Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage 2013

2 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina

3 Inhoud INLEIDING _EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE Conversiefactor groene stroom uit biomassa... 5 V OORTGANG: Emissie-inventaris 2013 Scope I en II... 7 Scope III Overige CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER Reductie CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 3: ZONNEPANELEN SCHUILHUISJES DE LIJN _4B1 REDUCTIEDOELSTELLINGEN...18 Scope I en II...18 MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies...18 Update MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik...19 Update Binnen deze reductiedoelstelling zijn er wel degelijk resultaten behaald, zie ook de kolom status in de hierboven staande tabel: 2 personenwagens voor zakelijk verkeer werden conform voornemen geschrapt MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen...21 Scope III...21 MAATREGEL 5 - bewustwording type auto...21 MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri...21 MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid...21 MAATREGEL 8 opzetten initiatief in de keten energieleverancier en EPSiLON als afnemer...21 CONCLUSIE...23 SCOPE I- EN II EMISSIES...23 SCOPE III: KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER...24 SCOPE III: KETENANALYSE 3: ZONNEPANELEN SCHUILHUISJES DE LIJN...25 UITSTOOT VAN PROJECTEN BEHAALD MET GUNNINGVOORDEEL...25 BIJLAGEN P agina

4 Voortgangsrapportage 2013 Inleiding In dit dossier zijn de voortgangsrapportages met betrekking tot de emissie-inventaris en de 2 ketenanalyses van EPSiLON opgenomen. In het originele portfolio is 2010 vastgelegd als basisjaar. EPSiLON heeft eind 2011 haar niveau 4-certificering behaald, in maart 2013 mochten we het certificaat voor niveau 5 ontvangen. We vallen binnen de categorie klein bedrijf. Graag willen we benadrukken dat EPSiLON als bedrijf, zelfs voordat we kennis maakten met de CO 2 - prestatieladder, zowel bewust als onbewust veel aandacht had voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit waar mogelijk ook aan haar klanten trachtte over te brengen. De voortgangsrapportage is opgebouwd conform de volgorde van de hoofdstukken in het portfolio: 4A1 Emissie-inventaris; 4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer; 4A1 Ketenanalyse 3: (nieuw) zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn; 4B1 Reductiedoelstellingen. Tenzij anders beschreven, zijn de andere hoofdstukken uit ons portfolio nog steeds van kracht. 4 P agina

5 1_Emissie-inventaris Actualisatie 2012 Conversiefactor groene stroom uit biomassa In de laatste audit werd aangegeven dat er veel onduidelijkheid bestaat over de conversiefactor van groene stroom ontgonnen uit biomassa; de energieleverancier kan hier geen duidelijk antwoord op geven. Ook DNV kan ons niet verder helpen dan te verwijzen naar blz. 71 van het SKAO handboek. Hier valt te lezen dat de informatie van de leverancier kan worden gebruikt als deze een goedgekeurde methode gebruikt. Is dit niet het geval, dan moet de factor voor grijze stroom worden toegepast. Tot nu toe zijn we er vanuit gegaan dat de worst case factor voor groene stroom (categorie C, overige groene stroom verbruikt tot 1 juli 2011 ) kon worden toegepast. Bovenstaande geeft echter aan dat dit niet het geval is. Dit heeft als gevolg dat we de resultaten van het voorgaande jaar, 2012, moeten corrigeren of actualiseren. De onderstaande 2 tabellen geven het geactualiseerde verbruik van de emissiebronnen voor 2012 evenals de CO 2 -uitstoot voor dezelfde referentieperiode. Verderop in deze rapportage worden er waar nodig vergelijkingen gemaakt met 2013 en/of, indien nodig, eerdere jaren corr Verhouding totale pand CO 2 -emissie Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) kwh ,20 g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 1: verbruik emissiebronnen 2012, gecorrigeerd 5 P agina

6 corr KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km nvt % > km 0 nvt 0 0% Tabel 2: CO 2 -emissies EPSiLON 2012, gecorrigeerd 6 P agina

7 Voortgang: 2013 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II In tabellen 3 en 4 vinden we het verbruik van de emissiebronnen voor 2013 evenals de CO 2 -uitstoot voor dezelfde referentieperiode Verhouding totale pand CO 2 -emissie Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) kwh ,20 g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 2: verbruik emissiebronnen P agina

8 2013 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km nvt % > km 0 nvt 0 0% Tabel 4: CO 2 -emissies EPSiLON 2013 Vergelijking met voorgaande jaren De onderlinge verhoudingen tussen de scope I en scope II emissies zijn nagenoeg gelijk verdeeld gebleven in 2012 en 2013: Periode Scope I Scope II % 16% % 15% CO 2 -uitstoot EPSiLON % 85% Scope I - Directe CO2-emissies Scope II - Indirecte CO2-emissies Figuur 1: Verdeling scope I en scope II emissies P agina

9 Scope I Aardgasverbruik Het aardgasverbruik in 2013 ligt met m³ dik 17% hoger dan in In de voortgangsrapportage van 2013 Q1+Q2 kwam dit al duidelijk naar voren. Aangezien er intern geen wijzigingen zijn geweest wat betreft gebruik van verwarming en/of uitbreiding van systemen, valt de enige verklaring terug te vinden in het feit dat het in 2013, vooral in de eerste helft van het jaar, zeer lang zeer koud geweest is. Het warme najaar van 2013 ( geen winter ), heeft niet voldoende doorgewogen om een stijging van het aardgasverbruik teniet te doen. Controle op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) laat zien dat de gemiddelde jaartemperatuur in België een halve graad lag in 2013 in vergelijking met 2012, echter er zijn veel meer vorstdagen geweest: Periode Gemiddelde temperatuur Aantal vorstdagen Bron ( C) , ,1 58 Dieselverbruik zakelijk verkeer projecten Normaal gesproken ligt de verdeling van projecten op ca. 1/3 voor de eerste helft van het jaar en 2/3 voor de 2 e helft van het jaar. In de vorige voortgangsrapportage zagen we al dat dit in de eerste helft van 2013 niet meer het geval was, er viel een toename van ruim 12% te bespeuren als gevolg van een stijging in het aantal buitendienstprojecten. Bekijken we nu echter de jaarcijfers dan zien we dat er toch een terugval te bespeuren valt t.o.v. het voorgaande jaar: Periode Verbruik (l) Uitstoot Deze terugval is eenvoudig te verklaren door het feit dat het aantal projecten in de loop van 2013 afgenomen zijn. Niet alleen de huidige economische situatie zorgt ervoor dat projecten minder snel goedgekeurd worden, maar daarnaast lopen een aantal projecten bij de banken eenvoudigweg naar hun einde toe. Scope II Elektriciteitsverbruik Het verbruik van aangekochte elektriciteit ligt in 2013 lager t.o.v Toch zien we dat de effectieve CO2-uitstoot over diezelfde periode behoorlijk veel hoger ligt: Periode Verbruik (kwh) Uitstoot , ,62 9 P agina

10 Dit komt omdat de herkomst van de groene stroom in 2012 volledig anders verdeeld werd dan in 2013 zoals te zien in het tabelletje hieronder. In combinatie met de conversiefactor resulteert dit in een veel hogere weegfactor voor Herkomst energie Aandeel in totaal Aandeel in totaal Conversiefactor Water 95% 62% 15 Wind 2% 5% 15 Biomassa 3% 33% 455 Gemiddelde weegfactor 28,20 160,20 De meetresultaten van ons stroomverbruik geven duidelijk aan het elektriciteitsverbruik wel degelijk gedaald is. Aangezien dit verschil in weegfactor zo n vertekend beeld geeft, wordt er voor 2012, om een correcte vergelijking te kunnen maken, ook gewerkt met de gemiddelde weegfactor van Hieruit blijkt, net als bij het verbruik, dat de uitstoot met bijna 3% gedaald is. Maken we de vergelijking met ons basisjaar 2010, dan is het stroomverbruik sowieso ook nu weer gedaald. In 2010 kochten we nog grijze stroom in (veel hogere conversiefactor). Daarnaast werd het bedrijfsgebouw pas in het najaar van 2010 van zonnepanelen voorzien, deze gaven dus ook nog geen optimaal rendement op dat moment. De zonnepanelen lijken voor het 3 e jaar op rij minder opbrengst te hebben gegenereerd. Als gevolg daarvan is ook ons elektriciteitsverbruik op de zonnepanelen gedaald. Aangezien de panelen steeds rond dezelfde periode worden gereinigd en er ook nergens uitval is opgetreden, kan deze verklaring enkel gezocht worden in het aantal zonuren per dag. De panelen genereren weliswaar ook elektriciteit als de zon niet schijnt ( lichtpaneel is eigenlijk een betere omschrijving dan zonnepaneel) maar uiteraard liggen deze opbrengsten verhoudingsgewijs lager dan bij heldere dagen met veel zon. Om deze veronderstelling te staven controleren we op de website van het KMI, waar we inderdaad bevestigd zien dat 2011 een zeer zonnig jaar was in vergelijking met 2012 en 2013: Periode Aantal zonuren Bron ,9 u u u Verbruik zonnepanelen per jaar kwh Figuur 2: Verbruik zonnepalen per jaar (kwh) 10 P agina

11 Opbrengst zonnepalen per jaar kwh Figuur 3: Opbrengst zonnepalen per jaar (kwh) Aantal zonuren per jaar Uren zon Figuur 4: Aantal uren zon per jaar Zakelijke verplaatsingen We hebben na de eerste analyses voor de CO 2 -prestatieladder ons duidelijk als doel gesteld om onze uitstoot wat betreft het aantal vliegreizen te verminderen: indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van auto en trein. Blijkt dit te zorgen voor onnodige lange reistijden en/of is een verplaatsing per vliegtuig onvermijdelijk, dan wordt voor deze laatst optie gekozen. Ook wordt er rekening gehouden met ticketprijzen. Het resultaat van deze beslissing is duidelijk zichtbaar. Werden er in 2012 nog kilometers per vliegtuig afgelegd, hetgeen resulteerde in een uitstoot van kg CO 2, dan zien we dat dit in 2013 nog maar km waren met een uitstoot van kg CO 2. Zoals steeds werden de afgelegde afstanden per vliegtuig berekend via de Great Circle Mapper (www.gcmap.com), gebaseerd op de IATA-codes van de vliegvelden. 11 P agina

12 Totale uitstoot scope I en scope II 2013 vs Rekening houdende met de verdeling van herkomst van groene stroom in 2012 en 2013, ligt de totale uitstoot aan CO 2 in 2013 ca. 10% hoger dan in het voorgaande jaar. Hierbij is enkel het aardgasverbruik van de huisvesting (fabriekspand en kantoren) binnen scope I toegenomen. Zoals eerder aangegeven is deze toename te wijten aan de weersomstandigheden (meer vorstdagen en minder uren zon) in het afgelopen jaar. Jaar Uitstoot (kg) Vergelijking t.o.v. basisjaar 2010 De onderstaande figuur geeft de totale uitstoot van 2010 tot en met 2013 weer. Hieruit is een duidelijke daling van de totale emissies ten opzicht van het referentiejaar zichtbaar CO 2 -uitstoot 2010 t/m Uitstoot Figuur 5: CO 2 -uitstoot 2010 t/m 2013 Scope III Overige CO 2 -uitstoot Zakelijk treinverkeer Het zakelijk treinverkeer is in 2012 en de eerste helft van 2013 in stijgende lijn gegaan, hoofdzakelijk o.w.v. locatiebezoeken van stations voor een project voor de Belgische spoorwegen. De verwachting was dat de stijging zich zou blijven verderzetten. Dit project is, o.w.v. interne redenen bij de klant, voorlopig echter op een laag pitje gezet, hetgeen zich ook resulteert in een daling van de treinreizen. De totale uitstoot in 2012 bedroeg 841 kg, goed voor km aan verplaatsingen per spoor in zowel binnen- als buitenland. In 2013 is dit teruggevallen tot 575 kg CO 2 of km. Om het juiste aantal afgelegde kilometers te behalen is er steeds contact opgenomen met de nodige instanties en/of gebruik gemaakt van de website 12 P agina

13 TREIN 2013 Datum Bestemming aantal km enkele conversiekm totaal medewerkers reis factor kg CO Bxl Zuid-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Hasselt-Doornik , Doornik-Ath , Ath-Enghien , Enghien-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert - R'dam C , R'dam C - Weert , Weert-Hoevelaken , Hoevelaken-Weert , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Gent , Gent-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert-Rijswijk , Rijswijk-Weert , TOTAAL Tabel 6: totale CO 2 -uitstoot scope III - zakelijk treinverkeer 2013 Papierverbruik Het papierverbruik wordt bijgehouden via de tellerstanden op de printers. Het lijkt echter niet mogelijk om een eenduidig antwoord te krijgen op de vraag naar de juiste uitstoot van de printers. Er is dan ook beslist om met enige regelmaat aandacht te besteden aan bewustwording bij de collega s. De nadruk hierbij ligt op het stellen van de vraag is het printen wel echt nodig?. Zo ja, dan dient er zoveel mogelijk te worden gekozen voor dubbelzijdige prints in zwart-wit. Daarnaast dient men zich de vraag te stellen of een selectie van het document volstaat of dat alle pagina s moeten worden uitgeprint. Woon-werkverkeer Het woon-werkverkeer is gedetailleerd bekeken in de ketenanalyse. De voortgang van deze ketenanalyse is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze voortgangsrapportage, vanaf pag P agina

14 Afval EPSiLON heeft altijd veel aandacht besteed aan afvalmanagement, dit zowel in huis als in de keten naar de klanten toe door de manier van verpakken van de producten. Aangezien dit een uitgekiend en goed werkend systeem is, is hier niets aan veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Diversen Zoals in de voorgaande voortgangsrapportage aangegeven, beschouwen wij onze 2 e ketenanalyse (Abri Zuid-Holland met Luxor LED) als afgesloten. Er is besloten om een nieuwe ketenanalyse op te starten, hier vindt u meer informatie over terug in hoofdstuk 3 van deze rapportage. 14 P agina

15 2_4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer 2013 Het personeelsbestand eind 2013 bedroeg 51 werknemers. Het aantal personen dat de afgelegde kilometers woon-werkverkeer en de bijbehorende CO 2 -uitstoot vertegenwoordigd, bestaat uit 47 personen exclusief directie. directie (2 personen) + 1 commerciële medewerker over een bedrijfswagen, de uitstoot hiervan is opgenomen in scope I van de emissie-inventaris voor deze periode; 1 werknemer carpoolt; De totale afstand aan woon-werkverkeer bedraagt km, goed voor kg aan CO 2. Diverse werknemers komen regelmatig met de fiets naar het werk. In bovenstaande getallen is rekening gehouden met het vermeden aantal kilometers en kg CO 2 -uitstoot voor de dagen dat deze werknemers op de fiets naar Bree gekomen zijn. Dit is goed voor een vermeden CO 2 -uitstoot van kg (10% meer). Alhoewel het aantal werknemers op einddatum 2012 en 2013 gelijk ligt, is het aantal afgelegde kilometers toch met ca. 11% gestegen. Verklaringen hiervoor kunnen gevonden worden in: wijzigingen van het personeelsbestand bepaalde periodes in het jaar; eventuele huidige werknemers zijn verhuisd en wonen verder weg waardoor de woonwerkafstand langer is; eventuele nieuwe werknemers wonen wat verder weg dan andere werknemers die afscheid genomen hebben van EPSiLON. De stijging in het aantal afgelegde kilometers woon-werkverkeer heeft slechts een verwaarloosbare stijging (< 1%) in CO 2 -uitstoot tot gevolg. Reductie CO 2 -uitstoot Woon-werkverkeer Km Uitstoot ,361 43, ,389 43, ,253 42, ,703 42,675 Ondanks het gestegen aantal afgelegde kilometers blijft de reductiedoelstelling om de CO 2 -uitstoot binnen deze keten tegen eind 2014 met 2% terug te dringen, bereikt (net geen 3% t.o.v. referentiejaar 2010). Net als in de voorgaande voorgangsrapportages benadrukken we dat EPSiLON slechts een informerende en motiverende rol heeft in de keten van het woon-werkverkeer. Definitieve besluiten en daardoor ook indirect de gevolgen m.b.t. de uitstoot, zijn uiteindelijk afhankelijk van de werknemers en kunnen dus ook weer stijgen. Uiteraard blijven we trachten om hier toch een (al dan niet onbewuste) rol in te spelen. 15 P agina

16 Initiatieven In de parochieraad van april 2013 is er gesproken over het stimuleren van fietsen naar het werk en beslist dat er eens zou worden gepolst naar de mening van werknemers. Om dit ook extra te visualiseren naar werknemers toe, hebben we ervoor gekozen om in de aanloop naar de zomervakantie wat posters op te hangen op de informatieborden in de productiehal en op kantoor. Op deze manier bieden we de mensen de gelegenheid om eventueel meer informatie te vragen aan de personeelsverantwoordelijke en zetten we hen aan tot het al dan niet in overweging nemen om met de fiets te komen. In bijlage 2 zijn voorbeelden van deze posters terug te vinden. Inmiddels zijn er 6 personen die regelmatig met de fiets naar Bree komen! 3_4A1 Ketenanalyse 3: Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn 2013 In de vorige rapportage werd aangegeven dat we de ketenanalyse Abri Zuid-Holland met Luxor LED als afgesloten beschouwen. Er is immers niet meer voldoende vernieuwende informatie beschikbaar om nog verder te gaan in deze keten en/of om hier reductie in te bewerkstelligen. Een nieuwe ketenanalyse wordt opgestart. Zoals reeds eerder beschreven, produceert en plaatst EPSiLON reeds 2 generaties schuilhuisjes 1 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 2. De laatste generatie schuilhuisjes (generatie 2008) is voorzien van een zonnepaneel op het dak en energiezuinige LED-verlichting die enerzijds het uurroosterpaneel aanlicht en anderzijds functioneert als veiligheidsverlichting. De voorgaande generatie(s) schuilhuisjes, zowel van EPSiLON als haar voorgangers, zijn echter nog voorzien van TL-verlichting. Deze schuilhuisjes dienen door de gemeentes op het openbare verlichtingsnet te worden aangesloten. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee: zowel de (eenmalige) kost voor aansluiting op het elektriciteitsnet alsook de effectieve verbruikskosten. VVM De Lijn heeft echter gezien dat de zonnepanelen op de huidige generatie schuilhuisjes (generatie 2008) zeer goed en naar ieders tevredenheid functioneren. De gemeentes lijken echter minder en minder bereid om de kosten voor het verbruik te dragen en sluiten in sommige gevallen de schuilhuisjes zelfs niet aan. Om hier iets aan te doen heeft VVM De Lijn de aanbesteding Leveren en plaatsen van zonnepanelen en LED-verlichting op bestaande schuilhuisjes van De Lijn uitgeschreven. EPSiLON, sinds 2001 huisleverancier voor de schuilhuisjes van De Lijn heeft uiteraard deelgenomen aan deze aanbesteding en deze ook gewonnen. 1 Schuilhuisje of abri. 2 Hierna ook VVM De Lijn of ook De Lijn genoemd. 16 P agina

17 Voorjaar 2013 zijn we begonnen aan de roll out. Dit omvatte volgende werkzaamheden: huidige TL-verlichting in het schuilhuisje vervangen door energiezuinige LED-verlichting; plaatsen van een zonnepaneel op het dak van het schuilhuisje, waardoor het schuilhuisje volledig autonoom functioneert. Winst in de keten Allereerst biedt een autonoom functionerend schuilhuisje winst voor de gemeentes als we kijken naar elektriciteitskosten. Daarnaast genereert een autonoom functionerend schuilhuisje met energiezuinige LED-verlichting zo goed als geen CO 2! In wat volgt bekijken we de hoeveelheid vermeden CO 2 -uitstoot. Gegevens: verbruik schuilhuisjes Type verlichting TL buislamp LED Verbruik (W) 22W 4W branduren In het overgrote deel van de gevallen zijn de schuilhuisjes aangesloten op de straatverlichting en branden ze dus niet de hele nacht. Het exacte aantal branduren kan per gemeente nog variëren. Omdat dit een té grote onbekende factor is, baseren we ons op de branduren van het systeem met zonnepaneel om een vergelijking te kunnen maken. Het systeem van het zonnepaneel is zo opgebouwd dat het het midden van de nacht meet. De geïntegreerde sturing zorgt ervoor dat de verlichting brandt op volgende tijdstippen: o o van zonsondergang tot het midden van de nacht min 1 uur; van het midden van de nacht plus 4 uur tot zonsopgang. zonsopgang en zonsondergang verschilt minimaal per dag al naargelang het jaargetijde. Daarnaast verschilt dit ook nog eens van gemeente tot gemeente. Om het midden van de nacht te kunnen berekenen, kijken we dan ook naar de waarden die de Koninklijke Sterrenwacht 3 van België opgeeft voor Ukkel (waar zowel de Sterrenwacht als het KMI gelegen zijn) voor de kortste en de langste nacht van het jaar, respectievelijk 21 juni en 21 december. Datum Zonsopgang Zonsondergang Midden van de Aantal branduren - nacht verlichting 21 juni u29 22u00 01u45 2u 45 min 21 december u42 16u39 00u41 12u P agina

18 Uit bovenstaande gegevens kunnen we een gemiddeld aantal branduren afleiden, zijnde 7 uur en 27.5 minuten (we ronden dit af naar 7 uur en 27 minuten of 7,45 uur). conversiefactoren Aangezien we niet weten of de gemeentes groene dan wel grijze stroom inkopen, gaan we uit van de worst case conversiefactor zijnde die voor grijze stroom: 455. Een schuilhuisje met TL-verlichting, aangesloten op het openbare verlichtingsnet verbruikt 22W/branduur en veroorzaakt op die manier een CO 2 -uitstoot van 10 kg per branduur of kg per dag. De schuilhuisjes met LED-verlichting en zonnepaneel functioneren autonoom. Aangezien er geen stroom dient te worden ingekocht, bedragen zowel de conversiefactor als de CO 2 -uitstoot 0. Eind 2013 waren er schuilhuisjes generatie 2001 omgebouwd tot schuilhuisjes met zonnepaneel en energiezuinige LED verlichting. Dit is goed voor een vermeden CO 2 -uitstoot van kg CO 2 per branduur of ,50 kg per dag in heel Vlaanderen. Dit project wordt in 2014 verdergezet. 4_4B1 Reductiedoelstellingen Aan de hand van de reductiedoelstellingen in scope I, II en III zijn er in het portfolio van referentiejaar 2010 een aantal maatregelen vastgelegd die we vervolgens hebben aangepast naar meer realistische doelstellingen in de voortgangsrapportage van Niettegenstaande het feit dat we bewustwording onder het personeel als zeer belangrijk beschouwen, kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen op het eindresultaat een doelstelling als reductie van uitstoot in de ketenanalyse van het woon-werkverkeer. We kiezen er dan ook voor om bewust te focussen op meer realistische doelstellingen met hanteerbare maatregelen voor scope I en scope II. Scope III blijft een aandachtspunt voor bewustwording. Scope I en II MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies WeThink heeft op diverse tijdstippen en dagen in week metingen gedaan om het huidige energieverbruik van EPSiLON te analyseren. Het rapport van deze analyse was bijgevoegd in bijlage 4 van de voortgangsrapportage over 2012 Q1+Q2. De actiepunten die zijn voorgesteld in dit analyserapport vereisen verder onderzoek zodat we duidelijk kunnen aangeven met welke actiepunten we wel of niet verder willen gaan. Vermits er wat tijd nodig zal zijn om eventuele aanpassingen te implementeren en vervolgens zichtbare resultaten hieruit af te kunnen leiden, willen we hier voldoende tijd voor nemen. verantwoordelijke: Frank Machiels; deadline: eind 2014; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 1% reductie op elektraverbruik tegen eind Update 2013 Momenteel geen verdere stappen ondernomen. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kosten en installatie van snellooppoorten. Daarnaast wordt er bekeken of het zinvol is om screens te plaatsen bij de kantoren: deze houden de warmte s zomers en de koude s winters buiten zodat respectievelijk de airco en de verwarming minder moeten worden gebruikt, zeker na het weekend als alles zo goed als heeft stilgelegen. 18 P agina

19 MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik In de parochieraad wordt op regelmatige basis aangegeven om de werknemers zoveel mogelijk te informeren wat betreft energieverbruik. Dit betreft kleine dingen zoals geen lichten of machines onnodig laten branden, deuren sluiten zodat er geen kou naar binnen en warmte naar buiten kan, etc. Door middel van de wissellijstjes in de hal wordt hier ook op gewezen. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: geen deadline, blijft constant aandachtspunt; doelstelling CO 2 -reductie: niet vast te stellen, constant aandachtspunt om bewustwording onder de werknemers te doen ontstaan. Update 2013 Het is niet mogelijk om meetbare resultaten aan deze doelstelling te verbinden. We blijven op regelmatige basis tijdens overlegmomenten (o.a. parochieraad) de mensen hier op wijzen. Daarnaast worden de postertjes in de productiehal regelmatig vervangen om voldoende aandacht te blijven trekken. MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid In Q2 is er reeds een inventarisatie van het wagenpark gedaan. Dit bleek nog relatief jong te zijn, 60% van de wagens is van 2009 of zelfs jonger. Gezien de wagens op 5 jaar tijd worden afgeschreven, zal het merendeel pas ten vroegste in 2014 vervangen worden. Verder zijn volgende acties ondernomen of ingepland: personenwagen 1 zal uiterlijk Q2 van 2013 worden vervangen door een wagen met minder uitstoot; personenwagen 2 was weliswaar nog niet oud, maar is per 1 november 2012 toch vervangen door een wagen met een lagere CO2-uitstoot: van 0,184 kg/km naar 0,179 kg/km; bedoeling is dat personenwagens 4 en 6 worden uiterlijk eind 2013 geschrapt of, afhankelijk van de projecten die op dat moment spelen, vervangen door een wagen met een lagere uitstoot; personenwagen 7 zal uiterlijk eind 2014 worden geschrapt en indien nodig worden vervangen door een nieuwe wagen met minder uitstoot. Zoals reeds in de vorige voortgangsrapportage aangegeven zijn er bij de garage offertes opgevraagd om al eens te kijken naar milieuzuinigere alternatieven voor de bestelwagens, echter, gezien de snelle wijzigingen die er in de specificaties van de wagens gebeuren, heeft het momenteel weinig zin om op dit moment reeds te beslissen door welke wagens ze moeten worden vervangen. 19 P agina

20 Auto Bouwjaar CO2-uitstoot Opmerkingen STATUS EIND 2013 Personenwagen Vervangen uiterlijk 2013 Q2 Personenwagen Q4_2012 vervangen door wagen met minder uitstoot Personenwagen Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Geschrapt per 1/3/2012 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2014 Bestelwagen klein Bestelwagen klein Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Vrachtwagen 2003 Onbekend Onbekend Euro 4 Kraanwagen 2010 Onbekend Onbekend Euro 5 Tabel 7: inventaris wagenpark + status m.b.t. doelstellingen Vervangen per 20/02/2013: van kg CO 2 /km naar kg CO 2 /km Geschrapt per 23/12/2013 Geschrapt per 23/12/2013 Vervangen door nieuwe bestelwagen verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: gesplitst zie hierboven; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 10% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 5% reductie tegen eind Update 2013 Binnen deze reductiedoelstelling zijn er wel degelijk resultaten behaald, zie ook de kolom status in de hierboven staande tabel: 2 personenwagens voor zakelijk verkeer werden conform voornemen geschrapt. Deze wagens waren samen goed voor een uitstoot van kg CO 2 oftewel 6,84% van de totale uitstoot over Beide directiewagens werden vervangen door een zuinigere en CO 2 -vriendelijkere versie. Aantal het juiste aantal kilometers dat jaarlijks met deze wagens wordt afgelegd, niet gekend is, kunnen we helaas geen goede vergelijking maken tussen de CO 2 -uitstoot van de voorgaande en meer vervuilende wagens t.o.v. de huidige wagen. Tenslotte werd ook 1 van de 4 grote bestelwagens vervangen. Dit stond aanvankelijk niet op de planning, echter, (te) dure herstellingen maakten een vervanging noodzakelijk. In combinatie met de totale gedaalde uitstoot t.o.v. de voorgaande jaren ( kg in 2013 t.o.v kg in 2012, oftewel een daling van 3.19%) beschouwen wij deze reductiedoelstelling als geslaagd. 20 P agina

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

3.D.1 Deelname Initiatief

3.D.1 Deelname Initiatief 3.D.1 Deelname Initiatief Deelname Initiatief Inleiding Eis: Actieve deelname aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO 2 -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie