SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM"

Transcriptie

1 SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM Provincie Groningen Personeel in Perspectief 1. Wat is onze missie en Visie Waarom Personeel in Perspectief? Het primair onderwijs in de provincie Groningen is in beweging. In veel gemeenten dalen de leerlingaantallen waardoor in een aantal dorpen scholen moeten sluiten. Maar ook in gebieden waar zich geen krimp voordoet of waar de leerlingenaantallen zelfs stijgen (zoals in de stad Groningen) is het onderwijs in beweging. Dat heeft te maken met onderwijsvernieuwingen zoals de wet Passend Onderwijs. Maar ook met de hoge eisen die ouders en overheid aan scholen en leerkrachten stellen. Het onderwijs kan daarom niet stil blijven staan maar zal in beweging moeten blijven om in te kunnen spelen op al deze veranderingen. Onderwijs in beweging vraagt om leerkrachten in beweging. Dat wil zeggen: leerkrachten die hun talenten kennen, willen ontwikkelen en gaan voor een baan waar hun talenten het best tot hun recht komen. Op dit moment is dat voor leerkrachten in de provincie Groningen echter niet gemakkelijk. Zij lopen tegen de volgende problemen aan: Veel jonge leerkrachten hebben geen kans op (vast) werk omdat scholen krimpen De mobiliteit onder leerkrachten is gering, van baan veranderen is daarom moeilijk Een aantal leerkrachten is boventallig en komt moeilijk aan ander werk Medewerkers die van baan willen veranderen worden vaak onvoldoende gefaciliteerd Het is voor onderwijspersoneel moeilijk om zicht te krijgen op vacatures buiten hun eigen school Besturen zijn vaak genoodzaakt om tijdelijke medewerkers op dure payrollaanstellingen in te huren Vanwege het verhogen van de pensioenleeftijd blijven medewerkers langer doorwerken. Willen zij tot hun pensioen inzetbaar zijn dan moeten zij langer fit en vitaal blijven.

2 SECTORPLAN PO 2 Personeel in Perspectief is een pleidooi voor regionale samenwerking in de provincie Groningen. Alleen wanneer besturen de handen ineen slaan kunnen de problemen zoals die hierboven zijn geschetst worden opgelost. Het hoofddoel van is om de inzetbaarheid van personeel te vergroten. Dat wil zeggen: jonge leerkrachten moeten meer kansen krijgen op (vast) werk en zittend personeel moet duurzaam inzetbaar blijven. Medewerkers die buiten het onderwijs aan de slag willen moeten daar ook in worden ondersteund. We willen dat bereiken door het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum in combinatie met een flexpool ( Personeel in Perspectief ). Personeel in Perspectief sluit goed aan op recente ontwikkelingen in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn: De Wet Werk en Zekerheid waardoor het invalwerk op een andere manier wordt georganiseerd De nieuwe cao-po - die vraagt om meer begeleiding en scholing van leerkrachten Het gewijzigde reglement van het Vervangingsfonds - waardoor de kosten van invalwerk voor de besturen zullen stijgen Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de juridische en financiële risico s voor besturen toenemen. Het is een bevestiging van de noodzaak tot regionale samenwerking op het terrein van mobiliteit en het instellen van een flexpool. 2. Wat zijn onze doelstellingen? Het hoofddoel van de regionale samenwerking in de provincie Groningen is: Duurzame inzetbaarheid van personeel. Door middel van een regionaal mobiliteitscentrum willen de samenwerkende schoolbesturen het huidige en toekomstige personeel duurzaam in blijven zetten in de sector/regio, door vrijwillige instroom doorstroom uitstroom te stimuleren. Met als gevolg dat gedwongen ontslagen worden voorkomen en daardoor een beperkte instroom van personeel in de WW (minimaal 60 fte in twee jaar). Daarnaast beogen de samenwerkende schoolbesturen de volgende subdoelen te realiseren; De personele effecten van krimp in kwalitatieve en kwantitatieve zin opvangen door middel van bestuurlijke regionale samenwerking. De kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van de samenwerkende schoolbesturen vergroten in een krimpregio (herverdeling van personeel). De personele gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs betrekken bij regionale samenwerking. 3. Waarom doen we dit? Vanaf de zomer 2013 zijn de schoolbesturen in de provincie Groningen met elkaar in gesprek om samen te werken op het gebied van personeel. Er heeft een kwalitatief (Rapport Stromend Water ) en kwantitatief (Rapport Vlekkenplan ) onderzoek plaatsgevonden. In het Vlekkenplan is cijfermatig in kaart gebracht hoe de leerlingontwikkeling de komende jaren eruitziet en wat de effecten zijn voor het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal

3 SECTORPLAN PO 3 onderwijs in de provincie Groningen. Deze effecten zijn onder meer: beperkte instroom van jong personeel, beperkte mobiliteit, innovatie en kwaliteit staan onder druk en ontstaan extra kosten in verband met de inzet van tijdelijk personeel (payroll). In het rapport Stromend Water is inzichtelijk gemaakt waar de individuele schoolbesturen kansen zien om samen te werken. De meerwaarde van samenwerking wordt gezien bij de thema s duurzame inzetbaarheid van personeel, stimuleren van vrijwillige mobiliteit, werkzekerheid en werkgelegenheid, openstellen van vacatures, instellen van een flexpool, systeem van personeelsplanning en een mobiliteitscentrum. Uit gegevens van de provincie Groningen blijkt dat in een groot gedeelte van de provincie Groningen sprake is van een bevolkingsdaling. Deze daling heeft gevolgen voor het onderwijs. De deelnemende schoolbesturen ervaren (bijna) allemaal een daling van het leerlingenaantal. Enkele schoolbesturen kennen een lichte stijging van het leerlingenaantal. De provincie Groningen behoort samen met de provincies Limburg en Zeeland tot de grootste krimpregio s van Nederland. Deze bevolkingskrimp heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau (daling) en het economisch perspectief (waardeverlies). In de (landelijke) politiek wordt gesproken over een forse leerlingenkrimp in de provincie Groningen. De provincie Groningen kent drie krimpgebieden: Gemeente De Marne Regio Eemsdelta Regio Oost-Groningen Figuur 1. Krimpgebieden provincie Groningen Conclusie Vlekkenplan Uit het Vlekkenplan kan worden geconcludeerd dat naast het verlies van werkgelegenheid er een aantal neveneffecten ontstaan als gevolg van de krimp: geen instroom van jong personeel; geen tot beperkte mobiliteit van het personeel;

4 SECTORPLAN PO 4 door samenvoeging van groepen worden er andere eisen aan de groepsleerkrachten gesteld; beperkte innovatie en kwaliteitsverlies door een vast personeelsbestand; het maken van extra kosten in verband met de inhuur van tijdelijk personeel. Leerlingprognoses Bron: scenariomodel PO TOTAAL Afname Leerlingprognoses Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt okt * Formatieprognoses Bron: scenariomodel PO Fte directie Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt ,5 23,5 22, ,1 9,8 9,5 9,2 8, ,9 8,5 8,2 7,8 7, ,1 23,2 21,8 20,8 20, ,8 1,9 1,9 1,8 1, * ,7 8,5 8, ,5 6,4 6,4 6,4 6, ,6 2,4 2,2 2,1 1, ,8 15, ,1 14,7 14,5 14,3 14, ,8 10,3 9,9 9, ,1 14,2 13,6 13,1 12,5 TOTAAL 144,5 139,4 135,1 131,1 127,3 AFNAME -5,1-4,3-4 -3,8

5 SECTORPLAN PO 5 TOTAAL 1206,2 1164,1 1131,6 1100, AFNAME -42,1-32,5-31,1-31,5 Fte OP Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt ,5 164,9 161,2 156,3 150, ,9 78,1 75,8 73, ,3 105,8 102,6 98,1 94, ,7 151,6 144,4 139,5 136, ,5 23,4 22,7 22,5 21, * ,4 78,2 75,6 72,7 69, ,1 60,3 59,1 58,3 56, ,3 12,7 11,8 11,2 10, ,7 138,8 139,3 141,7 142, ,7 117,1 114,9 113,1 111, ,7 110,7 107,1 101, ,4 122,5 117,1 112,4 107 Fte OOP Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt , ,6 35,6 33, ,9 6,7 6,5 6,5 6, ,9 3,8 3,9 3,7 3, ,1 5,8 5,2 4,9 4, ,5 2,6 2,5 2,5 2, * ,6 11,7 11,1 10,8 10, ,6 1,5 1,4 1,3 1, ,8 24,6 24,7 24, ,9 16,6 16,5 16,5 16, ,7 5,5 5,3 5 4, ,5 6,1 5,8 5,5 5,2 TOTAAL 129,2 124,9 121,5 117,2 113,1 AFNAME -4,3-3,4-4,3-4,1 *RENN RENN4 staat niet in het Scenariomodel PO, hieronder is een verwachting in terugloop in FPE op basis van eigen gegevens van RENN4 (zij beschikken niet over een onderscheid tussen OP,OOP en Directie). TOTAAL FPE RENN4 1 okt okt okt okt okt Totaal 390,7 382,5 373,8 373,2 371,2 Afname -8,2-8,7-0,6-2

6 SECTORPLAN PO 6 TOTAAL FPE RENN4 (na fusie) 1 okt okt okt okt Totaal 431, ,17 418,42 Afname -9,63-0,83-2,75 Daarnaast heeft RENN4 nog een afdeling genaamd SENSOR. De formatie van (voormalig) SENSOR is lastig te plannen in het kader van de tripartiete-overeenkomst. Per juli 2015 worden alle personeelsleden van SENSOR in het RDDF geplaatst. In januari jl. was de formatie als volgt: Er wordt wel verwacht dat niet alle medewerkers na 1 augustus 2016 in de WW terecht komen. Een aantal fte zal binnen het samenwerkingsverband aan het werk gaan en het is mogelijk dat een gedeelte een plek krijgt binnen het RTC Groningen. TOTAAL FTE SCHOOLBESTUREN 1 okt okt okt okt okt Totaal 1479,9 1428,4 1388,2 1348,8 1309,4 Afname -51,5-40,2-39,4-39,4 In bijlage 1 is een berekening opgenomen (nulmeting) waaruit blijkt dat er meer dan 60 fte terugloop is in de aankomende twee jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO (berekening gemaakt door Infinite BV). Daarbij komt nog de 40 FPE van RENN4 per 1 juli Er is geen overzicht van het aantal fte die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, omdat er vanuit wordt gegaan dat de pensionering leidt tot vacatureruimte die binnen het samenwerkingsverband ingezet kan worden om tot de beperkte instroom van mensen in de WW te komen.

7 SECTORPLAN PO 7 4. Wat gaan we samen doen? Personeel in Perspectief bestaat in de beginfase uit een flexpool en een mobiliteitscentrum. In de startfase worden alle plannen gemaakt en onderzoek gedaan naar onder anderen de rechtsvorm en begeleiding van een externe partij. In de aanjaagfase zijn de keuzes gemaakt en wordt Personeel in Perspectief geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Flexpool Een flexpool biedt mogelijkheden om personeel in- en door te laten stromen en heeft als doel de vacatures in een organisatie op te vangen. Een flexpool bestaat uit een vaste en flexibele schil. Personeel in de vaste schil heeft een vaste benoeming en kan via detachering bij alle samenwerkende scholen worden ingezet. Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers met ervaring of medewerkers die buiten de eigen school willen kijken zijn. In de flexibele schil is personeel beschikbaar op basis van vrijwilligheid. Het personeel uit de flexpool is flexibel bij de deelnemende schoolbesturen inzetbaar. Ook is in de flexpool ruimte voor de instroom van jong talent. Jong talent kan via de flexpool instromen op een (kort) tijdelijke vacature. Hierbij is het streven om jong talent na 1 of 2 jaar bij gebleken geschiktheid een vaste benoeming aan te bieden. Wanneer voldoende besturen samenwerken dan kan de flexpool veel werkgelegenheid bieden. Rekensom: het gemiddelde ziektepercentage in het Primair Onderwijs in Nederland bedraagt jaarlijks zo n 6%. Als de gezamenlijke besturen 1500 fte personeel vertegenwoordigen dan gaat het hier om een vervangingsvraag van 6% van 1500 fte: dat is 90 fte. In werkelijkheid zal de flexpool groter zijn omdat ook vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof en andere tijdelijke vacatures via de flexpool kunnen worden vervuld. De flexpool zal vanaf 1 augustus 2015 volledig operationeel zijn. Uitbesteding flexpool Er is gekozen om de uitvoering en inrichting van de flexpool (deels) uit te besteden aan een externe partij. Er zijn veel bedrijven die jarenlange ervaring hebben met flexpools. Om de flexpool vakkundig, adequaat en snel op te zetten en uit te voeren is het voor de schoolbesturen van belang om externe expertise in te schakelen. Er zijn offertes opgevraagd bij drie partijen. Met alle drie de partijen zijn gesprekken gevoerd. De keuze is gemaakt voor SLIM (beheer flexpool) en Onderwijsbureau Meppel (OBM financiën en administratie). In bijlage 2 is de offerte van deze externe partij toegevoegd (deze is nog niet ondertekend, dit zal gebeuren na oprichting van de rechtsvorm). Ook zijn deze kosten in de begroting opgenomen.

8 SECTORPLAN PO 8 Medewerkers huidige schoolbesturen Deelnemende schoolbesturen hebben medewerkers in dienst die momenteel de vervanging regelen en organiseren. Bij SLIM en OBM is nadrukkelijk aangegeven dat deze medewerkers een plaats dienen te krijgen bij de uitvoering van de flexpool, zodat deze mensen niet worden ontslagen. Borgen van kwaliteit De kwaliteit van Personeel in Perspectief is erg belangrijk. Om deze kwaliteit te waarborgen zal het personeel in de flexpool zorgvuldig worden geselecteerd op basis van een vastgesteld profiel. Het doel is goed gekwalificeerde personeelsleden in te zetten voor de (kort tijdelijke) vacatures. Om deze kwaliteit te borgen heeft ieder personeelslid een bekwaamheidsdossier. Daarnaast hanteert elk schoolbestuur een gedegen HRM-cyclus. Om de kwaliteit te borgen zal samen met de HRM-medewerkers van de deelnemende besturen worden nagedacht over een goed en praktische organisatie met oog voor de regionale invulling. Samenwerking besturen en SLIM/OBM Om de kwaliteit te borgen en de samenwerking soepel te laten verlopen tussen de schoolbesturen en SLIM/OBM wordt een coördinator aangesteld voor de flexpool (geschatte omvang van 0,5 fte; schaal 8 tot 10). De coördinator bewaakt de kwaliteit en zorgt voor de communicatie tussen de schoolbesturen en SLIM/OBM. Dit zal met name noodzakelijk in de opstartfase van de flexpool. Daarna kan deze coördinator ook werkzaamheden gaan verrichten voor het mobiliteitscentrum. Activiteiten opzetten flexpool De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om de flexpool te ontwikkelen: - Zie offerte SLIM/OBM. - Ontwikkelen van een format voor het selecteren van personeel voor de flexpool. - Opstellen van spelregels flexpool. - Inventariseren huidige vervangingscoördinatoren schoolbesturen. Hier worden individuele gesprekken gevoerd, om te bespreken op welke wijze deze medewerkers een functie kunnen krijgen binnen de flexpool. - Selectieprocedure coördinator flexpool. Mobiliteitscentrum Naast de motivatie om een flexpool op te zetten, vinden de schoolbesturen het ook belangrijk dat medewerkers meer worden gestimuleerd om te veranderen van school of werkomgeving. In dit kader wordt een mobiliteitscentrum ontwikkeld. De mate van succes van het mobiliteitsbeleid hangt af van waar het accent op wordt gelegd. Het doel in de provincie Groningen is het opzetten van een actief en stimulerend mobiliteitsbeleid, waarbij de focus wordt gelegd op vrijwillige mobiliteit, hierdoor hebben medewerkers zelf de keuze om van werkplek te veranderen. Het doel van vrijwillige mobiliteit is om de kwaliteit van het onderwijs (via gerichte loopbaanontwikkeling) te verbeteren en om de druk op de gedwongen mobiliteit (verplichte overplaatsing) weg te nemen. Indien mobiliteit als een algemeen erkend

9 SECTORPLAN PO 9 instrument van personeelsbeleid wordt gezien en als zodanig wordt gestimuleerd, dan zal er telkens ruimte en beweging ontstaan. Het mobiliteitscentrum zal begin van het schooljaar worden ontwikkeld, waarbij het streven is om vanaf januari 2016 operationeel te zijn. Het mobiliteitscentrum; - is het meldpunt van vacatures; - beheert een database met kandidaten voor vacatures; - begeleidt medewerkers naar ander werk (eventueel ook in andere sectoren); - onderhoudt contacten met andere sectoren en Noorderlink; - verzorgt loopbaanbegeleiding; - organiseert (vrijwillige) mobiliteit bevorderende initiatieven (bijvoorbeeld mobiliteitsmarkt, inloopdagen en voorlichting aan teams en directie). Door samen een mobiliteitscentrum op te zetten ontstaan er meer mogelijkheden voor vrijwillige mobiliteit, aangezien het ook mogelijk is om van organisatie/schoolbestuur te veranderen. Daarnaast kan op deze wijze de expertise van de verschillende schoolbesturen worden gebundeld. Bovenstaande beschrijving van het mobiliteitscentrum is het startpunt en kan worden gezien als een groeimodel. In de operationele fase zal de dienstverlening steeds verder worden uitgebreid afhankelijk van de vraag. Om bovenstaande aspecten te faciliteren is er een website waarop schoolbesturen vacatures kunnen melden en kandidaten zich kunnen inschrijven die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Daarnaast zorgt het mobiliteitscentrum voor ondersteuning aan schoolbesturen en scholen om vrijwillige mobiliteit te bevorderen. Om dit uit te kunnen voeren is in de opstartfase een coördinator (geschatte omvang van 0,5 fte; schaal 8 tot 10) werkzaam op het mobiliteitscentrum om de website te onderhouden, vacatures te verzamelen, gesprekken te voeren met kandidaten die zich aanmelden voor (vrijwillige) mobiliteit en te zorgen voor het maken van matches bij vervangingssituaties tussen werkgever en medewerker. Activiteiten opzetten mobiliteitscentrum De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om het mobiliteitscentrum te ontwikkelen: - Opzetten van een website. - Opstellen van spelregels omtrent het melden en plaatsen van vacatures bij het mobiliteitscentrum - Bijeenkomst(en) voor HRM-medewerkers om samen vorm te geven aan het mobiliteitscentrum (o.a. diensten, reglement, datum open stellen van vacatures, etc.) - Voorlichting over het mobiliteitscentrum bij alle schoolbesturen door coördinator / projectleider.

10 SECTORPLAN PO 10 Projectleider en klein comité De projectleider zal de aankomende twee jaar nog werkzaam zijn voor Personeel in Perspectief. De projectleider van RTC Groningen is Gerard Weitenberg (VCPO Noord- Groningen). Zijn rol is het aansturen en verder ontwikkelen van Personeel in Perspectief. Daarnaast vormt de projectleider samen met de regio-ondersteuner (Hanneke Oosting) en een HRM-medewerker (Els van der Kwast) van één van de schoolbesturen het klein comité. Het klein comité ontwikkelt Personeel in Perspectief in de periode vanaf november 2014 tot en met januari De werkzaamheden bestaat o.a. uit het voeren van gesprekken met SLIM/OBM, organiseren van HRMbijeenkomsten, opstellen projectplan, ontwikkelen flexpool en mobiliteitscentrum, opstellen overige rapportages, communicatie naar alle schoolbesturen, etc. Rechtsvorm De rechtsvorm van Personeel in Perspectief is een coöperatie. Aan een jurist is de vraag voorgelegd welke rechtsvorm het beste bij Personeel in Perspectief past. De jurist heeft hierover een notitie opgesteld waaruit kan worden geconcludeerd dat een coöperatieve vereniging het beste aansluit bij de wensen van Personeel in Perspectief. Het voordeel van de coöperatieve vereniging is de directe betrokkenheid en zeggenschap van de leden: het is werkelijk samen werken in een afzonderlijke rechtspersoon. Keerzijde is dat aan die betrokkenheid (financiële) consequenties kunnen zitten (bijvoorbeeld contributieplicht). Na goedkeuring van het projectplan zal de rechtsvorm worden uitgewerkt (o.a. statuten, stuurgroep/bestuur, ALV, contributie, etc.). 5. Hoe geven we dit vorm en in welke fase? Wat zijn de go/nogo momenten? Planfase De planfase is medio november 2014 gestart. In deze fase is Personeel in Perspectief verder uitgewerkt. Er is onderzoek verricht met ondersteuning van een jurist over de gekozen rechtsvorm. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met drie verschillende partijen voor de (deels) uitbesteding van Personeel in Perspectief en is een geschikte partij gekozen. De startfase wordt afgerond met dit projectplan. Na goedkeuring van dit projectplan zal Personeel in Perspectief overgaan naar de startfase. Medio november 2014 hebben alle beoogde samenwerkende schoolbesturen documenten ter instemming van de GMR ontvangen. Na schriftelijke instemming van de GMR van een schoolbestuur, is deelname aan de startfase definitief. Er zal worden overgegaan naar de startfase bij voldoende deelname van schoolbesturen. Dat wil zeggen schoolbesturen die gezamenlijk minimaal 1500 fte in dienst hebben en die gezamenlijk 60 fte gedwongen ontslagen kunnen voorkomen en daardoor een beperkte instroom van personeel in de WW. In hoofdstuk 3 van dit projectplan is de nulmeting opgenomen, op basis van deze berekening is de 60 fte vastgesteld (nulmeting). Startfase De startfase zal definitief starten na goedkeuring van dit projectplan. Het doel is om vanaf aankomend schooljaar ( ) operationeel te zijn, om uiterlijk per 1

11 SECTORPLAN PO 11 augustus te starten met de aanjaagfase. In de startfase zal Personeel in Perspectief verder worden ingericht. Zodra de genoemde activiteiten uit dit projectplan ingericht zijn zal worden overgegaan naar de aanjaagfase. In de startfase wordt de rechtsvorm ingericht, contracten ondertekend (huidige offerte SLIM Personeelsbemiddeling dient nog te worden ondertekend) en worden bijeenkomsten georganiseerd met HRM medewerkers en financiële medewerkers van de deelnemende schoolbesturen. Gedurende de startfase zal de externe partij de hele infrastructuur omtrent de flexpool ontwikkelen en implementeren. De projectorganisatie in de huidige vorm (projectleider, stuurgroep en klein comité) zal in deze fase blijven bestaan. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen goed worden gevolgd en eventueel bijgesteld, zodat de kwaliteit van de start van Personeel in Perspectief kan worden geborgd. Aanjaagfase De aanjaagfase start uiterlijk 1 augustus In de aanjaagfase zullen alle beschreven activiteiten en plannen uit dit projectplan worden uitgevoerd. Deze fase eindigt uiterlijk op 1 maart 2016, waarna wederom een meting zal plaatsvinden of de 30 fte (eerste jaar) werkgelegenheid is gerealiseerd. Indien dit het geval is dan is er wederom voldoende draagvlak om Personeel in Perspectief duurzaam voort te zetten. Consolidatiefase De consolidatiefase is de periode waarin de deelnemende schoolbesturen het centrum evalueren en borgen. Deze periode zal starten vanaf 1 maart 2016 en eindigt met door stuurgroep goedgekeurd evaluatierapport en einddeclaratie (het rapport dient voor 31 maart 2016 ingediend te zijn). Daarna wordt de totale subsidie vastgesteld door de stuurgroep en de Minister van SZW. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling tonen de schoolbesturen aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de bij de betreffende fase aan de subsidie verbonden verplichtingen en leggen de schoolbesturen rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten. Uiteraard zal na 1 maart 2016 Personeel in Perspectief worden voortgezet (minimaal vier jaar). 6. Wat zijn de randvoorwaarden? De deelnemende besturen zijn bereid om zowel geld als menskracht te investeren in Personeel in Perspectief. De GMR heeft instemming verleend met Personeel in Perspectief door middel van een schriftelijke verklaring. De bestuurders van de deelnemende schoolbesturen hebben kennis van dit projectplan en gaan akkoord met de inhoud van dit projectplan. Daarnaast dragen zij het belang van Personeel in Perspectief uit naar alle medewerkers van hun organisaties. Gedurende het project worden er meerdere momenten belegd voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Van alle deelnemende schoolbesturen wordt verwacht dat zij zijn vertegenwoordigd in deze bijeenkomsten en hierbij hun inbreng en inzet tonen. 7. Begroting In bijlage 3 bij dit projectplan is de begroting opgenomen voor dit project. In de begroting is een onderscheid gemaakt tussen kosten die subsidiabel zijn en welke kosten voor eigen rekening komen van de schoolbesturen. Er wordt gewerkt in een

12 SECTORPLAN PO 12 coöperatie. In de statuten wordt de coöperatie verder uitgewerkt in samenwerking met een jurist. Hier wordt ook opgenomen hoe hoog de contributie is van de deelnemende schoolbesturen, waardoor na ondersteuning vanuit het Sectorplan PO Personeel in Perspectief wordt geborgd. Er zal een berekening van de contributie worden gemaakt op basis van het aantal fte of het aantal leerlingen per schoolbestuur (deze keuze wordt in een later stadium vastgesteld). Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: - De begroting is de financiële vertaling van het projectplan. - De begroting bevat een meerjarenperspectief, dat antwoord moet geven op de vraag of de plannen ook na de subsidieperiode levensvatbaar blijven. - Fasering: o Tot 1 augustus 2015: inrichten flexpool o 1 augustus 2015: start flexpool o Vanaf 1 augustus 2015: inrichten mobiliteitscentrum o Rond 1 januari 2016: kick-off mobiliteitscentrum - Inzet van personeel van de deelnemende schoolbesturen: alleen de mensen die structureel voor het RTC werken, worden in de begroting meegenomen. Overige inzet zou anders ook zijn gedaan. Uren van bijvoorbeeld het deelnemen aan netwerken zijn voor rekening van de schoolbesturen en worden niet begroot. - Huisvestingskosten worden niet begroot, er wordt vanuit gegaan dat personeel gehuisvest kan worden bij een van de deelnemende schoolbesturen. - De invulling van het mobiliteitscentrum is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Daarom worden hier nog geen bedragen opgenomen. - Over de invulling van de Van werk naar werk trajecten is nog niets besloten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat in de eerste twee jaren geen de subsidienorm niet wordt overschreden. Voor de subsidietoekenning zal dit waarschijnlijk niet voldoende zijn: dan is meer onderbouwing gewenst. 8. Evaluatie en Borging In de uitwerking per fase is de evaluatie en borging ook opgenomen. Er zal een rechtsvorm (coöperatie) worden opgezet. In de statuten en reglement zal de borging van RTC Groningen ook worden opgenomen. 9. Tot stand komen projectplan Dit projectplan is in overleg met de deelnemende schoolbesturen opgesteld. De stuurgroep (delegatie deelnemende besturen) heeft hiervoor het nodige voorwerk verricht. In deze stuurgroep heeft vanaf de beginfase de regiobestuurder van de AOB deelgenomen. De AOB is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit projectplan.

13 SECTORPLAN PO Gegevens regio Gegevens aanvragende schoolbesturen Statutaire namen schoolbestuur 1. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 2. Regionaal Expertisecentrum Noord- Nederland 3. Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 4. Openbaar Primair Onderwijs Slochteren 5. Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer 6. Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 7. Vereniging Christelijk Onderwijs Haren Bestuursnummer Directeur Dhr. G. Meijer Delfzijl Vestigingsplaat s Dhr. L. de Boom Groningen Dhr. S. van der Wal Dhr. E. Okken / Dhr. A. Roek Winsum Slochteren Dhr. C. Westerholt Ten Boer Dhr. D. Henderikse Loppersum Dhr. K. Bouma Haren 8. Penta Primair Dhr. J. Heddema Grotegast 9. Schoolbestuur Lauwers en Eems Dhr. H. Krol Warffum 10. Stichting Fidarda Dhr. J. van Meekeren 11. Openbaar basisonderwijs gemeente Hoogezand Sappemeer 12. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Oude Pekela Mevr. M. Bakker Hoogezand Sappemeer Dhr. A. Eising Noordenveld 13. Stichting Westerwijs Gerrit Rotman Marum Per schoolbestuur is een lijst van brinnummers toegevoegd in bijlage 4. A) Gegevens van contactpersoon (Alle correspondentie verloopt via deze contactpersoon) De kosten van de contactpersoon komen in aanmerking voor subsidie mits er een addendum hierover aan zijn arbeidsovereenkomst is toegevoegd. Dhr. Weitenberg B) Voorletters G. Achternaam Functie Weitenberg Projectleider RTC Groningen HR-adviseur Organisatienaam VCPO Noord-Groningen Postbus Postbus 74

14 SECTORPLAN PO 14 Postcode en Plaats adres 9950 AB Winsum Telefoonnummer Mobiele nummer C) Financiën D) IBAN-nummer NL34 RABO Naam rekeninghouder (schoolbestuur) Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)* Vooralsnog is dit VCOG, aangezien zij het afgelopen ander half jaar de financiën hebben geregeld. Doordat zij niet in dit projectplan meedoen, is het mogelijk dat een ander schoolbestuur de financiën zal verzorgen of dat dit wordt ondergebracht in de rechtsvorm. E) Periode Projectplan (minimaal 4 jaar) F) Startdatum Projectplan Februari 2015 Einddatum Projectplan Februari 2019 G) Ondergetekenden, die bevoegd zijn in en buiten rechte de deelnemende schoolbesturen te vertegenwoordigen, verklaren het volgende: H) 1. Zij zijn voornemens als samenwerkingspartners gezamenlijk een regionaal transfercentrum op te richten, als bedoeld in de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO. 2. Zij verbinden zich aan de in dit projectplan opgenomen doelstellingen rond beperking van instroom in de WW van mensen, in dienst van de deelnemende schoolbesturen. 3. Zij zetten zich in dit te bereiken op de wijze als in dit projectplan uitgewerkt en met de daarbij vermelde middelen. 4. Zij hebben dit plan afgestemd met de werknemersorganisaties. 5. Zij hebben kennis genomen van de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO en verklaren dat indien en voor zover zij gebruik maken van subsidies ingevolge deze Regeling, zij de daaraan in de subsidieregeling verbonden voorwaarden accepteren. 6. Zij werken mee aan de monitoring en effectmeting vanuit de landelijke projectorganisatie. 7.

15 SECTORPLAN PO 15 I) Ondertekening schoolbesturen (zie bijlage 5) J) Naam bevoegd gezag Naam ondertekenaar Handtekening 1. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 2. Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland 3. Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 4. Openbaar Primair Onderwijs Slochteren 5. Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer 6. Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 7. Vereniging Christelijk Onderwijs Haren 8. Penta Primair 9. Schoolbestuur Lauwers en Eems 10. Stichting Fidarda 11. Openbaar basisonderwijs gemeente Hoogezand Sappemeer 12. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA Projectplan Transvita 200415 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting 2 Wat is onze missie en visie? 3 Wat zijn onze doelstellingen? 4 Waarom doen we

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie