SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM"

Transcriptie

1 SECTORPLAN PO 1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM Provincie Groningen Personeel in Perspectief 1. Wat is onze missie en Visie Waarom Personeel in Perspectief? Het primair onderwijs in de provincie Groningen is in beweging. In veel gemeenten dalen de leerlingaantallen waardoor in een aantal dorpen scholen moeten sluiten. Maar ook in gebieden waar zich geen krimp voordoet of waar de leerlingenaantallen zelfs stijgen (zoals in de stad Groningen) is het onderwijs in beweging. Dat heeft te maken met onderwijsvernieuwingen zoals de wet Passend Onderwijs. Maar ook met de hoge eisen die ouders en overheid aan scholen en leerkrachten stellen. Het onderwijs kan daarom niet stil blijven staan maar zal in beweging moeten blijven om in te kunnen spelen op al deze veranderingen. Onderwijs in beweging vraagt om leerkrachten in beweging. Dat wil zeggen: leerkrachten die hun talenten kennen, willen ontwikkelen en gaan voor een baan waar hun talenten het best tot hun recht komen. Op dit moment is dat voor leerkrachten in de provincie Groningen echter niet gemakkelijk. Zij lopen tegen de volgende problemen aan: Veel jonge leerkrachten hebben geen kans op (vast) werk omdat scholen krimpen De mobiliteit onder leerkrachten is gering, van baan veranderen is daarom moeilijk Een aantal leerkrachten is boventallig en komt moeilijk aan ander werk Medewerkers die van baan willen veranderen worden vaak onvoldoende gefaciliteerd Het is voor onderwijspersoneel moeilijk om zicht te krijgen op vacatures buiten hun eigen school Besturen zijn vaak genoodzaakt om tijdelijke medewerkers op dure payrollaanstellingen in te huren Vanwege het verhogen van de pensioenleeftijd blijven medewerkers langer doorwerken. Willen zij tot hun pensioen inzetbaar zijn dan moeten zij langer fit en vitaal blijven.

2 SECTORPLAN PO 2 Personeel in Perspectief is een pleidooi voor regionale samenwerking in de provincie Groningen. Alleen wanneer besturen de handen ineen slaan kunnen de problemen zoals die hierboven zijn geschetst worden opgelost. Het hoofddoel van is om de inzetbaarheid van personeel te vergroten. Dat wil zeggen: jonge leerkrachten moeten meer kansen krijgen op (vast) werk en zittend personeel moet duurzaam inzetbaar blijven. Medewerkers die buiten het onderwijs aan de slag willen moeten daar ook in worden ondersteund. We willen dat bereiken door het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum in combinatie met een flexpool ( Personeel in Perspectief ). Personeel in Perspectief sluit goed aan op recente ontwikkelingen in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn: De Wet Werk en Zekerheid waardoor het invalwerk op een andere manier wordt georganiseerd De nieuwe cao-po - die vraagt om meer begeleiding en scholing van leerkrachten Het gewijzigde reglement van het Vervangingsfonds - waardoor de kosten van invalwerk voor de besturen zullen stijgen Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de juridische en financiële risico s voor besturen toenemen. Het is een bevestiging van de noodzaak tot regionale samenwerking op het terrein van mobiliteit en het instellen van een flexpool. 2. Wat zijn onze doelstellingen? Het hoofddoel van de regionale samenwerking in de provincie Groningen is: Duurzame inzetbaarheid van personeel. Door middel van een regionaal mobiliteitscentrum willen de samenwerkende schoolbesturen het huidige en toekomstige personeel duurzaam in blijven zetten in de sector/regio, door vrijwillige instroom doorstroom uitstroom te stimuleren. Met als gevolg dat gedwongen ontslagen worden voorkomen en daardoor een beperkte instroom van personeel in de WW (minimaal 60 fte in twee jaar). Daarnaast beogen de samenwerkende schoolbesturen de volgende subdoelen te realiseren; De personele effecten van krimp in kwalitatieve en kwantitatieve zin opvangen door middel van bestuurlijke regionale samenwerking. De kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van de samenwerkende schoolbesturen vergroten in een krimpregio (herverdeling van personeel). De personele gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs betrekken bij regionale samenwerking. 3. Waarom doen we dit? Vanaf de zomer 2013 zijn de schoolbesturen in de provincie Groningen met elkaar in gesprek om samen te werken op het gebied van personeel. Er heeft een kwalitatief (Rapport Stromend Water ) en kwantitatief (Rapport Vlekkenplan ) onderzoek plaatsgevonden. In het Vlekkenplan is cijfermatig in kaart gebracht hoe de leerlingontwikkeling de komende jaren eruitziet en wat de effecten zijn voor het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal

3 SECTORPLAN PO 3 onderwijs in de provincie Groningen. Deze effecten zijn onder meer: beperkte instroom van jong personeel, beperkte mobiliteit, innovatie en kwaliteit staan onder druk en ontstaan extra kosten in verband met de inzet van tijdelijk personeel (payroll). In het rapport Stromend Water is inzichtelijk gemaakt waar de individuele schoolbesturen kansen zien om samen te werken. De meerwaarde van samenwerking wordt gezien bij de thema s duurzame inzetbaarheid van personeel, stimuleren van vrijwillige mobiliteit, werkzekerheid en werkgelegenheid, openstellen van vacatures, instellen van een flexpool, systeem van personeelsplanning en een mobiliteitscentrum. Uit gegevens van de provincie Groningen blijkt dat in een groot gedeelte van de provincie Groningen sprake is van een bevolkingsdaling. Deze daling heeft gevolgen voor het onderwijs. De deelnemende schoolbesturen ervaren (bijna) allemaal een daling van het leerlingenaantal. Enkele schoolbesturen kennen een lichte stijging van het leerlingenaantal. De provincie Groningen behoort samen met de provincies Limburg en Zeeland tot de grootste krimpregio s van Nederland. Deze bevolkingskrimp heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau (daling) en het economisch perspectief (waardeverlies). In de (landelijke) politiek wordt gesproken over een forse leerlingenkrimp in de provincie Groningen. De provincie Groningen kent drie krimpgebieden: Gemeente De Marne Regio Eemsdelta Regio Oost-Groningen Figuur 1. Krimpgebieden provincie Groningen Conclusie Vlekkenplan Uit het Vlekkenplan kan worden geconcludeerd dat naast het verlies van werkgelegenheid er een aantal neveneffecten ontstaan als gevolg van de krimp: geen instroom van jong personeel; geen tot beperkte mobiliteit van het personeel;

4 SECTORPLAN PO 4 door samenvoeging van groepen worden er andere eisen aan de groepsleerkrachten gesteld; beperkte innovatie en kwaliteitsverlies door een vast personeelsbestand; het maken van extra kosten in verband met de inhuur van tijdelijk personeel. Leerlingprognoses Bron: scenariomodel PO TOTAAL Afname Leerlingprognoses Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt okt * Formatieprognoses Bron: scenariomodel PO Fte directie Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt ,5 23,5 22, ,1 9,8 9,5 9,2 8, ,9 8,5 8,2 7,8 7, ,1 23,2 21,8 20,8 20, ,8 1,9 1,9 1,8 1, * ,7 8,5 8, ,5 6,4 6,4 6,4 6, ,6 2,4 2,2 2,1 1, ,8 15, ,1 14,7 14,5 14,3 14, ,8 10,3 9,9 9, ,1 14,2 13,6 13,1 12,5 TOTAAL 144,5 139,4 135,1 131,1 127,3 AFNAME -5,1-4,3-4 -3,8

5 SECTORPLAN PO 5 TOTAAL 1206,2 1164,1 1131,6 1100, AFNAME -42,1-32,5-31,1-31,5 Fte OP Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt ,5 164,9 161,2 156,3 150, ,9 78,1 75,8 73, ,3 105,8 102,6 98,1 94, ,7 151,6 144,4 139,5 136, ,5 23,4 22,7 22,5 21, * ,4 78,2 75,6 72,7 69, ,1 60,3 59,1 58,3 56, ,3 12,7 11,8 11,2 10, ,7 138,8 139,3 141,7 142, ,7 117,1 114,9 113,1 111, ,7 110,7 107,1 101, ,4 122,5 117,1 112,4 107 Fte OOP Bestuursnummer 1 okt okt okt okt okt , ,6 35,6 33, ,9 6,7 6,5 6,5 6, ,9 3,8 3,9 3,7 3, ,1 5,8 5,2 4,9 4, ,5 2,6 2,5 2,5 2, * ,6 11,7 11,1 10,8 10, ,6 1,5 1,4 1,3 1, ,8 24,6 24,7 24, ,9 16,6 16,5 16,5 16, ,7 5,5 5,3 5 4, ,5 6,1 5,8 5,5 5,2 TOTAAL 129,2 124,9 121,5 117,2 113,1 AFNAME -4,3-3,4-4,3-4,1 *RENN RENN4 staat niet in het Scenariomodel PO, hieronder is een verwachting in terugloop in FPE op basis van eigen gegevens van RENN4 (zij beschikken niet over een onderscheid tussen OP,OOP en Directie). TOTAAL FPE RENN4 1 okt okt okt okt okt Totaal 390,7 382,5 373,8 373,2 371,2 Afname -8,2-8,7-0,6-2

6 SECTORPLAN PO 6 TOTAAL FPE RENN4 (na fusie) 1 okt okt okt okt Totaal 431, ,17 418,42 Afname -9,63-0,83-2,75 Daarnaast heeft RENN4 nog een afdeling genaamd SENSOR. De formatie van (voormalig) SENSOR is lastig te plannen in het kader van de tripartiete-overeenkomst. Per juli 2015 worden alle personeelsleden van SENSOR in het RDDF geplaatst. In januari jl. was de formatie als volgt: Er wordt wel verwacht dat niet alle medewerkers na 1 augustus 2016 in de WW terecht komen. Een aantal fte zal binnen het samenwerkingsverband aan het werk gaan en het is mogelijk dat een gedeelte een plek krijgt binnen het RTC Groningen. TOTAAL FTE SCHOOLBESTUREN 1 okt okt okt okt okt Totaal 1479,9 1428,4 1388,2 1348,8 1309,4 Afname -51,5-40,2-39,4-39,4 In bijlage 1 is een berekening opgenomen (nulmeting) waaruit blijkt dat er meer dan 60 fte terugloop is in de aankomende twee jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO (berekening gemaakt door Infinite BV). Daarbij komt nog de 40 FPE van RENN4 per 1 juli Er is geen overzicht van het aantal fte die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, omdat er vanuit wordt gegaan dat de pensionering leidt tot vacatureruimte die binnen het samenwerkingsverband ingezet kan worden om tot de beperkte instroom van mensen in de WW te komen.

7 SECTORPLAN PO 7 4. Wat gaan we samen doen? Personeel in Perspectief bestaat in de beginfase uit een flexpool en een mobiliteitscentrum. In de startfase worden alle plannen gemaakt en onderzoek gedaan naar onder anderen de rechtsvorm en begeleiding van een externe partij. In de aanjaagfase zijn de keuzes gemaakt en wordt Personeel in Perspectief geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Flexpool Een flexpool biedt mogelijkheden om personeel in- en door te laten stromen en heeft als doel de vacatures in een organisatie op te vangen. Een flexpool bestaat uit een vaste en flexibele schil. Personeel in de vaste schil heeft een vaste benoeming en kan via detachering bij alle samenwerkende scholen worden ingezet. Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers met ervaring of medewerkers die buiten de eigen school willen kijken zijn. In de flexibele schil is personeel beschikbaar op basis van vrijwilligheid. Het personeel uit de flexpool is flexibel bij de deelnemende schoolbesturen inzetbaar. Ook is in de flexpool ruimte voor de instroom van jong talent. Jong talent kan via de flexpool instromen op een (kort) tijdelijke vacature. Hierbij is het streven om jong talent na 1 of 2 jaar bij gebleken geschiktheid een vaste benoeming aan te bieden. Wanneer voldoende besturen samenwerken dan kan de flexpool veel werkgelegenheid bieden. Rekensom: het gemiddelde ziektepercentage in het Primair Onderwijs in Nederland bedraagt jaarlijks zo n 6%. Als de gezamenlijke besturen 1500 fte personeel vertegenwoordigen dan gaat het hier om een vervangingsvraag van 6% van 1500 fte: dat is 90 fte. In werkelijkheid zal de flexpool groter zijn omdat ook vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof en andere tijdelijke vacatures via de flexpool kunnen worden vervuld. De flexpool zal vanaf 1 augustus 2015 volledig operationeel zijn. Uitbesteding flexpool Er is gekozen om de uitvoering en inrichting van de flexpool (deels) uit te besteden aan een externe partij. Er zijn veel bedrijven die jarenlange ervaring hebben met flexpools. Om de flexpool vakkundig, adequaat en snel op te zetten en uit te voeren is het voor de schoolbesturen van belang om externe expertise in te schakelen. Er zijn offertes opgevraagd bij drie partijen. Met alle drie de partijen zijn gesprekken gevoerd. De keuze is gemaakt voor SLIM (beheer flexpool) en Onderwijsbureau Meppel (OBM financiën en administratie). In bijlage 2 is de offerte van deze externe partij toegevoegd (deze is nog niet ondertekend, dit zal gebeuren na oprichting van de rechtsvorm). Ook zijn deze kosten in de begroting opgenomen.

8 SECTORPLAN PO 8 Medewerkers huidige schoolbesturen Deelnemende schoolbesturen hebben medewerkers in dienst die momenteel de vervanging regelen en organiseren. Bij SLIM en OBM is nadrukkelijk aangegeven dat deze medewerkers een plaats dienen te krijgen bij de uitvoering van de flexpool, zodat deze mensen niet worden ontslagen. Borgen van kwaliteit De kwaliteit van Personeel in Perspectief is erg belangrijk. Om deze kwaliteit te waarborgen zal het personeel in de flexpool zorgvuldig worden geselecteerd op basis van een vastgesteld profiel. Het doel is goed gekwalificeerde personeelsleden in te zetten voor de (kort tijdelijke) vacatures. Om deze kwaliteit te borgen heeft ieder personeelslid een bekwaamheidsdossier. Daarnaast hanteert elk schoolbestuur een gedegen HRM-cyclus. Om de kwaliteit te borgen zal samen met de HRM-medewerkers van de deelnemende besturen worden nagedacht over een goed en praktische organisatie met oog voor de regionale invulling. Samenwerking besturen en SLIM/OBM Om de kwaliteit te borgen en de samenwerking soepel te laten verlopen tussen de schoolbesturen en SLIM/OBM wordt een coördinator aangesteld voor de flexpool (geschatte omvang van 0,5 fte; schaal 8 tot 10). De coördinator bewaakt de kwaliteit en zorgt voor de communicatie tussen de schoolbesturen en SLIM/OBM. Dit zal met name noodzakelijk in de opstartfase van de flexpool. Daarna kan deze coördinator ook werkzaamheden gaan verrichten voor het mobiliteitscentrum. Activiteiten opzetten flexpool De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om de flexpool te ontwikkelen: - Zie offerte SLIM/OBM. - Ontwikkelen van een format voor het selecteren van personeel voor de flexpool. - Opstellen van spelregels flexpool. - Inventariseren huidige vervangingscoördinatoren schoolbesturen. Hier worden individuele gesprekken gevoerd, om te bespreken op welke wijze deze medewerkers een functie kunnen krijgen binnen de flexpool. - Selectieprocedure coördinator flexpool. Mobiliteitscentrum Naast de motivatie om een flexpool op te zetten, vinden de schoolbesturen het ook belangrijk dat medewerkers meer worden gestimuleerd om te veranderen van school of werkomgeving. In dit kader wordt een mobiliteitscentrum ontwikkeld. De mate van succes van het mobiliteitsbeleid hangt af van waar het accent op wordt gelegd. Het doel in de provincie Groningen is het opzetten van een actief en stimulerend mobiliteitsbeleid, waarbij de focus wordt gelegd op vrijwillige mobiliteit, hierdoor hebben medewerkers zelf de keuze om van werkplek te veranderen. Het doel van vrijwillige mobiliteit is om de kwaliteit van het onderwijs (via gerichte loopbaanontwikkeling) te verbeteren en om de druk op de gedwongen mobiliteit (verplichte overplaatsing) weg te nemen. Indien mobiliteit als een algemeen erkend

9 SECTORPLAN PO 9 instrument van personeelsbeleid wordt gezien en als zodanig wordt gestimuleerd, dan zal er telkens ruimte en beweging ontstaan. Het mobiliteitscentrum zal begin van het schooljaar worden ontwikkeld, waarbij het streven is om vanaf januari 2016 operationeel te zijn. Het mobiliteitscentrum; - is het meldpunt van vacatures; - beheert een database met kandidaten voor vacatures; - begeleidt medewerkers naar ander werk (eventueel ook in andere sectoren); - onderhoudt contacten met andere sectoren en Noorderlink; - verzorgt loopbaanbegeleiding; - organiseert (vrijwillige) mobiliteit bevorderende initiatieven (bijvoorbeeld mobiliteitsmarkt, inloopdagen en voorlichting aan teams en directie). Door samen een mobiliteitscentrum op te zetten ontstaan er meer mogelijkheden voor vrijwillige mobiliteit, aangezien het ook mogelijk is om van organisatie/schoolbestuur te veranderen. Daarnaast kan op deze wijze de expertise van de verschillende schoolbesturen worden gebundeld. Bovenstaande beschrijving van het mobiliteitscentrum is het startpunt en kan worden gezien als een groeimodel. In de operationele fase zal de dienstverlening steeds verder worden uitgebreid afhankelijk van de vraag. Om bovenstaande aspecten te faciliteren is er een website waarop schoolbesturen vacatures kunnen melden en kandidaten zich kunnen inschrijven die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Daarnaast zorgt het mobiliteitscentrum voor ondersteuning aan schoolbesturen en scholen om vrijwillige mobiliteit te bevorderen. Om dit uit te kunnen voeren is in de opstartfase een coördinator (geschatte omvang van 0,5 fte; schaal 8 tot 10) werkzaam op het mobiliteitscentrum om de website te onderhouden, vacatures te verzamelen, gesprekken te voeren met kandidaten die zich aanmelden voor (vrijwillige) mobiliteit en te zorgen voor het maken van matches bij vervangingssituaties tussen werkgever en medewerker. Activiteiten opzetten mobiliteitscentrum De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om het mobiliteitscentrum te ontwikkelen: - Opzetten van een website. - Opstellen van spelregels omtrent het melden en plaatsen van vacatures bij het mobiliteitscentrum - Bijeenkomst(en) voor HRM-medewerkers om samen vorm te geven aan het mobiliteitscentrum (o.a. diensten, reglement, datum open stellen van vacatures, etc.) - Voorlichting over het mobiliteitscentrum bij alle schoolbesturen door coördinator / projectleider.

10 SECTORPLAN PO 10 Projectleider en klein comité De projectleider zal de aankomende twee jaar nog werkzaam zijn voor Personeel in Perspectief. De projectleider van RTC Groningen is Gerard Weitenberg (VCPO Noord- Groningen). Zijn rol is het aansturen en verder ontwikkelen van Personeel in Perspectief. Daarnaast vormt de projectleider samen met de regio-ondersteuner (Hanneke Oosting) en een HRM-medewerker (Els van der Kwast) van één van de schoolbesturen het klein comité. Het klein comité ontwikkelt Personeel in Perspectief in de periode vanaf november 2014 tot en met januari De werkzaamheden bestaat o.a. uit het voeren van gesprekken met SLIM/OBM, organiseren van HRMbijeenkomsten, opstellen projectplan, ontwikkelen flexpool en mobiliteitscentrum, opstellen overige rapportages, communicatie naar alle schoolbesturen, etc. Rechtsvorm De rechtsvorm van Personeel in Perspectief is een coöperatie. Aan een jurist is de vraag voorgelegd welke rechtsvorm het beste bij Personeel in Perspectief past. De jurist heeft hierover een notitie opgesteld waaruit kan worden geconcludeerd dat een coöperatieve vereniging het beste aansluit bij de wensen van Personeel in Perspectief. Het voordeel van de coöperatieve vereniging is de directe betrokkenheid en zeggenschap van de leden: het is werkelijk samen werken in een afzonderlijke rechtspersoon. Keerzijde is dat aan die betrokkenheid (financiële) consequenties kunnen zitten (bijvoorbeeld contributieplicht). Na goedkeuring van het projectplan zal de rechtsvorm worden uitgewerkt (o.a. statuten, stuurgroep/bestuur, ALV, contributie, etc.). 5. Hoe geven we dit vorm en in welke fase? Wat zijn de go/nogo momenten? Planfase De planfase is medio november 2014 gestart. In deze fase is Personeel in Perspectief verder uitgewerkt. Er is onderzoek verricht met ondersteuning van een jurist over de gekozen rechtsvorm. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met drie verschillende partijen voor de (deels) uitbesteding van Personeel in Perspectief en is een geschikte partij gekozen. De startfase wordt afgerond met dit projectplan. Na goedkeuring van dit projectplan zal Personeel in Perspectief overgaan naar de startfase. Medio november 2014 hebben alle beoogde samenwerkende schoolbesturen documenten ter instemming van de GMR ontvangen. Na schriftelijke instemming van de GMR van een schoolbestuur, is deelname aan de startfase definitief. Er zal worden overgegaan naar de startfase bij voldoende deelname van schoolbesturen. Dat wil zeggen schoolbesturen die gezamenlijk minimaal 1500 fte in dienst hebben en die gezamenlijk 60 fte gedwongen ontslagen kunnen voorkomen en daardoor een beperkte instroom van personeel in de WW. In hoofdstuk 3 van dit projectplan is de nulmeting opgenomen, op basis van deze berekening is de 60 fte vastgesteld (nulmeting). Startfase De startfase zal definitief starten na goedkeuring van dit projectplan. Het doel is om vanaf aankomend schooljaar ( ) operationeel te zijn, om uiterlijk per 1

11 SECTORPLAN PO 11 augustus te starten met de aanjaagfase. In de startfase zal Personeel in Perspectief verder worden ingericht. Zodra de genoemde activiteiten uit dit projectplan ingericht zijn zal worden overgegaan naar de aanjaagfase. In de startfase wordt de rechtsvorm ingericht, contracten ondertekend (huidige offerte SLIM Personeelsbemiddeling dient nog te worden ondertekend) en worden bijeenkomsten georganiseerd met HRM medewerkers en financiële medewerkers van de deelnemende schoolbesturen. Gedurende de startfase zal de externe partij de hele infrastructuur omtrent de flexpool ontwikkelen en implementeren. De projectorganisatie in de huidige vorm (projectleider, stuurgroep en klein comité) zal in deze fase blijven bestaan. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen goed worden gevolgd en eventueel bijgesteld, zodat de kwaliteit van de start van Personeel in Perspectief kan worden geborgd. Aanjaagfase De aanjaagfase start uiterlijk 1 augustus In de aanjaagfase zullen alle beschreven activiteiten en plannen uit dit projectplan worden uitgevoerd. Deze fase eindigt uiterlijk op 1 maart 2016, waarna wederom een meting zal plaatsvinden of de 30 fte (eerste jaar) werkgelegenheid is gerealiseerd. Indien dit het geval is dan is er wederom voldoende draagvlak om Personeel in Perspectief duurzaam voort te zetten. Consolidatiefase De consolidatiefase is de periode waarin de deelnemende schoolbesturen het centrum evalueren en borgen. Deze periode zal starten vanaf 1 maart 2016 en eindigt met door stuurgroep goedgekeurd evaluatierapport en einddeclaratie (het rapport dient voor 31 maart 2016 ingediend te zijn). Daarna wordt de totale subsidie vastgesteld door de stuurgroep en de Minister van SZW. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling tonen de schoolbesturen aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de bij de betreffende fase aan de subsidie verbonden verplichtingen en leggen de schoolbesturen rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten. Uiteraard zal na 1 maart 2016 Personeel in Perspectief worden voortgezet (minimaal vier jaar). 6. Wat zijn de randvoorwaarden? De deelnemende besturen zijn bereid om zowel geld als menskracht te investeren in Personeel in Perspectief. De GMR heeft instemming verleend met Personeel in Perspectief door middel van een schriftelijke verklaring. De bestuurders van de deelnemende schoolbesturen hebben kennis van dit projectplan en gaan akkoord met de inhoud van dit projectplan. Daarnaast dragen zij het belang van Personeel in Perspectief uit naar alle medewerkers van hun organisaties. Gedurende het project worden er meerdere momenten belegd voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Van alle deelnemende schoolbesturen wordt verwacht dat zij zijn vertegenwoordigd in deze bijeenkomsten en hierbij hun inbreng en inzet tonen. 7. Begroting In bijlage 3 bij dit projectplan is de begroting opgenomen voor dit project. In de begroting is een onderscheid gemaakt tussen kosten die subsidiabel zijn en welke kosten voor eigen rekening komen van de schoolbesturen. Er wordt gewerkt in een

12 SECTORPLAN PO 12 coöperatie. In de statuten wordt de coöperatie verder uitgewerkt in samenwerking met een jurist. Hier wordt ook opgenomen hoe hoog de contributie is van de deelnemende schoolbesturen, waardoor na ondersteuning vanuit het Sectorplan PO Personeel in Perspectief wordt geborgd. Er zal een berekening van de contributie worden gemaakt op basis van het aantal fte of het aantal leerlingen per schoolbestuur (deze keuze wordt in een later stadium vastgesteld). Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: - De begroting is de financiële vertaling van het projectplan. - De begroting bevat een meerjarenperspectief, dat antwoord moet geven op de vraag of de plannen ook na de subsidieperiode levensvatbaar blijven. - Fasering: o Tot 1 augustus 2015: inrichten flexpool o 1 augustus 2015: start flexpool o Vanaf 1 augustus 2015: inrichten mobiliteitscentrum o Rond 1 januari 2016: kick-off mobiliteitscentrum - Inzet van personeel van de deelnemende schoolbesturen: alleen de mensen die structureel voor het RTC werken, worden in de begroting meegenomen. Overige inzet zou anders ook zijn gedaan. Uren van bijvoorbeeld het deelnemen aan netwerken zijn voor rekening van de schoolbesturen en worden niet begroot. - Huisvestingskosten worden niet begroot, er wordt vanuit gegaan dat personeel gehuisvest kan worden bij een van de deelnemende schoolbesturen. - De invulling van het mobiliteitscentrum is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Daarom worden hier nog geen bedragen opgenomen. - Over de invulling van de Van werk naar werk trajecten is nog niets besloten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat in de eerste twee jaren geen de subsidienorm niet wordt overschreden. Voor de subsidietoekenning zal dit waarschijnlijk niet voldoende zijn: dan is meer onderbouwing gewenst. 8. Evaluatie en Borging In de uitwerking per fase is de evaluatie en borging ook opgenomen. Er zal een rechtsvorm (coöperatie) worden opgezet. In de statuten en reglement zal de borging van RTC Groningen ook worden opgenomen. 9. Tot stand komen projectplan Dit projectplan is in overleg met de deelnemende schoolbesturen opgesteld. De stuurgroep (delegatie deelnemende besturen) heeft hiervoor het nodige voorwerk verricht. In deze stuurgroep heeft vanaf de beginfase de regiobestuurder van de AOB deelgenomen. De AOB is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit projectplan.

13 SECTORPLAN PO Gegevens regio Gegevens aanvragende schoolbesturen Statutaire namen schoolbestuur 1. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 2. Regionaal Expertisecentrum Noord- Nederland 3. Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 4. Openbaar Primair Onderwijs Slochteren 5. Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer 6. Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 7. Vereniging Christelijk Onderwijs Haren Bestuursnummer Directeur Dhr. G. Meijer Delfzijl Vestigingsplaat s Dhr. L. de Boom Groningen Dhr. S. van der Wal Dhr. E. Okken / Dhr. A. Roek Winsum Slochteren Dhr. C. Westerholt Ten Boer Dhr. D. Henderikse Loppersum Dhr. K. Bouma Haren 8. Penta Primair Dhr. J. Heddema Grotegast 9. Schoolbestuur Lauwers en Eems Dhr. H. Krol Warffum 10. Stichting Fidarda Dhr. J. van Meekeren 11. Openbaar basisonderwijs gemeente Hoogezand Sappemeer 12. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Oude Pekela Mevr. M. Bakker Hoogezand Sappemeer Dhr. A. Eising Noordenveld 13. Stichting Westerwijs Gerrit Rotman Marum Per schoolbestuur is een lijst van brinnummers toegevoegd in bijlage 4. A) Gegevens van contactpersoon (Alle correspondentie verloopt via deze contactpersoon) De kosten van de contactpersoon komen in aanmerking voor subsidie mits er een addendum hierover aan zijn arbeidsovereenkomst is toegevoegd. Dhr. Weitenberg B) Voorletters G. Achternaam Functie Weitenberg Projectleider RTC Groningen HR-adviseur Organisatienaam VCPO Noord-Groningen Postbus Postbus 74

14 SECTORPLAN PO 14 Postcode en Plaats adres 9950 AB Winsum Telefoonnummer Mobiele nummer C) Financiën D) IBAN-nummer NL34 RABO Naam rekeninghouder (schoolbestuur) Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)* Vooralsnog is dit VCOG, aangezien zij het afgelopen ander half jaar de financiën hebben geregeld. Doordat zij niet in dit projectplan meedoen, is het mogelijk dat een ander schoolbestuur de financiën zal verzorgen of dat dit wordt ondergebracht in de rechtsvorm. E) Periode Projectplan (minimaal 4 jaar) F) Startdatum Projectplan Februari 2015 Einddatum Projectplan Februari 2019 G) Ondergetekenden, die bevoegd zijn in en buiten rechte de deelnemende schoolbesturen te vertegenwoordigen, verklaren het volgende: H) 1. Zij zijn voornemens als samenwerkingspartners gezamenlijk een regionaal transfercentrum op te richten, als bedoeld in de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO. 2. Zij verbinden zich aan de in dit projectplan opgenomen doelstellingen rond beperking van instroom in de WW van mensen, in dienst van de deelnemende schoolbesturen. 3. Zij zetten zich in dit te bereiken op de wijze als in dit projectplan uitgewerkt en met de daarbij vermelde middelen. 4. Zij hebben dit plan afgestemd met de werknemersorganisaties. 5. Zij hebben kennis genomen van de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO en verklaren dat indien en voor zover zij gebruik maken van subsidies ingevolge deze Regeling, zij de daaraan in de subsidieregeling verbonden voorwaarden accepteren. 6. Zij werken mee aan de monitoring en effectmeting vanuit de landelijke projectorganisatie. 7.

15 SECTORPLAN PO 15 I) Ondertekening schoolbesturen (zie bijlage 5) J) Naam bevoegd gezag Naam ondertekenaar Handtekening 1. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier 2. Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland 3. Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 4. Openbaar Primair Onderwijs Slochteren 5. Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer 6. Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 7. Vereniging Christelijk Onderwijs Haren 8. Penta Primair 9. Schoolbestuur Lauwers en Eems 10. Stichting Fidarda 11. Openbaar basisonderwijs gemeente Hoogezand Sappemeer 12. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

RTC, samenwerking en medezeggenschap

RTC, samenwerking en medezeggenschap RTC, samenwerking en medezeggenschap Hayo Bohlken Rayonbestuurder Algemene Onderwijsbond Onderwerpen Oprichting Regionale Transfercentra Voor- en nadelen RTC Personeelsbeleid RTC Medezeggenschap bij toetreding/opstart

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Ondersteuning door samen te werken Samen aan de slag voor het onderwijs van

Nadere informatie

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Format projectplan tranche 2018-2019... Indienen voor 1 februari 2018 Op www.voion.nl vindt u informatie over de voorwaarden van

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM

PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM Zeeland. 1. Wat is onze missie en Visie De samenwerkende schoolbesturen van het Transfercentrum Zeeland ( verder te noemen TCOZ) willen actief werken aan het behouden

Nadere informatie

Brochure voor schoolbesturen

Brochure voor schoolbesturen Brochure voor schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rotterdam Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen

Nadere informatie

PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE)

PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE) PROJECTPLAN TRANSFERCENTRUM ONDERWIJSPERSONEEL DRENTHE (TOP-DRENTHE) Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Zonder collectiviteit is het ieder voor zich. Wat daar van komt, weten we: Weinig goeds

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Brochure voor Schoolbesturen

Brochure voor Schoolbesturen Brochure voor Schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen Het

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21461 29 juli 2014 Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs Het bestuur

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Overzicht workshops 1. Op reis door het handboek RTC, wat is het en hoe werkt het? 2. RTC in de praktijk

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM. Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM. Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM Projectplan RTC Midden Brabant 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting... 3 2. Wat zijn onze ambities?... 4 3. Wat zijn onze doelstellingen?... 5 4. Waarom

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 1. PRAKTISCHE GEGEVENS 2.1 GEGEVENS HOOFDCONTACTPERSOON Vul hier ontbrekende, aanvullende of afwijkende gegevens in Voornaam* Tussenvoegsel

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

SECTORPLAN PO. Colofon. Mei 2016 Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds

SECTORPLAN PO. Colofon. Mei 2016 Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds Colofon Mei 2016 Uitgever: Onderzoek: Uitvoerders sectorplan PO Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds en Vervangingsfonds Ecorys Dr. Sjerp van der Ploeg Linda Dominguez Alvarez MSc Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie PO Platform Kwaliteit & Innovatie Postbus 162 3440 AD WOERDEN BESTEMD VOOR: Besturen in het Primair Onderwijs (BaO en SBO) Woerden, Kenmerk: 23 april 2008 PPKI-08-026/JvdP-GS/Wee/ree Onderwerp: Subsidieregeling

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Antonius. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten

Nadere informatie

REGIONALE TRANSFERCENTRA. Samenwerken voor goed werkgeverschap

REGIONALE TRANSFERCENTRA. Samenwerken voor goed werkgeverschap REGIONALE TRANSFERCENTRA Samenwerken voor goed werkgeverschap Deelname aan het RTC verruimt mijn blik. Ik ontdek meer mogelijk heden voor de mobiliteit van mijn personeel. Marcel Hermens, Zeister Schoolvereeniging

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Bijlage: Bovenschoolse Stichtingen

Bijlage: Bovenschoolse Stichtingen Bijlage: Bovenschoolse Stichtingen Deze bijlage hoort bij het onderzoeksrapport Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen 1. In dit rapport werd het advies gegeven om, naast de gegevens per gemeente, ook

Nadere informatie

De partijen, Zijn van mening dat, Komen de partijen de volgende doelstellingen overeen:

De partijen, Zijn van mening dat, Komen de partijen de volgende doelstellingen overeen: 2 juli 2012 Ieder kind verdient goed onderwijs en daarom zetten wij ons ook de komende jaren gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat goed onderwijs breed aangeboden wordt in de provincie Groningen. We streven

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita

brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita brochure Transvita voor schoolbesturen Transvita Transvita samen vitaal door verandering Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Midden Nederland, die zich

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

FAQ Startende leraren

FAQ Startende leraren FAQ Startende leraren Vraag 1 Waarom mag je maximaal drie jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor Vierslagleren? 2 Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Convenant. Behoud pasafgestudeerde leraren

Convenant. Behoud pasafgestudeerde leraren Convenant Behoud pasafgestudeerde leraren Partijen 1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria J.A. van der Hoeven, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de minister; 2. De schoolbesturen

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland 2015-2022 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA Projectplan Transvita 200415 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting 2 Wat is onze missie en visie? 3 Wat zijn onze doelstellingen? 4 Waarom doen we

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016 Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie Fase 3 Augustus /augustus 2016 Sjoerd Sol/Adrie Bolijn 30-10- 1. Inleiding Het communicatieplan beschrijft op hoofdlijnen de communicatiestrategie

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 23 februari 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016

faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016 faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016 Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting 2 Inleiding Deze nulmeting binnen

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit

Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Uitvoeringsnotitie vrijwillige mobiliteit Versie 14-10-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onze visie op mobiliteit... 4 3. Doelstellingen van

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 15 maart 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van duurzame

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren 217-22 1. TOELICHTING Welkom bij Mijn Fonds. U kunt hier een subsidieaanvraag doen voor Impuls Muziekonderwijs. De regeling Basis voor de beoordeling

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Convenant Samenwerkingspartners: Volgt opsomming van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Overwegende: a. dat als gevolg van grote internationale migratiestromen vanaf 2014 een sterke groei is opgetreden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN. : Harm Jan Urbach. : Metrium. : ter verspreiding AUTEUR(S)

NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN. : Harm Jan Urbach. : Metrium. : ter verspreiding AUTEUR(S) NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN AUTEUR(S) : Harm Jan Urbach BESTANDSNAAM : notitie samenwerkingsscholen VNG.docx VERSIE : 1.0 BRON : Metrium STATUS : ter verspreiding DOCUMENTDATUM : 20 juni

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie