B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 2 september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 2 september 2003"

Transcriptie

1 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST Verslag van de honderdvijfde openbare vergadering, gehouden op dinsdag 30 september 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. van den Bout (lid), A. van Herk (lid), P. Kilsdonk (lid), B. Mispelblom Beyer (lid), G. Smienk (lid), J. Koning (secretaris), J. van Haaften (adjunct-secretaris), I. Bakhuis (verslag) OVERZICHT VERSLAG A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 2 september 2003 C. Algemeen D. Planbespreking D1 Parkwijk Noord Nieuwbouw schijf, SeARCH D2 De Wetering, Geluidswal, Kas Oosterhuis ass D3 Spoorverdubbeling Architectonische uitwerking onderdoorgangen, Holland Railconsult D4 Vleuterweide, deelplan 1.1 Nieuwbouw 66 woningen, Franke Architecten D5 De Balije, Hoge Veld Stedenbouwkundig plan De Heuvels Nieuwbouw 91 woningen, VVKH Architecten D6 Haarzuilens, Kasteellaan 1 Herstel kasteelvoet Kasteel De Haar, P.D. van Vliet E. Overige bouwplannen Plannen met positief preadvies, lijst d.d. 25 september 2003 F Nagekomen plannen F1 Vleuterweide deelplan 1.1 Woningen, Groep 5 van der Ven F2 Veldhuizen Plaatsing schotel en airco-installatie G. Rondvraag en sluiting Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september 2003

2 A. Ingekomen stukken en mededelingen Er is namens de commissie een brief van de voorzitter uitgegaan naar de heer Van der Poel, directeur van het projectbureau, betreffende de inrichting van het terrein tijdelijke voorzieningen (ontwerp DAF architecten). De commissie betreurt het dat er wordt gebouwd in afwijking van de goedgekeurde plannen. De ingezette middelen om het terrein tot een eenheid te smeden worden hierdoor ontkracht. B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september 2003 Nadat hierin enkele wijzigingen zijn aangebracht, worden de notulen vastgesteld. C. Algemeen Er zijn geen agendapunten. D. Bouwplannen D1. Parkwijk Noord Nieuwbouw schijf (voorheen toren en schijf), nieuwe opzet. Aanvr.: Portaal ontwikkeling Ontw.: SeARCH (Zie ook notulen van 8 juli 2003.) Het oorspronkelijke plan de schijf en de toren in samenhang te ontwikkelen is losgelaten. De toren zal in een later stadium worden ontworpen. Verder is de financieringscategorie van de schijf naar beneden bijgesteld, hetgeen de ontwerpmogelijkheden beperkt. Op 8 juli jl. heeft commissie de vraag opgeworpen of het ontwikkelen van galerijwoningen in de huidige tijd een goede keuze is en sprak zij de vrees uit dat het ontwerp topzwaar zou zijn in de omgeving. De heer Ziegler vertelt dat de kanttekeningen van de commissie onderwerp zijn geweest van een workshop met betrokken partijen. Zijns inziens is in deze workshop maximaal resultaat behaald in de spagaat tussen de stedenbouwkundige context en de financiële haalbaarheid van het plan. Met name de verschuiving van de bebouwing in de richting van de singel, waardoor de parkeerbehoefte geheel aan de achterzijde van het gebouw kan worden opgelost, is een belangrijke winstpunt voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Architect Mastenbroek licht toe dat de schijf moet worden gezien als beëindiging van de Kersentuin. Deze vormt een logische overgang tussen de laagbouw van de Kersentuin en de nog te ontwerpen hogere toren. Door de schijf 80 cm naar het zuiden te verschuiven, ontstaat aan de achterzijde voldoende ruimte voor de benodigde parkeervoorzieningen (1 parkeerplaats per woning, gelegen tussen bomen) en blijft de voorzijde geheel autovrij. De parkeerhof wordt 30 cm verdiept en geheel omheind. In de omheining worden afzonderlijke toegangspoorten gemaakt voor autoverkeer en voor fiets- en wandelverkeer. Deze vormt tevens de tuinafscheiding van de achterliggende woningen. Een bruggetje zorgt voor een snelle verbinding naar het parkeerterrein van de toekomstige toren, waar bezoekers kunnen parkeren. De begane grond is 60 cm verhoogd, waardoor een ruime entree ontstaat. Door het hoogteverschil met de parkeerhof van totaal 90 cm kijkt men vanuit de onderste woonlaag over de parkeerhof heen. De transparante koppen van het gebouw bevatten gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een fietsenberging, trappen en liften. Er is niet gekozen voor een vliesgevel, maar voor een goedkopere constructie, zoals die in de kassenbouw wordt toegepast. De gevels tussen de transparante koppen zijn eenvoudig van vormgeving. Deze worden in zijn geheel afgewerkt met licht materiaal een mengsel van hout en kunsthars. In de gevelbedekking is voor iedere woning één uitsparing gemaakt voor de loggia en de vensters. De commissie heeft er waardering voor dat alle verbeteringsmogelijkheden zijn benut, maar houdt twijfels over de inbedding van het ontwerp in de omgeving. Bezonningsstudies zijn niet gepresenteerd, maar het hoogteverschil met de achterliggende bebouwing zal zeker schaduwwerking geven. Een plattegrond of een doorsnede is nog niet voorgelegd, maar het ligt voor de hand dat de kwaliteit van de woningen aan de zuidzijde is geconcentreerd. Een en ander betekent dat bewoners van de Kersentuin zicht hebben op een parkeerveld dat de nodige overlast zal geven en op een doodse galerij. Een alzijdig gebruik van de galerijwoningen zal moeten worden bevorderd om de aantrekkelijkheid van de noordzijde te verhogen. Het ontwerp heeft aan kracht gewonnen. Door het gebouw iets op te tillen zijn de entrees Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september

3 verruimd. De transparante koppen van het gebouw verzachten de uitstraling van de galerij enigszins, maar het schaalverschil maakt de schijf niet tot een logische beëindiging van de Kersentuin. Het verdiepen van de parkeerhof lijkt een verbetering, maar het is afhankelijk van een zorgvuldige inrichting of kan worden voorkomen dat deze een onaangename put wordt. Voorts wordt aandacht gevraagd voor een goede aansluiting van de omheining van de parkeerhof op de afgeronde koppen van het gebouw. De Commissie heeft begrip voor de beperkingen die het budget stelt, en waardeert de inspanningen van de architect. Toch acht de commissie verdere verbetering mogelijk, ten eerste in de inrichting van het terrein aan de noordzijde, en ten tweede in de behandeling van de noordgevel. De commissie ziet het plan graag op korte termijn terug. D2 D3 De Wetering, geluidswal Ontwerp geluidsscherm (Wetering Noord), wijziging op goedgekeurd plan Aanvr.: Gemeente Utrecht Ontw.: Kas Oosterhuis ass. (Zie ook notulen d.d. 5 augustus 2003.) Aan de goedkeuring van het ontwerp heeft de commissie enkele voorwaarden verbonden, namelijk zekerheid over de geluidsdichtheid van het materiaal, een nadere uitwerking van de lichtkrant, een uitwerking van de vluchtwegen en een visie op het onderhoud. De architect licht toe dat het TNO-onderzoek naar de geluidwerendheid van de geschubde glazen elementen heeft uitgewezen dat deze toepassing enig risico in zich bergt. Daarom wordt voorgesteld de materialisering van het geluidsscherm te wijzigen en driehoekige glazen elementen in een gepotdekseld diagonaal geplaatst aluminium frame toe te passen. De richting van de diagonaal is aan beide zijden van de cockpit tegengesteld. Met deze keuze gaat een wijziging in de constructie gepaard; de oorspronkelijk asymmetrische profielen worden nu symmetrisch uitgelijnd. Aan de einden van het scherm worden computergestuurde verlichtingsobjecten ingebracht. De lichtkrant is 40 cm hoog en krult zich rondom de kop van het gebouw. Deze is verhuurbaar aan bedrijven op het industrieterrein aan de overzijde van de weg. Op iedere 400 meter wordt een vluchtweg gerealiseerd. Om het talud niet aan te tasten is afgezien van een hellingbaan. Hierover vindt overleg plaats met de brandweer. Nadat de studie van het onderhoud is afgerond, wordt de commissie nader geïnformeerd. De gekozen technische wijzigingen garanderen de geluidwerendheid van het scherm. Dit alternatief acht de commissie aanvaardbaar; dit is niet van wezenlijke invloed op het eerder goedgekeurde ontwerp. Met het beeld dat van de lichtkrant is gegeven, zijn de vragen naar wens beantwoord. De commissie kan instemmen met de keuze het talud niet aan te tasten en geen hellingbaan te realiseren, onder voorwaarde van akkoord van de brandweer. Nadere voorstellen ten aanzien van het onderhoud worden afgewacht. Spoorverdubbeling traject Vleuten Amsterdam-Rijnkanaal Architectonische uitwerking onderdoorgangen (m.u.v. Leidsche Rijn Centrum) Aanvr.: ProRail Ontw.: Holland Railconsult De heer Nawijn deelt mee dat ProRail op korte termijn de vergunningaanvraag voor de ruwbouw zal indienen. Het concept voor de halte is daarop van invloed. In haar toelichting gaat mevrouw Van de Lune in op de aansluiting van de halte op het geluidsscherm. De haltes kenmerken zich door een perronverbreding. Die ruimte wordt gebruikt, door de stationsvoorzieningen als een balkon tegen het geluidsscherm te hangen. Het geluidsscherm zet zich als een rechte lijn door en biedt ter hoogte van het perron beschutting tegen wind en regen. De aangebouwde voorzieningen worden afgewerkt met geperforeerde aluminiumplaten, waar lichtelementen doorheen schijnen. Deze voorkomen een ongewenste schaduwwerking. Reflecterende aluminium profiellijsten geven de balkons een lichte en chique uitstraling. De rechte vlakken van de keerwanden, de betonnen kolommen en de wanden van de onderdoorgangen worden afgewerkt met reflecterend wit glasmozaïek. De plafonds zijn van onbehandeld schoon beton. Voor de onderdoorgangen wordt een standaardafwerking ontwikkeld, waarin de kunstobjecten in het kader van Beyond kunnen worden ingepast. Op de perrons bestaan de schermen uit glas, langs het spoortraject bestaan deze uit roosters, waaraan translucente glasplaten zijn bevestigd. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september

4 De commissie acht een nadere toelichting op de lichtsituatie in de onderdoorgangen overdag en s nachts gewenst, om te kunnen beoordelen of de afwerking van kolommen en landhoofden daarop een antwoord zijn. De keuze is gemaakt de grondlichamen af te werken met glasmozaïek en de plafonds niet te behandelen. Echter, juist een afwerking van de plafonds zou de onderdoorgangen een lichtere uitstraling kunnen geven, vooral in combinatie met een robuustere uitvoering van de grondlichamen en passende verlichtingsarmaturen. Een omgekeerde keuze wordt daarom in overweging gegeven. De detaillering van de overgangen van de hekwerken op de perrons naar de trapleuningen verdient aandacht. De stationsvoorzieningen vormen een zelfstandig element, maar de aansluiting is nog wat houterig. Deze zou aan kracht kunnen winnen door het dak bij de lift te laten doorlopen. Er ontstaat dan een meer vloeiende beweging en het comfort van de reiziger zou toenemen. De grote variëteit in materiaalgebruik laat de elementen nog niet één taal spreken. Een vereenvoudiging van het aantal toevoegingen en een subtiel materiaalgebruik kan de eenduidigheid in het ontwerp verhogen en kan een verbetering betekenen van het effect van de onderdoorgangen op de omgeving. De commissie stemt in met de ruwbouw van de onderdoorgangen, maar houdt een oordeel over de afwerking aan, in afwachting van de nadere detaillering. De heer Nawijn merkt op dat in het ontwerp van de kunstwerken rekening is gehouden met de wensen van de gemeente Utrecht. Het onderhoud van de kunstwerken, met name het voorkomen van graffiti, is in de overwegingen met betrekking tot de afwerking betrokken. De commissie begrijpt de keuze voor glasmozaïek uit onderhoudsoogpunt, maar betwijfelt of de voorgestelde afwerking beantwoordt aan de gewenste belevingswaarde van de onderdoorgangen. Een omdraaiing, waarin robuuste landhoofden worden gecombineerd met een afwerking van de plafonds die de omgeving spiegelen, zou logischer zijn en de inpassing van de onderdoorgangen in de omgeving ten goede komen. D4 Vleuterweide, deelplan 1.1 Nieuwbouw 66 woningen Aanvr: Bouwfonds/Fortis Ontw.: Franke Architecten (Zie ook notulen d.d. 2 september 2003) Architect Franke licht toe dat de opmerkingen die de commissie heeft gemaakt, in het plan zijn verwerkt. De bergingen aan de voorzijde van de woningen worden gespiegeld, waardoor het straatbeeld beter tot zijn recht komt. De voorzijde van de berging wordt gemetseld, de zijkant wordt bekleed met hout, overeenkomstig de gevelbekleding boven het gemetselde basement. Over de behandeling daarvan vindt nog overleg plaats; de architect geeft de voorkeur aan vergrijzend hout, maar de opdrachtgever heeft zich uitgesproken voor behandeling met olie. Erfafscheidingen van groen roosterwerk met begroeiing verhoogt de gebruikwaarde van de voortuin. Aan de achterzijde wordt de fundering geschikt gemaakt voor uitbreiding van de woning met circa 2 meter. De tuinkast wordt hierin betrokken. Teneinde de gebruikswaarde van de zolder te verhogen is een ontwerp gemaakt voor een optionele dakkapel. Een sobere maatvoering, materialisering en kleurstelling laat deze wegvallen in het dakvlak. Leidingen en afvoeren zijn geclusterd. Aan de zijkant van woningen wordt ruimte gereserveerd voor parkeren, zodat het pleintje autovrij blijft. De commissie ziet een spiegeling van de bergingen en de materialisering ervan als een belangrijke verbetering. De gebruikswaarde van de voortuin zou nog verder kunnen toenemen door behalve in een erfafscheiding ook te voorzien in een directe verbinding met de woonruimte. Voorts is een goede overgang naar de openbare ruimte van belang. Het is gewenst de uitvoering van de erfafscheiding af te stemmen op het inrichtingsplan. Het verdient de voorkeur de tuinkast aan de achterzijde van de woning ondergeschikt te maken aan een uitbreiding dan wel aan de erfafscheiding. De abrupte beëindiging van het glazen dakoverstek verstoort het beeld en verdient in de uitwerking nog aandacht. De tinten van het getoonde materiaal liggen dicht bij elkaar. De architect wordt geadviseerd hierin een sterker contrast aan te brengen. De commissie wacht de verdere doorwerking af. D5 De Balije, Hoogeveld I. Stedenbouwkundig plan De Heuvels Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september

5 II. Nieuwbouw 91 woningen, waaronder de zogeheten parkeerwachterswoningen Aanvr: Portaal ontwikkeling Ontw.: VVKH Architecten (Zie ook notulen d.d. 15 april 2003.) I. De heer Reijn licht de stedenbouwkundige opzet toe. Het projectteam zal op korte termijn definitieve besluiten nemen over de verkaveling, in overleg met de projectontwikkelaars. De singel vormt een sterk element in het stedenbouwkundig plan. De kwaliteit hiervan wordt benadrukt door de waterrandwoningen in de aangrenzende ecologische zone. De Balije ligt ingeklemd tussen Veldhuizen en het Kloosterpark. Deze relatie wordt onderstreept door de strakke lijn van de bebouwing aan de zuidrand van Veldhuizen door te trekken. Gedacht wordt aan een parkeercluster in het middengebied. Dit gaat ten koste van vijf woningen in de Molenwiek en bezien wordt of dit (politiek) haalbaar is. Een alternatief is parkeervoorzieningen rondom de bebouwing te realiseren. Het pleintje aan de noordzijde, tegen de HOV-baan, krijgt een groene uitstraling en hier worden enkele elementen toegevoegd die het pleintje tot een ontmoetingsplek voor jongeren maken. Er zijn verschillende opties besproken voor de invulling van de westzijde van het middengebied. Gezien de ligging, in de directe omgeving van het HOV, lijkt een woonzorgcomplex haalbaar. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van woningen voor het middengebied. Dit ontwerp zal de stedenbouwkundige structuur en de sfeer die hierdoor wordt opgeroepen, nader duiden. Naar het oordeel van de commissie is er nog geen vanzelfsprekend stedenbouwkundig ontwerp voorgelegd. De inpassing van een jongerenhangplek, het knooppunt dat de rechte en de gebogen waterlijn vormen en het gebruik van de groene band komen hieruit nog niet duidelijk naar voren. Het beeld van de verkaveling in relatie tot het aangrenzende gebied zou in breder perspectief moeten worden gepresenteerd. Een stedenbouwkundig plan moet zich logisch voegen in het grotere geheel en moet niet worden gelegitimeerd door een woningbouwplan; een bouwplan kan niet worden beoordeeld als er geen consensus bestaat over de onderliggende stedenbouwkundige opzet. De heer Reijn zegt dat de verkaveling is verwerkt in de grote maquette, die bij het Informatiecentrum Leidsche Rijn beschikbaar is. De secretaris stelt voor de commissievergadering van 14 oktober a.s. (of indien meer voorbereidingstijd benodigd is een volgende vergadering) te beleggen bij het Informatiecentrum, waar de commissie zich met behulp van de maquette een oordeel kan vormen van de stedenbouwkundige opzet van de Balije in relatie tot de omgeving. Desgewenst kan het ontwerp voor de woningen aansluitend worden behandeld. II. Parkeerwachterswoningen De architect zet uiteen dat het voorlopig ontwerp op enkele onderdelen is gewijzigd. De opzet is veranderd van vijf boven- en benedenwoningen in vier bedrijfswoningen. De bedrijfsruimte is gelegen op de begane grond. De woonkamer op de eerste verdieping geeft zicht op de parkeerruimte. De hoofdvorm twee torens met een lager tussendeel is ongewijzigd, maar het materiaalgebruik is nu afgestemd op de omliggende woningen. Het profiel is gegarandeerd; op de hoeken is een hoger profiel toegestaan, maar een verhoging door een opbouw van het middendeel is uitgesloten. De commissie keurt de gewijzigde opzet goed. Er is een sober ontwerp ontstaan en het is een goede oplossing om de woonkamers naar de eerste verdieping te brengen. De detaillering vergt de nodige aandacht. Deze wordt afgewacht. D6 Haarzuilens, Kasteellaan 1 Herstel van kasteelvoet, Kasteel De Haar Aanvr.: Stichting Kasteel De Haar Ontw.: P.D. van Vliet De fundamenten van het kasteel zijn verzakt en worden hersteld. Rondom de kasteelvoet zal onder de waterspiegel een betonnen plaat worden aangelegd. De commissie stelt hieraan de voorwaarde dat deze niet zichtbaar is. Voorheen stond een in de kasteelgracht uitlopende, taludvormige gemetselde muur haaks op de kasteelmuur. Deze is verwijderd om de kasteelmuur te kunnen herstellen. De Rijksdienst voor Monumenten acht het niet noodzakelijk deze muur te herbouwen, omdat deze geen functie heeft. De gemeentelijke Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september

6 afdeling Monumenten hecht er echter aan de oude situatie te herstellen na afronding van de werkzaamheden aan de kasteelmuur. De commissie deelt die visie. E Overige bouwplannen Deze plannen op de lijst d.d. 25 september 2003 zijn met een preadvies van de secretaris aan de leden van de commissie voorgelegd. De leden van de commissie hebben besloten de advisering over te nemen. De betreffende plannen met een positief preadvies verdragen zich voldoende tot de directe omgeving en voldoen op zichzelf aan redelijke eisen van welstand (wat betreft materialisatie, detaillering en kleurstelling). Derhalve gaat de commissie met deze plannen akkoord. F Nagekomen plannen F1 Vleuterweide, deelplan 1.1 Nieuwbouw woningen Aanvr.: Tetteroo Ontw.: Groep 5 van der Ven De opmerkingen van de commissie zijn vertaald in een aanpassing van het ontwerp. Deze wijzigingen zijn acceptabel, maar de commissie vindt de uitstraling van de twee-onder-eenkapwoningen nog erg braaf. Deze vragen een verdere verbijzondering om zich te kunnen onderscheiden van het aangesloten blok aan de overzijde. F2 Veldhuizen Aanvraag voor de plaatsing van een schotelantenne en voor de plaatsing van een airconditioningsinstallatie tegen de gevel Aanvr.: onbekend Ontw.: onbekend De plaatsing van een schotelantenne kan worden goedgekeurd, mits een en ander past in de daarvoor geldende voorschriften. Het plaatsen van een airconditioningsinstallatie tegen de gevel tast de gevel naar het oordeel van de commissie te zeer aan, zodat deze aanvraag wordt afgekeurd. Er zal een oplossing moeten worden gezocht binnen het glasvlak van het raam. G. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De volgende vergadering is vastgesteld op 14 oktober De voorzitter, De secretaris, P. Vermeulen J. Koning Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 30 september

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-10 Verslag van de honderdnegentiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen. B. Notulen Welstandskamer Leidsche Rijn d.d. 8 juli 2003. C. Algemeen

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen. B. Notulen Welstandskamer Leidsche Rijn d.d. 8 juli 2003. C. Algemeen WELSTANDSKAMER LEIDSCHE RIJN 2003-13 Verslag van de honderdentweede openbare vergadering, gehouden op dinsdag 5 augustus 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

HOV Toren, Leidsche Rijn

HOV Toren, Leidsche Rijn project: opdrachtgever: omschrijving: stadium: H.O.V. Toren Leidsche Rijn Portaal Vastgoed Realisatie bv, Veenendaal Woontoren voor starters in Leidsche Rijn besloten prijsvraag HOV Toren, Leidsche Rijn

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 25 november 2003

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 25 november 2003 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2003-20 Verslag van de honderdennegende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 9 december 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag)

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag) COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-13 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 12 augustus 2003, op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen 61 te Utrecht

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 16 maart 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 16 maart 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-7 Verslag van de honderdenzestiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 30 maart 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Door Wim Westinga Opdrachtgever: Dudok Wonen Architect: Inbo Architecten BNA Woudenberg, Projectarchitect: Wim Westinga Aannemer: Slokker Bouwgroep

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2003-18 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 11 november 2003, op het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES Onderstaand zijn per thema het huidige beleid, het nieuwe beleid en de voordelen en nadelen worden weergegeven wat de consequenties zijn voor de aanpassing van het beleid. Hiermee kunt u

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-2 Verslag van de tweehonderdzeventigste vergadering, gehouden op dinsdag 27 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg, te Utrecht. Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013

Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013 Postbus 458, 9700 AL, Groningen Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013 Presentatie Mathijs Dijkstra van MD Landschapsarchitecten ligt met behulp van een presentatie de contourenschets

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Kloostergang met krokodillenhuid

Kloostergang met krokodillenhuid Kloostergang met krokodillenhuid De anier -70 sociale huurappartementen Den Haag van Herk De Kleijn Schroeder & de Jong architecten bv lid N Groenhoedenveem 22 1019 L msterdam 020-4185131 www.hksj.nl info@vanherkdekleijn.nl

Nadere informatie

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan 21520401 Bijlage 11 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 2. Stedenbouwkundig plan 7 Bestaande bomen 7 Langs de Botlek 9 3. Beeldkwaliteit 9

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn

Nadere informatie

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Hoge galerijflat op winkelplint Nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen VILLANOVA architecten renovatie van 80 portiekwoningen met toevoeging van een centraal trappenhuis en een galerij 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen projectgegevens adres Waalstraat en Dolfijnstraat,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

WOLKENDEK 16 DE MEERN

WOLKENDEK 16 DE MEERN WOLKENDEK 16 DE MEERN 399.000 k.k. www.wolkendek16.nl Omschrijving Deze zeer goed onderhouden, uitgebouwde en strak afgewerkte 2-onder-1-kapwoning is gelegen in de rustige woonwijk 't Weer. De woning biedt

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 19 Verslag d.d. 06-05-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE UTRECHT Fotografie: Luuk Kramer Programma Bouwoppervlak VO-scholen, bibliotheek, sporthal, kunstencentrum, welzijnsorganisaties, kerkelijk centrum, informatiecentrum, commercie

Nadere informatie

Vormgeving. 1:6 Modulair scherm. Beeïndiging modulair scherm. Modulair scherm A4ALL- beton 7 meter. Modulair scherm A4ALL- glas t.p.v.

Vormgeving. 1:6 Modulair scherm. Beeïndiging modulair scherm. Modulair scherm A4ALL- beton 7 meter. Modulair scherm A4ALL- glas t.p.v. 1:6 Modulair scherm Ten oosten van de Marathonweg (tot aan het Kethelplein) worden de door A4all geplaatste modulaire schermen deels gehandhaafd en deels verplaatst ten behoeve van de verbreding van de

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

WONINGBOUW, IJMUIDEN. Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars. Opdrachtgever Gemeentelijk woningbedrijf Velsen

WONINGBOUW, IJMUIDEN. Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars. Opdrachtgever Gemeentelijk woningbedrijf Velsen WONINGBOUW, IJMUIDEN Hans Ruijssenaars architecten Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars Opdrachtgever Gemeentelijk woningbedrijf Velsen Constructeur Adviserend ingenieursbureau Ruppert bv Hoofdaannemer

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

De renovatie van Blaak 34

De renovatie van Blaak 34 De renovatie van Blaak 34 Van sleets kantoorgebouw tot hernieuwd monument 23 mei 2016 V8 architects Vasteland 8 3011 BK Rotterdam +31 (0)10 412 33 44 contact@v8architects.nl www.v8architects.nl Ambitie

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen Vooroverleg Aanvraag Agendapunt Aanvrager Bouwadres Aard bouw Toetsvorm Beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Informatie voor ondernemers Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de realisatie

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer Langs de centrale busbaan van De Uithof in Utrecht wordt op basis van een ontwerp van Marlies Rohmer een studentencomplex van 380 zelfstandige en geclusterde kamers gebouwd. Ze zijn ondergebracht in een

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

Projecten Kort. Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak. door fotografie publicatiedatum AWM editie. : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20

Projecten Kort. Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak. door fotografie publicatiedatum AWM editie. : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20 Projecten Kort Villa Voile, Utrecht - Rudy Uytenhaak door fotografie publicatiedatum AWM editie : Olv Klijn : Tom Baas : 9 september 2008 : 20 architectenweb magazine praktisch vakblad over bouw en architectuur

Nadere informatie

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap SPVE Oostpolder Kombuis Papendrecht BGSV bureau voor stedenbouw en landschap Rotterdam, 26 september 2016 BGSV bureau voor stedenbouw en landschap bezoek Boompjes 55 post Postbus 21639 3001 AP Rotterdam

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 10 mei 2017. Atjehstraat 62

Nadere informatie

ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP

ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP Woonzorggebouw Anklaar blok 1 is het eerste opgeleverde gebouw van het nieuwe stadsdeelcentrum in Apeldoorn. Het zet de toon voor de transformatie

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum:

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum: Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 02-05-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Project 169 Duinvilla Utrechtse Heuvelrug

Project 169 Duinvilla Utrechtse Heuvelrug Project 169 Duinvilla Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever: particulier november 2010 - april 2014 Landschapsarchitect: Martien van Osch, Bureau Oslo Fotografie: René de Wit, Breda. HilberinkboscH architecten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Wabo /

Wabo / ZONNE-ENERGIE IN HISTORISCHE CONTEXT richtlijnen voor zonnepanelen- en collectoren bij monumenten en binnen beschermd stadsgezicht. INHOUDSOPGAVE Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Huis Kweekduin Overveen

Huis Kweekduin Overveen Beeldkwaliteitplan 31 maart 2016 Huis Kweekduin Overveen Locatie Locatie Perceel Locatiebeelden Locatiebeelden Locatiebeelden Locatiebeelden Juridisch planologisch kader structuurvisie Juridisch planologisch

Nadere informatie

Kijk... Boschkens goirle. Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg

Kijk... Boschkens goirle. Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Kijk... Boschkens goirle Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Kijk... Boschkens Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Waarom zouden we goed ontworpen woonwijken verstoppen achter geluidsschermen?

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL

BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. BEELDKWALITEITSPLAN 7 2.1 Basistypen 7 2.2 Toegestane wijzigingen bungalows 8 2.3 Niet-toegestane

Nadere informatie

B. Notulen gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 november 2003

B. Notulen gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 november 2003 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2003-19 Verslag van de honderdenachtste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 november 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter voorkoming van

Nadere informatie

Wonen. bos. aan het. met. uitzicht op de snelweg

Wonen. bos. aan het. met. uitzicht op de snelweg Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Kijk Boschkens Wonen aan het bos met uitzicht op de snelweg Waarom zouden we goed ontworpen woonwijken verstoppen achter geluidsschermen? Nota bene achter geluidsschermen

Nadere informatie

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg

Herontwikkeling voormalig Storkterrein te Amsterdam Oostenburg Graduation lab Hybrid Building door Sander Mol studienummer: 9576650 5 november 2010 introductie introductie masterplan stedebouwkundig ontwerp architectonisch concept uitwerking conclusie introductie

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 6 januari 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 6 januari 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-2 Verslag van de honderdelfde openbare vergadering, gehouden op dinsdag 20 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 10 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord juli 2012 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER architect studio PROTOTYPE www.studioprototype.nl adviseur constructie constructie adviesbureau F. Wiggers adviseur installaties ABT bouwtechnisch adviesbureau

Nadere informatie

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017 Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe 02 oktober 2017 Stedenbouwkundige inpassing 1. Analyse bestaand 2. Nieuwe situatie Stedenbouwkundige analyse Dubbel plein Stedenbouwkundige analyse

Nadere informatie

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Tuinen 3 Gouda Omschrijving 2 Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie Woonpartners Midden-Holland Verkavelingsstudie In opdracht van Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng

18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng 18 december 2014 Drachten Nieuwbouw de Spreng Project omschrijving Drachten De Spreng Selectie ontwikkelende aannemer Projectnummer P09895 Inbo Heerenveen Koornbeursweg 69 8442 DJ Heerenveen T +31 (0)512

Nadere informatie

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Dit is een handleiding voor alle tuinders die een tuinhuis in hun tuin willen bouwen of verbouwen. Als vereniging huren wij de grond waarop we tuinieren van gemeente

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie