Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector"

Transcriptie

1 SD Worx - Publieke Sector Van Schoonbekeplein Antwerpen Tel Fax Inspirerende hr-verhalen uit de publieke sector

2 Een momentum van verandering Publieke organisaties bevinden zich anno 2013 in een momentum van verandering. Institutionele en juridische wijzigingen volgen elkaar in een sneltempo op. Maar ook buiten de muren van de publieke instellingen doen zich maatschappelijke veranderingen voor met een grote impact, zoals de vergrijzing of de steeds snellere technologische (r)evoluties. Koen Goyvaerts Directeur SD Worx Publieke Sector Termen als efficiëntie en effectiviteit zijn in de wandelgangen van de publieke sector dan ook niet van de lucht. Bovendien vragen uw medewerkers intussen meer flexibiliteit in arbeidstijd, verloning en jobinhoud. Aan u de uitdaging om hier mee om te gaan, binnen een juridisch kader dat sowieso al strikter is dan dat van de privésector. Publieke organisaties kennen unieke gevoeligheden, die vragen om een gespecialiseerde aanpak op maat. Daarom hebben wij een toegewijd team klaar staan voor de publieke sector. Deze consultants zijn vertrouwd met de eigenheid van de sector, luisteren naar uw verhaal en spreken uw taal. Ons team kan teren op de bagage van de nummer 1 in hr-expertise in België en maakt ten volle gebruik van de knowhow die in uw én onze organisatie aanwezig is. Onze R&D-afdeling helpt ons proactief in te spelen op de uitdagingen van morgen. Uitgangspunt daarbij is uw kernactiviteit: een optimale dienstverlening voor de burger. Op basis van onze ervaringen en beproefde methodes uit de privésector ontwikkelden wij een reeks hr-oplossingen voor publieke organisaties. Een overzicht van ons aanbod vindt u op pagina s 12 en 13. Publieke organisaties kennen unieke gevoeligheden, die vragen om een gespecialiseerde aanpak op maat. Maar genoeg over ons. Liever laten we onze klanten uw collega s aan het woord. Stuk voor stuk hr-beslissingsnemers of leiders binnen publieke organisaties. Ieder van hen heeft een eigen verhaal, eigen uitdagingen. U leest hoe zij die aanpakken, mét resultaat. Hun verhaal inspireert u ongetwijfeld om van dit momentum van verandering een positief verhaal te maken. Veel leesplezier! Koen Goyvaerts Directeur SD Worx Publieke Sector 1

3 Inhoud 4 OCMW Roeselare hertekent en automatiseert hr-proces 16 Nieuwe hr-strategie voor Stafdienst Personeel & Organisatie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 6 UGent kiest voor implementatie SAP HCM-module 18 Muntpunt slaat bij oprichting munt uit brede samenwerking 8 Opleiding tilt hr-beleid FOD Buitenlandse Zaken naar hoger niveau 20 FOD Sociale Zekerheid: anders werken vereist anders leidinggeven 10 Strategische hr-heroriëntatie Kind en Gezin 22 SD Worx trekt pensioenregeling AWW vlot 12 Netbeheerder Infrax vertrouwt rekrutering integraal toe aan SD Worx 24 Naar een modern loopbaan- en loonbeleid voor DDS / Verko 2 3

4 OCMW Roeselare hertekent en automatiseert hr-proces In het kader van een optimalisatieproject schakelde OCMW Roeselare SD Worx in om het hr-proces te auditen en concrete voorstellen te formuleren ter verbetering. Door manuele standaardprocessen te beperken en te automatiseren, wil het OCMW een hogere graad van efficiëntie bereiken. In lijn met de geformuleerde adviezen stelde SD Worx bovendien een lastenboek op met de vereisten voor de meest geschikte automatiseringssoftware. Het belangrijkste resultaat van deze doorlichting is de verhoogde efficiëntie. Aan de hand van een audit lichtte SD Worx het hr-proces van OCMW Roeselare door: hoe loopt het en waar is er ruimte voor verbetering? De focus lag daarbij op uurroosterplanning, tijdsregistratie, tijdsinterpretatie en payroll. Een informaticatoepassing moet het OCMW toelaten om deze processen zo veel mogelijk te automatiseren en manuele standaardprocessen tot een minimum te beperken. SD Worx stelde een procesbeschrijving op van wat de software moet kunnen. Onafhankelijk advies We bezorgden OCMW Roeselare een doorlichtingsrapport met onze bevindingen, zegt Wim Lamont, SD Worx Consultant. Daarnaast hebben we een adviesrapport opgesteld over de doelstellingen, aanpak, planning en budget van het automatiseringsproject. Een laatste vereist resultaat was het opstellen van een lastenboek, gebaseerd op onze adviezen, waarmee het OCMW nu de markt op kan. Het belangrijkste resultaat van deze doorlichting is de verhoogde efficiëntie. Laurent Hostekint, departementshoofd Personeel & Organisatie: De automatisering zal ons toelaten om bepaalde processen waarop tot vandaag verschillende registraties moeten gebeuren nu in één ruk uit te voeren. Aanpak op maat Een omschakelingstraject is intern altijd een delicate kwestie. Aan de hand van workshops en interviews detecteerde SD Worx de gevoeligheden en zorgde tegelijk voor een goede informatiedoorstroming. We zijn zeer tevreden over deze samenwerking, aldus Laurent Hostekint. We hadden al indicaties over bepaalde processen die niet optimaal verliepen, maar de doorlichting van SD Worx bracht nog andere verbeterpunten aan het licht. De aanpak die is voorgesteld, sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van onze instelling, en die hebben we dan ook van a tot z gevolgd. De doorlichting van SD Worx bracht nog andere verbeterpunten aan het licht. Laurent Hostekint Departementshoofd Personeel & Organisatie 5

5 De omschakeling verliep vlot en met het eindresultaat zijn we heel tevreden. Piet De Geest Projectleider ICT voor Directie Personeel en Organisatie UGent kiest voor implementatie SAP HCM-module Sinds 1 januari 2011 beschikt de Gentse universiteit (UGent) over een SAP Payrolloplossing op maat voor loonberekening. SD Worx verzorgde de implementatie en leidde het proces in goede banen. Op nauwelijks tien maanden tijd realiseerde UGent de omschakeling naar het nieuwe systeem, dat de loonberekening doet voor maar liefst medewerkers. De loonberekening voor medewerkers van een universitaire instelling is een complexe zaak. Statutairen, contractuelen en wetenschappelijke medewerkers: voor elk profiel geldt een andere regeling. De Gentse universiteit, die zelf het payrollbeheer verzorgt voor zijn medewerkers, beschikte over een systeem dat niet langer actueel was. De modules SAP Finance en SAP HR waren al in voege, wat de implementatie van SAP Payroll een logische stap maakte. Transparantie en gebruiksgemak Maar waarom SD Worx? De meerwaarde die wij kunnen bieden in dit project zijn de addons, zeg maar de uitbreidingen op de SAP HCM-standaard die SD Worx zelf ontwikkelt, zegt SD Worx HR Partner Liesbeth De Raedt. Daarbij letten we erop dat we het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk maken. De transparantie van het systeem laat toe om fouten makkelijker op te sporen en op te lossen. Met de Wage Type Configuration Checker bijvoorbeeld is het heel eenvoudig om na te gaan waar er een fout in de berekening is geslopen. De transparantie van het systeem laat toe om fouten makkelijker op te sporen en op te lossen. Bij de implementatie van SAP HCM-systemen biedt SD Worx klanten verschillende fomules aan. De Gentse universiteit opteerde ervoor om zelf de applicatie te hosten en zelf op te treden als sociaal secretariaat. Futureproof Met de nieuwe SAP-module beschikt UGent over een kwalitatief en futureproof systeem, dat efficiënter werkt en de kans op fouten in het complexe loonberekeningsproces aanzienlijk terugdringt. Piet De Geest, Projectleider ICT voor Directie Personeel en Organisatie: De omschakeling verliep vlot en met het eindresultaat zijn we heel tevreden, want het laat ons toe om onafhankelijk te werken. Voor bepaalde onderliggende wettelijke kwesties doen we graag nog een beroep op de expertise van SD Worx. 7

6 Opleiding tilt hr-beleid FOD Buitenlandse Zaken naar hoger niveau De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BuZho) deed een beroep op SD Worx voor een advies- en consultancyopdracht rond hr. Via een opleiding op maat kregen acht hr sleutelmedewerkers een moderne hr visie aangereikt en een manier om die te integreren in hun dagelijkse werking. Competentiebeheer, strategische hr, sociale wetgeving : het werd allemaal uitgelegd en uitgediept. Hoe kunnen onze hr-medewerkers hun operationele ervaring verruimen met een bredere kijk op hr-beleid en zo onze dienstverlening optimaliseren? Met deze vraag wendde FOD BuZho zich tot SD Worx. De acht medewerkers van het hr managementteam en de hr businesspartners beschikken over heel wat praktische hr-bagage door hun jarenlange ervaring, vooral met administratief personeelsbeleid, aldus Veerle Poelmans, Development Manager Training & Learning Partner SD Worx. Maar de behoeften van hun interne klanten zijn ruimer. Een strategisch personeelsbeleid uittekenen, een personeelsplan opstellen, of een visie uitwerken op hoe hr kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het stond allemaal nog in de kinderschoenen. Betere dienstverlening Eén semester lang bood SD Worx een maandelijkse opleidingsdag aan waarin uiteenlopende hr-thema s aan bod kwamen. Pierre Warnotte, HR Business Partner Ontwikkelingssamenwerking: Competentiebeheer, strategische hr, sociale wetgeving : het werd allemaal uitgelegd en uitgediept. SD Worx bekeek samen met ons welke onderwerpen het meest relevant waren. Uit het vaste opleidingspakket werd het thema rond de wetgeving in de privésector vervangen door een workshop rond interne mobiliteit. Het resultaat? De verruimde kennis biedt onze hr-aanpak een flinke boost. Dat komt niet alleen onze interne klanten ten goede, maar draagt uiteindelijk ook bij aan een betere dienstverlening aan de burger. De verruimde kennis biedt onze hr-aanpak een flinke boost. Pierre Wanotte HR Business Partner Ontwikkelingssamenwerking 8 9

7 Strategische hr-heroriëntatie Kind en Gezin Kind en Gezin schakelde SD Worx in voor een strategische doorlichting van de hrdiensten. Het onderzoek wees uit dat de hr-aanpak mits bijsturing aan performantie kon winnen. Kind en Gezin stapte mee in dit verhaal. Een combinatie van centrale sturing en decentraal werken verleent de hr-afdeling vandaag meer flexibiliteit dan vroeger. Kind en Gezin is overgeschakeld naar elektronische personeelsdossiers Kind en Gezin kent een decentrale hr structuur, bestaande uit vijf provinciale afdelingen en een centrale personeelsdienst in Brussel. Rapportering over dossiers gebeurt zowel binnen de provinciale afdeling als met Brussel. Een moeilijk werkbare situatie, zegt Wim Lamont, HR Consultant SD Worx. Elke provincie heeft immers zijn eigen behoeftes. De grote autonomie op dat niveau laat ook toe dat regels soms anders worden geïnterpreteerd. Bovendien vereist dit getrapte hr-proces bijzonder veel onderlinge afstemming. Werkbaar advies SD Worx stelde voor de rapporteringsflow aan te passen en de hr-organisatie meer gecentraliseerd te sturen, met behoud van de noodzakelijke integratie van hr in de provinciale afdelingen. Door de koppeling aan een verandertraject dat het nieuwe werken introduceert, hoeven provinciale medewerkers niet voltijds in Brussel te gaan werken. Kind en Gezin is overgeschakeld naar elektronische personeelsdossiers, aldus Wim. Dat laat de dossierbeheerders bij Personeel toe om vanop elke normale werkplek dossiers te raadplegen. Hr-verantwoordelijke Rita Steyaert: Binnen ons bedrijf is een heterogene reflectiegroep samengesteld, die interactief meedacht over hoe onze hr-organisatie anders en beter kon verlopen. SD Worx is vertrouwd met alle best practices, maar bood ons geen off-the-shelfoplossing aan. Op basis van een grondige analyse van onze situatie formuleerden ze werkbaar advies waardoor ons hele hr-proces veel gestroomlijnder verloopt. Op basis van een grondige analyse van onze situatie formuleerde SD Worx werkbaar advies waardoor ons hele hr proces veel gestroomlijnder verloopt. Rita Steyaert hr-verantwoordelijke 10 11

8 Netbeheerder Infrax vertrouwt rekrutering integraal toe aan SD Worx Infrax is de koepel waaronder een aantal intercommunales zich verenigen. Ze treden op als netwerkbeheerders en zijn regionaal verspreid over Vlaanderen. Naast het beheer van de netten voor elektriciteit en gas maken ook kabeltelevisie en riolering deel uit van het aanbod. Via een openbare aanbesteding voor Recruitment Process Outsourcing (RPO) ging de netwerkbeheerder op zoek naar een strategische partner voor een termijn van drie jaar. De keuze viel op SD Worx. Ik beschouw SD Worx niet als een leverancier, maar als een volwaardige partner, die oog heeft voor de eigenheid van onze organisatie. DIP werd SD Worx Lees meer op SD Worx verzekert dat kandidaten in de buurt van hun woonplaats worden ontvangen, voor ons een essentiële voorwaarde. Nico Vaes, Senior Advisor Rekrutering en Selectie Infrax: Het takenpakket dat we uitbesteden omvat het afnemen van assessments voor interne vacatures en het volledige externe rekruteringsproces: van de intake bij de lijnmanager tot de feitelijke aanwerving. Uit een groep van vijftien potentiële partners, kwam SD Worx als de best geplaatste naar voren. Nico Vaes: De garanties die SD Worx kan bieden op het vlak van kwaliteit en wetenschappelijke validiteit van de gebruikte methodes in combinatie met een competitieve prijs was doorslaggevend. SD Worx verzekert bovendien dat kandidaten in de buurt van hun woonplaats worden ontvangen, voor ons een essentiële voorwaarde. Voeling met de organisatie Met SD Worx beschikt Infrax over één externe partner voor rekrutering, die de organisatie door en door kent. Een toegewijd team van consultants heeft zich ingewerkt en wordt aangestuurd door een projectcoördinator. Het team neemt ook alle administratie en beheersystemen voor zijn rekening. Een werkwijze die voor kortere doorlooptijden zorgt, en het voordeel heeft dat ik met vragen of voor een stand van zaken altijd één aanspreekpunt heb, aldus Nico. Om voor bepaalde technische functies het juiste profiel te vinden voeren de SD Worxconsultants rechtstreekse gesprekken met lijnmanagers en leidinggevenden. Zo voelen ze goed aan wat die functies inhouden, wat zich vertaalt in aanwervingen die kloppen. Volwaardige partner In piekperiodes toont SD Worx zich flexibel en kan het een extra inspanning leveren. In 2011 hadden we in totaal wel 100 vacatures een heel hoog cijfer met een piek van zo n 40 op één maand. Bovendien zorgt de band met de divisie Publieke Sector voor een interessante overdracht van kennis, vindt Nico. Ook op vragen die verder reiken dan pure selectie en rekrutering biedt SD Worx vaak een deskundig antwoord. Ik beschouw SD Worx niet als een leverancier, maar als een volwaardige partner, die oog heeft voor de eigenheid van onze organisatie. Door onze regionale spreiding van Limburg tot West-Vlaanderen bestaan er bepaalde cultuurverschillen binnen Infrax. SD Worx houdt ook daar rekening mee en biedt ons kortom echte service op maat. Nico Vaes Senior Advisor Rekrutering en Selectie Infrax 12 13

9 Welke uitdagingen brengt de toekomst? SD Worx Publieke Sector Waarom kiezen voor SD Worx? Best practices over de bestuursniveaus heen Lokaal Regionaal Federaal Pragmatisch & direct toepasbaar advies Geïntegreerde oplossingen vanuit onze full circle visie Development Leadership Staffing Result Performance Waarom SD Worx voor de Publieke Sector? Payroll Comp & Ben Institutionele veranderingen Een politiek & bestuurlijk landschap in verandering Interbestuurlijke samenwerkingen (federaal, regionaal, lokaal) De wendbare overheid Bouwen aan een fl exibele & innovatieve (arbeids)organisatie Naar een ondernemende, klantgerichte cultuur Aanpassingsvermogen aan maatschappelijke trends Wat kunnen we voor u doen? HR Strategische hr-trajecten Hr-procesbegeleiding Future of Work HR Services Leadership trajecten Organisatieadvies Business process re-engineering Change-begeleiding HR architecture Staffi ng Payroll Beloningsbeleid Performance & competence management Leadership Persoonlijke benadering Oplossingen op maat Ontwikkeld via co-makership Verfrissend & thought provoking SPECIFIEK VOOR DE PUBLIEKE SECTOR DEDICATED TEAM GESPECIALISEERD LEGAL DEPARTEMENT VERRIJKT MET BEST PRACTICES UIT DE PRIVÉ 30 PAYROLL CONSULTANTS 25 HR CONSULTANTS Juridische nieuwigheden Juridisch advies Stakeholdersmanagement-minded PAYSLIPS IN DE PUBLIEKE SECTOR Een juridisch kader in verandering Toenemende aandacht voor Legal compliance Impact van internationale (Europese) regelgeving IT-en systeemintegratie Integratie binnen hr & met andere domeinen Complexe softwarekeuze Geconsolideerde rapportering Meer doen met minder Processen optimaliseren Expertise & kennis aantrekken en managen Automatisering & digitalisering Samenwerking & kennisdeling over de organisatiegrenzen heen Ad hoc Projecten Helpdesk Faciliteren bij onderhandeling Automatisering Payroll-processen Hr-processen ERP, best of breed SD Worx Software Services & Outsourcing Payroll-diensten HR Outsourcing Hr-detachering Opleidingen Legal & HR Op maat Partnerships Na-traject Gericht op Value on Investment R & D Legal inside Hr trends & data 2000 PROFESSIONALS HR-DIENSTVERLENER IN BELGIË #1 #3 IN EUROPA 66 JAAR EXPERTISE 34KANTOREN IN BELGIË DE ACTUEELSTE INFORMATIE 200 ONMIDDELLIJK VOOR U JURISTEN VERTAALD NAAR DE PRAKTIJK 300 IT-ERS UW GARANTIE VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN STABIELE SOFTWARE LOONBEREKENINGEN / MAAND > EEN SCHAT AAN VERGELIJKINGSMATERIAAL PAYROLL TAX &LEGAL EIGEN R&D -TEAM MEE MET DE NIEUWSTE TRENDS HR 14 NL NL 15

10 Nieuwe hr-strategie voor Stafdienst Personeel & Organisatie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) Peter Samyn, Directeur Stafdienst Personeel & Organisatie FOD VVVL: Bij het begin van mijn tweede mandaat wilde ik een nieuw strategisch managementplan ontwikkelen. Dat zou een concreet antwoord bieden op twee essentiële vragen. Ten eerste: hoe kan de Stafdienst P&O de FOD VVVL positioneren als een aantrekkelijke werkgever? Ten tweede: hoe werpt de Stafdienst zich nog meer op als een echte businesspartner die een dienstverlening met meerwaarde biedt? Die denkoefening zou worden gemaakt tijdens twee hr-seminaries voor een twintigtal deelnemers. Via een aanbesteding ging de Stafdienst op zoek naar een partner om de seminaries aan te sturen en te begeleiden. Het eerste seminarie focuste op de strategische hr-politiek van de Stafdienst, het tweede op de uitvoering ervan. Tijdens het tweede seminarie begeleidde SD Worx een aantal interactieve oefeningen over denken vanuit de klant en het belang van hr-processen. De oefeningen vormden de basis voor een SWOT-analyse die de kortetermijnprioriteiten van de Stafdienst aan het licht bracht. Ook de rol van leiderschap hierin werd tegen het licht gehouden. SD Worx haalde de opdracht binnen. Ik woonde ooit een seminarie bij van een zusterorganisatie die ook werd aangestuurd door SD Worx. Ik was toen onder de indruk van hun aanpak, herinnert Peter Samyn zich. Peter Samyn: Ik ben absoluut tevreden met de ondersteuning van SD Worx. Als partner leidden ze niet alleen de debatten in goede banen, maar voedden ze die ook met doorgedreven expertise. Als partner leidden ze niet alleen de debatten in goede banen, maar voedden ze die ook met doorgedreven expertise. SD Worx krijgt meer en meer vertrouwen uit overheidskringen. Peter Samyn Directeur Stafdienst P&O bij FOD VVVL De voorgestelde oplossing Tijdens het eerste seminarie verzorgde SD Worx Research & Development een presentatie rond de maatschappelijke trends en hoe een hr-dienst daarop kan inspelen. Vervolgens begeleidden medewerkers van de divisie Publieke Sector plenaire sessies en break-outsessies waaruit zogenaamde BHAGS (Big Hairy Audacious Goals) werden gedistilleerd: wat zijn de ambities van de FOD VVVL voor 2016 en welke stappen dient de Stafdienst te zetten om die te bereiken? Op basis van een SWOT- en een GAP-analyse werd een roadmap opgesteld. Niet toevallig deed Peter Samyn ook een beroep op SD Worx voor aan aansluitend seminarie met het directiecomité, waarin het nieuwe plan werd voorgesteld. Dergelijke sessie is nog van een andere orde, maar opnieuw bleek dat de vertegenwoordiger van SD Worx zijn mannetje kon staan en de voorstellen met verve verdedigde en motiveerde. Peter Samyn besluit: SD Worx krijgt meer en meer vertrouwen uit overheidskringen. Zelf schrijven we deze hr-partner voortaan steevast aan als we een nieuwe aanbesteding lanceren

11 Muntpunt slaat bij oprichting munt uit brede samenwerking In hartje Brussel combineert vzw Muntpunt de functies van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) en de dienst Onthaal en Promotie Brussel (OPB). Vóór de integratie hadden beide vzw s eigen medewerkers in dienst, naast versterking gedetacheerd vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Sinds eind 2011 begeleidt SD Worx de oprichting van Muntpunt op sociaal-juridisch vlak. De nieuwe vzw moet namelijk een sluitende arbeidsrechtelijke regeling opstellen voor medewerkers die voorheen actief waren onder uiteenlopende statuten en cao s. Momenteel begeleidt SD Worx de onderhandelingen met de vakbonden. Als onafhankelijke partij brengen wij rust aan tafel. Muntpunt is opgericht op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Overheid met als doel één Vlaams communicatiehuis te hebben in de hoofdstad. Maar één communicatiehuis betekent nog niet eenzelfde statuut voor alle medewerkers. Bij OPB en HOB waren werknemers met een arbeidsovereenkomst aan de slag, vanuit VGC stroomden statutaire ambtenaren in bij Muntpunt. De initiële offerte betrof sociaaljuridische begeleiding bij het opstellen van de personeelsstatuten, licht Legal Consultant SD Worx Kurt De Ridder toe. Om de overgang naar een zelfstandig statuut efficiënt en effectief te laten verlopen, inventariseerden we eerst de arbeidsvoorwaarden voor de drie groepen medewerkers. Na dit juridisch onderzoek formuleerden we pragmatische voorstellen om tot harmonisering van alle statuten te komen. Momenteel begeleidt SD Worx de onderhandelingen met de vakbonden. Als onafhankelijke partij brengen wij rust aan tafel. Soepele overgang Tijdens dat proces leerde Muntpunt SD Worx ook kennen als beslagen partner voor andere hr- en sociaal-juridische taken. Jan Osselaer, HR Consultant Werving en Selectie: We ondersteunden de directie bij de kennismakingsgesprekken met alle individuele werknemers rond hun motivatie, aspiraties en competenties. Die gesprekken zijn heel belangrijk voor een soepele overgang. Ook hielpen we een nieuw organogram uittekenen. Aansluitend assisteerden we Muntpunt bij het opstellen van functiebeschrijvingen. In een laatste fase zal SD Worx Muntpunt begeleiden bij de nieuwe juridische documenten voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden. Oog voor gevoeligheden Met SD Worx haalden we een ervaren partner aan boord om ons door het complexe veranderingstraject van statuten en cao s te loodsen. Een vlot verloop is erg belangrijk om de onzekerheid bij medewerkers weg te nemen, aldus Ann Van Den Driessche, algemeen directeur vzw Muntpunt. De consultants van SD Worx kennen bovendien de gevoeligheden van de publieke sector zeer goed. Dat we tegelijk een partner in huis hebben voor andere hr taken en de afhandeling van de payroll maakt dat we echt munt kunnen slaan uit deze samenwerking. De consultants van SD Worx kennen bovendien de gevoeligheden van de publieke sector zeer goed en spelen er gevat op in. Ann Van Den Driessche Algemeen directeur vzw Muntpunt 18 19

12 FOD Sociale Zekerheid: anders werken vereist anders leidinggeven Organisaties die het nieuwe werken omarmen, vergroten hun aantrekkelijkheid als werkgever. Tegelijk vergt die omslag een andere aanpak voor leidinggevenden. Hoe moeten zij zich organiseren om hun teamleden optimaal te ondersteunen en te stimuleren? FOD Sociale Zekerheid doet een beroep op de expertise van SD Worx om een leertraject uit te tekenen. De basis daarvoor vormt Future of Work, de totaalvisie van SD Worx op het werk vandaag. De FOD Sociale Zekerheid heeft een reputatie als early adopter van nieuwe werkvormen, met een sterke focus op innovatie. Op sommige vlakken gaat het nieuwe werken er op dit moment verder dan in veel privébedrijven. Het maakt de overheidsdienst tot een sexy werkgever. Het nieuwe leidinggeven dit traject verder te zetten voor andere diensten van de organisatie. Het project loopt minstens over één jaar en vertrekt vanuit vragen en reële situaties van de leidinggevenden uit verschillende diensten, die in leergroepen worden samengebracht. Zo stimuleert het ontwikkelingstraject ook de samenwerking over de diensten heen, aldus Kristien. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze meer gaan sturen op output en resultaat, medewerkers autonomie geven en hen responsabiliseren. Het leertraject van SD Worx reikt onze leidinggevenden de hulpmiddelen aan die ze nodig hebben om op een innovatieve manier hun teamleden aan te sturen. Isabelle Tegenbos Hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider Dynamic office, telewerken, afschaffen van de prikklok, : medewerkers bij de FOD Sociale Zekerheid zitten zelf in de regisseursstoel en bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Die aanpak heeft tegelijk een enorme impact op de manier van leidinggeven. SD Worx projectleider Kristien Manteleers: Organisaties die pionieren in het nieuwe werken vragen veel van hun leiders en moeten op verschillende fronten tegelijk bijsturen. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze meer gaan sturen op het geleverde werk en het resultaat, medewerkers autonomie geven en hen responsabiliseren. Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) startte in 2011 met een pilootproject: het ontwikkelingstraject Leidinggeven in een context van anders werken. SD Worx kreeg de opdracht Flexibel leertraject Elke leergroep wordt ondersteund door een interne coach en een externe begeleider. Per leergroep kan het traject dus anders evolueren, maar vier pijlers vormen telkens de rode draad: outputgericht leidinggeven, communicatie en feedback geven vanop afstand, de waarden van de organisatie en teamontwikkeling. Naast zeven effectieve ontwikkelingsdagen, stuurt een interne coach ook drie intervisiesessies aan. Het leertraject van SD Worx reikt onze leidinggevenden de hulpmiddelen aan die ze nodig hebben om op een innovatieve manier hun teamleden aan te sturen, zegt Isabelle Tegenbos, hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider. Daardoor zal onze organisatie op termijn nog aan efficiëntie winnen. 21

13 De consultant toetste alle bepalingen van ons eigen pensioenreglement af aan de wetgeving en formuleerde aanbevelingen. Het resultaat was heel verhelderend: de zeer complexe materie kreeg een transparant karakter. SD Worx trekt pensioenregeling AWW vlot De intercommunale Antwerpse Waterwerken (AWW) beheert een eigen pensioenfonds, waardoor de pensioenregeling afwijkt van de algemene wettelijke bepalingen voor het lokale niveau. SD Worx kreeg de vraag de regeling in lijn te brengen met de pensioenhervorming. kreeg een transparant karakter. Een positief AWW produceert drinkwater uit neveneffect van de screening was dat ook oppervlaktewater. Met hoofdkantoor in een aantal zaken aan het licht kwamen die Antwerpen biedt de maatschappij werk aan voor verbetering vatbaar waren. zo n 470 medewerkers. De hr-dienst voorziet intern in een volledige dienstverlening. Enkel Na het analytische werk zijn we met voor juridisch advies rond arbeidsrecht en de vakbondsafvaardiging en de directie sociaal recht doet AWW een beroep op vaste rond tafel gaan zitten. Bij aanvang van de partner SD Worx. onderhandelingen gaf de SD Worx-consultant een duidelijke toelichting. De voorgestelde Vanaf 2012 onderging de pensioenregeling aanpassingen zijn unaniem gevolgd. een aantal grondige wijzigingen, vooral op het vlak van de loopbaan- en Diepgaande samenwerking leeftijdsvoorwaarden. Om hun intern pensioenreglement af te toetsen aan de Voor het pensioendossier kreeg AWW een nieuwe situatie schakelde AWW SD Worx in. specifieke consultant toegewezen. De Concreet ging het in een eerste fase om de nieuwe consultant was grondig gebrieft door rustpensioenen. De overlevingspensioenen de collega die we normaal over de vloer bleven voorlopig buiten beeld, aldus Ann krijgen. Vanaf het eerste contact hadden we Van Houcke, Directeur Human Resources. het gevoel dat hij al jarenlang samenwerkte met AWW. Transparant De consultant toetste alle bepalingen van ons eigen pensioenreglement af aan de wetgeving en formuleerde aanbevelingen. Op welke vlakken konden we onze autonomie handhaven? Waar moesten we bijsturen om wettelijk conform te zijn? Het resultaat was heel verhelderend: de zeer complexe materie Naast de inhoudelijke expertise en de transparantie van het juridische advies was het een grote meerwaarde dat SD Worx ook zelf de tekstuele aanpassingen kon doen. Ze kunnen ons met andere woorden begeleiden tot het einde van de rit. Een dienst waarmee SD Worx zich onderscheidt in de markt. Naast de inhoudelijke expertise en de transparantie van het juridische advies was het een grote meerwaarde dat SD Worx ook zelf de tekstuele aanpassingen kon doen. Ann Van Houcke Directeur Human Resources 22

14 Ons loonbeleid was gebaseerd op oude gemeentebarema s. Daardoor was een billijke verloning, die aansluit bij de prestaties en jobinhoud, onmogelijk Naar een modern loopbaan- en loonbeleid voor DDS / Verko DDS en Verko zijn twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, respectievelijk inzake streekontwikkeling en afvalverwerking. Om te komen tot een modern verlonings- en loopbaanbeleid had DDS / Verko nood aan functiebeschrijvingen en een functieclassificatie. Beide Dendermondse intercommunales stellen samen ongeveer 150 werknemers tewerk, waarvan 130 arbeiders. Voor de kleine veertig functies in de organisatie waren geen of sterk verouderde functiebeschrijvingen voorhanden. Ons loonbeleid was gebaseerd op oude gemeentebarema s, legt Afdelingshoofd Financiën en Personeel Sien Vermander uit. Het was niet meer bij de tijd. Daardoor was een billijke verloning, die aansluit bij de prestaties en jobinhoud, onmogelijk. Nieuwe functiebeschrijvingen en een bijbehorende functieclassificatie moesten het mogelijk maken een marktconform loonbeleid in te voeren. Bovendien zou een vacature uitschrijven hiermee veel efficiënter verlopen. Duurzame functiebeschrijvingen Ook de onderhandelingsprocedure om een transparant verloningssysteem voor een volledige carrière uit te zetten, sleepte SD Worx in de wacht. Daarop voerde SD Worx een weging uit via een analytisch waarderingssysteem om de verschillen in verantwoordelijkheid en bijdrage zo correct mogelijk te objectiveren. Daarna volgde het uitvoeren van loonbenchmarks om marktconform te kunnen belonen. Ervaring met publieke sector Een laatste stap behelsde de uitwerking en implementatie van een vernieuwd strategisch loonbeleid, met inbegrip van het juridische luik. Een interne workshop met hr en directie werkte de principes uit voor een verloningspolitiek, die zijn beslag kreeg in nieuwe barema s. De consultants van SD Worx begrepen snel onze problematiek, doorgrondden de gevoeligheden en hadden ervaring met de publieke sector. Sien Vermander Hoofd van de cel Talent en Organisatie en intern projectleider DDS / Verko selecteerde SD Worx als voorkeurspartner uit een achttal bureaus. SD Worx stelde een projectmatige aanpak voor, waarbij het resultaat van de ene stap de basis vormde voor de volgende. De eerste stap bestond uit het opstellen van duurzame functiebeschrijvingen. Alle personeelsleden werden hierbij maximaal betrokken. Zij duidden een aantal functiewoordvoerders aan, die net als leidinggevenden, hr en directie het gesprek aangingen met de SD Worx-consultants. Het hele traject verliep zeer vlot, vindt Sien Vermander. De complementariteit en het empathisch vermogen van de consultants droegen daar in grote mate toe bij. Ze begrepen zeer snel onze problematiek, doorgrondden de gevoeligheden en hadden ervaring met de publieke sector. Volgend jaar beginnen we met de evaluatiegesprekken in het nieuwe systeem. 24

15 Notes Notes 26 27

16

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

uitzendkrachten / werkzoekenden VERTROUWELIJK overheid als aanbieder overheid als regisseur regulator uitzendarbeid werkgevers- vakbonden federaties

uitzendkrachten / werkzoekenden VERTROUWELIJK overheid als aanbieder overheid als regisseur regulator uitzendarbeid werkgevers- vakbonden federaties Zoals uitzendwerk echt is Angelique was een van de mensen die ik begeleid heb in het kader van Werk Welzijn. In het begin van het traject was zij zeer gedemotiveerd en was zij niet bezig met solliciteren;

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK SCOOP 34 OP MENS & WERK EEN UITGAVE VAN SD Worx DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT NOVEMBER 2011 De interesse voor human resources is zeer conjunctuurgebonden Ans De Vos FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

70 procent meer werknemers in controlefuncties

70 procent meer werknemers in controlefuncties ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 FEBRUARI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Meer controle bij banken mist effect op personeel niet Dossier Finance & Consulting 70 procent meer werknemers in controlefuncties

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie