VPO-leden onderscheiden door kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPO-leden onderscheiden door kwaliteit"

Transcriptie

1 Pag 1 VPO Actueel Nr 4 Augustus 2011 VPO-leden onderscheiden door kwaliteit Leden van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) zetten de komende jaren extra in op kwaliteit. Professioneel werkgeverschap, goede arbeidsvoorwaarden en een krachtiger VPO-keurmerk moeten payrollspecialisten sterker onderscheiden. Onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van de dienstverlening en financiële betrouwbaarheid. Dat is een belangrijk resultaat van de aangescherpte VPO-koers voor de komende jaren. De leden van de VPO hebben deze eind juni op hoofdlijnen aangenomen tijdens een algemene ledenvergadering. De definitieve bekrachtiging moet plaatsvinden tijdens het VPO-congres op 8 december. Als brancheorganisatie verkiezen wij kwaliteit bewust boven snelle groei. Alleen zo kunnen wij dé brancheorganisatie zijn voor kwalitatieve payrollspecialisten, aldus VPO-voorzitter Jeu Claes. Lees verder over de koers op pagina 3

2 Pag 2 Opmaat Reserveer het vast in uw agenda: LET OP! Tijd voor duidelijkheid Met onze leden hebben wij een vernieuwde koers uitgestippeld voor de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) tot en met Hier hebben zij zich op 23 juni overtuigend achter geschaard. Ik ben blij met de uitkomsten en trots op de manier waarop dit is gegaan. Het was een gezonde discussie met een prachtig eindresultaat: de visie van en voor onze leden. Dus mét draagvlak. Dat is van groot belang in een tijd dat payrollen onder druk staat. Juist nu hebben onze leden elkaar keihard nodig. Negatieve publiciteit over payrollen doet vooral pijn bij onze leden als professionele dienstverleners. Terwijl zij van grote waarde zijn voor onze economie en arbeidsmarkt en op persoonlijke schaal voor individuele werknemers en opdrachtgevers. Ik ben daarom blij met de keuze van minister Kamp om de Stichting van de Arbeid te laten kijken naar het fenomeen payrollen. Dit na vragen vanuit de Tweede Kamer. Dit zal helderheid en duidelijkheid geven over de waarde van payrollspecialisten. En over het grote belang dat onze leden bewust kiezen voor de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij bestaan nu vijf jaar. Een nog prille historie, vergeleken met de 50 jaar van de ABU als brancheorganisatie voor uitzendorganisaties. Toch zie ik duidelijke parallellen tussen hun eerste levenshelft en onze beginjaren. Er is zeker 25 jaar gestreden voor acceptatie van uitzendwerk voor dit enigszins op waarde werd geschat. Voor payrollen verwacht ik dat dit de komende vijf jaar al plaatsvindt. Daar gaan we voor! Jeu Claes, voorzitter Vereniging Payroll Ondernemingen Nationaal Payrollcongres op 8 december! De vernieuwde koers van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) komt uitgebreid aan bod tijdens het Nationale Payroll Congres Dit wordt op 8 december door de VPO georganiseerd. Wellicht handig om vast te reserveren in uw agenda! Het congres wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Meer informatie over het congres volgt binnenkort. Oorspronkelijk was als datum 1 december gecommuniceerd, maar in verband met de beschikbaarheid van sprekers is besloten het congres te verplaatsen naar 8 december.

3 Pag 3 Koers VPO vervolg pagina 1 Aangescherpte koers VPO: Meerwaarde leden duidelijker voor opdrachtgevers Extra focus op kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid moet nog duidelijker maken, wat payrolling inhoudt onder VPO-keurmerk. De meerwaarde van professioneel werkgeverschap moet hierdoor duidelijker worden voor opdrachtgevers én werknemers. Om dat te bereiken, worden de komende tijd verschillende nieuwe stappen gezet. Deze stappen komen voort uit de aangescherpte koers van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor de periode Die aanscherping was gewenst nadat vakbonden in maart besloten de komst van een nieuwe payroll-cao (na 2011) te blokkeren. Tijdens regionale ledenraadplegingen is de aangescherpte visie ontwikkeld om payrollen vanaf 2012 in goede banen te leiden. Want de behoefte aan payrollen, blijft onverminderd groot, zegt voorzitter Marcel Jeu Claes Venema van de VPO. Foto: Wij Margreet vertrouwen Vloon op eigen kracht. Met de kwaliteit van onze leden als. Extra impuls Van de vier oorspronkelijke hoofddoelstellingen van de VPO (kortweg: lobby, keurmerk, platform en kenniscentrum), krijgt vooral het VPO-keurmerk extra aandacht. Zo wordt de financiële betrouwbaarheid van leden transparanter door de financiële criteria waaraan zij moeten voldoen. In een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling worden veel elementen uit de bestaande VPO-CAO overgenomen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening wordt beter zichtbaar én meetbaar. Hiervoor kunnen dan ook nieuwe criteria worden opgesteld. Dit wordt mogelijk door ondersteuning van onderzoeksinstituut TNO. De eerste stap wordt het in beeld brengen van de bestaande dienstverlening van leden. Claes: De meetbaarheid en nieuwe criteria moeten nog beter duidelijk maken wat opdrachtgevers en werknemers mogen verwachten van onze leden. De betrouwbaarheid zal uiteindelijk hopelijk ook leiden tot vrijwaring van ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers die kiezen voor een payrollspecialist met VPO-keurmerk. Arbeidsvoorwaarden De gemeenschappelijke arbeidsvoorwaardenregeling van VPO-leden wordt gevormd vanuit verschillende componen- VPO-voorzitter Jeu Claes: Vertrouwen op eigen kracht, met de kwaliteit van leden als. ten. Vanaf 2012 wordt boven op de ABU- CAO aangesloten bij de arbeidsvoorwaarden van opdrachtgevers. Afwijken mag alleen ten gunste van werknemers. Een eventuele eigen bedrijfs-payroll-cao van leden moet op alle punten minimaal voldoen aan de arbeidsvoorwaardenregeling van de VPO. Tijdens regiobijeenkomsten en de algemene ledenvergadering op 23 juni is uitgebreid stilgestaan bij de handhaving van VPO-gedragsregels. Op verzoek van de leden wordt de handhaving en sanctionering verscherpt. Uitgangspunt is dat dit ten dienst staat van de payrollspecialisten die hun werk goed doen, aldus Claes. Uiteraard worden ook de andere hoofddoelstellingen van de VPO de komende jaren onverminderd voortgezet. De lobby is van groot belang in de gezamenlijke strijd voor de acceptatie van payrollen VPO-style. De functie van VPO als kenniscentrum over payrolling is hiervoor ook belangrijk. Claes: Geen lobby zonder feiten en geen sterk keurmerk zonder kennis en kunde. Dat is meteen ook weer van belang voor de ledenservice. Tot slot blijft de VPO de eigen platformfunctie ontwikkelen voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden. Zo gaan we door én verder, aldus Claes.

4 Pag 4 Over de onderzoeker Johan Zwemmer is advocaat arbeidsrecht bij advocatenkantoor Boekel De Nerée. Als docent-onderzoeker verricht hij momenteel promotieonderzoek bij de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek wordt eind 2011 afgerond. Promovendus en advocaat arbeidsrecht Johan Zwemmer: Samenleving worstelt met nieuwe arbeidsverhoudingen Arbeidsrecht-advocaat Johan Zwemmer doet promotieonderzoek naar de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Uitspraken van hem waren aanleiding voor Kamervragen over payrollen. Zijn kijk op payrollen is echter genuanceerd. Waarom dit promotieonderzoek? De samenleving worstelt met de nieuwe arbeidsverhoudingen. Dat geldt in verband met pensioenen, opleidingen en hypotheken, maar ook op juridisch niveau. Ik onderzoek hoe binnen het arbeids- en ondernemingsrecht wordt omgegaan met nieuwe arbeidsverhoudingen, in situaties waarin aan werkgeverskant meerdere partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Waar staat payrollen dan? Het is ontstaan vanuit de bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in het arbeidsovereenkomstenrecht. Toch is het iets wezenlijk anders. Vanuit onze wetsgeschiedenis lijkt het mij logischer het juridisch werkgeverschap bij de inlener te leggen. In de lagere rechtspraak wordt echter vaker aangeknoopt bij de met de payrollonderneming gesloten arbeidsovereenkomst. Omdat ook de minister zich zeer genuanceerd heeft uitgelaten over payrollen en er nu al zo n mensen op deze manier werken, lijkt er maatschappelijk draagvlak en een grote behoefte aan payrollen te bestaan. Die factoren moeten naar mijn mening eveneens betrokken worden bij een juridische beoordeling van payrolling. Recht is geen exacte wetenschap. De vraag is vooral hoe onze samenleving met payrollen wil omgaan. Wat vindt u zelf van payrollen? Als onderzoeker kijk ik kritisch naar de huidige constructie, maar is het niet aan mij deze al dan niet te verwerpen. Kritiek op payrollen is nu vooral gericht op de manier waarop werkgevers de daaraan gekoppelde flexibiliteit kunnen gebruiken. De schoen wringt vooral bij de ontslagbescherming. Payrollkrachten zijn nu beter beschermd dan uitzendkrachten, maar wel minder dan vast personeel. Dat kan zorgen voor een tweedeling in ontslagbescherming die niet te rechtvaardigen is. Dat onderscheid lijkt mij onwenselijk en zou gelijk getrokken moeten worden. Hoe moet dat gebeuren? Dat is een politieke kwestie. Ik kan mij voorstellen dat een compromis wordt gevonden door het ontslagrecht voor vaste medewerkers iets te verruimen en voor flexkrachten iets te versterken. Ik verwacht alleen dat dit in economisch goede tijden makkelijker gaat dan de afgelopen jaren. Zeker als de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Al draait het dan meer om het symptoom dan om de constructie zelf of een principiële keuze hierover. Hoe ziet u de toekomst van payrollen? Ik acht niet uitgesloten dat een groot deel van de beroepsbevolking uiteindelijk zo kan gaan werken. wordt nu vaak nog gekoppeld aan flexibele arbeid, terwijl de groei vooral wel eens kan zitten bij de uitbesteding van professioneel en juridisch werkgeverschap. Vooral kleinere werkgevers besteden de loonadministratie en de verzuimbegeleiding al vaak uit. Dan zal eveneens behoefte bestaan aan uitbesteding van het juridisch werkgeverschap. De samenleving heeft nu vooral behoefte aan juridische duidelijkheid. Het is beter als de wetgever en sociale partners die scheppen dan wanneer de rechter steeds opnieuw individuele gevallen moet toetsen.

5 Pag 5 Vroege bestuurders blikken terug en vooruit: heeft de toekomst De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) bestaat deze zomer vijf jaar! Tijd voor een terug- en vooruitblik met twee betrokkenen die vroeg aan de bestuurstafel zaten: Peter Feld als eerste voorzitter en Caspar Kosse, sinds drie jaar secretaris. Toegevoegde waarde van payrollen krijgt steeds meer vorm en bekendheid bij werkgevers en werknemers. Hoe kijken jullie terug op vijf jaar VPO? Kosse: begon als een soort bijproduct van de uitzendbranche, maar heeft duidelijk een eigen identiteit gekregen. Als zelfstandig instrument voor professioneel werkgeverschap is het ook losgekomen van de uitzendbranche. Ons ledenaantal is gegroeid - eerst rustig en daarna sneller - van 4 naar 37. Het VPO-keurmerk was hierbij erg belangrijk. De betrokkenheid van leden is groot. Waarschijnlijk het voordeel van een jonge branche waarin veel te doen is. Peter Feld Caspar Kosse Wat waren de verwachtingen vooraf? Feld: We wilden vooral een branchevereniging om te zorgen voor meer bekendheid met payrollen en tevens zorgen voor marktordening, regulering en samen werken aan de verdere ontwikkeling van payrollen. Er is al veel gebeurd en in gang gezet. VPO en de leden zijn sterk geprofessionaliseerd. is een echt vak geworden. Ik ben daarom verrast door de koerswijziging van de vakbonden. Eerst werkten zij nog aarzelend mee. Vooral om de waterscheiding aan te brengen tussen goede, gereguleerde payrollbedrijven en de rest. Dit jaar trokken zij zich opeens terug, voor mijn gevoel op basis van een pensioenstandpunt uit de jaren 70. Verrassend, want op lange termijn is dat niet goed voor bedrijven én werknemers. Wat moet de komende vijf jaar gebeuren? Kosse: Nu de definitie en kaders van payrollen duidelijk zijn, kan de ontwikkeling worden doorgetrokken met een sterke focus op professioneel werkgeverschap en kwaliteit van de dienstverlening. Vooral de medewerker zal steeds meer centraal staan. Feld: Op de arbeidsmarkt die verder individualiseert, groeit de arbeidsconstruc- tie die individuele werknemers het best faciliteert. biedt hiervoor veel mogelijkheden. Payrollmedewerkers zijn het meest gebaat bij arbeidsvoorwaarden die tenminste overeenkomen met vast personeel. Ook hebben zij behoefte aan voorzieningen die meer zijn toegespitst op hun persoonlijke rugzak. Voorzieningen voor pensioenen en scholing zijn daarom toe aan modernisering. Juist daar vinden we de vakbonden nu helaas niet naast, maar tegenover ons. Wat verwachten jullie de komende jaren van payrollen? Kosse: Outsourcen van de HR-administratie wordt steeds meer gemeengoed. wordt nu vaak nog gekoppeld aan de flexmarkt, maar de groeimogelijkheden liggen vooral bij professioneel werkgeverschap. is over vijf jaar nog veel bekender én algemeen geaccepteerd. Feld: VPO-leden hebben goud in handen. Toen ik voorzitter werd, voorspelde ik dat payrollen groter zou worden dan uitzenden. Dat verwacht ik nog steeds. De toegevoegde waarde van payrollen, krijgt steeds meer vorm en bekendheid bij werkgevers en werknemers. Vooral door transactionele en administratieve zaken uit handen te nemen. Werkgevers krijgen daardoor meer ruimte om te ondernemen en voor het binden en boeien van werknemers. De eerste voorzitter Peter Feld was vijf jaar geleden (namens Randstad) een van de vier oprichters van de VPO. Als insider deed hij - voor verdere professionalisering van de brancheorganisatie - na het eerste pioniers- en missiewerk - een stapje terug om ruimte te maken voor een onafhankelijke, externe voorzitter. Dit werd de huidige voorzitter: Jeu Claes.

6 Pag 6 Onderzoek Onderzoek Markteffect onder werkgevers en werknemers: Uitstekende onderlinge band De band tussen werknemer en werkgever wordt niet negatief beïnvloed door payrolling. Sterker, in verschillende gevallen verbetert de band juist door beter werkgeverschap. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect. Werknemers willen vooral meer persoonlijk contact met hun payrollorganisatie, zegt onderzoeker Maarten van Nieuwland. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek? Van de 557 ondervraagde medewerkers met een payrollcontract zegt 90 procent dat payrolling de binding met hun werkgever niet beïnvloedt. Zij voelen zich 100 procent werknemer van het bedrijf waar zij werken. Ook stelt het merendeel dat payrolling hen voldoende gevoel van zekerheid biedt, terwijl hun werkgever zich beter op zijn kerntaken kan richten. Wordt de onderlinge band ook positief beïnvloed? De groep die aangeeft dat hun band verbeterd is, zegt meer vertrouwen te hebben in de salarisadministratie. Vooral opvallend is de groep werknemers die via een payrollcontract is gaan werken, nadat zij eerder rechtstreeks in dienst waren. In meerdere gevallen is volgens hen de band verbeterd. Zij noemen de correctheid van loonstroken, tijdigheid van betalingen en de aard van hun contact. Dit gaat minder over administratieve zaken en meer over werkinhoud. Wat is de achtergrond van dit onderzoek? Naar aanleiding van de negatieve geluiden vanuit de vakbonden wilde Please Payroll weten hoe het onder hun klanten gesteld is met de tevredenheid van werknemers en opdrachtgevers. Naast tevredenheid over hun dienstverlening hebben wij gekeken naar de relatie tussen opdrachtgever en werknemer. Dit deel is zeker te generaliseren naar andere payrollorganisaties. De uitkomsten verschillen sterk met het signaal van de vakbonden. Waarschijnlijk omdat zij redeneren vanuit het traditionele, vaste dienstverband. Terwijl veel werknemers - zeker jongeren - zeggen geen last te hebben van de wat mindere zekerheid bij payrollen. Het past blijkbaar bij hen. Over het onderzoek Het onderzoek is in opdracht van Please Payroll uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect, gespecialiseerd in klanttevredenheid-, jongeren- en business-tobusiness onderzoek. Wat kan er beter? Werknemers willen vooral meer persoonlijk contact met hun payrollorganisatie. Bijvoorbeeld via een inloopmogelijkheid of inhouse service. De online voorzieningen zijn vaak goed, maar dit kan beter. Contact wordt daardoor persoonlijker en minder zakelijk. Andere suggesties voor verbeteringen hebben vooral betrekking op de informatievoorziening. Zo willen medewerkers graag meer informatie over hun arbeidsvoorwaarden en pensioen. De mogelijkheden van pensioenopbouw, collectieve verzekeringen en extra secundaire arbeidsvoorwaarden die payrollen nogal eens biedt, worden overigens erg gewaardeerd. Meer aandacht voor meertalige informatievoorziening zou ook gewaardeerd worden. Wat kunnen payrollorganisaties verder leren? Focus in het verkooptraject op de voordelen van professioneel werkgeverschap. Daarmee kan echt flink onderscheid en toegevoegde waarde worden geboden, blijkt uit ons onderzoek. Zeer opvallend ook is het positieve oordeel van de kleinere opdrachtgevers. Er wordt nogal eens gedacht dat payrollen voor hen minder geschikt zou zijn, maar in de praktijk blijken zij juist enthousiaster dan grote organisaties. Bekijk hier het onderzoek als PDF

7 Pag 7 Onderzoek TNO onder VPO-leden Zoals eerder aangekondigd en hier te lezen in deze VPO Actueel, gaat TNO onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van onze leden. Dit gebeurt in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Wij willen alle leden vragen hieraan mee te werken. In oktober kunnen leden een verwachten met een link naar een online enquête. Het onderzoek is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening beter zichtbaar én meetbaar te maken. Uiteindelijk moet dit uiteraard de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. VPO ook online in ontwikkeling In de aanloop naar 2012 staat de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor een aantal belangrijke veranderingen. Zo is de vereniging bezig met de ontwikkeling van een keurmerk voor professioneel werkgeverschap. Ook eindigt eind 2011 de VPO-CAO en wordt per 1 januari 2012 de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling van kracht. Op de website van de VPO is hierover meer informatie te vinden. Vanaf 1 januari 2012 is er een vernieuwde website beschikbaar. De informatie die nu op de site staat, geldt tot 31 december Tips voor de redactie? Heeft u nieuws of andere tips voor de redactie van deze nieuwsbrief? Mail het naar: Colofon VPO Actueel is een uitgave van: Vereniging Payroll Ondernemingen Postbus AC Badhoevedorp Ontwikkeling & realisatie nieuwsbrief: Tekstwerkplaats.nl Teksten: Eric Hoogeweg Vormgeving: Titus Rudolphy Beeld: Edith Paol en VPO Alle rechten voorbehouden. Ondanks de zorgvuldigheid die aan deze uitgave is besteed, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden 2012!

Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden 2012! Pag 1 VPO Actueel Nr 5 Oktober 2011 Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden 2012! Alle kernthema s van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor de toekomst van payrollen krijgen zeer concrete vormen.

Nadere informatie

Payrollen blijft groeien

Payrollen blijft groeien Pag 1 VPO Actueel Nr 3 Juni 2011 Payrollen blijft groeien De grote vlucht die payrollen heeft genomen, zet door. Met of zonder eigen CAO. Om dat ook na 2011 goed te organiseren, hebben bestuur en leden

Nadere informatie

Payrollen biedt mkb veel kansen

Payrollen biedt mkb veel kansen Pag 1 VPO Actueel Nr 1 April 2012 Payrollen biedt mkb veel kansen Als jong fenomeen is payrollen nog relatief onbekend bij het midden- en kleinbedrijf. Toch kunnen juist ook deze bedrijven flink profiteren

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Opmars payrollen zet door

Opmars payrollen zet door Pag 1 VPO Actueel Nr 1 November 2010 Opmars payrollen zet door Het aantal payroll-krachten op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft de komende jaren naar verwachting toenemen. In 2009 groeide dit aantal naar

Nadere informatie

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Inhoud OSG Personeel Wat is payroll? Overnemen van juridisch werkgeverschap Belangrijkste redenen om te kiezen voor payroll Politieke en maatschappelijke

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Payrolling Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Whitepaper over payrolling Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2 5. DE PAYROLLMARKT 3 6. VERSCHILLEN MET

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Payroll Services voor de callcenterbranche

Payroll Services voor de callcenterbranche Payroll Services voor de callcenterbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

RECLAME CODE COMMISSIE

RECLAME CODE COMMISSIE / RECLAME CODE COMMISSIE Dossier 2014/00365 Beslissing van de Reclame Code Commissie in de zaak van : Alternatief Voor Vakbond (AW), gevestigd te Utrecht, klager tegen : De Vereniging Payroll Ondernemingen

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Hoewel payrolling de laatste tijd steeds meer terrein wint, bestaan er nog steeds de nodige misverstanden over deze vorm van HR-dienstverlening. Zo wordt er vaak ten

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Jonathan Opdam Jeroen Meester Direct Payrolling B.V. 03-01-2009 Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Payroll Services voor het MKB

Payroll Services voor het MKB Payroll Services voor het MKB Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers dan ook wel gehoord,

Nadere informatie

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Inleiding Als onderdeel van het sociaal akkoord is afgesproken dat de regels met betrekking tot ontslag van een payrollmedewerker aangepast zullen

Nadere informatie

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U!

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! DE ABU: STERK VOOR WERK De ABU is dé vertegenwoordiger van ondernemingen in de flexbranche. Met meer dan 500 leden representeren wij 65% van de markt. Van kleine, middelgrote

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst 07.30 07.35 uur Welkomstwoord door mr. drs. Mark Diebels 07.35 07.40 uur Welkomstwoord door van Puijenbroek Textiel 07.40 08.20 uur Presentatie: Nieuwe wetgeving flexwerk:

Nadere informatie

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs ibele oplossingen voor het Onderwijs Excellent Onderwijs B.V. Oude Middenweg 17 2491 AC Den Haag Payrolling in juridisch perspectief Inleiding In de media verschijnen nogal eens berichten over payrolling.

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Door pieken en dalen in het belverkeer in combinatie met ziekteverzuim of verlof van medewerkers, zijn gaten in de personeelsplanning in de callcenterbranche eerder

Nadere informatie

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Masterscriptie Student: Thomas Bosch Studentnummer: 10008799 Inleverdatum: 7 juni 2013 Onderwerp: Titel: Docent: Payroll Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw,

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Aan de ABU S. de Leeuw Postbus 144 1170 AC Badhoevedorp Facilitair T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 26 37 215 www.fnvbondgenoten.nl Per post en per mail Datum Doorkiesnummer

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U houdt de regie in eigen hand Wat is payroll? Bij payroll houdt u de regie in eigen hand: u werft en selecteert uw eigen medewerkers. U bepaalt wie, wanneer,

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht Het nieuwe arbeidsrecht 2 Wet Werk en Zekerheid 3 De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Vanmiddag: discussieblokken

Vanmiddag: discussieblokken No Flex No Glory Vanmiddag: discussieblokken 1. Wat is het probleem? - Samenvatting juridische ontwikkelingen (Tanja) - Discussie pauze 2. Wie heeft er last van? - Vormen van Payrolling (Hustinx) - Discussie

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Vanmiddag: discussieblokken

Vanmiddag: discussieblokken No Flex No Glory Vanmiddag: discussieblokken 1. Wat is het probleem? - Samenvatting juridische ontwikkelingen (Tanja) - Discussie 2. Wie heeft er last van? - Vormen van Payrolling (Hustinx) - Discussie

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Herken de juiste payroller

Herken de juiste payroller Herken de juiste payroller U heeft plannen om te gaan payrollen. Maar waar let u op bij het kiezen van de juiste payroller? Of het nu gaat om de kwaliteit, prijs of inzicht in het verschil tussen zelf

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen?

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? 28 oktober 2008 Mahinder Jainandunsing : Key Accountmanager Overheid Radjoe Dharmlall : Key Accountmanager Overheid Ellis Timmerman : Regiomanager Overheid

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten e Nota van Inlichtingen d.d Publicatienummer: 75553

Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten e Nota van Inlichtingen d.d Publicatienummer: 75553 Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten 2016-2019 d.d. 29-10-2015 Publicatienummer: 75553 # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 NvI Vraag 1 + 2 CAR-UWO + Wij achten het op basis

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling payrolling Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling Stap over tijdens de Online-Transfermaanden en vraag naar uw transfervoordeel. Neem contact

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

DBSC Consulting. Marktverkenning Payroll-dienstverlening. Strategy & Organisation. Mei 2008. In opdracht van:

DBSC Consulting. Marktverkenning Payroll-dienstverlening. Strategy & Organisation. Mei 2008. In opdracht van: DBSC Consulting Strategy & Organisation Marktverkenning Payroll-dienstverlening Mei 2008 In opdracht van: Kansen voor Payrolling te benutten door verdere ontwikkeling Payroll-propositie en missiewerk VPO

Nadere informatie

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Huurdersorganisatie De Woningwet 2015 vraagt om een sterkere huurdersorganisatie,

Nadere informatie

GOODMORNING is een gerenommeerd bedrijf en staat bekend als een continue partner vanwege haar flexibiliteit, kennis, betrouwbaarheid en constante

GOODMORNING is een gerenommeerd bedrijf en staat bekend als een continue partner vanwege haar flexibiliteit, kennis, betrouwbaarheid en constante GOODMORNING Over GOODMORNING GOODMORNING is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Nederland op het gebied van het uitzenden en detacheren van Oost-Europese werknemers. Dit betekent

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast.

In het kader van de uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord is inmiddels het ontslagregime ten aanzien van payrolling aangepast. Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr. dr. L.F. Asscher Postbus 9080 2509 LV DEN HAAG ' 070-3 499 577 070-3 499 796 i nfo@stvda.n

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Flexibilisering van arbeidsrelaties

Flexibilisering van arbeidsrelaties Flexibilisering van arbeidsrelaties Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Hélène Bogaard Boris Emmerig Inleiding "De arbeidsmarkt veert alweer op" (FD, 17 augustus 2011) economische groei

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

eca Manifest FNV Hor 2015

eca Manifest FNV Hor 2015 Manifest FNV Horeca 2015 Inleiding De arbeidsvoorwaarden in de horeca staan al tijden onder flinke druk. De verhoudingen tussen cao-partijen zijn verhard en verslechterd. Onderhandelingen lopen al jaren

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen Nummer 39 April 2012 RONDUIT is een uitgave van Van Oers Loonadvies, www.vanoers.nl Inleiding In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken naar de wetgeving en jurisprudentie

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

Werkgeverschap onze zorg

Werkgeverschap onze zorg Werkgeverschap onze zorg Even voorstellen Werknemer Werknemer Singel Personele Diensten neemt het juridische werkgeverschap over van bedrijven. Hierdoor lopen bedrijven geen arbeidsrechtelijke risico s,

Nadere informatie

Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling

Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling In de media verschijnen de laatste tijd enkele kritische berichten over payrolling. Als langst bestaande payroll-bedrijf van Nederland geeft

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie