Aantal per soort flexibel contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal per soort flexibel contract"

Transcriptie

1 Resultaten meldpunt flexwerken in het onderwijs Meldpunt flexwerken in het onderwijs Onderwijswerkgevers maken steeds meer gebruik van flexibele arbeidsrelaties om normale risico s af te wentelen op de werknemers. Dat heeft gevolgen voor de flexwerker die geen werkzekerheid heeft, zich niet kan ontwikkelen in een team, minder of geen scholingsrechten heeft en geconfronteerd wordt met ongelijke arbeidsvoorwaarden. Ook de vaste werknemers krijgen te maken met de extra werkdruk vanwege het steeds opnieuw inwerken van nieuwe collega s, de cao wordt uitgehold en pensioenregelingen komen onder druk. De AOb wil dat de positie van mensen met een flexibel contract in het onderwijs net zo goed is als die van de mensen met een vast contract. Om uit te zoeken tegen welke problemen flexwerkers aan lopen en om een beter beeld te krijgen van het aantal flexwerkers dat actief is in het onderwijs was tussen 9 september en 9 november een meldpunt geopend. Flexwerkers konden hier digitaal hun verhaal kwijt. Algemene resultaten Er is een groot aantal meldingen binnengekomen bij het meldpunt, bijna 400. Dit aantal is dusdanig dat het beeld dat uit de meldingen naar voren komt serieus genomen kan worden. Meer dan de helft van de meldingen (60%) komt uit de sector primair onderwijs, maar er zijn ook meldingen van flexwerkers die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs (15%), middelbaar beroepsonderwijs (12%) en het hoger onderwijs (6%). Naast de onderwijssectoren kwamen ook meldingen binnen van mensen die werkzaam zijn als ambulant begeleider, N1 en N2 taaldocent en docent speciaal onderwijs (7%). De verwachting was dat de meeste meldingen over tijdelijke contracten zouden gaan. Verrassend genoeg komen de meeste meldingen van mensen die op payrollbasis werken, bijna een op de drie meldingen betrof een payrollconstructie. Daarna volgt het tijdelijke contract (23%), vervanging via kortdurende contracten (14%) en oproepcontracten (10%). Aantal per soort flexibel contract Totaal Welke flexibele constructie aan de orde is, verschilt erg per onderwijssector. In de grootste onderwijssector met ook de meeste meldingen, primair onderwijs, ging het meestal over payroll en vervanging via kortdurende contracten. Bij het voortgezet onderwijs zien we een ander beeld. Daar werden de meeste meldingen gedaan over flexibele constructies, zoals tijdelijke contracten en tijdelijke contracten met uitzicht op vast. Payroll werd bij de sector vo bijna niet gemeld. Bij de onderwijssectoren mbo en hbo is het tijdelijke contract het meest favoriet. Zoals van te voren verwacht kwamen de meeste meldingen vanuit de groep starters in het onderwijs: bijna 60% is jonger dan 35 jaar. Opvallend is echter dat de groep 45 plus ook groot is. Een op de drie meldingen kwam van flexwerkers ouder dan 45 jaar. Het schrijnende van deze groep is dat het perspectief op een vaste baan nog kleiner is dan bij de groep starters.

2 Van de melders hebben 344 een functie als docent, 50 flexwerkers hebben een andere functie. Onder andere klasse-assistenten, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten en conciërges hebben gereageerd. Op basis van de gegevens van de meldingen is niet te zeggen dat flexwerken vooral voorkomt in de ondersteunende functies. Juist het tegenovergestelde komt naar voren. Onzekerheid Het grootste probleem dat bij bijna alle meldingen naar voren komt is de onzekerheid van werk. Heb ik volgende maand, komend half jaar, volgend jaar nog wel een baan en hoeveel inkomen heb ik dan? Ook geven mensen, op een enkeling na, aan dat ze niet vrijwillig kiezen voor een flexibel contract. Wat een van de melders treffend zegt: liever flexwerk dan geen werk. Dit geeft ook wel de schijn-keuzevrijheid aan die de flexwerkers in het onderwijs hebben. De onzekerheid die de mensen hebben over hun werk en inkomen in de toekomst duurt soms lang, bij sommigen meer dan 10 jaar. Vaak gaan ze van tijdelijk contract naar tijdelijk contract om na 3 jaar er 3 maanden uit te moeten, zodat de werkgever geen vast contract hoeft aan te bieden. Daarna begint de carrousel weer opnieuw. Dit werkt erg demotiverend en kan er toe leiden dat men, vaak met pijn in het hart, het onderwijs verlaat. Omdat ik al bijna zes jaar op tijdelijke contracten werk voel ik me erg onzeker richting de toekomst. Er is sprake van krimp in het onderwijs. Per loopt mijn contract weer af. Wat gaan ze doen? Ik vervang helaas al 10(!) jaar in het onderwijs. Ik vind het een geweldig vak, maar als flexwerker kunnen ze alles met je doen. Ik kan er een boek over volschrijven. Drie weken voor de zomervakantie kreeg ik te horen dat ik toch niet nodig was na de zomervakantie. Ik zou kunnen werken tot december. Ik had vier jaar op die school vervangen en kon nu zo gaan. Mijn uitkering stopte na de vakantie. Dat ik een gezin heb om te onderhouden daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Alle formaties op andere scholen waren al rond, tot op heden solliciteer ik nog druk na een nieuwe vervanging. Helaas weet ik niet of ik dit financieel nog lang kan volhouden, anders zal ik het onderwijs met pijn in het hart moeten verlaten. Kwaliteit onderwijs Het inzetten van steeds meer flexibele contracten door de onderwijswerkgevers heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Van de melders geeft 35% aan dat ze geen tijd hebben om zich goed voor te bereiden, daarnaast geeft 40% aan geen zeggenschap te hebben over de inhoud van het werk. Bijna de helft van de flexwerkers meldt dat zij niet in de gelegenheid zijn om een scholing te volgen via de werkgever. Naast de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt het continue gevoel van onzekerheid ook het zelfvertrouwen van de docenten. Een paar keer wordt het verwoord als zich voelen als wegwerpartikel. Ook zorgt het voor het gevoel dat men altijd nog meer moet presteren en nog beter zijn/haar best moet doen dan de collega s met een vast contract. Onderstaande citaten gaan over de gevolgen voor zelfvertrouwen en ontwikkeling als docent:

3 Dat ik hard werk, een goede leerkracht ben maar het schoolbestuur geen verplichtingen aan mij heeft en ik elk moment op straat kan worden gezet. Geen duidelijkheid over vast werk. Eigen klas en werkzaam binnen een team waar je bij hoort, zodat je kunt werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is waarvoor ik juf ben geworden. Je wilt de doorgaande leerlijnen waarborgen, maar dat is iets waar je voor je gevoel niet goed aan kunt werken als je korte periodes invalt. Aanvragen hypotheek bij de bank. Je hoort niet echt bij het schoolteam. Je bent invaller... geen leerkracht. Je voelt je niet gewaardeerd. Het draaideurprincipe betekent dat de teamgeest niet altijd op jou van toepassing is. Je moet veel meer je best doen om er bij te horen en volwaardig mee te draaien. Je kunt geen band met de klassen opbouwen, eigen opbouw in de lessen brengen, omdat je om de paar maanden andere klassen krijgt. Je moet zeer flexibel zijn, omdat je opdrachten/ klassen zeer wisselend zijn, je weinig inwerktijd krijgt, en net als je lekker draait, je weer op andere groepen of andere niveaus gezet kan worden. Ik voel me minder waard dan mijn collega's: Ik krijg geen opleidingen en heb iedere keer weer de onzekerheid of mijn contract verlengd wordt. Ik heb t gevoel dat ik beter moet presteren dan mijn collega's, anders lig ik eruit. Dat ik wisselend wordt ingezet voor de groepen 1 t/m 8. Elk jaar op een andere school. Elk jaar weer heb ik het gevoel dat ik een starter ben. Nieuwe school, nieuwe kinderen, nieuwe ouders, nieuwe collega's, nieuwe groep. Ik heb niet het gevoel dat ik me ergens in specialiseer. Iedere keer loop ik tegen verschillen tussen scholen aan. Het kost mij heel veel moeite om steeds maar weer opnieuw te beginnen. Ik heb al afgeleerd om er 'te veel' tijd in te steken. Na een tijdje ga je toch weer weg. Je drive/motivatie wordt steeds minder. Er wordt nauwelijks nog rekening gehouden met je kwaliteiten. Ik sta nu op het punt mijn baan in het onderwijs op te zeggen. Het lukt me niet goed meer om alle wisselingen te combineren met mijn jonge gezin. Ik zou het erg jammer vinden! Financieel/levenssfeer Naast de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs heeft het werken met flexibele contracten essentiële gevolgen voor de privésfeer. Vier op de tien melders geven aan dat hun inkomen niet voldoende is om zelfstandig in hun levensbehoeften te voorzien. Dit komt omdat men niet voldoende uren kan werken in een maand of omdat het loon lager is. Een derde van de melders geeft aan dat het loon lager is dan de collega s met een vast contract die hetzelfde werk doen. Daarbij speelt mee dat men niet in staat is naast het invalwerk/flexibele werk ander werk te doen om dit inkomen aan te vullen. Met het uitbetalen van het loon gaat ook veel mis. Vaak is het onduidelijk wat het loon is dat men verdiend heeft. Bevat het loon ook de reiskosten, eindejaarsuitkeringen of andere looncomponenten? Vaak zijn de reiskostenvergoedingen lager dan die volgens de onderwijs-cao s of ze worden helemaal niet uitbetaald. Menigeen geeft aan dat de administratie om ervoor te zorgen dat je het juiste salaris krijgt uitbetaald, tijdrovend is. Een ander probleem dat naar voren komt is de tijdige uitbetaling van het loon. De betaling van het loon wordt soms te laat gedaan en soms zelfs helemaal niet. Deze

4 problematiek speelt vooral bij de payrollconstructies en het invallen via kortdurende contracten. Een ander groot probleem is het niet doorbetaald krijgen van de zomervakantie. 40% van de melders geeft aan hiermee te maken te hebben. Vaak is dit het gevolg van het feit dat het flexibel contract ophoudt voor de zomervakantie en dat het nieuwe tijdelijke contract pas ingaat na de zomervakantie. De flexwerker zal in de tussenliggende periode een beroep moeten doen op een uitkering, als men daar al recht op heeft. Dit kan een inkomensverlies van 30% opleveren. Ik krijg in de vakantie nauwelijks doorbetaald. Voor en na iedere vakantie (dus ook Kerst, Pasen etc.) wordt mijn loon stopgezet en daarna nemen ze je weer opnieuw aan. Ook als je langdurig een collega met BAPO vervangt. Dat is oneerlijk. Want voor die collega gaat de BAPO ook in de vakanties door. Zo proberen ze nog winst te maken ook. Ik krijg ook meestal mijn salaris niet correct betaald. Vorig jaar heb ik zelfs juridische stappen moeten ondernemen om mijn achterstallig loon na 6 maanden betaald te krijgen. Het ging hier om een bedrag van minimaal 2x een fulltime maandsalaris. In de onderwijs-cao s is afgesproken dat werknemers recht hebben op doorbetaling tijdens ziekte van het volledige loon tijdens de eerste 12 maanden. Dit is niet altijd het geval bij de flexwerkers. Meer dan een derde geeft aan dat er niet doorbetaald wordt tijdens ziekte. Dit kan betekenen dat er eerst twee wachtdagen zijn, maar soms wordt er helemaal niet betaald en is men ook niet zeker van werk na de ziekteperiode. Onzekerheid in inkomen en werk voor de toekomst geeft weinig houvast om je leven te kunnen inrichten en op te bouwen. Veel melders geven aan het voor hen niet mogelijk is een hypotheek af te sluiten of een huurcontract. Een paar keer wordt zelfs aangegeven dat men maar wacht met het starten van een gezin. Je hebt geen zekerheid. Met een flexibel/payrollcontract kunnen zij mij ieder moment ontslaan. Tevens is er ook weinig mogelijk op de woningmarkt. Aangezien je geen vast contract hebt, is een hypotheek vaak onmogelijk. Ik kan door de lange zomervakantie en minder werk in de maanden september en waarschijnlijk ook oktober mijn hypotheek niet betalen. Ik vind het jammer dat ik mij niet verder kan ontwikkelen. Ik vind het werk oppervlakkig doordat ik de kinderen en hun onderwijsbehoeften niet ken, geen band met de kinderen kan opbouwen. Ik vind het jammer dat ik geen deel uitmaak van een team. Ik heb nu al 35 sollicitaties gedaan op vacatures die ik goed zou kunnen vervullen wat betreft competenties (ervaring en opleiding). Ik heb elf jaar ervaring in de groepen drie tot en met zeven en heb de masterstudie taal en dyslexie afgerond. Ben echter weggepest en heb ontslag genomen daar ik anders depressief geworden was. Nu ben ik bang dat mijn sollicitatiebrieven in de prullenbak komen omdat ik 57 jaar ben. Gisteren heb ik mijn geboortedatum van mijn CV gehaald, misschien zal dat helpen. Ik houd van mijn werk en van kinderen en ik weet niet wat ik moet doen. Wat willen flexwerkers? Bij het meldpunt werd ook aan de melders gevraagd wat zij graag verbeterd willen hebben en wat de rol van de AOb hierin kan zijn. Betere regelingen voor flexwerkers werd het meest genoemd. Bijvoorbeeld doorbetaling van de vakanties en tijdens ziekte

5 eerdere doorstroming van een flexibel naar een vast contract, de draaideurconstructies van drie maanden ertussenuit en dan weer opnieuw een tijdelijk contract onmogelijk maken. Sommige flexwerkers hebben weinig vertrouwen in de nieuwe Wet werk en zekerheid. Deze wet gaat in per 1 juli 2015 en houdt in dat de periode van de inzet van tijdelijke contracten verkort wordt naar 2 jaar. Ook wordt de periode tussen de ketens van tijdelijke contracten verlengd naar 6 maanden. Een aantal melders is bang dat ze door deze nieuwe wet nog eerder hun werk kwijt zijn en nog langer in de WW zitten. Meer duidelijkheid rondom de rechten en plichten van flexwerkers, vooral bij de verschillende contracten. Ook duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is. Vooral bij payrollconstructies weten flexwerkers niet altijd bij wie ze terecht kunnen voor bepaalde informatie. Met betere scholing en begeleiding kan ervoor gezorgd worden dat leraren met flexibele contracten zich beter kunnen ontwikkelen en dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Eén ding dat iedere flexwerker wil, die zich gemeld heeft, is meer zekerheid in werk en in inkomen. En dit gaat nu nog toch steeds gepaard met het hebben van een vast contract. Afspraken over vakanties, ook bij payroll. Verantwoordelijkheid bij organisaties om expertise op peil te houden (scholing, ook voor nieuwe medewerkers). Bemiddelen om een minimumurencontract aan te bieden, b.v. 24 uur, zodat we meer rechten hebben en niet steeds hoeven te solliciteren voor een uitkering. Bij schoolbesturen duidelijk maken dat deze onzekerheid negatief is voor kwaliteit van onderwijs. Ik vind dat er voor flexwerkers een percentage gereserveerd moet worden voor betaling in vakanties. Een systeem als dat van de bouwvakkers vroeger: de vakantiebonnen. Zelfs het uitzendwezen kent een dergelijke reservering! Dat het contract ook doorloopt in de zomervakantie, want een WW-aanvraag duurt een tijd voordat je het geld krijgt. De politiek duidelijk maken dat het onderwijs moet zorgen dat ze jonge leerkrachten behouden. Deze zijn erg belangrijk in de organisatie. Veel jongeren haken af doordat ze na een aantal jaren nog geen zekerheid hoeven te verwachten. Duidelijkheid scheppen wat het betekent en inhoudt en daarnaast ervoor zorgen dat ook wij door kunnen groeien in niveau en schaal. Ook bewaken dat flexwerkers geen pionnetjes worden die zo nooit vast aan het werk komen en daarnaast er wel lange periodes uitmoeten (wisselt van 3 tot 6 mnd.) Er moet rust komen in de scholen. Rust voor de leerkrachten, rust voor de kinderen. Als iemand langere tijd op zijn plek kan blijven, krijg je expertise! Dat krijg je niet door steeds maar weer wisseling. Het moet ook niet zo zijn (en dat is dan niet op mij van toepassing) dat leerkrachten na drie jaar er een aantal maanden uit moeten. Binnen de zorg krijg je als vervanger een toelage voor het stand-by staan. Ook als je niet opgeroepen wordt krijg je een compensatie. Als oproepkracht wordt van mij verlangd dat ik per direct beschikbaar ben. Daar staat niets tegenover. Een betere reiskostenregeling.

6 Gegevens meldpunt 1 Sectoren Aantal meldingen per sector Sector Aantal meldingen ho 25 n.v.t. 1 mbo 47 overig 28 po 235 vo 57 Eindtotaal Functies Aantal meldingen per functie Functie Aantal meldingen anders (s.v.p. hieronder toelichten) 77 conciërge 3 directie 1 docent 284 ICT 1 klasse-assistent 2 lerarenondersteuner 1 management 2 onderwijsassistent 18 3 Andere functie Aantal meldingen bij functie: anders Docent anders geformuleerd (eerkracht, groepsleerkracht etc.) 60 Andere functie 17 4 Soorten flexcontract Aantal meldingen per soort flexibel contract Flexibel contract Aantal meldingen anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 36 n.v.t. 5 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 39 payroll 109 tijdelijk 93 tijdelijk met uitzicht tot vast 21 uitzend 13 vast met tijdelijke uitbreiding 22

7 vervanging via kortdurende contracten 55 Eindtotaal Soorten flexcontract per sector Aantal meldingen per soort flexibel contract uitgesplitst per sector Sector en soort contract Aantal meldingen Totaal ho 25 anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 7 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 4 payroll 2 tijdelijk 7 tijdelijk met uitzicht tot vast 3 uitzend 2 Totaal mbo 47 anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 2 n.v.t. 1 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 3 payroll 9 tijdelijk 15 tijdelijk met uitzicht tot vast 3 uitzend 5 vast met tijdelijke uitbreiding 6 vervanging via kortdurende contracten 3 Totaal overig 28 anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 6 n.v.t. 1 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 1 payroll 9 tijdelijk 6 tijdelijk met uitzicht tot vast 1 uitzend 1 vast met tijdelijke uitbreiding 2 vervanging via kortdurende contracten 1 Totaal po 235 anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 18 n.v.t. 1 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 28 payroll 83 tijdelijk 42 tijdelijk met uitzicht tot vast 3 uitzend 4 vast met tijdelijke uitbreiding 9

8 vervanging via kortdurende contracten 47 Totaal vo 57 anders namelijk (s.v.p. hieronder toelichting) 3 n.v.t. 1 oproepcontract (nul-uren, min-maxcontract) 3 payroll 6 tijdelijk 23 tijdelijk met uitzicht tot vast 11 uitzend 1 vast met tijdelijke uitbreiding 5 vervanging via kortdurende contracten 4 Eindtotaal Leeftijd Aantal meldingen uitgesplitst in leeftijdscategorieën uitgedrukt in % % per leeftijdscategorie 33% 10% 57% jaar jaar jaar 7 Lid AOb Aantal meldingen die aangegeven hebben wel of geen lid te zijn van de AOb Totaal Totaal 14 Ja Nee (leeg)

9 8 Problemen flexwerkers Aantal meldingen per ja/nee-antwoord op vragen naar gevolgen flexwerken Levensbehoefte Vakantie Ziekte Zelfde loon collega ja % 57% 59% 62% nee % 40% 36% 31% % % 92 23% (leeg) Ontwikkelen kennis en vaardigheden % Zeggenschap inhoud werk Zeggenschap uitvoering werk % 92 24% Pensioen ABP Ander pensioen Voorbereidingstijd Betrokkenheid Scholingsmogelijkheden % % ja % % % 80 20% nee % 16% 29% 69% (leeg) Onderwijsbevoegdheid Aantallen meldingen per soort onderwijsbevoegdheid in % Totaal 13% 0% 9% 62% 12% 4% Eerstegraads bevoegdheid Geen bevoegdheid Maak je keuze Pabo-diploma Tweedegraads bevoegdheid (leeg) 10 Gemiddeld aantal uren Aantal meldingen per categorie gemiddeld aantal gewerkte uren per week 0-10 uur uur 70

10 20-30 uur uur 77 fulltime 76 n.v.t. 5 (leeg) 11 Lengte flexibel contract Aantal meldingen uitgedrukt in % in categorieën van aantal jaren flexibel contract Aantal jaar flexibel contract Aantal meldingen in percentage 0-1 jaar 40% 1-2 jaar 18% 2-3 jaar 15% langer dan 3 jaar 26% n.v.t./ leeg 1% 12 Interesse netwerkgroep Aantal meldingen per ja/nee antwoord interesse netwerkgroep Ja 122 Nee 258 (leeg) 13 Eindtotaal 393

Resultaten meldpunt flexwerken in het onderwijs

Resultaten meldpunt flexwerken in het onderwijs Resultaten meldpunt flexwerken in het onderwijs 1 januari 2015 januari 2015 Inhoud Meldpunt flexwerken in het onderwijs 05 Algemene resultaten 06 Onzekerheid 07 Kwaliteit onderwijs 08 Financieel/levenssfeer

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij voortgezet onderwijs Werk en inkomen Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (voor onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij Werk en inkomen primair onderwijs Flexwerken in het primair onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste jaren wordt

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 Door: Annet Kik en René Tromp, HRM-adviseurs VGS Per 1 juli 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid de zogenaamde ketenregeling

Nadere informatie

Payroll (ingekomen 9 juni 2015), vast te stellen en te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de raad.

Payroll (ingekomen 9 juni 2015), vast te stellen en te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de raad. B en W-nummer 15.0656; besluit d.d. 14-7-2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A. North (Groen Links) inzake Stop de payroll (ingekomen 9 juni 2015). Besluiten: 1. de beantwoording

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën: rechtspositie, organisatie en begeleiding.

De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën: rechtspositie, organisatie en begeleiding. Veelgestelde vragen De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën: rechtspositie, organisatie en begeleiding. Een aantal antwoorden op vragen zijn te vinden op de site van Kindante onder werkwijze vervangers.

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten

Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten Samenvatting conclusies meldpunt kruimelcontracten. Samenvatting Veel mensen die werken met een nulurencontract of min-maxcontract worden uitgebuit. Ze doen

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS ONDERZOEKSVRAGEN Hoe ontwikkelt flexwerk zich bij gemeenten? Welke soorten flexwerk komen bij gemeenten voor? Worden flexwerkers hetzelfde behandeld

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

werken voor vrije tijd

werken voor vrije tijd 04 02 werken voor vrije tijd 03 06 07 08 09 een tijdje ertussenuit, bijscholen, een lange vakantie, of enkele jaren voor het pensioen al minder werken... 10 11 12 01Spaarverlof: ook iets voor u? 01 Een

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt!

Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! Haagse Wijk- en WoonZorg Flexwerk Dat wérkt! 1 Flexwerk_brochure-a.indd 1 HWW Zorg Flexwerk Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) afdeling Flexwerk is opgericht om, waar nodig, binnen HWW Zorg extra handen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013)

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) Vragenlijst Raad van Toezicht/Bevoegd gezag Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) De vragen hebben betrekking op het College van Bestuur/Bevoegd gezag.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

Informatiebrochure invallers

Informatiebrochure invallers Stichting Lek en IJssel Informatiebrochure invallers Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 Werkwijze invalpool... 3 CAO... 4 Tijdelijke dienst... 4 Salarisbetaling... 4 Salarisschalen... 4 Doorbetaling

Nadere informatie

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen?

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Wanneer moet u dit lezen? Bent u op 1 januari 2010 58 jaar of ouder? En wordt u in 2010 werkloos? Dan is deze informatie belangrijk voor u!. Wat is er aan

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief 11 juli 2016 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Wanneer heeft een invaller recht op een vast contract? Hoe worden zieke personeelsleden vervangen? Wat zijn de gevolgen voor vervangingen binnen De Ziep? Welke vervangingen

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV;

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV; Nieuwsflits NAJAAR 204 www.proper payrolling.nl Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid in economisch onzekere tijden De Wet Werk en Zekerheid verandert de regels voor tijdelijke contracten per

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

FAQ Startende leraren

FAQ Startende leraren FAQ Startende leraren Vraag 1 Waarom mag je maximaal drie jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor Vierslagleren? 2 Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling

Nadere informatie

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2011 STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=71) Procentueel Ik geef (mede)

Nadere informatie