Onderhoudscontracten Elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoudscontracten Elektriciteit"

Transcriptie

1 Gepersonaliseerde diensten Onderhoudscontracten Elektriciteit Een uitstekend beheer van uw onderhoud optimaliseert de beschikbaarheid van uw installatie.

2 De vraag is niet te weten of een systeem defect zal geraken, maar wel wanneer. elektrische apparatuur en installaties ontsnappen niet aan deze wetmatigheid. De echte vragen die we ons dienen te stellen zijn de volgende: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van elektrische defecten? Bron: expertise van Schneider Electric en Hartford Boiler Steam Defecte/ onaangepaste isolatie 5% Lijnstoring* *exclusief schade vanwege blikseminslag 5% Vocht 9% Overbelasting 7% Overige Blikseminslag 4% Botsing Losse aansluiting 34% Weet u wat de belangrijkste schades zijn die uw plant kunnen treffen? en in het bijzonder wat de rol is van de elektrische defecten? Bron: verzekeringsmaatschappij FM Global Elektrisch 2% Lekkage Ontploffing 3% Defecte machine 5% Storm Overstroming 10% Waterstroom Waterschade Diefstal Diversen Brand 64% { Defecte toestellen 9% Overige 23% Vonk 3% Ontbranding 2% Statische elektriciteit 3% Wrijving Oververhitting 7% Milieu/omgeving 8% Sigaret 2% Mislukte interventie 17% Warmteophoping Elektriciteit 22% Straling 1 Omgeving Ontsteking Brandstichting 7% Bent u zich bewust van het risico op defecten als u geen preventief onderhoud uitvoert? Bron: IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Kabels Barenstelsel MV schakelaar Zonder preventief onderhoud Met preventief onderhoud Transformator MS schakelaar Voor 100 vermogensschakelaars die in panne gevallen zijn zou een preventief onderhoud dit aantal herleiden tot 18. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 Onderhoud is een manier om elektrische problemen te voorkomen die functionele en fi nanciële gevolgen kunnen hebben voor uw productieof infrastructuur faciliteit. Meet u de financiële gevolgen van het ontbreken van onderhoud in termen van inactiviteitskosten? Bron: expertise Schneider Electric Houd u rekening met de verschillen tussen verschillende onderhoudsstrategieën in termen van kosten en performanties? Bron: expertise Schneider Electric voorbeeld van uurkost van inactiviteit van een site ( ) Aardolie en gas Mobiele telefoniesystemen vluchtreservaties voedings- en drankindustrie Beurstransacties Auto-industrie Cement Farmaceutica meer dan performanties / kosten vervanging noodzakelijk; herstelling onmogelijk performanties / kosten performanties / vereist Herstelling Stijging van onderhoudskosten vervangingskosten performanties / vereist Herstelling geplande vervanging vervangingskosten Herstellingskosten Indirecte kosten - preventiekosten - Levensduur van apparatuurfabrikant 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar preventiekosten Daling van onderhoudskosten Levensduur van de apparatuur 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar Zonder preventief onderhoud Met preventief onderhoud vertrekkende van uw noden bieden we u een gamma van onderhoudscontracten aan, opgesteld in het kader van een vertrouwensrelatie, gebaseerd op onze ervaring en ons engagement.

4 Gepersonaliseerde diensten Uw elektrische installaties verdienen onderhoud door professionals volgens de regels van de kunst... De elektrische installatie is het zenuwcentrum van uw bedrijf. Het onderhoud van de onderdelen van een installatie is van essentieel belang voor een goede werking. Onze contracten voorkomen problemen door middel van: n preventief fabrikantenonderhoud in overeenstemming met de IEC-normen, n een wachtdienst 24/7 met dringende interventie voor noodgevallen op site, n beheer van interventie- en apparatuurgegevens, n een contractueel pakket dat u een beter beheer van de prijs-/performantieverhouding van uw onderhoud biedt. Onze contracten zijn ontworpen voor u, de onderhoudsspecialist, die verantwoordelijk is voor: n het tijdige en correcte fi nanciële, operationele en personeelsbeheer van uw activiteiten, n het optimaliseren van het gebruik van uw elektrische apparatuur, n de veiligheid en arbeidsomgeving van uw teams. Dankzij onze contracten kunt u: De beschikbaarheid van uw site optimaliseren n defecten beperken en erop anticiperen, n de nodige middelen inplannen zodat een optimaal en veilig beheer van de pannes kan gebeuren, n preventief onderhoud inplannen, rekening houdend met de productie planning. Het fi nanciële beheer van uw elektrische investering verbeteren n de kosten van preventief onderhoud onder controle houden en op voorhand berekenen, n de kosten van correctief onderhoud verlagen, n de indirecte kosten van inactiviteit berekenen en actie ondernemen, n toekomstige investeringen plannen. Uw geïnstalleerd elektrisch park optimaal beheren n het behoud van de levensduur en prestaties van uw apparatuur veiligstellen, n voldoen aan de geldende normen en standaarden, n de realisatie van uw onderhoudsplan veilig stellen, n wij zullen u aanbevelingen doen aangaande te ondernemen acties i.v.m extra expertise of nieuwe projecten.

5 Contractformules U hebt specifieke operationele en financiële behoeften. Onze onderhoudscontracten worden op basis hiervan opgesteld. Om tegemoet te kunnen komen aan uw wensen, bieden wij drie formules voor Onderhoudscontracten Elektriciteit aan: Contract Prevent Dit garandeert optimale prestaties in uw elektrische installaties door: n fabrikantenonderhoud, n in noodgevallen een ondersteuning door onze service afdeling. Pakket Prevent+ (gratis correctieve interventie) Als basis geldt hier het prevent contract. Als extra worden alle prestaties van onze service mensen, voortvloeiend uit het oplossen van pannes, ten onzen laste genomen. Pakket Prevent++ (levering van wisselstukken volgens de contractuele termijn) Toevoeging aan het Pakket Prevent+, garandeert een snelle herstelling door levering van wisselstukken bepaald in het contract, binnen 8 uur. Contract Contract Contract MAIN MAIN+ MAIN++ l Voorspellend onderhoud l Preventief onderhoud l Correctief onderhoud l Budget onder controle l Reporting Voorspellend onderhoud l l l Preventief onderhoud niveau 1 tot 4 l l l Telefonische ondersteuning 24/7 l l l Interventie ter plaatse binnen de 12 uur 24/7 l Interventie ter plaatse binnen de 8 uur 24/7 l l Levering van wisselstukken binnen de 8 uur l l l Gratis correctief onderhoud l l Gratis vervanging van component l Beheer database l l l

6 Het MAIN-contract Predictief onderhoud Hiermee kunt u dankzij periodieke diagnoses van uw kritieke uitrustingen op toekomstige storingen en de nodige investeringen anticiperen. n diagnose zonder dat de installatie moet worden stopgezet, thermografie, ProCorona. n diagnose waarbij de installatie moet worden stopgezet, ProDiag, ProFusion, Proselect. MV ProDiag ProCorona ProFusion ProDiag Thermography ProSelect Definitie van onderhoudsniveaus door Schneider Electric toegepast eenvoudige actie vereist voor goede werking onderhoud die uitvoering van eenvoudige procedures vereist onderhoud die uitvoering van complexe procedures of gebruik van speciaal gereedschap vereist uiterst gespecialiseerd onderhoud Overzicht Panorama van of Schneider Schneider Electric Electric diagnosis diagnosetools Preventief fabrikantenonderhoud heeft betrekking op apparatuur die in normale werkingsomstandigheden zonder speciale overbelasting en in overeenstemming met onze specificaties wordt gebruikt. Wij verzekeren u een hoogwaardig onderhoud op de vier niveaus van het schema dat hiernaast wordt weergegeven: Met inachtneming van de IEC-normen en de plaatselijke standaarden, door onze knowhow als constructeur beschikbaar te stellen. Die knowhow bestaat onder meer uit: n onze technische knowhow en specifiek gereedschap op basis van de vier niveaus van het diagram hiernaast, n de ervaring van ons personeel, n onze gestandaardiseerde uitvoeringsprocedures: repetitief en onderworpen aan kwaliteitsborging. Worden aan de klant bezorgd: n systematisch interventierapport via IBsuite, n aanbevelingen voor een verbetering van het onderhoudsplan van de klant op basis van onze jaarlijkse bevindingen. LV

7 Correctief onderhoud Interventie ter plaatse in noodgevallen n interventie 24/24 u. binnen de contractuele tijdslimiet, n bij kleinere problemen: diagnose van de oorzaak van het incident en onmiddellijke en volledige herstelling, n bij grotere incidenten: offerte, voorbereidende fase, herstelling. Levering van materiaal in noodgevallen n Snelle levering van wisselstukken ter plaatse bij de klant. n Levering van complete, nieuwe apparatuur. IBSuite is een mobiele softwaretoepassing ontwikkeld door Schneider Electric. Onze technici gebruiken deze software ter plaatse voor alle onderhoud, audit, diagnose of renovatie. Ondersteuning 24/7 ondersteuning n persoonlijk toegangsnummer en automatische identifi catie van de klant n classifi catie van problemen, mogelijke oplossing vanop afstand, interventiebeheer n buiten kantooruren: beheer van personeel van wacht en planning van noodinterventies acces n persoonlijke en veilige toegang tot uw klantengegevens, n raadpleging van de locatiegegevens en interventierapporten, n toegang tot statistische gegevens. Budgettaire ondersteuning n planning van de kostprijs van het contract, n verbeterde zichtbaarheid en kostencontrole. is voorbehouden voor de personen die in het contract zijn opgenomen. biedt deze personen essentiële informatie voor de controle van locatiegegevens.

8 Sinds verschillende jaren hebben onderhoudsverantwoordelijken, die bekommerd zijn om de betrouwbaarheid en de performantie van hun elektrische installaties, voor onze onderhoudscontracten gekozen. Onze technische ervaring en knowhow op het vlak van elektriciteitsverdeling biedt deze klanten de operationele garantie dat hun elektrisch onderhoudswerk wordt uitgevoerd op een optimale, professionele en langdurige manier in overeenstemming met de geldende normen en standaarden. Gepersonaliseerde diensten Getuigenissen Agfa Gevaert Sinds 1988 installeert Agfa Gevaert de grote vermogensschakelaars van Merlin Gerin. We hebben toen gekozen voor de Masterpact M25H1 St608 en M25H1 Str38S om onze transformatoren van 1600 kva en 800 kva te beschermen. vanaf 2000 werd de Masterpact nw25h1 5.0 A geïnstalleerd. Op dit ogenblik zijn er een 70-tal schakelaars in dienst en in 2008 worden er nog negen vervangen. De laagspanningsverdeling is beveiligd met Compact schakelaars. Als u nood hebt aan een optimalisatie van uw onderhoud en de levensduur van uw apparatuur, staan onze Service Managers tot uw beschikking om uw specifi eke behoeften met u te bespreken en de meest geschikte contractformule te bepalen. Sinds 2003 hebben we een onderhoudscontract voor al onze Masterpact-schakelaars. Elke schakelaar wordt om de 5 jaar volledig nagezien en opnieuw getest. Deze onderhoudsbeurten kunnen we volgen via de ZEn-server. Hiervoor rekenen we op de sterke knowhow van Schneider Electric en de service en technische ondersteuning van de technici. Dankzij de 24/24 en 7/7 service van Schneider Electric hebben we de laatste jaren geen enkele betekenisvolle, onvoorziene, productiestilstand gehad. paul Andries, technicus hoogspanning bij Agfa Gevaert Cytec voor de productie van grondstoffen voor lijmen, auto- en industriële coatings, chemische tussenproducten, inkt, mijnbouw en kunststoffen, beschikken wij in Drogenbos over een geïnstalleerd vermogen van 20 MW. We maken dan ook gebruik van het hele arsenaal beveiligings- en schakelmateriaal in middenspanning (rm6-cellen voor de beveiliging van de 11 kv / 400 v- en 230 v-transformatoren), laagspanningsvermogensschakelaars (Masterpact, Compact) en vier opeenvolgende generaties van LS-verdeelborden (tm7, tm9 uit de jaren 1980 en 1990, OKKEn tot 3200 A en prisma). Ons bedrijf, dat al jaren goede ervaringen heeft met telemecanique en Merlin Gerin, tekende in 2006 een contract met Schneider Electric voor het onderhoud van zijn installaties. Onze eerste ervaringen zijn opnieuw erg positief. Onvoorziene stroomonderbrekingen die vroeger schering en inslag waren en de bedrijfscontinuïteit ernstig bedreigden, zijn sindsdien niet meer opgetreden. Luc Monaux, technische Diensten Elektriciteit, Cytec Surface Specialties Schneider Electric nv/sa Dieweg 3 B-1180 Brussel Tel.: (02) VP214N BTW: BE RPR Brussel ING: IBAN: BE SWIFT BIC: BBRU BE BB De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd. dit document werd gedrukt op milieuvriendelijk papier Realisatie: Media Express Drukwerk: DeckersSnoeck 08/09

Optimaliseer uw energieverbruik met StruxureWare Power Monitoring Expert

Optimaliseer uw energieverbruik met StruxureWare Power Monitoring Expert Optimaliseer uw energieverbruik met StruxureWare Power Monitoring Expert StruxureWare Power Monitoring Expert software toont u in één oogopslag hoe u uw elektrische installatie performanter, zuiniger en

Nadere informatie

beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces:

beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces: Maintenance Improvement Program Het Maintenance Improvement Program (MIP) is de chronologisch volgende stap na het doorvoeren van een Maintenance Business Review (MBR). Deze laatste biedt het bedrijf een

Nadere informatie

Diensten noodverlichting

Diensten noodverlichting Diensten tot uw dienst Een waar u op kunt rekenen als het moet: een kwestie van onberispelijke kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook die van de inbedrijfstelling en het onderhoud

Nadere informatie

CIM Commissioning Inspection and Maintenance (inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud)

CIM Commissioning Inspection and Maintenance (inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud) De oplossing voor Diensten > Dienstensector > Industrie > Telecommunicatie > Medische apparatuur > Etc. APPLI 143 A Voor de beschikbaarheid van uw energievoorziening Een continue voeding vormt de basis

Nadere informatie

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s EVlink Gids 2012 Oplaadoplossingen voor elektrische auto s Inhoud Raadpleeg dit document en zijn regelmatige updates op: www.schneider-electric.be De energie-uitdagingen van de elektrische auto Een maatschappelijke

Nadere informatie

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015

Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Odisee: Een hedendaagse Hogeschool! België - Mei 2015 Schneider is On: het nieuwe ondernemingsprogramma dat de klant in het hart van de organisatie wil plaatsen Schneider magazine is een publicatie van

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

moderniseren - engineering - projecten

moderniseren - engineering - projecten TAKING CARE OF YOUR POWER InsulGard Continue online ontladingsmeting Optimaliseer de beschikbaarheid van uw elektrische energie door online ontladingsmeting moderniseren - engineering - projecten Eaton

Nadere informatie

Servicediensten. Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten.

Servicediensten. Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten. Servicediensten Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten. Inhoudsopgave Contract referentie Pagina ABB-servicediensten 4 Internet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

DATA CENTERS PRISM Availability services Bescherm uw kritiek vermogen en uw investering

DATA CENTERS PRISM Availability services Bescherm uw kritiek vermogen en uw investering DATA CENTERS PRISM Availability services Bescherm uw kritiek vermogen en uw investering Geniet van ondersteuning door een energiespecialist in uw datacentrum Elk datacentrum is uniek en heeft zijn eigen

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elektrotechnische oplossingen voor de gehele energieketen Ready to power your future. Energie voor wereldwijd ondernemen Automobielsector Lucht- en ruimtevaart Eaton

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems

Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen ASSA ABLOY Entrance Systems Onderdeel van een compleet aanbod ASSA ABLOY Entrance Systems is een full-service partner wat betreft uw onderhoudsbehoeften.

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

Uw machinepark volledig onder controle

Uw machinepark volledig onder controle Machinebreuk Uw machinepark volledig onder controle Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is machinebreuk? 4 Hoe kan een bedrijfsleider het risico op machinebreuk verkleinen of de gevolgen ervan beperken? 4 Wat

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

Voor een messaging service moest men dus beschikken over een dataserver, een communicatieserver,

Voor een messaging service moest men dus beschikken over een dataserver, een communicatieserver, outline juni 2006 outline 23 Dossier Virtualization Betreed het «on demand» tijdperk zonder schroom Virtuele servers, opslag, netwerken, toepassingen Virtualisatie vermindert de investeringskosten en de

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Datacenters Geïntegreerde oplossingen

Datacenters Geïntegreerde oplossingen Datacenters Geïntegreerde oplossingen De prestaties en de betrouwbaarheid in de kern van de datacenters Het toenemende aantal commerciële en technische eisen die tegenwoordig aan datacenters worden gesteld,

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

Services voor de industrie. Samenwerken aan duurzame productiviteit. siemens.nl/industrial-services

Services voor de industrie. Samenwerken aan duurzame productiviteit. siemens.nl/industrial-services Services voor de industrie Samenwerken aan duurzame productiviteit siemens.nl/industrial-services De veranderende rol van services 4 Om uw concurrentievermogen op peil te houden, verdienen uw installaties

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Rimses 6. Maintenance Management Solution

Rimses 6. Maintenance Management Solution Rimses 6 Maintenance Management Solution 6 Enterprise Asset Management Nooit zijn de eisen op het vlak van Asset Management en onderhoudsbeheer zo hoog geweest als nu. Het huidig economisch klimaat stelt

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Webhosting Online Dienstbeschrijving

Webhosting Online Dienstbeschrijving Webhosting Online Dienstbeschrijving Versie 1.3.1 oktober 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Specificaties Webhosting Online... 4 2.2 Domeinregistratie...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie