Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bidden voor Israël en de Arabische volken. Altijd bidden ONT-MOETEN. Bijbelstudie Lucas 18. Reveilweken 2011"

Transcriptie

1 januari Bidden voor Israël en de Arabische volken Altijd bidden Bijbelstudie Lucas 18 ONT-MOETEN Reveilweken 2011

2 n GEBED Bidden voor Israël en de Arabische volken Bidden voor Israël en de Arabische volken Veertig Bijbelse overdenkingen met gebedssuggesties PENNY VALENTINE Rod en Penny Valentine De Engelse Penny Valentine heeft een tweede boek geschreven over gebed voor het Midden-Oosten. Het boek Praying for Israel and the Arab Nations is door de NEM vertaald en uitgebracht in het Nederlands. Deze gebedsgids volgt op haar eerdere uitgave: Praying for the Peace of Jerusalem. Penny is opgegroeid in verschillende Zuid-Afrikaanse landen. Daarna heeft zij onder andere in Egypte gewoond. Van 1993 tot 2007 heeft ze met haar man Rod in Israël gewerkt. Toen zij na deze periode terugkeerde naar Engeland, heeft ze een eerste handleiding met betrekking tot gebed voor Israël geschreven. God legde het op mijn hart om dat boek te schrijven. Daarnaast leek het een logisch gevolg op mijn jarenlange verblijf in Israël en mijn werk voor de Christian Friends of Israel, vertelt Penny. Haar eerste boek heeft duizenden mensen geholpen om op een effectieve manier te bidden voor Israël. Na veel aansporing en studie richt zij zich met haar nieuwe boek niet alleen op Israël en de Palestijnen, maar ook op de omliggende Arabische landen. Volgens Penny is Israël weer teruggekeerd naar zijn thuisland en woont het tussen zijn Arabische broeders. Dit is een teken van Gods beloften. De Joden zijn niet alleen voor henzelf teruggekeerd naar hun thuisland, maar ook om een rol te spelen in de redding van de Arabieren, om gezamenlijk een zegen te zijn voor de rest van de wereld. Er zijn inmiddels talloze verhalen van Messiaanse Joden die aan Arabieren het evangelie brengen en van christen- Arabieren die het evangelie brengen aan Joden. Het is echt bemoedigend en een groot getuigenis als vijanden elkaar het evangelie brengen. Het is een houding waar christenen uit de volken wat van kunnen leren. Juist zij hebben moeite om de kloof te dichten tussen Joden en Arabieren. Dit is deels te verklaren uit onwetendheid en deels doordat ze zich sterk identificeren met een van de partijen. Penny herkent dat mechanisme uit haar tijd in - een door apartheid verscheurd - Zimbabwe. Als er tegenstellingen zijn, ga je jezelf identificeren met een partij. Bijna automatisch ga je de andere partij demoniseren. Zij wijst de lezer in haar boek dan ook op de noodzaak om te bidden voor verzoening. Het is bovendien belangrijk om te bidden voor de Arabische volken omdat ook zij voorkomen in Gods plannen en God ook aan hen speciale beloften heeft gedaan. Wil je dit boekje bestellen? Dit kan door een mailtje te sturen naar De kosten zijn 7,50 per boekje, excl. verzendkosten. 2 nemagazine nr. 4 januari 2011

3 n MINIREVEILWEEK 2011 De Geest wijst de weg Tijdens de MiniReveilweek lezen wij de Galatenbrief. Daar gaat het over de wet. Maar het begrip wet kan mensen op het verkeerde been zetten. Dat was in de tijd van Paulus het geval. Vandaag is het niet anders. Het Hebreeuwse woord voor wet, Tora, wil vooral richting aangeven. Als je leeft met de Tora struikel je niet. Het andere woord dat veelvuldig in de Galatenbrief wordt genoemd is Geest. Natuurlijk, want het gaat over het gebruik van Gods wet. De Geest wijst de weg luidt de titel van de MiniReveilweek, 1 t/m 5 juni 2011 (Hemelvaartsweekend). Meer info en voor aanmelding: zie onze website. n VERZOENING IN DE PRAKTIJK De gebedsopdracht van de NEM Ga op de bressen staan! Zo luidde de slogan eind jaren zestig, begin jaren zeventig bij de NEM. Peter Steffens was toen als staflid van de NEM belast met het ontwikkelen van deze gebedsbeweging. De hoop voor Jood en Arabier ligt verankerd in Gods beloften, zoals ondermeer verwoord in het prachtige Jesaja 19. Wij getuigen van die beloften. In ons gebed mogen wij op de bres staan voor Israël dat vervolgd en veroordeeld wordt. Ook mogen we op de bres staan voor de Arabische volken die lijden onder het conflict met Israël. Niet alleen NEM ers die zijn uitgezonden hebben de gebedsopdracht meegekregen; ook vele betrokkenen in Nederland en België bidden trouw en ( ) gunnen de Heer geen rust totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest. Willem Scheres uit Alphen a/d Rijn is één van die trouwe bidders die maandelijks met anderen samenkomt in een NEM regiogroep. Hij vertelt: Zonder gebed kan je werk tevergeefs zijn. Het is belangrijk om de aardse noden bekend te maken in de hemelse gewesten, zodat het zichtbare zichtbaar Willem Scheres wordt in de onzichtbare wereld en andersom. Het gebed is de motor om dingen voor elkaar te krijgen. Soms is het moeilijk om het effect van gebeden waar te nemen. Je bidt voor situaties die drieduizend kilometer verderop actueel zijn. Het effect zie je dan niet meteen. Toch mag dat geen reden zijn om niet te bidden. Over de regiogroep vertelt Willem: De gebedsbijeenkomst wordt gewoon bij mij thuis gehouden. Een bijeenkomst begint met een kopje koffie, even bijpraten en dan een korte studie die we maandelijks krijgen via de NEM. Daarna bidden we voor de algemene situatie in het Midden-Oosten en ook voor specifieke punten die we krijgen via een vertrouwelijke gebedsbrief van de NEM. Wil jij je aansluiten bij een regiogroep of een regiogroep starten in jouw omgeving? Neem dan contact op met Jan of Lieneke van der Voort. Tel , of mail naar Inhoud van dit nummer Huis van Gebed 4 Studie: Altijd bidden 7 Bitchuba Adonai. Een BaanBreekster verteld... 8 Gebedscultuur 9 Reveilweken 2011: ONT-MOETEN 10 Ga mee met de Gebeds- en Ontmoetingsreis 11 Serie Ontknoping Israël en de bezette gebieden 12 Column: Theo uit Israël 14 Vragenrubriek: met wortel en tak 14 Agenda 15 Steun de NEM 15 Colofon 15 Kids 16 3

4 n ALFRED MULLER IN JERUZALEM Huis van Gebed Het aantal christenen dat voorbede doet voor Israël en de Arabische wereld groeit. De voorbidders bevinden zich in Jeruzalem, elders in Israël, de Palestijnse gebieden, de Arabische landen en in tal van andere landen op de wereld. Ze hebben een optimistische toekomstverwachting voor een regio waar de radicale islam verder oprukt, het Israëlisch-Palestijns conflict onoplosbaar lijkt en waar de arsenalen met nucleaire wapens en raketten zich verder uitbreiden. Aanbidding) vertelt dat - nu de boodschap van Gods koninkrijk de uiteinden van de aarde heeft bereikt, met een explosieve groei van het aantal gelovigen in landen als Korea, China en Indonesië gelovigen hun blik weer richten op Jeruzalem en de Arabische wereld. Hij merkt ook dat er een groei bestaat in het aantal christenen dat Jeruzalem tijdelijk bezoekt om mee te doen aan de gebedswachten bij de in Jeruzalem gevestigde gebedsorganisaties. De voorbidders vragen de Heer een wending te geven in de regio waarvoor Hij grote beloften heeft gegeven. Ze brengen de Heer zijn plannen voor het Midden-Oosten in herinnering, zoals die staan beschreven in zijn woord en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ze bidden om wijsheid voor politici en vragen de Heer Zich te openbaren aan moslims. De voorbidders beleggen speciale gebedsbijeenkomsten en richten huizen van gebed op. Sommige huizen van gebed staan 7 dagen per week en 24 uur per dag (24/7) open voor de gebedsteams. Succat Hallel Rick Ridings van de in Jeruzalem gevestigde 24/7 gebedsorganisatie Succat Hallel (Tabernakel van Bidden voor de vrede van Jeruzalem in de Graftuin. Foto: Alfred Muller. Gebed in Egypte In de afgelopen twintig jaar is ook in Egypte de gebedsbeweging gegroeid. Veel evangelische gemeenten houden gebedsbijeenkomsten. Een van de grootste evangelische kerken in Cairo belegt wekelijks een gebedsavond voor Egypte, waar vooral jongeren op afkomen. Gebedsonderwerpen zijn Egypte zelf, verbetering van het onderwijs, de beëindiging van de armoede, het getuigenis van christenen en de eenheid tussen de evangelische en orthodoxe christenen. Na de aanslag op christenen tijdens het Koptische kerstfeest, baden christenen dat zij zouden reageren in een geest van liefde en vergeving. Duizenden christenen komen af op de grote landelijke gebedsconferentie die christenen jaarlijks in Alexandrië houden. Sinds enkele jaren is er ook een Huis van Gebed in Cairo, waar gelovigen zeven dagen per week twee keer de klok rond bidden. Bij Egyptische voorbidders is ook Jesaja 19 in het vizier gekomen. Ze brengen God de beloften voor Egypte in herinnering. In 2005 begonnen christenen ook te bidden voor Assyrië en de weg die zich daar tussenin bevindt. Gebed voor Israël zelf komt echter moeizaam op gang. Gelovigen zijn zich ervan bewust dat gebed verandering kan brengen in de nood van het land, zegt een bron. 4 nemagazine nr. 4 januari 2011

5 Ridings is betrokken bij de oprichting van een aantal gebedshuizen in het Midden-Oosten en Noord- Afrika. Hij zegt dat de betrokkenen van ieder gebedshuis dat hij kent voor Israël bidden. We kunnen aantonen dat hun lot is verbonden met Israël. Als ze Israël zegenen, zal ook hun natie gezegend worden. Hij gelooft dat de belangstelling voor Israël al toenam na de oprichting van de staat in Christenen sloegen de Bijbel opnieuw open bij profetieën over het Midden-Oosten. Bepaalde schriftgedeelten begonnen opeens hout te snijden. De belangstelling voor de politiek in het Midden-Oosten groeide. Christenen konden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten makkelijker volgen dankzij betere communicatiemethoden. In de voorbede speelt de aanbidding een centrale rol. Ridings zegt dat uit Kronieken 20 blijkt dat de zangers voor de ark uitliepen. Dat creëerde verwarring onder de vijanden. Aanbidding brengt vijanden in verwarring en leidt tot een toename van Gods aanwezigheid. Ze helpt de focus te richten op God. David prees God. Toen hij tegenover de vijand stond, kon hij zeggen: God is machtiger. Aanbidding creëert geloof. Ridings ziet dat God gebeden verhoort. In het bestaan van de staat Israël herkent hij een antwoord. Vijandelijke legers hebben dat land niet kunnen overrompelen. Hij ziet er een hoopvol teken in dat steeds meer Joodse en Arabische jongeren op gebedsbijeenkomsten afkomen. Gebed houdt ook de opkomst van de radicale islam in Turkije en Egypte tegen. In de voorbede voor het Midden- Oosten speelt Jesaja 19 een sleutelrol. Ridings: Deze tekst maakt duidelijk dat God een duidelijk doel en roeping heeft voor de volken in het Midden-Oosten. Het Assyrische rijk strekte zich destijds uit naar het grootste deel van het Midden-Oosten. Egypte besloeg ook Ethiopië en Soedan. Deze gebieden vormen nu het centrum van de islam. Eagle Wings Robert Stearns van Eagle Wings (Arendsvleugelen) neemt eveneens een gebedsrevival waar. God zegt: Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Gebed is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Ik geloof dat God de kerk terugbrengt naar haar oorspronkelijke opdracht. Door voorspraak te doen worden we partners van de Hogepriester. Eagle Wings organiseert elk jaar op de eerste zondag van oktober de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem. Het idee werd zeven jaar geleden geboren nadat een groep van circa 40 christelijke leiders bijeenkwam in het Israëlische consulaat te New York. Christenen wereldwijd voelden blijk- Robert Stearns op de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem. Foto: Yulia Mestechkin. 5

6 meeste mensen die er werken Amerikanen, Britten, Canadezen vaak uit kerken komen die de vervangingstheologie aanhangen. Christenen bidden tijdens de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem. Foto: Yulia Mestechkin. baar veel voor zo n dag. Sterns berekende dat miljoenen christenen in 172 landen deelnemen aan de Jeruzalem-gebedsdag. Dit jaar viel deze gebedsdag op 3 oktober. Op die datum kwamen enkele honderden christenen bijeen op de Haas Promenade in Jeruzalem voor een gebedsmanifestatie. Diverse leiders uit Jeruzalem baden voor de vrede van hun stad. Joodse leiders waren te gast. GodTV verzorgde live tv-uitzendingen via de satelliet en internet. Robert Stearns schrijft gelovigen niet voor wat ze moeten bidden. Als mensen beginnen te bidden, zal God hen leiden. We willen God niet vertellen wat Hij moet doen, maar we willen zijn hulp. Zeker als het om Israël, het Joodse volk en de Arabieren gaat. Het is een mysterie hoe de vrede in deze stad zal komen, hoe er verzoening zal plaatsvinden en hoe God de muren van verdeeldheid en haat zal gaan wegnemen. Stearns ziet een antwoord op gebed in het feit dat orthodoxe en seculiere Joden, evangelische christenen, rooms-katholieke christenen en Arabische christenen elkaar op de Jeruzalemgebedsdag ontmoeten. We leven in een tijd waarin er een dialoog bestaat tussen Joden en christenen. Ze zijn nooit dichter bij elkaar geweest. Dat is een antwoord op gebed. Arabische Wereldzending Jaap Bönker van de Arabische Wereldzending (AWZ) vertelt dat er na 11 september 2001 een diepgaande verandering in de Arabische landen heeft plaatsgevonden. Het aantal mensen dat Hem wil volgen, is enorm toegenomen. Jezus openbaart Zich aan moslims. Met name op het Arabisch Schiereiland komen veel mensen tot geloof. We kunnen rustig spreken over tienduizenden. Ik heb het over Saudi-Arabië en de Golfstaten. Ook over Mekka, het hart van de moslimwereld. Alleen in de rijke moslimstaten komen mensen moeilijk tot geloof. Op het Arabisch Schiereiland zijn gebedsteams van de AWZ en Pioneer International, die zich richten op een stad of regio. Er zijn gebedshuizen in Oman en Qatar. Behalve voor hun werk en dat Arabieren de levende God vinden, bidden ze ook voor de begeleiding van nieuwe gelovigen. Een van de manieren waarop de AWZ hen probeert te begeleiden is via skypeverbindingen. Bönker merkt ook dat in de Arabische wereld visie ontstaat voor de plaats van Israël als Gods volk. Exmoslims ontdekken dat de Bijbel veel over Israël spreekt en dat roept vragen op. Anderen ontvangen van Jezus zelf het inzicht dat er een plan bestaat met Israël. Voor hen is dat niets minder dan een schok. Maar hij voegt eraan toe dat dat niet bij iedereen voorkomt. Het probleem is dat de Bönker gelooft dat alleen de Heer zelf Jesaja 19 kan bewerken. Maar alleen al het feit dat er onder de Arabische voorgangers visie ontstaat voor Israël, komt niet door mensenhanden. Jaap Bönker en Mokhtar Essid van Cornerstone nodigen sinds 2003 Messiaans- Joodse en Arabische leiders uit om naar Nederland te komen voor conferenties. Thema s die aan de orde komen zijn de plaats van Israël en Ismaël en Jesaja 19. Voor veel leiders is dit een grote ontdekking, zegt Bönker. Ze geven elkaar eyeopeners en beginnen de situatie van de ander te begrijpen. Arabische en Palestijnse voorgangers beginnen te begrijpen dat Israël in een moeilijke fase zit. En andersom ontstaat er ook begrip. Biddende vrouw in de Oude Stad te Jeruzalem Hij verwacht dat meer mensen tot geloof zullen komen. De islam staat onder zware druk. Er zijn steeds meer moslims die kritiek hebben op de islam en op zoek gaan. Ze willen de waarheid horen. Jongeren richten zich op het buitenland, bekijken allerlei websites en krijgen andere denkbeelden. Ik zie in de komende tijd grote dingen gebeuren. 6 nemagazine nr. 4 januari 2011

7 n STUDIE DOOR GIJS LAMMERTS VAN BUEREN Altijd bidden Lucas 18:1-8 Eindtijd Wanneer komt het Koninkrijk van God? vragen de Farizeeën in Lucas 17:20. Jezus geeft diverse aanwijzingen en vertelt een gelijkenis. In Lucas 18:1 lezen wij: Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het Koninkrijk verwachten heeft dus met altijd bidden te maken. Gelijkenis De gelijkenis in vers 2-5 gaat over een weduwe die haar recht probeert te halen bij een rechter die onrechtvaardig is. Tja, als slachtoffer trek je dan wel aan het kortste eind. Maar deze weduwe niet. Zij besluit net zo lang te zeuren totdat ze haar gelijk krijgt. Het kan haar niet schelen wat hij over haar denkt. Doe mij recht, schreeuwt ze uit, totdat de rechter toegeeft om maar van haar af te zijn. Actief wachten loont Vervolgens vergelijkt Jezus onze positie met die van de weduwe. Wij wachten op het Koninkrijk van God. Maar is ons wachten ook een smachten, zoals bij de weduwe? Roepen wij dag en nacht: Kom met Uw Rijk? Ons lange wachten voelt soms aan alsof God onrechtvaardig is. Maar wij weten dat het tegendeel waar is. Hij is rechtvaardig en zal spoedig recht verschaffen. En dan eindigt Jezus de gelijkenis met de vraag: Als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Vanuit de evangelische beweging neigen wij dit geloof te zien als het geloof in Jezus als Redder en Heer. Maar uit het verband blijkt duidelijk dat het hier gaat over het geloof van de weduwe: het volhardend gebed dat niet opgeeft. Gun de HEER geen rust In Jesaja 62:7 staat een oproep die hier op aansluit. Waar zijn de mensen die altijd bidden, die de HEER geen rust laten totdat Hij zijn beloften voor Jeruzalem en deze wereld heeft vervuld? Opnieuw lijkt het dat wij God aan zijn woorden moeten helpen herinneren. Opnieuw weten wij dat het tegendeel waar is. WIJ vergeten snel, WIJ geven gauw op, WIJ zijn te druk met andere zaken en WIJ zijn onverschillig met de essentie van het leven: de komst van Gods Koninkrijk. Sir John Everett Millais. De onrechtvaardige rechter. bent van wat je hier allemaal met de Heer meemaakt, dan ben je de beklagenswaardigste mens die er is: 1Korintiërs 15: Verlang naar ingrijpen van God. Lees in de Bijbel wat Gods droom met deze wereld is. Dan ga je smachten naar zijn Rijk. Wat een geweldige profetieën heeft de Heer aan Israël en de volken gegeven. KOM HEER JEZUS, KOM! Suggestie voor verwerking Lees Efeziërs 6:18 en 1 Tessalonicenzen 5:17. Wat zou altijd bidden kunnen betekenen voor jouw leven en situatie? Laat je inspireren door het leven van Jezus en hoe Hij altijd bad tijdens zijn drukke leven op aarde. Hoe bid je altijd? 1. Wees solidair met de wereld in nood. Verstop je niet in je kleine veilige luxe leventje. Heer raak mijn hart aan, want door teveel aan informatie en alles wat wij moeten, wordt ons hart verhard. 2. Relativeer je christenleven op aarde. Als je te vol 7

8 n JANNEKE VAN VUUREN Bitchuba Adonai Een BaanBreekster vertelt In het begin was er elke ochtend weer die enorme drempel tussen het Baan- Brekershuis en het tehuis waar ik werkte. Zoals de weg naar de bushalte er uitziet, zo was het in mijn beleving precies hetzelfde om elke keer die stap naar het werk weer te wagen. Eerst de trappen (69 treden en bijna even zoveel graden) naar de weg, dan een klim naar het kruispunt. Als je daar eenmaal was, ging het wel weer. Totdat ik de bus uitstapte en voor mij de heuvel voor het tehuis opdoemde. Dat mijn leven niet leeft zonder gebed, niet ademt zonder het communiceren met God, merkte ik direct tijdens mijn BaanBrekersperiode in Jeruzalem. Maar dat de ander eigenlijk niet kan leven en ademen zonder mijn gebed, is iets wat later tot me doordrong. Met de Bedoeïenenjongen van mijn groep zong ik vaak een liedje dat we tijdens het voorbereidingsweekend in Voorthuizen hebben geleerd, 'Bitchuba Adonai' (vertrouw op de Heer). Als hij weer een keer zijn familie miste en huilde, zongen we het samen. Tijdens mijn laatste dag in het tehuis heeft die jongen mij iets heel belangrijks geleerd. Tijdens een activiteit roept hij me. Ik zie z'n lip trillen en zijn grote ogen staan vol tranen. 'Janneke, ik mis mijn papa, fluistert hij. Als hij begint te snikken leg ik mijn arm op zijn schouders en zing 'Bitchuba Adonai' terwijl ik zachtjes bid om de Trooster. Meer kan ik niet doen. Ik weet niet wanneer en of zijn vader hem zal opzoeken. Als het liedje afgelopen is en de tranen langzaam zijn opgedroogd, zegt hij: Ik zal jou ook missen. Ik zal s nachts huilen en niemand zal mij horen. Ik ga dichter bij hem zitten en geef hem een knuffel. Zacht herinner ik hem eraan dat hij mag vertrouwen op God, ook als hij 's nachts huilt en eenzaam is. Ook als hij zijn vader mist. Maar Janneke, ik ben bang dat ik vergeet te vertrouwen op God omdat niemand mij er meer over vertelt. Nu was ik degene die mijn tranen niet meer kon tegenhouden. Dat de BaanBrekersperiode wel eens meer met je kan doen dan je aanvankelijk had verwacht, wist ik. Maar dat het dit grote risico zou hebben, namelijk dat je ontdekt dat je misschien wel onmisbaar Willem en Henk tijdens de Reveilweek 8 nemagazine nr. 4 januari 2011

9 Doe ook mee met het BaanBrekersprogramma in Jeruzalem! Durf jij net als Janneke drempels te nemen? Denk eens na over ons BaanBrekersprogramma: 2 of 3 maanden als vrijwilliger naar het Midden- Oosten. Zien, horen, ruiken en proeven hoe het leven onder Joden en Arabieren is. Je maakt deel uit van een kleine groep BaanBrekers die in hetzelfde huis wonen. Vijf dagen per week doe je praktisch werk als vrijwilliger. Het werk varieert van helpen in een gaarkeuken, opknappen van huizen in een achterstandswijk, tot helpen in de zorg voor gehandicapten. Eén dag per week is er een leuke excursie met (Bijbel)studie, bijvoorbeeld een trip door de woestijn. Wie durft te dienen en een flexibele instelling heeft, is van harte welkom! Kijk op onze site voor meer informatie en data. Het BaanBrekers Project: dè kans om God, zijn plannen, zijn volk en jezelf beter te leren kennen! bent geworden... dat wist ik niet. Dankbaar bedenk ik dat er op die plek mensen zijn die hem aan de hemelse Vader herinneren. Maar het bepaalde mij er ook bij dat er gebed nodig is voor meer werkers in het Midden-Oosten. Wie vertelt hen om op God te vertrouwen?... Ik nam de drempels voor lief. Wie volgt? Woestijnvader Sabas richtte in 483 n.chr. in de Judese woestijn ten oosten van Bethlehem een lavra (een groep cellen) op bij Mar Saba. Het klooster staat er nu nog. n ALFRED MULLER Gebedscultuur Een van de pioniers van de hedendaagse gebedsbeweging was Mike Bickle van het Internationale Huis van Gebed in Kansas City. Hij begon in het midden van de jaren tachtig met een gebedswacht van 12 uur per dag. Vanaf 1999 werd er de hele dag, de hele week en het hele jaar door gebeden. Bij deze 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen per week) gebedswacht verenigden de deelnemers aanbidding met voorbede. Ook stelde hij een 24/7 wacht in van werken van rechtvaardigheid. Bickle vertelde in Charisma Magazine dat zijn huis een cultuur van gebed heeft opgericht: 1500 mensen die meer dan twintig uur per week toewijden aan gebed. Sinds Kansas zijn er in vele landen gebedshuizen ontstaan. Vaak werd er 24/7 gebeden. Ook in Jeruzalem zijn de laatste jaren verschillende gebedswachten actief. Gelovigen kunnen zich opgeven om een uur of langer te bidden. Sommige toeristen komen speciaal naar Jeruzalem om een paar weken of maanden deel te kunnen nemen aan de gebedsbijeenkomsten. Het 24/7 gebed is allesbehalve een nieuwerwets verschijnsel. In 1727 bijvoorbeeld richtte Graaf Nicolas von Zinzendorf ( ) op zijn landgoed Berthelsdorf Herrnhut op, voor vluchtelingen uit Moravië. Bij de Hernhutters zou het gebed meer dan honderd jaar een zeer belangrijke rol spelen. De resultaten bleven niet uit. De Moravische christenen zonden honderden zendelingen de wereld in. Ook in de middeleeuwen waren er mannen en vrouwen die hun leven toewijdden aan gebed. In het Byzantijnse rijk ( ) zochten woestijnvaders de stilte om God te zoeken en te aanbidden. Ze vestigden zich in afgelegen gebieden van Egypte, Syrië en Palestina. In de Judese woestijn en elders bevinden zich kloosters die door hen zijn gesticht, zoals het Mar Sabas klooster. De monniken baden 12 tot 20 uur per dag. De rijkdommen van de wereld hielden ze voor gezien. Hun verlangen ging uit naar de rijkdom die niet verloren gaat. 9

10 n ELIA ZWEVERINK REVEILWEKEN 2011 EEN GELOOFS- OPBOUWENDE CONFERENTIE VOOR JONG EN OUD Week 1: Delden, De Kroeze Danne, juli Week 2: Voorthuizen, NEM-centrum, 30 juli 6 augustus Week 3: Voorthuizen, NEM-centrum, 6 13 augustus MEER INFO OVER DEZE CONFERENTIES VOOR ALLE LEEFTIJDEN: NEAR EAST MINISTRY T: E: W: REVEILWEKEN 2011 Ontmoeten Leren, nadenken en toepassen aan de hand van de sjabbat De maatschappij drijft ons voort, mensen hebben te weinig tijd, zijn gehaast en moeten veel. Het thema van de Reveilweken 2011 is dan ook ONT-MOETEN. Relevanter kan een thema niet zijn. Dit jaar wil de NEM zich verdiepen in het sjabbatsgebod. Het thema ONT-MOETEN kun je van vele kanten bekijken. Er zitten allerlei aspecten aan, licht Oscar Lohuis toe. Samen met de staf van de NEM is hij er vol tegenaan gegaan om het thema inhoud te geven. Hij zal ook een aantal studies geven in de Reveilweken. In de eerste plaats valt op dat God door middel van de sjabbat een regelmatig ritme aanbrengt in de week. In de tweede plaats geeft de sjabbat de verhouding aan tussen werken en rusten. Daaruit kunnen we leren dat we werken om te leven en dat we niet leven om te werken. Dat zijn zeer relevante lessen in een maatschappij die ons voortdrijft om steeds meer te werken. Het gebod van de sjabbat zet deze verhouding weer in het juiste perspectief, zegt Oscar. De sjabbat zegt niet alleen iets over de verhouding tussen rust en arbeid. Oscar ziet ook nogal wat raakvlakken met de moderne maatschappij. De sjabbat staat voor het opkomen voor sociale gerechtigheid. Deze instelling leert ons iets over het omgaan met werknemers, met geld (en dus de economie) en zelfs met dieren. In het woord ont-moeten zit ook het aspect van elkaar ontmoeten. Voor Joden is de sjabbat bij uit- Wat is een Reveilweek Een Reveilweek is een geloofsopbouwende conferentie voor jong en oud voor christenen uit Nederland en België. De week start op zaterdagmiddag en duurt tot zaterdagochtend van de week daarop. Er zijn per zomer drie Reveilweken met hetzelfde programma. Hoewel de Reveilweek een grote groep mensen trekt, gaan de deelnemers niet verloren in de grote massa. Alle deelnemers worden in kleine (leeftijds)groepen ingedeeld, waarin ze napraten over de studies en de stof verwerken. Heb je interesse om deel te nemen aan de Reveilweek of wil je meer informatie? Surf naar 10 nemagazine nr. 4 januari 2011

11 n SPECIAAL VOOR NEM-ACHTERBAN Ga mee met de Gebedsen Ontmoetingsreis Data Reveilweken 2011 Week 1: Delden, de Kroeze Danne juli Week 2: Voorthuizen, NEMcentrum 30 juli 6 augustus Week 3: Voorthuizen, NEMcentrum 6 13 augustus Download het aanmeldingsformulier op of vraag het aan op kantoor. stek een familiedag. Joden kijken er echt naar uit. Het is het hoogtepunt van de week. Het is de dag bij uitstek om familie en vrienden te ontmoeten en de gemeenschap met elkaar te beleven. Christenen kunnen daar een voorbeeld aan nemen, vindt Oscar. Hoeveel christenen zien nog verheugd uit naar de zondag? Christenen lijken de zondag anders te beleven, dan Joden de sjabbat. Dat komt misschien ook wel omdat veel christenen op zondag ervaren dat er van alles moet in de kerk. In het ont-moeten zit ook het aspect van even niets moeten. Het is belangrijk dat we weer leren te genieten van de rust en van Gods schepping. Ben je betrokken bij het werk van de NEM? Wil je graag onze werkers in het Midden-Oosten bemoedigen en zegenen? Verlang je ernaar te zien wat God doet in het Midden-Oosten en in welke projecten NEM ers betrokken zijn? Ga dan mee met de Gebeds- en Ontmoetingsreis van maandag 28 maart t/m 11 april 2011! De laatste Gebeds- en Ontmoetingsreis vond plaats in Robert en Maja Berns doen hun verhaal. Robert: Het was een voorrecht om over de schouders van NEM ers mee te kijken naar het werk van Gods handen in deze landen. Wij hebben onder andere werkplaatsen voor gehandicapten, leerplekken voor doven, gebedshuizen voor armen, huiskamers voor verstoten kinderen en rustplaatsen voor bejaarden opgezocht. We gingen om de werkers daar te bemoedigen en werden zelf bemoedigd door te zien en te ervaren dat er meer ruimte ontstaat voor het evangelie onder christenen, moslims en joden. Wil je meer weten over de Gebeds- en Ontmoetingsreis? Stuur dan een naar Zijn vrouw Maja vertelt: Egypte was voor mij een onbekend en onbemind land. Dit veranderde nadat de NEM ers hun zegeningen en noden deelden en door de bezoeken aan projecten en plaatselijke bewoners. Ik was zeer onder de indruk van Gods werk in dit land, wat toch vaak onder moeilijke omstandigheden wordt verricht. Dit is een reden om voortaan mee te strijden in gebed voor dit land, de mensen en de werkers. Maja s belangrijkste motivatie om deel te nemen aan deze reis, was om haar betrokkenheid te vergroten. Ik kan wel zeggen dat dat volledig geslaagd is. Ik heb fantastische werkers ontmoet die ieder op hun plekje, door God bereid, hun taak vervullen. Als ik nu de nieuws- en gebedsbrief ontvang, kan ik bij de namen gezichten zien. 11

12 n STUDIESERIE ONTKNOPING DOOR WIM HOOGENDIJK Israël en de bezette gebieden Hoe nu verder? De vorige keer hebben we gezien hoe de twee voormalige aartsvijanden, Israël en Egypte, eind jaren zeventig vrede hebben gesloten. Door dit vredesakkoord gaf Israël de in1967 veroverde Sinaï terug aan Egypte. In dit artikel willen we stilstaan bij de andere gebieden die Israël in 1967 veroverde: de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. In 1967 was de grote vraag: wat moeten we doen met deze gebieden? Het niet opgeven van de gebieden was belangrijk uit strategische overwegingen. Daarnaast vormt de Westelijke Jordaanoever het Bijbelse Judea en Samaria; in Bijbelse tijden een onderdeel van Israël. De socialistische Israëlische premier Levi Eshkoll wilde in eerste instantie bij voorkeur alles teruggeven in ruil voor een volledige vrede met de diverse Arabische landen: Syrië, Jordanië en Egypte. Zijn reactie op de veroveringen was: De bruidsschat is prachtig, maar de bruid is zo lelijk. Met deze uitspraak legde hij de vinger op de zere plek. In Gaza en op de Westelijke Jordaanoever woonden honderdduizenden Palestijnen. Als je de bruidsschat zou willen behouden of mogelijk zelfs annexeren (zoals sommige rechtse partijen in Israël wensten), wat moest er dan met deze Palestijnen gebeuren? Als democratie zou Israël hen moeten opnemen als Israëlische staatsburgers. Dit zou de demografische ontwikkeling op termijn dramatisch beïnvloeden. Uitgaande van de toenmalige geboortecijfers van de beide bevolkingsgroepen zou de meerderheid van de Israëlische bevolking binnen twintig jaar van Arabische komaf zijn. Deze demografische ontwikkeling staat bekend als de demografische tijdbom. Annexatie was dus geen optie. Acht Arabische landen reageerden op het vredesvoorstel van Israël. Ze kwamen hiervoor van 29 augustus tot 1 september 1967 bij elkaar in de Soedanese stad Khartoum. De conclusie van de Arabische landen was eensluidend: geen vrede met Israël; geen erkenning van Israël; en geen onderhandelingen met Israël. Met deze drie nee s gooiden de Arabische staten de deur dicht voor elke vorm van vredesonderhandelingen met Israël. Hierdoor werd de linkse optie, alles teruggeven in ruil voor vrede, steeds minder populair. De Israëlische minister van Defensie, Moshe Dayan, geloofde als idealist in een vreedzaam samenleven van Joden en Arabieren. Hij zag de veroverde gebieden als belangrijke Joodshistorische gebieden. Hij wilde een open contact tussen de bevolkingsgroepen. De bezette gebieden waren in zijn ogen zowel een belangrijk afzetgebied voor Israëlische producten als een belangrijk arbeidsgebied. Als de Arabieren weigeren vrede te sluiten, kunnen wij niet blijven stilstaan, zei hij. Dayan wilde met de veroverde gebieden uiteindelijk een economische eenheid creëren. De grenzen zouden vanzelf vervagen. Er kwam veel kritiek op zijn plannen. Hem werd verweten dat zijn visie een vorm van kruipende annexatie was. Wel de voordelen van annexatie, zonder de nadelen in de vorm van stemrecht aan de Palestijnen. De ernstigste waarschuwing kwam van oud-premier David Ben Goerion. In een interview verklaarde hij dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit alle bezette gebieden, met uitzondering van Jeruzalem en de Golanhoogte. Zou Israël dat niet doen, aldus Ben Goerion, dan zouden deze gebieden een zware last voor Israël worden en een voortdurende provocatie voor de Arabische landen. Een politiek van nederzettingen Langzaam maar zeker kwamen de eerste nederzettingen. Tot 1977 werden de meeste nederzettingen gebouwd in de buurt van de Groene Lijn (de grens van voor 1967), rondom Jeruzalem en in de Jordaanvallei. Deze nederzettingen hadden veelal te maken met de veiligheid van Israël. Vanaf 1977 veranderde de zaak. In dit jaar kwam er voor het eerst in de geschiedenis van Israël een rechtse regering aan de macht onder leiding van premier Menachim Begin. Begin leunde op het gedachtegoed van de zogenaamde Gush Emunim, het blok der getrouwen. Deze beweging van religieuze nationalisten meende dat met de verovering van Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, de verlossing aanstaande zou zijn. Het tijdstip van de verlossing wordt echter ernstig vertraagd wanneer er weer stukken bevrijd gebied worden teruggeven aan de Palestijnen. Deze goddelijke drijfveer rechtvaardigt voor de Gus Emunim de bezetting van het land tegen bijna elke prijs. Iemand die hierin nog een stap verderging, was Meïr Kahane. Hij was de leider van de rechtse Kach beweging. Voor Kahane was Israël het land dat God aan de Joden had gegeven. En zoals het volk onder Jozua het land Kanaän moest innemen, zo geldt dat ook voor de 12 nemagazine nr. 4 januari 2011

13 Israël 1967 Grens Oost Jeruzalem en Westelijke Jordaanoever huidige situatie, aldus Kahane. Er is dus geen enkele ruimte voor een compromis. Op grond van teksten zoals Numeri 33:52 en 55 stond hij voor een politiek van het verdrijven van de Palestijnen uit de bezette gebieden. Hierbij maakte hij zich geen zorgen over de publieke opinie in het buitenland: In plaats van ons zorgen te maken over wat de reactie van de heidenen zal zijn wanneer wij dit doen, zouden we moeten beven bij de gedachte aan de wraak van God wanneer we het niet doen. Rampen zullen over ons komen als we de Arabieren niet uitwijzen. Op het moment dat Begin aan de macht kwam, woonden er al Joden in de bezette gebieden. Begin begint met het creëren van zoveel mogelijk nederzettingen, zodat het gebied niet meer kan worden teruggeven. Zijn Likoedpartij lanceerde het plan: de voor verjoodsing van de Westelijke Jordaanoever. Men lokte het niet-ideologische deel van de bevolking door o.a. goedkope huizen, minder belasting, het eerste jaar gratis telefoon en vervoer van de kinderen naar scholen binnen de groene lijn. Het doel was: In vijf jaar tijd nieuwe Joodse inwoners. Yitchak Shamir ( ) In 1983 volgde Shamir Begin op als premier. Ook Shamir was van de rechtse Likoedpartij. Tot aan 1992 regeerden ze samen met de socialistische Arbeiderspartij. De zaak met betrekking tot het vredesproces was geblokkeerd. De consensus tussen de Likoed en de Arbeiderspartij was: geen vredesonderhandelingen en geen of slechts weinig nieuwe nederzettingen. Bestaande nederzettingen werden wel uitgebreid. Ondertussen veranderde de strategie van de PLO. De terroristische lijn van aanslagen wordt steeds meer losgelaten. De PLO wordt steeds politieker. In 1988 werd door de Palestijnse leider Yasser Arafat voor het eerst formeel een tweestatenoplossing aanvaard. Dit hield een indirecte erkenning in van het bestaan van de staat Israël. De PLO wilde gaan onderhandelen. Shamir was een fel tegenstander van het principe land voor vrede. Israël is al zo klein, nog kleiner is niet mogelijk in verband met de groeiende bevolking en militair strategische redenen, aldus Shamir. Geen land voor vrede, maar vrede voor vrede, is het motto. Op 23 juni 1992 vond er in Israël een belangrijke politieke verschuiving plaats. Voor het eerst sinds 1977 kwam er weer een linkse regering aan de macht, met als premier Yitzhak Rabin. Hij stond voor een politiek van land voor vrede. Vrede met de Palestijnen en de Arabische landen leek nu voor handen In een volgend artikel hierover meer. Meer lezen? Op onze website kunt u nog 17 andere studies uit deze serie Ontknoping downloaden. Kijk in het menu onder Onderwijs => Bijbelstudies. 13 Moshe Dayan 1967

14 n VRAGENRUBRIEK Met wortel en tak Vragenrubriek voor jongeren over Israël, de Arabische wereld en de kerk Anna n COLUMN: THEO UIT ISRAËL Knieënwerk Anna woont in een vergeten stadje in de Negev-woestijn. Als we vlak bij haar huis komen, zien we haar al buiten zitten. Geweldig dat jullie mij komen opzoeken, is het eerste wat ze tegen ons zegt. Deze vrouw heeft veel meegemaakt. Tijdens een massa-executie in de oorlog kreeg ze van haar moeder een duwtje tegen de schouder. Nog voordat de kogel haar kon raken viel zij in het massagraf. Ze kroop tussen de lijken door het massagraf uit. Het bleek dat zij de enige overlevende van haar dorp is. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt blijft ze steeds maar weer God zegenen: omdat Hij haar heeft gespaard en een thuis en kinderen heeft gegeven. Ook wij worden door haar gezegend. Misschien lijkt het niet zo moeilijk om te zegenen. Maar de oorsprong van het woord zegenen in het Ivriet vertelt ons meer. Het tegenovergestelde van zegenen is lelijk spreken over of zelfs vervloeken. Deze woorden komen van licht, luchtig, gemakkelijk. Het kost niet veel moeite om iets onaardigs te zeggen over anderen. Zegenen betekent ten diepste: je knieën voor iemand buigen en iemand eer geven. Zegenen is dus knieënwerk. Echt zegenen blijkt zwaar werk te zijn, dat hebben wij van Anna mogen leren. Bidden joden anders dan christenen? Ja. Joden bidden in de eerste plaats omdat God het van hen vraagt. Bidden is God dienen met je hart. Voor veel christenen is bidden veelal iets wat ze doen omdat ze er zelf naar verlangen. Bij joden neemt het bidden vanuit een gebedenboek een heel belangrijke plek in. Vanuit de joodse traditie zijn er allerlei gebeden opgeschreven die speciaal gebruikt worden voor de dagelijkse momenten van gebed en voor vaste tijden door het jaar heen. Een groot deel van die gebeden is gebaseerd op teksten uit de Psalmen. Wat opvalt in deze gebeden is dat het prijzen van God om wie Hij is en om wat Hij heeft gedaan, een heel belangrijke plaats inneemt. Eigen gevoelens en verlangens staan niet centraal. Samen bidden is ook belangrijk. Wanneer de joden in de synagoge met elkaar de gebeden uitspreken, maar ook wanneer zij thuis de gebeden alleen uitspreken, gebeurt dat bijna altijd in de wij-vorm. Wanneer zij bidden denken ze niet alleen aan God de Vader, maar ook aan alle andere mensen die bij zijn volk horen. Heb jij ook vragen over Israël, de Arabische wereld en de kerk? Stuur je vraag naar Wie weet staat jouw vraag wel in het volgende magazine! Verder verdiepen? De rubriek Met wortel en tak vind je terug op onze site. Hier staan nog meer artikelen, links, verwijzingen naar boeken, enz. (Menu: Onderwijs => Met wortel en tak) Wat voor gebeden bidden joden bij de Klaagmuur? Joden bij de Klaagmuur bidden uit de gebedenboeken alsook allerlei persoonlijke gebeden. Vaste gebeden worden uitgesproken op de tijden waarop vroeger de dagelijkse offers in de tempel werden gebracht. Verder worden er veel Psalmen gebeden. Deze muur van het vroegere tempelcomplex is voor velen een heilige plaats. Gods aanwezigheid zou hier reëler zijn. Brie es met gebeden zijn door de jaren heen tussen de grote stenen van de muur gestopt. Eén keer per jaar, op de dag Tisha B'Av wordt speciaal stilgestaan bij het drama van de verwoesting van de eerste en tweede tempel. Naast het vasten en het lezen van Klaagliederen wordt er dan ook gebeden voor het herstel van de tempel en de tempeldienst. Hoe kan ik bidden voor christelijke jongeren in het Midden-Oosten? Bid dat zij de moed hebben om in het Midden-Oosten te blijven, ook al lijkt het leven in Europa en Amerika veel aantrekkelijker. Bid voor de jongeren die dienen in het Israëlische leger. Bid dat de Heer hen beschermt tegen geweld, maar ook tegen de verleiding om Arabieren te minachten of te haten. Bid voor jongeren in Palestijnse gebieden die hopeloos worden van de moeite bij het verkrijgen van een goede opleiding en het vinden van geschikt werk. Bid voor de initiatieven waar Joodse en Arabische jongeren bij elkaar worden gebracht om elkaar te leren kennen, te vergeven en zich met elkaar te verzoenen. 14 nemagazine nr. 4 januari 2011

15 Agenda winter/voorjaar 2011 JANUARI 7 Nieuwjaarsreceptie met Sjabbat Israël Gebed FEBRUARI 4 Sjabbat Israël Gebed MAART 4 Sjabbat Israël Gebed 5 Israël Ontmoetingsdag van het Israël Platform, NEM Centrum 28 Start Gebeds- en Ontmoetingsreis APRIL 1 Sjabbat Israël Gebed 11 Terugkomst Gebeds- en Ontmoetingsreis 14 Open Avond 21 Pesachviering Voor meer informatie over onze activiteiten zie: onder activiteiten. Donderdag 21 april: Pesachviering op de NEM Hartelijk welkom op de feestelijke Pesachviering op witte donderdagavond 21 april! Vanaf uur bent u van harte welkom in de Menorahzaal van de NEM. Om uur begint het programma: uitleg in woord en beeld van het joodse Pesach en de relatie met ons avondmaal, en dat allemaal rondom een feestelijke maaltijd waar iedereen aan bijdraagt. Opgave per telefoon ( ) of per mail, is belangrijk. Er is geen toegangsprijs, wel een collecte ter dekking van de onkosten en... neem iets te eten mee: denk aan een salade, fruit, hartige taart enz. Voor opwarmmogelijkheden van mee te nemen gerechten kan je contact opnemen met ons kantoor en vragen naar Jan of Lieneke van der Voort. Steun de Zo kunt ook u het werk van stichting Near East Ministry steunen en meewerken aan verzoening: Bid mee Bid voor het werk van de NEM in Nederland en het Midden-Oosten en voor de Vrede van Jeruzalem. Vraag de maandelijkse NEM gebedsbrief aan. Geef een gift Met algemene giften sponsoren wij onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten over Israël en het Midden- Oosten in Nederland, België en Groot Brittannië. Giften bestemd voor ons J19-Fonds (komt van Jesaja 19) gebruiken wij voor de financiering van ons werk in het Midden-Oosten. Nodig ons uit Stafleden van de NEM komen graag in een jongerengroep of op een studieavond een lezing of presentatie geven. Of nodig ons uit voor een spreekbeurt op zondag voor een preek over kerk en Israël of over zending. Laat je uitzenden Voor drie maanden als BaanBreker, of langverband: twee jaar in Israël of minimaal vier jaar in een omliggend Arabisch land. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in de zorg, praktisch werk of onderwijs. Word lid van een NEM - Regiogroep Op meer dan twintig plaatsen in Nederland zijn NEMregiogroepen die maandelijks bij elkaar komen voor zang, Bijbelstudie en gebed voor het Midden-Oosten en voor werkers die zijn uitgezonden. Meer weten? Kijk op onze website of bel naar kantoor. Wij staan u graag te woord! n COLOFON NEMAGAZINE NR. 4 JANUARI 2011 NEMagazine is een uitgave van stichting Near East Ministry en verschijnt 4x per jaar. Redactie: Heidi van den Brandt, Elia Zweverink, Alfred Muller, Gijs Lammerts van Bueren. Eindredactie: Jedidja Fijnenberg. Stuur uw reactie naar: Vormgeving: Anton Sinke Drukwerk: De Hoop Grafisch Centrum, Dordrecht De NEM is een interkerkelijke stichting opgericht in 1963 met als doel dienstbaar te zijn aan Jood en Arabier door de verzoening in Jezus Messias en onderwijs te geven over de unieke positie van Israël onder de volken. De NEM is lid van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendings Alliantie. De NEM is volledig afhankelijk van giften en onkostenvergoedingen en heeft de ANBI-status. NEM Nederland Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk (weg Voorthuizen-Putten, N303) Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen T: F: E: W: Facebook groepen: Reveilweken, Near East Ministry Bank ABN-AMRO: NEM België, contactadres Fam. M. Wittocx, Koning Albertstraat 158, B-2800 Mechelen T/F: , E: KBC bank Mechelen, rekeningnr NEM UK, contact address Ruth Youngman, 3 Stonegate Green, Leeds LS7 2TQ T: , E: Foto voorzijde: Alfred Muller ISSN:

16 n WIST JE DAT... iedere man die bij de muur wil bidden een keppeltje moet dragen. Dat is een rond kapje wat je op je hoofd draagt. Sommige joden dragen het alleen bij het bidden en in de synagoge, anderen dragen het de hele dag. Het keppeltje wordt gedragen uit eerbied voor God. PRIJSVRAAG De Klaagmuur in Jeruzalem is voor het Joodse volk een heel belangrijke plek om te bidden. Die muur is het laatste stukje van de tempel die daar heeft gestaan. Het is de plek waar ze zich het dichtst bij God voelen. Als wij bidden, proberen we ook om zo dicht mogelijk bij God te zijn. We willen dat God naar ons luistert en antwoord geeft op onze vragen. Dat lukt niet altijd. Dat komt omdat we het moeilijk vinden om stil te worden en goed te luisteren, of om niet aan andere dingen te denken. Gelukkig begrijpt God dit wel. Hij is blij met élk gebed, zelfs al kun je de goede woorden niet vinden. God wil juist naar gebeden van kinderen luisteren, omdat deze gebeden eerlijk en vol verlangen zijn. Bid eens voor je vrienden. Of juist voor kinderen die niet zo aardig zijn! Je zult zien dat God gebeden verhoort. Ik ken een jongen die bad voor genezing van een vriendje uit zijn klas die astma had. Deze vriend kon niet veel op school zijn door deze ziekte. God verhoorde het gebed en nu kan hij weer gewoon naar school. Goed hè? Jezus bad ook veel tot God omdat Hij de wil van zijn Vader wilde doen. Jij mag het voorbeeld van Jezus volgen om zo te ontdekken wat God tegen jou wil zeggen. DOEN!! TIP: Schrijf in een schrift waarvoor je hebt gebeden en wanneer. Dan kun je later zien welke gebeden er uitgekomen zijn. Spannend! Kijk op het YouTube kanaal van de NEM: Ministry Hier staat een leuke link op naar een liedje van Herman Boon: ik bid. Voor een webcam bij de Klaagmuur in Jeruzalem, kijk op: n WIST JE DAT... de Klaagmuur vol zit met kleine brie es die door de bezoekers in de gleuven tussen de stenen gestopt zijn. Hier staan hun gebeden op geschreven. Streep de onderstaande woorden weg in de puzzel. Als je de overgebleven letters naast elkaar zet, komt er een zin uit. Ben je jonger dan 13 jaar? Stuur dan deze zin in een mailtje naar: Wie weet win jij wel een leuke prijs! Het volmaakte gebed: math. 6:9-13 D I E H K J I L R E E H G D T N D O O R B L M G D O D N K G H E V J A N I K W A A D I E J I C D E T I J H E G L A K N M I L A L R T D Z I E Z E E N A A R I R U G T E D L O M O M O V W K E K H E E O I O R Z E G O O D N H T C E H J N N R O J L E K K I E E S F K D I E H G I W U E E N G D W S P J V E V S W G N E F O B E A S C H U L D E N A R E N K G I N R O E D D N Z G O E D L E G H T T E L D E Z E F R L D L E M C W R O D R W O R D E E I R A M S I B N T A E J R Z E J V A A G E L O N Z E V V D T K H R T G A G H AARDE ALZO AMEN BROOD DAGELIJKS DEZE DIE EEUWIGHEID GEEF GEHEILIGD GELIJK GESCHIEDE HEDEN HEERLIJKHEID HEMEL HEMELEN HET KOME KONINKRIJK KRACHT KWAAD LIJDT MAAR NAAM NIET ONS ONZE OOK SCHULDEN SCHULDENAREN TOT VADER VAN VERGEEF VERGEVEN VERLOS VERZOEKING WANT WIJ WIL WORDE ZIJD 16 nemagazine nr. 4 januari 2011

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Als knechten die hun Heer verwachten

Als knechten die hun Heer verwachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Inleiding tot de vernieuwde uitgave In dit boekje worden de gevaren

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus 54 06 19 maart 2010 Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28 Godsdienstig was het niet correct Christen in-spanning Programma NGK Themadag 2010 Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Jaarthema: Verbonden met Israël: de staat Israël / Katern InZicht: Over oorlog en geweld / Joods Historisch Museum

Jaarthema: Verbonden met Israël: de staat Israël / Katern InZicht: Over oorlog en geweld / Joods Historisch Museum Achtste jaargang / nummer 4 / juni 2007 Jaarthema: Verbonden met Israël: de staat Israël / Katern InZicht: Over oorlog en geweld / Joods Historisch Museum Inhoud Colofon 3 Interview Henk Janssen 4 interview

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken Jaargang 1 Mei 2007 vieren Vrede.Vieren is een werkkrant voor de Vredesweek en is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi Vechten voor Vrede Veertig

Nadere informatie

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015 Good News LENTE 2015 HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP Shalom Ik hoop dat deze update u en uw gezin in goede gezondheid mag aantreffen.

Nadere informatie

Financieel Rentmeesterschap

Financieel Rentmeesterschap Inleiding: Voorspoed begint bij het begrijpen van onze rol; wij zijn Gods rentmeesters. Onze levens, talenten, mogelijkheden en het wonen in een land met ongekende mogelijkheden zijn allemaal door God

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA CONTACT JAARGANG 64 DEC 2014 NR 4 Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA 02 Redactioneel De hemel 03 Meditatie Hemelse modder 04 Overdenking Hemelse bescherming 06 Gezondheid Hemelse sfeer 08 Boek

Nadere informatie

Jaargang 2 2013 NR:5. Wie is de Reisleider

Jaargang 2 2013 NR:5. Wie is de Reisleider Jaargang 2 2013 NR:5 Wie is de Reisleider pag.17 pag.09 pag.10 schilders, behangers en afwerkers D.J.F. Amptmeijer Loseweg 96 7315 BH Apeldoorn 055-521 98 82 06-546 870 42 Onder de naam Stimulus Personeelsadvies

Nadere informatie

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven...

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven... Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012 In vrede leven... 2 LifeLine In dit nummer 4 Bezoek uit de schoorsten 7 Met stomheid geslagen 10 Geen woorden maar daden colofon

Nadere informatie