Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen"

Transcriptie

1 KU Leuven Permanente Vrming Vervlmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde 19 ktber 2014 Inhud Management van ziekenhuizen Kenmerken en prbleemstelling UItdagingen Inleiding in het ziekenhuismanagement Prf. Walter Sermeus Centrum Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Management van ziekenhuizen Definitie van een ziekenhuis Ziekenhuizen zijn grte bedrijven: Niet vaak pgenmen in Trends Tp Maar vaak wel bij de grtste werkgevers in de streek Cmplexe rganisaties - nd aan ged management Art.2 Wet p de ziekenhuizen (2/8/86) Ziekenhuis is een pdracht medisch-specialistische zrg in een samenhangend en multidisciplinair verband met de bedeling bij de patiënt p een z krt mgelijke tijd de ziekte te bestrijden f te verlichten, de gezndheidstestand te herstellen f te verbeteren f de letsels te stabiliseren Running even the mst cmplicated crpratin must almst be child s play cmpared t managing any hspital (Mintzberg, 1997) 1

2 Organigram Belgisch ziekenhuis (ziekenhuiswetgeving: 2/8/86) CEO Medische raad Algemeen directeur DIRECTIE Hfdgeneesheer Administratief Directeur Verpleegkundig Directeur Medisch diensthfd Bekhuding/Administratie Persneelsdienst Verpleegkundig Middenkader Sciaal werk... Chief Medical Staff Dept. Chairman Medicine Surgery Anesthesilg Directr Finance Assciate Directr Assitiate Directr Assciate Directr Directr Financial Medical Bard Artsen ZIEKENHUIS Hfdverpleegkundige Verpleegkundige lgistiek medewerker verzrgende y Cardilgy Cst Reprting Payrll Financial Planning System Services Bld Bank Cardiac Cath Lab EKG Labratries Cagulatin Clinical Micr Immunlgy Pathlgy Virlgy Pulmnary Radilgy Resp. Therapy Transfusin Dietary Pharmacy Linen Service Mail Service Husekeeping Transprt Service Anesthesia Clinical Liaisn Dialysis Emergency Dept. Nursing Services Operating Rm Affirmative Actin Benefits & Pensin Labr Relatins Recruitment Persnnel Health Wage & Salary Surce: R.B. Fetter and.l. Freeman, Prduct Line Management Within Hspitals, Academy f Management Review 11, N. 1 (1986): CZV-KULeuven, 2013 De ziekenhuisrganisatie Histrisch INPUT: Mensen Materiaal Infrastructuur Manager cntrlled Prcess Zrg / care INTERMEDIATE OUTPUT: Techn.. acten Interventies verpleegdagen... Organisatie financiering kwaliteit Clinician cntrlled Prcess Genezing/cure PATIËNT Resultaten t.a.v. AMI CABG... Duale ziekenhuisrganisatie aanvragen vrschriften Input Ziekenhuismanagement Output Arts Patiënt prcedures Ziekenhuisprcessen Klinische prcessen 2

3 Duale ziekenhuisrganisatie Histrisch gescheiden rganisatrisch / financieel Duaal functineel rganisatiemdel: Artsen: prfessinele rganisatie; bttm-up; p basis van standardisatie van bekwaamheid; vlakke rganisatie Niet-artsen: machine rganisatie: tp-dwn; p basis van prcedures; hierarchisch Van duaal naar 4 werelden: Mintzberg & Gluberman (1996) 4 werelden in het ziekenhuis DISCONNECTIE (Gluberman & H. Mintzberg, 1996) 4 werelden in de gezndheidszrg DISCONNECTIE (Gluberman & H. Mintzberg, 1996) Kritische rapprten (1) IOM-rapprt, Crssing the Quality Chasm, 2001 Many patients, dctrs, nurses, and health care leaders are cncerned that the care delivered is nt, essentially, the care we shuld receive 6 delstellingen: Safe/veilig Effectief Patient-centered / patiënt centraal Timely / tijdig Efficient Equitable / billijk CZV-KULeuven,

4 Resultaten van de «gefragmenteerde» ziekenhuisrganisatie Grte verliestijden: 1:4 Prblemen met kwaliteit en patiëntveiligheid: 10-1 perfrmantie Meten pschuiven naar 10-2 / 10-3 Prblemen met efficiëntie: Jbshp rganisatie Verhuding prductieve versus niet-prductieve tijd 1:4 Prblemen met patiëntgerichtheid: 5/10 van patiënten is tevreden, 6/10 zal ziekenhuis aanbevelen Prblemen van cntinuiteit, crdinatie, infrmatie, wachttijden,... Brn: Lathrp, 1993 management Service <--> prductiviteit verlies-wachttijden CZV-KULeuven, 2013 Inhud Management van ziekenhuizen Uitdagingen clinical prcess rganizatin 1. Van een functinele naar een prcesrganisatie 2. Differentiatie van patiëntenstrmen 3. Organisatie-ntwerp (vr een prfessineel hgrisic bedrijf) 4. Interdisciplinaire teamwerking 5. Gepast HR-management 6. Patiëntgestuurd 7. Geïntegreerde naadlze zrg 1. Van een functinele naar een prcesrganisaties Savitz & Kaluzny, 2000 Mc Crmack & Jhnsn,

5 medical department Pa1 PRA Pa2 Pa3 PRB MODEL ZIEKENHUISORGANISATIE hspital wards ne day utpatient clinic perating ancillary ancillary pharmacy hspital ne day utpatient perating department icu hspital theatres department wards hspital clinic theatres -ray LAB ETC Belangrijkste uitdagingen van prcesrganisaties Netwerk (-tensr-) fcus: prfessinal, peratineel, service/klant Decentralisatie en divisinering vs nd aan samenhang en afstemming Integratie van artsen in de rganisatie Prfessinalisering verpleegkundig departement Netwerk structuur vraagt netwerk-systemen, -cultuur, -gedrag TENSOR nursing department supprting departments paramedical departments Vissers & Devries, 2006 Participatie van artsen Prcesrganisatie en divisie rganisatie directie Balanced screcards Brdtabellen Primaire Divisie A Bv. hartziekten Prfitcenter Primaire Divisie B Bv. geriatrie Stafdienst (functineel) cstcenter Secund. Divisie C Bv. Med. Secund. Divisie D beeldvrming Bv. hteldienst Sms meervudige leiding - Artsen - Verpleegkundigen - Adminstratie -. SLA: Service Level Agreement 5

6 2. Differentiatie van patiëntenstrmen Drie strmen: Acute strm slutin shp (= jbshp) Electieve strm - value added prcesses (= fcused factry) Pliklinische strm - facilitated netwrk vr chrnische pathlgie Gebaseerd p inzichten van R. Bhmer (Harvard University) Ontwikkeling van de geneeskunde: van iteratief prces (gericht p ntdekken) naar een sequentieel prces (EBM) gericht p prduktie Vertaling naar zrgrganisatie Tepassing naar disruptive innvatins (C. Christensen) Waarde creatie (Prter & Teisberg, 2004) Kenmerken van de drie strmen Acute strm Electieve strm Pliklinische strm Slutin shp Jbshp Fcused factry value added prcesses Facilitated netwrk Iteratief prces Sequentieel prces gedragsverandering Ongestructureerd, impliciete kennis, explratief, experts Flexiebel, weinig planbaar, innvatief, snel Patrnen en regels, expliciete kennis, verificatie, nvices Efficiënt, planbaar, gekend prces en utcme, servicegericht, drlptijden Gemengd Persnlijk, ketenzrg, ttale aanpak, klantgericht Prduct leadership Operatinal excellence Custmer intimacy Fee fr Service All-in (P4Q) Mix van capitatin en fee4service Bhmer, 2009; Christensen, 2009; Prter & Teisberg, 2004 Bhmer, 2009; Christensen, 2009 Stacey diagram Laag Mate van Overeenstemming Gedeelde waarden Zne van cmplexiteit Chas Cördinatiemechanismen - Mintzberg LOW LEVEL OF AGREEMENT Interactive crdinatin - verleg - cördinatie WEB-mdellen 20% 20% Hg Weggeman M., 2007 Planning en cntrle Hg Laag Mate van zekerheid ver rzaak en gevlg in het primaire prces (evidence-based) HUB-mdellen Prgrammed crdinatin HIGH CHAIN-mdellen HIGH --- PREDICTABILITY --- LOW Gluberman & Mintzberg, % 6

7 Crdinatie van zrg 3. Organisatie-ntwerp als prfessineel hg risic bedrijf Kwaliteitsbeleid = rganisatiebeleid Every prcess is perfectly designed t achieve exactly the results it gets (P. Batalden) Werken met richtlijnen, zrgpaden, EBM, Integratie van checklists, cultuur van dcumenteren, rapprteren, verifiëren, verantwrding Standaardisatie waar mgelijk (in cmmunicatie en rapprtering, gebruik materialen, technieken,.) Opvlgen van resultaten, indicatren, feedback, benchmarking Design fr reliability: van 10-1 naar 10-2 f 10-3 bedrijven McDnald, K. et.al. AHRQ, 2007) Nlan T. IHI, Interdisciplinaire teams Klassiek: functinele rganisatie Organisatie wrdt gebuwd rndm prcessen en teams Interdisciplinaire teams Management (back-ffice) ter ndersteuning van frntffice (JB Quinn) Mdellen: Clinical micrsystems (Nelsn & Batalden, 2007) GRPI mdel van team effectiviteit (Rubin, Plvnik & Fry, 1977) Relatinal crdinatin (J. Gittell, 2009) Clinical Micrsystems Definitin A Clinical Micrsystem is: a small grup f peple wh wrk tgether n a regular basis t prvide care t discrete subppulatins f patients. It has clinical and business aims, linked prcesses, and a shared infrmatin envirnment. The Micrsystem cnsists f the peple, the patients and the infrmatin system. Leadership Leadership Organizatinal supprt Infrmatin & Infrmatin Technlgy Perfrmance Perfrmance results Prcess imprvement Staff Staff fcus Educatin & Training Interdependence f care team Patients Patient Fcus Cmmunity & Market Fcus JB Quinn, Intelligent Enterprise, 1992;Weggeman, 2007 Nelsn & Batalden, 2007 ( 7

8 GRPI-mdel f team effectiveness Rubin, Plvnik & Fry, 1977 % team cnflicten Relatinal crdinatin (J. Hffer-Gittell) RC is «the crdinatin f wrk thrugh relatinships f shared gals, shared knwledge and mutual respect» High perfrmance wrk system Select fr teamwrk Measure team perfrmance Reward team perfrmance Reslve cnflicts practively Invest in frntline leadership Design jbs fr fcus Make jb bundaries flexible Create bundary spanners Cnnect thrugh pathways Braden participatin in patient runds Hffer-Gittell J. High perfrmance healthcare, 2009 Develp shared infrmatin systems Partner with suppliers 5. Gepast HR management crct in 30 Belgische ziekenhuizen, 581 teamleden Gerandmizeerd in experimentele grep & cntrlegrep Experimentele grep: implementatie van zrgpad Cntrlegrep: rutinezrg 2 zrgpaden: COPD en prximale femurfractuur Resultaten Significant betere teamwerking in de experimentele grep Lagere burn-ut Estimated shrtage f healthcare wrkers By 2020: apprximately 1,000,000* health wrkers missing Almst 15% f the necessary care will nt be cvered Health prfessinals r ther health wrkers Estimated shrtage by 2020 Physicians ,5% Dentists, pharmacists and physitherapists ,5% Nurse ,0% Ttal ,8% * DG-SANCO estimatins (Surce: K. Neubauer & E. Kidd, Plicy Dialgues, Leuven, April 28,2010) Estimated percentage f care nt cvered 32 8

9 RN4CAST Studie In pdracht van Eurpese Cmmissie Survey bij verpleegkundigen, patiënten in 500 ziekenhuizen in 12 Eurpese landen + 9 miljen ntslaggegevns Publicaties ( Sermeus et al. (2011). Nurse frecasting in Eurpe (RN4CAST): ratinale, design and methdlgy. BMC Nursing, 10 (1):6 Aiken et al. (2012). Patient safety, satisfactin and quality f hspital care: crss sectinal surveys f nurses and patients in 12 cuntries in Eurpe and the united States. British medical Jurnal, Mar 20; 344: IJNS special issue: RN4CAST - Nursing wrkfrce a glbal pririty area fr health plicy and health services research ( 33 Wat zegt de beschikbare evidentie? Majr Reviews: Seag, 2001; Hickam 2003; Lang 2004; Kane 2007; Turangeau 2010; Shekelle 2013 Impact n patient utcmes (clinical patient satisfactin) Nurse staffing: An increase f 1 RN FTE/pat day = 9% reductin in the dds f death in the ICU, 16% reductin in the surgical setting, 6% reductin in the medical setting. Qualificatin level Dse-respnse relatinship Mediating effect f the wrking envirnment Impact n recruitment and retentin Nurse staffing Wrking envirnment Majr critique: crss-sectinal crrelatinal studies Kane et al., 2007; Clarke & Dnaldsn, 2008; Aiken, Sermeus et al., 2012; Shekelle et al. 2013; Nurse t Patient Ratis (3 shifts) Cuntry Mean 25th Pctl 50th Pctl 75th Pctl Belgium England Finland Germany Greece Ireland Netherlands Nrway Pland Impact van werkmgeving van verpleegkundigen p kwaliteit van zrg Vijf factren Adequaatheid van de verpleegkundige bestaffing Samenwerking arts verpleegkundige Ondersteuning dr het management Betrkkenheid en inspraak in het beleid Betrkkenheid bij kwaliteit Spain Sweden Switzerland

10 Patient Safety Grade 19/02/2014 Nurses Reprting n Hspital Wrk Envirnment Ttal England Sweden Pland Nrway Netherlands Ireland Greece Finland Spain Germany Switzerland Belgium 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pr Mixed Better Hspital Safety Grade is Higher in Hspitals with Better Wrk Envirnments Every Cuntry by Nurse Wrk Envirnment Excellent Gd Acceptable Fair Excellent Gd Acceptable Fair Excellent Gd Acceptable Fair Belgium England Finland Germany Ireland Netherlands Nrway Pland Spain Sweden Switzerland United States Nurse Wrk Envirnment Hspitals with Better Wrk Envirnments: Lwer Nurse Burnut Every Cuntry Wrse Best Patient Satisfactin: Rm fr Imprvement In percent Rate hspital 9 r 10 Recmmend Hspital Belgium Switzerland Germany Spain Finland Greece Ireland Pland United States

11 Likelihd f Pr Patient Outcme 19/02/2014 The Effects f Nurse Burnut n Patient Outcmes - 27% -- 24% Recmmend Hspital Rate Hspital 9 r 10 Enkele mdellen vr verpleegkundige rganisatie Magneetziekenhuizen ANCC Magnet Recgnitin prgramme (N=395) Transfrming care at the bedside (TCAB) IHI - Reliable Care, Vitality and Teamwrk, Patient-Centered Care, and Value-Added Care Prcesses Prductive wards (NHS) Lean management & prcesptimalisatie p verpleegafdelingen Meer tijd vr patiënten Institute fr Innvatin and Imprvement Percent f Nurses with High Burnut 6. Patiëntgestuurd INVLOED AAN- BIEDER (AAN- BODGE- STUURD) KLANT- KLANT- KLANT- VRIENDE- GERICHT GESTUURD LIJK HOE HOE + WAT HOE + WAT + WANNEER/ WAAR INVLOED KLANT (VRAAG- GE- STUURD) Tien kwaliteitsdimensies van dienstverlening Betruwbaarheid Tastbaarheden Snelheid Bekwaamheid Hffelijkheid Gelfwaardigheid Veiligheid Tegankelijkheid Cmmunicatie Begrip (Parasuraman & Berry, 1990) (den wat je belft) (uiterlijkheden) (bereidheid m te helpen) (kennis en vaardigheden) (beleefdheid, respect) (eerlijk) (gevrijwaard van risic s) (Bereikbaarheid) (luisteren en infrmeren) (verdiepen in andermans behefte) 11

12 Service driehek Bedrijf Ziekenhuis 7. Geïntegreerde naadlze zrg Ouderen, chrniciteit, multi-pathlgie Sterk gericht p preventie, geznde levenstijl, preventie, gedragsverandering, leren leven met Medewerker Prfessinal Klant Patiënt (mnd-aan-mnd) Jbtevredenheid Turn-ver Klantentevredenheid Lyauteit (Heskett et.al, 1997) Busse et al., Tackling chrnic disease in Eurpe, WHO Eurpean Observatry, 2010 Nieuwe rl van ziekenhuizen Uitdagingen Rl van het ziekenhuis in Disease Management Prgrams Prgramma s van geïntegreerde zrg Ketenzrg, zrgnetwerken, transmurale zrg, chrnic care mdel, Kaiser Permanente mdel, WHO-Eurpe, Mdern health care delivery systems, care crdinatin and the rle f hspitals, 2012 Busse et al., Tackling chrnic disease in Eurpe, WHO Eurpean Observatry,

13 Besluit Ziekenhuizen zijn cmplexe rganisaties, maar met een rganisatiestructuur frm fragmentatin t cllabratin, wrdt een ziekenhuis, mre manageable than anyne thught Gluberman & Mintzberg,

FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen op kwaliteit van zorg: resultaten van de RN4CAST-studie

FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen op kwaliteit van zorg: resultaten van de RN4CAST-studie FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen p kwaliteit van zrg: resultaten van de RN4CAST-studie Prf. Walter Sermeus KU Leuven Inhud Situering van de rl van het management in het kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven 07.11.

Rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven 07.11. Rl van de verpleegkundige in het ziekenhuis Prf. Walter SERMEUS Leuvens Instituur vr Gezndheidszrgbeleid KU Leuven 07.11.2015 Inhud Organisatie van ziekenhuizen Vier werelden van Mintzberg Organisatie

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

De patiëntgestuurde organisatie. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven

De patiëntgestuurde organisatie. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven De patiëntgestuurde rganisatie Prf. Walter SERMEUS Leuvens Instituut vr Gezndheidszrgbeleid KU Leuven 26.11.2016 Inhud Organisatie van ziekenhuizen De duale rganisatie, vier werelden van Mintzberg Divisie-rganisaties

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht Evaluatie van de integrale aanpak van vergewicht Marije van Kperen Vrije Universiteit Amsterdam, Gezndheidswetenschappen CIAO Sympsium Utrecht, 14 juni 2012 Cnsrtium Integrale Aanpak Overgewicht He evalueer

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010)

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010) De keuze maken: beslissingnsdersteuning bij vregtijdige pspring van prstaatkanker Annelies Engelen Dr. Jke Vanderhaegen Prf. Hendrik Van Pppel Prf. Chantal Van Audenhve Vregtijdige pspring van prstaatkanker

Nadere informatie

Checklist voor de people manager

Checklist voor de people manager Checklist vr de peple manager 4 weken vr aanvang dienstverband New hire aanmelden bij HR vr intrductieprgramma (IT en Facilities wrden dr HR aangehaakt) Mentr bereid vinden new hire te begeleiden gedurende

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG R. Daelemans ZNA Nierkliniek 29/09/2016 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE / MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG Inleiding CNI / prevalentie Evaluatie zrgtrajecten

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE Prf. dr. Dimitri Beeckman Universitair Centrum vr Verpleegkunde en Vredkunde Universiteit Gent Onderzekers:

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

De familie beslist mee. Margo van Mol Psycholoog en IC-verpleegkundige 01 December 2015

De familie beslist mee. Margo van Mol Psycholoog en IC-verpleegkundige 01 December 2015 De familie beslist mee Margo van Mol Psycholoog en IC-verpleegkundige 01 December 2015 De patiënt centraal De patiënt centraal Een veel gehoord begrip in diverse organisaties Goede, mensgerichte en toegewijde

Nadere informatie

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk Geaccrediteerd wrden in de Wetenschap van Werkgeluk 1 Accreditatie in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk Wie met geaccrediteerd wrden in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk? Het iopener Institute ndigt

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten Generaties in rganisaties: vergrijzing en persneelsbeleid als cntext vr intergeneratinele cnflicten Dr. Eva Platteau KU Leuven Inhud Aanleiding vr het nderzek He kijken naar generaties in rganisaties?

Nadere informatie

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research Inkpevlutie Trends, Tips & Tricks Inkpers zijn misschien niet hip Janneke Orriëns Maar evlutie is nvermijdelijk - de therie En herken je z TRADITIONEEL TACTISCH STRATEGISCH Eindgebruiker kpt zelf in Inkp

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Aanbod inspiratie en introductie workshops

Aanbod inspiratie en introductie workshops Aanbd inspiratie en intrductie wrkshps Overzicht van de inspiratie en intrductie wrkshps Inspiratie en kennismaking met systeemdenken en duurzaam ndernemen Deze reeks wrkshps belicht een reeks aspecten

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Bijlage 12 Visie p Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Paragraaf 1 Strategisch Leveranciersmanagement Het IUC Bedrijfsvering Cntractmanagement RWS (hierna te nemen Cntractmanagement) vert

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Care Groep B.V. Cliëntenaudit rapport Blik Op Werk. Het uitvoeren van reïntegratietrajecten en verzuimbeheersing- en preventie. 11 en 12 juli 2013

Care Groep B.V. Cliëntenaudit rapport Blik Op Werk. Het uitvoeren van reïntegratietrajecten en verzuimbeheersing- en preventie. 11 en 12 juli 2013 Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Het uitveren van reïntegratietrajecten en verzuimbeheersing- en preventie 11 en 12 juli 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Marie-Claire Lambrechts Nationale dagen Arbeidsgeneeskunde Charleroi 28/11/13

Marie-Claire Lambrechts Nationale dagen Arbeidsgeneeskunde Charleroi 28/11/13 Bedrijfsartsen en middelenmisbruik van werknemers Lambrechts MC 1 2, Ketterer F 3, Symns L 4 Mairiaux P 5, Peremans L 4, Vanmeerbeek M 3, Gdderis L 1 6. Marie-Claire Lambrechts Natinale dagen Arbeidsgeneeskunde

Nadere informatie

Elly Duijf MMC CMC - Innovatiekring Dementie

Elly Duijf MMC CMC - Innovatiekring Dementie Wetenschappelijke inzichten Gede praktijkvrbeelden Elly Duijf MMC CMC - Innvatiekring Dementie Mensen met dementie zijn kwetsbaar. Bij ziekenhuispname lpen ze extra grt risic; lichamelijk, emtineel en

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Waarom is hieldecubitus (terecht) een indicator voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg?

Waarom is hieldecubitus (terecht) een indicator voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg? Waarm is hieldecubitus (terecht) een indicatr vr de kwaliteit van verpleegkundige zrg? Prf. dr. Dimitri Beeckman Universitair Centrum vr Verpleegkunde en Vredkunde (UCVV) Universiteit Gent Eurpean Pressure

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Risicofactoren voor langdurig hypnoticagebruik één maand na ontslag van een acute geriatrische afdeling

Risicofactoren voor langdurig hypnoticagebruik één maand na ontslag van een acute geriatrische afdeling Risicfactren vr langdurig hypnticagebruik één maand na ntslag van een acute geriatrische afdeling Pieter Van Brantegem RWP UZ Brussel 04 december 2017 Inhud Inleiding Methden Resultaten Discussie Cnclusie

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Schaarste scherpt ons talent voor het denken. Schaarste? Wat betekent een tekort?

Schaarste scherpt ons talent voor het denken. Schaarste? Wat betekent een tekort? Studiedag Hoofdverpleegkundigen, middenkader, directie verpleging "In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen Vrijdag 1 april 2011, Kursaal Oostende Schaarste scherpt ons talent voor het denken

Nadere informatie

Het Bologna-proces: sisyfusarbeid, pyrrusoverwinning of triomftocht? Bruno Broucker & Kurt De Wit

Het Bologna-proces: sisyfusarbeid, pyrrusoverwinning of triomftocht? Bruno Broucker & Kurt De Wit Het Blgna-prces: sisyfusarbeid, pyrrusverwinning f trimftcht? Brun Brucker & Kurt De Wit Overzicht Onderzeksvragen Cnceptueel mdel van verandering Tepassing p Vlaanderen vr 4 thema s kwaliteitszrg bachelr/master-structuur

Nadere informatie

TeamSTEPPS. Het creëren van een cultuur van continu verbeteren

TeamSTEPPS. Het creëren van een cultuur van continu verbeteren TeamSTEPPS Het creëren van een cultuur van continu verbeteren Blijvend resultaat TeamSTEPPS Oorsprong: initiatief gebaseerd > 20 jaar onderzoek naar teamwork en teamcompetenties binnen oa. luchtvaart,

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Professor in Clinical Nursing Clinical Schools Vakkundige Zorg Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden

Nadere informatie

Corporatie Benchmark Centrum. 30 mei 2013

Corporatie Benchmark Centrum. 30 mei 2013 Crpratie Benchmark Centrum 30 mei 2013 PROGRAMMA 13.00 uur Deel I: pening, aanleiding, delstelling en ntwikkelingen CBC 13.20 uur Deel II: besturingsmdel en nline benchmarktl 13.40 uur Deel III: wrkshp

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

TRACK reintegratie en bemiddeling

TRACK reintegratie en bemiddeling Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Scpe: Reintegratie en bemiddeling Datum: 7 11 janauri 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Cliëntenaudit Rapprt Blik p Werk Meetperide 2012 Hg 5 4 3 2 Interviews,

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Coachingsgesprek met gebruikers

Coachingsgesprek met gebruikers Cachingsgesprek met gebruikers Sympsium Perinatale perikelen De Bakermat Dr. Sabine Van Baelen Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Randvrwaarden Persn met er klaar vr zijn met het zelf echt willen

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot Van metime naar mreel beef Jan Jutten en Arène Franct Inhuden van deze eie waarm we z vaak vatlpen al het gaat m het realieren van pbrengtgericht en paend nderwij verkennen van vier leutel-eentie van ged

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Volgende generatie rekenmodellen voor energiesimulaties in stedelijke omgevingen

Volgende generatie rekenmodellen voor energiesimulaties in stedelijke omgevingen Vlgende generatie rekenmdellen vr energiesimulaties in stedelijke mgevingen Dirk Saelens KU Leuven, Department f Civil Engineering, Building Physics Sectin EnergyVille NVBV wrkshp "Buwfysische kennisntwikkeling

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Verpleegkundige zorg voor de patiënt met hepatitis C: nu en de toekomst. Thea Korpershoek Verpleegkundig specialist MDL

Verpleegkundige zorg voor de patiënt met hepatitis C: nu en de toekomst. Thea Korpershoek Verpleegkundig specialist MDL 16 september 2014, Natinale Hepatitisdag, Amsterdam Verpleegkundige zrg vr de patiënt met hepatitis C: nu en de tekmst. Thea Krpershek Verpleegkundig specialist MDL De patiënt nu Keuze altijd mét peginterfern

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

JOB CRAFTING VAN EEN PASSIEVE NAAR EEN ACTIEVE ROL VAN WERKNEMERS IN HET VORMGEVEN VAN HUN JOB. Dra. Els Vanbelle mei 2017

JOB CRAFTING VAN EEN PASSIEVE NAAR EEN ACTIEVE ROL VAN WERKNEMERS IN HET VORMGEVEN VAN HUN JOB. Dra. Els Vanbelle mei 2017 04 mei 2017 JOB CRAFTING VAN EEN PASSIEVE NAAR EEN ACTIEVE ROL VAN WERKNEMERS IN HET VORMGEVEN VAN HUN JOB Dra. Els Vanbelle 1 1 1 wrking n a prject granted frm FWO Flanders, Belgium JOB CRAFTING? TAKE

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Ongekwalificeerde uitstroom. Carl Lamote Onderzoeksgroep Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie

Ongekwalificeerde uitstroom. Carl Lamote Onderzoeksgroep Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie 8088 Ongekwalificeerde uitstrm Carl Lamte Onderzeksgrep Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie Ongekwalificeerde uitstrm? Jngeren niet in het bezit van: Diplma ASO, TSO, KSO f Getuigschrift BSO f Getuigschrift

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde

Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde Erik van Muilekom MANP, OCN, RN Verpleegkundig specialist Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis- Nederlands Kanker Instituut Amsterdam President European

Nadere informatie

Klassieke vergissingen bij ICT projecten

Klassieke vergissingen bij ICT projecten Klassieke vergissingen bij ICT prjecten van uitdagingen naar aanpak Lies Van Cauter KU Leuven Instituut vr de Overheid ICT prjecten beheersen = al 40 jaar een wereldwijde uitdaging Uiteenlpende cijfers:

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Inclusief onderwijs: Utopie of nachtmerrie?!

Inclusief onderwijs: Utopie of nachtmerrie?! Inclusief nderwijs: Utpie f nachtmerrie?! Prf. dr. Katja Petry Directiecngres Huffalize 16/10/2014 Inhud Cntext Paradigmashift Vrbeelden van gede praktijk Rl van het buitengewn nderwijs Cnclusie Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Beveiliging van SCADA systemen

Beveiliging van SCADA systemen Beveiliging van SCADA systemen NiV www.niv.nl Waar gaan we het verhebben 1. Wat is SCADA? 2. Risic s en impact binnen SCADA 3. He beveiligen? 4. Aanpak NiV www.niv.nl 1. WAT IS SCADA? NiV www.niv.nl NiV

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel QA Services. Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0

Bedrijfsprofiel QA Services. Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0 Bedrijfsprfiel QA Services Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0 Wie zijn wij Adviesbureau gespecialiseerd in cmplexe IT vraagstukken. Opdrachtgevers zijn (semi)-verheden en (middel)grte

Nadere informatie

Evaluatie op systeemniveau: Reflectie op de OESO aanbevelingen. Rianne Janssen

Evaluatie op systeemniveau: Reflectie op de OESO aanbevelingen. Rianne Janssen Evaluatie p systeemniveau: Reflectie p de OESO aanbevelingen Rianne Janssen Evaluatie p systeemniveau Definitie: Evaluatie (sub)natinaal nderwijssysteem Vlaamse nderwijs lcal authrities in Vlaanderen?

Nadere informatie