Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector"

Transcriptie

1 SD Worx - Publieke Sector Van Schoonbekeplein Antwerpen Tel Fax Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

2 Een momentum van verandering Publieke organisaties bevinden zich anno 2013 in een momentum van verandering. Institutionele en juridische wijzigingen volgen elkaar in een sneltempo op. Maar ook buiten de muren van de publieke instellingen doen zich maatschappelijke veranderingen voor met een grote impact, zoals de vergrijzing of de steeds snellere technologische (r)evoluties. Koen Goyvaerts Directeur SD Worx Publieke Sector Termen als efficiëntie en effectiviteit zijn in de wandelgangen van de publieke sector dan ook niet van de lucht. Bovendien vragen uw medewerkers intussen meer flexibiliteit in arbeidstijd, verloning en jobinhoud. Aan u de uitdaging om hier mee om te gaan, binnen een juridisch kader dat sowieso al strikter is dan dat van de privésector. Publieke organisaties kennen unieke gevoeligheden, die vragen om een gespecialiseerde aanpak op maat. Daarom hebben wij een toegewijd team klaar staan voor de publieke sector. Deze consultants zijn vertrouwd met de eigenheid van de sector, luisteren naar uw verhaal en spreken uw taal. Ons team kan teren op de bagage van de nummer 1 in hr-expertise in België en maakt ten volle gebruik van de knowhow die in uw én onze organisatie aanwezig is. Onze R&D-afdeling helpt ons proactief in te spelen op de uitdagingen van morgen. Uitgangspunt daarbij is uw kernactiviteit: een optimale dienstverlening voor de burger. Op basis van onze ervaringen en beproefde methodes uit de privésector ontwikkelden wij een reeks hr-oplossingen voor publieke organisaties. Een overzicht van ons aanbod vindt u op pagina s 12 en 13. Publieke organisaties kennen unieke gevoeligheden, die vragen om een gespecialiseerde aanpak op maat. Maar genoeg over ons. Liever laten we onze klanten uw collega s aan het woord. Stuk voor stuk hr-beslissingsnemers of leiders binnen publieke organisaties. Ieder van hen heeft een eigen verhaal, eigen uitdagingen. U leest hoe zij die aanpakken, mét resultaat. Hun verhaal inspireert u ongetwijfeld om van dit momentum van verandering een positief verhaal te maken. Veel leesplezier! Koen Goyvaerts Directeur SD Worx Publieke Sector 1

3 Inhoud 4 OCMW Roeselare hertekent en automatiseert hr-proces 16 Nieuwe hr-strategie voor Stafdienst Personeel & Organisatie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 6 UGent kiest voor implementatie SAP HCM-module 18 Muntpunt slaat bij oprichting munt uit brede samenwerking 8 Opleiding tilt hr-beleid FOD Buitenlandse Zaken naar hoger niveau 20 FOD Sociale Zekerheid: anders werken vereist anders leidinggeven 10 Strategische hr-heroriëntatie Kind en Gezin 22 SD Worx trekt pensioenregeling AWW vlot 12 Netbeheerder Infrax vertrouwt rekrutering integraal toe aan SD Worx 24 Naar een modern loopbaan- en loonbeleid voor DDS / Verko 2 3

4 OCMW Roeselare hertekent en automatiseert hr-proces In het kader van een optimalisatieproject schakelde OCMW Roeselare SD Worx in om het hr-proces te auditen en concrete voorstellen te formuleren ter verbetering. Door manuele standaardprocessen te beperken en te automatiseren, wil het OCMW een hogere graad van efficiëntie bereiken. In lijn met de geformuleerde adviezen stelde SD Worx bovendien een lastenboek op met de vereisten voor de meest geschikte automatiseringssoftware. Het belangrijkste resultaat van deze doorlichting is de verhoogde efficiëntie. Aan de hand van een audit lichtte SD Worx het hr-proces van OCMW Roeselare door: hoe loopt het en waar is er ruimte voor verbetering? De focus lag daarbij op uurroosterplanning, tijdsregistratie, tijdsinterpretatie en payroll. Een informaticatoepassing moet het OCMW toelaten om deze processen zo veel mogelijk te automatiseren en manuele standaardprocessen tot een minimum te beperken. SD Worx stelde een procesbeschrijving op van wat de software moet kunnen. Onafhankelijk advies We bezorgden OCMW Roeselare een doorlichtingsrapport met onze bevindingen, zegt Wim Lamont, SD Worx Consultant. Daarnaast hebben we een adviesrapport opgesteld over de doelstellingen, aanpak, planning en budget van het automatiseringsproject. Een laatste vereist resultaat was het opstellen van een lastenboek, gebaseerd op onze adviezen, waarmee het OCMW nu de markt op kan. Het belangrijkste resultaat van deze doorlichting is de verhoogde efficiëntie. Laurent Hostekint, departementshoofd Personeel & Organisatie: De automatisering zal ons toelaten om bepaalde processen waarop tot vandaag verschillende registraties moeten gebeuren nu in één ruk uit te voeren. Aanpak op maat Een omschakelingstraject is intern altijd een delicate kwestie. Aan de hand van workshops en interviews detecteerde SD Worx de gevoeligheden en zorgde tegelijk voor een goede informatiedoorstroming. We zijn zeer tevreden over deze samenwerking, aldus Laurent Hostekint. We hadden al indicaties over bepaalde processen die niet optimaal verliepen, maar de doorlichting van SD Worx bracht nog andere verbeterpunten aan het licht. De aanpak die is voorgesteld, sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van onze instelling, en die hebben we dan ook van a tot z gevolgd. De doorlichting van SD Worx bracht nog andere verbeterpunten aan het licht. Laurent Hostekint Departementshoofd Personeel & Organisatie 5

5 De omschakeling verliep vlot en met het eindresultaat zijn we heel tevreden. Piet De Geest Projectleider ICT voor Directie Personeel en Organisatie UGent kiest voor implementatie SAP HCM-module Sinds 1 januari 2011 beschikt de Gentse universiteit (UGent) over een SAP Payrolloplossing op maat voor loonberekening. SD Worx verzorgde de implementatie en leidde het proces in goede banen. Op nauwelijks tien maanden tijd realiseerde UGent de omschakeling naar het nieuwe systeem, dat de loonberekening doet voor maar liefst medewerkers. De loonberekening voor medewerkers van een universitaire instelling is een complexe zaak. Statutairen, contractuelen en wetenschappelijke medewerkers: voor elk profiel geldt een andere regeling. De Gentse universiteit, die zelf het payrollbeheer verzorgt voor zijn medewerkers, beschikte over een systeem dat niet langer actueel was. De modules SAP Finance en SAP HR waren al in voege, wat de implementatie van SAP Payroll een logische stap maakte. Transparantie en gebruiksgemak Maar waarom SD Worx? De meerwaarde die wij kunnen bieden in dit project zijn de addons, zeg maar de uitbreidingen op de SAP HCM-standaard die SD Worx zelf ontwikkelt, zegt SD Worx HR Partner Liesbeth De Raedt. Daarbij letten we erop dat we het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk maken. De transparantie van het systeem laat toe om fouten makkelijker op te sporen en op te lossen. Met de Wage Type Configuration Checker bijvoorbeeld is het heel eenvoudig om na te gaan waar er een fout in de berekening is geslopen. De transparantie van het systeem laat toe om fouten makkelijker op te sporen en op te lossen. Bij de implementatie van SAP HCM-systemen biedt SD Worx klanten verschillende fomules aan. De Gentse universiteit opteerde ervoor om zelf de applicatie te hosten en zelf op te treden als sociaal secretariaat. Futureproof Met de nieuwe SAP-module beschikt UGent over een kwalitatief en futureproof systeem, dat efficiënter werkt en de kans op fouten in het complexe loonberekeningsproces aanzienlijk terugdringt. Piet De Geest, Projectleider ICT voor Directie Personeel en Organisatie: De omschakeling verliep vlot en met het eindresultaat zijn we heel tevreden, want het laat ons toe om onafhankelijk te werken. Voor bepaalde onderliggende wettelijke kwesties doen we graag nog een beroep op de expertise van SD Worx. 7

6 Opleiding tilt hr-beleid FOD Buitenlandse Zaken naar hoger niveau De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BuZho) deed een beroep op SD Worx voor een advies- en consultancyopdracht rond hr. Via een opleiding op maat kregen acht hr sleutelmedewerkers een moderne hr visie aangereikt en een manier om die te integreren in hun dagelijkse werking. Competentiebeheer, strategische hr, sociale wetgeving : het werd allemaal uitgelegd en uitgediept. Hoe kunnen onze hr-medewerkers hun operationele ervaring verruimen met een bredere kijk op hr-beleid en zo onze dienstverlening optimaliseren? Met deze vraag wendde FOD BuZho zich tot SD Worx. De acht medewerkers van het hr managementteam en de hr businesspartners beschikken over heel wat praktische hr-bagage door hun jarenlange ervaring, vooral met administratief personeelsbeleid, aldus Veerle Poelmans, Development Manager Training & Learning Partner SD Worx. Maar de behoeften van hun interne klanten zijn ruimer. Een strategisch personeelsbeleid uittekenen, een personeelsplan opstellen, of een visie uitwerken op hoe hr kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het stond allemaal nog in de kinderschoenen. Betere dienstverlening Eén semester lang bood SD Worx een maandelijkse opleidingsdag aan waarin uiteenlopende hr-thema s aan bod kwamen. Pierre Warnotte, HR Business Partner Ontwikkelingssamenwerking: Competentiebeheer, strategische hr, sociale wetgeving : het werd allemaal uitgelegd en uitgediept. SD Worx bekeek samen met ons welke onderwerpen het meest relevant waren. Uit het vaste opleidingspakket werd het thema rond de wetgeving in de privésector vervangen door een workshop rond interne mobiliteit. Het resultaat? De verruimde kennis biedt onze hr-aanpak een flinke boost. Dat komt niet alleen onze interne klanten ten goede, maar draagt uiteindelijk ook bij aan een betere dienstverlening aan de burger. De verruimde kennis biedt onze hr-aanpak een flinke boost. Pierre Wanotte HR Business Partner Ontwikkelingssamenwerking 8 9

7 Strategische hr-heroriëntatie Kind en Gezin Kind en Gezin schakelde SD Worx in voor een strategische doorlichting van de hrdiensten. Het onderzoek wees uit dat de hr-aanpak mits bijsturing aan performantie kon winnen. Kind en Gezin stapte mee in dit verhaal. Een combinatie van centrale sturing en decentraal werken verleent de hr-afdeling vandaag meer flexibiliteit dan vroeger. Kind en Gezin is overgeschakeld naar elektronische personeelsdossiers Kind en Gezin kent een decentrale hr structuur, bestaande uit vijf provinciale afdelingen en een centrale personeelsdienst in Brussel. Rapportering over dossiers gebeurt zowel binnen de provinciale afdeling als met Brussel. Een moeilijk werkbare situatie, zegt Wim Lamont, HR Consultant SD Worx. Elke provincie heeft immers zijn eigen behoeftes. De grote autonomie op dat niveau laat ook toe dat regels soms anders worden geïnterpreteerd. Bovendien vereist dit getrapte hr-proces bijzonder veel onderlinge afstemming. Werkbaar advies SD Worx stelde voor de rapporteringsflow aan te passen en de hr-organisatie meer gecentraliseerd te sturen, met behoud van de noodzakelijke integratie van hr in de provinciale afdelingen. Door de koppeling aan een verandertraject dat het nieuwe werken introduceert, hoeven provinciale medewerkers niet voltijds in Brussel te gaan werken. Kind en Gezin is overgeschakeld naar elektronische personeelsdossiers, aldus Wim. Dat laat de dossierbeheerders bij Personeel toe om vanop elke normale werkplek dossiers te raadplegen. Hr-verantwoordelijke Rita Steyaert: Binnen ons bedrijf is een heterogene reflectiegroep samengesteld, die interactief meedacht over hoe onze hr-organisatie anders en beter kon verlopen. SD Worx is vertrouwd met alle best practices, maar bood ons geen off-the-shelfoplossing aan. Op basis van een grondige analyse van onze situatie formuleerden ze werkbaar advies waardoor ons hele hr-proces veel gestroomlijnder verloopt. Op basis van een grondige analyse van onze situatie formuleerde SD Worx werkbaar advies waardoor ons hele hr proces veel gestroomlijnder verloopt. Rita Steyaert hr-verantwoordelijke 10 11

8 Netbeheerder Infrax vertrouwt rekrutering integraal toe aan SD Worx Infrax is de koepel waaronder een aantal intercommunales zich verenigen. Ze treden op als netwerkbeheerders en zijn regionaal verspreid over Vlaanderen. Naast het beheer van de netten voor elektriciteit en gas maken ook kabeltelevisie en riolering deel uit van het aanbod. Via een openbare aanbesteding voor Recruitment Process Outsourcing (RPO) ging de netwerkbeheerder op zoek naar een strategische partner voor een termijn van drie jaar. De keuze viel op SD Worx. Ik beschouw SD Worx niet als een leverancier, maar als een volwaardige partner, die oog heeft voor de eigenheid van onze organisatie. DIP werd SD Worx Lees meer op SD Worx verzekert dat kandidaten in de buurt van hun woonplaats worden ontvangen, voor ons een essentiële voorwaarde. Nico Vaes, Senior Advisor Rekrutering en Selectie Infrax: Het takenpakket dat we uitbesteden omvat het afnemen van assessments voor interne vacatures en het volledige externe rekruteringsproces: van de intake bij de lijnmanager tot de feitelijke aanwerving. Uit een groep van vijftien potentiële partners, kwam SD Worx als de best geplaatste naar voren. Nico Vaes: De garanties die SD Worx kan bieden op het vlak van kwaliteit en wetenschappelijke validiteit van de gebruikte methodes in combinatie met een competitieve prijs was doorslaggevend. SD Worx verzekert bovendien dat kandidaten in de buurt van hun woonplaats worden ontvangen, voor ons een essentiële voorwaarde. Voeling met de organisatie Met SD Worx beschikt Infrax over één externe partner voor rekrutering, die de organisatie door en door kent. Een toegewijd team van consultants heeft zich ingewerkt en wordt aangestuurd door een projectcoördinator. Het team neemt ook alle administratie en beheersystemen voor zijn rekening. Een werkwijze die voor kortere doorlooptijden zorgt, en het voordeel heeft dat ik met vragen of voor een stand van zaken altijd één aanspreekpunt heb, aldus Nico. Om voor bepaalde technische functies het juiste profiel te vinden voeren de SD Worxconsultants rechtstreekse gesprekken met lijnmanagers en leidinggevenden. Zo voelen ze goed aan wat die functies inhouden, wat zich vertaalt in aanwervingen die kloppen. Volwaardige partner In piekperiodes toont SD Worx zich flexibel en kan het een extra inspanning leveren. In 2011 hadden we in totaal wel 100 vacatures een heel hoog cijfer met een piek van zo n 40 op één maand. Bovendien zorgt de band met de divisie Publieke Sector voor een interessante overdracht van kennis, vindt Nico. Ook op vragen die verder reiken dan pure selectie en rekrutering biedt SD Worx vaak een deskundig antwoord. Ik beschouw SD Worx niet als een leverancier, maar als een volwaardige partner, die oog heeft voor de eigenheid van onze organisatie. Door onze regionale spreiding van Limburg tot West-Vlaanderen bestaan er bepaalde cultuurverschillen binnen Infrax. SD Worx houdt ook daar rekening mee en biedt ons kortom echte service op maat. Nico Vaes Senior Advisor Rekrutering en Selectie Infrax 12 13

9 Welke uitdagingen brengt de toekomst? SD Worx Publieke Sector Waarom kiezen voor SD Worx? Best practices over de bestuursniveaus heen Lokaal Regionaal Federaal Pragmatisch & direct toepasbaar advies Geïntegreerde oplossingen vanuit onze full circle visie Development Leadership Staffing Result Performance Waarom SD Worx voor de Publieke Sector? Payroll Comp & Ben Institutionele veranderingen Een politiek & bestuurlijk landschap in verandering Interbestuurlijke samenwerkingen (federaal, regionaal, lokaal) De wendbare overheid Bouwen aan een fl exibele & innovatieve (arbeids)organisatie Naar een ondernemende, klantgerichte cultuur Aanpassingsvermogen aan maatschappelijke trends Wat kunnen we voor u doen? HR Strategische hr-trajecten Hr-procesbegeleiding Future of Work HR Services Leadership trajecten Organisatieadvies Business process re-engineering Change-begeleiding HR architecture Staffi ng Payroll Beloningsbeleid Performance & competence management Leadership Persoonlijke benadering Oplossingen op maat Ontwikkeld via co-makership Verfrissend & thought provoking SPECIFIEK VOOR DE PUBLIEKE SECTOR DEDICATED TEAM GESPECIALISEERD LEGAL DEPARTEMENT VERRIJKT MET BEST PRACTICES UIT DE PRIVÉ 30 PAYROLL CONSULTANTS 25 HR CONSULTANTS Juridische nieuwigheden Juridisch advies Stakeholdersmanagement-minded PAYSLIPS IN DE PUBLIEKE SECTOR Een juridisch kader in verandering Toenemende aandacht voor Legal compliance Impact van internationale (Europese) regelgeving IT-en systeemintegratie Integratie binnen hr & met andere domeinen Complexe softwarekeuze Geconsolideerde rapportering Meer doen met minder Processen optimaliseren Expertise & kennis aantrekken en managen Automatisering & digitalisering Samenwerking & kennisdeling over de organisatiegrenzen heen Ad hoc Projecten Helpdesk Faciliteren bij onderhandeling Automatisering Payroll-processen Hr-processen ERP, best of breed SD Worx Software Services & Outsourcing Payroll-diensten HR Outsourcing Hr-detachering Opleidingen Legal & HR Op maat Partnerships Na-traject Gericht op Value on Investment R & D Legal inside Hr trends & data 2000 PROFESSIONALS HR-DIENSTVERLENER IN BELGIË #1 #3 IN EUROPA 66 JAAR EXPERTISE 34KANTOREN IN BELGIË DE ACTUEELSTE INFORMATIE 200 ONMIDDELLIJK VOOR U JURISTEN VERTAALD NAAR DE PRAKTIJK 300 IT-ERS UW GARANTIE VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN STABIELE SOFTWARE LOONBEREKENINGEN / MAAND > EEN SCHAT AAN VERGELIJKINGSMATERIAAL PAYROLL TAX &LEGAL EIGEN R&D -TEAM MEE MET DE NIEUWSTE TRENDS HR 14 NL NL 15

10 Nieuwe hr-strategie voor Stafdienst Personeel & Organisatie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) Peter Samyn, Directeur Stafdienst Personeel & Organisatie FOD VVVL: Bij het begin van mijn tweede mandaat wilde ik een nieuw strategisch managementplan ontwikkelen. Dat zou een concreet antwoord bieden op twee essentiële vragen. Ten eerste: hoe kan de Stafdienst P&O de FOD VVVL positioneren als een aantrekkelijke werkgever? Ten tweede: hoe werpt de Stafdienst zich nog meer op als een echte businesspartner die een dienstverlening met meerwaarde biedt? Die denkoefening zou worden gemaakt tijdens twee hr-seminaries voor een twintigtal deelnemers. Via een aanbesteding ging de Stafdienst op zoek naar een partner om de seminaries aan te sturen en te begeleiden. Het eerste seminarie focuste op de strategische hr-politiek van de Stafdienst, het tweede op de uitvoering ervan. Tijdens het tweede seminarie begeleidde SD Worx een aantal interactieve oefeningen over denken vanuit de klant en het belang van hr-processen. De oefeningen vormden de basis voor een SWOT-analyse die de kortetermijnprioriteiten van de Stafdienst aan het licht bracht. Ook de rol van leiderschap hierin werd tegen het licht gehouden. SD Worx haalde de opdracht binnen. Ik woonde ooit een seminarie bij van een zusterorganisatie die ook werd aangestuurd door SD Worx. Ik was toen onder de indruk van hun aanpak, herinnert Peter Samyn zich. Peter Samyn: Ik ben absoluut tevreden met de ondersteuning van SD Worx. Als partner leidden ze niet alleen de debatten in goede banen, maar voedden ze die ook met doorgedreven expertise. Als partner leidden ze niet alleen de debatten in goede banen, maar voedden ze die ook met doorgedreven expertise. SD Worx krijgt meer en meer vertrouwen uit overheidskringen. Peter Samyn Directeur Stafdienst P&O bij FOD VVVL De voorgestelde oplossing Tijdens het eerste seminarie verzorgde SD Worx Research & Development een presentatie rond de maatschappelijke trends en hoe een hr-dienst daarop kan inspelen. Vervolgens begeleidden medewerkers van de divisie Publieke Sector plenaire sessies en break-outsessies waaruit zogenaamde BHAGS (Big Hairy Audacious Goals) werden gedistilleerd: wat zijn de ambities van de FOD VVVL voor 2016 en welke stappen dient de Stafdienst te zetten om die te bereiken? Op basis van een SWOT- en een GAP-analyse werd een roadmap opgesteld. Niet toevallig deed Peter Samyn ook een beroep op SD Worx voor aan aansluitend seminarie met het directiecomité, waarin het nieuwe plan werd voorgesteld. Dergelijke sessie is nog van een andere orde, maar opnieuw bleek dat de vertegenwoordiger van SD Worx zijn mannetje kon staan en de voorstellen met verve verdedigde en motiveerde. Peter Samyn besluit: SD Worx krijgt meer en meer vertrouwen uit overheidskringen. Zelf schrijven we deze hr-partner voortaan steevast aan als we een nieuwe aanbesteding lanceren

11 Muntpunt slaat bij oprichting munt uit brede samenwerking In hartje Brussel combineert vzw Muntpunt de functies van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) en de dienst Onthaal en Promotie Brussel (OPB). Vóór de integratie hadden beide vzw s eigen medewerkers in dienst, naast versterking gedetacheerd vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Sinds eind 2011 begeleidt SD Worx de oprichting van Muntpunt op sociaal-juridisch vlak. De nieuwe vzw moet namelijk een sluitende arbeidsrechtelijke regeling opstellen voor medewerkers die voorheen actief waren onder uiteenlopende statuten en cao s. Momenteel begeleidt SD Worx de onderhandelingen met de vakbonden. Als onafhankelijke partij brengen wij rust aan tafel. Muntpunt is opgericht op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Overheid met als doel één Vlaams communicatiehuis te hebben in de hoofdstad. Maar één communicatiehuis betekent nog niet eenzelfde statuut voor alle medewerkers. Bij OPB en HOB waren werknemers met een arbeidsovereenkomst aan de slag, vanuit VGC stroomden statutaire ambtenaren in bij Muntpunt. De initiële offerte betrof sociaaljuridische begeleiding bij het opstellen van de personeelsstatuten, licht Legal Consultant SD Worx Kurt De Ridder toe. Om de overgang naar een zelfstandig statuut efficiënt en effectief te laten verlopen, inventariseerden we eerst de arbeidsvoorwaarden voor de drie groepen medewerkers. Na dit juridisch onderzoek formuleerden we pragmatische voorstellen om tot harmonisering van alle statuten te komen. Momenteel begeleidt SD Worx de onderhandelingen met de vakbonden. Als onafhankelijke partij brengen wij rust aan tafel. Soepele overgang Tijdens dat proces leerde Muntpunt SD Worx ook kennen als beslagen partner voor andere hr- en sociaal-juridische taken. Jan Osselaer, HR Consultant Werving en Selectie: We ondersteunden de directie bij de kennismakingsgesprekken met alle individuele werknemers rond hun motivatie, aspiraties en competenties. Die gesprekken zijn heel belangrijk voor een soepele overgang. Ook hielpen we een nieuw organogram uittekenen. Aansluitend assisteerden we Muntpunt bij het opstellen van functiebeschrijvingen. In een laatste fase zal SD Worx Muntpunt begeleiden bij de nieuwe juridische documenten voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden. Oog voor gevoeligheden Met SD Worx haalden we een ervaren partner aan boord om ons door het complexe veranderingstraject van statuten en cao s te loodsen. Een vlot verloop is erg belangrijk om de onzekerheid bij medewerkers weg te nemen, aldus Ann Van Den Driessche, algemeen directeur vzw Muntpunt. De consultants van SD Worx kennen bovendien de gevoeligheden van de publieke sector zeer goed. Dat we tegelijk een partner in huis hebben voor andere hr taken en de afhandeling van de payroll maakt dat we echt munt kunnen slaan uit deze samenwerking. De consultants van SD Worx kennen bovendien de gevoeligheden van de publieke sector zeer goed en spelen er gevat op in. Ann Van Den Driessche Algemeen directeur vzw Muntpunt 18 19

12 FOD Sociale Zekerheid: anders werken vereist anders leidinggeven Organisaties die het nieuwe werken omarmen, vergroten hun aantrekkelijkheid als werkgever. Tegelijk vergt die omslag een andere aanpak voor leidinggevenden. Hoe moeten zij zich organiseren om hun teamleden optimaal te ondersteunen en te stimuleren? FOD Sociale Zekerheid doet een beroep op de expertise van SD Worx om een leertraject uit te tekenen. De basis daarvoor vormt Future of Work, de totaalvisie van SD Worx op het werk vandaag. De FOD Sociale Zekerheid heeft een reputatie als early adopter van nieuwe werkvormen, met een sterke focus op innovatie. Op sommige vlakken gaat het nieuwe werken er op dit moment verder dan in veel privébedrijven. Het maakt de overheidsdienst tot een sexy werkgever. Het nieuwe leidinggeven dit traject verder te zetten voor andere diensten van de organisatie. Het project loopt minstens over één jaar en vertrekt vanuit vragen en reële situaties van de leidinggevenden uit verschillende diensten, die in leergroepen worden samengebracht. Zo stimuleert het ontwikkelingstraject ook de samenwerking over de diensten heen, aldus Kristien. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze meer gaan sturen op output en resultaat, medewerkers autonomie geven en hen responsabiliseren. Het leertraject van SD Worx reikt onze leidinggevenden de hulpmiddelen aan die ze nodig hebben om op een innovatieve manier hun teamleden aan te sturen. Isabelle Tegenbos Hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider Dynamic office, telewerken, afschaffen van de prikklok, : medewerkers bij de FOD Sociale Zekerheid zitten zelf in de regisseursstoel en bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Die aanpak heeft tegelijk een enorme impact op de manier van leidinggeven. SD Worx projectleider Kristien Manteleers: Organisaties die pionieren in het nieuwe werken vragen veel van hun leiders en moeten op verschillende fronten tegelijk bijsturen. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze meer gaan sturen op het geleverde werk en het resultaat, medewerkers autonomie geven en hen responsabiliseren. Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) startte in 2011 met een pilootproject: het ontwikkelingstraject Leidinggeven in een context van anders werken. SD Worx kreeg de opdracht Flexibel leertraject Elke leergroep wordt ondersteund door een interne coach en een externe begeleider. Per leergroep kan het traject dus anders evolueren, maar vier pijlers vormen telkens de rode draad: outputgericht leidinggeven, communicatie en feedback geven vanop afstand, de waarden van de organisatie en teamontwikkeling. Naast zeven effectieve ontwikkelingsdagen, stuurt een interne coach ook drie intervisiesessies aan. Het leertraject van SD Worx reikt onze leidinggevenden de hulpmiddelen aan die ze nodig hebben om op een innovatieve manier hun teamleden aan te sturen, zegt Isabelle Tegenbos, hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider. Daardoor zal onze organisatie op termijn nog aan efficiëntie winnen. 21

13 De consultant toetste alle bepalingen van ons eigen pensioenreglement af aan de wetgeving en formuleerde aanbevelingen. Het resultaat was heel verhelderend: de zeer complexe materie kreeg een transparant karakter. SD Worx trekt pensioenregeling AWW vlot De intercommunale Antwerpse Waterwerken (AWW) beheert een eigen pensioenfonds, waardoor de pensioenregeling afwijkt van de algemene wettelijke bepalingen voor het lokale niveau. SD Worx kreeg de vraag de regeling in lijn te brengen met de pensioenhervorming. kreeg een transparant karakter. Een positief AWW produceert drinkwater uit neveneffect van de screening was dat ook oppervlaktewater. Met hoofdkantoor in een aantal zaken aan het licht kwamen die Antwerpen biedt de maatschappij werk aan voor verbetering vatbaar waren. zo n 470 medewerkers. De hr-dienst voorziet intern in een volledige dienstverlening. Enkel Na het analytische werk zijn we met voor juridisch advies rond arbeidsrecht en de vakbondsafvaardiging en de directie sociaal recht doet AWW een beroep op vaste rond tafel gaan zitten. Bij aanvang van de partner SD Worx. onderhandelingen gaf de SD Worx-consultant een duidelijke toelichting. De voorgestelde Vanaf 2012 onderging de pensioenregeling aanpassingen zijn unaniem gevolgd. een aantal grondige wijzigingen, vooral op het vlak van de loopbaan- en Diepgaande samenwerking leeftijdsvoorwaarden. Om hun intern pensioenreglement af te toetsen aan de Voor het pensioendossier kreeg AWW een nieuwe situatie schakelde AWW SD Worx in. specifieke consultant toegewezen. De Concreet ging het in een eerste fase om de nieuwe consultant was grondig gebrieft door rustpensioenen. De overlevingspensioenen de collega die we normaal over de vloer bleven voorlopig buiten beeld, aldus Ann krijgen. Vanaf het eerste contact hadden we Van Houcke, Directeur Human Resources. het gevoel dat hij al jarenlang samenwerkte met AWW. Transparant De consultant toetste alle bepalingen van ons eigen pensioenreglement af aan de wetgeving en formuleerde aanbevelingen. Op welke vlakken konden we onze autonomie handhaven? Waar moesten we bijsturen om wettelijk conform te zijn? Het resultaat was heel verhelderend: de zeer complexe materie Naast de inhoudelijke expertise en de transparantie van het juridische advies was het een grote meerwaarde dat SD Worx ook zelf de tekstuele aanpassingen kon doen. Ze kunnen ons met andere woorden begeleiden tot het einde van de rit. Een dienst waarmee SD Worx zich onderscheidt in de markt. Naast de inhoudelijke expertise en de transparantie van het juridische advies was het een grote meerwaarde dat SD Worx ook zelf de tekstuele aanpassingen kon doen. Ann Van Houcke Directeur Human Resources 22

14 Ons loonbeleid was gebaseerd op oude gemeentebarema s. Daardoor was een billijke verloning, die aansluit bij de prestaties en jobinhoud, onmogelijk Naar een modern loopbaan- en loonbeleid voor DDS / Verko DDS en Verko zijn twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, respectievelijk inzake streekontwikkeling en afvalverwerking. Om te komen tot een modern verlonings- en loopbaanbeleid had DDS / Verko nood aan functiebeschrijvingen en een functieclassificatie. Beide Dendermondse intercommunales stellen samen ongeveer 150 werknemers tewerk, waarvan 130 arbeiders. Voor de kleine veertig functies in de organisatie waren geen of sterk verouderde functiebeschrijvingen voorhanden. Ons loonbeleid was gebaseerd op oude gemeentebarema s, legt Afdelingshoofd Financiën en Personeel Sien Vermander uit. Het was niet meer bij de tijd. Daardoor was een billijke verloning, die aansluit bij de prestaties en jobinhoud, onmogelijk. Nieuwe functiebeschrijvingen en een bijbehorende functieclassificatie moesten het mogelijk maken een marktconform loonbeleid in te voeren. Bovendien zou een vacature uitschrijven hiermee veel efficiënter verlopen. Duurzame functiebeschrijvingen Ook de onderhandelingsprocedure om een transparant verloningssysteem voor een volledige carrière uit te zetten, sleepte SD Worx in de wacht. Daarop voerde SD Worx een weging uit via een analytisch waarderingssysteem om de verschillen in verantwoordelijkheid en bijdrage zo correct mogelijk te objectiveren. Daarna volgde het uitvoeren van loonbenchmarks om marktconform te kunnen belonen. Ervaring met publieke sector Een laatste stap behelsde de uitwerking en implementatie van een vernieuwd strategisch loonbeleid, met inbegrip van het juridische luik. Een interne workshop met hr en directie werkte de principes uit voor een verloningspolitiek, die zijn beslag kreeg in nieuwe barema s. De consultants van SD Worx begrepen snel onze problematiek, doorgrondden de gevoeligheden en hadden ervaring met de publieke sector. Sien Vermander Hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider DDS / Verko selecteerde SD Worx als voorkeurspartner uit een achttal bureaus. SD Worx stelde een projectmatige aanpak voor, waarbij het resultaat van de ene stap de basis vormde voor de volgende. De eerste stap bestond uit het opstellen van duurzame functiebeschrijvingen. Alle personeelsleden werden hierbij maximaal betrokken. Zij duidden een aantal functiewoordvoerders aan, die net als leidinggevenden, hr en directie het gesprek aangingen met de SD Worx-consultants. Het hele traject verliep zeer vlot, vindt Sien Vermander. De complementariteit en het empathisch vermogen van de consultants droegen daar in grote mate toe bij. Ze begrepen zeer snel onze problematiek, doorgrondden de gevoeligheden en hadden ervaring met de publieke sector. Volgend jaar beginnen we met de evaluatiegesprekken in het nieuwe systeem. 24

15 Notes Notes 26 27

16

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Leren:

Het Nieuwe Werken en Leren: STUDIEDAG LEUVEN VRIJDAG 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers STUDIEDAG LEUVEN 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers Hoe je

Nadere informatie

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013 7 februari 2013 2 7 februari 2013 3 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen

eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen Talent is cruciaal in het succesverhaal van uw organisatie Mensen zijn het meest energiek en succesvol als ze werken vanuit hun individuele sterktes.

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

HR Scan. Navigatie-instrument voor uw HR-beleid 1/6. 06/ HR Scan

HR Scan. Navigatie-instrument voor uw HR-beleid 1/6. 06/ HR Scan HR Scan Navigatie-instrument voor uw HR-beleid Acerta Consult cvba Diestsevest 1 3000 Leuven Tel. 016/2 53 2 Fax 016/2 53 35 E-mail: consult@acerta.be BTW BE 28 939 70 - RPR Leuven 1/6 1. Situering Om

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Studiedag VVSG: Het Nieuwe Werken. Case: Sociale Dienst OCMW Leuven

Studiedag VVSG: Het Nieuwe Werken. Case: Sociale Dienst OCMW Leuven Studiedag VVSG: Het Nieuwe Werken Case: Sociale Dienst OCMW Leuven Agenda Context Overlopen traject Aanpak Inhoudelijk Feedback teams Observaties en tussentijdse conclusie Verdere stappen 2 Context: Offertevraag

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement HRM & veranderingsmanagement Stand van het lokale personeelsbeleid en de aansturing ervan door de Vlaamse overheid Annie HONDEGHEM (K.U.Leuven) Nele PEETERS & Chiara DE CALUWÉ (Universiteit Antwerpen)

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017 Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid Dominique Van Ryckeghem Federale Politie - DGR CPS-studiedag 27 april 2017 1 Initiatieven Veranderingen leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Hudson Presentation HRM in de Overheid Madelon van der Hoeven 5 februari 2015

Hudson Presentation HRM in de Overheid Madelon van der Hoeven 5 februari 2015 Gunstig of ongunstig? De invloed van integratie op HR Hudson Presentation HRM in de Overheid Madelon van der Hoeven 5 februari 2015 Een fusie van 2 organisaties is vergelijkbaar met een huwelijk. Je trouwt

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

E-recruitment Stad Gent. Stefan Vanbroeckhoven

E-recruitment Stad Gent. Stefan Vanbroeckhoven E-recruitment Stad Gent Stefan Vanbroeckhoven Agenda Stad Gent voorstelling van de organisatie Doelstellingen & uitdagingen Aanpak Oplossingen via E-recruitment Lessen getrokken uit het project Vragen?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Cijfers en cultuurverandering

Cijfers en cultuurverandering Cijfers en cultuurverandering Peter Samyn Stafdirecteur P&O FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu In Search of HRM Measurement Gent 2011 FUSIE - DEFUSIE 2002 FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN WHITEPAPER OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN STREAMER STREAMER Connective zocht als jonge softwareleverancier een oplossing om zijn producten volgens een Saas-model aan te leveren. Het vond in Altogee de ideale

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie