Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage 2013

2 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina

3 Inhoud INLEIDING _EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE Conversiefactor groene stroom uit biomassa... 5 V OORTGANG: Emissie-inventaris 2013 Scope I en II... 7 Scope III Overige CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER Reductie CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 3: ZONNEPANELEN SCHUILHUISJES DE LIJN _4B1 REDUCTIEDOELSTELLINGEN...18 Scope I en II...18 MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies...18 Update MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik...19 Update Binnen deze reductiedoelstelling zijn er wel degelijk resultaten behaald, zie ook de kolom status in de hierboven staande tabel: 2 personenwagens voor zakelijk verkeer werden conform voornemen geschrapt MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen...21 Scope III...21 MAATREGEL 5 - bewustwording type auto...21 MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri...21 MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid...21 MAATREGEL 8 opzetten initiatief in de keten energieleverancier en EPSiLON als afnemer...21 CONCLUSIE...23 SCOPE I- EN II EMISSIES...23 SCOPE III: KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER...24 SCOPE III: KETENANALYSE 3: ZONNEPANELEN SCHUILHUISJES DE LIJN...25 UITSTOOT VAN PROJECTEN BEHAALD MET GUNNINGVOORDEEL...25 BIJLAGEN P agina

4 Voortgangsrapportage 2013 Inleiding In dit dossier zijn de voortgangsrapportages met betrekking tot de emissie-inventaris en de 2 ketenanalyses van EPSiLON opgenomen. In het originele portfolio is 2010 vastgelegd als basisjaar. EPSiLON heeft eind 2011 haar niveau 4-certificering behaald, in maart 2013 mochten we het certificaat voor niveau 5 ontvangen. We vallen binnen de categorie klein bedrijf. Graag willen we benadrukken dat EPSiLON als bedrijf, zelfs voordat we kennis maakten met de CO 2 - prestatieladder, zowel bewust als onbewust veel aandacht had voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit waar mogelijk ook aan haar klanten trachtte over te brengen. De voortgangsrapportage is opgebouwd conform de volgorde van de hoofdstukken in het portfolio: 4A1 Emissie-inventaris; 4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer; 4A1 Ketenanalyse 3: (nieuw) zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn; 4B1 Reductiedoelstellingen. Tenzij anders beschreven, zijn de andere hoofdstukken uit ons portfolio nog steeds van kracht. 4 P agina

5 1_Emissie-inventaris Actualisatie 2012 Conversiefactor groene stroom uit biomassa In de laatste audit werd aangegeven dat er veel onduidelijkheid bestaat over de conversiefactor van groene stroom ontgonnen uit biomassa; de energieleverancier kan hier geen duidelijk antwoord op geven. Ook DNV kan ons niet verder helpen dan te verwijzen naar blz. 71 van het SKAO handboek. Hier valt te lezen dat de informatie van de leverancier kan worden gebruikt als deze een goedgekeurde methode gebruikt. Is dit niet het geval, dan moet de factor voor grijze stroom worden toegepast. Tot nu toe zijn we er vanuit gegaan dat de worst case factor voor groene stroom (categorie C, overige groene stroom verbruikt tot 1 juli 2011 ) kon worden toegepast. Bovenstaande geeft echter aan dat dit niet het geval is. Dit heeft als gevolg dat we de resultaten van het voorgaande jaar, 2012, moeten corrigeren of actualiseren. De onderstaande 2 tabellen geven het geactualiseerde verbruik van de emissiebronnen voor 2012 evenals de CO 2 -uitstoot voor dezelfde referentieperiode. Verderop in deze rapportage worden er waar nodig vergelijkingen gemaakt met 2013 en/of, indien nodig, eerdere jaren corr Verhouding totale pand CO 2 -emissie Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) kwh ,20 g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 1: verbruik emissiebronnen 2012, gecorrigeerd 5 P agina

6 corr KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km nvt % > km 0 nvt 0 0% Tabel 2: CO 2 -emissies EPSiLON 2012, gecorrigeerd 6 P agina

7 Voortgang: 2013 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II In tabellen 3 en 4 vinden we het verbruik van de emissiebronnen voor 2013 evenals de CO 2 -uitstoot voor dezelfde referentieperiode Verhouding totale pand CO 2 -emissie Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) kwh ,20 g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 2: verbruik emissiebronnen P agina

8 2013 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen (gemiddeld - water, wind, biomassa) % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km nvt % > km 0 nvt 0 0% Tabel 4: CO 2 -emissies EPSiLON 2013 Vergelijking met voorgaande jaren De onderlinge verhoudingen tussen de scope I en scope II emissies zijn nagenoeg gelijk verdeeld gebleven in 2012 en 2013: Periode Scope I Scope II % 16% % 15% CO 2 -uitstoot EPSiLON % 85% Scope I - Directe CO2-emissies Scope II - Indirecte CO2-emissies Figuur 1: Verdeling scope I en scope II emissies P agina

9 Scope I Aardgasverbruik Het aardgasverbruik in 2013 ligt met m³ dik 17% hoger dan in In de voortgangsrapportage van 2013 Q1+Q2 kwam dit al duidelijk naar voren. Aangezien er intern geen wijzigingen zijn geweest wat betreft gebruik van verwarming en/of uitbreiding van systemen, valt de enige verklaring terug te vinden in het feit dat het in 2013, vooral in de eerste helft van het jaar, zeer lang zeer koud geweest is. Het warme najaar van 2013 ( geen winter ), heeft niet voldoende doorgewogen om een stijging van het aardgasverbruik teniet te doen. Controle op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) laat zien dat de gemiddelde jaartemperatuur in België een halve graad lag in 2013 in vergelijking met 2012, echter er zijn veel meer vorstdagen geweest: Periode Gemiddelde temperatuur Aantal vorstdagen Bron ( C) , ,1 58 Dieselverbruik zakelijk verkeer projecten Normaal gesproken ligt de verdeling van projecten op ca. 1/3 voor de eerste helft van het jaar en 2/3 voor de 2 e helft van het jaar. In de vorige voortgangsrapportage zagen we al dat dit in de eerste helft van 2013 niet meer het geval was, er viel een toename van ruim 12% te bespeuren als gevolg van een stijging in het aantal buitendienstprojecten. Bekijken we nu echter de jaarcijfers dan zien we dat er toch een terugval te bespeuren valt t.o.v. het voorgaande jaar: Periode Verbruik (l) Uitstoot Deze terugval is eenvoudig te verklaren door het feit dat het aantal projecten in de loop van 2013 afgenomen zijn. Niet alleen de huidige economische situatie zorgt ervoor dat projecten minder snel goedgekeurd worden, maar daarnaast lopen een aantal projecten bij de banken eenvoudigweg naar hun einde toe. Scope II Elektriciteitsverbruik Het verbruik van aangekochte elektriciteit ligt in 2013 lager t.o.v Toch zien we dat de effectieve CO2-uitstoot over diezelfde periode behoorlijk veel hoger ligt: Periode Verbruik (kwh) Uitstoot , ,62 9 P agina

10 Dit komt omdat de herkomst van de groene stroom in 2012 volledig anders verdeeld werd dan in 2013 zoals te zien in het tabelletje hieronder. In combinatie met de conversiefactor resulteert dit in een veel hogere weegfactor voor Herkomst energie Aandeel in totaal Aandeel in totaal Conversiefactor Water 95% 62% 15 Wind 2% 5% 15 Biomassa 3% 33% 455 Gemiddelde weegfactor 28,20 160,20 De meetresultaten van ons stroomverbruik geven duidelijk aan het elektriciteitsverbruik wel degelijk gedaald is. Aangezien dit verschil in weegfactor zo n vertekend beeld geeft, wordt er voor 2012, om een correcte vergelijking te kunnen maken, ook gewerkt met de gemiddelde weegfactor van Hieruit blijkt, net als bij het verbruik, dat de uitstoot met bijna 3% gedaald is. Maken we de vergelijking met ons basisjaar 2010, dan is het stroomverbruik sowieso ook nu weer gedaald. In 2010 kochten we nog grijze stroom in (veel hogere conversiefactor). Daarnaast werd het bedrijfsgebouw pas in het najaar van 2010 van zonnepanelen voorzien, deze gaven dus ook nog geen optimaal rendement op dat moment. De zonnepanelen lijken voor het 3 e jaar op rij minder opbrengst te hebben gegenereerd. Als gevolg daarvan is ook ons elektriciteitsverbruik op de zonnepanelen gedaald. Aangezien de panelen steeds rond dezelfde periode worden gereinigd en er ook nergens uitval is opgetreden, kan deze verklaring enkel gezocht worden in het aantal zonuren per dag. De panelen genereren weliswaar ook elektriciteit als de zon niet schijnt ( lichtpaneel is eigenlijk een betere omschrijving dan zonnepaneel) maar uiteraard liggen deze opbrengsten verhoudingsgewijs lager dan bij heldere dagen met veel zon. Om deze veronderstelling te staven controleren we op de website van het KMI, waar we inderdaad bevestigd zien dat 2011 een zeer zonnig jaar was in vergelijking met 2012 en 2013: Periode Aantal zonuren Bron ,9 u u u Verbruik zonnepanelen per jaar kwh Figuur 2: Verbruik zonnepalen per jaar (kwh) 10 P agina

11 Opbrengst zonnepalen per jaar kwh Figuur 3: Opbrengst zonnepalen per jaar (kwh) Aantal zonuren per jaar Uren zon Figuur 4: Aantal uren zon per jaar Zakelijke verplaatsingen We hebben na de eerste analyses voor de CO 2 -prestatieladder ons duidelijk als doel gesteld om onze uitstoot wat betreft het aantal vliegreizen te verminderen: indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van auto en trein. Blijkt dit te zorgen voor onnodige lange reistijden en/of is een verplaatsing per vliegtuig onvermijdelijk, dan wordt voor deze laatst optie gekozen. Ook wordt er rekening gehouden met ticketprijzen. Het resultaat van deze beslissing is duidelijk zichtbaar. Werden er in 2012 nog kilometers per vliegtuig afgelegd, hetgeen resulteerde in een uitstoot van kg CO 2, dan zien we dat dit in 2013 nog maar km waren met een uitstoot van kg CO 2. Zoals steeds werden de afgelegde afstanden per vliegtuig berekend via de Great Circle Mapper (www.gcmap.com), gebaseerd op de IATA-codes van de vliegvelden. 11 P agina

12 Totale uitstoot scope I en scope II 2013 vs Rekening houdende met de verdeling van herkomst van groene stroom in 2012 en 2013, ligt de totale uitstoot aan CO 2 in 2013 ca. 10% hoger dan in het voorgaande jaar. Hierbij is enkel het aardgasverbruik van de huisvesting (fabriekspand en kantoren) binnen scope I toegenomen. Zoals eerder aangegeven is deze toename te wijten aan de weersomstandigheden (meer vorstdagen en minder uren zon) in het afgelopen jaar. Jaar Uitstoot (kg) Vergelijking t.o.v. basisjaar 2010 De onderstaande figuur geeft de totale uitstoot van 2010 tot en met 2013 weer. Hieruit is een duidelijke daling van de totale emissies ten opzicht van het referentiejaar zichtbaar CO 2 -uitstoot 2010 t/m Uitstoot Figuur 5: CO 2 -uitstoot 2010 t/m 2013 Scope III Overige CO 2 -uitstoot Zakelijk treinverkeer Het zakelijk treinverkeer is in 2012 en de eerste helft van 2013 in stijgende lijn gegaan, hoofdzakelijk o.w.v. locatiebezoeken van stations voor een project voor de Belgische spoorwegen. De verwachting was dat de stijging zich zou blijven verderzetten. Dit project is, o.w.v. interne redenen bij de klant, voorlopig echter op een laag pitje gezet, hetgeen zich ook resulteert in een daling van de treinreizen. De totale uitstoot in 2012 bedroeg 841 kg, goed voor km aan verplaatsingen per spoor in zowel binnen- als buitenland. In 2013 is dit teruggevallen tot 575 kg CO 2 of km. Om het juiste aantal afgelegde kilometers te behalen is er steeds contact opgenomen met de nodige instanties en/of gebruik gemaakt van de website 12 P agina

13 TREIN 2013 Datum Bestemming aantal km enkele conversiekm totaal medewerkers reis factor kg CO Bxl Zuid-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Hasselt-Doornik , Doornik-Ath , Ath-Enghien , Enghien-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert - R'dam C , R'dam C - Weert , Weert-Hoevelaken , Hoevelaken-Weert , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Gent , Gent-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert-Rijswijk , Rijswijk-Weert , TOTAAL Tabel 6: totale CO 2 -uitstoot scope III - zakelijk treinverkeer 2013 Papierverbruik Het papierverbruik wordt bijgehouden via de tellerstanden op de printers. Het lijkt echter niet mogelijk om een eenduidig antwoord te krijgen op de vraag naar de juiste uitstoot van de printers. Er is dan ook beslist om met enige regelmaat aandacht te besteden aan bewustwording bij de collega s. De nadruk hierbij ligt op het stellen van de vraag is het printen wel echt nodig?. Zo ja, dan dient er zoveel mogelijk te worden gekozen voor dubbelzijdige prints in zwart-wit. Daarnaast dient men zich de vraag te stellen of een selectie van het document volstaat of dat alle pagina s moeten worden uitgeprint. Woon-werkverkeer Het woon-werkverkeer is gedetailleerd bekeken in de ketenanalyse. De voortgang van deze ketenanalyse is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze voortgangsrapportage, vanaf pag P agina

14 Afval EPSiLON heeft altijd veel aandacht besteed aan afvalmanagement, dit zowel in huis als in de keten naar de klanten toe door de manier van verpakken van de producten. Aangezien dit een uitgekiend en goed werkend systeem is, is hier niets aan veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Diversen Zoals in de voorgaande voortgangsrapportage aangegeven, beschouwen wij onze 2 e ketenanalyse (Abri Zuid-Holland met Luxor LED) als afgesloten. Er is besloten om een nieuwe ketenanalyse op te starten, hier vindt u meer informatie over terug in hoofdstuk 3 van deze rapportage. 14 P agina

15 2_4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer 2013 Het personeelsbestand eind 2013 bedroeg 51 werknemers. Het aantal personen dat de afgelegde kilometers woon-werkverkeer en de bijbehorende CO 2 -uitstoot vertegenwoordigd, bestaat uit 47 personen exclusief directie. directie (2 personen) + 1 commerciële medewerker over een bedrijfswagen, de uitstoot hiervan is opgenomen in scope I van de emissie-inventaris voor deze periode; 1 werknemer carpoolt; De totale afstand aan woon-werkverkeer bedraagt km, goed voor kg aan CO 2. Diverse werknemers komen regelmatig met de fiets naar het werk. In bovenstaande getallen is rekening gehouden met het vermeden aantal kilometers en kg CO 2 -uitstoot voor de dagen dat deze werknemers op de fiets naar Bree gekomen zijn. Dit is goed voor een vermeden CO 2 -uitstoot van kg (10% meer). Alhoewel het aantal werknemers op einddatum 2012 en 2013 gelijk ligt, is het aantal afgelegde kilometers toch met ca. 11% gestegen. Verklaringen hiervoor kunnen gevonden worden in: wijzigingen van het personeelsbestand bepaalde periodes in het jaar; eventuele huidige werknemers zijn verhuisd en wonen verder weg waardoor de woonwerkafstand langer is; eventuele nieuwe werknemers wonen wat verder weg dan andere werknemers die afscheid genomen hebben van EPSiLON. De stijging in het aantal afgelegde kilometers woon-werkverkeer heeft slechts een verwaarloosbare stijging (< 1%) in CO 2 -uitstoot tot gevolg. Reductie CO 2 -uitstoot Woon-werkverkeer Km Uitstoot ,361 43, ,389 43, ,253 42, ,703 42,675 Ondanks het gestegen aantal afgelegde kilometers blijft de reductiedoelstelling om de CO 2 -uitstoot binnen deze keten tegen eind 2014 met 2% terug te dringen, bereikt (net geen 3% t.o.v. referentiejaar 2010). Net als in de voorgaande voorgangsrapportages benadrukken we dat EPSiLON slechts een informerende en motiverende rol heeft in de keten van het woon-werkverkeer. Definitieve besluiten en daardoor ook indirect de gevolgen m.b.t. de uitstoot, zijn uiteindelijk afhankelijk van de werknemers en kunnen dus ook weer stijgen. Uiteraard blijven we trachten om hier toch een (al dan niet onbewuste) rol in te spelen. 15 P agina

16 Initiatieven In de parochieraad van april 2013 is er gesproken over het stimuleren van fietsen naar het werk en beslist dat er eens zou worden gepolst naar de mening van werknemers. Om dit ook extra te visualiseren naar werknemers toe, hebben we ervoor gekozen om in de aanloop naar de zomervakantie wat posters op te hangen op de informatieborden in de productiehal en op kantoor. Op deze manier bieden we de mensen de gelegenheid om eventueel meer informatie te vragen aan de personeelsverantwoordelijke en zetten we hen aan tot het al dan niet in overweging nemen om met de fiets te komen. In bijlage 2 zijn voorbeelden van deze posters terug te vinden. Inmiddels zijn er 6 personen die regelmatig met de fiets naar Bree komen! 3_4A1 Ketenanalyse 3: Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn 2013 In de vorige rapportage werd aangegeven dat we de ketenanalyse Abri Zuid-Holland met Luxor LED als afgesloten beschouwen. Er is immers niet meer voldoende vernieuwende informatie beschikbaar om nog verder te gaan in deze keten en/of om hier reductie in te bewerkstelligen. Een nieuwe ketenanalyse wordt opgestart. Zoals reeds eerder beschreven, produceert en plaatst EPSiLON reeds 2 generaties schuilhuisjes 1 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 2. De laatste generatie schuilhuisjes (generatie 2008) is voorzien van een zonnepaneel op het dak en energiezuinige LED-verlichting die enerzijds het uurroosterpaneel aanlicht en anderzijds functioneert als veiligheidsverlichting. De voorgaande generatie(s) schuilhuisjes, zowel van EPSiLON als haar voorgangers, zijn echter nog voorzien van TL-verlichting. Deze schuilhuisjes dienen door de gemeentes op het openbare verlichtingsnet te worden aangesloten. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee: zowel de (eenmalige) kost voor aansluiting op het elektriciteitsnet alsook de effectieve verbruikskosten. VVM De Lijn heeft echter gezien dat de zonnepanelen op de huidige generatie schuilhuisjes (generatie 2008) zeer goed en naar ieders tevredenheid functioneren. De gemeentes lijken echter minder en minder bereid om de kosten voor het verbruik te dragen en sluiten in sommige gevallen de schuilhuisjes zelfs niet aan. Om hier iets aan te doen heeft VVM De Lijn de aanbesteding Leveren en plaatsen van zonnepanelen en LED-verlichting op bestaande schuilhuisjes van De Lijn uitgeschreven. EPSiLON, sinds 2001 huisleverancier voor de schuilhuisjes van De Lijn heeft uiteraard deelgenomen aan deze aanbesteding en deze ook gewonnen. 1 Schuilhuisje of abri. 2 Hierna ook VVM De Lijn of ook De Lijn genoemd. 16 P agina

17 Voorjaar 2013 zijn we begonnen aan de roll out. Dit omvatte volgende werkzaamheden: huidige TL-verlichting in het schuilhuisje vervangen door energiezuinige LED-verlichting; plaatsen van een zonnepaneel op het dak van het schuilhuisje, waardoor het schuilhuisje volledig autonoom functioneert. Winst in de keten Allereerst biedt een autonoom functionerend schuilhuisje winst voor de gemeentes als we kijken naar elektriciteitskosten. Daarnaast genereert een autonoom functionerend schuilhuisje met energiezuinige LED-verlichting zo goed als geen CO 2! In wat volgt bekijken we de hoeveelheid vermeden CO 2 -uitstoot. Gegevens: verbruik schuilhuisjes Type verlichting TL buislamp LED Verbruik (W) 22W 4W branduren In het overgrote deel van de gevallen zijn de schuilhuisjes aangesloten op de straatverlichting en branden ze dus niet de hele nacht. Het exacte aantal branduren kan per gemeente nog variëren. Omdat dit een té grote onbekende factor is, baseren we ons op de branduren van het systeem met zonnepaneel om een vergelijking te kunnen maken. Het systeem van het zonnepaneel is zo opgebouwd dat het het midden van de nacht meet. De geïntegreerde sturing zorgt ervoor dat de verlichting brandt op volgende tijdstippen: o o van zonsondergang tot het midden van de nacht min 1 uur; van het midden van de nacht plus 4 uur tot zonsopgang. zonsopgang en zonsondergang verschilt minimaal per dag al naargelang het jaargetijde. Daarnaast verschilt dit ook nog eens van gemeente tot gemeente. Om het midden van de nacht te kunnen berekenen, kijken we dan ook naar de waarden die de Koninklijke Sterrenwacht 3 van België opgeeft voor Ukkel (waar zowel de Sterrenwacht als het KMI gelegen zijn) voor de kortste en de langste nacht van het jaar, respectievelijk 21 juni en 21 december. Datum Zonsopgang Zonsondergang Midden van de Aantal branduren - nacht verlichting 21 juni u29 22u00 01u45 2u 45 min 21 december u42 16u39 00u41 12u P agina

18 Uit bovenstaande gegevens kunnen we een gemiddeld aantal branduren afleiden, zijnde 7 uur en 27.5 minuten (we ronden dit af naar 7 uur en 27 minuten of 7,45 uur). conversiefactoren Aangezien we niet weten of de gemeentes groene dan wel grijze stroom inkopen, gaan we uit van de worst case conversiefactor zijnde die voor grijze stroom: 455. Een schuilhuisje met TL-verlichting, aangesloten op het openbare verlichtingsnet verbruikt 22W/branduur en veroorzaakt op die manier een CO 2 -uitstoot van 10 kg per branduur of kg per dag. De schuilhuisjes met LED-verlichting en zonnepaneel functioneren autonoom. Aangezien er geen stroom dient te worden ingekocht, bedragen zowel de conversiefactor als de CO 2 -uitstoot 0. Eind 2013 waren er schuilhuisjes generatie 2001 omgebouwd tot schuilhuisjes met zonnepaneel en energiezuinige LED verlichting. Dit is goed voor een vermeden CO 2 -uitstoot van kg CO 2 per branduur of ,50 kg per dag in heel Vlaanderen. Dit project wordt in 2014 verdergezet. 4_4B1 Reductiedoelstellingen Aan de hand van de reductiedoelstellingen in scope I, II en III zijn er in het portfolio van referentiejaar 2010 een aantal maatregelen vastgelegd die we vervolgens hebben aangepast naar meer realistische doelstellingen in de voortgangsrapportage van Niettegenstaande het feit dat we bewustwording onder het personeel als zeer belangrijk beschouwen, kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen op het eindresultaat een doelstelling als reductie van uitstoot in de ketenanalyse van het woon-werkverkeer. We kiezen er dan ook voor om bewust te focussen op meer realistische doelstellingen met hanteerbare maatregelen voor scope I en scope II. Scope III blijft een aandachtspunt voor bewustwording. Scope I en II MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies WeThink heeft op diverse tijdstippen en dagen in week metingen gedaan om het huidige energieverbruik van EPSiLON te analyseren. Het rapport van deze analyse was bijgevoegd in bijlage 4 van de voortgangsrapportage over 2012 Q1+Q2. De actiepunten die zijn voorgesteld in dit analyserapport vereisen verder onderzoek zodat we duidelijk kunnen aangeven met welke actiepunten we wel of niet verder willen gaan. Vermits er wat tijd nodig zal zijn om eventuele aanpassingen te implementeren en vervolgens zichtbare resultaten hieruit af te kunnen leiden, willen we hier voldoende tijd voor nemen. verantwoordelijke: Frank Machiels; deadline: eind 2014; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 1% reductie op elektraverbruik tegen eind Update 2013 Momenteel geen verdere stappen ondernomen. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kosten en installatie van snellooppoorten. Daarnaast wordt er bekeken of het zinvol is om screens te plaatsen bij de kantoren: deze houden de warmte s zomers en de koude s winters buiten zodat respectievelijk de airco en de verwarming minder moeten worden gebruikt, zeker na het weekend als alles zo goed als heeft stilgelegen. 18 P agina

19 MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik In de parochieraad wordt op regelmatige basis aangegeven om de werknemers zoveel mogelijk te informeren wat betreft energieverbruik. Dit betreft kleine dingen zoals geen lichten of machines onnodig laten branden, deuren sluiten zodat er geen kou naar binnen en warmte naar buiten kan, etc. Door middel van de wissellijstjes in de hal wordt hier ook op gewezen. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: geen deadline, blijft constant aandachtspunt; doelstelling CO 2 -reductie: niet vast te stellen, constant aandachtspunt om bewustwording onder de werknemers te doen ontstaan. Update 2013 Het is niet mogelijk om meetbare resultaten aan deze doelstelling te verbinden. We blijven op regelmatige basis tijdens overlegmomenten (o.a. parochieraad) de mensen hier op wijzen. Daarnaast worden de postertjes in de productiehal regelmatig vervangen om voldoende aandacht te blijven trekken. MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid In Q2 is er reeds een inventarisatie van het wagenpark gedaan. Dit bleek nog relatief jong te zijn, 60% van de wagens is van 2009 of zelfs jonger. Gezien de wagens op 5 jaar tijd worden afgeschreven, zal het merendeel pas ten vroegste in 2014 vervangen worden. Verder zijn volgende acties ondernomen of ingepland: personenwagen 1 zal uiterlijk Q2 van 2013 worden vervangen door een wagen met minder uitstoot; personenwagen 2 was weliswaar nog niet oud, maar is per 1 november 2012 toch vervangen door een wagen met een lagere CO2-uitstoot: van 0,184 kg/km naar 0,179 kg/km; bedoeling is dat personenwagens 4 en 6 worden uiterlijk eind 2013 geschrapt of, afhankelijk van de projecten die op dat moment spelen, vervangen door een wagen met een lagere uitstoot; personenwagen 7 zal uiterlijk eind 2014 worden geschrapt en indien nodig worden vervangen door een nieuwe wagen met minder uitstoot. Zoals reeds in de vorige voortgangsrapportage aangegeven zijn er bij de garage offertes opgevraagd om al eens te kijken naar milieuzuinigere alternatieven voor de bestelwagens, echter, gezien de snelle wijzigingen die er in de specificaties van de wagens gebeuren, heeft het momenteel weinig zin om op dit moment reeds te beslissen door welke wagens ze moeten worden vervangen. 19 P agina

20 Auto Bouwjaar CO2-uitstoot Opmerkingen STATUS EIND 2013 Personenwagen Vervangen uiterlijk 2013 Q2 Personenwagen Q4_2012 vervangen door wagen met minder uitstoot Personenwagen Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Geschrapt per 1/3/2012 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2014 Bestelwagen klein Bestelwagen klein Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Vrachtwagen 2003 Onbekend Onbekend Euro 4 Kraanwagen 2010 Onbekend Onbekend Euro 5 Tabel 7: inventaris wagenpark + status m.b.t. doelstellingen Vervangen per 20/02/2013: van kg CO 2 /km naar kg CO 2 /km Geschrapt per 23/12/2013 Geschrapt per 23/12/2013 Vervangen door nieuwe bestelwagen verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: gesplitst zie hierboven; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 10% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 5% reductie tegen eind Update 2013 Binnen deze reductiedoelstelling zijn er wel degelijk resultaten behaald, zie ook de kolom status in de hierboven staande tabel: 2 personenwagens voor zakelijk verkeer werden conform voornemen geschrapt. Deze wagens waren samen goed voor een uitstoot van kg CO 2 oftewel 6,84% van de totale uitstoot over Beide directiewagens werden vervangen door een zuinigere en CO 2 -vriendelijkere versie. Aantal het juiste aantal kilometers dat jaarlijks met deze wagens wordt afgelegd, niet gekend is, kunnen we helaas geen goede vergelijking maken tussen de CO 2 -uitstoot van de voorgaande en meer vervuilende wagens t.o.v. de huidige wagen. Tenslotte werd ook 1 van de 4 grote bestelwagens vervangen. Dit stond aanvankelijk niet op de planning, echter, (te) dure herstellingen maakten een vervanging noodzakelijk. In combinatie met de totale gedaalde uitstoot t.o.v. de voorgaande jaren ( kg in 2013 t.o.v kg in 2012, oftewel een daling van 3.19%) beschouwen wij deze reductiedoelstelling als geslaagd. 20 P agina

Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2 Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer 24 nov. 2014 R00 Kirsten Veltmeijer 10 dec. 2014 R01 Frank Machiels, Operations Manager Frank Machiels,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 volledig

Voortgangsrapportage 2014 volledig Voortgangsrapportage 2014 volledig Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 03 Apr. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4

Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4 Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 VOORTGANG: 2012 Q3+Q4... 4 Emissie-inventaris 2012 Scope I en II... 4 Scope III Overige CO 2 -uitstoot... 8 2_4A1 KETENANALYSE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2

Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2 Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2 Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 30 okt. 2015 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 CORRECTIE... 4 Meeteenheid... 4 Correctie resultaten... 5 Emissie-inventaris 2009... 5 Emissie-inventaris 2010... 8 Conclusie... 10

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 / volledig

Voortgangsrapportage 2015 / volledig Voortgangsrapportage 2015 / volledig Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 14-04-16 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P a g i n a Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

3.D.1 Deelname Initiatief

3.D.1 Deelname Initiatief 3.D.1 Deelname Initiatief Deelname Initiatief Inleiding Eis: Actieve deelname aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO 2 -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3

Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3 Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3.D.1 Deelname Initiatief

3.D.1 Deelname Initiatief 3.D.1 Deelname Initiatief Deelname Initiatief Inleiding Eis: Actieve deelname aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO 2 -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn-III 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3

Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn-III 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3 Zonnepanelen schuilhuisjes De Lijn-III 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 3 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie Project: CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Rapport: CO2-2014/R-01;rev. 0;d.d. 27-07-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint

BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint BESIX blijft zich inspannen in het verlagen van zijn CO 2 footprint Net als voorgaande jaren heeft BESIX Nederland zijn CO 2 footprint berekend voor de BESIX Nederland boundary 1 en dit conform de eisen

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie