Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10"

Transcriptie

1 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht Conclusies 9 5. Vervolgtraject Afronding Wijkanalyse 5.2. Opstellen Wijkvisie 5.3. Opstellen Wijk-jaarprogramma Presentatie / toelichting aan de bewoners 5.5. Uitvoering van het Wijk-jaarprogramma 2010

2 Achterwillens Pagina: 2 van Inleiding Het wijkteam Achterwillens heeft in augustus 2009 onder de bewoners een enquête gehouden welke zich richtte op leefbaarheid, veiligheid en wonen in de wijk. Van de ca 1700 enquêteformulieren heeft het wijkteam er 615 ingevuld en aangevuld met vele suggesties terugontvangen. De uitkomsten van deze enquête zijn vastgelegd in het rapport Resultaten bewonersenquete wijkanalyse 2009 Achterwillens. Het wijkteam is met deze uitkomsten aan de slag gegaan en heeft haar conclusies in dit rapport beschreven. Dit rapport heeft dan ook tot doel: 1.1. In overzichtelijk vorm de belangrijkste resultaten aan de bewoners aan te bieden 1.2. Een bijdrage te vormen in het vaststellen van de integrale Wijkanalyse 2009 welke wordt vastgesteld door de partners in de wijkaanpak, te weten: wijkteam, gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk en politie. Op basis van de integrale wijkanalyse zullen de partners een wijkvisie ontwikkelen waarbij op basis van geconstateerde Sterke en Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen een viertal speerpunten worden gekozen waarop de partners zich in de komende 3-4 jaren gaan richten. De lezer van dit rapport dient zich er van bewust te zijn, dat rapportage en conclusies alleen hoofdlijnen weergeven. Veel detail enquête-informatie betreft situaties van lokale woonomstandigheden en zullen waar mogelijk en zinvol als gewone wijkteamacties worden aangepakt. 2. Leeftijdsopbouw respondenten In de rapportage resultaten bewonersenquête wijkanalyse 2009 Achterwillens is de leeftijdsopbouw van de respondenten abusievelijk onjuist weergegeven. In onderstaand overzicht zijn de juiste getallen weergegeven waarin tevens de aantallen van nagekomen reacties zijn verwerkt. Wijkdeel Totaal aantal respondenten Aantal in % Leeftijd -20 jaar Aantal in % Leeftijd jaar Aantal in % Leeftijd jaar Aantal in % Leeftijd 60+ jaar Slagenbuurt Wethouder Venteweg Achterwillenseweg Zwarteweg Oud-Achterwillens Vlinderburt Totaal 615

3 Achterwillens Pagina: 3 van Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd De uitkomsten van de vragen welke door de wijkbewoners zijn gewaardeerd met de cijfers 1 t/m10 geven het volgende beeld te zien. Let wel: We richten ons hierbij alléén op de uitersten in positieve en in negatieve zin. Legenda Uitermate positief Redelijk positief Uitermate negatief Tamelijk negatief Vraag: Hoe ervaart u 1 het optreden en de aanwezigheid van politie 2 de hoeveelheid criminaliteit in de wijk 3 de mate waarin u zich veilig voelt in uw omgeving 4 aanbod en functioneren van het openbaar vervoer 5 de parkeergelegenheid in uw woonomgeving 6 de verkeersveiligheid in uw buurt 7 het onderhoud van wegen en fietspaden in uw wijk 8 de verkeersdruk in uw wijk 9 het onderhoud van trottoirs en pleintjes 10 de hoeveelheid groenvoorziening in de wijk 11 het onderhoud van perken, plantsoen en parken 12 het functioneren van de afhaaldienst 13 het schoonhouden van de straat 14 hoe beleeft u de woonomgeving 15 de leefbaarheid van de wijk 16 de prijs-kwaliteitverhouding vd woningen 17 de gezondheidsvoorziening 18 de welzijnsvoorz. voor ouderen en gehandicapten 19 de welzijnsvoorz. Voor kinderen en jongeren Slagen Weth. Achterw. Zwarte Oud Vlinder buurt Venteweg weg weg Achterw. buurt Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg

4 Achterwillens Pagina: 4 van 10 Vraag: Hoe ervaart u 20 de kindvriendelijkheid van de wijk 21 het onderwijsaanbod 22 de werkgelegenheid 23 het bedrijfsklimaat 24 de uitgaansmogelijkheden en horeca 25 culturele voorzieningen 26 verenigingen en clubs en cursussen 27 sportvoorzieningen 28 de gezelligheid in uw woonomgeving 29 in de wijk georganiseerde evenementen en feesten 30 de samenstelling van de bewoners van de wijk Slagen Weth. Achterw. Zwarte Oud Vlinder buurt Venteweg weg weg Achterw. buurt Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg 3.1. Conclusies 1. Met uitzondering van de verdeelde reacties uit het wijkdeel Oud Achterwillens wordt er een groot veiligheidsgevoel (vraag 3) in de wijk ervaren; 2. Het optreden en de aanwezigheid van politie (vraag 1) wordt in 4 wijkdelen als tamelijk tot uiterst negatief ervaren; 3. Alle wijkdelen ervaren het aanbod en functioneren van het openbaar vervoer (vraag 4) als uiterst negatief; 4. Over de parkeergelegenheid (vraag 5), de verkeersveiligheid (vraag 6) en de verkeersdruk (vraag 7) komt een gevarieerd beeld naar voren. Mede uit de vele aanvullende reacties blijkt dat dit zeer straatgebonden is; 5. De hoeveelheid groenvoorziening (vraag 10) wordt in alle wijkdelen redelijk tot uiterst positief ervaren; 6. Het onderhoud van perken, plantsoenen en parken (vraag 11) wordt zowel positief als negatief ervaren. Dit geldt tevens voor het schoonhouden van de straat (vraag 13). E.e.a. wordt waarschijnlijk veroorzaakt door sterk variërende lokale omstandigheden; 7. Het functioneren van de afhaaldienst (vraag 12) wordt in de gehele wijk als uiterst positief ervaren; 8. In de gehele wijk wordt de woonomgeving (vraag 14) als uiterst positief ervaren; 9. Met uitzondering van de verdeelde reacties uit het wijkdeel Oud Achterwillens wordt de leefbaarheid (vraag 15) in de wijk als uiterst positief ervaren; 10. De uitgaansmogelijkheden en horeca (vraag 24), alsmede de aanwezigheid van culturele voorzieningen (vraag 25) worden in de gehele wijk als negatief ervaren. Veel respondenten geven aan dat hier onduidelijkheid is in de vraagstelling. Wij interpreteren de reacties als een conclusie dat er weinig van deze voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hier een waardeoordeel over wordt gegeven;

5 Achterwillens Pagina: 5 van De gezelligheid in de woonomgeving (vraag 28) wordt als positief ervaren, met uitzondering van het wijkdeel Oud Achterwillens (waardering: uiterst negatief); 12. De (hoeveelheid) georganiseerde evenementen en festiviteiten in de wijk (vraag 29) wordt in 3 wijkdelen als tamelijk negatief ervaren. De Vlinderbuurt vormt hier een positieve uitzondering op; 13. De samenstelling van de bewoners van de wijk wordt als positief ervaren. In het wijkdeel Oud Achterwillens is de beleving echter uiterst negatief. 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht Aan alle bewoners is gevraagd, om onderwerpen aan te dragen die voor een betere leefbaarheid van de wijk meer aandacht verdienen. In onderstaande tabel ziet u de gekleurde balken die aangegeven per wijkdeel, het percentage van de respondenten dat vindt dat het betreffende onderwerp meer aandacht verdient. Opm. De toegepaste presentatie-tool geeft enige vertekening in de lengte van de gepresenteerde balken. De geprinte percentages geven de juiste waarden aan. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht % 1 Onderhoud openbaar gebied (wegen, zwerfvuil,enz) Slagenbuurt 58 Weth. Venteweg 3 Achterwillenseweg 67 Zwarteweg 59 Oud Achterwillens 42 Vlinderbuurt 27 % het hondenuitlaatbeleid, controleren hondenpoepbeleid parkeerbeleid, parkeerproblemen in de wijk Slagenbuurt 32 Weth. Venteweg 5 Achterwillenseweg 30 Zwarteweg 27 Oud Achterwillens 20 Vlinderbuurt 12 Slagenbuurt 36 Weth. Venteweg 5 Achterwillenseweg 23 Zwarteweg 18 Oud Achterwillens 42 Vlinderbuurt 8

6 Achterwillens Pagina: 6 van 10 Welke onderwerpen verdienen meer aandacht % 4 voldoende en goede speelvoorzieningen Slagenbuurt 16 Weth. Venteweg 3 Achterwillenseweg 12 Zwarteweg 5 Oud Achterwillens 19 Vlinderbuurt 8 % verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen inrichten van hangplekken voor jongeren de Goudse Hout: meer andacht voor natuur, flora, fauna en recreatie meer voorzieningen en activiteiten voor kinderen Slagenbuurt 35 Achterwillenseweg 25 Zwarteweg 64 Oud Achterwillens 22 Vlinderbuurt 69 Slagenbuurt 24 Achterwillenseweg 28 Zwarteweg 9 Oud Achterwillens 23 Vlinderbuurt 8 Slagenbuurt 21 Achterwillenseweg 23 Zwarteweg 23 Oud Achterwillens 6 Vlinderbuurt 19 Slagenbuurt 6 Achterwillenseweg 7 Zwarteweg 14 Oud Achterwillens 17 Vlinderbuurt 4

7 Achterwillens Pagina: 7 van 10 Welke onderwerpen verdienen meer aandacht % 9 meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren Slagenbuurt 19 Achterwillenseweg 13 Zwarteweg 18 Oud Achterwillens 20 Vlinderbuurt 12 % meer voorzieningen en activiteiten voor ouderen meer inzet Wijkagent en Stadstoezicht Slagenbuurt 10 Achterwillenseweg 7 Zwarteweg 5 Oud Achterwillens 13 Vlinderbuurt 4 Slagenbuurt 46 Weth. Venteweg 3 Achterwillenseweg 43 Zwarteweg 55 Oud Achterwillens 39 Vlinderbuurt betere inbraakpreventie 13 aanpak overlastplekken in de wijk Slagenbuurt 21 Weth. Venteweg 5 Achterwillenseweg 10 Zwarteweg 14 Oud Achterwillens 2 Vlinderbuurt 0 Slagenbuurt 42 Weth. Venteweg 3 Achterwillenseweg 18 Zwarteweg 32 Oud Achterwillens 20 Vlinderbuurt 15

8 Achterwillens Pagina: 8 van 10 Welke onderwerpen verdienen meer aandacht % 14 verbeteren sociale samenhang en leefbaarheid in kwetsbare delen van de wijk Slagenbuurt 6 Achterwillenseweg 10 Zwarteweg 0 Oud Achterwillens 11 Vlinderbuurt 4 % uitbreiding van de communicatie tussen bewoners en wijkteam Slagenbuurt 5 Achterwillenseweg 7 Zwarteweg 0 Oud Achterwillens 8 Vlinderbuurt 4 16 ondersteuning voor bewonerscommissies, - verenigingen en clubs Slagenbuurt 7 Achterwillenseweg 7 Zwarteweg 5 Oud Achterwillens 5 Vlinderbuurt verbeteren van inburgeren Slagenbuurt 16 Achterwillenseweg 15 Zwarteweg 9 Oud Achterwillens 17 Vlinderbuurt 8 18 verbeteren van norm- en waardebesef Slagenbuurt 48 Weth. Venteweg 11 Achterwillenseweg 33 Zwarteweg 36 Oud Achterwillens 34 Vlinderbuurt 19

9 Achterwillens Pagina: 9 van 10 Welke onderwerpen verdienen meer aandacht % 19 meer informatie van en over de wijk Slagenbuurt 5 Achterwillenseweg 8 Zwarteweg 5 Oud Achterwillens 3 Vlinderbuurt 4 % wijkactiviteiten 21 Open vraag Slagenbuurt 7 Achterwillenseweg 10 Zwarteweg 5 Oud Achterwillens 8 Vlinderbuurt 12 Slagenbuurt 19 Achterwillenseweg 17 Zwarteweg 9 Oud Achterwillens 20 Vlinderbuurt Conclusies 1. De wijkbewoners ervaren een groot veiligheidsgevoel (zie conclusie 1 onder 3.1). Naar mening van het wijkteam dient de sterke behoefte aan meer inzet van de Wijkagent en Stadstoezicht (Zie aandachtspunt 11) verklaard te worden uit de breed gedragen wensen voor: a. meer aandacht voor onderhoud openbaar gebied (wegen, zwerfvuil, enz). Zie aandachtspunt 1. b. meer controle op hondenuitlaat- en hondenpoepbeleid. Zie aandachtspunt 2. c. meer aandacht voor parkeerbeleid, parkeerproblemen in de wijk. Zie aandachtspunt 3. d. meer aandacht voor verkeerveiligheid en verkeersmaatregelen. Zie aandachtspunt 5. e. meer aandacht voor aanpak van overlastplekken. Zie aandachtspunt 13. f. meer aandacht voor verbeteren van het norm- en waardebesef. Zie aandachtspunt Aanpak van bovengenoemde aandachtspunten lossen we niet (alléén) op door meer blauw op straat. Voor alle bewoners geldt het motto: Een leefbare wijk begint bij jezelf.

10 Achterwillens Pagina: 10 van De open vraag (Zie aandachtspunt 21) omvat een veelheid aan opmerkingen en suggesties. Waardevolle onderwerpen zullen door het wijkteam t.z.t. worden aangepakt. 5. Vervolgtraject 5.1. Afronding Wijkanalyse In het kader van de Wijkaanpak wordt met alle partners een wijkanalyse gemaakt. De conclusies uit de bewonersenquête worden hierin meegenomen. Op basis van de conclusies uit par 3.1 kunnen sterke en zwakke punten van onze wijk worden bepaald. De conclusies uit par 4.1 geven aan, waar kansen liggen om de leefbaarheid van onze wijk te verbeteren Opstellen Wijkvisie Op basis van de wijkanalyse wordt met alle partners een wijkvisie voor de komende jaren vastgesteld. Hierin zullen een viertal speerpunten worden opgenomen waarop de komende jaren de focus zal liggen. Alle partners in de wijkaanpak verplichten zich om alles in het werk te stellen, deze focuspunten tot een succes te maken. Het proces van wijkanalyse en opstellen wijkvisie vindt in principe éénmaal per 3 of 4 jaar plaats. Als er aanleiding toe is, wordt tussentijds bijgesteld Opstellen Wijk-jaarprogramma 2010 In het Wijk-jaarprogramma 2010 wordt vastgelegd op welke concrete acties de partners zich richten om de 4 focuspunten tot een succes te maken Presentatie / toelichting aan de bewoners In het eerste kwartaal 2010 zal het wijkteam één of meerdere bijeenkomsten beleggen om de bewoners nader over voornoemde ontwikkelingen te informeren en na te gaan hoe de vele opmerkingen/suggesties vanuit de bewonersenquête aangepakt kunnen worden Uitvoering van het Wijk-jaarprogramma 2010 Periodiek vindt overleg plaats met alle partners in de wijkaanpak om de voortgang te bespreken. Via wijkkrant en website zullen de bewoners op de hoogte worden gehouden #

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Rapport Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond 3 1.2 Achtergrond enquête

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie