Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie."

Transcriptie

1 tweemaandelijks juli/augustus 2004 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P België-Belgique P.B Zoutleeuw 2/2509 omzetten naar 70 % zwart In dit nummer Nieuws van de gemeenteraad Jaarprogramma cultuurraad Zoutleeuw zomert Dag van het park Zomerdagen Politie Lie(ë)fste plekje Schatten van de St.-Leonarduskerk Zoutleeuw leeft 22 Zoutpot - juli 2004

2 Coverfoto s & montage: Roger Vande Wiele Inhoud Een snuifje 2 Woord van de burgemeester 3 Nieuws uit de gemeenteraad 4 Mededelingen Stad & Overheid 5-6 Parkeeractie aan St. Leonardusschool 7 Cultuur/Feest 11 juli 8 Milieu 9-10 Dag van het park 10 Zoutleeuwse zomerdagen 11 Toerisme 12 Politie 13 Bevoling 14 Mijn lie(ë)fste plekje/seniorenraad 15 Schatten v/d Sint-Leonarduskerk 16 Bibliotheek/Sport 17 Advertenties 18 Stad Zoutleeuw leeft Colofon Redactiesecretariaat Zoutpot: Carla Reynders Redactie reclame: Herman Coopmans Hoofd- en eindredactie: Toon Willems - Schreven voor dit nummer: De stadsdiensten, Jos Ceyssens, Annick Declercq, Ward Hendrickx, Paul Matterne, Toon Willems. Ontwerp & lay-out: Vierkant Grafisch - Roger Vande Wiele Druk: Drukkerij Dehoperé Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Jos Ceyssens, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw 22 In het eerste of tweede jaar van de humaniora moesten wij van de leraar biologie een herbarium aanleggen. Voor mij ging toen bij het zoeken naar wilde planten een hele nieuwe en boeiende wereld open. De grote vakantie is misschien de kans om met de kinderen in de wilde natuur te wandelen of te fietsen. Een enorme diversiteit aan wilde bloemen en plantjes staan langs bermen en velden op hen te wachten. Wat ze het eerst zullen aanwijzen is de massaal aanwezige paardebloem met haar goudgele bloemen en haar pluizige zaadbollen. Je kunt hen dan vertellen dat de natuur het zo goed voor hun voortbestaan geregeld heeft, dat bij het minste zuchtje wind de lichte zaadjes meegenomen worden en als miniparachutes een zachte landing maken op de grond waar ze kunnen kiemen. Later kunnen wij dan de jonge gekartelde blaadjes in heel lekkere slaatjes verwerken of met een zure roomsaus als groente serveren. Wel een beetje aan de bittere kant, wat in de volksmond heet: bitter in de mond, maakt het hart gezond. Onderweg kom je de bloedrode Papavers of Klaprozen tegen. Als je even met de rijpe vruchtdoos schudt, hoor je een geluid, waaraan de Klaproos waarschijnlijk haar naam dankt. Met de nog groene bloemknop kunnen je kinderen een spelletje doen, zoals hun oma vroeger speelde met haar kameraadjes. Laat hen raden: haan, hen of pul (jonge kip). Zijn de bloemblaadjes in de knop rood, dan is het een haan (de kam van een haan is vuurrood), roze is voor de hen en wit voor de pul. Boerenwormkruid groeit bijna overal langs de weg. Het onkruid heeft tere varenachtige bladeren, kleine bolronde gele bloempjes en heeft een sterk aroma. De plant kan tot 1 meter hoog worden. Boerenwormkruid werd in onze streek traditioneel gebruikt in omeletten en pannenkoeken. Zoals zijn naam al zegt drijft het kruid allerlei wormen uit ons lichaam. Ook Weegbree is alom tegenwoordig. Hij is maar 15 cm hoog en bloeit van juni tot oktober. De bladeren zijn ovaal en staan in een rozet om de wortel. Op de lange niet vertakte stengel staan kleine bruingroene bloempjes. Dit onkruid is al eeuwen bekend als een geneeskrachtige plant. Zelfs in Romeo & Julia van Shakespeare, wordt ze met name genoemd als hét wondhelend middel. Niet te missen is het Herderstasje: witte bloempjes op een frêle stengel, overal verspreid langs bermen, op puinhopen, straatplaveisel, op akkers en weiden. Aan het driehoekig hauwtje, het meest opvallende kenmerk, dankt het Herderstasje zijn naam. Het lijkt op de vorm van de tas die boeren en herders in de middeleeuwen droegen. Als de hauwtjes rijp zijn, breken de hartjes in tweeën en vallen de bruine zaadjes eruit. Waar Canadabomen zijn aangeplant, tieren welig de brandnetels. Ze lijken wel natuurlijke bondgenoten. Haast onuitroeibaar. Positief is dan weer dat we de jonge bovenste bladeren gekookt kunnen eten als spinazie. Ook heerlijk is netelsoep. Hoe gek en tegenstrijdig het ook klinkt: brandnetels genezen huidaandoeningen, zoals eczeem. Hondsdraf is nooit ver uit hun buurt. Ze schitteren rond en tussen de netels met massa s indigoblauwe bloempjes. Bovendien zijn ze ook eetbaar en geven een kleurrijke toets aan onze zomerslaatjes. Een zonnige, gezellige en ontspannende vakantie voor alle lezers. Toon Willems Zoutpot nr.22/2004 2

3 U zult ze de laatste maanden al gezien of gesproken hebben op onze markt, op straat, of op de ruilverkavelingwegen van onze stad. Geert Gourmond, Frank Spelmans en Dave Luypaert, onze nieuwe wijkinspecteurs. Deze wijkagenten nieuwe stijl zijn nu uw meest nabije aanspreekpunt inzake politie. Gebruik hen, spreek hen aan, verwittig hen, vertel hen wat er fout gaat inzake verkeer, snelheid, problemen allerhande. Als burgemeester garandeer ik u dat zij zichtbaar en bereikbaar zijn. De wijkinspecteur als goede wat gestrenge buur. En u weet het, beter een goede buur dan een ver familielid. Onze nieuwe politiezone Lan (Landen, zoutleeuw, Linter) gaat nu haar vierde jaar in. De kinderziekten na de fusie van gemeentepolitie en rijkswacht zijn voorbij. Recherche- en interventieploegen, het sociaal bureau en de wijkdiensten geraken goed op elkaar ingespeeld. Tweeënzestig man personeel onder leiding van een ware voetbalcoach, de korpschef Luc Costermans. Met glans doorstond onze politiezone als één van de eerste in Vlaanderen een zelf aangevraagde externe audit. Wat goed is mag ook eens gezegd worden. Drie krachtlijnen voor het veiligheidsplan werden in 2002 door de drie politieke families van onze zone in de politieraad naar voor geschoven. VERMINDERING VAN INBRAKEN, VERKEERSONGEVALLEN, DRUGS. Wat hebben wij bereikt? Ik geef u de naakte cijfers uit het jaarverslag Er is in vergelijking met 2002 een vermindering van het aantal inbraken in gebouwen vastgesteld met 17,5% in de hele politiezone (186 naar 154). De zware criminaliteit daalde van 13 naar 5 feiten (-61%), hieronder de hopelijk éénmalige schietpartij op het Schip. Geen enkel geval van home- of carjacking situeerde zich op ons grondgebied. Wel was er een lichte toename van voertuigdiefstallen van 15 naar 19 (+21%). Inzake verkeersongevallen zien wij specifiek in Zoutleeuw een spectaculaire daling van 85 naar 63 (-24,7%) met 21 gewonden en spijtig en onomkeerbaar één dodelijk slachtoffer, een kind met een gezicht, Jana. Ik hoop uit de grond van mijn hart en tegen beter statistisch weten in dat zij de laatste wezen mag. Ook inzake drugs bemerken wij een daling van het aantal processenverbaal van 598 tot 183 (-60%) mede door de toepassing van de nieuwe drugswet van 2003, die minimaal bezit van 3 gram cannabis toelaat. De commentaar laat ik aan u over. Tot zover mijn politieverhaal, de taal van de cijfers, de kentering ten goede. Hebben wij nu nood (dixit het Blok) aan een extra Vlaams veiligheidscorps in eigen gemeente, arrondissement, provincie? Extra controlerend, extra neuzend, extra zoekend, extra kijkend? Ik meen van niet, vroeger niet, nu niet, later niet. Namens het hele gemeentebestuur wens ik u ten slotte een prettige vakantie. Voor wie thuis blijft: er is deze zomer voor elk wat wils te beleven in onze stad (zie verder in deze Zoutpot). Voor wie naar oorden gaat waar je vroeger alleen maar als dienstplichtige of schipbreukeling kwam, wens ik u nu al een behouden thuiskomst. Veel leesplezier Jos ceyssens, Burgemeester 3 Zoutpot nr.22/2004

4 Nieuws uit de gemeenteraad Kerkfabrieken Sint-Leonardus - Heraanleg siertuin dekenij. In hoofdzaak gaat het hier om de heraanleg van het pad van de ingang van de tuin naar het catecheselokaal. De N.V. Mans van Zoutleeuw zal voor de som van ê 9.577,60 beton opbreken, boordstenen, klinkers en dolomietverhardingen plaatsen. - Met een totale ontvangst van ê ,36 en totale uitgaven van ê ,87, geeft de rekening 2003 een overschot van ê ,49, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê 4000 voor de inrichting van de lokalen waar de tieneropvang gehuisvest is. Sint-Bartholomeus Met een totale ontvangst van ê ,89 en totale uitgaven van ê ,84 geeft de rekening 2003 een overschot van ê 5.018,05, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê ,22. Sint-Cyriacus Met een totale ontvangst van ê ,97 en totale uitgaven van ê ,14 geeft de rekening 2003 een overschot van ê 7.464,83, inbegrepen een gemeentelijke toelage van ê ,74. Interlokale vereniging voor waterbeleid in Vlaams-Brabant Op initiatief van de provincie en de steden Vilvoorde en Leuven wordt er een interlokale vereniging voor waterbeleid in Vlaams- Brabant opgericht, met zetel in het stadhuis van Vilvoorde. Alle gemeenten van Vlaams-Brabant kunnen deelnemen en dienen een inbreng te doen a rato van hun inwonersaantal. Voor Zoutleeuw komt deze bijdrage op ongeveer ê Het doel van de vereniging is een studie te maken omtrent in eerste instantie het te voeren rioleringbeleid van de gemeenten en in tweede instantie het drinkwaterbeleid, zodanig dat men in gans Vlaams-Brabant zou pogen te komen tot gezamenlijke standpunten ter zake vooraleer definitieve beslissingen te treffen i.v.m. rioleringen en drinkwater. De gemeentelijk afgevaardigde van de stad Zoutleeuw in deze nieuwe vereniging wordt Rik Dehairs. Begrotingsrekening dienstjaar 2003 In de gewone dienst sluit de rekening 2003 met een globaal overschot van ê ,86. Het globale overschot van de rekening 2000 waarmee de vorige legislatuur werd afgesloten bedroeg 52,8 miljoen fr., terwijl dit dus thans ê ,86 hetzij 70 miljoen fr. bedraagt. Dat wil dus zeggen dat na drie jaar onder het huidig bestuur er in totaal meer dan 17 miljoen fr. aan bijkomende reserves werden opgebouwd. Deze reserves werden opgebouwd ondanks bijzonder grote bijkomende uitgaven als: - Kost door politiehervorming: vanaf 2001 tot en met 2003 werd in totaal 27,5 miljoen fr. méér aan politie besteed dan bij gelijkblijvende toestand van Personeelskost. In totaal is er van 2001 tot 2003 een meerkost van ê of 12 miljoen fr. - Leasingskost sporthal: in 2000 werd niets betaald. Van 2001 tot 2003 werd in totaal ê of 13,7 miljoen fr. betaald. - In totaal dus voor deze drie posten alleen een meerkost vergeleken met het jaar 2000 van 53,2 miljoen fr. Dit alles werd gerealiseerd bij een mild belastingklimaat dat onder het gemiddelde van Vlaanderen en ver onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten scoort. Ter vergelijking volgende tabel: Bestuur Personenbelasting Onroerende voorheffing Vlaanderen 7, Zoutleeuw Borgloon Herk-de-Stad 8, Kortenaken Geetbets 7, Subsidie jeugdruimteplan 2004 Op advies van de Jeugdraad wordt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Jeugdruimteplan van ê 2890 integraal overgemaakt aan de jeugdraad voor de aankoop van een skateramp die toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor niet-georganiseerde jeugd. Toekomstcharter Regio Tienen 2010 Dit is een initiatief van de zogenaamde PORT-gemeenten (13 in totaal) en de provincie Vlaams-Brabant, waarbij in een volgende fase ook de stad Leuven en de KUL zal worden gevraagd het charter te onderschrijven. De ondertekenaars, waaronder de stad Zoutleeuw, verbinden er zich toe om in samenwerkingsverband impulsen te geven op volgende beleidsvlakken: - uitbouwen van de economie; - aanzwengelen van de woonfunctie; - reactiveren van de centrumfunctie van de stad Tienen in het belang van alle inwoners van de regio; - verbeteren van de ruimtelijk visuele structuur. Zoutpot nr.22/2004 4

5 Mededelingen Stad & de overheid Levenslijn - Kinderfonds Erkende landelijke jeugd- en jongerenbewegingen ontvangen tegen de start van de zomervakantie fluo-jasjes en andere attributen om veiliger deel te kunnen nemen aan het verkeer. Kostprijs: ê Om voldoende middelen te vergaren wordt gezorgd voor publiciteit langs TV en dagbladen, via de radio en in de bioscoop. Het stadsbestuur van Zoutleeuw helpt ook mee en rekent op uw steun. De verschillende mogelijkheden kun je ook verkennen op of VTM Tele-Text, pagina 570. Aan de loketten van de stadsadministratie kun je vragen naar gewone stickers prijs ê 1 of reflecterende stickers prijs ê 3. Zorg voor hun veiligheid en koop uw sticker! Boerendag Rijsbergen zaterdag 7 augustus 2004 Zaterdag 7 augustus van 10 tot 17u vindt in het Brabantse Rijsbergen (ten zuiden van Breda) voor de 28 ste keer de Boerendag plaats. Het plattelandsleven van vroeger in de Noord-Brabantse dorpen en op de boerderij wordt dan levensecht in beeld gebracht. Ruim 700 vrijwilligers werken eraan mee. Nostalgie en folklore vieren hoogtij: kinderboerderij, kermisattracties, folklore- en volksdansgroepen, theater, schapendrijven met Belgische bordercollies, braderie, Shetland ponyen schapenkeuring, vliegerdemonstraties, dressuurdemonstratie en nog veel meer. Dit is slechts een greep uit het dagprogramma, dat u ook kunt vinden op Tot zaterdag 7 augustus op de Boerendag in Rijsbergen, Uw fijnste dagje uit! Zondag 11 juli: De gotische retabelroute Op zondag 11 juli, Vlaanderens feestdag, zet de Getestreek zijn altaarretabels in de feestvitrine. Om 13 uur zetten de kerken van Tienen, Oplinter, Hakendover en Zoutleeuw hun deuren open. De rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk hebben de retabelkunst als thema. De kerk bezit niet minder dan vier exemplaren van deze kijkkasten. Stadhuis en stadshal zijn het onderwerp van een tweede rondleiding. Op de Markt voeren steltenlopers en jongleurs hun kunstjes op, ondersteund door een muziekgroep. Er is ook een demonstratie van houtsnijkunst. De Sint-Leonarduskerk is van 15 tot 16 uur het decor voor een concert door Quadrivium. Het programma van dit muziek- en zangensemble is opgebouwd rond twee belangrijke componisten: de 14 de -eeuwse Guillaume Machaut en de 15 de -eeuwse Guillaume Du Fay. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt ê 3. Een gedetailleerd programma is te krijgen op de Toeristische dienst Of surf naar Bebloeming Vierennegentig inwoners hebben gebruik gemaakt van de bloemenbon en nemen zo dus deel aan de bebloemingswedstrijd. Hun huizen staan er al fleurig bij. Proficiat. Half juli komt de jury langs om al dat fraais te bewonderen en de mooiste en/of origineelste gevels of voortuinen te kiezen. Het belangrijkste was echter deelnemen. Houden zo en uw prijs van ê 10 hebt u sowieso al binnen. Ook de gemeente heeft zelf zijn duit in het zakje - in dit geval zijn bloem in het bakje - gedaan. We zijn begonnen langs de Gete en dit wordt volgend jaar verder gezet, zeker weten. Dus geen paniek op t Schip. Ook de deelgemeentes worden verder aangepakt. De mannen van de groendienst hebben hard gewerkt en het resultaat is ernaar, maar vermits ze ook maar twee handen hebben is er hier en daar een baantje nog niet gemaaid. Ze halen hun schade in. Bedankt mannen. Wij danken de mensen van de werkgroep voor hun ondersteuning en alle inwoners die hebben meegewerkt aan dit vernieuwd project. Denk ondertussen al maar eens aan een passende vulling voor uw bloembakken in het najaar en voor Kerstmis. Suggesties zijn altijd welkom. Het Vinne herleeft! Het Vinne, dat tot 1841 het grootste natuurlijke zoetwatermeer van België was, wordt terug onder water gezet. Eind mei 2004 werden de laatste populieren die door de Union Allumetière sinds 1974 werden aangeplant, verwijderd. De loop van de Vinnebeek werd veranderd en eind van dit jaar zullen de pompen worden stilgelegd. Langzaam zal het Vinne terugkeren tot zijn natuurlijke staat, een ondiep meer. Het wordt een paradijs voor zachte recreatie en voor natuurobservators die via op palen rustende wandelpaden een uniek biotoop kunnen ontdekken,... Het Vinne werd ook aangesloten op het provinciaal wandel- en fietsnetwerk. In de Vinnehoeve zijn fietsen te huur. Sinds juni is er een nieuwe uitbater van de herberg. Meer dan ooit een bezoek waard! 5 Zoutpot nr.22/2004

6 Roger Vande Wiele stad en overheid (vervolg) Gete-run Rondrit van zijspanmotoren met mensen met een handicap uit onze regio. Reeds van vrijdagavond komen er zijspanmotoren, van onze kuststreek, Nederland of Duitsland. Dit is steevast een gezellige avond. Dit jaar voetballen ze op het terrein van VK.Halewijn ten voordele van de Gete-run. Zaterdagmorgen 7 augustus, vanaf 7.30u, komt de grote groep van zijspanmotoren, trikes, buggy s alsook de gewone motoren aan. Na een stevig ontbijt vertrekken ze om 9.30u richting Oteppe met een paar tussenhaltes in Budingen, Klauterland, om dan verder te rijden naar Walshoutem, zaal Alkazaar, voor het middageten. In Oteppe stoppen we een paar uurtjes om te zwemmen te spelen of te wandelen. Daarna vertrekt de ganse groep, 120 voertuigen en 250 mensen, richting Dormaal. Dit alles veilig begeleid door de federale politie en een groep seingevers. Omstreeks 17.30u komen we aan op het Kerkplein in Dormaal waar vanaf 18u een lekkere BBQ wordt geserveerd. Hieraan kan iedereen deelnemen mits voorinschrijving op volgend adres: Daenen Benjamin, Asbroekstraat 46, 3440 Halle - Booienhoven. Langs deze weg willen we ook graag de vele mensen bedanken die zich vrijwillig inzetten om deze dag te doen slagen. Haspengouwse Academie Beeldende Kunsten Haspengouwse Academie Muziek, Woord en Dans - Hôpital Ook iets voor jou! Ben je het zappen, surfen en gamen beu? Ben je graag creatief bezig met je computer? Heb je altijd al eens een Het overgelukkige Sinksenkind 2004 was dit jaar Maïté Janssens, zij kreeg op 29 mei de hoofdprijs ter waarde van meer dan 150 Euro, geschonken door de foorkramers en de toeristische dienst van onze stad. graffito willen spuiten? Zin om te schilderen of te beeldhouwen? Wil je misschien ooit deelnemen aan Eurosong for Kids? De nieuwe Xink? Droom je van een acteurscarrière in Hollywood, op VTM of VRT? Dan heeft de Haspengouwse Academie een uitgebreid aanbod voor jou! In Zoutleeuw zijn we gevestigd boven de lokalen van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Zij of de Tieneropvang kunnen voor opvang zorgen, voor en na de workshops. Geen vervoerproblemen dus. Meer info: Petra Willemoons of Haspengouwse Academie of Internationale week van de borstvoeding Het stadsbestuur heeft op uitnodiging van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBB) besloten deel te nemen aan de internationale week van de borstvoeding van 1 tot 7 augustus Het thema van dit jaar Exclusive Breastfeeding: the Gold Standard. Safe, Sound, Sustainable, kreeg de Vlaamse vertaling Zeker en Vast. Hiermee wordt de aandacht gericht op borstvoeding als de veilige en gezonde manier van voeden en op het belang van uitsluitend borstvoeding tot 6 maanden. In de Stedelijke bibliotheek wordt een informatiestand opgezet met folders en tegelijkertijd kan de geïnteresseerde, boeken en cd s rond dit thema inkijken. Nieuw! Infopakketjes voor zwangere vrouwen Moeder of vader worden, brengt heel wat verantwoordelijkheden mee en er valt heel wat te beslissen. Ouders hebben het recht om hun beslissingen te nemen op basis van goede informatie. Dat geldt zeker ook voor de voeding van het kind. In de loop van de jaren zijn onze informatiebronnen ingrijpend veranderd en enorm uitgebreid. Met dit pakket wil het stadsbestuur goede informatie aanbieden aan aanstaande ouders. Zwangeren kunnen vanaf 1 augustus een pakket afhalen aan de balie van de stadsadministratie. Daarenboven heeft het stadsbestuur een leuke attentie voor het nieuwe gezinslid. Moeder-& Kindvriendelijke samenleving Zoutleeuw heet alle moeders van harte welkom in de stad en steunt het project Moeder- & Kindvriendelijke Samenleving. De diensten van de stad en de horeca geven via een sticker te kennen dat moeder en kind er welkom zijn. Zoekt u een rustig plaatsje om uw kind te voeden terwijl u in de stad winkelt of wandelt? U herkent deze voortaan aan de sticker op de deur of raam. Borstvoeding geven is een natuurlijk gebeuren. Het is dus ook vanzelfsprekend dat overal en op alle openbare plaatsen vrouwen de borst kunnen geven. Waar de sticker kleeft ben je zeker Zoutpot nr.22/2004 6

7 dat je welkom bent om je kind te voeden. Een lijst van deelnemers vind je op de toeristische dienst en op de stadsadministratie. Dit project loopt in samenwerking met VBBB. Invoering van een containerkaart Om de toegang tot het containerpark beter controleerbaar te maken en mensen van buiten de gemeente te kunnen uitsluiten, zal geleidelijk een systeem met containerkaart ingevoerd worden. Er wordt 1 containerkaart voorzien per gezin. Twee jobstudenten zullen tijdens de zomermaanden ingeschakeld worden om dit systeem mee in gang te zetten. Vanaf juli kun je je gegevens achterlaten op een invulformulier op het containerpark. Bij een volgende bezoek aan het containerpark kun je de containerkaart afhalen. Het gemeentelijk containerpark zal dan vanaf 2005 toegankelijk zijn voor de particuliere inwoners van de gemeente enkel op vertoon van een geldige containerkaart. Meer info bij de milieudienst: Greet Henot, of Gratis hoeveelheid elektriciteit voor de eerste jaarhelft van 2003 Zoals u allicht weet heeft ieder gezin in Vlaanderen recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Die jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 100 kwh per gezin, met daar bovenop nog eens 100 kwh per gezinslid waarbij de toestand bij het begin van het jaar geldt als referentie. In de eerste jaarhelft van 2003 werd de stroom in uw gemeente nog geleverd door uw intercommunale, de PBE. In de overgrote meerderheid van de gevallen beschikt de PBE, via het rijksregister en de gemeente, over de nodige gegevens voor de correcte toekenning van die hoeveelheid gratis elektriciteit. Enkel voor inwoners die in de loop van de eerste iaarhelft van 2003 in het stroomleveringsgebied van de PBE zijn komen wonen, is het niet 100 % zeker dat de toekenning correct gebeurd is. U kunt dit verifiëren op uw eindfactuur of creditnota. Personen, die in de loop van de eerste jaarhelft van 2003 in het stroomleveringgebied van de PBE ingehuisd zijn en die menen dat een fout geslopen is in de toekenning voor de eerste jaarhelft van 2003, kunnen de PBE contacteren op , per fax of: Gelieve het referentienummer op uw eindfactuur en uw gezinssamenstelling te vermelden. Het stroomleveringgebied van de PBE omvat in Vlaanderen de volgende gemeenten: Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Heme, Holsbeek, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud- Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Baal (Tremelo), Zoutleeuw. Damspel of Mens Erger Je Niet? In een enquête van de gemeente (september 03), door alle ouders ingevuld, werden heel wat moeilijke punten blootgelegd inzake verkeersproblemen aan de vrije basisschool Sint-Leonardus. Voor deze school een oud zeer, omdat er steeds meer kinderen met de wagen gebracht worden. Anderzijds heeft het te maken met haar ligging in stedekundig beschermd gebied. Parkeeractie, zin of onzin? 15 maart Vanonder hun groene MOS-petjes deelden enkele leerkrachten en 25 leerlingen van het 6 de jaar een beloning uit aan correct parkerende ouders. Daarmee werd s morgens gestreefd naar een Kiss & Go-zone. s Avonds werden de foutparkeerders door de moedige MOS-jongens en - meisjes laconiek naar een geschiktere parkeerplaats verwezen, zo die er al waren. Dankzij deze jongens en meisjes leek het parkeren tijdens de actiedagen meer op een damspel dan op Mens-Erger-Je-Niet. Toch zagen ze met lede ogen hoe moeilijk de situatie was voor de automobilist, de fietser of voetganger. Zelfs ook voor de bus! Het leek alsof de school geen alternatief kon bieden. Daarom zocht ze het gemeentebestuur op voor een verkennend gesprek. School en gemeente, hand in hand. Met parkeersuggesties van leerkrachten en ouders trokken 4 MOS-leerlingen met hun begeleiders naar de burgemeester. Burgemeester, Schepen van mobiliteit en de ambtenaar trakteerden de dappere bezoekers op de meest recente plannen inzake het Zoutleeuws verkeerswezen. Concrete plannen werden op tafel gebracht voor de verkeerssituatie in de Stationsstraat, rioleringswerken in de Bethaniastraat, en mogelijke verbeteringen op het kruispunt met de Koepoortstraat. Bij al deze werken kreeg het gemeentebestuur alvast dit huiswerk mee: alles in functie om de parkeer-, fiets- en voetgangerssituatie aan de school te verbeteren. De MOS-jongens kregen de taak om alvast de ouders wakker te houden voor toekomstige verbeteringen. Annick Declercq, MOS, Sint-Leonardus, vrije Basisschool 7 Zoutpot nr.22/2004

8 Cultuur de passant Programma van de Cultuurraad voor het seizoen Wouter Deprez Moest ik van u zijn? Woensdag om 20.30u: Gewapend met weinig meer dan een beige pak en een dommelollensjakosj komt Wouter Deprez het podium op. Met nieuwe verhalen: sneller, harder en absurder. Met nieuwe liedjes: nog valser en nog meer uit het ritme. Dit is stand-upcomedy met inhoud, cabaret met ballen! Cuban night Zaterdag om 20.30u: Optreden van Los Boeckaneiros. 8 Muzikanten en 1 zangeres brengen Cubaanse salsa en son. Spectaculaire demonstratie van dansschool Carl Rivera met intitiatieles voor alle aanwezigen. Cubaanse cocktails & dorito s à volonté! Dirk Denoyelle De kleine kant Woensdag om 20.30u: De meest veelzijdige cabaretier van Vlaanderen staat meer dan ooit garant voor spetterend stemmenwerk en een schitterende brok politieke satire. PP. Michiels, Roland & Jean Blaute Woensdag om u: Cry like a man - the sequel. Door het overgrote succes, blijheid, fierheid en graag doen, het speelplezier, de verbale kwieterij, de liefde voor de muziek en de warmte van het publiek gaan deze 3 music lovers er weer tegenaan AKKOORD Gospelgroep Woensdag om 20.30u: Een groep van een 40-tal enthousiaste zangers en muzikanten uit Zuid-Limburg (B) brengen een populair programma van aanstekelijke gospelmuziek. Alle voorstellingen gaan door in de cultuurzaal van De Passant. Ticketverkoop: Toeristische dienst en bib: Wouter: ê 12, Salsa: ê 10, Dirk: ê 15, PP Michiels: ê 15, Akkoord: ê 10. Op de toegangsprijs is er een korting van ê 2 voorzien voor houders van CJP-pas, senioren (op vertoon van kaart), groepen van min. 20 personen ( + 1 gratis kaart) Nieuw geluid op het Zoutleeuwse feest van de Vlaamse Gemeenschap Het 11 julicomité viert dit jaar zijn derde bestaanslustrum en biedt U op zaterdag 10 juli om 20.30u in De Passant zijn 15 de feest van de Vlaamse Gemeenschap in Zoutleeuw. Het programmeert onder het motto Daar zit muziek in een nieuwe formule. Het zocht en vond een groep van jonge mensen die de oudere generatie weet te boeien en gelijk ook de aandacht van de jongeren vraagt, nl. Amuze. 11 juli De jonge, Antwerpse gasten van Amuze winden er geen doekjes rond: hun inspiratie komt uit de Vlaamse en Nederlandstalige muziek van weleer. Dus zijn ze ouderwets? Retro? Niets van. Maar ze kennen tenminste hun klassiekers en daar doen ze hun voordeel mee. Amuze kiest voor een moeilijke weg: het uitdokteren van een eigen muzikaal gelaat en durft zelfs een term als Jazzy Kleinkunstcollectief uitvinden. Tekstueel zoekt Amuze de middenweg tussen de diepgang van poëzie en de toegankelijkheid van de popsong. En dit alles in het Nederlands! Ze zijn dus gasten naar ons hart! Om het feest compleet te maken nodigt het comité Francis Guntler uit, Leeuws beroeps operette- en musicalzanger, voor een minirecital en wordt oudgediende Louis Luyten gehuldigd voor zijn leven vol muziek. Deken Felix Van Meerbergen, medeoprichter van het 11 julicomité, verzorgt de gelegenheidstoespraak. Tijdens de pauze bieden de inrichters U, in ruil voor uw entreekaart, een gratis drankje of versnapering aan. Zoutpot nr.22/2004 8

9 Milieu Thuiscomposteren ook iets voor jou? Composteren is niet echt moeilijk, maar toch loopt het af en toe fout. Misschien zit je met een aantal vragen. Composteer je best in een vat of in een bak? Wat mag er allemaal in het compostvat? Waar plaats je best je vat of bak? Hoe begin je eraan? Door een aantal eenvoudige tips op te volgen, zul je zien dat het een pak gemakkelijker wordt. Bovendien is zelf gemaakte compost een nuttig product dat je in je tuin kunt gebruiken, je spaart het milieu en betaalt minder voor je afval! Kriebelt het? Wil je er meer over weten? - Aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst, de Zoutleeuwse compostmeesters of breng een bezoek aan ons demoveld op het containerpark. Onze enthousiaste compostmeesters, Frans Bousset (Terweidenstraat 38, ), Alfonso Reale (Solveld 48, ), Christel Feyaerts (Steenweg 25A, ) en Marc Barlé (op het containerpark) helpen u bij al uw praktische vragen. - Bent u overtuigd van het nut? Geen gft-bak meer buiten zetten, geen gft-sticker betalen en eigen compost voor in uw tuin Koop dan nu uw compostvat of -bakken aan het loket op de stadsadministratie. Vanaf vraagt de gemeente ê 10 per compostvat met een volume van 290 liter. (De inwoners die de compostmeestercursus volgen krijgen gratis 1 compostvat per gezin). Dan kost een compostbak, bestaande uit 3 componenten, ê Na betaling kan deze bestelling, tegen afgifte van dit aankoopbewijs, afgehaald worden op het containerpark. Is uw tuin klein, kies dan voor het vat. Is hij groter met veel tuinafval, kies dan voor het systeem met 3 compostbakken. - Of schrijf je in voor een compostcursus die EcoWerf i.s.m. Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie) organiseert. - Ben je na het volgen van deze 3 infosessies geïnteresseerd om mee te draaien in het compostmeesterteam van Zoutleeuw, dan ben je van harte welkom. Bevalt je dit, dan kun je nadien nog een bijkomende opleiding volgen om een echte compostmeester te worden. Geïnteresseerd? Contacteer de milieudienst of Spaarlampenactie en Rationeel Energiegebruik Spaarlampenactie In het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 2003 bezorgt de PBE aan elk gezinshoofd met een aansluiting op het elektriciteitsnet van de PBE, een gratis spaarlamp. De PBE zal de gezinshoofden verwittigen wanneer hun gemeente aan de beurt is. Met een gepersonaliseerde afhaalkaart kunnen ze de spaarlamp gaan afhalen in het postkantoor. Het kan wel enkele maanden duren vooraleer alle klanten aan de beurt geweest zijn. Inruilmogelijkheid voor een spaardouchekop Wenst de klant een spaardouchekop in plaats van een spaarlamp, dan moet hij eerst de spaarlamp afhalen op het postkantoor van zijn gemeente. Nadien kan hij die spaarlamp, weliswaar in de originele verpakking, ruilen in één van onze PBEkantoren. Om zich er van te vergewissen of de spaardouchekoppen in voorraad zijn, belt hij best vooraf naar het nabijgelegen PBE-kantoor. Deze omruilactie loopt tot in Premies voor Rationeel Energieverbruik Indien u energieverantwoord bouwt of verbouwt, energievriendelijke toestellen of installaties aanwendt, kunt u, zoals in 2003, hiervoor een premie aanvragen bij de PBE. Informatie kunt u verkrijgen op of mail aan of neem contact met het PBE-kantoor uit uw distributiegebied. Scholen ruimen zwerfvuil op De stad ging ook dit jaar, in samenwerking met de scholen, de strijd aan tegen het zwerfvuil en het sluikstorten. Op donderdag 13 mei ruimden 472 enthousiastelingen zwerfvuil! Uitgerust met vuilzakken en handschoenen gaven groepjes leerlingen, onder begeleiding van de technische dienst, heel wat straten een grondige schoonmaakbeurt. In ruil voor hun deelname aan de zwerfvuilactie ontvangen de scholen een subsidie van ê 7 per deelnemer, met een maximum van ê 350 per school. Gooi afval niet zomaar weg op straat of in de natuur! Afval hoort in een vuilniszak of op het containerpark! 9 Zoutpot nr.22/2004

10 Milieu (vervolg) Vlaamse subsidies voor hoogstamboomgaarden Bezitters van een hoogstamboomgaard weten ongetwijfeld al langer dat zowel de boomgaard als de oude fruitrassen bijdragen tot het behoud van de genetische diversiteit en een mooi landschap in Vlaanderen. Sinds kort erkent de Vlaamse overheid dit ook en subsidieert onder bepaalde voorwaarden aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard. Voor aanplant van hoogstamfruitbomen van oude rassen ontvang je ê 20 per boom, gespreid over 5 jaar. Voor onderhoud van een reeds bestaande boomgaard krijg je een tegemoetkoming van ê 10 per boom, eveneens gespreid over 5 jaar. Deze subsidie mag gecombineerd worden met bestaande gemeentelijke initiatieven. Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid? Neem dan tijdens de kantooruren contact op met de boomgaardenstichting. Nationale Boomgaardenstichting v.z.w., Leopold-III-straat Vliermaal-Kortessem, tel.: fax: of Fietsen Tegen Kanker 25 Vlaamse gemeenten, waaronder Zoutleeuw, stippelden een fietstocht uit ten voordele van Kom op tegen Kanker. In Zoutleeuw namen 47 volwassenen en 21 kinderen deel, goed voor ê 298 steun aan het goede doel. De deelnemingsgelden gaan naar de projecten van de Vlaamse Liga tegen Kanker o.a. naar kinderen met kanker. Roger Vande Wiele Dag van het Park De Dag van het Park was de gelegenheid om het heraangelegde park rond het administratief centrum officieel in te wijden. Aandacht voor het thema Water Omdat het jaarthema water was werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de waterzuivering, de hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening (grasdallen) van het administratief centrum in de kijker te zetten. Net als in alle huishoudens wordt ook hier afvalwater geproduceerd. Aangezien het gebouw niet is aangesloten op een riolering die het afvalwater naar een zuiveringsstation voert, wordt het afvalwater sinds 2003 gezuiverd via een Kleinschalige Water Zuivering Installatie (KWZI). De zuivering gebeurt als volgt: - voorbehandeling in septische put: hier gebeurt de bezinking van de grote afvaldeeltjes en start de afbraak van de afvalstoffen door micro-organismen. - zuivering in rietveld en plantenbed: de micro-organismen rond de plantenwortels breken de afvalstoffen uit het water af; daarna worden de afbraakproducten opgenomen door de planten. - lozing in oppervlaktewater: het gezuiverde water wordt geloosd in de Bethaniagracht. Het water dat bij een regenbui op het dak van het administratief centrum terechtkomt, wordt opgevangen in een hemelwaterput en opnieuw gebruikt voor de spoeling van de toiletten. Om versnelde afvoer van het hemelwater te voorkomen werden in plaats van verharding, grasdallen voorzien aan de achterzijde van het administratief centrum. Geiten- en Melkschapenkeuring Het Provinciaal verbond voor Geiten- en Melkschapenfokkers Vlaams-Brabant vzw organiseerde een keuring voor geiten en melkschapen. In totaal namen 42 dieren deel aan de wedstrijd. De prijzen werden uitgereikt door de voormalige en huidige schepen van leefmilieu Roger Mertens en Monique Cleynen-Purnelle. Zoutpot nr.22/

11 Zoutleeuwse Zomerdagen Sinds 2002 worden de Zoutleeuwse Zomerdagen gebundeld in één weekend, namelijk 6, 7 en 8 augustus Het opzet blijft gelijk: een kwalitatief hoogstaand programma aanbieden, zij het van een meer uiteenlopend genre. Op die manier kan een ideale cocktail samengesteld worden zodat de verschillende leeftijdscategorieën kunnen bekoord worden. Voor vrijdag 6 augustus (20.30u) willen we de traditie van de laatste jaren verder zetten en een Leeuwenaar op het podium brengen: Chris Mazarese met Trio Comiso. Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Salvatore Adamo vond Chris de tijd rijp om haar respect en liefde voor deze Siciliaanse Belg te vertalen in een eigen programma waarin zijn werk ruimschoots aan bod komt. Yves Meerschaert en Nils De Caster werden al snel bereid gevonden om te zorgen voor de muzikale omlijsting. Met hun programma Vous permettez, Monsieur brengt Trio Comiso een sfeervol programma met originele interpretaties van het werk van Salvatore Adamo. Natuurlijk mogen daarin grote klassiekers zoals Tombe la neige, Dolce Paola, Mes mains sur tes hanches en nog vele andere niet ontbreken. (Toegang ê 3) Ook zaterdag 7 augustus wordt het podium gereserveerd voor een Leeuwenaar: in het voorprogramma brengt leadzanger René Dillen met The Friday Night Spankers (20u) Blues van eigen bodem. De hoofdact voor die avond is Blue Blot: zij brengen blues van internationale klasse. Na het tragische overlijden van de charismatische zanger Luke Walter Jr. werd de fakkel in 1996 overgenomen door Steve Clisby: hij gaf de groep een zwartere sound, zo mogelijk nog dichter bij R&B en soul dan voorheen. Sinds 2002 staat Blue Blot er weer helemaal, nu met een frontdame, Laurence Putman. Muzikaal wil de groep terug naar zijn roots the blues, maar dan wel gebracht met een eigentijdse sound, met veelvuldige knipoogjes naar R&B en soul. Naast nieuw materiaal en herwerkte Blue Blot songs, brengen ze covers van o.a. Meéshell, India Arie, Lucinda Williams, De single Wall in your hart is de voorbode van de nieuwe cd die in het voorjaar van 2004 zal verschijnen. (Toegang ê 3) 6, 7 en 8 augustus Toerisme van 1 december tot 31 januari 2004 De spelmiddag wordt op een prettig gestoorde wijze afgesloten met de Ketnet-show (17u): Henk Vermeulen presenteert dit pittig, fris en interactief programma en nodigt bovendien telkens een Ketnetgezicht uit als verrassingsact. Spelletjes, kwisjes, goochel-trucs, grapjes, leuke opdrachten en Ketnetters op het podium het hoort er allemaal bij; het heeft ook nog eens allemaal te maken met Ketnet-programma s: van Merlina tot Level X, Bob de Bouwer tot Spring, Samson en Gert tot Stafari, kortom een hele middag entertainment voor de kids. Voor wie er niet genoeg kan van krijgen zorgen The Sugarbeats (19.30u) voor een swingende afsluiter van de Zomerdagen, editie 2004: deze coverband brengt met hits uit de jaren 60 tot 90 een gevarieerd repertoire waarin iedereen zijn gading vindt Het hele programma op zondag is gratis! Meewerkende verenigingen gevraagd Wij doen langs deze weg een oproep aan verenigingen die willen meewerken aan de praktische organisatie van de Zoutleeuwse Zomerdagen. Zowel voor vrijdag als voor zaterdag zoeken wij een vereniging die met 10 personen aanwezig kan zijn om 18.45u: zij controleren de toegangskaarten. Verenigingen die hiervoor geïnteresseerd zijn, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen (vóór 15 juli 2004) bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. Het concept van zondag-familiedag heeft zijn succes de voorbije jaren reeds bewezen. Rond de middag zal gestart worden met een aperitiefconcert (11u). In de namiddag (vanaf 14u) wordt de Grote Markt hét speelterrein van klein en minder klein: in samenwerking met de lokale horecazaken wordt gezorgd voor een spetterend kinderspektakel, waarbij alle bengels (van 3 tot jaar) zich helemaal kunnen laten gaan 11 Zoutpot nr.22/2004

12 Toerisme (vervolg) Met paard en koets door Zoutleeuw Een rondrit van ca. 30 minuten door het centrum van Zoutleeuw op Zondag 11 juli - Woensdag 21 juli - Zondag 15 augustus Elk half uur van u tot 17.30u. Tickets en info: Toeristische dienst. Prijs: volwassenen ê 4, kinderen ê 2. Open Monumentendag: Zondag 12 september De Open Monumentendag is dit jaar aan zijn 16 de editie toe. Het thema waar rond gewerkt wordt, is Van nature een monument.bij Open Monumentendag in Zoutleeuw is de Sint- Leonarduskerk een vaste waarde met gratis gidsbeurten. Ook het Historisch Stadhuis is toegankelijk en er zal een themawandeling georganiseerd worden. Het thema van dit jaar biedt oneindig veel mogelijkheden die wij zeker willen benutten. Naast het traditionele programma wordt een Kunstroute voorgesteld: Rond het water, tuin van (h)eden. Met dit project wordt de natuur in de stad op een heel bijzondere wijze belicht. In samenwerking met de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunst en een aantal Zoutleeuwse Kunstenaars worden de verborgen groene parels rond het water, de Gete, extra in de kijker gezet. Alleszins iets om naar uit te kijken! Meer hierover in de Zoutpot van september. 15 augustus: Hondenwandeling Zoutleeuw Sinds 1990 is de hondenwandeling op 15 augustus een vaste waarde geworden in Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar is startplaats van de wandeling de Grote Markt, waar kan ingeschreven worden voor 3 verschillende afstanden. Vertrekken kan tussen 14 en 15u. Na de wandeling ontvangt iedere deelnemer een diploma en een verrassingspakketje voor de hond. Er is een demonstratie flyball door de hondenschool Speelhof van Sint-Truiden. Zij zorgen ook voor begeleiding in het hondendoolhof. VZW Hachiko laat zien hoe honden opgeleid worden tot hulphond voor personen met een handicap. Indien gewenst, kunnen de baasjes deelnemen aan de hondenzegening. Er zijn ook weer een aantal informatieve standjes. Inlichtingen: Toeristische dienst, of - Prijs: ê 2 (ê 1 vanaf de 2 de hond) Rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal er telkens op zondag (met uitzondering van 11 juli) tussen 15 en 16 u een rondleiding zijn voor individuele toeristen. Plaats van afspraak is aan het onthaal van de kerk. Inschrijven is niet nodig. De rondleiding wordt u gratis aangeboden door het stadsbestuur, niet-leeuwenaars betalen enkel ê 1,25 voor de toegang tot de kerk. Inlichtingen: Toeristische dienst Groot Brabants Gildenfeest op zondag 4 juli De koninklijke St.-Sebastiaansgilde heeft voor de tweede maal op rij letterlijk de hoofdvogel afgeschoten. Haar hoofdman, Bert Daenen, schoot zich vorig jaar opnieuw tot koning van Brabant. Het is de traditie en het voorrecht van de gilde waartoe de koning van Brabant behoort om het Groot Brabants Gildenfeest in te richten. De gilde van Halle werd vermoedelijk opgericht rond Dus ruim 524 jaar geleden. Het gaaischieten is een oud-germaans zonnewenderitueel. De boog is het symbool waarmee de koningsvogel (de zon) op haar hoogste stand naar beneden wordt gehaald. Ondanks de kerstening in onze streken zijn deze rituelen blijven bestaan in allerlei broederschappen, zij het dat ze mettertijd een christelijke patroonheilige aannamen. Meestal was dit St.-Sebastiaan. De duif waarop geschoten werd, symbool van de Heilige Geest, werd gaandeweg vervangen door de meer exotische papegaai. Vandaar gaaischieten. Deze schuttersverenigingen werden vanaf de 11 de eeuw geïntegreerd in de gemeentemilities, die hun stad of dorp verdedigden, onder leiding van een coningstavel of hoofdman. Elkeen was gewapend volgens zijn stand en zijn vaardigheid: pieken, goedendags, morgensterren, bijlen, zwaarden, handbogen,... Later (vanaf 16 de eeuw) kregen de activiteiten meer en meer een vrijetijdskarakter. Ook de St.-Sebastiaansgilde van Halle hoort in deze rijke traditie thuis. Meer dan folklore is het de uiting van de aloude gilde-idealen van respect, trouw, broederschap, eerbied voor ouderen, solidariteit en samenhorigheid. De inzet en het enthousiasme van de 26 gildenbroeders en -zusters die de gilde vandaag nog telt is en blijft het levenssap die de gilde jong houdt.daarom nodigen wij u graag uit op het Groot Brabants Gildenfeest. Programma: Vrijdag 2 juli: 2 de Bierfeesten in de feesttent voetbalterrein VK Halewijn 20u. Toegang ê 12,5 alle dranken inbegrepen. Optreden: blaaskapel Oppenheimers uit Velm, DJ Louis. Zaterdag 3 juli: Breughelavond vanaf 18u. Inschrijving verplicht. Volksbal met dj en kinderanimatie. Zondag 4 juli: Groot Brabant Gildenfeest met om 13u: Plechtige Eucharistieviering, voorganger Pater prior Dirk Hanssens, zangkoor Singhet en Weset Vro. Na de eucharistieviering is er een optocht door Halle met deelname van verschillende groepen in folkloristische klederdracht. Het feest zal nadien verder gezet worden in de feesttent waar de nieuwe koning der koningen gehuldigd wordt. Gevolgd door de uitreiking van de zilveren en gouden papegaaien, volksdansen, vendelzwaaien. Schietwedstrijd op liggende wip, muziek, dans. Om 19u: Uitreiking aandenken Groot Brabants Gildenfeest. Volksbal met dj en kinderanimatie. Zoutpot nr.22/

13 Politie Wijk Landen De inwoners van de politiezone LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) kunnen tijdens het ganse jaar een beroep doen op de politiediensten om een oogje in het zeil te houden tijdens hun afwezigheid. De formule van het eertijdse vakantietoezicht bleek zo succesvol dat men in de politiezone LAN het initiatief heeft uitgebreid naar het hele jaar. Mensen beperken hun afwezigheid niet langer tot de vaste vakantieperiode. Daarom wil men het vakantietoezicht uitbreiden tot een algemeen afwezigheidstoezicht gedurende het hele jaar. Met dit initiatief wil de politie in de eerste plaats potentiële inbrekers afschrikken. Dieven willen zo weinig mogelijk hindernissen. Als ze weten dat er op elk ogenblik een patrouille kan langskomen, zullen ze wel twee keer nadenken alvorens ergens in te breken. Het geeft de mensen een heel geruststellend gevoel als ze weten dat de politie op hun huis let. Maar de politie wil ook de burgers engageren in de strijd tegen de inbraken. Via deze weg willen we de meldingsbereidheid van de bewoners verhogen. De bewoner kent immers zijn buurt, ziet wat er verkeerd is en is meestal zelf aanwezig. Uiteindelijk kan de politie niet overal zijn. Als iemand iets verdachts opmerkt en dat meldt, wordt het werk van de politie een stuk eenvoudiger. SAMEN (= burger en politie) ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE BUURT VEILIG BLIJFT , dringende oproepen: 101. Dienst Hondensteun van de Federale Politie De Dienst Hondensteun van de Federale Politie zal op 3 juni 2004 verhuizen naar Landen (Neerhespen), meer bepaald in het militair complex achter de Dorpsstraat. Deze dienst zorgt o.a. voor de opleiding van gespecialiseerde politiehonden (bijvoorbeeld drugshonden) en geeft ook ondersteuning aan de lokale politiezones, via operationele hondenteams verspreid over België. Nieuwe gordelcampagne Tegen 2009 moet het dragen van de gordel met 20 procent gestegen zijn. Om dat te bereiken lanceert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BI VV) een nieuwe campagne. Gelijklopend hiermee zal de politie de controles op gordeldracht verhogen. In eerste instantie willen we de gordeldracht tegen 2009 laten stijgen tot 87 procent vooraan en 75 procent achteraan in de auto. Wij benadrukken vooral het belang van gordeldracht bij kinderen. Jonge kinderen moeten vervoerd worden in een zitje, aangepast aan hun leeftijd en gewicht. Wijkwerking PZ Lan 5390 De zonale wijkwerking is één van de hoekstenen van de dienstverlening aan de bevolking. De wijkdienst is een dienst die dicht aansluit bij de bevolking en zorgt voor de contacten tussen bevolking en de politie. De wijkdienst staat onder leiding van twee verantwoordelijken. Elke wijk heeft een wijkinspecteur die zal proberen om de problemen van de burger op te lossen. Dit kan door zelf te zorgen voor een oplossing of door het doorverwijzen naar een andere dienst. De wijkinspecteur is de geknipte persoon om concrete signalen, die hij ambtshalve of op vraag van de burger opvangt, door te spelen aan het beleid. De wijkinspecteur is aanspreekbaar en zichtbaar in zijn wijk. Het takenpakket van de wijkinspecteur is zeer uitgebreid, ziehier enkele voorbeelden: goede contacten onderhouden met de inwoners van de wijk; bemiddeling tussen bewoners bij burengeschillen en andere plaatselijke ongemakken; contacten met andere partijen om tot een probleemoplossing te komen; sluikstoken & sluikstorten. U heeft een vraag of een probleem? Spreek uw wijkinspecteur hierover aan. Kom langs op het wijkkantoor (Sint-Truidensesteenweg 1). Neem desnoods telefonisch contact ( ) op om een afspraak te maken. Laat het ons weten via v.l.n.r.: Frank Spelmans (Zoutleeuw), Geert Gourmand (Budingen), Dave Luypaert (Halle-Booienhoven) 13 Zoutpot nr.22/2004

14 van 1 april tot en met 31 mei 2004 Zoutleeuw Budingen Halle-Booienhoven Geboorten Claeskens Robbe Genoe Lia Overledenen Dewil Josephina Everaerts Emile Haijen Anna Hayen Jean-Pierre Jacobs Irma Michiels Andre Moureau Carina Vanzurpele Maria Nieuwkomers Arckens Bianca De Zweemer Romain Freson Ilse Goossens Tine Godefridi Anna Hendrickx Renilda en zoon Loosen Frederik Mievis Bertha Muyzenbeek Celestine Nys Els Reekmans Sonja Ringoir Marie - Vervoort Bart en kinderen Vervoort Theo en Bart Schildermans Karine Vandersteen Ivone Vandevelde Dina Willems Herwig Huwelijken Allard Luc en Charlier Gonda Claes Marc en Solovykh Irina Gilbert Oliver en Coenen Erika Hermans Sven en Nisen Pierrette Massoels Koen en Hoebrechs Tinne Neskens Johan en Pensato Letizia Somers Didier en Boyen Lize van Liempt Alexander en Willems Ruth Geboorten Doucet Dieter Fréson Kiara Respen Rune Vanderborght Anneleen Overledenen De Smet Aloïs Heeren Josephus Huysegems Victor Vandevelde Gustavus Vandevelde René Vangoidtsenhoven Julia Nieuwkomers Beelen Anneke Bonnast Nico en Homblé Laurence en zoon Simon De Jaeghere Thierry - Oyen Inge en De Jaeghere Seppe Delcon Julienne Goossens Wenda en dochters Wouters Ilona en Jana Mornae Tim en Vanderseypen Mario Renneberg Antonius en Berkers Maria Uyttebroeck David Vanderheyden Tamara Vandijck Dirk en Bormans Iris Vanderheyden Tamara Vangeel Cindy en Clemens Arno Vanschoonlandt Maurice Vanvuchelen Jacques en Heiremans Christiane Veestraeten Peter - Vermeiren Katia en kinderen Christiaens Kevin, Veestraeten Bart en Claudia Diamanten huwelijk Huard Damien en Sluse Olga ( ) Geboorten Bergé Ian Prud homme Chayenne Stryckmans Mano Vanherck Febe en Lise Wilmots Renee Overledenen Jacobs Alfons Kempeneers Martin Neuteleers Albertus Ruelens Odilon Sluse Olga Vanaeken Juliana Nieuwkomers Chahret Ahmed en Delmote Christelle en zonen Ilias en Issa Hooghe Jeroen Nagels Milana Pirard Christiane Solovykh Irina en Solovykh Ksenia Vandionant Clementina Gouden huwelijken Luijten Louis en Goossens Jacqueline Boeckaerts Robert en Vandijck Anna Vandervelpen Maurice en Knaepen Maria Christens Emile en Maho Simonne Ingels Emile en Torsin Lucie Oliviers Frans en Mottie Maria Vandevelde Lambert en Rosseels Lizette Budo Louis en Boijen Marcelle Godfroid Willy en Herbots Jenny Reniers Franciscus en Loosen Eugenie Zoutpot nr.22/

15 Trek je wandelschoenen aan of haal je fiets van zijn haak of stap, minder sportief, in je wagen en wandel, fiets of rijd met me mee naar hét natuurmonument van onze stad. Want wat ons stedelijk centrum biedt aan stedenschoon, bieden de godvergeten Ketel-, Hogen- en Linnebeekstraat in Budingen aan natuurschoon. Vanaf de Linterseweg, via de Roelstraat, klimmen we tot halfweg de Leenhaagstraat en slaan daar rechts de Ketelstraat in. De tocht gaat langzaam maar gestaag naar boven tot we, op een boogscheut voor ons, links van de weg, den Heybos zien liggen. Het bosje voorbij, in een haakse bocht en tegenover de eerste huizen van Hogen, loopt de wispelturige Panisbornestraat, die uit het Budingenbos komt, zich dood op de Ketelstraat. Na die bocht schotelt de natuur ons een enig mooi vergezicht en landschap voor. Bij helder weer zijn de laatste honderd meter van de Ketelstraat een streling voor het oog! Van hier turen we over een weids, kilometerver panorama waarin de mens zijn aandeel in de schoonheid mag opeisen. Hij plantte er plantages, sloot weilanden af, bewerkte de akkers en bouwde er, soms kleurrijke, woningen en boerderijen in trosjes bij elkaar. In de volgende bocht, bij de Spapenhoeve, verandert de Ketelin Hogenstraat en krijgen we een nieuw landschap. In Kortenaken zien we, heel in de verte, twee blauwe torens: het gekende Kortenakens cement- en betonbedrijf. Nog verder, boven op de rand van het dal, priemt de radio- en televisieantenne van Loksbergen fijntjes in de lucht. Meer nog dan daarnet, getuigt de mens van zijn aanwezigheid. De aardbeiplukkers steken een vriendelijke hand naar je op en de plantages, die het dal inglijden, zijn indrukwekkender en geven het jaar door een speciale stempel aan het geheel. In het voorjaar toveren fruitbloesems één grote bloemenruiker, later toont de jeugdige natuur ons talloze schakeringen van het jonge groen. In de zomer zindert de warmte de mooiste bolletjes en kringetjes zover het oog reikt en in de herfst, met zijn eindeloze kleurenschakering en zijn noeste fruitplukkers, is het dal op zijn mooist. De winter noemen we verkeerdelijk troosteloos. Doe even de moeite en kom genieten van een rijmlaag, een sneeuwtapijt of doodgewoon een regenbui en van de charme die mijn liëfste plekje dan uitstraalt. Volgens Frans en Jeanine Andries - en zij kunnen het weten, want die geluksvogels wonen er - houdt dit plekje vele passanten in zijn ban en planten er veel schilders hun ezel neer om al dat moois op doek vast te leggen. En onze tocht gaat verder. Bij het kruispunt even opletten. We nemen rechts en onmiddellijk opnieuw rechts, terug de Hogenstraat en duiken een dalletje in, omringt door weilanden met bont grazend vee, maar vooral plantages. Houd links in de gaten, want tussen het lover zien we daar het vierkante torentje van de kerk van Hogen opduiken. De Hogenstraat wordt hier ongemerkt Linnebeekstraat. We gaan of rijden uit het dalletje langs enkele prachtige voortuinen. We laten de Hulsbergstraat links liggen en verkneukelen ons enkele stappen verder over de prachtige Getevallei die zich daar, majestueus, aan onze voeten uitstrekt. Geniet er met volle teugen van en ontstress hier even. Verderop, bij het einde van de Linnebeekstraat, belanden we terug in de Ketelstraat, gaan linksaf naar beneden, naar de Leenhaagstraat en zo verder terug diezelfde, mooie Getevallei in Paul Matterne De seniorenraad Zoutleeuw verbroedert met seniorenraad van Zundert Onze seniorenraad ontving op dinsdag 18 mei het bestuur van de seniorenraad uit het Nederlandse Rijsbergen, een deelgemeente van onze verbroederingsgemeente Zundert. Op het historisch stadhuis werden ze ontvangen door Schepen Minschart met een Liefs Drupke. Daarna ging het naar de St.- Leonarduskerk. Na de koffie trok het hele gezelschap naar het OCMW waar de nieuwe voorzitter, Marleen Goossens, hen door het gerenoveerde gebouw leidde en het ontwerp van het nieuwe rusthuis toelichtte. Via de tuin ging het dan naar de Scholierenhoeve waar ze eerlijke streekproducten konden proeven. Hun bezoek aan Zoutleeuw sloten ze in Dormaal af bij een heerlijke Dorre. De seniorenraad van Zundert nodigde op hun beurt die van Zoutleeuw uit op Zondag 5 september voor de bloemencorso. Annick Struyf Toon Willems 15 Zoutpot nr.22/2004

16 Het retabel van de Heilige Leonardus ( ) Item meester Art van bewerpene doen hy te Bruesel was te loene ende metter cost : 15 st. (1) Dit retabel, dat misschien wel het mooiste en wellicht het meest religieus geïnspireerde van de ganse kerk is, was nog nooit in zijn geheel grondig onderzocht. Tussen 2 mei 2001 en 26 september 2002 heeft het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium het in zijn vijftiende eeuwse luister hersteld en heel wat studiewerk ten gronde verricht. Het retabel is in vele opzichten interessant: - voor zijn specifieke iconografie: drie scènes uit het wereldlijk leven van Sint-Leonardus (doopsel, opvoeding en vrijlating van de gevangene) en drie uit zijn religieuze leven (weigering van de bisschopshoed, bezoek van de koning aan het klooster, bevalling van de koningin); - voor het zeer hoogstaande beeldsnijwerk; - voor de goed bewaarde oorspronkelijke stoffering; - voor de bewaarde archiefteksten i.v.m. de bestelling. In de periode tussen 1450 en 1530 werden talrijke kunstwerken door de kerk aangekocht. Dit retabel, waarvan de beschilderde zijluiken ontbreken, is door zijn kunstige en verzorgde uitwerking niet alleen een meesterwerk in de Leeuwse context maar ook in de gehele Brusselse retabelproductie. Het werd immers zonder enige twijfel te Brussel gesneden in de Leonardus verzoekt de koning om vrijlating van de gevangenen 3 scènes uit het religieuze leven van Leonardus tweede helft van de vijftiende eeuw. Naast de stijl van het beeldhouwwerk verwijst de kleding van de figuren naar de periode Vier beelden dragen een brandmerk met een hamertje, dat volgens de statuten van de Brusselse houwaers (beeldsnijders) de kwaliteit van het hout van het beeldhouwwerk garandeerde. Op de kast vinden we vier keer de passer met de schaaf. Dit betekende dat het schrijnwerk van de kast was goedgekeurd. Een derde soort tekens, die nog vrij raadselachtig zijn, bevinden zich op de achterkant van de retabelkast, nl. de tekens van de houthakker. Vermits ze niet doorlopen zijn ze aangebracht voordat de planken werden samengesteld tot kast. We bezitten ook archiefteksten over de aankoop van een Sint-Leonardusretabel. De kerkrekeningen vertellen houthakkersmerk passer met de schaaf van de Brusselse schrijnwerkers dat een zekere Aert de Maelder (= de schilder) het ontwierp en tussenkwam bij de aankoop ervan. Aert werkte vanaf 1471 in opdracht van de Sint-Leonarduskerk. Tot 1474 ontving hij een regelmatige wedde van de kerkfabriek en tot 1483 treft men zijn naam meermaals aan in de kerkrekeningen. De beeldhouwer(s) en ook de stoffeerder(s) blijven nog anoniem. Het retabel is trouwens een werk uit een atelier. Heel wat mensen werkten eraan mee: bakmakers, beeldsnijders, snijders van de architectuur, schilders voor de zijpanelen, stoffeerders en vergulders. Dendrochronologisch (jaarringen) onderzoek wees uit dat de eik, waaruit de scène met het doopsel is gesneden, tussen 1474 en 1494 werd omgehakt. Aangezien het Sint-Leonardusretabel een zeer specifieke iconografie van het leven van de heilige vertoont werd het wellicht speciaal besteld voor de Sint-Leonarduskapel, die juist aan de kerk werd toegevoegd voor de pelgrims, die naar het miraculeuze beeld en de relieken van Sint-Leonardus kwamen. Een retabel speelde een hoofdrol in de versiering van de kerk en had bovendien ook de functie om de gelovigen te onderrichten en tot devotie aan te zetten. Gewijd aan de schutspatroon van de kerk en van de stad neemt dit retabel een onvervangbare plaats in in de Leeuwse cultus rond deze Franse kluizenaar. Ward Hendrickx (1) Kerkrekening van 1476 Zoutpot nr.22/

17 Bibliotheek sport Wist je dat? - boeken die niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, kunnen worden aangevraagd in een andere bibliotheek? Je hoeft hiervoor zelf niets op te zoeken; de aanvraag gebeurt volledig door het personeel. Na ongeveer 1 week ligt het boek voor je klaar in de bib. Prijs: ê 1,50 per boek. - je in de bibliotheek heel wat leuke strips kunt ontlenen? Je vindt er meer dan 150 reeksen voor de jeugd, maar ook volwassenen ontdekken er zeker iets wat hen aanstaat. Een voorproefje uit het aanbod voor de jeugd: Jommeke, De Rode Ridder, FC De Kampioenen, Kiekeboe, Suske en Wiske, Nero, Kuifje, Asterix en Obelix, Urbanus, Samson en Gert, Thorgal, enz Nieuw in de bib een greep uit het aanbod! Sportkampen Van 5 tot 9 juli en van 12 tot 16 juli organiseert de Sportdienst sportkampen met paardrijden, actibib, multisport 4 kids, x-treme sports, sk8 for beginners, dance 4 kids, sk8 for profs en voetbal. Alle nuttige info en inschrijven kan tot 2 juli op de Sportdienst, St.-Truidensestraat 1a, 3440 Zoutleeuw, of de passant Bazo een zomerlang badmintonnen Na het succes van vorig jaar wordt het aantal speelavonden deze zomer verdubbeld. In juli en augustus kun je bij BaZo terecht, in de Passant, iedere dinsdag- en donderdagavond telkens van 20 tot 22.30u. Niet-leden kunnen zich een zomerlang afreageren via een zomerabonnement voor slechts ê 10 (incl. verzekering). Het abonnement is gratis voor de leden. Contact: Roger Vande Wiele, of Cicli Fondriest zaterdag 31 juli - met z n allen de fiets op! Vorig jaar namen maar liefst zo n 1400 wielerfanaten deel aan de 7 de editie van de Cicli- Fondriest tour. Voor de 8 ste editie kreeg het parcours een flinke opsmuk. Zoutleeuw, het Hageland en Haspengouw staan centraal. Iedereen kan deelnemen, zowel individueel als in groep. Voor de profs is er keuze uit 85, 130 of 150 km. Voor wie occasioneel fietstochtjes maakt is er een mooie trip uitgestippeld van 25 of 40 km (gezinstocht). Vertrek: vanaf 7u aan de Passant. Info en inschrijving: users.belgacom.net/tcdetoerist/ of (na 19u) Workshop in de bib (Dag van het Park) Zoutleeuw fietst Op zondag 29 augustus organiseert de sportraad in samenwerking met Bloso en de provincie Vlaams-Brabant voor de 10 de keer Zoutleeuw fietst. Tussen 8 en 8.30u vrij vertrek voor een toertocht van 75 km voor wielertoeristen door het Hageland. Om 14u vertrekt een gezellige gezinstocht van 25 km onder begeleiding van het Rode Kruis. Inschrijving, vertrek en aankomst op de atletiekpiste. Gratis tombola. 17 Zoutpot nr.22/2004

18 ADVERTENTIES t Halle Hof Lekker tafelen in een ongedwongen sfeer, te midden van de landelijke rust, het sfeervol interieur en de geneugten van een unieke open keuken. Asbroekstraat Zoutleeuw tel Vanaf heden alle dagen verse mosselen Het fruitpaleis uw groenten- en fruitspecialist Grote Steenweg 3440 Halle-Booienhoven tel. winkel tel. & fax privé GSM BOETIEK VIVE St.-Truidensesteenweg Zoutleeuw Solden vanaf 1 juli en open zondag 4 juli van 14 tot 18 uur Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van tot uur vrijdag van 10 tot 12 en van tot uur zondag en maandag gesloten Boetiek Vive verhuist vanaf 15 augustus naar St.-Truidensesteenweg 16 (overkant straat) Zoutleeuwsesteenweg 14A 3440 Zoutleeuw (Dormaal) tel fax Houthandel VERBIEST bvba Lingerie Mabecca Reuze solden vanaf 1 juli -20% -40% -30% Kapelstraat 15, ZOUTLEEUW, tel Openingsuren: ma-di-do-vr-za van 10u-12u & van 13u30 tot 18u SOLDEN -20% -30% -40% -50% -...% Dé soldendag: donderdag 1 juli én vrijdag, zaterdag & zondag 2/3/4 juli 2004 Openingsuren tijdens deze dagen van 10 tot 18u30 Openingsuren van 6 juli tot 31 augustus: elke dag van uur en van uur, gesloten: zondag en maandag

19 Roger Vande Wiele Roger Vande Wiele Roger Vande Wiele stad Zoutleeuw leeft 2 juli tot 27 augustus: Visclub In de Pen vzw: diverse wedstrijden juli: Wandelclub Halewijn: Trofee Harten Vijftig - Kersentocht. Vertrek aan de sporthal De Passant St.-Truidensesteenweg Zoutleeuw van 6 tot 15u. Afstanden km. Kon. Fanfare St.-Cecilia Zoutleeuw, barbecue-concert, aanvang 17u in het St.-Tarcisiuscollege, met Kon. Fanfare Deugd en Vreugd Waanrode - Kon. Harmonie Vermaak na arbeid Aalst. Vanaf 20u orkest AMBRO. Voor het witten van de gevel van jeugdhuis Paljas werden de grote middelen ingezet. 4 juli: Wandelclub Halewijn: Parel van Brabant - Twee Getentocht. Vertrek aan De Passant van 7 tot 15u. Afstanden km. Jubileumviering 60 jaar Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. Grote Markt & St.-Tarcisiuscollege: 16u: muziek in de stad m.m.v. stadsbeiaardier Noël Reynders - Showkorps Concento Breda (NL) - Kon. Fanfare Vreugdegalm Drieslinter. 21u: rockgroep The Buzz. 10 juli: 11 julicomité: viering Feest van de Vlaamse Gemeenschap, aanvang om 20u in de Passant, info: zie ook blz juli: Prov. Vl. Brabant & Toeristische dienst: gotische retabelroute. Zie ook blz.5 Onder ruime belangstelling opende de burgemeester met het traditionele lintjesknippen de dag van het park. (zie artikel blz. 10). 11 & 21 juli: Toeristische dienst, Met paard en koets door Zoutleeuw, vertrek Grote Markt tussen 13u en 17u. Info: juli: K.W.B. Zoutleeuw: fietsuitstap. Info: juli: Cicli Fondriest: gezins- en wielertoeristentocht. Zie blz augustus: Seniorenraad: reis naar de Zwalmstreek. Info bij het bestuur. 4 augustus: Rode Kruis: bloedinzameling tussen 18 en 20.30u in de Passant. 6 & 7 & 8 augustus: Toeristische Dienst en Cultuurdienst, Zoutleeuwse Zomerdagen op de Grote Markt - aanvang 20.30u. Zondag: familiedag vanaf 11.30u. Info: Zie ook blz. 11. Bij de officiële opening van de kermis door het stadsbestuur hoorde ook de traditionele kroegentocht, telkens met veel luister ingezet door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. 19 Zoutpot nr.22/2004

20 Foto s: Roger Vande Wiele Foto s: Roger Vande Wiele Tijdens het schoolfeest in de Kleine Picasso leerden de kleuters op speelse wijze hoe en waarom ze afval moeten sorteren. 7 augustus: Gete-run te Halle-Booienhoven - Dormaal. Zie ook blz augustus: Open tuin Den Olm : van 10 tot 18u bij Denise en Georges Swartenbroeckx-Stiers Klipstraat 16A. Voor groepen afspreken op Toeristische Dienst: Hondenwandeling, aanvang om 14u, Grote Markt. Met paard en koets door Zoutleeuw, vertrek aan het infokantoor, Grote Markt, tussen 13 en 17u. Info: Blz. 12. Tijdens de 2 de RotaRally sierden meer dan 50 oldtimers de parking van de Passant. 16 augustus: Seniorenraad: uitstap naar Rimpelrock in Kiewit (Hasselt). Info bij het bestuur. 18 augustus: Gepensioneerdenbond Vooruit : jaarlijks koffiefeest in Zonnegroen om 14u, met artiesten: Marilyn en Maurice. Toegang ê 4 (koffie + taart gratis). Info: Yvette: ; Nicole: of Soc. Mut.: augustus: K.W.B. Zoutleeuw, fietszoektocht vanaf 13u, vertrek eetzaal Sint-Tarcisiuscollege. Info: André Beelen augustus: Parochie St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: H. Mis om 09.30u, aansluitend processie. Info: september: Seniorenraad gaat naar de bloemencorso in Zundert. Info bij het bestuur. Zie ook blz. 15. De Britse Austin, bouwjaar begin 30, van Leewenaar José Huypens, was de op één na oudste nog vlot rijdende oldtimer. 20

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen - 3070 Kortenberg Verschijnt maandelijks,

Nadere informatie

Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel

Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel Hoeselt gemeenteberichten Renovatie van de jeugdkapel Plantjesverkoop 'Kom op tegen kanker' Open Monumentendag... in de natuur - 12 september Het Davidsfonds hoeveweekend in 'Hof ter Poorten' - 25 en 26

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie