Verkeerde keuzes door verkeerd begrepen duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerde keuzes door verkeerd begrepen duurzaamheid"

Transcriptie

1 Verkeerde keuzes door verkeerd begrepen duurzaamheid (Foto Jan Locus) Caroline Ven (gedelegeerd bestuurder VKW) en Dirk Fransaer (gedelegeerd bestuurder VITO) 22

2 Ecologisten maken zich zorgen over de klimaatwijziging en ons milieu. Als ingenieur zit u misschien eerder in het kamp van diegenen die zeggen dat technologie alles oplost? Dirk Fransaer: Ja, en ik heb dan nog twee ingenieursdiploma s (lacht). Technologie zal altijd belangrijk zijn, maar het is niet de enige component van de oplossing. Ecologisten die vragen dat we veel minder energie gebruiken, zullen altijd een minderheid blijven, want de grote meerderheid kan je niet overtuigen om radicaal anders te gaan leven. Of je zou zeer repressief regelgevend moeten werken. Indien landen zoals China werken aan een reductie van hun CO2-emissies, doen ze dat grotendeels uit eigenbelang. Net zoals ze nu volop werken aan de luchtkwaliteit omwille van smog en fijn stof. Vanuit een verkeerd begrepen duurzaamheid maken we foute energiekeuzes, zo stelt Dirk Fransaer. Maar eigenlijk vindt de VITOdirecteur de eindige voorraad materialen op aarde een veel grotere uitdaging. Caroline Ven gaat een eind mee, maar blijft bezorgd over de energiezekerheid op de korte en middellange termijn. Caroline Ven: Technologie is inderdaad maar één factor. De geschiedenis leert dat onze welvaart, maar ook ons welzijn, verhoogden toen de industriële revolutie begon. Die doorbraak kwam er niet dankzij technologie alleen, want veel van die technologie bestond al. Er is ooit een stoommachine ontwikkeld in de oudheid, maar die werd nooit ingeschakeld in de productie, want de waarde van een mensenleven was erg relatief en de idee dat ook slaven en de arme massa recht hadden op welvaart, leefde niet. Uiteindelijk hadden Chinezen als eersten het buskruit, maar er gebeurde niet veel mee. Waarom niet? Omdat het maatschappelijk systeem niet geënt was op het streven naar meer Met de wijze waarop we thans welvaart voor groene energie opwekken, stort ons zoveel mogelijk energiesysteem in elkaar. mensen. Dus ja, Dirk Fransaer ik geloof sterk in technologie, maar ook de vooruitgangsgedachte én het inrichten van degelijke instituties die zulke samenleving vorm geven, zijn minstens zo noodzakelijk. Duitsland heeft een drastische regelgever met een duidelijke keuze: kerncentrales moeten dicht en de keuze gaat naar alternatieve energie. Dirk Fransaer: De Duitsers hebben tegelijk zeer slim de kosten hiervoor afgewenteld van hun grote bedrijven. Energie produceren kost gemiddeld 40 euro per megawatt uur, maar de consument betaalt eerder gemiddeld 220 euro, want er komen kosten bovenop voor het o.a. het netwerkbeheer en voor een heel pak groenestroomcertificaten. Voor 70 tot 80 euro zou je een rendabele STEGcentrale kunnen uitbaten. Helaas zijn die uit de markt geconcurreerd door het huidig beleid van groene-energieopwekking en de wijze (intermitterend) waarop die groene-energie wordt opgewekt. Studies duiden aan dat de kostprijs voor elektriciteitsproductie de komende jaren nog verder zal dalen naar een 20 euro gemiddeld per jaar tegen 2050, maar met grote prijsverschillen in de loop van het jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van zon en wind. Dat is goed nieuws? Dirk Fransaer: Dat dacht u maar. Dat is de productieprijs, maar de vraag is hoeveel de gebruiker zal moeten betalen? We zitten met gigantische bijkomende kosten voor groene stroom en uiteindelijk betalen de burger en de bedrijven vkw ondernemen 2015 mei 23

3 VITO De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is een onafhankelijke Europese onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. VITO biedt objectief onderzoek en beleidsadviezen aan industrie en overheid. Zowat 750 medewerkers werken mee aan internationale projecten over de hele wereld en haalden zo een omzet van 140 miljoen euro (2014). VITO heeft zijn hoofdkantoor in Mol, maar heeft ook een dochteronderneming in China. Voor bedrijven biedt VITO onafhankelijke expertise en faciliteiten om innovatieve technologieën te testen, om processen te verbeteren en om kosten te besparen, rekening houdend met de economische realiteit. (JC) die rekening. Europa maakt een uitzondering op de regel voor concurrentievervalsing, namelijk om duurzame energie te introduceren. Duitsland doet dat systematisch en bevoordeelt daarbij vooral de eigen grote industriële groepen, waardoor die laatste zelfs lagere energieprijzen genieten dan hun Amerikaanse concurrenten die beschikken over goedkoop schaliegas. Kmo s en burgers betalen de rekening, in Duitsland en bij ons. In elk geval, met de hoeveelheid groene energie die we vandaag opwekken en de manier waarop, komen we in een instabiel energiesysteem, financieel en technologisch. Niemand investeert nog in klassieke technologie. Kerncentrales liggen eruit en de huidige groeneenergieopwekking is intermitterend. Voor een duurzame transitie hebben we dringend nood aan opslag, groenestroomproductie zonder noemenswaardige operationele kosten en transmissie om bronnen met elkaar te combineren. Er zijn plannen voor een atol voor onze kust. Een eiland waarin men water oppompt als er veel wind is en het laat terugstromen door een turbine als er geen wind is, zoals men al doet in Coo? Dirk Fransaer: Wat zal dat kosten en wie zal dat betalen?! De kosten die gepaard gaan met het compenseren van het nadeel van wind en zonnepanelen, moet je leggen bij de producenten ervan. Dan pas gaat een level playing field ontstaan. Caroline Ven: Inderdaad, of we ondergraven onze base load. We zien vandaag hoe goede STEG-centrales ontmanteld worden. We moeten dringend zorgen voor een stabiel investeringsklimaat voor energieprojecten. Het investeringsklimaat is vandaag nefast. Ondanks de relatief hoge prijzen voor energie in België, worden toch veel projecten afgeblazen. Dat heeft alles te maken met het arbitrair bevoordelen van een bepaalde energiemix en dat onder de vorm van subsidies voor specifieke technologieën. Die doen niets voor de beschikbaarheid van een stabiele base load. Daarnaast is er nog het probleem van vergunningen en mogelijke beroepsprocedures die grote projecten erg vertragen of zelfs op de lange baan schuiven, en het weinig stabiele beleidskader. We vinden blijkbaar moeilijk het juiste evenwicht. Door de normen om onze woningen energie-efficiënter te maken, wordt bouwen nu onbetaalbaar. Dirk Fransaer: Ook hier gaat men uit van een verkeerd begrip van duurzaamheid en van een aantal dogma s. Men focuste op woningen om energie te besparen en CO2 te reduceren, maar daarbij is men uit het oog verloren dat duurzaamheid ook een sociale component omvat. Niet elke uitgespaarde kilowatt is een goeie. We overdrijven met onze isolatie-eisen. Er zijn voldoende studies die uitwijzen dat ze de prijs voor bestaande woningen te hoog opdrijven in verhouding tot het bereikbare resultaat. Minder rendabele stookketels vervangen geeft op korte termijn (1 à 2 jaar) een grotere CO2-reductie dan met de huidige EPB-regelgeving voor nieuwbouwwoningen en kost véél minder. Om na die 2 jaar meer te doen en verder te gaan, moet je kijken naar integratie van energie en groenewarmtenetten. Om de CO2-uitstoot van Vlaanderen sterk te reduceren, kan men ook beter elektrische wagens verplichten en hun batterijen slim inzetten als dynamische opslagcapaciteit. Bovendien kost het verbruik van die wagens véél minder dan klassieke personenwagens. Met de gerapporteerde prijs van het energieatol heb je nu al drie keer meer elektriciteitsopslag met aanschaf van Tesla s en krijg je er de wagens gratis bij... sanctioneren. Caroline Ven: Maar is er wel voldoende opwekkingscapaciteit om de elektrische wagen van energie te voorzien? We riskeren nu al tekorten en stroompannes. Dirk Fransaer: Correct, dus moeten we snel investeren in opslag. Er was 24

4 recent een doctoraat in Leuven rond opslagcapaciteit van elektrische voertuigen. In Noorwegen steunt de overheid grootschalig elektrische wagens en zo introduceert men een gigantische opslagcapaciteit in de markt. Dat kan mooi complementair zijn met windmolens. Tesla wenst de prijs van zijn batterijen te halveren tegen 2018, door de opslagcapaciteit ervan te verdubbelen. Dat behoeft geen regelgeving, zorg dat je op elk moment een situatie hebt waarin vraag en aanbod elkaar eenvoudig vinden. Auto s staan zeer veel stil. Welnu, met aangepaste software kunnen we elektrische auto s gebruiken als buffers en bekomen we een stabiliserend effect. Maar zonder die opslag krijgen we inderdaad problemen. Dirk Fransaer (gedelegeerd bestuurder VITO) regelen worden wel voldoende doorgerekend, maar er wordt onvoldoende rekening mee gehouden. De Europese regelgeving is meestal goed doordacht, al laat men zich hier en daar ook een onzinnig idee influisteren door lobbyisten. Maar de omzetting van de Europese regels gebeurt regionaal. (Foto Jan Locus) Dus, onze regelgeving is verkeerd? Dirk Fransaer: Ze is niet geïntegreerd. Beleidsverantwoordelijken voor energie, gebouwen, milieu, klimaat maken optimale wetgeving, maar dan elk vanuit hun eigen We moeten dringend zorgen voor een stabiel investeringsklimaat voor energieprojecten. Caroline Ven perspectief. De aanpak moet geïntegreerd zijn, want die problemen zijn verbonden. In Vlaanderen worden zaken opgelegd onder het mom van het moet van Europa, maar geïnspireerd door een eigen, ideologisch gedreven agenda. Er is te weinig maatschappelijke discussie en er wordt in slogans gedacht. De effecten van de geplande en genomen maat- Caroline Ven: Dat is een erg schadelijk fenomeen, want op die manier verliezen we ons draagvlak bij de burger. Mensen zien op de duur alleen nadelen en geen resultaten. Je ziet dat in milieudossiers, inzake de financiële markten, overheidsfinanciën Ook organisaties zoals de onze kunnen een rol spelen om dat soort verbanden aan het licht te brengen en het gehele plaatje te bekijken. Dirk Fransaer: Kijk, je krijgt altijd een spel tussen het regelgevend kader, de reactie van het publiek daarop en ten slotte technologie. Maar technologie evolueert sneller dan de eerste twee. Dat kan betekenen dat een eerder goede oplossing op een bepaald moment achterhaald is. Dat is de wet van de remmende voorsprong. De gescheiden ophaling van huisvuil is daar een voorbeeld van. Caroline Ven: Er speelt daar ook een gebrek aan flexibiliteit in onze maatschappij. Als je één keer zaken organiseert op een bepaalde manier, krijg je dat moeilijk bijgestuurd zodra dat wenselijk blijkt. Je ziet dat ook op het vlak van arbeid en werk. Technologie geeft mogelijkheden om werk flexibeler te maken en onafhankelijker van tijd en plaats, maar ons reglementair kader is er totaal niet aan aangepast. In dat verband huiver ik voor de reglementitis die de laatste jaren sterker wordt en waarbij men elke situatie tracht te beschrijven en te beregelen, qua wetgeving rond arbeid, seksisme, racisme, technologie... Men zou beter werken met grote, algemene principes en die adequaat beoordelen door mensen die er met gezond verstand naar kijken. Hoe komt u tot de redenering dat energie niet echt het probleem is, alsof ons energieverbruik geen CO2-probleem creëert? Dirk Fransaer: Er is een CO2-probleem, maar dat duurzaam oplossen betekent ook dat je dat doet op een betaalbare manier. Het potentieel van diepe geothermie in grote delen van Europa of van zonlicht in zuidelijke gebieden vkw ondernemen 2015 mei 25

5 is er. Warmteoverschotten, aardwarmte, groenewarmtenetten kunnen woningen verwarmen zonder voor bijkomende CO2-uitstoot te zorgen. Dan bereik je een E30-peil met een woning die thans E60 of D70 heeft. Er komt meer en meer goedkope tot gratis elektriciteit beschikbaar. Wereldwijd is men bezig CO2 uit de lucht te halen en die om te zetten in bruikbare materialen zoals butanol. Als men dat kan met gratis energie, dan hoef je zelfs niet in te spelen op het gedrag van mensen. Dus energie is niet echt een probleem? Het is een kwestie van beschikbare zaken goed te combineren en te organiseren? Dirk Fransaer: De echte uitdaging zijn materialen, want die zijn fysisch beperkt aanwezig. Je kan vandaag geen gram koper of fosfor bijmaken en zal dat ook nooit kunnen! De behoefte aan materialen stijgt, omdat de wereldbevolking toeneemt en omdat de consumptie in grote delen van de wereld verhoogt. De vraag naar gallium, germanium, indium, neodymium, scandium en tantalium zal snel tot schaarste leiden. We weten nu al zeker dat sommige voor het einde van deze eeuw niet meer voorradig zullen zijn of niet meer rendabel ontginbaar. Jo Cobbaut e-waste: het probleem is de oplossing ICT kent een enorme groei, maar veroorzaakt ook een snelgroeiende afvalstroom. Veel afval komt terecht in ontwikkelingslanden, waar het zelden wordt verwerkt op duurzame wijze. Een probleem dus, ware het niet dat daar ook een kans ligt voor ondernemers in Afrika. In een samenwerking met Umicore stimuleert en steunt de ngo WorldLoop lokale Afrikaanse ondernemers met educatieve middelen en kennis om elektronisch afval in te zamelen en op een duurzame wijze te ontmantelen. WorldLoop leert Afrikaanse ondernemers hoe ze alle fracties van het elektronisch afval op de juiste manier kunnen behandelen, via intensieve training, gecombineerd met inzicht in goede zakelijke praktijken. Dit jaar organiseerden WorldLoop en UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) bijvoorbeeld in België een training voor Afrikaanse technici, met een praktijkopleiding die ook een sessie van een halve dag bij Umicore omvatte. WorldLoop heeft sinds 2011 samenwerkingsverbanden opgezet met ondernemers in Kenia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Senegal, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Chili. De centra stuurden steeds meer ingezameld en ontmanteld materiaal naar de recyclagefabriek van Umicore in Antwerpen. Dat laatste wordt steeds relevanter want grondstoffen worden steeds schaarser en voor een specialist als Dirk Fransaer, directeur VITO, wordt dat een veel reëler probleem dan het energievraagstuk (zie artikel op p. 22 e.v.). (Foto Worldloop) De samenwerking tussen Umicore en WorldLoop focust specifiek op elektronisch afval dat zich in Afrika heeft opgehoopt en dat afkomstig is van materiaal van ICT-ontwikkelingsprojecten en dat het einde van zijn levensduur in de ontwikkelde landen heeft bereikt. Het resultaat van de recyclagedienst, de waarde van de edelmetalen, wordt opnieuw geïnvesteerd in projecten om de inzameling en recyclage te financieren van volledige apparaten, inclusief de componenten zonder waarde. (JC) 26

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012 Inleiding Het land heeft gedurende jaren een gebrek gehad aan energiebeleid, iets dat overal wordt toegegeven. Zowel in oppositiekringen als regeringskringen klinkt dat geluid. Waar we de voorbije jaren

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Hivos kiest voor duurzame energie Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Greenpeace/John Novis Inhoud Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling...................................... 2 Energiescenario:

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO

Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO Voordracht Gerrit-Jan Schaeffer VITO Goedemiddag, ik ben de tweede Nederlandse spreker op deze Vlaamse dag. Dat is het eerste bijzondere nieuws, het tweede bijzondere nieuws is dat de titel eigenlijk het

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

NR.21 MEI 2014. /energieopslag in het smart grid *technologie. /Modified Off-The-Shelf *case. /eerlijke verdeelsleutels OV-gelden *interview klant

NR.21 MEI 2014. /energieopslag in het smart grid *technologie. /Modified Off-The-Shelf *case. /eerlijke verdeelsleutels OV-gelden *interview klant o v e r i n n o v a t i e e n t e c h n o l o g i e NR.21 MEI 2014 /energieopslag in het smart grid *technologie /Modified Off-The-Shelf *case /eerlijke verdeelsleutels OV-gelden *interview klant /even

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin HET TWEEDE LEVEN VAN GAS Nieuwe wereldmarkt LNG IN VRACHTWAGENS EN SCHEPEN Transitie mogelijk maken STROOM UIT ZON EN WIND OPSLAAN IN GAS Verduurzaming 50% GROEN GAS IN 2050 Gas als wonderolie energiesysteem

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie