Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie."

Transcriptie

1 tweemaandelijks juli/augustus 2004 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P België-Belgique P.B Zoutleeuw 2/2509 omzetten naar 70 % zwart In dit nummer Nieuws van de gemeenteraad Jaarprogramma cultuurraad Zoutleeuw zomert Dag van het park Zomerdagen Politie Lie(ë)fste plekje Schatten van de St.-Leonarduskerk Zoutleeuw leeft 22 Zoutpot - juli 2004

2 Coverfoto s & montage: Roger Vande Wiele Inhoud Een snuifje 2 Woord van de burgemeester 3 Nieuws uit de gemeenteraad 4 Mededelingen Stad & Overheid 5-6 Parkeeractie aan St. Leonardusschool 7 Cultuur/Feest 11 juli 8 Milieu 9-10 Dag van het park 10 Zoutleeuwse zomerdagen 11 Toerisme 12 Politie 13 Bevoling 14 Mijn lie(ë)fste plekje/seniorenraad 15 Schatten v/d Sint-Leonarduskerk 16 Bibliotheek/Sport 17 Advertenties 18 Stad Zoutleeuw leeft Colofon Redactiesecretariaat Zoutpot: Carla Reynders Redactie reclame: Herman Coopmans Hoofd- en eindredactie: Toon Willems - Schreven voor dit nummer: De stadsdiensten, Jos Ceyssens, Annick Declercq, Ward Hendrickx, Paul Matterne, Toon Willems. Ontwerp & lay-out: Vierkant Grafisch - Roger Vande Wiele Druk: Drukkerij Dehoperé Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Jos Ceyssens, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw 22 In het eerste of tweede jaar van de humaniora moesten wij van de leraar biologie een herbarium aanleggen. Voor mij ging toen bij het zoeken naar wilde planten een hele nieuwe en boeiende wereld open. De grote vakantie is misschien de kans om met de kinderen in de wilde natuur te wandelen of te fietsen. Een enorme diversiteit aan wilde bloemen en plantjes staan langs bermen en velden op hen te wachten. Wat ze het eerst zullen aanwijzen is de massaal aanwezige paardebloem met haar goudgele bloemen en haar pluizige zaadbollen. Je kunt hen dan vertellen dat de natuur het zo goed voor hun voortbestaan geregeld heeft, dat bij het minste zuchtje wind de lichte zaadjes meegenomen worden en als miniparachutes een zachte landing maken op de grond waar ze kunnen kiemen. Later kunnen wij dan de jonge gekartelde blaadjes in heel lekkere slaatjes verwerken of met een zure roomsaus als groente serveren. Wel een beetje aan de bittere kant, wat in de volksmond heet: bitter in de mond, maakt het hart gezond. Onderweg kom je de bloedrode Papavers of Klaprozen tegen. Als je even met de rijpe vruchtdoos schudt, hoor je een geluid, waaraan de Klaproos waarschijnlijk haar naam dankt. Met de nog groene bloemknop kunnen je kinderen een spelletje doen, zoals hun oma vroeger speelde met haar kameraadjes. Laat hen raden: haan, hen of pul (jonge kip). Zijn de bloemblaadjes in de knop rood, dan is het een haan (de kam van een haan is vuurrood), roze is voor de hen en wit voor de pul. Boerenwormkruid groeit bijna overal langs de weg. Het onkruid heeft tere varenachtige bladeren, kleine bolronde gele bloempjes en heeft een sterk aroma. De plant kan tot 1 meter hoog worden. Boerenwormkruid werd in onze streek traditioneel gebruikt in omeletten en pannenkoeken. Zoals zijn naam al zegt drijft het kruid allerlei wormen uit ons lichaam. Ook Weegbree is alom tegenwoordig. Hij is maar 15 cm hoog en bloeit van juni tot oktober. De bladeren zijn ovaal en staan in een rozet om de wortel. Op de lange niet vertakte stengel staan kleine bruingroene bloempjes. Dit onkruid is al eeuwen bekend als een geneeskrachtige plant. Zelfs in Romeo & Julia van Shakespeare, wordt ze met name genoemd als hét wondhelend middel. Niet te missen is het Herderstasje: witte bloempjes op een frêle stengel, overal verspreid langs bermen, op puinhopen, straatplaveisel, op akkers en weiden. Aan het driehoekig hauwtje, het meest opvallende kenmerk, dankt het Herderstasje zijn naam. Het lijkt op de vorm van de tas die boeren en herders in de middeleeuwen droegen. Als de hauwtjes rijp zijn, breken de hartjes in tweeën en vallen de bruine zaadjes eruit. Waar Canadabomen zijn aangeplant, tieren welig de brandnetels. Ze lijken wel natuurlijke bondgenoten. Haast onuitroeibaar. Positief is dan weer dat we de jonge bovenste bladeren gekookt kunnen eten als spinazie. Ook heerlijk is netelsoep. Hoe gek en tegenstrijdig het ook klinkt: brandnetels genezen huidaandoeningen, zoals eczeem. Hondsdraf is nooit ver uit hun buurt. Ze schitteren rond en tussen de netels met massa s indigoblauwe bloempjes. Bovendien zijn ze ook eetbaar en geven een kleurrijke toets aan onze zomerslaatjes. Een zonnige, gezellige en ontspannende vakantie voor alle lezers. Toon Willems Zoutpot nr.22/2004 2

3 U zult ze de laatste maanden al gezien of gesproken hebben op onze markt, op straat, of op de ruilverkavelingwegen van onze stad. Geert Gourmond, Frank Spelmans en Dave Luypaert, onze nieuwe wijkinspecteurs. Deze wijkagenten nieuwe stijl zijn nu uw meest nabije aanspreekpunt inzake politie. Gebruik hen, spreek hen aan, verwittig hen, vertel hen wat er fout gaat inzake verkeer, snelheid, problemen allerhande. Als burgemeester garandeer ik u dat zij zichtbaar en bereikbaar zijn. De wijkinspecteur als goede wat gestrenge buur. En u weet het, beter een goede buur dan een ver familielid. Onze nieuwe politiezone Lan (Landen, zoutleeuw, Linter) gaat nu haar vierde jaar in. De kinderziekten na de fusie van gemeentepolitie en rijkswacht zijn voorbij. Recherche- en interventieploegen, het sociaal bureau en de wijkdiensten geraken goed op elkaar ingespeeld. Tweeënzestig man personeel onder leiding van een ware voetbalcoach, de korpschef Luc Costermans. Met glans doorstond onze politiezone als één van de eerste in Vlaanderen een zelf aangevraagde externe audit. Wat goed is mag ook eens gezegd worden. Drie krachtlijnen voor het veiligheidsplan werden in 2002 door de drie politieke families van onze zone in de politieraad naar voor geschoven. VERMINDERING VAN INBRAKEN, VERKEERSONGEVALLEN, DRUGS. Wat hebben wij bereikt? Ik geef u de naakte cijfers uit het jaarverslag Er is in vergelijking met 2002 een vermindering van het aantal inbraken in gebouwen vastgesteld met 17,5% in de hele politiezone (186 naar 154). De zware criminaliteit daalde van 13 naar 5 feiten (-61%), hieronder de hopelijk éénmalige schietpartij op het Schip. Geen enkel geval van home- of carjacking situeerde zich op ons grondgebied. Wel was er een lichte toename van voertuigdiefstallen van 15 naar 19 (+21%). Inzake verkeersongevallen zien wij specifiek in Zoutleeuw een spectaculaire daling van 85 naar 63 (-24,7%) met 21 gewonden en spijtig en onomkeerbaar één dodelijk slachtoffer, een kind met een gezicht, Jana. Ik hoop uit de grond van mijn hart en tegen beter statistisch weten in dat zij de laatste wezen mag. Ook inzake drugs bemerken wij een daling van het aantal processenverbaal van 598 tot 183 (-60%) mede door de toepassing van de nieuwe drugswet van 2003, die minimaal bezit van 3 gram cannabis toelaat. De commentaar laat ik aan u over. Tot zover mijn politieverhaal, de taal van de cijfers, de kentering ten goede. Hebben wij nu nood (dixit het Blok) aan een extra Vlaams veiligheidscorps in eigen gemeente, arrondissement, provincie? Extra controlerend, extra neuzend, extra zoekend, extra kijkend? Ik meen van niet, vroeger niet, nu niet, later niet. Namens het hele gemeentebestuur wens ik u ten slotte een prettige vakantie. Voor wie thuis blijft: er is deze zomer voor elk wat wils te beleven in onze stad (zie verder in deze Zoutpot). Voor wie naar oorden gaat waar je vroeger alleen maar als dienstplichtige of schipbreukeling kwam, wens ik u nu al een behouden thuiskomst. Veel leesplezier Jos ceyssens, Burgemeester 3 Zoutpot nr.22/2004

4 Nieuws uit de gemeenteraad Kerkfabrieken Sint-Leonardus - Heraanleg siertuin dekenij. In hoofdzaak gaat het hier om de heraanleg van het pad van de ingang van de tuin naar het catecheselokaal. De N.V. Mans van Zoutleeuw zal voor de som van ê 9.577,60 beton opbreken, boordstenen, klinkers en dolomietverhardingen plaatsen. - Met een totale ontvangst van ê ,36 en totale uitgaven van ê ,87, geeft de rekening 2003 een overschot van ê ,49, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê 4000 voor de inrichting van de lokalen waar de tieneropvang gehuisvest is. Sint-Bartholomeus Met een totale ontvangst van ê ,89 en totale uitgaven van ê ,84 geeft de rekening 2003 een overschot van ê 5.018,05, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê ,22. Sint-Cyriacus Met een totale ontvangst van ê ,97 en totale uitgaven van ê ,14 geeft de rekening 2003 een overschot van ê 7.464,83, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê ,74. Interlokale vereniging voor waterbeleid in Vlaams-Brabant Op initiatief van de provincie en de steden Vilvoorde en Leuven wordt er een interlokale vereniging voor waterbeleid in Vlaams- Brabant opgericht, met zetel in het stadhuis van Vilvoorde. Alle gemeenten van Vlaams-Brabant kunnen deelnemen en dienen een inbreng te doen a rato van hun inwonersaantal. Voor Zoutleeuw komt deze bijdrage op ongeveer ê Het doel van de vereniging is een studie te maken omtrent in eerste instantie het te voeren rioleringbeleid van de gemeenten en in tweede instantie het drinkwaterbeleid, zodanig dat men in gans Vlaams-Brabant zou pogen te komen tot gezamenlijke standpunten ter zake vooraleer definitieve beslissingen te treffen i.v.m. rioleringen en drinkwater. De gemeentelijk afgevaardigde van de stad Zoutleeuw in deze nieuwe vereniging wordt Rik Dehairs. Begrotingsrekening dienstjaar 2003 In de gewone dienst sluit de rekening 2003 met een globaal overschot van ê ,86. Het globale overschot van de rekening 2000 waarmee de vorige legislatuur werd afgesloten bedroeg 52,8 miljoen fr., terwijl dit dus thans ê ,86 hetzij 70 miljoen fr. bedraagt. Dat wil dus zeggen dat na drie jaar onder het huidig bestuur er in totaal meer dan 17 miljoen fr. aan bijkomende reserves werden opgebouwd. Deze reserves werden opgebouwd ondanks bijzonder grote bijkomende uitgaven als: - Kost door politiehervorming: vanaf 2001 tot en met 2003 werd in totaal 27,5 miljoen fr. méér aan politie besteed dan bij gelijkblijvende toestand van Personeelskost. In totaal is er van 2001 tot 2003 een meerkost van ê of 12 miljoen fr. - Leasingskost sporthal: in 2000 werd niets betaald. Van 2001 tot 2003 werd in totaal ê of 13,7 miljoen fr. betaald. - In totaal dus voor deze drie posten alleen een meerkost vergeleken met het jaar 2000 van 53,2 miljoen fr. Dit alles werd gerealiseerd bij een mild belastingklimaat dat onder het gemiddelde van Vlaanderen en ver onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten scoort. Ter vergelijking volgende tabel: Bestuur Personenbelasting Onroerende voorheffing Vlaanderen 7, Zoutleeuw Borgloon Herk-de-Stad 8, Kortenaken Geetbets 7, Subsidie jeugdruimteplan 2004 Op advies van de Jeugdraad wordt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Jeugdruimteplan van ê 2890 integraal overgemaakt aan de jeugdraad voor de aankoop van een skateramp die toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor niet-georganiseerde jeugd. Toekomstcharter Regio Tienen 2010 Dit is een initiatief van de zogenaamde PORT-gemeenten (13 in totaal) en de provincie Vlaams-Brabant, waarbij in een volgende fase ook de stad Leuven en de KUL zal worden gevraagd het charter te onderschrijven. De ondertekenaars, waaronder de stad Zoutleeuw, verbinden er zich toe om in samenwerkingsverband impulsen te geven op volgende beleidsvlakken: - uitbouwen van de economie; - aanzwengelen van de woonfunctie; - reactiveren van de centrumfunctie van de stad Tienen in het belang van alle inwoners van de regio; - verbeteren van de ruimtelijk visuele structuur. Zoutpot nr.22/2004 4

5 Mededelingen Stad & de overheid Levenslijn - Kinderfonds Erkende landelijke jeugd- en jongerenbewegingen ontvangen tegen de start van de zomervakantie fluo-jasjes en andere attributen om veiliger deel te kunnen nemen aan het verkeer. Kostprijs: ê Om voldoende middelen te vergaren wordt gezorgd voor publiciteit langs TV en dagbladen, via de radio en in de bioscoop. Het stadsbestuur van Zoutleeuw helpt ook mee en rekent op uw steun. De verschillende mogelijkheden kun je ook verkennen op of VTM Tele-Text, pagina 570. Aan de loketten van de stadsadministratie kun je vragen naar gewone stickers prijs ê 1 of reflecterende stickers prijs ê 3. Zorg voor hun veiligheid en koop uw sticker! Boerendag Rijsbergen zaterdag 7 augustus 2004 Zaterdag 7 augustus van 10 tot 17u vindt in het Brabantse Rijsbergen (ten zuiden van Breda) voor de 28 ste keer de Boerendag plaats. Het plattelandsleven van vroeger in de Noord-Brabantse dorpen en op de boerderij wordt dan levensecht in beeld gebracht. Ruim 700 vrijwilligers werken eraan mee. Nostalgie en folklore vieren hoogtij: kinderboerderij, kermisattracties, folklore- en volksdansgroepen, theater, schapendrijven met Belgische bordercollies, braderie, Shetland ponyen schapenkeuring, vliegerdemonstraties, dressuurdemonstratie en nog veel meer. Dit is slechts een greep uit het dagprogramma, dat u ook kunt vinden op Tot zaterdag 7 augustus op de Boerendag in Rijsbergen, Uw fijnste dagje uit! Zondag 11 juli: De gotische retabelroute Op zondag 11 juli, Vlaanderens feestdag, zet de Getestreek zijn altaarretabels in de feestvitrine. Om 13 uur zetten de kerken van Tienen, Oplinter, Hakendover en Zoutleeuw hun deuren open. De rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk hebben de retabelkunst als thema. De kerk bezit niet minder dan vier exemplaren van deze kijkkasten. Stadhuis en stadshal zijn het onderwerp van een tweede rondleiding. Op de Markt voeren steltenlopers en jongleurs hun kunstjes op, ondersteund door een muziekgroep. Er is ook een demonstratie van houtsnijkunst. De Sint-Leonarduskerk is van 15 tot 16 uur het decor voor een concert door Quadrivium. Het programma van dit muziek- en zangensemble is opgebouwd rond twee belangrijke componisten: de 14 de -eeuwse Guillaume Machaut en de 15 de -eeuwse Guillaume Du Fay. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt ê 3. Een gedetailleerd programma is te krijgen op de Toeristische dienst Of surf naar Bebloeming Vierennegentig inwoners hebben gebruik gemaakt van de bloemenbon en nemen zo dus deel aan de bebloemingswedstrijd. Hun huizen staan er al fleurig bij. Proficiat. Half juli komt de jury langs om al dat fraais te bewonderen en de mooiste en/of origineelste gevels of voortuinen te kiezen. Het belangrijkste was echter deelnemen. Houden zo en uw prijs van ê 10 hebt u sowieso al binnen. Ook de gemeente heeft zelf zijn duit in het zakje - in dit geval zijn bloem in het bakje - gedaan. We zijn begonnen langs de Gete en dit wordt volgend jaar verder gezet, zeker weten. Dus geen paniek op t Schip. Ook de deelgemeentes worden verder aangepakt. De mannen van de groendienst hebben hard gewerkt en het resultaat is ernaar, maar vermits ze ook maar twee handen hebben is er hier en daar een baantje nog niet gemaaid. Ze halen hun schade in. Bedankt mannen. Wij danken de mensen van de werkgroep voor hun ondersteuning en alle inwoners die hebben meegewerkt aan dit vernieuwd project. Denk ondertussen al maar eens aan een passende vulling voor uw bloembakken in het najaar en voor Kerstmis. Suggesties zijn altijd welkom. Het Vinne herleeft! Het Vinne, dat tot 1841 het grootste natuurlijke zoetwatermeer van België was, wordt terug onder water gezet. Eind mei 2004 werden de laatste populieren die door de Union Allumetière sinds 1974 werden aangeplant, verwijderd. De loop van de Vinnebeek werd veranderd en eind van dit jaar zullen de pompen worden stilgelegd. Langzaam zal het Vinne terugkeren tot zijn natuurlijke staat, een ondiep meer. Het wordt een paradijs voor zachte recreatie en voor natuurobservators die via op palen rustende wandelpaden een uniek biotoop kunnen ontdekken,... Het Vinne werd ook aangesloten op het provinciaal wandel- en fietsnetwerk. In de Vinnehoeve zijn fietsen te huur. Sinds juni is er een nieuwe uitbater van de herberg. Meer dan ooit een bezoek waard! 5 Zoutpot nr.22/2004

6 Roger Vande Wiele stad en overheid (vervolg) Gete-run Rondrit van zijspanmotoren met mensen met een handicap uit onze regio. Reeds van vrijdagavond komen er zijspanmotoren, van onze kuststreek, Nederland of Duitsland. Dit is steevast een gezellige avond. Dit jaar voetballen ze op het terrein van VK.Halewijn ten voordele van de Gete-run. Zaterdagmorgen 7 augustus, vanaf 7.30u, komt de grote groep van zijspanmotoren, trikes, buggy s alsook de gewone motoren aan. Na een stevig ontbijt vertrekken ze om 9.30u richting Oteppe met een paar tussenhaltes in Budingen, Klauterland, om dan verder te rijden naar Walshoutem, zaal Alkazaar, voor het middageten. In Oteppe stoppen we een paar uurtjes om te zwemmen te spelen of te wandelen. Daarna vertrekt de ganse groep, 120 voertuigen en 250 mensen, richting Dormaal. Dit alles veilig begeleid door de federale politie en een groep seingevers. Omstreeks 17.30u komen we aan op het Kerkplein in Dormaal waar vanaf 18u een lekkere BBQ wordt geserveerd. Hieraan kan iedereen deelnemen mits voorinschrijving op volgend adres: Daenen Benjamin, Asbroekstraat 46, 3440 Halle - Booienhoven. Langs deze weg willen we ook graag de vele mensen bedanken die zich vrijwillig inzetten om deze dag te doen slagen. Haspengouwse Academie Beeldende Kunsten Haspengouwse Academie Muziek, Woord en Dans - Hôpital Ook iets voor jou! Ben je het zappen, surfen en gamen beu? Ben je graag creatief bezig met je computer? Heb je altijd al eens een Het overgelukkige Sinksenkind 2004 was dit jaar Maïté Janssens, zij kreeg op 29 mei de hoofdprijs ter waarde van meer dan 150 Euro, geschonken door de foorkramers en de toeristische dienst van onze stad. graffito willen spuiten? Zin om te schilderen of te beeldhouwen? Wil je misschien ooit deelnemen aan Eurosong for Kids? De nieuwe Xink? Droom je van een acteurscarrière in Hollywood, op VTM of VRT? Dan heeft de Haspengouwse Academie een uitgebreid aanbod voor jou! In Zoutleeuw zijn we gevestigd boven de lokalen van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Zij of de Tieneropvang kunnen voor opvang zorgen, voor en na de workshops. Geen vervoerproblemen dus. Meer info: Petra Willemoons of Haspengouwse Academie of Internationale week van de borstvoeding Het stadsbestuur heeft op uitnodiging van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBB) besloten deel te nemen aan de internationale week van de borstvoeding van 1 tot 7 augustus Het thema van dit jaar Exclusive Breastfeeding: the Gold Standard. Safe, Sound, Sustainable, kreeg de Vlaamse vertaling Zeker en Vast. Hiermee wordt de aandacht gericht op borstvoeding als de veilige en gezonde manier van voeden en op het belang van uitsluitend borstvoeding tot 6 maanden. In de Stedelijke bibliotheek wordt een informatiestand opgezet met folders en tegelijkertijd kan de geïnteresseerde, boeken en cd s rond dit thema inkijken. Nieuw! Infopakketjes voor zwangere vrouwen Moeder of vader worden, brengt heel wat verantwoordelijkheden mee en er valt heel wat te beslissen. Ouders hebben het recht om hun beslissingen te nemen op basis van goede informatie. Dat geldt zeker ook voor de voeding van het kind. In de loop van de jaren zijn onze informatiebronnen ingrijpend veranderd en enorm uitgebreid. Met dit pakket wil het stadsbestuur goede informatie aanbieden aan aanstaande ouders. Zwangeren kunnen vanaf 1 augustus een pakket afhalen aan de balie van de stadsadministratie. Daarenboven heeft het stadsbestuur een leuke attentie voor het nieuwe gezinslid. Moeder-& Kindvriendelijke samenleving Zoutleeuw heet alle moeders van harte welkom in de stad en steunt het project Moeder- & Kindvriendelijke Samenleving. De diensten van de stad en de horeca geven via een sticker te kennen dat moeder en kind er welkom zijn. Zoekt u een rustig plaatsje om uw kind te voeden terwijl u in de stad winkelt of wandelt? U herkent deze voortaan aan de sticker op de deur of raam. Borstvoeding geven is een natuurlijk gebeuren. Het is dus ook vanzelfsprekend dat overal en op alle openbare plaatsen vrouwen de borst kunnen geven. Waar de sticker kleeft ben je zeker Zoutpot nr.22/2004 6

7 dat je welkom bent om je kind te voeden. Een lijst van deelnemers vind je op de toeristische dienst en op de stadsadministratie. Dit project loopt in samenwerking met VBBB. Invoering van een containerkaart Om de toegang tot het containerpark beter controleerbaar te maken en mensen van buiten de gemeente te kunnen uitsluiten, zal geleidelijk een systeem met containerkaart ingevoerd worden. Er wordt 1 containerkaart voorzien per gezin. Twee jobstudenten zullen tijdens de zomermaanden ingeschakeld worden om dit systeem mee in gang te zetten. Vanaf juli kun je je gegevens achterlaten op een invulformulier op het containerpark. Bij een volgende bezoek aan het containerpark kun je de containerkaart afhalen. Het gemeentelijk containerpark zal dan vanaf 2005 toegankelijk zijn voor de particuliere inwoners van de gemeente enkel op vertoon van een geldige containerkaart. Meer info bij de milieudienst: Greet Henot, of Gratis hoeveelheid elektriciteit voor de eerste jaarhelft van 2003 Zoals u allicht weet heeft ieder gezin in Vlaanderen recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Die jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 100 kwh per gezin, met daar bovenop nog eens 100 kwh per gezinslid waarbij de toestand bij het begin van het jaar geldt als referentie. In de eerste jaarhelft van 2003 werd de stroom in uw gemeente nog geleverd door uw intercommunale, de PBE. In de overgrote meerderheid van de gevallen beschikt de PBE, via het rijksregister en de gemeente, over de nodige gegevens voor de correcte toekenning van die hoeveelheid gratis elektriciteit. Enkel voor inwoners die in de loop van de eerste iaarhelft van 2003 in het stroomleveringsgebied van de PBE zijn komen wonen, is het niet 100 % zeker dat de toekenning correct gebeurd is. U kunt dit verifiëren op uw eindfactuur of creditnota. Personen, die in de loop van de eerste jaarhelft van 2003 in het stroomleveringgebied van de PBE ingehuisd zijn en die menen dat een fout geslopen is in de toekenning voor de eerste jaarhelft van 2003, kunnen de PBE contacteren op , per fax of: Gelieve het referentienummer op uw eindfactuur en uw gezinssamenstelling te vermelden. Het stroomleveringgebied van de PBE omvat in Vlaanderen de volgende gemeenten: Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Heme, Holsbeek, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud- Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Baal (Tremelo), Zoutleeuw. Damspel of Mens Erger Je Niet? In een enquête van de gemeente (september 03), door alle ouders ingevuld, werden heel wat moeilijke punten blootgelegd inzake verkeersproblemen aan de vrije basisschool Sint-Leonardus. Voor deze school een oud zeer, omdat er steeds meer kinderen met de wagen gebracht worden. Anderzijds heeft het te maken met haar ligging in stedekundig beschermd gebied. Parkeeractie, zin of onzin? 15 maart Vanonder hun groene MOS-petjes deelden enkele leerkrachten en 25 leerlingen van het 6 de jaar een beloning uit aan correct parkerende ouders. Daarmee werd s morgens gestreefd naar een Kiss & Go-zone. s Avonds werden de foutparkeerders door de moedige MOS-jongens en - meisjes laconiek naar een geschiktere parkeerplaats verwezen, zo die er al waren. Dankzij deze jongens en meisjes leek het parkeren tijdens de actiedagen meer op een damspel dan op Mens-Erger-Je-Niet. Toch zagen ze met lede ogen hoe moeilijk de situatie was voor de automobilist, de fietser of voetganger. Zelfs ook voor de bus! Het leek alsof de school geen alternatief kon bieden. Daarom zocht ze het gemeentebestuur op voor een verkennend gesprek. School en gemeente, hand in hand. Met parkeersuggesties van leerkrachten en ouders trokken 4 MOS-leerlingen met hun begeleiders naar de burgemeester. Burgemeester, Schepen van mobiliteit en de ambtenaar trakteerden de dappere bezoekers op de meest recente plannen inzake het Zoutleeuws verkeerswezen. Concrete plannen werden op tafel gebracht voor de verkeerssituatie in de Stationsstraat, rioleringswerken in de Bethaniastraat, en mogelijke verbeteringen op het kruispunt met de Koepoortstraat. Bij al deze werken kreeg het gemeentebestuur alvast dit huiswerk mee: alles in functie om de parkeer-, fiets- en voetgangerssituatie aan de school te verbeteren. De MOS-jongens kregen de taak om alvast de ouders wakker te houden voor toekomstige verbeteringen. Annick Declercq, MOS, Sint-Leonardus, vrije Basisschool 7 Zoutpot nr.22/2004

8 Cultuur de passant Programma van de Cultuurraad voor het seizoen Wouter Deprez Moest ik van u zijn? Woensdag om 20.30u: Gewapend met weinig meer dan een beige pak en een dommelollensjakosj komt Wouter Deprez het podium op. Met nieuwe verhalen: sneller, harder en absurder. Met nieuwe liedjes: nog valser en nog meer uit het ritme. Dit is stand-upcomedy met inhoud, cabaret met ballen! Cuban night Zaterdag om 20.30u: Optreden van Los Boeckaneiros. 8 Muzikanten en 1 zangeres brengen Cubaanse salsa en son. Spectaculaire demonstratie van dansschool Carl Rivera met intitiatieles voor alle aanwezigen. Cubaanse cocktails & dorito s à volonté! Dirk Denoyelle De kleine kant Woensdag om 20.30u: De meest veelzijdige cabaretier van Vlaanderen staat meer dan ooit garant voor spetterend stemmenwerk en een schitterende brok politieke satire. PP. Michiels, Roland & Jean Blaute Woensdag om u: Cry like a man - the sequel. Door het overgrote succes, blijheid, fierheid en graag doen, het speelplezier, de verbale kwieterij, de liefde voor de muziek en de warmte van het publiek gaan deze 3 music lovers er weer tegenaan AKKOORD Gospelgroep Woensdag om 20.30u: Een groep van een 40-tal enthousiaste zangers en muzikanten uit Zuid-Limburg (B) brengen een populair programma van aanstekelijke gospelmuziek. Alle voorstellingen gaan door in de cultuurzaal van De Passant. Ticketverkoop: Toeristische dienst en bib: Wouter: ê 12, Salsa: ê 10, Dirk: ê 15, PP Michiels: ê 15, Akkoord: ê 10. Op de toegangsprijs is er een korting van ê 2 voorzien voor houders van CJP-pas, senioren (op vertoon van kaart), groepen van min. 20 personen ( + 1 gratis kaart) Nieuw geluid op het Zoutleeuwse feest van de Vlaamse Gemeenschap Het 11 julicomité viert dit jaar zijn derde bestaanslustrum en biedt U op zaterdag 10 juli om 20.30u in De Passant zijn 15 de feest van de Vlaamse Gemeenschap in Zoutleeuw. Het programmeert onder het motto Daar zit muziek in een nieuwe formule. Het zocht en vond een groep van jonge mensen die de oudere generatie weet te boeien en gelijk ook de aandacht van de jongeren vraagt, nl. Amuze. 11 juli De jonge, Antwerpse gasten van Amuze winden er geen doekjes rond: hun inspiratie komt uit de Vlaamse en Nederlandstalige muziek van weleer. Dus zijn ze ouderwets? Retro? Niets van. Maar ze kennen tenminste hun klassiekers en daar doen ze hun voordeel mee. Amuze kiest voor een moeilijke weg: het uitdokteren van een eigen muzikaal gelaat en durft zelfs een term als Jazzy Kleinkunstcollectief uitvinden. Tekstueel zoekt Amuze de middenweg tussen de diepgang van poëzie en de toegankelijkheid van de popsong. En dit alles in het Nederlands! Ze zijn dus gasten naar ons hart! Om het feest compleet te maken nodigt het comité Francis Guntler uit, Leeuws beroeps operette- en musicalzanger, voor een minirecital en wordt oudgediende Louis Luyten gehuldigd voor zijn leven vol muziek. Deken Felix Van Meerbergen, medeoprichter van het 11 julicomité, verzorgt de gelegenheidstoespraak. Tijdens de pauze bieden de inrichters U, in ruil voor uw entreekaart, een gratis drankje of versnapering aan. Zoutpot nr.22/2004 8

9 Milieu Thuiscomposteren ook iets voor jou? Composteren is niet echt moeilijk, maar toch loopt het af en toe fout. Misschien zit je met een aantal vragen. Composteer je best in een vat of in een bak? Wat mag er allemaal in het compostvat? Waar plaats je best je vat of bak? Hoe begin je eraan? Door een aantal eenvoudige tips op te volgen, zul je zien dat het een pak gemakkelijker wordt. Bovendien is zelf gemaakte compost een nuttig product dat je in je tuin kunt gebruiken, je spaart het milieu en betaalt minder voor je afval! Kriebelt het? Wil je er meer over weten? - Aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst, de Zoutleeuwse compostmeesters of breng een bezoek aan ons demoveld op het containerpark. Onze enthousiaste compostmeesters, Frans Bousset (Terweidenstraat 38, ), Alfonso Reale (Solveld 48, ), Christel Feyaerts (Steenweg 25A, ) en Marc Barlé (op het containerpark) helpen u bij al uw praktische vragen. - Bent u overtuigd van het nut? Geen gft-bak meer buiten zetten, geen gft-sticker betalen en eigen compost voor in uw tuin Koop dan nu uw compostvat of -bakken aan het loket op de stadsadministratie. Vanaf vraagt de gemeente ê 10 per compostvat met een volume van 290 liter. (De inwoners die de compostmeestercursus volgen krijgen gratis 1 compostvat per gezin). Dan kost een compostbak, bestaande uit 3 componenten, ê Na betaling kan deze bestelling, tegen afgifte van dit aankoopbewijs, afgehaald worden op het containerpark. Is uw tuin klein, kies dan voor het vat. Is hij groter met veel tuinafval, kies dan voor het systeem met 3 compostbakken. - Of schrijf je in voor een compostcursus die EcoWerf i.s.m. Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie) organiseert. - Ben je na het volgen van deze 3 infosessies geïnteresseerd om mee te draaien in het compostmeesterteam van Zoutleeuw, dan ben je van harte welkom. Bevalt je dit, dan kun je nadien nog een bijkomende opleiding volgen om een echte compostmeester te worden. Geïnteresseerd? Contacteer de milieudienst of Spaarlampenactie en Rationeel Energiegebruik Spaarlampenactie In het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 2003 bezorgt de PBE aan elk gezinshoofd met een aansluiting op het elektriciteitsnet van de PBE, een gratis spaarlamp. De PBE zal de gezinshoofden verwittigen wanneer hun gemeente aan de beurt is. Met een gepersonaliseerde afhaalkaart kunnen ze de spaarlamp gaan afhalen in het postkantoor. Het kan wel enkele maanden duren vooraleer alle klanten aan de beurt geweest zijn. Inruilmogelijkheid voor een spaardouchekop Wenst de klant een spaardouchekop in plaats van een spaarlamp, dan moet hij eerst de spaarlamp afhalen op het postkantoor van zijn gemeente. Nadien kan hij die spaarlamp, weliswaar in de originele verpakking, ruilen in één van onze PBEkantoren. Om zich er van te vergewissen of de spaardouchekoppen in voorraad zijn, belt hij best vooraf naar het nabijgelegen PBE-kantoor. Deze omruilactie loopt tot in Premies voor Rationeel Energieverbruik Indien u energieverantwoord bouwt of verbouwt, energievriendelijke toestellen of installaties aanwendt, kunt u, zoals in 2003, hiervoor een premie aanvragen bij de PBE. Informatie kunt u verkrijgen op of mail aan of neem contact met het PBE-kantoor uit uw distributiegebied. Scholen ruimen zwerfvuil op De stad ging ook dit jaar, in samenwerking met de scholen, de strijd aan tegen het zwerfvuil en het sluikstorten. Op donderdag 13 mei ruimden 472 enthousiastelingen zwerfvuil! Uitgerust met vuilzakken en handschoenen gaven groepjes leerlingen, onder begeleiding van de technische dienst, heel wat straten een grondige schoonmaakbeurt. In ruil voor hun deelname aan de zwerfvuilactie ontvangen de scholen een subsidie van ê 7 per deelnemer, met een maximum van ê 350 per school. Gooi afval niet zomaar weg op straat of in de natuur! Afval hoort in een vuilniszak of op het containerpark! 9 Zoutpot nr.22/2004

10 Milieu (vervolg) Vlaamse subsidies voor hoogstamboomgaarden Bezitters van een hoogstamboomgaard weten ongetwijfeld al langer dat zowel de boomgaard als de oude fruitrassen bijdragen tot het behoud van de genetische diversiteit en een mooi landschap in Vlaanderen. Sinds kort erkent de Vlaamse overheid dit ook en subsidieert onder bepaalde voorwaarden aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard. Voor aanplant van hoogstamfruitbomen van oude rassen ontvang je ê 20 per boom, gespreid over 5 jaar. Voor onderhoud van een reeds bestaande boomgaard krijg je een tegemoetkoming van ê 10 per boom, eveneens gespreid over 5 jaar. Deze subsidie mag gecombineerd worden met bestaande gemeentelijke initiatieven. Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid? Neem dan tijdens de kantooruren contact op met de boomgaardenstichting. Nationale Boomgaardenstichting v.z.w., Leopold-III-straat Vliermaal-Kortessem, tel.: fax: of Fietsen Tegen Kanker 25 Vlaamse gemeenten, waaronder Zoutleeuw, stippelden een fietstocht uit ten voordele van Kom op tegen Kanker. In Zoutleeuw namen 47 volwassenen en 21 kinderen deel, goed voor ê 298 steun aan het goede doel. De deelnemingsgelden gaan naar de projecten van de Vlaamse Liga tegen Kanker o.a. naar kinderen met kanker. Roger Vande Wiele Dag van het Park De Dag van het Park was de gelegenheid om het heraangelegde park rond het administratief centrum officieel in te wijden. Aandacht voor het thema Water Omdat het jaarthema water was werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de waterzuivering, de hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening (grasdallen) van het administratief centrum in de kijker te zetten. Net als in alle huishoudens wordt ook hier afvalwater geproduceerd. Aangezien het gebouw niet is aangesloten op een riolering die het afvalwater naar een zuiveringsstation voert, wordt het afvalwater sinds 2003 gezuiverd via een Kleinschalige Water Zuivering Installatie (KWZI). De zuivering gebeurt als volgt: - voorbehandeling in septische put: hier gebeurt de bezinking van de grote afvaldeeltjes en start de afbraak van de afvalstoffen door micro-organismen. - zuivering in rietveld en plantenbed: de micro-organismen rond de plantenwortels breken de afvalstoffen uit het water af; daarna worden de afbraakproducten opgenomen door de planten. - lozing in oppervlaktewater: het gezuiverde water wordt geloosd in de Bethaniagracht. Het water dat bij een regenbui op het dak van het administratief centrum terechtkomt, wordt opgevangen in een hemelwaterput en opnieuw gebruikt voor de spoeling van de toiletten. Om versnelde afvoer van het hemelwater te voorkomen werden in plaats van verharding, grasdallen voorzien aan de achterzijde van het administratief centrum. Geiten- en Melkschapenkeuring Het Provinciaal verbond voor Geiten- en Melkschapenfokkers Vlaams-Brabant vzw organiseerde een keuring voor geiten en melkschapen. In totaal namen 42 dieren deel aan de wedstrijd. De prijzen werden uitgereikt door de voormalige en huidige schepen van leefmilieu Roger Mertens en Monique Cleynen-Purnelle. Zoutpot nr.22/

11 Zoutleeuwse Zomerdagen Sinds 2002 worden de Zoutleeuwse Zomerdagen gebundeld in één weekend, namelijk 6, 7 en 8 augustus Het opzet blijft gelijk: een kwalitatief hoogstaand programma aanbieden, zij het van een meer uiteenlopend genre. Op die manier kan een ideale cocktail samengesteld worden zodat de verschillende leeftijdscategorieën kunnen bekoord worden. Voor vrijdag 6 augustus (20.30u) willen we de traditie van de laatste jaren verder zetten en een Leeuwenaar op het podium brengen: Chris Mazarese met Trio Comiso. Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Salvatore Adamo vond Chris de tijd rijp om haar respect en liefde voor deze Siciliaanse Belg te vertalen in een eigen programma waarin zijn werk ruimschoots aan bod komt. Yves Meerschaert en Nils De Caster werden al snel bereid gevonden om te zorgen voor de muzikale omlijsting. Met hun programma Vous permettez, Monsieur brengt Trio Comiso een sfeervol programma met originele interpretaties van het werk van Salvatore Adamo. Natuurlijk mogen daarin grote klassiekers zoals Tombe la neige, Dolce Paola, Mes mains sur tes hanches en nog vele andere niet ontbreken. (Toegang ê 3) Ook zaterdag 7 augustus wordt het podium gereserveerd voor een Leeuwenaar: in het voorprogramma brengt leadzanger René Dillen met The Friday Night Spankers (20u) Blues van eigen bodem. De hoofdact voor die avond is Blue Blot: zij brengen blues van internationale klasse. Na het tragische overlijden van de charismatische zanger Luke Walter Jr. werd de fakkel in 1996 overgenomen door Steve Clisby: hij gaf de groep een zwartere sound, zo mogelijk nog dichter bij R&B en soul dan voorheen. Sinds 2002 staat Blue Blot er weer helemaal, nu met een frontdame, Laurence Putman. Muzikaal wil de groep terug naar zijn roots the blues, maar dan wel gebracht met een eigentijdse sound, met veelvuldige knipoogjes naar R&B en soul. Naast nieuw materiaal en herwerkte Blue Blot songs, brengen ze covers van o.a. Meéshell, India Arie, Lucinda Williams, De single Wall in your hart is de voorbode van de nieuwe cd die in het voorjaar van 2004 zal verschijnen. (Toegang ê 3) 6, 7 en 8 augustus Toerisme van 1 december tot 31 januari 2004 De spelmiddag wordt op een prettig gestoorde wijze afgesloten met de Ketnet-show (17u): Henk Vermeulen presenteert dit pittig, fris en interactief programma en nodigt bovendien telkens een Ketnetgezicht uit als verrassingsact. Spelletjes, kwisjes, goochel-trucs, grapjes, leuke opdrachten en Ketnetters op het podium het hoort er allemaal bij; het heeft ook nog eens allemaal te maken met Ketnet-programma s: van Merlina tot Level X, Bob de Bouwer tot Spring, Samson en Gert tot Stafari, kortom een hele middag entertainment voor de kids. Voor wie er niet genoeg kan van krijgen zorgen The Sugarbeats (19.30u) voor een swingende afsluiter van de Zomerdagen, editie 2004: deze coverband brengt met hits uit de jaren 60 tot 90 een gevarieerd repertoire waarin iedereen zijn gading vindt Het hele programma op zondag is gratis! Meewerkende verenigingen gevraagd Wij doen langs deze weg een oproep aan verenigingen die willen meewerken aan de praktische organisatie van de Zoutleeuwse Zomerdagen. Zowel voor vrijdag als voor zaterdag zoeken wij een vereniging die met 10 personen aanwezig kan zijn om 18.45u: zij controleren de toegangskaarten. Verenigingen die hiervoor geïnteresseerd zijn, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen (vóór 15 juli 2004) bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. Het concept van zondag-familiedag heeft zijn succes de voorbije jaren reeds bewezen. Rond de middag zal gestart worden met een aperitiefconcert (11u). In de namiddag (vanaf 14u) wordt de Grote Markt hét speelterrein van klein en minder klein: in samenwerking met de lokale horecazaken wordt gezorgd voor een spetterend kinderspektakel, waarbij alle bengels (van 3 tot jaar) zich helemaal kunnen laten gaan 11 Zoutpot nr.22/2004

12 Toerisme (vervolg) Met paard en koets door Zoutleeuw Een rondrit van ca. 30 minuten door het centrum van Zoutleeuw op Zondag 11 juli - Woensdag 21 juli - Zondag 15 augustus Elk half uur van u tot 17.30u. Tickets en info: Toeristische dienst. Prijs: volwassenen ê 4, kinderen ê 2. Open Monumentendag: Zondag 12 september De Open Monumentendag is dit jaar aan zijn 16 de editie toe. Het thema waar rond gewerkt wordt, is Van nature een monument.bij Open Monumentendag in Zoutleeuw is de Sint- Leonarduskerk een vaste waarde met gratis gidsbeurten. Ook het Historisch Stadhuis is toegankelijk en er zal een themawandeling georganiseerd worden. Het thema van dit jaar biedt oneindig veel mogelijkheden die wij zeker willen benutten. Naast het traditionele programma wordt een Kunstroute voorgesteld: Rond het water, tuin van (h)eden. Met dit project wordt de natuur in de stad op een heel bijzondere wijze belicht. In samenwerking met de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunst en een aantal Zoutleeuwse Kunstenaars worden de verborgen groene parels rond het water, de Gete, extra in de kijker gezet. Alleszins iets om naar uit te kijken! Meer hierover in de Zoutpot van september. 15 augustus: Hondenwandeling Zoutleeuw Sinds 1990 is de hondenwandeling op 15 augustus een vaste waarde geworden in Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar is startplaats van de wandeling de Grote Markt, waar kan ingeschreven worden voor 3 verschillende afstanden. Vertrekken kan tussen 14 en 15u. Na de wandeling ontvangt iedere deelnemer een diploma en een verrassingspakketje voor de hond. Er is een demonstratie flyball door de hondenschool Speelhof van Sint-Truiden. Zij zorgen ook voor begeleiding in het hondendoolhof. VZW Hachiko laat zien hoe honden opgeleid worden tot hulphond voor personen met een handicap. Indien gewenst, kunnen de baasjes deelnemen aan de hondenzegening. Er zijn ook weer een aantal informatieve standjes. Inlichtingen: Toeristische dienst, of - Prijs: ê 2 (ê 1 vanaf de 2 de hond) Rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal er telkens op zondag (met uitzondering van 11 juli) tussen 15 en 16 u een rondleiding zijn voor individuele toeristen. Plaats van afspraak is aan het onthaal van de kerk. Inschrijven is niet nodig. De rondleiding wordt u gratis aangeboden door het stadsbestuur, niet-leeuwenaars betalen enkel ê 1,25 voor de toegang tot de kerk. Inlichtingen: Toeristische dienst Groot Brabants Gildenfeest op zondag 4 juli De koninklijke St.-Sebastiaansgilde heeft voor de tweede maal op rij letterlijk de hoofdvogel afgeschoten. Haar hoofdman, Bert Daenen, schoot zich vorig jaar opnieuw tot koning van Brabant. Het is de traditie en het voorrecht van de gilde waartoe de koning van Brabant behoort om het Groot Brabants Gildenfeest in te richten. De gilde van Halle werd vermoedelijk opgericht rond Dus ruim 524 jaar geleden. Het gaaischieten is een oud-germaans zonnewenderitueel. De boog is het symbool waarmee de koningsvogel (de zon) op haar hoogste stand naar beneden wordt gehaald. Ondanks de kerstening in onze streken zijn deze rituelen blijven bestaan in allerlei broederschappen, zij het dat ze mettertijd een christelijke patroonheilige aannamen. Meestal was dit St.-Sebastiaan. De duif waarop geschoten werd, symbool van de Heilige Geest, werd gaandeweg vervangen door de meer exotische papegaai. Vandaar gaaischieten. Deze schuttersverenigingen werden vanaf de 11 de eeuw geïntegreerd in de gemeentemilities, die hun stad of dorp verdedigden, onder leiding van een coningstavel of hoofdman. Elkeen was gewapend volgens zijn stand en zijn vaardigheid: pieken, goedendags, morgensterren, bijlen, zwaarden, handbogen,... Later (vanaf 16 de eeuw) kregen de activiteiten meer en meer een vrijetijdskarakter. Ook de St.-Sebastiaansgilde van Halle hoort in deze rijke traditie thuis. Meer dan folklore is het de uiting van de aloude gilde-idealen van respect, trouw, broederschap, eerbied voor ouderen, solidariteit en samenhorigheid. De inzet en het enthousiasme van de 26 gildenbroeders en -zusters die de gilde vandaag nog telt is en blijft het levenssap die de gilde jong houdt.daarom nodigen wij u graag uit op het Groot Brabants Gildenfeest. Programma: Vrijdag 2 juli: 2 de Bierfeesten in de feesttent voetbalterrein VK Halewijn 20u. Toegang ê 12,5 alle dranken inbegrepen. Optreden: blaaskapel Oppenheimers uit Velm, DJ Louis. Zaterdag 3 juli: Breughelavond vanaf 18u. Inschrijving verplicht. Volksbal met dj en kinderanimatie. Zondag 4 juli: Groot Brabant Gildenfeest met om 13u: Plechtige Eucharistieviering, voorganger Pater prior Dirk Hanssens, zangkoor Singhet en Weset Vro. Na de eucharistieviering is er een optocht door Halle met deelname van verschillende groepen in folkloristische klederdracht. Het feest zal nadien verder gezet worden in de feesttent waar de nieuwe koning der koningen gehuldigd wordt. Gevolgd door de uitreiking van de zilveren en gouden papegaaien, volksdansen, vendelzwaaien. Schietwedstrijd op liggende wip, muziek, dans. Om 19u: Uitreiking aandenken Groot Brabants Gildenfeest. Volksbal met dj en kinderanimatie. Zoutpot nr.22/

13 Politie Wijk Landen De inwoners van de politiezone LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) kunnen tijdens het ganse jaar een beroep doen op de politiediensten om een oogje in het zeil te houden tijdens hun afwezigheid. De formule van het eertijdse vakantietoezicht bleek zo succesvol dat men in de politiezone LAN het initiatief heeft uitgebreid naar het hele jaar. Mensen beperken hun afwezigheid niet langer tot de vaste vakantieperiode. Daarom wil men het vakantietoezicht uitbreiden tot een algemeen afwezigheidstoezicht gedurende het hele jaar. Met dit initiatief wil de politie in de eerste plaats potentiële inbrekers afschrikken. Dieven willen zo weinig mogelijk hindernissen. Als ze weten dat er op elk ogenblik een patrouille kan langskomen, zullen ze wel twee keer nadenken alvorens ergens in te breken. Het geeft de mensen een heel geruststellend gevoel als ze weten dat de politie op hun huis let. Maar de politie wil ook de burgers engageren in de strijd tegen de inbraken. Via deze weg willen we de meldingsbereidheid van de bewoners verhogen. De bewoner kent immers zijn buurt, ziet wat er verkeerd is en is meestal zelf aanwezig. Uiteindelijk kan de politie niet overal zijn. Als iemand iets verdachts opmerkt en dat meldt, wordt het werk van de politie een stuk eenvoudiger. SAMEN (= burger en politie) ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE BUURT VEILIG BLIJFT , dringende oproepen: 101. Dienst Hondensteun van de Federale Politie De Dienst Hondensteun van de Federale Politie zal op 3 juni 2004 verhuizen naar Landen (Neerhespen), meer bepaald in het militair complex achter de Dorpsstraat. Deze dienst zorgt o.a. voor de opleiding van gespecialiseerde politiehonden (bijvoorbeeld drugshonden) en geeft ook ondersteuning aan de lokale politiezones, via operationele hondenteams verspreid over België. Nieuwe gordelcampagne Tegen 2009 moet het dragen van de gordel met 20 procent gestegen zijn. Om dat te bereiken lanceert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BI VV) een nieuwe campagne. Gelijklopend hiermee zal de politie de controles op gordeldracht verhogen. In eerste instantie willen we de gordeldracht tegen 2009 laten stijgen tot 87 procent vooraan en 75 procent achteraan in de auto. Wij benadrukken vooral het belang van gordeldracht bij kinderen. Jonge kinderen moeten vervoerd worden in een zitje, aangepast aan hun leeftijd en gewicht. Wijkwerking PZ Lan 5390 De zonale wijkwerking is één van de hoekstenen van de dienstverlening aan de bevolking. De wijkdienst is een dienst die dicht aansluit bij de bevolking en zorgt voor de contacten tussen bevolking en de politie. De wijkdienst staat onder leiding van twee verantwoordelijken. Elke wijk heeft een wijkinspecteur die zal proberen om de problemen van de burger op te lossen. Dit kan door zelf te zorgen voor een oplossing of door het doorverwijzen naar een andere dienst. De wijkinspecteur is de geknipte persoon om concrete signalen, die hij ambtshalve of op vraag van de burger opvangt, door te spelen aan het beleid. De wijkinspecteur is aanspreekbaar en zichtbaar in zijn wijk. Het takenpakket van de wijkinspecteur is zeer uitgebreid, ziehier enkele voorbeelden: goede contacten onderhouden met de inwoners van de wijk; bemiddeling tussen bewoners bij burengeschillen en andere plaatselijke ongemakken; contacten met andere partijen om tot een probleemoplossing te komen; sluikstoken & sluikstorten. U heeft een vraag of een probleem? Spreek uw wijkinspecteur hierover aan. Kom langs op het wijkkantoor (Sint-Truidensesteenweg 1). Neem desnoods telefonisch contact ( ) op om een afspraak te maken. Laat het ons weten via v.l.n.r.: Frank Spelmans (Zoutleeuw), Geert Gourmand (Budingen), Dave Luypaert (Halle-Booienhoven) 13 Zoutpot nr.22/2004

14 van 1 april tot en met 31 mei 2004 Zoutleeuw Budingen Halle-Booienhoven Geboorten Claeskens Robbe Genoe Lia Overledenen Dewil Josephina Everaerts Emile Haijen Anna Hayen Jean-Pierre Jacobs Irma Michiels Andre Moureau Carina Vanzurpele Maria Nieuwkomers Arckens Bianca De Zweemer Romain Freson Ilse Goossens Tine Godefridi Anna Hendrickx Renilda en zoon Loosen Frederik Mievis Bertha Muyzenbeek Celestine Nys Els Reekmans Sonja Ringoir Marie - Vervoort Bart en kinderen Vervoort Theo en Bart Schildermans Karine Vandersteen Ivone Vandevelde Dina Willems Herwig Huwelijken Allard Luc en Charlier Gonda Claes Marc en Solovykh Irina Gilbert Oliver en Coenen Erika Hermans Sven en Nisen Pierrette Massoels Koen en Hoebrechs Tinne Neskens Johan en Pensato Letizia Somers Didier en Boyen Lize van Liempt Alexander en Willems Ruth Geboorten Doucet Dieter Fréson Kiara Respen Rune Vanderborght Anneleen Overledenen De Smet Aloïs Heeren Josephus Huysegems Victor Vandevelde Gustavus Vandevelde René Vangoidtsenhoven Julia Nieuwkomers Beelen Anneke Bonnast Nico en Homblé Laurence en zoon Simon De Jaeghere Thierry - Oyen Inge en De Jaeghere Seppe Delcon Julienne Goossens Wenda en dochters Wouters Ilona en Jana Mornae Tim en Vanderseypen Mario Renneberg Antonius en Berkers Maria Uyttebroeck David Vanderheyden Tamara Vandijck Dirk en Bormans Iris Vanderheyden Tamara Vangeel Cindy en Clemens Arno Vanschoonlandt Maurice Vanvuchelen Jacques en Heiremans Christiane Veestraeten Peter - Vermeiren Katia en kinderen Christiaens Kevin, Veestraeten Bart en Claudia Diamanten huwelijk Huard Damien en Sluse Olga ( ) Geboorten Bergé Ian Prud homme Chayenne Stryckmans Mano Vanherck Febe en Lise Wilmots Renee Overledenen Jacobs Alfons Kempeneers Martin Neuteleers Albertus Ruelens Odilon Sluse Olga Vanaeken Juliana Nieuwkomers Chahret Ahmed en Delmote Christelle en zonen Ilias en Issa Hooghe Jeroen Nagels Milana Pirard Christiane Solovykh Irina en Solovykh Ksenia Vandionant Clementina Gouden huwelijken Luijten Louis en Goossens Jacqueline Boeckaerts Robert en Vandijck Anna Vandervelpen Maurice en Knaepen Maria Christens Emile en Maho Simonne Ingels Emile en Torsin Lucie Oliviers Frans en Mottie Maria Vandevelde Lambert en Rosseels Lizette Budo Louis en Boijen Marcelle Godfroid Willy en Herbots Jenny Reniers Franciscus en Loosen Eugenie Zoutpot nr.22/

15 Trek je wandelschoenen aan of haal je fiets van zijn haak of stap, minder sportief, in je wagen en wandel, fiets of rijd met me mee naar hét natuurmonument van onze stad. Want wat ons stedelijk centrum biedt aan stedenschoon, bieden de godvergeten Ketel-, Hogen- en Linnebeekstraat in Budingen aan natuurschoon. Vanaf de Linterseweg, via de Roelstraat, klimmen we tot halfweg de Leenhaagstraat en slaan daar rechts de Ketelstraat in. De tocht gaat langzaam maar gestaag naar boven tot we, op een boogscheut voor ons, links van de weg, den Heybos zien liggen. Het bosje voorbij, in een haakse bocht en tegenover de eerste huizen van Hogen, loopt de wispelturige Panisbornestraat, die uit het Budingenbos komt, zich dood op de Ketelstraat. Na die bocht schotelt de natuur ons een enig mooi vergezicht en landschap voor. Bij helder weer zijn de laatste honderd meter van de Ketelstraat een streling voor het oog! Van hier turen we over een weids, kilometerver panorama waarin de mens zijn aandeel in de schoonheid mag opeisen. Hij plantte er plantages, sloot weilanden af, bewerkte de akkers en bouwde er, soms kleurrijke, woningen en boerderijen in trosjes bij elkaar. In de volgende bocht, bij de Spapenhoeve, verandert de Ketelin Hogenstraat en krijgen we een nieuw landschap. In Kortenaken zien we, heel in de verte, twee blauwe torens: het gekende Kortenakens cement- en betonbedrijf. Nog verder, boven op de rand van het dal, priemt de radio- en televisieantenne van Loksbergen fijntjes in de lucht. Meer nog dan daarnet, getuigt de mens van zijn aanwezigheid. De aardbeiplukkers steken een vriendelijke hand naar je op en de plantages, die het dal inglijden, zijn indrukwekkender en geven het jaar door een speciale stempel aan het geheel. In het voorjaar toveren fruitbloesems één grote bloemenruiker, later toont de jeugdige natuur ons talloze schakeringen van het jonge groen. In de zomer zindert de warmte de mooiste bolletjes en kringetjes zover het oog reikt en in de herfst, met zijn eindeloze kleurenschakering en zijn noeste fruitplukkers, is het dal op zijn mooist. De winter noemen we verkeerdelijk troosteloos. Doe even de moeite en kom genieten van een rijmlaag, een sneeuwtapijt of doodgewoon een regenbui en van de charme die mijn liëfste plekje dan uitstraalt. Volgens Frans en Jeanine Andries - en zij kunnen het weten, want die geluksvogels wonen er - houdt dit plekje vele passanten in zijn ban en planten er veel schilders hun ezel neer om al dat moois op doek vast te leggen. En onze tocht gaat verder. Bij het kruispunt even opletten. We nemen rechts en onmiddellijk opnieuw rechts, terug de Hogenstraat en duiken een dalletje in, omringt door weilanden met bont grazend vee, maar vooral plantages. Houd links in de gaten, want tussen het lover zien we daar het vierkante torentje van de kerk van Hogen opduiken. De Hogenstraat wordt hier ongemerkt Linnebeekstraat. We gaan of rijden uit het dalletje langs enkele prachtige voortuinen. We laten de Hulsbergstraat links liggen en verkneukelen ons enkele stappen verder over de prachtige Getevallei die zich daar, majestueus, aan onze voeten uitstrekt. Geniet er met volle teugen van en ontstress hier even. Verderop, bij het einde van de Linnebeekstraat, belanden we terug in de Ketelstraat, gaan linksaf naar beneden, naar de Leenhaagstraat en zo verder terug diezelfde, mooie Getevallei in Paul Matterne De seniorenraad Zoutleeuw verbroedert met seniorenraad van Zundert Onze seniorenraad ontving op dinsdag 18 mei het bestuur van de seniorenraad uit het Nederlandse Rijsbergen, een deelgemeente van onze verbroederingsgemeente Zundert. Op het historisch stadhuis werden ze ontvangen door Schepen Minschart met een Liefs Drupke. Daarna ging het naar de St.- Leonarduskerk. Na de koffie trok het hele gezelschap naar het OCMW waar de nieuwe voorzitter, Marleen Goossens, hen door het gerenoveerde gebouw leidde en het ontwerp van het nieuwe rusthuis toelichtte. Via de tuin ging het dan naar de Scholierenhoeve waar ze eerlijke streekproducten konden proeven. Hun bezoek aan Zoutleeuw sloten ze in Dormaal af bij een heerlijke Dorre. De seniorenraad van Zundert nodigde op hun beurt die van Zoutleeuw uit op Zondag 5 september voor de bloemencorso. Annick Struyf Toon Willems 15 Zoutpot nr.22/2004

16 Het retabel van de Heilige Leonardus ( ) Item meester Art van bewerpene doen hy te Bruesel was te loene ende metter cost : 15 st. (1) Dit retabel, dat misschien wel het mooiste en wellicht het meest religieus geïnspireerde van de ganse kerk is, was nog nooit in zijn geheel grondig onderzocht. Tussen 2 mei 2001 en 26 september 2002 heeft het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium het in zijn vijftiende eeuwse luister hersteld en heel wat studiewerk ten gronde verricht. Het retabel is in vele opzichten interessant: - voor zijn specifieke iconografie: drie scènes uit het wereldlijk leven van Sint-Leonardus (doopsel, opvoeding en vrijlating van de gevangene) en drie uit zijn religieuze leven (weigering van de bisschopshoed, bezoek van de koning aan het klooster, bevalling van de koningin); - voor het zeer hoogstaande beeldsnijwerk; - voor de goed bewaarde oorspronkelijke stoffering; - voor de bewaarde archiefteksten i.v.m. de bestelling. In de periode tussen 1450 en 1530 werden talrijke kunstwerken door de kerk aangekocht. Dit retabel, waarvan de beschilderde zijluiken ontbreken, is door zijn kunstige en verzorgde uitwerking niet alleen een meesterwerk in de Leeuwse context maar ook in de gehele Brusselse retabelproductie. Het werd immers zonder enige twijfel te Brussel gesneden in de Leonardus verzoekt de koning om vrijlating van de gevangenen 3 scènes uit het religieuze leven van Leonardus tweede helft van de vijftiende eeuw. Naast de stijl van het beeldhouwwerk verwijst de kleding van de figuren naar de periode Vier beelden dragen een brandmerk met een hamertje, dat volgens de statuten van de Brusselse houwaers (beeldsnijders) de kwaliteit van het hout van het beeldhouwwerk garandeerde. Op de kast vinden we vier keer de passer met de schaaf. Dit betekende dat het schrijnwerk van de kast was goedgekeurd. Een derde soort tekens, die nog vrij raadselachtig zijn, bevinden zich op de achterkant van de retabelkast, nl. de tekens van de houthakker. Vermits ze niet doorlopen zijn ze aangebracht voordat de planken werden samengesteld tot kast. We bezitten ook archiefteksten over de aankoop van een Sint-Leonardusretabel. De kerkrekeningen vertellen houthakkersmerk passer met de schaaf van de Brusselse schrijnwerkers dat een zekere Aert de Maelder (= de schilder) het ontwierp en tussenkwam bij de aankoop ervan. Aert werkte vanaf 1471 in opdracht van de Sint-Leonarduskerk. Tot 1474 ontving hij een regelmatige wedde van de kerkfabriek en tot 1483 treft men zijn naam meermaals aan in de kerkrekeningen. De beeldhouwer(s) en ook de stoffeerder(s) blijven nog anoniem. Het retabel is trouwens een werk uit een atelier. Heel wat mensen werkten eraan mee: bakmakers, beeldsnijders, snijders van de architectuur, schilders voor de zijpanelen, stoffeerders en vergulders. Dendrochronologisch (jaarringen) onderzoek wees uit dat de eik, waaruit de scène met het doopsel is gesneden, tussen 1474 en 1494 werd omgehakt. Aangezien het Sint-Leonardusretabel een zeer specifieke iconografie van het leven van de heilige vertoont werd het wellicht speciaal besteld voor de Sint-Leonarduskapel, die juist aan de kerk werd toegevoegd voor de pelgrims, die naar het miraculeuze beeld en de relieken van Sint-Leonardus kwamen. Een retabel speelde een hoofdrol in de versiering van de kerk en had bovendien ook de functie om de gelovigen te onderrichten en tot devotie aan te zetten. Gewijd aan de schutspatroon van de kerk en van de stad neemt dit retabel een onvervangbare plaats in in de Leeuwse cultus rond deze Franse kluizenaar. Ward Hendrickx (1) Kerkrekening van 1476 Zoutpot nr.22/

17 Bibliotheek sport Wist je dat? - boeken die niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, kunnen worden aangevraagd in een andere bibliotheek? Je hoeft hiervoor zelf niets op te zoeken; de aanvraag gebeurt volledig door het personeel. Na ongeveer 1 week ligt het boek voor je klaar in de bib. Prijs: ê 1,50 per boek. - je in de bibliotheek heel wat leuke strips kunt ontlenen? Je vindt er meer dan 150 reeksen voor de jeugd, maar ook volwassenen ontdekken er zeker iets wat hen aanstaat. Een voorproefje uit het aanbod voor de jeugd: Jommeke, De Rode Ridder, FC De Kampioenen, Kiekeboe, Suske en Wiske, Nero, Kuifje, Asterix en Obelix, Urbanus, Samson en Gert, Thorgal, enz Nieuw in de bib een greep uit het aanbod! Sportkampen Van 5 tot 9 juli en van 12 tot 16 juli organiseert de Sportdienst sportkampen met paardrijden, actibib, multisport 4 kids, x-treme sports, sk8 for beginners, dance 4 kids, sk8 for profs en voetbal. Alle nuttige info en inschrijven kan tot 2 juli op de Sportdienst, St.-Truidensestraat 1a, 3440 Zoutleeuw, of de passant Bazo een zomerlang badmintonnen Na het succes van vorig jaar wordt het aantal speelavonden deze zomer verdubbeld. In juli en augustus kun je bij BaZo terecht, in de Passant, iedere dinsdag- en donderdagavond telkens van 20 tot 22.30u. Niet-leden kunnen zich een zomerlang afreageren via een zomerabonnement voor slechts ê 10 (incl. verzekering). Het abonnement is gratis voor de leden. Contact: Roger Vande Wiele, of Cicli Fondriest zaterdag 31 juli - met z n allen de fiets op! Vorig jaar namen maar liefst zo n 1400 wielerfanaten deel aan de 7 de editie van de Cicli- Fondriest tour. Voor de 8 ste editie kreeg het parcours een flinke opsmuk. Zoutleeuw, het Hageland en Haspengouw staan centraal. Iedereen kan deelnemen, zowel individueel als in groep. Voor de profs is er keuze uit 85, 130 of 150 km. Voor wie occasioneel fietstochtjes maakt is er een mooie trip uitgestippeld van 25 of 40 km (gezinstocht). Vertrek: vanaf 7u aan de Passant. Info en inschrijving: users.belgacom.net/tcdetoerist/ of (na 19u) Workshop in de bib (Dag van het Park) Zoutleeuw fietst Op zondag 29 augustus organiseert de sportraad in samenwerking met Bloso en de provincie Vlaams-Brabant voor de 10 de keer Zoutleeuw fietst. Tussen 8 en 8.30u vrij vertrek voor een toertocht van 75 km voor wielertoeristen door het Hageland. Om 14u vertrekt een gezellige gezinstocht van 25 km onder begeleiding van het Rode Kruis. Inschrijving, vertrek en aankomst op de atletiekpiste. Gratis tombola. 17 Zoutpot nr.22/2004

18 ADVERTENTIES t Halle Hof Lekker tafelen in een ongedwongen sfeer, te midden van de landelijke rust, het sfeervol interieur en de geneugten van een unieke open keuken. Asbroekstraat Zoutleeuw tel Vanaf heden alle dagen verse mosselen Het fruitpaleis uw groenten- en fruitspecialist Grote Steenweg 3440 Halle-Booienhoven tel. winkel tel. & fax privé GSM BOETIEK VIVE St.-Truidensesteenweg Zoutleeuw Solden vanaf 1 juli en open zondag 4 juli van 14 tot 18 uur Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van tot uur vrijdag van 10 tot 12 en van tot uur zondag en maandag gesloten Boetiek Vive verhuist vanaf 15 augustus naar St.-Truidensesteenweg 16 (overkant straat) Zoutleeuwsesteenweg 14A 3440 Zoutleeuw (Dormaal) tel fax Houthandel VERBIEST bvba Lingerie Mabecca Reuze solden vanaf 1 juli -20% -40% -30% Kapelstraat 15, ZOUTLEEUW, tel Openingsuren: ma-di-do-vr-za van 10u-12u & van 13u30 tot 18u SOLDEN -20% -30% -40% -50% -...% Dé soldendag: donderdag 1 juli én vrijdag, zaterdag & zondag 2/3/4 juli 2004 Openingsuren tijdens deze dagen van 10 tot 18u30 Openingsuren van 6 juli tot 31 augustus: elke dag van uur en van uur, gesloten: zondag en maandag

19 Roger Vande Wiele Roger Vande Wiele Roger Vande Wiele stad Zoutleeuw leeft 2 juli tot 27 augustus: Visclub In de Pen vzw: diverse wedstrijden juli: Wandelclub Halewijn: Trofee Harten Vijftig - Kersentocht. Vertrek aan de sporthal De Passant St.-Truidensesteenweg Zoutleeuw van 6 tot 15u. Afstanden km. Kon. Fanfare St.-Cecilia Zoutleeuw, barbecue-concert, aanvang 17u in het St.-Tarcisiuscollege, met Kon. Fanfare Deugd en Vreugd Waanrode - Kon. Harmonie Vermaak na arbeid Aalst. Vanaf 20u orkest AMBRO. Voor het witten van de gevel van jeugdhuis Paljas werden de grote middelen ingezet. 4 juli: Wandelclub Halewijn: Parel van Brabant - Twee Getentocht. Vertrek aan De Passant van 7 tot 15u. Afstanden km. Jubileumviering 60 jaar Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. Grote Markt & St.-Tarcisiuscollege: 16u: muziek in de stad m.m.v. stadsbeiaardier Noël Reynders - Showkorps Concento Breda (NL) - Kon. Fanfare Vreugdegalm Drieslinter. 21u: rockgroep The Buzz. 10 juli: 11 julicomité: viering Feest van de Vlaamse Gemeenschap, aanvang om 20u in de Passant, info: zie ook blz juli: Prov. Vl. Brabant & Toeristische dienst: gotische retabelroute. Zie ook blz.5 Onder ruime belangstelling opende de burgemeester met het traditionele lintjesknippen de dag van het park. (zie artikel blz. 10). 11 & 21 juli: Toeristische dienst, Met paard en koets door Zoutleeuw, vertrek Grote Markt tussen 13u en 17u. Info: juli: K.W.B. Zoutleeuw: fietsuitstap. Info: juli: Cicli Fondriest: gezins- en wielertoeristentocht. Zie blz augustus: Seniorenraad: reis naar de Zwalmstreek. Info bij het bestuur. 4 augustus: Rode Kruis: bloedinzameling tussen 18 en 20.30u in de Passant. 6 & 7 & 8 augustus: Toeristische Dienst en Cultuurdienst, Zoutleeuwse Zomerdagen op de Grote Markt - aanvang 20.30u. Zondag: familiedag vanaf 11.30u. Info: Zie ook blz. 11. Bij de officiële opening van de kermis door het stadsbestuur hoorde ook de traditionele kroegentocht, telkens met veel luister ingezet door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. 19 Zoutpot nr.22/2004

20 Foto s: Roger Vande Wiele Foto s: Roger Vande Wiele Tijdens het schoolfeest in de Kleine Picasso leerden de kleuters op speelse wijze hoe en waarom ze afval moeten sorteren. 7 augustus: Gete-run te Halle-Booienhoven - Dormaal. Zie ook blz augustus: Open tuin Den Olm : van 10 tot 18u bij Denise en Georges Swartenbroeckx-Stiers Klipstraat 16A. Voor groepen afspreken op Toeristische Dienst: Hondenwandeling, aanvang om 14u, Grote Markt. Met paard en koets door Zoutleeuw, vertrek aan het infokantoor, Grote Markt, tussen 13 en 17u. Info: Blz. 12. Tijdens de 2 de RotaRally sierden meer dan 50 oldtimers de parking van de Passant. 16 augustus: Seniorenraad: uitstap naar Rimpelrock in Kiewit (Hasselt). Info bij het bestuur. 18 augustus: Gepensioneerdenbond Vooruit : jaarlijks koffiefeest in Zonnegroen om 14u, met artiesten: Marilyn en Maurice. Toegang ê 4 (koffie + taart gratis). Info: Yvette: ; Nicole: of Soc. Mut.: augustus: K.W.B. Zoutleeuw, fietszoektocht vanaf 13u, vertrek eetzaal Sint-Tarcisiuscollege. Info: André Beelen augustus: Parochie St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: H. Mis om 09.30u, aansluitend processie. Info: september: Seniorenraad gaat naar de bloemencorso in Zundert. Info bij het bestuur. Zie ook blz. 15. De Britse Austin, bouwjaar begin 30, van Leewenaar José Huypens, was de op één na oudste nog vlot rijdende oldtimer. 20

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief mei 2016 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011 VELT EETBAAR KORTRIJK

Activiteitenverslag 2011 VELT EETBAAR KORTRIJK Activiteitenverslag 2011 VELT EETBAAR KORTRIJK Voorwoord De werking van de lokale Velt(vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) -afdelingen richt zich traditioneel op de meer landelijke thema s en

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen www.hagelandsegordel.be 8 ste editie Zondag 19 juli 2015 Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen NIEUW AANBOD: Route langs Meensel- Kiezegem bij het standbeeld van Eddy Merckx! Praktisch Fietsen:

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

ontwerp tot aanleg Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp tot aanleg Groepsaanbestedingen in de lift Nieuwe werkliedenloods Ternat mag gezien worden

ontwerp tot aanleg Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp tot aanleg Groepsaanbestedingen in de lift Nieuwe werkliedenloods Ternat mag gezien worden Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/haviland-sterke-speler-in-kunstgrasvelden-nl-77/ Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp

Nadere informatie

Feestweek 50 jaar Roncalli. Informatieboekje

Feestweek 50 jaar Roncalli. Informatieboekje Feestweek 50 jaar Roncalli Informatieboekje Roncalli mijn school! Refrein Ik zie de zon. Ik ben nog jong. Ik ren naar Ronronronron- Roncalli mijn school Ik zie de zon. Ik zing mijn song. Ik zing van Ronronronroncalli-

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Teamarrangementen 2010

Teamarrangementen 2010 Teamarrangementen 2010 Limburg Mooiste 2010 Teamarragementen 2 Organisatie Stichting Grand Ballon Valkenburgerweg 26 6411 BN Heerlen www.limburgsmooiste.nl info@limburgsmooiste.nl t 0031-45-5410106 f 0031-45-5718698

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Lolands 2015. Sponsordossier. zaterdag 19 september 2015. 4 de Editie

Lolands 2015. Sponsordossier. zaterdag 19 september 2015. 4 de Editie Gratis benefiet festival ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar Amyotrofe Laterale Sclerose (A.L.S.) Lolands 2015 zaterdag 19 september 2015 4 de Editie Sponsordossier Beste, Op zaterdag

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wat staat er in deze nieuwsbrief: Werken bij Groen Doen. Een ochtendje Nac. Rondleiding scholieren. 1 April. Voorjaar!

NIEUWSBRIEF. Wat staat er in deze nieuwsbrief: Werken bij Groen Doen. Een ochtendje Nac. Rondleiding scholieren. 1 April. Voorjaar! NIEUWSBRIEF Wat staat er in deze nieuwsbrief: Werken bij Groen Doen Een ochtendje Nac Rondleiding scholieren 1 April Voorjaar! Nieuwsbrief GroenDoen 1 Werken bij Groen Doen Een van de belangrijkste dingen

Nadere informatie

Januari 2013 Editie 407

Januari 2013 Editie 407 Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be Januari 2013 Editie 407 Nieuwjaarswensen 2013 Wij wensen jullie een jaar als het alfabet Met alle letters

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010

Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010 Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010 Blz. 1 Voorwoord: Ik heb gekozen voor het onderwerp, zorgboerderij boer hans. Omdat ik het zelf heel leuk vind om daar naar toe te

Nadere informatie

... afval overal! 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs

... afval overal! 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs bisdomkaai 1. 9000 gent. telefoon 09 2338532. fax 09 2243060 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei Beste ouders,

Nieuwsbrief mei Beste ouders, Nieuwsbrief mei 2015 Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste twee maanden van dit schooljaar. Op 13 juli begint de zomervakantie, maar voor die tijd zijn er nog vele speeluurtjes

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen,

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen, herfst 17 0m even bij stil te staan Woordje van de directie Beste ouders en kinderen, Het lijkt alsof we nog maar net gestart zijn en de herfstvakantie staat al voor de deur. Welverdiend, want alle kinderen

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Tweede Holsbeekse. Vredesweek

Tweede Holsbeekse. Vredesweek 30/9-3/10 15 Tweede Holsbeekse Vredesweek Voorwoord Beste inwoner van Holsbeek, De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Groote Oorlog ligt achter ons. Desondanks blijft oorlogsvoering brandend actueel

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

De agenda 2013-2014. Leren kun je leren. 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda. 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt?

De agenda 2013-2014. Leren kun je leren. 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda. 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt? Deel I Leren kun je leren De agenda 2013-2014 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt? 4. Huiswerk 5. Plannen 6. Hoe gebruik je de CitrusPers-agenda?

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Themawandeling Herfst

Themawandeling Herfst Themawandeling Herfst Leerdoelen: De leerlingen tonen respect voor de natuur De leerlingen kunnen enkele typische herfstverschijnselen uit het bos verklaren De leerlingen kunnen op een aangepaste manier

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft Ik was met de riek gras aan het opruimen in de paarden wei samen met brian. Ik schrok me zelf `t apenzuur. Ik dacht even dat ik `m een kopie kleiner

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie