EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:"

Transcriptie

1 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage OP WELKE PERIODE EN JAAR HEEFT DIT VERSLAG BETREKKING JANUARI T/M DECEMBER 2011 Dit betreft een: X voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 Naam ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie ETC Nederland BV. Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postbus 64 Postcode en plaats 3830 AB Leusden Telefoon Telefax (Post-)bankrekening Naam en telefoon contactpersoon Marga de Jong adres contactpersoon Naam gemachtigde Marga de Jong Voortgangsrapportage-eindrapportage

2 Naam project Nationaal Netwerk Platteland POP2 POP/ILG-nummer POP (1 april 2008) (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is B B1 VOORTGANG PROJECTVOORTGANG Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning De voortgang van het project loopt in grote lijnen conform de planning. Jaarlijkse werkplannen worden opgesteld in lijn met de eisen in het contract en in nauwe afstemming met opdrachtgevers en het veld. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Er zijn redenen om aan te nemen dat de doorlooptijd van het project verandert. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Uitvoeringstaken A1. Opstellen jaarlijkse actieplannen Het actieplan voor 2011 is op 2 december 2010 goedgekeurd door het Commitee van Toezicht. Als voorbereiding voor het werkplan 2012 heeft het team Netwerk Platteland besloten een grondige analyse van het veld te maken middels een probleem- en doelenboom. Op basis van deze doelenboom is het werkplan van 2012 en 2013 nader ingevuld. Om de effectiviteit van Netwerk Platteland te maximaliseren is besloten, met goedkeuring van opdrachtgevers, om naar één werkplan toe te werken voor de laatste 2 jaar. Op 28 juni tijdens het opdrachtgeveroverleg en de TPO vergadering van 30 juni is de probleemboom als aanloop naar het werkplan gepresenteerd, waar deze analyse positief is ontvangen. Besloten is om, wegens het stoppen van het LOVP, middels een strategische consultatie op 11 september het werkplan nadere invulling te geven. In het Commitee van Toezicht POP Nederland van 15 december 2011 is het werkplan formeel goedgekeurd. A2. Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken Innovatieve database (website) In totaal zijn er nu 144 projecten ingevoegd. Er zijn diverse (regionale) bijeenkomsten bezocht, om contact te houden met het veld, om mensen op de hoogte te stellen van het Netwerk Platteland, om innovatieve praktijken op te sporen en om signalen op te vangen over ontwikkelingen die minder goed lopen. A3. Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoeting (seminars, workshops, CoP s, ateliers) Communicatie In 2011 is bij Netwerk Platteland stevig ingezet op het online gedeelte van de communicatie. Het Nederlandse buitengebied wordt gekarakteriseerd door complexe problemen: centrale regie of 'zenden' Voortgangsrapportage-eindrapportage

3 werkt dan niet. Door online communicatie door betrokkenen (vai dialoog, discussie, verkennen, ontdekken) ontstaan ideeen en samenwerkingen voor projecten en ondernemingen. Daarvoor moeten mensen elkaar weten te vinden en van elkaar op de hoogte blijven. Dit faciliteert Netwerk Platteland, zowel offline in bijeenkomsten als via het web (blogs, videos, discussie). Goed community management is een voorwaarde om het internet netwerk levend te houden. In 2011 is communitymanagement steeds meer een team inspanning geworden van Netwerk Platteland. Er is mooie groei gerealiseerd in volgersaantallen (1600 op twitter, 941 op linkedin) van sociale netwerken. Het weblog fungeert als online knooppunt waar diverse discussies over het platteland en de landbouw met elkaar verbonden worden. De wekelijkse twitterchat brengt mensen op laagdrempelige wijze met elkaar in gesprek. Website De website is ieder kwartaal actief aangevuld met nieuwsberichten, agenda-items en inhoudelijke pagina s.half maart is de nieuwe blogsite gelanceerd (www.netwerkplatteland.nl/np20), als samenvoeging van de oude blog en guus.net. Behalve blogs lezen en erop reageren is het nu ook mogelijk deze te delen via Twitter, Facebook en LinkedIn. Het is de bedoeling dat de blog op termijn de huidige voorpagina van de website gaat vervangen. De website krijgt in de eerste maanden van 2012 een nieuw gezicht. De website hebben we ook dit kwartaal weer actief bijgehouden en aangevuld met nieuws, bijeenkomsten en inhoudelijke pagina s. De pagina s over LEADER kregen een opfrisser, met vooral veel aandacht voor het Manifest van Nederlandse Plattelandsgebieden. We hebben een start gemaakt met een plan voor een nieuwe, meer interactieve inrichting van de website met meer aandacht voor discussie en uitwisseling. In het tweede kwartaal gaan we dit invullen met concrete en praktische ideeën. Voor de blog schreven we diverse berichten, onder meer naar aanleiding van het PlattelandsParlement van 12 november. Daarnaast nodigden we actief gastschrijvers uit om een blog te schrijven naar aanleiding van actuele onderwerpen en hielden externe blogs in de gaten om links te plaatsen Website Toekomst GLB In het 2 e kwartaal heeft Netwerk Platteland, in samenwerking met het ministerie van EL&I, de website in opgezet, over de hervorming van het Europese landbouwbeleid in We coördineerden en begeleidden ontwerp, bouw, teksten en lancering. De website bundelt relevante achtergrondinformatie en discussies (blog, forum en LinkedIn, op de site zelf en extern), en geeft daarmee maatschappelijke input om het GLB nader vorm te geven en in te vullen. LinkedIn-groep De LinkedIn-groepen GUUS en Netwerk Platteland zijn in de aanloop naar de nieuwe blogsite samengevoegd tot één nieuwe groep GUUS/Netwerk Platteland. Het aantal leden is gestegen van 807 in het 1 e kwartaal 2011 naar 941 in het 4 e kwartaal. Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief: nummer 5 verschenen. Daarin de vaste rubrieken nieuws, agenda, innovatieve praktijken, Partner Search (1) en de inhoud van STREEK (2). Aantal abonnees: 600 In de nieuwsbrieven is o.m. aandacht geweest voor: Concept GLB, aanloop naar Plattelandsparlement 2011, Amaze Me LEADER, Twitterchat, de nieuwe blogsite, Najaarsconferentie 'Het platteland van de toekomst', wekelijkse Twitterchat op Netwerk Platteland 2.0, de Werkplaats Topdorpen STREEK Voortgangsrapportage-eindrapportage

4 In STREEK 1 artikelen over de volgende onderwerpen: - Tijd voor een nieuw landbouwbeleid Monique Remmers (programmadirectie GLB) aan het woord over aankomende veranderingen in het nieuwe Europese landbouw- en plattelandsbeleid. - De jongerenkeet: tussen verbieden en negeren - Hoe kun je op een verantwoorde manier aansluiten bij de waarde en functie van jongerenketen op het platteland? - Web 2.0 op het platteland - Web 2.0-toepassingen helpen plattelanders bij het leggen van contacten, promoten van de eigen regio, delen van kennis en aangaan van samenwerking. - Lokale energie naar de landelijke politiek - Reportage over de bijeenkomst De energie zit in de regio, van 31 januari In dit nummer voor het eerst een overzicht van reacties op de STREEK-stelling, een prikkelende stelling waarop mensen via de blog en LinkedIn-groep kunnen reageren. In STREEK 2 artikelen over de volgende onderwerpen: - Leren van succesvolle plattelandsgemeenten. Arie Meulepas en Pierre van Amelsvoort aan het woord over hun onderzoek naar succesfactoren in gemeentelijk plattelandsbeleid. - Gezamenlijk regionaal verhaal helpt toerisme vooruit. Over regionale beeldverhalen, een nieuw concept voor gebiedsontwikkeling. - De kracht van Topdorpen. Over eigen initiatief van bewoners in Zijldijk (Noord-Groningen) en Itteren Zuid-Limburg). - De toegevoegde waarde van LEADER. LEADER-coördinatoren aan het woord over de toekomst van LEADER in het licht van het komende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In STREEK 3 artikelen over onder meer de volgende onderwerpen: - Hoe creëer je een trots dorpsgevoel? Voorbeelden uit Drenthe, waar diverse dorpen een groot cultureel evenement organiseren. - De sociale gevolgen van krimp. Over de effecten van krimp op het dagelijks leven van bewoners van krimpgebieden. - Op avontuur langs LEADER-projecten in Finland. Reportage over Amaze me LEADER, een avontuurlijk evenement voor jongeren uit heel Europa om te leren van elkaar en van LEADER. - POP kan simpeler. Piet van Vugt, tot voor kort werkzaam bij DLG betaalorgaan, over versimpeling van de subsidieprocedure en terug naar de essentie van POP. In STREEK 3 artikelen over onder meer de volgende onderwerpen: - Achtergrond-artikel over megastallen. - Vrijwilligers in landschapsbeheer: over de gevolgen van bezuinigingen op natuurbeheer - Thuiswerkkantoren op het platteland: naar aanleiding van workshop over delen van werkplekken op het platteland - Collectief vergroenen: interview met Sjaak Hoogendoorn, voorzitter ANV Water, Land en Dijken Youtube We hebben een algemeen YouTube-kanaal geopend voor Netwerk Platteland: netwerkplatteland20. Dit kanaal wordt door ons actief beheerd met relevante video s (eigen producties en extern, gerangschikt op thema. Huidige thema s: GLB, LEADER en Netwerk Platteland algemeen. Twitter Eind november is er een in het leven geroepen. Hiermee berichten we over nieuwe blogs, nieuwsberichten en pikken we tweets van onze doelgroep op. We gebruiken twitter om de onderdelen van het Netwerk Platteland beter te verbinden. Infoloket Platteland Net als in de vorige kwartalen verzamelen we maandelijks een lijst met nieuwe publicaties in de database van het Infoloket Platteland. De beste publicaties, die ook aansluiten bij onze doelgroepen, geven we een Voortgangsrapportage-eindrapportage

5 waardering zodat deze in de zoekfunctie bovenaan komen te staan en zo makkelijk gevonden kunnen worden. Twitterchat Iedere zondagavond van tot organiseerd Netwerk Platteland een twitterchat waar een uur lang via Twitter gediscusieerd wordt over een actueel thema. Deze sessie wordt door een teamlid gemodereerd. De thema s die aan bod komen zijn divers: Samenwerken tussen landbouw en natuur, Het nieuwe veehouden, Boerenbestuurders, agrarische recreatie en toerisme, agrocommunicatie, Food Revolution, agriblogs, weekend van het varken, duurzaamheid in de melkveehouderij, lokaal voedsel, stand van de landbouw. Het aantal deelnemers wisselt, actieve twitteraars op bepaalde onderwerpen worden actief uitgenodigd. Via het blog van Netwerk Platteland wordt verslag gedaan van de twitterchats, waar de discussies verder kan gaan. Publicaties In october 2011 is een special over landschapfondsen uitgebracht samen met het blad Landwerk. Het is een verslag van een beperkt onderzoek onder landschapsfondsen met als belangrijkste conclusie: er zijn veel hooggespannen verwachtingen over de positieve aspecten die streekfondsen kunnen hebben op betrokkenheid bij het landschap. De kale cijfers zijn echter minder rooskleurig. Het blad Landwerk van oktober 2011 is naar alle TPO leden verstuurd. In juni 2011 bracht het Netwerk Platteland de publicatie Platteland 2.0 wat betekenen sociale media voor het platteland. Een publicatie Lessen uit de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid in gemeenten met als ondertitel naar een behapbaar voedselbeleid wordt begin januari geprint en verspreid. Verder heeft het Netwerk Platteland een bescheiden financiele bijdrage geleverd aan het boek Multifunctionele Landbouw in Nederland: meer dan boeren alleen. Bijeenkomsten: Provincie 2.0, Gedurende het jaar zijn er diverse bijeenkomsten voor provinciale projectleiders georganiseerd samen met het IPO. Via creatieve werkvormen maakten zij (nader) kennis met sociale media en bespraken hoe de rol van de projectleider zich zal en kan ontwikkelen in een provincie 2.0. De verslagen zijn beschikbaar op de website van Netwerk Platteland. Debat De energie zit in de regio, 31 januari 2011 Op 31 januari organiseerden we samen met de KNHM, in het kader van het PlattelandsParlement, een bijeenkomst over lokale energieopwekking. We inventariseerden knelpunten en legden die in een forumdiscussie voor aan landelijke politici. 80 Deelnemers bezochten de bijeenkomst. De Waarde van Jongerenkeeten, 28 januari 2011 Er is op 28 januari 2011 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema en titel De waarde van jongerenketen. Deze werd bezocht door 70 jongerenwerkers, gemeentebeleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs. Tijdens de bijeenkomst is men ingegaan op de sociale waarde van jongerenketen en regulering. Een impressie van de bijeenkomst is in maart 2011 verschenen in het tijdschrift Streek. Praktijkplaats: Jongerenhuisvesting op het platteland, 6 april Het doel van de Praktijkplaats is om als beleidsmedewerkers ervaringen uit te wisselen en praktijkcases te bekijken en te bespreken. In deze praktijkplaats vond plaats bij een voormalige boerderij in de gemeente Voortgangsrapportage-eindrapportage

6 Olst-Wijhe die tot appartementencomplex voor jongeren is omgebouwd In de afrondende discussie zijn knelpunten en mogelijkheden rond jongerenhuisvesting op het platteland op een rij gezet. Deelnemers: 25 Werkplaats Topdorpen in Uitvoering: Zuid-Limburg, 15 april : In de 2e Werkplaats Topdorpen in uitvoering is samen met bewoners van 3 Limburgse dorpen gekeken hoe zij om gaan met de verandering van de bevolkingssamenstelling. Deze Werkplaats is samen met de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen en de dorpen Rimburg, Itteren en Houthem georganiseerd. Geïnspireerd door deze voorbeelden zijn we op zoek gegaan naar de kracht van topdorpen in krimpregio's. Het doel was om visies en feiten te verzamelen en zo lokaal de discussie over de toekomst van Limburgse kleine dorpen op gang te brengen tussen dorpen, gemeente en maatschappelijke organisaties. (30 deelnemers) Zeeland, 24 juni: De derde en laatste bijeenkomst Topdorpen in Uitvoering vond plaats in Zeeland, waar de ervaringen van de dorpen Zonnemaire, Nieuwe Tonge, Stad aan t Haringvliet, en Noordgouwe. (20 deelnemers) Standplaats PL: Duurzame energie, 20 mei (30 deelnemers) Praktijkdag over het realiseren van duurzame energie in de regio. In deze 'Standplaats.PL' gaan we naar drie locaties waar op regionaal niveau wordt samengewerkt rond duurzame energieproductie. 1. Hoonhorst, Duurzaam Dorp Overijssel, met speciale aandacht voor de bijzondere organisatievorm 2. Koekoekspolder: Energie uit regionaal hout 3. Koekoekspolder: Aardwarmte Standplaats PL: Biodiversiteit (15 deelnemers) Uitvoering en afronding Standplaats.PL op 7 oktober over biodiversiteit rond Tilburg. Zoals eerder aangegeven in de kwartaalrapportage 3e kwartaal was de opkomst niet erg hoog, alhoewel de standplaats heel positief werd beoordeeld. In vervolg zullen we zorgen voor meer PR via regionale partners en ook breder verspreiden, zonder voorselectie van adressen. Unconference: Platteland 2.0 (100 deelnemers) In navolging van alle activiteiten afgelopen jaar op het gebied van web 2.0 en sociale media hebben we op 15 juni een brede bijeenkomst georganiseerd om waarop met deelnemers de ervaringen op het gebied van sociale media zijn gedeeld, maar waar ook waar puzzels en vragen zijn gesteld rond het thema: Sociale media; hoe zetten we ze strategisch in voor plattelandsontwikkeling? Er zijn daarnaast bijeenkomsten rond social media in de regio georganiseerd. Conferentie KrimpInZicht: Leefbaarheid is mensenwerk, 22 september Netwerk Platteland, Movisie en de werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en het ministerie van BZK heeft met deze bijeenkomst wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis bij elkaar gebracht, met als resultaat een boeiende kruisbestuiving en nieuwe inzichten. We verzorgden een deel van het inhoudelijke programma, de praktische organisatie, en daarnaast de communicatie en verslaglegging. Er is door ruim 100 participanten deelgenomen. Noordelijke studiedag: de kracht van dorpen, 11 oktober Voor de Noordelijke studiedag, i.s.m. diverse partijen in het noorden van het land, verzorgden we een vooraankondiging, uitnodigingen en een persbericht. (75 deelnemers). PlattelandsParlement, in samenwerking met LVKK en KNHM, op 12 november De website is actief bijgehouden met nieuwe informatie, met vooral aandacht voor de voortgang van de adviescommissies. Daarnaast hebben we gewerkt aan een themamagazine, dat in oktober 2011 is uitgekomen in een oplage van ongeveer Er is gewerkt aan de Voortgangsrapportage-eindrapportage

7 inhoudelijke begeleiding van de dag en aan vervolgtrajecten met de tweede kamerleden. Aantal deelnemers: 350. Plattelandsdagen Drenthe, op 24 en 25 november Op 24 en 25 november organiseerde Netwerk Platteland, samen met de provincie Drenthe en het LEADER-gebied Zuidoost-Drenthe, een tweedaagse najaarsconferentie in en over Noordoost Nederland. Op zowel de donderdag als de vrijdag was er sprake van een grote toeloop. De deelnemers hebben geluisterd naar inspirerende sprekers, deelgenomen aan workshops en excursies en hebben op deze manier de ingrediënten verzameld voor een toekomstbestendig platteland. Ruim 350 mensen bezochten de tweedaagse. Verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op Praktijkringen Praktijkkring Duurzaam voedselbeleid voor gemeenten, In de Praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid voor gemeenten wisselen deelnemers ervaringen en kennis uit over wat de rol van de gemeente kan zijn in duurzaam voedsel en hoe een veelomvattend terrein als duurzaam voedsel georganiseerd kan worden binnen de gemeente. Bijeenkomsten in Lelystad, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. De praktijkkring is eind december afgerond met een publicatie. Totale deelname: 25 mensen uit 6 gemeenten. Praktijkkring Innovatief gemeentebeleid in het buitengebied: Aan de praktijkkring Innovatief gemeentebeleid wordt deelgenomen vanuit acht gemeenten in Overijssel en Gelderland. De groep bestaande uit 20 wethouders en ambtenaren heeft de volgende bijeenkomsten gehad: - 11 februari 2011, Twello - Woningsplitsing Het thema woningsplitsing staat centraal. Soms blijkt dat in grote boerderijen, officieel een woning, feitelijk meer huishoudens wonen. De keuze is dan legaliseren of door de vingers zien. Daarbij spelen verschillende overwegingen en invalshoeken een rol april 2011, Hardenberg - Groene en blauwe diensten. Twee vragen staan centraal in de casussen van de gemeente Hardenberg. 1. Te verwachten valt dat de geldstroom uit Den Haag zal opdrogen. Hoe kunnen in de toekomst middelen maatschappelijk worden geworven en geinvesteerd? 2. Hoe voorkom je dat het landschap in een museum verandert, en dat aandacht voor behoud en kwaliteit noodzakelijke en positieve veranderingen in de weg staat? - 17 juni 2011, Steenwijkerland - Ruimtelijke kwaliteit Voor het bestemmingsplan buitengebied is Steenwijkerland op zoek is naar een nieuwe RObenadering. Belangrijk onderdeel daarvan - zoals ook vorige keer in Hardenberg besproken - is de invalshoek van ruimtelijke kwaliteit. De kunst wordt om in een nieuw bestemmingsplan geen starre regels vast te leggen, maar (bestaande en gewenste) kwaliteiten december Thema Grote stallen Uitwisseling met mevrouw Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap, over het beleid dat zowel rijk als gemeenten willen voeren m.b.t. grote stallen. A4. Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidsignalering, lobby en agendering POP/ILG In het 1 e kwartaal is in samenwerking met DLG een leidraad ontwikkeld voor LEADER-gropeen die houvast moet bieden bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Daarnaast is er afstemming met RB-POP over onderuitputting As 1 (Versterken concurrentiepositie landbouw) en As 2 (Natuur & Landschap). Conclusie is dat de verwarring op dit moment te groot is om maatregelen uit deze assen te promoten. Voortgangsrapportage-eindrapportage

8 In het proces wat leidt tot het werkplan heeft op 13 september een strategische consultatieplaatsgevonden over de invulling van de laatste 2 jaar van Netwerk Platteland. Specifiek om relevante informatie, knelpunten en beleidsprioriteiten mee te nemen. Evenals vorig jaar heeft Netwerk Platteland de jaarlijkse excursie van het Twaalf Provinciën Overleg georganiseerd. De vergadering voorafgaand aan de excursie vond plaats in het Greenporthuis te Venlo. Aansluitend is door Jan Linssen, directeur Venlo Greenpark en Jeroen Ebbeng, projectleider Floriade bij Arcadis gesproken over de ontwikkeling van Greenport Venlo, de Floriade 2012 en de inzet van (POP) middelen. In de middag vond een rondleiding plaats op het Floriade terrein en een excursie naar het POP project Energieleverende tomatenkas van SunnyTom. ENRD opdracht Social Media Strategy Door onze inzet op sociale media en onze ervaringen hiermee is Netwerk Platteland gevraagd een social media strategy te schrijven voor het EN RD. Het report is positief ontvangen en het EN RD heeft direct enkele aanbevelingen geïmplementeerd. IPO bijeenkomst op 27 april in Den Bosch en 25 mei in Zwolle en op 26 september in Den Bosch Follow-up bijeenkomsten van de leer-intervisie praktijk 2.0 voor provincieambtenaren. Bijeenkomst LEADER 2.0, 3 maart (55 deelnemers) Naar aanleiding van het rapport van de Europese Rekenkamer over LEADER is er een bijeenkomst georganiseerd voor PG s en Provincies, o.m. om een reactie te formuleren en tot aanbevelingen te komen. Hiertoe is op een innovatieve wijze gewerkt aan 4 onderwerpen: - Toegevoegde waarde van de LEADER aanpak: - Transparantie van selectie en besluitvorming - Doelmatigheid en doeltreffendheid - Financieel beheer en verantwoording doelbereik A 5. Deskundigheidbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma s PG In maart 2011 werd de zelfevaluatie van de PG Hoogeland ondersteund. Belangrijk item in deze evaluatie was de LEADER-methode, de waarde van deze methode voor de toekomstige ontwikkelingen op het platteland, met name in relatie met krimp Daarnaast is op 3 maart de bijeenkomst LEADER 2.0 georgansieerd voor PG s. Zie A4. Netwerk Platteland ondersteunt en faciliteert het proces over de toekomst van Leader. Er is vanuit de LEADER groepen een manifest ontwikkeld als een pleidooi voor integrale en regionale gebiedsontwikkeling van de toekomst. Met ingrediënten waar deze gebiedsontwikkeling en aanpak uit zou moeten bestaan ( niet als een pleidooi voor LEADER, maar voor een goede gebiedsontwikkeling met Leaderkenmerken). Netwerk Platteland faciliteert in informatievoorziening en bijeenbrengen van de leadercoördinatoren, de gebieden schrijven en ondernemen actie. In Q3 zijn verschillende bijeenkomsten geweest. ( 6 september en 13 september met ongeveer 30 tot 50 deelnemers) A6. Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) In het 1 e kwartaal is in samenwerking met DLG een leidraad ontwikkeld voor LEADER-gropeen die houvast moet bieden bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Daarnaast heeft een teamlid deelgenomen aan het symposium LEADER as a driver for rural Europe) in Brussel wat georganiseerd werd door het EN RD op 19 en 20 januari.. Zo n 300 LAG s uit heel Europa, waaronder Nederland hebben deelgenomen. Een teamlid van Netwerk Platteland heeft de workshop over transnationale samenwerking gefaciliteerd. Voortgangsrapportage-eindrapportage

9 Om samenwerkingsprojecten over de grens beter te kunnen faciliteren heeft Netwerk Platteland bijgedragen aan het beschikbaar stellen van Engelstalige informatie over de procedures rond samenwerkingsprojecten. Hierdoor is de specifieke informatie van alle lidstaten omtrent samenwerkingsprojecten beter ontsloten. B. Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1. Netwerken regionaal, nationaal en internationaal Regionaal/Nationaal Meedenken met de voorbereiding van de ELI-conferentie over de toekomst van het GLB (en POP3) en de GLB-website, Netwerk Platteland denkt hierin mee over thema s en redactie. Afronding project "Meer Kleur in het buitengebied": met de eindrapportage is het project nu afgerond. De aanbeveling is om geen aparte activiteiten voor nieuwe Nederlanders te organiseren, maar aandacht voor nieuwe Nederlanders mee te nemen in de communicatie, bv. foto s van nieuwe Nederlanders op de site, info naar communicatiekanalen die door nieuwe Nederlanders worden gebruikt, reportages waarin nieuwe Nederlanders ook aan het woord komen, etc. Op 15 maart is er gesproken met AgentschapNL over verbindingen tussen Interreg en POP/Leader. Hoewel er geen concrete acties zijn genoemen, is het goed dat beide partijen elkaar op het netvlies houden. Vooral waar kansen over internationale samenwerking de thema s van Netwerk Platteland raken. Contacten met ANVs over wat Netwerk Platteland kan betekenen voor ANVs Internationaal Zie A6 Technische bijstand: deelname aan tweedaags seminar LEADER as a driver for rural Europe, georganiseerd door het ENRD op 19 en 20 januari in Brussel. Daarnaast heeft Netwerk Platteland deelgenomen aan het Leader subcommittee van het ENRD op 17 mei. Onder meer toekomstige ontwikkeling van Leader zijn geschetst. Op 28 juni heeft een teamlid de Social Media Strategy die Netwerk Platteland heeft opgesteld voor het EN RD is gepresenteerd tijdens de NRN meeting. Hiervoor was veel belangstelling. Er zal gewerkt worden aan concrete uitwerking van ideeën en verzoeken op dit onderwerp. Van 3 tot 7 augustus heeft een teamlid deelgenomen aan het Estonian Rural Parliament 2011 (Maapäev) om de ervaringen in Nederland m.b.t. tot het plattelandsparlement in te brengen. Twee jonge teamleden hebben deelgenomen aan het Internationale LEADER event Ámaze me LEADER van tot Finland. Doel van dit event was om de capaciteit van jongeren die werken met plattelandsonwikkelingn in hun eigen streek. Op 22 september heeft een teamlid een presentatie gegeven aan een Finse delegatie POP ambtenaren over de Nederlandse ervaring in het gebruik van social media binnen Netwerk Platteland. Het Netwerk Platteland heeft een filmbijdrage geleverd aan het Waalse initiatief om portretten te maken van jonge boeren. Op 10 en 11 november is het Europese Netwerk te gast geweest in Nederland. Naast een vergadering van de Nationale Plattelandsnetwerken heeft het Netwerk Platteland een speciale excursiedag georganiseerd Voortgangsrapportage-eindrapportage

10 voor de bezoekers om hen te laten kennismaken met de stadland relaties in Nederland. De bezoekers hebben verschillende projecten bezocht in Midden Delfland. B2. Monitoring en Evaluaties, tussenevaluaties en tevredenheidsmetingen Elke bijeenkomst van het Netwerk wordt geëvalueerd. De resultaten van de midterm evaluatie van POP die betrekking hebben op het Netwerk zijn vertaald en doorgegeven aan het ENRD voor het LEADER subcommitee. B3. Coördinatie met opdrachtgevers, CvT, LOVP, TPO Op 8 februari is er opdrachtgeveroverleg geweest. Belangrijkste bespreekpunten: Opdrachtgever is het niet eens met aanbeveling 5.8 van de NP TussenEvaluatie: Opdrachtgever durf los te laten binnen heldere kaders. Er is een helder kader waarbinnen het NP opereert, en er is een kleine stuurgroep. Wat betreft relatie met provincies: daarin zou e.e.a. kunnen verbeteren. De suggestie om eventueel provinciale medewerker(s) te detacheren (voor concrete klussen) bij het NP wordt positief ontvangen. Het Regiebureau wil ter voorbereiding op het Comité van Toezicht in juni as. bezien of de kaders waarbinnen het NP team werkt aan herrijking toe zijn. Men gaat daarvoor de oorspronkelijke opdracht / oorspronkelijke afspraken en de uitkomsten van de MTR enzovoort op een rijtje zetten. Er is niet echt een koerswijziging voorzien, maar misschien een verschuiving van rollen en taken. Opdrachtgevers doen voorstel om in de loop van dit jaar een tweejarig werkplan voor 2012 en 2013 te maken. Ter voorbereiding wil men graag een discussie over wat willen we dat er eind 2013 staat. Het NP gaat hiervoor een bijeenkomst beleggen met een meedenkgroep (aantal buitenstaanders plus opdrachtgevers). Op 28 juni heeft er een opdrachtgeversoverleg plaatsgevonden, waarop de probleemanalyse is gepresenteerd die Netwerk Platteland de afgelopen maanden heeft geformuleerd als basis voor het uitwerken van het NP werkplan. De koppeling van activiteiten van Netwerk Platteland aan doelen van het POP werd ondersteund. Het LOVP platform bestaat niet meer en kan dus ook niet meer meebesluiten over het NP werkplan. We zijn daarom gevraagd om een strategische consultatie te beleggen rondom de vraag wat is het belangrijkst voor de komende twee jaar voor het NP. Deze consultatie heeft op 13 september in Utrecht plaats gevonden, waarin breed betrokken bij plattelandsontwikkelingen zijn bevraagd. Op basis van hun op- en aanmerkingen is het werkplaan aangepast en voorgelegd aan het CvT en TPO in het 4 e kwartaal. C. Beheer Structuur Netwerk Het kernteam heeft regelmatig overleg. De reguliere voortgangsrapportages en financiële rapportages zijn verzorgd. Tot nu toe gerealiseerde deel van de output (beschrijving) aan de hand van de indicatoren uit de verleningsbeschikking. Cijfers 4 e kwartaal 2011 Unieke bezoekers website (volgens bhosted): gemiddeld 9784 per maand. (3 e kwartaal: 7196 per maand. Toename ruim 36%). Veel bezoekers in oktober en november, met piek(je) vlak voor de najaarsconferentie. N.B. Het lijkt of ook ongewenst bezoek dat via robots probeert binnen te dringen in (niet meer bestaande) fora wat toeneemt. Totaal aantal bezoekers website (volgens bhosted): gemiddeld per maand. (3e kwartaal: per maand. Toename 32%). Aantal innovatieve projecten in database: 144. (3e kwartaal: 131). Blog: nieuwe berichten: 27. Oktober: 10, november: 10, december: 7. LinkedIn-groep GUUS / Netwerk Platteland: 933 leden. (3e kwartaal: 905) STREEK: Nummer 4 verschenen. Aantal abonnees: (2e kwartaal: 1391) Voortgangsrapportage-eindrapportage

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

STREEK. STREEK 2 jaargang 4 JUnI 2011 NETWERKBLAD VOOR HET PLATTELAND

STREEK. STREEK 2 jaargang 4 JUnI 2011 NETWERKBLAD VOOR HET PLATTELAND Succesvolle plattelandsgemeenten > Goed verhaal helpt toerisme > Ondernemers en Nieuwe Nederlanders > Topdorpen doen het zelf > Leader wil door > Maaisel als strooisel > Schwarzwalder zonnedaken STREEK

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014

Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014 Actualisering inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk Juli september 2014 rapport Colofon Edwin Mijnsbergen - M.I. Webwerk Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie