Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW"

Transcriptie

1 F U vindt ook extra informatie op de achterzijde 3770 Stopstraat HERDEREN Wuytens 3770 Eddy 7 0Y Jaarafrekening U verhuist? Zo geregeld! Bel of surf naar de rubriek 'Verhuis' op In slechts enkele minuten is de energielevering in uw nieuwe woning verzekerd! Correspondentie Postbus Vilvoorde Klantendienst Online retail.be.eni.com/helpmij Tel Open ma-vr 8u tot 20u en za 9u tot 13u Fax Medialaan, Vilvoorde Alg. voorwaarden Elektriciteitspanne? Infrax: Gasreuk? Infrax: Dhr. Eddy Wuytens Stopstraat HERDEREN BELGIË Pagina 1 van 7 Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum oktober 2014 Verbruiksadres _ STOP RIEMST Geleverde _ product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW E1 Elektriciteit kwh 418,87 EUR eni relax 3 jaar EAN G1 Aardgas kwh 219,54 EUR eni relax gas 3 jaar EAN Verbruikstotaal 638,41 EUR + Kosten distributie en transport 491,82 EUR + Belastingen, heffingen en toeslagen 48,67 EUR - Extra eni kortingen -13,57 EUR + _ BTW bedrag 185,76 EUR verschuldigd, inclusief BTW 1.351,09 EUR - Aangerekende voorschotten ,85 EUR TEGOED -157,76 EUR Uw nieuw voorschot bedraagt 158,78 EUR. Het bedrag van 157,76 EUR zal, na verrekening met eventuele onbetaalde facturen, worden teruggestort op uw IBAN BE uiterlijk op 11 november Tarieven vergelijken? Afrekening onder voorbehoud van latere correcties of herfacturatie ingevolge gewijzigde verbruiksgegevens door de netbeheerder. Gelieve uw facturen steeds tijdig te betalen. Gebruik bij voorkeur een domiciliëring. Voor een aanmaning zullen we 8,00 EUR administratieve kosten aanrekenen. Info voorschotfactuur: eni gas & power nv/sa RPR/RPM Brussel/Bruxelles - BTW/TVA BE Guimardstraat 1A, rue Guimard - BE Brussel/Bruxelles KBC IBAN BE BIC KREDBEBB

2 B Gelieve in te vullen in hoofdletters en terug te zenden naar de klantendienst van eni gas & power nv/sa Mandaat SEPA Europese domiciliëring voor recurrente betaling of bericht van betaling via kredietkaart Ik, ondergetekende, Naam Voornaam verzoek eni gas & power nv/sa (BTW/TVA BE ) om vanaf heden alle facturen met betrekking tot het leveringscontract van elektriciteit en/of gas, te debiteren van: [ ] Mijn bankrekening Door de ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) eni gas & power nv/sa een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van eni gas & power nv/sa. U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van de debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bankrekeningnr. IBAN BIC [ ] Mijn kredietkaart (Visa/Mastercard/American Express) Visa/Mastercard/American Express nr Geldig tot / (nog tenminste 1 maand) Adres van de rekening- of kaarthouder (indien verschillend van de contracthouder) Straat Nr. Bus Postcode Gemeente Federale bijdrage De federale bijdrage bestaat uit volgende componenten voor elektriciteit en aardgas: werking CREG, kosten ombudsdienst, sociaal fonds (OCMW), en premies verwarming. Voor elektriciteit bestaat de federale bijdrage ook uit volgende componenten : nucleair passief, kyotofonds en beschermde klanten. - Werking Creg : bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Kosten ombudsdienst: bestemd tot dekking van de werkingkosten van de ombudsdienst voor energie. - Sociaal fonds (OCMW): bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW's inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. - Nucleair Passief: bestemd tot financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel. - Kyotofonds: bestemd tot financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. - Beschermde klanten: bestemd tot financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in moeilijke situatie (voor aardgas wordt deze component buiten de federale bijdrage aangerekend). Klachtenbehandeling Voor eventuele vragen of klachten kunt u zich richten tot de eni klantendienst, waarvan u de contactgegevens op het voorblad van deze factuur terugvindt. Wij zullen u dan een antwoord bezorgen binnen de 10 werkdagen. Indien het probleem niet opgelost raakt en bij gebreke aan een akkoord met eni, kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, tel 02/ , fax 02/ (voor meer details, zie Verbruiksgegevens eni heeft de berekening van de factuur gebaseerd op de gegevens die door uw distributienetbeheerder en vorige leverancier ter beschikking gesteld zijn. U kunt contact opnemen met onze klantendienst indien deze gegevens niet kloppen. Beschermde klanten gas De federale bijdrage van het fonds bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in moeilijke situatie. De componenten 'Nucleair Passief' en 'Kyotofonds' zijn vrijgesteld op het gedeelte groene elektriciteit in de eni -brandstofmix, dat meer bepaald wordt opgewekt aan de hand van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing op verbruiken na 31/12/2012. Voor professionele afnemers met een verbruik vanaf 20 MWh/j geldt onder bepaalde voorwaarden een degressieve vermindering van de federale bijdrage per verbruikslocatie. Kosten Groene Stroom & Kosten WKK Uw leverancier levert een jaarlijks vastgelegde bijdrage tot de ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie en uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van de groenestroom- en WKK- certificaten De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de componenten Kosten Groene Stroom en Kosten WKK. Bijdrage op de energie De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in verbruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Federale toeslag GSC Compenseert de kosten die door de transmissienetbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groenestroomcertificaten (GSC). > BTW Samenvatting Exclusief BTW BTW Bedrag Inclusief BTW BTW 0% EUR 0.00 EUR EUR BTW 6% EUR EUR EUR BTW 21% EUR 5.69 EUR EUR TOTAAL: EUR EUR EUR Pagina 2 van 7

3 D E Detail Elektriciteit >E1 A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik kwh kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,02 EUR Piekuren kwh 8,44678 ceur/kwh 120,62 EUR Daluren kwh 4,64450 ceur/kwh 167,62 EUR Kosten groene stroom kwh 1,47111 ceur/kwh 74,10 EUR Kosten WKK kwh 0,28033 ceur/kwh 14,12 EUR Correctie kosten groene stroom ,76 EUR Correctie kosten WKK ,47 EUR Gratis elektriciteit kwh 17,30133 ceur/kwh -51,90 EUR 418,87 EUR C. Nettarieven voor Infrax (Interenerga) (kosten distributienetbeheerder) Transmissiekosten Distributiekost Piekuren Distributiekost Daluren Meet - en telbeheer 62,45 EUR 119,04 EUR 202,55 EUR 5,02 EUR 389,06 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen (kosten overheid) Bijdrage op de energie Federale bijdrage (FB) Federale toeslag GSC eni relax 3 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: STOP RIEMST Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum oktober ,60 EUR 14,01 EUR 19,11 EUR 42,72 EUR E. Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht kwh -13,57 EUR -13,57 EUR [E1] (excl. BTW) 837,08 EUR (excl. BTW) 837,08 EUR BTW bedrag 117,12 EUR Elektriciteit [E1] (incl. BTW) 954,20 EUR Uw nieuw maandelijks voorschot voor elektriciteit bedraagt 105,31 EUR (incl. BTW) Dit bedrag wordt gebaseerd op een schatting van uw verbruik, tot de datum van uw volgende meteropname. Deze schatting houdt rekening met de meest recente verbruiksgegevens, gecommuniceerd door uw DNB, met uw tarief van toepassing op moment van creatie van deze factuur, met de verwachte evolutie van de kosten en met de temperatuurverschillen. Pagina 3 van 7

4 B Overeenkomst De Overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en neemt een einde op 31 januari Ze wordt automatisch verlengd voor eenzelfde duur en conform de bepaling in art. 3c) van de algemene voorwaarden. De Overeenkomst kan kosteloos beeindigd worden mits inachtname van een opzegtermijn van 1 maand (art.9). Oorsprong energie Oorsprong van de "eni relax 3 jaar" elektriciteit (2013): hernieuwbare energiebronnen (100%). Oorsprong van het totaal van de door eni geleverde elektriciteit (2013): hernieuwbare energiebronnen (65,78%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (0%), fossiele brandstoffen (11,21%), nucleair (23,01%), onbekend (0%). Wettelijke mededeling In ons huidige productenaanbod is eni link 1 jaar momenteel de goedkoopste tariefformule voor uw verbruik. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de prijs en niet met diensten of eigenschappen gekoppeld aan uw product (bijvoorbeeld vaste energieprijs, groenestroomgehalte, etc.). Meer info? Bel onze klantendienst op het nummer (zonaal tarief) of stel uw vraag via ons online formulier op retail.be.eni.com/helpmij. Gratis elektriciteit Elk gezin in Vlaanderen heeft recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit, namelijk 100 kwh per gezin kwh per gezinslid, per jaar tenzij het leveringscontract door een onderneming werd afgesloten. Voor meer informatie over deze maatregelen, kijk op of bel het gratis nummer Heeft uw gezin geen of te weinig gratis kwh gekregen, contacteer dan onze klantendienst (contactgegevens zijn te vinden op de eerste pagina van deze factuur). > Overzicht van de reeds aangerekende voorschotten (In euro - inclusief BTW). Datum Bedrag , , , , , , , , , , ,97 reeds aangerekende voorschotten: 994,71 Detailprijzen (excl. BTW) - Elektriciteit: eni relax 3 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,15 EUR 21% Jaarlijkse vergoeding ,87 EUR 6% Piekuren ,18 EUR 21% Piekuren ,44 EUR 6% Daluren ,19 EUR 21% Daluren ,43 EUR 6% Kosten groene stroom kwh 1,37050 ceur/kwh 14,93 EUR 21% Kosten groene stroom kwh 1,49923 ceur/kwh 26,99 EUR 21% Kosten groene stroom kwh 1,49923 ceur/kwh 32,18 EUR 6% Kosten WKK kwh 0,26568 ceur/kwh 2,89 EUR 21% Kosten WKK kwh 0,28466 ceur/kwh 5,12 EUR 21% Kosten WKK kwh 0,28466 ceur/kwh 6,11 EUR 6% Correctie kosten groene stroom ,76 EUR 21% Correctie kosten WKK ,47 EUR 21% Gratis elektriciteit kwh 17,30133 ceur/kwh -51,90 EUR 21% 418,87 EUR Nettarieven Transmissiekosten kwh 1,05170 ceur/kwh 11,46 EUR 21% Transmissiekosten kwh 1,29185 ceur/kwh 23,25 EUR 21% Transmissiekosten kwh 1,29185 ceur/kwh 27,74 EUR 6% Distributiekost kwh 6,38440 ceur/kwh 69,59 EUR 21% Distributiekost kwh 6,38389 ceur/kwh 114,91 EUR 21% Distributiekost kwh 6,38519 ceur/kwh 137,09 EUR 6% Meet - en telbeheer ,04 EUR 21% Meet - en telbeheer ,98 EUR 6% 389,06 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de energie kwh 0,19088 ceur/kwh 5,51 EUR 21% Bijdrage op de energie kwh 0,19088 ceur/kwh 4,09 EUR 6% Federale bijdrage (FB) kwh 0,31927 ceur/kwh 3,48 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,26778 ceur/kwh 4,82 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,26354 ceur/kwh 2,53 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,26790 ceur/kwh 3,18 EUR 0% Federale toeslag GSC kwh 0,35017 ceur/kwh 10,12 EUR 21% Federale toeslag GSC kwh 0,41872 ceur/kwh 8,99 EUR 6% 42,72 EUR Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht ,79 EUR 21% Voordeel extra nacht ,78 EUR 6% -13,57 EUR Pagina 4 van 7

5 D G Detail Aardgas >G1 A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik x kwh/m³ = Verbruik m³ 11, kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,32 EUR Verbruik kwh 3,95045 ceur/kwh 164,22 EUR 219,54 EUR C. Nettarieven Distributiekost 102,76 EUR 102,76 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie Beschermde klanten Federale bijdrage (FB) eni relax gas 3 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: STOP RIEMST Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum oktober ,11 EUR 1,25 EUR 0,59 EUR 5,95 EUR [G1] (excl. BTW) 328,25 EUR (excl. BTW) 328,25 EUR BTW bedrag 68,64 EUR Aardgas [G1] (incl. BTW) 396,89 EUR Uw nieuw maandelijks voorschot voor aardgas bedraagt 53,47 EUR (incl. BTW) Dit bedrag wordt gebaseerd op een schatting van uw verbruik, tot de datum van uw volgende meteropname. Deze schatting houdt rekening met de meest recente verbruiksgegevens, gecommuniceerd door uw DNB, met uw tarief van toepassing op moment van creatie van deze factuur, met de verwachte evolutie van de kosten en met de temperatuurverschillen. Pagina 5 van 7

6 B Overeenkomst De Overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en neemt een einde op 31 januari Ze wordt automatisch verlengd voor eenzelfde duur en conform de bepaling in art. 3c) van de algemene voorwaarden. De Overeenkomst kan kosteloos beeindigd worden mits inachtname van een opzegtermijn van 1 maand (art.9). Wettelijke mededeling In ons huidige productenaanbod is eni link gas 1 jaar momenteel de goedkoopste tariefformule voor uw verbruik. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de prijs en niet met diensten of eigenschappen gekoppeld aan uw product (bijvoorbeeld vaste energieprijs, groenestroomgehalte, etc.). Meer info? Bel onze klantendienst op het nummer (zonaal tarief) of stel uw vraag via ons online formulier op retail.be.eni.com/helpmij. > Overzicht van de reeds aangerekende voorschotten (In euro - inclusief BTW). Datum Bedrag , , , , , , , , , , ,74 reeds aangerekende voorschotten: 514,14 Detailprijzen (excl. BTW) - Aardgas: eni relax gas 3 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,32 EUR 21% Verbruik ,22 EUR 21% 219,54 EUR Nettarieven Distributiekost kwh 2,47197 ceur/kwh 102,76 EUR 21% 102,76 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie kwh 0,09889 ceur/kwh 4,11 EUR 21% Beschermde klanten kwh 0,03419 ceur/kwh 0,42 EUR 0% Beschermde klanten kwh 0,02499 ceur/kwh 0,47 EUR 0% Beschermde klanten kwh 0,02574 ceur/kwh 0,13 EUR 0% Beschermde klanten kwh 0,02222 ceur/kwh 0,04 EUR 0% Beschermde klanten kwh 0,05135 ceur/kwh 0,19 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,01377 ceur/kwh 0,17 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,01500 ceur/kwh 0,28 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,01386 ceur/kwh 0,07 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,01111 ceur/kwh 0,02 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,01351 ceur/kwh 0,05 EUR 0% 5,95 EUR Pagina 6 van 7

7 G Tijd om te sparen, of sparen in de tijd? Energie-advies Met eni geniet u van voordelige tarieven en bespaart u dus reeds op uw energie- factuur. U wilt echter uw energie-uitgaven nog meer beperken? Kijk dan zeker op daar vindt u allerhande eenvoudige besparingstips terug en vindt u zeker ook een antwoord op vragen als: Is een verticale ijskast energiezuiniger dan een horizontaal model? Hoeveel energie kan ik besparen door mijn thermostaat 1 C lager te zetten? Hoe bepaal ik bij de aankoop van een elektrisch toestel welk het meest energiezuinig is? U zal merken dat u met relatief weinig inspanningen toch veel kan besparen! Op die manier spaart u niet alleen het milieu, maar spaart u ook uw portefeuille! Inzicht in uw verbruik Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw verbruik op 365 dagen, rekening houdend met winter- of zomerperiodes. Historisch verbruik (kwh) (E1) Periode okt/12 okt/13 okt/14 Piekuren Historisch verbruik (kwh) (G1) Periode okt/12 okt/13 okt/14 Verbruik Daluren Pagina 7 van 7

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s Tariefkaart April 2015 (referentie 201504) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven en heffingen 12 Uw variabel tarief

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie