de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2"

Transcriptie

1 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet, mr de ltste tijd zien we dt regelmtig. Vk ls een losse opmerking, mr steeds meer dt er echt over geschreven wordt. De "privtisering" heeft drn een grote bijdrge geleverd. Dt betekent dt er wt n het vernderen is. Steeds meer mensen gn drdoor minder vreemd tegenover ons stn. et begrip "Libertrisme" gt leven. Misschien gt het nu wel die knt op dt de medi er niet meer omheen kunnen om er over te rpporteren. En dn zou de groei vn het libertrisme wel eens in een veel hogere versnelling kunnen komen. De invloed vn de medi is immers bijn niet te overschtten. Zij kunnen iets mken of breken. Zie mr eens hoe ze bij voorbeeld in de Verenigde Stten bereiken dt een president (Nixon) nr huis gestuurd wordt, of hoe een presidentscndidt (rt) zijn spirties moet opgeven. Eén vn de sterkste wpens vn "de pers" is het doodzwijgen vn iets of iemnd. Als de medi iets willen doen vergeten, zwijgen ze er gewoon over. et blijkt dn dt ook in "de mtschppij" l vlug er niet meer over gedcht of gesproken wordt. oe heeft, generliserend gesproken, de pers niet gejuicht dt in Perzië de Shh werd weggejgd. En zie eens wt ervoor in de plts is gekomen! Al begint er nu over het libertrisme gepubliceerd te worden, we zijn er nog lng niet. et blijkt nog steeds dt het nog heleml niet gelukt is om onze filosofie duidelijk over te brengen. Zie ls voorbeeld mr het rtikel dt Job de Klepper schreef in het mndbld DE VRIJE GEDACTE, (zie elders in dit nummer), en dt toch komt uit een hoek die het libertrisme niet kwd gezind is. Omdt dit een goed voorbeeld is vn de wijze wrop het libertrisme kn overkomen, besteden we er in dit nummer ndcht n. Wij hopen dt dit zl bijdrgen tot meer begrip. Ir. J. JONGEN SR. Voorzitter Stichting LIBERTARISC CENTRUM. Lge Lnden Libertrisctie Conventie Njr Tijdsbeelden Geld With little help from my friends 8 Integrnd 10 Boekrecensie 11 Akties Vrijbrief 11 Congres 12 Versttsing 13 elp de mbtenr verzuipt (mij) 14 A L L EEN ALS ALLEN QE VRIJEID VA M A L L EN R E SP E C TE REN KUNNEN WIJ ALLEN VRIJ ZIJN

2 - 2 - VOORLOPIG PROGRAMMA LAGE LANDEN LIBERTARISCE CONVENTIE NAJAAR 1987 IE DAG: WOENSDAG 21 OKTOBER 1987 (E) is Lezing in Engels (N LB) is Lezing in Ned. (sim) is Meerdere lezingen tegelijk c uur Ankomst deelnemers conventie uur Openingsbnket: Opening Lge Lnden Conventie uur Specile openingssessie. Prktisch Libertrisme: Life, Liberty, You nd Me; Jn Smid. (E) uur Specil gstoptreden: Prof. Mr.Dr. Ir. P.l. Neut over: The Worthlessness of Libertrinism; Why Libertrinism doesn't Work! (E) (sim) Covert Erren: Vrije Economie en de benodigde mentliteit (NLB) (sim) Alphonse Crespo: ow to strt your own school in ten esy steps. (E) (sim) Brin Micklethwit: ndsuccess(e). Libertrinism (sim) Nel vn ulten: Libertrisme en Kinderen, volgens Frnces Kendl (NLB). 4e DAG: ZATERDAG 24 OKTOBER uur Eric Verhulst: Leven in een Libertrische Wereld: Een continue morele keuze. (NLB) uur Boudewijs Bouckert: et Ludwig von Mises Instituut. (NLB) uur Chris Tme & Brin Micklethwit: A Libertrin Movement in Gret Brittin (E) uur Bjcfrn Kjolseth: A Libertrin Movement in Norwy (E) uur Slotdiner: tijdens diner de uitreiking vn de DON QUICOTTEWINDMILL AWAR DS, veiling, e.d. SE DAG: ZONDAG 25 OKTOBER 1987 ' ZE DAG: DONDERDAG 22 OKTOBER uur Chris Tme: Libertrinism is not enough - the necessity for phychologicl selflibertion (E) uur Michiel vn Notten: Ronnie Brunswijk, The Noble Svge (E) uur Richrd Vogel: Liberty it? (E) uur c. Richrd Vogel: Liberty - Who Gets it? (E) uur Excursie Monschu uur diner uur Louis vn Stekelenburg: (sim) Christophor Albricht: (E) (sim) Stefn vn Glbbeek: Libertrisme en Jongeren. (NLB) uur The Fountinhed. 3E DAG: VRIJDAG 23 OKTOBER uur Louk Jongen: Beleggen voor eenieder (NLB) uur Rob vn Glbbeek: uur Wolfgng Scheel: Libertrinism nd umn Evolution, Necessity nd vlue of olostic Self-Libertion (E) uur Elisbeth Clrke-sters: The Buddhism of Nichiren Dis-konin - A Powerful Wy Into Freedom (E) uur Alphonse Crespo: Swiss Clssicl Liberls (E) uur ub Jongen & Jn Smid: The Solution. Zuid Afriknse Libertriërs bieden een oplossing voor de problemen vn Zuid Afrik en voor de Wereld. < E/NLB >- - Who wnts Uur Evlutie vn de Lge Lnden Libertrische Conventie Njr (Extremely Erly Bird Discount inschrijving Lge Lnden 1988) uur Afsluitende gezmenlijke lunch. Nog niet definitief "geprogrmmeerd zijn een ntl sprekers die wij nog hopen te verwelkomen. O.A.: - Dr. Rein R. Steenwijk: Vertegenwoordiger Nederlnd vn Chief Buthelesi vn het Zulu-Volk vn Zuid- Afrik. - Een Objectivist. - Jim Turney: Voorzitter U.S. Libertrin Prty. - Vince M i l Ier: President Libertrin Interntionl. - Kpeln Buduin: Drnst zijn er een ntl ctiviteiten die nog geprogrmmeerd zullen worden: - videotpe vn Ayn Rnd's ltste speech. - videotpe vn rry Browne - bezoek n museum - film: The Incredible Bred Mchine.

3 TIJDSBEELDEN Ir. ub Jongen sr. Onder deze kop schreef Job de Klepper in het Juli/ Augustus nummer vn het Mndbld DE VRIJE GEDACTE*) een rtikel: LIBERAAL OF LIBER- TAIR. De VRIJBRIEF heeft met De Vrije Gedchte een ruilbonnement. Drdoor kunnen eikrs ideeën worden uitgewisseld en kn ngegn worden in hoeverre beide groepen dr wijzer vn kunnen worden. Tot nu toe heeft dt zich beperkt tot het lezen vn elkrs rtikelen door de redcties. Mr het is verheugend dt het nu door het rtikel vn Job de Klepper gekomen is tot een bredere meningsuitwisseling. Ik hoop dt dit tot meer wederzijdse bekendheid en begrip zl leiden. Eerst over het "vrijdenken", wt is dt eigenlijk voor iets? Ik moet bekennen dt mij dt nog steeds niet heleml duidelijk is. Gelukkig stt in hetzelfde nummer een rtikel vn Erik vn Zomeren, dt dr iets meer over zegt. Drin definieert hij: "vrijdenken is "ongelovig" denken... de Vrijdenkers wijzen godsdienst "totl" f". Ayn Rnd schrijft in ATLASSRUGGED: "Denken is een proces vn identifictie en integrtie". We zouden kunnen nnemen dt de Vrijdenkers vi identifictie en integrtie tot de "ongelovige" conclusie gekomen zijn. Iemnd nders kn tot een ndere conclusie gekomen zijn. Dit hoeft er niet toe te leiden dt deze personen op ndere gebieden het ltijd oneens zullen zijn. et is ntuurlijk niet zo dt "vrijdenken" ltijd "juist" denken is. et "ongelovig" denken is geen enkele grntie om ltijd tot de juiste conclusies te komen. Ook de Vrijdenker zl in het denkproces moeten bedenken dt hij niet lwetend of onfeilbr is. Verder zegt Erik vn Zomeren dt: "Vrijdenken humnistisch is, dus stelt het de mensen "boven" de stt". Ik zou bijn zeggen dt dt puur LIBERTARISC is! Drom ben ik het ook (bijn) eens met Erik vn Zomeren ls hij stelt dt "vrijdenken gevrlijk is voor de stt". Als hij het woord "vrijdenken" vervngt door "denken" in de bovenstnde betekenis vn Ayn Rnd, ben ik het heleml met hem eens. Mr nu eerst het rtikel vn Job de Klepper. Lt u niet fleiden door het detil dt hij het heeft over Libertiren, terwijl wijzelf steeds Libertriërs zeggen. *) et Mndbld DE VRIJE GEDACTE is een uitgve vn de "Vrijdenkers-vereniging", Postbus 1087, 3000 BB Rotterdm. D F L. 30,-of B F. 550 per jr. LIBERAAL OF LIBERTAIR. Zols u weet noemt de V.V.D. zich een liberle prtij. Of dit nog wel terecht is, is voor ons een vrg, mr dr wij geen prtijpolitieke beschouwing houden kunnen we hier niet op ingn. Nu bestt er in Nederlnd, mr ook in ndere lnden een orgnistie die zich Libertrisch Centrum noemt. Zij verkondigen ideeën wrdoor ook vrijdenkers zich ngesproken kunnen voelen en omgekeerd. Vndr dt wij ons beider tijdschriften uitwisselen. Zij pleiten voor een grote vrijheid vn de individu en wensen bsoluut geen sttsbemoeienis en lle mogelijke voorschriften zijn hen een doorn in het oog. oewel juist democrtisch-socilisten wel veel vi de stt geregeld willen zien, kunnen veel vrijdenkers zich wel vinden in de gedchten vn geen enkele bemoeienis vn de stt met de burger. Mr drover zouden wij zelf onderling ook wel eens kunnen prten, dus wel sttsbemoeienis of juist totl niet. Volgens de Libertiren gt onze huidige regering nog lng niet ver genoeg met de zo bejubelde "privtisering". Zij stellen b.v. dt er geen vrijheid is zolng een ondernemer niet zelf mg beslissen wt hij zl produceren en wr, welke lonen hij moet betlen, welke prijzen hij mg berekenen, welke Boete op Toegevoegde Wrde hij dient te betlen en dn moet hij ook nog hlve winst n de stt fstn. Nu klinkt dit geluid vn de Libertiren wel erg somber, mr wij dchten dt het nog l meeviel. Ntuurlijk gn wij ervn uit dt de meeste ondernemers ftsoenlijke hrd werkende mensen zijn, mr wij zijn toch bng dt ls er niet geregeld en voorgeschreven wordt op dit terrein dt dn de wet vn de jungle gt gelden tenzij lle mensen engelen zijn. Bovendien schijnen de Libertiren ook bezwr tegen de B.T.W. te hebben. Nu is het zo dt niet de ondernemer de B.T.W. moet betlen. Deze wordt uiteindelijk op de consument verhld en door de ondernemer fgedrgen. Je kunt er lleen over discussiëren of de consument zo niet te veel belst wordt. In ndere lnden is de B.T.W. b.v. veel lger. Mr of je het nu met de stt eens bent of niet de stt moet toch n inkomsten komen om die dingen te doen die wij llen nuttig vinden. De Libertiren zeggen zelfs "belsting is diefstl". J in zekere zin is dit misschien zo mr je kunt dn ook stellen "winst is diefstl" en heeft een bekende nrchist niet gezegd "eigendom is diefstl"

4 Als een product b.v. schrs is zet de ondernemer dr toch een grotere winst op, dt is dn toch de economische vrijheid, mr dn willen wij er wel op wijzen dt de economisch zwkkeren in de smenleving zich zo'n product niet kunnen nschffen. Terwijl zij er net zo veel recht op hebben ls de béter-gesitueerden. En de zo begeerde privtisering werkt dn toch ls kpitlisme in zijn nkste vorm wrbij de zwkkeren worden vermlen. Dt zien wij nu toch? Wij vrgen ons drom f hoe de Libertiren deze zwkken willen beschermen of geldt hier dn toch: "ieder moet mr voor zich zelf zorgen, dt is ps vrijheid". Of is solidriteit ook een vies woord geworden? Als men geen belsting wil betlen, hoe zorgt men dn voor werklozen, bejrden, zieken etc. Ntuurlijk weten we dt voor deze bevolkingsgroepen premies worden betld mr de volgende stp is dt men dit ook diefstl vindt zeker ls de ondernemer ze betlt. Alles in het leven heeft nu eenml zijn prijs. In hun bld schrijven de Libertiren dt "de socildemocrtie in Nederlnd vindt dt eigendom vn mensen vi belsting fgepkt mg worden". Is dit niet wt erg ongenunceerd gedcht? Wr stt dt overigens? Men eist dus de vrijheid vn onbeperkt bezit te hebben en winst te mken. Mr o.i. gt dt ltijd ten koste vn nderen. Denk mr n de Derde Wereld die ltijd geplunderd is en nog wordt. De Libertiren stellen dt ieder individu vrij moet zijn zonder de vrijheid vn nderen n te tsten. Dt is prchtig, bovendien is dit een stndpunt wrmede vrijdenkers vele humnisten en nrchisten het mee eens zullen zijn. et is wel jmmer dt men hierbij schrijft: "welke bezwren kunnen socilisten, fscisten en communisten er tegen nvoeren?". Wij vinden het onjuist om deze groepen op één hoop te gooien. Dt is heel ongenunceerd en een belediging vn vele goedwillende socilisten en communisten. Ook menen wij dt met de genoemde vrijheid zeker niet bedoeld mg worden de vrijheid om zoveel mogelijk te vergren. Zo zijn wij vn mening dt grond niet in privé bezit behoort te zijn, dr grond ten eerste een schrs rtikel is en ten tweede n lle inwoners gezmenlijk behoort. Wt de een bezit kn de nder niet bezitten. De Liberlen en Libertiren roepen nu zo hrd om privtisering. Mr beseffen zij dt juist de door hen zo verfoeide ntionlistie een liberl erfgoed is. et liberlisme is in wezen ontstn in de strijd tegen de monopolieposities, tegen het mchtsmonopolie vn de bsolute vorst en men pleitte voor de ondernemersvrijheid. Deze vrijheid leidde weer tot monopolie posities en om dit te breken wilden de liberlen ntionlisties. De cirkel is nu weer rond en wil men weer de grootst mogelijke ondernemers vrijheid. et opmerkelijke is dt ondnks de privtisering en deregulering die onze overheid zo propgeert de greep vn deze overheid op mensen en zken steeds sterker wordt. Kijk mr nr de gezondheidszorg en het onderwijs. De bureucrtie wordt steeds heviger en de centrlistie groter. (Deze ltste gegevens ontleenden wij n het interessnte rtikel vn Rudolf de Jong in nr. 77 vn De As). Concluderende kunnen wij dus stellen dt wt de Libertiren stellen er opvttingen bij zijn wr wij ons wel chter kunnen stellen mr dt geldt ook voor vele gedchten uit het socilisme, nrchisme en communisme. Mr dt men onder de gewenste vrijheid voorl verstt de ondernemersvrijheid dus de economische dt is ons te simpel. Dt is niet het tovermiddel om de wereld voor IEDER- EEN leefbr te mken. Om de wereld vrij en dus leefbr te meken moet er heel wt meer vernderen, voorl in de hoofden en hrten vn de mensen. et is wel interessnt om te lezen wt de ps overleden Dick illenius hierover eens schreef "het is eigenlijk onnvrdbr dt ndere mensen onrdig tegen je zijn". ENIG COMMENTAAR op het rtikel LIBERAAL OF LIBERTAIR vn Job de Klepper. Oorspronkelijk dcht ik dt het eenvoudig zou zijn om even een commentr op dit stuk te schrijven. et is ook niet moeilijk, mr het beslt zoveel punten dt ik bijn een boek moet schrijven om ze lleml te behndelen. Misschien is het drom nuttig om eens een discussie-vond te orgniseren wrop lles beter tot zijn recht kn komen. Er zijn boeken genoeg wr het lleml instt. Voor deze discussie lijkt het me voldoende het grondprincipe vn het LIVERTARISME ls uitgngspunt duidelijk te stellen. et LIBERTARISME is voor INDIVIDUELE VRIJ- EID. Vrijheid voor elk mens. Drom vinden wij dt lle hndelingen tussen mensen onderling moeten geschieden op bsis vn wederzijdse vrijwilligheid, en lle wederzijds vrijwillige cties horen legl te zijn. Dt betekent dt geen enkel persoon, of groep vn personen, met geweld, dwng of frude mg beginnen tegen een nder mens of groep mensen. Wt voor één persoon geldt, geldt ook voor een groep vn meerdere personen. En ook ls die groep toevllig bestt uit 51 /o (of meer) vn de bevolking. Met deze fundmentele uitgngspunten kunnen we veel opmerkingen verklren en/of rechtzetten

5 Of de V.V.D. nog een "liberle" prtij is, hngt f vn de definitie en hoeveel onvrijheid een prtij mg nstreven om nog liberl genoemd te worden, eventueel in vergelijking met ndere prtijen die nog meer onvrijheid en nog meer overheidsdwng voorstn. We hoeven echter lleen mr het prtijprogrmm te lezen om te zien dt de V.V.D. op zoveel punten de vrijheid wil beperken, dt je in de zuivere betekenis vn het woord heleml niet meer vn liberl kunt spreken. Inderdd gt de PRIVATISERING in België en in Nederlnd nog lng niet ver genoeg. Ik zou zelfs zeggen dt ze in beide lnden nog nuwelijks is begonnen! Ik vind niet dt "de Libertriërs het erg somber inzien". In tegendeel de meeste zijn erg relistisch. et verwondert me echter dt Job de Klepper schrijft dt de sttsbemoeienis nogl meevlt. Probeer eens een lijst te mken vn lles wt wel mg. Je kunt chter elk punt minstens tien dingen schrijven die niet mogen! Libertriërs gn er net NIET vn uit dt lle mensen "engelen" zijn. In tegendeel, ook hier weer de relistische opvtting, dt de mens is zols hij is. Dt wil zeggen dt er ltijd slechte elementen onder zijn, en net drom is het nodig het fundmentele grondprincipe toe te pssen vn het niet en nooit initiëren vn geweld of frude. Uiterrd hebben Libertriërs ook bezwr tegen de BTW. et doet niet ter zke WIE deze betlen moet; het is net ls met lle ndere belstingen de consument die het gelg betlt. Is het juist dt "de stt n inkomsten moet komen om dingen te doen die wij llen nuttig vinden"?. Als "wij ALLEN" iets nuttig vinden, dn denk ik dt we het gewoon doen, en dt het niet nodig is dt een overheid dt "fdwingt". Dt is lleen nodig ls niet "wij llen", mr "een beplde groep" die dingen nuttig vindt. Die heeft dn de stt nodig om de nderen er toe te dwingen om meer te doen, eventueel vi belstingen. Uit de opmerking vn Job de Klepper dt "belsting is diefstl" in zekere zin juist is, mk ik op dt hij inderdd inziet dt deze gelden met geweld, tegen de zin vn het individu worden gein d. Dt hij dn de stp mkt nr "Winst is diefstl", begrijp is niet. Winst is immers het bedrg dt iemnd boven zijn kosten wil krijgen, voordt hij bereid is om zijn product (dienst) in vrijheid n een nder te leveren. En de nder is vrij om het wel of niet te kopen. Die nder heeft geen RECT op het product vn de eerste, ervn uitgnde dt deze dt product ook op rechtmtige wijze heeft geproduceerd of verkregen. De opmerking: "Eigendom is diefstl" is een contrdictio in terminis. Eigendom, (het recht om over een zk op de volstrekste wijze te beschikken) kn men niet door diefstl (wederrechtelijk toe-eigenen) verkrijgen. et is juist dt een economisch zwkkere net zoveel RECT op een product vn u heeft ls een beter gesitueerde. Als het uw rechtmtig verkregen product is, hebben ze er beiden nmelijk heleml geen RECT op. In vrijheid kunnen ze met u onderhndelen over de ruil vn dt product tegen iets nders, bvb. geld. "Solidriteit" is heleml geen vies woord. Dt wordt het ps ls er mee bedoeld wordt dt je geld moet fgeven "of nders gebeurt er wt!" Voor een mens geldt dt hij lleen mr in leven kn blijven door te konsumeren. En iets konsumeren kunnen we lleen mr ls het ergens door iemnd geproduceerd is. Uit de hele geschiedenis en in de huidige mtschppij blijkt overduidelijk dt er meer geproduceerd wordt ls een mtschppij vrijer is. In een vrije mtschppij is er meer te konsumeren, de prijs wordt lger, en meer zwkken kunnen er vn profiteren. Dit "economische/socile" onderwerp rechtvrdigt overigens een heel rtikel. We hebben er l vker over geschreven, en we zullen in de toekomst er nog vker op terugkomen. Job de Klepper vrgt of het niet wt "ongenunceerd is (om te stellen) dt eigendom vn mensen vi belsting fgepkt mg worden". Wel, er stt in "de wet" dt de overheid een deel vn uw geld mg fpkken; uw werkgever wordt gedwongen dt vn uw slris "in te houden"; uw leverncier wordt gedwongen om u voor lles x % BTW extr te lten betlen en die "f te drgen"; en ls u de pech hebt om dood te gn, worden uw erfgenmen gedwongen een groot deel vn de erfenis f te geven. En deze pr voorbeelden zijn nog mr een frctie vn wt er lleml nog meer moet. En l die bedrgen wren (even) uw eigendom. Onbeperkt bezit verwerven op een vrije wijze, zonder gebruik vn geweld, dwng of frude, gt niet ten koste vn nderen. In tegendeel, het verwerven gt geprd met het verlenen vn diensten en/of leveren vn producten die ndere grg willen hebben en wrvoor ze bereid zijn om vrijwillig te betlen. In de huidige mtschppij gt het rijk worden heel vk vi gunsten die de overheid verleend door subsidies, vergunningen, invoerbeperkingen enz. Dt is ltijd ten koste vn een ntl nderen. Net wt we niet willen

6 et is niet de bedoeling om socilisten, fscisten en communisten op één hoop te gooien. Zeker niet letterlijk!! Zeker willen we ook geen goedwillende personen in die groepen beledigen. Wt wel het gevl is, is dt elk vn deze groepen, ieder op een iets ndere mnier, geweld en dwng gebruikt tegen mensen die niet doen wt zij grg willen. En tegen dt gebruik vn geweld en dwng zijn lle Libertriërs. et bezit vn "grond" is een specil gevl wrover we l eens eerder geschreven hebben. Dit voert in dit rtikel echt te ver. We zijn bereid om er lter nog eens fzonderlijk op terug te komen. Eén vn de kernen is hier hoe je rechtmtig grond tot eigendom kunt verwerven, en hoe dit oorspronkelijk tot stnd gekomen is. et kn best zijn dt "Rtionlistie een liberl erfgoed" is. Dt doet echter niet ter zke. Wie er steelt en wnneer, is niet belngrijk in de beschouwing dt het diefstl blijft. Inderdd zijn er heel veel wetten en reguleringen tot stnd gekomen op ndrng vn het bedrijfsleven en/of ondernemers. Mr ook hier is het niet essentieel wie gelobbied heeft. De ene regel roept de ndere op. Zo zijn we op het punt gekomen wrover Job de Klepper terecht opmerkt dt "de greep vn de overheid op mensen en Reeds jren geleden heeft de Nobelprijswinnr Prof. yek gesteld dt het sttsmonopolie om geld uit te geven fgeschft diende te worden. Net ls met het uitvinden vn de boekdrukkunst het gevl is, schijnt thns op llerlei pltsen het onfhnkelijke geld uitgegeven te worden. De bedoeling vn dit rtikel is u over deze ontwikkelingen te informeren. In ltere stukken zullen we eventueel dieper op de mterie ingn. Als u ondertussen vrgen en of interesse hebt om mee te doen, lt het ons dn weten. In het April 1987 nummer vn De Vrijbrief hebt u l kunnen lezen dt door Disneylnd enkele miljoenen eigen DISNEYDOLLARS uitgegeven zijn. Er zijn l plnnen vn LIFAS voor het uitgeven vn LIBERS. U hebt kunnen lezen dt u deze l kunt bestellen. 50 Libers tegen de koers vn 50 gulden of 900 Belgische Frnks. Los drvn is door ILARO, een vereniging vn Optimisten de PECU uitgegeven. Ook de PECU is op dit moment één gulden wrd. ij neemt echter elke keer ls er dertig nieuwe personen lid worden 7,5% in GELD zken steeds groter wordt". Volgens de Libertriërs is het nog niet te lt. We zijn zelfs filosofisch-l n de omkeer bezig zols bleek uit het "FRIEDMANN rtikel in VRIJBRIEF nr. 113/ 114. (Belngstellenden sturen we grg een grtis kopie; voor zover de voorrd strekt). et is niet juist begrepen dt "(et Libertrisme) onder de gewenste vrijheid voorl verstt de ondernemersvrijheid dus de economische (vrijheid)". et tegendeel is wr. et LIBERTARISME is voor de economische EN VOOR DE SOCIALE/PERSOON- LIJKE VRIJElD.et feit dt wij voor beide vrijheden zijn, en dt wij weten dt deze beide soorten vrijheid niet los vn elkr kunnen blijven bestn, onderscheidt het LIBERTARISME vn lle ndere systemen. *) In lle ndere systemen is er een vritie vn: "ik moet mij opofferen voor nderen", of: "nderen moeten zich opofferen voor mij". et LIBERTARISME IS DE ENIGE MAATSCAP- PIJVORM WAARIN NIEMAND WORDT OPGEOF- FERD VOOR WIE DAN OOK. *) Ook dit is in eerdere rtikelen uitgebreider uitgelegd, en ook drvn willen we u grg een kopie sturen. wrde toe. Als de vereniging groeit, is dit dus een goede belegging. Zeker zolng ze het vol kunnen houden. Nst deze Pecu (die een bluwe kleur heeft), is er ook een "gecommerciliseerde Pecu". Deze is gekoppeld n de goudprijs. Door Libertrin Interntionl wordt uitgegeven de SPOONER. Genoemd nr Lysnder Spooner, een vrijheidsstrijder vn De Spooner is gekoppeld n een bsis jrbonnement op FREEDOM NETWORK NEWS, en wel één Spooner is 1/4 vn de f bonnementsprijs. Er wordt ook nog gewerkt n de : koppeling met bv. de goudprijs. Een reeds jren lo- i pend systeem voor betlingen in goud wordt gebrcht, doorantonyargis. * Nst deze "munten-systemen" zijn er ook een ntl werkende "girle" systemen. Zo kunnen we noemen het systeem LETS (Locl Exchnge Trding System). Met behulp vn een computer worden de trnscties vn de deelnemers bijgehouden in wrde-eenheden vn "groene dollrs". Elke deelnemer kn dn voor zijn tegoed goederen of diensten verkrijgen bij elke ndere deelnemer. et wordt drdoor een soort brtersysteem met eenvoudige verrekeningsmogelijkheden

7 (U n o /. Ü 13 M I Ü UI U i C u D i u z u K tü > J ui > UI h- f- Ul 3 J n h E D <t 0 1 U IL M V) 3 <I Z K d 5 rl n L1 71 C L D> 1 0> i. «1 C 1 «c L 00 3 u z IK > 3 o uiq TI r tn o ir et UI X n > U u Op een dergelijke mnier werkt het Duitse systeem: KUVOG: Kufen Und Verkufen Ohne Geld. et systeem ACES: Alterntive Currency Exchnge System, biedt goede mogelijkheden om de locle systemen n elkr te koppelen wrdoor hndelen tussen de verschillende systemen onderling mogelijk is. Dit systeem wordt thns gebrcht door FREENET- WORKen AndréSpies. Al deze mogelijkheden worden thns door een "Bnkcommissie" bestudeerd. U zult er nog wel meer over horen. Ir..J. Jongen Sr

8 Om de invloed vn de wetgeving op het mrginle bortusgedrg te neutrliseren, zouden nstnde echtgenoten verder meer vrijheid moeten krijgen strfbedingen in hun huwelijksovereenkomst op te nemen, zols b.v. de ontbinding vn rechtswege in gevl vn bortus. Tevens zouden rechters schenkingen met non bortndi-beding vn ouders of schoonouders niet voor ongeschreven mogen nzien wegens hun strijdigheid met de persoonlijke vrijheid vn de zwngere vrouw. Tenslotte, moet elke vorm vn door de overheid gewrborgde pensioen opgeheven worden. Thns is het immers zo dt ouders die bortus verkiezen in hun oude dg kunnen leven vn wt de stt froomt vn de rijkdom dt door de kinderen wordt tot stnd gebrcht vn ouders die bortus fwezen. Wrom zou men de burger de keuze niet lten voor ofwel een "doublé income no-kids"-bestn incluis bortus, gekoppeld meteen onpersoonlijk pensioenspren,ofwel het bren of overnemen vn kinderen - met een lger besteedbr inkomen ls gevolg - doch met de vooruitzicht er lter mteriële en psychologische steun vn te ontvngen. Abortus is thns een probleem omwille vn overheidsinterventie. Minder overheid zou bortus herleiden tot zijn wre dimensie: een individuele morele keuze. et is niet verwonderlijk dt een socilist vnuit zijn elitir ideeëngoed - zijn overtuiging persoonlijk te weten wt goed of slecht is voor het "vulgus pecus" - de smenleving wil orgniseren door individuele hndelingen l dn niet strfbr te stellen. Wnneer evenwel een uitmundende liberle intellectuele hetzelfde schijnt te geloven, kn dit lleen zorgen bren voor de toekomst vn het liberlisme in België, Chris osepied With little help from my friends..." oftewel oe zou men omgn met AIDS in een libertrische smenleving? Wt zou "men' smenleving? doen met AIDS in een libertrische Dit "vrgstuk" moet, zols lle vrgstukken, logisch en zo rtioneel mogelijk benderd worden vnuit het libertrische xiom. Ten eerste: "men" is een vge nduiding. In een libertrische smenleving heb je te mken met individuen, evenls in een collectivistische smenleving, mr een wrin de individuen een mximum n zeggenschp over zichzelf hebben. Ten tweede: Geïmpliceerd in het bovenstnde, mr ndrukkelijker gesteld: een libertrische smenleving is gebseerd op de negtieve vrijheid, nl. dt het initiëren vn geweld verboden is, moreel en rechtsmtig fgestrft mg en moet worden. Drnst is de hoop en de gegronde verwchting dt positieve vrijheid, nl. het ontwikkelen vn de eigen individuele vermogens, ten volle benut zl worden. Een libertrische (d.w.z. voor mij rtioneel-nrchistische) nlyse (zie voor de grondbeginselen, toepssingsregels en uitwerking mijn notitie "Rtioneel-nrchistisch denken") houdt in dt individuen elkr zeker niet bewust mogen beschdigen/verwonden/bestelen c.q. dreigen drmee Een verkoudheid kn besmettelijk zijn. Iemnd die drmee besmet wordt kn dr ) geen effect vn hebben b) ook verkouden vn worden c) behoorlijk verkouden vn worden d) ernstig ziek vn worden, rnet een dodelijke floop in enkele uitzonderlijke gevllen. Iemnd die drger is vn mlri, tb, lepr, enzovoorts, kn ook zeer schdelijke effecten teweeg brengen bij eenieder die hij drmee besmet. Wnneer iemnd bewust een nder besmet met een virus dt voor de nder schdelijk is, lt stn dodelijk, dn wordt de nder schde toegebrcht, eventueel uit onvoorzichtigheid of onverntwoordelijkheid. Dit stt logischerwijze gelijk n gewelds-initiëring. Of je nu iemnd meteen pistoolschot of een bcil verwondt, het effect kn even vervelend en zelfs dodelijk zijn. (Er bestt dn ook zoiets ls biologisch-chemische oorlogsvoering). Wnneer vst is gesteld dt het oplopen vn AIDS (Auto Immuno Deficiency Syndrome) ltijd zeer schdelijke tot dodelijke gevolgen heeft, dn is het bewust besmetten vn een nder met AIDS een bewuste geweldsinititie.

9 Mr, zols met lle geweldsinitiè'ring en de pssende strf drvoor, is het terug te brengen tot het individu, met zijn eigen voorkeuren en zijn eigen morliteit. Eerst moet bendrukt worden dt een libertrische smenleving op eigendom is gegrondvest. Ieder individu beschikt volledig over zijn eigendom, mits uiterrd het eigendom, leven en vrijheid vn een nder niet worden ngetst. Dit houdt onder meer in dt lle zogenmde openbre gegefegenheden die wij nu kennen (strten, winkelcentr e.d.) privé bezit zouden (moeten) zijn. De eigenr stelt zelf zijn regels. Wnneer het voor de eigenr belngrijk is (uit ethische of mrkt-interessnte overwegingen) om bijvoorbeeld wndelrs, potentiële kopers, cfébezoekers enzovoorts, enerzijds te grnderen dt ze niet beplde ziektes zullen oplopen en nderzijds ps mensen toe te lten op zijn terrein wnneer ze kunnen bewijzen vrij te zijn vn de betreffende bcillen, dn wel drtegen ingeënt te zijn, dn heeft dit ook consequenties voor zoiets ls AIDS. Een eigenr zl er voor zorgen dt AIDS niet voorkomt bij een ieder die op zijn gebied vertoeft. Zoveel individuen, zoveel wensen en voorkeuren. Een ndere eigenr zl wellicht ctieve preventie voeren mr slchtoffers vn beplde ziektes onder beplde voorwrden wel toelten. Een volgende zl er lleml niet zo zwr n tillen: geen grnties en geen voorzorgmtregelen. Een Wilde Westen voor hen die er voor kiezen (ook l is het mr tijdelijk). Vnzelfsprekend ligt het in het belng vn eigenrs (inclusief winkeliers, hotel- en resturnthouders, en verkopers vn welke wren dn ook, inclusief sex) en vn bezoekers dt er duidelijkheid is t..v. de grnties en voorwrden. Tenslotte is het essentieel om dieper in te gn op het initiëren vn geweld, hetgeen gebeurt wnneer je een nder besmet met verkoudheid of met AIDS. (De gevolgen zijn uiterrd in het lgemeen zeer verschillend). Mijns inziens is er in beide gevllen zonder meer sprke vn geweldsinitiëring. (In de context vn de huidige collectivistische smenlevingen, wrin de begrippen eigendom en geweldsinitiëring op zijn minst verloederd en verkrcht zijn, moeten llerlei knttekeningen worden gepltst). Individuen verschillen ook t..v. de preferenties omtrent bewijsvoering, bewijslst en strfmt, dus pok t..v. behndeling vn geweldsinitiëring. Sommigen zullen de lichtste vorm vn geweldsinitiëring (bewust of onbewust gepleegd, met of zonder voorbedchte rde, ongecht objectiveerbre gevolgen) met de zwrste strf willen behndelen, bijvoorbeeld de doodstrf. Anderen zullen de zwrste vorm vn geweldsinitiëring (met lle mogelijkheden zols bovengenoemd) nog reltief licht willen strffen, bijvoorbeeld hoogstens schdevergoeding eisen. (oe deze vriëteit tot uiting kn komen in een vrije-mrkt-situtie wordt hier niet behndeld). Afsluitend wil ik nog het volgende duidelijk mken. Ik wil niet door een nder met verkoudheid besmet worden, mr zl er zelf reltief weinig voor over hebben om de kns te minimliseren. Ik wil zeker niet door een nder met Al DS besmet worden, en dr zl ik reltief veel voor over hebben om me drtegen te beschermen. Ik verwcht geen bescherming vn de zogenmde overheid, noch tegen verkoudheid noch tegen AIDS. Integendeel! Ik vrees de zogenmde zorg vn "de overheid" m.b.t. AIDS-preventie (en dit geldt ook voor hun zorg voor verkoudheid, drugs, zwrte mrkt, enz.). Ik kn nu l voorspellen dt bemoeienis vnuit de regeerders met het probleem AIDS veel slechtere gevolgen zl hebben dn AIDS zelf. "l cn choose my lemon-ids, sometimes l need bndids, nd perhps Live Aids cn help, but plese do not regu-lid my freedom nor my mrket". Zols de dvertentie ons wrschuwt: "Lt je niet nien, gebruik een condoom!.. "Lt je niet nien, denk libertrjsch!''. Regering schkelt Vn Lennep in bij onderzeeër-order Vn onze economische,, -.7 redctie ' P' l DEN AAG, dinsdg Jhr. E. vn Lennep is door de regering gevrgd zien 'in te zetten voor het verkrijgen vn de onderzeeboot-order vn Soedi-Arbië. De Rotterdmse scheepswerf RDM is een vn de kndidten voor de order vn cht onderzeeërs voor bijn drie miljrd gulden. Vn Lennep is voormlig secretris-generl vn de OESO, de Orgnistie voor Economische Smenwerking en Ontwikkeling. c c E eu T3 t= c S >.2 P Ü i S e ="!. : CD IM «?

10 STUDENT Libertrische mogelijkheden et hiern volgende rtikel is niet zo zeer libertrisch, ls wel een beschrijving vn mogelijkheden wrop wij onze lezers grg willen ttenderen. et rtikel geeft n hoe iemnd uit het bedrijfsleven op nuttige wijze werkzmheden door studenten kn lten doen. De redenen tot opnme vn het rtikel zijn: - wij willen onze student-bonnees hier op wijzen, zodt zij hier hun voordeel mee kunnen doen - de Vrijbrief-bonnees uit het bedrijfsleven kunnen hier ook hun voordeel mee doen - het is een prktisch voorbeeld hoe een normle overeenkomst tot voordeel vn beide prtijen kn leiden. INTEGRAND: OE SPRINGPLANK NAAR T BEDRIJFSLEVEN Integrnd is een studenteninititief uit 1980 om de bedrijfsvrdigheden vn doctorlstudenten te bevorderen door te bemiddelen in stges en werkopdrchten bij bedrijven en instellingen. In toenemende mte worden gevorderde doctorlstudenten voor uiteenlopende projecten ingeschkeld. et grootste deel vn deze studenten wordt vi Integrnd gepltst, wnt Integrnd fungeert l meer dn vijfjr ls dé intermediir tussen bedrijven en studenten en heeft inmiddels vestigingen in de zes grote universiteitssteden (Amsterdm, Rotterdm, Leiden, Groningen, Tilburg en Utrecht). Doordt de medewerkersvn Integrnd zelf studenten uit verschillende disciplines zijn, kent Integrnd ls geen nder de mogelijkheden contcten te leggen binnen de universitire wereld. Ons omvngrijke bestnd telt lndelijk meer dn tweeduizend ingeschreven studenten uit vele studierichtingen. Ankomend bedrijfskundigen, economen en informtici vormen het merendeel vn de jrlijks zo'n 350 gepltste studenten, mr ook orgnistiepsychologen, geogrfen en chemici vinden vi Integrnd hun weg nr het bedrijfsleven. Voor lle studierichtingen geldt dt de studenten in hun eindfse vn hun studie bezig zijn, wrdoor de specilistie zich op een hoog niveu bevindt. Dit biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid tijdelijk medewerkers binnenshuis te hlen die beschikken over de meest recente kennis op hun vkgebied. Ws de nwezigheid vn student-stgiires vroeger vk een belsting voor het bedrijf, nu is er vi Integrnd de mogelijkheid projecten n te pkken wr tot op heden geen geld, kennis of tijd voor ws. Mrkten kunnen worden verkend, omdt onderzoekers betlbr worden; dministrties kunnen worden verbeterd, doordt de nieuwste technieken toegnkelijk worden gemkt. Begeleiding vnuit de Universiteit is in overleg veell mogelijk. De voorselectie vn één of meerdere kndidten gebeurt door Integrnd nr nleiding vn een in overleg opgestelde ppdrchtsomschrijying. et bedrijf beplt uiteindelijk zelf welke kndidt wordt ngenomen en onder welke (rbeids-)voorwrden. In overleg worden ook fsprken gemkt over de projectduur en de rd vn het dienstverbnd (full-time/prt-time). Gedurende en n floop vn de opdrcht onderhoudt Integrnd contct met student en orgnistie om de opdrcht voor beide prtijen zo goed mogelijk te lten verlopen. Voorwrde voor de student is dt hij/zij in het lndelijke bestnd stt ingeschreven (n inschrijving zijn geen kosten verbonden). Bent U n het lezen vn dit rtikel geïnteresseerd de mogelijkheden met betrekking tot uw specifieke bedrijfssitutie nder toegelicht te zien in een persoonlijk gesprek, dn komen wij grg bij u lngs, uiterrd zonder enige verplichting uwerzijds. INTEGRAND AMSTERDAM De Boeleln V Amsterdm Tel.: INTEGRAND ROTTERDAM Burgemeester Oudln PA Rotterdm Tel.: INTEGRAND LEIDEN Kloksteeg SK Leiden Tel.: INTEGRAND GRONINGEN oogedera AD Groningen Tel.: INTEGRAND TILBURG oogeschoolln GC Tilburg Tel.: INTEGRAND UTRECT Munststrt EV Utrecht Tel.:

11 BOEKRECENSIE DE ZICTBARE AND De hnd vn de overheid, in tegenstelling tot de onzichtbre hnd vn Adm Smith! De titel vn een boek vn Pul de Gruwe, Professor n de Ktholieke Universiteit Leuven, in de serie 'Mens en Economie' "Een nieuwe reeks die de economie bereikbr wil mken voor de gewone mn. Los vn elk technisch jrgon en in een directe stijl behndelen de medewerkers vn deze reeks de grote economische problemen vn het ogenblik. De reeks regeert tegen een filosofie die zegt dt elk economisch probleem slechts kn opgelost worden indien de overheid zich ermee bemoeit. Deze opvtting heeft ertoe geleid dt de overheid verstrikt is gerkt in elk domein vn het economisch leven. De uteurs willen weer werken met de bsisfilosofie die stelt dt veel economische problemen kunnen opgelost worden door vrij inititief en persoonlijke overtuiging". Dit vermeldt de eerste binnenpgin. De reeks stt onder redctie vn Pul de Gruwe, Dirk eremns en Pul vn Rompuy, llen Professor n de Leuvense Universiteit. 'De Zichtbre nd' heeft ls ondertitel: et conflict tussen economie en politiek. et is, enkele mnden n het verschijnen, l in Tweede Druk. Bevttelijk, geen cijfers, enkele eenvoudige grfieken en... ls enig onderwerp de studie vn het economisch overheidsoptreden. Resultt vn de studie: bijn steeds moet de Zichtbre nd onderdoen voor de Onzichtbre! Inzke industrieel beleid, subsidies, tewerkstelling, prijzencontrole, concurrentiebescherming, socile zekerheid, belstingeninvloed, socile rechtvrdigheid, economische flexibiliteit. Een en nder betekent niet dt de overheid onmisbr is! Verre vn dr. De overheid is broodnodig. Als scheidsrechter, ls beschermster tegen misdd en geweld. En, steeds volgens de uteur, op toch nog twee (economische) vlkken: cultuur en socile zekerheid. Inzke cultuur echter lleen ter ondersteuning vn een vrije mrktinvloed: geen subsidies n de kunstenrs-producenten, mr wel n de kunstliefhebbersconsumenten. Een ctueel voorbeeld in België: geen toelgen n opergezelschppen, wel een subsidie voor elke verkochte toegngskrt. Inzke socile zekerheid: de vervnging vn de diverse stelsels door het stelsel vn de (zogenmde) Negtieve Inkomstenbelsting, dus met een 'Gewrborgd Minimum Inkomen', ngevuld door (vrije) verzekeringen. Veel libertriërs zullen moeite hebben met deze toegevingen n de overheidsfunctie. Dr stt tegen-' over dt het boek, niet in het minste door zijn succes, een belngrijke bijdrge betekent tot het groeiende besef vn de destructieve rol vn stt en overheid op ons ller leven en streven. DE ZICTBARE AND, P. de Gruwe, Uit. LAN- N00,222blz., c.bfr.500. Fred Dekkers AKTIES VRIJBRIEF In deze Vrijbrief treft u de Liberty Tree Ctlog n vn het Liberty Tree Network. De redctie vn de Vrijbrief meent dt het verspreiden vn een dergelijke ctlogus de lezers vn de Vrijbrief meer inzicht zl geven in wt er op de wereld in het Libertrisme omgt. In de toekomst wil de redctie proberen meer vn dergelijke, de blik verruimende, publicties smen met de Vrijbrief te verspreiden. Er zijn l een ntl mogelijkheden voor de toekomst in onderzoek. oewel een en nder een vrij kostbre zk is, is het zeker de moeite (en het geld) wrd. De redctie zou het zeer op prijs stellen, wnneer u uw mening over een dergelijk inititief wilt geven; en eventueel suggesties doet ten nzien vn wt u interesseert. Mogelijk kunt u, mede geholpen door deze bijlgen, geïnteresseerden ertoe brengen een bonnement op de Vrijbrief te nemen. Voor uw bonnement krijgt u niet lleen de Vrijbrief met bijlgen, mr ook het recht op diverse kortingen, zols een korting op het bijwonen vn de Lge Lnden Conventie 1987; een korting op boeken zols The Solution en Die Oplossing, mr binnenkort op een groter ssortiment libertrische publicties (hierover zult u nder worden ingelicht). Zo kunt u reeds nu het boek Super Prent Super Children, vn Frnces Kendl, verkoopprijs f 32,50 ls Vrijbriefbonnee voor f 26,00 in Uw bezit krijgen. Zend drtoe een betlkrt n: W. vn ulten, Fr. verschmidtln 31, 3116 J K Schiedm ter wrde vn f 26,00 en f 2,50 bijdrge in de verzendkosten

12 UW AKTIE WAT KUNT U DOEN? Gezondheidszorg: een lijdend onderwerp? In "Elsevier" vn 22 ugustus 1987 stond het rtikel over Ayn Rnd wrvn we u hierbij een copie nbieden. Lngzmerhnd komen het Libertrisme en het Objectivisme frequenter in het nieuws. oewel de medi soms goed, mr even vk tendentieus of zelfs pert foutief over deze filosofen berichten, is het voorl belngrijk dt deze stromingen in het nieuws komen. Zols men wel zegt: et is beter om zwrt gemkt, dn doodgezwegen te worden. Om tot een juiste berichtgeving te kunnen komen is het noodzkelijk dt er door middel vn (ingezonden) brieven n de redctie wordt geregeerd. Recties geven blijk vn interesse in het onderwerp. Zonder recties komen de redcties l snel tot de conclusie dt er geen interesse voor het betreffende onderwerp bestt, er zl dn ook niet meer over worden gepubliceerd. Om deze redenen verzoekt de redctie vn De Vrijbrief drom dringend ingezonden brieven n Elsevier en eventueel n de door u gelezen dgblden te sturen. Ook indien de brieven niet worden gepubliceerd sorteren ze wel degelijk effect; de redcties zien dt er voor dt onderwerp wel degelijk belngstelling bestt. In verbnd met de beschouwing die de redctie vn De Vrijbrief n dit stuk in Elsevier wil wijden, is het belngrijk dt we weten welke brieven n Elsevier (of eventueel ndere blden) zijn gestuurd. Derhlve grg een copie vn uw brief n: Libertrisch Centrum, Antwoordnummer 551 (Postzegel plkken is niet nodig; echter wel voordelig voor De Vrijbrief!) 3100 WB Schiedm. Ntuurlijk stt ook De Vrijbrief open voor ingezonden brieven (niet lleen over dit onderwerp). Wnneer de medi veel recties op een publictie ontvngen zl men meer ndcht n dt betreffende onderwerp gn besteden. Als gevolg vn het grote ntl telefonische recties die bij de redctie vn De Vrijbrief zijn binnengekomen, is het besluit tot deze ctie genomen. U ziet: zelfs bij uw eigen bld, De Vrijbrief, werkt het! Adressen: Redctie Vrijbrief p.. Libertrisch Centrum Antwoordnummer 551,3100 WB Schiedm Elseviers Mgzine, Postbus 152,1000 AD Amsterdm CONGRES zterdg 10 oktober 1987 Plts: oog Brbnt, Rdboutkwrtier 23 te Utrecht; nvng uur. et inschrijfgeld bedrgt f 50,00 voor de gehele dg. Sprekers: Mr. B.W. Mris, oud Eerste Kmerlid, lid Rd vn dvies KNO; A. Spn, schrijver bekroonde EAO-scriptie "Budgettering of commercilisering"; Dr. D. Willets, dviseur vn premier Thtcher en directeur Centre for Policy Studies te Londen, Prof. Dr, F. rtog Emeritus hooglerr Economie Rijksuniversiteit Groningen; Drs. G.E. Schuitemker, directeur Europen Institute for Orthomoleculir Science; Drs. A.Anen, neuroloog, voorzitter VB3; Drs.P.KIeinepier; huisrts; Mevrouw N. vn ulten-vn Os, fysiotherpeut en oud-voorzitter NVVF (Ned. Ver. vn Vrijgevestigde Fysiotherpeuten); Drs. l. vn Nouhuys, tndrts en voorzitter vn de Stichting Onfhnkelijke ulpverlening. Sluiting om c uur

13 VERSTAATSING Geen ontstuitbr verschijnsel et korportistisch socilisme en het sttsmerkntilisme moesten in de 18e en het begin vn de 19 eeuw wijken voor het liberlisme. Eenml het liberlisme westeurop uit de onderontwikkeling gehld hd, moest het op zijn beurt de plts ruimen voor kollektivisme. An de bsis vn die ekonomische en politieke evolutie liggen ideën en theoriën, mythen en denkbeelden die intellectuelen lngzm mr zeker in het kollektief bewustzijn - de "Weltnshuung" vn regeerders en openbre opinie - lieten sijpelen. Om een verdere versttsing te stuiten moeten vooreerst de intellectuele grondslgen en ffectieve mythes wrdoor de kollektivisering gerechtvrdigd wordt, ontmskerd en weerlegd worden. Dit is de opzet vn het VON MISES-instituut dt in 1983 door een ntl professoren opgericht werd, ls Belgische tegengnger vn de Britse libertrische denkclubs Adm Smith Institute en Crl Menger Society. Bedoeling is niet rechtstreeks het kollektivisme te bestrijden, doch wel om het lterntief duidelijk te formuleren door het populrizeren vn de gedchtengoed vn de Oostenrijkse school vn ekonomen, het onderbouwen vn de vrije mrkt-gedchte op theoretisch vlk en tevens het stimuleren vn nlyses en toepssingen op Belgisch en Europees niveu. et instituut legt zich voornmelijk toe op het publiceren vn wetenschppelijke nlyses over de gevolgen vn het sttsinterventionisme, het vertlen vn buitenlndse economische werken, het inrichten vn seminries over ctuele economische en politieke problemen en vormingscycli voor jonge cdemici. et Vn MISES-instituut publiceert verder een driemndelijkse "NEWSLETTER" (1) wrin België's meest liberle economen en politieke.en socile ctuliteit commentriëren en de volgende ctiviteiten vn het Instituut ngekondigd worden. et instituut dt onlngs in een eigen secretrit introk (2) plnt nieuwe inititieven. iertoe werd einde mei zijn rd vn beheer uitgebreid. Bij de nieuwe gezichten zijn er drie Belgische libertriërs: Frnk VAN DUN, voorzitter vn het Libertrisch Centrum v.z.w., Fred DEKKERS en Chris OCEPIED. Frnk VAN DUN is hoofddocent recht n de RU Limburg en uteur vn "et Fundmenteel Rechtsbeginsel". ij is tevens lid vn de Rd vn Advies vn de K.N.O. Fred DEKKERS is niet lleen een succesvol zkenmn, mr voorl de bezieler vn de Belgische Libertriërs. ij heeft tl vn projecten opgezet om het libertrisme in België te verspreiden. Chris OCEPIED studeerde o.. overheidsmngement en is thns verbonden n de Europese Commissie te Brussel. Sedertdien werd die nieuwe rd vn beheer reeds op het Kbinet vn de liberle Vice-ministerpresident VEROFSTADT ontvngen, wt op het belng wijst dt deze ltste hecht n de meer krchtige verspreiding vn de vrije-mrktgedchte in prllel met zijn politieke strijd voor het libertrisme. (1) Om zich erop te boneren volstt het 250 f r over te schrijven op de bnkrekening vn het Instituut. (2) Thielemnsln 114, 1150 BRUSSEL, (tel. 02/ ). COMPUTERS BEREIGEN GEZIN "Computers vormen een gevr voor het gezinsleven. Op het werk best, mr verder moet je de zk niet overdrijven," vindt Piet Boersm. Boersm is rdslid voor het GVP (wrin men veel gereformeerde kerken vrijgemkt ntreft) in de Friese gemeente Achtkrspelen. De gemeente wilde gulden beschikbr stellen om mbtenren tegemoet te komen bij het nschffen vn een computer. FNP (Friese Ntionle Prtij) en RPF wren ook tegen, mr niet omdt zij het gezinsleven bedreigd zgen. Met geld vn de gemeenschp mg je geen mbtenren en het college bevoordelen. Ofwel: "De kin je net meitsje tsjin de borger oer. Jo mei mtners en it kolleezje net befordielje," riep Mrten vn der Veen vn de FNP. Toch werd het voorstel ngenomen omdt CDA, PvdA en VVD de mening wren toegedn dt een computer thuis voor de gemeente voordelen biedt en kostenbesprend werkt. Uit PCM, juni

14 ELP DE AMBTENAAR VERZUIPT (MIJ) ELP, DE AMBTENAAR VERZUIPT (mij): Meneer X koopt in België op een veiling een huis voor zeg 2 miljoen B.fr (fl ,»). In die prijs zit de belsting inbegrepen en die wordt fgedrgen. Een ijverige mbtenr stelt dt de wrde vn het huis 3 miljoen B.fr is en dt er over 1 miljoen B.fr. extr belsting en boete betld dient te worden. Meneer X schrijft de mbtenr hoe hij hier bij komt en de mbtenr verlgt in zijn "welwillendheid" de wrde tot B.fr. 2,5 miljoen en de boete dienovereenkomstig. Let wel, het huis stonds sinds eind 1984 te koop, is openbr verkocht (dus geen mnipultie of zwrt geld) en onze meneer X dcht, net ls ik, dt in dt gevl de wrde de prijs is zols medio 1986 is betld. * Wt betekent dit nu eigenlijk? 2. Als je gewoon iets koopt, l zijn het mr prlines, dn kn blijkbr de mbtenr stellen dt je er niet genoeg voor betld hebt. Zo durft mevrouw X bijvoorbeeld, nu niets meer in de uitverkoop te kopen. Sterker, de mbtenr verhoogt de belsting drover ook nog eens met een boete. Alsof meneer X niet te goeder trouw ws. * Wt doen we er n?. b. c. Je kunt wel een dvoct zoeken om je "recht" te hlen, mr de lnge dem en de kosten geven dr toch wel problemen n. Je kunt weigeren te betlen en ze leggen beslg op je bezittingen, met lle rompslomp vndien. et hoofd in de moede schoot werpen en gewoon betlen. An de betreffende mbtenr toestemming/goedkeuring vrgen of hij de prijs juist cht, vóór elke trnsctie die je gt doen. (Voor sl, benzine, meubels etc.) Wt zl die meneer zich dn extr mchtig voelen. * * #» * (documenttie vn voornoemd voorbeeld in ons bezit, bedrgen vernderd) bij nvrg blijkt dt voornoemde regels in België inderdd bij vstgoed toegepst "kunnen" worden. Mr wij wilden u de (on)zinnigheid vn deze situtie niet onthouden. Ir. L..M. Jongen Jr. De plnnen voor de Ll-Wereldconventie in 1988 beginnen vstere vorm te krijgen. Frnces Kendl en Leon Louw, de schrijvers vn het bekende boek "SOUT AFRICA,TESOLUTION" zijn l een eind gevorderd met de orgnistie. Dit gt een fntstische gebeurtenis worden! et centrle them zl worden: DE PRACTISCE TOEPASSING VAN DE LIBERTARISCE PRINCI- PES OP DE EDENDAAGSE WERELDPROBLE- MEN. De conventie is geplnd in SWAZILAND. Dit is een "vredelievend koninkrijk", en deze plts is gekozen om een ntl redenen. et klimt is er zeer goed in ugustus, het ligt dicht bij het Kruger Prk, en de mogelijkheid om zwrte studenten te lten deelnemen is er uitstekend. De dtum is begin ugustus. Als spreker komt wrschijnlijk de Nobelprijswinnr Jmes Buchnen, terwijl reeds uitgenodigd is Chief Buthelezie. Ook wordt gedcht n Brbr of Nthniel Brnden. De kosten zullen in de orde vn $ komen te liggen. Dr zit dn lles in. Niet lleen het verblijf en lle mltijden in het beste hotel vn het lnd, mr ook een tweedgse foto-sfri nr de wereldbekende KRUGER NATIONALE WILDTUIN. Wij gn proberen een goedkope reismogelijkheid te orgniseren. Als u plnnen hebt om n deze unieke gebeurtenis deel te nemen, lt dt dn lvst weten

15 INFORMATIE Vervolg vn pgin 16 Abonnement op de Vrijbrief (8 nr$./jr elk nummer 16 tot 20 p.) NEDERLAND: f 40,00, bonneren door storting op bnkrekening DE VRIJBRIEF, Amrobnk , (Giro 8283 AMRO Amsterdm) of per cheque n Libertrisch Centrum, Antwoordnummer 551, 3100 WB Schiedm. REDACTIE: p.. Fr. verschmidtln 31,3116 JK Schiedm, tel.: BELGIË: BF 700,00. Bnk J. vn Bred, Antwerpen nr , of per cheque n Libertrisch Centrum, erenthlsebn 109,2100 Deurne. AGENDA 1 oktober: 12 oktober: 10 oktober: 21/25 okt: oktober? november? ugustus 88 Kring Rotterdm, bijeenkomst in de Ark, Schiedm Noord, dhr. Bert Fitie over Libertrisme in het Informtictijdperk. Tweede deel. Voor hen die het eerste deel niet hebben kunnen bijwonen zl een korte smenvtting worden gegeven. Kring Echteld. En verder iedere 2e mndg vn de mnd. "Gezondheidszorg: Een lijdend onderwerp?" Conventie Der Lge Lnden. Zie pgin 2. Mnchester Mnchester Conference. Berlijn: Monitry Freedom. Engelnd: Society Conventie in Swsilnd. Zie prte nkondiging. Voor ndere informtie kunt U bellen: Libertrisch Centrum Nederlnd; Wees drom wijs en volg de volgende strtegie nrmte u meer risico wilt: ) minste risico: een beleggingsfonds dt voorl in Nederlndse wrde belegt en niet teveel in Kon Olie, Philips en Unilever (wnt die verwcht ik niet dt overgenomen worden) b) zelf een portefeuille vn knshebbers smenstellen, zonder hier enige grntie in de nevel en geruchtenwereld te kunnen geven: Borsumy, Ceteco, Cindu/Krmer, Gist * AL, oogovens *, Interntio Muller, NedLoyd *, Norit, Pkhoed. * In deze ndelen zijn opties verkrijgbr. d) koop cll opties in de ndelen wrvn u denkt dt er een kns bestt. c2) is zo'n onderliggend ndeel inderdd f link gestegen, koop dn wt put opties. Blijkt het overnme gerucht op niets gebseerd, dn verdient u dr ook n. G onder geen beding short in wt dn ook (de mensen die Kluwer moesten indekken tegen een 10-voudige koers, leggen u dt grg uit). Let wel: Niemnd weet welke ndelen wel of niet overgenomen worden. Ook ik niet. Wel kunnen wij een strtegie ontwikkelen die zo goed mogelijk inspeelt op het voorgnde. Kring Rotterdm/Schiedm: Kring et Gooi/Midden Nederlnd: Ir. L..M. Jongen Jr

16 DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE Met de strijd vn Elsevier om Kluwer over te nemen is er veel losgekomen in Nederlnd. Voorl omdt iedereen er vn uit ging dt vijndige overnmes (d.i. iemnd trcht de meerderheid vn de ndelen vn een bedrijf te kopen, zonder dt de directie vn dt bedrijf dt wil) prctisch onmogelijk zijn. Er zijn nl. in Nederlnd nogl wt juridische constructies te mken, wrdoor de directie het een overnemende prtij bijn onmogelijk mkt om enige invloed uit te oefenen. En om die invloed gt het een overnemer juist. Wnt de overnemer wil bijvoorbeeld het beleid vernderen, onderdelen verkopen, of wt dn ook om meerwrde te krijgen dn hij voor de ndelen betlde. Om een specifiek voorbeeld te noemen: Elsevier dt met een overnme vn Kluwer hr eigen bezitting en mrkt penetrtie te vergroten. Een nder voorbeeld: U en ik vinden dt de optelsom vn de wrde vn lle bedrijfsonderdelen vn NedLoyd minus de schulden vn f 600,-- per ndeel is. Als wij dn door de meerderheid vn de ndelen te hebben die ndelen dn inderdd voor die prijs kunnen verkopen, terwijl we de ndelen voor de huidige beurskoers kunnen kopen voor tussen de 130 en 200, dn doen we het niet onrdig. Echter mt l die beveiligings-constructies kn de huidige direc - tie vn, in dit gevl, NedLoyd, ons beletten om beleidsbeslissingen te nemen. Wt is er nu n de hnd? Door het gevecht vn Elsevier zijn er een ntl zken voor het voetlicht gekomen: -- llereerst interntionl hebben beleggers gezien dt veel Nederlndse ndelen erg goedkoop zijn. Zij gn dus kopen. Elsevier zelf mocht dt weer vn meneer Mxwell horen. -- verder blijkt dt er wel nog enige knsen over zijn dt, onder beplde condities, wel een (vijndige) overnme succesvol kn zijn. Ook dt is een reden om llerlei ndelen te kopen. Kortom: de Nederlndse beurs treedt in het voetlicht en het zl de komende mnden vn geruchten blijven gonzen. Voor u ls belegger betekent dt het (be)houden vn Nederlndse ndelen nu erg zinvol is; mr ook dt er wel eens wt tegenvllers kunnen ontstn. Een ngekondigde overnme hoeft echt niet te slgen. Drbij is het zo dt overnme kndidten vk net die bedrijven zijn die slecht gegn zijn. (de koers is drdoor lg en de overnemende prtij ziet zijn kns eerder) Om dn nu veel vn die ndelen te kopen op gerucht, meestl voor een hogere koers dn onlngs en dn w horen dt de overnme niet doorpt, betekent een vrije vl vn de koers. ET LIBERTARISME iseen filosofie 1 en een wereldbeweging. et ei kunt zowel op theorethische ls op prctische gronden dt het principe vn de individuele vrijheid ieders hoogste goed is. En dit op lle gebieden, socil, economisch, politiek, moreel..,. : Drom streeft hot Libertrismé nr een 7.0 breed en zo consequent mogelijke toepssing ervn. Dit houdt ondermeer in het bouwen n een vrije wereld wrin vrede is, niet lleen tussen mensen vn verschillende lrtdert, : mr ook tussen mensen met verschillende opvttingen, in verschillende omstndigheden; 1! "!> met verschillende tl, opvoeding en beroep. Om dit doel nderbij te brengen is het noodzkelijk dt steeds meer mensen het VRIJEIDSIDEAAL begrijpen en willen toepssen. De VRIJBRIEF trcht hiern bij te drgen door het verstrekken vn informtie over gebeurtenissen in de Libertrische beweging. Ook biedt de VRIJBRIEF een FORUM wr ieder zijn of hr visie onder eigen verntwoordelijkheid kn uiteenzetten (uiterrd binnen de mogelijkheden vn de beperkte pltsruimte). De VRIJBRIEF betekent tevens een bnd tussen gelijkgezinde personen in de BENELUX en drbuiten, die streven nr een betere wereld met vrijheid, rechtvrdigheid en vrede. Uw vrijheid bestt slechts»oor zover zij wordt verdedigd en dt doet niemnd beter dn U, BEGIN ER DAAROM NU AAN. Verntwoordelijke urtgevei : vn de VRIJBRIEF:.J. Jonyen, Sttiestrt 57ft> KtmtrWf"

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

M E X ICO ooooooooooo

M E X ICO ooooooooooo S. D. I. Hoe komt het dat zo weinig mensen weten wat SDI betekent? Als je daarentegen over "Star Wars" praat, meent bijna iedereen te weten dat dat een oorlogssysteem is dat de Amerikanen in de ruimte

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V)

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MAANDBLAD 147-148 juni 1990 Karel Beekman De Vrijbrief is het eerste, enige, echte libertarische tijdschrift in Nederland. Naast Backpage is het één van de 'fwee libertarische

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Libertarisch Tijdschrift

Libertarisch Tijdschrift Libertarisch Tijdschrift In dit nummer speciale aandacht voor de gezondheidszorg met: Alphonse Crespo over de Hyppocratische eed en een mogelijk ethisch reveil na de dood van het Marxisme Interview met

Nadere informatie

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,?

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,? leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 39. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H,J. Jongen Mei 1981. Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België. De

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Maandblad No. 51. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk uitgever: ir. H.J. Jongen Mei 1982. _ Heikantvenstraat 39-2190 Essen_-_België 1

Maandblad No. 51. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk uitgever: ir. H.J. Jongen Mei 1982. _ Heikantvenstraat 39-2190 Essen_-_België 1 LEVEN-VRIJHEID-EI6ENOOM ABSOLUTE RECHTEN VAM HET IHDIVIDU Maandblad No. 51. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk uitgever: ir. H.J. Jongen Mei 1982. _ Heikantvenstraat 39-2190 Essen_-_België 1 Dë~VRÏJBRÏËF~brëngt~ïrëïkë

Nadere informatie

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd.

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Gast-artikel: Henry Sturman Met dank aan Henry Sturman en Toine Manders. Illustratie: Erik Koen van Glabbeek

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

1997/6. Lessen Politiek voor Kinderen. Verslag van de ISIL Conventie in Rome. Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan te Koop

1997/6. Lessen Politiek voor Kinderen. Verslag van de ISIL Conventie in Rome. Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan te Koop 1997/6 90% van depoltici geeft de overige 10% een slechte naam (Anonymus) In dit nummer o.a.: Lessen Politiek voor Kinderen Verslag van de ISIL Conventie in Rome Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan

Nadere informatie

U KUNT NOG MEEDOEN!!

U KUNT NOG MEEDOEN!! LEVEN-VRtJHE!D-E)BENOOM ABSOLUTE RECHTEN VAM HET!WD!V!OU Maandblad No. 65/66 Oplage: 1000 exemplaren Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen juli/augustus 1983 Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België

Nadere informatie

leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu

leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 44. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen Oktober 1981. Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België._

Nadere informatie

t(ïj Iedereen in d ienst 26 september 1991 Verslag Discussiebijeenkomst Komt er een sociale dienstplicht? V G X 9 1 Technische Universiteit Eindhoven

t(ïj Iedereen in d ienst 26 september 1991 Verslag Discussiebijeenkomst Komt er een sociale dienstplicht? V G X 9 1 Technische Universiteit Eindhoven V G X 9 1 I E D t(ïj Technische Universiteit Eindhoven Verslag Discussiebijeenkomst Iedereen in d ienst Komt er een sociale dienstplicht? 26 september 1991 ~estuurscommissie Vredescentrum TUE i.s.m. Gemeente

Nadere informatie