Ambitieus FM als krachtig strategisch instrument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieus FM als krachtig strategisch instrument"

Transcriptie

1

2 INTEGRATED FM BEST IN CLASS FM Integrated Facility Management BHP Billiton op weg naar Best in Class Restaurant Noordzee is het interne bedrijfsrestaurant waar medewerkers en gasten van BHP Billiton dagelijks een vers bereide lunch kunnen genieten. Ambitieus FM als krachtig strategisch instrument BHP Billiton, s werelds grootste handelsmaatschappij in grondstoffen, was negen jaar geleden een voorloper met de beslissing om haar facility management volledig te gaan outsourcen. Ondanks een vliegende start kon de facilitaire aanbieder uiteindelijk onvoldoende meegroeien met de wensen van BHP Billiton. Na de overstap per 1 januari 2010 naar een nieuwe aanbieder van Integrated FM, D&B The Facility Group, lijkt de gewenste doorontwikkeling naar een Best In Class FM haalbaar. TEKST: Peter Bekkering Petra Groeneveld, hoofd Facility Management en Real Estate bij BHP Billiton voor de regio Europa, Afrika en de Amerika s, werd negen jaar geleden aangetrokken om een concept neer te zetten waarmee het bedrijf facility management volledig kon outsourcen. Daarbij had BHP Billiton nadrukkelijk de wens om FM tot onderdeel van de strategie van de onderneming te maken, met Nederland als pilot. Verhuizing Groeneveld: De invoering van Integrated FM viel destijds samen met de verhuizing van de Haagse vestiging van Mariahoeve naar het Laakkwartier, waarbij BHP Billiton omschakelde van traditionele huisvesting naar een open plan/open floor -omgeving. Het bedrijf wilde tegelijkertijd de services outsourcen, maar had nog geen strategie daarvoor bedacht. Wel wilde men de absolute specialisten uit de markt, om hen de verantwoordelijkheid te 16 Facility Management Magazine 191 juni 2011

3 BEST IN CLASS FM INTEGRATED FM kunnen geven over de uitwerking. Groeneveld en haar afdeling kregen vier maanden om dit proces georganiseerd te krijgen. We moesten ons afvragen: Wat willen we bereiken, welke servicelevels moeten er zijn en waar ga je mensen op aanspreken? Vanwege de omvang en de complexiteit van die opdracht hebben we het bureau Significant ingeschakeld. Rob Veeke, partner bij Significant, had in 2002 als consultant bij Price- WaterhouseCoopers al contacten met BHP Billiton. BHP Billiton wilde FM bij een externe partij onderbrengen. Wij kregen de opdracht hen te helpen om de juiste partij te vinden. BHP Billiton was destijds een pionier op het gebied van Integrated FM en outsourcen. Dat maakte de opdracht lastig, want de markt was er nog niet aan toe het door BHP Billiton gewenste niveau en concept te leveren. De HR-director van BHP Billiton zei daarop: Dan gaan we de markt maar ontwikkelen! Onder leiding van Significant werd een leverancier geselecteerd en een vliegende start gemaakt. Veeke: Ondanks de goede aanloop bleek na verloop van tijd toch dat het hoge niveau niet kon worden geleverd. Zo werden leveranciers onvoldoende aangestuurd om tot een eenduidige uitvoering van het concept te komen. Ook op gebieden als strategie en innovatie kon onvoldoende op de kwaliteiten van de partner worden geleund. Het gevolg hiervan was dat BHP Billiton zelf toch nog een aanzienlijke hoeveelheid tijd en energie aan facilitaire dienstverlening moest besteden. Hoge knip Omdat BHP Billiton ook op tactisch en strategisch niveau wilde samenwerken, gaf Groeneveld in 2010 Significant de opdracht mee te helpen zoeken naar een nieuwe aanbieder voor een Integrated FM-contract die hier invulling aan kon geven. Groeneveld: Daarnaast waren we bezig met een gecompliceerd verbouwingsproject, waarbij op conceptueel niveau nieuwe ideeën waren ontwikkeld over bedrijfscatering. Tijdens dat project zijn we voor het eerst in aanraking gekomen met D&B. De voortvarende manier waarop Astrid Meijer van D&B met name leveranciersmanagement aanpakte, en de steun die zij daarbij kreeg van haar backoffice, gaven ons vertrouwen en aanleiding om D&B te laten offreren voor het Integrated FM-contract. Volgens Groeneveld zijn de FMprocessen individueel niet lastig te managen, maar ligt de complexiteit daar waar de processen in elkaar grijpen, wat gebeurt bij Integrated FM. Hetzelfde geldt voor het daadwerkelijk nakomen van afspraken. Meijer: Ik zeg vaak: zolang we nog niet getrouwd zijn, beloven we elkaar de wereld; daarna zijn de wittebroodsweken echter razendsnel voorbij. Kwaliteitsniveau Bij de start van de samenwerking met D&B gaf BHP Billiton managing partner D&B de opdracht invulling te geven aan het kwaliteitsniveau dat we nu met elkaar hebben onderschreven. Groeneveld: Ik geloof dat 85 procent van FM operational excellence is; het op een verstandige manier inrichten van je processen en kijken waar je je processen kunt integreren met elkaar. Daarop moet je je leveranciers sturen. Om het ultieme de laatste 15 procent te bereiken heb je leveranciers nodig die daarbij ook nog zelf gaan nadenken over hun eigen werkveld en die de klant BHP Billiton in dit geval tot in de finesses begrijpen en daar adequaat mee weten om te gaan. Door D&B is dit laatste ondermeer ingevuld door een Integraal Facilitair Management Overleg met de big four subcontractors te houden: office cleaning & housekeeping, catering, security en reception & servicedesk. Meijer, als facility manager namens D&B eindverantwoordelijk voor de locaties Den Haag en Antwerpen: We overleggen een keer per maand met de accountverantwoordelijken van deze big four subcontractors. Dit levert eveneens een bijdrage aan het optimaliseren van de integrale dienstverlening. Groeneveld: Uiteindelijk gaat het om het complete plaatje. Een concreet voorbeeld: we kunnen een prima chef-kok in dienst nemen, maar wanneer deze wordt afgeblaft door een beveiligingsbeambte, heeft dat direct invloed op zijn prestaties. Dat is wat D&B goed begrijpt: die laatste 15 procent van facility management wordt bepaald door hoe de mensen zich gedragen binnen die processen. De gehele facilitaire organisatie moet in feite ambassadeur van je bedrijf zijn. Medewerkers moeten flexibel zijn en met de klant meebewegen. Die klantspecifieke benadering is uiteindelijk de kern van een Best in Classs Experience. Wat wij als FM binnen BHP Billiton willen bereiken is dat zowel bezoeker als medewerker aan het eind van de dag het gevoel heeft: ik werd onopvallend maar volledig ontzorgd vandaag, in een inspirerende omgeving, en door De laatste 15 procent van FM wordt bepaald door hoe de mensen zich gedragen Peter Bekkering is journalist voor Facility Management Magazine. service met een smile. Wij willen onze medewerkers een unieke omgeving bieden, herkenbaar en comfortabel. Waar ze niet worden gestoord, maar juist worden geïnspireerd. Om dat te bereiken moet je geen omkijken hebben naar de eerste 85 procent (de operational excellence ), zodat je je kunt focussen op de 15 procent die het verschil maakt. Groeneveld benadrukt dat excellente dienstverlening geen extra geld hoeft te kosten: Ik durf te zeggen dat ik met mijn aanpak van Integrated FM in vergelijking met vergelijkbare partijen op maximaal 70 procent van de kosten per medewerker zit. Kwaliteitstoename en kostenreductie Bij de start op 1 januari 2010 als managing partner van BHP Billiton nam D&B alle contracten met leve- Facility Management Magazine 191 juni

4 INTEGRATED FM BEST IN CLASS FM ranciers voor een halfjaar over, om zo de afweging te kunnen maken welke leverancier wel of niet binnen de aanpak paste en op welke terreinen de dienstverlening aangepast diende te worden. Meijer: Het criterium was: Past de leverancier bij BHP Billiton, maar ook bij D&B? Dat leidde tot een substantiële kwaliteitstoename en een kostenreductie van minimaal 20 procent. Groeneveld vult aan: Kostenreductie was nooit een uitgangspunt. Wel wilden we betalen naar geleverde kwaliteit. Verborgen opbrengsten accepteren we niet bij BHP Billiton. En D&B stelt zich net zo op richting de leveranciers. Veeke: BHP Billiton accepteert dat er een goede marge moet zijn, dat is de smeerolie van de samenwerking. Maar er moet wel een transparante prijsstelling zijn. In het contract met D&B is ook opgenomen dat BHP Billiton te allen tijde moet kunnen zien hoe een prijs tot stand is gekomen. Dat lijkt logisch, maar is niet normaal in de facilitaire wereld. Doordat D&B dezelfde filosofie hanteert naar haar leveranciers, krijg je een soort sociale controle in je systeem. Excellente dienstverlening hoeft geen extra geld te kosten Vertrouwen verdienen D&B is als managing partner voor BHP Billiton ook betrokken bij strategievorming en conceptontwikkeling. Dat was niet gemakkelijk, legt Groeneveld uit: Dit vergt een grote mate van vertrouwen, en gezien de ervaring uit het verleden moest D&B dit vertrouwen eerst verdienen. Maar daar zijn ze snel en goed in geslaagd. Veeke: Het is ook niet niks: als je Integrated FM volledig outsourcet, zeg je in feite: hier heb je mijn volledige FM-budget. In de samenwerking doet Meijer de tactische invulling op locatie en is er ondersteuning vanuit de backoffice (hoofdkantoor D&B) voor conceptontwikkeling, tendertrajecten en financiële zaken: Vanuit D&B zetten we op strategisch niveau op verschillende gebieden vakspecialisten in, bijvoorbeeld op het gebied van HR. Ons hele team zorgt ervoor dat de core values van Billiton in de hele facilitaire dienstverlening terugkomen. Groeneveld vult aan: Mijn eigen corecompetentie is vooral dat ik in staat ben om de organisatiestrategie van BHP Billiton te vertalen naar het vakgebied FM, maar ook dat ik weet waar mijn beperkingen liggen en wie ik daarvoor moet inschakelen. D&B trapt niet in een van de valkuilen van Integrated FM, zegt Veeke. We gaan er in ons vakgebied te veel vanuit dat alle competenties in een persoon verenigd moeten zijn. D&B maakt die fout niet, zij zet bewust vakspecialisten uit de backoffice in ter ondersteuning, afhankelijk van het vraagstuk dat speelt. Ook op locatie bij BHP Billiton worden door D&B op verschillende vakgebieden advertentie 18 Facility Management Magazine 191 juni 2011

5 BEST IN CLASS FM INTEGRATED FM de juiste personen ingezet. Zo is er naast Meijer onder meer een deputy manager, die met name verantwoordelijk is voor Health & Safety, een speerpunt voor BHP Billiton. Naarmate D&B meer vertrouwen verdient, verdwijnt Significant aanvankelijk nadrukkelijk aanwezig als strategisch partner van BHP Billiton steeds meer naar de achtergrond. Veeke: Het uiteindelijke doel is dat Significant aan het eind van dit 3,5- jarig contract, op 30 juni 2013, overbodig is geworden. Eerder mag ook. Een tweede pluspunt van D&B is volgens Groeneveld dat ze de bereidheid tonen en de ruimte geven aan mensen op locatie om te groeien. Ze zijn actief met het personeel bezig en Astrid leidt zelfs mensen binnen BHP Billiton op! Daarmee speelt D&B, net als Significant overigens, een belangrijke rol bij een van de uitgangspunten van BHP Billiton, namelijk kennisdeling. Valkuilen Groeneveld ziet als grootste valkuil van volledige outsourcing en Integrated FM dat je als klant de diensten geleverd krijgt die de leveranciers bereid zijn je aan te bieden. In plaats van dat het de diensten zijn waarom jij hebt gevraagd. Je wordt gestuurd door de beperkingen van leveranciers in plaats van door de mogelijkheden. Dat gevaar om als klant daarin mee te bewegen wordt nog versterkt door het feit dat FM nog te veel een door leveranciers gedomineerde markt is. Om ervoor te zorgen dat leveranciers de Best in Class Experience leveren, zoals BHP Billiton wenst, en dus ook handelen naar de core values van BHP Billiton, werkt D&B onder meer met performance measurement scorecards. BHP Billiton, Significant en D&B hebben samen geconcludeerd dat met name de inzet van ondernemende, innovatieve, maar vooral betrokken leveranciers en medewerkers leidt tot deze Best In Class FM. Daarnaast is er een strikte selectieprocedure. Meijer: Met name bij contracten met de big four wordt Significant nauw betrokken. Veeke: Daarbij hechten we een groot belang aan inkoop. Dat is een specifiek vakgebied, niet iets dat je er zomaar bij doet. Maar het belangrijkste is dat Van links naar rechts: Astrid Meijer, Petra Groeneveld en Rob Veeke. de (nieuwe) leveranciers meegaan in het concept dat we nastreven. We gaan alleen in zee met leveranciers die dat concept begrijpen en willen verrijken en kunnen realiseren. Maar ook daarna moet D&B scherp blijven. Meijer: Als je te veel ruimte laat ontstaan, wordt die gepakt. Je moet dus continu strak managen op datgene wat je minimaal vraagt. Want juist daarin schuilt ook een gevaar, aldus Meijer: In het eerste jaar van een samenwerking kun je best wel quick wins realiseren, maar het is nog vele malen lastiger om dat niveau vervolgens vast te houden en te verhogen. Een van de succesfactoren van de samenwerking tussen BHP Billiton, D&B en Significant is daarom volgens Meijer dat partijen zonodig onderling ook scherp kritiek kunnen leveren en elkaar permanent uitdagen. Groeneveld: Daarom hebben we aan het begin gezegd: we nemen zaken in het werk nooit persoonlijk en gaan lastige onderwerpen niet uit de weg. Veeke: Een valkuil is daarbij ook dat samenwerking te zeer afhangt van personen. Wij streven er daarom naar om de kwaliteit van de processen persoonsonafhankelijk te borgen. Groeneveld vult aan: Excellente dienstverlening is ook het waarborgen van continuïteit in alle geledingen. Een andere succesfactor is volgens Veeke dat Groeneveld als FM-verantwoordelijke bij BHP Billiton een duidelijke visie heeft op Integrated We gaan alleen in zee met leveranciers die ons concept willen verrijken FM: Te vaak zie je dat de integrale uitbesteding wordt ingezet met als primaire doelstelling om kosten te reduceren of de formatie te flexibiliseren (payrollreductie). Te weinig stellen organisaties zich de vraag of ze wel in staat zijn een fatsoenlijk opdrachtgever te zijn. Groeneveld: Ik zie kostenreductie en payroll als gevolgen, niet als vertrekpunt. Vertrekpunt is om Integrated FM 100 procent ondersteunend te laten zijn aan het primaire proces van de organisatie. Alleen dan kun je als facility manager een volwaardig gesprekspartner zijn voor de leiding van een bedrijf en alleen dan kom je ook tot een Best in Class resultaat. Facility Management Magazine 191 juni

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Vanwaar de keuze in 2007 om van een zelfgebouwd FMIS over te schakelen naar een professionele leverancier?

Vanwaar de keuze in 2007 om van een zelfgebouwd FMIS over te schakelen naar een professionele leverancier? INTERVIEW ANNEMIEKE PELS- MAARTENSE FMIS voor facility manager in grote organisatie onontbeerlijk Geen doel, maar tool Een facility manager van een organisatie met minimaal 350 kantoormedewerkers kan anno

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Uw ICT van morgen. NEH, de partner voor uw kantoorautomatisering

Uw ICT van morgen. NEH, de partner voor uw kantoorautomatisering Uw ICT van morgen NEH, de partner voor uw kantoorautomatisering Trust opens up new and unimagined possibilities. Robert C. Solomon Ontzorgen, dat is onze Corporatiebestuurders hebben de handen vol.

Nadere informatie

Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening

Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening 14 / Outsource Magazine / nr. 2-2008 Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening Uitbesteden van de opleidingsfunctie HR-outsourcing zet door. Na typisch administratieve processen kan nu

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

De performance manager

De performance manager Trefwoorden: Performance management Leidinggeven Samenwerken De juiste balans tussen kaders stellen en ruimte geven De performance manager Hoe zorg je er als manager voor dat mensen gemotiveerd aan de

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Aca de m Y M AG A ZI N E naja AR 20 0 6

Aca de m Y M AG A ZI N E naja AR 20 0 6 leiderschap & verandermanagement Het belangrijkste wat er in de twintigste eeuw door management tot stand werd gebracht is de vervijftigvoudiging van de productiviteit van de handarbeider in productiebedrijven.

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk Verbonden Magazine / Jaargang 3 / nummer 6 / VoorJaar 2011 Verbonden Telefonie over IP 3 face 2 face Michael Toornent, Product Specialist 7 Productnieuws Hosted Telefonie 8-9 Verbonden met de klant Van

Nadere informatie