Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen"

Transcriptie

1 KU Leuven Permanente Vrming Vervlmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde 19 ktber 2014 Inhud Management van ziekenhuizen Kenmerken en prbleemstelling UItdagingen Inleiding in het ziekenhuismanagement Prf. Walter Sermeus Centrum Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Management van ziekenhuizen Definitie van een ziekenhuis Ziekenhuizen zijn grte bedrijven: Niet vaak pgenmen in Trends Tp Maar vaak wel bij de grtste werkgevers in de streek Cmplexe rganisaties - nd aan ged management Art.2 Wet p de ziekenhuizen (2/8/86) Ziekenhuis is een pdracht medisch-specialistische zrg in een samenhangend en multidisciplinair verband met de bedeling bij de patiënt p een z krt mgelijke tijd de ziekte te bestrijden f te verlichten, de gezndheidstestand te herstellen f te verbeteren f de letsels te stabiliseren Running even the mst cmplicated crpratin must almst be child s play cmpared t managing any hspital (Mintzberg, 1997) 1

2 Organigram Belgisch ziekenhuis (ziekenhuiswetgeving: 2/8/86) CEO Medische raad Algemeen directeur DIRECTIE Hfdgeneesheer Administratief Directeur Verpleegkundig Directeur Medisch diensthfd Bekhuding/Administratie Persneelsdienst Verpleegkundig Middenkader Sciaal werk... Chief Medical Staff Dept. Chairman Medicine Surgery Anesthesilg Directr Finance Assciate Directr Assitiate Directr Assciate Directr Directr Financial Medical Bard Artsen ZIEKENHUIS Hfdverpleegkundige Verpleegkundige lgistiek medewerker verzrgende y Cardilgy Cst Reprting Payrll Financial Planning System Services Bld Bank Cardiac Cath Lab EKG Labratries Cagulatin Clinical Micr Immunlgy Pathlgy Virlgy Pulmnary Radilgy Resp. Therapy Transfusin Dietary Pharmacy Linen Service Mail Service Husekeeping Transprt Service Anesthesia Clinical Liaisn Dialysis Emergency Dept. Nursing Services Operating Rm Affirmative Actin Benefits & Pensin Labr Relatins Recruitment Persnnel Health Wage & Salary Surce: R.B. Fetter and.l. Freeman, Prduct Line Management Within Hspitals, Academy f Management Review 11, N. 1 (1986): CZV-KULeuven, 2013 De ziekenhuisrganisatie Histrisch INPUT: Mensen Materiaal Infrastructuur Manager cntrlled Prcess Zrg / care INTERMEDIATE OUTPUT: Techn.. acten Interventies verpleegdagen... Organisatie financiering kwaliteit Clinician cntrlled Prcess Genezing/cure PATIËNT Resultaten t.a.v. AMI CABG... Duale ziekenhuisrganisatie aanvragen vrschriften Input Ziekenhuismanagement Output Arts Patiënt prcedures Ziekenhuisprcessen Klinische prcessen 2

3 Duale ziekenhuisrganisatie Histrisch gescheiden rganisatrisch / financieel Duaal functineel rganisatiemdel: Artsen: prfessinele rganisatie; bttm-up; p basis van standardisatie van bekwaamheid; vlakke rganisatie Niet-artsen: machine rganisatie: tp-dwn; p basis van prcedures; hierarchisch Van duaal naar 4 werelden: Mintzberg & Gluberman (1996) 4 werelden in het ziekenhuis DISCONNECTIE (Gluberman & H. Mintzberg, 1996) 4 werelden in de gezndheidszrg DISCONNECTIE (Gluberman & H. Mintzberg, 1996) Kritische rapprten (1) IOM-rapprt, Crssing the Quality Chasm, 2001 Many patients, dctrs, nurses, and health care leaders are cncerned that the care delivered is nt, essentially, the care we shuld receive 6 delstellingen: Safe/veilig Effectief Patient-centered / patiënt centraal Timely / tijdig Efficient Equitable / billijk CZV-KULeuven,

4 Resultaten van de «gefragmenteerde» ziekenhuisrganisatie Grte verliestijden: 1:4 Prblemen met kwaliteit en patiëntveiligheid: 10-1 perfrmantie Meten pschuiven naar 10-2 / 10-3 Prblemen met efficiëntie: Jbshp rganisatie Verhuding prductieve versus niet-prductieve tijd 1:4 Prblemen met patiëntgerichtheid: 5/10 van patiënten is tevreden, 6/10 zal ziekenhuis aanbevelen Prblemen van cntinuiteit, crdinatie, infrmatie, wachttijden,... Brn: Lathrp, 1993 management Service <--> prductiviteit verlies-wachttijden CZV-KULeuven, 2013 Inhud Management van ziekenhuizen Uitdagingen clinical prcess rganizatin 1. Van een functinele naar een prcesrganisatie 2. Differentiatie van patiëntenstrmen 3. Organisatie-ntwerp (vr een prfessineel hgrisic bedrijf) 4. Interdisciplinaire teamwerking 5. Gepast HR-management 6. Patiëntgestuurd 7. Geïntegreerde naadlze zrg 1. Van een functinele naar een prcesrganisaties Savitz & Kaluzny, 2000 Mc Crmack & Jhnsn,

5 medical department Pa1 PRA Pa2 Pa3 PRB MODEL ZIEKENHUISORGANISATIE hspital wards ne day utpatient clinic perating ancillary ancillary pharmacy hspital ne day utpatient perating department icu hspital theatres department wards hspital clinic theatres -ray LAB ETC Belangrijkste uitdagingen van prcesrganisaties Netwerk (-tensr-) fcus: prfessinal, peratineel, service/klant Decentralisatie en divisinering vs nd aan samenhang en afstemming Integratie van artsen in de rganisatie Prfessinalisering verpleegkundig departement Netwerk structuur vraagt netwerk-systemen, -cultuur, -gedrag TENSOR nursing department supprting departments paramedical departments Vissers & Devries, 2006 Participatie van artsen Prcesrganisatie en divisie rganisatie directie Balanced screcards Brdtabellen Primaire Divisie A Bv. hartziekten Prfitcenter Primaire Divisie B Bv. geriatrie Stafdienst (functineel) cstcenter Secund. Divisie C Bv. Med. Secund. Divisie D beeldvrming Bv. hteldienst Sms meervudige leiding - Artsen - Verpleegkundigen - Adminstratie -. SLA: Service Level Agreement 5

6 2. Differentiatie van patiëntenstrmen Drie strmen: Acute strm slutin shp (= jbshp) Electieve strm - value added prcesses (= fcused factry) Pliklinische strm - facilitated netwrk vr chrnische pathlgie Gebaseerd p inzichten van R. Bhmer (Harvard University) Ontwikkeling van de geneeskunde: van iteratief prces (gericht p ntdekken) naar een sequentieel prces (EBM) gericht p prduktie Vertaling naar zrgrganisatie Tepassing naar disruptive innvatins (C. Christensen) Waarde creatie (Prter & Teisberg, 2004) Kenmerken van de drie strmen Acute strm Electieve strm Pliklinische strm Slutin shp Jbshp Fcused factry value added prcesses Facilitated netwrk Iteratief prces Sequentieel prces gedragsverandering Ongestructureerd, impliciete kennis, explratief, experts Flexiebel, weinig planbaar, innvatief, snel Patrnen en regels, expliciete kennis, verificatie, nvices Efficiënt, planbaar, gekend prces en utcme, servicegericht, drlptijden Gemengd Persnlijk, ketenzrg, ttale aanpak, klantgericht Prduct leadership Operatinal excellence Custmer intimacy Fee fr Service All-in (P4Q) Mix van capitatin en fee4service Bhmer, 2009; Christensen, 2009; Prter & Teisberg, 2004 Bhmer, 2009; Christensen, 2009 Stacey diagram Laag Mate van Overeenstemming Gedeelde waarden Zne van cmplexiteit Chas Cördinatiemechanismen - Mintzberg LOW LEVEL OF AGREEMENT Interactive crdinatin - verleg - cördinatie WEB-mdellen 20% 20% Hg Weggeman M., 2007 Planning en cntrle Hg Laag Mate van zekerheid ver rzaak en gevlg in het primaire prces (evidence-based) HUB-mdellen Prgrammed crdinatin HIGH CHAIN-mdellen HIGH --- PREDICTABILITY --- LOW Gluberman & Mintzberg, % 6

7 Crdinatie van zrg 3. Organisatie-ntwerp als prfessineel hg risic bedrijf Kwaliteitsbeleid = rganisatiebeleid Every prcess is perfectly designed t achieve exactly the results it gets (P. Batalden) Werken met richtlijnen, zrgpaden, EBM, Integratie van checklists, cultuur van dcumenteren, rapprteren, verifiëren, verantwrding Standaardisatie waar mgelijk (in cmmunicatie en rapprtering, gebruik materialen, technieken,.) Opvlgen van resultaten, indicatren, feedback, benchmarking Design fr reliability: van 10-1 naar 10-2 f 10-3 bedrijven McDnald, K. et.al. AHRQ, 2007) Nlan T. IHI, Interdisciplinaire teams Klassiek: functinele rganisatie Organisatie wrdt gebuwd rndm prcessen en teams Interdisciplinaire teams Management (back-ffice) ter ndersteuning van frntffice (JB Quinn) Mdellen: Clinical micrsystems (Nelsn & Batalden, 2007) GRPI mdel van team effectiviteit (Rubin, Plvnik & Fry, 1977) Relatinal crdinatin (J. Gittell, 2009) Clinical Micrsystems Definitin A Clinical Micrsystem is: a small grup f peple wh wrk tgether n a regular basis t prvide care t discrete subppulatins f patients. It has clinical and business aims, linked prcesses, and a shared infrmatin envirnment. The Micrsystem cnsists f the peple, the patients and the infrmatin system. Leadership Leadership Organizatinal supprt Infrmatin & Infrmatin Technlgy Perfrmance Perfrmance results Prcess imprvement Staff Staff fcus Educatin & Training Interdependence f care team Patients Patient Fcus Cmmunity & Market Fcus JB Quinn, Intelligent Enterprise, 1992;Weggeman, 2007 Nelsn & Batalden, 2007 (www.clinicalmicrsystem.cm) 7

8 GRPI-mdel f team effectiveness Rubin, Plvnik & Fry, 1977 % team cnflicten Relatinal crdinatin (J. Hffer-Gittell) RC is «the crdinatin f wrk thrugh relatinships f shared gals, shared knwledge and mutual respect» High perfrmance wrk system Select fr teamwrk Measure team perfrmance Reward team perfrmance Reslve cnflicts practively Invest in frntline leadership Design jbs fr fcus Make jb bundaries flexible Create bundary spanners Cnnect thrugh pathways Braden participatin in patient runds Hffer-Gittell J. High perfrmance healthcare, 2009 Develp shared infrmatin systems Partner with suppliers 5. Gepast HR management crct in 30 Belgische ziekenhuizen, 581 teamleden Gerandmizeerd in experimentele grep & cntrlegrep Experimentele grep: implementatie van zrgpad Cntrlegrep: rutinezrg 2 zrgpaden: COPD en prximale femurfractuur Resultaten Significant betere teamwerking in de experimentele grep Lagere burn-ut Estimated shrtage f healthcare wrkers By 2020: apprximately 1,000,000* health wrkers missing Almst 15% f the necessary care will nt be cvered Health prfessinals r ther health wrkers Estimated shrtage by 2020 Physicians ,5% Dentists, pharmacists and physitherapists ,5% Nurse ,0% Ttal ,8% * DG-SANCO estimatins (Surce: K. Neubauer & E. Kidd, Plicy Dialgues, Leuven, April 28,2010) Estimated percentage f care nt cvered 32 8

9 RN4CAST Studie In pdracht van Eurpese Cmmissie Survey bij verpleegkundigen, patiënten in 500 ziekenhuizen in 12 Eurpese landen + 9 miljen ntslaggegevns Publicaties (www.rn4cast.eu) Sermeus et al. (2011). Nurse frecasting in Eurpe (RN4CAST): ratinale, design and methdlgy. BMC Nursing, 10 (1):6 Aiken et al. (2012). Patient safety, satisfactin and quality f hspital care: crss sectinal surveys f nurses and patients in 12 cuntries in Eurpe and the united States. British medical Jurnal, Mar 20; 344: IJNS special issue: RN4CAST - Nursing wrkfrce a glbal pririty area fr health plicy and health services research (http://www.jurnalfnursingstudies.cm/cntent/cllectin_rn4cast) 33 Wat zegt de beschikbare evidentie? Majr Reviews: Seag, 2001; Hickam 2003; Lang 2004; Kane 2007; Turangeau 2010; Shekelle 2013 Impact n patient utcmes (clinical patient satisfactin) Nurse staffing: An increase f 1 RN FTE/pat day = 9% reductin in the dds f death in the ICU, 16% reductin in the surgical setting, 6% reductin in the medical setting. Qualificatin level Dse-respnse relatinship Mediating effect f the wrking envirnment Impact n recruitment and retentin Nurse staffing Wrking envirnment Majr critique: crss-sectinal crrelatinal studies Kane et al., 2007; Clarke & Dnaldsn, 2008; Aiken, Sermeus et al., 2012; Shekelle et al. 2013; Nurse t Patient Ratis (3 shifts) Cuntry Mean 25th Pctl 50th Pctl 75th Pctl Belgium England Finland Germany Greece Ireland Netherlands Nrway Pland Impact van werkmgeving van verpleegkundigen p kwaliteit van zrg Vijf factren Adequaatheid van de verpleegkundige bestaffing Samenwerking arts verpleegkundige Ondersteuning dr het management Betrkkenheid en inspraak in het beleid Betrkkenheid bij kwaliteit Spain Sweden Switzerland

10 Patient Safety Grade 19/02/2014 Nurses Reprting n Hspital Wrk Envirnment Ttal England Sweden Pland Nrway Netherlands Ireland Greece Finland Spain Germany Switzerland Belgium 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pr Mixed Better Hspital Safety Grade is Higher in Hspitals with Better Wrk Envirnments Every Cuntry by Nurse Wrk Envirnment Excellent Gd Acceptable Fair Excellent Gd Acceptable Fair Excellent Gd Acceptable Fair Belgium England Finland Germany Ireland Netherlands Nrway Pland Spain Sweden Switzerland United States Nurse Wrk Envirnment Hspitals with Better Wrk Envirnments: Lwer Nurse Burnut Every Cuntry Wrse Best Patient Satisfactin: Rm fr Imprvement In percent Rate hspital 9 r 10 Recmmend Hspital Belgium Switzerland Germany Spain Finland Greece Ireland Pland United States

11 Likelihd f Pr Patient Outcme 19/02/2014 The Effects f Nurse Burnut n Patient Outcmes - 27% -- 24% Recmmend Hspital Rate Hspital 9 r 10 Enkele mdellen vr verpleegkundige rganisatie Magneetziekenhuizen ANCC Magnet Recgnitin prgramme (N=395) Transfrming care at the bedside (TCAB) IHI - Reliable Care, Vitality and Teamwrk, Patient-Centered Care, and Value-Added Care Prcesses Prductive wards (NHS) Lean management & prcesptimalisatie p verpleegafdelingen Meer tijd vr patiënten Institute fr Innvatin and Imprvement Percent f Nurses with High Burnut 6. Patiëntgestuurd INVLOED AAN- BIEDER (AAN- BODGE- STUURD) KLANT- KLANT- KLANT- VRIENDE- GERICHT GESTUURD LIJK HOE HOE + WAT HOE + WAT + WANNEER/ WAAR INVLOED KLANT (VRAAG- GE- STUURD) Tien kwaliteitsdimensies van dienstverlening Betruwbaarheid Tastbaarheden Snelheid Bekwaamheid Hffelijkheid Gelfwaardigheid Veiligheid Tegankelijkheid Cmmunicatie Begrip (Parasuraman & Berry, 1990) (den wat je belft) (uiterlijkheden) (bereidheid m te helpen) (kennis en vaardigheden) (beleefdheid, respect) (eerlijk) (gevrijwaard van risic s) (Bereikbaarheid) (luisteren en infrmeren) (verdiepen in andermans behefte) 11

12 Service driehek Bedrijf Ziekenhuis 7. Geïntegreerde naadlze zrg Ouderen, chrniciteit, multi-pathlgie Sterk gericht p preventie, geznde levenstijl, preventie, gedragsverandering, leren leven met Medewerker Prfessinal Klant Patiënt (mnd-aan-mnd) Jbtevredenheid Turn-ver Klantentevredenheid Lyauteit (Heskett et.al, 1997) Busse et al., Tackling chrnic disease in Eurpe, WHO Eurpean Observatry, 2010 Nieuwe rl van ziekenhuizen Uitdagingen Rl van het ziekenhuis in Disease Management Prgrams Prgramma s van geïntegreerde zrg Ketenzrg, zrgnetwerken, transmurale zrg, chrnic care mdel, Kaiser Permanente mdel, WHO-Eurpe, Mdern health care delivery systems, care crdinatin and the rle f hspitals, 2012 Busse et al., Tackling chrnic disease in Eurpe, WHO Eurpean Observatry,

13 Besluit Ziekenhuizen zijn cmplexe rganisaties, maar met een rganisatiestructuur frm fragmentatin t cllabratin, wrdt een ziekenhuis, mre manageable than anyne thught Gluberman & Mintzberg,

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy EUROPEAN PARLIAMT 2009-2014 Cmmittee n Industry, Research and Energy 2010/2245(INI) 9.2.2011 DRAFT REPORT n Innvatin Unin: transfrming Eurpe fr a pst-crisis wrld (2010/2245(INI)) Cmmittee n Industry, Research

Nadere informatie

Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering

Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering Algemeen A new civic eurpe? A study f the extent and rle f vlunteering Actieve burgers en vrijwilligersrganisaties Acts f Cmpassin. Caring fr thers and helping urselves Algemene mgevingsanalyse Vlaanderen

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet.

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet. 14 april THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prf. Dr. M. Vandebrek Dit dcument is ng niet vlledig en wrdt ng regelmatig geüpdatet. Indien interesse f extra uitleg ndig: mail naar martina.vandebrek@kuleuven.be.

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Les 1: Web- based rekrutering

Les 1: Web- based rekrutering Les 1: Web- based rekrutering Michigan Matching Mdel Intern (binnen bedrijf) rekruteren fwel extern (buiten bedrijf) Buiten bedrijf: Frmele brnnen Infrmele brnnen: zelf p zek gaan, netwerken Ok belangrijk

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst Deelverkenning III Aanbdzijde Huvast vr de krijgsmacht van de tekmst Indeling van dit rapprt Cnceptuele en technlgische ntwikkelingen 5 Afkrtingen Inleiding Planning under Deep Uncertainty Blurred Distinctin

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Vlgnummer prject: ASIS_1415_03 Academie(s): ASIS Naam prjecteigenaar: Tatia Gruenbaum Naam andere betrkken dcenten (die uren maken): English Department ASIS Datum:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december 1972 E-mail svrwinden@ventuxcnsultancy.nl LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo

Authors: Sofie Vandendrïessche, Lies Vansteenbrugge, Kris Hostens, and Hannelore Maelfait. ijy o _. tl leo Instituut vr LandbuwíX l?n Visserijnderzek JELLYFISH, JELLYPRESS AND JELLYPERCEPTION ILVO MEDEDELING nr 142 nvember 2013 S. Vandendriessche L. Vansteenbrugge K. Hstens v... ------ I W ^-G X S ^8>Q >-.

Nadere informatie

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Jhan Van Strijthem ( 14/04/1977) jvastc bvba Nattestraat 38 B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Cntactgegevens:

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie