EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:"

Transcriptie

1 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage OP WELKE PERIODE EN JAAR HEEFT DIT VERSLAG BETREKKING JANUARI T/M DECEMBER 2011 Dit betreft een: X voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 Naam ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie ETC Nederland BV. Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postbus 64 Postcode en plaats 3830 AB Leusden Telefoon Telefax (Post-)bankrekening Naam en telefoon contactpersoon Marga de Jong adres contactpersoon Naam gemachtigde Marga de Jong Voortgangsrapportage-eindrapportage

2 Naam project Nationaal Netwerk Platteland POP2 POP/ILG-nummer POP (1 april 2008) (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is B B1 VOORTGANG PROJECTVOORTGANG Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning De voortgang van het project loopt in grote lijnen conform de planning. Jaarlijkse werkplannen worden opgesteld in lijn met de eisen in het contract en in nauwe afstemming met opdrachtgevers en het veld. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Er zijn redenen om aan te nemen dat de doorlooptijd van het project verandert. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Uitvoeringstaken A1. Opstellen jaarlijkse actieplannen Het actieplan voor 2011 is op 2 december 2010 goedgekeurd door het Commitee van Toezicht. Als voorbereiding voor het werkplan 2012 heeft het team Netwerk Platteland besloten een grondige analyse van het veld te maken middels een probleem- en doelenboom. Op basis van deze doelenboom is het werkplan van 2012 en 2013 nader ingevuld. Om de effectiviteit van Netwerk Platteland te maximaliseren is besloten, met goedkeuring van opdrachtgevers, om naar één werkplan toe te werken voor de laatste 2 jaar. Op 28 juni tijdens het opdrachtgeveroverleg en de TPO vergadering van 30 juni is de probleemboom als aanloop naar het werkplan gepresenteerd, waar deze analyse positief is ontvangen. Besloten is om, wegens het stoppen van het LOVP, middels een strategische consultatie op 11 september het werkplan nadere invulling te geven. In het Commitee van Toezicht POP Nederland van 15 december 2011 is het werkplan formeel goedgekeurd. A2. Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken Innovatieve database (website) In totaal zijn er nu 144 projecten ingevoegd. Er zijn diverse (regionale) bijeenkomsten bezocht, om contact te houden met het veld, om mensen op de hoogte te stellen van het Netwerk Platteland, om innovatieve praktijken op te sporen en om signalen op te vangen over ontwikkelingen die minder goed lopen. A3. Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoeting (seminars, workshops, CoP s, ateliers) Communicatie In 2011 is bij Netwerk Platteland stevig ingezet op het online gedeelte van de communicatie. Het Nederlandse buitengebied wordt gekarakteriseerd door complexe problemen: centrale regie of 'zenden' Voortgangsrapportage-eindrapportage

3 werkt dan niet. Door online communicatie door betrokkenen (vai dialoog, discussie, verkennen, ontdekken) ontstaan ideeen en samenwerkingen voor projecten en ondernemingen. Daarvoor moeten mensen elkaar weten te vinden en van elkaar op de hoogte blijven. Dit faciliteert Netwerk Platteland, zowel offline in bijeenkomsten als via het web (blogs, videos, discussie). Goed community management is een voorwaarde om het internet netwerk levend te houden. In 2011 is communitymanagement steeds meer een team inspanning geworden van Netwerk Platteland. Er is mooie groei gerealiseerd in volgersaantallen (1600 op twitter, 941 op linkedin) van sociale netwerken. Het weblog fungeert als online knooppunt waar diverse discussies over het platteland en de landbouw met elkaar verbonden worden. De wekelijkse twitterchat brengt mensen op laagdrempelige wijze met elkaar in gesprek. Website De website is ieder kwartaal actief aangevuld met nieuwsberichten, agenda-items en inhoudelijke pagina s.half maart is de nieuwe blogsite gelanceerd (www.netwerkplatteland.nl/np20), als samenvoeging van de oude blog en guus.net. Behalve blogs lezen en erop reageren is het nu ook mogelijk deze te delen via Twitter, Facebook en LinkedIn. Het is de bedoeling dat de blog op termijn de huidige voorpagina van de website gaat vervangen. De website krijgt in de eerste maanden van 2012 een nieuw gezicht. De website hebben we ook dit kwartaal weer actief bijgehouden en aangevuld met nieuws, bijeenkomsten en inhoudelijke pagina s. De pagina s over LEADER kregen een opfrisser, met vooral veel aandacht voor het Manifest van Nederlandse Plattelandsgebieden. We hebben een start gemaakt met een plan voor een nieuwe, meer interactieve inrichting van de website met meer aandacht voor discussie en uitwisseling. In het tweede kwartaal gaan we dit invullen met concrete en praktische ideeën. Voor de blog schreven we diverse berichten, onder meer naar aanleiding van het PlattelandsParlement van 12 november. Daarnaast nodigden we actief gastschrijvers uit om een blog te schrijven naar aanleiding van actuele onderwerpen en hielden externe blogs in de gaten om links te plaatsen Website Toekomst GLB In het 2 e kwartaal heeft Netwerk Platteland, in samenwerking met het ministerie van EL&I, de website in opgezet, over de hervorming van het Europese landbouwbeleid in We coördineerden en begeleidden ontwerp, bouw, teksten en lancering. De website bundelt relevante achtergrondinformatie en discussies (blog, forum en LinkedIn, op de site zelf en extern), en geeft daarmee maatschappelijke input om het GLB nader vorm te geven en in te vullen. LinkedIn-groep De LinkedIn-groepen GUUS en Netwerk Platteland zijn in de aanloop naar de nieuwe blogsite samengevoegd tot één nieuwe groep GUUS/Netwerk Platteland. Het aantal leden is gestegen van 807 in het 1 e kwartaal 2011 naar 941 in het 4 e kwartaal. Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief: nummer 5 verschenen. Daarin de vaste rubrieken nieuws, agenda, innovatieve praktijken, Partner Search (1) en de inhoud van STREEK (2). Aantal abonnees: 600 In de nieuwsbrieven is o.m. aandacht geweest voor: Concept GLB, aanloop naar Plattelandsparlement 2011, Amaze Me LEADER, Twitterchat, de nieuwe blogsite, Najaarsconferentie 'Het platteland van de toekomst', wekelijkse Twitterchat op Netwerk Platteland 2.0, de Werkplaats Topdorpen STREEK Voortgangsrapportage-eindrapportage

4 In STREEK 1 artikelen over de volgende onderwerpen: - Tijd voor een nieuw landbouwbeleid Monique Remmers (programmadirectie GLB) aan het woord over aankomende veranderingen in het nieuwe Europese landbouw- en plattelandsbeleid. - De jongerenkeet: tussen verbieden en negeren - Hoe kun je op een verantwoorde manier aansluiten bij de waarde en functie van jongerenketen op het platteland? - Web 2.0 op het platteland - Web 2.0-toepassingen helpen plattelanders bij het leggen van contacten, promoten van de eigen regio, delen van kennis en aangaan van samenwerking. - Lokale energie naar de landelijke politiek - Reportage over de bijeenkomst De energie zit in de regio, van 31 januari In dit nummer voor het eerst een overzicht van reacties op de STREEK-stelling, een prikkelende stelling waarop mensen via de blog en LinkedIn-groep kunnen reageren. In STREEK 2 artikelen over de volgende onderwerpen: - Leren van succesvolle plattelandsgemeenten. Arie Meulepas en Pierre van Amelsvoort aan het woord over hun onderzoek naar succesfactoren in gemeentelijk plattelandsbeleid. - Gezamenlijk regionaal verhaal helpt toerisme vooruit. Over regionale beeldverhalen, een nieuw concept voor gebiedsontwikkeling. - De kracht van Topdorpen. Over eigen initiatief van bewoners in Zijldijk (Noord-Groningen) en Itteren Zuid-Limburg). - De toegevoegde waarde van LEADER. LEADER-coördinatoren aan het woord over de toekomst van LEADER in het licht van het komende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In STREEK 3 artikelen over onder meer de volgende onderwerpen: - Hoe creëer je een trots dorpsgevoel? Voorbeelden uit Drenthe, waar diverse dorpen een groot cultureel evenement organiseren. - De sociale gevolgen van krimp. Over de effecten van krimp op het dagelijks leven van bewoners van krimpgebieden. - Op avontuur langs LEADER-projecten in Finland. Reportage over Amaze me LEADER, een avontuurlijk evenement voor jongeren uit heel Europa om te leren van elkaar en van LEADER. - POP kan simpeler. Piet van Vugt, tot voor kort werkzaam bij DLG betaalorgaan, over versimpeling van de subsidieprocedure en terug naar de essentie van POP. In STREEK 3 artikelen over onder meer de volgende onderwerpen: - Achtergrond-artikel over megastallen. - Vrijwilligers in landschapsbeheer: over de gevolgen van bezuinigingen op natuurbeheer - Thuiswerkkantoren op het platteland: naar aanleiding van workshop over delen van werkplekken op het platteland - Collectief vergroenen: interview met Sjaak Hoogendoorn, voorzitter ANV Water, Land en Dijken Youtube We hebben een algemeen YouTube-kanaal geopend voor Netwerk Platteland: netwerkplatteland20. Dit kanaal wordt door ons actief beheerd met relevante video s (eigen producties en extern, gerangschikt op thema. Huidige thema s: GLB, LEADER en Netwerk Platteland algemeen. Twitter Eind november is er een in het leven geroepen. Hiermee berichten we over nieuwe blogs, nieuwsberichten en pikken we tweets van onze doelgroep op. We gebruiken twitter om de onderdelen van het Netwerk Platteland beter te verbinden. Infoloket Platteland Net als in de vorige kwartalen verzamelen we maandelijks een lijst met nieuwe publicaties in de database van het Infoloket Platteland. De beste publicaties, die ook aansluiten bij onze doelgroepen, geven we een Voortgangsrapportage-eindrapportage

5 waardering zodat deze in de zoekfunctie bovenaan komen te staan en zo makkelijk gevonden kunnen worden. Twitterchat Iedere zondagavond van tot organiseerd Netwerk Platteland een twitterchat waar een uur lang via Twitter gediscusieerd wordt over een actueel thema. Deze sessie wordt door een teamlid gemodereerd. De thema s die aan bod komen zijn divers: Samenwerken tussen landbouw en natuur, Het nieuwe veehouden, Boerenbestuurders, agrarische recreatie en toerisme, agrocommunicatie, Food Revolution, agriblogs, weekend van het varken, duurzaamheid in de melkveehouderij, lokaal voedsel, stand van de landbouw. Het aantal deelnemers wisselt, actieve twitteraars op bepaalde onderwerpen worden actief uitgenodigd. Via het blog van Netwerk Platteland wordt verslag gedaan van de twitterchats, waar de discussies verder kan gaan. Publicaties In october 2011 is een special over landschapfondsen uitgebracht samen met het blad Landwerk. Het is een verslag van een beperkt onderzoek onder landschapsfondsen met als belangrijkste conclusie: er zijn veel hooggespannen verwachtingen over de positieve aspecten die streekfondsen kunnen hebben op betrokkenheid bij het landschap. De kale cijfers zijn echter minder rooskleurig. Het blad Landwerk van oktober 2011 is naar alle TPO leden verstuurd. In juni 2011 bracht het Netwerk Platteland de publicatie Platteland 2.0 wat betekenen sociale media voor het platteland. Een publicatie Lessen uit de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid in gemeenten met als ondertitel naar een behapbaar voedselbeleid wordt begin januari geprint en verspreid. Verder heeft het Netwerk Platteland een bescheiden financiele bijdrage geleverd aan het boek Multifunctionele Landbouw in Nederland: meer dan boeren alleen. Bijeenkomsten: Provincie 2.0, Gedurende het jaar zijn er diverse bijeenkomsten voor provinciale projectleiders georganiseerd samen met het IPO. Via creatieve werkvormen maakten zij (nader) kennis met sociale media en bespraken hoe de rol van de projectleider zich zal en kan ontwikkelen in een provincie 2.0. De verslagen zijn beschikbaar op de website van Netwerk Platteland. Debat De energie zit in de regio, 31 januari 2011 Op 31 januari organiseerden we samen met de KNHM, in het kader van het PlattelandsParlement, een bijeenkomst over lokale energieopwekking. We inventariseerden knelpunten en legden die in een forumdiscussie voor aan landelijke politici. 80 Deelnemers bezochten de bijeenkomst. De Waarde van Jongerenkeeten, 28 januari 2011 Er is op 28 januari 2011 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema en titel De waarde van jongerenketen. Deze werd bezocht door 70 jongerenwerkers, gemeentebeleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs. Tijdens de bijeenkomst is men ingegaan op de sociale waarde van jongerenketen en regulering. Een impressie van de bijeenkomst is in maart 2011 verschenen in het tijdschrift Streek. Praktijkplaats: Jongerenhuisvesting op het platteland, 6 april Het doel van de Praktijkplaats is om als beleidsmedewerkers ervaringen uit te wisselen en praktijkcases te bekijken en te bespreken. In deze praktijkplaats vond plaats bij een voormalige boerderij in de gemeente Voortgangsrapportage-eindrapportage

6 Olst-Wijhe die tot appartementencomplex voor jongeren is omgebouwd In de afrondende discussie zijn knelpunten en mogelijkheden rond jongerenhuisvesting op het platteland op een rij gezet. Deelnemers: 25 Werkplaats Topdorpen in Uitvoering: Zuid-Limburg, 15 april : In de 2e Werkplaats Topdorpen in uitvoering is samen met bewoners van 3 Limburgse dorpen gekeken hoe zij om gaan met de verandering van de bevolkingssamenstelling. Deze Werkplaats is samen met de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen en de dorpen Rimburg, Itteren en Houthem georganiseerd. Geïnspireerd door deze voorbeelden zijn we op zoek gegaan naar de kracht van topdorpen in krimpregio's. Het doel was om visies en feiten te verzamelen en zo lokaal de discussie over de toekomst van Limburgse kleine dorpen op gang te brengen tussen dorpen, gemeente en maatschappelijke organisaties. (30 deelnemers) Zeeland, 24 juni: De derde en laatste bijeenkomst Topdorpen in Uitvoering vond plaats in Zeeland, waar de ervaringen van de dorpen Zonnemaire, Nieuwe Tonge, Stad aan t Haringvliet, en Noordgouwe. (20 deelnemers) Standplaats PL: Duurzame energie, 20 mei (30 deelnemers) Praktijkdag over het realiseren van duurzame energie in de regio. In deze 'Standplaats.PL' gaan we naar drie locaties waar op regionaal niveau wordt samengewerkt rond duurzame energieproductie. 1. Hoonhorst, Duurzaam Dorp Overijssel, met speciale aandacht voor de bijzondere organisatievorm 2. Koekoekspolder: Energie uit regionaal hout 3. Koekoekspolder: Aardwarmte Standplaats PL: Biodiversiteit (15 deelnemers) Uitvoering en afronding Standplaats.PL op 7 oktober over biodiversiteit rond Tilburg. Zoals eerder aangegeven in de kwartaalrapportage 3e kwartaal was de opkomst niet erg hoog, alhoewel de standplaats heel positief werd beoordeeld. In vervolg zullen we zorgen voor meer PR via regionale partners en ook breder verspreiden, zonder voorselectie van adressen. Unconference: Platteland 2.0 (100 deelnemers) In navolging van alle activiteiten afgelopen jaar op het gebied van web 2.0 en sociale media hebben we op 15 juni een brede bijeenkomst georganiseerd om waarop met deelnemers de ervaringen op het gebied van sociale media zijn gedeeld, maar waar ook waar puzzels en vragen zijn gesteld rond het thema: Sociale media; hoe zetten we ze strategisch in voor plattelandsontwikkeling? Er zijn daarnaast bijeenkomsten rond social media in de regio georganiseerd. Conferentie KrimpInZicht: Leefbaarheid is mensenwerk, 22 september Netwerk Platteland, Movisie en de werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en het ministerie van BZK heeft met deze bijeenkomst wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis bij elkaar gebracht, met als resultaat een boeiende kruisbestuiving en nieuwe inzichten. We verzorgden een deel van het inhoudelijke programma, de praktische organisatie, en daarnaast de communicatie en verslaglegging. Er is door ruim 100 participanten deelgenomen. Noordelijke studiedag: de kracht van dorpen, 11 oktober Voor de Noordelijke studiedag, i.s.m. diverse partijen in het noorden van het land, verzorgden we een vooraankondiging, uitnodigingen en een persbericht. (75 deelnemers). PlattelandsParlement, in samenwerking met LVKK en KNHM, op 12 november De website is actief bijgehouden met nieuwe informatie, met vooral aandacht voor de voortgang van de adviescommissies. Daarnaast hebben we gewerkt aan een themamagazine, dat in oktober 2011 is uitgekomen in een oplage van ongeveer Er is gewerkt aan de Voortgangsrapportage-eindrapportage

7 inhoudelijke begeleiding van de dag en aan vervolgtrajecten met de tweede kamerleden. Aantal deelnemers: 350. Plattelandsdagen Drenthe, op 24 en 25 november Op 24 en 25 november organiseerde Netwerk Platteland, samen met de provincie Drenthe en het LEADER-gebied Zuidoost-Drenthe, een tweedaagse najaarsconferentie in en over Noordoost Nederland. Op zowel de donderdag als de vrijdag was er sprake van een grote toeloop. De deelnemers hebben geluisterd naar inspirerende sprekers, deelgenomen aan workshops en excursies en hebben op deze manier de ingrediënten verzameld voor een toekomstbestendig platteland. Ruim 350 mensen bezochten de tweedaagse. Verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op Praktijkringen Praktijkkring Duurzaam voedselbeleid voor gemeenten, In de Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid voor gemeenten wisselen deelnemers ervaringen en kennis uit over wat de rol van de gemeente kan zijn in duurzaam voedsel en hoe een veelomvattend terrein als duurzaam voedsel georganiseerd kan worden binnen de gemeente. Bijeenkomsten in Lelystad, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. De praktijkkring is eind december afgerond met een publicatie. Totale deelname: 25 mensen uit 6 gemeenten. Praktijkkring Innovatief gemeentebeleid in het buitengebied: Aan de praktijkkring Innovatief gemeentebeleid wordt deelgenomen vanuit acht gemeenten in Overijssel en Gelderland. De groep bestaande uit 20 wethouders en ambtenaren heeft de volgende bijeenkomsten gehad: - 11 februari 2011, Twello - Woningsplitsing Het thema woningsplitsing staat centraal. Soms blijkt dat in grote boerderijen, officieel een woning, feitelijk meer huishoudens wonen. De keuze is dan legaliseren of door de vingers zien. Daarbij spelen verschillende overwegingen en invalshoeken een rol april 2011, Hardenberg - Groene en blauwe diensten. Twee vragen staan centraal in de casussen van de gemeente Hardenberg. 1. Te verwachten valt dat de geldstroom uit Den Haag zal opdrogen. Hoe kunnen in de toekomst middelen maatschappelijk worden geworven en geinvesteerd? 2. Hoe voorkom je dat het landschap in een museum verandert, en dat aandacht voor behoud en kwaliteit noodzakelijke en positieve veranderingen in de weg staat? - 17 juni 2011, Steenwijkerland - Ruimtelijke kwaliteit Voor het bestemmingsplan buitengebied is Steenwijkerland op zoek is naar een nieuwe RObenadering. Belangrijk onderdeel daarvan - zoals ook vorige keer in Hardenberg besproken - is de invalshoek van ruimtelijke kwaliteit. De kunst wordt om in een nieuw bestemmingsplan geen starre regels vast te leggen, maar (bestaande en gewenste) kwaliteiten december Thema Grote stallen Uitwisseling met mevrouw Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap, over het beleid dat zowel rijk als gemeenten willen voeren m.b.t. grote stallen. A4. Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidsignalering, lobby en agendering POP/ILG In het 1 e kwartaal is in samenwerking met DLG een leidraad ontwikkeld voor LEADER-gropeen die houvast moet bieden bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Daarnaast is er afstemming met RB-POP over onderuitputting As 1 (Versterken concurrentiepositie landbouw) en As 2 (Natuur & Landschap). Conclusie is dat de verwarring op dit moment te groot is om maatregelen uit deze assen te promoten. Voortgangsrapportage-eindrapportage

8 In het proces wat leidt tot het werkplan heeft op 13 september een strategische consultatieplaatsgevonden over de invulling van de laatste 2 jaar van Netwerk Platteland. Specifiek om relevante informatie, knelpunten en beleidsprioriteiten mee te nemen. Evenals vorig jaar heeft Netwerk Platteland de jaarlijkse excursie van het Twaalf Provinciën Overleg georganiseerd. De vergadering voorafgaand aan de excursie vond plaats in het Greenporthuis te Venlo. Aansluitend is door Jan Linssen, directeur Venlo Greenpark en Jeroen Ebbeng, projectleider Floriade bij Arcadis gesproken over de ontwikkeling van Greenport Venlo, de Floriade 2012 en de inzet van (POP) middelen. In de middag vond een rondleiding plaats op het Floriade terrein en een excursie naar het POP project Energieleverende tomatenkas van SunnyTom. ENRD opdracht Social Media Strategy Door onze inzet op sociale media en onze ervaringen hiermee is Netwerk Platteland gevraagd een social media strategy te schrijven voor het EN RD. Het report is positief ontvangen en het EN RD heeft direct enkele aanbevelingen geïmplementeerd. IPO bijeenkomst op 27 april in Den Bosch en 25 mei in Zwolle en op 26 september in Den Bosch Follow-up bijeenkomsten van de leer-intervisie praktijk 2.0 voor provincieambtenaren. Bijeenkomst LEADER 2.0, 3 maart (55 deelnemers) Naar aanleiding van het rapport van de Europese Rekenkamer over LEADER is er een bijeenkomst georganiseerd voor PG s en Provincies, o.m. om een reactie te formuleren en tot aanbevelingen te komen. Hiertoe is op een innovatieve wijze gewerkt aan 4 onderwerpen: - Toegevoegde waarde van de LEADER aanpak: - Transparantie van selectie en besluitvorming - Doelmatigheid en doeltreffendheid - Financieel beheer en verantwoording doelbereik A 5. Deskundigheidbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma s PG In maart 2011 werd de zelfevaluatie van de PG Hoogeland ondersteund. Belangrijk item in deze evaluatie was de LEADER-methode, de waarde van deze methode voor de toekomstige ontwikkelingen op het platteland, met name in relatie met krimp Daarnaast is op 3 maart de bijeenkomst LEADER 2.0 georgansieerd voor PG s. Zie A4. Netwerk Platteland ondersteunt en faciliteert het proces over de toekomst van Leader. Er is vanuit de LEADER groepen een manifest ontwikkeld als een pleidooi voor integrale en regionale gebiedsontwikkeling van de toekomst. Met ingrediënten waar deze gebiedsontwikkeling en aanpak uit zou moeten bestaan ( niet als een pleidooi voor LEADER, maar voor een goede gebiedsontwikkeling met Leaderkenmerken). Netwerk Platteland faciliteert in informatievoorziening en bijeenbrengen van de leadercoördinatoren, de gebieden schrijven en ondernemen actie. In Q3 zijn verschillende bijeenkomsten geweest. ( 6 september en 13 september met ongeveer 30 tot 50 deelnemers) A6. Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) In het 1 e kwartaal is in samenwerking met DLG een leidraad ontwikkeld voor LEADER-gropeen die houvast moet bieden bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Daarnaast heeft een teamlid deelgenomen aan het symposium LEADER as a driver for rural Europe) in Brussel wat georganiseerd werd door het EN RD op 19 en 20 januari.. Zo n 300 LAG s uit heel Europa, waaronder Nederland hebben deelgenomen. Een teamlid van Netwerk Platteland heeft de workshop over transnationale samenwerking gefaciliteerd. Voortgangsrapportage-eindrapportage

9 Om samenwerkingsprojecten over de grens beter te kunnen faciliteren heeft Netwerk Platteland bijgedragen aan het beschikbaar stellen van Engelstalige informatie over de procedures rond samenwerkingsprojecten. Hierdoor is de specifieke informatie van alle lidstaten omtrent samenwerkingsprojecten beter ontsloten. B. Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1. Netwerken regionaal, nationaal en internationaal Regionaal/Nationaal Meedenken met de voorbereiding van de ELI-conferentie over de toekomst van het GLB (en POP3) en de GLB-website, Netwerk Platteland denkt hierin mee over thema s en redactie. Afronding project "Meer Kleur in het buitengebied": met de eindrapportage is het project nu afgerond. De aanbeveling is om geen aparte activiteiten voor nieuwe Nederlanders te organiseren, maar aandacht voor nieuwe Nederlanders mee te nemen in de communicatie, bv. foto s van nieuwe Nederlanders op de site, info naar communicatiekanalen die door nieuwe Nederlanders worden gebruikt, reportages waarin nieuwe Nederlanders ook aan het woord komen, etc. Op 15 maart is er gesproken met AgentschapNL over verbindingen tussen Interreg en POP/Leader. Hoewel er geen concrete acties zijn genoemen, is het goed dat beide partijen elkaar op het netvlies houden. Vooral waar kansen over internationale samenwerking de thema s van Netwerk Platteland raken. Contacten met ANVs over wat Netwerk Platteland kan betekenen voor ANVs Internationaal Zie A6 Technische bijstand: deelname aan tweedaags seminar LEADER as a driver for rural Europe, georganiseerd door het ENRD op 19 en 20 januari in Brussel. Daarnaast heeft Netwerk Platteland deelgenomen aan het Leader subcommittee van het ENRD op 17 mei. Onder meer toekomstige ontwikkeling van Leader zijn geschetst. Op 28 juni heeft een teamlid de Social Media Strategy die Netwerk Platteland heeft opgesteld voor het EN RD is gepresenteerd tijdens de NRN meeting. Hiervoor was veel belangstelling. Er zal gewerkt worden aan concrete uitwerking van ideeën en verzoeken op dit onderwerp. Van 3 tot 7 augustus heeft een teamlid deelgenomen aan het Estonian Rural Parliament 2011 (Maapäev) om de ervaringen in Nederland m.b.t. tot het plattelandsparlement in te brengen. Twee jonge teamleden hebben deelgenomen aan het Internationale LEADER event Ámaze me LEADER van tot Finland. Doel van dit event was om de capaciteit van jongeren die werken met plattelandsonwikkelingn in hun eigen streek. Op 22 september heeft een teamlid een presentatie gegeven aan een Finse delegatie POP ambtenaren over de Nederlandse ervaring in het gebruik van social media binnen Netwerk Platteland. Het Netwerk Platteland heeft een filmbijdrage geleverd aan het Waalse initiatief om portretten te maken van jonge boeren. Op 10 en 11 november is het Europese Netwerk te gast geweest in Nederland. Naast een vergadering van de Nationale Plattelandsnetwerken heeft het Netwerk Platteland een speciale excursiedag georganiseerd Voortgangsrapportage-eindrapportage

10 voor de bezoekers om hen te laten kennismaken met de stadland relaties in Nederland. De bezoekers hebben verschillende projecten bezocht in Midden Delfland. B2. Monitoring en Evaluaties, tussenevaluaties en tevredenheidsmetingen Elke bijeenkomst van het Netwerk wordt geëvalueerd. De resultaten van de midterm evaluatie van POP die betrekking hebben op het Netwerk zijn vertaald en doorgegeven aan het ENRD voor het LEADER subcommitee. B3. Coördinatie met opdrachtgevers, CvT, LOVP, TPO Op 8 februari is er opdrachtgeveroverleg geweest. Belangrijkste bespreekpunten: Opdrachtgever is het niet eens met aanbeveling 5.8 van de NP TussenEvaluatie: Opdrachtgever durf los te laten binnen heldere kaders. Er is een helder kader waarbinnen het NP opereert, en er is een kleine stuurgroep. Wat betreft relatie met provincies: daarin zou e.e.a. kunnen verbeteren. De suggestie om eventueel provinciale medewerker(s) te detacheren (voor concrete klussen) bij het NP wordt positief ontvangen. Het Regiebureau wil ter voorbereiding op het Comité van Toezicht in juni as. bezien of de kaders waarbinnen het NP team werkt aan herrijking toe zijn. Men gaat daarvoor de oorspronkelijke opdracht / oorspronkelijke afspraken en de uitkomsten van de MTR enzovoort op een rijtje zetten. Er is niet echt een koerswijziging voorzien, maar misschien een verschuiving van rollen en taken. Opdrachtgevers doen voorstel om in de loop van dit jaar een tweejarig werkplan voor 2012 en 2013 te maken. Ter voorbereiding wil men graag een discussie over wat willen we dat er eind 2013 staat. Het NP gaat hiervoor een bijeenkomst beleggen met een meedenkgroep (aantal buitenstaanders plus opdrachtgevers). Op 28 juni heeft er een opdrachtgeversoverleg plaatsgevonden, waarop de probleemanalyse is gepresenteerd die Netwerk Platteland de afgelopen maanden heeft geformuleerd als basis voor het uitwerken van het NP werkplan. De koppeling van activiteiten van Netwerk Platteland aan doelen van het POP werd ondersteund. Het LOVP platform bestaat niet meer en kan dus ook niet meer meebesluiten over het NP werkplan. We zijn daarom gevraagd om een strategische consultatie te beleggen rondom de vraag wat is het belangrijkst voor de komende twee jaar voor het NP. Deze consultatie heeft op 13 september in Utrecht plaats gevonden, waarin breed betrokken bij plattelandsontwikkelingen zijn bevraagd. Op basis van hun op- en aanmerkingen is het werkplaan aangepast en voorgelegd aan het CvT en TPO in het 4 e kwartaal. C. Beheer Structuur Netwerk Het kernteam heeft regelmatig overleg. De reguliere voortgangsrapportages en financiële rapportages zijn verzorgd. Tot nu toe gerealiseerde deel van de output (beschrijving) aan de hand van de indicatoren uit de verleningsbeschikking. Cijfers 4 e kwartaal 2011 Unieke bezoekers website (volgens bhosted): gemiddeld 9784 per maand. (3 e kwartaal: 7196 per maand. Toename ruim 36%). Veel bezoekers in oktober en november, met piek(je) vlak voor de najaarsconferentie. N.B. Het lijkt of ook ongewenst bezoek dat via robots probeert binnen te dringen in (niet meer bestaande) fora wat toeneemt. Totaal aantal bezoekers website (volgens bhosted): gemiddeld per maand. (3e kwartaal: per maand. Toename 32%). Aantal innovatieve projecten in database: 144. (3e kwartaal: 131). Blog: nieuwe berichten: 27. Oktober: 10, november: 10, december: 7. LinkedIn-groep GUUS / Netwerk Platteland: 933 leden. (3e kwartaal: 905) STREEK: Nummer 4 verschenen. Aantal abonnees: (2e kwartaal: 1391) Voortgangsrapportage-eindrapportage

11 Digitale nieuwsbrief: nummer 6, 7 en 8 verschenen. Aantal abonnees: (2e kwartaal 541. Toename 100%, door update en samenvoegen van adressenbestanden.) Bijeenkomsten: o IPO: projectleider 2.0: aantal deelnemers 50 o De energie in de regio: 80 deelnemers o Waarde van jongerenketen: 70 deelnemers o Jongerenhuisvesting op het platteland: 25 deelnemers o Werkplaats Topdorpen in Uitvoering: Limburg (30) en Zeeland (20) o Standplaats Energie (30) en Standplaats Biodiversiteit (15) o Unconference Platteland 2.0 (100 deelnemers) o Conferentie Krimp in Zicht (100 deelnemers) o Noordelijke studiedag Kracht van Dorpen (75 deelnemers) o PlattelandsParlement (350 deelnemers) o Plattelandsconferentie Drenthe (350 deelnemers) o Praktijkkringen Duurzaam Voedsel: 4 bijeenkomsten met 25 mensen o Praktijkkringen Innovatief Buitengebied 4 bijeenkomsten met 20 mensen o LEADER bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten met deelnemers o Consultatie Netwerk Platteland 20 deelnemers Verwachte realisatie van de ILG-prestatiedoelen N.v.t. Verwachte realisatie van de geplande einddatum Conform planning. B2 kasplanning Voortgang en prognose van te declareren bedragen (Verplicht invullen) Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle projecten gedeclareerd zal worden, is het voor het DLG-Betaalorgaan van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult. U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw project te gaan besteden; het gaat hierbij om de totale kosten voor uw projecten en niet om het subsidiebedrag. (bedragen in euro s) b c c d e f Begrote kosten Reeds gedecl. t/m 2009 Declaratie 1e t/m 3e kw Nog te declar. in 2010 Nog te declar. in 2011 Nog te declar. in g (c+d+e+f) Verwachte totale uitgaven A A A A A A B B B C Voortgangsrapportage-eindrapportage

12 D Totaal ex BTW BTW Totaal incl BTW Toelichting op tabel B2 kasplanning Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m g) ingevuld dienen te worden. a. Neem de projectonderdelen (kostensoorten) uit bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking over. b. Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per projectonderdeel en dus niet om het subsidiabele bedrag per projectonderdeel. c. Kosten die reeds zijn gedeclareerd bij Betaalorgaan a.d.h.v. formulier aanvraag termijnbetaling (ongeacht of deze termijnen reeds door het Betaalorgaan aan u zijn uitbetaald). d. Kosten die nog dit boekjaar gedeclareerd worden bij Betaalorgaan. LET OP: Het EU-boekjaar loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober. In verband met administratieve afhandeling van een vaststellingeverzoek resp. termijnbetalingsverzoek dient dit verzoek voor 1 augustus resp. 1 september van dat jaar bij het Betaalorgaan te zijn ingediend. e. Projectkosten die u in het volgend boekjaar verwacht te declareren vult u bij kolom (e) in. Voorbeeld: Wanneer u deze tabel invult in jaar X en u verwacht declaraties voor gemaakte kosten in te dienen bij Betaalorgaan na 1 augustus/september van hetzelfde jaar X, dan schuiven deze kosten door naar het volgend boekjaar. Deze kosten worden dan uitbetaald in jaar X+1. In dit geval vult u deze kosten in kolom (e) in. f. In navolging op de uitleg bij kolom (e) worden alle jaren na X+1 bedoeld. g. De totale te verwachte kosten van het project. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) + (f) per projectonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (g) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) begrote kosten, bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding. B3 wijzigingsverzoek (voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd) De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe dient blok B3 te worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de Provincie worden doorgegeven. Indien geen sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen! Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de projectbegroting zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de financiële planning zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking (B2, kolom N.v.t. Afwijkingen: Voortgangsrapportage-eindrapportage

13 2)? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. Reden: Is er sprake van andere afwijkingen van het projectplan, geef dan aan waaruit die bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, andere output etc.) en wat de reden is. N.v.t. Afwijkingen: Reden: C EINDRAPPORTAGE C1 projectafsluiting Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld. Gerealiseerde ILG-prestatie Gerealiseerde EU-output Gerealiseerde einddatum Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit Voortgangsrapportage-eindrapportage

14 C2 financiële eindsituatie (bedragen in euro s) Projectkosten Begrote kosten Werkelijke kosten Totale kosten Voortgangsrapportage-eindrapportage

15 D BIJLAGEN Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd en voor zover van toepassing) zoals: Proces-verbaal van aanbesteding Kopie van gunningsbrieven Revisietekeningen Bewijzen van publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten, zoals persberichten (in geval van een eindrapportage) Kaartje met de uiteindelijke ligging van de gerealiseerde objecten (in geval van een eindrapportage) E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE Aldus naar waarheid ingevuld, Leusden (plaats) 24 mei 2011 (datum) Marga de Jong (naam) Projectleider (functie) (handtekening) ETC Nederland BV (organisatie) Voortgangsrapportage-eindrapportage

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? April tot en met juni 2009

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? April tot en met juni 2009 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst]

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] NP Format Monitoring & Evaluation Actieplan 2009 vs1 A Uitvoeringstaken Wat Indicatoren (Output) Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] K2 K3 K4 Jaar Indicatoren Resultaat en Impact [korte

Nadere informatie

Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0.

Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0. Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0. Utrecht, 3 maart 2011 online te volgen mits voorinschrijving Deze studienamiddag vertrok vanuit het zonet verschenen rapport van de Europese Rekenkamer

Nadere informatie

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar 15-04-2013 Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half De communicatiestrategie voor Netwerk Platteland voor 2013 1. Teamleden van NP doen op veel plaatsen ervaringen op die gedeeld moeten

Nadere informatie

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team 076046 zelfevaluatie 2008 NP-team A1 Uitvoeringstaken Schaal* Toelichting Vooruitkijkend / conclusies Opstellen jaarlijkse actieplannen A1.1 Actieplan 2010 3,5 Praktijk te weinig betrokken bij tot stand

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Kwartaal 1 Realisatie Output

Kwartaal 1 Realisatie Output Netwerk Platteland Monitoring & Evaluation 2009 kwartaal 1 A Uitvoeringstaken Indicatoren (Output) Kwartaal 1 Realisatie Output K2 K3 K4 Indicatoren Resultaat en Impact Resultaat+Impact A1 Opstellen jaarlijkse

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam:

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: Dit betreft een aanvraag voor: termijnbetaling subsidie/ aanvraag verlening voorschot (deel A, B, C en E

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur 1. Gegevens aanvrager Organisatie Straat en Huisnummer Dit formulier vergezeld van betreffende bijlagen moet na de afronding van het

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland 2015-2022 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013 PLANNINGSDOCUMENT Werkjaar 2013 Alexander Spriet, Ariane Van Den Steen, Nele Vanslembrouck feb 2013 1 Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking Op basis van de interne evaluatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR.

2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR. PR plan NJPV en Stichting Jenaplan. 1. Goede PR. een relatie met je doelgroep. PR is een middel en geen doel op zich. De boodschap is duidelijk de ontvanger bepaalt de kwaliteit van PR en niet de verzender.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft!

VOORAANKONDIGING. Najaarsconferentie. Europese Eemland Conferentie EUROPESE EEMLAND CONFERENTIE VEELZIJDIG PLATTELAND! Het platteland leeft! VOORAANKONDIGING Het platteland leeft! De Europese Eemland Conferentie en het Netwerk Platteland hebben de handen ineengeslagen om in het najaar een bruisende driedaagse plattelandsconferentie te organiseren.

Nadere informatie

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd, een incomplete subsidieaanvraag kan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Algemeen U wilt graag in aanmerking komen voor een bijdrage van Ciske de Rat Foundation voor uw project. Leest u voordat u het aanvraagformulier

Nadere informatie

Bijlagen behorende bij POP subsidies

Bijlagen behorende bij POP subsidies EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Bijlagen behorende bij POP subsidies Inhoudsopgave Bijlage 1, Subsidieverplichtingen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Platform De Utrechtse Waarden

Subsidieaanvraag Platform De Utrechtse Waarden 1 Subsidieaanvraag Platform De Utrechtse Waarden Dit is het aanvraagformulier voor het aanvragen van subsidie aan het Platform De Utrechtse Waarden. Aan de hand van dit formulier bespreekt het bestuur

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Inhoudsopgave Regio Groningen-Friesland-Noord-Drenthe... 2 Regio Zuid-Drenthe, Overijssel, Gelderland... 3 Regio Noord Holland en Flevoland...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Meer informatie nodig?

Meer informatie nodig? Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie nodig? Neem gerust contact op! LEADER-coördinator Noord Overijssel Jan Boxum p/a Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Informatie vooraf Voor u ligt het aanvraagformulier waarmee u bij de provincie Utrecht subsidie kunt aanvragen op grond van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY Projectaanvraag regio FoodValley Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Kennisfestival over flexibiliteit in vergunningverlening

Nadere informatie

European Rural Parliament 2017 Nederland, Noord-Brabant, Venhorst

European Rural Parliament 2017 Nederland, Noord-Brabant, Venhorst European Rural Parliament 2017 Nederland, Noord-Brabant, Venhorst European Rural Parliament 2017 E.R.P.: netwerk van 42 nationale partners uit Europa. Biedt een platform aan en uitwisseling tussen zo n

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c)

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c) EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres 1.2 Contactpersoon Geslacht Familienaam Voorvoegsel(s) Voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Doel projectomschrijving De projectomschrijving heeft tot doel om het project kort en duidelijk neer te zetten. Het kan hierbij gaan om een

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Inzending. Meer informatie

Inzending. Meer informatie Voortgangsrapportage Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2015 RIG 2014 / RIG 2015 Artikel 12 van de RIG 2014 en RIG 2015 geeft

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie