De k wat. Rondetafel DOSSIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De k wat. Rondetafel DOSSIER"

Transcriptie

1 De k wat DOSSIER Rondetafel Christine Chaltin HR Director Chris Vroman HR, Legal and Tax Director Rik Meuleman Social Legislation and Comp & Ben Manager Maandagnamiddag in het centrum van Brussel. Rond de tafel vier vertegenwoordigers van sociale secretariaten, en drie HR-verantwoordelijken. Aan de ene kant vier leveranciers met een eigen visie, een eigen aanbod; aan de andere drie afnemers met elk hun eigen verwachtingen en noden. Hoe goed is de relatie tussen sociale secretariaten en HR? Wat zijn de uitdagingen en wat de opportuniteiten? We gooien het in de groep... Clark Taverniers Sales & Marketing Director Stefaan Verlinden Director Operations Large Enterprises Liesbet Coninx Senior Director Back Office Agnes Hertogs General Manager Small & Midsized Markets Dossier 22

2 lant krijgt hij wil Het is een evidentie om samen te werken met een sociaal secretariaat, steekt Chris Vroman van wal. De sociale wetgeving en de payroll zijn dermate complex, de wetgeving verandert zo snel dat we een gespecialiseerde dienst nodig hebben. Bovendien is de sector van Ineos Oxide, de chemie, er een waar een aantal specifieke premies bestaan die het geheel er niet makkelijker op maken. Ook Rik Meuleman sluit zich aan bij die argumentatie, zij het vanuit een heel andere sector. De complexiteit komt bij hem niet alleen van de overheid en de veranderende wetgeving, maar ook vanuit de onderneming zelf. Met 37 exploitaties en personeel dat met zeer uiteenlopende uurroosters werkt, is de maandelijkse prestatieaangifte al een hele klus. We hebben voor de prestatieaangifte en de consolidatie ervan een op maat gemaakt programma ontwikkeld in samenwerking met ons sociaal secretariaat. Daarnaast hebben we als grote onderneming ook een heel aantal kengetallen in ons geval 63 die we bijhouden en waarover we rapporteren, en ook daarvoor werkten we samen met ons sociaal secretariaat een tool uit, legt hij uit. De samenwerking met het sociaal secretariaat loopt zelfs zo ver dat als er in een van de exploitaties iemand van de personeelsadministratie wegvalt, we een beroep kunnen doen op iemand uit hun flying team. De sociale secretariaten staan ook niet te springen telkens er nieuwe regels op ons af komen Een andere situatie bij facility provider ISS, waar men er heel bewust voor kiest om zo veel mogelijk in eigen handen te houden dat maakt deel uit van onze core business, zal Christine Chaltin daar herhaaldelijk over zeggen. Wij doen een deel van het werk zelf. Voor ons is dat een ideale combinatie. We zijn een low margin business waar we de kengetallen en de nieuwigheden op vlak van sociale wetgeving van heel nabij opvolgen. Ons IT-systeem is rechtstreeks gelinkt aan het sociaal secretariaat, maar we kiezen er wel voor om de voorbereiding in eigen handen te houden omdat we een echte people business zijn, en de payroll dus beschouwen als een van onze kerntaken. De profielen bij ISS laaggeschoold, heel vaak allochtoon maken ook dat het papierwerk nog meer dan elders foutloos moet zijn en dat de onderneming waar nodig de juiste en volledige uitleg moet geven. Wat daarenboven ook bijzonder is voor ISS, is de sectorale CAO die hen verplicht om bij de overname van een schoonmaakcontract ook de werknemers over te nemen. JURIDISCH EN TECHNISCH Drie HR-verantwoordelijken, en alle drie hebben ze het over complexiteit. De vraag dringt zich dan ook op: is de complexiteit van de regelgeving en het tempo van de aanpassingen, dé unique selling proposition van de sociale secretariaten? Liesbet Coninx ziet inderdaad dat complexiteit een argument is voor bedrijven Rondetafel / Dossier 23

3 Liesbet Coninx: De vraag die bedrijven stellen aan sociale secretariaten is deze complexiteit over te nemen. Stefaan Verlinden: Als de payroll consulent verandert, dan merk je dikwijls dat de klant in eerste instantie minder tevreden is. om bij een sociaal secretariaat aan te kloppen. Maar bovenal willen bedrijven bezig zijn met hun core business. Ze willen niet te veel tijd en energie investeren in het administratieve luik van de payroll, het opvolgen van alle wettelijke wijzigingen, in egovernment... De vraag die bedrijven stellen aan sociale secretariaten is deze complexiteit over te nemen en mee te denken over de manier waarop ze met die veranderingen moeten omgaan. En bij uitbreiding op de harde HR-kant, evengoed meedenken over de soft HR-aspecten, zegt ze. Maar neem het van mij aan: de sociale secretariaten staan ook niet te springen telkens er nieuwe regels op ons af komen. Wij zien ook dat we als sociaal secretariaat ook heel wat juridisch advies geven. We hebben een heel aantal juristen in dienst net om de complexiteit en de veranderingen op te volgen. Je mag niet vergeten dat wij van alles op de hoogte moeten zijn tot de afspraken in de verschillende sectoren toe. Later komt daar misschien ook nog de impact van de regionalisering bij en de specifieke invulling van wettelijke bepalingen op ondernemingsniveau..., klinkt het ook bij Agnes Hertogs. Maar niet alleen de juridische complexiteit is een belangrijke factor: ook de manier waarop de overheid vraagt dat gegevens worden uitgewisseld is voor vele bedrijven een reden om zaken uit handen te geven. Zo merkt ze dat sinds de egovenmentverplichtingen de multifunctionele aangifte DmfA, de onmiddellijke aangifte DIMONA en nu ook de aangifte van sociale risico s ASR die via elektronische weg moeten gebeuren meer bedrijven hebben besloten om toch de stap te zetten naar en sociaal secretariaat. Wat sociale secretariaten voor Clark Taverniers te bieden hebben, en wat ze in zijn ogen uniek maken in Europa, is dan ook de unieke combinatie van kennis, competentie en expertise die ze bieden. We zijn en unieke combinatie van ICT-capaciteiten, juridische kennis, administratieve afhandeling... Dat werkt bijzonder goed, uiteindelijk, klinkt het. PLUS Sociale secretariaten worden erkend door de minister van sociale zaken, maar rond die erkende vzw s groeide mettertijd een cluster van verbonden entiteiten die zich veel meer gaan toeleggen op dienstverlening die buiten de erkenning valt. Het spreekt voor zich dat een grote speler, een sociaal secretariaat plus, tracht om pakketten aan de man te brengen, waar naast de wettelijke erkende diensten ook andere van ver of dicht verbonden services worden aangeboden. Stefaan Verlinden ziet in dat opzicht twee soorten klanten. Aan de ene kant zijn er de klanten die telkens voor de best of breed kiezen. Die gaan op de markt shoppen en kiezen voor elke service steeds de beste, degene die best bij hen past. Aan de andere kant zijn er degenen die een totaalpakket kopen, die liever één leverancier hebben voor alle diensten, software en consultancy. Ik vergelijk die laatste wel eens met klanten met een ERP-instelling. Die verwachten van hun leverancier dat alles geïntegreerd wordt, waar uiteraard een kostenplaatje aan vast hangt. Een sociaal secretariaat kan ons laten weten hoe andere ondernemingen dat doen, want zij hebben een zicht op wat er gebeurt bij de Belgische bedrijven Chris Vroman volgt deze indeling niet helemaal: We beschouwen onszelf als een ERPklant, maar gaan wel shoppen als we een nieuwe dienstverlener zoeken. Ons sociaal secretariaat biedt ons een kwalitatieve dienstverlening, maar we voelen ons zeker niet met handen en voeten gebonden aan hen. Voor het fiscale, bijvoorbeeld, zullen we eerder naar de Big Four kijken. Wat Stefaan Verlinden doet toevoegen dat een en ander ook afhangt van de mate waarin een dienst is gelinkt aan de eigenlijke payroll. Als klant zie je één geheel, ook al is dat achter de merknaam een verzameling van entiteiten, klikt het bij Christine Chaltin. Ik wil dan zelf een pakket aan diensten kunnen combineren zonder dat ik op de hoogte moet zijn van de verschillende pilaren. Ook zij klopte al meermaals aan bij haar sociaal secretariaat voor diensten die verder gaan dan de zuivere loonadministratie. We hebben een periode heel veel bedrijven overgenomen, en delen overgelaten, en daarbij hebben we begeleiding gevraagd aan ons sociaal secretariaat. Ook de opleiding 24 Dossier / Rondetafel

4 en de begeleiding van onze eigen sociale secretaressen die al het voorbereidende werk op zich nemen gebeurt in samenwerking met het sociaal secretariaat. Maar er is meer dan alleen maar de technische en juridische kennis. Christine Chaltin ziet ook een voordeel in de praktische kennis, het weten wat er op het terrein gebeurt. We hebben zelf twee juristen in dienst die binnen de HRafdeling de sociale wetgeving opvolgen, en zij doen dat heel goed. Maar het is ook een kwestie van de wetgeving in de praktijk te brengen. Daarbij kan een sociaal secretariaat ons laten weten hoe andere ondernemingen dat doen, want zij hebben een zicht op wat er gebeurt bij de Belgische bedrijven. Op die manier moet je niet zelf telkens weer het wiel uitvinden. Omdat het berekenen van een nettoloon op basis van een brutobedrag iets is waar de verschillende spelers zich nauwelijks in kunnen onderscheiden, is het logisch dat de organisaties zich trachten te positioneren door de bijkomende diensten die ze leveren. Rik Meuleman geeft het voorbeeld van absenteïsme of presentiebeleid, zoals hij het positiever duidt. Om een goed beleid op te zetten, heb je de data nodig die in de payroll zitten. Daarnaast klop je ook aan bij het sociaal secretariaat om die gegevens te benchmarken met andere ondernemingen in de sector zij hebben de gegevens die dat mogelijk maken. Tot slot moet je op basis van die gegevens en vergelijking conclusies trekken en acties uitbouwen, waarvoor je onder andere terecht kan bij de verbonden preventiedienst mogelijks moet ook het arbeidsreglement onder de loep genomen worden met de juridische adviseurs voor de begeleiding op dat vlak. Als je het zo bekijkt, zegt hij, dan zie je dat de sociale secretariaten een pak expertise in huis hebben en onderling het verschil kunnen maken. Of zoals Agnes Hertogs het zegt: vanuit de grote hoeveelheid gegevens waarover ze beschikken en datamining-technologie kunnen de sociale secretariaten de HR-processen begeleiden binnen de organisaties. Daarnaast bouwt een sociaal secretariaat ook expertise op in zaken die voor bedrijven al veel minder tot hun core business behoren. Agnes Hertogs noemt salary split, expats, diverse reportings... Er is ook een evolutie, waarbij we naast de juridische en fiscale complexiteit ook meer en meer gezien worden als een ICT-partner. Het gaat dan over integraties, mobiele toepassingen zoals Employee Self Service via de smartphone onder meer voor een verlofaanvraag. Dat zijn dingen die meer en meer als een must have worden gezien. Het gaat over veel meer dan software voor de loonberekening, maar toepassingen met extra toegevoegde waarde die de link maken met andere systemen. PARTNERS Als het gaat over de uitdagingen, dan vat Liesbet Coninx die samen in drie kernpunten. Er is de volledigheid en geïntegreerdheid, er is de bereikbaarheid en beschikbaarheid, en tenslotte de transparantie. Alle uitdagingen van de sector op vlak van verbreding van het aanbod, klantgerichtheid, IT-investeringen, automatisering en dergelijke, hangen aan die drie vast. Het valt op, zegt Clark Taverniers, dat je vroeger veel meer één formule had waarvoor je terecht kon bij je sociaal secretariaat. Vandaag is dergelijke one size fits all -aanpak voorbijgestreefd. We hebben een overeenkomst over de service level per klant. De klanten zijn daarin veel assertiever geworden, merken we, en kiezen veel meer welke aspecten van de payroll en administratie ze wel of niet uitbesteden. Het standaardcontract is weg, ten voordele van een intensievere klantenrelatie. Dat staat wel ergens haaks op de schaalvergroting die in de sector gaande is. En dus gaan dossierbeheerders en juristen vaker naar klanten toe, vult hij aan. De klant krijgt wat hij wil. ISS is zo n klant. Wij gaan heel ver in de automatisering en combineren verschillende systemen, voor talentmanagement, een verloftool, een systeem voor prestaties... Die komen allemaal van verschillende leveranciers, en niet alleen van ons sociaal secretariaat. We zijn een groot bedrijf en zijn heel erg verspreid over het land, en we verwachten dat ons sociaal secretariaat daarmee overweg kan. Ook onze klanten vragen naar specifieke cijfers, willen rapporten over duurzaamheid, aantal arbeidsongevallen en dergelijke. Stefaan Verlinden ziet daarin ook nog een andere invloedsfactor: Meer en meer klanten die afhangen van een internationale groep krijgen instructies van het corporate hoofdkantoor over welk systeem ze moeten gebruiken, zelfs over welk sociaal secretariaat ze onder de arm moeten nemen. Christine Chaltin ISS is een Deense multinational erkent de tendens, maar wijst wel op de complexiteit die lokale wetgeving met zich meebrengt, waardoor de drang om overal ter wereld dezelfde tools en dienstverleners te hebben wordt getemperd. Clark Taverniers: Het blijft een belangrijk aspect van de oplossing die wij als sociaal secretariaat bieden. We moeten de problemen Agnes Hertogs: Het gaat over veel meer dan software voor de loonberekening, maar toepassingen met extra toegevoegde waarde die de link maken met andere systemen. Clark Taverniers: De crisis stimuleert de flexibiliteit en de creativiteit. Rondetafel / Dossier 25

5 Christine Chaltin: De prijsverschillen in de markt zijn niet groot genoeg om de kost om over te schakelen te compenseren. Chris Vroman: Het gaat om de proactiviteit, over de informatie die men doorstuurt naar ons, en ook over de back-up in het geval dat de vaste contactpersoon er niet is. van de ondernemingen begrijpen en er een gepast antwoord op bieden. Als je als sociaal secretariaat iets kan aanbieden waardoor een bedrijf bijvoorbeeld minder mensen nodig heeft om de administratie op te volgen misschien zelfs zonder dat er echt naar is gevraagd dan zijn we goed bezig. Dat sociale secretariaten zich opstellen als partner van hun klant, dat de band nauwer wordt, daar brengt niemand van de gesprekspartners wat tegen in. Maar Stefaan Verlinden wijst wel op die andere actor in het verhaal: Ik voel aan dat de overheid meer en meer van ons verwacht dat we mee waken over de correcte toepassing van de wetgeving. Persoonlijk denk ik dat we op termijn zoals de banken nu reeds zullen evolueren naar een bepaalde meldingsplicht en zo komen we mogelijks in een spanningsveld terecht. TEVREDEN? Als we aan klanten vragen wat er voor hen belangrijk is, dan passeert alles de revue: onze tools die we aanbieden, de correctheid en snelheid van payrollverwerking, de juridische ondersteuning..., weet Stefaan Verlinden. Maar als de payroll consulent zoals de dossierbeheerder bij ons heet verandert, dan merk je dikwijls dat de klant in eerste instantie minder tevreden is. Hoe tevreden men is over het sociaal secretariaat hangt dus in hoge mate samen met hoe tevreden men is over zijn vaste contactpersoon. Chris Vroman: Die contactpersoon heeft een heel centrale rol. Dan gaat het om de proactiviteit van die persoon, over de informatie die die doorstuurt naar ons, en ook over de back-up in het geval dat de vaste contactpersoon er niet is. Die back-up blijkt een belangrijk pijnpunt te zijn. Christine Chaltin verwoordt het zo: Wij zijn zeer tevreden over ons sociaal secretariaat, maar zodra onze dossierbeheerder op vakantie is, merken we dat meteen. Dat je als bedrijf vaker een back-up aan de lijn krijgt als je met vragen zit, heeft onder meer te maken met het feit dat er ook bij de sociale secretariaten meer flexibiliteit is en er meer mensen niet meer voltijds werken. Liesbet Coninx: Het organiseren van een kantoor en het managen van afwezigheden is iets waar wij permanent aandacht aan besteden. We hebben een Service Level Agreement met onze klanten, en dat betekent dat we ongeacht wie er aan de telefoon zit, wie er aanwezig is op kantoor, dezelfde dienstverlening moeten bieden, klinkt het. Nu, er is wel een verschil tussen kleinere en grote organisaties. Bij die laatste is het toch vaker zo dat de specifieke eigenheden in de hoofden van de mensen zit. Het belang van het documenteren van de klanten, net om een goede continuïteit te kunnen organiseren, vergt aandacht. Dat heeft dan weer te maken met de afwijkingen die in grote ondernemingen vaker voorkomen dan in de kleinere, waar men vaker de standaarden volgt en minder speciallekes kent. Financieel is het niet haalbaar om mensen volledig te laten dubbellopen, zegt Agnes Hertogs. Het is inderdaad zeer belangrijk dat de back-ups helemaal mee zijn, en daarom investeren we ook in de mensen. Wij hebben een payroll school, niet alleen voor de nieuwe medewerkers, maar ook voor alle anderen zodat ze op de hoogte blijven van alle evoluties. We doen veel meer inspanningen in vergelijking met 15 jaar geleden, en merken dat we vandaag ook andere profielen nodig hebben voor de rol van dossierbeheerder. Je hebt mensen nodig die meedenken, die juridische kennis hebben, die kunnen rekenen zodanig dat ze snel zien of iets klopt of niet en dergelijke. Verloop is er zowel bij de sociale secretariaten als binnen de HR-departementen van de aangesloten bedrijven. Een switch van contactpersoon vraagt energie, maar schept soms ook opportuniteiten. Een goede dossierbeheerder komt niet kant en klaar van de schoolbanken, legt Liesbet Coninx uit. De competenties die we van dergelijke medewerkers vragen zijn ook niet altijd even makkelijk te vinden. We vragen communicatievaardigheid, klantgerichtheid, de nodige analysevaardigheden, het snel kunnen assimileren van wettelijke wijzigingen en de technische finesse om deze toe te passen. Als we zo n witte raaf hebben, investeren we sterk in opleiding en begeleiding. We merken dan ook dat die mensen nadien zeer gegeerd zijn, zowel intern in de organisatie, bij de collega s én bij onze klanten. Ook Liesbet Coninx merkt op dat af en toe een andere dossierbeheerder niet noodzakelijk slecht is Als mensen aan beide zijden al 20 jaar lang samenwerken, is het vanuit het oogpunt kennis en een frisse kijk op het dossier, goed om af en toe van dossierbeheerder te veranderen. Een nieuwe blik ziet misschien wat voordien niet was opgevallen. Af en toe de dossierbeheerders van dossier laten veranderen, is ook een vorm van risicomanagement en het borgen van kennis. Tegelijk merkt Stefaan Verlinden op dat het beroep iets sexyer is geworden, juist dankzij de complexiteit en de dienstverlening op Dossier / Rondetafel 26

6 maat. Bovendien, vult Clark Taverniers aan, krijgen mensen vandaag meer carrièremogelijkheden, zeker als je het vergelijkt met een payrollexpert binnen een onderneming. Er is ook een evolutie, waarbij we meer en meer gezien worden als een ICT-partner Maar kennis en expertise alleen is onvoldoende voor Rik Meuleman. Het gaat ook over attitude en klantgerichtheid. Neem nu een grote, recente miskleun: de berekening van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen. De vraag is dan hoe je als sociaal secretariaat omgaat met die situatie. Je kan beslissen af te wachten tot alles duidelijk is, of je kan samenwerken en de klant begeleiden door hem te zeggen dat je momenteel de berekening doet op basis van de best afgewogen stand van zaken, en later als er aanpassingen komen daarover op een duidelijke manier te communiceren naar de werkgever toe. MINDER INKOMSTEN De crisis betekende een moeilijke periode voor de sociale secretariaten. Na de start van de crisis in het najaar 2008 daalde het aantal werknemers. Zowel in 2009 en 2010 waren er minder werknemers, en dus ook minder berekeningen die we moesten maken. Ondertussen is deze daling ingehaald en zien wij dat de groei bij de kmo s een deel van de daling van het aantal werknemers bij de grotere ondernemingen in onze portefeuille heeft gecompenseerd. Maar ook het betalingsgedrag van de ondernemingen en dan vooral de kleinere is veranderd en vraagt bijzondere aandacht, vertelt Agnes Hertogs. Tegelijk kregen de sociale secretariaten ook te maken met een daling van de financiële inkomsten, enerzijds door de lagere intrestvoeten, anderzijds door de vermindering van het aantal dagen dat de sociale secretariaten de sociale bijdragen mogen doorstorten. Vroeger kwam 80 procent van de inkomsten uit de omzet, en 20 procent uit financiële opbrengsten. Vandaag is dat laatste herleid tot vier procent. De crisis had ook invloed op de relatie tussen de bedrijven en hun sociaal secretariaat. Zo kwamen er meer vragen over kostenefficiëntie en was er meer interesse voor de totale loonkost. Tegelijk, zegt Stefaan Verlinden, is er ook een individualisering van de werknemers. Niet alleen vragen bedrijven aan ons een op maat gemaakt pakket van diensten, ook de individuele werknemers worden meer en meer op maat bediend via cafetariaplannen. Wij hebben daar op ingespeeld door het ontwikkelen van een tool voor flexibele verloning, al verhoogt daarmee natuurlijk een stukje de complexiteit en de administratieve last. Maar uiteindelijk hebben de werknemers een betere verloning voor hetzelfde loon. Of zoals Clark Taverniers het opmerkt bij zijn klanten: Crisis stimuleert de flexibiliteit en de creativiteit. De verminderde inkomsten zullen uiteindelijk een effect hebben op de innovatie in de sector, daar is Stefaan Verlinden van overtuigd. Er zijn aanzienlijke IT-budgetten in de sector, en de verminderde inkomsten zullen hierop een effect hebben. Projecten die een langere terugverdientijd hebben, zullen herbekeken worden. We zullen strenger moeten kijken naar wat we wel en wat we niet doen aan investeringen. Nochtans vragen de klanten net nu extra mogelijkheden, waardoor er een spanningsveld is, legt Agnes Hertogs uit. De overheid vraagt bijkomende opdrachten, zoals bijvoorbeeld de inspectie op onregelmatigheden, en bedrijven vragen meer en meer maatwerk, interfaces met andere systemen. ANDER EN BETER? Wat is er nodig alvorens een bedrijf verandert van sociaal secretariaat? Veranderen van sociaal secretariaat is niet zo eenvoudig, legt Rik Meuleman uit. Wij hebben het gedaan in 2009, en we hebben daar vanaf augustus 2008 aan gewerkt om op 1 januari 2009 de payroll goed te doen draaien, klinkt het. De op maat gemaakte producten die sociale secretariaten aanbeiden, zijn daarbij een vorm van klantenbinding: ze maken het complexer om ter veranderen. De complexiteit als het gaat over veranderen van sociaal secretariaat heeft vooral te maken met het feit dat de payroll aan zo veel andere systemen is gelinkt, gaande van de tijdsregistratie, het beheer van de bedrijfswagens tot de koppeling met diverse verzekeringsmaatschappijen, enz, verklaart Stefaan Verlinden. En daarbij zijn er nog eens heel wat bedrijven die bedrijfseigen berekeningen maken die niet standaard zijn gekend bij de sociale secretariaten. Rik Meuleman: De op maat gemaakte producten die sociale secretariaten aanbeiden, zijn daarbij een vorm van klantenbinding. Als er een verandering is, dan wordt dat steeds als een project aangepakt, legt Agnes Hertogs uit. En zo n verandering merken we is vaak ook een opportuniteit om alles te analyseren of auditen en de samenwerking met vertrouwen te starten. Chris Vroman vergelijkt de situatie in België met die in de VS, waar het payroll systeem om de drie à vier jaar in vraag wordt gesteld en er een tender is voor de vervanging. Dat zie ik hier zo gauw nog niet gebeuren, denkt hij. Hier is dat toch een veel ingewikkelder proces. Bovendien, argumenteert Stefaan Verlinden, zijn de prijsverschillen hier meestal niet van die grootteorde dat enkel veranderen omwille van de kosten zinvol is. Wij hebben een tender georganiseerd, zegt Christine Chaltin, die eraan toevoegt dat de crisisperiode een uitgelezen moment was om te gaan heronderhandelen over de prijs. Heel recent zelfs. En ik kan inderdaad bevestigen dat de verschillen in de markt niet erg groot zijn, niet groot genoeg om de kost om over te schakelen te compenseren. TIMOTHY VERMEIR RENATO BAIO Rondetafel / Dossier 27

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta Connect Smart Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Voorstelling Partnership. mei 2015

Voorstelling Partnership. mei 2015 Voorstelling Partnership mei 2015 De essentie is Uw persoonlijke Payroll Consultant Alle dossiers van leden van Formaat worden gecentraliseerd bij 1 vaste Payroll Consultant in kantoor Berchem. 1 aanspreekpunt

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN?

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! WAAROM U ALS WERKGEVER GOED ZIT BIJ PAY N PEOPLE Iemand in dienst nemen is een grote stap. Hoeveel zal het

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd

Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd HR SERVICES Vóór uw koffie is afgekoeld zijn alle lonen ingevoerd HRonline 5, uw personeelsbeheer verliep nog nooit zo comfohrtabel Zo makkelijk kan uw loonbeheer zijn U bent liever bezig met uw zaak dan

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Wij ondersteunen u in elke groeifase van uw onderneming U bent zo gestart: Het ondernemingsloket regelt alle formaliteiten

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

ACERTA BELLEN? VLOTTER DAN OOIT. in samenwerking met

ACERTA BELLEN? VLOTTER DAN OOIT. in samenwerking met ACERTA BELLEN? VLOTTER DAN OOIT in samenwerking met Anno 2017 draait bij moderne bedrijven alles rond klantenbeleving. Zeggen dat u klantgericht bent? Daar heeft een (potentiële) klant niets aan als uw

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 18:00 Testimonial Floré 18:15 Vertrek bus 19:00 Aankomst

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

Acerta Connect Pro. De oplossing op maat voor uw payroll

Acerta Connect Pro. De oplossing op maat voor uw payroll Acerta Connect Pro De oplossing op maat voor uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie Acerta

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012

Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012 Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012 1 Thema s Context Definitie expert Historiek, Evolutie en Trends Het expertisebedrijf anno 2012 Toekomstvisie Conclusies 2 Context Auto & Brandvaria

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Koen Snyders Administrateur-generaal Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Administrateur général Office Nationale de Sécurité Sociale 1 Agenda Achtergronden:

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? 1.2 LOGO & CATÉGORIES

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? 1.2 LOGO & CATÉGORIES NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? 1.2 LOGO & CATÉGORIES PARTENA PROFESSIONAL PLUS Le logo «Partena Professional Plus» sera utilisé pour les documents et supports de communication qui concernent

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867

Observatiestage 3/26/2013. Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 3/26/2013 Observatiestage Dennis Vanakker Beroepsgerichte communicatie 2TX3/5 537867 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 2 1.1 Waarom voor deze observatiestage gekozen?... 2 1.2 Wie en waar?... 2 2. Verloop en

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Strategisch loonbeheer

Strategisch loonbeheer Strategisch loonbeheer Uw thuis voor loonbeheer Meesterschap in loonberekening, sociaal-juridisch advies en elektronische datawerken. Het Centrum voor Loonbeheer mag met 15 jaar ervaring wel degelijk beschouwd

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Wij focussen ons enkel op datgene waar we echt goed in zijn...

Wij focussen ons enkel op datgene waar we echt goed in zijn... Wij focussen ons enkel op datgene waar we echt goed in zijn... UW SPECIALIST IN SALARISBEREKENING Securex maakt voor u het verschil Securex biedt u expertise, adviezen en innoverende oplossingen op het

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke personeelsadministratie en de verantwoordelijke HR-data.

FUNCTIEPROFIEL. Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke personeelsadministratie en de verantwoordelijke HR-data. FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker personeelsadministratie en HR-data A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor een accurate en tijdige input van data ten behoeve van

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

1 INTERACTIEVE OEFENING

1 INTERACTIEVE OEFENING /Verslag HR-deelnetwerk mobiliteit 22/10 1 INTERACTIEVE OEFENING 1.1 CASES 1) Personeelslid kan functie niet meer (volledig) uitoefenen 2) Functie en organisatie zijn veranderd, spanningen tussen personeelslid

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Toekenning van aandelenopties 3 Enkele veelgestelde vragen 4 Voordelen

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie