N I E U W S B R I E F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F"

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F Informa e van het Algemeen Management Schaalvergroting en de menselijke maat Onderwijs is mensenwerk, in meerdere opzichten. We werken in onze organisatie met levend materiaal en oefenen een niet te onderschatten invloed uit op de vorming en ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op al onze medewerkers. Van volautomatische processen is absoluut geen sprake. Hoewel de didactiek een sterk rationele dimensie kent, verloopt deze niet standaard via uniforme processen, maar is er juist in toenemende mate sprake van bijstelling op het niveau van de individuele leerling. De algemene uitgangspunten kunnen aldus voor elk uniek kind toch weer anders uitpakken. Dit betreft maatwerk op het niveau van de leerlingen. In een tijd van opschaling hebben we in het primair onderwijs relatief kleine en in hoge mate autonome eenheden laten bestaan, de scholen, waar leerkrachten en kinderen elkaar kennen en zich gekend weten. Onze sector onderscheidt zich daarmee op een positieve manier van bijv. het MBO en het HBO. Voor ouders en zeker voor leerlingen is de school het referentiekader. Dat er overkoepelende aansturing op stichtingsniveau bestaat, is voor onze klanten redelijk onzichtbaar en daarmee voor hen niet of nauwelijks relevant. Dat is op zich niet bezwaarlijk; binnen IJsselgraaf wordt de menselijke maat, zowel voor leerkrachten als voor ouders en leerlingen, op schoolniveau beleefd en vormgegeven! Op het bovenschoolse niveau van algemene directie en toezichthouders bestaat een ander perspectief. Er wordt gestuurd op hoofdlijnen. De toezichthouders (intern en extern) zijn alert op hoe de organisatie zich ontwikkelt, op welke wijze het strategisch beleid wordt vormgegeven en welke cijfermatige trends zichtbaar zijn. De onderliggende bedrijfseconomische processen worden gezien als dienend. Deze dragen direct bij aan onze hoofddoelstelling, namelijk (het faciliteren en garanderen van) kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Want daar draait het om. Dat op bovenschools niveau met enige(!) distantie naar de werkvloer kan worden gekeken, helpt bij het nemen van verantwoorde besluiten. Het is goed om dit te bedenken, juist nu IJsselgraaf met de vraag geconfronteerd wordt of in een periode van dubbel dalende budgetten (door de demografische krimp én door het onvoldoende meestijgen van de lumpsum met de reële kostenontwikkeling) de vraag voorligt of fusie met een gelijkwaardige organisatie noodzakelijk is voor de continuïteit op langere termijn. Het is heel wel denkbaar dat het antwoord hierop bevestigend zal zijn. Dat betekent: meer leerlingen, meer scholen, meer medewerkers en een groter werkgebied. Maar ook: meer middelen, grotere slagkracht, meer risicospreiding en stevige garanties voor de kwaliteit van het primaire proces. De menselijke maat blijft daarbij het uitgangspunt voor het personeelsbeleid en zal, ook in een grotere organisatie, goed gewaarborgd zijn op schoolniveau. =Warme en gezellige feestdagen gewenst!= Theo Huting Dit artikel is een geredigeerde versie van de inleiding uit de Managementrapportage nr. 3 December 2012

2 - 2 - Informa e van het bestuur Eind januari gaat Playing for Success van start bij De Graafschap. Een van onze leerkrachten, Loes Geerdinck van obs Jan Ligthart, wordt daar de docent. Daar zijn we natuurlijk best trots op. Veel succes, Loes! Wie meer wil weten over dit sympathieke project kan kijken op Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief om v.w.b. het gebruik van sociale media in het onderwijs met voorstellen te komen zijn tot dusver twee suggesties binnengekomen. Na de vakantie zal worden bezien op welke wijze deze projecten tot uitvoering kunnen worden gebracht.

3 - 3 - Informa e van P&O Nieuwsbrief werkgroep personeel. Om alle IJsselgraafmedewerkers goed te informeren over het personeelsbeleid binnen Stichting IJsselgraaf, zal de werkgroep regelmatig verslag doen van haar werkzaamheden. Mocht je naar aanleiding van de informatie vragen en/of opmerkingen hebben, dan nodigen we jullie van harte uit naar één van de werkgroepleden te reageren. De werkgroep personeel bereidt onderwerpen voor op het gebied van personeelsbeleid. Van de onderwerpen die we hebben behandeld, formuleren we een advies dat we voorleggen aan de Algemeen Directeur, die daar een besluit over neemt. Die beslissing komt, in veel gevallen, uiteindelijk ter instemming of ter advisering bij de GMR terecht. De onderwerpen waar de werkgroep zich momenteel mee bezighoudt zijn o.a. het taakbeleid, functiehandboek en het mobiliteitsbeleid. Op dat laatste willen we deze keer wat dieper ingaan. Mobiliteitsbeleid. Sinds een aantal jaren is er een groter wordende groep mensen met een pay-roll aanstelling in dienst bij IJsselgraaf. Zoals waarschijnlijk bekend zijn pay-roll aanstellingen tijdelijke contracten. Destijds is er voor gekozen om een bepaald percentage van alle medewerkers in dienst te hebben met zo n tijdelijke aanstelling om in de toekomst gedwongen ontslagen te voorkomen (bijvoorbeeld in het geval van teruglopende leerlingaantallen). De tijdelijke contracten van pay-roll medewerkers mogen steeds met een jaar verlengd worden tot een maximum van drie en een half jaar. In de loop van het schooljaar bereikt een deel van de pay-roll collega s (40 %) dat maximum. Die contracten kunnen dan dus niet meer worden verlengd. Omdat we wijzigingen in de loop van het schooljaar willen voorkomen, worden deze contracten per 01 augustus a.s. niet meer verlengd. De betreffende werknemers krijgen daar deze maand bericht over. Inmiddels zitten er op bijna elke IJsselgraafschool wel één of meerdere pay-rollers. Omdat van een deel van de medewerkers het payroll-contract niet verlengd kan worden, ontstaat er vacatureruimte per 01 augustus (als de school niet terug hoeft in formatie als gevolg van minder leerlingen). Op de scholen waar geen pay-rollers zijn, maar wel minder leerlingen, kan het zijn dat er minder formatieruimte is en dat één van de collega s een plek zoekt op een andere IJsselgraafschool. Hoe nu verder? Deze en volgende maand worden de begrotingsgesprekken gevoerd door alle directeuren. Dan is ook al enigszins duidelijk hoe de formatie er (waarschijnlijk!) uitziet op de verschillende scholen in het nieuwe schooljaar. Daarnaast wordt bekeken op welke scholen er pay-roll collega s in dienst zijn. Afgesproken is dat alle ruimte die nu wordt ingevuld door mensen met een pay-roll aanstelling wordt omgezet in vacatureruimte. Dat betekent dat in februari 2013 een flink aantal vacatures op de IJsselgraafwebsite gepubliceerd zal worden. Dit zijn allemaal vacatures, in eerste instantie bedoeld voor mensen met een vaste aanstelling binnen Stichting IJsselgraaf. In maart zal een tweede vacatureronde volgen. Na die tweede ronde zal bekeken worden of alle mensen met een vaste aanstelling een (nieuwe) plek hebben en zal meteen inzichtelijk zijn waar nog ruimte is voor mensen met een pay-roll aanstelling. De mensen die nog niet aan hun drie jarige termijn zitten, zullen dan eventueel dus weer terug kunnen stromen in de organisatie.

4 - 4 - Ergens anders is het ook leuk! Mocht je nu denken dat mobiliteit ook iets voor jou is, maar je vindt het eigenlijk ook best spannend en je zou het eens met eigen ogen willen zien hoe dat nu in zijn werk gaat op een andere school, dan is het volgende misschien iets voor jou! Als je graag eens een weekje mee zou willen draaien op een andere school, geef dit dan aan bij je directeur (eventueel met de voorkeur van je school erbij). De directeur zal dan in overleg met een andere school kijken of het mogelijk is om een weekje te ruilen met je IJsselgraafcollega. Op deze manier kun je zelf ervaren dat het ergens anders ook leuk is en is de drempel om te reageren op een vacature wellicht wat kleiner! We hopen dat jullie gebruik maken van deze mogelijkheid! Heel veel informatie zo vlak voor de kerstvakantie. In de volgende nieuwsbrief houden we jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen en stand van zaken. En nogmaals.als jullie vragen/opmerkingen hebben, laat het (één van) ons dan weten! Hartelijke groet, Werkgroep Personeel Martin Bergervoet Paul Mekkes Thea Erkens Martine Merkx-Willemsen

5 - 5 - Hoge collectieve korting voor onderwijspersoneel op Agis zorgverzekering + 75,-- retour Dyade heeft voor het personeel van alle scholen en instellingen een collectieve zorgverzekering afgesloten. Hiermee profiteert u van: 10% korting op de basisverzekering v.a. 76,18 (eigen risico 850,-) tot 97,43 (eigen risico 350,-) 12% korting op de aanvullende verzekering 75,-- retour bovenop uw korting U wordt altijd geaccepteerd én Agis zegt uw huidige verzekering op (vóór 31 december a.s.) Deze collectieve zorgverzekering is voor iedereen die in het onderwijs werkt. Voor het direct bereken van uw premie, klik hier. Voor meer informatie, klik hier. Met vriendelijke groet,

6 - 6 - Ik geef de pen door aan: Een smsje met de vraag of ik de pen van haar over wilde nemen heeft geresulteerd in een afspraak om gezellig een middagje te gaan pitch en putten met Arline. Mijn enthousiasme om de pen over te nemen was niet erg groot. Niet zozeer omdat ik niet wil schrijven, maar wel vanwege de vraag wat ik moet schrijven. Al fietsend van De Plattenburg naar de stad passeerde ik de Canadaschool. Op de Canadaschool heb ik mijn lagere school tijd doorlopen. Eerst in het houten schooltje in de Torontostraat, vanaf de vijfde klas in het huidige gebouw aan de Dichterseweg. Wanneer ik langs de Canadaschool fiets, denk ik altijd aan de 6 e klas van meneer Mulder en aan onderwijzer Jan Dokter. Ik was toen 11 jaar. Hoe het allemaal gelopen is weet ik niet, maar mijn 6 e klas heeft in het jaar 1965 een grammofoonplaatje gemaakt met de Trainingscollege Jazz-Band, waarvan Jan Dokter de leider was. De aanleiding van de opname was de verloving van Pieter van Vollenhoven met Prinses Margriet. Het plaatje dat uitgekomen is heet dan ook Pieter houdt van Jazz en op de achterkant staat Bill Bailey. De band speelde en de zesde klas van de Canadaschool zong de twee nummers. Een ongelooflijke belevenis voor ons als kinderen om in een platenstudio in Blaricum opnames te maken. We oefenden veel met de band in de kantine van het zwembad Groenendaal. Ik ben nog steeds in het bezit van het grammofoonplaatje. Jan Dokter, die ik een aantal jaren geleden weer terugzag in Doetinchem, heeft de nummers voor mij op een CD gezet. In 1984 is de legendarische klas van de Canadaschool bijeen geweest voor een reünie. Deze nostalgie leek mij wel leuk om met de IJsselgravers van nu te delen. Ik wil langs deze weg alle medewerkers van IJsselgraaf een gezond 2013 toewensen. De pen ga ik doorgeven aan Mieke van den Berg van de Jan Ligthartschool. Gerry Leppink.

7 - 7 - Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting IJsselgraaf Belangrijke data 24 december t/m 4 januari : Kerstvakan e 11 januari : Bestuursevalua e 21 januari : GMR Samenstelling en redactie Theo Huting Chantel Zweers Deze nieuwsbrief gaat naar Eindredactie Theo Huting alle medewerkers van S ch ng IJsselgraaf het bestuur de GMR secretarissen van de MR en de wethouders van de gemeente Bronckhorst, Doe nchem en Doesburg Cabo Markant Humanitas Carion/Kinderij Bestuursbureau Stichting IJsselgraaf Palmberg DJ Zelhem T Redac oneel Verschijningsdatum eerstvolgende nieuwsbrief: 21 februari 2012 Kopij digitaal aanleveren op: Uiterlijk op 7 februari dient de kopij aangeleverd te worden. Verzoek is om de tekst heel beknopt te houden met eventueel een link waarnaar verwezen kan worden voor meer informa e.

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie