbaar Non-respons: 3% N = %

8 Kinderen en samenlevingsvorm (1) ¾ van de respondenten heeft kinderen samenwonend 8% alleenstaand 43% gehuwd N = % De meerderheid is gehuwd 6,8% N = ,5% Gehuwd samenwonend 7% Alleenstaand Samenwonend (*) 67,6% (*) wettelijk of minstens 1 j feitelijk Non-respons: 2% N = 1494 alleenstaand gehuwd N = % 76%

9 Kinderen en samenlevingsvorm (2) Kinderen en gehuwd (56,2%) Kinderen en alleenstaand (12,4%) Kinderen en samenwonend (5%) Geen kinderen en gehuwd (11,4%) Geen kinderen en alleenstaand (11%) N = 1494 Geen kinderen en samenwonend (1,9%) Meer dan de helft heeft kinderen en is gehuwd* 11% heeft geen kinderen en is alleenstaand** 11% heeft geen kinderen maar is wel gehuwd 12% is alleenstaand maar heeft wel kinderen *Meest wettelijk omkaderd **Minst wettelijk omkaderd

10 3. Analyse van de resultaten

11 Inhoud 3.1 Bezorgdheid om nalatenschap 3.2 Kennis tarieven van de successierechten 3.3 Kennis, implementatie en attitude (ten opzichte) van het testament 3.4 De rol van media en notaris in de beslissing om een testament op te stellen 3.5 Kennis van andere technieken: Het duolegaat

12 3.1 Bezorgdheid om nalatenschap

13 Zonder zorgen: werken, wonen, pensioen, nalatenschap, Bijna 9 op 10 is begaan met zijn/haar nalatenschap Vindt u het belangrijk om zelf te bepalen wat er na uw dood met uw vermogen gebeurt? Deze bevinding zou kunnen wijzen op een positieve attitude tegenover successieplanning 5% 2% 6% ja nee Maar zijn 50-plussers ook echt bezig met successieplanning? 87% geen mening geen antwoord N = 1494

14 Nalatenschap (1) Wat men wenst, komt niet noodzakelijk overeen met wat men in de praktijk ook doet In verhouding tot de wens om te bepalen wat er na zijn dood met het vermogen gebeurt, onderneemt de 50-plusser weinig concrete stappen Gaat een testament opstellen Heeft een testament 11,8% 24% 61% heeft geen testament, maar ruim een vierde onder hen is van plan zich te informeren Heeft geen testament 61,3% N = 1298 (87% die begaan is met nalatenschap) 27,3% gaat zich informeren

15 Nalatenschap (2) Slechts 22% van alle ondervraagde senioren heeft een testament opgesteld Heeft u reeds een testament opgesteld? 11% 4% 22% Heeft een testament Heeft geen testament N = % Heeft geen testament, maar gaat één opstellen Non respons

16 3.2 Kennis van de tarieven van de successierechten

17 Tarieven successierechten Slechts 1/4 kent de tarieven van de successierechten Kent u de tarieven van de successierechten? Er zijn verschillen naargelang: al dan niet een testament hebben samenlevingsvorm ja nee 26% Non-respons: 3,6% N = %

18 Verschillen in kennis van de tarieven: testament Wie een testament heeft, is beter op de hoogte van de tarieven van de successierechten 11% 4% Heeft een testament 22% 63% Heeft geen testament Heeft geen testament, maar gaat één opstellen Non respons Volledige Wie een testament Wie geen testament steekproef heeft heeft Kent de tarieven 26,1% 35,3% 21,4% Kent de tarieven niet 70,3% 61,3% 75,6%

19 Verschillen in kennis van de tarieven: samenlevingsvorm Alleenstaanden kennen de tarieven van successierechten het best. Toch gaat het om minder dan 30%. Samenwonenden kennen de tarieven het minst goed. 77,5% kent de tarieven helemaal niet. 23,5% 6,8% 67,6% Gehuwd Alleenstaand Samenwonend N = 1494 Volledige Alleenstaanden Gehuwden Samenwonenden steekproef Kent de tarieven 26,1% 28,2% 26,4% 20,6% Kent de tarieven niet 70,3% 68,4% 71,1% 77,5%

20 3.3 Kennis, implementatie en attitude (ten opzichte) van het testament

21 Gekende technieken voor successieplanning 69% Het testament is de meest gekende techniek voor successieplanning (68,5%) 34% 46% Gevolgd door de handgift of schenking (45,5%) en het huwelijkscontract (34,2%) Slechts 10,6% heeft al eens van het (duo-)legaat gehoord 04% 11% 04% 11% Amper 3,6% heeft al eens over generation skipping gehoord 10,7% duidde geen enkel antwoord aan 2% zegt van alle technieken al eens gehoord te hebben N = 1494

22 Het testament als gekende techniek voor successieplanning (1) Kennen het testament als techniek voor successieplanning: Totale steekproef, gemiddelde (n = 1494) 69% Mensen zonder kinderen (n = 378) Mensen met kinderen (n = 1108) 67% 75% Totale steekproef, gemiddelde (n = 1494) Gehuwden (n = 1011) 66% 69% Samenwonenden (n = 102) 76% Alleenstaanden (n = 351) 77%

23 Het testament als gekende techniek voor successieplanning (2) Kennen het testament als techniek voor successieplanning: Totale steekproef, gemiddelde (n = 1494) geen kinderen en samenwonend (n = 29) 69% 90% geen kinderen en alleenstaand (n = 162) kinderen en alleenstaand (n = 186) geen kinderen en gehuwd (n = 171) kinderen en samenwonend (n = 73) kinderen en gehuwd (n = 839) 78% 75% 74% 70% 65%

24 Het testament als gekende techniek voor successieplanning (3) Senioren zonder kinderen zijn beter op de hoogte van het testament dan senioren met kinderen Alleenstaanden hebben al vaker van het testament gehoord dan het gemiddelde. Hetzelfde geldt voor senioren zonder kinderen, en specifieker voor alleenstaanden zonder kinderen en samenwonenden zonder kinderen. (Wettelijk of minstens 1 jaar feitelijk) samenwonenden met kinderen & gehuwden met kinderen zijn minder goed dan gemiddeld op de hoogte van het testament

25 68,5% kent het testament en toch Van de senioren die het testament kennen als manier voor successieplanning, heeft slechts 29% een testament opgesteld 2% 29% heeft een testament opgesteld N = 1494 Kent het testament als techniek voor successieplanning (68,5%) 56% 13% zal een testament opstellen heeft geen testament opgesteld non-respons N = 1024

26 Testament Heeft u reeds een testament opgesteld? 11% 4% 22% Heeft een testament Heeft geen testament N = % Heeft geen testament, maar gaat één opstellen Non respons Van de totale steekproef, heeft 63% geen testament Ook hier zijn opvallende verschillen tussen de groepen kinderen / geen kinderen en volgens samenlevingsvorm

27 Heeft u reeds een testament opgesteld? (1) Ja Neen gemiddeld (n = 1494) senioren zonder kinderen (n = 378) senioren met kinderen (n = 1108) 22% 18% 36% 63% % 70% samenwonenden (n = 102) alleenstaanden (n = 351) Gehuwden (n = 1011) 26% 19% 40% 42% 57% 68% Binnen de groep zonder kinderen, hebben opvallend meer mensen een testament. Ook zijn in deze groep meer mensen van plan een testament op te stellen (15%) dan in de categorie mensen met kinderen (10%) Alleenstaanden en vooral samenwonenden hebben vaker een testament dan gehuwden Van de gehuwde senioren heeft slechts 19,2% een testament

28 Heeft u reeds een testament opgesteld? (2) Ja Neen Gemiddeld (n = 1494) Kinderen en gehuwd (n = 839) Kinderen en alleenstaand (n = 186) Geen kinderen en samenwonend (n = 29) Geen kinderen en alleenstaand (n = 162) Geen kinderen en gehuwd (n = 171) 15% Onder gehuwden is er een groot verschil naargelang men kinderen heeft of niet Van de gehuwden die geen kinderen hebben, heeft 4 op 10 een testament, terwijl in de groep gehuwden met kinderen amper 15% een testament heeft. Binnen de groep met kinderen, hebben opvallend minder mensen een testament 22% 19% 31% 35% 40% Maar binnen deze groep scoren de samenwonenden wel zeer goed! 63% 73% 66% 41% 47% 42%

29 Concreet Twee categorieën, met name kinderen en alleenstaand & kinderen en gehuwd, zijn verantwoordelijk voor het gemiddelde van 22% dat een testament heeft. De andere groepen liggen (ver) boven het gemiddelde van 22%. Gehuwden met kinderen zijn het best wettelijk omkaderd Deze groep is het minst op de hoogte van het testament Amper 15% stelde een testament op Alleenstaanden zonder kinderen hebben het meest belang bij successieplanning. Van deze groep senioren: heeft 4 op 5 al van het testament gehoord als techniek voor successieplanning. Dit is meer dan het gemiddelde. stelde slechts 35% reeds een testament op. Toch is dit meer dan gemiddeld. is 16% van plan een testament op te stellen. Nut van het duolegaat voor deze groep (zie 3.5)

30 Niet iedereen wil een testament Gemiddeld wil 15,7% geen testament. In dit verband is al dan niet kinderen hebben een belangrijke variabele. Binnen de groep met kinderen loopt het aantal mensen die geen testament willen op tot 19,9%. Bij mensen die kinderen hebben en ook gehuwd zijn, is dat zelfs 21,2%. (Gehuwde) senioren met kinderen zijn wel beter dan gemiddeld op de hoogte van andere technieken voor successieplanning, zoals het huwelijkscontract en de schenking. > Mogelijks verkiezen zij één van deze technieken boven het testament. Van de senioren zonder kinderen wil amper 4% geen testament.

31 Waarom wel voor een testament kiezen? 9% 6% 18% bepaalde erfgenamen bevoordelen 32% 21% 37% zekerheid/duidelijkheid geven aan langstlevende partner ruzie vermijden bij erfgenamen bedrag aan successierechten zo laag mogelijk houden om mijn vermogen niet naar de Belgische Staat te laten gaan deel vermogen nalaten aan goed doel N = 1260 Bij dit resultaat en de daaropvolgende uitsplitsingen, zijn alle respondenten die geen testament willen, uitgesloten

32 Redenen verschillen Bepaalde erfgenamen bevoordelen vooral de groep zonder kinderen vindt het belangrijk om d.m.v. een testament bepaalde erfgenamen te bevoordelen kinderen en gehuwd (n = 661) kinderen (n = 888) alleenstaand (n = 308) geen kinderen en alleenstaand (n = 155) geen kinderen (n = 364) geen kinderen en gehuwd (n = 165) gemiddeld (n = 1260) 13% 13% 18% 22% 28% 29% 32% Ruzie vermijden onder erfgenamen vooral belangrijk voor wie alleenstaand is en ook kinderen heeft. Voor de gehuwden zonder kinderen is dit geen voorname reden. geen kinderen en gehuwd (n = 165) geen kinderen (n = 364) kinderen (n = 888) kinderen en alleenstaand (n = 150) gemiddeld (n = 1260) 12% 14% 21% 24% 28%

33 Redenen verschillen Voorkomen dat vermogen naar de Staat gaat is vooral belangrijk voor alleenstaanden zonder kinderen niet bepaald belangrijk voor gehuwden met kinderen kinderen en gehuwd (n = 661) geen kinderen en alleenstaand (n = 155) geen kinderen (n = 364) alleenstaand (n = 308) gemiddeld (n = 1260) 9% 4% 16% 23% 29% De tarieven van de successierechten zo laag mogelijk houden het meest belangrijk voor alleenstaanden met kinderen binnen elke groep relatief veel opgenoemd als reden (> 26% in elke groep) kinderen en alleenstaand (n = 150) geen kinderen (n = 364) gemiddeld (n = 1260) 27% 32% 43%

34 Redenen verschillen Een deel van het vermogen nalaten aan een goed doel wie alleenstaand is en geen kinderen heeft is hier veel meer voor te vinden dan wie gehuwd is en kinderen heeft Zekerheid geven aan de langstlevende partner dit is een belangrijke factor voor gehuwden en samenwonenden en niet voor alleenstaanden geen kinderen en alleenstaand (n = 155) geen kinderen (n = 364) alleenstaand (n = 308) kinderen en gehuwd (n = 661) gemiddeld (n = 1260) 6% 2% 11% 14% 17%

35 3.4 De rol van media en notaris in de beslissing om een testament op te stellen

36 Media (1) Kent het testament als techniek voor successieplanning(68,5%) 28,7% van de senioren die het testament kennen als techniek voor successieplanning, leerde deze techniek kennen via de media N = 1494 De traditionele, algemene pers heeft hierbinnen een aandeel van 23,3%, Internet 5,4% De informatie verkregen via de media was slechts voor 3,9% van diegenen die een testament opstelden, de voornaamste aanleiding om dat te doen.

37 Media (2) 68,5% kent het testament 28,7% onder hen hoorde van deze techniek via de media Van deze 28,7% heeft 13,3% een testament Dit komt neer op 2,6% van de totale steekproef (N= 1494)

38 Notaris (1) Advies vragen aan een notaris is gratis 60% weet dit niet 1/5 denkt dat het geld kost 17% denkt zelfs dat het meer dan 25 euro kost 35% heeft geen idee hoeveel advies van een notaris kost Geen noemenswaardige verschillen naargelang kinderen en samenlevingsvorm

39 Notaris (2) 68,5% kent het testament 30,8% onder hen heeft van deze techniek gehoord via de notaris 11,8% van de ondervraagde senioren kent het testament via de notaris én heeft ook een testament Van deze 30,8% die het testament kent via de notaris, heeft 56% ook effectief een testament Toch was voor slechts 18% van deze 56% het advies van de notaris een doorslaggevende reden om een testament op te stellen Dit komt neer op 2,1% van de totale steekproef (N = 1494)

40 Wat geeft de doorslag om een testament op te stellen? N = 1494 Heeft een testament (22%) Op welk moment heeft u beslist een testament op te stellen? geen antwoord 6% Andere 9% Na het bereiken van een bepaalde leeftijd Na informatie in de media 4% 18% Na advies van vrienden en familie 4% Na advies van de notaris 14% Toen ik alleenstaand werd 12% Na een huwelijk 13% Na een ziekte Na een ruzie Na een overlijden 2% 8% 11% N = 331 Na een erfenis 1%

41 Wat geeft de doorslag om een testament op te stellen? (2) Er zijn een aantal uiteenlopende redenen die mensen aanzetten tot het opstellen van een testament Enkele levensgebeurtenissen, zoals een huwelijk, een overlijden of simpelweg het bereiken van een zekere leeftijd trekken senioren over de streep om een testament te maken.

42 3.5 Kennis van andere technieken: het duolegaat

43 Het duolegaat Bij een duolegaat gaat een deel van het nalatenschap naar een goed doel en het ander deel naar de erfgenamen Vooral interessant voor wie geen kinderen heeft, en nog meer voor alleenstaanden die geen kinderen hebben. heeft nog nooit van een duolegaat gehoord weet wat het duolegaat is gemiddeld (n = 1494) heeft geen kinderen (n = 378) 46% 20% 38% 28% geen kinderen en alleenstaand (n = 162) geen kinderen en gehuwd (n = 171) 38% 33% 39% 28% heeft kinderen (n = 1108) 18% 49% alleenstaand (n = 351) 26% 41%

44 Het duolegaat Gemiddeld heeft 45,8% nog nooit van het duolegaat gehoord. Mensen zonder kinderen zijn meer bekend met het duolegaat dan mensen zonder kinderen Maar diegenen die het duolegaat kennen blijven wel in de minderheid De alleenstaanden zonder kinderen zijn het best op de hoogte van het duolegaat Toch heeft ook in deze groep meer dan 37% er nog nooit van gehoord 16,8% van de alleenstaanden zonder kinderen wil graag een deel van het vermogen nalaten aan een goed doel. De helft van deze kleine groep weet wat het duolegaat is. Met het duolegaat wordt het bedrag aan successierechten verlaagd. Van de mensen die het belangrijk vinden om dit bedrag zo laag mogelijk te houden (31,8% op basis 1260), heeft 43% nog nooit van het duolegaat gehoord en maar 25% kent de definitie ervan.

45 Bedankt voor uw interesse

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Bioscoopbezoekers bekeken Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per leeftijdscategorie Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per stedelijkheid v/d woongemeente

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

4. Profiel van de respondenten.

4. Profiel van de respondenten. 23 4. Profiel van de respondenten. 4.1 Geslacht : Hoeveel mannen en vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld? Aantal deelnemers die geantwoord hebben. 163 vrouwen 132 mannen 163 vrouwen hebben effectief

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Programma 1. Inleiding 2. Samenwonen Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen 3. Samenlevingscontract 4. Wettelijk erfrecht en erfbelasting 5. Verzekeringen

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Inhoud van de presentatie Ex-sporters, mogelijke herintreders Redenen om te sporten Mogelijke drempels

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

ProxiLife Financieel Advies

ProxiLife Financieel Advies ProxiLife Financieel Advies Index Het stappenplan van een levensgenieter. 1. De fundamenten van uw financieel plan 2. Bescherm uw inkomen en uw vermogen 3. Plan een comfortabel pensioen 4. Organiseer uw

Nadere informatie

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen?

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Uw testament met een duolegaat? Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel Paraat. Altijd, overal. Wat gebeurt er met uw geld, huis, beleggingen,

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

info-brochure legaten Vlaanderen

info-brochure legaten Vlaanderen info-brochure legaten Vlaanderen Wat doet Geneeskunde voor de Derde Wereld? Geneeskunde voor de Derde (G3W) Wereld komt op voor het recht op gezondheid voor iedereen. Voor elk mens en elke gemeenschap

Nadere informatie

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA OPA/OMA-CLAUSULE (vanaf 2010) In navolgende is een toelichting van ik-opa/oma-testamenten opgenomen, hetgeen met name relevant is voor mensen met kleinkinderen en

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS » LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

PRAKTISCHE GIDS » LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS DOKTERS VAN DE WERELD PRAKTISCHE GIDS - SCHENK ONS UW LAATSTE WENS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN»

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Fam iliemonitor 2015 Resultaten van de online peiling

Fam iliemonitor 2015 Resultaten van de online peiling Fam iliemonitor 2015 Resultaten van de online peiling december 2015 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 2 Wijze van verzamelen gegevens...5 3 Resultaten van de peiling 2015...6 3.1 Inleiding...

Nadere informatie

VROEGER NADENKEN OVER LATER

VROEGER NADENKEN OVER LATER Positionering en verwachtingen van de algemene Belgische bevolking over de planning van de latere levensjaren Policy Brief 12 december 2012 Koning Boudewijnstichting Ipsos Public Affairs Projectverantwoordelijken

Nadere informatie

UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT?

UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT? UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren Wie zijn we? vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren is een vereniging die zich belangeloos

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen

Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen Wij bieden twee mogelijkheden: Basisberekening Deze berekening is gratis en geeft u door middel van globale gegevens inzicht in

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS 2 LEXICON» Algemeen legataris:» Beschikbaar

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP

ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP PENSIOENSTELLING EN OVERLIJDEN. ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een intensieve, persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als er

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit?

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit? Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit? Het verandert in ieder geval spectaculair!! Ons erfrecht dateert nog van de tijd van Napoleon en is dus meer dan 200 jaar oud. Zelf kunnen beslissen wat

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie