Afrekening periode tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afrekening periode 7-06-2011 tot 12-06-2012"

Transcriptie

1 Uw Zoomit-code: Uw webactiveringscode: (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier RUE BAYEMONT CHARLEROI 046/BECNLVA4 Vragen? Energielijn: bereikbaar: ma-vr 8:00-20:00 za 9:00-13:00 Fax: Kantoor: bpost Ch. de Charleroi 87 Gilly open : ma-vr 9:00-12:30 en 13:30-16:30 Brief: Electrabel Postbus Berchem P.CABN.114.Y.0.D v S p1/8 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) Factuurdatum 14 juni 2012 Afrekening periode tot Bij een gasgeur: (24u/24) (netbeheerder Gaselwest) Bij een elektriciteitsstoring: (24u/24) (netbeheerder Gaselwest) excl. btw Elektriciteit - EAN ,23 Energie (Electrabel) 224,33 Gratis elektriciteit - 36,31 Toeslagen (doorgestort aan diverse overheden) 18,71 Periode tussen meteropname en factuurdatum - 10,50 Aardgas - EAN ,26 Energie (Electrabel) 845,83 Toeslagen (doorgestort aan diverse overheden) 29,42 Periode tussen meteropname en factuurdatum - 8,99 Reeds gefactureerde tussentijdse bedragen ( 914,31 incl. btw) - 756,33 Totaal (excl. btw) 306,16 Totaal btw-bedrag 63,27 Totaal (incl. btw) 369,43 Gelieve het bedrag van 369,43 te betalen vóór 2 juli Op IBAN rekening BE (BIC = BPOTBEB1) van Electrabel Customer Solutions nv - Met vermelding van de gestructureerde mededeling /8031/ De hierboven vermelde bedragen zijn steeds uitgedrukt in euro. Door uw facturen tijdig te betalen, vermijdt u onnodige kosten. Bij laattijdige betaling zijn wij genoodzaakt een herinnering te sturen. De kosten van deze herinnering ( 5,46) worden u in dit geval aangerekend. Uw nieuwe driemaandelijkse bedrag (incl. btw) 330,75 Dit bedrag zal u vanaf 7 september 2012 driemaandelijks aangerekend worden. Het detail van dit bedrag vindt u in de rubriek 'Tussentijdse factuur'. Contact: zie boven rechts Hoofdzetel: Electrabel Customer Solutions nv, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel, België BTW BE RPR Brussel - Bankrekening IBAN BE BIC BPOTBEB1 Pagina 1 van 8

2 Extra uitleg over uw energiefactuur Afrekening Dit document bevat de kosten voor uw energie op basis van uw verbruik over de afgelopen verbruiksperiode. De reeds aangerekende tussentijdse facturen worden hierop in mindering gebracht. Dit document bestaat uit meerdere pagina's. Op de eerste pagina staat het bedrag dat u nog moet betalen, of terugkrijgt. Onderaan vindt u het nieuwe tussentijdse bedrag dat u vanaf uw volgende tussentijdse factuur zal worden aangerekend. Op de pagina's erna staan de details van de bedragen en van uw verbruiken. U kunt er terugvinden hoeveel elektriciteit en aardgas u hebt verbruikt tijdens de afgelopen periode en wat u hiervoor betaalt. Ook uw contractgegevens, een aantal prijsparameters en de btw-gegevens staan op deze detailpagina's vermeld. Als u naar het overzicht op de eerste pagina kijkt, merkt u dat de factuur een optelsom is van verschillende bedragen. Een detail ervan vindt u terug in de rubriek 'Detail bedragen'. Energie (levering door Electrabel) Deze energieprijs dekt de energie die u verbruikt en de dienstverlening van Electrabel. Enkel dit deel kan verschillen van leverancier tot leverancier. Indien u koos voor een vaste energieprijs, wordt uw verbruik vermenigvuldigd met de afgesproken eenheidsprijs. Koos u voor een geïndexeerde energieprijs, dan volgt deze prijs de variaties van de index. De toegepaste eenheidsprijzen zijn in dit geval gemiddelden van de prijzen over de hele verbruiksperiode waarop deze factuur van toepassing is. Uw verbruik wordt dus vermenigvuldigd met deze gemiddelde eenheidsprijs. In de rubriek 'Uw contract' vindt u meer details over uw overeenkomst met Electrabel. Electrabel-kortingen U betaalt uw energiefacturen via domiciliëring en krijgt hiervoor, indien dit deel uitmaakt van uw contract, een korting van 10. Eventuele extra prijsvoordelen op uw energieprijs vindt u terug in de rubriek 'Detail bedragen'. Gratis elektriciteit Omdat u in Vlaanderen woont en een contract voor particulieren hebt, geeft Electrabel u, overeenkomstig het Elektriciteitsdecreet van de Vlaamse Regering, per jaar 100 kwh gratis elektriciteit per gezin. Daarenboven krijgt u per gezinslid nogmaals 100 kwh gratis elektriciteit. Het aantal gezinsleden is gebaseerd op uw gezinssituatie per 1 januari van het jaar waarop de korting van toepassing is. Toeslagen Op uw energiefactuur worden ook diverse belastingen en taksen doorgerekend. In de bijlage vindt u een detail van deze toeslagen. Deze bedragen stort Electrabel integraal door aan de diverse autoriteiten. Uw verbruik tussen de meteropname en de opmaak van de factuur Omdat uw meterstanden enkele weken voor de opmaak van de factuur opgenomen worden, kennen wij uw verbruik niet voor de periode tussen de meteropname en de factuurdatum. Daarom maken wij jaarlijks een berekening om het verbruik voor die korte periode zo correct mogelijk te benaderen. Deze berekening is gebaseerd op uw gemiddelde verbruik van de voorbije jaren. Intussen kunnen we ook het verschil rechtzetten voor de periode tussen de meteropname van vorig jaar en de verbruiksfactuur die u vorig jaar ontving op basis van het correcte verbruik. In principe vindt u op dit document: Een rechtzetting van de berekening van vorig jaar (voor de periode tussen de meteropname en de opmaak van de factuur). Een berekening voor uw verbruik tussen de meteropname en de opmaak van deze verbruiksfactuur. Op zijn beurt wordt dit bedrag op uw volgende verbruiksfactuur rechtgezet. Bij een verhuizing, slotfactuur of andere uitzonderlijke gevallen sluit de opmaak van de factuur aan op de meteropname en kunnen wij het werkelijke verbruik factureren. In dit geval gebeurt er geen rechtzetting. Mogelijk hebben wij (nog) geen meterstanden ontvangen op het moment dat dit document opgemaakt werd. Daarom werd er een berekening gemaakt van uw verbruik op basis van uw historiek van vorige verbruiksperiodes. Indien dit het geval is voor u, staat dit expliciet vermeld in de rubriek 'Detail verbruik'. Vragen of klachten Voor vragen over of betwistingen van uw factuur kunt u met ons contact opnemen via via telefoon op het nummer of per brief naar Electrabel, Postbus 109, 2600 Berchem. Mocht u van oordeel zijn dat er een fout is geslopen in een factuur, dan zullen wij met u overleggen om tot een oplossing te komen. Klachten over een factuur kunnen geformuleerd worden tot 12 maanden na de vervaldatum van de betwiste factuur. Deze termijn kan verlengd worden indien de rechtzetting te wijten is aan een derde partij zoals de distributienetbeheerder. Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk te antwoorden op uw vragen. Mocht u echter niet tevreden zijn met ons antwoord kunt u zich richten tot de Ombudsdienst voor Energie door het invullen van een klachtenformulier beschikbaar op per gewone brief aan de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, per fax op het nummer of per telefoon op het nummer Pagina 2 van 8

3 DETAIL BEDRAGEN Elektriciteit kwh Energie (Electrabel) 224, tot Levering, Electrabel personeelstarief (geïndexeerde prijs) bedrag excl. btw btw kwh x 0, Verbruik piekuren 224,33 21% P.CABN.114.Y.0.D v S p3/8 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) Gratis elektriciteit - 36, kwh x 0, Gratis elektriciteit (2012) volgens het elektriciteitsdecreet - 36,31 21% Elk gezin in Vlaanderen heeft recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Voor meer informatie over deze maatregel, kijk op of bel het gratis nummer Heeft uw gezin geen of te weinig gratis kwh gekregen, contacteer ons dan via via telefoon op het nummer of per brief naar Electrabel, Postbus 109, 2600 Berchem tot Toeslagen (doorgestort aan diverse overheden) 18,71 Aardgas kwh Bijdrage op de energie 5,01 21% kwh Federale bijdrage 13,70 21% Periode tussen meteropname en factuurdatum - 10, kwh Berekend verbruik van tot ,50 21% (reeds aangerekend op uw vorige afrekening) kwh Energie (Electrabel) 845, tot Levering, Electrabel personeelstarief (geïndexeerde prijs) kwh x 0, Verbruik 845,83 21% tot Toeslagen (doorgestort aan diverse overheden) 29, kwh Bijdrage op de energie 17,96 21% kwh Federale bijdrage 2,48 21% kwh Toeslag beschermde klanten 8,98 <1> Periode tussen meteropname en factuurdatum - 8, kwh Berekend verbruik van tot ,92 21% Berekend verbruik van tot ,07 <1> (reeds aangerekend op uw vorige afrekening) Pagina 3 van 8

4 DETAIL BEDRAGEN Tussentijdse factuur Reeds gefactureerde tussentijdse bedragen (incl. btw) 914,31 sep '11 dec '11 mrt '12 304,77 304,77 304,77 De vermelde bedragen betreffen enkel de reeds in rekening gebrachte energie op uw tussentijdse facturen. Diensten of andere kosten die via de tussentijdse facturen verrekend werden, worden niet in mindering gebracht op uw afrekening. Het bedrag van uw nieuwe tussentijdse factuur is gebaseerd op de waarden die wij ontvangen hebben van uw distributienetbeheerder of volgens de afspraken die u met ons maakte. Wenst u meer informatie over de berekeningswijze, surf dan naar Uw volgende tussentijdse facturen vanaf 09/2012 (incl. btw) 330,75 Uw nieuwe driemaandelijkse bedrag (vanaf 7 september 2012) Elektriciteit 68,66 Aardgas 262,09 330,75 (incl. btw) Pagina 4 van 8

5 DETAIL VERBRUIK > Opname en gemeten verbruik Elektriciteit Gemeten verbruik over 389 dagen Normaal: kwh Meternummer Meterstand Meterstand kwh elektriciteit Normaal P.CABN.114.Y.0.D v S p5/8 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) 1 Aardgas Gemeten verbruik over 389 dagen Totaal: m³ Meternummer Verbruik Meterstand Meterstand Omrekenfactor: 11,4889 kwh/m³ kwh aardgas m³ Elektriciteit verbruik op vorige facturen verbruik op deze factuur onvolledig jaar Het aardgasverbruik wordt omgerekend van m³ naar kwh. > Vergelijking met voorgaande jaren Onderstaande grafiek en tabel geven per kalenderjaar de evolutie weer van uw elektriciteits- en aardgasverbruik (uitgedrukt in kwh) ¹ ¹ Normaal kwh kwh kwh kwh Pagina 5 van 8

6 DETAIL VERBRUIK Aardgas verbruik op vorige facturen verbruik op deze factuur onvolledig jaar ¹ ¹ Verbruik kwh kwh kwh kwh > Oorsprong van de geleverde elektriciteit De goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. Electrabel helpt u tot 30 % energie te besparen en uw CO2-uitstoot te verlagen met handig energieadvies en praktische diensten. Surf voor meer info naar Elektriciteit wordt op verschillende manieren opgewekt. Oorsprong van de globale levering van uw leverancier: hernieuwbare energiebronnen (39,60%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (3,14%), fossiele brandstoffen (14,30%) (aardgas: 10,33%, andere: 3,97%), nucleair (41,51%), onbekend (1,45%). Oorsprong van de elektriciteit geleverd in het kader van Electrabel personeelstarief: kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (5,20%), fossiele brandstoffen (23,67%) (aardgas: 17,11%, andere: 6,56%), nucleair (68,72%), onbekend (2,41%). Meer informatie over radioactief afval en CO2-emissies van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen vindt u op: Pagina 6 van 8

7 UW CONTRACT PRIJSINFORMATIE BTW > Uw huidige contract Electrabel personeelstarief Uw contract is geldig voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand. De algemene voorwaarden kunt u raadplegen op > Prijsformules - ter informatie P.CABN.114.Y.0.D v S p7/8 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) tot Elektriciteit, Electrabel personeelstarief 0, x Ne + 0, x Nc EUR/kWh Verbruik piekuren tot Aardgas, Electrabel personeelstarief 0, x Igd + 0, x Gpi EUR/kWh Verbruik Voor meer informatie over de maandelijkse indexatieparameters, raadpleeg onze website Indien u niet over internet beschikt, kunt u deze info via de Energielijn opvragen. > Netwerkkosten en toeslagen 0, EUR/kWh Bijdrage op de energie elektriciteit 0, EUR/kWh Federale bijdrage elektriciteit * 0, EUR/kWh Bijdrage op de energie aardgas 0, EUR/kWh Federale bijdrage aardgas * 0, EUR/kWh Toeslag beschermde klanten aardgas * In onze berekeningen gebruiken we steeds de prijs die van toepassing is voor de betrokken periode. * Een overzicht van de evolutie van de tarieven vindt u op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): > Btw-informatie btw-regime btw-grondslag btw <1> Vrijstelling art. 28, 5 van het btw-wetboek 4,77-21% 301,39 63,27 Totaal 306,16 63,27 Pagina 7 van 8

8 BIJLAGE > Toepassing sociaal tarief Het KB van 28 juni 2009 regelt de automatische toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit houdt in dat Electrabel de gegevens van haar residentiële klanten aan de FOD Economie dient te bezorgen, die deze vergelijkt met de gegevens vervat in het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op basis van deze vergelijking laat de FOD Economie ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode. Deze regeling werd ingevoerd opdat de klanten hun attest niet langer aan hun energieleverancier moeten bezorgen. Het kan echter zijn dat uw gegevens niet kunnen vergeleken worden of dat deze (nog) niet beschikbaar zijn. Indien u dus merkt dat uw energie niet wordt gefactureerd aan het sociaal tarief, terwijl u wel recht hebt op de toepassing van het sociaal tarief, dan dient u ons alsnog uw attest te bezorgen. Wij passen uw facturen dan aan. Indien u niet wilt dat Electrabel uw gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan dient u ons daarvan te verwittigen via een gedateerde en ondertekende kennisgeving. In dat geval dient u ons ook uw attest dat u recht geeft op het sociaal tarief te bezorgen. > Extra informatie De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, nucleair passief, Kyotofonds, sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en premies verwarming (indien u voor groene energie gekozen heeft, zijn de componenten 'nucleair passief' en 'Kyotofonds' niet van toepassing). De toeslag beschermde klanten is een federale bijdrage aan het fonds dat bestemd is voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in een moeilijke situatie. De federale bijdrage aardgas bestaat uit volgende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, sociaal fonds (OCMW) en premies verwarming. De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in gebruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Pagina 8 van 8

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s Tariefkaart April 2015 (referentie 201504) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven en heffingen 12 Uw variabel tarief

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden.

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. ACHTERGRONDDOSSIER BIJ PETITIE "HET IS MIJN ENERGIE!?" Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. Een warme thuis,

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie