de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2"

Transcriptie

1 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet, mr de ltste tijd zien we dt regelmtig. Vk ls een losse opmerking, mr steeds meer dt er echt over geschreven wordt. De "privtisering" heeft drn een grote bijdrge geleverd. Dt betekent dt er wt n het vernderen is. Steeds meer mensen gn drdoor minder vreemd tegenover ons stn. et begrip "Libertrisme" gt leven. Misschien gt het nu wel die knt op dt de medi er niet meer omheen kunnen om er over te rpporteren. En dn zou de groei vn het libertrisme wel eens in een veel hogere versnelling kunnen komen. De invloed vn de medi is immers bijn niet te overschtten. Zij kunnen iets mken of breken. Zie mr eens hoe ze bij voorbeeld in de Verenigde Stten bereiken dt een president (Nixon) nr huis gestuurd wordt, of hoe een presidentscndidt (rt) zijn spirties moet opgeven. Eén vn de sterkste wpens vn "de pers" is het doodzwijgen vn iets of iemnd. Als de medi iets willen doen vergeten, zwijgen ze er gewoon over. et blijkt dn dt ook in "de mtschppij" l vlug er niet meer over gedcht of gesproken wordt. oe heeft, generliserend gesproken, de pers niet gejuicht dt in Perzië de Shh werd weggejgd. En zie eens wt ervoor in de plts is gekomen! Al begint er nu over het libertrisme gepubliceerd te worden, we zijn er nog lng niet. et blijkt nog steeds dt het nog heleml niet gelukt is om onze filosofie duidelijk over te brengen. Zie ls voorbeeld mr het rtikel dt Job de Klepper schreef in het mndbld DE VRIJE GEDACTE, (zie elders in dit nummer), en dt toch komt uit een hoek die het libertrisme niet kwd gezind is. Omdt dit een goed voorbeeld is vn de wijze wrop het libertrisme kn overkomen, besteden we er in dit nummer ndcht n. Wij hopen dt dit zl bijdrgen tot meer begrip. Ir. J. JONGEN SR. Voorzitter Stichting LIBERTARISC CENTRUM. Lge Lnden Libertrisctie Conventie Njr Tijdsbeelden Geld With little help from my friends 8 Integrnd 10 Boekrecensie 11 Akties Vrijbrief 11 Congres 12 Versttsing 13 elp de mbtenr verzuipt (mij) 14 A L L EEN ALS ALLEN QE VRIJEID VA M A L L EN R E SP E C TE REN KUNNEN WIJ ALLEN VRIJ ZIJN

2 - 2 - VOORLOPIG PROGRAMMA LAGE LANDEN LIBERTARISCE CONVENTIE NAJAAR 1987 IE DAG: WOENSDAG 21 OKTOBER 1987 (E) is Lezing in Engels (N LB) is Lezing in Ned. (sim) is Meerdere lezingen tegelijk c uur Ankomst deelnemers conventie uur Openingsbnket: Opening Lge Lnden Conventie uur Specile openingssessie. Prktisch Libertrisme: Life, Liberty, You nd Me; Jn Smid. (E) uur Specil gstoptreden: Prof. Mr.Dr. Ir. P.l. Neut over: The Worthlessness of Libertrinism; Why Libertrinism doesn't Work! (E) (sim) Covert Erren: Vrije Economie en de benodigde mentliteit (NLB) (sim) Alphonse Crespo: ow to strt your own school in ten esy steps. (E) (sim) Brin Micklethwit: ndsuccess(e). Libertrinism (sim) Nel vn ulten: Libertrisme en Kinderen, volgens Frnces Kendl (NLB). 4e DAG: ZATERDAG 24 OKTOBER uur Eric Verhulst: Leven in een Libertrische Wereld: Een continue morele keuze. (NLB) uur Boudewijs Bouckert: et Ludwig von Mises Instituut. (NLB) uur Chris Tme & Brin Micklethwit: A Libertrin Movement in Gret Brittin (E) uur Bjcfrn Kjolseth: A Libertrin Movement in Norwy (E) uur Slotdiner: tijdens diner de uitreiking vn de DON QUICOTTEWINDMILL AWAR DS, veiling, e.d. SE DAG: ZONDAG 25 OKTOBER 1987 ' ZE DAG: DONDERDAG 22 OKTOBER uur Chris Tme: Libertrinism is not enough - the necessity for phychologicl selflibertion (E) uur Michiel vn Notten: Ronnie Brunswijk, The Noble Svge (E) uur Richrd Vogel: Liberty it? (E) uur c. Richrd Vogel: Liberty - Who Gets it? (E) uur Excursie Monschu uur diner uur Louis vn Stekelenburg: (sim) Christophor Albricht: (E) (sim) Stefn vn Glbbeek: Libertrisme en Jongeren. (NLB) uur The Fountinhed. 3E DAG: VRIJDAG 23 OKTOBER uur Louk Jongen: Beleggen voor eenieder (NLB) uur Rob vn Glbbeek: uur Wolfgng Scheel: Libertrinism nd umn Evolution, Necessity nd vlue of olostic Self-Libertion (E) uur Elisbeth Clrke-sters: The Buddhism of Nichiren Dis-konin - A Powerful Wy Into Freedom (E) uur Alphonse Crespo: Swiss Clssicl Liberls (E) uur ub Jongen & Jn Smid: The Solution. Zuid Afriknse Libertriërs bieden een oplossing voor de problemen vn Zuid Afrik en voor de Wereld. < E/NLB >- - Who wnts Uur Evlutie vn de Lge Lnden Libertrische Conventie Njr (Extremely Erly Bird Discount inschrijving Lge Lnden 1988) uur Afsluitende gezmenlijke lunch. Nog niet definitief "geprogrmmeerd zijn een ntl sprekers die wij nog hopen te verwelkomen. O.A.: - Dr. Rein R. Steenwijk: Vertegenwoordiger Nederlnd vn Chief Buthelesi vn het Zulu-Volk vn Zuid- Afrik. - Een Objectivist. - Jim Turney: Voorzitter U.S. Libertrin Prty. - Vince M i l Ier: President Libertrin Interntionl. - Kpeln Buduin: Drnst zijn er een ntl ctiviteiten die nog geprogrmmeerd zullen worden: - videotpe vn Ayn Rnd's ltste speech. - videotpe vn rry Browne - bezoek n museum - film: The Incredible Bred Mchine.

3 TIJDSBEELDEN Ir. ub Jongen sr. Onder deze kop schreef Job de Klepper in het Juli/ Augustus nummer vn het Mndbld DE VRIJE GEDACTE*) een rtikel: LIBERAAL OF LIBER- TAIR. De VRIJBRIEF heeft met De Vrije Gedchte een ruilbonnement. Drdoor kunnen eikrs ideeën worden uitgewisseld en kn ngegn worden in hoeverre beide groepen dr wijzer vn kunnen worden. Tot nu toe heeft dt zich beperkt tot het lezen vn elkrs rtikelen door de redcties. Mr het is verheugend dt het nu door het rtikel vn Job de Klepper gekomen is tot een bredere meningsuitwisseling. Ik hoop dt dit tot meer wederzijdse bekendheid en begrip zl leiden. Eerst over het "vrijdenken", wt is dt eigenlijk voor iets? Ik moet bekennen dt mij dt nog steeds niet heleml duidelijk is. Gelukkig stt in hetzelfde nummer een rtikel vn Erik vn Zomeren, dt dr iets meer over zegt. Drin definieert hij: "vrijdenken is "ongelovig" denken... de Vrijdenkers wijzen godsdienst "totl" f". Ayn Rnd schrijft in ATLASSRUGGED: "Denken is een proces vn identifictie en integrtie". We zouden kunnen nnemen dt de Vrijdenkers vi identifictie en integrtie tot de "ongelovige" conclusie gekomen zijn. Iemnd nders kn tot een ndere conclusie gekomen zijn. Dit hoeft er niet toe te leiden dt deze personen op ndere gebieden het ltijd oneens zullen zijn. et is ntuurlijk niet zo dt "vrijdenken" ltijd "juist" denken is. et "ongelovig" denken is geen enkele grntie om ltijd tot de juiste conclusies te komen. Ook de Vrijdenker zl in het denkproces moeten bedenken dt hij niet lwetend of onfeilbr is. Verder zegt Erik vn Zomeren dt: "Vrijdenken humnistisch is, dus stelt het de mensen "boven" de stt". Ik zou bijn zeggen dt dt puur LIBERTARISC is! Drom ben ik het ook (bijn) eens met Erik vn Zomeren ls hij stelt dt "vrijdenken gevrlijk is voor de stt". Als hij het woord "vrijdenken" vervngt door "denken" in de bovenstnde betekenis vn Ayn Rnd, ben ik het heleml met hem eens. Mr nu eerst het rtikel vn Job de Klepper. Lt u niet fleiden door het detil dt hij het heeft over Libertiren, terwijl wijzelf steeds Libertriërs zeggen. *) et Mndbld DE VRIJE GEDACTE is een uitgve vn de "Vrijdenkers-vereniging", Postbus 1087, 3000 BB Rotterdm. D F L. 30,-of B F. 550 per jr. LIBERAAL OF LIBERTAIR. Zols u weet noemt de V.V.D. zich een liberle prtij. Of dit nog wel terecht is, is voor ons een vrg, mr dr wij geen prtijpolitieke beschouwing houden kunnen we hier niet op ingn. Nu bestt er in Nederlnd, mr ook in ndere lnden een orgnistie die zich Libertrisch Centrum noemt. Zij verkondigen ideeën wrdoor ook vrijdenkers zich ngesproken kunnen voelen en omgekeerd. Vndr dt wij ons beider tijdschriften uitwisselen. Zij pleiten voor een grote vrijheid vn de individu en wensen bsoluut geen sttsbemoeienis en lle mogelijke voorschriften zijn hen een doorn in het oog. oewel juist democrtisch-socilisten wel veel vi de stt geregeld willen zien, kunnen veel vrijdenkers zich wel vinden in de gedchten vn geen enkele bemoeienis vn de stt met de burger. Mr drover zouden wij zelf onderling ook wel eens kunnen prten, dus wel sttsbemoeienis of juist totl niet. Volgens de Libertiren gt onze huidige regering nog lng niet ver genoeg met de zo bejubelde "privtisering". Zij stellen b.v. dt er geen vrijheid is zolng een ondernemer niet zelf mg beslissen wt hij zl produceren en wr, welke lonen hij moet betlen, welke prijzen hij mg berekenen, welke Boete op Toegevoegde Wrde hij dient te betlen en dn moet hij ook nog hlve winst n de stt fstn. Nu klinkt dit geluid vn de Libertiren wel erg somber, mr wij dchten dt het nog l meeviel. Ntuurlijk gn wij ervn uit dt de meeste ondernemers ftsoenlijke hrd werkende mensen zijn, mr wij zijn toch bng dt ls er niet geregeld en voorgeschreven wordt op dit terrein dt dn de wet vn de jungle gt gelden tenzij lle mensen engelen zijn. Bovendien schijnen de Libertiren ook bezwr tegen de B.T.W. te hebben. Nu is het zo dt niet de ondernemer de B.T.W. moet betlen. Deze wordt uiteindelijk op de consument verhld en door de ondernemer fgedrgen. Je kunt er lleen over discussiëren of de consument zo niet te veel belst wordt. In ndere lnden is de B.T.W. b.v. veel lger. Mr of je het nu met de stt eens bent of niet de stt moet toch n inkomsten komen om die dingen te doen die wij llen nuttig vinden. De Libertiren zeggen zelfs "belsting is diefstl". J in zekere zin is dit misschien zo mr je kunt dn ook stellen "winst is diefstl" en heeft een bekende nrchist niet gezegd "eigendom is diefstl"

4 Als een product b.v. schrs is zet de ondernemer dr toch een grotere winst op, dt is dn toch de economische vrijheid, mr dn willen wij er wel op wijzen dt de economisch zwkkeren in de smenleving zich zo'n product niet kunnen nschffen. Terwijl zij er net zo veel recht op hebben ls de béter-gesitueerden. En de zo begeerde privtisering werkt dn toch ls kpitlisme in zijn nkste vorm wrbij de zwkkeren worden vermlen. Dt zien wij nu toch? Wij vrgen ons drom f hoe de Libertiren deze zwkken willen beschermen of geldt hier dn toch: "ieder moet mr voor zich zelf zorgen, dt is ps vrijheid". Of is solidriteit ook een vies woord geworden? Als men geen belsting wil betlen, hoe zorgt men dn voor werklozen, bejrden, zieken etc. Ntuurlijk weten we dt voor deze bevolkingsgroepen premies worden betld mr de volgende stp is dt men dit ook diefstl vindt zeker ls de ondernemer ze betlt. Alles in het leven heeft nu eenml zijn prijs. In hun bld schrijven de Libertiren dt "de socildemocrtie in Nederlnd vindt dt eigendom vn mensen vi belsting fgepkt mg worden". Is dit niet wt erg ongenunceerd gedcht? Wr stt dt overigens? Men eist dus de vrijheid vn onbeperkt bezit te hebben en winst te mken. Mr o.i. gt dt ltijd ten koste vn nderen. Denk mr n de Derde Wereld die ltijd geplunderd is en nog wordt. De Libertiren stellen dt ieder individu vrij moet zijn zonder de vrijheid vn nderen n te tsten. Dt is prchtig, bovendien is dit een stndpunt wrmede vrijdenkers vele humnisten en nrchisten het mee eens zullen zijn. et is wel jmmer dt men hierbij schrijft: "welke bezwren kunnen socilisten, fscisten en communisten er tegen nvoeren?". Wij vinden het onjuist om deze groepen op één hoop te gooien. Dt is heel ongenunceerd en een belediging vn vele goedwillende socilisten en communisten. Ook menen wij dt met de genoemde vrijheid zeker niet bedoeld mg worden de vrijheid om zoveel mogelijk te vergren. Zo zijn wij vn mening dt grond niet in privé bezit behoort te zijn, dr grond ten eerste een schrs rtikel is en ten tweede n lle inwoners gezmenlijk behoort. Wt de een bezit kn de nder niet bezitten. De Liberlen en Libertiren roepen nu zo hrd om privtisering. Mr beseffen zij dt juist de door hen zo verfoeide ntionlistie een liberl erfgoed is. et liberlisme is in wezen ontstn in de strijd tegen de monopolieposities, tegen het mchtsmonopolie vn de bsolute vorst en men pleitte voor de ondernemersvrijheid. Deze vrijheid leidde weer tot monopolie posities en om dit te breken wilden de liberlen ntionlisties. De cirkel is nu weer rond en wil men weer de grootst mogelijke ondernemers vrijheid. et opmerkelijke is dt ondnks de privtisering en deregulering die onze overheid zo propgeert de greep vn deze overheid op mensen en zken steeds sterker wordt. Kijk mr nr de gezondheidszorg en het onderwijs. De bureucrtie wordt steeds heviger en de centrlistie groter. (Deze ltste gegevens ontleenden wij n het interessnte rtikel vn Rudolf de Jong in nr. 77 vn De As). Concluderende kunnen wij dus stellen dt wt de Libertiren stellen er opvttingen bij zijn wr wij ons wel chter kunnen stellen mr dt geldt ook voor vele gedchten uit het socilisme, nrchisme en communisme. Mr dt men onder de gewenste vrijheid voorl verstt de ondernemersvrijheid dus de economische dt is ons te simpel. Dt is niet het tovermiddel om de wereld voor IEDER- EEN leefbr te mken. Om de wereld vrij en dus leefbr te meken moet er heel wt meer vernderen, voorl in de hoofden en hrten vn de mensen. et is wel interessnt om te lezen wt de ps overleden Dick illenius hierover eens schreef "het is eigenlijk onnvrdbr dt ndere mensen onrdig tegen je zijn". ENIG COMMENTAAR op het rtikel LIBERAAL OF LIBERTAIR vn Job de Klepper. Oorspronkelijk dcht ik dt het eenvoudig zou zijn om even een commentr op dit stuk te schrijven. et is ook niet moeilijk, mr het beslt zoveel punten dt ik bijn een boek moet schrijven om ze lleml te behndelen. Misschien is het drom nuttig om eens een discussie-vond te orgniseren wrop lles beter tot zijn recht kn komen. Er zijn boeken genoeg wr het lleml instt. Voor deze discussie lijkt het me voldoende het grondprincipe vn het LIVERTARISME ls uitgngspunt duidelijk te stellen. et LIBERTARISME is voor INDIVIDUELE VRIJ- EID. Vrijheid voor elk mens. Drom vinden wij dt lle hndelingen tussen mensen onderling moeten geschieden op bsis vn wederzijdse vrijwilligheid, en lle wederzijds vrijwillige cties horen legl te zijn. Dt betekent dt geen enkel persoon, of groep vn personen, met geweld, dwng of frude mg beginnen tegen een nder mens of groep mensen. Wt voor één persoon geldt, geldt ook voor een groep vn meerdere personen. En ook ls die groep toevllig bestt uit 51 /o (of meer) vn de bevolking. Met deze fundmentele uitgngspunten kunnen we veel opmerkingen verklren en/of rechtzetten

5 Of de V.V.D. nog een "liberle" prtij is, hngt f vn de definitie en hoeveel onvrijheid een prtij mg nstreven om nog liberl genoemd te worden, eventueel in vergelijking met ndere prtijen die nog meer onvrijheid en nog meer overheidsdwng voorstn. We hoeven echter lleen mr het prtijprogrmm te lezen om te zien dt de V.V.D. op zoveel punten de vrijheid wil beperken, dt je in de zuivere betekenis vn het woord heleml niet meer vn liberl kunt spreken. Inderdd gt de PRIVATISERING in België en in Nederlnd nog lng niet ver genoeg. Ik zou zelfs zeggen dt ze in beide lnden nog nuwelijks is begonnen! Ik vind niet dt "de Libertriërs het erg somber inzien". In tegendeel de meeste zijn erg relistisch. et verwondert me echter dt Job de Klepper schrijft dt de sttsbemoeienis nogl meevlt. Probeer eens een lijst te mken vn lles wt wel mg. Je kunt chter elk punt minstens tien dingen schrijven die niet mogen! Libertriërs gn er net NIET vn uit dt lle mensen "engelen" zijn. In tegendeel, ook hier weer de relistische opvtting, dt de mens is zols hij is. Dt wil zeggen dt er ltijd slechte elementen onder zijn, en net drom is het nodig het fundmentele grondprincipe toe te pssen vn het niet en nooit initiëren vn geweld of frude. Uiterrd hebben Libertriërs ook bezwr tegen de BTW. et doet niet ter zke WIE deze betlen moet; het is net ls met lle ndere belstingen de consument die het gelg betlt. Is het juist dt "de stt n inkomsten moet komen om dingen te doen die wij llen nuttig vinden"?. Als "wij ALLEN" iets nuttig vinden, dn denk ik dt we het gewoon doen, en dt het niet nodig is dt een overheid dt "fdwingt". Dt is lleen nodig ls niet "wij llen", mr "een beplde groep" die dingen nuttig vindt. Die heeft dn de stt nodig om de nderen er toe te dwingen om meer te doen, eventueel vi belstingen. Uit de opmerking vn Job de Klepper dt "belsting is diefstl" in zekere zin juist is, mk ik op dt hij inderdd inziet dt deze gelden met geweld, tegen de zin vn het individu worden gein d. Dt hij dn de stp mkt nr "Winst is diefstl", begrijp is niet. Winst is immers het bedrg dt iemnd boven zijn kosten wil krijgen, voordt hij bereid is om zijn product (dienst) in vrijheid n een nder te leveren. En de nder is vrij om het wel of niet te kopen. Die nder heeft geen RECT op het product vn de eerste, ervn uitgnde dt deze dt product ook op rechtmtige wijze heeft geproduceerd of verkregen. De opmerking: "Eigendom is diefstl" is een contrdictio in terminis. Eigendom, (het recht om over een zk op de volstrekste wijze te beschikken) kn men niet door diefstl (wederrechtelijk toe-eigenen) verkrijgen. et is juist dt een economisch zwkkere net zoveel RECT op een product vn u heeft ls een beter gesitueerde. Als het uw rechtmtig verkregen product is, hebben ze er beiden nmelijk heleml geen RECT op. In vrijheid kunnen ze met u onderhndelen over de ruil vn dt product tegen iets nders, bvb. geld. "Solidriteit" is heleml geen vies woord. Dt wordt het ps ls er mee bedoeld wordt dt je geld moet fgeven "of nders gebeurt er wt!" Voor een mens geldt dt hij lleen mr in leven kn blijven door te konsumeren. En iets konsumeren kunnen we lleen mr ls het ergens door iemnd geproduceerd is. Uit de hele geschiedenis en in de huidige mtschppij blijkt overduidelijk dt er meer geproduceerd wordt ls een mtschppij vrijer is. In een vrije mtschppij is er meer te konsumeren, de prijs wordt lger, en meer zwkken kunnen er vn profiteren. Dit "economische/socile" onderwerp rechtvrdigt overigens een heel rtikel. We hebben er l vker over geschreven, en we zullen in de toekomst er nog vker op terugkomen. Job de Klepper vrgt of het niet wt "ongenunceerd is (om te stellen) dt eigendom vn mensen vi belsting fgepkt mg worden". Wel, er stt in "de wet" dt de overheid een deel vn uw geld mg fpkken; uw werkgever wordt gedwongen dt vn uw slris "in te houden"; uw leverncier wordt gedwongen om u voor lles x % BTW extr te lten betlen en die "f te drgen"; en ls u de pech hebt om dood te gn, worden uw erfgenmen gedwongen een groot deel vn de erfenis f te geven. En deze pr voorbeelden zijn nog mr een frctie vn wt er lleml nog meer moet. En l die bedrgen wren (even) uw eigendom. Onbeperkt bezit verwerven op een vrije wijze, zonder gebruik vn geweld, dwng of frude, gt niet ten koste vn nderen. In tegendeel, het verwerven gt geprd met het verlenen vn diensten en/of leveren vn producten die ndere grg willen hebben en wrvoor ze bereid zijn om vrijwillig te betlen. In de huidige mtschppij gt het rijk worden heel vk vi gunsten die de overheid verleend door subsidies, vergunningen, invoerbeperkingen enz. Dt is ltijd ten koste vn een ntl nderen. Net wt we niet willen

6 et is niet de bedoeling om socilisten, fscisten en communisten op één hoop te gooien. Zeker niet letterlijk!! Zeker willen we ook geen goedwillende personen in die groepen beledigen. Wt wel het gevl is, is dt elk vn deze groepen, ieder op een iets ndere mnier, geweld en dwng gebruikt tegen mensen die niet doen wt zij grg willen. En tegen dt gebruik vn geweld en dwng zijn lle Libertriërs. et bezit vn "grond" is een specil gevl wrover we l eens eerder geschreven hebben. Dit voert in dit rtikel echt te ver. We zijn bereid om er lter nog eens fzonderlijk op terug te komen. Eén vn de kernen is hier hoe je rechtmtig grond tot eigendom kunt verwerven, en hoe dit oorspronkelijk tot stnd gekomen is. et kn best zijn dt "Rtionlistie een liberl erfgoed" is. Dt doet echter niet ter zke. Wie er steelt en wnneer, is niet belngrijk in de beschouwing dt het diefstl blijft. Inderdd zijn er heel veel wetten en reguleringen tot stnd gekomen op ndrng vn het bedrijfsleven en/of ondernemers. Mr ook hier is het niet essentieel wie gelobbied heeft. De ene regel roept de ndere op. Zo zijn we op het punt gekomen wrover Job de Klepper terecht opmerkt dt "de greep vn de overheid op mensen en Reeds jren geleden heeft de Nobelprijswinnr Prof. yek gesteld dt het sttsmonopolie om geld uit te geven fgeschft diende te worden. Net ls met het uitvinden vn de boekdrukkunst het gevl is, schijnt thns op llerlei pltsen het onfhnkelijke geld uitgegeven te worden. De bedoeling vn dit rtikel is u over deze ontwikkelingen te informeren. In ltere stukken zullen we eventueel dieper op de mterie ingn. Als u ondertussen vrgen en of interesse hebt om mee te doen, lt het ons dn weten. In het April 1987 nummer vn De Vrijbrief hebt u l kunnen lezen dt door Disneylnd enkele miljoenen eigen DISNEYDOLLARS uitgegeven zijn. Er zijn l plnnen vn LIFAS voor het uitgeven vn LIBERS. U hebt kunnen lezen dt u deze l kunt bestellen. 50 Libers tegen de koers vn 50 gulden of 900 Belgische Frnks. Los drvn is door ILARO, een vereniging vn Optimisten de PECU uitgegeven. Ook de PECU is op dit moment één gulden wrd. ij neemt echter elke keer ls er dertig nieuwe personen lid worden 7,5% in GELD zken steeds groter wordt". Volgens de Libertriërs is het nog niet te lt. We zijn zelfs filosofisch-l n de omkeer bezig zols bleek uit het "FRIEDMANN rtikel in VRIJBRIEF nr. 113/ 114. (Belngstellenden sturen we grg een grtis kopie; voor zover de voorrd strekt). et is niet juist begrepen dt "(et Libertrisme) onder de gewenste vrijheid voorl verstt de ondernemersvrijheid dus de economische (vrijheid)". et tegendeel is wr. et LIBERTARISME is voor de economische EN VOOR DE SOCIALE/PERSOON- LIJKE VRIJElD.et feit dt wij voor beide vrijheden zijn, en dt wij weten dt deze beide soorten vrijheid niet los vn elkr kunnen blijven bestn, onderscheidt het LIBERTARISME vn lle ndere systemen. *) In lle ndere systemen is er een vritie vn: "ik moet mij opofferen voor nderen", of: "nderen moeten zich opofferen voor mij". et LIBERTARISME IS DE ENIGE MAATSCAP- PIJVORM WAARIN NIEMAND WORDT OPGEOF- FERD VOOR WIE DAN OOK. *) Ook dit is in eerdere rtikelen uitgebreider uitgelegd, en ook drvn willen we u grg een kopie sturen. wrde toe. Als de vereniging groeit, is dit dus een goede belegging. Zeker zolng ze het vol kunnen houden. Nst deze Pecu (die een bluwe kleur heeft), is er ook een "gecommerciliseerde Pecu". Deze is gekoppeld n de goudprijs. Door Libertrin Interntionl wordt uitgegeven de SPOONER. Genoemd nr Lysnder Spooner, een vrijheidsstrijder vn De Spooner is gekoppeld n een bsis jrbonnement op FREEDOM NETWORK NEWS, en wel één Spooner is 1/4 vn de f bonnementsprijs. Er wordt ook nog gewerkt n de : koppeling met bv. de goudprijs. Een reeds jren lo- i pend systeem voor betlingen in goud wordt gebrcht, doorantonyargis. * Nst deze "munten-systemen" zijn er ook een ntl werkende "girle" systemen. Zo kunnen we noemen het systeem LETS (Locl Exchnge Trding System). Met behulp vn een computer worden de trnscties vn de deelnemers bijgehouden in wrde-eenheden vn "groene dollrs". Elke deelnemer kn dn voor zijn tegoed goederen of diensten verkrijgen bij elke ndere deelnemer. et wordt drdoor een soort brtersysteem met eenvoudige verrekeningsmogelijkheden

7 (U n o /. Ü 13 M I Ü UI U i C u D i u z u K tü > J ui > UI h- f- Ul 3 J n h E D <t 0 1 U IL M V) 3 <I Z K d 5 rl n L1 71 C L D> 1 0> i. «1 C 1 «c L 00 3 u z IK > 3 o uiq TI r tn o ir et UI X n > U u Op een dergelijke mnier werkt het Duitse systeem: KUVOG: Kufen Und Verkufen Ohne Geld. et systeem ACES: Alterntive Currency Exchnge System, biedt goede mogelijkheden om de locle systemen n elkr te koppelen wrdoor hndelen tussen de verschillende systemen onderling mogelijk is. Dit systeem wordt thns gebrcht door FREENET- WORKen AndréSpies. Al deze mogelijkheden worden thns door een "Bnkcommissie" bestudeerd. U zult er nog wel meer over horen. Ir..J. Jongen Sr

8 Om de invloed vn de wetgeving op het mrginle bortusgedrg te neutrliseren, zouden nstnde echtgenoten verder meer vrijheid moeten krijgen strfbedingen in hun huwelijksovereenkomst op te nemen, zols b.v. de ontbinding vn rechtswege in gevl vn bortus. Tevens zouden rechters schenkingen met non bortndi-beding vn ouders of schoonouders niet voor ongeschreven mogen nzien wegens hun strijdigheid met de persoonlijke vrijheid vn de zwngere vrouw. Tenslotte, moet elke vorm vn door de overheid gewrborgde pensioen opgeheven worden. Thns is het immers zo dt ouders die bortus verkiezen in hun oude dg kunnen leven vn wt de stt froomt vn de rijkdom dt door de kinderen wordt tot stnd gebrcht vn ouders die bortus fwezen. Wrom zou men de burger de keuze niet lten voor ofwel een "doublé income no-kids"-bestn incluis bortus, gekoppeld meteen onpersoonlijk pensioenspren,ofwel het bren of overnemen vn kinderen - met een lger besteedbr inkomen ls gevolg - doch met de vooruitzicht er lter mteriële en psychologische steun vn te ontvngen. Abortus is thns een probleem omwille vn overheidsinterventie. Minder overheid zou bortus herleiden tot zijn wre dimensie: een individuele morele keuze. et is niet verwonderlijk dt een socilist vnuit zijn elitir ideeëngoed - zijn overtuiging persoonlijk te weten wt goed of slecht is voor het "vulgus pecus" - de smenleving wil orgniseren door individuele hndelingen l dn niet strfbr te stellen. Wnneer evenwel een uitmundende liberle intellectuele hetzelfde schijnt te geloven, kn dit lleen zorgen bren voor de toekomst vn het liberlisme in België, Chris osepied With little help from my friends..." oftewel oe zou men omgn met AIDS in een libertrische smenleving? Wt zou "men' smenleving? doen met AIDS in een libertrische Dit "vrgstuk" moet, zols lle vrgstukken, logisch en zo rtioneel mogelijk benderd worden vnuit het libertrische xiom. Ten eerste: "men" is een vge nduiding. In een libertrische smenleving heb je te mken met individuen, evenls in een collectivistische smenleving, mr een wrin de individuen een mximum n zeggenschp over zichzelf hebben. Ten tweede: Geïmpliceerd in het bovenstnde, mr ndrukkelijker gesteld: een libertrische smenleving is gebseerd op de negtieve vrijheid, nl. dt het initiëren vn geweld verboden is, moreel en rechtsmtig fgestrft mg en moet worden. Drnst is de hoop en de gegronde verwchting dt positieve vrijheid, nl. het ontwikkelen vn de eigen individuele vermogens, ten volle benut zl worden. Een libertrische (d.w.z. voor mij rtioneel-nrchistische) nlyse (zie voor de grondbeginselen, toepssingsregels en uitwerking mijn notitie "Rtioneel-nrchistisch denken") houdt in dt individuen elkr zeker niet bewust mogen beschdigen/verwonden/bestelen c.q. dreigen drmee Een verkoudheid kn besmettelijk zijn. Iemnd die drmee besmet wordt kn dr ) geen effect vn hebben b) ook verkouden vn worden c) behoorlijk verkouden vn worden d) ernstig ziek vn worden, rnet een dodelijke floop in enkele uitzonderlijke gevllen. Iemnd die drger is vn mlri, tb, lepr, enzovoorts, kn ook zeer schdelijke effecten teweeg brengen bij eenieder die hij drmee besmet. Wnneer iemnd bewust een nder besmet met een virus dt voor de nder schdelijk is, lt stn dodelijk, dn wordt de nder schde toegebrcht, eventueel uit onvoorzichtigheid of onverntwoordelijkheid. Dit stt logischerwijze gelijk n gewelds-initiëring. Of je nu iemnd meteen pistoolschot of een bcil verwondt, het effect kn even vervelend en zelfs dodelijk zijn. (Er bestt dn ook zoiets ls biologisch-chemische oorlogsvoering). Wnneer vst is gesteld dt het oplopen vn AIDS (Auto Immuno Deficiency Syndrome) ltijd zeer schdelijke tot dodelijke gevolgen heeft, dn is het bewust besmetten vn een nder met AIDS een bewuste geweldsinititie.

9 Mr, zols met lle geweldsinitiè'ring en de pssende strf drvoor, is het terug te brengen tot het individu, met zijn eigen voorkeuren en zijn eigen morliteit. Eerst moet bendrukt worden dt een libertrische smenleving op eigendom is gegrondvest. Ieder individu beschikt volledig over zijn eigendom, mits uiterrd het eigendom, leven en vrijheid vn een nder niet worden ngetst. Dit houdt onder meer in dt lle zogenmde openbre gegefegenheden die wij nu kennen (strten, winkelcentr e.d.) privé bezit zouden (moeten) zijn. De eigenr stelt zelf zijn regels. Wnneer het voor de eigenr belngrijk is (uit ethische of mrkt-interessnte overwegingen) om bijvoorbeeld wndelrs, potentiële kopers, cfébezoekers enzovoorts, enerzijds te grnderen dt ze niet beplde ziektes zullen oplopen en nderzijds ps mensen toe te lten op zijn terrein wnneer ze kunnen bewijzen vrij te zijn vn de betreffende bcillen, dn wel drtegen ingeënt te zijn, dn heeft dit ook consequenties voor zoiets ls AIDS. Een eigenr zl er voor zorgen dt AIDS niet voorkomt bij een ieder die op zijn gebied vertoeft. Zoveel individuen, zoveel wensen en voorkeuren. Een ndere eigenr zl wellicht ctieve preventie voeren mr slchtoffers vn beplde ziektes onder beplde voorwrden wel toelten. Een volgende zl er lleml niet zo zwr n tillen: geen grnties en geen voorzorgmtregelen. Een Wilde Westen voor hen die er voor kiezen (ook l is het mr tijdelijk). Vnzelfsprekend ligt het in het belng vn eigenrs (inclusief winkeliers, hotel- en resturnthouders, en verkopers vn welke wren dn ook, inclusief sex) en vn bezoekers dt er duidelijkheid is t..v. de grnties en voorwrden. Tenslotte is het essentieel om dieper in te gn op het initiëren vn geweld, hetgeen gebeurt wnneer je een nder besmet met verkoudheid of met AIDS. (De gevolgen zijn uiterrd in het lgemeen zeer verschillend). Mijns inziens is er in beide gevllen zonder meer sprke vn geweldsinitiëring. (In de context vn de huidige collectivistische smenlevingen, wrin de begrippen eigendom en geweldsinitiëring op zijn minst verloederd en verkrcht zijn, moeten llerlei knttekeningen worden gepltst). Individuen verschillen ook t..v. de preferenties omtrent bewijsvoering, bewijslst en strfmt, dus pok t..v. behndeling vn geweldsinitiëring. Sommigen zullen de lichtste vorm vn geweldsinitiëring (bewust of onbewust gepleegd, met of zonder voorbedchte rde, ongecht objectiveerbre gevolgen) met de zwrste strf willen behndelen, bijvoorbeeld de doodstrf. Anderen zullen de zwrste vorm vn geweldsinitiëring (met lle mogelijkheden zols bovengenoemd) nog reltief licht willen strffen, bijvoorbeeld hoogstens schdevergoeding eisen. (oe deze vriëteit tot uiting kn komen in een vrije-mrkt-situtie wordt hier niet behndeld). Afsluitend wil ik nog het volgende duidelijk mken. Ik wil niet door een nder met verkoudheid besmet worden, mr zl er zelf reltief weinig voor over hebben om de kns te minimliseren. Ik wil zeker niet door een nder met Al DS besmet worden, en dr zl ik reltief veel voor over hebben om me drtegen te beschermen. Ik verwcht geen bescherming vn de zogenmde overheid, noch tegen verkoudheid noch tegen AIDS. Integendeel! Ik vrees de zogenmde zorg vn "de overheid" m.b.t. AIDS-preventie (en dit geldt ook voor hun zorg voor verkoudheid, drugs, zwrte mrkt, enz.). Ik kn nu l voorspellen dt bemoeienis vnuit de regeerders met het probleem AIDS veel slechtere gevolgen zl hebben dn AIDS zelf. "l cn choose my lemon-ids, sometimes l need bndids, nd perhps Live Aids cn help, but plese do not regu-lid my freedom nor my mrket". Zols de dvertentie ons wrschuwt: "Lt je niet nien, gebruik een condoom!.. "Lt je niet nien, denk libertrjsch!''. Regering schkelt Vn Lennep in bij onderzeeër-order Vn onze economische,, -.7 redctie ' P' l DEN AAG, dinsdg Jhr. E. vn Lennep is door de regering gevrgd zien 'in te zetten voor het verkrijgen vn de onderzeeboot-order vn Soedi-Arbië. De Rotterdmse scheepswerf RDM is een vn de kndidten voor de order vn cht onderzeeërs voor bijn drie miljrd gulden. Vn Lennep is voormlig secretris-generl vn de OESO, de Orgnistie voor Economische Smenwerking en Ontwikkeling. c c E eu T3 t= c S >.2 P Ü i S e ="!. : CD IM «?

10 STUDENT Libertrische mogelijkheden et hiern volgende rtikel is niet zo zeer libertrisch, ls wel een beschrijving vn mogelijkheden wrop wij onze lezers grg willen ttenderen. et rtikel geeft n hoe iemnd uit het bedrijfsleven op nuttige wijze werkzmheden door studenten kn lten doen. De redenen tot opnme vn het rtikel zijn: - wij willen onze student-bonnees hier op wijzen, zodt zij hier hun voordeel mee kunnen doen - de Vrijbrief-bonnees uit het bedrijfsleven kunnen hier ook hun voordeel mee doen - het is een prktisch voorbeeld hoe een normle overeenkomst tot voordeel vn beide prtijen kn leiden. INTEGRAND: OE SPRINGPLANK NAAR T BEDRIJFSLEVEN Integrnd is een studenteninititief uit 1980 om de bedrijfsvrdigheden vn doctorlstudenten te bevorderen door te bemiddelen in stges en werkopdrchten bij bedrijven en instellingen. In toenemende mte worden gevorderde doctorlstudenten voor uiteenlopende projecten ingeschkeld. et grootste deel vn deze studenten wordt vi Integrnd gepltst, wnt Integrnd fungeert l meer dn vijfjr ls dé intermediir tussen bedrijven en studenten en heeft inmiddels vestigingen in de zes grote universiteitssteden (Amsterdm, Rotterdm, Leiden, Groningen, Tilburg en Utrecht). Doordt de medewerkersvn Integrnd zelf studenten uit verschillende disciplines zijn, kent Integrnd ls geen nder de mogelijkheden contcten te leggen binnen de universitire wereld. Ons omvngrijke bestnd telt lndelijk meer dn tweeduizend ingeschreven studenten uit vele studierichtingen. Ankomend bedrijfskundigen, economen en informtici vormen het merendeel vn de jrlijks zo'n 350 gepltste studenten, mr ook orgnistiepsychologen, geogrfen en chemici vinden vi Integrnd hun weg nr het bedrijfsleven. Voor lle studierichtingen geldt dt de studenten in hun eindfse vn hun studie bezig zijn, wrdoor de specilistie zich op een hoog niveu bevindt. Dit biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid tijdelijk medewerkers binnenshuis te hlen die beschikken over de meest recente kennis op hun vkgebied. Ws de nwezigheid vn student-stgiires vroeger vk een belsting voor het bedrijf, nu is er vi Integrnd de mogelijkheid projecten n te pkken wr tot op heden geen geld, kennis of tijd voor ws. Mrkten kunnen worden verkend, omdt onderzoekers betlbr worden; dministrties kunnen worden verbeterd, doordt de nieuwste technieken toegnkelijk worden gemkt. Begeleiding vnuit de Universiteit is in overleg veell mogelijk. De voorselectie vn één of meerdere kndidten gebeurt door Integrnd nr nleiding vn een in overleg opgestelde ppdrchtsomschrijying. et bedrijf beplt uiteindelijk zelf welke kndidt wordt ngenomen en onder welke (rbeids-)voorwrden. In overleg worden ook fsprken gemkt over de projectduur en de rd vn het dienstverbnd (full-time/prt-time). Gedurende en n floop vn de opdrcht onderhoudt Integrnd contct met student en orgnistie om de opdrcht voor beide prtijen zo goed mogelijk te lten verlopen. Voorwrde voor de student is dt hij/zij in het lndelijke bestnd stt ingeschreven (n inschrijving zijn geen kosten verbonden). Bent U n het lezen vn dit rtikel geïnteresseerd de mogelijkheden met betrekking tot uw specifieke bedrijfssitutie nder toegelicht te zien in een persoonlijk gesprek, dn komen wij grg bij u lngs, uiterrd zonder enige verplichting uwerzijds. INTEGRAND AMSTERDAM De Boeleln V Amsterdm Tel.: INTEGRAND ROTTERDAM Burgemeester Oudln PA Rotterdm Tel.: INTEGRAND LEIDEN Kloksteeg SK Leiden Tel.: INTEGRAND GRONINGEN oogedera AD Groningen Tel.: INTEGRAND TILBURG oogeschoolln GC Tilburg Tel.: INTEGRAND UTRECT Munststrt EV Utrecht Tel.:

11 BOEKRECENSIE DE ZICTBARE AND De hnd vn de overheid, in tegenstelling tot de onzichtbre hnd vn Adm Smith! De titel vn een boek vn Pul de Gruwe, Professor n de Ktholieke Universiteit Leuven, in de serie 'Mens en Economie' "Een nieuwe reeks die de economie bereikbr wil mken voor de gewone mn. Los vn elk technisch jrgon en in een directe stijl behndelen de medewerkers vn deze reeks de grote economische problemen vn het ogenblik. De reeks regeert tegen een filosofie die zegt dt elk economisch probleem slechts kn opgelost worden indien de overheid zich ermee bemoeit. Deze opvtting heeft ertoe geleid dt de overheid verstrikt is gerkt in elk domein vn het economisch leven. De uteurs willen weer werken met de bsisfilosofie die stelt dt veel economische problemen kunnen opgelost worden door vrij inititief en persoonlijke overtuiging". Dit vermeldt de eerste binnenpgin. De reeks stt onder redctie vn Pul de Gruwe, Dirk eremns en Pul vn Rompuy, llen Professor n de Leuvense Universiteit. 'De Zichtbre nd' heeft ls ondertitel: et conflict tussen economie en politiek. et is, enkele mnden n het verschijnen, l in Tweede Druk. Bevttelijk, geen cijfers, enkele eenvoudige grfieken en... ls enig onderwerp de studie vn het economisch overheidsoptreden. Resultt vn de studie: bijn steeds moet de Zichtbre nd onderdoen voor de Onzichtbre! Inzke industrieel beleid, subsidies, tewerkstelling, prijzencontrole, concurrentiebescherming, socile zekerheid, belstingeninvloed, socile rechtvrdigheid, economische flexibiliteit. Een en nder betekent niet dt de overheid onmisbr is! Verre vn dr. De overheid is broodnodig. Als scheidsrechter, ls beschermster tegen misdd en geweld. En, steeds volgens de uteur, op toch nog twee (economische) vlkken: cultuur en socile zekerheid. Inzke cultuur echter lleen ter ondersteuning vn een vrije mrktinvloed: geen subsidies n de kunstenrs-producenten, mr wel n de kunstliefhebbersconsumenten. Een ctueel voorbeeld in België: geen toelgen n opergezelschppen, wel een subsidie voor elke verkochte toegngskrt. Inzke socile zekerheid: de vervnging vn de diverse stelsels door het stelsel vn de (zogenmde) Negtieve Inkomstenbelsting, dus met een 'Gewrborgd Minimum Inkomen', ngevuld door (vrije) verzekeringen. Veel libertriërs zullen moeite hebben met deze toegevingen n de overheidsfunctie. Dr stt tegen-' over dt het boek, niet in het minste door zijn succes, een belngrijke bijdrge betekent tot het groeiende besef vn de destructieve rol vn stt en overheid op ons ller leven en streven. DE ZICTBARE AND, P. de Gruwe, Uit. LAN- N00,222blz., c.bfr.500. Fred Dekkers AKTIES VRIJBRIEF In deze Vrijbrief treft u de Liberty Tree Ctlog n vn het Liberty Tree Network. De redctie vn de Vrijbrief meent dt het verspreiden vn een dergelijke ctlogus de lezers vn de Vrijbrief meer inzicht zl geven in wt er op de wereld in het Libertrisme omgt. In de toekomst wil de redctie proberen meer vn dergelijke, de blik verruimende, publicties smen met de Vrijbrief te verspreiden. Er zijn l een ntl mogelijkheden voor de toekomst in onderzoek. oewel een en nder een vrij kostbre zk is, is het zeker de moeite (en het geld) wrd. De redctie zou het zeer op prijs stellen, wnneer u uw mening over een dergelijk inititief wilt geven; en eventueel suggesties doet ten nzien vn wt u interesseert. Mogelijk kunt u, mede geholpen door deze bijlgen, geïnteresseerden ertoe brengen een bonnement op de Vrijbrief te nemen. Voor uw bonnement krijgt u niet lleen de Vrijbrief met bijlgen, mr ook het recht op diverse kortingen, zols een korting op het bijwonen vn de Lge Lnden Conventie 1987; een korting op boeken zols The Solution en Die Oplossing, mr binnenkort op een groter ssortiment libertrische publicties (hierover zult u nder worden ingelicht). Zo kunt u reeds nu het boek Super Prent Super Children, vn Frnces Kendl, verkoopprijs f 32,50 ls Vrijbriefbonnee voor f 26,00 in Uw bezit krijgen. Zend drtoe een betlkrt n: W. vn ulten, Fr. verschmidtln 31, 3116 J K Schiedm ter wrde vn f 26,00 en f 2,50 bijdrge in de verzendkosten

12 UW AKTIE WAT KUNT U DOEN? Gezondheidszorg: een lijdend onderwerp? In "Elsevier" vn 22 ugustus 1987 stond het rtikel over Ayn Rnd wrvn we u hierbij een copie nbieden. Lngzmerhnd komen het Libertrisme en het Objectivisme frequenter in het nieuws. oewel de medi soms goed, mr even vk tendentieus of zelfs pert foutief over deze filosofen berichten, is het voorl belngrijk dt deze stromingen in het nieuws komen. Zols men wel zegt: et is beter om zwrt gemkt, dn doodgezwegen te worden. Om tot een juiste berichtgeving te kunnen komen is het noodzkelijk dt er door middel vn (ingezonden) brieven n de redctie wordt geregeerd. Recties geven blijk vn interesse in het onderwerp. Zonder recties komen de redcties l snel tot de conclusie dt er geen interesse voor het betreffende onderwerp bestt, er zl dn ook niet meer over worden gepubliceerd. Om deze redenen verzoekt de redctie vn De Vrijbrief drom dringend ingezonden brieven n Elsevier en eventueel n de door u gelezen dgblden te sturen. Ook indien de brieven niet worden gepubliceerd sorteren ze wel degelijk effect; de redcties zien dt er voor dt onderwerp wel degelijk belngstelling bestt. In verbnd met de beschouwing die de redctie vn De Vrijbrief n dit stuk in Elsevier wil wijden, is het belngrijk dt we weten welke brieven n Elsevier (of eventueel ndere blden) zijn gestuurd. Derhlve grg een copie vn uw brief n: Libertrisch Centrum, Antwoordnummer 551 (Postzegel plkken is niet nodig; echter wel voordelig voor De Vrijbrief!) 3100 WB Schiedm. Ntuurlijk stt ook De Vrijbrief open voor ingezonden brieven (niet lleen over dit onderwerp). Wnneer de medi veel recties op een publictie ontvngen zl men meer ndcht n dt betreffende onderwerp gn besteden. Als gevolg vn het grote ntl telefonische recties die bij de redctie vn De Vrijbrief zijn binnengekomen, is het besluit tot deze ctie genomen. U ziet: zelfs bij uw eigen bld, De Vrijbrief, werkt het! Adressen: Redctie Vrijbrief p.. Libertrisch Centrum Antwoordnummer 551,3100 WB Schiedm Elseviers Mgzine, Postbus 152,1000 AD Amsterdm CONGRES zterdg 10 oktober 1987 Plts: oog Brbnt, Rdboutkwrtier 23 te Utrecht; nvng uur. et inschrijfgeld bedrgt f 50,00 voor de gehele dg. Sprekers: Mr. B.W. Mris, oud Eerste Kmerlid, lid Rd vn dvies KNO; A. Spn, schrijver bekroonde EAO-scriptie "Budgettering of commercilisering"; Dr. D. Willets, dviseur vn premier Thtcher en directeur Centre for Policy Studies te Londen, Prof. Dr, F. rtog Emeritus hooglerr Economie Rijksuniversiteit Groningen; Drs. G.E. Schuitemker, directeur Europen Institute for Orthomoleculir Science; Drs. A.Anen, neuroloog, voorzitter VB3; Drs.P.KIeinepier; huisrts; Mevrouw N. vn ulten-vn Os, fysiotherpeut en oud-voorzitter NVVF (Ned. Ver. vn Vrijgevestigde Fysiotherpeuten); Drs. l. vn Nouhuys, tndrts en voorzitter vn de Stichting Onfhnkelijke ulpverlening. Sluiting om c uur

13 VERSTAATSING Geen ontstuitbr verschijnsel et korportistisch socilisme en het sttsmerkntilisme moesten in de 18e en het begin vn de 19 eeuw wijken voor het liberlisme. Eenml het liberlisme westeurop uit de onderontwikkeling gehld hd, moest het op zijn beurt de plts ruimen voor kollektivisme. An de bsis vn die ekonomische en politieke evolutie liggen ideën en theoriën, mythen en denkbeelden die intellectuelen lngzm mr zeker in het kollektief bewustzijn - de "Weltnshuung" vn regeerders en openbre opinie - lieten sijpelen. Om een verdere versttsing te stuiten moeten vooreerst de intellectuele grondslgen en ffectieve mythes wrdoor de kollektivisering gerechtvrdigd wordt, ontmskerd en weerlegd worden. Dit is de opzet vn het VON MISES-instituut dt in 1983 door een ntl professoren opgericht werd, ls Belgische tegengnger vn de Britse libertrische denkclubs Adm Smith Institute en Crl Menger Society. Bedoeling is niet rechtstreeks het kollektivisme te bestrijden, doch wel om het lterntief duidelijk te formuleren door het populrizeren vn de gedchtengoed vn de Oostenrijkse school vn ekonomen, het onderbouwen vn de vrije mrkt-gedchte op theoretisch vlk en tevens het stimuleren vn nlyses en toepssingen op Belgisch en Europees niveu. et instituut legt zich voornmelijk toe op het publiceren vn wetenschppelijke nlyses over de gevolgen vn het sttsinterventionisme, het vertlen vn buitenlndse economische werken, het inrichten vn seminries over ctuele economische en politieke problemen en vormingscycli voor jonge cdemici. et Vn MISES-instituut publiceert verder een driemndelijkse "NEWSLETTER" (1) wrin België's meest liberle economen en politieke.en socile ctuliteit commentriëren en de volgende ctiviteiten vn het Instituut ngekondigd worden. et instituut dt onlngs in een eigen secretrit introk (2) plnt nieuwe inititieven. iertoe werd einde mei zijn rd vn beheer uitgebreid. Bij de nieuwe gezichten zijn er drie Belgische libertriërs: Frnk VAN DUN, voorzitter vn het Libertrisch Centrum v.z.w., Fred DEKKERS en Chris OCEPIED. Frnk VAN DUN is hoofddocent recht n de RU Limburg en uteur vn "et Fundmenteel Rechtsbeginsel". ij is tevens lid vn de Rd vn Advies vn de K.N.O. Fred DEKKERS is niet lleen een succesvol zkenmn, mr voorl de bezieler vn de Belgische Libertriërs. ij heeft tl vn projecten opgezet om het libertrisme in België te verspreiden. Chris OCEPIED studeerde o.. overheidsmngement en is thns verbonden n de Europese Commissie te Brussel. Sedertdien werd die nieuwe rd vn beheer reeds op het Kbinet vn de liberle Vice-ministerpresident VEROFSTADT ontvngen, wt op het belng wijst dt deze ltste hecht n de meer krchtige verspreiding vn de vrije-mrktgedchte in prllel met zijn politieke strijd voor het libertrisme. (1) Om zich erop te boneren volstt het 250 f r over te schrijven op de bnkrekening vn het Instituut. (2) Thielemnsln 114, 1150 BRUSSEL, (tel. 02/ ). COMPUTERS BEREIGEN GEZIN "Computers vormen een gevr voor het gezinsleven. Op het werk best, mr verder moet je de zk niet overdrijven," vindt Piet Boersm. Boersm is rdslid voor het GVP (wrin men veel gereformeerde kerken vrijgemkt ntreft) in de Friese gemeente Achtkrspelen. De gemeente wilde gulden beschikbr stellen om mbtenren tegemoet te komen bij het nschffen vn een computer. FNP (Friese Ntionle Prtij) en RPF wren ook tegen, mr niet omdt zij het gezinsleven bedreigd zgen. Met geld vn de gemeenschp mg je geen mbtenren en het college bevoordelen. Ofwel: "De kin je net meitsje tsjin de borger oer. Jo mei mtners en it kolleezje net befordielje," riep Mrten vn der Veen vn de FNP. Toch werd het voorstel ngenomen omdt CDA, PvdA en VVD de mening wren toegedn dt een computer thuis voor de gemeente voordelen biedt en kostenbesprend werkt. Uit PCM, juni

14 ELP DE AMBTENAAR VERZUIPT (MIJ) ELP, DE AMBTENAAR VERZUIPT (mij): Meneer X koopt in België op een veiling een huis voor zeg 2 miljoen B.fr (fl ,»). In die prijs zit de belsting inbegrepen en die wordt fgedrgen. Een ijverige mbtenr stelt dt de wrde vn het huis 3 miljoen B.fr is en dt er over 1 miljoen B.fr. extr belsting en boete betld dient te worden. Meneer X schrijft de mbtenr hoe hij hier bij komt en de mbtenr verlgt in zijn "welwillendheid" de wrde tot B.fr. 2,5 miljoen en de boete dienovereenkomstig. Let wel, het huis stonds sinds eind 1984 te koop, is openbr verkocht (dus geen mnipultie of zwrt geld) en onze meneer X dcht, net ls ik, dt in dt gevl de wrde de prijs is zols medio 1986 is betld. * Wt betekent dit nu eigenlijk? 2. Als je gewoon iets koopt, l zijn het mr prlines, dn kn blijkbr de mbtenr stellen dt je er niet genoeg voor betld hebt. Zo durft mevrouw X bijvoorbeeld, nu niets meer in de uitverkoop te kopen. Sterker, de mbtenr verhoogt de belsting drover ook nog eens met een boete. Alsof meneer X niet te goeder trouw ws. * Wt doen we er n?. b. c. Je kunt wel een dvoct zoeken om je "recht" te hlen, mr de lnge dem en de kosten geven dr toch wel problemen n. Je kunt weigeren te betlen en ze leggen beslg op je bezittingen, met lle rompslomp vndien. et hoofd in de moede schoot werpen en gewoon betlen. An de betreffende mbtenr toestemming/goedkeuring vrgen of hij de prijs juist cht, vóór elke trnsctie die je gt doen. (Voor sl, benzine, meubels etc.) Wt zl die meneer zich dn extr mchtig voelen. * * #» * (documenttie vn voornoemd voorbeeld in ons bezit, bedrgen vernderd) bij nvrg blijkt dt voornoemde regels in België inderdd bij vstgoed toegepst "kunnen" worden. Mr wij wilden u de (on)zinnigheid vn deze situtie niet onthouden. Ir. L..M. Jongen Jr. De plnnen voor de Ll-Wereldconventie in 1988 beginnen vstere vorm te krijgen. Frnces Kendl en Leon Louw, de schrijvers vn het bekende boek "SOUT AFRICA,TESOLUTION" zijn l een eind gevorderd met de orgnistie. Dit gt een fntstische gebeurtenis worden! et centrle them zl worden: DE PRACTISCE TOEPASSING VAN DE LIBERTARISCE PRINCI- PES OP DE EDENDAAGSE WERELDPROBLE- MEN. De conventie is geplnd in SWAZILAND. Dit is een "vredelievend koninkrijk", en deze plts is gekozen om een ntl redenen. et klimt is er zeer goed in ugustus, het ligt dicht bij het Kruger Prk, en de mogelijkheid om zwrte studenten te lten deelnemen is er uitstekend. De dtum is begin ugustus. Als spreker komt wrschijnlijk de Nobelprijswinnr Jmes Buchnen, terwijl reeds uitgenodigd is Chief Buthelezie. Ook wordt gedcht n Brbr of Nthniel Brnden. De kosten zullen in de orde vn $ komen te liggen. Dr zit dn lles in. Niet lleen het verblijf en lle mltijden in het beste hotel vn het lnd, mr ook een tweedgse foto-sfri nr de wereldbekende KRUGER NATIONALE WILDTUIN. Wij gn proberen een goedkope reismogelijkheid te orgniseren. Als u plnnen hebt om n deze unieke gebeurtenis deel te nemen, lt dt dn lvst weten

15 INFORMATIE Vervolg vn pgin 16 Abonnement op de Vrijbrief (8 nr$./jr elk nummer 16 tot 20 p.) NEDERLAND: f 40,00, bonneren door storting op bnkrekening DE VRIJBRIEF, Amrobnk , (Giro 8283 AMRO Amsterdm) of per cheque n Libertrisch Centrum, Antwoordnummer 551, 3100 WB Schiedm. REDACTIE: p.. Fr. verschmidtln 31,3116 JK Schiedm, tel.: BELGIË: BF 700,00. Bnk J. vn Bred, Antwerpen nr , of per cheque n Libertrisch Centrum, erenthlsebn 109,2100 Deurne. AGENDA 1 oktober: 12 oktober: 10 oktober: 21/25 okt: oktober? november? ugustus 88 Kring Rotterdm, bijeenkomst in de Ark, Schiedm Noord, dhr. Bert Fitie over Libertrisme in het Informtictijdperk. Tweede deel. Voor hen die het eerste deel niet hebben kunnen bijwonen zl een korte smenvtting worden gegeven. Kring Echteld. En verder iedere 2e mndg vn de mnd. "Gezondheidszorg: Een lijdend onderwerp?" Conventie Der Lge Lnden. Zie pgin 2. Mnchester Mnchester Conference. Berlijn: Monitry Freedom. Engelnd: Society Conventie in Swsilnd. Zie prte nkondiging. Voor ndere informtie kunt U bellen: Libertrisch Centrum Nederlnd; Wees drom wijs en volg de volgende strtegie nrmte u meer risico wilt: ) minste risico: een beleggingsfonds dt voorl in Nederlndse wrde belegt en niet teveel in Kon Olie, Philips en Unilever (wnt die verwcht ik niet dt overgenomen worden) b) zelf een portefeuille vn knshebbers smenstellen, zonder hier enige grntie in de nevel en geruchtenwereld te kunnen geven: Borsumy, Ceteco, Cindu/Krmer, Gist * AL, oogovens *, Interntio Muller, NedLoyd *, Norit, Pkhoed. * In deze ndelen zijn opties verkrijgbr. d) koop cll opties in de ndelen wrvn u denkt dt er een kns bestt. c2) is zo'n onderliggend ndeel inderdd f link gestegen, koop dn wt put opties. Blijkt het overnme gerucht op niets gebseerd, dn verdient u dr ook n. G onder geen beding short in wt dn ook (de mensen die Kluwer moesten indekken tegen een 10-voudige koers, leggen u dt grg uit). Let wel: Niemnd weet welke ndelen wel of niet overgenomen worden. Ook ik niet. Wel kunnen wij een strtegie ontwikkelen die zo goed mogelijk inspeelt op het voorgnde. Kring Rotterdm/Schiedm: Kring et Gooi/Midden Nederlnd: Ir. L..M. Jongen Jr

16 DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE Met de strijd vn Elsevier om Kluwer over te nemen is er veel losgekomen in Nederlnd. Voorl omdt iedereen er vn uit ging dt vijndige overnmes (d.i. iemnd trcht de meerderheid vn de ndelen vn een bedrijf te kopen, zonder dt de directie vn dt bedrijf dt wil) prctisch onmogelijk zijn. Er zijn nl. in Nederlnd nogl wt juridische constructies te mken, wrdoor de directie het een overnemende prtij bijn onmogelijk mkt om enige invloed uit te oefenen. En om die invloed gt het een overnemer juist. Wnt de overnemer wil bijvoorbeeld het beleid vernderen, onderdelen verkopen, of wt dn ook om meerwrde te krijgen dn hij voor de ndelen betlde. Om een specifiek voorbeeld te noemen: Elsevier dt met een overnme vn Kluwer hr eigen bezitting en mrkt penetrtie te vergroten. Een nder voorbeeld: U en ik vinden dt de optelsom vn de wrde vn lle bedrijfsonderdelen vn NedLoyd minus de schulden vn f 600,-- per ndeel is. Als wij dn door de meerderheid vn de ndelen te hebben die ndelen dn inderdd voor die prijs kunnen verkopen, terwijl we de ndelen voor de huidige beurskoers kunnen kopen voor tussen de 130 en 200, dn doen we het niet onrdig. Echter mt l die beveiligings-constructies kn de huidige direc - tie vn, in dit gevl, NedLoyd, ons beletten om beleidsbeslissingen te nemen. Wt is er nu n de hnd? Door het gevecht vn Elsevier zijn er een ntl zken voor het voetlicht gekomen: -- llereerst interntionl hebben beleggers gezien dt veel Nederlndse ndelen erg goedkoop zijn. Zij gn dus kopen. Elsevier zelf mocht dt weer vn meneer Mxwell horen. -- verder blijkt dt er wel nog enige knsen over zijn dt, onder beplde condities, wel een (vijndige) overnme succesvol kn zijn. Ook dt is een reden om llerlei ndelen te kopen. Kortom: de Nederlndse beurs treedt in het voetlicht en het zl de komende mnden vn geruchten blijven gonzen. Voor u ls belegger betekent dt het (be)houden vn Nederlndse ndelen nu erg zinvol is; mr ook dt er wel eens wt tegenvllers kunnen ontstn. Een ngekondigde overnme hoeft echt niet te slgen. Drbij is het zo dt overnme kndidten vk net die bedrijven zijn die slecht gegn zijn. (de koers is drdoor lg en de overnemende prtij ziet zijn kns eerder) Om dn nu veel vn die ndelen te kopen op gerucht, meestl voor een hogere koers dn onlngs en dn w horen dt de overnme niet doorpt, betekent een vrije vl vn de koers. ET LIBERTARISME iseen filosofie 1 en een wereldbeweging. et ei kunt zowel op theorethische ls op prctische gronden dt het principe vn de individuele vrijheid ieders hoogste goed is. En dit op lle gebieden, socil, economisch, politiek, moreel..,. : Drom streeft hot Libertrismé nr een 7.0 breed en zo consequent mogelijke toepssing ervn. Dit houdt ondermeer in het bouwen n een vrije wereld wrin vrede is, niet lleen tussen mensen vn verschillende lrtdert, : mr ook tussen mensen met verschillende opvttingen, in verschillende omstndigheden; 1! "!> met verschillende tl, opvoeding en beroep. Om dit doel nderbij te brengen is het noodzkelijk dt steeds meer mensen het VRIJEIDSIDEAAL begrijpen en willen toepssen. De VRIJBRIEF trcht hiern bij te drgen door het verstrekken vn informtie over gebeurtenissen in de Libertrische beweging. Ook biedt de VRIJBRIEF een FORUM wr ieder zijn of hr visie onder eigen verntwoordelijkheid kn uiteenzetten (uiterrd binnen de mogelijkheden vn de beperkte pltsruimte). De VRIJBRIEF betekent tevens een bnd tussen gelijkgezinde personen in de BENELUX en drbuiten, die streven nr een betere wereld met vrijheid, rechtvrdigheid en vrede. Uw vrijheid bestt slechts»oor zover zij wordt verdedigd en dt doet niemnd beter dn U, BEGIN ER DAAROM NU AAN. Verntwoordelijke urtgevei : vn de VRIJBRIEF:.J. Jonyen, Sttiestrt 57ft> KtmtrWf"

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 bcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker

VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Letteren VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur uitgebracht door de heer J. De Bremaeker Stuk 290 (19921993) Nr. 2 LAAMSERAAD ZITTING 19931994 29 DECEMBER 1993 BELEIDSBRIEF Letteren ERSLAG nmens de Commissie voor Cultuur uitgebrcht door de heer J. De Bremeker Smenstelling vn de commissie :

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394 elsbethhornemn e44 grfisch / interctief ontwerper Luriergrcht 116 1016 RR Amsterdm M. 06 53518394 mil@elsbethhornemn.nl www.elsbethhornemn.nl NL 0734.87.983 B01 beste bezoeker, omdt de website nog in ontwikkeling

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling 3 Gehele getllen: vermenigvuldiging en deling Dit kun je l 1 ntuurlijke getllen vermenigvuldigen 2 ntuurlijke getllen delen 3 de commuttieve en de ssocitieve eigenschp herkennen 4 de rekenmchine gebruiken

Nadere informatie